SlideShare a Scribd company logo
Sähköisen oppimisen 
mahdollisuudet 
Johannes Pernaa, e-Oppi Oy 
Peda.net-koulutuspäivä 
8.12.2014, Forsssa 
Sähköisen oppimisen edelläkävijä | www.e-oppi.fi
Sisällys ja tavoitteet 
• Pedagogisia ajatuksia, joita peilaan sähköisiin 
työkaluihin 
– Miettikää niiden tuomia mahdollisuuksia 
• Sijoitetaan konteksti osittain Peda.netiin 
– Analysoikaa, millaisia tarpeita teidän omalla 
opetuksella on ja pohtikaa työkalujen tuomia 
uusia mahdollisuuksia 
– Analysoikaa odotuksianne ja pohtikaa mitä niille 
tapahtui päivän aikana ja jokin aika sen jälkeen 
12/8/2014 2
Sähköisten työkalujen historia 
Graham, 2006 
12/8/2014 3
Case: Kemian opetus 
12/8/2014 4
Oppiainekohtaiset tarpeet 
• Kemiassa 
– 90: mittausautomaatio (Vernier) 
– 2000: molekyylimallinnus 
– 2011: 
• Simulaatiot 
• Mobiilius 
• Millainen tiede on kemia? 
• Oppiaineiden välinen integraatio (eheyttävä opetus) 
• Miten näitä käytetään? 
12/8/2014 5
Käyttöjärjestelmä 2017? 
Gartner, 2013 
12/8/2014 6
Sulautuvan oppimisen teoria – 
TVT:n mahdollisuudet oppimisessa 
1. Mediarikkaat oppimisympäristöt ja monimuotoinen 
pedagogiikka 
1. Videot ja simulaatiot, flip-opetus ja käänteinen oppiminen, 
eriyttäminen 
2. Aika ja paikka vapautuvat ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen mahdollisuudet lisääntyvät 
1. RSS, chat, keskustelut kirjan sisällä ja ulkopuolella 
3. Yhdistetään tähän poikkitieteellisyys, TVT ja omat 
kiinnostuksen kohteet 
1. Muokattava Peda.net-oppikirja 
4. Elinikäinen Yhteisöllinen Oppiminen (EYO) 
1. Tavoitteena uusi tapa suhtautua tietoon 
2. Tarjottuna elinikäisellä lisenssillä 
Osguthorpe & Graham, 2003 
12/8/2014 7
Sulauttamisen muuttuminen 
kemiassa 
← 1999 2000-2010 2011 → 
1. Mediarikkaat oppimisympäristöt X X X 
2. Sosiaalinen vuorovaikutus - - X 
3. Aika, paikka ja motivaatio motivaatio kaikki 
osittain X 
4. Uudenlainen suhtautuminen tietoon - - X 
12/8/2014 8
1. Mediarikas oppimisympäristö ja 
monimuotoinen pedagogiikka 
12/8/2014 9
2 ja 3. Aika, paikka, sosiaalinen 
vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus ja 
yhteys asioihin, joita nuori pitää 
tärkeänä 
12/8/2014 10
4. Suhtautuminen korkealaatuiseen 
osaamiseen muuttuu 
12/8/2014 11
Elinikäiset oppimistarpeet 
• PIKKUMIES 
• HÖPÖNASSU 
• YLIOPPILAS 
• OPISKELIJA 
• KERSANTTI 
• TYÖLÄINEN 
• YRITTÄJÄ 
• HARRASTAJA 
• 1989 alakoulu 
• 1995 yläkoulu 
• 1998 lukio 
• 2001 yliopisto 
• 2004 armeija 
• 2008 tohtorikoulu 
• 2011 AMK 
• 2015 kansanopisto 
12/8/2014 12
Ajattelutaidot 
12/8/2014 13
Mielekäs oppiminen 
12/8/2014 14
Arvioinnin kohde 
12/8/2014 15
Arvioinnin kehittyminen 
• Arvioinnin kategoriat 
– Diagnostinen 
– Formatiivinen 
– Summatiivinen 
• Elinikäinen yhteisöllinen oppiminen 
– Pienryhmätyöskentelyä ja ongelmanratkaisua 
– Oppimispäiväkirjat 
– E-portfoliot 
– Yhteisöllinen tiedonrakennus 
Linturi, Rubin & Airaksinen, 2011 
12/8/2014 16
Miten tämä saavutetaan 
• Flow tilan saavuttaminen 
– Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 
– Fun learning 
• Hyvä PLE 
– Peda.net-ympäristö on hyvä henkilökohtainen opm 
• Toimiva ja turvallinen PLN 
– Personal learning network 
– Isä, äiti, veljet, kaverit, kollegat, FB-yhteisöt 
• Ja näitä pitää kehittää koko ajan 
12/8/2014 17
Case: Datan jalostus ymmärrykseksi 
• Data  Informaatio  Tieto  ymmärrys 
• Tietoa tulee kokoajan lisää maailmaan 
– Miten siitä tullaan tietoiseksi 
– Google alert 
– Google Scolar alert 
• Artikkeli tallennetaan 
– Evernote 
– Pocket 
• Motivoiva tavoite omasta elämästä 
• Luetaan, kirjoitetaan, asiasanoitetaan ja visualisoidaan 
• Julkaistaan: johannespernaa.fi 
• Argumentoidaan, keskustellaan PLN:n kanssa 
12/8/2014 18
Miksei sähköinen 
oppiminen yleisty 
nopeammin? 
• Vastaus selviää 
innovaatiomalleista 
• Innovaatio on 
sosiaalinen 
muutosprosessi 
– Keksintö / uutuus 
– Vastaanottaja 
– Sitoutuminen 
12/8/2014 19
Innovaation vastaanotto 
yksilötasolla 
1. Tiedon etsintä 
2. Valmistautuminen 
3. Mekaaninen käyttö 
4. Rutinoituminen 
5. Kehittäminen 
6. Yhteistyö 
7. Voimakas verkostomainen uudistaminen 
Hall & Hord, 1987 
12/8/2014 20
12/8/2014 21 
Rogers, 1962
ET-reflektio A 
• Parin / pienryhmän kanssa 5-10 min jutustelua 
– Mihin innovaatiokategoriaan kuulut 
– Mitä uutuuksia olet kohdannut? 
– Miten olet / olisit halunnut niitä hyödyntää? 
– Miksi jokin on otettu käyttöön tai hylätty 
• Tarve vastattu tai ei vastattu 
• Kirjoittakaa samalla myös yksi virke ajatuksia 
tähän keskusteluun 
– 5 min 
12/8/2014 22
ET-reflektio B 
• Kertaa itsellesi vielä päivän odotukset ja pohdi 
ovatko muuttuneet alkuluennon aikana 
• Kerro niistä kaverille 
• 10 min 
12/8/2014 23
Kirjallisuutta 
• Gartner. (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to 
• Reach 2.4 Billion Units in 2013. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515, luettu 
• 21.8.2013. 
• Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. 
Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives. 
local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer. 
• Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: State 
• University of New York Press. 
• Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212- 
218. 
• Linturi, H., Rubin, A. & Airaksinen, T. (2011). Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Julkaisusarja: 
Lukion tulevaisuus 2030: Toinen koulu, toinen maailma. Opetushallitus / Otavan Opisto, Tulevaisuuden 
tutkimuskeskus.http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf, luettu 25.4.2012. 
• Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and 
directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234. 
• Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja 
tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456. 
• Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 10.4.2013. 
• Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA. 
12/8/2014 24

More Related Content

Viewers also liked

Composition Rules
Composition RulesComposition Rules
Composition Rules
thenameskyla
 
Tvtluma 41111
Tvtluma 41111Tvtluma 41111
Tvtluma 41111
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Johannes Pernaa
 
Renault and ford
Renault and fordRenault and ford
Renault and ford
Nikhil Munjal
 
Windows 8 users survey
Windows 8 users surveyWindows 8 users survey
Windows 8 users survey
Nikhil Munjal
 
Retail marketing presentation
Retail marketing presentationRetail marketing presentation
Retail marketing presentation
Nikhil Munjal
 
Sri Lankan Airlines
Sri Lankan AirlinesSri Lankan Airlines
Sri Lankan Airlines
thushann
 
Kevinhernandez navidad
Kevinhernandez navidadKevinhernandez navidad
Kevinhernandez navidad
06003069
 
Hr reviews from big bazaar
Hr reviews from big bazaarHr reviews from big bazaar
Hr reviews from big bazaar
Nikhil Munjal
 
Ilp presentation
Ilp presentationIlp presentation
Ilp presentation
Nikhil Munjal
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
Johannes Pernaa
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
Johannes Pernaa
 
Sri Lankan Airlines
Sri Lankan AirlinesSri Lankan Airlines
Sri Lankan Airlines
thushann
 
Hp Vs. Dell
Hp Vs. DellHp Vs. Dell
Hp Vs. Dell
Nikhil Munjal
 

Viewers also liked (14)

Composition Rules
Composition RulesComposition Rules
Composition Rules
 
Tvtluma 41111
Tvtluma 41111Tvtluma 41111
Tvtluma 41111
 
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014Sähköiset arviointikäytänteet S2014
Sähköiset arviointikäytänteet S2014
 
Renault and ford
Renault and fordRenault and ford
Renault and ford
 
Windows 8 users survey
Windows 8 users surveyWindows 8 users survey
Windows 8 users survey
 
Retail marketing presentation
Retail marketing presentationRetail marketing presentation
Retail marketing presentation
 
Sri Lankan Airlines
Sri Lankan AirlinesSri Lankan Airlines
Sri Lankan Airlines
 
Kevinhernandez navidad
Kevinhernandez navidadKevinhernandez navidad
Kevinhernandez navidad
 
Hr reviews from big bazaar
Hr reviews from big bazaarHr reviews from big bazaar
Hr reviews from big bazaar
 
Ilp presentation
Ilp presentationIlp presentation
Ilp presentation
 
Big data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudetBig data ja sen mahdollisuudet
Big data ja sen mahdollisuudet
 
Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)Edumol user guide (V 2.0)
Edumol user guide (V 2.0)
 
Sri Lankan Airlines
Sri Lankan AirlinesSri Lankan Airlines
Sri Lankan Airlines
 
Hp Vs. Dell
Hp Vs. DellHp Vs. Dell
Hp Vs. Dell
 

Similar to Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014

Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Johannes Pernaa
 
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Jari Laru
 
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossaMitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Jari Laru
 
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetOPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
Hannu Linturi
 
Opettamisen tulevaisuus
Opettamisen tulevaisuusOpettamisen tulevaisuus
Opettamisen tulevaisuus
Jorma Enkenberg
 
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössäNäkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Henriikka Vartiainen
 
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointiaOppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Hannu Linturi
 
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Anne Rongas
 
Koillismaa 2: perusopetus-11-2011
Koillismaa 2: perusopetus-11-2011Koillismaa 2: perusopetus-11-2011
Koillismaa 2: perusopetus-11-2011
Hannu Linturi
 
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Henriikka Vartiainen
 
Esitys ITK:ssa 2019
Esitys ITK:ssa 2019Esitys ITK:ssa 2019
Esitys ITK:ssa 2019
Helsingin yliopisto
 
Dop
DopDop
Mitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaanMitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaan
Esa Kukkasniemi
 
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Reijo Kupiainen
 
ITK Hämeenlinna 2016
ITK Hämeenlinna 2016ITK Hämeenlinna 2016
ITK Hämeenlinna 2016
Juha-Pekka Lehtonen
 
Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...
Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...
Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...
Henriikka Vartiainen
 
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
Harto Pönkä
 
Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...
Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...
Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...
Jari Laru
 
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Matleena Laakso
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Matleena Laakso
 

Similar to Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014 (20)

Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
Sähköinen oppikirja oppimisympäristönä - ITK 2014
 
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
Ei pelkkää välineiden opettelua: Case opettajankoulutus
 
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossaMitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
Mitä teknologiatuetun oppimisen rintamalla tapahtuu, minne ollaan menossa
 
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamisetOPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
OPS- hautomo- laaja-alaiset osaamiset
 
Opettamisen tulevaisuus
Opettamisen tulevaisuusOpettamisen tulevaisuus
Opettamisen tulevaisuus
 
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössäNäkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
Näkökulmia suunnittelun opettamiseen käsityössä
 
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointiaOppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
Oppimisen ja vähän opetuksenkin organisointia
 
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
Tutoropettajapäivä ATS2020 #ITK2018
 
Koillismaa 2: perusopetus-11-2011
Koillismaa 2: perusopetus-11-2011Koillismaa 2: perusopetus-11-2011
Koillismaa 2: perusopetus-11-2011
 
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
Miten tieto- ja viestintäteknologiaa sovellettiin opetus- ja oppimisprosessei...
 
Esitys ITK:ssa 2019
Esitys ITK:ssa 2019Esitys ITK:ssa 2019
Esitys ITK:ssa 2019
 
Dop
DopDop
Dop
 
Mitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaanMitä meiltä odotetaan
Mitä meiltä odotetaan
 
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
Monilukutaitokoulutus, Turku 13.1. 2016
 
ITK Hämeenlinna 2016
ITK Hämeenlinna 2016ITK Hämeenlinna 2016
ITK Hämeenlinna 2016
 
Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...
Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...
Design-suuntautunut pedagogiikka laajentuvissa oppimisen ympäristöissä ja –yh...
 
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
21. vuosisadan taidot - mitä ja miksi?
 
Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...
Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...
Miten uudistuvan ylioppilastutkinnon (tai tämän vuosituhannen taitojen) tul...
 
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutosByod ja luokan toimintakulttuurin muutos
Byod ja luokan toimintakulttuurin muutos
 
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
Pedagoginen piristysruiske, syyskuu 2015
 

More from Johannes Pernaa

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Johannes Pernaa
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Johannes Pernaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
Johannes Pernaa
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
Johannes Pernaa
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
Johannes Pernaa
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Johannes Pernaa
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Johannes Pernaa
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Johannes Pernaa
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Johannes Pernaa
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Johannes Pernaa
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Johannes Pernaa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Johannes Pernaa
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
Johannes Pernaa
 
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Johannes Pernaa
 
Johdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenneJohdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenne
Johannes Pernaa
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Johannes Pernaa
 
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointiOrbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Johannes Pernaa
 
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointiMolekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Johannes Pernaa
 
Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012
Johannes Pernaa
 

More from Johannes Pernaa (20)

Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
Modernia teknologiaa kemian opetukseen – 2020
 
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaaInnostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
Innostava kemian opettaja muuttaa maailmaa
 
Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017Kehittamistutkimus 2017
Kehittamistutkimus 2017
 
Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017Miksi opiskella kemiaa 2017
Miksi opiskella kemiaa 2017
 
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
ChemistryLab Gadolin - Esera 2017
 
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvuaSähköisistä oppimateriaaleista kasvua
Sähköisistä oppimateriaaleista kasvua
 
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluentoVerkkokurssin suunnittelu -koontiluento
Verkkokurssin suunnittelu -koontiluento
 
Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016Tämä on e-kirja 17.4.2016
Tämä on e-kirja 17.4.2016
 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissäMonialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
Monialaiset oppimiskokonaisuudet Peda.netissä
 
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminenTyöpaja: Verkkokurssin laatiminen
Työpaja: Verkkokurssin laatiminen
 
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
Tämä on e-kirja ja näin se tehdään (2015)
 
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussaHypekäyrä TVT-suunnittelussa
Hypekäyrä TVT-suunnittelussa
 
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
Sähköiset arviointikäytäntänteet 23-24.10
 
Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013Pernaa lukiopaivat-12112013
Pernaa lukiopaivat-12112013
 
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013Ohjelmistovertailu - KMV 2013
Ohjelmistovertailu - KMV 2013
 
Johdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenneJohdatus1 energia-ja-rakenne
Johdatus1 energia-ja-rakenne
 
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluentoSähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
Sähköiset oppimisympäristöt LUMA-aineissa avausluento
 
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointiOrbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
Orbitaalien jakemiallistensidostenvisualisointi
 
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointiMolekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
Molekyylien energianjavärähtelyidenvisualisointi
 
Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012Luentokalvot ops pernaa_2012
Luentokalvot ops pernaa_2012
 

Forssan Peda.net-koulutus 8.12.2014

 • 1. Sähköisen oppimisen mahdollisuudet Johannes Pernaa, e-Oppi Oy Peda.net-koulutuspäivä 8.12.2014, Forsssa Sähköisen oppimisen edelläkävijä | www.e-oppi.fi
 • 2. Sisällys ja tavoitteet • Pedagogisia ajatuksia, joita peilaan sähköisiin työkaluihin – Miettikää niiden tuomia mahdollisuuksia • Sijoitetaan konteksti osittain Peda.netiin – Analysoikaa, millaisia tarpeita teidän omalla opetuksella on ja pohtikaa työkalujen tuomia uusia mahdollisuuksia – Analysoikaa odotuksianne ja pohtikaa mitä niille tapahtui päivän aikana ja jokin aika sen jälkeen 12/8/2014 2
 • 3. Sähköisten työkalujen historia Graham, 2006 12/8/2014 3
 • 4. Case: Kemian opetus 12/8/2014 4
 • 5. Oppiainekohtaiset tarpeet • Kemiassa – 90: mittausautomaatio (Vernier) – 2000: molekyylimallinnus – 2011: • Simulaatiot • Mobiilius • Millainen tiede on kemia? • Oppiaineiden välinen integraatio (eheyttävä opetus) • Miten näitä käytetään? 12/8/2014 5
 • 7. Sulautuvan oppimisen teoria – TVT:n mahdollisuudet oppimisessa 1. Mediarikkaat oppimisympäristöt ja monimuotoinen pedagogiikka 1. Videot ja simulaatiot, flip-opetus ja käänteinen oppiminen, eriyttäminen 2. Aika ja paikka vapautuvat ja sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet lisääntyvät 1. RSS, chat, keskustelut kirjan sisällä ja ulkopuolella 3. Yhdistetään tähän poikkitieteellisyys, TVT ja omat kiinnostuksen kohteet 1. Muokattava Peda.net-oppikirja 4. Elinikäinen Yhteisöllinen Oppiminen (EYO) 1. Tavoitteena uusi tapa suhtautua tietoon 2. Tarjottuna elinikäisellä lisenssillä Osguthorpe & Graham, 2003 12/8/2014 7
 • 8. Sulauttamisen muuttuminen kemiassa ← 1999 2000-2010 2011 → 1. Mediarikkaat oppimisympäristöt X X X 2. Sosiaalinen vuorovaikutus - - X 3. Aika, paikka ja motivaatio motivaatio kaikki osittain X 4. Uudenlainen suhtautuminen tietoon - - X 12/8/2014 8
 • 9. 1. Mediarikas oppimisympäristö ja monimuotoinen pedagogiikka 12/8/2014 9
 • 10. 2 ja 3. Aika, paikka, sosiaalinen vuorovaikutus, ilmiöpohjaisuus ja yhteys asioihin, joita nuori pitää tärkeänä 12/8/2014 10
 • 11. 4. Suhtautuminen korkealaatuiseen osaamiseen muuttuu 12/8/2014 11
 • 12. Elinikäiset oppimistarpeet • PIKKUMIES • HÖPÖNASSU • YLIOPPILAS • OPISKELIJA • KERSANTTI • TYÖLÄINEN • YRITTÄJÄ • HARRASTAJA • 1989 alakoulu • 1995 yläkoulu • 1998 lukio • 2001 yliopisto • 2004 armeija • 2008 tohtorikoulu • 2011 AMK • 2015 kansanopisto 12/8/2014 12
 • 16. Arvioinnin kehittyminen • Arvioinnin kategoriat – Diagnostinen – Formatiivinen – Summatiivinen • Elinikäinen yhteisöllinen oppiminen – Pienryhmätyöskentelyä ja ongelmanratkaisua – Oppimispäiväkirjat – E-portfoliot – Yhteisöllinen tiedonrakennus Linturi, Rubin & Airaksinen, 2011 12/8/2014 16
 • 17. Miten tämä saavutetaan • Flow tilan saavuttaminen – Sisäinen ja ulkoinen motivaatio – Fun learning • Hyvä PLE – Peda.net-ympäristö on hyvä henkilökohtainen opm • Toimiva ja turvallinen PLN – Personal learning network – Isä, äiti, veljet, kaverit, kollegat, FB-yhteisöt • Ja näitä pitää kehittää koko ajan 12/8/2014 17
 • 18. Case: Datan jalostus ymmärrykseksi • Data  Informaatio  Tieto  ymmärrys • Tietoa tulee kokoajan lisää maailmaan – Miten siitä tullaan tietoiseksi – Google alert – Google Scolar alert • Artikkeli tallennetaan – Evernote – Pocket • Motivoiva tavoite omasta elämästä • Luetaan, kirjoitetaan, asiasanoitetaan ja visualisoidaan • Julkaistaan: johannespernaa.fi • Argumentoidaan, keskustellaan PLN:n kanssa 12/8/2014 18
 • 19. Miksei sähköinen oppiminen yleisty nopeammin? • Vastaus selviää innovaatiomalleista • Innovaatio on sosiaalinen muutosprosessi – Keksintö / uutuus – Vastaanottaja – Sitoutuminen 12/8/2014 19
 • 20. Innovaation vastaanotto yksilötasolla 1. Tiedon etsintä 2. Valmistautuminen 3. Mekaaninen käyttö 4. Rutinoituminen 5. Kehittäminen 6. Yhteistyö 7. Voimakas verkostomainen uudistaminen Hall & Hord, 1987 12/8/2014 20
 • 22. ET-reflektio A • Parin / pienryhmän kanssa 5-10 min jutustelua – Mihin innovaatiokategoriaan kuulut – Mitä uutuuksia olet kohdannut? – Miten olet / olisit halunnut niitä hyödyntää? – Miksi jokin on otettu käyttöön tai hylätty • Tarve vastattu tai ei vastattu • Kirjoittakaa samalla myös yksi virke ajatuksia tähän keskusteluun – 5 min 12/8/2014 22
 • 23. ET-reflektio B • Kertaa itsellesi vielä päivän odotukset ja pohdi ovatko muuttuneet alkuluennon aikana • Kerro niistä kaverille • 10 min 12/8/2014 23
 • 24. Kirjallisuutta • Gartner. (2013). Gartner Says Worldwide PC, Tablet and Mobile Phone Combined Shipments to • Reach 2.4 Billion Units in 2013. http://www.gartner.com/newsroom/id/2408515, luettu • 21.8.2013. • Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. Teoksessa C. J. Bonk & C. R. Graham (toim.), The handbook of blended learning: Global perspectives. local designs (s. 3-21). San Francisco: Pfeiffer. • Hall, G. & Hord, S. (1987). Change in schools: Facilitating the process. Albany, NY: State • University of New York Press. • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of bloom's taxonomy: An overview.Theory into Practice, 41(4), 212- 218. • Linturi, H., Rubin, A. & Airaksinen, T. (2011). Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometri. Julkaisusarja: Lukion tulevaisuus 2030: Toinen koulu, toinen maailma. Opetushallitus / Otavan Opisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.http://www.oph.fi/download/137072_Lukion_tulevaisuus_2030.pdf, luettu 25.4.2012. • Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning systems: Definitions and directions. Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227–234. • Pernaa, J., & Aksela, M. (2013). Sähköisten kemian oppimisympäristöjen historia, nykytila ja tulevaisuus. LUMAT, 1(4), 435-456. • Peura, P. (2013). Matematiikan opetuksen tulevaisuus -blogi. http://maot.fi, luettu 10.4.2013. • Rogers, E. (1962) Diffusion of innovations. Free Press, London, NY, USA. 12/8/2014 24