SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Proçesi i vlerësimit të 
nxënësit Vlerësimi i eseve 
valbona imeraj
Vlerësimi 
Vlerësimi është më i gjerë 
sesa testimi dhe matja, sepse 
përfshin të gjitha llojet e 
mënyrave për të studiuar 
rastet e shqyrtuara dhe për të 
vëzhguar zotësitë, njohuritë 
dhe aftësitë e nxënësve. 
(Linn & Miller , 2005)
Vlerësimi formues & Vlerësimi 
përmbledhës 
Ndryshojnë nga 
1. Qëllimi 
2. Mënyra si përdoren 
rezultatet
Vlerësimi formues 
Ndihmon në formimin e 
mësimdhënies, planifikimin dhe 
diagnostikimin. 
Çfarë dinë nxënësit? 
Çfarë dobësish kanë? 
Bazohet në: teste, vëzhgime, 
dosje, performancë, produkte, 
prezantime gojore të nx. 
Testet formuese nuk vlerësohen 
me notë!!!!!
Vlerësimi përmbledhës 
Mësuesi dhe nxënësi mësojnë 
nëpërmjet tij nivelin e njohurive 
të përftuara nga nxënësi. 
Bazohet në: teste, vëzhgime, 
dosje, performancë, produkte, 
prezantime gojore të nx. 
Testet përmbledhëse vlerësohen 
me notë.
Kujtesë 
I njëjti testim mund të 
shërbejë si vlerësim formues 
në fillim të një kapitulli dhe si 
vlerësim formues në fund të 
tij.
Kujdes!!! 
Testi duhet të testojë 
objektivat mësimorë të 
programit. 
Konsultohu me programin 
lëndor para se të hartosh 
testin!
Testet objektive 
Pyetjet me alternativa 
Lidhje të pyetjeve me 
përgjigjen, pohimet e saktë e 
gabuar, përgjigjet e shkurtra 
Çështjet me plotësime
Testet subjektive 
Eseja 
Një pyetje ese, shtron përpara 
nxënësit një pyetje të qartë 
dhe i tregon elementet që 
duhet të trajtohen në 
përgjigje. 
Nxënësit duhet të dinë sa 
gjerësisht do të shtjellohet 
përgjigja dhe sa kohë do ti 
kushtojnë secilës pyetje.
Vlerësimi i eseve 
Rreziku!!! 
Subjektiviteti ( vërtetuar nga 
Starçi dhe Ellioti në vitin 1912) 
Mësues të ndryshëm vlerësuan 
në shkallë të ndryshme 
pastërtinë e shkrimit, 
drejtshkrimin, shenjat e 
pikësimit dhe efikasitetin e 
komunikimit. 
Ndryshimi ishte me 30% 
diferencë prej vlerësimit 
minimal në atë maksimal nga 
njëri mësues tek tjetri.
Metodat e vlerësimit të 
eseve 
Vendos kritere vlerësimi. 
Vendos ç’lloj informacioni 
duhet të jepet në përgjigje.
Vlerësimi i Eseve 
 Pyetja (shembull) 
Mbroni ose hidhni poshtë pohimin e 
mëposhtëm: Luftrat civile janë të nevojshme 
për fuqizimin e një vendi në zhvillim. Citoni 
argumente për arsyetimin tuaj dhe përdorni 
shembuj nga historia, për të mbështetur 
qëndrimin tuaj. 
 Kriteret e vlerësimit 
Të gjitha përgjigjet , përfshirë qëndrimin e 
mbajtur, duhet të përfshijnë (1)një deklarim të 
qartë të pozicionit, (2) të paktën pesë 
argumente logjike, ( 3) të gjitha argumentet të 
jenë të ilustruara me shembuj/fakte nga 
historia, që mbështetin qartë argumentet e 
dhëna .
Vlerësimi i eseve 
Vendos pikë për pritshmëritë e 
tua. 
Shtjellimi i 
idesë 
Struktura Stili dhe 
Origjinaliteti 
Saktësia 
gjuhësore 
2 2 2 2
Shtjellimi i idesë 
Ide e deklaruar qartë, e mbështetur me të gjithë numrin e 
argumenteve të kërkuara e të gjitha të ilustruara me 
fakte. 
0 - <1/2 e 
argumenteve të 
kërkuara 
= ½ e 
argumenteve të 
kërkuara 
> ½ e 
argumenteve të 
kërkuara 
0 pikë 1 pikë 2 pikë
Struktura 
Ka një hyrje me deklarim të qartë të idesë ose pozicionit, 
zhvillimin me argumente, mbylljen mbështetëse 
Mungojnë të treja Ka hyrje të qartë 
dhe zhvillimpa një 
mbyllje 
mbështetëse 
Janë të tre 
elementet e 
strukturës. 
0 pikë 1 pikë 2 pikë
Stili dhe origjinaliteti 
Ka fjalor të pasur, ka stil origjinal, përdor fjali që variojnë 
në gjatësi dhe ritëm 
Jo Disi Po 
0 pikë 1 pikë 2 pikë
Saktësia gjuhësore 
Strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja gramatikore, 
ndërton fjali të sakta dhe të qarta, ka saktësi 
drejtshkrimore. 
> se 8 gabime 8 – 4 gabime < 3 gabime 
0 pikë 1 pikë 2 pikë
Tabela e notave 
Pikët 0-2 3-4 5-6 7-8 
Nota 4 5,6 7,8 9,10
Bibliografia 
Temple, C., Crawford, A., Saul, W., Mathews, S., 
Makinster, J., 2005. Strategji tw mwsimdhwnies dhe tw 
tw mxwnit pwr klasat mendimtare. Tiranw, CDE. 
Woolfolk, A., 2011. Psikologji edukimi. Tiranw, CDE. 
http://www.akp.gov.al/images/provimet_lirimit/provimet_ 
lirimit_2013/skema_vleresimit_gjuhe_shqipe.pdf 
http://www.izha.edu.al/programet/udhezues/UDHEZUESI 
_Per%20Zhvillimin%20e%20Kurrikules%20se%20Re%20 
te%20Gjimnazit.pdf 
http://akp.gov.al/images/matura2014/detyrim/Gjuhe%20 
Shqipe%20dhe%20Letersi%20berthame%20per%20gjim 
nazin%20dhe%20gjimnazin%20gjuhesor.PDF
Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseve

More Related Content

What's hot

Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotGenti Mustafaj
 
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaValbona Imeraj
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
 
Etika e sjelljes
Etika e sjelljesEtika e sjelljes
Etika e sjelljesAnida Ago
 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëAlush Kryeziu
 
Pune me projekt statistika
Pune me projekt statistikaPune me projekt statistika
Pune me projekt statistikaArnold Beqiri
 
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeDrejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeolinuhi
 
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëKundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëAlush Kryeziu
 
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)Valbona Imeraj
 
Programi festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime kompletProgrami festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime kompletAberi Kajo
 
Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Valbona Imeraj
 

What's hot (20)

Problemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sotProblemet e arsimit e shkolles sot
Problemet e arsimit e shkolles sot
 
Uji eshte jete
Uji eshte jeteUji eshte jete
Uji eshte jete
 
Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!
 
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
 
Trajektorja dhe rruga përkufizimi i shpejtësisë-Luis Prela
Trajektorja dhe rruga përkufizimi i shpejtësisë-Luis PrelaTrajektorja dhe rruga përkufizimi i shpejtësisë-Luis Prela
Trajektorja dhe rruga përkufizimi i shpejtësisë-Luis Prela
 
Taksonomia e Bloom
Taksonomia e BloomTaksonomia e Bloom
Taksonomia e Bloom
 
Etika e sjelljes
Etika e sjelljesEtika e sjelljes
Etika e sjelljes
 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
 
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
ZHVILLIMI I FEMIJES !!!!
 
Plan ditor
Plan ditor Plan ditor
Plan ditor
 
Pune me projekt statistika
Pune me projekt statistikaPune me projekt statistika
Pune me projekt statistika
 
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeDrejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
 
Database
DatabaseDatabase
Database
 
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalëKundrinori i zhdrejtë me parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë me parafjalë
 
Vleresimi i nxenesve
Vleresimi i nxenesveVleresimi i nxenesve
Vleresimi i nxenesve
 
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)Shkolla si qender komunitare  ( planifikim aktiviteti)
Shkolla si qender komunitare ( planifikim aktiviteti)
 
Programi festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime kompletProgrami festa e abetares. agime komplet
Programi festa e abetares. agime komplet
 
Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor
 
Projekt kurrikular
Projekt kurrikularProjekt kurrikular
Projekt kurrikular
 

Viewers also liked

EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVEEVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE#MesueseAurela Elezaj
 
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4Valbona Imeraj
 
Barazia gjinore ne tekstet shkollore
Barazia gjinore ne tekstet shkolloreBarazia gjinore ne tekstet shkollore
Barazia gjinore ne tekstet shkolloreValbona Imeraj
 
Plani i parashkollorit
Plani i parashkolloritPlani i parashkollorit
Plani i parashkolloritValbona Imeraj
 
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Valbona Imeraj
 
Vleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatVleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatValbona Imeraj
 
Testimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelliTestimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelliirena kotobelli
 
Vleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujoritVleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujoritValbona Imeraj
 
Projekt kurikular lendor
Projekt kurikular lendorProjekt kurikular lendor
Projekt kurikular lendorAn An
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
 
Programi i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepiseProgrami i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepiseValbona Imeraj
 
Udhezim per bordin
Udhezim per bordinUdhezim per bordin
Udhezim per bordinesemeime
 
Test leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pareTest leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pareValbona Imeraj
 
Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...
Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...
Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...Valbona Imeraj
 
Ngjyrat (art figurativ)
Ngjyrat (art figurativ)Ngjyrat (art figurativ)
Ngjyrat (art figurativ)art teacher
 
Vleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesveVleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesvesaimirmeti
 

Viewers also liked (20)

Gati per test
Gati per testGati per test
Gati per test
 
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVEEVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE
 
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
Programi i vleresimit te gjuhes shqipe 4
 
Barazia gjinore ne tekstet shkollore
Barazia gjinore ne tekstet shkolloreBarazia gjinore ne tekstet shkollore
Barazia gjinore ne tekstet shkollore
 
Plani i parashkollorit
Plani i parashkolloritPlani i parashkollorit
Plani i parashkollorit
 
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
Plani individual i mësuesit/ Dispozitat normative, neni 74
 
Vleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencatVleresimi me baze kompetencat
Vleresimi me baze kompetencat
 
Testimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelliTestimi 2015 by irenakotobelli
Testimi 2015 by irenakotobelli
 
Vleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujoritVleresimi ne fund te tremujorit
Vleresimi ne fund te tremujorit
 
Projekt kurikular lendor
Projekt kurikular lendorProjekt kurikular lendor
Projekt kurikular lendor
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
 
Ese Pedagogjie
Ese PedagogjieEse Pedagogjie
Ese Pedagogjie
 
Programi i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepiseProgrami i detyrave te shtepise
Programi i detyrave te shtepise
 
Udhezim per bordin
Udhezim per bordinUdhezim per bordin
Udhezim per bordin
 
VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!
VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!
VLERËSIMI PËRMBLEDHËS !!!
 
Test leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pareTest leximi ne abetare. Simestri i pare
Test leximi ne abetare. Simestri i pare
 
Bazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveveBazat e vleresimit te aktiveve
Bazat e vleresimit te aktiveve
 
Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...
Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...
Planifikim mesimi ne Gjuhe shqipe 2, bazuar ne kompetenca "Krahasojme person...
 
Ngjyrat (art figurativ)
Ngjyrat (art figurativ)Ngjyrat (art figurativ)
Ngjyrat (art figurativ)
 
Vleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesveVleresimi i nevojave_te_mesuesve
Vleresimi i nevojave_te_mesuesve
 

Similar to Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseve

HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.pptHARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.pptisli5
 
HARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).ppt
HARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).pptHARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).ppt
HARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).pptisli5
 
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeIsmail Memushaj
 
Ditari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliirena kotobelli
 
Teoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rastiTeoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rastiValbona Imeraj
 
Suksesi në rritje
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritjeAnida Rroshi
 
Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4 Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4 Valbona Imeraj
 
Vleresimi permbledhes
Vleresimi permbledhesVleresimi permbledhes
Vleresimi permbledhesAberi Kajo
 
Italijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011albItalijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011albNia Naska
 

Similar to Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseve (10)

HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.pptHARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
HARTIMI_i_TESTIT_PERMBLEDHES bazuar ne kompetencaa.ppt
 
HARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).ppt
HARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).pptHARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).ppt
HARTIMI_i_TESTIEDHES_Adriana_SKE (1).ppt
 
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
 
Ditari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelliDitari ne vite by irenakotobelli
Ditari ne vite by irenakotobelli
 
Teoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rastiTeoritë e të nxënit studim rasti
Teoritë e të nxënit studim rasti
 
Suksesi në rritje
Suksesi në rritjeSuksesi në rritje
Suksesi në rritje
 
Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4 Programi i vleresimit te historise 4
Programi i vleresimit te historise 4
 
Vleresimi permbledhes
Vleresimi permbledhesVleresimi permbledhes
Vleresimi permbledhes
 
Italijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011albItalijanski 22c 2011alb
Italijanski 22c 2011alb
 
Gjuhe angleze
Gjuhe anglezeGjuhe angleze
Gjuhe angleze
 

More from Valbona Imeraj

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorValbona Imeraj
 
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeValbona Imeraj
 
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorValbona Imeraj
 
Proçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritValbona Imeraj
 
Teknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiTeknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiValbona Imeraj
 
Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Valbona Imeraj
 
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleValbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Valbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Valbona Imeraj
 
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareValbona Imeraj
 
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIValbona Imeraj
 
Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Valbona Imeraj
 

More from Valbona Imeraj (20)

Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillorRegjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
Regjistri personal i mesuesit per klasat 1-3 te Arsimit fillor
 
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipeVlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
Vlerësimi i aritjeve të nxënësit ne klasat 1-3 ne lenden e Gjuhes shqiqipe
 
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillorVleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
Vleresimi i nxenesve ne klasat 1-3 te arsimit fillor
 
Proçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruaritProçesi i te shkruarit
Proçesi i te shkruarit
 
Ne dhe libri
Ne dhe libri Ne dhe libri
Ne dhe libri
 
Masha dhe ariu
Masha dhe ariuMasha dhe ariu
Masha dhe ariu
 
Femijet udhetojne
Femijet udhetojneFemijet udhetojne
Femijet udhetojne
 
Dordoleci
DordoleciDordoleci
Dordoleci
 
Emisionet televizive
Emisionet televizive Emisionet televizive
Emisionet televizive
 
Semafori zbavitet
Semafori zbavitetSemafori zbavitet
Semafori zbavitet
 
Peremri vetor
Peremri vetor Peremri vetor
Peremri vetor
 
Rregullat gjate lojes
Rregullat gjate lojesRregullat gjate lojes
Rregullat gjate lojes
 
Teknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimiTeknika te thjeshta recitimi
Teknika te thjeshta recitimi
 
Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)Testi i matematikes (Parashkollori)
Testi i matematikes (Parashkollori)
 
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolleSi mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
Si mund te ndihmoj femijen per te qene i suksesshem ne shkolle
 
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
Vetevleresimi i nxenesve ne lenden e matematikes 1
 
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
Vetevleresimi i nxenesit ne lenden e Abetares
 
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pareVetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
Vetevleresimi i nxenesit Dituri natyre 1 Periudha e pare
 
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-IIIVleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
Vleresimi i portofolit te nxenesit klasa I-III
 
Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1Plani vjetor -Dituri natyre 1
Plani vjetor -Dituri natyre 1
 

Proçesi i vlerësimit të nxënësit/Vleresimi i eseve

 • 1. Proçesi i vlerësimit të nxënësit Vlerësimi i eseve valbona imeraj
 • 2. Vlerësimi Vlerësimi është më i gjerë sesa testimi dhe matja, sepse përfshin të gjitha llojet e mënyrave për të studiuar rastet e shqyrtuara dhe për të vëzhguar zotësitë, njohuritë dhe aftësitë e nxënësve. (Linn & Miller , 2005)
 • 3. Vlerësimi formues & Vlerësimi përmbledhës Ndryshojnë nga 1. Qëllimi 2. Mënyra si përdoren rezultatet
 • 4. Vlerësimi formues Ndihmon në formimin e mësimdhënies, planifikimin dhe diagnostikimin. Çfarë dinë nxënësit? Çfarë dobësish kanë? Bazohet në: teste, vëzhgime, dosje, performancë, produkte, prezantime gojore të nx. Testet formuese nuk vlerësohen me notë!!!!!
 • 5. Vlerësimi përmbledhës Mësuesi dhe nxënësi mësojnë nëpërmjet tij nivelin e njohurive të përftuara nga nxënësi. Bazohet në: teste, vëzhgime, dosje, performancë, produkte, prezantime gojore të nx. Testet përmbledhëse vlerësohen me notë.
 • 6. Kujtesë I njëjti testim mund të shërbejë si vlerësim formues në fillim të një kapitulli dhe si vlerësim formues në fund të tij.
 • 7. Kujdes!!! Testi duhet të testojë objektivat mësimorë të programit. Konsultohu me programin lëndor para se të hartosh testin!
 • 8. Testet objektive Pyetjet me alternativa Lidhje të pyetjeve me përgjigjen, pohimet e saktë e gabuar, përgjigjet e shkurtra Çështjet me plotësime
 • 9. Testet subjektive Eseja Një pyetje ese, shtron përpara nxënësit një pyetje të qartë dhe i tregon elementet që duhet të trajtohen në përgjigje. Nxënësit duhet të dinë sa gjerësisht do të shtjellohet përgjigja dhe sa kohë do ti kushtojnë secilës pyetje.
 • 10. Vlerësimi i eseve Rreziku!!! Subjektiviteti ( vërtetuar nga Starçi dhe Ellioti në vitin 1912) Mësues të ndryshëm vlerësuan në shkallë të ndryshme pastërtinë e shkrimit, drejtshkrimin, shenjat e pikësimit dhe efikasitetin e komunikimit. Ndryshimi ishte me 30% diferencë prej vlerësimit minimal në atë maksimal nga njëri mësues tek tjetri.
 • 11. Metodat e vlerësimit të eseve Vendos kritere vlerësimi. Vendos ç’lloj informacioni duhet të jepet në përgjigje.
 • 12. Vlerësimi i Eseve  Pyetja (shembull) Mbroni ose hidhni poshtë pohimin e mëposhtëm: Luftrat civile janë të nevojshme për fuqizimin e një vendi në zhvillim. Citoni argumente për arsyetimin tuaj dhe përdorni shembuj nga historia, për të mbështetur qëndrimin tuaj.  Kriteret e vlerësimit Të gjitha përgjigjet , përfshirë qëndrimin e mbajtur, duhet të përfshijnë (1)një deklarim të qartë të pozicionit, (2) të paktën pesë argumente logjike, ( 3) të gjitha argumentet të jenë të ilustruara me shembuj/fakte nga historia, që mbështetin qartë argumentet e dhëna .
 • 13. Vlerësimi i eseve Vendos pikë për pritshmëritë e tua. Shtjellimi i idesë Struktura Stili dhe Origjinaliteti Saktësia gjuhësore 2 2 2 2
 • 14. Shtjellimi i idesë Ide e deklaruar qartë, e mbështetur me të gjithë numrin e argumenteve të kërkuara e të gjitha të ilustruara me fakte. 0 - <1/2 e argumenteve të kërkuara = ½ e argumenteve të kërkuara > ½ e argumenteve të kërkuara 0 pikë 1 pikë 2 pikë
 • 15. Struktura Ka një hyrje me deklarim të qartë të idesë ose pozicionit, zhvillimin me argumente, mbylljen mbështetëse Mungojnë të treja Ka hyrje të qartë dhe zhvillimpa një mbyllje mbështetëse Janë të tre elementet e strukturës. 0 pikë 1 pikë 2 pikë
 • 16. Stili dhe origjinaliteti Ka fjalor të pasur, ka stil origjinal, përdor fjali që variojnë në gjatësi dhe ritëm Jo Disi Po 0 pikë 1 pikë 2 pikë
 • 17. Saktësia gjuhësore Strukturon qartë përgjigjen nga pikëpamja gramatikore, ndërton fjali të sakta dhe të qarta, ka saktësi drejtshkrimore. > se 8 gabime 8 – 4 gabime < 3 gabime 0 pikë 1 pikë 2 pikë
 • 18. Tabela e notave Pikët 0-2 3-4 5-6 7-8 Nota 4 5,6 7,8 9,10
 • 19. Bibliografia Temple, C., Crawford, A., Saul, W., Mathews, S., Makinster, J., 2005. Strategji tw mwsimdhwnies dhe tw tw mxwnit pwr klasat mendimtare. Tiranw, CDE. Woolfolk, A., 2011. Psikologji edukimi. Tiranw, CDE. http://www.akp.gov.al/images/provimet_lirimit/provimet_ lirimit_2013/skema_vleresimit_gjuhe_shqipe.pdf http://www.izha.edu.al/programet/udhezues/UDHEZUESI _Per%20Zhvillimin%20e%20Kurrikules%20se%20Re%20 te%20Gjimnazit.pdf http://akp.gov.al/images/matura2014/detyrim/Gjuhe%20 Shqipe%20dhe%20Letersi%20berthame%20per%20gjim nazin%20dhe%20gjimnazin%20gjuhesor.PDF