Successfully reported this slideshow.

NDLA Naturfag

1,224 views

Published on

Om NDLA og Naturfag

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NDLA Naturfag

 1. 1. Reidar Kyllesdal 05.02.2008
 2. 2. Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) <ul><li>50 mill bevilget på revidert nasjonalbudsjett våren 2006 </li></ul><ul><li>NDLA: 18 fylkeskommuners samarbeidsprosjekt for lokal produksjon av digitale læremidler </li></ul><ul><li>Oslo satser i stedet på prosjektet ”Real digital” som består av matematikkprogrammene Kikora og World Beside, men vil også kunne bruke NDLA sine læremidler fritt </li></ul>
 3. 3. Medarbeidere i NDLA / Kilder <ul><li>Øivind Høynes - prosjektleder </li></ul><ul><li>Frank Emil Moen - fagleder </li></ul><ul><li>Stein-Erik Fjeld - styreformann </li></ul><ul><li>Marion Federl - fagredaktør i norsk </li></ul><ul><li>Agnes Brønstad - Fagredaktør for Helse- og sosialfag </li></ul><ul><li>Naturfagredaksjonen </li></ul>
 4. 4. En ambisiøs framtidsvisjon: <ul><li>Fritt tilgjengelige digitale læremidler (i alle fag) </li></ul><ul><li>Gratis læremidler for alle </li></ul><ul><li>En videregående opplæring som preges av en delekultur </li></ul><ul><li>Elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid </li></ul><ul><li>Fagmiljøer og nettverk fra hele landet som drivkraft i utvikling av gode digitale læremidler </li></ul><ul><li>Et marked som leverer innhold og tjenester etter våre behov </li></ul>
 5. 5. Ungdom født i første halvdel av 1990-åra ” The screenagers” <ul><li>* Rolling Stones </li></ul><ul><li>* Madonna </li></ul><ul><li>* Duracell-kaninen </li></ul><ul><li>* Tv-fjernkontroll </li></ul><ul><li>* Lp-plate / Cd </li></ul><ul><li>* Kassett-walkman </li></ul><ul><li>* Øst-Tyskland 1990 </li></ul><ul><li>* Kong Harald 1991 </li></ul>
 6. 6. Uformelle lærings- og underholdningsarenaer øker i omfang <ul><li>Når en ”screenager” i USA </li></ul><ul><li>har nådd 21-årsalderen …. </li></ul><ul><li>15 000 t formell utdanning </li></ul><ul><li>20 000 t foran tv-en </li></ul><ul><li>50 000 t foran pc-en </li></ul>
 7. 7. Teknologimotstand …. June & Kjetil – Sept 2007 <ul><li>” Teknologi i seg sjølv, </li></ul><ul><li>inklusive kritt og tavle, </li></ul><ul><li>gjer ikkje noko som helst læring. </li></ul><ul><li>Gode verktøy er lite verdt </li></ul><ul><li>om ein ikkje veit å bruke dei rett. </li></ul><ul><li>Ein må vite kva ein vil </li></ul><ul><li>og så ta høvelege metodar </li></ul><ul><li>i bruk for å nå måla. </li></ul><ul><li>Den viktigaste innsatsfaktoren </li></ul><ul><li>er sjølvsagt læraren </li></ul><ul><li>og kvaliteten </li></ul><ul><li>på det pedagogiske arbeidet” </li></ul>
 8. 8. Teknologiforstand ….. <ul><li>- Teknologi og </li></ul><ul><li>teknologisk kompetanse </li></ul><ul><li>er </li></ul><ul><li>eit like viktig </li></ul><ul><li>kulturelt fenomen </li></ul><ul><li>som </li></ul><ul><li>litteratur </li></ul><ul><li>og litterær evne, </li></ul><ul><li>også for humanistar. </li></ul><ul><li>Hans Skjervheim, 1991 </li></ul>
 9. 9. Fordeler framfor ei bok <ul><li>Dynamisk </li></ul><ul><li>Gir tilbakemeldinger </li></ul><ul><li>Oppdatert </li></ul><ul><li>Søkbart stoff </li></ul><ul><li>Grepmerket </li></ul><ul><li>Norlom-merket </li></ul><ul><li>Gratis </li></ul><ul><li>Mange mulige veier mot måloppnåelse </li></ul><ul><li>Stor variasjon i kilder og arbeidsmåter. </li></ul><ul><li>Max 3 kg uansett mengde! </li></ul>
 10. 10. NDLA sitt mandat så langt: <ul><li>Å utvikle læremidler i: </li></ul><ul><ul><li>Helsefag vg1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Norsk vg1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Naturfag vg1 </li></ul></ul><ul><li>Alle kompetansemål dekt i løpet av skoleåret. </li></ul><ul><ul><li>”Ferdigstilt” til skolestart 2008. </li></ul></ul><ul><li>Nye redaksjoner startes opp i 2008? </li></ul><ul><ul><li>Kroppsøving, engelsk og samfunnsfag? </li></ul></ul>
 11. 11. Strategi <ul><li>Etablere et prosjekt som skal levere egnede løsninger og digitalt innhold for bruk i alle fylker </li></ul><ul><li>Fagredaksjonenes oppgaver: </li></ul><ul><li>Produsere tekst og medierikt innhold </li></ul><ul><li>Kjøp av nye digitale læremidler </li></ul><ul><li>Være bestillere </li></ul><ul><ul><li>utvikling av nye digitale læremidler </li></ul></ul><ul><li>• Utvikling og tilpasning av eksisterende læremidler. </li></ul><ul><li>Være pådriver for innhold produsert i interne nettverk. </li></ul>
 12. 12. Internasjonal anbudsrunde <ul><li>Minst 40% er kjøp </li></ul><ul><li>Nye krav! </li></ul><ul><li>Nye produkt! </li></ul><ul><li>Nye priser! </li></ul><ul><li>Valgte leverandører 2007: </li></ul><ul><li>Gyldendal </li></ul><ul><li>NRK </li></ul><ul><li>Høyskolen i Bergen </li></ul><ul><li>NKI forlaget </li></ul><ul><li>Amendor </li></ul><ul><li>Internett forlaget </li></ul>
 13. 13. Produksjon <ul><li>Tett samarbeid med utdanning.no/Tilgangsprosjektet </li></ul><ul><li>Teknisk design </li></ul><ul><li>Grafisk design </li></ul><ul><li>Etablering av infrastruktur </li></ul><ul><li>Produksjon av nytt stoff </li></ul><ul><li>Oversettelse </li></ul><ul><li>Innkjøp </li></ul><ul><li>Tilpassing av kjøpt stoff </li></ul>Samtidig
 14. 14. Kvalitet og aktualitet må sikres <ul><li>Forlagene har egen kvalitetskontroll </li></ul><ul><ul><li>NKI, Gyldendal, NRK, .. </li></ul></ul><ul><li>UiA – ulike fagmiljøer (HiV norsk) </li></ul><ul><ul><li>Kontroll av fagtekster av alle typer </li></ul></ul><ul><li>Naturfagsenteret Kontroll av animasjoner og e-læring, samt fagdidaktiske innspill </li></ul><ul><li>Metamatrix (Sverige) evaluerer hele prosessen </li></ul><ul><li>Brukermedvirkning kan </li></ul><ul><ul><li>Motivere til varierte læringsformer </li></ul></ul><ul><ul><li>Høyne kvaliteten </li></ul></ul><ul><li>Dynamiske læringsressurser som stadig oppdateres. </li></ul>
 15. 15. CC-rettigheter Creative Commons? (http://creativecommons.org) <ul><li>Opphavsretten merkes med i stedet for ©. (noe innkjøpt materiale og kilder vi lenker til er merket med ©) </li></ul><ul><li>Dette innebærer at bruker har rett til å ta med seg teksten og omforme den etter eget behov for så å publisere resultatet </li></ul><ul><li>Det skal alltid henvises til kilde, og CC-merkingen skal videreføres </li></ul><ul><li>Resultatet kan ikke brukes kommersielt </li></ul>
 16. 16. Hvor langt har vi kommet? <ul><li>Tekster fra alle seks hovedområder i naturfag er lagt ut </li></ul><ul><li>Til disse har vi lagt inn oppgaver, øvinger, illustrasjoner, animasjoner og noen mediefiler og interaktive oppgaver. </li></ul><ul><li>Det meste ligger ute i begge målformer, og resten er bestilt oversatt. </li></ul><ul><li>Noen få kompetansemål er ennå ikke komplettert </li></ul><ul><li>Talesyntese og utskriftsvennlig versjon </li></ul><ul><li>Aktuelt-saker som er knyttet til kompetansemål i læreplanen </li></ul><ul><li>” For læreren”-saker som kan gi ulike innspill </li></ul>
 17. 17. Hva kommer ? <ul><li>Feide-pålogging etter hvert som fylkene er klare </li></ul><ul><ul><li>Brukermedvirkning </li></ul></ul><ul><ul><li>Diskusjonsforum </li></ul></ul><ul><ul><li>Eksempler på elevarbeid </li></ul></ul><ul><li>Mer interaktivitet </li></ul><ul><li>Videoer (flere leverandører) </li></ul><ul><li>Animasjoner </li></ul><ul><li>Flervalgsoppgaver </li></ul><ul><li>Lettlestversjoner </li></ul><ul><li>Lærerstøtte (undervisningsopplegg, prøver, …) </li></ul><ul><li>Interaksjon med LMS-ene </li></ul>Animasjoner, interaktive oppgaver og eForelesninger fra Amendor
 18. 18. Hva skal til for at NDLA skal bli en suksess? <ul><li>Egentlig bare én ting: </li></ul><ul><li>At lærere og elever tar læremidlene aktivt i bruk og bidrar til å forbedre dem gjennom kommentarer, kritikk og forslag til nytt innhold </li></ul>

×