SlideShare a Scribd company logo
Warqadda Ignatius ee
Philadelphians
CUTUBKA 1-AAD
1 Ignatios kan la yidhaahdo Theophorus, wuxuu warqaddan u qorayaa
kiniisadda Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix oo ku taal
Filafiya oo Aasiya ku taal. kan la helay naxariis, idinkoo ku qotoma
talada Ilaah, oo ku farax tiraabta Rabbigeenna, oo ay naxariis oo dhan
kaga buuxsantay sarakicidiisa, kaas oo aan ku salaamayo dhiigga Ciise
Masiix, kaas oo ah daa'imkeen iyo iin aan nijaas lahayn. farxad;
Khaasatan hadday la midoobaan hoggaamiyaha kiniisadda iyo
wadaaddada isaga la jira iyo caawiyayaasha kiniisadda oo loo doortay
maanka Ciise Masiix; kan uu Ruuxiisa Quduuska ah ugu dejiyey siduu
doonayay.
2 hoggaamiyaha kiniisaddu waan garanayaa inuu shuqulkii weynaa
dhexdiinna ku helay, mana aha xagga naftiisa, ama dadka, ama xagga
ammaanta aan micne lahayn. laakiinse waxay ku yimaadeen jacaylka
Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix.
3 Kaas oo dhexdhexaadnimadiisa aan u bogay; Oo aamusnaantiisa ku
kari kara inuu hadalladooda aan waxtarka lahayn ku sameeyo si ka sii
badan kuwa kale. Waayo, isagu wuxuu u guntanaa amarrada, Sida
kataaradduna waxay ugu xidhan tahay xadhkheeda.
4 Sidaas daraaddeed naftaydu waxay maankiisa ku haysataa xagga Ilaaha
ugu faraxsan, anigoo garanaya inay midho ku jirto wanaag oo dhan oo
kaamil ah. oo ay ka buuxaan raagisnimo, oo xamaasad xor ah, oo sida
qummaatinka Ilaaha nool yahay oo dhan.
5 Haddaba sidaas daraaddeed sida carruurta nuurka iyo runta labaduba
noqdaan; Ka carar tafaraaruqa iyo caqiidada beenta ah; Laakiin meeshii
adhijirkiinnu joogo, halkaas sida ido u raacda.
6 Waayo, waxaa jira yeey badan oo u eg kuwa istaahila in la rumaysto,
iyagoo raallinimo been ah wata, oo maxaabiis ahaan u kaxeeya kuwa
jidka Ilaah ku socda; laakiin guntiga dhiisha iskagama jiraan.
7 Haddaba ka fogaada dhalatada sharka leh oo aan Ciise diyaarin. maxaa
yeelay, sidaas oo kale ma aha beertii Aabbaha. Ma aha inaan idinka
dhexdiinna kala qaybsanaan ka helay, laakiinse waxaad ka heli doontaan
sida daahirsanaanta oo dhan.
8 Waayo, in alla intii Ilaah iyo Ciise Masiix ah, waxay la jiraan
wadaadkooda. Oo in alla intii toobadkeen ah oo ku soo noqon doona
midnimada kiniisadda, xataa kuwanu waxay ahaan doonaan
addoommadii Ilaah inay u noolaadaan sida Ciise yidhi.
9 Yaan laydin khiyaanayn, walaalayaalow. Mid uun hadduu raaco kan
dadka isku haya, boqortooyadii Ilaah ma dhaxli doono. Haddii nin ku
socdo ra'yi kale, kuma raacsana dareenka Masiixa.
10Haddaba ku dadaal inaad ka wada qayb qaadataan isla kiniisadda
quduuska ah.
11 Waayo, waxaa jira jidh keliya oo Rabbigeenna Ciise Masiix; iyo koob
oo ah midnimadii dhiiggiisa; hal allabari;
12 Sidan oo kalena waxaa u jira hoggaamiyaha kiniisaddu iyo
wadaadkiisa iyo wadaaddada addoommada ila ah;
CUTUBKA 2AAD
1 Walaalahayow, jacaylka aan idiin qabo aad buu ii sii kordhiyaa;
Anigoo aad ugu faraxsan, waxaan isku dayaa inaan kaa ilaaliyo khatarta;
ama aniga ma aha aniga, laakiin Ciise Masiix; Isaga markaan xidhanahay
ayaan aad uga baqayaa anigoo weli jidka silcaya oo keliya.
2 Laakiin baryadaada Ilaah ayaa iga dhigi doonta mid kaamil ah, si aan u
gaadho qaybta naxariista Ilaah aawadeed, injiilka u carara sida jidhka
Masiixa; iyo rasuulladii xagga madaxda kiniisadda.
3 Oo aynu jeclaanno nebiyadana, maxaa yeelay, iyaguna waxay inoo
hoggaamiyeen injiilka oo aynu Masiix rajaynayno oo aynu isaga ka
filanno.
4 kuwaas iyagoo rumaystay waxay ku badbaadeen midnimada Ciise
Masiix; iyagoo ah niman quduus ah oo istaahila in la jeclaado oo
yaabban.
5 kuwaasoo markhaati ka helay Ciise Masiix oo lagu tiriyey injiilka
rajadayada.
6 Laakiin haddii nin idinku wacdiyo sharciga Yuhuudda, ha maqlina
isaga; Waayo, waxaa ka wanaagsan in cilmiga Masiixa laga helo mid
gudan intii Yuhuudda mid aan buurnayn.
7 Laakiin mid ama mid kale haddaanu ka hadlin wax Ciise Masiix ku
saabsan, waxay iila eg yihiin inay yihiin taallo iyo qabuurihii kuwii
dhintay oo ay ku qoran yihiin magacyada dadka oo keliya.
Haddaba ka carara amiirrada dunida sancada sharka leh iyo dabinnadiisa.
waaba intaasoo markii laydinku dulmaysto aad jacaylkiinna ku
qabowdaan. Laakiin kulligiin isku meel ku yimaada qalbi aan kala
qaybsanayn.
9 Oo waxaan Ilaahay ku mahad naqayaa inaan niyo wanaagsan idinka
haysto, oo inaan midkiinna si cad iyo qarsoodi toona u lahayn wax uu
ugu faano, waayo, waxaan isaga u dhibay wax badan ama wax yar.
10 Oo waxaan ka baryayaa kuwii aan la hadlay oo dhan inuusan ku
marag furin iyaga.
11 Waayo, in kastoo qaar ay damceen inay xagga jidhka igu
khiyaaneeyaan, ruuxuna ka yimid xagga Ilaah lama khiyaaneeyo. Waayo,
wuu yaqaan meeshuu ka yimaado iyo meeshay u kacoba, oo wuxuu
canaantaa waxyaalaha qalbiga ku qarsoon.
12 Intaan idinku dhex jiray ayaan ooyay; Waxaan ku hadlay cod dheer: u
tag hoggaamiyaha kiniisadda, iyo wadaaddada, iyo caawiyayaasha.
13 Qaar waxay u maleeyeen inaan waxaas u idhi iyagoo horraysanaya
kala qaybsanaanta idinka dhex imanaysa.
14 Laakiin isagu waa markhaatigayga kan aawadiis u xidhanahay
inaanan ninna waxba ka ogayn. Laakiin ruuxii waa hadlay isagoo sidan
ku leh, Waxba ha samaynina wadaad la'aanteed.
15 Jidhkiinna u dhawra sida macbudyo Ilaah. Ka carar qaybaha; Masiixa
raacda siduu Aabbihiis uga mid ahaa.
16 Haddaba sidaas daraaddeed waxaan yeelay sidii nin midnimo ku
dhisan oo kale. Waayo, meeshii kala qaybsanaan iyo cadho jiraan, Ilaah
ma joogo.
17 Laakiin Rabbigu waa cafiyaa kuwa toobad keena, hadday ku noqdaan
midnimada Ilaah iyo guddiga hoggaamiyaha kiniisadda.
18 Waayo, waxaan rajaynayaa nimcada Ciise Masiix inuu idinka xorayn
doono xidhid walba.
19 Habase yeeshee waxaan idinku waaninayaa inaydnaan waxba samayn
dagaalka aawadiis, edbinta Masiixa maahee.
20 Waayo, waxaan maqlay qaar leh; Haddaanan ka helin inay ku qoran
tahay asalka, ma rumaysni doono inay ku qoran tahay Injiilka. Oo
markaan idhi, Way qoran tahay; Waxay kaga jawaabeen wixii hortooda
yaallay nuqullohoodii la musuqmaasuqay.
21 Laakiin aniga Ciise Masiix ayaa ii ah beddelka dhammaan
taallooyinka aan dhammaanayn ee dunida; iyo taallooyinkaas nijaasta ah,
iskutallaabtiisa, iyo dhimashadiisa, iyo sarakicidda, iyo rumaysadka isaga
ku saabsan. Taas oo aan baryadaada ku doonayo inaan xaq ku noqdo.
22 Hubaal wadaaddadu waa wanaagsan yihiin; Laakiin waxaa aad uga
wanaagsan wadaadka sare oo Quduuska loo dhiibay. oo keligiis loo
dhiibay siraha Eebbe.
Isagu waa albaabka Aabbaha; oo ay ku soo galeen Ibraahim, iyo Isxaaq,
iyo Yacquub, iyo nebiyadii oo dhan; iyo sidoo kale Rasuullada, iyo
kaniisadda.
24 Waxyaalahan oo dhammu waxay u jeedaan midnimada Ilaah. Si
kastaba ha ahaatee Injiilka ayaa qaar ka mid ah. Maxaa ku jira oo ka
sarreeya dhammaan noocyada kale; oo ah muuqashadii
Badbaadiyeheenna, Rabbi Ciise Masiix, iyo dareenkiisa iyo sarakicidda.
25 Waayo, nebiyadii baa wax ka sheegay isaga; Laakiin injiilku waa
kaamilnimada qudhunla'aanta. Haddaba dhammaantiin dhammaantood
waa wanaagsan yihiin haddaad jacayl ku rumaysataan.
CUTUBKA 3AAD
1 Haddaba xagga kiniisadda Antiyokh ku taal Suuriya, maxaa yeelay,
waxaa la ii sheegay in baryadiinna iyo qalbiyadiinna aad ku haysaan
Ciise Masiix ay nabad ku tahay. Waxay idiin noqon doontaa, sidii
kiniisadda Ilaah, inaad caawimo ka doorataan inaad halkaas iyaga ugu
tagto adigoo ah ergaygii Ilaah. si uu iyaga ugu farxo markay isu
yimaadaan, oo uu magaca Ilaah u ammaano.
2 Waxaa barakaysan ninkaas Ciise Masiix, kan loo heli doono inuu
istaahilo adeegidda caynkaas ah. Idinkana waa laydin ammaani doonaa.
3 Haddaad doonaysaan, ma suurtowdo inaad tan nimcada Ilaah u
samaysaan. sida kiniisadaha kale ee deriska la ah ay u soo direen, qaar
kiniisadda ah, iyo wadaaddo iyo caawiyayaal.
4 Xagga Filoo oo ahaa wadaadkii Kilikiya oo ahaa nin istaahila, weli
wuxuu iigu adeegaa ereyga Ilaah, isaga iyo Rheus tii Agatobolis oo ah
nin wanaagsan oo Suuriya iga soo raacay, oo aan naftiisa u jeedin.
Idinkuna markhaati.
5 Aniga qudhayda ayaa Ilaah ugu mahad naqayaa inaad u aqbasheen sida
Rabbigu idiin qaabilo. Laakiin kuwii iyaga sharafjabay iyaga ha lagu
cafiyo nimcada Ciise Masiix.
6 Jacaylka walaalaha Taroo'as jooga ayaa ku soo salaamaya; oo
meeshaas aan hadda ka soo qorayaa Burhus kan ay ii soo direen kuwa
Efesos iyo Simurna jooga aawadood.
7 Rabbigeenna Ciise Masiix ha maamuuso iyaga; Isagay wax ka
rajeeyaan jidhka, iyo nafta iyo ruuxaba; iimaan, jacayl, midnimo. Ku
sagootin xagga Ciise Masiix rajadeenna guud.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Arabic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
Bambara (Bamanankan) - Yesu Krisita Joli Nafama - The Precious Blood of Jesus...
 
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sundanese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Sesotho Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAmharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Amharic - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAlbanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Albanian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdfEnglish - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
English - The Book of Ruth - King James Bible.pdf
 

Somali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Warqadda Ignatius ee Philadelphians CUTUBKA 1-AAD 1 Ignatios kan la yidhaahdo Theophorus, wuxuu warqaddan u qorayaa kiniisadda Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix oo ku taal Filafiya oo Aasiya ku taal. kan la helay naxariis, idinkoo ku qotoma talada Ilaah, oo ku farax tiraabta Rabbigeenna, oo ay naxariis oo dhan kaga buuxsantay sarakicidiisa, kaas oo aan ku salaamayo dhiigga Ciise Masiix, kaas oo ah daa'imkeen iyo iin aan nijaas lahayn. farxad; Khaasatan hadday la midoobaan hoggaamiyaha kiniisadda iyo wadaaddada isaga la jira iyo caawiyayaasha kiniisadda oo loo doortay maanka Ciise Masiix; kan uu Ruuxiisa Quduuska ah ugu dejiyey siduu doonayay. 2 hoggaamiyaha kiniisaddu waan garanayaa inuu shuqulkii weynaa dhexdiinna ku helay, mana aha xagga naftiisa, ama dadka, ama xagga ammaanta aan micne lahayn. laakiinse waxay ku yimaadeen jacaylka Ilaaha Aabbaha ah iyo Rabbigeenna Ciise Masiix. 3 Kaas oo dhexdhexaadnimadiisa aan u bogay; Oo aamusnaantiisa ku kari kara inuu hadalladooda aan waxtarka lahayn ku sameeyo si ka sii badan kuwa kale. Waayo, isagu wuxuu u guntanaa amarrada, Sida kataaradduna waxay ugu xidhan tahay xadhkheeda. 4 Sidaas daraaddeed naftaydu waxay maankiisa ku haysataa xagga Ilaaha ugu faraxsan, anigoo garanaya inay midho ku jirto wanaag oo dhan oo kaamil ah. oo ay ka buuxaan raagisnimo, oo xamaasad xor ah, oo sida qummaatinka Ilaaha nool yahay oo dhan. 5 Haddaba sidaas daraaddeed sida carruurta nuurka iyo runta labaduba noqdaan; Ka carar tafaraaruqa iyo caqiidada beenta ah; Laakiin meeshii adhijirkiinnu joogo, halkaas sida ido u raacda. 6 Waayo, waxaa jira yeey badan oo u eg kuwa istaahila in la rumaysto, iyagoo raallinimo been ah wata, oo maxaabiis ahaan u kaxeeya kuwa jidka Ilaah ku socda; laakiin guntiga dhiisha iskagama jiraan. 7 Haddaba ka fogaada dhalatada sharka leh oo aan Ciise diyaarin. maxaa yeelay, sidaas oo kale ma aha beertii Aabbaha. Ma aha inaan idinka dhexdiinna kala qaybsanaan ka helay, laakiinse waxaad ka heli doontaan sida daahirsanaanta oo dhan. 8 Waayo, in alla intii Ilaah iyo Ciise Masiix ah, waxay la jiraan wadaadkooda. Oo in alla intii toobadkeen ah oo ku soo noqon doona midnimada kiniisadda, xataa kuwanu waxay ahaan doonaan addoommadii Ilaah inay u noolaadaan sida Ciise yidhi. 9 Yaan laydin khiyaanayn, walaalayaalow. Mid uun hadduu raaco kan dadka isku haya, boqortooyadii Ilaah ma dhaxli doono. Haddii nin ku socdo ra'yi kale, kuma raacsana dareenka Masiixa. 10Haddaba ku dadaal inaad ka wada qayb qaadataan isla kiniisadda quduuska ah. 11 Waayo, waxaa jira jidh keliya oo Rabbigeenna Ciise Masiix; iyo koob oo ah midnimadii dhiiggiisa; hal allabari; 12 Sidan oo kalena waxaa u jira hoggaamiyaha kiniisaddu iyo wadaadkiisa iyo wadaaddada addoommada ila ah; CUTUBKA 2AAD 1 Walaalahayow, jacaylka aan idiin qabo aad buu ii sii kordhiyaa; Anigoo aad ugu faraxsan, waxaan isku dayaa inaan kaa ilaaliyo khatarta; ama aniga ma aha aniga, laakiin Ciise Masiix; Isaga markaan xidhanahay ayaan aad uga baqayaa anigoo weli jidka silcaya oo keliya. 2 Laakiin baryadaada Ilaah ayaa iga dhigi doonta mid kaamil ah, si aan u gaadho qaybta naxariista Ilaah aawadeed, injiilka u carara sida jidhka Masiixa; iyo rasuulladii xagga madaxda kiniisadda. 3 Oo aynu jeclaanno nebiyadana, maxaa yeelay, iyaguna waxay inoo hoggaamiyeen injiilka oo aynu Masiix rajaynayno oo aynu isaga ka filanno. 4 kuwaas iyagoo rumaystay waxay ku badbaadeen midnimada Ciise Masiix; iyagoo ah niman quduus ah oo istaahila in la jeclaado oo yaabban. 5 kuwaasoo markhaati ka helay Ciise Masiix oo lagu tiriyey injiilka rajadayada. 6 Laakiin haddii nin idinku wacdiyo sharciga Yuhuudda, ha maqlina isaga; Waayo, waxaa ka wanaagsan in cilmiga Masiixa laga helo mid gudan intii Yuhuudda mid aan buurnayn. 7 Laakiin mid ama mid kale haddaanu ka hadlin wax Ciise Masiix ku saabsan, waxay iila eg yihiin inay yihiin taallo iyo qabuurihii kuwii dhintay oo ay ku qoran yihiin magacyada dadka oo keliya. Haddaba ka carara amiirrada dunida sancada sharka leh iyo dabinnadiisa. waaba intaasoo markii laydinku dulmaysto aad jacaylkiinna ku qabowdaan. Laakiin kulligiin isku meel ku yimaada qalbi aan kala qaybsanayn. 9 Oo waxaan Ilaahay ku mahad naqayaa inaan niyo wanaagsan idinka haysto, oo inaan midkiinna si cad iyo qarsoodi toona u lahayn wax uu ugu faano, waayo, waxaan isaga u dhibay wax badan ama wax yar. 10 Oo waxaan ka baryayaa kuwii aan la hadlay oo dhan inuusan ku marag furin iyaga. 11 Waayo, in kastoo qaar ay damceen inay xagga jidhka igu khiyaaneeyaan, ruuxuna ka yimid xagga Ilaah lama khiyaaneeyo. Waayo, wuu yaqaan meeshuu ka yimaado iyo meeshay u kacoba, oo wuxuu canaantaa waxyaalaha qalbiga ku qarsoon. 12 Intaan idinku dhex jiray ayaan ooyay; Waxaan ku hadlay cod dheer: u tag hoggaamiyaha kiniisadda, iyo wadaaddada, iyo caawiyayaasha. 13 Qaar waxay u maleeyeen inaan waxaas u idhi iyagoo horraysanaya kala qaybsanaanta idinka dhex imanaysa. 14 Laakiin isagu waa markhaatigayga kan aawadiis u xidhanahay inaanan ninna waxba ka ogayn. Laakiin ruuxii waa hadlay isagoo sidan ku leh, Waxba ha samaynina wadaad la'aanteed. 15 Jidhkiinna u dhawra sida macbudyo Ilaah. Ka carar qaybaha; Masiixa raacda siduu Aabbihiis uga mid ahaa. 16 Haddaba sidaas daraaddeed waxaan yeelay sidii nin midnimo ku dhisan oo kale. Waayo, meeshii kala qaybsanaan iyo cadho jiraan, Ilaah ma joogo. 17 Laakiin Rabbigu waa cafiyaa kuwa toobad keena, hadday ku noqdaan midnimada Ilaah iyo guddiga hoggaamiyaha kiniisadda. 18 Waayo, waxaan rajaynayaa nimcada Ciise Masiix inuu idinka xorayn doono xidhid walba. 19 Habase yeeshee waxaan idinku waaninayaa inaydnaan waxba samayn dagaalka aawadiis, edbinta Masiixa maahee. 20 Waayo, waxaan maqlay qaar leh; Haddaanan ka helin inay ku qoran tahay asalka, ma rumaysni doono inay ku qoran tahay Injiilka. Oo markaan idhi, Way qoran tahay; Waxay kaga jawaabeen wixii hortooda yaallay nuqullohoodii la musuqmaasuqay. 21 Laakiin aniga Ciise Masiix ayaa ii ah beddelka dhammaan taallooyinka aan dhammaanayn ee dunida; iyo taallooyinkaas nijaasta ah, iskutallaabtiisa, iyo dhimashadiisa, iyo sarakicidda, iyo rumaysadka isaga ku saabsan. Taas oo aan baryadaada ku doonayo inaan xaq ku noqdo. 22 Hubaal wadaaddadu waa wanaagsan yihiin; Laakiin waxaa aad uga wanaagsan wadaadka sare oo Quduuska loo dhiibay. oo keligiis loo dhiibay siraha Eebbe. Isagu waa albaabka Aabbaha; oo ay ku soo galeen Ibraahim, iyo Isxaaq, iyo Yacquub, iyo nebiyadii oo dhan; iyo sidoo kale Rasuullada, iyo kaniisadda. 24 Waxyaalahan oo dhammu waxay u jeedaan midnimada Ilaah. Si kastaba ha ahaatee Injiilka ayaa qaar ka mid ah. Maxaa ku jira oo ka sarreeya dhammaan noocyada kale; oo ah muuqashadii Badbaadiyeheenna, Rabbi Ciise Masiix, iyo dareenkiisa iyo sarakicidda. 25 Waayo, nebiyadii baa wax ka sheegay isaga; Laakiin injiilku waa kaamilnimada qudhunla'aanta. Haddaba dhammaantiin dhammaantood waa wanaagsan yihiin haddaad jacayl ku rumaysataan. CUTUBKA 3AAD 1 Haddaba xagga kiniisadda Antiyokh ku taal Suuriya, maxaa yeelay, waxaa la ii sheegay in baryadiinna iyo qalbiyadiinna aad ku haysaan Ciise Masiix ay nabad ku tahay. Waxay idiin noqon doontaa, sidii kiniisadda Ilaah, inaad caawimo ka doorataan inaad halkaas iyaga ugu tagto adigoo ah ergaygii Ilaah. si uu iyaga ugu farxo markay isu yimaadaan, oo uu magaca Ilaah u ammaano. 2 Waxaa barakaysan ninkaas Ciise Masiix, kan loo heli doono inuu istaahilo adeegidda caynkaas ah. Idinkana waa laydin ammaani doonaa. 3 Haddaad doonaysaan, ma suurtowdo inaad tan nimcada Ilaah u samaysaan. sida kiniisadaha kale ee deriska la ah ay u soo direen, qaar kiniisadda ah, iyo wadaaddo iyo caawiyayaal. 4 Xagga Filoo oo ahaa wadaadkii Kilikiya oo ahaa nin istaahila, weli wuxuu iigu adeegaa ereyga Ilaah, isaga iyo Rheus tii Agatobolis oo ah nin wanaagsan oo Suuriya iga soo raacay, oo aan naftiisa u jeedin. Idinkuna markhaati. 5 Aniga qudhayda ayaa Ilaah ugu mahad naqayaa inaad u aqbasheen sida Rabbigu idiin qaabilo. Laakiin kuwii iyaga sharafjabay iyaga ha lagu cafiyo nimcada Ciise Masiix. 6 Jacaylka walaalaha Taroo'as jooga ayaa ku soo salaamaya; oo meeshaas aan hadda ka soo qorayaa Burhus kan ay ii soo direen kuwa Efesos iyo Simurna jooga aawadood. 7 Rabbigeenna Ciise Masiix ha maamuuso iyaga; Isagay wax ka rajeeyaan jidhka, iyo nafta iyo ruuxaba; iimaan, jacayl, midnimo. Ku sagootin xagga Ciise Masiix rajadeenna guud.