Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal mar 2019 ed maramures

93 views

Published on

Jurnal CDIMM Maramures luna Martie 2019

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal mar 2019 ed maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 3/ Martie 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Asigurarea pregătirii pentru Brexit fără acord la 12 Aprilie UE își finalizează pregătirile în vederea unui posibil scenariu al unui Brexit fără acord la 12 aprilie Deoarece este din ce în ce mai probabil ca Regatul Unit să iasă din Uniunea Europeană fără niciun acord la 12 aprilie, Comisia Europeană și-a înche- iat astăzi pregătirile în vederea scenariului fără ni- ciun acord. În același timp, Comisia furnizează în continua- re sprijin administrațiilor publice pentru propriile lor acțiuni de pregătire și îndeamnă toți cetățenii și toate întreprinderile din UE să se informeze în continuare cu privire la consecințele unui posibil scenariu fără acord și să își ducă la capăt activitățile de pregătire pentru această eventualitate. În prezent, este important ca toată lumea să fie pregătită pentru această eventualitate și să conștientizeze consecințele practice ale unui scenariu fără niciun acord. Scenariul fără acord: În cazul unui scenariu fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță și nu i se va aplica nicio măsură tranzitorie. De la data respectivă, întreaga legislație pri- mară și secundară a UE va înceta să se aplice Regatului Unit. Nu va mai exista o perioadă de tranziție, astfel cum se prevede în Acordul de retragere. Evident, o astfel de situație va cauza grave perturbări pentru cetățeni și întreprinderi. Într-un astfel de scenariu, relațiile Rega- tului Unit cu UE ar fi reglementate de dreptul internațional public general, inclusiv de normele Organizației Mondiale a Comerțului. UE va avea obligația de a aplica imediat normele și tarifele sale vamale la frontierele cu Regatul Unit. Cetățenii Regatului Unit nu vor mai fi cetățeni ai Uniunii Europene. Britanicii vor fi supuși unor controale suplimentare la frontiere atunci când vor intra pe teritoriul Uniunii Europene. Comisia Europeană se pregătește încă din decembrie 2017 pentru un scenariu fără niciun acord. Astfel, Comisia a publicat 90 de avize de pregătire și 3 comunicări și a prezentat 19 pro- puneri legislative. De asemenea, Comisia a purtat discuții teh- nice de anvergură cu statele membre ale UE- 27, atât în ceea ce privește chestiunile generale legate de asigurarea pregătirii și a contingenței, cât și pe marginea unor aspecte specifice legate de asigurarea pregătirii sectoriale, juridice și ad- ministrative. De asemenea, Comisia a efectuat un tur al capitalelor celor 27 de state membre ale UE, care tocmai a fost finalizat. Prin aceste vizite s-a urmărit să se furnizeze toate clarifi- cările necesare privind măsurile de asigurare a pregătirii și a contingenței luate de Comisie și să se discute pregătirile și planurile de contingență de la nivel național. Vizitele au evidențiat un ni- vel ridicat de pregătire a statelor membre pentru toate scenariile. Măsurile de contingență ale UE nu vor – și nu pot – atenua impactul de ansamblu al absenței unui acord, nu vor compensa sub o formă sau alta lipsa de pregătire și nici nu vor rein- stitui pe deplin avantajele apartenenței la UE sau condițiile favorabile pe care le-ar fi oferit o eventuală perioadă de tranziție, astfel cum sunt prevăzute în acordul de retragere. Sursa: europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1813_ro
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 3/2019 Campania „Ce face Europa pentru mine?” la CN ”Dragoș Vodă” Sighetu Marmației Miercuri, 27 Martie, am continuat campania „Ce face Europa pentru mine?” la Colegiul Național „Dragoș Vodă”, unde am avut plăcerea de a împărtăși informații și de a întreține un dialog cu un grup mare de tineri, extrem de motivați și implicați. Am prezentat portalul dedicat what-europe-do- es-for-me.eu care își propune să ilustreze în ce mă- sură UE produce o schimbare în viața de zi cu zi a oamenilor. Le-am prezentat oportunitățile oferite de Uniunea Europeană referitoare la mobilitate (călă- torii, stagii Erasmus), ucenicii, locuri de muncă în orice stat al UE, viața de familie, de-birocratizarea formularisticii în statele membre. Partea a doua a prezentării a avut în centru preocuparea legată de mobilizarea tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani pentru a participa activ la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European din 26 mai. Le-am prezentat date generale despre rolul și funcționarea Parlamen- tului European și despre modalitățile de exercitare a dreptului la vot în România. Am fost plăcut surprinși să aflăm că acest colegiu național din Sighetu Marmației este una dintre cele două unități de învățământ din județul Maramureș care participă la programul Școli Ambasador ale Par- lamentului European. Le oferim orice sprijin au ne- voie și le dorim mult succes în toate activitățile de promovare ale Parlamentului European și ale alege- rilor europene! Felicitări doamnei profesor coordo- nator Cornelia Hotea! Peste 150 de elevi din clasele a XI-a și a XII-a au umplut Sala de festivități la CN Dragoș Vodă, atât timpul alocat cât și spațiul dovedindu-se insuficiente. Mulțumim reprezentanților Colegiului Național „Dragoș Vodă”, Domnului director Mih Vasile, pentru facilitarea acestui eveniment și abia așteptăm să ne vedem la viitoarele acțiuni pe teme europene! #EUandME #dedataastavotez #alegeriUE2019 #EP2019 #AlegeriEuroparlamentare #Europarla- mentare2019 #CNDV #EuropeanParliament #Info- Point #EPAS Colegiul National Dragos Voda Sighetu-Marmatiei Col.Nat.DragosVodă - Candidat la titlul de Școală- Ambasador Parlamentul European, Biroul de Informare în Ro- mania
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Șase noi drepturi pentru consumato- rii de energie electrică din UE: Facturi mai simple și comparatoare de prețuri Consumatorii de energia electrică din Uniunea Europeană vor beneficia de noi drepturi, după ce Parlamentul European a aprobat că statele mem- bre trebuie, până în 2021, să le asigure acesto- ra acces la site-urile de comparare a prețurilor, dreptul de a folosi energia produsă acasă și vor simplifica facturile. Noile norme au fost aprobate de Parlament marți, 26 martie. Odată ce directiva este adoptată oficial de Consiliu, țările UE vor tre- bui să o transpună în legislația națională până la 31 decembrie 2020. Propunerile fac parte dintr-o reformă mai lar- gă a pieței de energie electrică și dintr-un pachet pentru energie curată și sunt concepute pentru a stimula concurența, pentru a consolida cooperarea dintre țările UE în cazul unei crize energetice și să faciliteze trecerea la surse de energie curate, cum ar fi energia eoliană și solară, care sunt adesea mai puțin previzibile. Drepturile suplimentare de care consumatorii de energie electrică din UE se vor putea bucura în curând: 1. Producerea energiei la domiciliu și vân- zarea acesteia Consumatorii și comunitățile locale vor avea posibilitatea să participe activ la piața energiei electrice: să producă propria electricitate, să o consume sau să le-o vândă altora. 2. Facilitarea schimbării furnizorului Consumatorii vor putea schimba furnizorii de energie electrică în termen de trei săptămâni. Până în 2026, ei vor putea face acest lucru în nu- mai 24 de ore. Și toate acestea fără taxe, cu ex- cepția cazului în care doresc să rezilieze mai de- vreme un contract încheiat pe durată determinată. În acest caz, taxele vor trebui să fie proporționale și să nu depășească pierderile economice directe pentru furnizor. 3. Asigurarea unor site-uri fiabile de com- parare a prețurilor Înainte de a schimba furnizorul, este important să aveți acces la date. În unele țări ale UE, con- sumatorii de energie pot utiliza instrumente de comparare a prețurilor online. Parlamentarii UE s-au asigurat că toți consumatorii din fiecare țară UE vor beneficia de acces gratuit la cel puțin un astfel de instrument care ar trebui să respecte și standardele minime de calitate. În conformitate cu normele existente, oamenii au deja dreptul de a se retrage dintr-un contract nou în termen de 14 zile, dacă acesta este încheiat prin internet sau prin telefon. 4. Simplificarea facturilor la energie Mulți clienți încă nu înțeleg detaliile facturii la electricitate, după cum arată un studiu de piață re- alizat de Comisia Europeană. Noile reguli ar trebui să îmbunătățească acest lucru, obligând furnizorii să prezinte informații despre consumul de energie și costurile pentru fiecare factură într-un mod ușor de înțeles. 5. Monitorizarea consumului de energie electrică Clienții vor putea solicita un contor inteligent care să prezinte consumul de energie și costul în timp real și care să poată fi citit de la distanță. Acestea ar trebui instalate în condiții echitabile în termen de patru luni de la data solicitării. Țările UE trebuie să asigure furnizarea de contoare in- teligente, dar nu sunt obligate să finanțeze insta- larea lor dacă costurile depășesc beneficiile. Con- sumatorii ar trebui să fie capabili să își adapteze consumul de energie și în funcție de semnalele de preț în timp real de pe piață, dacă optează pentru un contract de preț dinamic al energiei electrice, o opțiune prevăzută în noile norme. 6. Protejarea clienților vulnerabili Țările UE vor trebui să asigure alimentarea cu energie electrică a clienților vulnerabili și a gospo- dăriilor care nu dispun de acces la servicii ener- getice moderne, de exemplu prin acordarea de beneficii prin intermediul sistemelor de securitate socială. Articol preluat de pe site-ul: https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/ Autor: Elena Deacu
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LUCIAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2019 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Competiția Europeană pentru Ino- vare Socială Anul 2019 are ca temă a acestui concurs: provocarea deșeurilor de plastic. Competiția Europea- nă pentru Inovare Soci- ală căută idei și proiecte care ar reduce deșeurile din plastic și generarea de gunoi prin schimba- rea și îmbunătățirea proceselor existente sau prin introducerea de produse și inițiative. Inovările propuse trebuie să reducă cantitatea de deșeuri din plastic generată și încurajarea și fa- cilitarea refolosirii și reciclării deșeurilor din plastic. Soluțiile propuse trebuie să fie dimensionabile și să țintească spre o schimbare la nivel sistemic: fie lo- cal, național sau european. Soluțiile propuse trebuie să vizeze: • reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință; • reciclarea, re-utilizarea și upcycling-ul (valorifi- carea prin reutilizare) deșeurilor existente; • gestionarea deșeurilor de plastic acumulate din gropile de gunoi și impactul de mediu; • schimbarea comportamentelor consumatorilor, a comercianților și mediului de afaceri larg prin noi metode de reducere a deșeurilor de plastic sau creșterea nivelului de reciclare sau re-uti- lizare; • implementarea modelelor alternative de afa- ceri și optimizare a fluxului de furnizare pentru a reduce deșeurile de plastic și a crește nivelul de reciclare și re-utilizare; • introducerea de noi materiale potrivite unei economii circulare sau care oferă alternative sustenabile plasticului fosil. Termen limită pentru înscriere: 4 aprilie 2019 12:00 (ora Europei Centrale) Pentru mai multe detalii și înscrierea în competiție accesează acest link: http://bit.ly/ConcursInovareSociala2019 • Fonduri de 2 miliarde EUR pentru accelerarea instituirii Consiliului european pentru inovare Comisia anunță măsuri importante care vor di- namiza ultimii doi ani din faza pilot a CEI: Fonduri în valoare de peste 2 miliarde EUR în perioada 2019-2020 pentru lanțul inovării: pro- iecte de pionierat („pathfinder”) pentru dezvolta- rea tehnologiilor avansate pornind de la baza de cercetare (cu începere de mâine) și finanțare cu rol „accelerator” destinată start-up-urilor și IMM- urilor, pentru a le susține în crearea inovațiilor și în dezvoltarea lor până în etapa în care pot atrage investiții private (cu începere din luna iunie). În cadrul „acceleratorului”, companiile vor avea acces la finanțare mixtă (granturi și fonduri proprii) de până la 15 milioane EUR. Comisia va numi între 15 și 20 de lideri ai inovării în cadrul unui comitet consultativ al CEI, cu rolul de a supraveghea etapa pilot a CEI, de a pregăti viitorul CEI și de a promova CEI la ni- vel internațional. Inovatorii din întregul ecosistem sunt invitați să-și exprime interesul până la 10 mai. Comisia va recruta un prim grup de „manageri de programe” cu experiență de top în domeniul noilor tehnologii, pentru a oferi sprijin direct și permanent proiectelor. Apelul pentru candidaturi va fi publicat în curând. Comisia anunță un număr de 68 de start-up- uri și IMM-uri suplimentare selectate pentru o finanțare totală de 120 de milioane EUR în cadrul actualului proiect-pilot al CEI. Printre inovațiile dezvoltate de companii se numără o tehnologie de plată online bazată pe blockchain, noi ecrane efi- ciente din punct de vedere energetic și o soluție pentru combaterea zgomotului produs de trafic (defalcarea beneficiarilor în funcție de țară și sec- tor). Pentru mai multe informații: http://bit.ly/2JnZM5V Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×