Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Trƣờng ĐHSP TP. HCM         Khoa Công Nghệ Thông Tin        Bộ Môn Phƣơng Pháp Dạy Học Tin 2   GIỚI THIỆ...
CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 12   Kiến thức       Kỹ năng       Thái độ   - Cung cấp cho  HS các kiến thức   R...
CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 12  Chương I      Chương II        Chương III  Chương IV  Khái niệm        H...
KỊCH BẢN DẠY HỌC                    Bài 4:                 CẤU TRÚC BẢNG       ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC             Chuẩn kiến thức, kĩ năng  Mục tiêu             Điểm trọng tâm  b...
CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG     Hiểu các khái niệm trong cấu trúc bảng: Trƣờng(Field), Bản          ghi (Record)...
ĐIỂM TRỌNG TÂM          - Khái niệm chính trong cấu trúc bảng           - Tạo, sửa và lƣu cấu trúc bản...
ĐiỂM KHÓ TRONG BÀI                 Cách chọn trƣờng làm khóa chính                 cho b...
KIẾN THỨC ĐÃ BiẾT          Học sinh bƣớc đầu biết đƣợc khái niệm chung nhất về         MS Access nhƣ một...
KỊCH BẢN DẠY HỌC                        Phòng học có máy                      ...
KỊCH BẢN DẠY HỌCBài 4 – Cấu trúc bảng             HĐ1(15’)             Kiểm tra         ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC • Ổn định lớp          Hoạt động 1(15 phút) • Kiểm tra bài cũ bằng cách:     - GV chiếu 5 ...
5 câu hỏi trắc nghiệmCâu 1: Cách nào sau đây dùng để tạoCSDL mới                    Câu 4: Chức năng ch...
KỊCH BẢN DẠY HỌC   Câu đặt vấn đề dẫn dắt vào bài mới   “Nhƣ chúng ta đã biết, một trong những chức năng   chính của...
KỊCH BẢN DẠY HỌC     Hoạt động 2: Các khái niệm chính          (10 phút)                  ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC    Hoạt động 2 – Các khái niệm chính          (10 phút)  - Giáo viên mở “Hồ Sơ Học Sinh” đ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC   Hoạt động 3 – Tạo và sửa cấu trúc bảng          (10 phút) - Gv đặt vấn đề: “Bây giờ chúng ta...
KỊCH BẢN DẠY HỌC      Hoạt động 4 –Củng cố, dặn dò           (10 phút)   SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA  MSSV:18  ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC       Hoạt động 4 –Củng cố, dặn dò            (10 phút)   Củng cố bài học      ...
KỊCH BẢN DẠY HỌCHS thứ nhất diễn tả (Nhóm từ khóa 1)                  Bảng                ...
KỊCH BẢN DẠY HỌC     HS thứ 2 diễn tả(Nhóm từ khóa 2)      2               -Đổi tên bảng21  SVTH:...
CẢM ƠN THẦY VÀ   CÁC BẠN ĐÃ THEO      DÕI22    SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA  MSSV: K33103231
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doan thihoa k33103231

659 views

Published on

Đoàn Thị Hòa
Tin Học 12 - Chương 2 - Bài 4 - Cấu trúc bảng

 • Be the first to comment

Doan thihoa k33103231

 1. 1. Trƣờng ĐHSP TP. HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Bộ Môn Phƣơng Pháp Dạy Học Tin 2 GIỚI THIỆU KỊCH BẢN DẠY HỌCLớp 12– Chƣơng II - Bài 4: CẤU TRÚC BẢNG GVHD: Thầy LÊ ĐỨC LONG SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231 NHÓM 10 LỚP: TIN 5C - BT 1 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 2. 2. CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 12 Kiến thức Kỹ năng Thái độ - Cung cấp cho HS các kiến thức Rèn luyện cho ban đầu về: học sinh bƣớc Có ý thức bảo + Hệ CSDL đầu có kĩ năng mật thông tin và + Hệ quản trị làm việc với một sử dụng máy tính CSDL quan hệ hệ quản trị để khai thác + Kiến trúc hệ CSDL quan hệ thông tin, phục CSDL và bảo cụ thể vụ công việc mật hằng ngày.2 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 3. 3. CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC 12 Chương I Chương II Chương III Chương IV Khái niệm Hệ quản Kiến trúc và trị CSDL Hệ CSDL về hệ bảo mật các MS quan hệ CSDL CSDL Access Bài 4: Cấu trúc bảng (1,2,1)3 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 4. 4. KỊCH BẢN DẠY HỌC Bài 4: CẤU TRÚC BẢNG (1,2,1) Kiến thức MỤC Kĩ năng: - Thực hiện đƣợc tạo và- Hiểu các khái niệm chính sửa cấu trúc bảng, nạp dữtrong cấu trúc dữ liệu bảng: liệu vào bảng, cập nhật dữ+ Trƣờng(Field) TIÊU liệu.+ Bản ghi(Record) - Thực hiện đƣợc việc liên+ Biết khái niệm khóa chính kết giữa hai bảng- Biết tạo và sửa và lƣu cấu CẦN - Thực hiện đƣợc việc chỉtrúc bảng, nạp dữ liệu vào định khóa chính đơn giảnbảng, cập nhật dữ liệu là một trƣờng ĐẠT4 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 5. 5. KỊCH BẢN DẠY HỌC Chuẩn kiến thức, kĩ năng Mục tiêu Điểm trọng tâm bài học Điểm khó SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA Kiến thức đã biết MSSV: K331032315
 6. 6. CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Hiểu các khái niệm trong cấu trúc bảng: Trƣờng(Field), Bản ghi (Record), Kiểu dữ liệu (Data Type) Biết khái niệm khóa chính của bảng Biết các thao tác: tạo, sửa và lƣu cấu trúc bảng, nạp dữ liệu, cập nhật dữ liệu vào bảng6 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 7. 7. ĐIỂM TRỌNG TÂM - Khái niệm chính trong cấu trúc bảng - Tạo, sửa và lƣu cấu trúc bảng, nạp dữ liệu vào bảng, cập nhật dữ liệu - Tạo khóa chính cho bảng đơn giản là một trƣờng7 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 8. 8. ĐiỂM KHÓ TRONG BÀI Cách chọn trƣờng làm khóa chính cho bảng (đặc biệt khi khóa chính gồm nhiều trƣờng) Khóa chính của bảng là khái niệm hoàn toàn mới đối với học sinh. HS khó trong việc chọn kiểu dữ liệu để phù hợp cho từng trƣờng Các khái niệm chính của bảng khó phân biệt: + Cấu trúc bảng trong Access khác gì với cấu trúc bảng bình thƣờng + Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa trường (Field)8 và bản ghi (Record) SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 9. 9. KIẾN THỨC ĐÃ BiẾT Học sinh bƣớc đầu biết đƣợc khái niệm chung nhất về MS Access nhƣ một hệ quản trị CSDL: - Khai báo, - lƣu trữ, - xử lý dữ liệu Biết các đối tƣợng cơ bản trong Access: Bảng( Table), Mẫu hỏi (Query), Biểu mẫu(Form), Báo cáo (Report) Biết có hai chế độ làm việc với các đối tƣợng: - Chế độ thiết kế (Design View) - Chế độ trang dữ liệu (Datasheet View) Biết các thao tác cơ bản trong Access: khởi động và kết thúc Access, tạo CSDL mới, mở một CSDL đã có, tạo đối tƣợng mới, mở một đối tƣợng Biết các cách tạo các đối tƣợng trong Access Biết vai trò của con ngƣời khi làm việc với hệ CSDL Liên hệ đƣợc một bài toán quản lí gần gũi với HS cùng9 công cụ quản lý tƣơng ứng trong Access SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 10. 10. KỊCH BẢN DẠY HỌC Phòng học có máy chiếu protector Lớp học chia làm 4 tổ Tình huống giả định Mỗi bàn có một máy GV chuẩn bị bài dạy10 SVTH: ĐOÀN tínhHÒA THỊ MSSV: K33103231 powerpoint
 11. 11. KỊCH BẢN DẠY HỌCBài 4 – Cấu trúc bảng HĐ1(15’) Kiểm tra bài cũ Mở đầu HĐ2(10’) bài mới Các khái niệm chính HĐ4(10’) HĐ3(10’) Củng cố Tạo và Dặn dò Sửa cấu trúc bảng11 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 12. 12. KỊCH BẢN DẠY HỌC • Ổn định lớp Hoạt động 1(15 phút) • Kiểm tra bài cũ bằng cách: - GV chiếu 5 câu hỏi trắc nghiệm trên máy chiếu. - Gọi 2 HS lên bảng viết câu trả lời của mình(Thời gian là 5 phút) - Các HS còn lại viết câu trả lời vào giấy. - GV sẽ thu thêm 5 bạn nộp bài sớm nhất để lấy điểm. - 5 HS nộp sớm đƣợc cộng một điểm vào bài kiểm tra miệng. - GV cho điểm và chiếu kết quả cho HS theo dõi • Nhờ lớp trƣởng phát phiếu học tập cho cả lớp(học sinh sẽ điền vào chỗ còn thiếu trong phiếu học tập thay cho việc chép bài, học sinh học bài thông qua phiếu học tập).12• Đặt vấn đề cho bài mới. SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 13. 13. 5 câu hỏi trắc nghiệmCâu 1: Cách nào sau đây dùng để tạoCSDL mới Câu 4: Chức năng chính của Access làA. File -> New… gì?B. File -> Open A. Tạo lập bảngC. File -> Exit B. Thiết lập mối liên kết giữa các bảngD. Start -> All Programs -> MS Access C. Tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuấtCâu 2: Có bao nhiêu chế độ làm việc với thông tincác đối tƣợng? D. Cập nhật và kết xuất thông tinA. 1 B. 2C. 3 D. 4 Câu 5: Phần mở rộng của Access là gì?Đáp án B (Design View & Datasheet A. .jpgView) B. .mdbCâu 3: Để tạo bảng ta dùng cách nào sau C. .docđây? Chọn câu trả lời đúng nhất. D. .pptA. Tạo bảng ở chế độ thiết kếB. Tạo bảng bằng cách dùng thuật sĩC. Tạo bảng bằng cách nhập dữ liệu ngayD. 3 câu trên đều đúng 13 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 14. 14. KỊCH BẢN DẠY HỌC Câu đặt vấn đề dẫn dắt vào bài mới “Nhƣ chúng ta đã biết, một trong những chức năng chính của Access là thiết kế bảng. Vậy để thiết kế đƣợc một bảng trong Access thì ta phải thực hiện bằng cách nào? Bảng gồm có những thành phần nào? Các thao tác đối với bảng? Để trả lời những câu hỏi này hôm nay chúng ta học Bài 4 – Cấu trúc bảng”.14 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 15. 15. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 2: Các khái niệm chính (10 phút) Bảng (Table) Kiểu dữ liệu Trường (Data Type) (Field) Bản ghi (Record)15 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 16. 16. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 2 – Các khái niệm chính (10 phút) - Giáo viên mở “Hồ Sơ Học Sinh” đã tạo sẵn trong MS Access và chỉ cho HS biết: Bảng(Table), Trƣờng(Field), Bản ghi(Record) trong Access. Dùng phƣơng pháp diễn giải, minh họa cho HS hiểu. - Yêu cầu HS phát biểu các định nghĩa: Bảng(Table), Trƣờng(Field), Bản ghi(Record). - Yêu cầu HS chỉ ra các kiểu dữ liệu đƣợc sử dụng trong bảng đó. - GV mở chế độ Design View để giới thiệu cho HS các kiểu dữ liệu mới. - Hƣớng dẫn cho HS cách lựa chọn kiểu dữ liệu phù hợp cho từng16 trƣờng. THỊ HÒA SVTH: ĐOÀN MSSV: K33103231
 17. 17. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 3 – Tạo và sửa cấu trúc bảng (10 phút) - Gv đặt vấn đề: “Bây giờ chúng ta muốn tạo đƣợc một Hồ Sơ Học Sinh nhƣ cô thì chúng ta cần những thành phần nào? Thực hiện nhƣ thế nào?” - Hs thảo luận theo bàn(4 HS) trong thời gian 3 phút. - Gọi một số HS trả lời. - GV nhận xét và hƣớng dẫn thực hiện. - Gọi một bạn lên thực hiện lại. Các bạn còn lại chú ý theo dõi. - GV hƣớng dẫn cho HS cách chọn khóa chính hiệu quả. - GV hƣớng dẫn HS các phím tắt trong khi thực hiện tạo và sửa cấu trúc bảng(vd: chỉ cần ấn kí tự đàu khi khai báo kiểu dữ liệu,…)17 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 18. 18. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 4 –Củng cố, dặn dò (10 phút) SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV:18 K33103231
 19. 19. KỊCH BẢN DẠY HỌC Hoạt động 4 –Củng cố, dặn dò (10 phút) Củng cố bài học - Trò chơi: “Hiểu ý đồng đội” Hình thức chơi: + GV đƣa cho một bạn trong lớp diễn tả các từ khóa 1, từ khóa 2 (là các định nghĩa, nội dung ghi nhớ trong bài). + 4 nhóm (4 tổ) cử 1 đại diện lên bảng ghi lại đáp án. + Sau nhóm từ khóa thứ nhất GV sẽ đổi bạn diễn tả, các nhóm có thể đổi bạn lên ghi đáp án. + Nhóm nào trả lời tốt nhất sẽ nhận những phần quà do GV chuẩn bị. Dặn dò HS làm bài tập SGK và xem trƣớc bài bài tập và thực hành 2 – Tạo cấu trúc bảng SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV:19 K33103231
 20. 20. KỊCH BẢN DẠY HỌCHS thứ nhất diễn tả (Nhóm từ khóa 1) Bảng (Table) Date/ Time Trường (Field) 1 Yes/ No Bản ghi (Record) Khóa chính20 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 21. 21. KỊCH BẢN DẠY HỌC HS thứ 2 diễn tả(Nhóm từ khóa 2) 2 -Đổi tên bảng21 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231
 22. 22. CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI22 SVTH: ĐOÀN THỊ HÒA MSSV: K33103231

×