Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

33103242.K33BT-C

697 views

Published on

  • Be the first to comment

33103242.K33BT-C

  1. 1. Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Phương Pháp Dạy Học Tin Học 2Lớp: Tin5C-BTGVHD: Lê Đức LongSVTH: Lê Thị Như MaiMSSV: K33.103.24220/10/2011 1
  2. 2. Tổng Quan Chương Trình Tin Học 11Kiến thức: Kỹ năng:Trang bị cho học sinh Giải được một số bài toánmột số khái niệm cơ bản Mục tiêu đơn giản trên máy tínhvề lập trình và ngôn ngữ bằng cách vận dụng đượclập trình bậc cao. các kiến thức về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngônThái độ: ngữ lập trình cụ thể, sử dụng các chương trình conHam thích môn học, có TIN HỌC 11tính kỉ luật cao và tinh có sẵn.thần làm việc theo nhóm.Chương I: Chương II: Chương III: Chương IV: Chương V: Chương VI:Một số khái Chương Cấu trúc rẽ Kiểu dữ liệu Tệp và thao Chươngniệm về lập trình đơn nhánh và có cẩu trúc tác với tệp trình con và trình và giản. lập trình có lặp ngôn ngữ cấu trúc lập trình. Bài 9: Bài 10: Cấu trúc rẽ nhánh Cấu trúc lặp 20/10/2011 2
  3. 3. Kiến Thức - Kỹ Năng Đã Biết  Cấu trúc chương trình pascal đơn giản.  Một số kiểu dữ liệu chuẩn.  Cách khai báo biến.  Phép toán, biểu thức , câu lệnh gán.  Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản.  Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình20/10/2011 GVHD: Lê Đức Long - SVTH: Lê Thị Như Mai 3
  4. 4. Mục Tiêu Bài Dạy Kiến thức: Kỹ năng:  Hiểu nhu cầu cần có  Sử dụng cấu trúc rẽ cấu trúc rẽ nhánh trong nhánh trong mô tả thuật biểu diễn thuật toán. toán của một số bài  Hiểu câu lệnh rẽ nhánh toán đơn giản. (dạng thiếu và dạng  Viết được các lệnh rẽ đủ). nhánh dạng thiếu, rẽ  Hiểu câu lệnh ghép. nhánh dạng đủ và áp dụng để thể hiện được thuật toán của một số bài toán đơn giản.20/10/2011 GVHD: Lê Đức Long - SVTH: Lê Thị Như Mai 4
  5. 5. Điểm Trọng Tâm – Điểm Khó Điểm trọng tâm: Điểm khó:  Hiểu nhu cầu cần có  Câu lệnh ghép. cấu trúc rẽ nhánh trong  Tạo câu lệnh ghép biểu diễn thuật toán. trong trường hợp cần  Hiểu câu lệnh rẽ nhánh thiết khi sử dụng câu (dạng thiếu và dạng lệnh if. đủ).  Câu lệnh rẽ nhánh dạng  Hiểu câu lệnh ghép. đủ lồng nhau.20/10/2011 GVHD: Lê Đức Long - SVTH: Lê Thị Như Mai 5
  6. 6. Phương Pháp - Phương Tiện Chuẩn bị của giáo viên:  Phương pháp: o Thuyết trình, vấn đáp.  Phương tiện: o Máy vi tính, máy chiếu. o Một số sơ đồ khối, chương trình mẫu (Hình 4, 5, 6/SGK). Chuẩn bị của học sinh:  Sách giáo khoa20/10/2011 GVHD: Lê Đức Long - SVTH: Lê Thị Như Mai 6
  7. 7. HĐ4 (20p) HĐ1 (10p) Cấu trúc Đặt vấn đề - Rèn luyện kĩ rẽ nhánh Tìm hiểu khái năng vận dụng . Củng cố dặn (1,0,0) niệm rẽ dò. nhánh. Trình bày Cho học sinh viết chương Trình tìm nghĩa củacâu lệnh rẽ   trình bày trong cấu  cấu trúc hai dạng câu Nêu rõ ý nghiệm của pt trúc rẽ bậc hai ax2+bx+c=0. lệnh if-then trong trong Pascal. nhánh: thông (15p) vísau thực tếhoặc nhánh, HĐ2 qua dụ Then dẫn If…Then  bằng lên đồ khối bày. tương tác với học sinh. dắt HĐ3 (5p) Tìm hiểu câu Giải thíchGọi HS sơ bảng trìnhhai sau else if - then.thực hiện nhiều Tìm hiểu câu lệnh muốn dạng cấu Chỉ rõ lệnh lệnh trong chương trình dùng thích cho học sinh  trúc rẽ nhánh thiếu  Diễn giải, giảicâu lệnh gì. các ghép. và lệnh cần có để làm ghép. đủ.  Đưa trúc rẽ nhánh thiếu và đủ. hiểu cấu  Nhắc lại một số khái niệm mới. ra cấu trúc của câu lệnh Cho ví dụ bài toán thựctrúc rẽ nhánh ghép. HS cùngví dụ. đổi nêu các  Nhắc lại cấu tế.  GV và thông qua các trao bước giải phương trình bậc 2.  Cho bài tập về nhà 1, 2, 4, trang 50, 51 SGK.20/10/2011 GVHD: Lê Đức Long - SVTH: Lê Thị Như Mai 7
  8. 8. 20/10/2011 GVHD: Lê Đức Long - SVTH: Lê Thị Như Mai 8

×