SlideShare a Scribd company logo
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
ĐỀ TÀI: …………..
Giảng viên hướng dẫn : TS.
Sinh viên thực hiện :
Mã số Sinh viên :
Lớp : VTTS17CH1-QT1
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
CAM KẾT
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công
bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
LỜI CẢM ƠN
Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
Tính cấp thiết của đề tài:
Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” trong xu
thế của nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hoá. Thế giới có
nhiều sự thay đổi như: thị trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự bùng nổ về
công nghệ thông tin, sự phát triển đội ngũ lao động tri thức và văn hoá doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương
mại Thế giới (WTO). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trên con đường phát
triển và hội nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới. Qua đó mở ra nhiều cơ hội phát
triển vượt bậc, hợp tác với các doanh nghiệp thế giới ở nhiều lĩnh vực sản xuất, thương
mại, dịch vụ. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực giàu
“Chất xám” có trình độ trở thành một vấn đề cấp bách được đặt ra cho bộ máy nhà
nước ta trong công tác tổ chức, quản lí, thực hiện.
Để thu hút, tạo động lực và sử dụng nguồn lực con người một cách hiệu quả là
cả một nghệ thuật và khoa học của những nhà lãnh đạo, bởi vì trong tất cả các nhiệm
vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất. Những
doanh nghiệp, đơn vị thành công, phần lớn là những doanh nghiệp, đơn vị biết cách
thu hút và giữ chân nhân tài.
Công tác Đoàn, một công việc của sự đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ, tuy nhiên
đây cũng là môi trường đầy cạnh tranh, yêu cầu công việc cao, tốn nhiều thời gian và
công sức song mức thu nhập hiện nay của cán bộ Đoàn còn rất thấp. Mức thu nhập
thấp và phúc lợi không thỏa đáng của cán bộ cơ quan nhà nước tại tỉnh Bà rịa – Vũng
Tàu nói riêng và cả nước nói chung một nguyên nhân quan trọng cơ bản dẫn đến thực
trạng hiện nay lực lượng cán bộ Đoàn có kinh nghiệm, kỹ năng, tri thức xin nghỉ việc,
số còn lại kế thừa thì không đảm bảo nhiều về yêu cầu công tác. Có thể trích dẫn một
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
vài con số thông qua thống kê vị trí việc làm, hiện nay mức thu nhập (tất cả các khoản)
của cán bộ Đoàn trung bình khoảng 55 triệu đồng/năm, khoảng 20 ngàn đồng/1 giờ,
tuy nhiên, số giờ làm việc trong một năm của cán bộ Đoàn nhiều hơn so với số giờ làm
việc của các cán bộ ở các đơn vị nhà nước khác từ 400 – 600 giờ, và đặc biệt thời gian
làm việc chênh lệch này chủ yếu là làm việc trong ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính
của các ngày làm việc. Nếu chia trung bình tổng số lương trên tổng số giờ làm việc thì
mức lương/giờ cán bộ Đoàn chuyên trách thấp nhiều so với các cán bộ còn lại chỉ
khoảng 16 ngàn đồng/giờ.
Một lý do tưởng chừng đáng lẽ ra không còn tồn tại trong giai đoạn hiện nay,
khó diễn đạt nhưng thực tế vẫn đang ngầm diễn ra khiến cho những cán bộ Đoàn luôn
trăn trở và tự đặt câu hỏi rằng: Mình là ai, đang làm công việc gì, liệu có nhiều người
hiểu và ghi nhận những việc làm của mình hay không? Thực tế là không phải kết quả
công việc nào cũng được ghi nhận và tán dương, dù chính những người trong tổ chức
Đoàn vẫn biết đó là một sự cống hiến, một công việc vì cộng đồng. Một bộ phận lớn
người trong xã hội, thậm chí là một số cán bộ, công chức làm việc trong khu vực công,
hay một số cấp ủy trực tiếp vẫn chưa hiểu đúng tính chất thật sự của công tác Đoàn,
đâu đó vẫn còn tồn tại những đánh giá phiến diện rằng đó là một công việc chỉ làm cho
vui hoặc tệ hơn là làm những việc bao đồng, quá nhỏ nhặt. Quan niệm về cán bộ Đoàn
“Sáng thể dục, thể thao, chiều cất cao lời ca tiếng hát” vẫn còn được nhắc đến trong
giai đoạn hiện nay. Từ đó, việc động viên, cổ vũ và tiếp thêm động lực đội ngũ cán bộ
đang làm công tác Đoàn chuyên trách là một việc làm hết sức cần thiết và cần được
thực hiện ngay.
Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Các yếu tố tác động
đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bà rịa –
Vũng Tàu ” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này bao gồm:
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
 Phân tích các yếu tố chính tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn
đang công tác tại tỉnh Bà rịa Vũng tàu.
 Xây dựng thang đo, đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực
làm việc của đội ngũ này.
 Đề xuất các giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán
bộ Đoàn tại Bà Rịa Vũng Tàu.
Ý nghĩa của nghiên cứu:
- Cung cấp thông tin thực tế về thực trạng chất lượng và đời sống của các bộ
Đoàn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giúp cho Lãnh đạo tỉnh và các ngành có liên quan có cái
nhìn bao quát, tương đối toàn diện về đội ngũ hiện nay.
- Làm cơ sở cho tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, và Ủy ban nhân dân Tỉnh đưa ra
các đề xuất về đãi ngộ, khen thưởng, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ Đoàn nói riêng và
cán bộ công chức nói chung.
Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
- 200 cán bộ làm công tác Đoàn chuyên trách và không chuyên trách tỉnh BR-
VT.
Phạm vi nghiên cứu:
 Không gian: tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh BR-VT.
 Thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 05/2018 đến tháng 10/2018.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
Sơ lược về các nghiên cứu trước đây
Phương pháp nghiên cứu
Sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng
(thông qua bảng câu hỏi khảo sát) được trình bày cụ thể, phản ánh thực trạng chất
lượng trình độ, năng lực hoạt động, môi trường làm việc và đời sống của cán bộ Đoàn
tại tỉnh BR-VT. Đồng thời mô tả sự chọn mẫu, chọn số liệu và áp dụng thống kê mô
tả, phân tích đánh giá tình trạng đơn vị, những hậu quả của nó và từ đó kiến nghị
những giải pháp để khắc phục.
- Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập các số liệu thứ cấp từ báo cáo
công tác phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến
năm 2021. Ngoài ra tác giả còn sử dụng một số tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí và
tài liệu giảng dạy chuyên ngành.
- Phương pháp định lượng, so sánh, tổng hợp: bằng cách phát phiếu điều tra
bảng hỏi (200 mẫu) tham khảo ý kiến của cán bộ Đoàn tại Bà rịa – Vũng tàu.
Điểm mới của nghiên cứu
Hiện nay, số lượng nghiên cứu về chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động, đời
sống của cán bộ Đoàn chưa được quan tâm, nghiên cứu nhiều. Bài viết sẽ làm tiền đề
để lãnh đạo có cái nhìn bao quát đối việc khen thưởng, bổ nhiệm, ghi nhận và tạo động
lực cho lực lượng cán bộ Đoàn chuyên trách tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Bố cục đề tài
Ngoài Lời mở đầu, Lời cảm ơn, tóm tắt luân văn, tài liệu tham khảo và phụ lục,
các bảng biểu minh họa cho nội dung thì luân văn được trình bày trong 05 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu
Chương này giới thiệu lý do nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, phạm
vi và đối tượng nghiên cứu, sơ lược về các nghiên cứu trước đây, phương pháp nghiên
cứu, điểm mới của nghiên cứu, bố cục của nghiên cứu, và kế hoạch thực hiện.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Chương này trình bày các khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, quản trị, quản
trị nguồn nhân lực, về cán bộ Đoàn, chuyên trách, không chuyên trách, vai trò và chức
năng của việc quản trị nguồn nhân lực. Một số cơ sở lý thuyết về mô hình nghiên cứu
về quản trị nguồn nhân lực.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng
Chương này trình bày về thực trạng mất động lực phấn đấu của đội ngũ Cán bộ
Đoàn hiện nay của tỉnh Đoàn BR-VT. Những yêu cầu đặt ra cho những người làm
quản lý nhân sự trong tình hình hiện nay. Từ đó xác lập các bước nghiên cứu, thiết kế
nghiên cứu, xây dựng thang đo các biến nghiên cứu và các bước phân tích dữ liệu.
Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu.
Chương này trình bày thông tin thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu, các kết quả
kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố hồi quy, kiểm định các giả
thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đồng thời đưa ra các thảo luận với kết quả nghiên
cứu.
Chương 5: Kết luận và giải pháp
Chương này trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số đề xuất tham
khảo, đồng thời nêu lên các đóng góp về hạn chế của đề tài, cùng định hướng cho các
nghiên cứu tiếp theo.
Kế hoạch thực hiện:
Tháng/ Tuần Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10
Dự kiến
nội dung thực hiện
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Xác định đề tài
2. Xây dựng Đề cương
3. Thu thập tài liệu thực tế
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
Tháng/ Tuần Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10
Dự kiến
nội dung thực hiện
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
4. Sàng lọc tài liệu
5. Xử lý tài liệu
6. Kiểm tra sơ bộ
7. Kiểm tra chính thức
8. Hoàn thiện nghiên cứu
9. Chuẩn bị bảo vệ LV
10. Báo cáo kết quả
Tóm tắt Chương 1:
Trong chương này tác giả giới thiệu tổng quan về đề tài. Tác giả đã đưa ra từng
mục tiêu cụ thể của đề tài, cũng như các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài.
Kết quả của đề tài sẽ mang lại lợi ích gì cho xã hội và cơ quan đơn vị đang nghiên cứu.
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
PHIẾU KHẢO SÁT
Xin chào các Anh/Chị.
Tôi tên là Duy, học viên trường Đại học Hồng Bàng. Hiện nay, tôi đang thực hiện Luận
văn tốt nghiệp với đề tài “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn chuyên
trách trên địa bàn tỉnh Bà rịa Vũng tàu”.
Sự giúp đỡ của các anh/chị sẽ giúp cho đơn vị có những chính sách thích hợp hơn nhằm
nâng cao chất lượng quản trị nhân sự và đội ngũ nhân viên tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ
chức Đoàn ngày càng phát triển. Tôi xin cam đoan bài khảo sát của quý Anh/Chị sẽ được giữ
bí mật tuyệt đối. Vì vậy, rất mong các Anh/Chị giành ít thời gian để điền vào phiếu khảo sát
dưới đây.
Xin cho biết đôi nét về bản thân anh/chị (Anh/chị vui lòng đánh dấu “X” vào ô
lựa chọn):
A. Tuổi: < 25 □ 25 - 29 □
30 - 34 □ > 34
□
B. Giới tính: Nam □ Nữ □
C. Thu nhập trung bình 1 tháng (triệu đồng):
□ < 2 □ 2 - 5 □ > 5
D. Vị trí công tác:
□ Cộng tác viên/lao động khoán
□ Biên chế chính thức
□ Cấp quản lý (trưởng/phó phòng ban trở lên)
Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của anh/chị bằng dấu “X” vào số điểm
đối với mỗi phát biểu sau đây. Với quy ước về điểm của thang đo như sau:
1 = Hoàn toàn không đồng ý
2 = Không đồng ý
3 = Không có ý kiến
4 = Đồng ý
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
5 = Hoàn toàn đồng ý
Yếu tố Mức
độ
Nhận xét về công việc mà anh/chị đang thực hiện:
1. Kích thích sự sáng tạo trong công việc. 1 2 3 4 5
2. Khi làm việc tốt sẽ được đánh giá tốt. 1 2 3 4 5
3. Anh/chị ưa thích công việc hiện tại. 1 2 3 4 5
4. Anh/chị có thể cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân 1 2 3 4 5
Nhận xét về chất lượng giám sát công việc
5. Cấp trên hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công việc của anh/chị. 1 2 3 4 5
6. Cấp trên khuyến khích anh/chị tham gia vào việc ra các quyết định quan
trọng.
1 2 3 4 5
7. Công việc xác định được phạm vi trách nhiệm rõ ràng. 1 2 3 4 5
Nhận xét về vấn đề đào tạo, huấn luyện và thăng tiến
8. Anh/chị được tham gia những chương trình đào tạo theo yêu cầu của
công việc.
1 2 3 4 5
9. Anh/chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại tổ chức. 1 2 3 4 5
10. Nhìn chung, công tác đào tạo trong tổ chức là có hiệu quả tốt. 1 2 3 4 5
11. Chính sách thăng tiến, khen thưởng của tổ chức là hợp lý. 1 2 3 4 5
Nhận xét về tình hình đánh giá nhân viên
12. Việc đánh giá nhân viên là rõ ràng, chính xác 1 2 3 4 5
13. Quá trình đánh giá giúp cho anh/chị có kế hoạch rõ ràng về việc đào tạo, 1 2 3 4 5
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
phát triển nghề nghiệp cá nhân.
14. Việc đánh giá đã thực sự giúp ích để anh/chị nâng cao chất lượng thực
hiện công việc.
1 2 3 4 5
Nhận xét về vấn đề lương thưởng, phúc lợi
15. Tiền lương mà anh/chị nhận được tương xứng với kết quả làm việc của
anh/chị
1 2 3 4 5
16. Các chương trình phúc lợi của đơn vị rất tốt 1 2 3 4 5
Nhận xét gì về thông tin, giao tiếp trong công ty
17. Chức năng, nhiệm vụ, không bị chồng chéo giữa các bộ phận. 1 2 3 4 5
18. Lãnh đạo quan tâm tìm hiểu quan điểm, suy nghĩ của nhân viên. 1 2 3 4 5
Nhận xét gì về vấn đề môi trường, không khí làm việc
19. Môi trường thoải mái, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất 1 2 3 4 5
20. Các nhân viên đối xử thân thiết, thoải mái. 1 2 3 4 5
21. Các nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao. 1 2 3 4 5
22. Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hoà nhã. 1 2 3 4 5
23. Nhìn chung, nhân viên được đối xử công bằng, không phân biệt. 1 2 3 4 5
Nhận xét về tổ chức
24. Đoàn viên thanh niên trong tỉnh đánh giá cao về tổ chức hiện tại 1 2 3 4 5
25. Tỉnh Đoàn BRVT hoạt động tốt hơn các tỉnh Đoàn khác. 1 2 3 4 5
Nhận xét về Lòng trung thành
26. Anh/chị cảm thấy gắn bó với tổ chức. 1 2 3 4 5
27. Anh/chị tự hào được làm việc trong tổ chức 1 2 3 4 5
Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo
cáo thực tập, Assignment, Essay
Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net
SVTH: Duy
28. Anh/chị sẵn lòng giới thiệu với mọi người về đơn vị2 của mình như một
nơi làm việc tốt.
1 2 3 4 5
29. Anh/chị cảm thấy tự hào giới thiệu với mọi người nói về đơn vị mình 1 2 3 4 5
30. Anh/chị sẽ ở lại tổ chức cho dù nơi khác có đề nghị mức lương hấp dẫn
hơn.
1 2 3 4 5
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị!

More Related Content

What's hot

BÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAY
BÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAYBÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAY
BÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAY
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...
Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...
Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
Thư viện Tài liệu mẫu
 
ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...
ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...
ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...
PinkHandmade
 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊNTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
phihungwww
 
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAYĐề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Dịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
 
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Luận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinh
Luận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinhLuận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinh
Luận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinh
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh TuấnHành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
lehaiau
 
Luận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOT
Luận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOTLuận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOT
Luận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Bài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂMBài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022
200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022
200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docx
Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docxTiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docx
Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docx
Nhận Viết Đề Tài Trọn Gói ZALO 0932091562
 
Luận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Luận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trịLuận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Luận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
Giáo trình quản trị nguồn nhân lựcGiáo trình quản trị nguồn nhân lực
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
Thanh Hoa
 
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt NamLuận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Luận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂM
Luận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂMLuận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂM
Luận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂM
Viết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
 
Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!
Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!
Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...
Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...
Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...
PinkHandmade
 
Luận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAY
Luận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAYLuận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAY
Luận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 

What's hot (20)

BÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAY
BÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAYBÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAY
BÀI MẪU khóa luận: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực, HAY
 
Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...
Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...
Đề tài: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Sài Gòn đáp ứng yêu cầu ...
 
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
Thực trạng và giải pháp cho quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần điện ...
 
ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...
ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...
ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG...
 
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊNTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY MAY HƯNG YÊN
 
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAYĐề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
Đề Tài: Hoạt động chăm sóc khách hàng Mobifone, Vietel, 9đ, HAY
 
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...
Luận văn: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chí...
 
Luận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinh
Luận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinhLuận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinh
Luận văn: Nhận thức và thái độ về các mạng xã hội của học sinh
 
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh TuấnHành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
Hành vi tổ chức PGS.TS Bùi Anh Tuấn
 
Luận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOT
Luận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOTLuận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOT
Luận văn: Nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế ở Đồng Nai, HOT
 
Bài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂMBài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂM
Bài mẫu Khóa luận ngành quản trị kinh doanh, HAY, 9 ĐIỂM
 
200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022
200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022
200+ MẪU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HAY VÀ ẤN TƯỢNG NHẤT 2022
 
Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docx
Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docxTiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docx
Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Đại Học Sài Gòn.docx
 
Luận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Luận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trịLuận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
Luận văn: Pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị
 
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
Giáo trình quản trị nguồn nhân lựcGiáo trình quản trị nguồn nhân lực
Giáo trình quản trị nguồn nhân lực
 
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt NamLuận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
Luận văn thạc sĩ Thỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam
 
Luận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂM
Luận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂMLuận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂM
Luận văn thạc sĩ đại học lâm nghiệp ngành lâm nghiệp, 9 ĐIỂM
 
Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!
Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!
Báo cáo thực tập: Phân tích hoạt động quản trị nguồn nhân lực, HAY!
 
Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...
Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...
Thực Trạng Và Giải Phấp Nâng Cao Chất Lượng Nguồn Nhân Lực Tại Công Ty Cổ Phầ...
 
Luận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAY
Luận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAYLuận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAY
Luận án: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên ngành kinh tế, HAY
 

Similar to TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...
Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...
Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...
sividocz
 
Đào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Đào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.docĐào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Đào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.doc
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.doc
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.docLuận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.doc
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.doc
sividocz
 
Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...
Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...
Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...
sividocz
 
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤP
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤPQUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤP
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤP
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Luận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.doc
Luận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.docLuận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.doc
Luận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.doc
sividocz
 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...
Thư viện Tài liệu mẫu
 
Đề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOT
Đề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOTĐề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOT
Đề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOT
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịchTuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch
Dịch Vụ Viết Bài Trọn Gói ZALO 0917193864
 
Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...
Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...
Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...
Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...
Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...
dịch vụ viết đề tài trọn gói 0973287149
 
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.docLuận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.doc
sividocz
 
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.docLuận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.doc
sividocz
 
Đề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAY
Đề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAYĐề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAY
Đề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAY
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 
Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...
Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...
Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...
sividocz
 
Luận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đua
Luận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đuaLuận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đua
Luận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đua
Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0909232620
 
Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...
Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...
Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...
nataliej4
 

Similar to TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (20)

Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
Khóa luận tốt nghiệp Công tác tuyển dụng công chức tại UBND huyện Lục Nam, tỉ...
 
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...
Báo cáo tốt nghiệp Phát triển hoạt động dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hà...
 
Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...
Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...
Luận Văn Giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại Chi cục Quản lý th...
 
Đào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Đào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.docĐào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.doc
Đào Tạo Nhân Lực Hành Chính Tại Ubnd Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng.doc
 
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Văn phòng y ban nhân dân tỉnh Qu...
 
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.doc
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.docLuận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.doc
Luận văn đào tạo nguồn nhân lực cho Ubnd huyện thăng bình, tỉnh quảng nam.doc
 
Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...
Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...
Luận Văn Công Tác Quy Hoạch Cán Bộ Diện Ban Thường Vụ Đảng Ủy Đại Học Quốc Gi...
 
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤP
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤPQUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤP
QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM CAO CẤP
 
Luận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.doc
Luận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.docLuận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.doc
Luận Văn Đánh giá thành tích nhân viên tại sở tài chính Kom Tum.doc
 
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...
Hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại viễn thông tỉnh quảng ngãi sdt/ ...
 
Đề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOT
Đề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOTĐề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOT
Đề tài: Tuyển dụng viên chức tại Ban Văn hóa - Du lịch dân tộc, HOT
 
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịchTuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch
Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch
 
Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...
Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...
Tóm Tắt Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh Tuyển Dụng Nhân Viên Tại Viettel...
 
Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...
Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...
Quản Lý Nhà Nƣớc Về Công Tác Đào Tạo Cán Bộ, Công Chức Tại Huyện Sa Thầy, Tỉn...
 
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.docLuận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ở Cục Thống Kê Tỉnh Kon Tum.doc
 
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.docLuận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.doc
Luận Văn Phát Triển Nguồn Nhân Lực Tại Ubnd Huyện Krông Ana, Tỉnh Đắk Lắk.doc
 
Đề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAY
Đề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAYĐề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAY
Đề tài: Đánh giá kết quả làm việc, đào tạo cán bộ ở Trà Vinh, HAY
 
Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...
Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...
Luận Văn Tạo động lực làm việc cho cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyệ...
 
Luận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đua
Luận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đuaLuận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đua
Luận án: Đội ngũ cán bộ quản lí chuyên trách công tác thi đua
 
Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...
Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...
Công Tác Phân Công Lao Động Trong Các Phòng Chuyên Môn Thuộc UBND Huyện Quế V...
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn

PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐCPHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TYPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docxTiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, CầuLàm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
How can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individualsHow can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individuals
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic AccessibilityExploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VNĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAYCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của LotteriaTiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt NamGiải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
lamluanvan.net Viết thuê luận văn
 

More from lamluanvan.net Viết thuê luận văn (20)

PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐCPHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH THU MUA SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC
 
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TYPHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ MARKETING CỦA CÔNG TY
 
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docxTiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
Tiểu luận: PURPOSE OF BUDGETING IN SME.docx
 
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
Những khó khăn của sinh viên năm nhất Học viện Hành chính Quốc gia trong quá ...
 
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦNNHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỜI SỐNG TINH THẦN
 
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, CầuLàm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
Làm rõ các biến động và hành vi phía Cung, Cầu
 
How can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individualsHow can macroeconomics affect individuals
How can macroeconomics affect individuals
 
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH NGƯỜI TỐT - VIỆC TỐT DƯƠNG THU NGA - NỮ KỸ THUẬT VIÊN PHỤC HỒ...
 
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
FINA1161 – Introduction to Finance for Business – Assessment 2
 
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic AccessibilityExploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
Exploring Learning Styles and Modes Enhancing Academic Accessibility
 
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
Essay embarks on a comprehensive analysis of Globex Hotels' international ope...
 
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VNĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
ĐÁNH GIÁ CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHANH.VN
 
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
CHỮ “TRÍ” THEO TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA TRONG ĐỔI MỚI GIAÓ DỤC Ở VIỆT NAM...
 
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAYCHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÔNG CỤ THỰC THI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY
 
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
CHIẾN LƯỢC DẠY TIẾNG ANH THEO CHƯƠNG TRÌNH GD 2018 CHO HỌC SINH TRUNG BÌNH YẾ...
 
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của LotteriaTiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
Tiểu luận quản trị chiến lược: chiến lược của Lotteria
 
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đángTiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
Tiểu luận Chiến dịch Chính nữ - Vì bạn xứng đáng
 
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt NamGiải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
Giải pháp hoàn thiện hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam
 
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
Khóa luận tốt nghiệp Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ...
 
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
Đánh giá việc vận dụng Digital Marketing trong hoạt động bán hàng tại Công ty...
 

Recently uploaded

Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
PhcVngHunhTnh
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
NamNguynHi23
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
Nguyntrnhnganh
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Nguyntrnhnganh
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
Luận Văn Uy Tín
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
linhlevietdav
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
gorse871
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
huynhanhthu082007
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
HngNguyn2390
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
thanhluan21
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
phamvanchinhlqd
 
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
Luận Văn Uy Tín
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
LinhTrn115148
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Little Daisy
 
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
Luận Văn Uy Tín
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
LinhChu679649
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Bồi Dưỡng HSG Toán Lớp 3
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Man_Ebook
 

Recently uploaded (20)

Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
Nguyên Lý Kế Toán - Chủ đề 4 - 24D9BAN50601602
 
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
[NBV]-CHUYÊN ĐỀ 3. GTLN-GTNN CỦA HÀM SỐ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT).pdf
 
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdfCD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
CD6_DAI_CUONG_KIMLOAI_12CB218LTTTHU5.pdf
 
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docxTừ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
Từ khoá Địa Lí giup ban dat 9 diem .docx
 
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
kl_HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T...
 
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdfCác bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
Các bình diện Ngôn ngữ học đối chiếu.pdf
 
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docxBài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
Bài tập chương 5. Năng lượng phản ứng.docx
 
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ htiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
tiếng việt dành cho sinh viên ngoại ngữ h
 
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
thuvienhoclieu.com-De-thi-thu-TN-THPT-2024-Tieng-Anh-phat-trien-tu-de-minh-ho...
 
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
TỔNG HỢP 135 CÂU HỎI DI TRUYỀN PHÂN TỬ LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH ...
 
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdfDANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
DANH SÁCH XÉT TUYỂN SỚM_NĂM 2023_học ba DPY.pdf
 
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.docBài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
Bài 4. Khảo sát mạch dao động điện từ.doc
 
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
khoaluan_Chính Sách Tiền Lương Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Đường, Tỉnh Nam...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptxvật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
vật lý 1 k23 cuối kì c10-11- Nam Lê.pptx
 
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh TuệDiễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
Diễn giải Tâm lý - Chiêm tinh Thầy Minh Tuệ
 
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
kltn_Nâng Cao Chất Lượng Đội Ngũ Công Chức Cấp Phường Trên Địa Bàn Quận Hà Đô...
 
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCMGiải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
Giải phẫu sinh lý Hệ sinh sản DH Y duoc TPHCM
 
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
Tuyển tập 9 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao ôn thi vào lớp ...
 
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
Hành vi tình dục không an toàn và các yếu tố liên quan trong nhóm nam quan hệ...
 

TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 • 1. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: ………….. Giảng viên hướng dẫn : TS. Sinh viên thực hiện : Mã số Sinh viên : Lớp : VTTS17CH1-QT1
 • 2. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy
 • 3. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy CAM KẾT Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
 • 4. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy LỜI CẢM ƠN Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng 9 năm 2018
 • 5. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Tính cấp thiết của đề tài: Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh “Công nghiệp hoá, hiện đại hoá” trong xu thế của nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn hội nhập toàn cầu hoá. Thế giới có nhiều sự thay đổi như: thị trường quốc tế cạnh tranh ngày càng gay gắt, sự bùng nổ về công nghệ thông tin, sự phát triển đội ngũ lao động tri thức và văn hoá doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến mới trên con đường phát triển và hội nhập của nước ta vào nền kinh tế thế giới. Qua đó mở ra nhiều cơ hội phát triển vượt bậc, hợp tác với các doanh nghiệp thế giới ở nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ. Vì vậy, việc phát triển nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực giàu “Chất xám” có trình độ trở thành một vấn đề cấp bách được đặt ra cho bộ máy nhà nước ta trong công tác tổ chức, quản lí, thực hiện. Để thu hút, tạo động lực và sử dụng nguồn lực con người một cách hiệu quả là cả một nghệ thuật và khoa học của những nhà lãnh đạo, bởi vì trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất. Những doanh nghiệp, đơn vị thành công, phần lớn là những doanh nghiệp, đơn vị biết cách thu hút và giữ chân nhân tài. Công tác Đoàn, một công việc của sự đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ, tuy nhiên đây cũng là môi trường đầy cạnh tranh, yêu cầu công việc cao, tốn nhiều thời gian và công sức song mức thu nhập hiện nay của cán bộ Đoàn còn rất thấp. Mức thu nhập thấp và phúc lợi không thỏa đáng của cán bộ cơ quan nhà nước tại tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung một nguyên nhân quan trọng cơ bản dẫn đến thực trạng hiện nay lực lượng cán bộ Đoàn có kinh nghiệm, kỹ năng, tri thức xin nghỉ việc, số còn lại kế thừa thì không đảm bảo nhiều về yêu cầu công tác. Có thể trích dẫn một
 • 6. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy vài con số thông qua thống kê vị trí việc làm, hiện nay mức thu nhập (tất cả các khoản) của cán bộ Đoàn trung bình khoảng 55 triệu đồng/năm, khoảng 20 ngàn đồng/1 giờ, tuy nhiên, số giờ làm việc trong một năm của cán bộ Đoàn nhiều hơn so với số giờ làm việc của các cán bộ ở các đơn vị nhà nước khác từ 400 – 600 giờ, và đặc biệt thời gian làm việc chênh lệch này chủ yếu là làm việc trong ngày nghỉ và ngoài giờ hành chính của các ngày làm việc. Nếu chia trung bình tổng số lương trên tổng số giờ làm việc thì mức lương/giờ cán bộ Đoàn chuyên trách thấp nhiều so với các cán bộ còn lại chỉ khoảng 16 ngàn đồng/giờ. Một lý do tưởng chừng đáng lẽ ra không còn tồn tại trong giai đoạn hiện nay, khó diễn đạt nhưng thực tế vẫn đang ngầm diễn ra khiến cho những cán bộ Đoàn luôn trăn trở và tự đặt câu hỏi rằng: Mình là ai, đang làm công việc gì, liệu có nhiều người hiểu và ghi nhận những việc làm của mình hay không? Thực tế là không phải kết quả công việc nào cũng được ghi nhận và tán dương, dù chính những người trong tổ chức Đoàn vẫn biết đó là một sự cống hiến, một công việc vì cộng đồng. Một bộ phận lớn người trong xã hội, thậm chí là một số cán bộ, công chức làm việc trong khu vực công, hay một số cấp ủy trực tiếp vẫn chưa hiểu đúng tính chất thật sự của công tác Đoàn, đâu đó vẫn còn tồn tại những đánh giá phiến diện rằng đó là một công việc chỉ làm cho vui hoặc tệ hơn là làm những việc bao đồng, quá nhỏ nhặt. Quan niệm về cán bộ Đoàn “Sáng thể dục, thể thao, chiều cất cao lời ca tiếng hát” vẫn còn được nhắc đến trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, việc động viên, cổ vũ và tiếp thêm động lực đội ngũ cán bộ đang làm công tác Đoàn chuyên trách là một việc làm hết sức cần thiết và cần được thực hiện ngay. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu ” làm đề tài luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này bao gồm:
 • 7. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy  Phân tích các yếu tố chính tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn đang công tác tại tỉnh Bà rịa Vũng tàu.  Xây dựng thang đo, đo lường mức độ tác động của từng yếu tố đến động lực làm việc của đội ngũ này.  Đề xuất các giải pháp, kiến nghị khả thi nhằm tạo động lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ý nghĩa của nghiên cứu: - Cung cấp thông tin thực tế về thực trạng chất lượng và đời sống của các bộ Đoàn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Giúp cho Lãnh đạo tỉnh và các ngành có liên quan có cái nhìn bao quát, tương đối toàn diện về đội ngũ hiện nay. - Làm cơ sở cho tỉnh Đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, và Ủy ban nhân dân Tỉnh đưa ra các đề xuất về đãi ngộ, khen thưởng, quy hoạch và tạo nguồn cán bộ Đoàn nói riêng và cán bộ công chức nói chung. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: - 200 cán bộ làm công tác Đoàn chuyên trách và không chuyên trách tỉnh BR- VT. Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh BR-VT.  Thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 05/2018 đến tháng 10/2018.
 • 8. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy Sơ lược về các nghiên cứu trước đây Phương pháp nghiên cứu Sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp định lượng (thông qua bảng câu hỏi khảo sát) được trình bày cụ thể, phản ánh thực trạng chất lượng trình độ, năng lực hoạt động, môi trường làm việc và đời sống của cán bộ Đoàn tại tỉnh BR-VT. Đồng thời mô tả sự chọn mẫu, chọn số liệu và áp dụng thống kê mô tả, phân tích đánh giá tình trạng đơn vị, những hậu quả của nó và từ đó kiến nghị những giải pháp để khắc phục. - Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập các số liệu thứ cấp từ báo cáo công tác phát triển đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2021. Ngoài ra tác giả còn sử dụng một số tài liệu tham khảo, sách báo, tạp chí và tài liệu giảng dạy chuyên ngành. - Phương pháp định lượng, so sánh, tổng hợp: bằng cách phát phiếu điều tra bảng hỏi (200 mẫu) tham khảo ý kiến của cán bộ Đoàn tại Bà rịa – Vũng tàu. Điểm mới của nghiên cứu Hiện nay, số lượng nghiên cứu về chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động, đời sống của cán bộ Đoàn chưa được quan tâm, nghiên cứu nhiều. Bài viết sẽ làm tiền đề để lãnh đạo có cái nhìn bao quát đối việc khen thưởng, bổ nhiệm, ghi nhận và tạo động lực cho lực lượng cán bộ Đoàn chuyên trách tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bố cục đề tài Ngoài Lời mở đầu, Lời cảm ơn, tóm tắt luân văn, tài liệu tham khảo và phụ lục, các bảng biểu minh họa cho nội dung thì luân văn được trình bày trong 05 chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu Chương này giới thiệu lý do nghiên cứu, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, phạm vi và đối tượng nghiên cứu, sơ lược về các nghiên cứu trước đây, phương pháp nghiên cứu, điểm mới của nghiên cứu, bố cục của nghiên cứu, và kế hoạch thực hiện.
 • 9. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Chương này trình bày các khái niệm nhân lực, nguồn nhân lực, quản trị, quản trị nguồn nhân lực, về cán bộ Đoàn, chuyên trách, không chuyên trách, vai trò và chức năng của việc quản trị nguồn nhân lực. Một số cơ sở lý thuyết về mô hình nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và thực trạng Chương này trình bày về thực trạng mất động lực phấn đấu của đội ngũ Cán bộ Đoàn hiện nay của tỉnh Đoàn BR-VT. Những yêu cầu đặt ra cho những người làm quản lý nhân sự trong tình hình hiện nay. Từ đó xác lập các bước nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xây dựng thang đo các biến nghiên cứu và các bước phân tích dữ liệu. Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu. Chương này trình bày thông tin thống kê mô tả về mẫu nghiên cứu, các kết quả kiểm định thang đo, phân tích nhân tố khám phá, nhân tố hồi quy, kiểm định các giả thiết nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đồng thời đưa ra các thảo luận với kết quả nghiên cứu. Chương 5: Kết luận và giải pháp Chương này trình bày về các kết luận của nghiên cứu, một số đề xuất tham khảo, đồng thời nêu lên các đóng góp về hạn chế của đề tài, cùng định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo. Kế hoạch thực hiện: Tháng/ Tuần Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Dự kiến nội dung thực hiện 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Xác định đề tài 2. Xây dựng Đề cương 3. Thu thập tài liệu thực tế
 • 10. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy Tháng/ Tuần Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Dự kiến nội dung thực hiện 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4. Sàng lọc tài liệu 5. Xử lý tài liệu 6. Kiểm tra sơ bộ 7. Kiểm tra chính thức 8. Hoàn thiện nghiên cứu 9. Chuẩn bị bảo vệ LV 10. Báo cáo kết quả Tóm tắt Chương 1: Trong chương này tác giả giới thiệu tổng quan về đề tài. Tác giả đã đưa ra từng mục tiêu cụ thể của đề tài, cũng như các phương pháp nghiên cứu để thực hiện đề tài. Kết quả của đề tài sẽ mang lại lợi ích gì cho xã hội và cơ quan đơn vị đang nghiên cứu.
 • 11. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào các Anh/Chị. Tôi tên là Duy, học viên trường Đại học Hồng Bàng. Hiện nay, tôi đang thực hiện Luận văn tốt nghiệp với đề tài “Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của cán bộ Đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bà rịa Vũng tàu”. Sự giúp đỡ của các anh/chị sẽ giúp cho đơn vị có những chính sách thích hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự và đội ngũ nhân viên tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển. Tôi xin cam đoan bài khảo sát của quý Anh/Chị sẽ được giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, rất mong các Anh/Chị giành ít thời gian để điền vào phiếu khảo sát dưới đây. Xin cho biết đôi nét về bản thân anh/chị (Anh/chị vui lòng đánh dấu “X” vào ô lựa chọn): A. Tuổi: < 25 □ 25 - 29 □ 30 - 34 □ > 34 □ B. Giới tính: Nam □ Nữ □ C. Thu nhập trung bình 1 tháng (triệu đồng): □ < 2 □ 2 - 5 □ > 5 D. Vị trí công tác: □ Cộng tác viên/lao động khoán □ Biên chế chính thức □ Cấp quản lý (trưởng/phó phòng ban trở lên) Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý của anh/chị bằng dấu “X” vào số điểm đối với mỗi phát biểu sau đây. Với quy ước về điểm của thang đo như sau: 1 = Hoàn toàn không đồng ý 2 = Không đồng ý 3 = Không có ý kiến 4 = Đồng ý
 • 12. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy 5 = Hoàn toàn đồng ý Yếu tố Mức độ Nhận xét về công việc mà anh/chị đang thực hiện: 1. Kích thích sự sáng tạo trong công việc. 1 2 3 4 5 2. Khi làm việc tốt sẽ được đánh giá tốt. 1 2 3 4 5 3. Anh/chị ưa thích công việc hiện tại. 1 2 3 4 5 4. Anh/chị có thể cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân 1 2 3 4 5 Nhận xét về chất lượng giám sát công việc 5. Cấp trên hỏi ý kiến khi có vấn đề liên quan đến công việc của anh/chị. 1 2 3 4 5 6. Cấp trên khuyến khích anh/chị tham gia vào việc ra các quyết định quan trọng. 1 2 3 4 5 7. Công việc xác định được phạm vi trách nhiệm rõ ràng. 1 2 3 4 5 Nhận xét về vấn đề đào tạo, huấn luyện và thăng tiến 8. Anh/chị được tham gia những chương trình đào tạo theo yêu cầu của công việc. 1 2 3 4 5 9. Anh/chị có nhiều cơ hội để được thăng tiến tại tổ chức. 1 2 3 4 5 10. Nhìn chung, công tác đào tạo trong tổ chức là có hiệu quả tốt. 1 2 3 4 5 11. Chính sách thăng tiến, khen thưởng của tổ chức là hợp lý. 1 2 3 4 5 Nhận xét về tình hình đánh giá nhân viên 12. Việc đánh giá nhân viên là rõ ràng, chính xác 1 2 3 4 5 13. Quá trình đánh giá giúp cho anh/chị có kế hoạch rõ ràng về việc đào tạo, 1 2 3 4 5
 • 13. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy phát triển nghề nghiệp cá nhân. 14. Việc đánh giá đã thực sự giúp ích để anh/chị nâng cao chất lượng thực hiện công việc. 1 2 3 4 5 Nhận xét về vấn đề lương thưởng, phúc lợi 15. Tiền lương mà anh/chị nhận được tương xứng với kết quả làm việc của anh/chị 1 2 3 4 5 16. Các chương trình phúc lợi của đơn vị rất tốt 1 2 3 4 5 Nhận xét gì về thông tin, giao tiếp trong công ty 17. Chức năng, nhiệm vụ, không bị chồng chéo giữa các bộ phận. 1 2 3 4 5 18. Lãnh đạo quan tâm tìm hiểu quan điểm, suy nghĩ của nhân viên. 1 2 3 4 5 Nhận xét gì về vấn đề môi trường, không khí làm việc 19. Môi trường thoải mái, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất 1 2 3 4 5 20. Các nhân viên đối xử thân thiết, thoải mái. 1 2 3 4 5 21. Các nhân viên có tinh thần trách nhiệm cao. 1 2 3 4 5 22. Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hoà nhã. 1 2 3 4 5 23. Nhìn chung, nhân viên được đối xử công bằng, không phân biệt. 1 2 3 4 5 Nhận xét về tổ chức 24. Đoàn viên thanh niên trong tỉnh đánh giá cao về tổ chức hiện tại 1 2 3 4 5 25. Tỉnh Đoàn BRVT hoạt động tốt hơn các tỉnh Đoàn khác. 1 2 3 4 5 Nhận xét về Lòng trung thành 26. Anh/chị cảm thấy gắn bó với tổ chức. 1 2 3 4 5 27. Anh/chị tự hào được làm việc trong tổ chức 1 2 3 4 5
 • 14. Luận Văn Group viết thuê luận văn thạc sĩ,chuyên đề,khóa luận tốt nghiệp, báo cáo thực tập, Assignment, Essay Liên Hệ: Zalo/Sdt 0967 538 624/ 0886 091 915 Website:lamluanvan.net SVTH: Duy 28. Anh/chị sẵn lòng giới thiệu với mọi người về đơn vị2 của mình như một nơi làm việc tốt. 1 2 3 4 5 29. Anh/chị cảm thấy tự hào giới thiệu với mọi người nói về đơn vị mình 1 2 3 4 5 30. Anh/chị sẽ ở lại tổ chức cho dù nơi khác có đề nghị mức lương hấp dẫn hơn. 1 2 3 4 5 Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị!