K33103245 NguyenthiMinhNghia

634 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Mong duoc thay va cac ban gop y qua email : bongda1998@gmail.com.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

K33103245 NguyenthiMinhNghia

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TINBỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIN 2 KỊCH BẢN DẠY HỌCCHƯƠNG IV_BÀI 12 : KIỂU XÂU ( 2tiết ) GVHD : Thạc Sĩ Lê Đức Long Sinh Viên: Nguyễn thị MinhNghĩa MSSV : 33103245 Lớp : Tin5c_BT
 2. 2. TIN HỌC 11KIẾN THỨC : Trang bị cho HS một số khái niệm cơ bản về lập trình CHƢƠNG I và ngôn ngữ lâp trình bậc cao. Một số kháiKĨ NĂNG : Giải đƣợc một số bài toán đơn niệm về lập giản trên máy tính băng cách vận dụng các trình và kiến thức về thuật toán CTDL, ngôn ngữ lập CHƢƠNG ngôn ngữ trình cụ thể, sd các chƣơng II : Chƣơng lập trình trình con có sẵn. trình đơn CHƢƠNG giảnTHÁI ĐỘ : Ham thích môn học , có CHƢƠNG IV(7,6,2 ) tính kỉ luật cao và tinh thần V: Tệp và Kiểu dữ làm việc theo nhóm. thao tác với liệu có cấu CHƢƠNG tệp trúc III : Cấu trúc rẽ Bài 11: nhánh và CHƢƠNG Bài 13: Kiểu Kiểu lặp VI: mảng Bài 12 Chƣơng bản ghi (2 tiết) trình con và Kiểu dữ lập trình có liệu xâu cấu trúc
 3. 3. BÀI 12 : KIỂU XÂU (tiết 1 ) MỤC TIÊU BÀI HỌC KIẾN THỨC KĨ NĂNG Biết SửBiết Biết Cài cách Biết Thực dụngxâu các đặt khai thêm hiện đƣợc là thao một số báo một đƣợc một sốmột tác, các ct đơn xâu, số thủ các thủdãy thủ tục giản truy tục, thao tục,kí tự và các có sd cập hàm tác hàm hàm xâu phần xử lí xử lí thông chuẩn tử mở xâu dụng xử lí cuả rộng về xâu xâu xâu
 4. 4. BÀI 12 : KIỂU XÂU (tiết 1 ) ĐIỂM TRỌNG TÂM : ĐIỂM KHÓ : - Biết khai báo kiểu dữ liệu - Truy xuất đúng vị trí xâu. ký tự trong xâu khi thực - Các phép toán thực hiện hiện các thủ tục,hoặc các trên xâu. hàm đối với xâu. - Các thủ tục (delete, insert) - Thƣờng quên tính đến - Các hàm xử lý xâu (hàm ký tự khoảng trắng copy, hàm length, hàm pos, trong xâu. hàm upcase)
 5. 5. BÀI 12 : KIỂU XÂU (tiết 1 ) KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 1 J (10p) Hoạt động 4 (10p) Kịch bản dạy Hoạt động 2 Học (45p) (10p) Giả định : Hoạt động 3 Phòng học có trang bị máy chiếu (15p)
 6. 6. BÀI 12 : KIỂU XÂU ( tiết 1 ) KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 1(10p) - Ổn định lớp Dẫn - Dò bài cũ dắt + mảng dùng để lƣu trữ kiểu dữ liệu gì? vào + khai báo mảng một chiều, mảng 2 chiều. bài - GV dẫn dắt vào bài mới mới + để lƣu trữ và xử lí họ tên của một ngƣời, các kiểu dữ liệu đã học có đáp ứng đƣợc? + phân tích các phƣơng án của hs đƣa ra,từ đó đƣa ra yêu cầu kiểu dữ liệu mới : kiểu xâu
 7. 7. BÀI 12 : KIỂU XÂU ( tiết 1 ) KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 2(10p) - GV : - HS : + Trình bày một số khái niệm Lắng nghe và ghi chép Khái ( kn xâu, độ dài xâu, xâu rỗng,chỉ niệm số phần tử trong xâu ( cho vd) xâu + Trình bày cách khai báo biến và xâu trong ngôn ngữ Pascal (cho khai vd) báo + Trình bày cấu trúc tham chiếu biến đến phần tử trong xâu xâu (cho vd) + Một số chú ý (độ dài ngầm định xâu là 255, độ dài lớn nhất của xâu là 255 ký tự,hằng xâu).
 8. 8. BÀI 12 : KIỂU XÂU ( tiết 1 ) KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 3(15p) - GV : HS : + Đƣa ra tình huống có vấn đề + Nêu ý kiến Các + Trình bày các phép toán xử lý +Lắng nghe và ghi chép Phép xâu (cho vd) toán, + Trình bày các thủ tục delete thủ insert,val,str (cho các thao tác tục, mẫu ) hàm + Trình bày các hàm chuẩn xử lý chuẩn xâu : hàm copy, pos, length để upcase,CHR,Ord( cho các xử thao tác mấu) lý + Cho các yêu cầu xử lý xâu + Trả lời bằng cách áp dụng xâu. các thủ tục và hàm xử lý
 9. 9. BÀI 12 : KIỂU XÂU ( tiết 1 ) KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 4(10p) TRÒ CHƠI Củng - 12 bong bóng,mỗi bong bóng chứa một câu hỏi, hoặc một yêu cầu cố xử lý xâu, hoặc một thủ tục, hàm chuẩn xử lý xâu ( viết sai) cụ thể và - chia làm 4 tổ, mỗi tổ cử đại diện lên đập bong bóng và trả lời yêu dặn cầu tƣơng ứng(sửa lại các thao tác đã viết sai). dò - GV chiếu từng câu hỏi đƣợc bốc lên máy chiếu. - mỗi câu đúng đƣợc 5 điểm, đƣợc xử dụng quyền trợ giúp thay ngƣời trả lời, mỗi lần thay ngƣời trừ đi 1 điểm (nếu đáp đúng),thay ngƣời đến lần thứ 2 thì mất quyền trả lời( đƣợc 0 điểm). - phát quà khen thƣởng đội về nhất và nhì. DẶN DÒ xem trƣớc các ví dụ trong sgk chuẩn bị cho tiết sau.
 10. 10. CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI

×