SlideShare a Scribd company logo
Millainen on hyvä e-oppimateriaali
ja miten niitä tehdään?
Johannes Pernaa, e-Oppi Oy
IX Valtakunnalliset lukiopäivät:
Sähköä ilmassa
12.11.2013
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | www.e-oppi.fi
Sisällys
I. Millaista on pedagogisesti ja teknisesti laadukas
e-oppimateriaali?
II. Mitä lisäarvoa e-oppimateriaali tarjoaa
perinteiseen oppimateriaaliin verrattuna?
III. Miltä näyttää nopeasti kehittyvien sähköisten
oppimateriaalien tulevaisuus – katoaako
oppikirja kokonaan?

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

2
Virittäytyminen: Sisältö pitää asettaa
tekniikan edelle peruskoulussa
Aleksi Päiväläinen HS mielipide 6.11.2013
Huomio!
• e-Oppi Oy on kustannustalo
• Keskitymme siis sisältöön, emme teknologian
kehittämiseen
• Siksi meillä on alustayhteistyökumppaneita

18.10.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

4
Kuka Johannes?
• 2008 LUK kemia
• 2008 FM kemian ja
bilsan ope
• 2010 FL kemian opetus
• 2011 FT sähköisten
oppimisympäristöjen
kehittäminen
• 2011 - 2015 Metropolia
AMK (mediatekniikka)
• Seuraava projekti?
12.11.2013

• 2008 - 2012 HY
• 2010 - Edumendo Oy
• 2012 - e-Oppi Oy
•
•
•
•

Tutkija ja yrittäjä
Kirjailija ja työmies
Keksijä ja innovaattori
johannespernaa.fi

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

5
I & II. Laadukas e-oppimateriaali ja
sen lisäarvo
• Historiaa ja teoriaa alkupalaksi
• Ajatuksia ja demoja pääruoaksi
• Pohdintaa jälkipalaksi

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

6
Historiallinen TVT-kehys

Graham, 2006
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

7
Sulautuvan oppimisen teoria –
TVT:n mahdollisuudet oppimisessa
1. Mediarikkaat oppimisympäristöt 
monimuotoinen pedagogiikka
2. Aika ja paikka vapautuu ja sosiaalinen
vuorovaikutus monipuolistuu
3. Yhdistetään tähän poikkitieteellisyys, TVT ja
omat kiinnostuksen kohteet
4.  Elinikäinen Yhteisöllinen Oppiminen

Osguthorpe & Graham, 2003
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

8
1. Mediarikas oppimisympäristö ja
monimuotoinen pedagogiikka
Case: Kemian opetus

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

10
Pedagogiset vaatimukset
• OPS
– Tavoitteet ja sisällöt

• Työelämän tarpeet
–
–
–
–

Ajattelutaidot
Sosiaaliset taidot
Tiedonhallintaosaaminen
Soveltavat ja syventävät esimerkit

• Oppiaineen vaatimukset
– Pedagogiikka, kokemus, tutkimus ja visualisoiminen
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

11
Kemian e-oppimateriaalin
kehittäminen
• Opettajat
– Teoria ja tehtävät

• Kemisti
– Tarkistus ja kontekstit

• Opetuksen tutkija
– Pedagoginen prässääjä

• Visualisoija

• TVT-asiantuntija tuo
realismia sisällöntuottajien touhuihin
• Kustannustalo kantaa
laatuvastuun
• Asiakkaat puuhastelevat yhtä lailla

– Taiteilee kuvioita
muiden iloksi
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

12
2 ja 3. Aika, paikka, sosiaalinen
vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus ja
yhteys asioihin, joita nuori pitää
tärkeänä
Tekniset vaatimukset
•
•
•
•
•
•

Laite- ja järjestelmäriippumaton
Tasa-arvoinen
Muokattava
Elinikäinen ja yhteisöllinen
Suomenkielinen
Helppokäyttöinen ja nätti
– Käytettävä

• Äänestys 1
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

14
Mediarikas offline iPad-kirja

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

15
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

16
4. Suhtautuminen korkealaatuiseen
osaamiseen muuttuu
Elinikäiset oppimistarpeet
•
•
•
•
•
•
•
•

1989
1995
1998
2001
2004
2008
2011
2015

12.11.2013

alakoulu
yläkoulu
lukio
yliopisto
armeija
tohtorikoulu
AMK
kansanopisto

•
•
•
•
•
•
•
•

PIKKUMIES
HÖPÖNASSU
YLIOPPILAS
OPISKELIJA
KERSANTTI
TYÖLÄINEN
YRITTÄJÄ
HARRASTAJA

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

18
Ajattelutaidot

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

19
Mielekäs oppiminen

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

20
Arvioinnin kohde

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

21
Arvioinnin kehittyminen
• Arvioinnin kategoriat
– Diagnostinen
– Formatiivinen
– Summatiivinen

• Elinikäinen yhteisöllinen oppiminen
– Pienryhmätyöskentelyä ja ongelmanratkaisua
– Oppimispäiväkirjat
– E-portfoliot
– Yhteisöllinen tiedonrakennus
Linturi, Rubin & Airaksinen, 2011
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

22
Case: Oppimisen tarpeet ja
teknologian kehittyminen kemian
opetuksessa
Kemian opetuksen TVT-historia
• Ennen 1999
– Mittausautomaatio
– Pöytäkone
– Aika ja paikka rajattu

• 2000-2010
– Molekyylimallinnus (PCohjelmistot ja Java-appletit)
– Kannettava tietokone

• 2011 
– HTML5-mobiiliratkaisut
Pernaa & Aksela, 2013
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

24
Käyttöjärjestelmä 2017?

Gartner, 2013
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

25
Sulauttamisen muuttuminen
← 1999

2000-2010

2011 →

1. Mediarikkaat oppimisympäristöt

X

X

X

2. Sosiaalinen vuorovaikutus

-

-

X

3. Aika, paikka ja motivaatio

motivaatio

kaikki
osittain

X

-

-

X

4. Uudenlainen suhtautuminen tietoon

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

26
Mallinnusohjelmistojen
mahdollisuuksia
Valmiin datan käyttö

Pöytäkone
2000-2010
X

Java-applet
2000-2010
X

HTML5sovellus
X

Mallien rakentaminen

X

X

X

Rakenteiden optimointi

X

X

X

Energian laskenta
Visualisointi

X
X

X

X

X

Tiedon tallentaminen
Kuvan tekeminen

X
X

X
X

X
X

X

X

X

Mobiiliyhteensopiva

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

Androidsovellus
X

27
Käytettävyystesti
• Ota oma mobiililaite ja googlaa ”jsmol”
• Katsotaan kuinka monella sovellus toimii
• Äänestys
– Toimii
– Ei toimi

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

28
Innovaation diffuusio yksilötasolla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tiedon etsintä
Valmistautuminen
Mekaaninen käyttö
Rutinoituminen
Kehittäminen
Yhteistyö
Voimakas verkostomainen uudistaminen
Hall & Hord, 1987

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

29
Mäkinen, 2009

III. Sähköisten
oppimateriaalien
tulevaisuus
• Paperikirja ei poistu
koskaan täysin
• Syy siihen on
fysiologinen
– sähköyliherkkyys

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

30
Aistit

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

31
E-oppimateriaalien yleistyminen

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

32
Rogers, 1962
Kustannusala uudistuu
• Uusia toimijoita nousee ja kilpailu kiristyy
• E-julkaisut ovat edullisempia kuin painetut
– Avoin materiaali vaihtoehdoksi

• Palveluiden merkitys tulee korostumaan
– Koulutus ja metatieto

• Vanhat joutuvat uudistumaan
– Asiakkaiden arvostus korostuu
– Tekijänoikeudet ja kustannussopimukset

• Tulos: Oppimateriaalien laatu nousee
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

34
Sähköiset yo-kirjoitukset
• Koulujen digitaalistuminen nopeutuu
• Tämän hetken ohjeistus ei mahdollista tabletlaitteita
– Pl. Win 8

• Tehtävätyypit uudistuvat
– 2016 ensimmäiset kokeet
– 2019 kaikki

• www.digabi.fi
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

35
Yhteenveto
• E-oppimateriaalien kehittämistä tulee ohjata
kestävällä teoreettisella kehyksellä, joka vastaa
koulusektorin käytännön tarpeita
– IT-infrastruktuuri
– Kentän osaaminen
– Sulautuva oppiminen
– Oppiainekohtaiset vaatimukset
– Työelämän tarpeet
– Moderni oppimiskäsitys
12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

36
Pohdintaa ja keskustelua
• 5 minuuttia keskustelua parin kanssa
• Kysymyksiä ja ajatuksia esille
• Yhteinen keskusteluosuus Miikan esityksen
jälkeen

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

37
Kirjallisuutta
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Gartner. (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to
Reach 2.4 Billion Units in 2013. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515, luettu
21.8.2013.
Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions.
Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives.
local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer.
Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: State
University of New York Press.
Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212218.
Linturi, H., Rubin, A. & Airaksinen, T. (2011). Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Julkaisusarja:
Lukion tulevaisuus 2030: Toinen koulu, toinen maailma. Opetushallitus / Otavan Opisto, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus.http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf, luettu 25.4.2012.
Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and
directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja
tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456.
Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 10.4.2013.
Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA.

12.11.2013

Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty?

38
Sähköä oppimiseen!

www.oppi.fi

More Related Content

What's hot

Itk 21032019
Itk 21032019Itk 21032019
Itk 21032019
Heli Antila
 
Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017
Heli Antila
 
SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
Teknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaari
Teknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaariTeknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaari
Teknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaari
Raisa Valtaoja
 
Mitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaanMitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaan
Esa Kukkasniemi
 
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Ville Manninen
 
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
TuoviHuttunen
 
To Foorumi3 Esitys6
To Foorumi3 Esitys6To Foorumi3 Esitys6
To Foorumi3 Esitys6hameenkyo
 
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Harto Pönkä
 
Digiseminaari
DigiseminaariDigiseminaari
Digiseminaarikilpiajp
 
Kpkp2012jk
Kpkp2012jkKpkp2012jk
Kpkp2012jk
kilpiajp
 
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Jari Laru
 
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palveluttkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
Mikko Horila
 
Digitrendit 6.3.20
Digitrendit 6.3.20Digitrendit 6.3.20
Digitrendit 6.3.20
Matleena Laakso
 
Lonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsyLonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsy
Kirsti Lonka
 
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksiTekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksieijakoski
 
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Ari Rapo
 

What's hot (19)

Kuusio12032013
Kuusio12032013Kuusio12032013
Kuusio12032013
 
Itk 21032019
Itk 21032019Itk 21032019
Itk 21032019
 
Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017Moodle webinaari 16.11.2017
Moodle webinaari 16.11.2017
 
SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015SeOppi 2/2015
SeOppi 2/2015
 
SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016SeOppi 1|2016
SeOppi 1|2016
 
Teknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaari
Teknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaariTeknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaari
Teknologia koulussa nyt - ITK2013-teemaseminaari
 
Mitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaanMitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaan
 
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
 
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikkaEsitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
Esitys ammatillisen koulutuksen digiloikka
 
To Foorumi3 Esitys6
To Foorumi3 Esitys6To Foorumi3 Esitys6
To Foorumi3 Esitys6
 
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
Opetusta digitaalisesti - miksi ja miten?
 
Digiseminaari
DigiseminaariDigiseminaari
Digiseminaari
 
Kpkp2012jk
Kpkp2012jkKpkp2012jk
Kpkp2012jk
 
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
Miten opettajien uusi sukupolvi mullistaa opetuksen? Vai mullistaako sittenkään?
 
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palveluttkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
tkiva oppiminen, I kerta 25.10.2011, blogit ja googlen palvelut
 
Digitrendit 6.3.20
Digitrendit 6.3.20Digitrendit 6.3.20
Digitrendit 6.3.20
 
Lonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsyLonkaluento190913 #kopsy
Lonkaluento190913 #kopsy
 
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksiTekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
Tekstipohjaiset tehtävät monimediaiseksi
 
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
Verkkopedagogiikan tilannekatsaus 11-2011
 

Similar to Pernaa lukiopaivat-12112013

Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Johannes Pernaa
 
Ilo päivät kuopio 2015 s
Ilo päivät kuopio 2015 sIlo päivät kuopio 2015 s
Ilo päivät kuopio 2015 s
Juha-Pekka Lehtonen
 
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosMatleena Laakso
 
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Matleena Laakso
 
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjatTVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
Johannes Pernaa
 
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoJohannes Pernaa
 
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija KallialaPajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
Otavan Opisto
 
Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
Matleena Laakso
 
Diginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevatDiginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevat
Lauri Hietajärvi
 
Open data gis and learning
Open data gis and learningOpen data gis and learning
Open data gis and learning
Helsingin yliopisto
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaEija Kalliala
 
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Eija Kalliala
 
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaSosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaTjiltanen
 
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessaKokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Eija Kalliala
 
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Reijo Kupiainen
 
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
Esa Kukkasniemi
 

Similar to Pernaa lukiopaivat-12112013 (20)

Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
 
Ilo päivät kuopio 2015 s
Ilo päivät kuopio 2015 sIlo päivät kuopio 2015 s
Ilo päivät kuopio 2015 s
 
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
 
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
Miten tukea erityistä tukea tarvitsevien nuorten digiosaamista?
 
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjatTVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
 
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
Mobie e smart verkkokurssikoulutus 22.5.18
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
 
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija KallialaPajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
Pajan avaus. Sosiaalinen media ja opettajan rooli - Eija Kalliala
 
Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
 
Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217Pedagoginen piristysruiske 130217
Pedagoginen piristysruiske 130217
 
Diginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevatDiginatiivit tulevat
Diginatiivit tulevat
 
Open data gis and learning
Open data gis and learningOpen data gis and learning
Open data gis and learning
 
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessaSosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
Sosiaalisen median mahdollisuudet opetuksessa
 
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opetuksen monet kasvot
 
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossaSosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
Sosiaalinen media ja verkko-oppiminen Kaurialan lukiossa
 
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessaKokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
Kokemuksia sosiaalisesta mediasta opetuksessa
 
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
 
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
Webinaari 14.9.2015: Koulutus ja digitalisaatio 2030 – näkymiä Suomesta ja Yh...
 
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
Ops2016 vanhempainilta 22.9.2015
 

More from Johannes Pernaa

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Johannes Pernaa
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Johannes Pernaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
Johannes Pernaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
Johannes Pernaa
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
Johannes Pernaa
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Johannes Pernaa
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Johannes Pernaa
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Johannes Pernaa
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Johannes Pernaa
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Johannes Pernaa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Johannes Pernaa
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
Johannes Pernaa
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
Johannes Pernaa
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetJohannes Pernaa
 
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Johannes Pernaa
 

More from Johannes Pernaa (20)

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
 
20140510 kvs
20140510 kvs20140510 kvs
20140510 kvs
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
 
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
 

Pernaa lukiopaivat-12112013

 • 1. Millainen on hyvä e-oppimateriaali ja miten niitä tehdään? Johannes Pernaa, e-Oppi Oy IX Valtakunnalliset lukiopäivät: Sähköä ilmassa 12.11.2013 Sähköisen oppimisen edelläkävijä | www.e-oppi.fi
 • 2. Sisällys I. Millaista on pedagogisesti ja teknisesti laadukas e-oppimateriaali? II. Mitä lisäarvoa e-oppimateriaali tarjoaa perinteiseen oppimateriaaliin verrattuna? III. Miltä näyttää nopeasti kehittyvien sähköisten oppimateriaalien tulevaisuus – katoaako oppikirja kokonaan? 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 2
 • 3. Virittäytyminen: Sisältö pitää asettaa tekniikan edelle peruskoulussa Aleksi Päiväläinen HS mielipide 6.11.2013
 • 4. Huomio! • e-Oppi Oy on kustannustalo • Keskitymme siis sisältöön, emme teknologian kehittämiseen • Siksi meillä on alustayhteistyökumppaneita 18.10.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 4
 • 5. Kuka Johannes? • 2008 LUK kemia • 2008 FM kemian ja bilsan ope • 2010 FL kemian opetus • 2011 FT sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen • 2011 - 2015 Metropolia AMK (mediatekniikka) • Seuraava projekti? 12.11.2013 • 2008 - 2012 HY • 2010 - Edumendo Oy • 2012 - e-Oppi Oy • • • • Tutkija ja yrittäjä Kirjailija ja työmies Keksijä ja innovaattori johannespernaa.fi Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 5
 • 6. I & II. Laadukas e-oppimateriaali ja sen lisäarvo • Historiaa ja teoriaa alkupalaksi • Ajatuksia ja demoja pääruoaksi • Pohdintaa jälkipalaksi 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 6
 • 7. Historiallinen TVT-kehys Graham, 2006 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 7
 • 8. Sulautuvan oppimisen teoria – TVT:n mahdollisuudet oppimisessa 1. Mediarikkaat oppimisympäristöt  monimuotoinen pedagogiikka 2. Aika ja paikka vapautuu ja sosiaalinen vuorovaikutus monipuolistuu 3. Yhdistetään tähän poikkitieteellisyys, TVT ja omat kiinnostuksen kohteet 4.  Elinikäinen Yhteisöllinen Oppiminen Osguthorpe & Graham, 2003 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 8
 • 9. 1. Mediarikas oppimisympäristö ja monimuotoinen pedagogiikka
 • 10. Case: Kemian opetus 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 10
 • 11. Pedagogiset vaatimukset • OPS – Tavoitteet ja sisällöt • Työelämän tarpeet – – – – Ajattelutaidot Sosiaaliset taidot Tiedonhallintaosaaminen Soveltavat ja syventävät esimerkit • Oppiaineen vaatimukset – Pedagogiikka, kokemus, tutkimus ja visualisoiminen 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 11
 • 12. Kemian e-oppimateriaalin kehittäminen • Opettajat – Teoria ja tehtävät • Kemisti – Tarkistus ja kontekstit • Opetuksen tutkija – Pedagoginen prässääjä • Visualisoija • TVT-asiantuntija tuo realismia sisällöntuottajien touhuihin • Kustannustalo kantaa laatuvastuun • Asiakkaat puuhastelevat yhtä lailla – Taiteilee kuvioita muiden iloksi 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 12
 • 13. 2 ja 3. Aika, paikka, sosiaalinen vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus ja yhteys asioihin, joita nuori pitää tärkeänä
 • 14. Tekniset vaatimukset • • • • • • Laite- ja järjestelmäriippumaton Tasa-arvoinen Muokattava Elinikäinen ja yhteisöllinen Suomenkielinen Helppokäyttöinen ja nätti – Käytettävä • Äänestys 1 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 14
 • 15. Mediarikas offline iPad-kirja 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 15
 • 16. 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 16
 • 19. Ajattelutaidot 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 19
 • 20. Mielekäs oppiminen 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 20
 • 21. Arvioinnin kohde 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 21
 • 22. Arvioinnin kehittyminen • Arvioinnin kategoriat – Diagnostinen – Formatiivinen – Summatiivinen • Elinikäinen yhteisöllinen oppiminen – Pienryhmätyöskentelyä ja ongelmanratkaisua – Oppimispäiväkirjat – E-portfoliot – Yhteisöllinen tiedonrakennus Linturi, Rubin & Airaksinen, 2011 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 22
 • 23. Case: Oppimisen tarpeet ja teknologian kehittyminen kemian opetuksessa
 • 24. Kemian opetuksen TVT-historia • Ennen 1999 – Mittausautomaatio – Pöytäkone – Aika ja paikka rajattu • 2000-2010 – Molekyylimallinnus (PCohjelmistot ja Java-appletit) – Kannettava tietokone • 2011  – HTML5-mobiiliratkaisut Pernaa & Aksela, 2013 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 24
 • 25. Käyttöjärjestelmä 2017? Gartner, 2013 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 25
 • 26. Sulauttamisen muuttuminen ← 1999 2000-2010 2011 → 1. Mediarikkaat oppimisympäristöt X X X 2. Sosiaalinen vuorovaikutus - - X 3. Aika, paikka ja motivaatio motivaatio kaikki osittain X - - X 4. Uudenlainen suhtautuminen tietoon 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 26
 • 27. Mallinnusohjelmistojen mahdollisuuksia Valmiin datan käyttö Pöytäkone 2000-2010 X Java-applet 2000-2010 X HTML5sovellus X Mallien rakentaminen X X X Rakenteiden optimointi X X X Energian laskenta Visualisointi X X X X X Tiedon tallentaminen Kuvan tekeminen X X X X X X X X X Mobiiliyhteensopiva 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? Androidsovellus X 27
 • 28. Käytettävyystesti • Ota oma mobiililaite ja googlaa ”jsmol” • Katsotaan kuinka monella sovellus toimii • Äänestys – Toimii – Ei toimi 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 28
 • 29. Innovaation diffuusio yksilötasolla 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tiedon etsintä Valmistautuminen Mekaaninen käyttö Rutinoituminen Kehittäminen Yhteistyö Voimakas verkostomainen uudistaminen Hall & Hord, 1987 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 29
 • 30. Mäkinen, 2009 III. Sähköisten oppimateriaalien tulevaisuus • Paperikirja ei poistu koskaan täysin • Syy siihen on fysiologinen – sähköyliherkkyys 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 30
 • 31. Aistit 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 31
 • 32. E-oppimateriaalien yleistyminen 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 32
 • 34. Kustannusala uudistuu • Uusia toimijoita nousee ja kilpailu kiristyy • E-julkaisut ovat edullisempia kuin painetut – Avoin materiaali vaihtoehdoksi • Palveluiden merkitys tulee korostumaan – Koulutus ja metatieto • Vanhat joutuvat uudistumaan – Asiakkaiden arvostus korostuu – Tekijänoikeudet ja kustannussopimukset • Tulos: Oppimateriaalien laatu nousee 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 34
 • 35. Sähköiset yo-kirjoitukset • Koulujen digitaalistuminen nopeutuu • Tämän hetken ohjeistus ei mahdollista tabletlaitteita – Pl. Win 8 • Tehtävätyypit uudistuvat – 2016 ensimmäiset kokeet – 2019 kaikki • www.digabi.fi 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 35
 • 36. Yhteenveto • E-oppimateriaalien kehittämistä tulee ohjata kestävällä teoreettisella kehyksellä, joka vastaa koulusektorin käytännön tarpeita – IT-infrastruktuuri – Kentän osaaminen – Sulautuva oppiminen – Oppiainekohtaiset vaatimukset – Työelämän tarpeet – Moderni oppimiskäsitys 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 36
 • 37. Pohdintaa ja keskustelua • 5 minuuttia keskustelua parin kanssa • Kysymyksiä ja ajatuksia esille • Yhteinen keskusteluosuus Miikan esityksen jälkeen 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 37
 • 38. Kirjallisuutta • • • • • • • • • • • • Gartner. (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to Reach 2.4 Billion Units in 2013. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515, luettu 21.8.2013. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives. local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer. Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: State University of New York Press. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212218. Linturi, H., Rubin, A. & Airaksinen, T. (2011). Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Julkaisusarja: Lukion tulevaisuus 2030: Toinen koulu, toinen maailma. Opetushallitus / Otavan Opisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf, luettu 25.4.2012. Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234. Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456. Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 10.4.2013. Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA. 12.11.2013 Mistä on hyvä e-oppimateriaali tehty? 38