SlideShare a Scribd company logo
Antonio Núñez 2016
Índex
2.- El context històric:
1.- Introducció: Roma un gran Imperi
2.1- Monarquia (753 – 509 aC. )
2.2- República ( 509 - 27 aC. )
2.3- Imperi ( 27 aC. – 476 dC )
3.- Períodes artístics
INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
1.- INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
Al segle VIII a la Península itàlica vivien diversos pobles: Al nord i centre: els
etruscs, al centre el llatins (Laci) i al sud el grecs (Magna Grècia).
ORIGENS HISTÒRICS DE ROMA
ORIGENS LLEGENDARIS
Llegenda de Ròmul i Rem
A mitjans del segle VIII aC. (753 aC)
algunes tribus d’origen llatí (pastors i
agricultors) és van agrupar a la riba
del riu Tiber.
Era una zona estratègica on hi havia
un gual que permetia travessar el riu
amb facilitat. Van emmurallar la zona
donant origen a la ciutat de Roma
1.- INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
Roma tan sols era un petit poblat quan, el segle V. aC. la ciutat grega d’Atenes va
assolir la seva màxima esplendor.
Però ... poc a
poc, els
romans van
conquerir i van
organitzar un
gran imperi
que comprenia
totes les terres
que envolten
el mar
Mediterrani.
1.- INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
MÀXIMA EXTENSIÓ DE L’IMPERI ROMÀ
ETAPES HISTÒRIQUES
2.- EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES
La civilització romana té una durada molt llarga:
1) La Monarquia etrusca ( 753 - 509 aC.)
2) La República romana ( 509 - 27 aC.)
3) L’Imperi romà ( 27 aC.- 476 dC.)
MONARQUIA REPÚBLICA IMPERI
753 - 509 aC 509 – 27 aC 27 aC-476 dC
Fundació de ROMA
(1r Rei Ròmul)
OCTAVI AUGUST
1r emperador romà
Caiguda de
l’IMPERI ROMÀ
Segons la forma de govern podem diferenciar tres etapes:
476753 aC. (1.229 ANYS)
Expulsió reis
Instauració República
LA MONARQUIA (753 -509 aC.)
2.1- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA
És el moment en que es funda la ciutat per la unió de diferents tribus de pastors i
agricultors al votant del riu Tiber. És una etapa de formació i creixement.
Políticament la ciutat es governada per un rei assessorat pel Senat. (primeres
institucions). El rei te tots els poders: governa, fa les lleis, administra justícia, és el
cap religiós i mana l’exèrcit.
Hi haurà 7 reis, el primers dels quals serà Ròmul (coincidint amb la llegenda). Durant
l’últim període d’aquesta etapa la monarquia serà dominada i ocupada pels etruscos.
(els tres últims monarques seran etruscos)
Econòmicament tot i que la majoria de la població es dedica a l’agricultura i la
ramaderia, comença a desenvolupar-se l’artesania i el comerç produint-se un gran
creixement econòmic i de la ciutat.
2.1- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA
Aquest desenvolupament i creixement de la ciutat de la ciutat provocarà els primers
enfrontaments i conquestes de les ciutats veïnes. (necessitat d’espai)
Últim rei: Tarquí, fou deposat pel
Senat, lliurant-se de la dominació
estrusca i donant lloc a l’aparició
de la República el 509 aC.
Durant aquest període tindria lloc el llegendari
enfrontament entre les ciutats Roma i Alba Longa
resolt mitjançant el combat entre el germans Horàcis
(Romans) i els Curiacis (Alba Longa) a favor dels
primers, i pel qual Roma va sotmetre als albanesos.
LA REPÚBLICA (509 - 27 a,C)
2.2- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
Durant la República el poder va estar en mans del SENAT , assemblea formada per
Patricis que assessorava i controlava als MAGISTRATS, el quals s’encarregaven
de fer complir les lleis i decisions presses pel SENAT durant un any.
El 509 a.C els romans van expulsar els reis etruscs, i van instaurar un nou sistema
polític: la República.
La República és una època d’expansió territorial: Durant aquesta època es produeixen
la major part de les conquestes romanes.
És per tant una època de guerres i enfrontaments amb d’altres pobles. Les guerres
més conegudes seran les Guerres Púniques contra els cartaginesos
Durant aquesta època
Roma estendrà el seu
poder per les dues ribes
del Mediterrani (Mare
Nostrum)
CONQUESTES ROMANES
DURANT LA REPÚBLICA
2.2- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
La república també és una època de desigualtats i conflictes socials:
A les ciutats hi havia atur i el camp els camperols s’havien de vendre les terres perquè
no podien vendre els seus productes.
Les conquestes realitzades durant aquest període havien aportat a Roma enormes
riqueses, (terres, esclaus ...) però com el repartiment va estar desigual, els rics es
van fer més rics i la majoria dels plebeus es van anar empobrint.
Les desigualtats van provocar
revoltes i violentes guerres civils.
També és van produir rebel·lions d’esclaus
com la de Spàrtac
2.2- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
L’IMPERI (27 a.C - 476)
L’Imperi s’inicia amb el nomenament d’Octavi com a emperador l’any 27 a.C pel SENAT,
que li atorga també el nom d’August, que significa “escollit pels déus”.
Durant l’Imperi cal diferenciar dues etapes:
A) Un període d’esplendor i prosperitat: “La Pax Romana” (s. I, II, III)
B) Crisi, enfonsament i caiguda de l’Imperi Romà. ( segles III al 476 )
2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
LA PAX ROMANA (Segles. I, II, III )
Durant aquest període s’aconsegueix la màxima expansió i la màxima prosperitat:
2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
Roma es converteix en la capital del món.
Es realitzen les últimes conquestes
És una època de gran prosperitat
econòmica: Millora la producció
agrícola, ramadera i artesanal. Es
milloren les vies de comunicació
i el comerç.
Aquesta prosperitat es veurà
reflectida a les ciutats, que es va
embellir amb la construcció de
gran obres arquitectòniques.
També és un període en que les
arts i les lletres assoliren un gran
desenvolupament .
L’Art es va convertir en un instrument bàsic de demostració de poder. Per tot arreu
es va difondre imatges de l’emperador per tal magnificar el càrrec i de fidelitzar a la
població amb aquest, creant tipologies, que podien arribar inclús a la divinització.
2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
Es realitzen les últimes conquestes i l’Imperi s’envolta amb “limes” (mena de
fronteres emmurallades i vigilades per un exèrcit poderós) per defensar-se dels
bàrbars.
LA CRISI DE L’IMPERI ( BAIX IMPERI ROMÀ de mitjans del s. III – 476 )
A mitjans del segle III una profunda i llarga crisi marcarà l’inici de la decadència
i desaparició de l’Imperi Romà.
Tres són les causes principals que provocaren la caiguda i desaparició d’aquest
imperi:
2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
a) La Corrupció interna: Corrupció política, abús de poder, primacia de
l’interès personal sobre l’interès públic.
b) Aparició i difusió del Cristianisme: Nova religió monoteista que
presenta noves idees: igualtat, llibertat... que són contraries a la societat
romana.
c) Invasions Barbares: Els bàrbars envaeixen l’imperi i tallen les vies de
comunicació. Disminueix el comerç, abandonament de les ciutats i
ruralització de la civilització romana.
2.- EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES
Al segle V un conjunt de
pobles germànics van
invaïr de l’Imperi Romà.
LES INVASIONS BÀRBARES DEL SEGLE V
L’Imperi Romà d’Orient va
poder resistir les
invasions, però l’Imperi
Romà d’Occident va ser
ocupat pels pobles
bàrbars.
L’any 476 un cap bàrbar,
Odoacre, va destituir a
Ròmul Augustulus, el
darrer emperador de
l’imperi Romà d’occident.
L’any 476 marca la fi de l’Edat antiga i l’inici de l’Edat mitjana. L’Imperi romà d’Orient
va sobreviure fins al segle XV dC. sota la denominació d’Imperi Bizantí.
REPÚBLICA
(509 - 27 aC.)
IMPERI
(27aC.- 476)
-753 Fundació
(Històrica i
llegendària).
-Sistema Polític:
Monarquia (7 reis) tres
últims etrucs
-Primeres institucions
(Senat).
- Lluites amb ciutats
veïnes.
- Últim rei: Tarquí, fou
deposat pel Senat,
sorgint la República
(509 aC).
- Domini dels Patricis ( Senat
Consols i magistrats)
- Expansió territorial per la
Mediterrània: occidental i
oriental. (Guerres Púniques)
- Guerres civils: Diferències
socials.
- Rebel·lió d’esclaus: Spartac
- Fundat per Octavi August
- ALT IMPERI (ss. I-III). Dinasties
(Julia-Clàudia, Flàvia, Antonina...).
S’arriba a la màxima expansió
territorial. “Pax Romana”.
- Classicisme romà, amb una revifada
de les influències hel·lenístiques.
- BAIX IMPERI (III-476) Decadència
Divisió de l’Imperi Teodosi (395).
-Invasions Barbares. Cau Imperi romà
occident
3 ETAPES
MONARQUIA
(753 - 509 aC.)
RESUM CONTEXT HISTÒRIC
PERIÒDES ARTÍSTICS
3.- PERÍODES ARTÍSTICS
Des del punt de vista artístic al llarg de la civilització romana podem diferenciar
tres períodes:
A) Art Etrusc: Arriba a la seva màxima esplendor durant els segles VII al V aC.
però s’estén fins el segle III aC.
B) Art Romà Republicà: Cronològicament des de el 509, quan van ser expulsats
els etruscs però pròpiament romà del segle III al I aC.
C) Art Romà Imperial: Del segle I aC. Al segle III dC. (Art genuïnament romà)
D) Art tardorromà: A finals del s. III dC s’inicia l’abandonament del classicisme i
una tendència a l’esquematisme i la rigidesa
AMPLIAR INFORMACIÓ
AMPLIAR INFORMACIÓ
TEXTOS
1.- Primera aproximació a la Història de
la civilització romana (Nivell Bàsic)
2.- Història de la civilització romana per
etapes ( ampliat )
VIDEOS

More Related Content

What's hot

Fitxa 15 panteó d'agripa
Fitxa 15 panteó d'agripaFitxa 15 panteó d'agripa
Fitxa 15 panteó d'agripa
Julia Valera
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
Marc Aureli
Marc AureliMarc Aureli
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
Antonio Núñez
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez
 
Aqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
Tatiana Ruiz Roldan
 
Fitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el pepleFitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el peple
Julia Valera
 

What's hot (20)

Ara pacis
Ara pacisAra pacis
Ara pacis
 
Laocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fillsLaocoont i els seus fills
Laocoont i els seus fills
 
Colosseo
ColosseoColosseo
Colosseo
 
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
28. SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA
 
Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)Dorífor (policlet)
Dorífor (policlet)
 
Fitxa 15 panteó d'agripa
Fitxa 15 panteó d'agripaFitxa 15 panteó d'agripa
Fitxa 15 panteó d'agripa
 
Kouros I Kore
Kouros I KoreKouros I Kore
Kouros I Kore
 
3. DORÍFOR. POLÍCLET
3. DORÍFOR. POLÍCLET3. DORÍFOR. POLÍCLET
3. DORÍFOR. POLÍCLET
 
ART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURAART GREC: ESCULTURA
ART GREC: ESCULTURA
 
Maison Carrée
Maison CarréeMaison Carrée
Maison Carrée
 
ART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURAART GREC: ARQUITECTURA
ART GREC: ARQUITECTURA
 
El Colosseu de Roma
El Colosseu de RomaEl Colosseu de Roma
El Colosseu de Roma
 
Marc Aureli
Marc AureliMarc Aureli
Marc Aureli
 
8. AUGUST DE PRIMA PORTA
8. AUGUST DE PRIMA PORTA8. AUGUST DE PRIMA PORTA
8. AUGUST DE PRIMA PORTA
 
Altar de Zeus a Pèrgam
Altar de Zeus a PèrgamAltar de Zeus a Pèrgam
Altar de Zeus a Pèrgam
 
ARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANA
 
29. SANT PERE DE MOISSAC
29. SANT PERE DE MOISSAC29. SANT PERE DE MOISSAC
29. SANT PERE DE MOISSAC
 
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
 
Aqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreres
 
Fitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el pepleFitxa 2 koré amb el peple
Fitxa 2 koré amb el peple
 

Viewers also liked

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
Antonio Núñez
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
Antonio Núñez
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
Antonio Núñez
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
Antonio Núñez
 
06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura
Julia Valera
 
05. art romà context
05. art romà context05. art romà context
05. art romà context
Julia Valera
 
07. art romà escultura
07. art romà escultura07. art romà escultura
07. art romà escultura
Julia Valera
 
Escultura Romana
Escultura RomanaEscultura Romana
Escultura Romana
julijurado
 
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRATROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRATAssumpció Granero
 
Context històric roma
Context històric romaContext històric roma
Context històric roma
institutmontgros
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera
 
Panteó
PanteóPanteó
Panteó
Toni Raya
 
La prehistoria P
La prehistoria PLa prehistoria P
La prehistoria P
AntonioNDominguez
 
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Jaime P
 
Jõulud soomes !
Jõulud soomes !Jõulud soomes !
Jõulud soomes !timeahelen
 

Viewers also liked (20)

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ESCULTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURALES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: ARQUITECTURA
 
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURALES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
LES ARTS PLÀSTIQUES: PINTURA
 
QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?QUÈ ÉS L'ART ?
QUÈ ÉS L'ART ?
 
Art romà. Característiques
Art romà. CaracterístiquesArt romà. Característiques
Art romà. Característiques
 
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIAVICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
VICTÒRIA DE SAMOTRÀCIA
 
06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura
 
05. art romà context
05. art romà context05. art romà context
05. art romà context
 
07. art romà escultura
07. art romà escultura07. art romà escultura
07. art romà escultura
 
Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)Art Grec (Característiques generals)
Art Grec (Característiques generals)
 
Escultura Romana
Escultura RomanaEscultura Romana
Escultura Romana
 
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRATROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT
 
Context històric roma
Context històric romaContext històric roma
Context històric roma
 
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
 
Panteó
PanteóPanteó
Panteó
 
Arquitectura romana
Arquitectura romanaArquitectura romana
Arquitectura romana
 
La prehistoria P
La prehistoria PLa prehistoria P
La prehistoria P
 
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
Conseqüències de la Segona Guerra Mundial.
 
Jõulud soomes !
Jõulud soomes !Jõulud soomes !
Jõulud soomes !
 

Similar to ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC

Antiga roma (català)
Antiga roma (català)Antiga roma (català)
Antiga roma (català)
Olmo Heras
 
13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀ13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀ
jcorbala
 
Imperi romà
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
eduardriudavets
 
Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)
professor_errant
 
Prehistòria i h. antiga
Prehistòria i h. antigaPrehistòria i h. antiga
Prehistòria i h. antiga
Jaime P
 
1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx
1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx
1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx
toniribelles2
 
Civilització Romana
Civilització RomanaCivilització Romana
Civilització Romanablogsoller
 
L'Antiga Roma
L'Antiga RomaL'Antiga Roma
L'Antiga Romapilar23gm
 
Imperi romà
Imperi romàImperi romà
Imperi romàsergi16
 
Imperi romà
Imperi romàImperi romà
Imperi romàsergi16
 
Unitat 14. Roma
Unitat 14. RomaUnitat 14. Roma
Power point llati la republica
Power point llati la republicaPower point llati la republica
Power point llati la republica
blogmarinamartamaresme
 

Similar to ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC (20)

Antiga roma (català)
Antiga roma (català)Antiga roma (català)
Antiga roma (català)
 
Grup6
Grup6Grup6
Grup6
 
Etapes de la història de roma
Etapes de la història de roma Etapes de la història de roma
Etapes de la història de roma
 
La història dels romans
La història dels romansLa història dels romans
La història dels romans
 
Contex HistòRic De Roma
Contex HistòRic De RomaContex HistòRic De Roma
Contex HistòRic De Roma
 
13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀ13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀ
 
Imperi romà
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
 
Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)
 
Prehistòria i h. antiga
Prehistòria i h. antigaPrehistòria i h. antiga
Prehistòria i h. antiga
 
1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx
1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx
1. HISTÒRIA DE ROMA 1.pptx
 
Roma
RomaRoma
Roma
 
L'imperi roma
L'imperi romaL'imperi roma
L'imperi roma
 
Grup5
Grup5Grup5
Grup5
 
Civilització Romana
Civilització RomanaCivilització Romana
Civilització Romana
 
L’expansió dels romans
L’expansió dels romansL’expansió dels romans
L’expansió dels romans
 
L'Antiga Roma
L'Antiga RomaL'Antiga Roma
L'Antiga Roma
 
Imperi romà
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
 
Imperi romà
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
 
Unitat 14. Roma
Unitat 14. RomaUnitat 14. Roma
Unitat 14. Roma
 
Power point llati la republica
Power point llati la republicaPower point llati la republica
Power point llati la republica
 

More from Antonio Núñez

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
Antonio Núñez
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
Antonio Núñez
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
Antonio Núñez
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
Antonio Núñez
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
Antonio Núñez
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
Antonio Núñez
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
Antonio Núñez
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
Antonio Núñez
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
Antonio Núñez
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Antonio Núñez
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
Antonio Núñez
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
Antonio Núñez
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
Antonio Núñez
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
Antonio Núñez
 

More from Antonio Núñez (20)

QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
QUE ÉS LA HISTÒRIA ? ETAPES HISTÒRIQUES (4ESO)
 
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIMSEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
SEGLE XVIII: LA CRISI DE L'ANTIC REGIM
 
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
HISTÒRIA: CONCEPTES PREVIS (4ESO)
 
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIALES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
LES ESTAPES DE LA HISTÒRIA
 
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
EL SEGLE XVIII: TRADICIÓ I INNOVACIÓ (4ESO)
 
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
EL MOVIMENT OBRER (2019-20)
 
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
PINTURA SEGLE XIX PAU 2020
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANIT-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
T-1 CONCEPTES PREVIS: ORIGEN DEL MÒN CONTEMPORANI
 
LA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNONLA MADELEINE P.A. VIGNON
LA MADELEINE P.A. VIGNON
 
Escultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
 
Dona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan MiróDona i ocell. Joan Miró
Dona i ocell. Joan Miró
 
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIALLA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 
Història: Conceptes previs
Història: Conceptes previsHistòria: Conceptes previs
Història: Conceptes previs
 
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL
PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATXIMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
IMPERIALISME (1870 - 1914 ) 1R BATX
 
EL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBREREL MOVIMENT OBRER
EL MOVIMENT OBRER
 
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
PINTURA SEGLE XIX (OBRES PAU 2018)
 
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
 
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
LA CRISI DE L'ANTIC REGIM (1r BATX)
 

Recently uploaded

Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Institut-Escola Les Vinyes
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
LLuelles Perera Maria del Mar
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
Ernest Lluch
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
Ernest Lluch
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Daniel Fernández
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
SuperAdmin9
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
Ernest Lluch
 

Recently uploaded (7)

Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3TExhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
Exhibició pública - Programa de mà - 2324 3T
 
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
Implica't+ amb la Carta de la Terra i l'Agenda 2030
 
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdfINFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA.pdf
 
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdfINFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME.pdf
 
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatinsViceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
Viceverba_appdelmes_0624_joc per aprendre verbs llatins
 
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25Oferta definitiva de places Curs 2024-25
Oferta definitiva de places Curs 2024-25
 
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdfINFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA (1).pdf
 

ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC

 • 2. Índex 2.- El context històric: 1.- Introducció: Roma un gran Imperi 2.1- Monarquia (753 – 509 aC. ) 2.2- República ( 509 - 27 aC. ) 2.3- Imperi ( 27 aC. – 476 dC ) 3.- Períodes artístics
 • 3. INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI 1.- INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI Al segle VIII a la Península itàlica vivien diversos pobles: Al nord i centre: els etruscs, al centre el llatins (Laci) i al sud el grecs (Magna Grècia). ORIGENS HISTÒRICS DE ROMA ORIGENS LLEGENDARIS Llegenda de Ròmul i Rem A mitjans del segle VIII aC. (753 aC) algunes tribus d’origen llatí (pastors i agricultors) és van agrupar a la riba del riu Tiber. Era una zona estratègica on hi havia un gual que permetia travessar el riu amb facilitat. Van emmurallar la zona donant origen a la ciutat de Roma
 • 4. 1.- INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI Roma tan sols era un petit poblat quan, el segle V. aC. la ciutat grega d’Atenes va assolir la seva màxima esplendor. Però ... poc a poc, els romans van conquerir i van organitzar un gran imperi que comprenia totes les terres que envolten el mar Mediterrani.
 • 5. 1.- INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI MÀXIMA EXTENSIÓ DE L’IMPERI ROMÀ
 • 6. ETAPES HISTÒRIQUES 2.- EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES La civilització romana té una durada molt llarga: 1) La Monarquia etrusca ( 753 - 509 aC.) 2) La República romana ( 509 - 27 aC.) 3) L’Imperi romà ( 27 aC.- 476 dC.) MONARQUIA REPÚBLICA IMPERI 753 - 509 aC 509 – 27 aC 27 aC-476 dC Fundació de ROMA (1r Rei Ròmul) OCTAVI AUGUST 1r emperador romà Caiguda de l’IMPERI ROMÀ Segons la forma de govern podem diferenciar tres etapes: 476753 aC. (1.229 ANYS) Expulsió reis Instauració República
 • 7. LA MONARQUIA (753 -509 aC.) 2.1- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA És el moment en que es funda la ciutat per la unió de diferents tribus de pastors i agricultors al votant del riu Tiber. És una etapa de formació i creixement. Políticament la ciutat es governada per un rei assessorat pel Senat. (primeres institucions). El rei te tots els poders: governa, fa les lleis, administra justícia, és el cap religiós i mana l’exèrcit. Hi haurà 7 reis, el primers dels quals serà Ròmul (coincidint amb la llegenda). Durant l’últim període d’aquesta etapa la monarquia serà dominada i ocupada pels etruscos. (els tres últims monarques seran etruscos) Econòmicament tot i que la majoria de la població es dedica a l’agricultura i la ramaderia, comença a desenvolupar-se l’artesania i el comerç produint-se un gran creixement econòmic i de la ciutat.
 • 8. 2.1- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA Aquest desenvolupament i creixement de la ciutat de la ciutat provocarà els primers enfrontaments i conquestes de les ciutats veïnes. (necessitat d’espai) Últim rei: Tarquí, fou deposat pel Senat, lliurant-se de la dominació estrusca i donant lloc a l’aparició de la República el 509 aC. Durant aquest període tindria lloc el llegendari enfrontament entre les ciutats Roma i Alba Longa resolt mitjançant el combat entre el germans Horàcis (Romans) i els Curiacis (Alba Longa) a favor dels primers, i pel qual Roma va sotmetre als albanesos.
 • 9. LA REPÚBLICA (509 - 27 a,C) 2.2- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA Durant la República el poder va estar en mans del SENAT , assemblea formada per Patricis que assessorava i controlava als MAGISTRATS, el quals s’encarregaven de fer complir les lleis i decisions presses pel SENAT durant un any. El 509 a.C els romans van expulsar els reis etruscs, i van instaurar un nou sistema polític: la República.
 • 10. La República és una època d’expansió territorial: Durant aquesta època es produeixen la major part de les conquestes romanes. És per tant una època de guerres i enfrontaments amb d’altres pobles. Les guerres més conegudes seran les Guerres Púniques contra els cartaginesos Durant aquesta època Roma estendrà el seu poder per les dues ribes del Mediterrani (Mare Nostrum) CONQUESTES ROMANES DURANT LA REPÚBLICA 2.2- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
 • 11. La república també és una època de desigualtats i conflictes socials: A les ciutats hi havia atur i el camp els camperols s’havien de vendre les terres perquè no podien vendre els seus productes. Les conquestes realitzades durant aquest període havien aportat a Roma enormes riqueses, (terres, esclaus ...) però com el repartiment va estar desigual, els rics es van fer més rics i la majoria dels plebeus es van anar empobrint. Les desigualtats van provocar revoltes i violentes guerres civils. També és van produir rebel·lions d’esclaus com la de Spàrtac 2.2- EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
 • 12. L’IMPERI (27 a.C - 476) L’Imperi s’inicia amb el nomenament d’Octavi com a emperador l’any 27 a.C pel SENAT, que li atorga també el nom d’August, que significa “escollit pels déus”. Durant l’Imperi cal diferenciar dues etapes: A) Un període d’esplendor i prosperitat: “La Pax Romana” (s. I, II, III) B) Crisi, enfonsament i caiguda de l’Imperi Romà. ( segles III al 476 ) 2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
 • 13. LA PAX ROMANA (Segles. I, II, III ) Durant aquest període s’aconsegueix la màxima expansió i la màxima prosperitat: 2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI Roma es converteix en la capital del món.
 • 14. Es realitzen les últimes conquestes És una època de gran prosperitat econòmica: Millora la producció agrícola, ramadera i artesanal. Es milloren les vies de comunicació i el comerç. Aquesta prosperitat es veurà reflectida a les ciutats, que es va embellir amb la construcció de gran obres arquitectòniques. També és un període en que les arts i les lletres assoliren un gran desenvolupament . L’Art es va convertir en un instrument bàsic de demostració de poder. Per tot arreu es va difondre imatges de l’emperador per tal magnificar el càrrec i de fidelitzar a la població amb aquest, creant tipologies, que podien arribar inclús a la divinització. 2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI Es realitzen les últimes conquestes i l’Imperi s’envolta amb “limes” (mena de fronteres emmurallades i vigilades per un exèrcit poderós) per defensar-se dels bàrbars.
 • 15. LA CRISI DE L’IMPERI ( BAIX IMPERI ROMÀ de mitjans del s. III – 476 ) A mitjans del segle III una profunda i llarga crisi marcarà l’inici de la decadència i desaparició de l’Imperi Romà. Tres són les causes principals que provocaren la caiguda i desaparició d’aquest imperi: 2.3- EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI a) La Corrupció interna: Corrupció política, abús de poder, primacia de l’interès personal sobre l’interès públic. b) Aparició i difusió del Cristianisme: Nova religió monoteista que presenta noves idees: igualtat, llibertat... que són contraries a la societat romana. c) Invasions Barbares: Els bàrbars envaeixen l’imperi i tallen les vies de comunicació. Disminueix el comerç, abandonament de les ciutats i ruralització de la civilització romana.
 • 16. 2.- EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES Al segle V un conjunt de pobles germànics van invaïr de l’Imperi Romà. LES INVASIONS BÀRBARES DEL SEGLE V L’Imperi Romà d’Orient va poder resistir les invasions, però l’Imperi Romà d’Occident va ser ocupat pels pobles bàrbars. L’any 476 un cap bàrbar, Odoacre, va destituir a Ròmul Augustulus, el darrer emperador de l’imperi Romà d’occident. L’any 476 marca la fi de l’Edat antiga i l’inici de l’Edat mitjana. L’Imperi romà d’Orient va sobreviure fins al segle XV dC. sota la denominació d’Imperi Bizantí.
 • 17. REPÚBLICA (509 - 27 aC.) IMPERI (27aC.- 476) -753 Fundació (Històrica i llegendària). -Sistema Polític: Monarquia (7 reis) tres últims etrucs -Primeres institucions (Senat). - Lluites amb ciutats veïnes. - Últim rei: Tarquí, fou deposat pel Senat, sorgint la República (509 aC). - Domini dels Patricis ( Senat Consols i magistrats) - Expansió territorial per la Mediterrània: occidental i oriental. (Guerres Púniques) - Guerres civils: Diferències socials. - Rebel·lió d’esclaus: Spartac - Fundat per Octavi August - ALT IMPERI (ss. I-III). Dinasties (Julia-Clàudia, Flàvia, Antonina...). S’arriba a la màxima expansió territorial. “Pax Romana”. - Classicisme romà, amb una revifada de les influències hel·lenístiques. - BAIX IMPERI (III-476) Decadència Divisió de l’Imperi Teodosi (395). -Invasions Barbares. Cau Imperi romà occident 3 ETAPES MONARQUIA (753 - 509 aC.) RESUM CONTEXT HISTÒRIC
 • 18. PERIÒDES ARTÍSTICS 3.- PERÍODES ARTÍSTICS Des del punt de vista artístic al llarg de la civilització romana podem diferenciar tres períodes: A) Art Etrusc: Arriba a la seva màxima esplendor durant els segles VII al V aC. però s’estén fins el segle III aC. B) Art Romà Republicà: Cronològicament des de el 509, quan van ser expulsats els etruscs però pròpiament romà del segle III al I aC. C) Art Romà Imperial: Del segle I aC. Al segle III dC. (Art genuïnament romà) D) Art tardorromà: A finals del s. III dC s’inicia l’abandonament del classicisme i una tendència a l’esquematisme i la rigidesa
 • 19. AMPLIAR INFORMACIÓ AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS 1.- Primera aproximació a la Història de la civilització romana (Nivell Bàsic) 2.- Història de la civilització romana per etapes ( ampliat ) VIDEOS