DalaneFornybarregionen!AUF Rogaland6. oktober 2012        Frank Emil Moen     Avd.leder Dalane vg skole    ...
Vågen anno 2100?
3
4
5
Hvor skal reduksjon i CO2-utslippenekomme?            6 gr temp økning                Innenfor ...
7    http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=po    wering-a-green-planet7  dalane.vgs.no
8    Vind på bærekrafttoppen i en under-    søkelse fra Stanford University 2009*    1.   Vind    2.   K...
Krevende klimamål!       Klimamål EU         To hovedmål for                     norsk...
10           NORGE - Verdens mest ambisiøse           mål, men sliter med           gjennomf...
11
12
VINDKRAFT NÅ og (politisk) mål for   2020            Politisk ”planeringsram”  30,0            ...
Mål for ny fornybar energi => 2020   - Økt vannkraftproduksjon:  0,5 TWh   - Økt vindkraftproduksjon:  2,5 TWh   -...
…produksjonen, målt per installert   MW (megawatt) var drøyt 40   prosent høyere enn landssnittet   for vindkraft i ...
16        VINDKRAFT I        SØR-VESTdalane.vgs.no      16
17    Bjerkreimsklyngen – ringvirkninger    • 426 MW = 185 turbiner á 2,3 MW – årsprod.     tilsvarende forbruke...
18
1919   dalane.vgs.no
20   EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’   energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen av   fossil energi....
21    I DALANE FÅR VI VIND PÅ TANKEN!     • 65% av de landbaserte       CO2-utslippene i Rogaland     ...
22              SIRAGRUNNEN VINDPARK                      www.siragrunnen.no•  Inntil ...
2323   dalane.vgs.no
2424   dalane.vgs.no
25        Stavanger Aftenblad        Aberdeen: Hva mener        bransjen er den største      ...
26    Offshore Wind in Europe    • Scenarios    • 2020 low scenario: 40 GW    • 2020 high scenario: 55 GW   ...
27
28
29    Forventer stor etterspørsel etter    arbeidskraft i energibransjen de              • De neste ...
30
Dalane videregåendeskole i Egersund harnå startet den første  utdanningen avvindmølleoperatører i    Norge
32         DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE             - EGERSUND -         Etablering av nye utda...
Nærings-, utdannings- og FoU-byggmed nullenergivisjon        www.res.as
AVSTANDER TIL                 Ålgård  28 km – 20 min                 Sandnes  41 km – 3...
Hvem er RES?UTVIKLINGSSELSKAP                  EIENDOMSSELSKAPRogaland Energisenter AS          ...
Hva er RES?             Synergi                        Viten-             ...
For en grafisk visualisering gå til: http://bit.ly/RES-Building
38                     Teknikk og    Bygg- og      Fag-brev              Elektro...
Hvor skal vi hente kompetansen?• 10 institusjoner i Sverige.• Mange institusjoner i Danmark og Spania• Flest i Tyskland•...
4                   0         Assosiert partnerLeading partner
Et internasjonalt arbeidsmarked => internasjonal utdanning                  Internasjonal utdanning   ...
HMS Treningssenter til Bjerkreim?• HMS er en helt sentral del av utdanningen for energioperatører.• BZEE stiller krav om ...
Kompetanseheving i egenorganisasjon•  Tre lærere har tatt modulbasert  vindutdanning ved Høgskolen  på Gotland•  To ...
Mobilitet og internasjonalisering•  Våren 2012 reiste Vg2-elevene til  Tyskland og fikk en ukes innføring  i vedlikeh...
Samarbeid skole – næringsliv!                Andre sentrale                        ...
www.conventor.no/vindkraft  46
• Vindkraftkonferansen i Egersund i denne uken: –Lyse ble utfordret  under foredraget i  forhold til  intensjonsavta...
Første vindmølle i drift i Dalane våren 2013?                  IRIS donerer en              ...
51           Video: http://www.gronnboks.no/div/reklamefilm.html51   dalane.vgs.no
121006 moen auf_stavanger
121006 moen auf_stavanger
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

121006 moen auf_stavanger

447 views

Published on

Foredrag holdt på AUF Rogaland sin "Kursdag om miljøpolitikk" 6. oktober 2012.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

121006 moen auf_stavanger

 1. 1. DalaneFornybarregionen!AUF Rogaland6. oktober 2012 Frank Emil Moen Avd.leder Dalane vg skole frank.emil.moen@dabb.no Daglig leder Rogaland energisenter dalane.vgs.no
 2. 2. Vågen anno 2100?
 3. 3. 3
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Hvor skal reduksjon i CO2-utslippenekomme? 6 gr temp økning Innenfor 2-gradersmålet 6
 7. 7. 7 http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=po wering-a-green-planet7 dalane.vgs.no
 8. 8. 8 Vind på bærekrafttoppen i en under- søkelse fra Stanford University 2009* 1. Vind 2. Konsentrert solkraft (bruk av speil) 3. Geotermisk energi 4. Tidevannskraft 5. Solceller 6. Bølgekraft 7. Vannkraft 8. Biodrivstoff • *Kilde: ”Earth Policy Institute” Washington, Stanford University 20098 dalane.vgs.no
 9. 9. Krevende klimamål! Klimamål EU To hovedmål for norsk klimapolitikk6. april 2009 vedtok EU klima- og 1. Norge skal blienergipakken hvor landene karbonnøytralt senest i 2050.innen 2020 forplikter seg til: Å bli karbonnøytralt betyr i  20% reduksjon av praksis at vi må kjøpe klimagassutslipp i forhold til utslippskvoter i utlandet som 1990-nivå tilsvarer og dermed utligner all  20% av energiforbruket skal CO2 vi slipper ut. komme fra fornybare 2. Innen 2020 skal Norge kutte energikilder klimagassutslipp tilsvarende  20% reduksjon i 30 prosent av utslippsnivået energiforbruket gjennom vi hadde i 1990. Disse kuttene kan enten gjøres i Norge, eller energieffektivisering ved å kjøpe kvoter fra andre land slik at de kutter for oss. 9
 10. 10. 10 NORGE - Verdens mest ambisiøse mål, men sliter med gjennomføringen... KYOTOAVTALEN: Norge har signert avtalen som forplikter oss til ikke å øke utslippene fra 1990 med mer enn 1% innen 2012... Status 2011; ca. 8 % høyere utslipp enn i 199010 dalane.vgs.no
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. VINDKRAFT NÅ og (politisk) mål for 2020 Politisk ”planeringsram” 30,0 TWh30 Ny installert effekt i 2011:25 755 MW 85 MW2015 9,8 TWh 7,510 6,1 TWh TWh Antagelse, 1,3 politisk mål5 TWh ikke satt p.t.0 Produksjon 2011 TWh Forventet Produksjon 2020 TWh 13
 14. 14. Mål for ny fornybar energi => 2020 - Økt vannkraftproduksjon: 0,5 TWh - Økt vindkraftproduksjon: 2,5 TWh - Annen fornybar: 0,1 TWh - Fornybar til oppvarming: 0,9 TWh - SUM ny fornybarprod: 4,0 TWh Dalane Fornybarregionen! Dalanerådet: Regionen skal være nettoeksportør av fornybar energi gjennom en 10-dobling av14 produksjonen fra 0,2 TWh til 2 TWh
 15. 15. …produksjonen, målt per installert MW (megawatt) var drøyt 40 prosent høyere enn landssnittet for vindkraft i 2011… Den norske vindkraftproduksjonen tilsvarte i snitt 2,55 GWh per MW effekt. På Høg-Jæren ble det produsert 3,64 GWh per MW.15
 16. 16. 16 VINDKRAFT I SØR-VESTdalane.vgs.no 16
 17. 17. 17 Bjerkreimsklyngen – ringvirkninger • 426 MW = 185 turbiner á 2,3 MW – årsprod. tilsvarende forbruket til ca. 60 000 husstander. • Investering anslås til ca. 5 milliarder NOK • Anleggsfasen vil gi om lag 1000 årsverk. • Vindkraftverkene vil kunne gi ca. 33 arbeidsplasser i driftsfasen. I tillegg kan det forventes et tilsvarende antall arbeidsplasser som spinnoff. • Årlig eiendomsskatt til kommunene anslått til mer enn 30 millioner NOK17 dalane.vgs.no
 18. 18. 18
 19. 19. 1919 dalane.vgs.no
 20. 20. 20 EU ser på Norge som kanskje ‘den viktigste’ energinasjonen i Europa også ETTER utfasingen av fossil energi. Sør-Vestlandet kan bli det viktigste energiområdet i Norge!20 dalane.vgs.no
 21. 21. 21 I DALANE FÅR VI VIND PÅ TANKEN! • 65% av de landbaserte CO2-utslippene i Rogaland kommer fra transport • Nå kommer elbilene for fullt. • Kan vi bli blant de beste i landet på el-biler? • Kommunale biler... • Ladestasjoner....21 dalane.vgs.no
 22. 22. 22 SIRAGRUNNEN VINDPARK www.siragrunnen.no• Inntil 200 MW• 3 - 8 MW møller• 25 - 67 stk• 90 - 140 meter• Ca 40 km2• Ca 780 GWh årlig kraftproduksjon• Tilknyttet sentralnettet i Åna-Sira• Tilsvarer ca 34 000 husstander• Totalkostnad i overkant av 4 mrd• Årlige direkte kommunale inntekter*: • Sokndal ca 20 mill kroner • Flekkefjord ca 6 mill kroner 22 dalane.vgs.no
 23. 23. 2323 dalane.vgs.no
 24. 24. 2424 dalane.vgs.no
 25. 25. 25 Stavanger Aftenblad Aberdeen: Hva mener bransjen er den største utfordringen? Ja, nettopp UTDANNING =>25 dalane.vgs.no
 26. 26. 26 Offshore Wind in Europe • Scenarios • 2020 low scenario: 40 GW • 2020 high scenario: 55 GW • 2030: 150 GW • Hvor mange operatører? Sheringham Shoal: 317 MW = 60 operatører: 5,3 operatører per MW inst. Effekt 150 GW vil da gi behov for > 28 000 operatører!26 dalane.vgs.no
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29 Forventer stor etterspørsel etter arbeidskraft i energibransjen de • De neste årene øker: nærmeste årene • utbygging av El-nett • fornying kraftstasjoner • utbygging av fornybar • energi • elektrifisering av • offshorevirksomhet • antall el-biler • dette skjer parallelt med • en aldrende arbeidsstokk29 dalane.vgs.no
 30. 30. 30
 31. 31. Dalane videregåendeskole i Egersund harnå startet den første utdanningen avvindmølleoperatører i Norge
 32. 32. 32 DALANE VIDEREGÅENDE SKOLE - EGERSUND - Etablering av nye utdanninger innen energieffektivisering og fornybar energidalane.vgs.no 32
 33. 33. Nærings-, utdannings- og FoU-byggmed nullenergivisjon www.res.as
 34. 34. AVSTANDER TIL Ålgård 28 km – 20 min Sandnes 41 km – 32 min E39 Stavanger 56 km – 45 minTil Egersund 18 km– ca. 17 min. Covent / Comek > 100 ansatte I SENTRUM av Bjerkreimselva FORNYBAR- SATSINGEN i Sørvest-Norge HVOR: Bjerkreim kommune Kommunen med nest høyeste Dalane prosentvise befolkningsvekst i Rogaland i 2011.
 35. 35. Hvem er RES?UTVIKLINGSSELSKAP EIENDOMSSELSKAPRogaland Energisenter AS RES Eiendom AS Sig.Halvorsen Selskapene i Rogaland  Rogaland Rønning Energisenter omsetter fylkeskommune Energi og Miljø for mer enn 1 milliard NOK/år innen  Bjerkreim kommune Covent Klimaservice vvs, varme, kjøle, el- installasjoner, automasjon,  Dalane Energi Hubro Hansen energi-  Covent løsninger, kuldeteknikk, frys A2-arkitekterne e og  Sig.Halvorsen Prokulde varmepumper, ventilasjonsa ggregat, ventilasjon og  Bjerkreim trelast Ipark tynnplate- Vurderer å gå inn: bearbeidelse, inneklima, fas adeløsninger, arkitek-tur og  Lyse inkubatorselskap.  Fred.Olsen Renewables  Siemens  ???
 36. 36. Hva er RES? Synergi Viten- Utdanning senter Næring Energi FoURES-byggetskal være etforbildebyggbåde iutforming og Trippel heliksi innhold. => Innovasjon gjennom Vind- samarbeid, utvikling og interaksjon klynge mellom næringsaktører, FoU, utdanning og myndigheter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 37. 37. For en grafisk visualisering gå til: http://bit.ly/RES-Building
 38. 38. 38 Teknikk og Bygg- og Fag-brev Elektrofag industriell annleggs- 4 år produksjon teknikk Teknisk Felles 1. år – Fagskole Energiteknologi 2-årig, første år felles, siste Energi- år differensiert effektiv. Bioenergi Vindkraft ….38 Legg dalane.vgs.no es
 39. 39. Hvor skal vi hente kompetansen?• 10 institusjoner i Sverige.• Mange institusjoner i Danmark og Spania• Flest i Tyskland• Noen få i UK• Ingen i Finland, Belgia og Nederland…
 40. 40. 4 0 Assosiert partnerLeading partner
 41. 41. Et internasjonalt arbeidsmarked => internasjonal utdanning Internasjonal utdanning etter ISO-standard - Turbinprodusentenes krav til kompetanse satt i system - Dalane vg skole sertifiseres i BZEE, med eksklusivitet for Sør- Norge (sør for Møre) - => internasjonalt arbeidssertifikat. 41
 42. 42. HMS Treningssenter til Bjerkreim?• HMS er en helt sentral del av utdanningen for energioperatører.• BZEE stiller krav om tilgang til treningstårn – 30 meters høyt, med spesifiserte krav til utforming.• Alle operatører i Norge skal gjennomføre sikkerhetskurs en gang per år.• Per des. 2011 var det bygget 525 MW vindkraft i Norge. Anslått antall Planlegges til RES operatører per dato: 40 stk. 42 Treningstårn NAREC UK
 43. 43. Kompetanseheving i egenorganisasjon• Tre lærere har tatt modulbasert vindutdanning ved Høgskolen på Gotland• To lærere sertifiserer seg som instruktører gjennom BZEE i Husum, Tyskland• Skolen deltar på en rekke seminarer / konferanser og deltar i referansegrupper m.v.• Skolen arrangerte vindkraft- konferanse i Egersund i 2011, - ny konferanse 3. oktober 2012. Frank Emil Moen Avdelingsleder frank.emil.moen@dabb.no
 44. 44. Mobilitet og internasjonalisering• Våren 2012 reiste Vg2-elevene til Tyskland og fikk en ukes innføring i vedlikehold av vindturbiner.• EU-søknad om mobilitet for både elever og lærere skoleårene 12-13 og 13-14 => aksept• Hver elevgruppe får fem ukers opphold og opplæring hos partnerorganisasjoner i Bremerhaven / Husum• Vi får støtte til 2*3 + 2*6 ukers opplæring for lærere i Tyskland Frank Emil Moen Avdelingsleder frank.emil.moen@dabb.no
 45. 45. Samarbeid skole – næringsliv! Andre sentrale samarbeidspartnere: 2. Intensjonsavtalens område Partene vil tilrettelegge for et samarbeid om utvikling og gjennomføring av et nytt nasjonalt opplæringstilbud for fagarbeidere innen energioperatørfaget med innretning vind. Vindklynge Bjerkreim / Hå vil åpne for å ta i mot lærlinger i dette faget for elever fra Dalane videregående skole.
 46. 46. www.conventor.no/vindkraft 46
 47. 47. • Vindkraftkonferansen i Egersund i denne uken: –Lyse ble utfordret under foredraget i forhold til intensjonsavtale om å ta i mot lærlinger fra Dalane vg skole, samt bidra under videreutvikling av utdanningen. –De svarte kontant ja! Videoklipp http://bit.ly/PYqEmu
 48. 48. Første vindmølle i drift i Dalane våren 2013? IRIS donerer en Vestas V29 225 kW vindmølle til Dalane vg skole Mål om installasjon i tilknytning til RES- bygget våren 2013Skolen drifter – IRIS kjører FoU
 49. 49. 51 Video: http://www.gronnboks.no/div/reklamefilm.html51 dalane.vgs.no

×