SlideShare a Scribd company logo
The Epistle of Ignatius
ka Philadelphians
BAB 1
1 Ignatius, anu disebut oge Teoforus, ka jamaah Allah Rama, jeung Gusti
urang Yesus Kristus, anu aya di Filadelfia, Asia; nu geus diala rahmat,
keur dibereskeun dina concord Allah, jeung rejoicing evermore dina
markisa Gusti urang, jeung keur kaeusi dina sagala rahmat ngaliwatan
jadian-Na: Anu ogé kuring salute dina getih Yesus Kristus, nu urang
langgeng tur undefiled. kabagjaan; utamana lamun maranéhanana di
persatuan jeung uskup, jeung presbyters anu jeung manéhna, jeung
deacons diangkat nurutkeun pikiran Yesus Kristus; anu anjeunna
parantos netepkeun kana kahayang-Na sorangan dina sagala firman ku
Roh Suci-Na:
2 Uskup mana anu ku sim kuring terang, nampi palayanan anu hébat di
antara anjeun, sanés tina dirina, boh ku manusa, atanapi tina kamulyaan
anu sia-sia; tapi ku asih Allah Rama, jeung Gusti urang Yesus Kristus.
3 Saha anu ku kuring kagum; anu ku tiiseun-Na geus bisa ngalakukeun
leuwih ti batur kalawan sagala omongan sia. Pikeun anjeunna dipasangan
kana paréntah, sakumaha kacapi kana senar na.
4 Ku sabab kitu jiwa kuring nganggap pikiranana ka Allah anu paling
bagja, terang yén éta buahan dina sagala kahadéan, sareng sampurna;
pinuh ku constancy, bébas tina hawa nafsu, sarta nurutkeun sagala
moderation Allah hirup.
5 Ku sabab eta, sakumaha anu jadi anak-anak boh cahaya jeung
bebeneran; kabur division jeung doktrin palsu; tapi di mana angon anjeun,
di dinya anjeun, sakumaha domba, turutan sanggeus.
6 Pikeun aya loba ajag anu sigana pantes dipercaya jeung kasenangan
palsu, ngarah tawanan maranéhanana anu ngajalankeun dina kursus Allah;
tapi dina concord maranéhna bakal manggihan tempat.
7 Ku sabab kitu, jauhan tina pepelakan anu jahat anu henteu dianggo ku
Yesus; sabab kitu teh lain pakebonan Bapa. Henteu yén kuring parantos
mendakan pamisahan di antara anjeun, tapi langkung seueur kasucian.
8 Sabab sakur anu ti Allah, jeung ti Yesus Kristus, oge jeung uskupna.
Jeung saloba wajib kalawan tobat balik kana persatuan gareja, malah ieu
ogé bakal pagawé Allah, ambéh maranéhanana bisa hirup nurutkeun
Yesus.
9 Ulah katipu, dulur-dulur; Upami aya anu nuturkeun anjeunna anu
nyababkeun perpecahan di garéja, anjeunna henteu bakal ngagaduhan
Karajaan Allah. Upami aya anu nuturkeun pendapat anu sanés, anjeunna
henteu satuju kana gairah Kristus.
10 Ku sabab kitu, hayu urang usaha pikeun nyandak sadayana ékaristi
suci anu sami.
11 Sabab mung aya hiji daging Gusti urang Yesus Kristus; jeung hiji
cangkir dina persatuan getih-Na; hiji altar;
12 Sapertos aya hiji uskup, sareng imam-imamna, sareng para diaken
sasama abdi-abdi, supados naon waé anu anjeun lakukeun, anjeun tiasa
laksanakeun nurutkeun pangersa Allah.
BAB 2
1 Dulur-dulur, kanyaah sim kuring ka aranjeun teh ngajadikeun sim
kuring beuki gede; sarta ngabogaan kabagjaan hébat dina anjeun, abdi
usaha pikeun ngamankeun anjeun tina bahaya; atawa rada lain kuring,
tapi Yesus Kristus; di nu keur kabeungkeut kuring leuwih sieun, salaku
masih ngan dina jalan ka sangsara.
2 Tapi doa anjeun ka Allah bakal ngajadikeun kuring sampurna, supaya
kuring bisa ngahontal bagian, anu ku rahmat Allah geus allotted ka
kuring: kabur kana Injil sakumaha ka daging Kristus; jeung ka Rasul
sakumaha ka presbytery sahiji garéja.
3 Hayu urang ogé mikanyaah ka nabi-nabi, sabab aranjeunna ogé
parantos nungtun urang kana Injil, sareng ngarep-ngarep ka Kristus,
sareng ngarep-ngarep Anjeunna.
4 Dina anu percaya oge, maranehna disalametkeun dina kamanunggalan
Yesus Kristus; keur lalaki suci, pantes dipikacinta, sarta miboga di
wonder;
5 Anu geus narima kasaksian ti Isa Al Masih, jeung geus katanggel dina
Injil pangharepan urang sarerea.
6 Tapi lamun aya anu ngawawarkeun hukum Yahudi ka aranjeun, ulah
digugu; Pikeun leuwih hade narima doktrin Kristus ti hiji nu geus disunat,
ti Yahudi ti hiji nu teu acan.
7 Tapi lamun anu saurang, boh anu sejenna, teu nyarita ngeunaan Kristus
Yesus, eta mah sigana mah kawas monumen jeung makam mayit, anu
ditulisna ngan ngaran jelema.
8 Ku sabab kitu kabur kasenian jahat jeung snares pangeran dunya ieu;
lest iraha wae keur tertindas ku licik na ye tumuwuh tiis dina amal anjeun.
Tapi datangna kabeh babarengan kana tempat anu sarua kalawan haté
undivided.
9 Sareng kuring muji ka Allah kuring yén kuring gaduh hate nurani anu
hadé ka anjeun, sareng yén teu aya di antara anjeun anu tiasa
ngagungkeun boh kabuka atanapi pribadi, yén kuring parantos
ngabeuratkeun anjeunna dina seueur atanapi sakedik.
10 Sareng kuring miharep ka sadayana anu parantos diajak ngobrol,
supados aranjeunna henteu janten saksi ngalawan aranjeunna.
11 Sabab najan aya anu rek nipu ka Kami nurutkeun daging, tapi roh,
asal ti Allah, henteu katipu; sabab weruh boh ti mana asalna jeung ka
mana, sarta reproves rusiah jantung.
12 Sabot kuring aya di antara anjeun, kuring ceurik; Kuring nyarita
kalawan sora tarik: hadir ka uskup, jeung ka presbytery, jeung ka deacons.
13 Ayeuna aya anu nyangka yén kuring nyarioskeun ieu pikeun ningali
perpecahan anu bakal datang di antara anjeun.
14 Tapi Anjeunna teh saksi Kami, sabab Kami dikurung, teu nyahoeun
nanaon ti saha bae. Tapi roh spoke, nyebutkeun on wijaksana kieu: Ulah
nanaon tanpa uskup:
15 Jaga awak sabage bait Allah: Asih persatuan; Kabur divisi; Janten
pengikut Kristus, sakumaha anjeunna ti Rama-Na.
16 Ku sabab kitu, Kami ngalakukeun sakumaha anu geus jadi Kami,
sakumaha jalma anu diwangun kana persatuan. Pikeun dimana aya
division, jeung murka, Allah dwelleth teu.
17 Tapi PANGERAN ngahampura ka jalma-jalma anu tobat, lamun balik
deui kana kasatunggalan Allah, jeung ka Majelis Uskup.
18 Sabab sim kuring ngandelkeun sih kurnia Yesus Kristus, yen
Anjeunna baris ngabebaskeun aranjeun tina sagala beungkeutan.
19 Najan kitu, sim kuring naroskeun ka aranjeun, supaya maraneh ulah
ngalakukeun naon-naon tina pasea, tapi nurutkeun parentah Kristus.
20 Sabab Kami geus ngadenge aya anu nyebutkeun; iwal kuring
manggihan eta ditulis dina aslina, abdi moal yakin eta ditulis dina Injil.
Jeung lamun kuring ngomong, Ieu ditulis; aranjeunna ngajawab naon anu
aya sateuacan aranjeunna dina salinan anu rusak.
21 Tapi keur kuring Yesus Kristus teh gaganti sakabeh monumen
uncorrupted di dunya; bareng jeung eta monumen undefiled, salib-Na,
jeung maot, jeung jadian, jeung iman nu ku manéhna; ku nu kuring
hayang, ngaliwatan solat anjeun, jadi diyakinkeun.
22 Para imam memang hade; tapi leuwih hade nya éta Imam Agung ka
saha nu Maha Suci geus komitmen; sareng saha waé anu dipaparinkeun
kana rahasia-rahasia Allah.
23 Anjeunna teh panto Rama; ku Ibrahim, jeung Ishak, jeung Yakub,
jeung sakabeh nabi, asup; kitu ogé para Rasul, jeung gereja.
24 Sarta sakabeh hal ieu condong kana persatuan anu ti Allah. Tapi Injil
gaduh sababaraha. naon di dinya jauh luhureun sakabeh dispensations
séjén; nyaeta, penampilan Jurusalamet urang, Gusti Yesus Kristus,
markisa jeung jadian-Na.
25 Sabab nabi-nabi anu dipikaasih ngarujuk ka Anjeunna; tapi Injil teh
kasampurnaan incorruption. Ku kituna sadayana babarengan téh alus,
lamun anjeun percaya jeung amal.
BAB 3
1 Ayeuna ngeunaan jamaah Antioki anu aya di Siria, ku sim kuring
dicaritakeun yén ku cara ngadoakeun sareng ngadeukeutkeun hate
aranjeun ka dinya dina Isa Al Masih, éta katengtreman; eta bakal jadi
Anjeun, salaku garéja Allah, ordaining sababaraha Deacon pikeun indit
ka eta thither salaku duta Allah; supaya Anjeunna bisa girang jeung
maranehna lamun maranehna papanggih babarengan, jeung muji ngaran
Allah.
2 Bagja jalma anu aya dina Kristus Yesus, anu bakal kapendak anu
pantes pikeun padamelan sapertos kitu; jeung anjeun sorangan ogé bakal
glorified.
3 Ayeuna upami anjeun kersa, henteu mustahil anjeun ngalakukeun ieu
pikeun rahmat Allah; sakumaha ogé gereja tatangga lianna geus dikirim
aranjeunna, sababaraha uskup, sababaraha imam jeung deacons.
4 Ngeunaan Philo, diakon di Kilikia, jalma anu paling pantes, anjeunna
tetep ngalayanan kuring dina pangandika Allah: sareng Rheus Agatopolis,
jalma anu saé, anu nuturkeun kuring bahkan ti Siria, henteu ngeunaan
kahirupanna: ogé saksi ka anjeun.
5 Sareng kuring sorangan muji sukur ka Allah pikeun anjeun anu nampi
aranjeunna sakumaha Gusti bakal nampi anjeun. Tapi pikeun anu
ngahinakeun aranjeunna, mugia aranjeunna dihampura ku rahmat Yesus
Kristus.
6 Asih dulur-dulur anu aya di Troas salam ka aranjeun.
7 Mugia Gusti urang Yesus Kristus ngamulyakeun maranehna; di saha
aranjeunna ngaharepkeun, boh dina daging, jeung jiwa, jeung sumanget;
dina iman, dina cinta, dina persatuan. Pamitan dina Kristus Yesus
harepan umum urang.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdfTahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
Tahitian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pdf
 
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swedish Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAzerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Azerbaijani - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Aymara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 2nd Samuel the Prophet.pdf
 
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfAssamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Assamese - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
Bashkir (Башҡорттар) - Ғайса Мәсихтең ҡиммәтле ҡаны - The Precious Blood of J...
 
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxSwahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Swahili Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfArmenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Armenian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdfEnglish - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
English - The Book of 1st Samuel the Prophet.pdf
 

Sundanese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. The Epistle of Ignatius ka Philadelphians BAB 1 1 Ignatius, anu disebut oge Teoforus, ka jamaah Allah Rama, jeung Gusti urang Yesus Kristus, anu aya di Filadelfia, Asia; nu geus diala rahmat, keur dibereskeun dina concord Allah, jeung rejoicing evermore dina markisa Gusti urang, jeung keur kaeusi dina sagala rahmat ngaliwatan jadian-Na: Anu ogé kuring salute dina getih Yesus Kristus, nu urang langgeng tur undefiled. kabagjaan; utamana lamun maranéhanana di persatuan jeung uskup, jeung presbyters anu jeung manéhna, jeung deacons diangkat nurutkeun pikiran Yesus Kristus; anu anjeunna parantos netepkeun kana kahayang-Na sorangan dina sagala firman ku Roh Suci-Na: 2 Uskup mana anu ku sim kuring terang, nampi palayanan anu hébat di antara anjeun, sanés tina dirina, boh ku manusa, atanapi tina kamulyaan anu sia-sia; tapi ku asih Allah Rama, jeung Gusti urang Yesus Kristus. 3 Saha anu ku kuring kagum; anu ku tiiseun-Na geus bisa ngalakukeun leuwih ti batur kalawan sagala omongan sia. Pikeun anjeunna dipasangan kana paréntah, sakumaha kacapi kana senar na. 4 Ku sabab kitu jiwa kuring nganggap pikiranana ka Allah anu paling bagja, terang yén éta buahan dina sagala kahadéan, sareng sampurna; pinuh ku constancy, bébas tina hawa nafsu, sarta nurutkeun sagala moderation Allah hirup. 5 Ku sabab eta, sakumaha anu jadi anak-anak boh cahaya jeung bebeneran; kabur division jeung doktrin palsu; tapi di mana angon anjeun, di dinya anjeun, sakumaha domba, turutan sanggeus. 6 Pikeun aya loba ajag anu sigana pantes dipercaya jeung kasenangan palsu, ngarah tawanan maranéhanana anu ngajalankeun dina kursus Allah; tapi dina concord maranéhna bakal manggihan tempat. 7 Ku sabab kitu, jauhan tina pepelakan anu jahat anu henteu dianggo ku Yesus; sabab kitu teh lain pakebonan Bapa. Henteu yén kuring parantos mendakan pamisahan di antara anjeun, tapi langkung seueur kasucian. 8 Sabab sakur anu ti Allah, jeung ti Yesus Kristus, oge jeung uskupna. Jeung saloba wajib kalawan tobat balik kana persatuan gareja, malah ieu ogé bakal pagawé Allah, ambéh maranéhanana bisa hirup nurutkeun Yesus. 9 Ulah katipu, dulur-dulur; Upami aya anu nuturkeun anjeunna anu nyababkeun perpecahan di garéja, anjeunna henteu bakal ngagaduhan Karajaan Allah. Upami aya anu nuturkeun pendapat anu sanés, anjeunna henteu satuju kana gairah Kristus. 10 Ku sabab kitu, hayu urang usaha pikeun nyandak sadayana ékaristi suci anu sami. 11 Sabab mung aya hiji daging Gusti urang Yesus Kristus; jeung hiji cangkir dina persatuan getih-Na; hiji altar; 12 Sapertos aya hiji uskup, sareng imam-imamna, sareng para diaken sasama abdi-abdi, supados naon waé anu anjeun lakukeun, anjeun tiasa laksanakeun nurutkeun pangersa Allah. BAB 2 1 Dulur-dulur, kanyaah sim kuring ka aranjeun teh ngajadikeun sim kuring beuki gede; sarta ngabogaan kabagjaan hébat dina anjeun, abdi usaha pikeun ngamankeun anjeun tina bahaya; atawa rada lain kuring, tapi Yesus Kristus; di nu keur kabeungkeut kuring leuwih sieun, salaku masih ngan dina jalan ka sangsara. 2 Tapi doa anjeun ka Allah bakal ngajadikeun kuring sampurna, supaya kuring bisa ngahontal bagian, anu ku rahmat Allah geus allotted ka kuring: kabur kana Injil sakumaha ka daging Kristus; jeung ka Rasul sakumaha ka presbytery sahiji garéja. 3 Hayu urang ogé mikanyaah ka nabi-nabi, sabab aranjeunna ogé parantos nungtun urang kana Injil, sareng ngarep-ngarep ka Kristus, sareng ngarep-ngarep Anjeunna. 4 Dina anu percaya oge, maranehna disalametkeun dina kamanunggalan Yesus Kristus; keur lalaki suci, pantes dipikacinta, sarta miboga di wonder; 5 Anu geus narima kasaksian ti Isa Al Masih, jeung geus katanggel dina Injil pangharepan urang sarerea. 6 Tapi lamun aya anu ngawawarkeun hukum Yahudi ka aranjeun, ulah digugu; Pikeun leuwih hade narima doktrin Kristus ti hiji nu geus disunat, ti Yahudi ti hiji nu teu acan. 7 Tapi lamun anu saurang, boh anu sejenna, teu nyarita ngeunaan Kristus Yesus, eta mah sigana mah kawas monumen jeung makam mayit, anu ditulisna ngan ngaran jelema. 8 Ku sabab kitu kabur kasenian jahat jeung snares pangeran dunya ieu; lest iraha wae keur tertindas ku licik na ye tumuwuh tiis dina amal anjeun. Tapi datangna kabeh babarengan kana tempat anu sarua kalawan haté undivided. 9 Sareng kuring muji ka Allah kuring yén kuring gaduh hate nurani anu hadé ka anjeun, sareng yén teu aya di antara anjeun anu tiasa ngagungkeun boh kabuka atanapi pribadi, yén kuring parantos ngabeuratkeun anjeunna dina seueur atanapi sakedik. 10 Sareng kuring miharep ka sadayana anu parantos diajak ngobrol, supados aranjeunna henteu janten saksi ngalawan aranjeunna. 11 Sabab najan aya anu rek nipu ka Kami nurutkeun daging, tapi roh, asal ti Allah, henteu katipu; sabab weruh boh ti mana asalna jeung ka mana, sarta reproves rusiah jantung. 12 Sabot kuring aya di antara anjeun, kuring ceurik; Kuring nyarita kalawan sora tarik: hadir ka uskup, jeung ka presbytery, jeung ka deacons. 13 Ayeuna aya anu nyangka yén kuring nyarioskeun ieu pikeun ningali perpecahan anu bakal datang di antara anjeun. 14 Tapi Anjeunna teh saksi Kami, sabab Kami dikurung, teu nyahoeun nanaon ti saha bae. Tapi roh spoke, nyebutkeun on wijaksana kieu: Ulah nanaon tanpa uskup: 15 Jaga awak sabage bait Allah: Asih persatuan; Kabur divisi; Janten pengikut Kristus, sakumaha anjeunna ti Rama-Na. 16 Ku sabab kitu, Kami ngalakukeun sakumaha anu geus jadi Kami, sakumaha jalma anu diwangun kana persatuan. Pikeun dimana aya division, jeung murka, Allah dwelleth teu. 17 Tapi PANGERAN ngahampura ka jalma-jalma anu tobat, lamun balik deui kana kasatunggalan Allah, jeung ka Majelis Uskup. 18 Sabab sim kuring ngandelkeun sih kurnia Yesus Kristus, yen Anjeunna baris ngabebaskeun aranjeun tina sagala beungkeutan. 19 Najan kitu, sim kuring naroskeun ka aranjeun, supaya maraneh ulah ngalakukeun naon-naon tina pasea, tapi nurutkeun parentah Kristus. 20 Sabab Kami geus ngadenge aya anu nyebutkeun; iwal kuring manggihan eta ditulis dina aslina, abdi moal yakin eta ditulis dina Injil. Jeung lamun kuring ngomong, Ieu ditulis; aranjeunna ngajawab naon anu aya sateuacan aranjeunna dina salinan anu rusak. 21 Tapi keur kuring Yesus Kristus teh gaganti sakabeh monumen uncorrupted di dunya; bareng jeung eta monumen undefiled, salib-Na, jeung maot, jeung jadian, jeung iman nu ku manéhna; ku nu kuring hayang, ngaliwatan solat anjeun, jadi diyakinkeun. 22 Para imam memang hade; tapi leuwih hade nya éta Imam Agung ka saha nu Maha Suci geus komitmen; sareng saha waé anu dipaparinkeun kana rahasia-rahasia Allah. 23 Anjeunna teh panto Rama; ku Ibrahim, jeung Ishak, jeung Yakub, jeung sakabeh nabi, asup; kitu ogé para Rasul, jeung gereja. 24 Sarta sakabeh hal ieu condong kana persatuan anu ti Allah. Tapi Injil gaduh sababaraha. naon di dinya jauh luhureun sakabeh dispensations séjén; nyaeta, penampilan Jurusalamet urang, Gusti Yesus Kristus, markisa jeung jadian-Na. 25 Sabab nabi-nabi anu dipikaasih ngarujuk ka Anjeunna; tapi Injil teh kasampurnaan incorruption. Ku kituna sadayana babarengan téh alus, lamun anjeun percaya jeung amal. BAB 3 1 Ayeuna ngeunaan jamaah Antioki anu aya di Siria, ku sim kuring dicaritakeun yén ku cara ngadoakeun sareng ngadeukeutkeun hate aranjeun ka dinya dina Isa Al Masih, éta katengtreman; eta bakal jadi Anjeun, salaku garéja Allah, ordaining sababaraha Deacon pikeun indit ka eta thither salaku duta Allah; supaya Anjeunna bisa girang jeung maranehna lamun maranehna papanggih babarengan, jeung muji ngaran Allah. 2 Bagja jalma anu aya dina Kristus Yesus, anu bakal kapendak anu pantes pikeun padamelan sapertos kitu; jeung anjeun sorangan ogé bakal glorified. 3 Ayeuna upami anjeun kersa, henteu mustahil anjeun ngalakukeun ieu pikeun rahmat Allah; sakumaha ogé gereja tatangga lianna geus dikirim aranjeunna, sababaraha uskup, sababaraha imam jeung deacons. 4 Ngeunaan Philo, diakon di Kilikia, jalma anu paling pantes, anjeunna tetep ngalayanan kuring dina pangandika Allah: sareng Rheus Agatopolis, jalma anu saé, anu nuturkeun kuring bahkan ti Siria, henteu ngeunaan kahirupanna: ogé saksi ka anjeun. 5 Sareng kuring sorangan muji sukur ka Allah pikeun anjeun anu nampi aranjeunna sakumaha Gusti bakal nampi anjeun. Tapi pikeun anu ngahinakeun aranjeunna, mugia aranjeunna dihampura ku rahmat Yesus Kristus. 6 Asih dulur-dulur anu aya di Troas salam ka aranjeun. 7 Mugia Gusti urang Yesus Kristus ngamulyakeun maranehna; di saha aranjeunna ngaharepkeun, boh dina daging, jeung jiwa, jeung sumanget; dina iman, dina cinta, dina persatuan. Pamitan dina Kristus Yesus harepan umum urang.