Kich ban bai 3 chuong 2(đinh thị hà k33103225)

1,029 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kich ban bai 3 chuong 2(đinh thị hà k33103225)

 1. 1. <ul><li>TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM </li></ul><ul><li>KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN </li></ul><ul><li>GVHD: ThS. LÊ ĐỨC LONG </li></ul><ul><li>Sinh viên thực hiện: ĐINH THỊ HÀ </li></ul><ul><li>MSSV : K33103225 </li></ul><ul><li>Lớp: Tin 5C-BT </li></ul>
 2. 2. Về thái độ : Ham thích môn học,có tính kỷ luật cao và tinh thần làm việc theo nhóm. Về Kiến thức: Trang bị cho học sinh một số khái niệm cơ bản về lập trình và ngôn ngữ lập trình bậc cao. Về kỹ năng: Giải được một số bài toán đơn giản trên máy tính bằng cách vận dụng được các kiến thức về thuật toán,,cấu trúc dữ liệu,ngôn ngữ lập trình cụ thể,sử dụng các chương trình con có sẵn. . CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC LỚP 11 Mục tiêu chương trình
 3. 3. Biết được một số khái niệm cơ sở về lập trình,những đặc điểm chủ yếu của ngôn ngữ bậc cao. Vai trò và phân loại chương trình dịch,khái niệm thông dịch và biên dịch. Biết các thành phần trong ngôn ngữ lập trình như:tên,tên chuẩn,từ khóa,hằng,biến,…và quy định về tên,biến và hằng của một ngôn ngữ lập trình.
 4. 4. <ul><li>Hiểu chương trình là sự mô tả của thuật toán bằng một ngôn ngữ lập trình. </li></ul><ul><li>Biết cấu trúc của một chương trình đơn giản: cấu trúc chung và các thành phần. </li></ul><ul><li>Nhận biết được các thành phần của một chương trình đơn giản . </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Biết được cấu trúc của một chương trình. </li></ul><ul><li>Nhận biết được các thành phần của một chương trình cho sẵn. </li></ul><ul><li>Nhận biết được chính xác các phần của một chương trình. </li></ul><ul><li>Biết cách sử dụng đúng thư viện cần thiết </li></ul><ul><li>Biết sử dụng đúng khai báo hằng trong trường hợp cần thiết. </li></ul>ĐIỂM TRỌNG TÂM ĐIỂM KHÓ
 6. 6. <ul><li>Sách giáo khoa, sách giáo viên </li></ul><ul><li>Phiếu học tập </li></ul><ul><li>Phòng học Multimedia (máy tính, Projector, máy tính học sinh) </li></ul><ul><ul><ul><li>Máy tính cho giáo viên kết nối Projector. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Các máy tính được cài đặt các phần mềm hỗ trợ học tập phù hợp với chương trình sgk. </li></ul></ul></ul>PHƯƠNG TIỆN VÀ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 7. 7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
 8. 8. <ul><li>Hoạt động 1: </li></ul><ul><li>Hỏi bài cũ: </li></ul><ul><li>Khái niệm tên chương trình?Ví dụ. </li></ul><ul><li>Khái niệm biến,hằng?Ví dụ. </li></ul><ul><li>Dẫn dắt vào bài mới. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Các em thử lấy một ví dụ trong thực tế mà có cấu trúc,bố cục(chia thành các phần). </li></ul><ul><li>HS trả lời. </li></ul><ul><li>GV có thể đưa ra vd: Cấu trúc của một bài văn. </li></ul><ul><li>Gồm 3 phần: </li></ul><ul><li>Mở bài </li></ul><ul><li>Thân bài </li></ul><ul><li>Kết luận </li></ul><ul><li>=>Trong ngôn ngữ lập trình cũng vậy,một chương trình cũng có cấu trúc chung.Vậy cấu trúc chương trình gồm những phần nào và làm sao để nhận biết được các phần? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Hoạt động 2: </li></ul><ul><li>Thảo luận nhóm và trả lời các câu hỏi: </li></ul><ul><li>-Cấu trúc chương trình gồm mấy phần? </li></ul><ul><li>-Phần nào bắt buộc,phần nào không? </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và kết luận. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Hoạt động 3: </li></ul><ul><li>Chiếu cho HS xem một chương trình có đầy đủ các phần </li></ul><ul><li>Giới thiệu các loại khai báo có trong phần khai báo và cho HS lấy thêm ví dụ. </li></ul><ul><li>Yêu cầu HS tự rút ra dấu hiệu nhận biết giữa các phần trong một chương trình,GV nhận xét. </li></ul>Hoạt động 1(10’): Kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.
 12. 12. <ul><li>Hoạt động 4: </li></ul><ul><li>Trình chiếu môt chương trình được viết bằng Pascal và C++. </li></ul><ul><li>Cho HS thảo luận và chỉ ra các phần và các khai báo có trong chương trình. </li></ul><ul><li>Tên chương trình và tên thư viện được khai báo trong chương trình. </li></ul><ul><li>Có thể bỏ được phần nào trong chương trình đó. </li></ul>Hoạt động 1(10’): Kiểm tra bài cũ và dẫn dắt vào bài mới.
 13. 13. Ví dụ:Chương trình đưa ra màn hình dòng chữ” Chuc ban hoc gioi ”. Phần khai báo tên chương trình Phần khai báo thư viện Phần thân chương trình Phần khai báo thư viện Phần thân chương trình Pascal C/C++ PROGRAM Vi_du; USES crt; BEGIN Writeln(‘Chuc ban hoc gioi!’); END. #include <stdio.h> Main() { printf(‘Chuc ban hoc gioi!’); Getch(); }
 14. 14. <ul><li>Hoạt động 5: </li></ul><ul><li>Phát phiếu học tập cho học sinh tự củng cố lại kiến thức. </li></ul><ul><li>GV nhận xét và dặn dò. </li></ul>
 15. 15. Phiếu học tập <ul><li>Câu 1:Điền vào chỗ trống </li></ul><ul><li>Cấu trúc chung của chương trình PASCAL gồm …. Phần.Trong đó,phần ……………..không bắt buộc tùy theo yêu cầu chương trình và phần …………….. là bắt buộc. </li></ul><ul><li>Câu 2:Ghép nối các dữ kiện </li></ul><ul><li>a.Cú pháp khai báo tên chương trình 1.USES <name_unit>; </li></ul><ul><li>b.Cú pháp khai báo Hằng 2.Program tên_chugtrinh; </li></ul><ul><li>c.Cú pháp khai báo thư viện 3.PROGRAM name-pro; </li></ul><ul><li>4.program <name_pro>; </li></ul><ul><ul><li>5.CONST <name_var = value>; </li></ul></ul><ul><ul><li>6.USES <ten_thu vien>; </li></ul></ul>2 khai báo ct Thân ct
 16. 16. <ul><li>Câu 3:.Viết một chương trình đơn giản In kết quả: 2+1 =3,phần khai báo tên chương trình là Sum </li></ul><ul><li>{CODE} </li></ul><ul><li>……………… .. SUM… </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>WRITELN(‘………’); …Câu lệnh In ra màn hình… </li></ul><ul><li>END…. </li></ul><ul><li>Câu 4.Chương trình sau đúng hay sai?Giải thích? </li></ul><ul><li>BEGIN </li></ul><ul><li>{empty} </li></ul><ul><li>END. </li></ul>PROGRAM ; 2+1 =3 { } . Chương trình trên là đúng: Do Ct đáp ứng đủ yêu cầu của một cấu trúc ct Pascal. Tuy nhiên Ct bên Không có .Do không có dòng lệnh gì trong phần thân cả.
 17. 17. <ul><li>Câu 5:Chọn câu trả lời đúng nhất: </li></ul><ul><li>Thân chương trình: </li></ul><ul><li>a.Dãy lệnh trong phạm vi BEGIN và END. </li></ul><ul><li>b.Không cần thiết có thể có hoặc không tùy theo yêu vầu của bài toán </li></ul><ul><li>c.Bắt đầu bằng từ khóa PROGRAM kết thúc là từ khóa END. </li></ul><ul><li>d.Nằm trong cặp dấu { và } </li></ul>
 18. 18. <ul><li>CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI! </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Xin chào tạm biệt </li></ul>

×