Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Det Digitale Klasserom

1,583 views

Published on

En presentasjon av skoleprosjektet " Det digitale klasserom" eller ofte kalt "Fremtidensklasserom". Prosjektet ble gjennomført i Stor-Elvdal kommune fra høsten 2006 og ut våren 2008.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Det Digitale Klasserom

 1. 1. ” Det digitale klasserom” Utvikling av interne omstillingstiltak innen bruken av IKT i skolene i Stor-Elvdal kommune
 2. 2. Bakgrunn <ul><li>Kunnskapsløftet </li></ul><ul><ul><ul><li>IKT en grunnleggende ferdighet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT integrert i kompetansemålene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>IKT bidra til utvikling og være en del av fagkompetansen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fokuset på lærelyst, utholdenhet, nysgjerrighet og motivasjon i relasjon til læringsstrategier. </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Prosjektdokumenter
 4. 4. Kort beskrivelse <ul><li>Oppbygging av digitale klasserom </li></ul><ul><ul><ul><li>Infrastruktur, prosjektør, pcer, lydanlegg og div digitale verktøy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompetanseheving av lærerne </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Kort beskrivelse <ul><li>Moodle (LMS) </li></ul><ul><ul><ul><li>Utgangspunktet for digital elevaktivitet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internett i trygge rammer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Web 2.0 verktøy som wiki, blogg og podcast </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produsere, konstruere og publisere kunnskap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sosialkonstruktivistisk læringssyn </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Kort beskrivelse <ul><li>IUP </li></ul><ul><ul><ul><li>Digitalisering av IUP </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Mål <ul><li>Skape lærelyst. </li></ul><ul><li>Gjøre innføring av IUP til et effektiv og godt redskap tilpasset den enkelte elev. </li></ul><ul><li>Møte elever med behov for spesialopplæring. </li></ul><ul><li>Gi elever en undervisning tilpasset kravene fra informasjonssamfunnet </li></ul>Med oppgaver
 8. 8. Skape lærelyst. <ul><li>Morsommere å undervise </li></ul><ul><li>Høy elevaktivitet </li></ul><ul><li>Større grad av deling </li></ul>
 9. 9. Skape lærelyst. <ul><li>Bruken av IKT har ført til økt lærelyst. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Svært positiv, i tillegg til at elevene selv har fått brukt dette på lik linje med oss til fremføringer osv. De/vi føler at de får lagd noe solid og profesjonelt. Nytt utstyr, bruk av PC osv. har ført til økt motivasjon. Elevene ser ikke på det å jobbe på en PC som ”skolearbeid”. Det å lage en presentasjon blir morsomt. – sitat fra involvert lærer. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Nye læringsstrategier i bruk. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ja, de velger PC fremfor bøker, både informasjonsinnhenting og skriving. Elevene har også blitt vant med å hente stikkord, nøkkelord osv (tankekart, to-kolonnenotat). pga. at de har blitt gjort oppmerksomme på copyright osv. De har blitt flinkere til å systematisere og lage multimodale tekster. De har også fått flere alternativer til fremføringer osv . </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. IUP <ul><li>Nettbasert kommunikasjon og delingsverktøy – Moodle </li></ul><ul><ul><ul><li>Stegark og oppgaveark til nedlasting </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Publisering av info og nyheter ved bruk av RSS og forum. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogg, wiki, forum og podcast </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Meldinger, e-post </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deling av filer direkte mellom brukerne. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Utviklingsmuligheter. <ul><li>Digitalisering av IUP </li></ul><ul><ul><ul><li>PLP-modul / ILP Personal/Individual learning plan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>University of London Computer Center </li></ul></ul></ul><ul><li>Digital Portefølje integrert mot moodle. </li></ul><ul><ul><ul><li>Mahara - New Zeland </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>My stuff - Open University UK. </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Spesialundervisning <ul><li>Kommer styrket ut </li></ul><ul><li>Økte muligheter for tilrettelegging </li></ul><ul><ul><ul><li>Lyd, bilde, talesyntese etc. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Undervisning i tråd med tiden <ul><li>Social communities </li></ul><ul><li>Tekologisk gap tilnærmet borte </li></ul><ul><li>Økt bevissthet rundt bruk av nettet </li></ul>
 14. 14. Økonomi <ul><li>Skjønnsmidler – kr 500 000, </li></ul><ul><ul><ul><li>Utstyr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kompetanseheving </li></ul></ul></ul><ul><li>Egne midler – ca 1 000 000,- </li></ul><ul><ul><ul><li>Prosjektledelse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utstyr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nettverkssamlinger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intern kompetanseheving </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Utfordringer og begrensninger <ul><li>Utstyr </li></ul><ul><ul><ul><li>Må være stabilt. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Infrastruktur må være stabil. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utstyret må være enkelt å bruke. </li></ul></ul></ul><ul><li>Økonomi. </li></ul><ul><ul><ul><li>Investering i utstyr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Investering i kompetanse </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Seminar <ul><ul><ul><li>2 år med seminar i forkant av skolestart </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Samarbeid med representant for Multimediabyrån. </li></ul></ul></ul><ul><li>Seminaret ”Det digitale klasserom” </li></ul>
 17. 17. Oppsummering <ul><li>To av de involverte lærerne svarere slik på spørsmålet om hva som har vært det beste med prosjektet: </li></ul><ul><ul><ul><li>At vi har fått utstyr som fungerer i klasserommet og at vi kan drive undervisningen på det tekniske og det internett området som elevene er i sin hverdag. F.eks Youtube og lignende. Så ikke skole og elevhverdag ”er på to ulike planeter”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Det beste har vært at motivasjonen hos elevene har økt. Skolen er på samme sted som resten av samfunnet, med tanke på bruk av IKT. Pedagogikken som ligger til grunn i Fremtidens klasserom. Økt bruk av moodle som læringsplattform. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. Oppsummering <ul><li>Endring i elevenes læringsstrategier. </li></ul><ul><li>Endring i undervisningspraksis. </li></ul><ul><li>Like muligheter </li></ul><ul><ul><ul><li>standardisering </li></ul></ul></ul><ul><li>Innskrumpet teknologisk gap </li></ul><ul><li>Sluttrapport </li></ul>

×