SlideShare a Scribd company logo
Te episetole a Ignace i te
feia no Philadelphia
PENE 1
1.Ephesia, o tei parau-atoa-hia, i te ekalesia a te Atua Metua, e to tatou
Fatu ra o Iesu Mesia, tei Philadelphia ïa i Asia ; ka sa rawata na loloma
cecere, ni sa dei tu ena inaki ni Kalou, ka marau tiko ga ena loloma
cecere ni noda Turaga, ka sa vakayacori ena loloma cecere kecega ena
nona tucake tale: Ka'u sa lomani koya talega ena dra i Jisu Karisito, sai
koya na noda marau tawamudu ka sega ni mudu; mai te mea ihoa râ e
hoê ratou e te episekopo, e te mau diakono tei piha'i iho ia'na, e te mau
diakono tei ma'itihia mai te au i te mana'o o Iesu Mesia; o tei haapa'ohia e
ana mai tei au i to'na iho hinaaro, e to'na ra Varua Mo'a :
2 O koya na bisopi au kila ni sa rawata na veiqaravi levu ko koya, e sega
mai vua, se mai vua na tamata, se ena lagilagi tawayaga; na roto râ i te
here o te Atua te Metua, e to tatou Fatu o Iesu Mesia.
3 Ta'u e faahiahia nei ; e na roto i to'na mamû-noa-raa, e nehenehe ta'na e
rave hau atu i te tahi atu mau taata na roto i ta ratou mau parau faufaa ore
atoa. Ua faatanohia hoi oia i nia i te mau faaueraa, mai te kinura e tae roa
' tu i to ' na mau taura.
4 No reira te tuu atu nei ta'u varua i to'na mana'o i te Atua ra, ma te ite e,
e mea maitai oia i te mau mea atoa, e ia maitai roa ; ma te tuutuu ore, ma
te hinaaro ore, e mai te au i te haapa'oraa atoa a te Atua ora.
5 O tei riro ei tamarii na te maramarama e te parau mau atoa ra ; a haapae
i te mau amahamaharaa e te mau haapiiraa hape; ia na ka ga sa tiko kina
na nomudou ivakatawa, dou sa muria mai kina na sipi.
6 No te mea e rave rahi te mau luko e au ra e ua au ia ratou te ti'aturiraa
ma te mana'o hape, o te arata'i ti'a'tu ia ratou i te e'a o te Atua ra; ia ena
itea râ ia ratou na tikina e sega ni kunea.
7 A haapae i te mau mea ino ta Iesu i ore i oomo ; no te mea e ere te reira
i te fâ no ô mai i te Metua ra. E ere no te mea e, ua itea ia'u te hoê
amahamaharaa i rotopu ia outou na, i te mau huru viivii ore atoa râ.
8 No te mea o ratou atoa o tei no te Atua ra, e no Iesu Mesia, ua parahi
atoa ïa i piha'i iho i to ratou episekopo. Ia ko ira kecega sa veivutuni era
na lesu tale ki na tahoê ni lotu, io ko ira talega oqo era na dauveiqaravi
ni Kalou, me ra bula kina me vaka ko Jisu.
9 Eiaha e vare, e te mau taea'e ; mai te mea e pee te hoê taata ia'na o te
faatupu i te amahamaharaa i roto i te ekalesia, e ore roa oia e parahi i te
basileia o te Atua ra. Mai te peu e e pee te hoê taata i te tahi atu mana'o,
eita oia e farii i te hinaaro u'ana o te Mesia.
10 No reira, a vaiiho ia outou ia rave i te mau mea atoa i roto i te hoê â
vahi mo'a.
11 No te mea hoê ana'e i'o no to tatou Fatu ra o Iesu Mesia; e hoê au'a i
to'na ra toto ; hoê fata ;
12 E mai te reira atoa te hoê episekopo, e ta'na mau diakono, e to'u mau
hoa tavini : e te mau mea atoa ta outou e rave ra, e rave ïa outou mai te au
i te hinaaro o te Atua.
PENE 2
1 E au mau taea'e e, na to'u here ia outou i faarahi roa i to'u here ia outou ;
e no te rahi o to'u oaoa ia outou, ua imi au i te rave'a ia paruru ia outou i
te ati ; e aore râ, aita, o vau râ, o Iesu Mesia ; i ruuruuhia'i au ra, rahi
roa'tu to'u măta'u, no te mea tei ni'a noa â vau i te e'a e tae atu ai i te
mauiui ra.
2 Ia riro ta outou pure i te Atua ei maitai roa no'u, ia noaa ia'u taua tufaa
ra, o tei faataahia no'u na roto i te aroha o te Atua: te haapa'oraa i te
Evanelia mai te au i te tino o te Mesia; e i te mau aposetolo i te ekalesia i
mutaa ihora.
3 E here atoa na tatou i te mau peropheta, no te mea ua arata'i atoa mai
ratou ia tatou i te Evanelia, e ia ti'aturi i te Mesia, e ia tia'i ia'na.
4 Ia era sa vakabauta talega ni ra sa vakabulai ena tahoê nei Jisu Karisito;
i te riroraa ei mau taata mo'a, ti'amâ ia herehia, e ia vai parau-ti'a noa;
5 O vai tei farii i te iteraa papû no ô mai ia Iesu Mesia ra, e ua tai'ohia i
roto i te Evanelia o to tatou ti'aturiraa amui.
6 Ia kevaka e dua sa vunautaka vei kemudou na lawa ni Iuda, dou kakua
ni vakarorogo vua; no te mea e mea maitai a'e ia farii i te haapiiraa a te
Mesia na roto mai i te hoê taata tei peritomehia, i te fariiraa i te haapiiraa
a te hoê taata tei ore i farii i te reira.
7 Ia kevaka e sega ni vosa e dua, se dua tale, me baleti Jisu Karisito, sa
vaka vei au me vaka na ibulibuli kei na sepede ni mate, ka sa volai wale
ga kina na yaca ni tamata.
8 E teie nei, a horo ê atu i te mau peu iino e te mau marei a te tamaiti hui
arii o teie nei ao ; ia ore outou ia roohia i te hoê noa'tu mea i to'na ra
aroha. Tera râ, a haere paatoa mai i te hoê â vahi ma te aau tae.
9 Ka'u sa vakalougatataki koya na noqu Kalou me tiko vei au e dua na
lewa vinaka vei kemudou, ka me kakua ni dua vei kemudou me
dokadokataka kina e matana lailai se na noqu tamata, ni'u sa sega ni
dokadoka vua e levu se lailai.
10 Ka'u sa gadreva vei ira kecega au sa veivosaki, me kakua kina ni dua
na ivakadinadina me sa vorati ira.
11 No te mea noa'tu ua hinaaro te tahi pae i te haavare ia'u mai te au i te
tino, area te varua ra, no ô mai ïa i te Atua ra, aita ïa i haavarehia ; no te
mea ua ite oia i te vahi e tae mai ai te reira e te vahi no reira mai te reira,
e te a'o nei oia i te mau parau aro no te aau.
12 Au sa tagi ena kedra maliwa; Ua parau atura vau ma te reo puai : A
haere i te episekopo, i te episekopo e i te mau diakono.
13 E teie nei, ua mana'o te tahi pae e, e parau vau i te reira mai te mea e,
e faaite atu vau i te amahamaharaa e tupu i rotopu ia outou.
14 Tera râ, o oia to'u ite, no'na ho'i au i ati ai, e aore ho'i au i ite i te hoê
noa a'e taata. Ua parau mai râ te varua ma te parau e : Eiaha e rave i te
hoê mea ma te ore te episekopo e rave i te hoê mea :
15 A tape'a noa i to outou tino ei hiero no te Atua : A here i te tahoêraa ;
A horo ê atu i te mau amahamaharaa ; Ia riro ei pǐpǐ na te Mesia, mai ia '
na atoa i riro ei pǐpǐ na to ' na Metua.
16 Ua rave au mai ia'u i na reira i te hoêraa. Ni sa sega ni tiko na Veisei,
kei na cudru, sa sega ni tiko na Kalou.
17 Tera râ, e faaore te Fatu i te hapa a te feia atoa e tatarahapa, mai te
mea e, e ho'i faahou mai ratou i roto i te hoêraa o te Atua, e i te apooraa a
te episekopo.
18 No te mea te ti'aturi nei au i te aroha o Iesu Mesia e e faati'amâ oia ia
outou i te mau taamuraa atoa.
19 Ia au sa vakauqeti kemudou mo dou eiaha ni kitaka e dua na ka ena
veileti, ia me vaka na nanuma i Karisito.
20 No te mea ua faaroo vau i te parau no te tahi mau taata o te parau nei;
mai te mea e, aita vau e ite i te reira i roto i te mau papa'iraa tumu, eita ïa
vau e ti'aturi e, ua papa'ihia te reira i roto i te Evanelia. E ia parau a'era
vau, ua papa'ihia ïa; ua pahono atu ratou i te mea e vai nei i mua ia ratou i
roto i ta ratou mau buka papa'iraa mo'a.
21 Ia'u nei râ, ua riro Iesu Mesia ei mono no te mau mea viivii atoa i te
ao nei; e taua mau ti'afaahouraa ra, to'na satauro, e to'na poheraa, e te ti'a-
faahou-raa, e te faaroo i mauhia e a'na ra; na roto i te reira te hinaaro nei
au, na roto i ta outou mau pure, ia faati'ahia outou.
22 E mea maitai te mau tahu'a ; ia sa ka levu cake na Bete Levu ka sa
vakayacori vei koya na Yalo Savasava; e o ratou ana'e tei farii i te mau
parau aro a te Atua.
23 O Oia te uputa o te Metua ; ka ratou sa curu mai ai ko Eparaama, kei
Aisake, kei Jekope, kei ira kece na parofita; e te mau aposetolo, e te
ekalesia.
24 E te auraa o teie mau mea atoa, o te hoêraa ïa no ô mai i te Atua ra.
Noa'tu râ i te reira, te vai ra te tahi pae o te Evanelia. eaha ïa tei hau ê atu
i te tahi atu mau tau tuuraa atoa; oia hoi, te fâraa mai o to tatou Faaora, te
Fatu ra o Iesu Mesia, to'na hinaaro rahi e to'na ti'a-faahou-raa.
25 No te mea ua parau mai te mau peropheta herehia ia'na ; te evanelia râ,
o te maitai roa ïa o te tahuti ore. E tena na, e mea maitai te mau mea atoa,
ia faaroo outou ma te aroha.
PENE 3
1 Oqo me baleta na lotu i Anetioka ka tiko mai Siria, ni'u sa tukuna vei
au ni ena nomuni masu kei na lomamudou sa tu vei kemuni ena vukui
Jisu Karisito, sa tiko sautu kina; e riro oe, ei ekalesia na te Atua, ia
faatoro'a i te tahi diakono ia haere atu ia ratou ra ei ti'a no te Atua ; ia ti'a
ia'na ia oaoa e o ratou ia putuputu ana'e ratou, e ia faahanahana i te i'oa o
te Atua.
2 Ia ko koya sa tu vei Jisu Karisito, o koya ena kunei ni sa kilikili kei na
cakacaka oqori; ia ko ni na vakalagilagi talega.
3 I teie nei mai te mea ua ineine outou, eita ïa e nehenehe ia outou ia na
reira no te aroha o te Atua; mai te tahi atoa mau ekalesia tapiri mai, ua
tono te tahi i te tahi mau episekopo, te tahi mau tahu'a e diakono.
4 No ni'a ia Philo te diakono no Kilikia, e taata parau-ti'a roa oia, te tavini
noa nei â oia ia'u i roto i te parau a te Atua : e te parau a Agathopolis, te
hoê taata maitai roa, tei pee mai ia'u mai Syria mai, eiaha râ i to'na ora: O
teie atoa te faaite ia oe.
5 E te haamauruuru nei au i te Atua no outou i te fariiraa i te reira mai ta
te Fatu e farii ia outou na. Tera râ, no te feia tei hamani ino mai ia ratou,
ia faaorehia ta ratou hapa na roto i te aroha o Iesu Mesia.
6 Te aroha o te mau taea'e e parahi nei i Teroa, te faaite atu nei au ia
outou e, no hea mai te reira te papa'iraa ta'u i papa'i, o tei tonohia mai e
ratou e to Ephesia raua o Semurina, no te faatura.
7 Ia faatura mai to tatou Fatu o Iesu Mesia ia ratou; o ta ratou ho'i e
ti'aturi nei, i te tino e te varua atoa ho'i ; na roto i te faaroo, te here, te
tahoê. A ti'aturi ia Iesu Mesia, to tatou ti'aturiraa hoê roa.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 

Tahitian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Te episetole a Ignace i te feia no Philadelphia PENE 1 1.Ephesia, o tei parau-atoa-hia, i te ekalesia a te Atua Metua, e to tatou Fatu ra o Iesu Mesia, tei Philadelphia ïa i Asia ; ka sa rawata na loloma cecere, ni sa dei tu ena inaki ni Kalou, ka marau tiko ga ena loloma cecere ni noda Turaga, ka sa vakayacori ena loloma cecere kecega ena nona tucake tale: Ka'u sa lomani koya talega ena dra i Jisu Karisito, sai koya na noda marau tawamudu ka sega ni mudu; mai te mea ihoa râ e hoê ratou e te episekopo, e te mau diakono tei piha'i iho ia'na, e te mau diakono tei ma'itihia mai te au i te mana'o o Iesu Mesia; o tei haapa'ohia e ana mai tei au i to'na iho hinaaro, e to'na ra Varua Mo'a : 2 O koya na bisopi au kila ni sa rawata na veiqaravi levu ko koya, e sega mai vua, se mai vua na tamata, se ena lagilagi tawayaga; na roto râ i te here o te Atua te Metua, e to tatou Fatu o Iesu Mesia. 3 Ta'u e faahiahia nei ; e na roto i to'na mamû-noa-raa, e nehenehe ta'na e rave hau atu i te tahi atu mau taata na roto i ta ratou mau parau faufaa ore atoa. Ua faatanohia hoi oia i nia i te mau faaueraa, mai te kinura e tae roa ' tu i to ' na mau taura. 4 No reira te tuu atu nei ta'u varua i to'na mana'o i te Atua ra, ma te ite e, e mea maitai oia i te mau mea atoa, e ia maitai roa ; ma te tuutuu ore, ma te hinaaro ore, e mai te au i te haapa'oraa atoa a te Atua ora. 5 O tei riro ei tamarii na te maramarama e te parau mau atoa ra ; a haapae i te mau amahamaharaa e te mau haapiiraa hape; ia na ka ga sa tiko kina na nomudou ivakatawa, dou sa muria mai kina na sipi. 6 No te mea e rave rahi te mau luko e au ra e ua au ia ratou te ti'aturiraa ma te mana'o hape, o te arata'i ti'a'tu ia ratou i te e'a o te Atua ra; ia ena itea râ ia ratou na tikina e sega ni kunea. 7 A haapae i te mau mea ino ta Iesu i ore i oomo ; no te mea e ere te reira i te fâ no ô mai i te Metua ra. E ere no te mea e, ua itea ia'u te hoê amahamaharaa i rotopu ia outou na, i te mau huru viivii ore atoa râ. 8 No te mea o ratou atoa o tei no te Atua ra, e no Iesu Mesia, ua parahi atoa ïa i piha'i iho i to ratou episekopo. Ia ko ira kecega sa veivutuni era na lesu tale ki na tahoê ni lotu, io ko ira talega oqo era na dauveiqaravi ni Kalou, me ra bula kina me vaka ko Jisu. 9 Eiaha e vare, e te mau taea'e ; mai te mea e pee te hoê taata ia'na o te faatupu i te amahamaharaa i roto i te ekalesia, e ore roa oia e parahi i te basileia o te Atua ra. Mai te peu e e pee te hoê taata i te tahi atu mana'o, eita oia e farii i te hinaaro u'ana o te Mesia. 10 No reira, a vaiiho ia outou ia rave i te mau mea atoa i roto i te hoê â vahi mo'a. 11 No te mea hoê ana'e i'o no to tatou Fatu ra o Iesu Mesia; e hoê au'a i to'na ra toto ; hoê fata ; 12 E mai te reira atoa te hoê episekopo, e ta'na mau diakono, e to'u mau hoa tavini : e te mau mea atoa ta outou e rave ra, e rave ïa outou mai te au i te hinaaro o te Atua. PENE 2 1 E au mau taea'e e, na to'u here ia outou i faarahi roa i to'u here ia outou ; e no te rahi o to'u oaoa ia outou, ua imi au i te rave'a ia paruru ia outou i te ati ; e aore râ, aita, o vau râ, o Iesu Mesia ; i ruuruuhia'i au ra, rahi roa'tu to'u măta'u, no te mea tei ni'a noa â vau i te e'a e tae atu ai i te mauiui ra. 2 Ia riro ta outou pure i te Atua ei maitai roa no'u, ia noaa ia'u taua tufaa ra, o tei faataahia no'u na roto i te aroha o te Atua: te haapa'oraa i te Evanelia mai te au i te tino o te Mesia; e i te mau aposetolo i te ekalesia i mutaa ihora. 3 E here atoa na tatou i te mau peropheta, no te mea ua arata'i atoa mai ratou ia tatou i te Evanelia, e ia ti'aturi i te Mesia, e ia tia'i ia'na. 4 Ia era sa vakabauta talega ni ra sa vakabulai ena tahoê nei Jisu Karisito; i te riroraa ei mau taata mo'a, ti'amâ ia herehia, e ia vai parau-ti'a noa; 5 O vai tei farii i te iteraa papû no ô mai ia Iesu Mesia ra, e ua tai'ohia i roto i te Evanelia o to tatou ti'aturiraa amui. 6 Ia kevaka e dua sa vunautaka vei kemudou na lawa ni Iuda, dou kakua ni vakarorogo vua; no te mea e mea maitai a'e ia farii i te haapiiraa a te Mesia na roto mai i te hoê taata tei peritomehia, i te fariiraa i te haapiiraa a te hoê taata tei ore i farii i te reira. 7 Ia kevaka e sega ni vosa e dua, se dua tale, me baleti Jisu Karisito, sa vaka vei au me vaka na ibulibuli kei na sepede ni mate, ka sa volai wale ga kina na yaca ni tamata. 8 E teie nei, a horo ê atu i te mau peu iino e te mau marei a te tamaiti hui arii o teie nei ao ; ia ore outou ia roohia i te hoê noa'tu mea i to'na ra aroha. Tera râ, a haere paatoa mai i te hoê â vahi ma te aau tae. 9 Ka'u sa vakalougatataki koya na noqu Kalou me tiko vei au e dua na lewa vinaka vei kemudou, ka me kakua ni dua vei kemudou me dokadokataka kina e matana lailai se na noqu tamata, ni'u sa sega ni dokadoka vua e levu se lailai. 10 Ka'u sa gadreva vei ira kecega au sa veivosaki, me kakua kina ni dua na ivakadinadina me sa vorati ira. 11 No te mea noa'tu ua hinaaro te tahi pae i te haavare ia'u mai te au i te tino, area te varua ra, no ô mai ïa i te Atua ra, aita ïa i haavarehia ; no te mea ua ite oia i te vahi e tae mai ai te reira e te vahi no reira mai te reira, e te a'o nei oia i te mau parau aro no te aau. 12 Au sa tagi ena kedra maliwa; Ua parau atura vau ma te reo puai : A haere i te episekopo, i te episekopo e i te mau diakono. 13 E teie nei, ua mana'o te tahi pae e, e parau vau i te reira mai te mea e, e faaite atu vau i te amahamaharaa e tupu i rotopu ia outou. 14 Tera râ, o oia to'u ite, no'na ho'i au i ati ai, e aore ho'i au i ite i te hoê noa a'e taata. Ua parau mai râ te varua ma te parau e : Eiaha e rave i te hoê mea ma te ore te episekopo e rave i te hoê mea : 15 A tape'a noa i to outou tino ei hiero no te Atua : A here i te tahoêraa ; A horo ê atu i te mau amahamaharaa ; Ia riro ei pǐpǐ na te Mesia, mai ia ' na atoa i riro ei pǐpǐ na to ' na Metua. 16 Ua rave au mai ia'u i na reira i te hoêraa. Ni sa sega ni tiko na Veisei, kei na cudru, sa sega ni tiko na Kalou. 17 Tera râ, e faaore te Fatu i te hapa a te feia atoa e tatarahapa, mai te mea e, e ho'i faahou mai ratou i roto i te hoêraa o te Atua, e i te apooraa a te episekopo. 18 No te mea te ti'aturi nei au i te aroha o Iesu Mesia e e faati'amâ oia ia outou i te mau taamuraa atoa. 19 Ia au sa vakauqeti kemudou mo dou eiaha ni kitaka e dua na ka ena veileti, ia me vaka na nanuma i Karisito. 20 No te mea ua faaroo vau i te parau no te tahi mau taata o te parau nei; mai te mea e, aita vau e ite i te reira i roto i te mau papa'iraa tumu, eita ïa vau e ti'aturi e, ua papa'ihia te reira i roto i te Evanelia. E ia parau a'era vau, ua papa'ihia ïa; ua pahono atu ratou i te mea e vai nei i mua ia ratou i roto i ta ratou mau buka papa'iraa mo'a. 21 Ia'u nei râ, ua riro Iesu Mesia ei mono no te mau mea viivii atoa i te ao nei; e taua mau ti'afaahouraa ra, to'na satauro, e to'na poheraa, e te ti'a- faahou-raa, e te faaroo i mauhia e a'na ra; na roto i te reira te hinaaro nei au, na roto i ta outou mau pure, ia faati'ahia outou. 22 E mea maitai te mau tahu'a ; ia sa ka levu cake na Bete Levu ka sa vakayacori vei koya na Yalo Savasava; e o ratou ana'e tei farii i te mau parau aro a te Atua. 23 O Oia te uputa o te Metua ; ka ratou sa curu mai ai ko Eparaama, kei Aisake, kei Jekope, kei ira kece na parofita; e te mau aposetolo, e te ekalesia. 24 E te auraa o teie mau mea atoa, o te hoêraa ïa no ô mai i te Atua ra. Noa'tu râ i te reira, te vai ra te tahi pae o te Evanelia. eaha ïa tei hau ê atu i te tahi atu mau tau tuuraa atoa; oia hoi, te fâraa mai o to tatou Faaora, te Fatu ra o Iesu Mesia, to'na hinaaro rahi e to'na ti'a-faahou-raa. 25 No te mea ua parau mai te mau peropheta herehia ia'na ; te evanelia râ, o te maitai roa ïa o te tahuti ore. E tena na, e mea maitai te mau mea atoa, ia faaroo outou ma te aroha. PENE 3 1 Oqo me baleta na lotu i Anetioka ka tiko mai Siria, ni'u sa tukuna vei au ni ena nomuni masu kei na lomamudou sa tu vei kemuni ena vukui Jisu Karisito, sa tiko sautu kina; e riro oe, ei ekalesia na te Atua, ia faatoro'a i te tahi diakono ia haere atu ia ratou ra ei ti'a no te Atua ; ia ti'a ia'na ia oaoa e o ratou ia putuputu ana'e ratou, e ia faahanahana i te i'oa o te Atua. 2 Ia ko koya sa tu vei Jisu Karisito, o koya ena kunei ni sa kilikili kei na cakacaka oqori; ia ko ni na vakalagilagi talega. 3 I teie nei mai te mea ua ineine outou, eita ïa e nehenehe ia outou ia na reira no te aroha o te Atua; mai te tahi atoa mau ekalesia tapiri mai, ua tono te tahi i te tahi mau episekopo, te tahi mau tahu'a e diakono. 4 No ni'a ia Philo te diakono no Kilikia, e taata parau-ti'a roa oia, te tavini noa nei â oia ia'u i roto i te parau a te Atua : e te parau a Agathopolis, te hoê taata maitai roa, tei pee mai ia'u mai Syria mai, eiaha râ i to'na ora: O teie atoa te faaite ia oe. 5 E te haamauruuru nei au i te Atua no outou i te fariiraa i te reira mai ta te Fatu e farii ia outou na. Tera râ, no te feia tei hamani ino mai ia ratou, ia faaorehia ta ratou hapa na roto i te aroha o Iesu Mesia. 6 Te aroha o te mau taea'e e parahi nei i Teroa, te faaite atu nei au ia outou e, no hea mai te reira te papa'iraa ta'u i papa'i, o tei tonohia mai e ratou e to Ephesia raua o Semurina, no te faatura. 7 Ia faatura mai to tatou Fatu o Iesu Mesia ia ratou; o ta ratou ho'i e ti'aturi nei, i te tino e te varua atoa ho'i ; na roto i te faaroo, te here, te tahoê. A ti'aturi ia Iesu Mesia, to tatou ti'aturiraa hoê roa.