Successfully reported this slideshow.

QUÈ ÉS L'ART ?

56

Share

Loading in …3
×
1 of 40
1 of 40

QUÈ ÉS L'ART ?

56

Share

Download to read offline

Introducció al concepte d'Art i dels seus aspectes més significatius.
Aquesta presentació inclou també nombrosos enllaços (links) que permeten aprofundir en els conceptes treballats.
Atenció: Una part important dels continguts exposats en aquesta presentació estan en forma d'animació. Per poder visualitzar-los i activar els "links" d'ampliació cal descarregar el PowerPoint en el vostre dispositiu.
NOTA: Per descàrreguesar la presentació en el seu format original i versió actualitzada de la presentació visiteu: https://hdartantonio.blogspot.com/

Introducció al concepte d'Art i dels seus aspectes més significatius.
Aquesta presentació inclou també nombrosos enllaços (links) que permeten aprofundir en els conceptes treballats.
Atenció: Una part important dels continguts exposats en aquesta presentació estan en forma d'animació. Per poder visualitzar-los i activar els "links" d'ampliació cal descarregar el PowerPoint en el vostre dispositiu.
NOTA: Per descàrreguesar la presentació en el seu format original i versió actualitzada de la presentació visiteu: https://hdartantonio.blogspot.com/

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

QUÈ ÉS L'ART ?

 1. 1. Què és l’art ? Antonio Núñez 2017
 2. 2. Això és Art ? Per què ?
 3. 3. I això...? Per què ?
 4. 4. Podem considerar obres d’art aquestes escultures ? Per què ? Continuem....
 5. 5. I això... Com podríem definir l’Art ? també és Art ?
 6. 6. És l’art una representació de la realitat ? És l’art una interpretació de la realitat ? És l’art una realitat nova ? És l’art la mateixa realitat ? És l’art l’expressió d’un sentiment ? És l’art un element que provoca emocions I sentiments en l’espectador ? És l’art la creació d’imatges impossibles ? L’ART ÉS TOT AIXÒ I … MOLT MÉS !!!
 7. 7. Índex 3.- Condicionants de l’Obra d’Art: Societat i Artista 4.- La Funció de l’Art 6.- Conclusió: Definint l’Art 2.- La Forma: Els Vehicles artístics 5.- Art i Bellesa 1.- L’Art, un llenguatge ( forma i missatge )
 8. 8. EXPLÍCITA (El missatge és molt clar) L’Art és un llenguatge, un acte de comunicació d’idees i sentiments propi dels essers humans, una manera d’expressar i de transmetre idees i sentiments. 1.- L’Art: Un llenguatge (Forma i Missatge) IMPLÍCITA (El missatge sols s’entén si coneixem el context on va és va produir l’obra) SIMBÒLICA (l’obra és un símbol, representa un concepte què moltes vegades sol tenir un caire universal) *Aquests missatges no són excloents, sinó que és poden trobar tots tres dins d’una mateixa obra. Per mitjà de les obres d’art, l’Art ens comunica alguna cosa ja sigui de forma: 1.- L’ART, UN LLENGUATGE: FORMA I MISSATGE
 9. 9. L’ART = Forma + Missatge A l’Art, com a tots els llenguatges, hem de diferenciar entre la forma i el missatge. Obra d’art (realitat nova) L’art és doncs, un acte de creació, perquè transforma o interpreta la realitat , creant una de nova : L’obra d’art. 1.- L’Art: Un llenguatge (Forma i Missatge) I també... De la unió entre aquest dos elements sorgeix una realitat nova que no existia abans: L’obra d’art. I també... és un acte de reflexió que provoca o desperta emocions, sentiments i sensacions en l’espectador.
 10. 10. Vehicles Plàstics Per manifestar-se, l’Art utilitza tres tipus de vehicles artístics: Vehicles Dinàmics Espacio-Temporals Així com els llenguatges convencionals utilitzen elements formals, com per exemple la parla , que utilitza sons, o l’escriptura, que utilitza signes gràfics .... 2.- La Forma: Els vehicles artístics 2.- LA FORMA: ELS VEHICLES ARTÍSTICS L’Art, per expressar el missatge, per manifestar-se.... també necessita d’elements formals... I això són el que anomenem: vehicles artístics
 11. 11. Vehicles Plàstics: 2.- La Forma: Els vehicles artístics Són els que utilitzen sobretot el marc de l’espai per manifestar-se: La pintura, l’escultura, l’arquitectura, el disseny, la fotografia...
 12. 12. 2.- La Forma: Els vehicles artístics Vehicles Dinàmics: Vehicles Espacio-Temporals: * Feu doble “clic” sobre les imatges per visualitzar els vídeos respectius Són els que necessiten primordialment de la dimensió temps per manifestar-se: La música Són els que necessiten de les dues dimensions anteriors (espai i temps) per manifestar-se: Dansa, cinema, teatre, vídeo...
 13. 13. Els elements que influeixen o condicionen la realització d’una obra d’art, són essencialment dos: A) La societat, és a dir, el moment històric, l’època en que l’obra va ser produïda. (gustos, interessos, mentalitat, clientela, nivell tècnic...) B) L’Artista, la personalitat , les vivències i experiències del qual, així com les seves habilitats i recursos, es reflectiran en les seves creacions. 3.- Condicionants de l’obra d’Art: Societat i Artista 3.- CONDICIONANTS DE L’OBRA D’ART: SOCIETAT I ARTÍSTA i un altre de caràcter individual.un de caràcter social
 14. 14. ART I SOCIETAT: LA IMPORTANCIA DEL CONTEXT HISTÒRIC Tota obra d’art neix en un determinat context històric, un moment concret de la història: Prehistòria, Món Antic, Món Clàssic, Edat Mitjana... “TOTA OBRA D’ART ÉS FRUIT DEL CONTEXT HISTÒRIC EN QUE VA SER CREADA “ I CONSTITUEIX UN DOCUMENT GRÀFIC QUE EXPRESSA SIMBOLICAMENT ELS PENSAMENTS, ELS IDEALS , ELS VALORS I ELS DESITJOS DE LA SOCIETAT I EL MOMENT HISTÒRIC EN QUE VA SER REALITZADA” Per tant, per entendre una obra d’art cal conèixer el context històric en que va ser creada. 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista Sols així, podrem entendre veritablement el sentit, la funció d’ aquella obra i el missatge que ens vol transmetre. Un moment històric, que presenta unes característiques pròpies de caràcter econòmic, polític, social o cultural, les quals directa o indirectament, en el seu conjunt, incidiran de manera determinant en la realització de l’obra d’art.
 15. 15. Exemple 1 : Mare de Déu Romànica i Gòtica 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
 16. 16. Adam i Eva. Romànic (Segle XI ) Adam i Eva. Renaixement (Segle. XVI ) Exemple 2 : Representació d’un mateix tema en dos èpoques diferents 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista
 17. 17. 4.- L’artista: Consideració històrica L’ARTISTA És l’altre element que influeix de manera determinant en la creació de l’obra d’art L’artista és aquella persona que posseeix unes habilitats per construir, expressar o comunicar idees o sentiments mitjançant la creació d’una realitat nova: L’Obra d’art.
 18. 18. 4.- L’artista: Consideració històrica Al crear aquesta nova realitat que és l’obra d’art, l’artista de manera conscient o inconscient incidirà en ella reflectint la seva pròpia personalitat i ens mostrarà les seves habilitats i destreses per transmetre allò que vol expressar o comunicar. “L’obra d’art també és doncs, el reflex d’una personalitat creadora”
 19. 19. 3.- Naturalesa de l’obra d’Art: Societat i Artista Així doncs, societat i artista són els dos elements fonamentals que condicionen la realització d’una obra d’art. El coneixement dels quals, s'esdevé una eina necessària i imprescindible per tal de comprendre una obra d’art en tota la seva profunditat i complexitat Alguns exemples d’obres sobre un mateix tema realitzades en diferents èpoques i per diferents artistes. En la imagen de un crucificado, he reflejado quizá mi situación de “hombre a solas” en un universo amenazador… la tragedia del hombre y no de un Dios. Antonio Saura
 20. 20. 4.- La Funció de l’Art 4.- LA FUNCIÓ DE L’ART Des de els seus orígens els essers humans ha creat art , però... “La funció de l’art és la intencionalitat, la raó per la qual una obra va ser realitzada en una època determinada”. La funció de l’Art, es a dir el motiu, la raó o la intenció per les quals es realitzen obres d’art són múltiples i variades i han anat canviant al llarg de la història. Funció màgica Funció religiosa, didàctica Funció Estètica Per què serveix l’Art ?Per què serveix l’Art ? Per què és fan obres d’Art ?Per què serveix l’Art ? Per què és fan obres d’Art ? Quina finalitat o funció te la creació d’obres d’art ?
 21. 21. Al llarg de la Història les obres d’art han tingut diverses funcions. A la PREHISTÒRIA l ‘Art tenia una intencionalitat màgica: 4.- La Funció de l’Art A continuació presentem algunes de les principals d’aquestes funcions: - Afavorir la cacera (Paleolític) - Afavorir la fertilitat (Neolític).
 22. 22. 4.- La Funció de l’Art A L’ANTIC EGIPTE: Tenien una funció relacionada amb el culte al morts i la vida d’ultratomba.
 23. 23. “ L’home com a centre i mesura de totes les coses “ 4.- La Funció de l’Art A l’ANTIGA GRÈCIA: L’home era el centre del món i calia ressaltar la seva importància.
 24. 24. Durant L’EDAT MITJANA la finalitat de les obres d’art va ser principalment la comunicació del dogma cristià a una població majoritàriament analfabeta . 4.- La Funció de l’Art Funció religiosa i didàctica
 25. 25. Durant l’EDAT MODERNA la funció de l’art era primordialment mostrar la realitat tal qual és (el retrat , el paisatge). 4.- La Funció de l’Art Una altre funció, va ser la manifestació del poder dels reis absolutistes. Lluís XIV de França (El rei Sol)
 26. 26. Estat , Església i burgesia van ser els grans mecenes de l’art. Per això l’art estava al seu servei. 4.- La Funció de l’Art L’art va ser una eina de propaganda i de representació del poder polític, econòmic i cultural. Durant l’Edat Moderna L’art va estar directament relacionat amb les classes socials dirigents. L’art va ser una eina de propaganda i de representació del poder polític, econòmic i cultural. Els grans reis i emperadors, els papes, els nobles, els burgesos utilitzaven l’art per ser immortalitzats amb les obres que encarregaven als artistes.
 27. 27. EDAT CONTEMPORÀNIA: L’Art mostra major llibertat i subjectivitat. Les formes pures o el concepte, sense cap, o mínima referència a una realitat concreta, marcarà preferentment la producció artística a partir del segle XX. 4.- La Funció de l’Art Potència la llibertat de l’artista i mostra una predilecció per la funció estètica o conceptual.
 28. 28. 4.- La Funció de l’Art
 29. 29. Ara bé... Exemple: Les pintures egípcies Avui en dia ens agraden pels seus valors estètics i decoratius. En canvi , quan es van realitzar no tenien cap d’aquestes funcions. 4.- La Funció de l’Art Així, una obra que va néixer amb una finalitat determinada en el moment de la seva realització, més endavant en pot tenir una altra: és a dir, la funció d’una obra d’art pot canviar en el transcurs del temps Pot canviar de funció” Avui en dia ens agraden pels seus valors estètics i decoratius. En canvi , quan es van realitzar no tenien cap d’aquestes funcions. La seva funció era una altra ben diferent relacionada amb les creences i la cosmologia d’aquella civilització.
 30. 30. 4.- La Funció de l’Art *més informació sobre els rituals funeraris egipcis
 31. 31. 5.- ART I BELLESA Tradicionalment l’obra d’art majoritàriament sempre se l’ha relacionat amb la bellesa material i amb l’habilitat de l’artista per crear-la. 5.- Art i Bellesa
 32. 32. Però... 5.- Art i Bellesa Uns sentiments i unes emocions que... de vegades poden ser bells con l’amor o l’amistat... Però que.... d’altres poden formar part d’allò que designem com a lleig: Però... és evident que l’art no sols ens mostra la bellesa material,Però... és evident que l’art no sols ens mostra la bellesa material, sinó que també ens pot mostrar tot un conjunt de sentiments i emocions. Però que.... d’altres poden formar part d’allò que designem com a lleig: la vellesa, l’angoixa, la tristor, la solitud, el dolor, la bogeria, la mort ...
 33. 33. A finals del segle XIX i primera meitat del segle XX l’art pateix una gran transformació: 5.- Art i Bellesa Influenciat pels moments històrics que els va tocar viure, molts artistes mostraren una clara predilecció per representar, més que la bellesa material, els sentiments , les emocions i les passions propis de l’ésser humà. Sentiments i emocions tals com l’angoixa, la solitud, la pobresa, la desesperació, el dolor o la mort, acapararen el protagonisme a les obres d’art. A un nou món corresponia un nou Art : Els artistes en el seu intent per reflectir els sentiments i les passions humanes abandonaran el virtuosisme de la representació de la bellesa material d’èpoques passades i es llençaren a la recerca de noves formes d’expressió.
 34. 34. L’art doncs, a partir del s. XIX i principis del XX valorarà més que el virtuosisme i la habilitat per representar la bellesa material, la idea, el concepte, el sentiment. l’espontaneïtat, l’expressió... 5.- Art i Bellesa
 35. 35. I en molts casos, fortament influenciats pels esdeveniments històrics, fins i tot, la denuncia i la reflexió social. 5.- Art i Bellesa
 36. 36. 6.- CONCLUSIONS: DEFININT L’ART L’Art és un llenguatge, un acte de comunicació d’idees i sentiments propi dels humans. L’Art és creació perquè transforma i interpreta la realitat, creant una realitat nova: L’obra d’Art. Tradicionalment l’obra d’art ha estat relacionada amb la bellesa (material o espiritual) i amb l’habilitat de l’artista. L’art al món contemporani valora més la idea, el concepte, l’expressió, el sentiment i fins i tot la denuncia i la reflexió social. L’Art és un acte de reflexió perquè desperta sentiments, emocions, sensacions... per damunt de l’espai i el temps. 6.- Conclusions: Definint l’Art
 37. 37. L’obra d’art sempre és fruit de l’artista que l’ha creat i del moment històric en que va ser realitzada. Al llarg de la Història L’Art ha estat principalment al servei de l’ Estat, l’ Església i la burgesia, perquè han estat els seus principals mecenes. L’espectador gaudeix de l’obra d’art d’una manera personal. Cada persona, segons la seva formació, les seves experiències i la seva personalitat gaudirà de l’obra d’art d’una manera pròpia. La comprensió per part de l’espectador de l’obra d’Art, fa possible la comunicació, motiu pel qual l’obra ha estat creada. 6.- Conclusions: Definint l’Art Si coneixem l’artista i el moment històric en que va ser creada ens serà més fàcil entendre-la.
 38. 38. L’Art és un dels mitjans de comunicació entre els homes. Lleó Tolstoi ( escriptor rus) L’Art és un sistema de signes construït per l’artista en relació amb la cultura i la societat a la que pertany . Pierre Francastel ( Historiador de l’Art ) Si per saber la veritat sobre una societat i tingués que escollir entre un discurs d’un ministre i els edificis que es van construir durant el seu mandat, em quedaria amb els edificis. Kenneth Clarck ( Historiador de l’Art ) L’Art ensenya a mirar: a mirar l’art i a mirar amb ulls més atents el món. En els quadres, en les escultures, igual que en els llibres, un busca el que està en ells i també el que està més enllà, ... una forma verdadera i pura de coneixement. Antonio Muñoz Molina (escriptor espanyol) ALGUNES DEFINICIONS 6.- Conclusions: Definint l’Art
 39. 39. EXERCICI A partir de tot el que hem comentat a classe i de la teva pròpia reflexió personal fes un redactat explicant que és per a tu l’Art Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació - La claredat expositiva - La correcció ortogràfica. El treball ha de ser una reflexió personal . Ha d’ocupar com a màxim un full DIN A4. Tipografia Arial 12. A la teva argumentació hauran d'aparèixer reflectides necessàriament les següents qüestions: - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ? - Creus que “el valor” d’una obra d’art i el seu “preu” són una mateixa cosa ?
 40. 40. EXERCICI A partir de tot el que hem comentat a classe i de la teva pròpia reflexió personal fes un redactat explicant que és per a tu l’Art Es valorarà: El treball ha de ser una reflexió personal . Ha d’ocupar com a màxim un full DIN A4. Tipografia Arial 12. A la teva argumentació hauran d'aparèixer reflectides necessàriament les següents qüestions: - Què és per tu l’Art ?- Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ? - Què és per tu l’Art ? - Té l’Art alguna funció ? Serveix l’art per alguna cosa ? Quina ? - Creus que és necessari tenir alguna mena de coneixements previs per valorar i gaudir d’una obra d’art ? Per què ? - Hi ha factors o circumstàncies que poden influir en el treball d’un artista ? - Art i bellesa han d’anar sempre necessàriament unit s? Per què ? - Creus que “el valor” d’una obra d’art i el seu “preu” són una mateixa cosa ? Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació - La claredat expositiva Es valorarà: - L‘originalitat de l’argumentació - La claredat expositiva - La correcció ortogràfica.

×