Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KỊCH BẢN DẠY HỌCKỊCH BẢN DẠY HỌC
C...
Tin học
lớp 12
Tin học
lớp 12
Mục
tiêu
Mục
tiêu
Chương 1: Khái
niệm về hệ
CSDL
Chương 1: Khái
niệm về hệ
CSDL
Chương 2: Hệ...
Mục tiêu bài dạy:
_ Biết khái niệm hệ quản trị CSDL
_ Biết chức năng của hệ quản trị CSDL : Tạo lập CSDL , cập nhật
dữ liệ...
Điểm khó
_ Phân biệt được CSDL với hệ quản trị CSDL
_ Cần cho học sinh hiểu được quy trình hoạt động và
mối tương tác giữa...
Hoạt động 1 : Kiểm tra và ôn tập bài cũ
(5 phút)
_Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về của hệ quản trị CSDL
_ Dự kiến câ...
Hoạt động 2: Các chức năng của hệ Quản trị
CSDL (20 phút)
_ HS đã biết hệ QTCSDL được dùng để tạo lập , cập nhật CSDL và k...
Hoạt động 3 : Hoạt động của 1 hệ quản trị
CSDL (15 phút)
_ GV giải thích cho HS hiểu hệ QTCSDL có 2 thành
phần chính: bộ x...
Hoạt động 4 : Củng cố lại bài học (5 phút)
_ GV cho học sinh củng cố lại kiến thức vừa
học bằng câu hỏi trắc nghiệm trên m...
Hoạt động 5 : Ôn tập bài cũ và dẫn vào vào
bài mới (10 phút)
Nhắc lại kiến thức cũ :
Yêu cầu HS nhắc lại các chức năng cơ ...
Hoạt động 6: Vai trò của con người khi làm
việc với hệ CSDL (15 phút)
_ GV phân tích cho HS thấy được 3 vai trò khác nhau
...
Hoạt động 7 : Các bước xây dựng CSDL +
Dặn dò (20 phút)
_ GV cho ví dụ và giải thích cho hs nắm được các bước
xây dựng CSD...
Bai2 chuong1lop12buitranthanhdat lopnvspk1
Bai2 chuong1lop12buitranthanhdat lopnvspk1
Bai2 chuong1lop12buitranthanhdat lopnvspk1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai2 chuong1lop12buitranthanhdat lopnvspk1

384 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bai2 chuong1lop12buitranthanhdat lopnvspk1

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠMTRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỊCH BẢN DẠY HỌCKỊCH BẢN DẠY HỌC CHƯƠNG 1 LỚP 12 BÀI 2 : HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU GVHD: Thầy Lê Đức Long Sinh viên: Bùi Trần Thành Đạt Lớp :NVSPK1
 2. 2. Tin học lớp 12 Tin học lớp 12 Mục tiêu Mục tiêu Chương 1: Khái niệm về hệ CSDL Chương 1: Khái niệm về hệ CSDL Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Chương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 3: Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu Chương 4: Kiến trúc và bảo mật các hệ cơ sở dữ liệu Kiến thức : Cung cấp cho học sinh các kiến thức ban đầu về: hệ CSDL , hệ quản trị CSDL quan hệ , kiến trúc hệ CSDL và bảo mật hệ CSDL Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh bước đầu có kỹ năng làm việc với một hệ QTCSDL Kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh bước đầu có kỹ năng làm việc với một hệ QTCSDL Thái độ : Có ý thức bảo mật thông tin và sử dụng máy tính để khai thác thông tin , phục vụ công việc hằng ngày Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liêu
 3. 3. Mục tiêu bài dạy: _ Biết khái niệm hệ quản trị CSDL _ Biết chức năng của hệ quản trị CSDL : Tạo lập CSDL , cập nhật dữ liệu , tìm kiếm kết xuất thông tin , kiểm soát , điều khiển việc truy cập vào CSDL. _ Biết vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL. _ Biết các bước xây dựng CSDL . Điểm trọng tâm: _ Khái niệm hệ quản trị CSDL _ Xác định các chức năng cần có của một hệ quản trị CSDL _ Hoạt động của một hệ quản trị CSDL _ Vai trò , vị trí của con người trong hoạt động của hệ CSDL
 4. 4. Điểm khó _ Phân biệt được CSDL với hệ quản trị CSDL _ Cần cho học sinh hiểu được quy trình hoạt động và mối tương tác giữa các thành phần của 1 hệ quản trị CSDL . _ Giúp học sinh nắm được vai trò cúa từng người dùng đối với hệ CSDL Kiến thức đã biết _ Biết khái niệm CSDL _ Biết vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống _ Biết yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL
 5. 5. Hoạt động 1 : Kiểm tra và ôn tập bài cũ (5 phút) _Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về của hệ quản trị CSDL _ Dự kiến câu trả lời : Là phần mềm cung cấp 1 môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập , lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL _ Dẫn dắt vào bài mới : Với bất cứ một phần mềm nào cũng có những chức năng , những đặc tính riêng đáp ứng cho nhu cầu của con người . Hệ QTCSDL cũng là một phần mềm và nó cũng có các chức năng và quá trình hoạt động đặc biệt. Con người có thể sử dụng nó để phục vụ cho nhu cầu của mình . Để làm rõ vấn đề trên chúng ta sẽ cùng tìm hiều và nghiên cứu trong bài học hôm nay. _Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm về của hệ quản trị CSDL _ Dự kiến câu trả lời : Là phần mềm cung cấp 1 môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập , lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL _ Dẫn dắt vào bài mới : Với bất cứ một phần mềm nào cũng có những chức năng , những đặc tính riêng đáp ứng cho nhu cầu của con người . Hệ QTCSDL cũng là một phần mềm và nó cũng có các chức năng và quá trình hoạt động đặc biệt. Con người có thể sử dụng nó để phục vụ cho nhu cầu của mình . Để làm rõ vấn đề trên chúng ta sẽ cùng tìm hiều và nghiên cứu trong bài học hôm nay.
 6. 6. Hoạt động 2: Các chức năng của hệ Quản trị CSDL (20 phút) _ HS đã biết hệ QTCSDL được dùng để tạo lập , cập nhật CSDL và khai thác thông tin trong CSDL _ Để cho học sinh thấy rõ môđun chương trình trong hệ Quản trị CSDL giáo viên chia 4 tổ thành 3 nhóm để thảo luận . Mỗi nhóm gồm 15 bạn Nhóm 1: Tìm hiểu chức năng “Cung cấp môi trường tạo lập CSDL” Nhóm 2: Tìm hiểu chức năng “Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu” Nhóm 3: Tìm hiểu chức năng “Cung cấp công cụ kiểm soát , điều khiển truy cập vào CSDL” _ GV yêu cầu các nhóm xem nôi dung SGK tr16 và thảo luận trong vòng 10 phút _ Sau khi thảo luận các nhóm thống nhất ý kiến và cử 1 bạn lên trình bày _ GV đánh giá phần trình bày các nhóm dựa trên phần trình bày nhóm , nội dung , làm việc nhóm _ GV kết luận , ghi bảng _ HS ghi chép bài học vào vở _ HS đã biết hệ QTCSDL được dùng để tạo lập , cập nhật CSDL và khai thác thông tin trong CSDL _ Để cho học sinh thấy rõ môđun chương trình trong hệ Quản trị CSDL giáo viên chia 4 tổ thành 3 nhóm để thảo luận . Mỗi nhóm gồm 15 bạn Nhóm 1: Tìm hiểu chức năng “Cung cấp môi trường tạo lập CSDL” Nhóm 2: Tìm hiểu chức năng “Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu” Nhóm 3: Tìm hiểu chức năng “Cung cấp công cụ kiểm soát , điều khiển truy cập vào CSDL” _ GV yêu cầu các nhóm xem nôi dung SGK tr16 và thảo luận trong vòng 10 phút _ Sau khi thảo luận các nhóm thống nhất ý kiến và cử 1 bạn lên trình bày _ GV đánh giá phần trình bày các nhóm dựa trên phần trình bày nhóm , nội dung , làm việc nhóm _ GV kết luận , ghi bảng _ HS ghi chép bài học vào vở
 7. 7. Hoạt động 3 : Hoạt động của 1 hệ quản trị CSDL (15 phút) _ GV giải thích cho HS hiểu hệ QTCSDL có 2 thành phần chính: bộ xử lí truy vấn ( bộ xử lý yêu cầu) ,bộ quản lí dữ liệu. _ GV phân tích cho HS nắm được vai trò của các thành phần trong hệ QTCSDL. _ Cho HS xem sơ đồ sự tương tác của QTCSDL ( SGK tr18) , giải thích cho HS hiểu được sự độc lập giữa hệ QTCSDL và CSDL, giữa lưu trữ và xử lý. _Làm thao tác mẫu trên máy bằng phần mềm Access giúp hs hiểu được truy vấn là gì ? _ GV giải thích cho HS hiểu hệ QTCSDL có 2 thành phần chính: bộ xử lí truy vấn ( bộ xử lý yêu cầu) ,bộ quản lí dữ liệu. _ GV phân tích cho HS nắm được vai trò của các thành phần trong hệ QTCSDL. _ Cho HS xem sơ đồ sự tương tác của QTCSDL ( SGK tr18) , giải thích cho HS hiểu được sự độc lập giữa hệ QTCSDL và CSDL, giữa lưu trữ và xử lý. _Làm thao tác mẫu trên máy bằng phần mềm Access giúp hs hiểu được truy vấn là gì ?
 8. 8. Hoạt động 4 : Củng cố lại bài học (5 phút) _ GV cho học sinh củng cố lại kiến thức vừa học bằng câu hỏi trắc nghiệm trên máy chiếu _ HS xung phong trả lời _ Dặn dò ôn tập bài cũ , chuẩn bi kiến thức cho tiết học sau _ GV cho học sinh củng cố lại kiến thức vừa học bằng câu hỏi trắc nghiệm trên máy chiếu _ HS xung phong trả lời _ Dặn dò ôn tập bài cũ , chuẩn bi kiến thức cho tiết học sau
 9. 9. Hoạt động 5 : Ôn tập bài cũ và dẫn vào vào bài mới (10 phút) Nhắc lại kiến thức cũ : Yêu cầu HS nhắc lại các chức năng cơ bản củ hệ quản trị CSDL Dự kiến trả lời : _ Cung cấp môi trường tạo lập CSDL _ Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu _ Cung cấp công cụ kiểm soát , điều khiển truy cập vào CSDL Dẫn dắt vào bài mới Nhắc lại kiến thức cũ : Yêu cầu HS nhắc lại các chức năng cơ bản củ hệ quản trị CSDL Dự kiến trả lời : _ Cung cấp môi trường tạo lập CSDL _ Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu _ Cung cấp công cụ kiểm soát , điều khiển truy cập vào CSDL Dẫn dắt vào bài mới
 10. 10. Hoạt động 6: Vai trò của con người khi làm việc với hệ CSDL (15 phút) _ GV phân tích cho HS thấy được 3 vai trò khác nhau của con người liên quan đến hoạt động của 1 hệ CSDL: • Người quản trị CSDL • Người lập trình ứng dụng • Người dùng _ GV giải thích cho học sinh nắm được khái niệm , nhiệm vụ , vai trò của từng nhóm người _ GV phân tích cho HS thấy được 3 vai trò khác nhau của con người liên quan đến hoạt động của 1 hệ CSDL: • Người quản trị CSDL • Người lập trình ứng dụng • Người dùng _ GV giải thích cho học sinh nắm được khái niệm , nhiệm vụ , vai trò của từng nhóm người
 11. 11. Hoạt động 7 : Các bước xây dựng CSDL + Dặn dò (20 phút) _ GV cho ví dụ và giải thích cho hs nắm được các bước xây dựng CSDL _ Cho HS biết được rằng việc xây dựng một hệ CSDL không đơn giản và tùy tiện _ HS theo dõi và ghi chép _ Hướng dẫn HS đọc trước bài thực hành trong SGK tr21 _ Chuẩn bị kiến thức cho bài học sau

×