Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa

433 views

Published on

Interaktiivinen tekniikka -konferenssin esitys keväällä 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa

 1. 1. Verkkokurssitarjotin laajentaa maakunnan opintotarjontaa ITK 23.4.2010 Matleena Laakso ja Anna-Maija Mikkonen PAOK – Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri -ohjelma
 2. 2. Avoimesti, yhteisöllisesti oppimista! PAOK-hanke 2009-2011 • Pirkanmaan toisen asteen oppilaitoksille suunnattu toiminta- ja kehittämisohjelma • Tavoitteena luoda tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä yhteisölliseen ja avoimeen toimintaan perustuva oppimis- ja toimintakulttuuri Palvelut • Verkostot (kollegavalmentajat, kehittämisprojektit,..) • Osaamisen kehittäminen (koulutus, konsultointi,..) • TVT-strategiatyö • Maakunnallinen verkkokurssitarjotin
 3. 3. Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssitarjotin (www.seututarjotin.fi) Pirkanmaan toisen asteen oppilaitosten yhteinen palvelu (39 oppilaitosta) Täydentää oppilaitosten omaa tarjontaa ja mahdollistaa maakunnallisesti monipuolisen kurssitarjonnan Tuo oppilaitosten erityis- osaamisen kaikkien ulottuville Tukee uusien oppimis- ympäristöjen hyödyntämistä osana lähiopetusta
 4. 4. Pirkanmaan maakunnallinen verkkokurssitarjotin Lukuvuonna 2009-2010 • 29 yksikköä/oppilaitosta tarjosi kursseja (64:stä) • tarjolla oli noin 100 kurssia (10 peruttiin) • 865 ilmoittautumista • 575 opiskelijaa (1,5 kurssia/opiskelija) • Kurssin loppuun suorittaneista ja numeerisesti arvioiduista noin 70 % sai arvosanaksi 8, 9 tai 10
 5. 5. Näin se toimii! PAOK (ylläpito ja kehittäminen) Suunnitteluryhmä (tarjonnan kehittäminen) Oppilaitokset (päätökset tarjonnasta ja markkinointi) • Opettajat - vievät ja kurssin tiedot tarjottimelle - saavat järjestelmästä omille kursseilleen ilmoittautuneiden tiedot - vievät arvosanat kurssiarviointipohjaan ja tulostavat kurssiarviointiasiakirjan • Opiskelijat (ilmoittautuvat kurssille tarjottimen kautta) • Oppilaanohjaajat (arvosanat ja osallistumisen hyväksyminen) • Koulusihteerit (arvosanat ja laskutus)
 6. 6. SWOT- tänään Vahvuudet • Tarjotin mahdollistaa maakunnallisen verkkokurssitarjonnan • PAOK tarjoaa konsultointia ja rahoitusta uusien verkkokurssien luomiseen ja vanhojen kehittämiseen • Tarjonnassa hyviä ja monipuolisia verkkokursseja • Tarjonnassa lähes kaikki lukioiden pakolliset ja useita syventäviä ja soveltavia kursseja • Oppilaitosten yhteistyö kurssien kehittämisessä ja järjestämisessä
 7. 7. SWOT- tänään Heikkoudet • Vertaisoppiminen ja yhteistoiminnallisuus vähäistä • Osassa kursseja oppimistehtävät yksipuoleisia • Sosiaalisen median ja videoneuvottelun hyödyntäminen vähäistä • Paljon keskeyttäneitä • Kaikki opettajat ja opiskelijat eivät vielä tunne palvelua eikä kaikilla ole käsitystä siitä, mitä verkossa opiskelu edellyttää • Ammatillisen koulutuksen kursseja vielä vähän
 8. 8. Työskentelytapojen monipuolisuus (opiskelijapalaute, 126 vastaajaa) • ”Kaikki samaa netistä selailua.” • ”Itsenäisesti kotona tehdyt tehtävät olisivat voineet olla hieman monipuolisempia.” • ”Kurssi vaatii lähinnä lukemista, historia sopii hyvin verkkokurssiksi.” • ”Eipä verkkokurssilla oikein voi mitään erikoista tehdä.” • ”Monipuolisia tehtäviä, jotka olivat soveltavia tehtäviä aiheeseen.”
 9. 9. Hyödynnettiinkö kurssilla sosiaalista mediaa? • ”Netistä pari asiaa katottiin.” • ”Kurssilla ei ollut tarvetta sosiaaliselle medialle.” • ”Ei käytetty, luojan kiitos. On sitä muutakin tekemistä kuin roikkua koneella.” • ”Kurssilla olisi voitu hyödyntää enemmän edellä mainittua sosiaalista mediaa.”
 10. 10. Vertaisoppimista ei hyödynnetä Yli puolet vastanneista kertoi, ettei kursseilla työskennelty lainkaan pienryhmissä • ”Kurssi oli täydellinen, ilman ylimääräisiä ja joutavia mielipiteen vaihtoja aiheesta.” • ”Verkkokurssilla se ei ole mahdollista” • ”Kurssilla ei ollut tarvetta pieniryhmätyöskentelyyn” • ”Keskusteltua sai jos halusi.” • ”Emme työskennelleet ryhmissä sillä tämä oli verkkokurssi ja teimme itsenäisesti tehtäviä.” • ”Ei työskennelty, mutta miksi olisi pitänytkään? Tämähän oli verkkokurssi ja minusta verkko-opiskelun idea on juuri se, että jokainen saa itse opiskella omaan tahtiinsa ja samalla olla itse vastuussa.”
 11. 11. Mikä edisti oppimistasi? • ”Keskustelut ajankohtaisista aiheista olivat mielenkiintoisimpia ja pitivät mukana jutuissa.” • ”Oli hienoa lukea muiden mielipiteitä uskonnollisista asioista. Opettajan kommentointi oli hyvä asia.” • ”Keskeisin oppi oli tajuta, kuinka paljon asiaa mahtuu yhteen kokeeseen ja oppia jäsentämään sitä.” • ”Psykologian tärkeimpien asioiden ’tiivistys'. Ymmärrän enemmän nyt psykologiasta tieteenä ja sen ajattelutavoista.” • ”Oppimistani edisti halu saada hygieniapassi. Keskeisin oppi ettei hygieniaosaaminen olekaan yksinkertainen asia vaan eri osioista koostuva kokonaisuus.”
 12. 12. SWOT- huomenna Uhat • Muutosvastarintaa perinteisestä opettajajohtoisesta opetuksesta yhteisölliseen verkko-oppimiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen (opettajilla ja opiskelijoilla) • Kaikki toimijat eivät sitoudu yhteistyöhön (ei riittävästi kursseja eikä opiskelijoita) • Kun oman lukion kursseja taloudellisista syistä karsitaan, riittääkö motivaatiota tuottaa kursseja tarjottimelle?
 13. 13. SWOT- huomenna Mahdollisuudet • Kattava ja monipuolinen kurssitarjonta • PAOK kouluttaa ja konsultoi opettajia kurssien kehittämisessä (mm. verkko-ohjaaminen ja yhteisöllinen työskentely sekä oppimisalustojen, sosiaalisen median ja videoneuvottelun monipuolinen hyödyntäminen) • Lukiokurssien tarjonnan väheneminen opiskelijamäärien vuoksi ja taloudellisista syistä voi lisätä tarjottimen kurssien kysyntää • Laadukkaat verkkokurssit mahdollistavat opiskelijan itse- ohjautuvuuden ja vertaisoppimisen tukemisen sekä antavat valmiuksia työelämään ja jatko-opinnoille • Suomen verkkokurssitarjottimien yhdistyminen?
 14. 14. paokhanke.ning.com www.seututarjotin.fi

×