Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jurnal November 2018 ED Maramures

105 views

Published on

Jurnal CDIMM Maramures Noiembrie 2018 - ED Maramures

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jurnal November 2018 ED Maramures

  1. 1. Anul XXIV, Nr. 11/ Noiembrie 2018 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureș FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Drepturile pasagerilor din transportul feroviar: norme noi pentru o protecție mai bună a călătorilor din UE Eurodeputații sunt pregătiți să susțină noile norme menite să consolideze drepturile pasage- rilor din transportul feroviar în UE. Deoarece în fiecare an pasagerii călătoresc aprox- imativ 500 de miliarde de kilometri pe rețeaua de căi ferate ale Europei, Parlamentul dorește să se asigure că aceștia sunt protejați. Deputații europeni vor vota asupra modernizării drepturilor pasagerilor din transportul feroviar pe 15 noiembrie. Modificările propuse cuprind câteva domenii cheie care se vor aplica în toate statele membre UE și pentru toate serviciile feroviare. Acestea au fost aprobate de către comisia pentru transport și turism pe 9 octombrie. http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20181005STO15109/drep- turile-pasagerilor-din-transportul-feroviar Mai multe drepturi pentru persoanele cu dizabilități și mobilitate redusă Toate companiile feroviare din UE vor fi nevoite să garanteze asistență gratuită pen- tru persoanele cu dizabilități sau mobilitate redusă. De asemenea, acestea vor trebui să asigure compensarea integrală în cazul pierderii sau deteriorării echipamentului de mobilitate, precum și în cazul pierderii sau accidentării animalelor dresate. (57% dintre români, comparativ cu 55% în aprilie 2018) se declară interesaţi de aceste alegeri. În legătură cu temele pe care le doresc discutate în campania electorală, europenii au identificat următoarele priorităţi: imigraţie (menţionată de 50% dintre respondenţi), economie (47%), combaterea şomajului în rândul tinerilor (47%), combaterea teror- ismului (44%) şi protecţia mediului (40%). Temele prioritare identificate de români sunt: economie (53%), combaterea şomajului în rândul tinerilor (44%), promovarea dreptur- ilor omului şi a democraţiei (38%), protecţia consumatorului şi siguranţa alimentară (36%) şi protecţia socială (35%). Compensații pentru întârzieri În cazul amânării călătoriei cu trenul, pasagerii pot să ceară rambursarea integrală a biletului sau să continue călătoria și să ceară o rambursare parțială. Eurodeputații susțin ideea de creștere a despăgubirii în funcție de durata întârzierii. Aplicare uniformă a legislației în toate statele membre UE În prezent, doar cinci state membre aplică Continuare in pagina 2
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Fundația CDIMM Maramureș - Jurnal CDIMM nr. 11/2018 integral normele existente privind drepturile pasagerilor din transportul feroviar, în timp ce altele au scutiri pentru serviciile de lungă distanță interne și transfrontaliere urbane, suburbane și regionale. Deputații europeni vor ca statele membre să renunțe la scutiri în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a noilor norme. Mai multe informații despre drepturile pasagerilor Companiile feroviare vor trebui să of- ere călătorilor mai multe informații despre normele existente, de exemplu prin include- rea în bilete a unor informații detaliate privind drepturile pasagerilor. De asemenea, acestea vor trebui să fie mai transparente cu privire la termenele și procedurile de procesare a reclamațiilor. Trenuri cu locuri speciale pentru bici- clete În prezent, spațiile special amenajate pentru biciclete în trenuri sunt inadecvate. Deputații europeni doresc ca trenurile noi să aibă spații de depozitare pentru biciclete, pentru a încuraja utilizarea lor. S u r s a : h t t p : / / w w w . e u r o p a r l . e u - r o p a . e u / n e w s / r o / h e a d l i n e s / society/20181005STO15109/drepturile- pasagerilor-din-transportul-feroviar Intenționați să călătoriți cu mașina în altă țară din UE? Sau doriți să închiriați o mașină pe durata șederii în străinătate? Rețineți că regulile de circulație diferă de la o țară la alta. Asigurați-vă că aveți un permis de conducere valabil și o asigurare auto corespun- zătoare. Permisul de conducere și asigurarea auto Când călătoriți cu mașina în altă țară din UE, asigurați-vă că permisul de conducere și asi- gurarea auto sunt valabile în țările pe care le vizitați. Recunoașterea și valabilitatea permisu- lui de conducere Permise de conducere europene Dacă permisul v-a fost eliberat de o țară din UE, îl puteți folosi peste tot în UE. Înainte de plecare, asigurați-vă că permisul este încă valabil. Dacă permisul expiră pe dura- ta unei călătorii în străinătate, acesta își pierde automat valabilitatea și s-ar putea să nu fie re- cunoscut în alte țări. Atenție! Nu puteți conduce în altă țară cu un permis sau un certificat provizoriu. Format standard Începând din 2013, toate permisele noi eli- berate în UE respectă un model european stan- dard - au forma unui „card bancar” din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de secu- ritate îmbunătățite. Încă mai puteți folosi permisul emis anterior, dar acesta va fi înlocuit cu noul model în mo- mentul în care îl reînnoiți (sau, cel târziu, până în 2033). Categoriile de permise de conducere recu- noscute în Europa sunt următoarele: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE. În atenția adolescenților: În unele țări din UE se aplică restricții de vârstă pentru anumite ca- tegorii de vehicule. Permise eliberate în UE în schimbul unui permis dintr-o țară terță Dacă ați înlocuit permisul eliberat de o țară din afara UE cu un permis european din țara în care locuiți în prezent, îl puteți utiliza pentru a conduce peste tot în UE. Va urma Continuare din pagina 1 Deplasarea cu mașina în străinătate Sursa:https://europa.eu/youreuro- pe/citizens/travel/driving-abroad/in- dex_ro.htm
  3. 3. Proiect co- nanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia o cială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co- nanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2018 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ȘTIRI EUROPENE • Măsuri UE privind ocuparea forței de mun- că în rândul tinerilor Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor reprezintă una dintre principalele preocupări în Europa. Aflați ce măsuri a luat UE pentru a combate această problemă. Tinerii s-au numărat printre cei afectați de cri- za financiară și economică. Rata șomajului în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din UE a crescut de la 15% în 2008 la 24% la înce- putul lui 2013. Cele mai mari procente au fost înre- gistrate în Grecia (60%), Spania (56,2%), Croația (49,8%), Italia (44,1%) și Portugalia (40,7%). În timp ce rata șomajului în rândul tinerilor a scă- zut de la 24% în 2013 până la 15,1% în mai 2018, ponderea persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani care nu lucrează, nu studiază sau nu ur- mează cursuri de formare a scăzut de la 13,2% în 2012 până la 10,9% în 2017. UE a lansat mai multe inițiative care au ca scop reducerea șomajului în rândul tinerilor. Parlamentul European solicită suplimentarea fondurilor pentru programele europene precum Erasmus+ și „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” în bugetul UE pentru anul 2019. Inițiative menite să sprijine tinerii Atât „Garanția pentru tineret” cât și „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tine- rilor” se adresează tinerilor care nu au un loc de muncă, nu studiază sau nu urmează un curs de formare profesională. Aici sunt incluși atât șomerii de lungă durată, cât și cei care nu sunt înscriși ca persoane în căutarea unui loc de muncă. În 2013, statele membre ale UE și-au dat acor- dul pentru lansarea „Garanției pentru tineret”, o inițiativă europeană care are ca obiectiv ca toți ti- nerii cu vârsta sub 25 de ani să primească o ofer- tă de calitate pentru angajare, educație continuă, ucenicie, stagiu în termen de patru luni de la mo- mentul în care au devenit șomeri sau au absolvit învățământul obligatoriu. „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” este una dintre principalele resur- se financiare ale UE menite să sprijine punerea în aplicare a programelor din cadrul „Garanției pen- tru tineret”, precum formarea și asistența acorda- tă tinerilor pentru a-și găsi primul loc de muncă, cu stimulente pentru angajatori. Inițiativa se adre- sează tinerilor care locuiesc în regiuni unde rata șomajului depășea 25 %. Aici sunt incluse peste 120 de regiuni din 20 de țări din UE. Conform Comisiei Europene, începând cu 2014, peste 5 milioane de tineri se înscriu anual în pro- gramele din cadrul „Garanției pentru tineret”. În același timp, „Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor” a susținut peste 1,7 mi- lioane de tineri până în prezent. De asemenea, platforma „Alianța europeană pentru ucenicii” a fost lansată pentru a sprijini „Garanția pentru tineret” și pentru a îmbunătății calitatea uceniciilor în Europa. În 2014, statele membre au convenit asupra unui cadru de calitate pentru stagii, pentru a le oferi tinerilor posibilitatea de a dobândi experiență de muncă de înaltă calitate în condiții echitabile și de siguranță, sporind în același timp șansele aces- tora de a se angaja. Inițiativa „Your first EURES Job (YfEj)”, are ca scop promovarea mobilității forței de muncă prin informarea tinerilor cu privire la oportunitățile de angajare în alte țări din UE. Această platformă adună CV-urile tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani din toate cele 28 de state membre ale UE și din Norvegia și Islanda, care își caută un loc de muncă. De asemenea, aceasta inițiativă se adresează și angajatorilor prin promovarea locu- rilor de muncă sau a stagiilor disponibile pentru tineri. În septembrie, Parlamentul a aprobat stabilirea cadrului legal pentru inițiativa „Corpul european de solidaritate”, care are ca obiectiv să ofere tine- rilor șansa de a face voluntariat sau de a se impli- ca în proiecte pentru a ajuta comunități și oameni din toată Europa. Sursa: http://bit.ly/fortademuncainran- dultinerilor
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de nanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri și studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Colectivul de redacţie Radu BIG, Vlad PASCU, Răzvan MANȚA, Radu LUCIAN ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2018 ȘTIRI DESPRE FINANȚĂRI • Programul - POS Mediu 2014-2020 AM POIM a lansat apelul de proiecte pentru refacerea ecosistemelor degradate AM POIM a anunțat lansarea apelului de proiecte conform Ghidului Solicitantului aferent acțiunii Menținerea și refacerea ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele euro- pene în domeniu, inclusiv în mediul marin din cadrul OS 4.1. Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea eco- sistemelor degradate. Finanțarea proiectelor în cadrul acțiunii Men- ținerea și refacerea ecosistemelor degradate și a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin vizează: • promovarea măsurilor de refacere a unui habitat natural în sensul îmbunătățirii sau menținerii stării favorabile de conservare sau refacerea funcțiilor unor ecosisteme care au fost diminuate sau degradate. Bugetul total alocat acestor investiții este de 75,2 mil.euro. Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 14 decembrie 2018 ora 10:00 și se va încheia în data de 31 decembrie 2020, ora 10.00. Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro • Rețea europeană de incubatoare de afaceri Ministerul pentru mediul de afaceri propune crearea unei rețele europene de in- cubatoare de afaceri și adaptarea cadrului de funcționare a IMM-urilor la realitățile lumii di- gitale. Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a partici- pat, miercuri, la Bruxelles, la reuniunea comu- nă a Guvernului României și a Comisiei Europe- ne, organizată cu scopul de a pregăti viitoarea Președinție a Consiliului Uniunii Europene și de a discuta prioritățile acesteia. Reuniunea Colegiului Comisarilor Uniunii Eu- ropene cu guvernul statului membru care ur- mează să dețină Președinția Consiliului Uniunii Europene este organizată, în mod tradițional, înaintea începerii mandatului semestrial. Unul dintre pilonii pe care se bazea- ză prioritățile României este asigurarea convergenței și coeziunii economice, sociale și teritoriale. Acest concept vizează dezvoltarea durabilă și echitabilă pentru toți cetățenii și sta- tele membre, prin promovarea conectivității, a digitalizării, a cooperării regionale, a stimulării antreprenoriatului și a competitivității industriei europene. Pe aceleași coordonate au fost și propunerile recente ale MMACA: crearea unei rețele euro- pene de incubatoare de afaceri și adaptarea ca- drului de funcționare a IMM-urilor la realitățile lumii digitale. Sursa: https://www.fonduri-structurale.ro Informațiile de pe această pagină sunt preluate și adaptate de pe http://www.finantare.ro

×