Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K33103209 nguyen thithanhbich-tin5c-bt

615 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K33103209 nguyen thithanhbich-tin5c-bt

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN : PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 2 Bài 11 : Kiểu Mảng Chương IV : Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc GVHD : LÊ ĐỨC LONG Sinh viên : NGUYỄN THỊ THANH BÍCH Lớp : Tin 5C-BT
 2. 2. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11 Kiến thức : Trang bị cho HS kiến thức cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao. Kỹ năng : giải được 1 số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng các kiến thức được học trong chương trình. C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 11: Kiểu mảng Bài 12: Kiểu xâu Bài 13: Kiểu bản ghi
 3. 3. <ul><li>Đã có kiến thức về ngôn ngữ lập trình và kỹ năng lập trình. </li></ul><ul><li>Biết được cấu trúc chung và các thành phần của một chương trình viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao. </li></ul><ul><li>Biết cách khai báo biến. </li></ul><ul><li>Hiểu cách sử dụng lệnh gán. </li></ul><ul><li>Biết sử dụng các câu lệnh thực hiện rẽ nhánh và lặp của Pascal. </li></ul>Giả định: HS được học trong phòng có trang bị máy chiếu và bảng mica . Kiến thức đã biết
 4. 4. MỤC TIÊU BÀI HỌC
 5. 5. BÀI 11 : KIỂU MẢNG Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ (5p) Hoạt động 2 Tìm hiểu ý nghĩa mảng 1 chiều (15p) Hoạt động 3 Tạo kiểu mảng một chiều và khai báo biến mảng (20p) Hoạt động 4 Củng cố bài (5p) Kiểu mảng (tiết 1)
 6. 6. BÀI 11 : KIỂU MẢNG
 7. 7. HOẠT ĐỘNG 2 : TÌM HIỂU Ý NGHĨA MẢNG MỘT CHIỀU
 8. 8. HOẠT ĐỘNG 3 : TẠO KIỂU MẢNG MỘT CHIỀU VÀ KHAI BÁO BIẾN MẢNG
 9. 9. Cảm ơn Thầy và các bạn theo dõi của các bạn

×