Presentasjon Fagdidaktisk Ikt Kompetanse Ln 180908

1,641 views

Published on

Foredrag om fagdidaktisk IKT-kompetanse på "Pedagogisk bruk av IKT" - regionskonferanse i Lærende nettverk i Oslo og Akershus.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,641
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
142
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Presentasjon Fagdidaktisk Ikt Kompetanse Ln 180908

  1. 1. Erfaringer fra lærende nettverk i Oslo og Akershus
  2. 2. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  3. 3. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  4. 4. FAGDIDAKTIKK Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  5. 5. <ul><li>Digital kompetanse er ferdigheter, </li></ul><ul><li>kunnskaper, kreativitet og holdninger </li></ul><ul><li>som alle trenger for å kunne bruke </li></ul><ul><li>digitale medier for læring og </li></ul><ul><li>mestring i kunnskapssamfunnet. </li></ul><ul><li>( Digital skole hver dag , ITU 2005) </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  6. 6. <ul><li>Digitalt innfødte og digitale immigranter </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  7. 7. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  8. 8. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  9. 9. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  10. 10. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  11. 11. <ul><li>Vi følger to norske </li></ul><ul><li>ungdommer. Det siste </li></ul><ul><li>året har de bodd hvert </li></ul><ul><li>sitt sted - nå gir de </li></ul><ul><li>seg ut på hver sin </li></ul><ul><li>reise. Om seks uker vil </li></ul><ul><li>de møtes. </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  12. 12. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  13. 13. <ul><li>Jørgen : </li></ul><ul><li>” En lærer som har gjennomgått alle sidene i et </li></ul><ul><li>lærerverk føler at han har ryggdekning ved </li></ul><ul><li>skoleårets slutt.” </li></ul><ul><li>Eva: </li></ul><ul><li>” Ellers tror jeg at bruken av ikt styres av </li></ul><ul><li>lærerens kunnskaper og vilje til å ta i bruk ikt </li></ul><ul><li>som verktøy.” </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  14. 14. <ul><li>En nasjonalstrategi i Program for Digital kompetanse </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  15. 15. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  16. 16. <ul><li>For å forstå og formidle erfaringer fra </li></ul><ul><li>praksis har vi valgt å beskrive 3 ulike </li></ul><ul><li>eksempler i lys av et felles rammeverk. </li></ul><ul><li>Dette rammeverket er spesielt egnet til å få </li></ul><ul><li>fram kompleksiteten i kravene til en </li></ul><ul><li>profesjonell lærer der </li></ul><ul><li>fagdidaktisk IKT- kompetanse </li></ul><ul><li>står i sentrum. </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  17. 17. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  18. 18. <ul><li>UMB </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  19. 19. <ul><li>Et tverrfaglig samarbeid: </li></ul><ul><li>norsk, naturfag og samfunnsfag </li></ul><ul><li>Tema - bærekraftig utvikling </li></ul><ul><li>Gi lærerne og elever kompetanse i bruk av wiki </li></ul><ul><li>Aktivisere elevene gjennom felles kunnskapsbygging </li></ul><ul><li>Trening i samarbeid om å utvikle et kollektivt produkt </li></ul><ul><li>Arbeid med kritisk vurdering av kilder </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  20. 20. <ul><li>Naturfaglæreren ønsket at elevene skulle gå fra passiv reproduksjon til å utvikle innsikt gjennom omforming av fagstoff i et tverrfaglig arbeid </li></ul><ul><li>Samfunnsfaglæreren ønsket at elevene skulle utvikle fagkunnskap med en vektlegging av kritisk vurdering og drøfting </li></ul><ul><li>Norsklæreren ønsket at elevene skulle utvikle innsikt i hvordan norskfaget kunne fungere som et verktøy i en felles prosessskriving </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  21. 21. <ul><li>Naturfaglæreren ville gi elevene mer utfordrende oppgaver </li></ul><ul><li>Norsklæreren ville vektlegge vurderingskriterier og strammere føringer </li></ul><ul><li>Samfunnsfaglærerens fokus mot bruk av kildebruk </li></ul><ul><li>- ble et felles og samlende element </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  22. 22. <ul><li>Lærerne ønsket å utvikle ny kunnskap og få erfaringer med bruk av Wiki </li></ul><ul><ul><li>Et redskap for samarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Et redskap for prosessskriving </li></ul></ul><ul><ul><li>Et redskap for faglig kunnskapsbygging </li></ul></ul><ul><li>Elevene ville få utvidet sin digitale kompetanse </li></ul><ul><ul><li>Lære å bruke en wiki </li></ul></ul><ul><ul><li>Lære å bruke digitale hjelpemidler til samarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Lære å vurdere kilder </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikle en bevissthet i forhold til referanser </li></ul></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  23. 23. <ul><li>Wikien - en viktig rolle både som mulighet og begrensning i prosjektet </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>muliggjorde samarbeid og utvikling av </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>felles fagkunnskap </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>kjedelig design virket demotiverende </li></ul></ul><ul><ul><li>det var vanskelig å hjelpe elevene </li></ul></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  24. 24. <ul><li>fagkunnskap fra naturfag ble for dominerende - leksikalsk faktakunnskap </li></ul><ul><li>drøfting og diskusjon av etiske og samfunnsmessige aspekter ved bærekraftig utvikling ble lite synlig </li></ul><ul><li>for liten vekt på vurderingskriterier - som kunne balansert den opplevde skjevheten. </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  25. 25. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  26. 26. <ul><li>I et tverrfaglig samarbeidsprosjekt som tok i bruk ny teknologi for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter og fagkunnskap på tvers av tre sentrale skolefag i K06 </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  27. 27. <ul><li>HiAK </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  28. 28. <ul><li>et nytt fag ved alle yrkesfaglige utdanningsprogram </li></ul><ul><li>stort og viktig fag – 6 (vg1) + 9 (vg2) uketimer </li></ul><ul><li>skal gi elevene muligheter til å fordype seg i aktuelle lærefag </li></ul><ul><li>Innhold tilpasses lokalt og gjennomføres med både skoler, bedrifter og nettet som læringsarenaer </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  29. 29. <ul><li>Opplæringen skal dokumenteres </li></ul><ul><li>underveis </li></ul><ul><li>De som skal ta imot elevene </li></ul><ul><li>som lærlinger må få vite hva elevene </li></ul><ul><li>har gjort og lært i faget </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  30. 30. <ul><li>Faginnhold som er relevant på framtidige arbeidsplasser – og som forutsetter bruk av digitale verktøy i fagutøvelsen </li></ul><ul><li>Teknologi som støtter dokumentasjon, samhandling og vurdering på tvers av læringsarenaer. Tilgjengelig og aktuell både for bedrifter/arbeidsplasser og skoler </li></ul><ul><li>Pedagogisk tilrettelegging for læring tilpasset enkeltelever og mange ulike læringsarenaer </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  31. 31. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  32. 32. <ul><li>Må bedrifter lære seg å bruke læringsplattformer fordi elevene bruker det i skolen? </li></ul><ul><li>Er det hensiktsmessig i forhold til alle de data-systemene de allerede har på arbeidsplassen? </li></ul><ul><li>Er LMS godt nok egnet til å dokumentere praktisk yrkesutøvelse – i helse- og sosialfag? </li></ul><ul><li>Dokumentasjon av elevenes læring på arbeidsplasser krever arbeid med og bevissthet om både personvern, etikk og opphavsretter… </li></ul><ul><li>Men gjøres dette kløktig får eleven i alle fall hjelp til å utvikle digital dannelse! </li></ul><ul><li>Og så skal dokumentasjonen være tilgjengelig også når eleven har forlatt skolen.. </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  33. 33. <ul><li>Nødvendig i et komplekst praksisfellesskap med mange læringsarenaer: </li></ul><ul><li>skole, læringsplattform og arbeidsplass </li></ul><ul><li>for å lykkes med implementering av prosjekt til fordypning i K06 </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  34. 34. <ul><li>HiO </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  35. 35. <ul><li>skape en IKT-plan med sterk forankring i Kunnskapsløftet </li></ul><ul><li>gi et overordnet styrings- og vurderingsdokumenter for elever og læreres IKT-ferdigheter </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  36. 36. <ul><li>leste K06 på kryss og tvers for å identifisere IKT innhold </li></ul><ul><ul><li>Eksplisitt </li></ul></ul><ul><ul><li>Potensielt </li></ul></ul><ul><li>identifiserte hovedområder i IKT som ble uavhengig av fag </li></ul><ul><ul><li>Tekstproduksjon, tallbehandling, digitalt bilde, digital lyd, informasjon og kommunikasjon </li></ul></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  37. 37. <ul><li>Involvere lærere med </li></ul><ul><li>fagdidaktisk IKT-kompetanse </li></ul><ul><li>for å </li></ul><ul><ul><li>fordele ferdighetsmål på trinn </li></ul></ul><ul><ul><li>foreslå aktuelle digitale verktøy og nettressurser </li></ul></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  38. 38. <ul><li>Faguavhengige ferdighetsmål </li></ul><ul><li>Målark for hvert trinn </li></ul><ul><li>1-10 </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  39. 39. På et kommunalt nivå for å lykkes med implementering av K06 Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  40. 40. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  41. 41. <ul><li>” Digital kompetanse er læraren sin </li></ul><ul><li>evne til å bruke IKT fagleg med </li></ul><ul><li>pedagogisk-didaktisk IKT-skjøn og </li></ul><ul><li>å vere bevisst kva dette har å seie </li></ul><ul><li>for læringsstrategiane og </li></ul><ul><li>danningsaspekta til elevane” </li></ul><ul><li>(R. Krumsvik, 2007). </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  42. 42. Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  43. 43. KS - ”IKT og grunnopplæringen 2008 – 2012” Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  44. 44. Podcast & Vodcast Lærebok med kap. som Mp3 filer Arbeid med multimedia presentasjoner med lyd – f.eks. PP, Photostory, Moviemaker Arbeid med ulike lydprogrammer Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO
  45. 45. <ul><li>http://laerendenettverk.ning.com / </li></ul>Kirsti Lyngvær Engelien, ILS, UiO

  ×