Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)

37,483 views

Published on

Descripció de les pautes a seguir per l’ elaboració de les fitxes de l’Art Clàssic que entren a les PAU 2017.
Inclou exemples d’arquitectura i d’escultura: El Temple d’Atenea Niké (421 aC) i el Koúros d’Anavyssos (510 – 500 a.C)
ATENCIÓ: HI HA UNA NOVA VERSIÓ ACTUALITZADA PAU 2019. Per descarregar-la en format PowerPoint accediu a: www.hdartantonio.blogspot.com on trobareu l'enllaç. (Actualment SlidEshare NO permet, ni actualitzar les presentacions, ni la descàrrega en format PowerPoint).Published in: Education
 • Be the first to comment

MODEL FITXES ART CLÀSSIC (PAU 2017)

 1. 1. FITXES OBRES PAU L’ART GREC www.hdartantonio
 2. 2. De cada una de les obres s’ha de fer una fitxa estructurada en cinc apartats clarament diferenciats: A) Imatge i fitxa identificativa B) Context històric i cultural de l’obra. C) Estil: Característiques Formals i conceptuals. D) Anàlisi Formal (vocabulari específic) NOTA IMPORTANT: - Màxim dos (2) fulls DIN A4 per obra. - Tipus de lletra: Calibri 12. - Redactat Personal (No copiat) E) Significat i Funció de l’Obra
 3. 3. EXEMPLE 01 Fitxa tècnica: Autor: Cal.lícrates Cronologia: 421 a.C Estil: Grec Clàssic Ordre: Jònic Localització: Acròpoli d’Atenes A) IMATGE I FITXA IDENTIFICATIVA TEMPLE D’ATENA NIKE
 4. 4. En aquest apartat hem de fer referència al període històric en el qual l’edifici va ser construït. (Època) Hem de fer referència i comentar: - Cronologia i Característiques generals del període - Fets històrics més rellevants: Governants, conflictes bèl·lics... - Ambient cultural i artístic: Filòsofs, pensadors,artistes ... - Dades de l’autor ( si ho sabem) FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) - PowerPoint : Context Històric - PDF PAU “Atena Nike” B) CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL
 5. 5. B) Context històric Atena Àptera o Atena Niké, va ser projectada l’any 449 aC., però no va ser construïda fins al 421 aC., en plena Guerra del Peloponès (Atenes - Esparta), un cop mort Perícles, donat que la construcció del temple havia estat promoguda pel seu major rival polític: El general atenès Cimó. Per tant podem situar aquesta obra en el primer classicisme o classicisme sublim. L’època clàssica és el període en que la civilització grega arriba al seu màxim esplendor: És un moment de gran desenvolupament econòmic, polític i cultural. A Atenes es desenvolupa la democràcia i sota la direcció de Pericles (443 - 429 aC) havia arribat al seu moment de màxim esplendor (segle d’or) amb artistes com: Policlet , Miró o Fídies. I filòsofs com: Sòcrates o Hipòcrates. Atenes va perdre la Guerra de Peloponès enfront d’Esparta, i amb això va perdre l’hegemonia política, no obstant continuaria sent el centre i punt de referència cultural i intel·lectual de l’antiga Grècia. Cal.lícrates, va ser un dels arquitectes més importants de l’Atenes de Pericles: A més del temple que ens ocupa, va col·laborar en la en la construcció de les muralles de la Polis i junt amb Ictinos en el disseny i construcció del Partenò.
 6. 6. ESTIL En aquest apartat hem d’identificar clarament l’estil al qual pertany l’obra: Grec Arcaic, Grec Clàssic o Grec Hel·lenístic El temple Atenea Nike és una clara mostra de l’arquitectura grega clàssica. C) ESTIL: CARACTERÍSITQUES FORMALS I CONCEPTUALS Un cop identificat l’estil, hem d’exposar de forma breu les principals característiques de l’arquitectura d’aquest estil, tan conceptuals com formals Els pilars fonamentals de l’art Grec Clàssic son: l’home, la raó, l’harmonia i la bellesa. És un art antropocèntric, com deia Protàgores: ”l’home és la mesura de totes les coses”. És el moment de màxim esplendor de l’art Grec. L’arquitectura d’aquest període presenta com a principals característiques : - Arquitectura Arquitravada: estructura dels edificis basada només en línies horitzontals i verticals. (no utilitzen ni arcs ni voltes). - Cerca l’harmonia visual total, utilitzant càlculs matemàtics complexos i correccions òptiques com l’èntasi. - És una arquitectura feta a mesura de l’ésser humà. Rebutja la monumentalitat. (Antropocentrisme). - Utilitza com principals elements constructius: les columnes i els murs isòdoms de carreus perfectament tallats i units sense argamassa. - Aplicació de policromia
 7. 7. En aquest apartat hem d’explicar i descriure tots els aspectes tècnics i constructius: Tipus d’arquitectura, ordre arquitectònic, elements sostenidors, elements sostinguts, distribució dels espais... En suma, es tracta de fer una descripció, el més acurada possible de tot el que veiem i sabem sobre el ordre arquitectònic amb que es va realitzar l’edifici i utilitzant el vocabulari específic. D) ANÀLIS FORMAL L’explicació s’ha de fer de forma ordenada i utilitzant el vocabulari específic. És aconsellable acompanyar aquets apartat amb una imatge o croquis de la planta, per facilitar la comprensió del nostre discurs al explicar la distribució i funció dels espais. En tractar-se d’un edifici hem de fer una anàlisi ordenada, tant de l’Exterior (alçat, façana) com del interior (planta)
 8. 8. Atena Niké és un temple d’ordre jònic, amfipròstil (2 façanes o pòrtics) i tetràstil (4 columnes a cada façana, anterior i posterior). S’alça sobre un crepidoma o basament de dos estereòbats i un estilobat. Les columnes jòniques de les façanes estan formades per una base amb dues motllures, el tor (convexa)i l’escòcia (còncava), un fust amb estries de cantells plans i un capitell ornamentat amb volutes. L’entaulament s’estructura per mitjà d’un arquitrau (amb platabandes) , el fris - decorat amb relleus continus on es representa al deus Atena, Zeus i Posseïdom ajudant als atenesos - i la cornisa, semblant a la dòrica. Sobre aquesta es drecen el frontó i els acroteris. Finalment el temple estava coronat per una coberta de dues aigües o vessants , actualment perduda. La decoració escultòrica del fris, la cornisa i el frontó, s’atribueix als deixebles de l’escola de Fídies, - aleshores treballant al Partenó – per la seva qualitat i especialment per la tècnica emprada: tècnica del draps molls, una tècnica escultòrica que permet entreveure quines són les formes anatòmiques dels personatges sota les vestiments que els cobreixen.
 9. 9. La planta és molt simple, rectangular, amb dos pòrtics als costats curts, anomenat pronaos l’anterior i opistodom el posterior. L’espai intern està ocupat per una sola estança (naos o cel·la), on s’hi trobava l’estàtua de fusta policromada que representava la victòria (Niké) sense ales (àptera). FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) i PDF PAU “Atena Nike”
 10. 10. En aquest apartat hem de fer referència al caràcter de l’edifici : Què és ? que representa ? (és un edifici, religiós, civil, públic, privat....) SIGNIFICAT El temple d’Atena Niké o Atena victoriosa era bàsicament un altar d’acció de gràcies (ex-vot) dedicat a la deessa grega Atena, deessa de la Saviesa i de l’Estratègia en la guerra i patrona de la ciutat d’Atenes. FUNCIÓ Consisteix en explicar el per què es va realitzar aquesta construcció: El motiu, la raó o la intenció per la qual es va realitzar l’obra . (religiosa, propagandística, commemorativa, simbòlica,... ( Pot tenir més d’una funció) La construcció d’un temple dedicat a la Victòria és va fer per commemorar el tractat de pau que els grecs van signar amb els perses, després de diverses victòries per part dels grecs. Tractat amb el qual es va posar fi a les guerres mèdiques. Te per tant una funció commemorativa. E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ ( Per què es va realitzar ? ) ( Què és ? )
 11. 11. Com a temple la construcció també tenia una funció religiosa ja que és el lloc on s’adorava a la divinitat i s’hi portaven les ofrenes d’acció de graciés. Les cerimònies religioses, com a la tots els temples grecs, és realitzaven a l’exterior mentre que a l’interior es custodiaven la imatge i el tresor.. FONTS: - Llibre de Text (pàgines 68 i 69) - PDF PAU “Atena Nike” El temple també podem dir que tenia una funció propagandística doncs tant per la qualitats dels materials emprats en la seva construcció, com per la bellesa de les seves formes i qualitat dels relleus que el decoren és un bon exemple que reflecteix el moment d’esplendor que vivia la “polis” d’Atenes en aquell moment.. També va tenir una funció política : El fet de realitzar un temple dedicat a la Victòria en plena guerra del Peloponès, pretenia refermar la cohesió militar dels ciutadans de la Polis. Per últim dir que el temple també va tenir una funció simbòlica i màgica com mostra el fet de al seu interior albergava una estàtua de la deessa Victòria sense ales (Nike Àptera) com a símbol o desig de que la Victòria no abandonaria mai la polis d’Atenes.
 12. 12. EXEMPLE 02 Fitxa tècnica: Autor: Desconegut Cronologia: 510 a.C Estil: Grec Arcaic Tipologia: Escultura exempta Tècnica: Talla Localització: Museu Arqueològic Nacional d’Atenes A) IMATGE I FITXA IDENTIFICATIVA KOÚROS D’ANAVYSSOS
 13. 13. El Koúros d’Anavyssos, representava a un atleta o heroi nu. Es desconeix el seu autor, però es sap que va ser construïda entre el 510-500 a. C., realitzada en marbre policromat es troba al Museu Arqueològic Nacional d’Atenes. Aquesta obra pertany al període arcaic. Època arcaica (segles VIII-VI a. C). Època de formació de les “polis” les quals en un principi van ser governades per reis, però que aniran perdent força en favor de l’aristocràcia (Oligarquia) El creixement demogràfic i la falta de terres i aliments portarà als grecs a fundar colònies per tota la Mediterrània, des de les quals comerciaven amb la resta civilitzacions i de les quals van rebre certes influències.. Durant aquest període van néixer els estils arquitectònics: dòric, jònic i corinti. I l’escultura anirà evolucionant a la recerca del naturalisme, l’antropocentrisme i el dinamisme. En l’àmbit literari cal destacar que sorgeixen els poemes èpics d’ Homer: la Il·líada i l’Odissea. Durant aquest període la cultura grega s’estendrà per tota la Mediterrània. Aquest període acaba amb l’inici de les Guerres Mèdiques (499 aC) FONTS: - Llibre de Text (pàgines 74 i 75) - Dossier Art Grec PDF PAU “Koúros i Kore Nike” i PowerPoint: Context històric B) CONTEXT HISTÒRIC I CULTURAL
 14. 14. ESTIL Aquesta obra pertany a l’estil grec arcaic que es desenvolupa del segle VIII al V a. C). Durant aquesta època l’art grec inicia el seu camí cap el naturalisme l’antropocentrisme i la bellesa, característiques que arribaren a la seva màxima expressió a l’etapa posterior : L’època clàssica. Durant aquest període les produccions artístiques gregues encara manifestaren influències d’altres cultures com l'egípcia i la de Mesopotàmia: Hieratisme, esquematització, certa geometrització... Però també presentarà novetats en les produccions escultòriques com el nu masculí, tendència al naturalisme, i la recerca de l’expressivitat (somriure arcaic). En arquitectura és fixen les tipologies dels temples i en arquitectura van aparèixer els primers trets de l’ordre dòric i de l’ordre jònic. C) ESTIL: CARACTERÍSITQUES FORMALS I CONCEPTUALS
 15. 15. Aquesta escultura presenta una clara influència dels models orientals i egipcis : Rigidesa i hieratisme: formes molt rígides, amb els braços pegats als cos, les mans tancades, la mirada al front i els peus sòlidament fixats en terra. Frontalitat: l’escultura està concebuda totalment per ser vista de front, com una estàtua-bloc i una certa monumentalitat i desproporció: Arriben fins als tres metres d’alçada. També presenta Esquematisme (repetició de les formes en la figura) i Geometrisme, especialment present als cabells, i l’anatomia (músculs). L’ús de convencionalismes ( Ulls atmellats) i de la Simetria (eix vertical central)també són una mostra de l’es influències egípcies i orientals. Com a novetats podem destacar: la recerca d’una certa expressivitat (somriure arcaic), un cert dinamisme ( avançament de la cama esquerra), l’absència de suport en la part posterior i la representació del nu masculí. Durant l’època arcaica les escultures aniran perdent en monumentalitat, rigidesa i esquematisme i es faran més proporcionades, harmonioses, naturalistes i elegants D) ANÀLIS FORMAL
 16. 16. E) SIGNIFICAT I FUNCIÓ SIGNIFICAT Donat que els Koúroi s’han trobat en diversos indrets, com santuaris o tombes, poden tenir significats diversos: Poden ser la representació d’un déu, la ofrena a una divinitat, una escultura funerària, o bé, com es desprèn d’algunes de les fonts escrites conservades representacions que es feien en honor dels atletes guanyadors en els jocs Olímpics. FUNCIÓ En els cas concret que ens ocupa, el “koùros d’Anavyssos” a més de ser una ofrena als déus és l'estàtua funerària feta en honor o recordatori d’un jove anomenat Kroissos, mort en combat., segons consta en la inscripció realitzada en la base de l’escultura.

×