SlideShare a Scribd company logo
Antonio Núñez 2016
Índex
1.-Característiques generals de l’Art Grec
L’ART GREC:
2.-La civilització grega: El marc geogràfic
3.-Etapes històriques:
3.1- Època Arcaica (s.VII aC - 499 aC)
3.2- Època Clàssica (499 aC - 323 aC)
3.2- Època Hel·lenística (323 aC - 146 aC)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS I
CONTEXT HISTÒRIC.
CARACTERICTIQUES GENERALS DE L’ART GREC
BELLESA
HARMONIA
EQUILIBRI
PROPORCIÓ
RACIONALITAT
PERFECCIÓ
ANTROPOCENTRISME
“ L’home com a mesura de
totes les coses “
Protàgoras
1.- Característiques generals de l’Art Grec
Antropocentrisme: És un art humanitzat, fet a la mesura de l’home, deixant de
banda el monumentalisme i el colossalisme dels estils orientals anteriors
Bellesa: És un art estètic que busca aconseguir la bellesa màxima a partir de
l’harmonia, l’equilibri i la proporcionalitat.
L’art s’allunya de la funció màgica, o d’exaltació del poder d’èpoques anteriors.
1.- Característiques generals de l’Art Grec
Cànon de Policlet Cànon de Lisip
Racionalitat: L’equilibri i l’harmonia amb la que aconsegueixen la bellesa i la
perfecció en les obres tenen com a base el càlcul matemàtic (ús del cànon)
1.- Característiques generals de l’Art Grec
Naturalisme: En l’escultura és un art naturalista que busca la representació de la
natura i de l’ésser humà, però de forma idealitzada
1.- Característiques generals de l’Art Grec
Model i referència per moltes de les manifestacions artístiques occidentals
posteriors: Des de l’art romà, passant per les creacions artístiques del Renaixement
i el Barroc fins el neoclassicisme de l’últim terç del segle XVIII.
1.- Característiques generals de l’Art Grec
LA CIVILITZACIÓ GREGA: EL MARC GEOGRÀFIC
2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
La Grècia antiga comprenia la meitat sud de la península Balcànica, les illes que l’envolten i les
costes d’Àsia Menor
Un territori muntanyós, de valls estretes , que dificulta les comunicacions per terra, i de costes
retallades, que formen abundants ports naturals,
Les característiques d’aquest territori influiran sobre el grecs , determinant la seva organització en
“Polis” ( Ciutats Estat Independents)
Les “Polis” eren una ciutat estat independent amb govern, moneda i exèrcit propi, amb total
autonomia i independència respecte a les altres, amb les quals, de vegades podia entrar en conflicte.
2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
Posteriorment els grecs s’expandiren pel Mediterrani formen “colònies”, un conjunt noves polis
situades fora del territori original on havia sorgit la civilització grega.
2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
I més tard, sota la direcció d’Alexandre el Gran formaren un gran imperi que s'estendrà per
Àsia fins el riu Indus i el nord d'Àfrica fins Egipte.
2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
LA CIVILITZACIÓ GREGA: ETAPES HISTÒRIQUES
Tres períodes
ARCAIC: segle VIII al 499 a.C
CLÀSSIC: 499 a.C – 323 a.C
HEL·LENÍSTIC: 323- 146 a.C
3.- El Context Històric: Etapes Històriques
L’ÈPOCA ARCAICA (S.VIII - 499 a.C.)
Denominem arcaic el període que comprés entre l’establiment dels pobles grecs
a la península dels Balcans i les guerres mèdiques.
- La formació de les “Polis” Ciutats Estat independents (govern, moneda propis...)
- Una economia basada principalment en l’agricultura i la ramaderia
- Forma de govern: Monarquia i L’Oligarquia
- Durant aquest període també es produirà un progressiu creixement demogràfic,
i que, donada la falta de terres per poder produir tot l’aliment que la creixent
població necessitava, portarà a una part dels grecs a emigrar i fundar
colònies per tota la Mediterrània i el Mar Negre.
És un període caracteritzat per:
- Una colònia és una nova “polis” fundada fora del territori original de Grècia.
La fundació de colònies provocarà el desenvolupament del comerç, provocant
una millora de la situació econòmica, tant a les colònies com les metròpolis.
3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
Culturalment considerem que l’època arcaica s’inicia amb els primers jocs olímpics,
celebrats a Olímpia l’any 776 aC. (s. VIII a.C)
- En l’àmbit literari, sorgeixen els poemes èpics del gran Homer: la Ilíada i l’Odissea
( segle VIII aC) i és també el moment del naixement de la filosofia amb figures com
Tales de Milet o Pitàgoras.
- En l’àmbit artístic, en arquitectura van aparèixer els primers trets de l’ordre dòric i
de l’ordre jònic,
- En escultura, El tema preferit és la representació de la figura humana - koúroi i
kórai – on tot i la marcada influència de l'estatuària egípcia i oriental, s’inicia el
camí cap a la recerca de l’antropocentrisme i la recerca de l’ideal clàssic.
Aquest període finalitza el
499 aC amb l’inici de les
Guerres Mèdiques contra el
els Perses.
3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
ÈPOCA ARCAICA: OBRES PAU 2017
Kóre del pèplum (500- 520 a,C)
PAU17
PAU17
PAU17
PAU17
( PRIMERA APROXIMACIÓ)
3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
L’ÈPOCA CLÀSSICA ( 499 – 323a.C)
És l’època de major esplendor tant econòmic com polític
Destaquen dues grans polis enfrontades entre elles: Atenes i Esparta
Atenes va ser “la polis” ciutat més representativa d’aquesta època; en ella es
desenvolupa la democràcia
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
El personatge més representatiu durant aquesta etapa a la polis d’Atenes serà
Perìcles.
Durant el seu mandat les arts i les ciències van assolir un gran esplendor en la
que destaquen gran artistes com Fídies, Miró o Policlet,.
O de filòsofs com Sòcrates, o científics com Hipòcrates, que fundà l’escola de la
medicina científica.
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
CONFLICTES BÈL·LICS DURANT L’ÈPOCA CLÀSSICA
Durant aquest període es van desenvolupar dues guerres molt importants:
LES GUERRES MEDIQUES
( 499- 479 a.C)
LA GUERRA DEL PELOPONES
(431- 404 a.C)
Lluita de les polis gregues
unides (Lliga de Delos) contra
l’atac persa.
Guerra entre Esparta i Atenes,
cadascuna amb els seus aliats.
Victòria dels grecs: (Marató (490
aC) Salamina(480 aC).
Hegemonia d’Atenes.
Victòria i hegemonia d’Esparta
(404-371 a.C.)
Pèrdua de poder polític d’Atenes però
no intel·lectual: (Plató i Aristòtil)
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
En acabar les guerres del Peloponès les polis queden molt debilitades, situació que aprofitarà
el rei Filip de Macedònia per unificar totes les polis gregues sota el seu domini.
L’IMPERI D’ALEXANDRE EL GRAN
Després de la seva mort, el seu fill Alexandre el Gran formarà un immens imperi que
s'estendrà fins al riu Indus, ocupant Mesopotàmia, Egipte i Pèrsia
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
L’IMPERI D’ALEXANDRE EL GRAN
LA BATALLA D’ISSOS 333 a.C. ALEXANDRE I DARIO REI DELS PERSES
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
L’Època Clàssica finalitza amb la mort de’Alexandre a Babilonia el 323 a.C.
ÈPOCA CLÀSSICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ)
GUERRERS DE RIACE
(460-430 a.C)
DICÒBOL de MIRÓ
( 460 a.C)
DORIFOR de
POLICLET (430 a.C)
HERMES AMB DIONIS
PRAXITEL.LES (350 a.C)
PAU17
PAU17 PAU17 PAU17
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
ÈPOCA CLÀSSICA : OBRES PAU 2017
EL PARTENÓ ( s. V aC)
ATENEA NIKE (s. V aC)
L’ ERECTÈON (s. V aC)
TEATRE D’EPIDAURE
(s. IV aC)
PAU17
PAU17
PAU17
PAU17
( PRIMERA APROXIMACIÓ)
3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.)
A la mort d’Alexandre l’imperi es divideix entre els seus generals i la cultura grega
s’atomitza, prenent importància les ciutats d’Orient (Àsia Menor)
Atenes deixa de
ser la capital
cultural i
apareixen nous
centres culturals i
artístics com
Rodes, Alexandría
(Egipte) o Pergam
a l’Àsia Menor.
3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.)
L’imperi d’Alexandre el Gran va suposar una gran influència del món oriental en
el món grec.
L’Art abandonà l’idealisme de l’època clàssica s’endinsa per nous camins
En l’escultura es cerca un major realisme mostrant una gran diversitat temàtica, i
un major dinamisme, teatralitat i expressivitat.
3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.)
També en l’arquitectura s’abandona la proporcionalitat i l‘antropocentrisme de
l’època anterior en favor d’un major eclecticisme (barreja d’ordres) i una major
monumentalitat en les construccions. Creant-se també noves tipologies.
ALTAR DE ZEUS A PERGAM ( 180 -160 aC. )
És un ALTAR, no un temple, per tant és un edifici religiós de tipologia i una estructura
diferent.
3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
ÈPOCA HEL·LENÍSTICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ)
ALTAR DE ZEUS A PÈRGAM (180 – 160 a.C )
PAU17
3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
ÈPOCA HEL·LENÍSTICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ)
VICTORIA DE SAMOTRÀCIA ( 200 a.C ) LAOCCONT I ELS SEUS FILLS (s. III-II a.C)
PAU17
PAU17
PAU17
3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
AMPLIAR INFORMACIÓ
El Context Històric: Etapes Històriques
Per ampliar la informació sobre la Història, la Cultura i l’Art de l’antiga Grècia “cliqueu”
sobre les imatges i podreu accedir a articles i vídeos que de manera ordenada, clara i
concisa completen la informació exposada en aquesta presentació:

More Related Content

What's hot

LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
Fitxa 13 laocoont i els seus fills
Fitxa 13 laocoont i els seus fillsFitxa 13 laocoont i els seus fills
Fitxa 13 laocoont i els seus fills
Julia Valera
 
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Julia Valera
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
07. art romà escultura
07. art romà escultura07. art romà escultura
07. art romà escultura
Julia Valera
 
Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.
Mercè Bigorra
 
Aqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
Tatiana Ruiz Roldan
 
Fitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el pepleFitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el peple
Julia Valera
 
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Julia Valera
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
Antonio Núñez
 

What's hot (20)

LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
Fitxa 13 laocoont i els seus fills
Fitxa 13 laocoont i els seus fillsFitxa 13 laocoont i els seus fills
Fitxa 13 laocoont i els seus fills
 
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
 
Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)
 
07. art romà escultura
07. art romà escultura07. art romà escultura
07. art romà escultura
 
Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.Hermes Amb Dionís.
Hermes Amb Dionís.
 
August de Prima Porta
August de Prima PortaAugust de Prima Porta
August de Prima Porta
 
8. AUGUST DE PRIMA PORTA
8. AUGUST DE PRIMA PORTA8. AUGUST DE PRIMA PORTA
8. AUGUST DE PRIMA PORTA
 
Maison Carrée
Maison CarréeMaison Carrée
Maison Carrée
 
Aqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
 
Fitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el pepleFitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el peple
 
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
Fitxa 3 acròpolis d'atenes (el patenó)
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
 
Laocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fillsLaocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fills
 
Ara pacis
Ara pacisAra pacis
Ara pacis
 
8. DISCÒBOL
8. DISCÒBOL8. DISCÒBOL
8. DISCÒBOL
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
 
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
 
1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓ1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓ
 

Viewers also liked

VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
Antonio Núñez
 
ART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIA
ART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIAART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIA
ART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIAAssumpció Granero
 
L’arquitectura del ferro
L’arquitectura del ferroL’arquitectura del ferro
L’arquitectura del ferroTxema Gs
 
Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-Ramon Pujola
 
Art Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecArt Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecAssumpció Granero
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera
 
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Jaime P
 
La prehistoria P
La prehistoria PLa prehistoria P
La prehistoria P
AntonioNDominguez
 
El Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
miquelgregori
 
12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills
Toni Raya
 
06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura
Julia Valera
 
05. art romà context
05. art romà context05. art romà context
05. art romà context
Julia Valera
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
El Arte Romano: Características generales y orígenes etruscos
El Arte Romano: Características generales y orígenes etruscosEl Arte Romano: Características generales y orígenes etruscos
El Arte Romano: Características generales y orígenes etruscos
Mónica Salandrú
 

Viewers also liked (20)

VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
 
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
ART SEGLE XX: PRIMERES AVANTGUARDES (I)
 
Gerrers De Riace
Gerrers De RiaceGerrers De Riace
Gerrers De Riace
 
ART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIA
ART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIAART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIA
ART CRETOMICÈNIC I INTRODUCCIÓ GRÈCIA
 
L’arquitectura del ferro
L’arquitectura del ferroL’arquitectura del ferro
L’arquitectura del ferro
 
Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-Art Clàssic -Grècia i Roma-
Art Clàssic -Grècia i Roma-
 
Art Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grecArt Clàssic prehel·lènic i grec
Art Clàssic prehel·lènic i grec
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
 
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
 
La prehistoria P
La prehistoria PLa prehistoria P
La prehistoria P
 
El Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNicEl Funcionalisme ArquitectòNic
El Funcionalisme ArquitectòNic
 
12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills12 laocoont i els seus fills
12 laocoont i els seus fills
 
06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura
 
05. art romà context
05. art romà context05. art romà context
05. art romà context
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
El Arte Romano: Características generales y orígenes etruscos
El Arte Romano: Características generales y orígenes etruscosEl Arte Romano: Características generales y orígenes etruscos
El Arte Romano: Características generales y orígenes etruscos
 

Similar to ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)

ART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNIC
ART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNICART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNIC
ART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNICAssumpció Granero
 
Context històric Art Grècia i Roma
Context històric Art Grècia i RomaContext històric Art Grècia i Roma
Context històric Art Grècia i Romangr1
 
Art2 Grècia introducció
Art2 Grècia introduccióArt2 Grècia introducció
Art2 Grècia introduccióramonbo
 
Etapes De La Civilització Grega
Etapes De La Civilització GregaEtapes De La Civilització Grega
Etapes De La Civilització Grega
isthah
 
03b hfa's
03b hfa's03b hfa's
03b hfa's
Ramon Pujola
 
11 victòria de-samotràcia
11 victòria de-samotràcia11 victòria de-samotràcia
11 victòria de-samotràcia
Andreu Exposito
 
Historia de Grecia
Historia de GreciaHistoria de Grecia
Historia de Grecia
semgrec
 
La civilització grega
La civilització gregaLa civilització grega
La civilització grega
Guillem Barceló
 
Art clàssic grècia
Art clàssic grèciaArt clàssic grècia
Art clàssic grèciajcestrella
 
La història dels grecs
La història dels grecsLa història dels grecs
La història dels grecs
2nESO
 
Context Grècia
Context GrèciaContext Grècia
Arquitectura grega
Arquitectura gregaArquitectura grega
Arquitectura gregacmonter7
 
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les KoreUnitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore
tomasggm
 
Antiga grecia
Antiga greciaAntiga grecia
Antiga grecia
eduardriudavets
 
Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.
Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.
Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.
Armand Vizcarro
 
Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.
Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.
Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.
Pauhistoria
 

Similar to ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC) (20)

ART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNIC
ART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNICART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNIC
ART CRETOMICÈNIC I PREHEL·LÈNIC
 
Context històric Art Grècia i Roma
Context històric Art Grècia i RomaContext històric Art Grècia i Roma
Context històric Art Grècia i Roma
 
GRÈCIA ARQUITECTURA
GRÈCIA ARQUITECTURAGRÈCIA ARQUITECTURA
GRÈCIA ARQUITECTURA
 
Art2 Grècia introducció
Art2 Grècia introduccióArt2 Grècia introducció
Art2 Grècia introducció
 
Treballdeconogrecia
TreballdeconogreciaTreballdeconogrecia
Treballdeconogrecia
 
Etapes De La Civilització Grega
Etapes De La Civilització GregaEtapes De La Civilització Grega
Etapes De La Civilització Grega
 
03b hfa's
03b hfa's03b hfa's
03b hfa's
 
11 victòria de-samotràcia
11 victòria de-samotràcia11 victòria de-samotràcia
11 victòria de-samotràcia
 
Historia de Grecia
Historia de GreciaHistoria de Grecia
Historia de Grecia
 
La civilització grega
La civilització gregaLa civilització grega
La civilització grega
 
Grècia (nou)
Grècia (nou)Grècia (nou)
Grècia (nou)
 
Art clàssic grècia
Art clàssic grèciaArt clàssic grècia
Art clàssic grècia
 
La història dels grecs
La història dels grecsLa història dels grecs
La història dels grecs
 
Context Grècia
Context GrèciaContext Grècia
Context Grècia
 
Arquitectura grega
Arquitectura gregaArquitectura grega
Arquitectura grega
 
Arquitectura grega
Arquitectura gregaArquitectura grega
Arquitectura grega
 
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les KoreUnitat 3. Els Kouros I Les Kore
Unitat 3. Els Kouros I Les Kore
 
Antiga grecia
Antiga greciaAntiga grecia
Antiga grecia
 
Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.
Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.
Grècia, presentació Noa, Aroa i Josep.
 
Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.
Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.
Tema 2 - El Món Clàssic: l'Art Romà.
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 
L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
 

Recently uploaded

Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
EscolaRoserCapdevila18
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
EscolaRoserCapdevila18
 

Recently uploaded (9)

Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA (2).pdf
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILAINFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
INFORME ASSIGNADES CURS 24-25. ROSER CAPDEVILA
 

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)

 • 2. Índex 1.-Característiques generals de l’Art Grec L’ART GREC: 2.-La civilització grega: El marc geogràfic 3.-Etapes històriques: 3.1- Època Arcaica (s.VII aC - 499 aC) 3.2- Època Clàssica (499 aC - 323 aC) 3.2- Època Hel·lenística (323 aC - 146 aC) CARACTERÍSTIQUES GENERALS I CONTEXT HISTÒRIC.
 • 3. CARACTERICTIQUES GENERALS DE L’ART GREC BELLESA HARMONIA EQUILIBRI PROPORCIÓ RACIONALITAT PERFECCIÓ ANTROPOCENTRISME “ L’home com a mesura de totes les coses “ Protàgoras
 • 4. 1.- Característiques generals de l’Art Grec Antropocentrisme: És un art humanitzat, fet a la mesura de l’home, deixant de banda el monumentalisme i el colossalisme dels estils orientals anteriors
 • 5. Bellesa: És un art estètic que busca aconseguir la bellesa màxima a partir de l’harmonia, l’equilibri i la proporcionalitat. L’art s’allunya de la funció màgica, o d’exaltació del poder d’èpoques anteriors. 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 • 6. Cànon de Policlet Cànon de Lisip Racionalitat: L’equilibri i l’harmonia amb la que aconsegueixen la bellesa i la perfecció en les obres tenen com a base el càlcul matemàtic (ús del cànon) 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 • 7. Naturalisme: En l’escultura és un art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà, però de forma idealitzada 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 • 8. Model i referència per moltes de les manifestacions artístiques occidentals posteriors: Des de l’art romà, passant per les creacions artístiques del Renaixement i el Barroc fins el neoclassicisme de l’últim terç del segle XVIII. 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 • 9. LA CIVILITZACIÓ GREGA: EL MARC GEOGRÀFIC 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic La Grècia antiga comprenia la meitat sud de la península Balcànica, les illes que l’envolten i les costes d’Àsia Menor Un territori muntanyós, de valls estretes , que dificulta les comunicacions per terra, i de costes retallades, que formen abundants ports naturals,
 • 10. Les característiques d’aquest territori influiran sobre el grecs , determinant la seva organització en “Polis” ( Ciutats Estat Independents) Les “Polis” eren una ciutat estat independent amb govern, moneda i exèrcit propi, amb total autonomia i independència respecte a les altres, amb les quals, de vegades podia entrar en conflicte. 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
 • 11. Posteriorment els grecs s’expandiren pel Mediterrani formen “colònies”, un conjunt noves polis situades fora del territori original on havia sorgit la civilització grega. 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
 • 12. I més tard, sota la direcció d’Alexandre el Gran formaren un gran imperi que s'estendrà per Àsia fins el riu Indus i el nord d'Àfrica fins Egipte. 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
 • 13. LA CIVILITZACIÓ GREGA: ETAPES HISTÒRIQUES Tres períodes ARCAIC: segle VIII al 499 a.C CLÀSSIC: 499 a.C – 323 a.C HEL·LENÍSTIC: 323- 146 a.C 3.- El Context Històric: Etapes Històriques
 • 14. L’ÈPOCA ARCAICA (S.VIII - 499 a.C.) Denominem arcaic el període que comprés entre l’establiment dels pobles grecs a la península dels Balcans i les guerres mèdiques. - La formació de les “Polis” Ciutats Estat independents (govern, moneda propis...) - Una economia basada principalment en l’agricultura i la ramaderia - Forma de govern: Monarquia i L’Oligarquia - Durant aquest període també es produirà un progressiu creixement demogràfic, i que, donada la falta de terres per poder produir tot l’aliment que la creixent població necessitava, portarà a una part dels grecs a emigrar i fundar colònies per tota la Mediterrània i el Mar Negre. És un període caracteritzat per: - Una colònia és una nova “polis” fundada fora del territori original de Grècia. La fundació de colònies provocarà el desenvolupament del comerç, provocant una millora de la situació econòmica, tant a les colònies com les metròpolis. 3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
 • 15. Culturalment considerem que l’època arcaica s’inicia amb els primers jocs olímpics, celebrats a Olímpia l’any 776 aC. (s. VIII a.C) - En l’àmbit literari, sorgeixen els poemes èpics del gran Homer: la Ilíada i l’Odissea ( segle VIII aC) i és també el moment del naixement de la filosofia amb figures com Tales de Milet o Pitàgoras. - En l’àmbit artístic, en arquitectura van aparèixer els primers trets de l’ordre dòric i de l’ordre jònic, - En escultura, El tema preferit és la representació de la figura humana - koúroi i kórai – on tot i la marcada influència de l'estatuària egípcia i oriental, s’inicia el camí cap a la recerca de l’antropocentrisme i la recerca de l’ideal clàssic. Aquest període finalitza el 499 aC amb l’inici de les Guerres Mèdiques contra el els Perses. 3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
 • 16. ÈPOCA ARCAICA: OBRES PAU 2017 Kóre del pèplum (500- 520 a,C) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) 3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
 • 17. L’ÈPOCA CLÀSSICA ( 499 – 323a.C) És l’època de major esplendor tant econòmic com polític Destaquen dues grans polis enfrontades entre elles: Atenes i Esparta Atenes va ser “la polis” ciutat més representativa d’aquesta època; en ella es desenvolupa la democràcia 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 • 18. El personatge més representatiu durant aquesta etapa a la polis d’Atenes serà Perìcles. Durant el seu mandat les arts i les ciències van assolir un gran esplendor en la que destaquen gran artistes com Fídies, Miró o Policlet,. O de filòsofs com Sòcrates, o científics com Hipòcrates, que fundà l’escola de la medicina científica. 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 • 19. CONFLICTES BÈL·LICS DURANT L’ÈPOCA CLÀSSICA Durant aquest període es van desenvolupar dues guerres molt importants: LES GUERRES MEDIQUES ( 499- 479 a.C) LA GUERRA DEL PELOPONES (431- 404 a.C) Lluita de les polis gregues unides (Lliga de Delos) contra l’atac persa. Guerra entre Esparta i Atenes, cadascuna amb els seus aliats. Victòria dels grecs: (Marató (490 aC) Salamina(480 aC). Hegemonia d’Atenes. Victòria i hegemonia d’Esparta (404-371 a.C.) Pèrdua de poder polític d’Atenes però no intel·lectual: (Plató i Aristòtil) 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 • 20. En acabar les guerres del Peloponès les polis queden molt debilitades, situació que aprofitarà el rei Filip de Macedònia per unificar totes les polis gregues sota el seu domini. L’IMPERI D’ALEXANDRE EL GRAN Després de la seva mort, el seu fill Alexandre el Gran formarà un immens imperi que s'estendrà fins al riu Indus, ocupant Mesopotàmia, Egipte i Pèrsia 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 • 21. L’IMPERI D’ALEXANDRE EL GRAN LA BATALLA D’ISSOS 333 a.C. ALEXANDRE I DARIO REI DELS PERSES 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica L’Època Clàssica finalitza amb la mort de’Alexandre a Babilonia el 323 a.C.
 • 22. ÈPOCA CLÀSSICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) GUERRERS DE RIACE (460-430 a.C) DICÒBOL de MIRÓ ( 460 a.C) DORIFOR de POLICLET (430 a.C) HERMES AMB DIONIS PRAXITEL.LES (350 a.C) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 • 23. ÈPOCA CLÀSSICA : OBRES PAU 2017 EL PARTENÓ ( s. V aC) ATENEA NIKE (s. V aC) L’ ERECTÈON (s. V aC) TEATRE D’EPIDAURE (s. IV aC) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 • 24. L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.) A la mort d’Alexandre l’imperi es divideix entre els seus generals i la cultura grega s’atomitza, prenent importància les ciutats d’Orient (Àsia Menor) Atenes deixa de ser la capital cultural i apareixen nous centres culturals i artístics com Rodes, Alexandría (Egipte) o Pergam a l’Àsia Menor. 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 • 25. L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.) L’imperi d’Alexandre el Gran va suposar una gran influència del món oriental en el món grec. L’Art abandonà l’idealisme de l’època clàssica s’endinsa per nous camins En l’escultura es cerca un major realisme mostrant una gran diversitat temàtica, i un major dinamisme, teatralitat i expressivitat. 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 • 26. L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.) També en l’arquitectura s’abandona la proporcionalitat i l‘antropocentrisme de l’època anterior en favor d’un major eclecticisme (barreja d’ordres) i una major monumentalitat en les construccions. Creant-se també noves tipologies. ALTAR DE ZEUS A PERGAM ( 180 -160 aC. ) És un ALTAR, no un temple, per tant és un edifici religiós de tipologia i una estructura diferent. 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 • 27. ÈPOCA HEL·LENÍSTICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) ALTAR DE ZEUS A PÈRGAM (180 – 160 a.C ) PAU17 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 • 28. ÈPOCA HEL·LENÍSTICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) VICTORIA DE SAMOTRÀCIA ( 200 a.C ) LAOCCONT I ELS SEUS FILLS (s. III-II a.C) PAU17 PAU17 PAU17 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 • 29. AMPLIAR INFORMACIÓ El Context Històric: Etapes Històriques Per ampliar la informació sobre la Història, la Cultura i l’Art de l’antiga Grècia “cliqueu” sobre les imatges i podreu accedir a articles i vídeos que de manera ordenada, clara i concisa completen la informació exposada en aquesta presentació: