Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal aug 2019 ed maramures

10 views

Published on

Jurnal CDIMM Maramures, nr. 8/August 2019

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal aug 2019 ed maramures

  1. 1. Anul XXV, Nr. 8/August 2019 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Școala de Vară Europe Direct Maramureș 2019 „Tinerii și democrația - povestiri digitale” Primele ecouri ale Școlii de vară 2019 Primele două zile ale Școlii de vară au trecut și participanții s-au familiarizat cu uneltele de bază pentru realizarea unei filmări profesionale (telegraphing, dan- gling cause, dramatic irony, dramatic tension etc.). Participanții au format două echipe care și-au ales temele pentru cele două scurtmetraje care vor fi produse. Am vizionat împreună scurtmetraje #EUandME regizate de către tinerii regizori selectați de Comisia Europeană. Au fost prezentate programele de editare vi- deo Da Vinci și Blender. Tinerii s-au gândit la două teme de interes european: 1. protecția mediului înconjurător 2. drepturile femeilor. Am realizat scenariile, am mers pe teren, am făcut poze, filmări, interviuri și înregistrări audio, multe multe activități din programul nostru. Povestirile digitale prind contur! Am atins împreună unele dintre obiectivele taberei de vară respectiv: • încurajarea dialogului pe teme prioritare euro- pene, a lucrului în echipă şi a spiritului competiţional – e- lemente esenţiale pentru dezvoltarea unui tânăr european, informat şi activ; • dezvoltarea capacităţii tinerilor de a lucra cu apa- rate de filmare/fotografiere și instrumente de editare dis- ponibile online (gratuit), abilităţi necesare în dezvoltarea lor profesională. Școala de vară 2019 la final După trei zile de formare intensă cu privire la teh- nicile de relizare a povestirilor digitale cei 10 tineri din Maramureș care au participat la Școala de Vară Europe Direct 2019 „Tinerii și democrația” și-au prezentat pro- iectele realizate în două echipe. 1. Primul scurtmetraj (intitulat „True Love Story”) a prezentat o poveste despre o relație în cadrul căreia există dificultăți și contradicții în privința creșterii unui copil, drepturile femeii în lumea modernă, inclusiv situații de agresiuni asupra femeilor singure și vulnerabile. 2. Al doilea scurtmetraj a prezentat eforturile Uniunii Europene, în colaborare cu autoritățile statelor membre, în ceea ce privește gestionarea ariilor protejate, cu exemplu aplicat, apropiat locației taberei de vară, Parcul Național Munții Rodnei, incluzând și riscurile pe care poluarea și managementul defectuos al resurselor naturale le pot avea asupra mediului.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 8/2019 Am atins împreună toate obiectivele taberei de vară respectiv: • creşterea implicării tinerilor în procesul decizio- nal european prin angajarea lor în dezbateri pe subiecte europene (cum ar fi dreptul la un mediu sănătos, protecția mediului, drepturile femeilor, drepturile și oportunitățile tinerilor); • încurajarea dialogului pe teme prioritare euro- pene, a lucrului în echipă cu termene limită şi a spiritului competiţional; • dezvoltarea capacităţii tinerilor de a lucra cu apa- rate de filmare/fotografiere și instrumente de editare dis- ponibile online (gratuit), abilităţi necesare în dezvoltarea lor profesională. Diplome de participare au fost înmănate tuturor participanților. Mulțumim tinerilor care au depus eforturi considera- bile pentru a realiza cele două scurtmetraje și unităților de învățământ care i-au nominalizat și au promovat în rândul lor această oportunitate de a se dezvolta în plan personal, chiar și în perioada vacanței de vară. Cu ajutorul lor ne gândim să organizăm evenimente de diseminare a rezul- tatelor școlii de vară, respectiv să vizionăm împreună filmulețele la ei la clasă. Ați fost grozavi! Mulțumim lui Andrei Haiduc pentru că a reușit, în- tr-un timp destul de scurt, să îi familiarizeze pe tinerii participanți cu tehnici din domeniul filmării și editării video și să le ofere „tips and tricks” din branșă. Este foarte important ca reprezentanți ai mediului de afaceri să interacționeze cu tinerii interesați de domenii creative sau tehnice, să își prezinte parcursul firmelor de tip start-up, dificultățile, dar și realizările pe care le obțin în fiecare zi, în beneficiul comunităților și economiei locale. Pentru mai multe detalii legate de munca lui Hai- duc Andrei Stefan intră pe site-ul www.aldmagic.com (producții cine-matografice și de televiziune, în special animație) Centrul Europe Direct Maramureş, găzduit de Fundația Centrul de Dezvoltare al Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș (CDIMM), în parteneriat cu Con- siliul Județean Maramureș – entitate afiliată în proiectul „Centrul Europe Direct Maramureş 2018-2020” (proiect finanțat de către Comisia Europeană) au organizat în peri- oada 27 – 29 august 2019, în localitatea Borșa din județul Maramureș o tabără de vără intitulată „Europe Direct – tinerii şi democraţia – povestiri digitale”. Mulțumim mult pentru implicare dragi participanți!!!
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2019 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ SURSE DE FINANȚARE • ”Fondului pentru Relații Bilaterale” Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile lansează primul apel pentru cereri de finanțare din cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale, pentru care se pot depune propuneri de proiecte de mobilitate până pe 4 octombrie. Parte integrantă a Active Citizens Fund România, Fondul pentru Relații Bilaterale își propune să contri- buie la întărirea relațiilor bilaterale dintre România și statele donatoare (Islanda, Lichtenstein și Norvegia). Obiectivul prezentului Apel pentru Cereri de finanțare lansat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile este să sprijine organizaţiile ne- guvernamentale din România și entități din statele donatoare în dezvoltarea de parteneriate durabile și pregătirea și depunerea unei Cereri de finanțare pen- tru un proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul ACF România. Activitățile eligibile din cadrul prezentului Apel sunt activități de mobilitate care creează sau întă- resc baza pentru cooperarea actuală sau viitoare între organizațiile din România și entități din statele dona- toare, pentru a pregăti elaborarea și depunerea unui proiect în parteneriat cu statele donatoare în cadrul Apelurilor pentru Cereri de finanțare ale ACF Ro- mânia (oricare rundă de finanțare). Prima rundă de finanțare este planificată să fie lansată în lunile oc- tombrie/noiembrie 2019. Alocarea totală maximă pentru prezentul Apel pentru Cereri de finanţare este de 75.000 EUR. Va- loarea minimă a grantului per proiect este de 1.000 EUR, iar valoarea maximă este de 3.000 EUR, cu o limită maximă de 1.500 EUR per participant per călătorie. Nu se solicită cofinanţarea proiectelor – rata de finanţare pentru un proiect este de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Perioada de implementare a proiectelor este de minim 0,5 luni și maxim 1,5 luni, iar aceasta trebuie stabilită astfel încât activităţile să nu înceapă mai de- vreme de 18 octombrie 2019 și să fie încheiate până la data de 13 decembrie 2019. ℹ️Pentru mai multe informații, inclusiv lista docu- mentelor necesare vă rugăm accesați următorul link scurt: http://bit.ly/ApelACFRO Active Citizens Fund este un program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale, care se desfășoară în România între 2019-2024 și are o va- loare totală de 46.000.000 Euro. Programul face parte din Granturile SEE și Nor- vegiene 2014-2021 și are ca obiectiv consolidarea societăţii civile și a cetățeniei active şi creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014- 2021 acordate de Islanda, Liechtenstein și Norvegia în 15 state membre UE din Europa Centrală și de Sud și în Ţările Baltice. Obiectivele Granturilor SEE și Norvegiene sunt reducerea disparităților economice și sociale și consolidarea relațiilor bilaterale dintre statul beneficiar și statele donatoare. Susținerea so- cietăţii civile este o prioritate cheie pentru Granturi- le SEE și Norvegiene 2014-2021, motiv pentru care 10% din totalul sumelor disponibile la nivel de ţară sunt alocate unui program pentru societatea civilă în fiecare din statele beneficiare, intitulat Active Citi- zens Fund. Acesta este încadrat în sectorul „Cultură, societate civilă, bună guvernare și drepturi și libertăți fundamentale”, unul dintre cele cinci sectoare consi- derate prioritare de statele donatoare Islanda, Liech- tenstein și Norvegia și Uniunea Europeană. https://activecitizensfund.ro/ “Îmbunătățirea Eficienței Energetice” Apelul de proiecte “Îmbunătățirea Eficienței Energetice” finanţat din Granturile Spațiului Econo- mic European (SEE) și Norvegiene Innovation Norway, în calitate de Operator de Fond, a lansat apelul care va finanța activități menite să îmbunătățească eficiența energetică. Apelul sprijină proiectele care contribuie direct la reducerea gazelor cu efect de seră. Proiectele trebuie să urmărească: Eficiența energetică în clădiri (deținute de entități neeconomice) Eficiența energetică în industrie Eficiența energetică în infrastructură Eficiența energetică a produselor Eficiența energetică în sectorul transporturilor. Aplicanţi eligibili: entităţi publice sau private, organizații comerciale sau necomerciale, organizații neguvernamentale, constituite ca persoane juridice în România. Parteneri eligibili: entităţi publice sau private, organizații comerciale sau necomerciale, constituite ca persoane juridice în Norvegia, Islanda, Liechten- stein sau România. Apelul de proiecte “Îmbunătățirea Eficienței Energetice” este deschis între 15 august 2019 - 20 ianuarie 2020. ‼️Termen limită de depunere: 20 ianuarie 2020, ora 14:00 (ora României)
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LU- CIAN , Angela MUREȘAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2019 ȘTIRI EUROPENE ”Juvenes Translatores” Comisia Europeană a anunțat cea de-a 13-a ediție a con- cursului său anual „Juvenes Translatores” („tineri traducă- tori” în limba latină) dedicat elevilor din învățământul secun- dar din întreaga Europă. 1️. Începând cu data de 2 septembrie, școlile din toate sta- tele membre ale UE vor putea să se înscrie online, astfel încât elevii lor să poată concura cu alți elevi din întreaga Europă. Înscrierea pentru școli - prima etapă a procesului în două eta- pe - este deschisă până la 20 octombrie 2019 la prânz. For- mularul de înscriere poate fi completat în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE:https://jt.ec.europa.eu/ 2️. În continuare, Comisia Europeană va invita un număr de 751 de școli la următoarea etapă. Numărul școlilor parti- cipante din fiecare țară va fi egal cu numărul de locuri deținut de țara respectivă în Parlamentul European (32 de școli din România), selecția școlilor fiind efectuată în mod aleatoriu cu ajutorul unui calculator. Școlile alese trebuie să desemneze apoi între 2 și 5 elevi pentru a participa la concurs. Elevii pot fi de orice naționalitate, însă trebuie să aparțină toți aceluiași grup de vârstă, și anume, să fie născuți în anul 2002. 3️. Concursul va avea loc la 21 noiembrie 2019 și se va desfășura simultan în toate școlile participante. Începând de anul acesta, concursul se va desfășura online. 4️. Câștigătorii — câte unul din fiecare țară — vor fi anunțați până la începutul lunii februarie 2020. Anul acesta, adolescenții participanți vor trebui să tradu- că un text pe tema a ceea ce pot face tinerii pentru a contribui la conturarea viitorului Europei. Participanții vor putea alege să traducă între oricare două dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE (552 de combinații posibile). Mai multe informații legate de această competiție la ur- mătorul link scurt: http://bit.ly/TineriTraducatori Direcția Generală Traduceri a Comisiei a organizat con- cursul „Juvenes Translatores” în fiecare an, începând din 2007. Concursul promovează studiul limbilor străine în școli și oferă tinerilor posibilitatea de a avea o primă impresie des- pre ce înseamnă să fii traducător. El se adresează elevilor de liceu în vârstă de 17 ani și se desfășoară la aceeași dată și în mod simultan în toate școlile selectate din UE. Concursul i-a inspirat și i-a încurajat pe unii participanți să studieze limbile străine mai departe, la nivel universitar, și să devină traducători profesioniști. Concursul oferă, de ase- menea, o oportunitate de a sublinia bogata diversitate ling- vistică a Europei. ”Rute Culturale Europene” Lansată de către Consiliului Europei în anul 1987, inițiativa Rutelor Culturale demonstrează prin intermediul unei călătorii în spațiu și timp, modul în care moștenirea dife-ritelor țări și culturi din Europa contribuie la forma- rea unei vii moșteniri culturale comune. O Rută Culturală Europeană reprezintă o certificare acordată de către Con- siliul Europei în favoarea unor rețele parteneriale care promovează cultura, istoria și memoria comună. Teritoriul România este traversat în prezent de 8 rute turistice, dintre cele 38 certificate de Consiliul Europei: 1. ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th century In Europe’s Urban Memory; 2. European Cemeteries Route; 3. Iter Vitis Route; 4. TRANSRO- MANICA - The Romanesque Routes of European Herit- age; 5. Iron Curtain Trail; 6. European Route of Jewish Heritage; 7. Roman Emperors and Danube Wine Route; 8. Réseau Art Nouveau Network. Accesează link-ul aici: http://bit.ly/TraseeCulturale Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×