SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Nahum
PENNOD 1
1 Baich Ninefe. Llyfr gweledigaeth Nahum yr Elcoshiad.
2 Y mae Duw yn eiddigeddus, a'r ARGLWYDD yn dial; yr
ARGLWYDD sydd yn dial, ac yn gynddeiriog; bydd yr
ARGLWYDD yn dial ar ei wrthwynebwyr, ac yn cadw digofaint i'w
elynion.
3 Araf i ddigio yr ARGLWYDD, a mawr ei allu, ac ni rydd yr
annuwiol o gwbl: yr ARGLWYDD a’i ffordd yn y corwynt ac yn y
storm, a’r cymylau yn llwch ei draed.
4 Y mae efe yn ceryddu y môr, ac yn ei sychu, ac a sych yr holl
afonydd: Basan a giliodd, a Charmel, a blodeuyn Libanus a
wanychodd.
5 Y mae'r mynyddoedd yn crynu, a'r bryniau'n toddi, a'r ddaear yn
llosgi o'i flaen, ie, y byd a phawb sy'n trigo ynddo.
6 Pwy a saif o flaen ei ddig? a phwy a all aros yn niweidrwydd ei
ddig? ei lid a dywalltwyd fel tân, a'r creigiau a daflwyd ganddo.
7 Da yw'r ARGLWYDD, gafael gadarn yn nydd cyfyngder; ac y mae
yn adnabod y rhai a ymddiriedant ynddo.
8 Ond â dilyw gor-redeg y terfyna ei le, a thywyllwch a erlidiant ei
elynion.
9 Beth a ddychmygwch yn erbyn yr ARGLWYDD? efe a wna derfyn:
cystudd ni chyfyd yr ail waith.
10 Canys tra y byddont fel drain wedi eu cyd-blygu, a thra byddant
yn feddw fel meddwon, hwy a ysodd fel sofl yn hollol sych.
11 Daeth un allan ohonot ti, sy'n dychmygu drwg yn erbyn yr
ARGLWYDD, yn gynghorydd drygionus.
12 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Er eu bod yn dawel, a'r un
modd yn llawer, eto fel hyn y cânt eu torri i lawr, pan fydd yn mynd
trwodd. Er fy nghystuddio di, ni'th gystuddiaf mwyach.
13 Canys yn awr y torraf ei iau oddi arnat, ac a rwygaf dy rwymau yn
sarn.
14 A’r ARGLWYDD a roddes orchymyn amdanat, na heuir mwyach
o’th enw: o dŷ dy dduwiau y torraf ymaith y ddelw gerfiedig a’r
ddelw dawdd: gwnaf dy fedd; canys drwg wyt.
15 Wele ar y mynyddoedd draed y rhai sy'n cyhoeddi'r newydd da,
sy'n cyhoeddi heddwch! O Jwda, cadw dy uchel wyliau, cyflawna dy
addunedau: canys nid â’r drygionus mwyach trwodd; efe a dorrir i
ffwrdd yn llwyr.
PENNOD 2
1 Y mae'r un sy'n malurio yn dod i fyny o flaen dy wyneb: cadw'r
arfau, gwylio'r ffordd, cryfha dy lwynau, cadarnha dy allu.
2 Canys yr Arglwydd a drôdd ymaith ardderchowgrwydd Iacob, fel
ardderchowgrwydd Israel: canys y gwagolion a’u gwacdasant hwynt,
ac a difetha canghennau eu gwinwydd.
3 Y mae tarian ei wŷr cedyrn wedi ei gwneud yn goch, y gwŷr dewr
mewn ysgarlad: y cerbydau fydd â ffaglau fflamllyd yn nydd ei
baratoi, a'r ffynidwydd a ysgydwir yn ofnadwy.
4 Y cerbydau a gynddaredd yn yr heolydd, a chyfiawnant ei gilydd ar
y ffyrdd eang: ymddangosant fel ffaglau, rhedant fel mellt.
5 Efe a adrodd ei deilyngdod : hwy a dramgwyddant yn eu rhodiad ;
brysiant i'w mur, a pharatoant yr amddiffynfa.
6 Pyrth yr afonydd a agorir, a'r palas a doddi.
7 A Huzzab a gludir yn gaeth, hi a ddygir i fynu, a'i morynion a'i
harwain hi megis â llef colomennod, yn tabwrdd ar eu bronnau hwynt.
8 Ond y mae Ninefe yn hen fel pwll o ddwfr: eto hwy a ffoant ymaith.
Sefwch, safant, a lefant; ond ni chaiff neb edrych yn ôl.
9 Cymmerwch chwi yr ysbail arian, cymmerwch ysbail aur: canys
nid oes terfyn i'r storfa a gogoniant o'r holl ddodrefn dymunol.
10 Gwag yw hi, a gwag, a diffaith: a'r galon sydd yn toddi, a'r gliniau
yn cyd-daro, a llawer o boen sydd yn yr holl lwynau, a'u hwynebau
hwynt oll yn casglu duon.
11 Pa le y mae trigfa'r llewod, ac ymborth y llewod ieuainc, lle y
rhodiodd y llew, sef yr hen lew, a gweil y llew, heb neb yn eu
dychrynu?
12 Y llew a rwygodd ddigon i'w wŷn, ac a dagodd am ei lewod, ac a
lanwodd ei dyllau ag ysglyfaeth, a'i guddfannau â cheunant.
13 Wele fi i'th erbyn, medd ARGLWYDD y lluoedd, a llosgaf ei
cherbydau hi yn y mwg, a'r cleddyf a ysa dy lewod ieuainc: a thorraf
ymaith dy ysglyfaeth oddi ar y ddaear, a llais dy genhadau. ni
chlywir mwyach.
PENNOD 3
1 Gwae'r ddinas waedlyd! y mae y cwbl yn llawn o gelwyddau a
lladrad ; nid yw'r ysglyfaeth yn mynd;
2 Sŵn chwipiad, a sŵn rhuthriad yr olwynion, a'r meirch pransio, a'r
cerbydau neidio.
3 Y mae'r marchog yn codi'r cleddyf llachar a'r waywffon ddisglair;
ac nid oes diwedd ar eu cyrff hwynt; maent yn baglu ar eu cyrff:
4 Oherwydd llu puteindra'r butain hoffus, meistres dewiniaeth, sy'n
gwerthu cenhedloedd trwy ei phuteindra, a theuluoedd trwy ei
dewiniaeth.
5 Wele fi yn dy erbyn, medd ARGLWYDD y lluoedd; a mi a
ddarganfyddaf dy wisgoedd ar dy wyneb, a mi a ddangosaf i'r
cenhedloedd dy noethni, a'th deyrnasoedd dy warth.
6 A mi a daflaf arnat budreddi ffiaidd, ac a'th wnaf yn ffiaidd, ac a'th
osodaf yn syllu.
7 A'r holl rai a edrychant arnat, a ffoant oddi wrthyt, ac a ddywedant,
Anrheithiwyd Ninefe: pwy a'i galara hi? o ba le y ceisiaf gysurwyr i
ti?
8 Ai gwell wyt ti na Na poblog, yr hwn oedd ym mysg yr afonydd,
a'r dyfroedd o'i hamgylch, yr hwn oedd rhagfur y môr, a'i mur hi oddi
wrth y môr?
9 Ethiopia a'r Aipht oedd ei chadernid, ac anfeidrol oedd hi; Put a
Lubim oedd dy gynnorthwywyr.
10 Er hynny hi a gaethgludwyd, hi a aeth i gaethiwed: ei phlant
ieuainc hefyd a ddrylliwyd ar ben yr holl heolydd: a hwy a fwriasant
goelbrennau dros ei gwŷr anrhydeddus, a’i holl fawrion hi a
rwymwyd mewn cadwynau.
11 Tithau hefyd a fydd feddw: cuddiedig, ti hefyd a geisi nerth
oherwydd y gelyn.
12 Bydd dy holl gadarnleoedd fel ffigysbren a'r ffigys aeddfed cyntaf:
os ysgydwir hwynt, hwy a syrthiant i enau'r bwytawr.
13 Wele, dy bobl yn dy ganol yn wragedd: pyrth dy dir a agorir yn
eang i'th elynion: tân a ysa dy farrau.
14 Tyn i ti ddyfroedd ar gyfer y gwarchae, cadarnha dy gadarnleoedd:
dos i glai, sathr y marwor, cryfha yr odyn bridd.
15 Yno y tân a'th ysa; bydd y cleddyf yn dy dorri ymaith, yn dy
fwyta fel pryf cancr; gwna dy hun lawer fel y cancryf, gwna dy hun
lawer fel y locustiaid.
16 Amlheaist dy farsiandwyr goruwch ser y nef: y mae y cancryf yn
ysbeilio, ac yn ehedeg ymaith.
17 Dy goron sydd fel y locustiaid, a'th gapteiniaid fel ceiliogod
rhedyn mawr, y rhai a wersyllant yn y cloddiau yn y dydd oer, ond
pan gyfyd yr haul y ffoant ymaith, ac ni wyddys pa le y maent.
18 Y mae dy fugeiliaid yn huno, O frenin Asyria: dy bendefigion a
drigant yn y llwch: dy bobl sydd ar wasgar ar y mynyddoedd, ac nid
oes neb yn eu casglu.
19 Nid oes iachâd i'th glais; blin yw dy archoll: y rhai oll a glywant
amdanat, a glapio dwylaw amdanat: canys ar bwy nid aeth dy
ddrygioni yn wastadol?

More Related Content

Similar to WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf (9)

Welsh - Prayer of Manasseh.pdf
Welsh - Prayer of Manasseh.pdfWelsh - Prayer of Manasseh.pdf
Welsh - Prayer of Manasseh.pdf
 
Welsh - Wisdom of Solomon.pdf
Welsh - Wisdom of Solomon.pdfWelsh - Wisdom of Solomon.pdf
Welsh - Wisdom of Solomon.pdf
 
Welsh - Dangers of Wine.pdf
Welsh - Dangers of Wine.pdfWelsh - Dangers of Wine.pdf
Welsh - Dangers of Wine.pdf
 
Welsh - Testament of Naphtali.pdf
Welsh - Testament of Naphtali.pdfWelsh - Testament of Naphtali.pdf
Welsh - Testament of Naphtali.pdf
 
Welsh - Obadiah.pdf
Welsh - Obadiah.pdfWelsh - Obadiah.pdf
Welsh - Obadiah.pdf
 
Welsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdfWelsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdf
 
Welsh - Tobit.pdf
Welsh - Tobit.pdfWelsh - Tobit.pdf
Welsh - Tobit.pdf
 
Welsh - Letter of Jeremiah.pdf
Welsh - Letter of Jeremiah.pdfWelsh - Letter of Jeremiah.pdf
Welsh - Letter of Jeremiah.pdf
 
Welsh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Welsh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfWelsh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Welsh - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfLower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Lower Sorbian - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Simeon the Second Son of Jacob and Leah.pdf
 
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJavanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Javanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfJapanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Japanese - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfItalian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Italian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIrish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Irish - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut (Latin) - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuktitut - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfInuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Inuinnaqtun - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIndonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Indonesian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIlocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Ilocano - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIgbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Igbo - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfIcelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Icelandic - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptxTagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
Tagalog - Mga Panganib ng Alak (Dangers of Wine).pptx
 
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
Maldivian Divehi - Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves...
 
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdfTurkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
Turkish - Ecclesiasticus the Wisdom of Jesus the Son of Sirach.pdf
 
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdfKirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
Kirundi Rundi - The Precious Blood of Jesus Christ.pdf
 
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdfEnglish - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
English - The Letter of Aristeas to Philocrates.pdf
 
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hungarian - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdfHmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
Hmong Daw - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf
 

WELSH - The Book of the Prophet Nahum.pdf

  • 1. Nahum PENNOD 1 1 Baich Ninefe. Llyfr gweledigaeth Nahum yr Elcoshiad. 2 Y mae Duw yn eiddigeddus, a'r ARGLWYDD yn dial; yr ARGLWYDD sydd yn dial, ac yn gynddeiriog; bydd yr ARGLWYDD yn dial ar ei wrthwynebwyr, ac yn cadw digofaint i'w elynion. 3 Araf i ddigio yr ARGLWYDD, a mawr ei allu, ac ni rydd yr annuwiol o gwbl: yr ARGLWYDD a’i ffordd yn y corwynt ac yn y storm, a’r cymylau yn llwch ei draed. 4 Y mae efe yn ceryddu y môr, ac yn ei sychu, ac a sych yr holl afonydd: Basan a giliodd, a Charmel, a blodeuyn Libanus a wanychodd. 5 Y mae'r mynyddoedd yn crynu, a'r bryniau'n toddi, a'r ddaear yn llosgi o'i flaen, ie, y byd a phawb sy'n trigo ynddo. 6 Pwy a saif o flaen ei ddig? a phwy a all aros yn niweidrwydd ei ddig? ei lid a dywalltwyd fel tân, a'r creigiau a daflwyd ganddo. 7 Da yw'r ARGLWYDD, gafael gadarn yn nydd cyfyngder; ac y mae yn adnabod y rhai a ymddiriedant ynddo. 8 Ond â dilyw gor-redeg y terfyna ei le, a thywyllwch a erlidiant ei elynion. 9 Beth a ddychmygwch yn erbyn yr ARGLWYDD? efe a wna derfyn: cystudd ni chyfyd yr ail waith. 10 Canys tra y byddont fel drain wedi eu cyd-blygu, a thra byddant yn feddw fel meddwon, hwy a ysodd fel sofl yn hollol sych. 11 Daeth un allan ohonot ti, sy'n dychmygu drwg yn erbyn yr ARGLWYDD, yn gynghorydd drygionus. 12 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD; Er eu bod yn dawel, a'r un modd yn llawer, eto fel hyn y cânt eu torri i lawr, pan fydd yn mynd trwodd. Er fy nghystuddio di, ni'th gystuddiaf mwyach. 13 Canys yn awr y torraf ei iau oddi arnat, ac a rwygaf dy rwymau yn sarn. 14 A’r ARGLWYDD a roddes orchymyn amdanat, na heuir mwyach o’th enw: o dŷ dy dduwiau y torraf ymaith y ddelw gerfiedig a’r ddelw dawdd: gwnaf dy fedd; canys drwg wyt. 15 Wele ar y mynyddoedd draed y rhai sy'n cyhoeddi'r newydd da, sy'n cyhoeddi heddwch! O Jwda, cadw dy uchel wyliau, cyflawna dy addunedau: canys nid â’r drygionus mwyach trwodd; efe a dorrir i ffwrdd yn llwyr. PENNOD 2 1 Y mae'r un sy'n malurio yn dod i fyny o flaen dy wyneb: cadw'r arfau, gwylio'r ffordd, cryfha dy lwynau, cadarnha dy allu. 2 Canys yr Arglwydd a drôdd ymaith ardderchowgrwydd Iacob, fel ardderchowgrwydd Israel: canys y gwagolion a’u gwacdasant hwynt, ac a difetha canghennau eu gwinwydd. 3 Y mae tarian ei wŷr cedyrn wedi ei gwneud yn goch, y gwŷr dewr mewn ysgarlad: y cerbydau fydd â ffaglau fflamllyd yn nydd ei baratoi, a'r ffynidwydd a ysgydwir yn ofnadwy. 4 Y cerbydau a gynddaredd yn yr heolydd, a chyfiawnant ei gilydd ar y ffyrdd eang: ymddangosant fel ffaglau, rhedant fel mellt. 5 Efe a adrodd ei deilyngdod : hwy a dramgwyddant yn eu rhodiad ; brysiant i'w mur, a pharatoant yr amddiffynfa. 6 Pyrth yr afonydd a agorir, a'r palas a doddi. 7 A Huzzab a gludir yn gaeth, hi a ddygir i fynu, a'i morynion a'i harwain hi megis â llef colomennod, yn tabwrdd ar eu bronnau hwynt. 8 Ond y mae Ninefe yn hen fel pwll o ddwfr: eto hwy a ffoant ymaith. Sefwch, safant, a lefant; ond ni chaiff neb edrych yn ôl. 9 Cymmerwch chwi yr ysbail arian, cymmerwch ysbail aur: canys nid oes terfyn i'r storfa a gogoniant o'r holl ddodrefn dymunol. 10 Gwag yw hi, a gwag, a diffaith: a'r galon sydd yn toddi, a'r gliniau yn cyd-daro, a llawer o boen sydd yn yr holl lwynau, a'u hwynebau hwynt oll yn casglu duon. 11 Pa le y mae trigfa'r llewod, ac ymborth y llewod ieuainc, lle y rhodiodd y llew, sef yr hen lew, a gweil y llew, heb neb yn eu dychrynu? 12 Y llew a rwygodd ddigon i'w wŷn, ac a dagodd am ei lewod, ac a lanwodd ei dyllau ag ysglyfaeth, a'i guddfannau â cheunant. 13 Wele fi i'th erbyn, medd ARGLWYDD y lluoedd, a llosgaf ei cherbydau hi yn y mwg, a'r cleddyf a ysa dy lewod ieuainc: a thorraf ymaith dy ysglyfaeth oddi ar y ddaear, a llais dy genhadau. ni chlywir mwyach. PENNOD 3 1 Gwae'r ddinas waedlyd! y mae y cwbl yn llawn o gelwyddau a lladrad ; nid yw'r ysglyfaeth yn mynd; 2 Sŵn chwipiad, a sŵn rhuthriad yr olwynion, a'r meirch pransio, a'r cerbydau neidio. 3 Y mae'r marchog yn codi'r cleddyf llachar a'r waywffon ddisglair; ac nid oes diwedd ar eu cyrff hwynt; maent yn baglu ar eu cyrff: 4 Oherwydd llu puteindra'r butain hoffus, meistres dewiniaeth, sy'n gwerthu cenhedloedd trwy ei phuteindra, a theuluoedd trwy ei dewiniaeth. 5 Wele fi yn dy erbyn, medd ARGLWYDD y lluoedd; a mi a ddarganfyddaf dy wisgoedd ar dy wyneb, a mi a ddangosaf i'r cenhedloedd dy noethni, a'th deyrnasoedd dy warth. 6 A mi a daflaf arnat budreddi ffiaidd, ac a'th wnaf yn ffiaidd, ac a'th osodaf yn syllu. 7 A'r holl rai a edrychant arnat, a ffoant oddi wrthyt, ac a ddywedant, Anrheithiwyd Ninefe: pwy a'i galara hi? o ba le y ceisiaf gysurwyr i ti? 8 Ai gwell wyt ti na Na poblog, yr hwn oedd ym mysg yr afonydd, a'r dyfroedd o'i hamgylch, yr hwn oedd rhagfur y môr, a'i mur hi oddi wrth y môr? 9 Ethiopia a'r Aipht oedd ei chadernid, ac anfeidrol oedd hi; Put a Lubim oedd dy gynnorthwywyr. 10 Er hynny hi a gaethgludwyd, hi a aeth i gaethiwed: ei phlant ieuainc hefyd a ddrylliwyd ar ben yr holl heolydd: a hwy a fwriasant goelbrennau dros ei gwŷr anrhydeddus, a’i holl fawrion hi a rwymwyd mewn cadwynau. 11 Tithau hefyd a fydd feddw: cuddiedig, ti hefyd a geisi nerth oherwydd y gelyn. 12 Bydd dy holl gadarnleoedd fel ffigysbren a'r ffigys aeddfed cyntaf: os ysgydwir hwynt, hwy a syrthiant i enau'r bwytawr. 13 Wele, dy bobl yn dy ganol yn wragedd: pyrth dy dir a agorir yn eang i'th elynion: tân a ysa dy farrau. 14 Tyn i ti ddyfroedd ar gyfer y gwarchae, cadarnha dy gadarnleoedd: dos i glai, sathr y marwor, cryfha yr odyn bridd. 15 Yno y tân a'th ysa; bydd y cleddyf yn dy dorri ymaith, yn dy fwyta fel pryf cancr; gwna dy hun lawer fel y cancryf, gwna dy hun lawer fel y locustiaid. 16 Amlheaist dy farsiandwyr goruwch ser y nef: y mae y cancryf yn ysbeilio, ac yn ehedeg ymaith. 17 Dy goron sydd fel y locustiaid, a'th gapteiniaid fel ceiliogod rhedyn mawr, y rhai a wersyllant yn y cloddiau yn y dydd oer, ond pan gyfyd yr haul y ffoant ymaith, ac ni wyddys pa le y maent. 18 Y mae dy fugeiliaid yn huno, O frenin Asyria: dy bendefigion a drigant yn y llwch: dy bobl sydd ar wasgar ar y mynyddoedd, ac nid oes neb yn eu casglu. 19 Nid oes iachâd i'th glais; blin yw dy archoll: y rhai oll a glywant amdanat, a glapio dwylaw amdanat: canys ar bwy nid aeth dy ddrygioni yn wastadol?