NGUYỄN THỊ THÚY AN-Bài 1 chương I Lớp 12

1,923 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NGUYỄN THỊ THÚY AN-Bài 1 chương I Lớp 12

 1. 1. GVHD: ThS. Lê Đức LongSVTH: Nguyễn Thị Thúy An(Nhóm 14)Lớp: Tin 5CBTMSSV:33103201 Thúy An-K33103201 1
 2. 2. Bài 1: Chương I: Một số khái niệm cơ KHÁI NIỆM VỀ HỆ CƠ SỞ DỮ bản(5,2,2) LIỆU Chương IV: Chương II: KIẾN TRÚC VÀ BẢO MẬT TIN HỌC 12 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LiỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LiỆU MICROSOFT ACCESS Chương III: MỤC TIÊU HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Kiến Thức Kĩ Năng Thái Độ• Cung cấp cho học • Rèn luyện cho học • Có ý thức bảo mật sinh kiến thức ban sinh bước đầu có kỹ thông tin và sử dụng đầu về: năng làm việc với máy tính để khai• Hệ CSDL một hệ quản trị thác thông tin, phục• Hệ quản trị CSDL CSDL cụ thể vụ công việc hằng quan hệ ngày• Kiến trúc hệ CSSDL và bảo mật hệ CSDL Thúy An-K33103201 2
 3. 3. Bài 1: Một số khái niệm cơ bản(Tiết 1) MỤC TIÊU CỦA BÀI DẠY Bước đầu hình thành kĩBiết các vấn đề thường năng xác định thông tinphải giải quyết trong cần quản lý của một tổmột bài toán quản lý và chức nào đósự cần thiết phải cóCSDL KIẾN KĨ THỨC NĂNG Xác định và phân biệt được các công việc thuộcBiết vai trò của CSDL nhóm thao tác nào: tạotrong học tập và cuộc lập hồ sơ, cập nhật hồsống sơ, khai thác hồ sơ Thúy An-K33103201 3
 4. 4. Bài 1: Một số khái niệm cơ bản(Tiết 1)ĐIỂM TRỌNG TÂM ĐIỂM KHÓ -Giới thiệu “bài toán quản l{” và các Một số việc thường gặp trong việc quản công việc trong công tác quản lý của các lý của các tổ chức là gì? tổ chức Thế nào là tạo lập, cập nhật, khai thác Để chứa các thông tin cần quản lý phải hồ sơ? lập các biểu bảng gồm các cột, hàng Các công việc xử lý đã được sử dụng Sự cần thiết của CSDL và các tính chẩt trong một bài toán quản lý thuộc về cần phải có để một tập hợp dữ liệu tạo nhóm thao tác nào? thành CSDL Các thông tin, tính chất cần phải có của một tổ chức được quản lý để một tập Các khái niệm: tạo lập, cập hợp dữ liệu tạo thành CSDL gồm những nhật(thêm, sưẩ, xóa), khai thác(thống gi? kê, báo cáo, sắp xếp, tìm kiếm) Các công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức.Bao gồm: tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ. Thúy An-K33103201 4
 5. 5. Bài 1: Một số khái niệm cơ bản(Tiết 1)KIẾN THỨC, KĨ NĂNG CẦN BIẾT KIẾN THỨC, KĨ NĂNG ĐÃ BIẾT Hiểu các công việc trong thực tế đều cần có sự quản Hiểu được các vấn đề trong bài toán quản lý lý, gần gũi nhất là việc quản lý học sinh trong nhà trường Hiểu được thế nào là tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ Hiểu rõ các thuật ngữ ở đời thường hoặc đã biết ở lớp 10 và 11 trong các thuật toán: thêm, sửa, xóa, sắp Biết cách xác định các thông tin và tính chất xếp, tìm kiếm… cần có để tạo thành CSDL Sắp xếp, tìm kiếm được thông tin trong bài toán thực Nắm vững kỹ năng thao tác tế. lập, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, sắp xếp, thống kê Thao tác và xử lý được văn bản trên máy tính Nắm được các việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức Thúy An-K33103201 5
 6. 6. CClick HĐ1: Dẫn dắt vào HĐ2: bài mới (5p) Bài toán HĐ3: quản lý Các công (15p) việc thường HĐ4: gặp khi xử lý thông tin của Củng cố bài một tổ chức học (20p) (5p)Giả định rằng lớp học trong phòng có máy chiếu, HS không dùng máy tính Thúy An-K33103201 6
 7. 7. HĐ1:Dẫn dắt -Đây là bài mở đầu cho chương trình Tin học 12 nên GV giới thiệu ngắn gọnvào bài về nội dung của Tin học 12 gồm những phần nào, chương nào, ứng dụng và mới tầm quan trọng của chương trình. (5p) -Đặt câu hỏi dẫn dắt vào bài Muốn thành lập một công ty thì phải có những yếu tố nào? Các yếu tố đó được xây dựng ra sao? Lưu trữ bằng cách nào? Các công việc về quản lý công ty đó gồm những việc gì?Back -Câu trả lời dự kiến cho HS: -Gồm những yếu tố: nhân viên, giám đốc, ban quản trị, cơ sở vật chất… - Phải lập danh sách, lưu trữ danh sách và thông tin nhân viên, ban quản trị… - Được lưu trữ trên giấy tờ hoặc máy tính -Các công việc quản lý gồm lập báo cáo, thống kê doanh thu, tìm thông tin, sắp xếp lương và cấp bậc theo chức vụ của nhân viên, ban quản trị… -GV tổng hợp câu trả lời của HS để nêu lên vấn đề: Các yếu tố đó được gọi là CSDL và muốn quản lý được cần có hệ QTCSDL. Ở bài này chúng ta lần lượt tìm hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến việc quản lý của một tổ chức nào đó PP dự kiến: Gợi tình huống có vấn đề, pp diễn giảng, đàm thoại Thúy An-K33103201 7
 8. 8. HĐ2: BackBài toánquản lý (15p) BÀI TOÁN QUẢN LÝ: -GV dùng pp đàm thoại , vấn đáp đặt câu hỏi cho học sinh trả lời:Những vấn đề cần quản lý ở trường phổ thông là gì? -GV cho HS nêu ví dụ tương tự về những vấn về cần quản lý một tổ chức khác -Cho HS xem hình và đặt câu hỏi: Muốn quản lý thông tin về học sinh của lớp ta nên lập danh sách chứa các cột nào? Câu trả lời dự kiến: “Để quản lý học sinh trong nhà trường, người ta thường lập các biểu bảng gồm các cột, hàng để chứa các thông tin cần quản lý”. -Dùng pp diễn giảng để HS thấy tầm quan trọng của việc quản lý các thông tin của các tổ chức Thúy An-K33103201 8
 9. 9. Muốn quản lý thông tin về học sinh của lớp, ta nên Back lập danh sách chứa các cột nào? ? Thúy An-K33103201 9
 10. 10. HĐ3: Các công việc thường CÁC CÔNG VIỆC THƯỜNG GẶP KHI gặp khi xử XỬ LÝ THÔNG TIN CỦA MỘT TỔ CHỨC Back lý thông tin của một tổ chức (20p) Giáo viên- GV chia nhóm gồm các HS ngồi cùng bàn với Học sinhnhau, mỗi bàn một nhóm. Cho HS xem Video các -HS chú ý xem và ghi nhớ lại cáccông việc về xử lý thông tin trong quản lý học sinh và công việc thấy được sau khi xemcho HS ghi nhanh ra giấy. đoạn video kết hợp đọc các ví dụ-Các nhóm thảo luận và sắp các công việc ghi được trong SGK về các thao táctừ Video tương ứng với mỗi thao tác sau đây: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, sắpthêm, sửa, xóa, thống kê, sắp xếp, báo cáo, tìm kiếm. xếp, thống kê, báo cáo để thựcCho HS vừa thảo luận kết hợp với đọc SGK trang 7 hiện yêu cầu của GV đưa ra.để hiểu các khái niệm. -HS thảo luận nhóm và đọc đáp ánSau đó gọi nhóm bất kz đọc ra kết quả.Cho các nhóm cho cả lớp nghekhác nhận xét và bổ sung. -HS theo dõi và hiểu được các-GV đưa ra đáp án cho cả lớp xem khái niệm do GV vừa tổng hợp-GV đưa ra thêm một vài câu hỏi tương tự cho HS lại, ghi bài vào tập.nắm vững các khái niệm trên và cho HS ghi vào vở -Dựa vào ví dụ trên, trả lời các câu-GV cho HS thảo luận “kinh nghiệm” bằng cách đưa hỏi do GV đặt ra thêmra các thuật ngữ để dễ nhớ các khái niệm về các PP dự kiến:phát hiện, giải quyếtthao tác trong xử lý công việc. vấn đề, quan sát Thúy An-K33103201 10
 11. 11. Back Câu trả lời dự kiếnTạo lập Thêm Sửa Xóa-Thu tập -Chèn -Sửa chữa -Xóa-Tập hợp -Thêm -Thay đổi-Lưu trữ -Bổ sungThống kê Báo cáo TÌm kiếm Sắp xếp-Tính( ví dụ:ĐTB) -In danh sách, in -Tìm -Tăng dần, giảm-Xác định(cao thông tin… -Tra cứu dầnnhất, thấp nhất) thường để in -Chọn -Sắp xếp-Thống kê ra giấy -Xác định dựaKhai thác hồ vào điều kiệnsơ dựa vào tínhtóan Thúy An-K33103201 11
 12. 12. BackCông việc Thuộc loạiThu thập, tập hợp thông tin của học sinh Tạo lập hồ sơBổ sung hồ sơ vào danh sách học sinh Thêm hồ sơXóa thông tin học sinh Xóa hồ sơThay đổi hồ sơ học sinh Sửa hồ sơSắp giảm dần ĐTB của học sinh Sắp xếpDanh sách học sinh đạt học lực khá của lớp 11A Báo cáoTìm họ tên của những học sinh có năm sinh 1995 và học lớp Tìm kiếm10ATính điểm trung bình tất cả các môn học lớp 11B Thống kê Thúy An-K33103201 12
 13. 13. BackThúy An-K33103201 13
 14. 14. HĐ4: BackCủng cốbài học (5p) CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP ???!!! Thúy An-K33103201 14
 15. 15. Câu hỏi trắc nghiệm củng cố bài học Back HĐ4: Câu 1.Trong quản l{ điểm học sinh, cho biết Câu 2. Trong quản lý hồ sơCủng cố công việc nào thuộc loại tìm kiếm? bệnh nhân ở bệnh viện, côngbài học A.Xác định điểm cao nhất môn Toán việc thay đổi thông tin bệnh (5p) B. Danh sách học sinh nam của lớp nhân thuộc loại nào trong C. Tìm học sinh nam,có điểm Toán thấp nhất nhóm thao tác cập nhật hồ D. Tất cả đều sai sơ? A. Thêm B. SửaCâu 3. Nhập dữ liệu là công việc gì? C. XóaA. Tạo lập hồ sơ B. Cập nhật hồ sơ Câu 5. Khi thực hiện thao tác ở bảng ĐiểmC. Xử lý hồ sơ D. Cả A và B đều đúng học sinh,nếu sau khi lấy thông tin của học sinh có điểm trung bình cao nhất thì phát biểu nào dưới đây là đúng? Câu 4. Xét công tác quản lý hồ sơ, học A. Thông tin của học sinh đó không thay đổi bạ. Những công việc nào sau đây B. Dòng thông tin của học sinh đó bị mất thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ: C. Vị trí dòng thông tin của học sinh đó bị A. In một hồ sơ thay đổi B. Xóa một hồ sơ D. Trong bảng Điểm học sinh có thêm dòng C. Xem nội dung hồ sơ mới D. Sửa thông tin trong hồ sơ E. Thêm ba hồ sơ Thúy An-K33103201 15
 16. 16. Thúy An-K33103201 16

×