Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Le TanPhuong _K33103252_Bai6_Chuongii_lop11

1,203 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Le TanPhuong _K33103252_Bai6_Chuongii_lop11

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯPHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lớp : Tin5CBT Kịch bản Dạy Học Bài 6 :Phép Toán,Biểu Thức ,Câu Lệnh Gán Chương II – Lớp 11 GVHD : Lê Đức Long SV Thực Hiện : Lê Tấn Phương Email : tanlephuong1c@yahoo.com
 2. 2. Kiến thức căn bản về lập Kỷ năng ban đầu lập trình ,thuật toán ,cấu trúc trình những bài toán đơn dữ liệu…. giản Muc Tiêu Chương Trình Chương Trình Tin Học Lớp 11Chương I : Một Số Chương II : Chương III : Chương IV : Chương V Chương VI :Khái Niệm Về Lập Chương Cấu Trúc Rẽ Kiểu Dữ : Tệp và Chương Trình Trình Và Ngôn Trình Đơn Nhánh Và Liệu Có Cấu Thao tác Con Và Lập Trình Ngữ Lập Trình Giản Lặp Trúc Với tệp Có cấu TrúcBài 5 : Khai Báo Biến Bài 6 : Phép Toán ,Biểu Thức, Bài 7 : Các Thủ Tục Chuẩn Câu Lệnh Gán Vào/Ra Đơn Giản
 3. 3. Bài 6 : PHÉP TOÁN ,BiỂU THỨC ,CÂU LỆNH GÁN Mục Tiêu Bài học Về Kiến Thức Về Kĩ Năng Về Thái Độ -Biết được khái niệm: -Sử dụng được - Tạo sự ham muốnphép toán, biểu thức số các phép toán để giải các bài tập bằng học, hàm số học chuẩn, xây dựng biểu lập trình, trước mắt biểu thức quan hệ. thức. thấy được lợi ích của- Biết diễn đạt một -Sử dụng được việc lập trình, phục vụbiểu thức trong ngôn lệnh gán để viết tính toán và giải đượcngữ lập trình. chương trình. một số bài toán.- Biết được chức năngcủa lệnh gán.- Biết được cấu trúccủa lệnh gán và mộtsố hàm chuẩn thôngdụng trong ngôn ngữlập trình pascal.
 4. 4. Điểm trọng tâm - điểm khó Điểm Khó -Thế nào là chia nguyên, chia lấyĐiểm Trọng Tâm phần dư.- Viết được các Phép -- kiểu đối số là gì? toán ,biểu thức và -- Phân biệt được câu lệnh gán bằng khi nào dùng biểu ngôn ngữ pascal. thức quan hệ ,khi nào dùng biểu thức logic. -- Hiểu và phân biệt lệnh gán với phép so sánh bằng
 5. 5. Bài 6 : PHÉP TOÁN ,BiỂU THỨC ,CÂU LỆNH GÁNIII .Kiến Thức Liên Quan:-Biết được các phép toán và biểu thức trong toán học-Biết các hàm số học chuẩn trong toán họcIV .Kiến Thức Đã Biết-Cách Trình bày cấu trúc chương trình trong pascal-Biết một số kiểu dữ liệu chuẩn trong pascal.-Cách khai báo biến trong pascal.V .Hoàn Cảnh Giả Định-Phòng học không có máy chiếu, dạy bằng bảng.
 6. 6. Bài 6 : PHÉP TOÁN ,BiỂU THỨC ,CÂU LỆNH GÁN Hoạt Động 1.Tìm hiểu một số phép toán (10phút) Hoạt Động 2.Tìm hiểu biểu thức (20 phút) Hoạt Động 3.Tìm hiểu lệnh gán (10 phút) Hoạt Động 4.củng cố. (5 phút)
 7. 7. Hoạt Động 1.Tìm hiểu một số phép toán (10 phút) GV: nhắc lại kiến thức về kiểu dữ liệu đã học ở bài trước. GV: Trong khi viết chương trình ta thường phải thực hiện tính toán, thực hiện các so sánh.Vậy các phép toán trong ngôn ngữ lập trình có gì khác so với các phép toán trong toán học? GV: gọi 1 em hoc sinh lên viết tất cả các phép toán trong toán học, và một em Khác từ các phép toán đó viết ra các phép toán trong ngôn ngữ pascal.=> Từ phép toán mà học sinh đã nêu trên giáo viên liệt kê thành bảng sau: Phép toán Trong toán học Trong pascalCác phép toán số học +(cộng), –(trừ), x(nhân), div(chia nguyên), +, -, *,div, modVới số nguyên mod(lấy phần dư)Các phép toán số học +(cộng), -(trừ), x(nhân), : (chia) +, -, *, /Với số thựcCác phép toán quan hệ <(nhỏ hơn), ≤(nhỏ hơn hoặc bằng), >(lớn <, <=, >, >=, =, hơn), ≥(lớn hơn hoặc bằng), =(bằng), <> ≠(khác).Các phép toán logic (phủ định), ˅( hoặc), ˅( và). Not, or, and.
 8. 8. Hoạt Động 2.Tìm hiểu biểu thức (20 phút)a. Biểu Thức Số HọcGV: Trong toán học, biểu thức là gì?HS: Đưa ra khái niệmGV: Đưa ra khái niệm của biểu thức lập trình.GV: cho một số ví dụ về biểu thức toán học và gọi học sinh chuyển từ biểu thứctoán học đó sang biểu thức lập trình.GV: giải thích thêm về thứ tự thực hiện các phép tính trong pascalvà kiểu trả về của biểu thức. Trong toán học Trong Pascal 5a + 6b 5*a+6*b x*y/z 4 x (4 + x ) / x*y xy (x+y)/(x-1/2) – (x-z)/xy
 9. 9. Hoạt Động 2.Tìm hiểu biểu thức (20 phút)b. Hàm Số Học ChuẩnGV: Muốn tính X2 ta làm thế nào?HS: Có thể đưa ra là: x*xGV: Như vậy muốn tính , Sinx, cosx,.. ta làm như thế nào?GV: Để tính giá trị đó được đơn giản, người ta xây dựng sẵn một bộ chươngtrình trong thư viện chương trình giúp người lập trình tính toán nhanh cácgiá trị thông dụng.GV: hướng dẫn học sinh xem bảng một số hàm chuẩn thường dùng trong sáchGiáo khoa. Sau đó chia lớp thành 2 dãy, dãy bên trái lên bảng viết các biểu thứcBất kỳ trong toán học, dãy bên phải từ biểu thức toán học đó chuyển sang biểuThức lập trình.GV: nhận xét.
 10. 10. Hoạt Động 2.Tìm hiểu biểu thức (20 phút)c. Biểu Thức Quan Hệ Và Biểu Thức Logic GV: Hãy cho vài ví dụ trong toán học có sử dụng phép toán quan hệ( >, ≥, <, ≤, = và ≠) - Việc giải và biện luận PT bậc 2 có dung đến phép toán quan hệ không? - Phép toán quan hệ cho kết quả kiểu gì? (đã học) =>vậy Trong pascal, so sánh 2 biểu thức cùng kiểu là biểu thức quan hệ có dạng: < biểu thức 1> < Phép toán quan hệ> <biểu thức> Với trình tự thực hiện: •Tính các giá trị của biểu thức •Thực hiện phép toán quan hệ •Kết quả phép toán quan hệ là giá trị logic true hoặc false
 11. 11. Hoạt Động 2.Tìm hiểu biểu thức (20 phút)c. Biểu Thức Quan Hệ Và Biểu Thức Logic(tt)GV: Với các hàm chuẩn cần quan tâm đến giá trị của đối số vàkiểu của giá trị trả về. VD: Xét hàm số y = sin x - Tìm miền giá trị của y? -Tìm cách biểu diễn miền giá trị của y trong Pascal? Vậy biểu thức logic là sự kết hợp giữa các biểu thức quan hệ bằng cácPhép toán logic. Giá trị của biểu thức logic là true hoặc false
 12. 12. Hoạt Động 3.Tìm hiểu lệnh gán (10 phút)GV: ví dụ: chứng minh biểu thức:a2 + 2ab +b2 = (a+b)2Ta đặt: P = (a+b)2(*)Thực hiện biến đổi P= (a+b)(a+b)để đi đến P= a2 + 2ab + b2Ta có sử dụng phép gán không? Có tác dụng gì?=> Lệnh gán là lệnh căn bản của các NNLT. Trong Pascal lệnhgán có dạng: < tên biến > : = <biểu thức>;Biểu thức phải phù hợp với tên biến có nghĩa: kiểu của tênbiến phải cùng hoặc bao hàm kiểu của biểu thứcHoạt động của lệnh gán: tính giá trị biểu thức sau đó ghi giá trịvào tên biến.
 13. 13. Hoạt Động 4.củng cố. (5 phút)GV: học sinh nhắc lại một số khái niệm.-Biểu thức số hoc là gì?-Cấu trúc của biểu thức quan hệ?-Thế nào là biểu thức logic?-Khi viết câu lệnh gan ta can chú ý đến diều gì?-Và trình tự thực hiện của câu lệnh gán

×