HoangNgocDiep_K33103213_Tin11_Bai18

804 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HoangNgocDiep_K33103213_Tin11_Bai18

 1. 1. KỊCH BẢN DẠY HỌC18 VÍ DỤ VỀ CÁCH ViẾT VÀ SỬDỤNG CHƢƠNG TRÌNH CON Trƣờng: ĐH SƢ PHẠM tp HCM GVHD: Lê Đức Long Thực hiện: Hoàng Ngọc Diệp Lớp: Tin 4CBT MSVSV: K33103213
 2. 2. Giới thiệu chƣơng trìnhwww.themegallery.com Kiến thức Kĩ năng: Mục tiêu của chƣơng trình Giải đƣợc một số bài toán Trang bị cho học đơn giản trên máy tính bằng sinh một số khái cách vận dụng đƣợc các niệm cơ bản về kiến thức về thuật troán, cấu lập trình. TIN trúc dữ liệu, ngôn ngữ lập trình cụ thể, sử dụng các HỌC chƣơng trình con có sẵn. 11 Chương I: MỘT SỐ KHÁI NiỆM Chương III: Chương V: VỀ LẬP TRÌNH VÀ CẤU TRÚC RẼ NGÔN NGỮ LẬP TỆP VÀ THAO TÁC NHÁNH VÀ LẶP TRÌNH VỚI TỆP Chương II: Chương VI: CHƢƠNG TRÌNH Chương IV: KiỂU DỮ LiỆU CÓ CHƢƠNG TRÌNH CON ĐƠN GiẢN VÀ LẬP TRÌNH CÓ CẤU TRÚC CẤU TRÚC § 17 Chƣơng trình con và phân loại § 18 Ví dụ về cách viết và § 19 Thƣ viện chƣơng sử dụng chƣơng trình con trình con chuẩn Company Logo
 3. 3. Mục tiêu của bài học§ 18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con Mục tiêu của bài học Kiến Thức Kĩ Năng Giúp học sinh thấy được rằng thủ tục có  Nhận biết được các cấu trúc tương tự một thành phần trong đầu chương trình. của thủ tục(hàm). Phân biệt được tham  Nhận biết được hai số giá trị và tham số biến. loại tham số trong đầu Biết cách gọi thủ tục ở của thủ tục(hàm). chương trình chính.  Biết cách gọi thủ Nắm được sự giống tục(hàm) ở chương nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm. trình chính.
 4. 4. Các nội dung trọng tâm§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con Viết và sử dụng thủ tục Ví dụ về cách viết Tham số giá trị và tham số biến và sử dụng chƣơng trình con Viết và sử dụng hàm
 5. 5. Các điểm khó§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con 1 2 3 4 Qua việc giới thiệu cấu Trong thủ tục: Kiến thức về tham trúc của chương trình Hoan_doi có đoạn số(học sinh sẽ không con và chức năng của lệnh: Cách gọi thủ tục biết được khi nào nên từng phần đó qua ví dụ TG:=x; trong chương trình dùng tham số giá trị và thủ thụ Ve_hcn thì học X:=y; chính(Khi thay thế tham số biến): sinh sẽ khó xác định Y:=TG; các tham số hình • Nếu chứa dữ liệu ra được rằng: Trong phần Cần phải giải thích thức bởi các tham số thì phải sử dụng từ [<khai báo hằng biến>] cho học sinh tại sao thực sự phải đảm khóa var để khai báo( của chương trình phai khai báo thêm bảo sự tương ứng về mọi thay đổi xảy ra với con(nếu có) thì thường biến TG, và ý nghĩa trật tự và kiểu dữ tham số biến sẽ xảy ra gồm những khai báo của nó trong đoạn liệu). đối với các tham số gì?(vì ở thủ tục Ve_hcn lệnh trên. thực sự thay thế không có phần chúng). [<khai báo hằng biến>]) Company Logo
 6. 6. Các điểm khó§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con 6 7 5 Cách gọi hàm trong Trong hàm:UCLN, thuật toán như chƣơng trình chính Sự khác nhau sau: ( Khi thay thế các giữa việc dùng var sodu: integer; tham số hình thức thủ tục và hàm. begin bởi các tham số while y<>0 do thực sự phải đảm begin bảo sự tƣơng ứng sodu:= xmod y; về trật tự và kiểu X:=y; dữ liệu). Y:=sodu; end; UCLN:=x; end;
 7. 7. Kiến thức kĩ năng đã biết§ 18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con Tham số Lợi ích của hình thức việc sử dụng và tham số Phân loại chƣơng trình thực sự. chƣơng con. trình con.
 8. 8. Kịch bản dự kiến§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con(tiết 1) Hoạt động mở đầu Thời gian: 8 phút. GV: - Kiểm tra bài cũ.(câu hỏi: lợi ích của việc sử dụng chương trình con?) - Đồng thời chiếu lên 1 hình chữ nhật có kích thước(7x3) và yêu cầu học sinh dưới lớp viết đoạn lệnh vẽ hình chữ nhật. - Giới thiệu dẫn dắt học sinh vào bài mới: + Đặt ra tình huống nếu chương trình vẽ 5 hình chữ nhật(hoặc nhiều hơn) như trên thì sao? + Từ lợi ích của việc sử dụng ctc(hs đã trả lời ở trên) dẫn dắt học sinh vào bài mới.
 9. 9. Kịch bản dự kiến§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con(tiết 1) Hoạt động 1: Viết thủ tục Thời gian: 15 phút. GV: -Yêu cầu học sinh nhắc lại cấu trúc của chương trình pascal. - Sau đó yêu cầu học sinh nhắc lại cấu trúc của 1 ctc(đã học ở bài 17). - Cho ví dụ: thủ tục Ve_hcn nhật thay thế cho đoạn lệnh học sinh đã viết ở hđ mở đầu. - Yêu cầu học sinh xác định từng phần của thủ tục. •Lưu ý: ở ví dụ này không có [ <phần khai báo hằng biến>] vậy ở phần này nếu có sẽ gồm những khai báo gì ? HS: -Trả lời câu hỏi. GV: - Dẫn dắt để hs thấy được rằng thủ tục có cấu trúc tương tự một chương trình: Procedure<tên thủ tục>[<danh sách tham số>] [<phần khai báo>] Begin [<dãy các lệnh>] End; Company Logo
 10. 10. Kịch bản dự kiến§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con(tiết 1) Hoạt động 2: Sử dụng thủ tục Thời gian: 4 phút. GV: - Ví dụ cho học sinh (gọi thủ tục Ve_hcn). - Qua đó giúp học sinh thấy được cách gọi thủ tục trong chương trình chính. Company Logo
 11. 11. Kịch bản dự kiến§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con(tiết 1) Hoạt động 3: Tham số giá trị Thời gian: 8 phút. GV: -Tạo tình huống có vấn đề để học sinh thấy được chức năng của tham số trong thủ tục(vd: khi chúng ta cần vẽ những hình chữ nhật có các kích thước khác liệu rằng có sử dụng được thủ tục vẽ hình chữ nhật ở trên hay không? Để thủ tục Ve_hcn có thể thực hiện được điều đó cần có hai tham số cho dữ liệu vào là chiều dài và chiều rộng). - Xét thủ tục Ve_hcn có tham số. - Nhận xét trong lệnh gọi thủ tục Ve_hcn(25,10) các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng bằng các giá trị cụ thể được gọi là các tham số giá trị(tham trị). Vậy các tham số chdai, chrong của thủ tục Ve_hcn là tham trị. Company Logo
 12. 12. Kịch bản dự kiến§18 Ví dụ về cách viết và sử dụng chƣơng trình con(tiết 1) Hoạt động 4: Tham số biến Thời gian: 10 phút GV: - Từ ví dụ Ve_hcn rút ra nhận xét( lệnh gọi thủ tục Ve_hcn(a,b) tham số chdai được thay bằng giá trị hiện thời của biến a, tham số chrong được thay bằng giá trị hiện thời của biến b. Vậy trong lệnh gọi thủ tục các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là tên các biến chứa dữ liệu ra gọi là các tham số biến(tham biến)). - Chiếu thủ tục Ve_hcn và Hoan_doi, yêu cầu hs nhận xét các tham số hình thức ở phần đầu của 2 thủ tục. HS: -Trả lời câu hỏi của GV( có từ khóa var trước các tham số hình thức của thủ tục Hoan_doi ). GV: - Qua đó giới thiệu cho hs biết sự khác nhau trong khai báo danh sách tham số hình thức. - Demo chương trình VD_thambien1(sgk) để hs thấy được kết quả khi chương trình thực hiện. - Để học sinh thấy được rằng mọi tác động xảy ra đối với tham số biến sẽ xảy ra đối với các tham số thực sự thay thế chúng. - Demo chương trình VD_thambien2(sgk) để hs thấy được kết quả khi chương trình thực hiện. - Để hs thấy được sự khác nhau giữa việc sử dụng tham trị và tham biến. Company Logo
 13. 13. THANH YOU !

×