Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal CDIMM nr. 3/2017_Europe Direct Maramures

358 views

Published on

Informatii europene

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal CDIMM nr. 3/2017_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXIII, Nr. 3/ Martie 2017 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ CARTEA ALBĂ PRIVIND VIITORUL UNIUNII EUROPENE Cartea albă privind viitorul UE a fost prezentată de Comisia Europeană la 1 martie 2017, cu scopul de a identifica și a propune diverse căi posibile pentru viitorul Europei. ”În prezent, ne confruntăm cu numeroase provocări, de la globalizare și impactul noilor tehnologii asupra societății și a ocupării forței de muncă, până la amenințările la adresa securității sau ascensiunea populis- mului. Trebuie să ne asigurăm că nu ne vom lăsa copleșiți de aceste tendințe și că, dimpotrivă, vom ști să profităm de oportunitățile pe care ni le oferă. Prezenta carte albă ilustrează factorii de schimbare din următorii zece ani și expune o serie de scenarii pentru modul în care Europa ar putea evolua până în 2025. Inițiază astfel o dezbatere, care ar trebui să ajute la concentrarea atenției și la găsirea unor noi răspunsuri la vechea întrebare: CE VIITOR NE DORIM PENTRU NOI, PENTRU COPIII NOȘTRI ȘI PENTRU UNIUNEA NOASTRĂ?” CARTEA ALBĂ PRIVIND VIITORUL EUROPEI poate fi consultată pe site-ul CE, în secțiunea: https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_ro UE - UN LOC ÎN SCHIMBARE ÎNTR-O LUME ÎN CONTINUĂ EVOLUȚIE Europa găzduiește cea mai mare piață unică din lume și deține a doua cea mai utilizată mo- nedă. Este cea mai mare putere comercială și cel mai mare donator de ajutor umanitar și pentru dezvoltare. Grație, în parte, programului „Orizont 2020”, cel mai mare program de cerce- tare multinațional, Europa se află în avangarda inovării. Diplomația UE are o pondere efectivă și contribu- ie la menținerea siguranței și sustenabilității planetei, după cum demonstrează acordul istoric încheiat cu Iranul privind programul său nuclear sau rolul de lider pe care l-a jucat UE în privința Acordului de la Paris privind schimbările climati- ce și în adoptarea de către Organizația Națiunilor Unite a obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030. Această influență este confirmată de coo- perarea strânsă cu NATO și de rolul activ al UE în cadrul Consiliului Europei. Europa reprezintă o atracție pentru mulți dintre partenerii săi. Deși, pe termen scurt, nu se preconizează nicio altă extindere a UE, această perspectivă în sine este deja un instrument eficace pentru a propa- ga stabilitate și securitate de-a lungul granițelor noastre. UE colaborează în mod activ cu țările din vecinătatea sa, atât din est, cât și din sud. De la parteneriatul nostru consolidat cu Ucraina la co- operarea extinsă cu partenerii noștri africani, ro- lul Europei de forță pozitivă cu impact la nivel mondial este mai important ca oricând. Se estimează că puterea economică a Europei se va diminua în termeni relativi și va reprezen- ta mult mai puțin de 20% din PIB-ul mondial în 2030, în scădere de la aproximativ 22% în pre- zent. Creșterea rapidă a influenței economiilor emergente accentuează necesitatea ca Europa să se exprime cu o singură voce și să acționeze cu în- treaga greutate a componentelor sale individuale luate împreună. Transformarea economiei Europei într-o eco- nomie mai favorabilă incluziunii, mai competitivă, mai rezilientă și mai pregătită pentru viitor va fi la fel de dificil de realizat și în anii următori. Continuare în pag. 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2017 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Pentru 1,7 milioane de cetățeni europeni care fac naveta în alt stat membru în fiecare zi, precum și pentru sute de milioane de persoane care călătoresc în Europa în fiecare an, din motive familiale, în sco- puri turistice sau de afaceri, frontierele sunt de domeniul trecutului. Cu toate acestea, pentru prima dată de la desființarea zidurilor cu o generație în urmă, crizele recente au determinat reintroducerea, la anu- mite frontiere din interiorul Europei, a unor controale temporare. PUNEREA SUB SEMNUL ÎNTREBĂRII A ÎNCREDERII ȘI A LEGITIMITĂȚII Proiectul european beneficiază încă de un sprijin puternic, dar acesta nu mai este necondiționat. Peste două treimi dintre europeni consideră UE un loc de stabilitate într-o lume tulbure. Mai mult de 80% dintre ei susțin cele patru libertăți fundamentale ale UE. 70 % dintre cetățenii din zona euro sprijină moneda co- mună. Totuși, încrederea cetățenilor în UE a scăzut, așa cum a scăzut și cea față de autoritățile naționale. În prezent, în UE au încredere în jur de o treime dintre cetățenii europeni, comparativ cu aproximativ jumătate dintre aceștia, în urmă cu un deceniu. Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3 Sursa: Comisia Europeană
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2017 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ UE nu este o construcție ușor de înțeles, întrucât combină atât nivelul european, cât și cel al statelor membre. Influența pozitivă a UE în viața de zi cu zi nu este vizibilă dacă nu există informare la nivel local. Comunitățile nu sunt întotdeauna la curent cu faptul că ferma din apropiere, rețeaua lor de transport sau universitățile sunt finanțate parțial de către UE. Cinci scenarii pentru Europa până în 2025 Scenariul 1. Continuăm pe același drum: UE-27 se axează pe realizarea agendei sale de reforme pozitive Scenariul 2. Accent exclusiv pe piața unică: UE-27 se reaxează treptat pe piața unică Scenariul 3. Cei care doresc mai mult reali- zează mai mult: UE-27 permite cooperarea mea strânsă între statele membre care doresc să realize- ze mai mult în anumite domenii Scenariul 4. Mai puțin, dar mai eficient: UE- 27 se axează pe obținerea de rezultate mai multe și mai rapide în anumite domenii de politică, acționând mai puțin în celelalte Scenariul 5. Mult mai mult, împreună: statele membre decid să realizeze mai mult, colaborând în toate domeniile de acțiune Calea de urmat Europa trebuie să facă acum o alegere. Există tot atât de multe oportunități, câte provocări. Acesta poate fi momentul Europei, care poate fi însă valorificat doar prin acțiunea comună și hotărâ- tă a tuturor celor 27 de state membre. Continuare din pag. 2 Continuare în pag. 4
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 3/2017 Indiferent care dintre scenariile prezentate în această carte albă va fi cel mai apropiat de rea- litate, valorile și aspirațiile comune îi vor lega în continuare pe europeni. Cartea albă prezentată la 1 martie de Comisia Europeană, marchează începutul, nu sfârșitul dez- baterilor. La Summitul de la Roma, din 25 martie, lide- rii Uniunii Europene s-au reunit pentru a sărbători cea de a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma, pentru a reflecta asupra realizărilor și pentru a dezbate cum ar putea și cum ar trebui să arate viitorul nostru. În continuare, Comisia Europeană, în colaborare cu Parlamentul European și cu statele membre inte- resate, va organiza o serie de „Dezbateri pe margi- nea viitorului Europei” în orașe și regiuni din toată Europa, va iniția dialoguri cu parlamentele naționale, cu autoritățile locale și regionale și cu societatea civilă în general. Comisia va elabora o serie de documente tematice de reflecție care prezintă diferite opțiuni pentru evoluția Europei. Aceste acțiuni concrete se vor realiza pentru a le putea prezenta cetățenilor un plan, o viziune și o cale de urmat până la alegerile pentru Par- lamentul European din iunie 2019. Avem cu toții un cuvânt de spus: VIITORUL EUROPEI ESTE ÎN MÂINILE NOASTRE! Declarația de la ROMA - 25 martie 2017 Cu prilejul Summitului dedicat aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma, liderii UE au semnat Declaraţia de la Roma, care subli- niază angajamentul pentru „o uniune unică cu instituţii comune şi valori puternice, o comu- nitate a păcii, libertăţii, democraţiei, dreptu- rilor omului şi statului de drept”. „Vom acţiona împreună, cu ritmuri şi in- tensităţi diferite acolo unde va fi necesar, dar mergând în aceeaşi direcţie, aşa cum am fă- cut în trecut, în conformitate cu tratatele şi păstrând uşa deschisă celor ce doresc să se alăture mai târziu. Uniunea noastră este ne- divizată şi indivizibilă”, se mai afirmă în textul Declaraţiei. Liderii europeni şi-au manifestat susţinerea pentru o Uniune Europenă care „rămâne deschisă” aderării ţărilor „care respectă valorile noastre (europene) şi care se angajează să le pro- moveze.” „Europa nu va fi construită dintr-odată sau ca urmare a unui plan unic, ci prin realizări concrete care să creeze în primul rând o solidaritate de facto.” Robert Schuman, 9 mai 1950 Continuare din pag. 3

×