Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ELEVHÅNDBOK
Skoleåret
2013-2014
ROGALAND
FYLKESKOMMUNE
Elektronisk utgave
med korrigeringer
- finner du feil eller det
skj...
1
Dalane videregående skole
Elevhåndbok skoleåret 2013-2014
	INNHOLD
	Velkommen . . . . . . . . . . . . . . ...
Klasse	Beskrivelse	 Kontaktlærer	 Initialer
AOIA	 Indiv. tilrettelagt opplæring	 Thomassen, Bjørg	 BJTH
1BAA	 Bygg- og anl...
4
Etternavn	 Fornavn	 Initialer	Epost : 	 Tlf. 	 Mobil
				 privat	
Aadnesen	 Emton jr.	 EMAA	 Emton.Aadnesen@rogfk.no 	 5...
7
Ledergruppe
Tor-Inge Rake
Avdelingsleder
Kristin Svendsen
Avdelingsleder
Sigbjørn Svalestad
Avdelingsleder
6
Silfhout	 R...
98
Simen Stene Furuseth
Lærling IKT-servicefag
Sigrun Andersen
Kontorleder
Inger Haugland Voll
Konsulent
Thor Kristian Kle...
10 11
Kari Hannisdal
Pernille Damgaard
Skogly
Kristin Svendsen
Avdelingsleder
Berit Haugen
Johnsen
Anne Lise Kindervåg
Avd...
Sigurd Asbjørnsen
1312
Avdeling 2:
Bygg- og anleggsteknikk (BA)
Service og samferdsel (SS)
Kjartan Thu
Frode Haga OlsenJan...
1514
Avdeling 4:
Elektrofag (EL)
Kurt Hegelstad Aslak Holmen Viggo Kristoffersen
Arnt Olav Seglem Jostein Nestås Tøn
Frank...
1716
Espen Raugstad Bjørn Salte Thanh Ha Tran
Aleksandra B. Olsen
Evy HadlandMarit Fimland
Avdeling 6:
Studiespesialiserin...
1918
Guri Berthe
Vinningland
Kristine Aarrestad
Venås
Marit Skeie
Knut Pettersen Rieko van Silfhout
Halvor Østerman
Thengs...
2120
Ann-Christine
Petersson
Inger Nuland
Tønnessen
Bjørg Thomassen
Bernt Terje Høyland Elin Refsland
Kielland
Birgitte Te...
22 23
Nils Solberg
Yrkes- og utdanningsrådg.
Tlf. 51 46 34 34
nils.solberg@rogfk.no
Ellen Henriksen
Sosialrådgiver
Tlf. 51...
2524
Åshild Stornes Slettebø er helsesøster ved
Dalane Videregående Skole.
Hun har kontortid på skolen hver mandag
og tors...
2726
Strand, Ølen, Dalane og Sauda
vidaregåande skolar står saman om å tilby
undervising på Vg2 og Vg3-nivå. Elevar ved
de...
2928
Alle ved skolen har rett til et godt fysisk og
psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og
læring. (Opplæringsloven §...
3130
Plikt til å møte og
delta aktivt
Som elev skal du møte til og delta aktivt i
opplæringa slik at læreren får grunnlag ...
3332
Rogaland fylkeskommune
Ordensreglement for elever i
videregående skoler i Rogaland
Ordensreglement for elever i vider...
3534
Kapittel 1: Formål og virkeområde 	
1.1 Formål
Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og re...
3736
•	 Kjøp, salg, besittelse og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er
heller ikke tillatt å være påvirk...
3938
Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om
bortvisning eller tap av rettighete...
4140
4 prinsipper for vurdering
Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de:
1.	 forstår hva de skal lære og hva...
4342
Se forskrift § 3-11, 2. ledd:
Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven,
lær...
4544
1.	 Standpunktkarakteren skal settes på et bredt grunnlag. Ulike typer elevarbeid/
elevprestasjoner gjennom året skal...
47
Fylkeskommunale retningslinjer
for lokalt gitt eksamen
Forbehold om endringer. Se skolens hjemmeside.
Innledning
Dette ...
49
Det er læreplanene i Kunnskapsløftet som sier hvilken eksamensordning (ramme for
eksamen) hvert enkelt fag skal ha.
Tre...
51
Skolene sender inn forslag til oppgaver til hvert av utdanningsprogrammene de har. Fylket
setter sammen oppgavesettene ...
53
Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved
første etterfølgjande eksamen. E...
55
Forskrift til opplæringslova
§ 5-9 Klage på karakter til skriftleg eksamen
… Når det gjeld klage på karakter til skrift...
5756
Klagebehandling - standpunkt-
og eksamenskarakterer
Du vil mot slutten av skoleåret få nærmere informasjon om regelve...
5958
Forsikring
Alle elever i Rogaland fylkeskommune er forsikret. Forsikringen dekker ulykkesskader.
Forsikringer gjelder...
60 61
3. etasje adm.bygg
Paviljong
ARBEIDSROM
LÆRERE
MØTEROM
Plan hovedbygg
1. etasje
2. etasje
6362
Verkstedbygg
1. etasje
2. etasje
'U¡IWHWRJJRGNMHQWL78DXJXVW
2UJDQLVDVMRQVNDUW
64
Notater:
65
Organisasjonskart
2013-2014
www.fuglseth.no
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Elevhåndbok Dalane vg skole 2013 - 2014

4,051 views

Published on

Elevhåndbok for Dalane videregående skole for skoleåret 2013 - 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Elevhåndbok Dalane vg skole 2013 - 2014

 1. 1. ELEVHÅNDBOK Skoleåret 2013-2014 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Elektronisk utgave med korrigeringer - finner du feil eller det skjer endringer, send en e-post til: frank.emil.moen@dabb.no
 2. 2. 1 Dalane videregående skole Elevhåndbok skoleåret 2013-2014 INNHOLD Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Oversikt over klasser og kontaktlærere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Skolens personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Personale med foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 PPT-kontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Oppfølgingstjenesten i Dalane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Rådgivertjenesten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Skolehelsetjenesten (helsesøster) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Ny GIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Biblioteket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nettskolen i Rogaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Satsingsområder og forventninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 ”Vi bryr oss...” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Røykfri skole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kantine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Fravær og permisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Elevmedvirkning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Fylkeskommunal forskrift - ordensreglement . . . . . . . . . . . . . . 33 Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering . . . . . . . . . . . . . 39 Fylkeskommunale retningslinjer lokalt gitt eksamen 2012 . . . 47 Klagebehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Skolegang og økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Orientering om skoleskyss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Plantegninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Organisasjonskart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Elevhåndboka publiseres på skolens hjemmeside, der vil det også komme oppdateringer. KONTAKTINFORMASJON Skolens hjemmeside: www.dalane.vgs.no Her finner du oppdaterte opplysninger om det som skjer på skolen i løpet av skoleåret. I tillegg vil du som elev ha nytte av og behov for å bruke https://www.itslearning.com Du vil få brukernavn og passord på skolen. Oppfølgingstjenesten i Dalane holder til i lokaler rett overfor skolen, i Sjukehusveien 9 (Eiegubben) - med samme postadresse som skolen: Dalane videregående skole Besøksadresse: Sjukehusveien 10, 4373 EGERSUND Postadresse: Postboks 503, 4379 EGERSUND Telefon 51 46 34 00 Telefaks 51 46 34 99 E-post: Dalane-vgs@rogfk.no Rektor Aslaug M. Undheim Telefon privat 51 45 19 67 Mobil 918 66 550 E-post: aslaug.undheim@rogfk.no Kontorleder Sigrun Andersen Telefon 51 46 34 75 E-post: sigrun.andersen@rogfk.no Stedfortredende rektor Tor-Magne Rotevatn Telefon privat 21 68 80 12 Mobil 907 72 629 E-post: tor.magne.rotevatn@rogfk.no Driftsleder Rolf Solås Mobil 917 39 405 E-post rolf.andreas.solaas@rogfk.no Dalane videregående skole Telefon 51 46 34 44 Oppfølgingstjenesten Mobil 926 17 032 Postboks 503, 4379 EGERSUND OT-veileder: Kari Waldal Aarstad E-post: kari.waldal.aarstad@ot.rogfk.no Hjemmeside: www.oppfolgingstjenesten. rogfk.no Rogaland Kurs- og Kompetansesenter, avdeling Dalane Kursleder Frank Emil Moen E-post: frank.emil.moen@rogfk.no Mobil: 915 91 714
 3. 3. Klasse Beskrivelse Kontaktlærer Initialer AOIA Indiv. tilrettelagt opplæring Thomassen, Bjørg BJTH 1BAA Bygg- og anleggsteknikk Olsen, Frode Haga FHOL 1BAB Bygg- og anleggsteknikk Skadberg, Leiv Erik LESK 1BAC Bygg- og anleggsteknikk Kvalsund, Jann Roar JRKV 1BAP Bygg- og anleggstekn. (alt.opplæring) Høyland, Bernt Terje BTHØ 1DHA Design og håndverksfag Hannisdal, Lars Magnus LMHA 1EFA Elektrofag Hadland, Odd ODHA 1EFB Elektrofag Tøn, Jostein Nestås JNTØ 1HOA Helse- og oppvekstfag Hannisdal, Kari KAHA 1HOB Helse- og oppvekstfag Sørensen, Gjertrud Aa. GASØ 1HOC Helse- og oppvekstfag Johnsen, Berit Haugen BHJO 1HOP Helse- og oppvekstfag (alt.opplæring) Ollestad, Aud Grete AGOL 1SSA Service og samferdsel Seim, Lise Høghaug LHSE 1SSP Service og samferdsel (alt.opplæring) Hølland, Sølvi SØHØ 1STA Studiespesialisering Hadland, Evy / Edland-Hansen, Roar EVHA / REHA 1STB Studiespesialisering Svelland, Anne Lise / Salte, Bjørn ALSV / BJSA 1STC Studiespesialisering Bjørdal, Mette Kari L. / Midtbø, Inger MKLB / INMI 1TPA Teknikk og industriell produksjon Garpestad, Ole OLGA 1TPB Teknikk og industriell produksjon Dversnes, Kjell Ivar KIDV 1TPC Teknikk og industriell produksjon Johannessen, Paul Martin PMJO 1TPD Teknikk og industriell produksjon Tønnessen, Robert ROTØ 1TPE Teknikk og industriell produksjon Johannessen, Paul Martin PMJO 1TPP Teknikk og industriell produksjon (alt.opplæring) 2BABA Byggteknikk Thu, Kjartan KJTH 2ELAA Automatisering Holmen, Aslak ASHO 2ELEA Elenergi Larsen, Helge HELA 2HOBA Barne- og ungdomsarbeiderfag Tronerud, Torill Hansen THTR 2HOHA Helsearbeiderfag Aas, Ellen Tone ETAA 2INTA Industriteknologi Hetland, Henry HEHE 2INTB Industriteknologi 2SSSA Salg, service og sikkerhet Ege, Tove Karin Mannes TKME 2STA Studiespesialisering Tharaldsen, Ellen ELTH 2STB Studiespesialisering Vinningland, Guri Berthe GBVI 2STC Studiespesialisering Nodland, Evy EVNO 2TPKA Kjøretøy Skregelid, Svein Olav SOSK 3ELAA Automatiseringsfaget Hegelstad, Kurt KUHE 3ENOA Energioperatørfaget Seglem, Arnt Olav AOSE 3PÅBA Påbygg til generell studiekompetanse Mæland, Turid / Ege, Einar Larsen TUMÆ / ELEG 3STA Studiespesialisering Fimland, Marit / Pettersen, Knut MAFI / KNPE 3STB Studiespesialisering Undheim, Gjertrud Elisabet / Hoås, Jon Arne GEUN / JAHO 2 3 Oversikt over klasser/kontaktlærere Velkommen til Dalane vg. skole Mange ting skal koma på plass for at du skal få mest mulig utbytte av tida di som elev på skulen. Føremålet med å gå på skule er å læra, og her på skulen vil leggja til rette for at du skal ha så god læring som råd. Men, det er viktig at du også vil læra, det forventar vi at du vil, sidan du har søkt om å vera elev her. Skulen vår er stor, nesten 700 elevar og over 120 tilsette. Det stiller krav til oss alle om å ta omsyn til kvarandre, vi forventar at alle i skulesamfunnet møter kvarandre med høfleg omgangstone og viser god folkeskikk. Det inneber mellom anna at du som elev skal vera med og halda det ryddig og fint rundt deg. Vi forventar også at du gjer det arbeidet som vert kravd, og at du rettar deg etter det reglementet som gjeld ved skulen. For å hjelpa deg til å bli kjent med personalet og med reglar og rutinar ved skulen, har vi laga denne elevhandboka. Det du finn her, vil vera nyttige og nødvendige opplysningar og praktiske råd både ved skulestart og seinare i skuleåret. Du bør derfor ta godt vare på heftet. Alt du treng å vita har ikkje fått plass i dette heftet. Det er derfor vel så viktig at du sjølv tar initiativ for å finna fram. Ei svært viktig kjelde til oppdatert informasjon og nyheiter finn du på skulen si heimeside www.dalane.vgs.no Du gjer også lurt i å følgja med på oppslag og beskjedar etter kvart som dei kjem på oppslagstavlene. Har du spesielle spørsmål, som kanskje gjeld berre for deg, må du prøva å finna fram til den som best kan gi deg hjelp. Som du ser, er vi mange. Men altså: Du må sjølv våga å spørja. Først og fremst bør du bruka kontaktlæraren din. Det er ho/han som har hovudansvaret for elevgruppa (klassen) og alle elevane der. Faglærarane i dei enkelte faga kan hjelpa deg med faglege spørsmål. Når klassen/elevgruppa har valt tillitselev, bør også ho/han kunna ta spørsmål eller synspunkt vidare til den/ dei det gjeld. Elles kan du få hjelp hos avdelingsleiar, rådgjevar, kontorpersonale, helsesøster, vaktmeister og reinhaldarar, bibliotekar, elevrådsstyre, PP-tenesta, rektor ..... Godt mot og lykke til med skulearbeidet! Aslaug M. Undheim rektor 3STB 3STA Hegrestad, Eirik EIHE
 4. 4. 4 Etternavn Fornavn Initialer Epost : Tlf. Mobil privat Aadnesen Emton jr. EMAA Emton.Aadnesen@rogfk.no 51 43 43 91 90 54 37 07 Aarstad Kari Waldal KWAA kari.waldal.aarstad@ot.rogfk.no 51 49 41 80 92 61 70 32 Aas Ellen Tone ETAA Ellen.Tone.Aas@rogfk.no 51 49 67 68 99 73 12 44 Andersen Sigrun SIAN Sigrun.Andersen@rogfk.no 51 46 50 14 91 71 16 80 Asbjørnsen Sigurd SIAS Sigurd.Asbjornsen@rogfk.no 90 99 65 09 Asche Doreen DOAS Doreen.Asche@rogfk.no 94 82 30 32 Bjørdal Jan Egil JEBJ jan.egil.bjordal@rogfk.no 51 49 08 33 41 21 78 71 Bjørdal Mette Kari L. MKLB Mette.Kari.L.Bjordal@rogfk.no 51 49 08 33 92 61 27 54 Dahle Tor TODA Tor.Dahle@rogfk.no 91 85 35 62 Dversnes Carina CADV Carina.Dversnes@rogfk.no 47 64 41 42 Dversnes Kjell Ivar KIDV Kjell.Ivar.Dversnes@rogfk.no 51 49 82 08 41 20 88 11 Dybing Liv Fles LIDY Liv.Fles.Dybing@rogfk.no 51 49 73 72 Edland-Hansen Roar REHA Roar.Edland-Hansen@rogfk.no 97 66 19 74 Ege Einar Larsen ELEG Einar.Larsen.Ege@rogfk.no 41 40 46 09 Ege Tove Karin Mannes TKME Tove.Karin.Mannes.Ege@rogfk.no 51 46 51 98 91 38 52 69 Ege Arne Geir AGEG Arne.Geir.Ege@rogfk.no 51 49 21 44 93 87 70 85 Fimland Marit MAFI Marit.Fimland@rogfk.no 51 49 28 94 91 81 17 75 Fotland Heidi HEFO Heidi.Fotland@rogfk.no 93 66 01 63 Fuglestad Evy Anita EAFU Evy.Anita.Fuglestad@rogfk.no 93 40 63 29 Furuseth Simen Stene SSFU Simen.Stene.Furuseth@rogfk.no 47 64 06 16 Garpestad Ole OLGA ole.garpestad@rogfk.no 41 28 05 41 Gjertsen Agnar AGGJ Agnar.Gjertsen@rogfk.no 99 02 10 11 99 02 10 11 Gjertsen Rune William RWGJ Rune.William.Gjertsen@rogfk.no 51 49 26 10 95 72 50 37 Grøsfjell Eva EVGR Eva.Grosfjell@rogfk.no 51 49 22 93 90 58 35 31 Haaland Liv Oddny LOHA Liv.Oddny.Haaland@rogfk.no 51 49 23 83 95 26 17 41 Hadland Odd ODHA Odd.Hadland@rogfk.no 93 20 92 49 93 20 92 49 Hadland Evy EVHA Evy.Hadland@rogfk.no 51 49 37 43 47 23 32 11 Hafsø John Faltin JFHA John.Faltin.Hafso@rogfk.no 51 49 16 80 Hannisdal Lars Magnus LMHA Lars.Magnus.Hannisdal@rogfk.no 51 49 71 72 99 36 75 74 Hannisdal Kari KAHA Kari.Hannisdal@rogfk.no 51 49 71 72 48 15 07 24 Hegelstad Kurt KUHE Kurt.Hegelstad@rogfk.no 51 45 11 52 91 57 11 58 Helleren Synneve SYHE synneve.helleren@rogfk.no 51 40 17 42 Henriksen Ellen Marie ELHE ellen.henriksen@rogfk.no 51 49 69 02 91 79 70 98 Hetland Henry HEHE Henry.Hetland@rogfk.no 51 49 00 06 90 78 24 73 Holmen Aslak ASHO Aslak.Holmen@rogfk.no 90 11 51 18 Hovland Anja ANHO anja.hovland@rogfk.no 51 49 50 15 93 06 56 47 Hoås Jon Arne JAHO Jon.Arne.Hoas@rogfk.no 99 39 08 56 Hølland Sølvi SØHØ Solvi.Holland@rogfk.no 51 45 02 09 97 58 26 47 Høyland Bernt Terje BTHØ Bernt.Terje.Hoyland@rogfk.no 51 40 08 03 95 02 88 85 Håkull Jeanette JEHÅ Jeanette.Hakull@rogfk.no 99 75 90 15 Håland Ludvig LUHÅ Ludvig.Haland@rogfk.no 91 68 13 87 Håland Ramphong RAHÅ Ramphong.Haaland@rogfk.no 40 47 47 78 Johannessen Paul Martin PMJO paul.martin.johannessen@rogfk.no 41 64 29 10 Johnsen Berit Haugen BHJO Berit.Haugen.Johnsen@rogfk.no 51 49 43 65 97 02 00 21 Skolens personale 5 Kielland Elin Refsland ERKI elin.refsland.kielland@rogfk.no 41 73 99 49 Kindervåg Anne Lise ALKI Anne.Lise.Kindervag@rogfk.no 51 43 83 78 90 89 59 40 Klepp Thor Kristian TKKL thor.kristian.klepp@rogfk.no 51 49 33 19 47 23 78 98 Kristoffersen Viggo VIKR Viggo.Kristoffersen@rogfk.no 90 05 80 93 Kulander Mette S. Larsen MSLK Mette.S.Larsen.Kulander@rogfk.no 51 49 51 73 93 82 73 55 Kvalsund Jann Roar JRKV Jann.Roar.Kvalsund@rogfk.no 51 46 51 75 92 27 08 34 Kvelland Knut KNKV Knut.Kvelland@rogfk.no 51 47 61 71 Laksesvela Nina NILA Nina.Laksesvela@rogfk.no 51 49 50 41 45 27 38 09 Larsen Helge HELA Helge.Larsen@rogfk.no 51 49 30 75 41 20 37 03 Lien Siriphan W. SILI Siriphan.W.Lien@rogfk.no 47 37 90 18 Lindås Christine CHLI Christine.Lindas@rogfk.no 51 47 70 87 90 61 90 67 Lægreid Kari KALÆ Kari.Legreid@rogfk.no 95 10 22 55 Løken Roar ROLØ Roar.Loken@rogfk.no 51 49 05 24 95 82 29 82 Medhaug Kjell Edvard KEME Kjell.Edvard.Medhaug@rogfk.no 51 49 59 95 41 47 38 61 Midtbø Inger INMI Inger.Midtbo@rogfk.no 51 49 40 07 99 00 68 99 Modahl Jan Waaler JWMO Jan.Waaler.Modahl@rogfk.no 51 49 36 63 91 12 75 64 Moen Frank Emil FEMO Frank.Emil.Moen@rogfk.no 51 49 13 51 91 59 17 14 Mong Hilde J. Wathne HWMO hilde.w.mong@rogfk.no 51 49 83 27 90 77 22 47 Moskar Birgitte Tengesdal BTMO Birgitte.T.Moskar@rogfk.no 51 49 24 06 99 62 27 44 Myklebust Maria MAMY maria.myklebust@rogfk.no 51 49 00 14 98 46 48 00 Mæland Turid TUMÆ Turid.Meland@rogfk.no 51 43 82 01 95 02 74 98 Nakken Raija Marjatta RMNA Raija.Marjatta.Nakken@rogfk.no 47 23 59 69 Nakken Olga Stankiewicz OSNA Olga.Stankiewicz.Nakken@rogfk.no 51 49 88 69 Nodland Evy EVNO Evy.Nodland@rogfk.no 95 84 46 37 Ollestad Aud Grete AGOL Aud.Ollestad@rogfk.no 51 49 70 29 98 01 13 57 Olsen Aleksandra B. ABOL Aleksandra.B.Olsen@rogfk.no 51 49 31 70 Olsen Frode Haga FHOL Frode.Haga.Olsen@rogfk.no 38 01 48 24 99 53 33 38 Olsen Thor Erik TEOL Thor.Erik.Olsen@rogfk.no 94 88 14 46 Olsen Eivind EIOL Eivind.Olsen@rogfk.no 51 49 35 33 99 10 18 04 Omdal Oddny ODOM Oddny.Omdal@rogfk.no 51 49 02 13 Opheim Dag DAOP Dag.Opheim@rogfk.no 51 46 52 12 Ose Idar IDOS Idar.Ose@rogfk.no 99 79 00 29 Pedersen May Sissel Sæstad MSSP May.Sissel.Sestad.Pedersen@rogfk.no 41 46 53 54 Petersson Ann-Christine ACPE Ann-Christine.Petersson@rogfk.no 51 49 11 15 95 10 48 10 Pettersen Knut KNPE Knut.Pettersen@rogfk.no 51 49 80 86 97 87 35 55 Rake Tor-Inge TIRA tor-inge.rake@rogfk.no 51 49 38 01 91 68 15 22 Raugstad Espen ESRA Espen.Raugstad@rogfk.no 95 90 68 93 Risholm Elin Roaldsen Skadberg ERSR Elin.Roaldsen.Skadberg.Risholm@rogfk.no 91 88 59 54 Rotevatn Tor-Magne TMRO tor.magne.rotevatn@rogfk.no 21 68 80 12 90 77 26 29 Salte Bjørn BJSA Bjorn.Salte@rogfk.no 51 48 38 29 47 82 92 90 Schröder Andrea ANSC Andrea.Schroder@rogfk.no 51 49 87 32 48 09 29 53 Seglem Arnt Olav AOSE Arnt.Olav.Seglem@rogfk.no 51 46 55 74 90 16 19 42 Seim Lise Høghaug LHSE Lise.Hoghaug.Seim@rogfk.no 51 49 48 71 95 75 18 94 Sigmo Sverre SVSI sverre.sigmo@rogfk.no 51 49 24 97 90 67 34 55 Etternavn Fornavn Initialer Epost : Tlf. Mobil privat
 5. 5. 7 Ledergruppe Tor-Inge Rake Avdelingsleder Kristin Svendsen Avdelingsleder Sigbjørn Svalestad Avdelingsleder 6 Silfhout Rieko van RISI Rieko.Van.Silfhout@rogfk.no 40 03 51 30 Skadberg Leiv Erik LESK Leiv.Erik.Skadberg@rogfk.no 41 52 95 19 Skavøy Torunn Sonja TSSK Torunn.Sonja.Skavoy@rogfk.no 51 46 51 24 93 66 01 49 Skeie Marit MASK Marit.Skeie@rogfk.no 51 49 35 14 93 86 62 90 Skogly Pernille Damgaard PDSK Pernille.Damgaard.Skogly@rogfk.no 51 49 53 69 93 40 61 67 Skregelid Svein Olav SOSK Svein.Olav.Skregelid@rogfk.no 97 65 55 36 Skåtøy Hans Johnny HJSK Hans.Johnny.Skatoy@rogfk.no 95 84 74 02 Smørholm Margaret Nybø MNSM Margaret.Nybo.Smorholm@rogfk.no 51 49 46 06 93 29 52 20 Solberg Nils Kr. NISO nils.solberg@rogfk.no 51 49 35 14 95 15 77 25 Solås Rolf Andreas RASO rolf.andreas.solaas@rogfk.no 51 49 07 91 95 81 43 81 Styrnik-Jørgensen Magdalena Karolina MKSJ Magdalena.KJ.Styrnik@rogfk.no 91 58 66 87 Svalestad Sigbjørn SISV sigbjoern.svalestad@rogfk.no 48 12 16 74 Svanes Riza Loreto RLSV Riza.Loreto.Svanes@rogfk.no 51 49 83 42 Svelland Anne Lise ALSV Anne.Lise.Svelland@rogfk.no 51 32 46 20 90 10 07 64 Svendsen Kristin KRSV Kristin.Svendsen@rogfk.no 40 06 93 86 Sørensen Gjertrud Aa. GASØ gjertrud.sorensen@rogfk.no 91 15 24 16 Tharaldsen Ellen ELTH Ellen.Tharaldsen@rogfk.no 51 49 00 14 97 07 46 12 Thengs Halvor Østerman HØTH Halvor.Osterman.Thengs@rogfk.no 47 63 68 56 Thomassen Bjørg BJTH Bjorg.Thomassen@rogfk.no 98 63 80 90 Thu Kjartan KJTH Kjartan.Thu@rogfk.no 47 91 80 65 Tollefsen Asta ASTO Asta.Tollefsen@rogfk.no 51 49 33 51 Tran Thanh Ha HTTR Thahn.Ha.Tran@rogfk.no 45 16 46 47 Tronerud Torill Hansen THTR Torill.Hansen.Tronerud@rogfk.no 51 49 43 68 40 23 73 37 Tøn Jostein Nestås JNTØ jostein.nestas.ton@rogfk.no 51 49 70 49 46 69 31 88 Tønnessen Inger Nuland INTØ Inger.Nuland.Tonnessen@rogfk.no 90 74 25 75 Tønnessen Stine STTØ Stine.Tonnessen@rogfk.no 45 43 58 34 Tønnessen Robert ROTØ Robert.tonnessen@rogfk.no 51 43 83 34 90 73 50 57 Undheim Gjertrud Elisabet GEUN Gjertrud.Undheim@rogfk.no 47 63 83 09 Undheim Aslaug Marie AMUN aslaug.undheim@rogfk.no 51 45 19 67 91 86 65 50 Urdal Ivar IVUR Ivar.Urdal@rogfk.no 51 49 35 40 97 68 60 98 Venås Kristine Aarrestad KAVE Kristine.Aarrestad.Venas@rogfk.no 51 49 44 48 Vinningland Guri Berthe GBVI Guri.Berthe.Vinningland@rogfk.no 51 45 17 90 97 95 37 01 Voll Inger Haugland IHVO inger.h.voll@rogfk.no 51 49 29 41 48 02 95 18 Waldeland Ingebjørg INWA Ingebjorg.Waldeland@rogfk.no 51 43 73 75 92 01 27 31 Det overordnede ansvaret for den pedagogiske drifta ligger hos rektor og avdelingslederne. Rektor og avdelingslederne danner til sammen skolens lederteam. Rektor Aslaug Undheim har det overordnede ansvaret for den daglige og langsiktige drift av skolen - både administrativt og pedagogisk. Avdelingslederne vil ha delegert ansvar for elever, kontaktlærere og faglærere i sine klasser. Sammen vil skolens personale så langt vi makter, søke å være til hjelp for deg som elev slik at du kan lykkes med din del av jobben. Hilde J. Wathne Mong Avdelingsleder Tor Dahle Avdelingsleder Frank Emil Moen Avdelingsleder Maria Myklebust Avdelingsleder Aslaug M. Undheim Rektor Tor-Magne Rotevatn Stedfort. rektor Sverre Sigmo Avdelingsleder Etternavn Fornavn Initialer Epost : ***@rogfk.no Tlf. Mobil privat
 6. 6. 98 Simen Stene Furuseth Lærling IKT-servicefag Sigrun Andersen Kontorleder Inger Haugland Voll Konsulent Thor Kristian Klepp Drift Rolf Andreas Solås Driftsleder Kjell E. Medhaug Systemansvarlig Thor Erik Olsen IKT-tekniker Carina Dversnes Lærling i Kontor- og administrasjonsfaget Synneve Heleren Konsulent Stine Tønnessen Sekretær Kontoransatte IKT/Drift De ansatte på kontoret kan hjelpe deg med praktiske spørsmål om f.eks skoleskyss, skolebevis, lånekassen m.m. Ludvig Håland Drift Doreen Asche Andrea Schröder Torunn Sonja Skavøy Evy Anita Fuglestad Renholdsleder Eva Grøsfjell Renholdere Siriphan W. Lien Oddny Omdal Ramphong Håland Riza L. Svanes Asta Tollefsen
 7. 7. 10 11 Kari Hannisdal Pernille Damgaard Skogly Kristin Svendsen Avdelingsleder Berit Haugen Johnsen Anne Lise Kindervåg Avdeling 1: Helse- og oppvekstfag (HO) Torill Hansen Tronerud Ellen Tone Aas Gjertrud Aa. Sørensen Mette Synnøve Larsen Kulander Elin Roaldsen Skadberg Risholm
 8. 8. Sigurd Asbjørnsen 1312 Avdeling 2: Bygg- og anleggsteknikk (BA) Service og samferdsel (SS) Kjartan Thu Frode Haga OlsenJann Roar Kvalsund Leiv Erik Skadberg Sverre Sigmo Avdelingsleder Tove Karin Mannes Ege - SS Lise Høghaug Seim SS Christine Lindås SS Jan Waaler Modahl Ole GarpestadKari Lægereid KO Agnar Gjertsen Dag Opheim KO Avdeling 3: Teknikk og industriell produksjon (TP) Kroppsøving (KO) Tor-Magne Rotevatn Avdelingsleder Henry Hetland Ivar Urdal KO Paul Martin Johannessen Hans Johnny Skåtøy Svein Olav SkregelidEivind Olsen Robert Tønnessen
 9. 9. 1514 Avdeling 4: Elektrofag (EL) Kurt Hegelstad Aslak Holmen Viggo Kristoffersen Arnt Olav Seglem Jostein Nestås Tøn Frank Emil Moen Avdelingsleder Helge Larsen Odd Hadland Roar Edland-Hansen Arne Geir Ege Einar Larsen Ege Heidi Fotland Lars Magnus Hannisdal – DH Tor-Inge Rake Avdelingsleder Avdeling 5: Studiespesialisering Vg1 (ST) Design og håndverk (DH) Jeanette Håkull Inger Midtbø Idar OseOlga Stankiewicz Nakken Emton Aadnesen jr.
 10. 10. 1716 Espen Raugstad Bjørn Salte Thanh Ha Tran Aleksandra B. Olsen Evy HadlandMarit Fimland Avdeling 6: Studiespesialisering Vg 2/(ST) Knut Kvelland Raija Marjatta Nakken Anja Hovland May Sissel Sæstad Pedersen Margaret Nybø Smørholm Magdalena K. Styrnik-Jørgensen Ingebjørg Waldeland Maria Myklebust Avdelingsleder
 11. 11. 1918 Guri Berthe Vinningland Kristine Aarrestad Venås Marit Skeie Knut Pettersen Rieko van Silfhout Halvor Østerman Thengs Ellen TharaldsenAnne Lise Svelland Avdeling 7: Studiespesialisering Vg 2/Vg 3 (ST) Påbygg (PÅB) Turid Mæland Roar LøkenKjell Ivar DversnesMette Kari Lædre Bjørdal Jon Arne Hoås Avdeling 8: Tirettelagt opplæring Rune William Gjertsen Liv Oddny Haaland John Faltin Hafsø Sølvi Hølland Tor Dahle Avdelingsleder Evy Nodland Hilde J. Wathne Mong Avdelingsleder Gjertrud Elisabeth Undheim
 12. 12. 2120 Ann-Christine Petersson Inger Nuland Tønnessen Bjørg Thomassen Bernt Terje Høyland Elin Refsland Kielland Birgitte Tengesdal Moskar Aud Grete Ollestad Helge Eide PP-rådgiver Tlf: 51 92 17 10 helge.eide@ppt.rogfk.no Pedagogisk-Psykologisk tjeneste (PPT) PPT for videregående skoler er en hjelpetjeneste for elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring. PPT samarbeider også med skolene om å legge opplæringen til rette for elever med særskilte behov. PPT er sakkyndig instans i spørsmål om rett til spesialundervisning. PPT samarbeider nært med rådgiverne, oppfølgingstjenesten, helsesøster og ledelsen ved skolen, og deltar i ukentlige møter med rådgivere og ledelsen. Vi har et mål om at elever som har behov for særskilt hjelp/tilrettelegging skal få den hjelpen de trenger for å få best mulig utbytte av sin skolegang. PPT tilbyr samtaler til elever som sliter med personlige vansker, sosiale vansker eller utfordringer knyttet til opplæringssituasjonen. Eksempler på tema kan være: Tristhet, fagvansker, mobbing, angst, spisevansker, fravær, familievansker, stress, rus, selvskading, spilleavhengighet, vansker i skolemiljøet, overgrep, kriser og sorg. I de fleste tilfellene prøver vi å løse vanskene ved å snakke med den enkelte elev. Andre ganger kan vi finne løsninger sammen med skolens fagfolk eller hjelpeinstanser utenfor skolen. Henvisning til oss ordnes vanligvis gjennom rådgiverne på skolen, men elever kan også ta direkte kontakt, ringe eller skrive til oss. Alle ansatte i PPT har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Elevsamtaler foregår på helsesøsters kontor i Eiegubben, rett overfor skolens hovedbygg. Skolens kontaktperson ved PPT er Helge Eide, som vil være på Dalane vgs hver tirsdag. PPT for videregående skoler St.Olavsgt. 9 B 4005 Stavanger Tlf: 51 84 25 00 / 51 84 25 10 www.rogfk.no Nina Laksesvela
 13. 13. 22 23 Nils Solberg Yrkes- og utdanningsrådg. Tlf. 51 46 34 34 nils.solberg@rogfk.no Ellen Henriksen Sosialrådgiver Tlf. 51 46 34 32 ellen.henriksen@rogfk.no Jan Egil Bjørdal Yrkes- og utdanningsrådg. Tlf. 51 46 34 30 jan.egil.bjordal@rogfk.no Rådgivertjenesten Skolens rådgivere har kontorer i 3. etasje, og kontortiden er oppslått på den enkeltes kontordør. Husk å gjøre en avtale om tid for møte på forhånd, og avklar tidspunktet med aktuell fag- og kontaktlærer. I tillegg til den kontaktinformasjonen du finner her, kan du også ta kontakt med rådgiverne via It's learning. Rådgiverne har taushetsplikt. Ellen Henriksen er sosialrådgiver for alle skolens elever. Hennes oppgaver er å: • Gi råd og veiledning til elever i spørsmål av personlig/sosial karakter. • Forebyggende tiltak om helsespørsmål. • Samarbeide med elev, foreldre, skolens personale og instanser i og utenfor skolen, som for eksempel oppfølgingstjenesten (OT), barnevernet, BUP og NAV. • Være en voksenperson som vil lytte til det du har på hjertet. Jan Egil Bjørdal er yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU- rådgiver) for utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, service og samferdsel, og teknikk og industriell produksjon. Nils Solberg er yrkes- og utdanningsrådgiver (YOU- rådgiver) for utdanningsprogrammene design og håndverk, helse og oppvekst og studiespesialisering. YOU-rådgivernes oppgaver er å: • Bistå elever ved søknader til videre utdanning, gi rettledning og råd. • Holde kontakt med andre skoler, utdanningsinstitusjoner, opplæringskontorer og fagopplæringen. • Informere og veilede om utdanningsstøtte fra lånekassen, og å være saksbehandlere for søknader om stipend/lån til Lånekassen. Oppfølgingstjenesten i Dalane (OT) Oppfølgingstjenestens oppgave er å arbeide for at all ungdom som tilhører vår målgruppe, skal få tilbud om opplæring, arbeid eller annen sysselsetting. Vi gir derfor utdannings- og yrkesveiledning. For å ha rett til våre tjenester må du ha rett til videregående opplæring og være mellom 16 og 21 år. I tillegg må ett av følgende punkter passe for deg inneværende skoleår: · Du har takket nei til offentlig skoletilbud. · Du tar ut et venteår eller friår. · Du har ikke søkt om skoleplass eller læreplass. · Du har sluttet på skole eller i et læreforhold. Dersom du er i en slik situasjon, vil vi gjerne at du tar kontakt. OT-veileder Kari Waldal Aarstad, mobil 926 17 032 E-post: kari.waldal.aarstad@ot.rogfk.no Tjenesten er lokalisert i Eiegubben, rett overfor skolens hovedbygg. Se vår nettside for oppdatert kontaktinformasjon: www.oppfolgingstjenesten.rogfk.no. Kari Waldal Aarstad OT-veileder KONTAKTINFO: Besøksadresse: Sjukehusveien 9 (v/Eiegubben) Telefon: 51 46 34 44 Mobil 926 17 032 kari.waldal.aarstad@ot.rogfk.no Karrieresenter Rogaland Veiledningstjenesten for voksne Avdeling Bryne Postboks 400, 4349 Bryne Besøksadresse: Kirsten Brynes veg 30, NAV-bygget, Bryne Fagleder Vigdis Norddal telefon 52 04 88 53 // 992 73 139 E-post: vigdis.norddal@rogfk.no Hjemmeside: www.karrieresenter.rogfk.no
 14. 14. 2524 Åshild Stornes Slettebø er helsesøster ved Dalane Videregående Skole. Hun har kontortid på skolen hver mandag og torsdag fra kl 09.00 - 14.00. Kontoret hennes finner du i "Eiegubben", like overfor bussholdeplassen. Helsesøster har kontor ved siden av OT-kontoret, med inngang fra parkeringsplassen. Målsettingen med skolehelsetjenesten i den videregående skole er å tilby tjeneste som skal bidra til bedre helse for ungdom i en viktig fase i livet. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud, dvs. at det ikke skal være vanskelig å ta kontakt med helsesøster. For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen, foreldre og andre instanser. Dette skjer selvfølgelig i samarbeid med deg. Helsesøster henviser til annen hjelpeinstans hvis det er ønskelig. Skolehelsetjenesten i den videregående skole tilbyr tjenester som: • Oppfølging og støttesamtaler • Helseopplysning / veiledning • Hjelp til å kontakte andre fagpersoner / henvisninger • Samarbeid med elev, hjem og skole Du kan ta kontakt vedrørende; seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, graviditet/abort, røykeslutt, rusproblemer, søvnproblemer, spiseproblemer, fysiske plager, psykososiale problemer, eller andre ting du måtte ha behov for å snakke om. Helsesøster har taushetsplikt. Tilbudet er gratis. Samtalene blir ikke registrert som fravær fra skolen. Du er velkommen til å ta kontakt ved å møte opp på kontoret, ved å ta hente en avtale lapp i resepsjonen, eller ved å ta kontakt. Skolehelsetjenesten Åshild Stornes Slettebø Helsesøster Tlf. 924 59 771 51 46 34 46 hfu@eigersund. kommune.no Helsestasjon for ungdom - HFU Elevene kan også nytte seg av Eigersund kommune sitt tilbud for ungdommer på tirsdag ettermiddag. Helsestasjon for ungdom har åpent i kjelleren på Sentrum helsestasjon. Skriverallmenningen 2. Helsestasjonen har åpent tirsdag mellom kl.14.00 og kl. 17.00. (Følger skoleruten) Tjenesten er gratis. Du trenger ingen timebestilling, men kan få det ved å ta kontakt på : • E-post: hfu@eigersund.kommune.no • telefon 924 59 771 Lege treffes på helsestasjonen hver 2.uke (uker med partall.) Biblioteket Biblioteket finner du like ved kantina. Det er åpent alle skoledager kl 8 - 15. Bibliotekar Liv Fles Dybing vil hjelpe deg med å finne fram på biblioteket og hjelpe til med å søke på internett etter gode ressurser til skolearbeidet. Elever på Vg1 vil få opplæring i bruk av biblioteket. Biblioteket har mange nye fagbøker, skjønnlitterære bøker, lydbøker, tidsskrifter og aviser, DVD-er og tegneserier. På biblioteket er det også studieplasser. Vel møtt i biblioteket! Liv F. Dybing Bibliotekar Tlf. 51 46 34 50 liv.fles.dybing@rogfk.no Ny GIV Elever som har takket ja til å delta i Ny GIV-opplæringen i ungdomsskolen vil som en del av dette programmet bli spesielt ivaretatt ved overgangen til videregående skole. Disse vil også få særskilt oppfølging gjennom de to første årene. I tillegg vil en rekke andre elever få ta del i Ny Giv-tiltakene ved skolen. Eksempler på tiltak er at skolen hver høst inviterer til «God skolestart» to dager i løpet av uken før skoleåret begynner. Første skoledag får alle Vg1-elever og Vg2-elever på yrkesfaglige utdanningsprogram, en startsamtale med sin kontaktlærer, der også foreldre/foresatte inviteres til å være med. Gjennom skoleåret legges det blant annet til rette for faglig oppfølging i skolens studieverksted. Aktuelle elever vil få nærmere informasjon ved skolestart.
 15. 15. 2726 Strand, Ølen, Dalane og Sauda vidaregåande skolar står saman om å tilby undervising på Vg2 og Vg3-nivå. Elevar ved desse skolane kan søke til utvalde programfag som ingen av enkeltskolane har eller kan opprette. Undervisinga går via nettet. Siktemål: • gjere distriktsskulane konkurranse- dyktige på tilbodssida samanlikna med byskulane • gjere distriktsskulane konkurranse­dyktige i forhold til privatskulane • halde oppe eit breidt utdanningstilbod ved distriktsskulane ved å slå saman lokale smågrupper • organisere vidaregåande utdanning for elevar ved distriktsskulane innanfor forsvarlege økonomiske ramer Utan fastlagd undervisingstid og vanleg direktekontakt med lærar møter nettelevane nye utfordringar til struktur og systematikk i arbeidet. Klassekameratar ved fleire skolar er både fagleg og sosialt spennande, for i nettskolen inngår terminvis to fellessamlingar lærar-elevar. I tillegg reiser nettlærarane rundt for å møte elevar og kontaktlærarar ved enkeltskolane. Nettskolen Rogaland er eit kontakt­skapande samarbeid og døropnar til moderne arbeids og studiemetodar. Sauda vgs. har det administrative ansvaret, men det er eigen kontaktperson for nettskolen ved kvar av skolane. Ta evt. kontakt med koordinator for nettskolen Anja Hovland, anja.hovland@ rogfk.no, (mobil 930 65 647) for meir informasjon. Nettskolen Rogaland Anja Hovland Koordinator Les om fagtilbud og annen informasjon på www.nirog.no Rogaland fylkesting har vedtatt at de fylkeskommunale skolene skal ha følgende satsingsområder for inneværende skoleår: 1. Læringsmiljø 2. Vurdering 3. Den digitale skolen 4. Resultatkvalitet Du finner mer om disse satsningsområdene på fylkeskommunens hjemmeside www. rogfk.no. Vi som skolens lærere og ledelse vil anstrenge oss for å fylle de forventninger som er rettet mot oss. I ditt læringsarbeid ønsker vi å støtte deg, samtidig som vi forventer at du selv anstrenger deg det du kan for å skaffe deg ny kunnskap og bedre dine ferdigheter. Vi ønsker å være i kontakt med deg og dine foreldre om hvordan det går med læringen, og hvordan du har det. Gjennom elevråd, skoleutvalg og skolemiljøutvalg vil du kunne gi innspill og tilbakemeldinger som kan bidra til at skolen vår stadig blir bedre. Når du er elev ved Dalane vg. skole, innebærer det at du har en del rettigheter og en del plikter. Noe mer om dette finnes i det fylkeskommunale ordensreglementet, se annet sted i dette heftet. Vi nevner her noen forventninger vi har til deg som elev: • Du har fått nok søvn og mat når du kommer til skolen. • Du møter presis både til første time og etter at du har hatt pause i løpet av dagen. • Du har gjort hjemmearbeidet ditt. • Du er ryddig og har med deg alt nødvendig utstyr, læremidler og pc. Vi forventer at du opptrer hensynsfullt, realt og høflig. Det vil si: • Du er høflig og vennlig overfor både ansatte og elever. • Du retter deg etter de reglene som gjelder ved skolen. • Du retter deg etter at det er skolens personale som er tildelt myndighet til å lede arbeidet ved skolen. • Du må ta konsekvensene hvis du bryter lover og regler som gjelder. Satsingsområder og forventninger Læringsmiljø Opplæringsloven § 9a-1. Generelle krav Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
 16. 16. 2928 Alle ved skolen har rett til et godt fysisk og psykisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven § 9a) Det betyr at ingen skal utsettes for mobbing, plaging eller trusler. Mobbing blir ofte definert som systematisk plaging over tid. Det kan skje fysisk ved bruk av direkte vold, med ord der noen blir erta, uthengt, latterliggjort eller utskjelt. Det kan også skje uten ord, f.eks ved at noen stenges ute eller blir oversett. Noen ganger skjer det også mobbing, plaging og trusler på forskjellige nettsteder. Dette er svært alvorlig, og slik atferd rammes av straffeloven. Hvis vi ved skolen får informasjon om slikt, oppfordrer vi til at slike forhold anmeldes. Vi informerer også politiet. Det foreligger retts­- kraftige dommer pga plaging på internett. – Vi bryr oss Vi forventer at du respekterer at Dalane videregående skole er en røykfri skole, både inne i bygningene og på skolens uteområde. Røykfri skole innebærer økt trivsel og bedre helse både for deg, dine medelever og skolens ansatte. Hvis du røyker, må du gjøre det utenfor skolens område. Det er ikke tillatt å røyke i eller utenfor Eiegubben og heller ikke på parkeringsplassen nedenfor Eiegubben. Den gamle brannstasjonen er også skoleområde, og det er heller ikke tillatt å røyke der. Bruk av snus er ikke tillatt inne i skolebygningene. Hvis du røyker på skolens område, må du regne med å bli bortvist resten av skoledagen. Ved gjentatte brudd på denne regelen må du regne med å bli bortvist fra skolen for flere dager. Røykfri skole Du kan være i kantina når du har undervisningsfri. Du må også her ta hensyn og vise høflighet. Du skal selvfølgelig ikke ha beina dine på bord eller stoler. Når du har spist, rydder du bort søppelet. Merk at det ikke er lov å sitte i kantina i arbeidstøy som du bruker på verkstedet. I kantina er det også salg av mat og drikke, dette drives av Ingunn Molvik. Vareutvalget består hovedsaklig av ernæringsmessig sunne varer. Kantinesalget åpner litt etter kl. 08.00 varer til ca. kl. 14.00. Telefon 51 49 26 36 / 958 41 696. Ingunns skolekantine Kantina Kantinen er åpen mellom kl. 08.15 - 14.00
 17. 17. 3130 Plikt til å møte og delta aktivt Som elev skal du møte til og delta aktivt i opplæringa slik at læreren får grunnlag for å vurdere din kompetanse i faget. Jf forskrift til opplæringsloven, § 3-3, 3. ledd. Stort fravær, manglende deltakelse i planlagte vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter mangler. Fravær Alt fravær skal føres på vitnemål eller kompetansebevis, jf forskrift til opplæringsloven § 3-47. Fravær skal meldes til din kontaktlærer så snart som mulig. Når fraværet ikke er planlagt, skal du melde fra til skolen så snart som mulig første fraværsdag, fortrinnsvis via skolens SMS- system før skoledagen begynner. Fravær på eksamensdager fører til at trinnet ikke er fullført, eleven mister årstimene og elevstatus i faget. Det fører til at eleven kan ha problem med å bli tatt inn på neste årstrinn. Elev som mangler timer i fag, må ta privatisteksamen i faget. Permisjon Skulle du ha behov for å være noe borte fra skolen, skal du/dine foresatte på forhånd søke om permisjon for fraværet, det gjelder fravær både for enkelttime(r) og dag(er). Permisjonssøknaden skal være skriftlig, den leveres kontaktlæreren så snart som mulig. I søknaden må du gjøre rede for hvorfor du har behov for permisjon. Permisjonssøknaden skal leveres i god tid. Det gis ikke permisjon hvis det kan føre til manglende vurderingsgrunnlag i fag. Permisjon for feriereiser gis kun unntaksvis. Oppdatert informasjon om dette og søknadsskjema vil du finne på skolens hjemmeside: www.dalane.vgs.no Elevundersøkelsen Hvert år gjennomføres det en elevundersøkelse. Dette er en undersøkelse som er lik for alle fylkeskommunale videregående skoler i Norge. Vi pleier å gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden januar-mars. Vi legger stor vekt på de svarene du og de andre elever. Svarene bearbeides av andre, og skolen får tilbakemelding om hvordan vi ligger an i forhold til våre resultater tidligere år. Vi får også vite hvordan vi ligger an sammenlignet med gjennomsnittet i Rogaland fylkeskommune og i Norge. Det er viktig at du og dine medelever svarer på elevundersøkelsen så godt dere kan. Elevrådet og elevrådsstyret informeres om hvilke resultater som kommer ut av elevundersøkelsen. De er også med og drøfter hva vi må ta tak i for å forbedre skolen vår. Fravær og permisjon Elever i vg. opplæring har en generell plikt til å delta i alle læringsaktiviteter som skolen organiserer, jf Fylkeskommunal forskrift til ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland (Ordensreglementet).
 18. 18. 3332 Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i "Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 § 3-7". Vedtatt i Fylkestinget 7. juni 2011. Gjelder fra 1. august 2011 Kapittel 1: Formål og virkeområde 1.1 Formål 1.2 Virkeområde Kapittel 2: Elevens rettigheter 2.1 Generelt 2.2 Elevdemokrati 2.3 Psykososialt opplæringsmiljø 2.4 Gratisprinsippet Kapittel 3: Elevens plikter, orden og atferd 3.1 Generelt 3.2 Orden 3.3 Atferd 3.4 Karakter i orden og i atferd Kapittel 4: Fravær og permisjon 4.1 Permisjon 4.2 Fravær Kapittel 5: Refsingstiltak ved brudd på ordensreglementet 5.1 Refsingstiltak uten klageadgang: 5.2 Refsingstiltak med klageadgang Kapittel 6: Saksbehandling ved refsingstiltak Kapittel 7: Utfyllende retningslinjer Elevmedvirkning Elevrådet Elevrådet er elevenes eget organ. Det består av tillitselever fra alle klasser, og ledes av en elevrådsleder og et elevrådsstyre som velges etter rådets vedtekter. Gjennom de tillitsvalgte og elevrådsarbeidet har elevene mulighet til å ta opp og fremme sine saker, synspunkter og interesser. Elevrådet disponerer eget budsjett i samråd med rektor. Gjennom skoleåret er det regelmessige møter med rektor og skolens kontaktperson for elevrådet. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Alle klasser velger et elevverneombud og et varaombud som er klassens tillitsvalgte i HMS-saker. Ved skader, eller tilløp til skader, skal faglærer i samarbeid med eleven sørge for at nødvendig dokumentasjon fylles ut. Elevene er i enkelte saker representert i skolens arbeidsmiljøutvalg. Skoleutvalget Utvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra de ansatte, fylkeskommunen og to representanter valgt av elevrådet. Skoleutvalget er et rådgivende organ som har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skolemiljøutvalget Dette utvalget skal være satt sammen slik at elevene er i flertall. I tillegg skal de ansatte, skoleledelsen og fylkeskommunen være representert. Utvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene aktivt tar del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Bistandsprosjektet Skolens elever har hvert år en innsamlingsaksjon for å samle inn penger for å hjelpe mennesker som ikke har de samme muligheter som oss. Prosjektet styres av en elevkomité. I perioden 2012 - 2014 samarbeider vi med Det Norske Misjonsselskap om prosjektet "Youth to Youth" i Laos. Kantinestyret Elevene har to representanter i skolens kantinestyre. Allmøter En gang hvert halvår samles elevene til allmøte i skolens aula. Her får elevene blant annet informasjon om arbeidet i elevråd, skoleutvalg og skolemiljøutvalg. Representasjon av elever og ansatte i ulike råd og utvalg vil finnes på skolens hjemmeside.
 19. 19. 3534 Kapittel 1: Formål og virkeområde 1.1 Formål Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og respekt for hverandre. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig. 1.2 Virkeområde Ordensreglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, på skolens læringsplattform, ved ekskursjoner og ved andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen. Kapittel 2: Elevens rettigheter 2.1 Generelt Elevene har rett til et opplæringstilbud som er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 2.2 Elevdemokrati Elevene har rett til å kunne påvirke sin egen skolehverdag, blant annet gjennom noen formelle organ. Det skal være skoleutvalg og skolemiljøutvalg på hver skole, og elevene har rett til å være representert i disse. Det skal også være et elevråd på alle skoler. Elevrådet skal arbeide for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til at elevenes rettigheter ivaretas, jf. Opplæringslova § 11 - 5,6. http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11-5 2.3 Psykososialt opplæringsmiljø Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Alle i skolesamfunnet har plikt til å gripe inn om de får kunnskap eller mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Vedkommende skal snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Slike tilfeller skal registreres i fylkeskommunens system for avvikshåndtering, jfr. Opplæringslovens § 13.10." Elevene, i den grad det er naturlig, skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. 2.4 Gratisprinsippet Opplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Fylkeskommunen kan pålegge elevene, lærlingene og lærekandidatene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen gjør det nødvendig å ha. I Rogaland fylkeskommune får elevene låne bøker på skolen, og de får tilbud om å kjøpe datamaskin for et årlig beløp tilsvarende Lånekassens utstyrsstipend. Kapittel 3: Elevens plikter, orden og atferd 3.1 Generelt Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæring og i alle læringsoppdrag slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetansen i faget. Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 - 5. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html 3.2 Orden • Eleven skal rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder, og følge anvisninger fra skolens personale. • Eleven skal møte presis og skal gjøre pålagt skolearbeid til avtalt tid. • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det materiell og utstyr som opplæringa krever. • Eleven plikter å behandle skolens lokaler, bøker og utstyr på en forsvarlig måte. • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der opplæringa foregår. • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS). • Eleven skal varsle lærer/kontaktlærer når han må forlate skolen i opplæringstida. 3.3 Atferd • Elevene skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å opptre hensynsfullt og høflig, holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser. • Krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.), det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke. • Røyking er ikke tillatt på skolens inne- og uteområde, og det er heller ikke tillatt å bruke snus på skolens inneområde.
 20. 20. 3736 • Kjøp, salg, besittelse og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i skoletiden eller ved aktiviteter i skolens regi. Den enkelte skole har utfyllende regler for behandling av overtredelse av dette. • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller ved aktiviteter i skolens regi. • Fusk eller forsøk på fusk vil normalt føre til nedsatt karakter i atferd. 3.4 Karakter i orden og i atferd Karakterene i orden og i atferd er God, Nokså god og Lite god. Elevene får vurdering med karakter hvert halvår. Når opplæringa avsluttes, skal eleven ha standpunktkarakter. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og i atferd, ikke på halvårsvurdering, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 - 6. http://www.lovdata.no/for/sf/ kd/td-20060623-0724-005.html Kapittel 4: Permisjon og fravær 4.1 Permisjon Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Det gis normalt ikke permisjon til feriereiser. Søknader om permisjon skal være begrunnet og innleveres i god tid. Fravær føres dersom det ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i forskriftens § 3-47. Rektor avgjør om permisjon skal gis. Myndighet til å avgjøre permisjonssøknader kan delegeres til avdelingsleder. Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak 4.2 Fravær Fravær skal meldes så snart som mulig i løpet av første fraværsdag. Dersom eleven må forlate skolen pga sykdom eller andre årsaker, skal lærer eller kontaktlærer få beskjed. Skolen har rutiner for melding av fravær. Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- og velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak. Alt fravær skal i prinsippet føres på vitnemålet. Noe fravær kan likevel unntas fra fraværsføring. Eleven kan kreve at fravær på inntil 10 dager i opplæringsåret ikke skal føres på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes: a. helse- og velferdsgrunnar b. arbeid som tillitsvald c. politisk arbeid d. hjelpearbeid e. lovpålagt oppmøte f. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå. Søknad til rektor med dokumentasjon leveres så langt det er mulig på forhånd. Det kreves legeattest som dokumentasjon for fravær av helsemessige grunner. Sammenhengende enkeltfravær kan strykes fra og med fjerde dagen, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 - 47. http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-012.html Et eventuelt avslag på slik søknad behandles som et enkeltvedtak. Kapittel 5: Refsingstiltak ved brudd på ordensreglementet Dersom eleven bryter ordensreglementet, kan skolen bruke ulike refsingstiltak. Skoleeier kan anmelde straffbare forhold til politiet. 5.1 Refsingstiltak uten klageadgang: • Anmerkning, muntlig/skriftlig advarsel fra lærer eller rektor • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) • Erstatningsansvar • Beslag av ulovlige gjenstander • Midlertidig eller permanent klassebytte • Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen • Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter • Begrenset tilgang til eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for en angitt periode og omfang 5.2 Refsingstiltak med klageadgang • Midlertidig eller permanent skolebytte • Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen (rektor) • Bortvisning fra videregående skole for resten av skoleåret (fylkesrådmannen) • Tap av retten til videregående opplæring for elever som går i videregående opplæring (fylkesrådmannen) Kapittel 6: Saksbehandling ved refsingstiltak Før det treffes avgjørelse om refsing, blant annet om bortvising eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. Opplæringsloven § 3 - 7, siste ledd. http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061. html#3-7
 21. 21. 3938 Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. Opplæringsloven § 3 - 8 http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#3-7. Ved refsingstiltak med klageadgang skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har da rettigheter i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV - VI i forvaltningsloven. http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004 Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Det skal også opplyses om muligheten til å be om at gjennomføringen utsettes, jf forvaltningsloven § 42. http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004 Kapittel 7: Utfyllende retningslinjer Skoleutvalget på den enkelte skole kan vedta utfyllende retningslinjer til denne forskriften. Skolen skal ha rutiner for melding av fravær og behandlingsprosedyre for eventuell overtredelse av rusbestemmelsene. Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og gjennomgås med dem så snart som praktisk mulig etter skolestart. Veiledning for vurdering i Rogaland fylkeskommune Forord Dette heftet "Veiledning for vurdering i Rogaland fylkeskommune" bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det 4-årige løpet i videregående opplæring. Derfor er lærere og instruktører nevnt under ett, likeens elever, lærlinger og lærekandidater. Elever, lærlinger og lærekandidater har rett til vurdering, både underveis- og sluttvurdering. Formålet med dette vurderingsheftet er at det skal: • tjene som veiledning for lærerne og instruktørene i vurderingsarbeidet og si noe om hva Rogaland fylkeskommune definerer som kjennetegn på god underveisvurdering, dvs. vurdering for læring • bidra til at det blir en mest mulig rettferdig og likeverdig sluttvurdering av elever, lærlinger og lærekandidater ved alle de fylkeskommunale videregående skolene og i lærebedriftene i Rogaland • være et mandat til ledelsen ved den enkelte skole og lærebedrift når det gjelder å utvikle gode systemer og rutiner i vurderingsarbeidet tilpasset lokale forhold, inkludert samordning av vurderingsopplegget for elever, lærlinger og lærekandidater som følger samme læreplan Vurderingsheftet er skrevet i samsvar med den nasjonale satsingen Vurdering for læring (se Utdanningsdirektoratets nettside om underveisvurdering - Vurdering for læring) og selvsagt Forskrift til opplæringslova og seinere presiseringer fra Utdanningsdirektoratet. Nasjonal og internasjonal forskning viser at utviklingen av bedre vurderingspraksis er en kontinuerlig prosess for den enkelte lærer / instruktør. Føringer gitt i dette dokumentet gjelder fra 1. august 2012. Stavanger, 7. juni 2012. Magne Nesvik Fylkesdirektør for opplæring Joar Loland Kjell-Reidar Hetland Seksjonssjef for opplæring i skole Seksjonssjef for fagopplæring
 22. 22. 4140 4 prinsipper for vurdering Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de: 1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3. får råd om hvordan de kan forbedre seg 4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling Underveisvurdering - vurdering for læring Vurdering for læring er underveisvurdering - se forskrift § 3-11 Vurdering for læring, Vfl, er vurdering som fremmer læring. Vurderingen skal gis løpende og systematisk og kan være både muntlig og skriftlig. Underveisvurderingen må bygge på de fire prinsippene for vurdering - som nedenfor utdypes hver for seg.: Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de: 1. forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 2. får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 3. får råd om hvordan de kan forbedre seg 4. er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling Formålet med underveisvurderingen: • Den skal være et redskap i læreprosessen og en integrert del av undervisningen/opplæringen. • Den skal gi et grunnlag for tilpasset opplæring. • Den skal bidra til øking av kompetansen hos eleven, lærlingen og lærekandidaten. De fire prinsippene forutsetter at det på den enkelte skole og lærebedrift utarbeides: • konkretiseringer av kompetansemål i læreplanene • kjennetegn på måloppnåelse (vurderingskriterier), dvs en beskrivelse av hva som kjennetegner kvaliteten på kompetansen på ulike nivå sett i forhold til aktuelle kompetansemål og tilpasset arbeidsoppgavene som eleven/lærlingen skal utføre Prinsipp 1 Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 1. Fagets hensikt og helhet presenteres i starten av læreprosessen for å gi elever, lærlinger og lærekandidater motivasjon og helhetlig forståelse. 2. Opplæringen tar utgangspunkt i elevens, lærlingens og lærekandidatens bakgrunnskunnskap. 3. Elevens, lærlingens og lærekandidatens forståelse sjekkes ut - felles begrepsforståelse av viktige uttrykk. 4. Opplæringen og de enkelte arbeidsoppgavene tilpasses elevenes, lærlingens og lærekandidatens ståsted. 5. Læringsmålene fordeles på perioder og økter som gir oversikt over læringsarbeidet. 6. Kjennetegn på måloppnåelse er positivt formulert; de beskriver det som skal kunnes. 7. En beskrivelse av det som skal måles i en arbeidsoppgave, utarbeides tidlig i læringsprosessen, sammen med eleven, lærlingen og lærekandidaten. 8. Oppgaveformen velges ut fra en grundig gjennomtenking i forkant: hva vil jeg vurdere og hvordan? 9. Hver læringsøkt starter som regel med å forberede eleven, lærlingen og lærekandidaten til læring og avgrense læringsfokuset. Likeens avsluttes økten oftest med å sjekke ut hva som er lært. Se forskrift § 3-1, 4. ledd: Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. Se forskrift § 3-3, 1. ledd: Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag Prinsipp 2 Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 1. Kjennetegn på gode tilbakemeldinger er at de • tar utgangspunkt i de beskrevne kjennetegn på måloppnåelse • er konkrete og beskrive hva som er bra og hvorfor • gis mens man fortsatt arbeider med kompetansemålene og før eventuelle karakterer; karakterer kan skygge for tilbakemeldingen • kan dokumenteres Se forskrift § 3-11, 1. ledd: Undervegsvurderinga skal gis løpande og systematisk og kan vere både munnleg og skriftleg.
 23. 23. 4342 Se forskrift § 3-11, 2. ledd: Undervegsvurderinga skal innehalde grunngitt informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten og skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. Prinsipp 3 Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de får råd om hvordan de kan forbedre seg 1. Skolen/bedriften har gode systemer og rutiner for fagsamtaler. 2. Elevens, lærlingens, lærekandidatens forbedring er i fokus - hva han/hun kan gjøre for å utvikle seg videre. Som en støtte i denne dialogen kan følgende fokus benyttes overfor eleven, lærlingen, lærekandidaten: • Hva er målet? • Hvordan står jeg i forhold til målet? • Hva gjør jeg for å komme videre? Se forskrift § 3-11, 2. ledd: Undervegsvurderinga… skal givast som meldingar med sikte på fagleg utvikling. Se forskrift § 3-11, 3. ledd: Eleven, lærlingen og lærekandidaten har minst ein gong kvart halvår rett til ein samtale med kontaktlæraren eller instruktøren om sin utvikling i forhold til kompetansemåla i faga. Prinsipp 4 Elever, lærlinger og lærekandidater lærer best når de er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen utvikling 1. Eleven, lærlingen og lærekandidaten blir fortalt målet og hensikten med vurderingsarbeidet, slik at han/hun skal kunne delta i vurderingsprosessen. 2. Kjennetegn på måloppnåelse blir utgangspunktet ved egenvurdering. 3. Det brukes rutiner så som logg eller tilsvarende som ivaretar progresjon/ egenvurdering over tid. 4. Elevene, lærlingene og lærekandidatene vurderer hverandre - kameratvurdering. Å lage kjennetegn sammen med elevene, lærlingene, lærekandidatene for hva som skal vurderes, gir trygghet i kameratvurderingen. Se forskrift § 3-12: Eleven, lærlingen og lærekandidaten skal delta aktivt i vurderinga av eige arbeid, eigen kompetanse og eiga fagleg utvikling. Grunnlag for vurdering i fag Både lærer/instruktør og elev/lærling/lærekandidat må kjenne grunnlaget for vurdering i fag - se forskrift § 3-3 1. De samlede kompetansemålene i læreplanene skal legges til grunn for sluttvurderingen. Det er ikke i tråd med forskriften å bare bruke et utvalg av kompetansemålene som grunnlag for sluttvurderingen. 2. Elevens, lærlingens og lærekandidatens forutsetninger, fravær eller orden/atferd skal ikke trekkes inn i den faglige vurderingen. 3. Både eleven/lærlingen/lærekandidaten og læreren/instruktøren har ansvar for at det foreligger grunnlag for vurdering. 4. Eleven, lærlingen og lærekandidaten har plikt til frammøte og aktiv deltaking for å kunne bli vurdert. 5. Læreren og instruktøren skal legge til rette for at han/hun får tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. 6. Stort fravær eller andre grunner kan føre til at det mangler grunnlag for vurdering. HALVÅRSVURDERING Elever har rett til halvårsvurdering - med og uten karakter - se forskrift § 3-13. Halvårsvurdering med karakter skal dokumenteres skriftlig - se forskrift § 3-16. Lærlinger og lærekandidater har rett til halvårsvurdering - uten karakter - se forskrift § 3-14. Det skal kunne dokumenteres at underveisvurdering er gitt - se forskrift § 3-16. SLUTTVURDERING - VURDERING AV LÆRING - se forskrift § 3-17 og 3-18 § 3-17, 1. ledd: Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag i læreplanverket, jf. § 3-3. STANDPUNKTKARAKTERER I FAG - gjelder bare elever § 3-18, 2. ledd: Standpunktkarakteren må baserast på eit breitt vurderingsgrunnlag som samla viser kompetansen eleven har i faget, jf. § 3-3. Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i faget inntil standpunktkarakteren er fastsett. Eleven skal bli gjort kjend med kva det er lagt vekt på i fastsetjinga av hennar eller hans standpunktkarakter. Det er viktig å se underveisvurderingen og sluttvurderingen i sammenheng. Det innebærer:
 24. 24. 4544 1. Standpunktkarakteren skal settes på et bredt grunnlag. Ulike typer elevarbeid/ elevprestasjoner gjennom året skal inngå i grunnlaget, inkludert arbeid/ prestasjoner som ikke tidligere er vurdert med karakter. 2. Større elevarbeid som inneholder flere kompetansemål, bidrar mer til helhetsbildet av elevens sluttkompetanse, enn mindre arbeid som omfatter et mer avgrenset kompetanseområde. 3. Det skal legges vekt på elevens utvikling i faget og særlig utviklingen i siste del av opplæringen. Standpunktkarakteren skal være et mål på elevens kompetanse ved avsluttet opplæring. Lærerens profesjonelle skjønn avgjør her. Det skal bare gis hele karakterer ved halvårsvurdering og sluttvurdering. Elever med IOP Se opplæringslova kapittel 5 og forskrift § 3-17, 6. ledd og § 3-18, 6. ledd, og § 3-20 og § 3-45 og 3-46. Se også brosjyren: Spesialundervisning i videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune. Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning. Det kreves sakkyndig vurdering, og det skal fattes et enkeltvedtak hvor det går fram at eleven følger en individuell opplæringsplan, IOP, i ett eller flere fag. For elever med IOP kan det gjøres unntak fra læreplanene for fag slik at eleven har en individuelt tilpasset læreplan med færre mål- og kompetansekrav. Elevene skal ha underveisvurdering og veiledning i forhold til innholdet i den individuelle læreplanen. Det er viktig å merke seg at elever med IOP ikke kan fritas for vurdering med karakter dersom de skal kunne få standpunktkarakter. Grunnlaget for karaktervurdering skal være de samlede kompetansemålene i læreplanen. Heller ikke for elever med IOP er det adgang til å sette standpunktkarakter bare på grunnlag av noen av kompetansemålene. Elever med IOP der læreplanen avviker fra læreplanen fastsatt i Læreplanverket, skal ikke vurderes med karakter, men de skal ha skriftlig vurdering uten karakter. Elever som ikke har vurdering med karakter i ett eller flere fag, får ikke vitnemål, men kompetansebevis. Vurdering i orden og atferd - gjelder bare elever Se forskrift §§ 3-2, 3-5 og 3-6, § 3-15 og § 3-19 Rogaland fylkeskommune presiserer følgende praksis: 1. Vurderingen i orden og i atferd skal knyttes til ordensreglementet. 2. Skolen må definere tydelig hvilke forhold som gjelder orden og hvilke som gjelder atferd. 3. Det er ikke adgang til å vurdere orden eller oppførsel på noe annet grunnlag enn kriteriene i ordensreglementet. 4. Skolens vedlegg til Fylkeskommunal forskrift til ordensreglement må være i tråd med disse. 5. Vurdering i orden og atferd holdes atskilt fra vurdering i fag. Varsling - gjelder bare elever Se forskrift § 3-7 Rogaland fylkeskommune presiserer følgende: 1. Varsel skal være skriftlig. 2. Varsel gis ved fare for manglende vurderingsgrunnlag til hver halvårsvurdering og til standpunkt. 3. Varsel skal gis ved fare for nedsatt karakter i orden eller atferd til hver halvårsvurdering og til standpunkt. 4. Varsel skal gis så tidlig at eleven får mulighet til å forbedre seg. Eksamen Se forskrift §§ 3-25 til 37 Se Rogaland fylkeskommunale retningslinjer for lokalgitt eksamen på www.dalane.vgs.no under Elev-Eksamen. Her finnes også retningslinjer for sentralgitt eksamen. Rogaland fylkeskommune presiserer følgende: 1. Karakteren 1 (én) til eksamen gir ikke bestått, selv om eleven har 2 (to) eller bedre i standpunktkarakter. Bestått eksamen gir bestått i faget selv om standpunktkarakteren er 1 (én). 2. Ved tverrfaglig eksamen: Ved karakteren 1 (én) i standpunktkarakter i ett eller flere programfag som inngår i tverrfaglig eksamen, regnes ikke kurset som bestått selv om eleven består tverrfaglig eksamen. Eleven beholder eksamenskarakteren, men må ta særskilt eksamen i programfaget/fagene eleven har 1 (én) i, for å få bestått. 3. Dersom en elev ikke får standpunktkarakter i et avsluttende fag, blir en eventuell eksamen eleven har vært oppe til, annullert, og han må ta privatisteksamen i faget. En elev som ikke får standpunktkarakter i ett eller flere programfag som inngår i tverrfaglig eksamen, må ta privatisteksamen i faget og tverrfaglig eksamen.
 25. 25. 47 Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen Forbehold om endringer. Se skolens hjemmeside. Innledning Dette skrivet gir retningslinjer for eksamensavvikling i fylkeskommunale og private videregående skoler i Rogaland. Retningslinjene gjelder både for elever og privatister. Retningslinjene er forankret i sentrale føringer for gjennomføring av eksamen i Kunnskapsløftet. Eksamen og vurdering i videregående opplæring er hjemlet i kapittel 3, 4 og 5 i opplæringslova og i privatskolelova, og forskriftene til disse lovene. Ansvarsfordeling Rogaland fylkeskommune har ansvar for å • Lage retningslinjer for lokalt gitt eksamen. • Utarbeide årlig eksamensplan. • Føre tilsyn med skolenes trekk til eksamen. Trekk til eksamen gjøres på grunnlag av gjeldende trekkregler og bestemmelser i den enkelte læreplan. • Arrangere årlig eksamensmøte for skolenes eksamensansvarlige. • Oppnevne sensorer til lokalt gitt eksamen. Skolen har ansvar for å • Legge til rette for at alle faglærere, sensorer og elever får nødvendig informasjon om gjeldende sentrale og fylkeskommunale retningslinjer for eksamen og klagebehandling. • Utarbeide oppgaveforslagene i samsvar med kompetansemålene i læreplanene og i tråd med sentrale og fylkeskommunale retningslinjer. • Utarbeide eksamensoppgaver. Faglærer lager oppgavene både på hovedmål og sidemål. • Foreslå trekk av elever til eksamen. • Melde elevene opp til eksamen. • Informere elevene om tid, sted og tillatte hjelpemidler til eksamen. • Orientere elevene om de ordninger som finnes for særskilte tiltak ved eksamen. • Behandle søknader om særskilt tilrettelegging av eksamen. • Gi elevene informasjon om retten til ny, utsatt og særskilt eksamen. • Utarbeide eksamensoppgave og oppnevne sensorer til ny, utsatt og særskilt eksamen. 46 4. Vær oppmerksom på elevens rett ved behov for særskilt tilrettelegging av eksamen - se forskrift § 3-32. 5. Søknad om tilrettelegging sendes rektor. Det må dokumenteres behov for dette f. eks. ved lese- og skrivevansker, kronisk sykdom eller funksjonshemninger. Særskilt, ny og utsatt eksamen - se forskrift §§ 3-33 til 35 Fag-/svenneprøve og kompetanseprøve Det er egne regler for krav til innhold og omfang av prøven, framstilling til prøven, gjennomføring og vurdering av prøven, ny eller utsatt prøve, og særskilt tilrettelegging av prøven. Se forskrift §§ 3-48 til 68 Klage på sluttvurdering Se forskrift kapittel 5 Det kan klages på standpunktkarakterer, karakterer ved skriftlig, muntlig og praktisk eksamen, karakterer til fag/svenneprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakterer. All klage skal skje skriftlig - se forskrift § 5-6 Elevers klagefrist er 10 dager - se forskrift § 5-5 Lærlingers, lærekandidaters og praksiskandidaters klagefrist på den praktiske delen av fag-/svenneprøve og realkompetansevurdering er 3 uker - se forskrift § 5-5 Gjelder elever: God underveisvurdering i samsvar med de 4 vurderingsprinsippene vil redusere elevens behov for å klage på standpunktkarakteren. Eleven har rett til begrunnelse for standpunktkarakteren. Gis denne før karakteren føres, kan klage ofte avverges. Fylkeskommunen har utarbeidet skjema som skal brukes ved klager på standpunktkarakterer. Faglærerskjema og elevskjema ligger i It's learning, i faget RFK Info Ansatte. Der fins også en veiledning til rektor og lærer.
 26. 26. 49 Det er læreplanene i Kunnskapsløftet som sier hvilken eksamensordning (ramme for eksamen) hvert enkelt fag skal ha. Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet Departementet har delegert fastsetting av antall eksamener på hvert årstrinn til Utdanningsdirektoratet, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-25. Fylkeskommunen har ansvar for trekking av fag, og skal sørge for at trekket fordeler seg jevnt på fag og skoler over tid. For Rogaland vil det si over en 3- års periode. Fylkesmannen skal sørge for regionalt arbeid med det nasjonale kvalitetssystemet, herunder eksamen, jf. fullmaktsbrev til fylkesmennene. Fylkesmannen har et overordnet ansvar for at fordelingen på fag er rimelig. Hjelpemidler til eksamen Forskrift til opplæringslova § 3-31 Hjelpemiddel til eksamen Eksamenen kan organiserast med eller utan hjelpemiddel. Utdanningsdirektoratet fastset kva for hjelpemiddel som er tillatne i kvart fag ved sentralt gitt eksamen. Ved lokalt gitt eksamen fastset skoleeigaren kva hjelpemiddel som skal tillatast. Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven eller privatisten. Hjelpemidler ved sentralt gitt eksamen Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Modell 2 - Todelt eksamen Del 1 - Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 - Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. Hjelpemidler ved lokalt gitt eksamen Ved lokalt gitt skriftlig eksamen følges retningslinjene for sentralt gitt eksamen. 48 Dersom en elev bytter skole, er det skolen eleven kommer fra som har ansvar for informasjon og å arrangere ny, utsatt eller særskilt eksamen. Sentralt gitt eksamen Forskrift til opplæringslova § 3-28 Sentralt gitt eksamen Ved sentralt gitt eksamen fastset Utdanningsdirektoratet korleis eksamen i det enkelte faget skal organiserast, korleis eksamensoppgåva skal vere, datoen for den enkelte eksamenen, og korleis sensurordningane skal vere …. … Fylkeskommunen har ansvaret for å trekkje fag og elevar til eksamen og for den praktiske gjennomføringa av eksamenen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring …. Påmelding av eksaminander gjøres i PAS. Utdanningsdirektoratet presiserer at trekking må være foretatt før påmeldingen av kandidater i PAS. Se http://www.udir.no/ under temaet Eksamen, for ytterligere informasjon om påmelding av kandidater i PAS, eksamensordninger, eksempeloppgaver, vurderingsveiledninger m.m. For eksamen i Kunnskapsløftet vil elever og privatister få likelydende eksamensoppgaver. Dette gjelder også fag som har forberedelsesdel. Overgangsordninger fra Reform94 til Kunnskapsløftet er nærmere beskrevet i kapittel 24 i forskrift til opplæringslova. Lokalt gitt eksamen Forskrift til opplæringslova § 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring Fylkeskommunen har ansvaret for gjennomføringa av alle lokalt gitte eksamenar. Faglæraren har plikt til å utarbeide forslag til eksamensoppgåver …. … Eksamen kan organiserast i to delar der den første delen er ei førebuing og den andre er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil to dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Rammen for eksamen på eksamensdagen skal vere: a) skriftleg eksamen - inntil 5 timar b) munnleg eksamen - inntil 30 minutt per elev eller privatist c) munnleg-praktisk eksamen - inntil 45 minutt per. elev eller privatist d) praktisk eksamen - inntil 5 timar
 27. 27. 51 Skolene sender inn forslag til oppgaver til hvert av utdanningsprogrammene de har. Fylket setter sammen oppgavesettene tilpasset de ulike utdanningsprogrammene basert på disse forslagene. Rektor har ansvar for at oppgaver tilpasset utdanningsprogrammene blir sendt opplæringsavdelingen. Viser til: Eksamensordning på yrkesfag; lokalt gitt eksamen i matematikk våren 2011 Norsk Fagnemnd utarbeider hele settet i Vg2 norsk og norsk for minoritetsspråklige på yrkesfag. Retningslinjer Det er utarbeidet fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen i faget Visuell kultur og samfunn i Studiespesialisering med formgiving og i faget Idrettslære 1 på Idrettsfag. Muntlig eksamen I Rogaland fylkeskommune er det en hovedmodell som gjelder for muntlig eksamen. Det kan søkes om å bruke alternativ modell med kort forberedelsestid. Skal alternativ modell brukes til eksamen, skal faglærer søke til rektor. Søknaden skal være begrunnet. Muntlig-praktisk eksamen Muntlig-praktisk eksamen i Rogaland fylkeskommune skal følge hovedmodellen for muntlig eksamen. Selve eksamen kan være inntil 45 minutter pr. elev. Praktisk eksamen Eksamen skal organiseres slik at eleven får vist kompetansen sin i faget. Rundskriv Udir 1-2010 heter det blant annet følgende: Praktisk eksamen er en rammeeksamen som går utover de 45 minuttene som er tidsrammen for muntlig-praktisk eksamen. Praktisk eksamen kan omfatte flere ulike metoder som er nødvendige og formålstenelige for å prøve i hvilken grad kandidaten har nådd kompetansemålene i læreplanen i faget. Praktisk eksamen skal ta utgangspunkt i eller være knyttet til en kompleks arbeidsoppgave. Retningslinjer Det er utarbeidet fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen i faget Medier og kommunikasjon på Studieforberedende medier og kommunikasjon. Tverrfaglig praktisk eksamen på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Læreplanene for yrkesfaglige utdanningsprogram på Vg2 slår fast det for elever skal gjennomføres en lokalt gitt tverrfaglig praktisk eksamen. Dette innbærer at eksamen skal 50 Særskilt tilrettelegging ved eksamen Forskrift til opplæringslova § 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er. Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget. Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar. Avgjerda til rektor er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans. Særskild tilrettelegging av eksamen krev ikkje vedtak om spesialundervisning. Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen. Tilretteleggingen kan blant annet være • forlenget tid • opplest/forklart tekst • oppgaveteksten forstørret • eksamen i punktskrift • besvare hele eller deler av oppgaven muntlig (dette gjelder ikke norsk skriftlig og skriftlige språkfag) • mindre/eget rom Skolen må gjennom skoleåret ha funnet den løsningen som passer eleven, slik at eksamenssituasjonen blir best mulig og eleven får vist sin kompetanse. Det er viktig at skolen i god tid orienterer om hvilke tiltak som kan settes i verk. Skriftlig eksamen Ved skriftlig lokalt gitt eksamen er det fagnemnd i følgende fag Matematikk Det er en felles fylkeskommunal del i det skriftlige eksamenssettet i Vg1 matematikk. Fagnemnd utarbeider fellesdelen. Den andre delen er tilpasset utdanningsprogrammene.
 28. 28. 53 Ein elev som får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld då standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikkje går opp til etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og standpunktvurderinga i faget fell bort. Forskrift til opplæringslova § 3-35 Utsett eksamen for elevar og privatistar i vidaregåande opplæring Ein elev eller privatist som har dokumentert fråvær ved ordinær eksamen og særskild eksamen, eller ein elev som har dokumentert fråvær ved ny eksamen, har rett til å framstille seg til første etterfølgjande eksamen. Eleven beheld standpunktkarakteren i faget. Dersom eleven ikkje går opp til første etterfølgjande eksamen, må han eller ho ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget fell bort. …. Dersom ein elev har rett til utsett eksamen i trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny. Skolene er selv ansvarlige for å utarbeide eksamensoppgaver til særskilt, ny og utsatt eksamen. Unntaket er fellesdelen i matematikk og oppgaven i norsk og norsk som annetspråk ved yrkesfaglige utdanningsprogram som utarbeides av fagnemnd. Elev som har IV i standpunkt i programfag der det er tverrfaglig eksamen, får status som privatist. Vedkommende må ta eksamen i programfaget og tverrfaglig eksamen. Elev som har karakteren 1 i standpunkt har rett til særskilt eksamen. Dersom eleven ikke benytter seg av retten til særskilt eksamen, eller ikke består særskilt eksamen, blir han/hun privatist i faget. Privatisteksamen Forskrift til opplæringslova § 3-10 Privatistar Privatistar er etter reglane i dette kapitlet ein som har meldt seg til eksamen i eitt eller fleire fag utan å vere elev eller lærling i dette faget eller desse faga. Privatistar går opp til eksamen i fag dei ønskjer å dokumentere kompetanse i. Eksamensforma for privatistar er fastsett i læreplanverket…. Forskrift til opplæringslova § 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring Privatistar har sjølve ansvaret for å melde seg til eksamen til den skolen eller den instansen som fylkeskommunen fastset…. … Den som er elev i eit fag ved fristen for melding til privatisteksamen, kan ikke melde seg som privatist i faget til denne eksamenen. Heiltidselevar kan ikkje utan å endre elevstatusen sin, jf. § 6-2, melde seg av eit fag for å ta faget som privatist. Privatistar må betale prøveavgifta i samsvar med fastsette satsar…. 52 prøve kompetansemål fra alle de felles programfagene i den aktuelle læreplanen. Unntak flyfag og brønnteknikk. Forskrift til opplæringslova § 3-30 Lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring … Eksamen kan organiserast i to delar, der første delen er ei førebuing og andre delen er sjølve eksamen. Førebuingsdelen kan vere på inntil 2 dagar og skal normalt ikkje inngå i vurderingsgrunnlaget. Rammene for eksamenen på eksamensdagen skal vere: praktisk eksamen - inntil 5 timar. Fylkeskommunen kan likevel bestemme at eksamen kan organiseres slik at forberedelsesdelen blir vurdert og inngår i karakteren til eksamen. Dersom det er tvil om karakteren, skal det legges mest vekt på det som skjer på selve eksamen. Tverrfaglig praktisk eksamen i Rogaland Forberedelsestid Arbeid produsert i forberedelsestiden skal normalt ikke inngå i vurderingsgrunnlaget. Det er unntaksvis gitt anledning til at arbeid produsert i forberedelsestiden i enkelte fag tas med i vurderingen eksamensdagen. Sensor er ikke til stede i forberedelsesdelen. Eksamensoppgaven Selve eksamensoppgaven utarbeides av fagmiljøet og lokalt på skolene. Det blir ikke opprettet fagnemnder i fag med praktisk tverrfaglig eksamen. Rektor godkjenner eksamensoppgavene på egen skole etter gjeldende forskrift og de fylkeskommunale retningslinjene for programområdet. Særskilt, ny og utsatt eksamen Forskrift til opplæringslova § 3-33 Særskild eksamen for elevar i vidaregåande opplæring Ein elev som får karakteren 1 i standpunktkarakter i eit fag, har rett til særskild eksamen i faget dersom han eller ho ikkje er trekt ut til eksamen i faget. Det gjeld òg for fag der det ikkje blir halde eksamen ordinært. Særskild eksamen blir normalt halden samtidig med utsett og ny eksamen. Forskrift til opplæringslova § 3-34 Ny eksamen for elevar i vidaregåande opplæring
 29. 29. 55 Forskrift til opplæringslova § 5-9 Klage på karakter til skriftleg eksamen … Når det gjeld klage på karakter til skriftleg eksamen, prøver nemnda alle sider ved karakterfastsetjinga. Finn nemnda at karakteren er urimeleg i forhold til eksamensprestasjonen, set ein ny karakter. Ved klage på skriftlig eksamen kan eleven, privatisten og lærlingen ikke be om begrunnelse for karakteren, men kan kreve å få se eventuelle retningslinjer som sensorene har brukt ved sensureringen, jfr. § 5-8. Besvarelsen blir vurdert av en klagenemnd som setter endelig karakter. Finner nemnda at karakteren er urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, setter nemnda en ny karakter. Klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir satt ned, opprettholdes eller satt opp, jfr. § 5-9 Forskrift til opplæringslova § 5-10 Klage på karakter ved munnleg eksamen Ved munnnleg eksamen kan det berre klagast på formelle feil som kan ha noko å seie for resultatet…. … Dersom klagaren får medhald i klagen ved munnleg eksamen, skal karakteren annullerast, og klagaren har rett til å gå opp til ny eksamen…. … Gjeld klagen prøve i trekkfag, skal det trekkjast fag på ny…. Rektor, sensor og eksaminator skal gi uttalelse til klageinstansen ved muntlig eksamen. Klage på praktisk og muntlig-praktisk eksamen behandles som klage på muntlig eksamen, jfr. § 5-10. 54 Forskrift til opplæringslova § 3 -27 § 3-27 Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring Privatistar har sjølve ansvaret for å melde seg til eksamen til den skolen eller den instansen som fylkeskommunen fastset…. … Den som er elev i eit fag ved fristen for melding til privatisteksamen, kan ikke melde seg som privatist i faget til denne eksamenen. Heiltidselevar kan ikkje utan å endre elevstatusen sin, jf. § 6-2, melde seg av eit fag for å ta faget som privatist. Privatistar må betale prøveavgifta i samsvar med fastsette satsar… Det blir utarbeidet skriftlige eksamensoppgaver til privatisteksamen i alle programfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram. Elever som har rett til å gå opp til ny, utsatt og særskilt eksamen kan ta eksamen sammen med privatistene. Disse elevene må da meldes opp på privatistweb.no innen oppmeldingsfristen for privatisteksamen (15. september og 1. februar). Dette er en frivillig ordning for skoler som ikke velger å lage oppgaver og arrangere eksamen selv. NB! Disse skal ikke betale eksamensavgift. Hvordan disse skal meldes opp fremkommer i den årlige eksamensplanen. Når disse elevene er oppmeldt gjennom privatistweb, vil de bli innkalt til eksamen sammen med privatistene i faget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for følgende privatisteksamener • skriftlig lokalt gitt eksamen • muntlig/muntlig-praktisk eksamen Når det gjelder praktisk privatisteksamen gjelder, retningslinjene som er utarbeidet for eleveksamen. Oppmelding til privatisteksamen i Rogaland skjer elektronisk på www.privatistweb.no. Oppmeldingsfrist er 15. september og 1. februar. Klage på eksamenskarakter Forskrift til opplæringslova § 5-1 Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag-/ sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klagast på vedtak om ikkje å setje standpunktkarakter. Klagefristen på eksamenskarakterer er 10 dager etter at elev/privatist har fått resultatet eller burde ha gjort seg kjent med resultatet, jfr. § 5-5. Elev/privatist må holde seg orientert om frister for kunngjøring av eksamensresultat.
 30. 30. 5756 Klagebehandling - standpunkt- og eksamenskarakterer Du vil mot slutten av skoleåret få nærmere informasjon om regelverk knyttet til klage på standpunkt- og eksamenskarakterer. Allerede nå minner vi om at klagefristen er 10 dager, og denne fristen regnes fra det tidspunkt du har mulighet til å gjøre deg kjent med standpunkt- og eksamenskarakterene dine (for eksempel på It's Learning/Skolearena). Vær derfor oppmerksom på at klagefristen begynner å løpe før du får utlevert skriftlig dokumentasjon på den opplæringen du har hatt. (Se også fylkeskommunale retningslinjer for vurdering og forskrift til opplæringsloven på Utdanningsdirektoratets hjemmeside http://www.utdanningsdirektoratet.no) Vi minner også om at det ikke er klagerett på halvårsvurdering. Skolegang og økonomi Datamaskin Dalane vgs understreker følgende mht til valg av windows-pc og mac. Har eleven søkt på TIP (teknikk og industriell produksjon), HO (helse- og omsorgsfag) eller EF (elektrofag) brukes det programmer som bare fungerer på windows-pc. Har eleven søkt på studiespesialiserende OG tenker på å ta programfag i matematikk og/eller fysikk brukes programmet Mathcad som bare fungerer på windows-pc. Har eleven lese- og skrivevansker vil eleven få tilbud om å bruke programmene Lingdys, Lingdys Tysk og Lingright. Disse programmene fungerer bare på windows-pc, mens Lingdys finnes i en utprøvingsversjon for mac (Beta-versjon). Velger du å bruke mac OG har søkt på disse utdanningsprogrammene MÅ du kjøpe en windowslisens i tillegg. Det samme gjelder om du har lese- og skrivevansker OG vil bruke mac. Denne lisensen sammen med et oversetterprogram (Boot Camp) gjør at macen fungerer som en windows-pc, og kan da bruke windowsprogrammer. En windowslisens koster ca 1000,- kr og må kjøpes i tillegg. Noen elever opplever at macen blir tregere når den kjører disse windowsprogrammene. Programvare Skolen er behjelpelig med å installere den programvaren du trenger for å følge undervisningen. Denne programvaren er gratis for deg når du er elev. Skolebøker De lærebøkene som trengs for å gjennomføre undervisningen, vil du få låne av skolen. Hvis du mister bøkene, eller hvis bøkene blir skadet må du erstatte disse. Ved utsending av faktura påløper kr 50 i gebyr. Lydbøker Noen elever har behov for lydbøker. Dersom det er aktuelt for deg, tar du kontakt med faglærer. Verneutstyr På noen yrkesfaglige utdanningsprogram er det nødvendig med personlig verneutstyr. Slikt utstyr, bl.a. kjeledress og vernesko, må du kjøpe selv. Noe utstyr vil du få låne på skolen. Dersom du mister eller ødelegger noe av dette, må du selv betale for å få nytt Ekstra materiell Ekstra materiell er nødvendig innen flere utdanningsprogram. I noen tilfeller må elevene selv skaffe dette. I andre tilfeller kjøper skolen inn det som trengs, og elevene får da regning fra skolen. Det gis nærmere orientering til dem det er aktuelt for. Stipend Alle elever har rett til utstyrsstipend i Lånekassen, men de må sende søknad for å få det. Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram man går på. Les mer om dette på www.lanekassen.no/utstyrsstipend. Elever på alle trinn kan ha rett til læremiddelstipend hvis foreldre/foresatte har lav inntekt. Din yrkes- og utdanningsrådgiver kan hjelpe deg med søknaden. Skoleturer og ekskursjoner Skolen har ikke anledning til å pålegge elever eller foresatte å dekke kostnader ved skoleturer og /eller ekskursjoner. Dette henger sammen med gratisprinsippet. Skolen har ikke budsjett til å dekke slike kostnader. Dersom en klasse/gruppe elever ønsker å dra på faglig begrunnet skoletur/ekskursjon, må klassen/gruppen selv skaffe til veie nok midler til å finansiere utgiftene for alle elever som vil delta. Klasser/grupper som ønsker å få til slik faglig skoletur/ekskursjon må tidlig drøfte dette med faglærer og med skolens ledelse. Når uhellet er ute Dersom du kommer i skade for å ødelegge skolens eiendom/ utstyr (inkludert utlåns pc-er) kan skolen kreve erstatning. Alt etter omfang og kostnad - og måten skaden skjedde på - avtales fordeling av utgiftene mellom skolen og deg. Hvis du skader deg og trenger ekstra skyss, kan du få dekket dine ekstrautgifter etter regler gitt av NAV. Kontoret gir nærmere opplysninger.
 31. 31. 5958 Forsikring Alle elever i Rogaland fylkeskommune er forsikret. Forsikringen dekker ulykkesskader. Forsikringer gjelder: • på skolen i skoletiden • på vei til og fra hjem og opplæringssted • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er ledd i opplæringen, og på vei mellom hjem og arbeidsplass • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende • under Operasjon dagsverk og andre lignende elevaktivteter, og mellom hjem og det sted der aktiviteten foregår. Se ytterligere informasjon på skolens hjemmeside. Orientering om skoleskyss Elever som bor innenfor ungdomskortsonen må selv kjøpe ungdomskort. Minsteavstand for å ha rett til fri skyss er normalt 6 km, eller bosted utenfor ungdomskortsonen. Reisebevis Elever som har rett til fri skoleskyss og som ikke har reisebevis får utlevert midlertidig reisebevis første skoledag. Fylles ut av eleven. Stemples og underskrives på kontoret. Har du reisebevis fra tidligere skoleår skal du fortsette å bruke dette. Men du må i tillegg fylle ut et skjema for registrering av skoleskyss. Søknad om skoleskyss med rutegående transportmiddel: Søknadsskjema fås av kontaktlærer, og returneres til kontoret ferdig utfylt, snarest. HUSK Å HA MED DEG SKYSSKORTET HVER DAG. Dersom du ikke har gyldig reisebevis, er du selv ansvarlig ved eventuelle kontroller / bøter.  Søknad om kontant skyssrefusjon: • Søknad om kontant skyssrefusjon må innleveres til kontoret før 15.september. Skyssberettige elever har imidlertid rett til kontant skyssrefusjon når: • Det ikke finnes tilgjengelig/akseptabelt rutetilbud på den aktuelle reisestrekning. • Avstanden på delstrekning mellom bosted/opplæringssted eller mellom aktuelle transportmidler overstiger 3 km. • Daglig samlet ventetid ved bruk av rutegående transportmidler overstiger 120 minutter (dvs. ventetid mellom korresponderende offentlig transportmidler og/eller ventetid ved skolens start- eller slutt-tid). Skyssbehov Dersom du trenger midlertidig transport til / fra skolen pga sykdom: Henvendelse til kontoret for skjema som skal utfylles av lege. Gjelder uansett hvor du bor / uavhengig av avstand. NB! Husk å passe på kortet, dette skal brukes alle år du er skysselev.
 32. 32. 60 61 3. etasje adm.bygg Paviljong ARBEIDSROM LÆRERE MØTEROM Plan hovedbygg 1. etasje 2. etasje
 33. 33. 6362 Verkstedbygg 1. etasje 2. etasje
 34. 34. 'U¡IWHWRJJRGNMHQWL78DXJXVW 2UJDQLVDVMRQVNDUW 64 Notater: 65 Organisasjonskart 2013-2014
 35. 35. www.fuglseth.no

×