070627 Ndla Rektorer

1,018 views
912 views

Published on

Presentasjon av NDLA for rektorer i Rogaland og Hedmark 27/6-2007

Published in: Education, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
37
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • 070627 Ndla Rektorer

  1. 1. Nasjonal digital læringsarena Fritt tilgjengelige læremidler for videregående skole Frank Emil Moen Fagleder - prosjektledelse Rektorsamling Rogaland og Hedmark 27. juni 2007
  2. 2. http://ndla.no
  3. 3. Gjennomgang av… <ul><li>Hvorfor NDLA? </li></ul><ul><li>Hva er NDLA? </li></ul><ul><li>Hvordan skal NDLA realiseres? </li></ul><ul><li>Videre satsing for NDLA </li></ul>
  4. 4. ” Digitalisering av skolen…” <ul><li>Til høsten er det et stort antall elever som møter med bærbar PC til ”første” skoledag. </li></ul>
  5. 5. På leting etter digitale ressurser… <ul><li>Det finnes et stort antall ” spredte forekomster ” av fritt tilgjengelige, eller kommersielle digitale læremidler… - men disse er i liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling, og dekker sjeldent et helt læringsforløp </li></ul>
  6. 6. Digital eksamen – regelen, ikke unntaket (vår 2008 ->) Utdanningsdirektoratet Skolen/ skoleadministrativt system Eksaminand Melding om eksamen Eksamensoppgave Eksamenskarakter Besvarelse Backup eksamens - oppgave Sensor inf. Eksamensoppgave Sensorer Før eksamen Eksamensdagen Etter eksamen Eksamensparti Karakterer til NVD Eksamensparti Eksamenskarakterer
  7. 7. Digital læringsbok til eksamen <ul><li>Dokumentasjon av elevaktivitet gjennom året. </li></ul><ul><li>Kan inneholde: </li></ul><ul><ul><li>Egne oppgavebesvarelser </li></ul></ul><ul><ul><li>Egne presentasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>Bearbeidet stoff fra eksterne kilder </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Læreboknotater </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kildeoversikt </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Materiale innhentet fra internett </li></ul></ul><ul><ul><li>Artikler og andre notiser </li></ul></ul><ul><ul><li>Veiledninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Egentlig ”hva som helst” </li></ul></ul>Eksamen ER styrende… Endret eksamensform fører til endret praksis
  8. 8. KOMPETANSEBERETNINGENE <ul><li>Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Fornuftig tilnærming til digitale læremidler gjennom bruk av ”WEB 2.0”-strategier er ett av flere virkemidler som kan bidra positivt! </li></ul>
  9. 9. Vi trenger systemer som hjelper lærere og elever til å bli digitalt kompetente! Elever og lærere trenger tilgang til kvalitetssikrede , tilpassede og varierte digitale læremidler!
  10. 10. FELLES INITIATIV FRA FYLKESKOMMUNENE : UTVIKLING AV FRITT TILGJENGELIGE FAGNETTSTED SOM SKAL KUNNE ERSTATTE TRADISJONELLE LÆREBØKER Hva er NDLA?
  11. 11. ETT fagnettsted per fag / fagområde
  12. 13. Hva skal NDLA inneholde? <ul><li>Digitale læremidler som dekker alle læreplanmål: </li></ul><ul><ul><li>Medierikt fagstoff (tekst, video, lyd) med ulike innganger for elever med ulike behov og læringsstiler! </li></ul></ul><ul><ul><li>Lettlesttekster, flerspråklig (gradvis utbygging) </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppgaver </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekstsamling </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktiviteter </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevpublisering </li></ul></ul><ul><ul><li>Ressurser for lærere </li></ul></ul><ul><ul><li>Verktøy </li></ul></ul>
  13. 14. Uferdig utkast / eksempel! - 5 kommentarer NDLA ønsker å skape en trygg og gjenkjennelig atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig , - både for lærere og elever. Dette må likevel ikke hindre at det tilrettelegges nettsted som strekker seg langt ut over bokmetaforen både med hensyn verktøy, innhold (bredde / dybde / metode) og dynamikk (tilpasning / videreutvikling).
  14. 15. Aktivt publiserende elever og lærere… <ul><li>Innhold distribueres gjennom to åpne ”lag” </li></ul><ul><li>Lag 1 : Fagredaksjonelt , kvalitetssikret innhold (kjøpt, tilpasset og/eller utviklet) </li></ul><ul><li>Lag 2 : FagWiki som er knyttet opp til fagnettstedet, - dynamisk og i stadig utvikling. Her kan lærere og elever publisere fritt. </li></ul><ul><li>Fagredaksjonene kan hente innhold fra FagWikien til lag 1. </li></ul>
  15. 19. RETTIGHETSproblematikk
  16. 20. På sikt ønsker vi å tilrettelegge for ”Min Elevside”
  17. 23. Elementer i NDLA Kjerne Medierikt fagstoff Tekstsamling Interaktive øvinger Oppgaver Undervisningsopplegg Skrivestøtte Tema-wikier Elever samarbeider om skriving Elevsider Hver elev sin egen skoleside Ressurs-wiki Fordypningsstoff Lærernes eget tilleggsstoff Forslag til årsplaner o.l. Tips til opplegg Prøver Kvalitetssikret tilleggsstoff Lærerproduksjoner Elevproduksjoner Prosjektarbeid Fordypningsstoff Kvalitetssikres av fagredaksjonen Produseres og kvalitetssikres av brukerne Utvalgt stoff løftes opp Teknisk plattform Open source cms med støtte for bl.a. wikier, forum, chat, quiz, interaktive moduler i javascript, flash, php. FEIDE- og SCORM-kompatibel. Emnekartstruktur. Elevpublisering
  18. 24. Problemstilling <ul><ul><li>Gratis læremidler vg2, vg3, vg1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Fylkeskommunen får økt ansvar </li></ul></ul><ul><ul><li>For dårlig utnyttelse av egne krefter </li></ul></ul><ul><ul><li>For lav kvalitet og kvantitet på digitale læremidler </li></ul></ul>
  19. 25. Visjon <ul><li>Fritt tilgjengelige digitale læremidler </li></ul><ul><li>Gratis læremidler for brukerne </li></ul><ul><li>En videregående opplæring som preges av en delekultur </li></ul><ul><li>Elever og lærerer i aktivt og deltakende læringsarbeid </li></ul><ul><li>Fagmiljøer og nettverk fra hele landet som drivkraft i utvikling av gode digitale læremidler </li></ul><ul><li>Et marked som leverer innhold og tjenester etter våre behov </li></ul>
  20. 26. <ul><li>NDLA er skoleeiers operatør </li></ul><ul><li>for anskaffelse og utvikling av </li></ul><ul><li>digitale læremidler </li></ul><ul><li>Uttalt mål å dekke ALLE fag i vgo </li></ul>
  21. 27. Tilsagn <ul><li>2 millioner </li></ul><ul><ul><li>Oppstart </li></ul></ul><ul><ul><li>Organisering </li></ul></ul><ul><li>15 millioner </li></ul><ul><ul><li>Norsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturfag </li></ul></ul>
  22. 28. Tilsagn <ul><li>Helse og sosial </li></ul><ul><ul><li>Selvstendig tilsagn </li></ul></ul><ul><ul><li>Bidrar i NDLA </li></ul></ul><ul><li>Tilgangsprosjekt </li></ul><ul><ul><li>Ansvar lagt til Utdanningsdirektoratet </li></ul></ul><ul><ul><li>Sikre distribusjon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Etablere struktur for tilgang </li></ul></ul></ul>
  23. 29. Økonomi <ul><li>Begrenset budsjett for 2007 </li></ul><ul><li>Minst 40 % av midlene skal gå til anskaffelse </li></ul>
  24. 30. Skoleåret 2007/ 2008 <ul><li>I løpet av 2007 skal NDLA skal ha på plass digitalt innhold som dekker læreplanmålene for norsk, naturfag, helse og sosial, – vg1 </li></ul><ul><li>Videreføring og gradvis utvidelse av fagnettstedene </li></ul>
  25. 31. <ul><li>2008 - fordeles midler til </li></ul><ul><ul><li>Engelsk </li></ul></ul><ul><ul><li>Samfunnsfag </li></ul></ul><ul><ul><li>Kroppsøving </li></ul></ul><ul><ul><li>? </li></ul></ul>
  26. 32. De andre fagene <ul><li>Prosjektet står klar til å etablere nye fagredaksjoner </li></ul><ul><li>Valg av fag og omfang avhenger av finansiering </li></ul><ul><li>Spleiselag med KD (?), eller ren interfylkeskommunal finansiering… </li></ul>

  ×