SlideShare a Scribd company logo
Koonti 25.5.2016
Kouluttaja: FT Johannes Pernaa
Verkkokurssin suunnittelu
www.edumendo.fi
Tavoitteet
Kurssin jälkeen kurssilainen
● Ymmärtää millaisia mahdollisuuksia verkko-opetus
antaa
● Osaa suunnitella oppimistavoitteita, arvioida niiden
vaativustason ja kehittää tavoitteita vastaavia
kurssisisältöjä.
● Osaa laatia perustason verkkokurssin Peda.netin
työkaluja hyödyntäen.
● 20 min Tavoitteiden määrittelyn ja verkkopedagogiikan
kertaus
● 40 min Peda.net-kertausta ja keväällä julkaistut
toiminnot
● 30 min Verkkopedagogiikan syventämistä
● 20 min Kysymykset ja vastaukset tarpeen mukaan
● Sertifikaatin lunastaminen.
Ohjelma
KERTAUSTA
● Tavoitteet ja arviointi
● Sisältö, rakenne ja pedagogiset toimintavat
● Syklittäistä ja toisiaan peilaavaa
● Tekniset välineet
● Palautteen keruu
● Jatkokehittäminen
Suunnittelu
● Kurssi koostuu moduuleista tai teemoista
● Moduulien sisällä on etätehtävä, harjoituksia, luentoja
jne. ja jälkitehtävä
● Etukäteistehtävä
● Aktiviteetti
● Reflektio
Rakenne
TAVOITTEIDEN
MUODOSTAMINEN
Tavoitteet ohjaavat toimintaa
Arvioinnin uudistaminen
Tavoitteet
Kurssin jälkeen kurssilainen
● Ymmärtää millaisia mahdollisuuksia verkko-opetus
antaa.
● Osaa suunnitella (LUO) oppimistavoitteita, arvioida
niiden vaativustason ja kehittää (LUO) tavoitteita
vastaavia kurssisisältöjä.
● Osaa laatia (SOVELTAA JA LUO) perustason
verkkokurssin Peda.netin työkaluja hyödyntäen.
ARVIOINTI
Pelkkä lopputesti ei riitä
• Diagnostinen arviointi
– Kurssin alussa tietoa opetuksen suunnitteluun
● Testi / käsitekartta
• Formatiivinen arviointi
– Jatkuva kurssin aikana saatu palaute tukee oppimista ja
motivoi
● Blogi, keskustelut, oppimispäiväkirjat, miniesseet
• Summatiivinen arviointi
– Kurssikoe
Arviointi aina näkyväksi!
Taksonomia sopii myös tähän
PEDA.NET
VERKKOPEDAGOGISIA
MALLEJA / AKTIVITEETTEJA
Yksilölliset tietorakenteet
Yhteisölliset tietorakenteet
Lähikehityksen vyöhyke
● Oppijat oppivat ratkaistessaan ryhmissä oikeita
reaalimaailman ongelmia ohjatusti vaiheistetun
ongelmanratkaisuprosessin mukaan.
● PBL-prosessin voi lukea esim. tästä artikkelista.
● Caset on sidottu reaalimaailman tilanteisiin, mutta voi
olla myös oppikirja-esimerkkejä
● Ongelmatilanteet ratkaistaan ryhmässä tai yksin
● Tieto on työkalu, ei faktojen opiskelua
1. Ongelmalähtöinen oppiminen /
case-oppiminen
● Tavoitteena perehtyä asiantuntijoiden toiminta- ja
ajattelumalleihin
● Reaalimaailman ongelma
● Asiantuntija valmentaa toimintaa ja ohjaa
ajattelemaan
● Koulusovellus: Yksilöllisen oppimisen malli
2. Kognitiivinen oppipoika
● Oppijat oppivat tutkimalla ja löytämällä itse opittavat
asiat
● Oppijat ohjaavat itse omaa oppimistaan asettamalla
itse ongelmia, rakentamalla asioista omia käsityksiään
ja etsimällä uutta syventävää tietoa
3. Tutkiva oppiminen
● Siirretään vastuuta oppimisesta oppijalle itselleen ja
aktivoivien menetelmien kautta
● Mielekäs kokonaisuus
● Oppilas toimii aktiivisesti, kuten esim. kirjoittaa
● Opettaja tukee ja ohjaa
4. Aktivoiva opetus
● Design: Oppimista tapahtuu samalla, kun
suunnitellaan jotain tuotetta (peliä, tekstiiliä, robottia,
interaktiivista laitetta ym.)
● Projekti: Tuotanto-. tutkimus- tai kehittämisprojekti,
jolla on mahdollisimman selkeät tavoitteet ja aikataulu.
● Oppimisympäristö voidaan räätälöidä jokaiselle
henkilökohtaisesti merkitykselliseksi
● Oma projekti / oma kontribuutio isommassa
projektissa
5. Design- ja projektioppiminen
● Opetusmuoto, jossa oppijat osallistuvat yhteenvetojen
laadintaan, kysymystenasetteluun ja opetuksen
suunnitteluun yhdessä opettajan kanssa
● Opettaja voi myös opettaa opetettavat asiat ensin
pienelle ryhmälle, jotka puolestaan opettaa ne muille
6. Vastavuoroinen opettaminen
SERTIFIKAATTI
Open Badge Factory
● Pinjalta sähköpostilista, niin
laitan kaikille suoritusmerkinnän
anomisen tulemaan.
● Open Badge Passport
● Voisitte varmaan hyödyntää
tätä laajemminkin.
Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and
future directions. Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook
of blended learning: Global perspectives. local designs (s. 3-21). San
Francisco: Pfeiffer.
Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory
into Practice, 41(4), 212-218.
Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions
and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234.
Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen
historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456.
Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi,
luettu 15.12.2015.
Jyväskylän yliopiston Koppa - Verkko-opetuksen pedagogisia malleja.
Lähteet

More Related Content

Viewers also liked

Verkkopedagogiikka nyt
Verkkopedagogiikka nytVerkkopedagogiikka nyt
Verkkopedagogiikka nyt
Mari Varonen
 
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Jari Laru
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso
 
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Opetusvideoista
OpetusvideoistaOpetusvideoista
Opetusvideoista
Linda Saukko-Rauta
 
Johdatus oppimisympäristöajatteluun
Johdatus oppimisympäristöajatteluunJohdatus oppimisympäristöajatteluun
Johdatus oppimisympäristöajatteluun
Päivi Svärd
 
E-Learning at JAMK 2015
E-Learning at JAMK 2015 E-Learning at JAMK 2015
E-Learning at JAMK 2015
Linda Saukko-Rauta
 

Viewers also liked (7)

Verkkopedagogiikka nyt
Verkkopedagogiikka nytVerkkopedagogiikka nyt
Verkkopedagogiikka nyt
 
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
Luento 3. Suunnittelu ja pedagogiset mallit (410014Y) Tieto- ja viestintätek...
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
 
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
 
Opetusvideoista
OpetusvideoistaOpetusvideoista
Opetusvideoista
 
Johdatus oppimisympäristöajatteluun
Johdatus oppimisympäristöajatteluunJohdatus oppimisympäristöajatteluun
Johdatus oppimisympäristöajatteluun
 
E-Learning at JAMK 2015
E-Learning at JAMK 2015 E-Learning at JAMK 2015
E-Learning at JAMK 2015
 

Similar to Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento

Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Harto Pönkä
 
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
KirsiViitanen
 
Autenttiset oppimistehtävät verkkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkkossaAutenttiset oppimistehtävät verkkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkkossa
KirsiViitanen
 
Opiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku OpinnotOpiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku OpinnotOulu
 
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Harto Pönkä
 
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Henriikka Vartiainen
 
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Matleena Laakso
 
DOP-oppimisen suunnittelu
DOP-oppimisen suunnitteluDOP-oppimisen suunnittelu
DOP-oppimisen suunnittelu
Henriikka Vartiainen
 
Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23
Matleena Laakso
 
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Pauliina Venho
 
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Matleena Laakso
 
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, InnofactorDigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Verkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja someVerkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja someakorhonen
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
akorhonen
 
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Harto Pönkä
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeHarri Heikkilä
 
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Anne Karhu
 
Opettaminen verkossa
Opettaminen verkossaOpettaminen verkossa
Opettaminen verkossa
Eija Kalliala
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Matleena Laakso
 

Similar to Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento (20)

Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinäPedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
Pedagogiset mallit opetuksen suunnittelun kehyksinä
 
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossaAutenttiset oppimistehtävät verkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkossa
 
Autenttiset oppimistehtävät verkkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkkossaAutenttiset oppimistehtävät verkkossa
Autenttiset oppimistehtävät verkkossa
 
Opiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku OpinnotOpiskelijan Polku Opinnot
Opiskelijan Polku Opinnot
 
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmätVerkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
Verkko-opetuksen suunnittelu ja menetelmät
 
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
Design-suuntautunut pedagogiikka koulun toimintakulttuurin kehittäjänä. DOP-o...
 
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminenOppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
Oppimistehtävät verkossa ja keskeyttämisten vähentäminen
 
DOP-oppimisen suunnittelu
DOP-oppimisen suunnitteluDOP-oppimisen suunnittelu
DOP-oppimisen suunnittelu
 
Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23Digipedagogiikka 12.5.23
Digipedagogiikka 12.5.23
 
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaaAmmatillista verkkopedagogiikkaa
Ammatillista verkkopedagogiikkaa
 
Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20Verkkopedagogiikka 10.12.20
Verkkopedagogiikka 10.12.20
 
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, InnofactorDigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
DigiKilta: Skilli - tuotepäällikkö Carl-Gustaf Wennström, Innofactor
 
Verkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja someVerkko-oppiminen ja some
Verkko-oppiminen ja some
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
 
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016Digiajan aikuiskouluttaja 2016
Digiajan aikuiskouluttaja 2016
 
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöönSosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
Sosiaalisen median ottaminen opetuskäyttöön
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
 
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
Monimuoto-opetus ja verkko-oppimisprosessi
 
Opettaminen verkossa
Opettaminen verkossaOpettaminen verkossa
Opettaminen verkossa
 
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdfVerkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
Verkko-opetuksen digitaaliset työkalut 3.5.22.pdf
 

More from Johannes Pernaa

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Johannes Pernaa
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Johannes Pernaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
Johannes Pernaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
Johannes Pernaa
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
Johannes Pernaa
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Johannes Pernaa
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Johannes Pernaa
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Johannes Pernaa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Johannes Pernaa
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
Johannes Pernaa
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
Johannes Pernaa
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetJohannes Pernaa
 
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Johannes Pernaa
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
Johannes Pernaa
 
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjatTVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
Johannes Pernaa
 

More from Johannes Pernaa (20)

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
 
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
 
20140510 kvs
20140510 kvs20140510 kvs
20140510 kvs
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
 
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
 
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjatTVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
 

Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento

 • 1. Koonti 25.5.2016 Kouluttaja: FT Johannes Pernaa Verkkokurssin suunnittelu www.edumendo.fi
 • 2. Tavoitteet Kurssin jälkeen kurssilainen ● Ymmärtää millaisia mahdollisuuksia verkko-opetus antaa ● Osaa suunnitella oppimistavoitteita, arvioida niiden vaativustason ja kehittää tavoitteita vastaavia kurssisisältöjä. ● Osaa laatia perustason verkkokurssin Peda.netin työkaluja hyödyntäen.
 • 3. ● 20 min Tavoitteiden määrittelyn ja verkkopedagogiikan kertaus ● 40 min Peda.net-kertausta ja keväällä julkaistut toiminnot ● 30 min Verkkopedagogiikan syventämistä ● 20 min Kysymykset ja vastaukset tarpeen mukaan ● Sertifikaatin lunastaminen. Ohjelma
 • 5. ● Tavoitteet ja arviointi ● Sisältö, rakenne ja pedagogiset toimintavat ● Syklittäistä ja toisiaan peilaavaa ● Tekniset välineet ● Palautteen keruu ● Jatkokehittäminen Suunnittelu
 • 6. ● Kurssi koostuu moduuleista tai teemoista ● Moduulien sisällä on etätehtävä, harjoituksia, luentoja jne. ja jälkitehtävä ● Etukäteistehtävä ● Aktiviteetti ● Reflektio Rakenne
 • 10. Tavoitteet Kurssin jälkeen kurssilainen ● Ymmärtää millaisia mahdollisuuksia verkko-opetus antaa. ● Osaa suunnitella (LUO) oppimistavoitteita, arvioida niiden vaativustason ja kehittää (LUO) tavoitteita vastaavia kurssisisältöjä. ● Osaa laatia (SOVELTAA JA LUO) perustason verkkokurssin Peda.netin työkaluja hyödyntäen.
 • 12. Pelkkä lopputesti ei riitä • Diagnostinen arviointi – Kurssin alussa tietoa opetuksen suunnitteluun ● Testi / käsitekartta • Formatiivinen arviointi – Jatkuva kurssin aikana saatu palaute tukee oppimista ja motivoi ● Blogi, keskustelut, oppimispäiväkirjat, miniesseet • Summatiivinen arviointi – Kurssikoe Arviointi aina näkyväksi!
 • 19. ● Oppijat oppivat ratkaistessaan ryhmissä oikeita reaalimaailman ongelmia ohjatusti vaiheistetun ongelmanratkaisuprosessin mukaan. ● PBL-prosessin voi lukea esim. tästä artikkelista. ● Caset on sidottu reaalimaailman tilanteisiin, mutta voi olla myös oppikirja-esimerkkejä ● Ongelmatilanteet ratkaistaan ryhmässä tai yksin ● Tieto on työkalu, ei faktojen opiskelua 1. Ongelmalähtöinen oppiminen / case-oppiminen
 • 20. ● Tavoitteena perehtyä asiantuntijoiden toiminta- ja ajattelumalleihin ● Reaalimaailman ongelma ● Asiantuntija valmentaa toimintaa ja ohjaa ajattelemaan ● Koulusovellus: Yksilöllisen oppimisen malli 2. Kognitiivinen oppipoika
 • 21. ● Oppijat oppivat tutkimalla ja löytämällä itse opittavat asiat ● Oppijat ohjaavat itse omaa oppimistaan asettamalla itse ongelmia, rakentamalla asioista omia käsityksiään ja etsimällä uutta syventävää tietoa 3. Tutkiva oppiminen
 • 22. ● Siirretään vastuuta oppimisesta oppijalle itselleen ja aktivoivien menetelmien kautta ● Mielekäs kokonaisuus ● Oppilas toimii aktiivisesti, kuten esim. kirjoittaa ● Opettaja tukee ja ohjaa 4. Aktivoiva opetus
 • 23. ● Design: Oppimista tapahtuu samalla, kun suunnitellaan jotain tuotetta (peliä, tekstiiliä, robottia, interaktiivista laitetta ym.) ● Projekti: Tuotanto-. tutkimus- tai kehittämisprojekti, jolla on mahdollisimman selkeät tavoitteet ja aikataulu. ● Oppimisympäristö voidaan räätälöidä jokaiselle henkilökohtaisesti merkitykselliseksi ● Oma projekti / oma kontribuutio isommassa projektissa 5. Design- ja projektioppiminen
 • 24. ● Opetusmuoto, jossa oppijat osallistuvat yhteenvetojen laadintaan, kysymystenasetteluun ja opetuksen suunnitteluun yhdessä opettajan kanssa ● Opettaja voi myös opettaa opetettavat asiat ensin pienelle ryhmälle, jotka puolestaan opettaa ne muille 6. Vastavuoroinen opettaminen
 • 26. Open Badge Factory ● Pinjalta sähköpostilista, niin laitan kaikille suoritusmerkinnän anomisen tulemaan. ● Open Badge Passport ● Voisitte varmaan hyödyntää tätä laajemminkin.
 • 27. Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives. local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer. Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212-218. Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234. Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456. Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 15.12.2015. Jyväskylän yliopiston Koppa - Verkko-opetuksen pedagogisia malleja. Lähteet