Digital skole hver dag - NDLA

1,539 views

Published on

Foredrag holdt på samling for skoleledere i videregående skoler i Rogaland - mars 2007

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,539
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • <number>
 • Joda… det ser jo bedre ut etter hvert som slidene presenteres. Men, igjen… jeg er usikker på hvor klokt det er å vise dette nå… Førsteinntrykket er viktig – det blir ofte sittende. Men, jeg ser at dette kan bli bra med videre tilrettelegging. Hvis dette skal vises så må du for eksempel nevne at det skal være mulig å få lest opp tekst (talesyntese), og at tekststørrelse kan endres. At det må støtte standardene (WAI) –og IKKE minst at det skal bygges inn verktøy som skaper samhandling og deling.
  Vi burde egentlig sette ned en designgruppe – som jobbet fram konkrete forlag i samarbeid med fagredaksjonene når vi kommer så langt at det blir aktuelt.
 • <number>
 • Digital skole hver dag - NDLA

  1. 1. ”Digital skole hver dag” NDLA Nasjonal Digital Læringsarena Sand i Ryfylke 5. og 7. mars 2007 Frank Emil Moen, Avd. leder, www.dalane.vgs.no Fgautviklingsleder Nasjonal Digital Læringsarena – http://ndla.no
  2. 2. 2 Presentasjon på www.slideshare.net (søk på ”Sand”)
  3. 3. 3 • St.meld. nr. 39 (1983-84) Datateknologi i skolen • St.meld. nr. 37 (1987-88) Om datateknologi i skole og opplæring • St.meld. nr. 14 (1989-90) Informasjonsteknologi i skole og opplæring • St.meld. nr. 42 (1989-90) Organisering av IT i skole og opplæring • St.prp. nr. 125 (1991-92) Om visse sider med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets informasjonsteknologiprogram • St.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningenSt.meld. nr. 24 (1993-94) Om informasjonsteknologi i utdanningen • IT i norsk utdanning. Plan for 1996-99, Årsplaner for IT i norsk utdanning, 1996, 1997, 1998 og 1999 • St. meld. nr. 28 (1998-99): “Mot rikare mål” • St. meld. nr. 36 (1998-99): “Om prinsipper for dimensjonering av høgre utdanning” • St.meld. nr. 27 (2000-2001): ”Gjør din plikt - Krev din rett, Kvalitetsreform av høyere utdanning” • St. meld. nr. 16 (2001-02): “Kvalitetsreformen, om ny lærerutdanning, mangfoldig – krevende – relevant” • IKT i norsk utdanning. Plan for 2000-2003 Fra bla bla bla… til handlingFra bla bla bla… til handling:: •Stortingsmelding 30Stortingsmelding 30 (2003-2004) • Program for digital kompetanseProgram for digital kompetanse 2004-2008 • ”Digital skole hver dagDigital skole hver dag” (ITU – 2005) • KunnskapløftetKunnskapløftet (2006 ) Bla bla bla…? Bla bla bla…?
  4. 4. 4 2006 -> • Kunnskapsløftet –Bruk av digitale verktøy som den 5. basisferdighet • IKT-basert eksamen –”Den digitale skole” (søk på www.udir.no)
  5. 5. 5 Dokumentasjon av elevaktivitet gjennom året. Kan inneholde: – Egne oppgavebesvarelser – Egne presentasjoner – Bearbeidet stoff fra eksterne kilder • Læreboknotater • Kildeoversikt – Eksterne lenker – Artikler og andre notiser – Veiledninger Digital læringsbok til eksamen
  6. 6. 6 Ungenes (digitale) hverdag
  7. 7. 7 www.olpc.org
  8. 8. 8 ”World og WarcraftWorld og Warcraft” ”nettspillsamfunn” med 8 millioner brukere Nettverksbygging og samhandling gir bedre spillresultat Problembasert læring – svært motiverende
  9. 9. 9 Flere internasjonale og nasjonale kapasiteter fremhever at avansert spillteknologi gir læringseffekter vi stort sett mangler i skolen. Spillerne innhenter og behandler informasjon i samhandling med andre i et svært motiverende læringsmiljø, for så å bruke informasjonen på nye områder. Kort sagt – man lærer å lære Et arsenal av relativt kompliserte funksjoner er tilgjengelige – og bare de som behersker disse godt – og samarbeider med andre (chatter), oppnår de beste resultatene: det vil si blir premiert gjennom tilgang til bedre ”verktøy” (våpen, beskyttelse, evne til å beskytte andre, kjæledyr / nyttedyr etc.)
  10. 10. 10 http://images.businessweek.com/ss/06/04/avatar/index_01.htm ”Second Life” kombinerer sosiale nettverk, online- spill og ehandel i en virtuell 3D-verden. - Åpen kildekode -> evolusjon ”Avatar” = alter ego Linden Lab: ”Vi tror at denne type virtuelle miljøer bare er på babystadiet i en overordnet prosess mot å skape samfunn og mer permanente oppholdssteder for oss mennesker”
  11. 11. 11 http://secondlife.com
  12. 12. 12 http://www.businessweek.com/magazine/content/06_18/b3982001.htm
  13. 13. 13 http://earth.google.com Avansert karttjeneste med ”uendelig” mange informasjonslag
  14. 14. 14 Zoom inn detaljerte satelittbilder
  15. 15. 15
  16. 16. 16
  17. 17. 17
  18. 18. 18
  19. 19. 19
  20. 20. 20
  21. 21. 21 NedbørsprognoserNedbørsprognoser
  22. 22. 22 http://met.no/radar/sorost.html
  23. 23. 23 Vi er ved et veiskille også i skolen!
  24. 24. Dalane vgs, 7 års praksis med bærbart
  25. 25. 25 På nett ”hele” døgnet… Elevene er aktive brukere av MSN (de er pålogget!) – mens lærerne ikke er det (eksemplet er hentet fra kl. 10.30 en torsdag formiddag) Elevene tilhører ”online-generasjonen”! E-post er gammeldags og uinteressant
  26. 26. 26 Ungdom publiserer – Blogg - My Space - YouTube
  27. 27. 27 TIMEPLAN SYNKRONISERT MOT DET SKOLEADM. SYSTEM OG LAGT UT PÅ NETT FOR OPPSLAG FRITT TILGJENGELIG Bruk av studietimer
  28. 28. 28 Alle innleveringer og ”all” skriftligAlle innleveringer og ”all” skriftlig kommunikasjon skjer gjennom ITLkommunikasjon skjer gjennom ITL Skolearena: føre fravær, karakterSkolearena: føre fravær, karakter Meldingssystem i utstrakt brukMeldingssystem i utstrakt bruk Men systemet er lukket… - stimulerer Men systemet er lukket… - stimulerer i liten grad til deling i liten grad til deling
  29. 29. 29 Elever har delt Elever har delt skolestoff lenge! skolestoff lenge! Eleven som startetEleven som startet Svenns skoleside solgteSvenns skoleside solgte den for 1 million kr åretden for 1 million kr året etter at han sluttet påetter at han sluttet på videregåendevideregående
  30. 30. 30 SPORADISK BRUK AV ULIKE NETTRESSURSER – Veldig mye bra, men det er tidkrevende å finne fram til og lage tilpassede undervisningsopplegg knytta til disse ressursene.
  31. 31. 31 www.viten.no
  32. 32. 32
  33. 33. 33
  34. 34. 34
  35. 35. 35 www.NRK.no/ for eksempel www.NRK.no/katta
  36. 36. 36 Digitale læremidler erDigitale læremidler er endelig i siget fraendelig i siget fra forlagene! Men, de er iforlagene! Men, de er i hovedsak ”bare”hovedsak ”bare” supplement til lærebokasupplement til læreboka
  37. 37. 37
  38. 38. 38
  39. 39. 39
  40. 40. 40 http://home.no.net/nikrisol/ Noen få lærere har alleredeNoen få lærere har allerede – eller er i ferd med å kutte– eller er i ferd med å kutte ut læreboka med egneut læreboka med egne sammensatte ressurser frittsammensatte ressurser fritt tilgjengelig på nett.tilgjengelig på nett. DETTE MÅ KUNNE SETTESDETTE MÅ KUNNE SETTES I SYSTEM OG UTNYTTES!I SYSTEM OG UTNYTTES!
  41. 41. 41 www.vgskole.no www.vgskole.no OpenClass er et tilbud til elever, privatister, lærere og andre interesserte som ønsker enkel tilgang til frie læringsressurser påenkel tilgang til frie læringsressurser på nettetnettet. Grunnlaget for utvikling og organisering av ressursene vil alltid være gjeldende læreplan for videregående skole. Det første faget som tilrettelegges for OpenClass, er norsknorsk , og i noen grad engelskengelsk. Alt lærestoffet ligger på nettet! Det kan skrives ut! Det utvikles gradvis oppgavesett til hvert kapittel. Nytt lærestoff legges ut kontinuerlig. Lærestoffet vil ajourføres i hht. gjeldende læreplaner. Samtlige ressurser er gratis!Samtlige ressurser er gratis! (unntatt lærerstøtte). Faglig bidrag til sidene mottas med takk :)Faglig bidrag til sidene mottas med takk :)
  42. 42. 42 Lær deg selv og elevene gode søkestrategier!Lær deg selv og elevene gode søkestrategier!
  43. 43. 43 Wikipedia.org. Online leksikon som lages av brukerne. Engelsk utgave har nærmere 1,7 millioner artikler – 10 ganger mer informasjon enn det vi finner i analoge oppslagsverk Fra web 1.0 (statisk) Fra web 1.0 (statisk) til web 2.0 (dynamisk) til web 2.0 (dynamisk)
  44. 44. 44 Abonner på tjenester og verktøyAbonner på tjenester og verktøy og velg din egen visningog velg din egen visning
  45. 45. 45
  46. 46. 46 Kalendere på nett – delt med Kalendere på nett – delt med andre – lukket eller åpent andre – lukket eller åpent
  47. 47. 47 Prosesskriving. Prosesskriving. Flere kan jobbe i samme dokument Flere kan jobbe i samme dokument Google docs /spreadsheetsGoogle docs /spreadsheets Online skriveverktøyOnline skriveverktøy
  48. 48. 48 Knytt tjenester Knytt tjenester sammen i egen blogg sammen i egen blogg
  49. 49. 49 YouTUBE startet i en garasje i California i mai 2005. Har nå 70 millioner videoer tilgjengelig, og tallet øker med rundt 35.000 opplastede filmer hver dag. Ble solgt til Google for 11 milliarder kroner i oktober 2006! Her er noen ”fine” - Mozart på flakser - Syngende flodhest - Lattermild baby - Hysterisk morsom latter (etter 2 min.)
  50. 50. 50 Tilgang til noen av verdens fremste forskere som setter våre lærebøker på prøve…
  51. 51. 51
  52. 52. 52 www.uctv.tv Se online TV- sendinger av forelesninger / musikkstykker fra universitetene i California!
  53. 53. 53 www.fillipmoberg.no Første roman som bare finnes som podcast
  54. 54. 54 Video podcast kommer for fullt. Søk på iTunes
  55. 55. 55 NRK med Video podcast januar 2007
  56. 56. 56 http://home.c2i.net/havardhe/ LIKEVEL –LIKEVEL – ELEVPRODUKSJON ERELEVPRODUKSJON ER VIKTIGST!VIKTIGST! Kvalitetsheving avKvalitetsheving av ELEVproduksjon kreverELEVproduksjon krever bevisste, faglig dyktigebevisste, faglig dyktige pedagoger som stillerpedagoger som stiller TYDELIGE KRAV om innholdTYDELIGE KRAV om innhold struktur, framgang ogstruktur, framgang og presentasjon!presentasjon! Elevene på sinElevene på sin side må ha sikker tilgang tilside må ha sikker tilgang til kvalitetssikret innhold.kvalitetssikret innhold.
  57. 57. 57 KOMPETANSEBERETNINGENE • Skolen som organisasjon kjennetegnes av en begrenset dele- og samhandlingskultur som skårer lavt i forhold til kriterier knyttet til utvikling av en lærende organisasjon • Fornuftig tilnærming til digitale læringsressurser gjennom bruk av WEB 2.0 teknologi kan være et virkemiddel for å endre dette!
  58. 58. 58 Vi trenger systemer som hjelper lærere og elever til å bli digitalt kompetente! Elever og lærere trenger tilgang til kvalitetssikredekvalitetssikrede, tilpassedetilpassede og variertevarierte digitale læringsressurser!
  59. 59. 59 Det går mot bærbart for alle… • I år er det et stort antall elever ute i de enkelte fylker som møter med bærbar PC til ”første” skoledag (VG1). Fylkene har valgt ulike strategier… • Infrastrukturen er i ferd med å komme på plass • Det finnes et stort antall ”spredte forekomsterspredte forekomster” av fritt tilgjengelige eller kommersielle digitale læringsressurser… - men disse er i liten gradi liten grad systematiserte, differensierte, stimulerer i liten gradsystematiserte, differensierte, stimulerer i liten grad til samhandling / deling og dekker sjeldent et helttil samhandling / deling og dekker sjeldent et helt læringsforløplæringsforløp
  60. 60. 60
  61. 61. 61
  62. 62. 62 • 50 millioner 2006 (digitale læremidler) • 373 millioner 2007 (Gratis læremidler for elever i Vg2) Myndighetenes satsing
  63. 63. FELLES INITIATIV FRA FYLKESKOMMUNENE: UTVIKLING AV FRITT TILGJENGELIGE FAGNETTSTED SOM SKAL KUNNE ERSTATTE TRADISJONELLE LÆREBØKER OG STIMULERE ELEV- OGSTIMULERE ELEV- OG LÆRERPRODUKSJON,LÆRERPRODUKSJON, SAMHANDLING OG DELINGSAMHANDLING OG DELING!
  64. 64. 64 Nasjonal digital læringsarena
  65. 65. 65
  66. 66. 66
  67. 67. 67 Prosjektet ”nasjonal digital læringsarena” vil være skoleeiers prefererte operatør for anskaffelse og utvikling av digitale læremidler
  68. 68. 68 Uferdig utkast / eksempel! - 5 kommentarer NDLA ønsker å skape en trygg og gjenkjennelig atmosfære for å gjøre overgangen fra bok til nett så smertefri som mulig, - både for lærere og elever. Dette må likevel ikke hindre at det tilrettelegges et nettsted som strekker seg langt ut over bokmetaforen både med hensyn verktøy, innhold (bredde / dybde) og dynamikk (tilpasning / videreutvikling).
  69. 69. 69 Mediabibliotek ITL Mediabibliotek NRK!? LMS LMS LMS Leverandører av innhold forlagene / TV2 / andre Fagnettsteder med fagredaksjoner Egenproduksjon, tilpasning og frikjøp Internett eLEVside Lærere Lærere
  70. 70. 70 NDLA skal ha på plass ”komplett” digitalt innhold klar til bruk ved skolestart 2007: – Norsk Vg1 (Studiespes / Yrkesforb) – Naturfag (Studiespes / Yrkesforb) I tillegg er det gitt tilsagn til to andre prosjekter – Helse og sosialfag Vg1 (Nord-Trøndelag) – Matematikk Uklart hva (Oslo)
  71. 71. 71 Skolestart 2008 – Ha ferdig… – Engelsk – Samfunnsfag – Kroppsøving – Og trolig geografi – Skoleeierne vil sannsynligvis gå for bred utvikling av fagnettesteder i tillegg til dette
  72. 72. 72 http://ndla.nohttp://ndla.no
  73. 73. 73 Videokonferanse kombinert med nettstøtta læring • Samarbeid mellom Dalane og Strand, Dalane og Stav.Offsh. og Dalane og UiS. • Studieretningsfag med få elever, en lærer – to skoler (videokonf. to ganger i uken + oppfølging på nett) • Voksenopplæring gjennom Rogaland Kurs- og Kompetansesenter: Generell studiekompetanse, teknisk fagskole + forkurs ingeniørutdanning, alle ved bruk av videokonferanse • Som all annen opplæring: Gode resultater betinger tett oppfølging og høyt læringstrykk!
  74. 74. 74 Nettskolen Rogaland • Samarbeid mellom ”distriktskolene” Sauda, Strand, Ølen og Dalane. • Tilby programfag på nett gjennom streama video, nettbasert oppfølging og noen samlinger. • Oppstart med 5 fag høsten 2007 – Dalane: *Markedsføring og ledelse *Entrepenørskap og bedr. utvikl. – Strand: *Teknologi og forskningslæring 1 – Ølen: *Informasjonsteknologi 1 – Sauda: *Kommunikasjon og kultur 1
  75. 75. 75 Skolen trenger kunnskapsrike, utviklingsvillige og samhandlende lærere! • Teknologien legger til rette for samhandling og gjenbruk, fleksibilitet og differensiering • Utfordringen for lærerne og skolen som organisasjon er mange… kombinasjonen av solid faglig ogsolid faglig og pedagogisk dyktighetpedagogisk dyktighet, evne til å tilegne segtilegne seg stadigstadig nye ferdigheternye ferdigheter i bruk av digitale og multimediale verktøy, kombinert med vilje og evne til åvilje og evne til å samhandlesamhandle både lokalt, regionalt og globalt (!) vil i økende grad være sentrale suksesskriterier for lærere i åra som kommer.

  ×