Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)

48,432 views

Published on

NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA PAU 2018. Per descarregar- la en format PowerPoint accediu a: www.hdartantonio.blogspot.com on trobareu l'enllaç. (Actualment Slidshare NO permet, ni actualitzar les presentacions, ni la descàrrega en format PowerPoint).
Presentació de les principals característiques de l’Art Clàssic Grec i de les tres etapes històriques que podem diferenciar en el desenvolupament de l’antiga civilització grega: Arcaica, Clàssica i Hel•lenística.
En aquesta edició també s’han afegit imatges de les obres de les diferents etapes que entren a les PAU 2018, amb “links” de pàgines i videos que permeten una primera aproximació al coneixement de les mateixes.
NOTA: Part del contingut d'aquesta presentació es presentat en forma d'animació, per poder visualitzar-les , així com per activar els "els links" d'ampliació es recomanable descarregar la presentació.

Published in: Education
 • Be the first to comment

ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)

 1. 1. Antonio Núñez 2016
 2. 2. Índex 1.-Característiques generals de l’Art Grec L’ART GREC: 2.-La civilització grega: El marc geogràfic 3.-Etapes històriques: 3.1- Època Arcaica (s.VII aC - 499 aC) 3.2- Època Clàssica (499 aC - 323 aC) 3.2- Època Hel·lenística (323 aC - 146 aC) CARACTERÍSTIQUES GENERALS I CONTEXT HISTÒRIC.
 3. 3. CARACTERICTIQUES GENERALS DE L’ART GREC BELLESA HARMONIA EQUILIBRI PROPORCIÓ RACIONALITAT PERFECCIÓ ANTROPOCENTRISME “ L’home com a mesura de totes les coses “ Protàgoras
 4. 4. 1.- Característiques generals de l’Art Grec Antropocentrisme: És un art humanitzat, fet a la mesura de l’home, deixant de banda el monumentalisme i el colossalisme dels estils orientals anteriors
 5. 5. Bellesa: És un art estètic que busca aconseguir la bellesa màxima a partir de l’harmonia, l’equilibri i la proporcionalitat. L’art s’allunya de la funció màgica, o d’exaltació del poder d’èpoques anteriors. 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 6. 6. Cànon de Policlet Cànon de Lisip Racionalitat: L’equilibri i l’harmonia amb la que aconsegueixen la bellesa i la perfecció en les obres tenen com a base el càlcul matemàtic (ús del cànon) 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 7. 7. Naturalisme: En l’escultura és un art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà, però de forma idealitzada 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 8. 8. Model i referència per moltes de les manifestacions artístiques occidentals posteriors: Des de l’art romà, passant per les creacions artístiques del Renaixement i el Barroc fins el neoclassicisme de l’últim terç del segle XVIII. 1.- Característiques generals de l’Art Grec
 9. 9. LA CIVILITZACIÓ GREGA: EL MARC GEOGRÀFIC 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic La Grècia antiga comprenia la meitat sud de la península Balcànica, les illes que l’envolten i les costes d’Àsia Menor Un territori muntanyós, de valls estretes , que dificulta les comunicacions per terra, i de costes retallades, que formen abundants ports naturals,
 10. 10. Les característiques d’aquest territori influiran sobre el grecs , determinant la seva organització en “Polis” ( Ciutats Estat Independents) Les “Polis” eren una ciutat estat independent amb govern, moneda i exèrcit propi, amb total autonomia i independència respecte a les altres, amb les quals, de vegades podia entrar en conflicte. 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
 11. 11. Posteriorment els grecs s’expandiren pel Mediterrani formen “colònies”, un conjunt noves polis situades fora del territori original on havia sorgit la civilització grega. 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
 12. 12. I més tard, sota la direcció d’Alexandre el Gran formaren un gran imperi que s'estendrà per Àsia fins el riu Indus i el nord d'Àfrica fins Egipte. 2.- La civilització Grega: El Marc Geogràfic
 13. 13. LA CIVILITZACIÓ GREGA: ETAPES HISTÒRIQUES Tres períodes ARCAIC: segle VIII al 499 a.C CLÀSSIC: 499 a.C – 323 a.C HEL·LENÍSTIC: 323- 146 a.C 3.- El Context Històric: Etapes Històriques
 14. 14. L’ÈPOCA ARCAICA (S.VIII - 499 a.C.) Denominem arcaic el període que comprés entre l’establiment dels pobles grecs a la península dels Balcans i les guerres mèdiques. - La formació de les “Polis” Ciutats Estat independents (govern, moneda propis...) - Una economia basada principalment en l’agricultura i la ramaderia - Forma de govern: Monarquia i L’Oligarquia - Durant aquest període també es produirà un progressiu creixement demogràfic, i que, donada la falta de terres per poder produir tot l’aliment que la creixent població necessitava, portarà a una part dels grecs a emigrar i fundar colònies per tota la Mediterrània i el Mar Negre. És un període caracteritzat per: - Una colònia és una nova “polis” fundada fora del territori original de Grècia. La fundació de colònies provocarà el desenvolupament del comerç, provocant una millora de la situació econòmica, tant a les colònies com les metròpolis. 3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
 15. 15. Culturalment considerem que l’època arcaica s’inicia amb els primers jocs olímpics, celebrats a Olímpia l’any 776 aC. (s. VIII a.C) - En l’àmbit literari, sorgeixen els poemes èpics del gran Homer: la Ilíada i l’Odissea ( segle VIII aC) i és també el moment del naixement de la filosofia amb figures com Tales de Milet o Pitàgoras. - En l’àmbit artístic, en arquitectura van aparèixer els primers trets de l’ordre dòric i de l’ordre jònic, - En escultura, El tema preferit és la representació de la figura humana - koúroi i kórai – on tot i la marcada influència de l'estatuària egípcia i oriental, s’inicia el camí cap a la recerca de l’antropocentrisme i la recerca de l’ideal clàssic. Aquest període finalitza el 499 aC amb l’inici de les Guerres Mèdiques contra el els Perses. 3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
 16. 16. ÈPOCA ARCAICA: OBRES PAU 2017 Kóre del pèplum (500- 520 a,C) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) 3.1- Etapes Històriques; L’Època Arcaica
 17. 17. L’ÈPOCA CLÀSSICA ( 499 – 323a.C) És l’època de major esplendor tant econòmic com polític Destaquen dues grans polis enfrontades entre elles: Atenes i Esparta Atenes va ser “la polis” ciutat més representativa d’aquesta època; en ella es desenvolupa la democràcia 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 18. 18. El personatge més representatiu durant aquesta etapa a la polis d’Atenes serà Perìcles. Durant el seu mandat les arts i les ciències van assolir un gran esplendor en la que destaquen gran artistes com Fídies, Miró o Policlet,. O de filòsofs com Sòcrates, o científics com Hipòcrates, que fundà l’escola de la medicina científica. 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 19. 19. CONFLICTES BÈL·LICS DURANT L’ÈPOCA CLÀSSICA Durant aquest període es van desenvolupar dues guerres molt importants: LES GUERRES MEDIQUES ( 499- 479 a.C) LA GUERRA DEL PELOPONES (431- 404 a.C) Lluita de les polis gregues unides (Lliga de Delos) contra l’atac persa. Guerra entre Esparta i Atenes, cadascuna amb els seus aliats. Victòria dels grecs: (Marató (490 aC) Salamina(480 aC). Hegemonia d’Atenes. Victòria i hegemonia d’Esparta (404-371 a.C.) Pèrdua de poder polític d’Atenes però no intel·lectual: (Plató i Aristòtil) 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 20. 20. En acabar les guerres del Peloponès les polis queden molt debilitades, situació que aprofitarà el rei Filip de Macedònia per unificar totes les polis gregues sota el seu domini. L’IMPERI D’ALEXANDRE EL GRAN Després de la seva mort, el seu fill Alexandre el Gran formarà un immens imperi que s'estendrà fins al riu Indus, ocupant Mesopotàmia, Egipte i Pèrsia 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 21. 21. L’IMPERI D’ALEXANDRE EL GRAN LA BATALLA D’ISSOS 333 a.C. ALEXANDRE I DARIO REI DELS PERSES 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica L’Època Clàssica finalitza amb la mort de’Alexandre a Babilonia el 323 a.C.
 22. 22. ÈPOCA CLÀSSICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) GUERRERS DE RIACE (460-430 a.C) DICÒBOL de MIRÓ ( 460 a.C) DORIFOR de POLICLET (430 a.C) HERMES AMB DIONIS PRAXITEL.LES (350 a.C) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 23. 23. ÈPOCA CLÀSSICA : OBRES PAU 2017 EL PARTENÓ ( s. V aC) ATENEA NIKE (s. V aC) L’ ERECTÈON (s. V aC) TEATRE D’EPIDAURE (s. IV aC) PAU17 PAU17 PAU17 PAU17 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) 3.2- Etapes Històriques; L’Època Clàssica
 24. 24. L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.) A la mort d’Alexandre l’imperi es divideix entre els seus generals i la cultura grega s’atomitza, prenent importància les ciutats d’Orient (Àsia Menor) Atenes deixa de ser la capital cultural i apareixen nous centres culturals i artístics com Rodes, Alexandría (Egipte) o Pergam a l’Àsia Menor. 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 25. 25. L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.) L’imperi d’Alexandre el Gran va suposar una gran influència del món oriental en el món grec. L’Art abandonà l’idealisme de l’època clàssica s’endinsa per nous camins En l’escultura es cerca un major realisme mostrant una gran diversitat temàtica, i un major dinamisme, teatralitat i expressivitat. 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 26. 26. L’ÈPOCA HEL·LENÍSTICA (323 - 146 a.C.) També en l’arquitectura s’abandona la proporcionalitat i l‘antropocentrisme de l’època anterior en favor d’un major eclecticisme (barreja d’ordres) i una major monumentalitat en les construccions. Creant-se també noves tipologies. ALTAR DE ZEUS A PERGAM ( 180 -160 aC. ) És un ALTAR, no un temple, per tant és un edifici religiós de tipologia i una estructura diferent. 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 27. 27. ÈPOCA HEL·LENÍSTICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) ALTAR DE ZEUS A PÈRGAM (180 – 160 a.C ) PAU17 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 28. 28. ÈPOCA HEL·LENÍSTICA : OBRES PAU 2017 ( PRIMERA APROXIMACIÓ) VICTORIA DE SAMOTRÀCIA ( 200 a.C ) LAOCCONT I ELS SEUS FILLS (s. III-II a.C) PAU17 PAU17 PAU17 3.3- Etapes Històriques; L’Època Hel·lenística
 29. 29. AMPLIAR INFORMACIÓ El Context Històric: Etapes Històriques Per ampliar la informació sobre la Història, la Cultura i l’Art de l’antiga Grècia “cliqueu” sobre les imatges i podreu accedir a articles i vídeos que de manera ordenada, clara i concisa completen la informació exposada en aquesta presentació:

×