SlideShare a Scribd company logo
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | www.e-oppi.fi
Sähköinen oppikirja yhteisöllisenä
oppimisympäristönä
Johannes Pernaa, e-Oppi Oy
Jouko Jokinen, Peda.net
ITK 2014 10.4.2014
Huomio!
• e-Oppi Oy on kustannustalo
• Keskitymme siis sisältöön, emme teknologian
kehittämiseen
• Siksi meillä on alustayhteistyökumppaneita
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 2
Sisällys
• Esittelylöpinät
• Teoriassa
• Käytännössä
• Todellisuudessa
– Tutkimusasetelma
– Tulokset
– Pohdintaa
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 3
TEORIASSA
Historiallinen TVT-kehys
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 5
Graham, 2006
TVT-avusteinen
opetus ja
oppiminen
Sulautuvan oppimisen teoria –
TVT:n mahdollisuudet oppimisessa
1. Mediarikkaat oppimisympäristöt,
monimuotoinen pedagogiikka
2. Aika ja paikka vapautuu ja sosiaalinen
vuorovaikutus monipuolistuu
3. Yhdistetään tähän poikkitieteellisyys, TVT ja
omat kiinnostuksen kohteet
4.  Elinikäinen Yhteisöllinen Oppiminen
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 6
Osguthorpe & Graham, 2003
KÄYTÄNNÖSSÄ
Esimerkiksi
1. Tekijänoikeudet (video, teksti, kuva, 3D)
– Verkkoresurssien hyödyntäminen
– Itse tekeminen
2. Tavoitteet, tehtävät ja toiminta
– Keskustelupalstat
– Yhteisöllinen tiedonrakennus
3. Opetetaan oppimaan
– Kiinnekohdat omaan elämään  oppimisen arvostus
4. Arviointi
– Oppimispäivätkirjat ja e-portfoliot
– Projektit
– Sähköinen koe
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 8
TODELLISUUDESSA
Tutkimusasetelma
• 7. luokan fysiikan kurssi
• 14 oppilasta, joista 13 osallistui tutkimukseen
• Aineisto
– Oppilaiden oppimispäivätkirjat ja koevastaukset
– Opettajan haastattelut 5 kpl
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 10
Oppimisympäristön kuvaus
• Peda.net + kustantajan muokattava oppikirja
• Kirja OmassaTilassa + oppilaat osallistujiksi
• Yhteisöllisyys
– Keskustelupalsta
• Oppimispäiväkirjat
• 2 koetta
1. Oppimispäiväkirjan saa ottaa mukaan kokeeseen
2. Kaikki resurssit olivat sallittuja
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 11
Oppimispäiväkirjat (1)
• Video-ohjeistus päiväkirjan pidosta
• Oppimispäiväkirjassa oltava ainakin asiat
– mitä asioita käsiteltiin
– mitä töitä tehtiin
– mitä opit
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 12
Oppimispäiväkirjat (2)
• Opettaja pelkäsi etukäteen:
– Miten heikot pärjäävät oppimispäiväkirjan kanssa?
• Opettajasta tuntui, että oppimispäiväkirja-
työskentely auttoi
• Lähes kaikki oppilaat pitivät oppimispäiväkirjan
käytöstä kokeessa
• 4 / 11 sisälsi omaa ajattelua
• 7 / 11 oli kopioitu suoraan kirjasta tai sanalistoja
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 13
Sähköinen kokeen luonne
• Vaati paljon keskustelua
– Mitä kysytään?
– Mikä kokeessa on tärkeää?
– Miten tietolähteiden käyttö?
– Tekninen toteutus Peda.net-ympäristösssä?
• Paljon tukea tarvittiin
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 14
Koekysymyksiä
• Itsearviointia
• Käsitetehtäviä
• Etiikkaa ja tiedonhakua
– Fukushima
• Animaation tulkintaa ja
mallien rajojen pohdintaa
• Kpl 11 ei ehditty käydä läpi
– tiedonhakukysymys
kokeessa
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 15
Koetulokset
• Koe 1 (7,5)
• + 4
• + / - 8
• - 0
• Koe 2 (8-)
• + 7
• + / - 4
• - 0
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 16
Tiedon luonne
+ "Onhan tämä ollu erilaista kuin tavallisen kirjan
kanssa opiskelu, mutta mukavaa vaihtelua. Kokeessa
oppimispäiväkirja on tärkeässä roolissa, vaikka ei olisi
lukenut hyvin kokeeseen niin muistiinpanot kun on
hyvin tehty niin on helpompaa." koe 1 / oppilas 1
+ "Kurssin aiheet olivat mielenkiintoisempia kuin
edellisen. Oppimispäiväkirjan ja netin käyttö helpottaa
osaltaan koetta, mutta pitää kuitenkin ymmärtää asian
ydin." koe 2 / oppilas 1
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 17
PC
+ / - "Mielestäni netissä opiskelu on hieman vaikeaa,
koska jos haluaa lukea just esim kokeeseen, täytyy aina
kirjautua koneelle, tai kun tekee läksyjä, ei voi vaan
ottaa kirjaa repusta ja tehä ne, vaan täytyy aina löytyä
jostain vapaa kone, jolla tehdä ne... mut muuten ihan
kiva kun ei tartte kantaa kirjoja kouluun ja
takasin...:)" koe 1 / oppilas 7
+ "Kurssi oli ok ja mun mielestä on kiva että saa käyttää
oppimispäiväkirjaa ja internettii kokeen aikana,
toivottavasti jatkossaki ois sillai." koe 2 / oppilas 7
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 18
Laiteyhteensopivuus vai
käyttötaidot
+ / - "Kurssi oli vähän vaikea, kun on vaikeaa tehdä
tehtävät tabletilla. Oppimispäiväkirjasta oli hyötyä, kun
tein sitä kotona, merkinnät poistui jostain syystä monta
kertaa. Sen takia aikaisemmat asiat katosi mielestä ja jäi
kirjaamatta oppimispäiväkirjaan." koe 1 / oppilas 5
+ "Oppimispäiväkirjasta ja internetin käytöstä on paljon
hyötyä kokeessa, ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen
auttaa kokeeseen harjoittelemista." koe 2 / oppilas 5
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 19
Uusi toimintaympäristö
vaatii totuttelua
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 20
+ / - "Mielestäni e-oppi kirja on aika monimutkainen ja
vaikeakäyttöinen. Oppimispäiväkirja on kuin normaali
vihko ja sitä on ihan mukava käyttää ja kirjoittaa sinne
asioita. Ainoa huono puoli siinä on , että unohdan aina
tunnin jälkeen kirjoittaa tunnista muistiinpanoja ja
kappaleen asioita." koe 1 / oppilas 8
+ "Tämä kurssi oli helpompi kuin edellinen. Minusta on
mukavaa, että saa käyttää oppimispäiväkirjaa ja nettiä
kokeessa." koe 2 / oppilas 8
Koonti
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014 21
ENNEN NYT TULEVAI-
SUUDESSA
1. Mediarikkaat oppimisympäristöt X X X
2. Sosiaalinen vuorovaikutus ? ? ?
3. Aika, paikka ja motivaatio pöytäkone mobiilimpi mobiilein
4. Uudenlainen suhtautuminen
tietoon ja oppimiseen X
Pohdinta (1)
• Oppimispäiväkirjan pito on vaikeaa
– Kulttuuriin pitää opettaa
– Voisiko motivoida sisällyttämällä se osaksi
arviointia (e-portfolio)
• Yhteisöllinen tiedonrakentaminen haastavaa
• Systeemi vaatii paljon teknistä osaamista opelta
• PC tarvitaan  työskentely kotona ja koulussa
jatkuvaa
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 22
Pohdinta (2)
• "En tiiä mitä hyötyä siitä on, mutta se on
mielenkiintoista tietä missä elää ja ympärillä
olevista taivaan kappaleista." koe 2 / oppilas 8
• "Jos haluaisin esim. avaruustutkijaksi niin olisi jo
vähän tietoa." koe 2 / oppilas 13
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 23
Kirjallisuutta
• Gartner. (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to Reach
2.4 Billion Units in 2013. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515, luettu 21.8.2013.
• Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions.
Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives.
local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer.
• Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: State University of
New York Press.
• Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212-
218.
• Linturi, H., Rubin, A. & Airaksinen, T. (2011). Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Julkaisusarja:
Lukion tulevaisuus 2030: Toinen koulu, toinen maailma. Opetushallitus / Otavan Opisto, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus.http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf, luettu 25.4.2012.
• Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and
directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234.
• Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja
tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456.
• Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 10.4.2013.
• Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA.
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 24
Kiitokset ja kysymykset
• Jatkoreflektio Twitterin ja Facebookin kautta
– #itk2014 foorumi484 Oma vastauksesi...
• johannespernaa.fi | johannes.pernaa@e-oppi.fi
• Jouko.jokinen@peda.net
10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 25
Sähköä oppimiseen!
www.oppi.fi

More Related Content

What's hot

Second_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptx
Second_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptxSecond_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptx
Second_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptx
Marianna Sydänmaanlakka
 
Digiopus luento 3
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3
Anne Rongas
 
Lukio 3.0 Nyt!
Lukio 3.0 Nyt! Lukio 3.0 Nyt!
Lukio 3.0 Nyt!
Sari Piisi
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Eija Kalliala
 
Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
Anne Rongas
 
Kokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussa
Kokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussaKokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussa
Kokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussa
Jari Sjölund
 
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Eenariina Hämäläinen
 
Konfabulaari2011
Konfabulaari2011Konfabulaari2011
Konfabulaari2011
Merja Bauters
 
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
marjotavast
 
7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku
7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku
7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku
Vesa Vainikainen
 
Digiopus luento 5
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
Anne Rongas
 
Digiopus luento 4
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4
Anne Rongas
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Päivi Valtonen
 
Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010
Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010
Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010
Taru Kekkonen
 
Kpkp2012jk
Kpkp2012jkKpkp2012jk
Kpkp2012jk
kilpiajp
 

What's hot (17)

Second_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptx
Second_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptxSecond_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptx
Second_Life_virtuaalipedagogiikan_kokemukset_Sotunki_joulukuu2013.pptx
 
Digiopus luento 3
Digiopus luento 3Digiopus luento 3
Digiopus luento 3
 
Lukio 3.0 Nyt!
Lukio 3.0 Nyt! Lukio 3.0 Nyt!
Lukio 3.0 Nyt!
 
Oppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossaOppimistehtävät verkossa
Oppimistehtävät verkossa
 
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvotOpettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
Opettaminen verkossa - verkko-opettamisen monet kasvot
 
Digiopus luento 1
Digiopus luento 1Digiopus luento 1
Digiopus luento 1
 
Kokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussa
Kokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussaKokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussa
Kokemuksia 1:1 -iPadien käyttöönottoprosessista Turun normaalikoulussa
 
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
Digitaaliset oppimateriaalit Koulutus Kajaanissa 9.4.2015
 
Konfabulaari2011
Konfabulaari2011Konfabulaari2011
Konfabulaari2011
 
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuriaTvt tuulettaa oppimiskulttuuria
Tvt tuulettaa oppimiskulttuuria
 
7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku
7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku
7lk maantiedon yksilöllinen opiskelupolku
 
Digiopus luento 5
Digiopus luento 5Digiopus luento 5
Digiopus luento 5
 
Digiopus luento 4
Digiopus luento 4Digiopus luento 4
Digiopus luento 4
 
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässäOpiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
Opiskelijoiden aktivointi ja osallistaminen suurryhmässä
 
Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010
Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010
Ryhmäkurssit nettilukion torilla 26.1.2010
 
Kuusio12032013
Kuusio12032013Kuusio12032013
Kuusio12032013
 
Kpkp2012jk
Kpkp2012jkKpkp2012jk
Kpkp2012jk
 

Viewers also liked

Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112
Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112
Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112
Johannes Pernaa
 
Johdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenneJohdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenne
Johannes Pernaa
 
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Johannes Pernaa
 
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointiOrbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Johannes Pernaa
 
Tvtluma 41111
Tvtluma 41111Tvtluma 41111
Tvtluma 41111
Johannes Pernaa
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Johannes Pernaa
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Johannes Pernaa
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Johannes Pernaa
 
Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012
Johannes Pernaa
 

Viewers also liked (13)

Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112
Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112
Luentokalvot visualisoinnit aksela_170112
 
Johdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenneJohdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenne
 
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
 
Tvtluma 300112
Tvtluma 300112Tvtluma 300112
Tvtluma 300112
 
20140510 kvs
20140510 kvs20140510 kvs
20140510 kvs
 
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointiOrbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
 
Tvtluma 41111
Tvtluma 41111Tvtluma 41111
Tvtluma 41111
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
 
Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012
 

Similar to Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014

Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Johannes Pernaa
 
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäVerkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Salla-Maaria Laaksonen
 
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Jari Laru
 
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkalunaOppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
Suomen eOppimiskeskus ry
 
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Henriikka Vartiainen
 
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuriOsallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri
Henriikka Vartiainen
 
Open data gis and learning
Open data gis and learningOpen data gis and learning
Open data gis and learning
Helsingin yliopisto
 
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskouluSähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Eenariina Hämäläinen
 
Open data, gis and learning
Open data, gis and learningOpen data, gis and learning
Open data, gis and learning
Helsingin yliopisto
 
Vertaistuestavoimaa
VertaistuestavoimaaVertaistuestavoimaa
Vertaistuestavoimaa
saarisjanne
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Ville Manninen
 
Tampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointi
Tampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointiTampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointi
Tampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointi
Raisa Valtaoja
 
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Riikka Lehto (Vanninen)
 
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Matleena Laakso
 
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Matleena Laakso
 
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Eenariina Hämäläinen
 

Similar to Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014 (20)

Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014
 
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstäVerkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
Verkkoluento - kokemuksia etäkokousjärjestelmien opetuskäytöstä
 
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
 
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkalunaOppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
Oppika, Opeka ja Ropeka - digikiltalaisten työkaluna
 
Kesayo130807b
Kesayo130807bKesayo130807b
Kesayo130807b
 
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
 
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuriOsallistava DOP-oppimiskulttuuri
Osallistava DOP-oppimiskulttuuri
 
Open data gis and learning
Open data gis and learningOpen data gis and learning
Open data gis and learning
 
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskouluSähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
Sähköisiä työtapoja Ruoveden yhteiskoulu
 
Open data, gis and learning
Open data, gis and learningOpen data, gis and learning
Open data, gis and learning
 
Vertaistuestavoimaa
VertaistuestavoimaaVertaistuestavoimaa
Vertaistuestavoimaa
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
 
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminenVerkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen
 
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luentoTieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
Tieto ja viestintätekniikka pedagogisena työvälineenä 3 op-kajaani_1luento
 
Oppimisympäristö 2010
Oppimisympäristö 2010Oppimisympäristö 2010
Oppimisympäristö 2010
 
Tampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointi
Tampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointiTampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointi
Tampereen seudun Osaava - Sähköiset kokeet, materiaalit ja sähköinen arviointi
 
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikastaAjatuksia verkkopedagogiikasta
Ajatuksia verkkopedagogiikasta
 
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu? Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
Läppäri jokaiselle - mikä muuttuu?
 
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminenSähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
Sähköiset kokeet ja mobiilioppiminen
 
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
Sähköiset kokeet ja arviointi lukiossa Kajaani 10.4.2015
 

More from Johannes Pernaa

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Johannes Pernaa
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Johannes Pernaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
Johannes Pernaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
Johannes Pernaa
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
Johannes Pernaa
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Johannes Pernaa
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Johannes Pernaa
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Johannes Pernaa
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
Johannes Pernaa
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
Johannes Pernaa
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
Johannes Pernaa
 
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjatTVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
Johannes Pernaa
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Johannes Pernaa
 
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointiMolekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Johannes Pernaa
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Johannes Pernaa
 

More from Johannes Pernaa (18)

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
 
3d-webprojekti
3d-webprojekti3d-webprojekti
3d-webprojekti
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
 
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjatTVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
TVT-opetuksessa: Sähköiset oppikirjat
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
 
Molekyylien rakenne
Molekyylien rakenneMolekyylien rakenne
Molekyylien rakenne
 
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointiMolekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
 
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 opKemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
Kemian opetuksen sovellukset 1 - 3 op
 

Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014

 • 1. Sähköisen oppimisen edelläkävijä | www.e-oppi.fi Sähköinen oppikirja yhteisöllisenä oppimisympäristönä Johannes Pernaa, e-Oppi Oy Jouko Jokinen, Peda.net ITK 2014 10.4.2014
 • 2. Huomio! • e-Oppi Oy on kustannustalo • Keskitymme siis sisältöön, emme teknologian kehittämiseen • Siksi meillä on alustayhteistyökumppaneita 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 2
 • 3. Sisällys • Esittelylöpinät • Teoriassa • Käytännössä • Todellisuudessa – Tutkimusasetelma – Tulokset – Pohdintaa 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 3
 • 5. Historiallinen TVT-kehys 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 5 Graham, 2006 TVT-avusteinen opetus ja oppiminen
 • 6. Sulautuvan oppimisen teoria – TVT:n mahdollisuudet oppimisessa 1. Mediarikkaat oppimisympäristöt, monimuotoinen pedagogiikka 2. Aika ja paikka vapautuu ja sosiaalinen vuorovaikutus monipuolistuu 3. Yhdistetään tähän poikkitieteellisyys, TVT ja omat kiinnostuksen kohteet 4.  Elinikäinen Yhteisöllinen Oppiminen 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 6 Osguthorpe & Graham, 2003
 • 8. Esimerkiksi 1. Tekijänoikeudet (video, teksti, kuva, 3D) – Verkkoresurssien hyödyntäminen – Itse tekeminen 2. Tavoitteet, tehtävät ja toiminta – Keskustelupalstat – Yhteisöllinen tiedonrakennus 3. Opetetaan oppimaan – Kiinnekohdat omaan elämään  oppimisen arvostus 4. Arviointi – Oppimispäivätkirjat ja e-portfoliot – Projektit – Sähköinen koe 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 8
 • 10. Tutkimusasetelma • 7. luokan fysiikan kurssi • 14 oppilasta, joista 13 osallistui tutkimukseen • Aineisto – Oppilaiden oppimispäivätkirjat ja koevastaukset – Opettajan haastattelut 5 kpl 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 10
 • 11. Oppimisympäristön kuvaus • Peda.net + kustantajan muokattava oppikirja • Kirja OmassaTilassa + oppilaat osallistujiksi • Yhteisöllisyys – Keskustelupalsta • Oppimispäiväkirjat • 2 koetta 1. Oppimispäiväkirjan saa ottaa mukaan kokeeseen 2. Kaikki resurssit olivat sallittuja 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 11
 • 12. Oppimispäiväkirjat (1) • Video-ohjeistus päiväkirjan pidosta • Oppimispäiväkirjassa oltava ainakin asiat – mitä asioita käsiteltiin – mitä töitä tehtiin – mitä opit 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 12
 • 13. Oppimispäiväkirjat (2) • Opettaja pelkäsi etukäteen: – Miten heikot pärjäävät oppimispäiväkirjan kanssa? • Opettajasta tuntui, että oppimispäiväkirja- työskentely auttoi • Lähes kaikki oppilaat pitivät oppimispäiväkirjan käytöstä kokeessa • 4 / 11 sisälsi omaa ajattelua • 7 / 11 oli kopioitu suoraan kirjasta tai sanalistoja 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 13
 • 14. Sähköinen kokeen luonne • Vaati paljon keskustelua – Mitä kysytään? – Mikä kokeessa on tärkeää? – Miten tietolähteiden käyttö? – Tekninen toteutus Peda.net-ympäristösssä? • Paljon tukea tarvittiin 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 14
 • 15. Koekysymyksiä • Itsearviointia • Käsitetehtäviä • Etiikkaa ja tiedonhakua – Fukushima • Animaation tulkintaa ja mallien rajojen pohdintaa • Kpl 11 ei ehditty käydä läpi – tiedonhakukysymys kokeessa 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 15
 • 16. Koetulokset • Koe 1 (7,5) • + 4 • + / - 8 • - 0 • Koe 2 (8-) • + 7 • + / - 4 • - 0 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 16
 • 17. Tiedon luonne + "Onhan tämä ollu erilaista kuin tavallisen kirjan kanssa opiskelu, mutta mukavaa vaihtelua. Kokeessa oppimispäiväkirja on tärkeässä roolissa, vaikka ei olisi lukenut hyvin kokeeseen niin muistiinpanot kun on hyvin tehty niin on helpompaa." koe 1 / oppilas 1 + "Kurssin aiheet olivat mielenkiintoisempia kuin edellisen. Oppimispäiväkirjan ja netin käyttö helpottaa osaltaan koetta, mutta pitää kuitenkin ymmärtää asian ydin." koe 2 / oppilas 1 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 17
 • 18. PC + / - "Mielestäni netissä opiskelu on hieman vaikeaa, koska jos haluaa lukea just esim kokeeseen, täytyy aina kirjautua koneelle, tai kun tekee läksyjä, ei voi vaan ottaa kirjaa repusta ja tehä ne, vaan täytyy aina löytyä jostain vapaa kone, jolla tehdä ne... mut muuten ihan kiva kun ei tartte kantaa kirjoja kouluun ja takasin...:)" koe 1 / oppilas 7 + "Kurssi oli ok ja mun mielestä on kiva että saa käyttää oppimispäiväkirjaa ja internettii kokeen aikana, toivottavasti jatkossaki ois sillai." koe 2 / oppilas 7 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 18
 • 19. Laiteyhteensopivuus vai käyttötaidot + / - "Kurssi oli vähän vaikea, kun on vaikeaa tehdä tehtävät tabletilla. Oppimispäiväkirjasta oli hyötyä, kun tein sitä kotona, merkinnät poistui jostain syystä monta kertaa. Sen takia aikaisemmat asiat katosi mielestä ja jäi kirjaamatta oppimispäiväkirjaan." koe 1 / oppilas 5 + "Oppimispäiväkirjasta ja internetin käytöstä on paljon hyötyä kokeessa, ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen auttaa kokeeseen harjoittelemista." koe 2 / oppilas 5 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 19
 • 20. Uusi toimintaympäristö vaatii totuttelua 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 20 + / - "Mielestäni e-oppi kirja on aika monimutkainen ja vaikeakäyttöinen. Oppimispäiväkirja on kuin normaali vihko ja sitä on ihan mukava käyttää ja kirjoittaa sinne asioita. Ainoa huono puoli siinä on , että unohdan aina tunnin jälkeen kirjoittaa tunnista muistiinpanoja ja kappaleen asioita." koe 1 / oppilas 8 + "Tämä kurssi oli helpompi kuin edellinen. Minusta on mukavaa, että saa käyttää oppimispäiväkirjaa ja nettiä kokeessa." koe 2 / oppilas 8
 • 21. Koonti 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014 21 ENNEN NYT TULEVAI- SUUDESSA 1. Mediarikkaat oppimisympäristöt X X X 2. Sosiaalinen vuorovaikutus ? ? ? 3. Aika, paikka ja motivaatio pöytäkone mobiilimpi mobiilein 4. Uudenlainen suhtautuminen tietoon ja oppimiseen X
 • 22. Pohdinta (1) • Oppimispäiväkirjan pito on vaikeaa – Kulttuuriin pitää opettaa – Voisiko motivoida sisällyttämällä se osaksi arviointia (e-portfolio) • Yhteisöllinen tiedonrakentaminen haastavaa • Systeemi vaatii paljon teknistä osaamista opelta • PC tarvitaan  työskentely kotona ja koulussa jatkuvaa 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 22
 • 23. Pohdinta (2) • "En tiiä mitä hyötyä siitä on, mutta se on mielenkiintoista tietä missä elää ja ympärillä olevista taivaan kappaleista." koe 2 / oppilas 8 • "Jos haluaisin esim. avaruustutkijaksi niin olisi jo vähän tietoa." koe 2 / oppilas 13 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 23
 • 24. Kirjallisuutta • Gartner. (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to Reach 2.4 Billion Units in 2013. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515, luettu 21.8.2013. • Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives. local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer. • Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: State University of New York Press. • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212- 218. • Linturi, H., Rubin, A. & Airaksinen, T. (2011). Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Julkaisusarja: Lukion tulevaisuus 2030: Toinen koulu, toinen maailma. Opetushallitus / Otavan Opisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf, luettu 25.4.2012. • Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234. • Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456. • Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 10.4.2013. • Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA. 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 24
 • 25. Kiitokset ja kysymykset • Jatkoreflektio Twitterin ja Facebookin kautta – #itk2014 foorumi484 Oma vastauksesi... • johannespernaa.fi | johannes.pernaa@e-oppi.fi • Jouko.jokinen@peda.net 10.4.2014 Oppikirja oppimisympäristönä – ITK 2014 25