TranThiBichPhuong_K33103255

1,113 views
1,039 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,113
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Kịch bản dạy học - Trần Thị Bích Phượng
 • TranThiBichPhuong_K33103255

  1. 1. MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN HỌC 2 KẾ HOẠCH BÀI DẠY GVHD: Lê Đức Long SVTH : Trần Thị Bích Phượng MSSV: K33103255 Lớp : Tin 5CBT
  2. 2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH TIN 12 Chương 2: Hệ QTCSDL Microsoft Access Chương 3: Hệ CSDL quan hệ Bài 1: Một số khái niệm cơ bản Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bài 1: Một số khái niệm cơ bản Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bài 1: Một số khái niệm cơ bản Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bài 1: Một số khái niệm cơ bản Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bài 1: Một số khái niệm cơ bản Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ CSDL Tin Học 12 Chương 1: Khái niệm về hệ CSDL Mục tiêu: <ul><li>Về Kiến thức: </li></ul><ul><li>Cung cấp cho HS các kiến thức ban đầu về: </li></ul><ul><li>Hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) </li></ul><ul><li>Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (QTCSDL) quan hệ. </li></ul><ul><li>Kiến trúc hệ CSDL và bảo mật hệ CSDL. </li></ul>Về thái độ: Có ý thức bảo mật thông tin và sử dụng máy tính để khai thác thông tin, phục vụ công việc hằng ngày. Về kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh bước đầu có kĩ năng làm việc với một hệ QTCSDL quan hệ cụ thể.
  3. 3. Các chức năng của hệ QTCSDL 1 2 3 4 Hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu Vai trò của con người khi làm việc với cơ sở dữ liệu Các bước xây dựng cơ sở dữ liệu Nội dung bài giảng Nội dung bài giảng
  4. 4. Mục tiêu bài giảng
  5. 5. Điểm trọng tâm - điểm khó - Biết khái niệm hệ QTCSDL -Các chức năng của hệ QTCSDL : cung cấp môi trường tạo lập,môi trường cập nhật,công cụ kiểm soát, điều khiển -Hoạt động của một hệ QTCSDL Khó hình dung cách thức hoạt động của hệ QTCSDL: + Mối quan hệ tương tác giữa các modul như thế nào? + Quy trình xử lý yêu cầu,truy vấn ra sao? + Tại sao vẫn phải xây dựng chương trình ứng dụng khi đã có hệ QTCSDL?
  6. 6. Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu K ịch bản dạy học h đ1 h đ2 h đ4 h đ3
  7. 7. Hđ1( 5p) Gợi bài cũ,dẫn dắt vấn đề giới thiệu bài mới K ịch bản dạy học h đ1 h đ2 h đ4 h đ3
  8. 8. Hđ2 (15p) Các chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu K ịch bản dạy học h đ1 h đ2 h đ4 h đ3
  9. 9. Hđ3(20p ) Hoạt động của một hệ quản trị cơ sở dữ liệu K ịch bản dạy học h đ1 h đ2 h đ4 h đ3
  10. 10. Hđ4 ( 5 p ) Củng cố nội dung kiến thức K ịch bản dạy học h đ1 h đ2 h đ4 h đ3
  11. 11. <ul><li>GV nh ắc bài cũ: chúng ta đã học về CSDL và khái niệm hệ QTCSDL, bạn nào có thể nêu định nghĩa CSDL,hệ QTCSDL? </li></ul><ul><li>HS trả lời. </li></ul><ul><li>GV dẫn dắt bài mới:Chỉ thông qua khái niệm hệ QTCSDL, chúng ta đã biết được chức năng của nó. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu rõ thêm về chức năng cũng như cách thức hoạt động của hệ QTCSDL. </li></ul>Hoạt động 1( 5p )
  12. 12. <ul><li>GV: Cho HS xem bảng CSDL và yêu cầu HS cho biết để xây dựng bảng CSDL như vậy thì cần thực hiện thao tác gì? </li></ul><ul><li>HS trả lời </li></ul><ul><li>GV: Quá trình xây dựng cấu trúc của bảng chính là tạo lập CSDL. Điều đó đòi hỏi hệ QTCSDL phải cung cấp cho chúng ta ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để tạo lập CSDL thông qua các giao diện đồ họa. </li></ul><ul><li>GV: Sau khi tạo lập CSDL thì ta cần cập nhật và khai thác dữ liệu để có thể xử lý thông tin. Nên đòi hỏi hệ QTCSDL phải cung cấp cho người dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu để người dùng dễ dàng cập nhật hay khác thác dữ liệu. </li></ul><ul><li>GV: cho HS xem video cập nhật ( nhập, sửa, xóa dữ liệu ) và video khai thác ( sắp xếp, tìm kiếm…) thông tin để các em hình dung được chức năng của hệ QTCSDL. </li></ul>Hoạt động 2.1 (10p) Cung cấp môi trường tạo lập,cập nhật và khai thác CSDL
  13. 13. <ul><li>GV: Bài trước chúng ta đã biết các yêu cầu cơ bản của hệ CSDL.Bạn nào có thể nêu tên các yêu cầu đó? </li></ul><ul><li>HS trả lời. </li></ul><ul><li>GV: Khi có CSDL Học Sinh,ai được phép truy cập xem, xóa, sửa điểm? </li></ul><ul><li>HS: trả lời. </li></ul><ul><li>GV: Để đảm bảo chức năng đó, hệ QTCSDL phải cung cấp công cụ kiểm soát, điểu khiển truy cập vào CSDL. </li></ul><ul><li>GV: giải thích thêm thêm rằng chỉ có những người thiết kế và quản lí CSDL mới được quyền sử dụng các công cụ này. </li></ul>Hoạt động 2.3 (5p) Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL
  14. 14. <ul><li>Buổi học trước đã dặn HS về nhà xem trước phần 2( hoạt động của một hệ QTCSDL), phát cho HS các tài liệu liên quan và yêu cầu HS đọc thêm SGK để buổi học sau thảo luận nhóm. </li></ul><ul><li>Chia thành 4 nhóm theo tổ, phát cho mỗi nhóm 1 bản hướng dẫn và 1 bản tiêu chí đánh giá. Cho các nhóm thảo luận 10p. </li></ul><ul><li>Chọn 1 nhóm trình bày (5p). </li></ul><ul><li>GV nhận xét và kết luận (5p). </li></ul>Hoạt động 3 (20p)
  15. 15. 7.8 7.2 6.5 6.8 7.0 Có Nam 30/7/86 Hồ Minh Hải 5 8.6 6.7 9.1 7.0 6.5 Ko Nữ 14/2/87 Doãn Thu Cúc 4 9.1 6.7 8.4 8.5 9.3 Có Nữ 13/5/87 Lê Minh Châu 3 8.3 7.7 7.8 6.7 5.6 Ko Nam 21/3/86 Trần Văn Giang 2 8.5 8.3 9.2 8.2 7.8 Có Nam 12/8/87 Nguyễn An 1 Điểm văn Điểm tin Điểm Hóa Điểm lý Điểm toán Đoàn viên Giới tính Ngày sinh Họ tên Stt
  16. 16.
  17. 17.
  18. 18. Sự tương tác của hệ QTCSDL
  19. 19. BẢNG HƯỚNG DẪN Mỗi nhóm cử 1 nhóm trưởng để trình bày và 1 thư kí để ghi kết quả thảo luận. Dựa vào những thông tin tìm hiểu trên Internet và nội dung trong SGK,hãy làm rõ các vấn đề sau: - Hệ QTCDL gồm mấy thành phần chính? chức năng của từng thành phần? - Quy trình hệ thống xử lí một yêu cầu,truy vấn như thế nào? - Mối quan hệ giữa hệ QTCDL với CSDL và giữa hệ QTCDL với hệ điều hành? BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ - Các thành viên trong nhóm cùng tham gia thảo luận tích cực, sôi nổi. - Hoàn thành đúng thời gian quy định. - Trả lời đầy đủ, chính xác, ngắn gọn.
  20. 20. <ul><li>GV nhắc lại định nghĩa,chức năng của hệ CSDL. </li></ul><ul><li>Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng,không cầm sách, phát cho mỗi bạn đại diện 1 mẫu giấy , yêu cầu viết nhanh những từ còn thiếu. </li></ul><ul><li>GV nhận xét và dặn dò buổi học sau. </li></ul>Hoạt động 4 (5p)
  21. 21. <ul><li>- Mỗi hệ QTCSDL phải có …(a)… với hệ điều hành. </li></ul><ul><li>-Khi có yêu cầu của người dùng …(b)… sẽ gửi yêu cầu đó đến thành phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu …(c )… tìm một số tệp chứa …(d)…Các tệp tìm thấy được chuyển về cho …(e)… xử lý và kết quả được trả ra cho …(f)… </li></ul>ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG
  22. 22. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi

  ×