Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Pedagogin digitystä 11.10.22

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Pedagogin digitystä 1.2.22
Pedagogin digitystä 1.2.22
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 31 Ad

Pedagogin digitystä 11.10.22

Download to read offline

TAMKin järjestämän OPH-rahoitteisen koulutuksen webinaari 1/6. Muut materiaalit koulutuksen verkkoympäristössä vain osallistujille.

TAMKin järjestämän OPH-rahoitteisen koulutuksen webinaari 1/6. Muut materiaalit koulutuksen verkkoympäristössä vain osallistujille.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Pedagogin digitystä 11.10.22 (20)

More from Matleena Laakso (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Pedagogin digitystä 11.10.22

 1. 1. 11.10.2022 | 1 Pedagogin digitystä 3 op DigiPuffetti - DigiPedagogiikan noutopöytä -hanke Webinaari 11.10.2022 (1/6) Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso
 2. 2. DigiPuffetti – DigiPedagogiikan noutopöytä Tampereen ammattikorkeakoulun OPH-rahoitteinen opetustoimen täydennyskoulutushanke: www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/digipuffetti- digipedagogiikan-noutopoyta • Tämä koulutus uusitaan keväällä 2023. • Hankkeen muut koulutusosiot järjestetään 2023.
 3. 3. Pedagogin digitystä 3 op Koulutuksen tavoitteena on syventää osaamista verkko- pedagogiikasta ja erilaisista digityökaluista. Koulutukseen kuuluu kuusi tallennettavaa webinaaria ja etätehtävää. • Ti 11.10.2022: Verkkopedagogiikka, verkkokurssit ja hybridiopetus • To 27.10.: Opiskelijoiden osallistaminen ja aktivointi • Ti 8.11.: Opettajat ja opiskelijat digisisältöjen tuottajina ja jakajina (esim. infograafit ja videot) • Ma 21.11.: Digisisällöt jatkuu (esim. animaatiot ja interaktiiviset kuvat, videot ja skenaariot) • To 1.12.: Verkkosisältöjen ja -tehtävien luominen H5P-työkaluilla (nyt helposti ja maksutta kaikkien käytettävissä!) • Ke 7.12.: Sähköiset kokeet ja kyselyt •
 4. 4. Ohjelma klo 14.30-16.30 • Koulutuksen aloitus • Johdanto verkkopedagogiikkaan • Verkkokurssien tekeminen • Hybridiopetus Tallenteet, materiaalit ja oppimistehtävät löytyvät koulutuksen Padletista.
 5. 5. Kameran peukutus Kuva: Ruudunkaappauskuva Teams-webinaarista
 6. 6. Vaaksamitta Kuva: Newsong, Pixabay
 7. 7. Koulutuksen Padlet-ympäristö
 8. 8. Tavoitteena on opetus, jossa yhdistyy sisältötieto, pedagogiikka ja teknologia Koehler & Misihra 2006: tpack.org Oheinen suomennos Harto Pönkä: harto.wordpress.com/2015/09/18/2000-luvun- ydintaidot-oppimisen-tulevaisuus-ja-opetuksen- suunnittelu TPACK-malli jäsentää opettajan osaamisvaatimuksia.
 9. 9. Opetuksen hyvät työtavat Minna Lakkala: www.slideshare.net/MinnaHL/pedagogineninfra2015 • Työskennellään asiantuntijatiimien tapaan. • Suoritetaan todenmukaisia tehtäviä ja ratkotaan haastavia ongelmia. • Hyödynnetään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä ja digitaalista teknologiaa. • Luodaan yhdessä uutta tietoa ja laaditaan konkreettisia tuotoksia prosessin lopputuloksena. Kuva: Alexas-Photos, CC0, pixabay.com
 10. 10. Keskeisimmät oppimiseen vaikuttavat tekijät Yhteistyö muiden kanssa Omien ja ryhmän yhteisten oppimisen prosessien säätely Teknologian tuki Lähteenä korkeakoulupedagogiikan UNIPSin sivulle unips.fi/pedagogics-in-digital-learning upotettu Oulun yliopiston Essi Vuopalan video (CC BY): youtu.be/OnWgTuaKUVo
 11. 11. classroomscreen.com Lue lisää: www.matleenalaakso.fi/2019/02/classroomscreen.html
 12. 12. Erilaisia verkkokursseja 1. Ohjattu verkko-opetus 2. Itseopiskelu verkossa (non-stop) 3. MOOC-kurssit (Massive Open Online Course) 4. Sulautuva oppiminen (blended learning) 5. Webinaarisarjat
 13. 13. Kaksi tapaa luoda verkkokursseja Ruudunkaappauskuva Vesa Paajasen videosta Vuorovaikutus verkkokurssilla (2018). UEF:n Flippausmanuaalin uusi versio: sites.uef.fi/flippaus/flippausmanuaali
 14. 14. Pedagoginen malli Teoriapohjainen jäsennys oppimisprosessin etenemisestä, mikä toimii apuna verkkokurssin suunnittelussa. Usein yhdistetään useampaa mallia. Kuva: OpenClipart-Vectors, CC0, pixabay.com Case-oppiminen Projektioppiminen Yhteisöllinen oppiminen Ilmiöpohjainen oppiminen Ongelmaperustainen oppiminen (PBL) Käänteinen oppiminen Sulautuva oppiminen
 15. 15. Verkko-opetuksen suunnittelu on oppimisprosessin suunnittelua Kuva: joepmeindertsma CC0, pixabay.com Kysy itseltäsi, mitä haluat oppijan tekevän. Verkossa ohjaat työskentelyä oppimistehtävillä.
 16. 16. Pedagoginen käsikirjoitus Suunnitelma siitä, miten oppimisprosessi ja –tehtävät vaiheistetaan pienempiin osiin oppimispolun varrelle. • Kertoo, mitä kurssilla tapahtuu: suunnitellaan opiskelijan ja opettajan toimintaa, oppimistehtäviä, vuorovaikutusta ja oppimisen tukemista. • Auttaa näkemään kurssin rakenteen ja kokonaisuuden. Kuva: picjumbo_com, CC0, pixabay.com
 17. 17. Hyviä lähteitä verkkokurssin suunnitteluun ja oman kurssin arviointiin: bit.ly/vk-oppaita
 18. 18. Yhteisöllisyyden kehitysportaat verkko-oppimisympäristössä Minna Lakkala: core.ac.uk/download/pdf/339407282.pdf Ratkaisujen ja tuotosten pitkäjänteinen yhdessä kehittäminen – pääpaino tiedonrakentamisen käytännöissä Keskustelu ja vuorovaikutus oppijoiden kesken – pääpaino kommunikaatiotaidoissa Ideoiden ja tuotosten jakaminen ja kommunikointi – pääpaino oppisisällöissä ja tiedon esittämistaidoissa Kommunikaatio opettajan ja oppijoiden välillä – pääpaino oppisisällöissä Ei yhteisöllisyyttä, verkkoympäristö materiaalin välityskanavana – pääpaino oppisisällöissä
 19. 19. Miten verkko-opiskelun saa sujumaan? • Aseta tavoitteita. • Tee töitä oppimisen eteen – ja oman motivaation. • Varaa kalenteriin opiskeluaikaa. • Tutustu ryhmääsi ja osallistu sen vuorovaikutukseen antaen ja saaden. • Pyydä tarvittaessa apua. OPETTAJA: • Puhu oppijoiden kanssa verkossa opiskelusta. • Edellytä reflektiota ja pyydä palautetta, myös kurssin aikana. Kuva: Elf-Moondance, pixabay.com
 20. 20. 3 avainta parempaan verkkokurssiin Henri Annala: digimentorit.tamk.fi/2016/03/18/kolme-avainta-paremman-verkkokurssin-suunnitteluun 1. Selkeys Tehostaa sekä opettajan että opiskelijoiden ajankäyttöä ja lisää todennäköisyyttä kurssisuorituksille. 2. Yhdessä tekeminen Osallistujien välisen vuorovaikutuksen käyttämisellä on huomattavia etuja (mm. oppimistulokset ja motivaatio). 3. Ohjaus ja palaute Pedagogisesta näkökulmasta ajateltuna verkkokurssilla opettajan tärkein tehtävä on ohjata ja antaa palautetta. Kuva: Mohamed_hassan, CC0, pixabay.com
 21. 21. Apoa-projektin esiin nostamia amk-opiskelijoiden toiveita https://apoa.tamk.fi/ Alla oleva on lainaus TAMKin Jarmo Vihmalaaksolta ja Sanna Sintoselta Moodlen mestariopintojen materiaaleista syksyltä 2020 • Yhdenmukainen ja selkeä kurssirakenne • Omaa edistymistä voi seurata, tehtävät ja määräajat näkyvissä • Opettajalta ei tarvitse erikseen kysyä kurssin käytännöistä • Yhdenmukaiset palautusajat tehtävissä (ainakin klo-aika!) • Sisällöt samalla tavalla eri aiheissa ja aktiviteeteissä • Ei turhia klikkauksia Kuva: chenspec, pixabay.com
 22. 22. FiTechin suositukset keskeyttämisten vähentämiseksi Akseli Huhtasen selvitys: fitech.io/fi/fitech-selvitti-miten-vahentaa-keskeyttamista-verkkokursseilla 1. ”Kursseille tulee rakentaa mahdollisuuksia opiskelijoiden keskinäiseen sekä opiskelijan ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. 2. Sisällöllistä ja teknistä tukea on tarvittaessa oltava tarjolla. Varmista, että opiskelijoilla on tiedossaan yhteyshenkilön yhteystiedot. 3. Opettaja lähettää kurssin keskivaiheilla viestin, jossa kerrotaan miten toimia, jos on jäänyt kurssilla jälkeen. 4. Ennen kurssin alkua opiskelijoiden opiskelu- ja tietotekninen osaamistaso testataan ja tarjotaan tukea valmiuksiltaan heikoille.”
 23. 23. Hybridiopetus vai opetustilanteen striimaus? Kuva:Mohammed Hassan, CC0, pixabay.com
 24. 24. Mitä on hybridiopetus? Hybridiopetuksella tarkoitetaan synkronista opetustilannetta, missä osa ryhmästä on läsnä ja osa etänä. Molemmille ryhmille tarjotaan mahdollisimman yhteneväinen oppimistilanne. • Kaikki läsnä • Ope läsnä, opiskelijat etänä • Ope läsnä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä+etänä • Ope etänä, opiskelijat läsnä • Kaikki etänä Kuvat: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 25. 25. Hybridiopetuksen edellytyksiä • Hyvä suunnittelu. • Mielellään kouluttajapari, digitutor tai opiskelija apuna. • Tilat, tekniset laitteet ja tuki. • Työskentelyä verkon välineillä. • Erityishuomio vuorovaikutukseen, jotta etäosallistujat eivät jää sivuun! Kuva: lkurtz18 & harishs, CC0, pixabay.com
 26. 26. Samanaikainen opettaminen kahdessa tilassa on haastavaa • Ohjeista etukäteen, minkälaista osallistumista edellytät. • Ota etäosallistujat vastaan ennen lähiosallistujien saapumista. • Huolehdi, että kaikki näkevät ja kuulevat toisensa. • Verkko-osallistujien osallistuminen haastavampaa – aloita heistä. Kuvat: Elf-Moondance, pixabay.com
 27. 27. Etäosallistujan rooli Ulkopuolella Nenä kiinni lasissa Samassa vedessä Kuvat: pixabay.com
 28. 28. padlet.com/matlaakso/hybridi
 29. 29. Mitä opit tänään? Jaa yksi ajatus ääneen tai chattiin.
 30. 30. Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 • CC-lisenssien verkkosivusto: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansain-välinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by- sa/4.0/deed.fi • Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. • Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lisäät linkin tähän diasarjaan. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä. • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voit kysyä tekijältä: www.matleenalaakso.fi

×