Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RODIN: EL PENSADOR

34,468 views

Published on

Anàlisi de l'obra " El Pensador" de l'escultor francès Auguste Rodin seguint l’esquema proposat per l’anàlisi de una obra escultòrica PAU 2017.
La presentació inclou "links" actualitzats amb pàgines web, altres presentacions i vídeos que permeten ampliar la informació sobre l'obra.
Nota: Es recomanable descarregar la presentació per visualitzar les animacions i activar els "links" d'ampliació.
NOVA VERSIÓ ACTUALIZADA al meu bloc: hdartantonio.blogspot.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

RODIN: EL PENSADOR

 1. 1. Antonio Núñez 2017
 2. 2. EROS I PISIQUE Antonio Canova (1787-1793) EL PENSADOR EL PENSADOR El nostre anàlisi s’estructura: 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) 2. CONTEXT HISTORICO i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL 3. L’ANÀLISI FORMAL 4. ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ 5. ALTRES CONSIDERACIONS: MODELS I INFLUÈNCIES PRIMERA APROXIMACIÓ
 3. 3. 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ) - Nom de l’obra - Autor - Estil - Cronologia - Material i tècnica - Forma i Tipologia El Pensador Auguste Rodin Impressionista Bronze / Fosa Exempta / sedent - Cromatisme Textura - Dimensions 0,71 X 0,40 m. - Localització Museu Rodin (París) Finals del segle XIX (1880-1900) Absència de policromia / textura variada 1.- FITXA TÈCNICA (CATALOGACIÓ)
 4. 4. França durant l’últim terç del s. XIX es troba en ple desenvolupament de la segona revolució industrial. Políticament és el període conegut com la III República. Un moment de gran desenvolupament econòmic i cultural, que tindrà com epicentre la ciutat de Paris: Remodelació urbanística, exposicions universals... El món artístic en aquests moments gira a l’entorn dels Salons, grans exposicions organitzades per les acadèmies. És un moment de grans canvis culturals i científics que influïren sobre els artistes donant lloc a l’aparició de nous corrents artístics. Socialment és produeix la consolidació de la burgesia com a grup dominant amb una gran capacitat econòmica (principal client d’obres d’art) 2.- CONTEXT HISTORIC i ARTÍSTIC: ÈPOCA, AUTOR I ESTIL 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC París a finals del segle XIX és una ciutat que bull d’activitat i en la que els artistes i intel·lectuals es reuneixen als cafès on discuteixen d’art, de política, de poesia i dels avenços científics
 5. 5. AUTOR Rodin fou un dels escultors més influents de las seva època. Els seus inicis artístics van ser difícils com ho demostra el fet que fos rebutjat per ingressar a l'Escola de Belles Arts de París. François-Auguste-René Rodin (París, 1840 – Meudon 1917) Rodin està considerat com el gran renovador de l’escultura contemporània. 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC Al tornar a Paris, va obtenir un fort reconeixement. gracies a la seva participació en els salons. L'any 1875 viatja a Itàlia on restà impressionat per l'obra de Miquel Àngel. Rodin desenvolupa un estil innovador, basat en un laboriós modelatge de la textura i en l’ús de tècniques com el “non finito” (sensació d’obra inacabada) Uns recursos que utilitzarà per tal de dotar a les seves obres d’una gran expressivitat. La seva obra prefigura l'escultura modernista, el realisme, i també l’expressionisme
 6. 6. ESTIL IMPRESSIONISTA L’escultura impressionista, és entesa com la dissolució de la forma escultòrica tradicional, 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC Apareix per primera vegada, en les produccions d’alguns pintors realistes o impressionistes, que realitzen petites escultures, amb total llibertat, sense seguir regles o normes academicistes. Daumier: Ratapoli (1851) Degas: Ballarina (1880)
 7. 7. Però el gran renovador de l’art escultòric, que obre les portes a totes les experimentacions del s.XX és Auguste Rodin Les principals característiques de l’estil de Rodin són: 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC Rodin eleabora un llenguatge artístic completament nou i oposat a l’academicisme - tracta la textura del bronze de manera que dóna, com la pintura impressionista, la sensació d’obra inacabada (tècnica del “non finito” (inacabat). - Sovint utilitza uns contorns no nítids, ( imprecisió, inacabat de les formes ) Monument a Balzac (1893-1897) - Va introduir el modelatge amb els dits i les mans amb l’objectiu de donar més rugositat a les superfícies.
 8. 8. 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC Aquesta tècnica, juntament amb la imprecisió o inacabat de les formes, li permet incorporar jocs lumínics a les escultures (incorpora l’impressionisme a l’escultura) Les tres ombres (1889-1902) Rodin busca l’expressió per sobre del naturalisme (intensitat de la vida interior) Valora el volum dotat de vida.... Les escultures han de transmetre el sentiment que les anima Per aconseguir-ho utilitza actituds, gestos, jocs de llum i ombra…
 9. 9. L’edat de bronze 1877 2. CONTEXT HISTORIC I ARTÍSTIC El seu trencament amb l’escultura academicista tradicional es manifesta des de els seus inicis Això ho podem comprovar en una de les seves primeres escultures “L’edat de bronze” que va presentar al Saló de París de1877. La qual presenta un realisme tan manifest que els crítics l’acusaren d’haver tret el motlle d’un home viu
 10. 10. 3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL A) DESCRIPCIÓ I TRACTAMENT DELS MOTIUS (naturalisme, realisme, idealització...) C) LA COMPOSICIÓ:, Proporcions, eixos de simetria,, estructura compositiva, punts de vista ( unifacialitat, múltiples angles de visió..) D) SUPERFÍCIES: Textura i cromatisme (polida, rugosa, ..) la llum (llisca, es reflecteix, provoca efectes de clarobscur...) E) RITME: dinamisme, tensió, repòs, estatisme, contingut.... F) TEMPS: Anecdòtic , voluntat d’eternitat... B) EL VOLUM: Massís, compacte, lleuger., formes rectes, anguloses...
 11. 11. El pensador és una escultura exempta que presenta la figura d’un home adult nu, assegut en una roca amb les cames lleugerament obertes i el tors lleugerament inclinat endavant. A) DESCRIPCIÓ 3.- L’ANÀLISI FORMAL 3.- L’ANÀLISI FORMAL Presenta un tractament anatòmic naturalista representat amb un gran realisme tot i la desproporció d’alguns membres ( mans i peus). El cap descansa sobre el dors de la ma dreta i amb els dos braços recolzats sobre la cama esquerra. Una composició que confereix al personatge una actitud clarament reflexiva.
 12. 12. 3.- L’ANÀLISI FORMAL B) EL VOLUM L’obra presenta un volum força compacte. Les formes són anguloses, i es tanquen sobre si mateixes, reforçant el caràcter compacte de l’escultura. Un tancament que resulta de la seva posició d’assegut sobre una roca, amb les cames lleugerament obertes i molt flexionades. Una sensació de tancament sobre si mateixa, que es veu reforçada per l’ampli arc que dibuixen el tronc i el cap I amb els braços que es dobleguen per davant, tancant la figura físicament.
 13. 13. 3.- L’ANÀLISI FORMAL Les línies que dominen la composició són majoritàriament un conjunt de diagonals que conformen una mena de ziga zaga, formant com una mena de llampec (reflex de la tempesta interior que viu el personatge) L’escultura presenta una composició tancada (centrípeta) C) LA COMPOSICIÓ A més, Rodin realitza un modelat en tensió de tots els músculs del cos, donant la sensació, de que el personatge, en lloc d’estar fent un exercici mental, estigués fent un gran esforç físic. La presència de diagonals i les formes anguloses contribueixen a donar una gran vitalitat a la figura representada.
 14. 14. El pensador és una escultura exempta, i que pot ser contemplada des de múltiples punts de vista. 3.- L’ANÀLISI FORMAL És doncs, una obra que presenta múltiples angles de visió ( multifacialitat)
 15. 15. 3.- L’ANÀLISI FORMAL D) SUPERFICIES ( Textures i llum ) El pensador presenta algunes diferències en l’acabat de l’obra . Podem observar l’ús de diferents textures (Cos polimentat, aspror en la pedra) L’obra presenta en conjunt un aspecte tosc, com d’obra inacabada “Non finito” Aquest ús de diferents acabats i textures fa que la llum reaccioni de manera desigual sobre la superfície del metall. Els dits i les mans són les parts més treballades. Donant lloc a efectes lumínics de llum i ombra que incrementen la seva expressivitat i la doten de vitalitat. Inclús, podem veure les empremtes del modelat realitzat amb les mans.
 16. 16. L’ús de diferents acabats i textures junt al jocs lumínics que genera la reflexió de la llum sobre les diferents superfícies del metall donen dinamisme i vitalitat a l’obra. 3.- L’ANÀLISI FORMAL E) RITME Un dinamisme i una vitalitat que es veuen incrementats pel modelat en tensió amb que Rodin dona forma a tots els músculs de la figura. Així doncs, contràriament la sensació de calma i tranquil·litat que cabria esperar d’una figura sedent i en posició reflexiva ... el que trobem al pensador, és un dinamisme i una vitalitat, que semblen emergir de l’interior del personatge. I reforçat pel contrast entre les formes arrodonides de la musculatura del cos i la ziga zaga que forma l’entramat compositiu.
 17. 17. F) EL TEMPS Amb el pensador Rodin ens mostra una representació de l’esser humà en el moment que dóna llum al seu primer pensament humà El pensador més que la representació d’un moment fugaç i anecdòtic de reflexió personal presenta una voluntat d’eternitat. L’obra és doncs, una metàfora del pensament de l’home enfrontat a la tragèdia del seu destí mortal. L’obra simbolitza el pensament torturat de l’home, en adonar-se del tràgic destí de l’existència humana. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ) Un pensament , que li permet, elevar-se per sobre de la seva condició animal.
 18. 18. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL: TEMA, SIGNIFICAT I FUNCIÓ TEMÀTICA O ICONOGRAFIA En un principi el pensador havia de ser la representació de Dante reflexionant sobre la porta de l’infern, una escultura que formava part d’un conjunt escultòric encarregat pel govern francès pel futur museu de les arts decoratives i que no es va realitzar. El projecte no es va realitzar i l’escultura assolí una entitat pròpia i és convertí segon les pròpies paraules de l’autor en : “ Una representació d’un home en l´acte de pensar ” Aquest projecte tenia com a motiu central el llibre de Dante “La Divina Comèdia” i formalment inspirat en “la porta del Paradís” de GHIBERTI 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ) (L’acte més transcendent de l’ésser humà, i que li permet elevar-se per sobre de la seva condició animal.)
 19. 19. SIGNIFICAT El pensador és un símbol, una icona universal de l’ésser humà com ésser racional, com ésser capaç de pensar i que pren consciencia de la seva existència Una representació de l’esser humà que s’eleva per sobre de la condició d’animal, i que, dóna llum al primer pensament. El tractament de la figura del pensador com un home d’aspecte rude, amb mans i peus grans, com els d’un obrer manual reforçaria aquesta idea. L’exagerada musculatura, fan pensar en un home no acostumat a l’activitat intel·lectual, i és per això, que el fet de pensar li requereix un esforç extraordinari: Ha d’asseure’s, s’ha de concentrar, ha d’involucrar tot el seu cos en aquest acte. El pensador és doncs, el símbol filosòfic per excel·lència, de l’home interrogant-se i cercant respostes sobre la seva existència i el seu destí. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ)
 20. 20. FUNCIÓ Segons Rodin, a diferència d’altres èpoques, les ciutats modernes no són monumentals. 4.- ANÀLISI CONCEPTUAL (INTERPRETACIÓ) Aquesta obra té una funció decorativa. Per això, ell defensa que l’escultor té una missió històrica: la de donar a la ciutat moderna, monuments moderns, que l’ornamentin .
 21. 21. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS MODELS I INFLUÈNCIES L’obra de Rodin no es pot entendre sense la influència que hi van exercir les escultures de Miquel Àngel. Aquesta influència es manifesta per una banda, en el tractament anatòmic de la musculatura de les figures, que mostren certes parts del cos amb els volums sobredimensionats i per altra, pel seu “no finito” (sensació d’obra inacabada) Rodin va trobar en algunes de les escultures i pintures de Miguel Angel la principal font d’inspiració per la realització del pensador: l’escultura de Lorenzo de Mèdici o la figura de Jeremies que pintà pel sostre de la Capella Sixtina. També hi ha autors que han assenyalat la influència en la realització del pensador de l’obra “Ugolino i els seus fills “ (1861) de l’escultor francés Carpeaux. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS: MODELS I INFLUÈNCIES
 22. 22. 5.- ALTRES CONSIDERACIONS: MODELS I INFLUÈNCIES Rodin està considerat el gran renovador de l’escultura contemporània. El Petó 1886 La Danaide 1886 El seu tractament particular de la matèria, així com el gust per les formes arrodonides, van tenir un gran influència en l’escultura modernista i en el simbolisme als inicis del segle XX, fins a l’arribada de les primeres avantguardes
 23. 23. PER AMPLIAR INFORMACIÓ VIDEO MUSEU RODIN (PARIS) PER SABER-NE MÉS INFO 1 INFO 2 INFO 3 INFO 4 INFO 5 INFO 6

×