Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

lop 10 bái 10 khai niem hdh

185 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

lop 10 bái 10 khai niem hdh

  1. 1. Kịck bản GVHD : Th.s Lê Đức Long Tên : Huỳnh Thị Thanh Ý Lớp : k03.nvsp t7,cn
  2. 2. Môn Tin Học 10 (70 tiết) Chương 1 : Một số khái niệm cơ bản của Tin học (20 tiết) Chương 3 : Soạn thảo văn bản (20 tiết) Chương 4 : Mạng máy tính & Internet (12 tiết) Chương 2 : Hệ điều hành (12 tiết)
  3. 3. Chương 2 : Hệ điều hành(8,4,0) Bài 10 : Khái niệm về hệ điều hành (1,0,0) Bài 11 : Tệp và Quản lí Tệp Bài 12: Giao tiếp với Hệ điều hành Bài 13 : Một số Hệ điều hành thông dụng I . Khái niệm Hệ điều hành II . Các chức năng và thành phần của Hệ điều hành III . Phân loại Hệ điều hành
  4. 4. Giả Định Phòng học : - Có máy chiếu Lớp học : - khoảng 45 HS - Phiếu học tập - Phiếu thảo luận Tiết học Biết được tầm quan trọng của hệ điều hành đối với máy tính
  5. 5. A . Mục tiêu Về kiến thức : - Biết về khái niệm hệ điều hành, các chức năng và thành phần hệ điều hành - Nhận biết được hệ điều hành rất quan trọng với máy tính B . Nội dung trọng tâm - những điểm khó Trọng Tâm : Biết Khái niệm về hệ điều hành , Các chức năng và thành phần của hệ điều hành Điểm khó : HS khó tưởng tưởng ra được hệ điều hành, phân biệt hệ điều hành đơn nhiệm và đa nhiệm Kiến thức cũ: biết cấu trúc của một máy tính
  6. 6. C . Hoạt động dạy học HĐ 1 : HĐ 2 : Dẫn dắt HS vào bài mới và nêu khái niệm hđh (10p) Giải thích các chức năng và thành phần của hđh (30p) - Vào bài mới , biết hđh :GV cho xem 1 so hinh anh & đặt 1 số câu hỏi để gợi ý - Phiếu thảo luận - Thảo luận (25p) : Chia làm 4 nhóm Nhóm 1,3 : chức năng? thành phần hđh ? Nhóm 2,4 : đơn nhiệm?đa nhiệm? - Chốt lại kiến thức (5p) HĐ 3 : Củng cố bài & kiểm tra lại kiến thức (5p) - Kết lại kiến thức toàn bài học - Cho 1 vài câu hỏi
  7. 7. Cám ơn thầy và các bạn đã xem

×