Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
COMPETÈNCIESAvaluació percompetènciesModels de provesPRIMER CICLE
El quadern Avaluació per competències per a primer cicle d’Educació Primàriaés una obra col·lectiva concebuda, dissenyada ...
Presentació L’avaluació de competències bàsiques  Avaluació per competències ofereix al professorat una selecció de prov...
Les proves d’avaluació per al primer cicle  de Primària    En l’elaboració d’aquestes proves d’avaluació hem de cons...
Índex    Avaluació per competències ................................................        6 1. El supermerca...
Avaluació per competències                                                ...
Primer cicle                                 Cultural        Autonomia      ...
1   El supermercat  Imagina que quan sigues major  treballes en un supermercat. T’han  destinat a la secció de pr...
Nom:                        Data:2  Quin és el lloc adequat per a col·locar els productes lactis?...
2    Un vaixell de vela   En classe de manualitats ens han   donat les peces d’un vaixell de vela   perquè el mun...
Nom:                         Data:2  Quines ferramentes i utensilis pots utilitzar per a muntar ...
3    Les fotos del bagul   Caterina ha trobat estes   dues fotografies en un bagul   de casa dels seus iaios. Ha ...
Nom:                    Data:2  Creus que les persones que apareixen en les fotos anaven  vestides ...
4    La bombeta       fosa   En totes les cases es fon de vegades   una bombeta i cal canviar-la per   una ...
Nom:                        Data:3  Numera de l’1 al 4 les accions necessàries  per a canviar la...
5   El viatge de Susanna   El pròxim 4 de febrer els pares   de Susanna celebren els vint-i-cinc   anys del seu c...
Nom:                    Data:3  Com estarà el camp eixos dies? Marca la resposta.   Hi haurà molte...
6   La carta de Lluc   El meu amic Lluc m’ha escrit des de casa   dels seus iaios al poble. Per contar-me   com é...
Nom:                      Data:2  Marca amb una X com és el lloc on està Lluc.   És una plana: es...
7    Una mascota       per a classe   A classe tots els companys ens hem   posat d’acord per adoptar una masc...
Nom:                          Data:3  A quina classe d’animals pertany la mascota que has triat...
8   L’agenda      del dia   Dilluns, Ferran estava una miqueta   distret a classe i pareixia més   cansat d...
Nom:                    Data:2  Calcula quant de temps va estar Ferran fent exercici físic.     ...
9    Els oficis   A classe hem fet una enquesta sobre   els treballs dels nostres familiars i de   les person...
Nom:                           Data:2  Classifica els treballs anteriors segons el que fan.  ...
10      El parc   Lluís i Jaume solen anar una estona al   parc en eixir de l’escola. Sempre fan   el mateix re...
Nom:                    Data:2    Lluís i Jaume s’asseuen en bancs diferents i observen    el q...
11     Una col·lecció        de cromos d’animals   A Lluís li han regalat uns cromos   d’animals per a cla...
Nom:                      Data:2  Cada cromo és quadrat i fa 8 centímetres d’ample i 8 d’alt.  Si...
12     Quin disbarat!   Hui, en classe de Llengua hem trobat   estos versos en un llibre de poemes.   És un poe...
Nom:                     Data:3  Observa i encercla el material que llançaries al contenidor blau.  ...
13     Seguim les petjades         dels animals   Carles i Anna han anat amb els seus pares a   la pineda...
Nom:                           Data:2  Escriu de quina forma es mouen estos animals.3  Per què...
14      Les plantes         del jardí   Ja ens hem canviat a la casa nova! A la part de   darrere, els m...
Nom:                        Data:2  Observa i escriu el nom de cada planta en el lloc del plànol ...
15     Quin embolic         de trencaclosques!   Este trencaclosques amaga la imatge d’un atleta.   Les p...
Nom:                     Data:2  Escriu quines parts del cos de l’atleta falten en el trencaclosques...
16      La gespa seca   Al centre del parc hi ha un espai cobert de   gespa amb una font enmig. Les persones   ...
Nom:                       Data:2  Marca les respostes correctes.  a) Quina classe de plantes fo...
17      Les flors         dels ametlers   Als afores de la ciutat hi ha molts ametlers.   Cada any fan m...
Nom:                     Data:3  Què és el granís? Marca.   Precipitació en forma de pluja intensa...
18     Un pla d’estalvi         per a casa   Un dia van posar este cartell   a classe. Hem de demostrar ...
Nom:                         Data:4  Valora estes afirmacions dibuixant la cara que corresponga. ...
19      Els bitllets         d’autobús   El pare de Carme ha anat a l’estació       AUTOBÚS A LA PL...
Nom:                        Data:2  Calcula el preu dels bitllets que compra el pare de Carme.  ...
20      Anem a          l’ajuntament   Carolina viu a la localitat on vius tu.   Ha acompanyat els seus...
Nom:                        Data:3  Què és l’impost de circulació de l’automòbil? Marca  amb una...
Solucionari   FITXA 1:                    3.  R. L.                   FITXA 14: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Competències

9,807 views

Published on

Activitats on els alumnes apliquen els coneixements adquirits en casos "reals"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Competències

 1. 1. COMPETÈNCIESAvaluació percompetènciesModels de provesPRIMER CICLE
 2. 2. El quadern Avaluació per competències per a primer cicle d’Educació Primàriaés una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada per Edicions Voramar, S. A. /Santillana Educación, S. L., dirigit per Enric Juan Redal i Immaculada Gregori Soldevila.Text: José Luis Alzu GoñiIl·lustració: Javier Hernández HerranzCoordinació tècnica: Jesús Muela i Laura Gil de TejadaCorrecció: Gemma Avellan i Neus VicensEdició: Ana Sánchez-RamalDirecció del projecte: Benigno Rodríguez© 2010 by Edicions Voramar, S. A./Santillana Educación, S. L.c/ València, 44 – 46210 Picanya (València)PRINTED IN SPAINImprés a Espanya perCP: 277037 Aquesta obra està protegida per les lleis de drets d’autor i la seua propietatDepòsit legal: intel·lectual correspon a Voramar/Santillana. Els usuaris legítims de l’obra no- més estan autoritzats a fer-ne fotocòpies per a usar-les com a material d’aula. Queda prohibida qualsevol altra utilització tret dels usos permesos, especial- ment aquella que tinga finalitats comercials.
 3. 3. Presentació L’avaluació de competències bàsiques Avaluació per competències ofereix al professorat una selecció de proves per a avaluar les competències bàsiques en el primer cicle d’Educació Primària. Encara que aquesta avaluació ha de fer-se en un estadi de finalització del procés educatiu –al final d’una etapa o de l’ensenyament obligatori–, atesa la intensitat amb què s’estan incorporant al currículum les directrius sobre com- petències bàsiques i obligatòries, creiem que és oportú proposar i aplicar de manera sistemàtica un bon nombre d’activitats, tant per a la millora i el desenvolupament de les competències, com també per a l’avaluació d’aquestes. Importància i significat de l’avaluació per competències El professorat, al llarg del temps, ha estat pendent de com l’alumnat era capaç d’aplicar el que aprenia a l’aula en les situacions que se’ls presentaven en la vida quotidiana. Però, actualment l’ato- mització de l’aprenentatge generada per l’especialització curricular i per les noves àrees de conei- xement ha inclinat el procés d’ensenyament més cap a la transmissió, l’aprenentatge i l’avaluació de coneixements teòrics que cap al procediment de facilitar l’adquisició de coneixements que formen la persona i la capaciten per a viure i treballar en societat. D’ací, la importància que s’està donant al concepte de competències, una tendència que no desautoritza l’aprenentatge de nocions, sinó que li dóna un sentit més complet i profund. Avaluació per competències és un instrument que ens permet conéixer millor el progrés maduratiu de l’alumnat i corregir o potenciar els aspectes més significatius. Què avaluem Començarem assenyalant que ens interessa més referir-nos a alumnes competents que al ter- me competències en abstracte. Així, diem que un alumne és competent o té un determinat nivell de competència quan resol un problema o dóna una explicació a una situació mitjançant l’aplicació integrada de coneixements, procediments i actituds apresos en el context escolar i fora d’aquest. Per tant, atenem no sols els coneixements que adquireix –i que, òbviament, cal que avaluem–, sinó també l’ús que en fa en la resolució de les qüestions que se li plantegen en la vida diària, social i professional. Aquesta dimensió integrada de l’aprenentatge demana un entrenament en l’alumnat, instruments didàctics adequats i el seguiment sistemàtic del professorat. 3
 4. 4. Les proves d’avaluació per al primer cicle de Primària En l’elaboració d’aquestes proves d’avaluació hem de considerar una sèrie d’elements que no sempre estan presents en les proves que es fan en el context escolar. Aquests elements són: • La presentació d’una situació de la vida quotidiana, és a dir, situacions que un alumne viu en primera persona, experiències que coneix i pot comprendre. La situació de la vida quotidiana que seleccionem pot formar part de l’àmbit escolar, el joc, el carrer, les compres, la vida professional, els projectes o, fins i tot, del desig de saber més. • L’enunciat d’una tasca, qüestió o problema en aquest context. En definitiva, la prova d’avaluació de competències bàsiques mesurarà si es resol la tasca encara que necessàriament mesure els coneixe- ments, destreses, actituds i valors que s’hi han posat en joc. • Una sèrie d’ítems d’avaluació amb què es vol verificar si els alumnes tenen els coneixements bàsics que cal aplicar per a resoldre la qüestió plantejada. Com que aquests coneixements poden corres- pondre a diferents àmbits d’aprenentatge, generalment aquests ítems d’avaluació contenen preguntes de diversos tipus: llengua, matemàtiques, ciències, plàstica, educació cívica, etc. • La resposta a la qüestió i la seua justificació. L’aplicació de les proves Aquestes proves d’avaluació tenen un valor diagnòstic alt i estan dissenyades per a ser aplicades en el moment que el professorat considere convenient. Es corresponen amb els objectius i continguts del primer cicle d’Educació Primària i, en alguns casos, fan referència a coneixements no reglats que han aportat di- verses experiències comunes. La interpretació dels resultats de l’avaluació Perquè aquestes proves tinguen un valor diagnòstic hem de complir una sèrie de condicions. La prime- ra és tindre molt clar què mesurarem i quina importància té aquesta dada en el conjunt de l’aprenentatge. Proposem classificar els ítems de cada prova segons el contingut (competència en el coneixement i la in- teracció amb el món físic, matemàtica, en comunicació lingüística, social i ciutadana…), com indiquem en la doble pàgina de competències. Cada proposta d’activitat va acompanyada d’un quadre blanc destinat a avaluar si s’ha resolt o no. Cada resposta tindrà una puntuació que es pot sumar per a obtindre una pun- tuació global sobre com creiem que s’ha respost a la qüestió principal. El resultat d’aquesta puntuació ens donarà una idea general del nivell en la competència avaluada i alhora ens informarà sobre el domini de les competències concretes que entren en joc en la solució de la qüestió. Podem registrar les puntuacions dels alumnes i elaborar-hi taules de comparació o de progrés.4
 5. 5. Índex Avaluació per competències ................................................ 6 1. El supermercat...................................................................... 8 2. Un vaixell de vela ................................................................ 10 3. Les fotos del bagul .............................................................. 12 4. La bombeta fosa ................................................................. 14 5. El viatge de Susanna ........................................................... 16 6. La carta de Lluc ................................................................... 18 7. Una mascota per a classe .................................................... 20 8. L’agenda del dia .................................................................. 22 9. Els oficis .............................................................................. 24 10. El parc ................................................................................. 26 11. Una col·lecció de cromos d’animals ..................................... 28 12. Quin disbarat! ..................................................................... 30 13. Seguim les petjades dels animals ......................................... 32 14. Les plantes del jardí ............................................................. 34 15. Quin embolic de trencaclosques! ......................................... 36 16. La gespa seca ...................................................................... 38 17. Les flors dels ametlers .......................................................... 40 18. Un pla d’estalvi per a casa ................................................... 42 19. Els bitllets d’autobús ............................................................ 44 20. Anem a l’ajuntament ........................................................... 46 Solucionari .......................................................................... 48 5
 6. 6. Avaluació per competències Coneixement i interacció Prova Activitat que han de resoldre amb el món físic Utilitzar el coneixement sobre els productes lactis per a 1. El supermercat Conéixer l’origen i la conservació dels productes lactis. col·locar-los en el lloc adequat i saber quan caduquen. Seleccionar les peces necessàries per a construir un vaixell Muntar un mecanisme senzill. 2. Un vaixell de vela de joguet i explicar l’energia que cal per a posar-lo en Conéixer els efectes de l’energia eòlica. marxa. 3. Les fotos Aprendre com era la vida en altres èpoques observant Reconéixer els canvis que comporta del bagul imatges del passat. el pas del temps. Ser capaç de substituir una bombeta fosa en condicions Conéixer el procediment per a canviar una bombeta. 4. La bombeta fosa de seguretat. Saber els riscos de manipular aparells elèctrics. Conéixer el temps atmosfèric que fa en una determinada 5. El viatge Conéixer les estacions de l’any i el clima. estació de l’any, quins jocs es poden fer en aquesta estació de Susanna Saber quina és la roba adequada per a cada moment. i quina roba cal que ens posem. Conéixer com és l’entorn paisatgístic d’un lloc a partir 6. La carta de Lluc Conéixer les formes del relleu terrestre. d’un croquis. Diferenciar entre animals domèstics i salvatges. 7. Una mascota Triar una mascota per a cuidar-la a classe. Conéixer classes d’animals. La nutrició per a classe Conéixer les atencions que necessita una mascota. i la reproducció en els animals. Conéixer informació sobre hàbits saludables: Identificar les causes del cansament a partir 8. L’agenda del dia l’alimentació i el descans. Distribuir les hores de la interpretació de les activitats del dia anterior. i les activitats quotidianes. Organitzar les dades obtingudes a classe al voltant Conéixer els sectors de producció: sector primari, 9. Els oficis dels sectors de producció i els diversos treballs. sector secundari i sector terciari. Observar l’entorn i localitzar en l’espai els elements 10. El parc Saber orientar-se en l’espai i sobre un plànol. que ens envolten. 11. Una col·lecció de cromos Confeccionar un xicotet àlbum amb imatges d’animals. Conéixer i aplicar criteris de classificació d’animals. d’animals Descobrir incoherències relacionades amb la tria Classificar els materials per les seues qualitats 12. Quin disbarat! de materials. (duresa, transparència, flexibilitat…). 13. Seguim Identificar animals a través de les petjades i la manera Conéixer classes d’animals per la manera les petjades de moure’s. de moure’s i pel medi on viuen. dels animals 14. Les plantes Seleccionar les plantes per a un jardí a partir d’unes ldentificar diverses plantes. del jardí instruccions donades. 15. Quin embolic de Detectar errors en la representació del cos humà Conéixer les parts del cos: l’esquema corporal. trenclaclosques! a través d’un trencaclosques. Identificar les causes que deterioren el medi i reconéixer 16. La gespa seca Classificar les plantes. Atencions de les plantes. les mesures necessàries per a recuperar-lo i protegir-lo. 17. Les flors Explicar per què uns ametlers no han donat fruit Conéixer les parts d’una planta. dels ametlers en primavera, relacionant les flors i els fruits. 18. Un pla d’estalvi Identificar els principals usos que donem a l’aigua Conéixer els usos de l’aigua. per a casa i comprendre la importància de no malgastar-la. 19. Els bitllets Realitzar la compra d’uns bitllets d’autobús i calcular-ne Saber conviure amb altres persones. d’autobús el preu. 20. Anem a Conéixer quin tipus de gestions es poden fer Conéixer les institucions de la localitat.6 l’ajuntament a l’ajuntament.
 7. 7. Primer cicle Cultural Autonomia AltresComunicació lingüística Matemàtica Curs i artística i iniciativa personal competènciesAnomenar correctament Comparar dates 1r i 2nels animals. de caducitat. Conéixer Ser capaç de muntar els avantatgesRedactar un text expositiu. un vaixell senzill 1r de les energies identificant-ne les peces. renovables. Realitzar restes Valorar els records Pintar dibuixos. 2n portant-ne. del passat. Manipular aparells 1r i 2n elèctrics amb seguretat. Calcular el temps entre dues dates.Expressar gustos i preferències Conéixer la 1r i 2nper escrit. successió dels mesos. Estimar i comparar InterpretarEstablir una comparació. Pintar dibuixos. 1r i 2n distàncies. un croquis. Multiplicar Ser responsable en les Protegir i tindre cura per una xifra. 2n tasques encomanades. dels animals. La taula del 3.Contar una experiència personal. 1r i 2n Organitzar i Elaborar classificar 2n i interpretar taules. dades en una taula. Conéixer Localitzar objectesComprendre un text descriptiu les direccions en l’espai i sobre 2n esquerra i dreta. el plànol. Multiplicar 2n per una xifra.Llegir un text poètic Detectar incoherències 1rReconéixer errors en un text. en un text. ReconéixerUsar el vocabulari precís Prendre decisions sobre Conéixer la petjades d’animalsper a descriure la manera la manera de conservar importància de 2n a travésde moure’s dels animals. les petjades dels animals. reutilitzar i reciclar. de dibuixos. Observar imatges Orientar-se sobre com a forma 1r i 2n un plànol. d’obtindre informació.Conéixer i usar el vocabulari Pintar les peces Ordenar les pecesreferit a les diverses parts d’un 1r d’un trencaclosques.del cos. trencaclosques.Redactar un anunci: el text Pintar Valorar la naturalesa. 1r i 2nargumentatiu. un paisatge. PintarRedactar un text expositiu. 2n un paisatge. Reconéixer la importànciaRedactar un text expositiu Realitzar sumes de de consumir l’aigua de 1r i 2ni un altre d’argumentatiu. diversos números. manera responsable. Conéixer els Multiplicar per avantatgesEscriure un diàleg. una xifra. 2n dels transports Dividir per la meitat. públics. Conéixer els serveis Conéixer com es fa unaRedactar un text expositiu que dóna una gestió administrativa 1r i 2ni un altre d’argumentatiu. senzilla. l’Ajuntament als ciutadans. 7
 8. 8. 1 El supermercat Imagina que quan sigues major treballes en un supermercat. T’han destinat a la secció de productes lactis, és a dir, la dels aliments fets amb llet. Has de seleccionar eixos productes i col·locar-los en les estanteries adequades. També has d’informar els clients sobre com consumir-los. Sabràs fer-ho bé? 1 Encercla els productes lactis.8
 9. 9. Nom: Data:2 Quin és el lloc adequat per a col·locar els productes lactis? Marca amb una creu. Un lloc molt fred Un lloc calent3 Encercla l’animal que produïx la llet que bevem.4 Com s’anomenen els animals que produïxen llet? Subratlla. Animals mamífers Animals de llet Animals útils5 Marca. La llet és un aliment que es pren… …una vegada per setmana. …cada dia. …a l’hivern.6 Quin d’estos productes caduca abans? Encercla. Consumiu-lo Data de caducitat Consumiu-lo abans abans de març 4-3-2011 de final de 2013 de 2013 9
 10. 10. 2 Un vaixell de vela En classe de manualitats ens han donat les peces d’un vaixell de vela perquè el muntem. Per fer-ho hem d’encaixar correctament totes les peces. Observa atentament els dibuixos i fes les activitats. 1 Ratlla les peces que no necessites per a muntar el vaixell.10
 11. 11. Nom: Data:2 Quines ferramentes i utensilis pots utilitzar per a muntar el vaixell? Marca’ls i escriu-ne el nom. gomå ∂´aπega®3 Quines de les ferramentes anteriors poden ser perilloses?4 Encercla la resposta correcta. a) Si col·loquem el vaixell en un estany, flotarà? SÍ NO b) Cal que faça vent perquè navegue? SÍ NO c) El vent és una font d’energia que s’esgota? SÍ NO5 Escriu de quina altra forma podem fer que el vaixell navegue quan no hi haja vent. 11
 12. 12. 3 Les fotos del bagul Caterina ha trobat estes dues fotografies en un bagul de casa dels seus iaios. Ha mirat i remirat una bona estona les fotos perquè vol descobrir com era la vida dels seus avantpassats fa molts anys. Ets capaç de descobrir coses en estes fotografies? 1 Observa els detalls d’estes dues fotografies. Després, pinta la més antiga.12
 13. 13. Nom: Data:2 Creus que les persones que apareixen en les fotos anaven vestides així o anaven disfressades?3 Digues quins objectes de les fotos no s’utilitzen actualment i per quins altres s’han substituït.4 Quina operació matemàtica has de fer per a calcular el temps que fa que s’han fet les fotos? Hðæ ∂æ ƒe® . Calcula quants anys té cada una. Fotografia A Fotografia B 13
 14. 14. 4 La bombeta fosa En totes les cases es fon de vegades una bombeta i cal canviar-la per una de nova. Ets capaç d’explicar com es canvia la bombeta d’una làmpada sense córrer cap perill? 1 Què vol dir que s’ha fos la bombeta? Marca la resposta verdadera. S’ha trencat el vidre de la bombeta. S’ha desfet i ha canviat de forma. S’ha trencat una peça en l’interior i no funciona. 2 Unix cada peça elèctrica amb el nom corresponent. • Endoll • Clavilla • Cable • Interruptor14
 15. 15. Nom: Data:3 Numera de l’1 al 4 les accions necessàries per a canviar la bombeta amb seguretat.4 Subratlla les coses que no s’han de fer quan una làmpada està connectada al corrent elèctric. a) Tocar la bombeta mentre la làmpada està encesa. b) Col·locar els cables de forma que no molesten. c) Desmuntar la làmpada per vore’n l’interior. d) Tocar la làmpada amb les mans mullades. e) Tapar la làmpada amb un drap.5 Què volen dir les paraules corrent elèctric? Que l’electricitat va d’un lloc a un altre a través dels cables. Que l’electricitat és una cosa molt corrent.6 Pinta el senyal que avisa del perill de l’electricitat. 15
 16. 16. 5 El viatge de Susanna El pròxim 4 de febrer els pares de Susanna celebren els vint-i-cinc anys del seu casament. Tota la família ha planejat anar a una casa rural a la muntanya per passar una setmana junts i celebrar-ho. Susanna ha començat a preparar les coses del viatge. Vols ajudar-la? 1 En quina estació de l’any viatjarà Susanna? Pinta-la de roig. PRIMAVERA ESTIU TARDOR HIVERN 2 Quines peces de roba haurà de portar a la maleta? Encercla-les.16
 17. 17. Nom: Data:3 Com estarà el camp eixos dies? Marca la resposta. Hi haurà moltes flors. Els arbres hauran perdut les fulles. Els riuets estaran El llac estarà gelat. secs per la calor.4 Quins jocs i esports podrà fer Susanna durant les vacances?5 Fixa’t en quin mes estem i calcula mentalment quants mesos falten per al viatge. Fal†e> μesofi. 17
 18. 18. 6 La carta de Lluc El meu amic Lluc m’ha escrit des de casa dels seus iaios al poble. Per contar-me com és el lloc m’ha enviat un croquis que ha dibuixat amb l’ajuda d’una fotografia. Pots saber com és el poble observant el dibuix? 1 Observa el dibuix i pinta’l. —aså ∂elfi iaiofi18
 19. 19. Nom: Data:2 Marca amb una X com és el lloc on està Lluc. És una plana: està lluny del mar i les muntanyes. És un lloc muntanyós: està lluny de les planes. És un lloc de costa: està prop del mar.3 Encercla els elements del paisatge que Lluc ha dibuixat en el croquis. Una pineda Una platja Un riu Unes roques Una font Un penya-segat4 Numera estos elements de l’1 al 3 començant pel més pròxim a la casa i escriu-ne els noms. gasoli>erå5 Què t’agrada més, la muntanya o la platja? Explica per què. 19
 20. 20. 7 Una mascota per a classe A classe tots els companys ens hem posat d’acord per adoptar una mascota i cuidar-la entre tots. A tots els agrada la idea, però cal ser responsables i cuidar-la bé. Demostra que tu també ho saps fer. 1 Encercla de roig quin d’estos animals no triaries com a mascota i de blau, la mascota que triaries. Tortuga Hàmster Peixos Salamandra Esquirol Periquito 2 Escriu quina classe d’animal és el que has triat: mamífer, ocell, insecte, rèptil…20
 21. 21. Nom: Data:3 A quina classe d’animals pertany la mascota que has triat? Als ovípars. Als vivípars.4 On instal·laràs la mascota? Encercla. Gàbia Caixa Peixera Terrari Platja de plàstic En llibertat, a casa5 Subratlla l’aliment que necessita. escaiola aigua carn aliment especial encisam insectes grans de blat xocolate carlotes llet6 Si has de donar menjar a la mascota 3 vegades per dia, quantes vegades menjarà en 3 dies? Solució: Mðenjarâ √±ga∂efi.7 Escriu dues atencions que necessita la mascota per a estar bé. 21
 22. 22. 8 L’agenda del dia Dilluns, Ferran estava una miqueta distret a classe i pareixia més cansat del normal. La mestra se’n va adonar de seguida. Per saber el que li passava li va demanar que escriguera en un horari tot el que havia fet el dia anterior. 1 Llig el que va escriure Ferran i pensa per què està tan cansat. 8.00 Em vaig desdejunar amb els pares i vaig prendre llet i una taronja. 10.00 El meu cosí Pep i jo vam jugar al ping-pong al jardí. 12.00 Pep, altres cosins meus i jo vam jugar un partit de futbol. 13.00 Després del partit, vam jugar una estona a la consola de joc. 15.00 Dinar familiar a casa dels iaios. Vaig menjar un muntó de carn de la barbacoa que va fer el pare. 17.00 Partit de futbol: els majors contra els xiquets (vam guanyar nosaltres 7 a 4). 19.00 La iaia ens va convidar a tots a berenar xocolate amb xurros. 20.00 Vaig jugar al ping-pong fins a l’hora d’anar-nos-en. 21.00 Vam arribar tard a casa i vam demanar una pizza per a sopar. Em vaig gitar a les deu i mitja.22
 23. 23. Nom: Data:2 Calcula quant de temps va estar Ferran fent exercici físic. 1 1 1 5 Vå esta® ƒen† e≈ercic^ ho®efi.3 Si has vist algun error en la seua alimentació, escriu-ho ací. En el desdejuni En el dinar En el berenar En el sopar4 Selecciona les tres accions més importants per a estar sans. Tindre bona higiene. Llegir molt. Anar al dentista. Dormir bé. Parlar molt. Alimentar-se bé. Caminar molt. Seure bé. Jugar amb els amics. 23
 24. 24. 9 Els oficis A classe hem fet una enquesta sobre els treballs dels nostres familiars i de les persones que coneixem. Cada u ha dit un ofici i hem fet una llista molt llarga i variada. Ara hem de classificar els oficis en tres grups i fer un gràfic. 1 Fixa’t bé en cada un d’estos oficis i pinta el personatge que ven algun producte. Mestre Miner Venedor 2.000 € Llaurador Fabricant de guitarres Fornera Pescador Taxista Banquer Metge Mecànic Carter24
 25. 25. Nom: Data:2 Classifica els treballs anteriors segons el que fan. A: Obtenen matèries primeres de la naturalesa. B: Usen matèries primeres per a fabricar productes elaborats. C: Venen productes o presten serveis que la gent necessita.3 Qui treballa en el sector primari, l’agranador o el llaurador? Escriu.4 Què t’agradaria ser quan sigues major? Explica per què. 25
 26. 26. 10 El parc Lluís i Jaume solen anar una estona al parc en eixir de l’escola. Sempre fan el mateix recorregut quan hi arriben: agafen el camí del mig i passen entre la font i les flors. A continuació, giren a la dreta i agafen el primer camí a l’esquerra per vore els ànecs. Després, giren a l’esquerra i van cap al tobogan; continuen recte la passejada i creuen el pont de fusta. 1 Dibuixa amb una línia roja el camí que recorren Lluís i Jaume cada dia al parc.26
 27. 27. Nom: Data:2 Lluís i Jaume s’asseuen en bancs diferents i observen el que s’hi veu. Encercla què veuen des de cada banc. A Què veuen a la dreta? B Què veuen a l’esquerra? C Què veuen davant?3 Lluís i Jaume veuen a l’esquerra el tobogan, a la dreta el pont i davant, els engronsadors. Encercla el banc des d’on ho veuen. A B C 27
 28. 28. 11 Una col·lecció de cromos d’animals A Lluís li han regalat uns cromos d’animals per a classificar-los i apegar-los en un àlbum. Com ho ha de fer? 1 Observa estos animals i encercla de roig els rèptils i de blau, els ocells. Gallina Tauró Mosca Cocodril Serp Tonyina Vespa Lloro Cavallet de mar Àguila Fardatxo Escarabat Camaleó Peix pallasso Papallona Estruç28
 29. 29. Nom: Data:2 Cada cromo és quadrat i fa 8 centímetres d’ample i 8 d’alt. Si en cada full caben 3 cromos a l’ample i 4 cromos al llarg, quant mesura un full? ◀ 8 cm ▶ ▶ 8 cm ◀ Mðesurå cμ ∂´al† ^ cμ ∂´amp¬æ.3 Classifica els animals anteriors en 4 grups i escriu-ne els noms. 1 2 3 44 Escriu el nom de cada un dels quatre grups d’animals. 1 2 3 4 29
 30. 30. 12 Quin disbarat! Hui, en classe de Llengua hem trobat estos versos en un llibre de poemes. És un poema amb molt de ritme però diu algunes coses sobre els materials que no són correctes. 1 Llig i subratlla els disbarats que conté el poema. Si ma casa vols conéixer A la cuina tinc un forn jo te’n faig la descripció: que és de fusta de xiprer; les finestres són de pedra, una taula que és de goma la banyera, de cartó. i de tela, els ganivets. 2 Tria un disbarat i explica per què ho és. En la teua explicació pots utilitzar alguna de les qualitats següents. dur / bla transparent / opac rígid / flexible pesat / lleuger resistent / fràgil Exemple: Les finestres són de pedra: és un disbarat perquè la pedra és molt pesada i opaca, i no deixa passar la llum.30
 31. 31. Nom: Data:3 Observa i encercla el material que llançaries al contenidor blau. Fusta Tela Pedra Pintura Cartó Metall4 Tria dos materials que siguen adequats per a fer una polsera.5 Explica les qualitats per les quals has triat eixos materials. 31
 32. 32. 13 Seguim les petjades dels animals Carles i Anna han anat amb els seus pares a la pineda per observar animals. No n’han vist cap, però han trobat algunes petjades que han dibuixat en els seus quaderns. 1 Unix cada petjada amb l’animal al qual pertany. • • Colom • • Rabosa • • Serp • • Senglar • • Teuladí32
 33. 33. Nom: Data:2 Escriu de quina forma es mouen estos animals.3 Per què no van trobar petjades de peixos a la pineda?4 Observa estes formes de conservar les petjades d’un animal i encercla la que es conservarà millor. A B Una fotografia. Un dibuix. C D Tallar el tros de terra i guardar-lo. Tirar una mica d’algeps sobre la petjada i obtindre’n un motle. 33
 34. 34. 14 Les plantes del jardí Ja ens hem canviat a la casa nova! A la part de darrere, els meus pares han decidit plantar un jardí amb plantes variades. Estes són les instruccions que ens ha donat el jardiner: A. A la zona de baix a l’esquerra cal plantar plantes amb flors. B. A la part de baix, a la dreta, cal plantar trèvols i palmeres. C. Cal plantar només gespa a la zona de dalt a l’esquerra de la font. D. A la zona de dalt a la dreta hem de plantar pins. 1 Escriu cada lletra en el quadre que corresponga.34
 35. 35. Nom: Data:2 Observa i escriu el nom de cada planta en el lloc del plànol que li corresponga, segons les instruccions del jardiner. Xops Pins Palmeres Rosers Gespa Trèvols3 Respon a estes preguntes: • En què t’has fixat per a reconéixer els rosers? • Quines de les plantes que has col·locat al jardí deuen fer menys ombra? Per què? • Quines plantes deuen tindre arrels més grans i profundes? Per què? 35
 36. 36. 15 Quin embolic de trencaclosques! Este trencaclosques amaga la imatge d’un atleta. Les peces estan barrejades amb les d’un altre trencaclosques distint, de manera que falta una peça i en sobra una altra que està repetida. 1 Pinta les peces del cos de l’atleta. Després, encercla la peça que hi sobra.36
 37. 37. Nom: Data:2 Escriu quines parts del cos de l’atleta falten en el trencaclosques.3 Escriu quines dues parts del cos de l’atleta estan repetides.4 Escriu quatre parts del cos que tinguen dos elements. Exemple: o®ellå5 Escriu quatre parts del cos que només tinguen un element. Exemple: bocå6 Numera estes peces i completa la figura. 1 2 3 4 5 6 7 37
 38. 38. 16 La gespa seca Al centre del parc hi ha un espai cobert de gespa amb una font enmig. Les persones xafen la gespa per arribar fins a la font i s’ha obert un camí en què no creix l’herba i tot està sec. Eixa part del parc està molt lletja i volem que torne a créixer la gespa. Què hi podem fer? 1 Pinta el dibuix de manera que es note quina és la part seca de la gespa.38
 39. 39. Nom: Data:2 Marca les respostes correctes. a) Quina classe de plantes formen la gespa? matolls herbes arbres b) Quin color tenia la gespa abans de xafar-la? groc roig verd c) Com estan ara les plantes xafades al camí de la font? vives mortes3 Numera de l’1 al 5 les accions adequades per a plantar la gespa. regar excavar la terra tirar la llavor adobar la terra tapar la llavor amb la terra4 Què podem fer per evitar que la gente xafe la gespa una altra vegada? Escriu un avís per explicar el que no s’ha de fer. 39
 40. 40. 17 Les flors dels ametlers Als afores de la ciutat hi ha molts ametlers. Cada any fan molts quilos d’ametles però enguany no n’han fet ni una. Els ametlers es van omplir de flors blanques a mitjan febrer. Uns dies més tard va caure granís i totes les flors caigueren a terra, per això els ametlers no han fet ametles enguany. 1 Dibuixa les flors que han caigut dels ametlers i pinta el dibuix. 2 Fixa’t en el dibuix anterior i pinta la flor de l’ametler. A B C40
 41. 41. Nom: Data:3 Què és el granís? Marca. Precipitació en forma de pluja intensa. Precipitació en forma de boletes de gel. Precipitació en forma de neu.4 Escriu davall cada dibuix quina part de l’ametler és: arrel, tronc, fulles, flor i fruit.5 Escriu a quina estació de l’any pertanyen estes imatges d’un ametler. 41
 42. 42. 18 Un pla d’estalvi per a casa Un dia van posar este cartell a classe. Hem de demostrar que sabem què vol dir el missatge L’aigua és vida NO LA MALGASTEM del cartell i si som capaços d’elaborar un pla d’estalvi d’aigua per a casa. 1 Digues a quins llocs del món hi ha poca aigua potable i marca’ls amb una X. Als llocs on plou molt poc i quasi no hi ha rius o brolladors. Als llocs on plou amb freqüència i hi ha rius i brolladors. 2 Escriu tres problemes que es poden patir als llocs on quasi no hi ha aigua potable. 3 De segur que a ta casa disposes de molta aigua. Marca amb una X en què s’utilitza: En la higiene: lavabo, bany o dutxa. En els depòsits del bany. En la piscina. En la neteja de la casa. En el reg de les plantes. En l’alimentació. En el llavaplats. En la neteja dels cotxes.42
 43. 43. Nom: Data:4 Valora estes afirmacions dibuixant la cara que corresponga. Hi estic d’acord No hi estic d’acord a) Podem gastar molta aigua perquè podem pagar-la. b) L’aigua que estalviem es pot enviar a altres llocs que tenen menys aigua. c) Podem gastar l’aigua perquè a casa en tenim molta. d) Només hem de gastar l’aigua necessària.5 Este és el consum diari d’aigua d’una família. Calcula el consum total d’una setmana. • 130 litres en la higiene personal. • 100 litres en els depòsits del bany. • 80 litres en la llavadora. 1 1 5 litres d’aigua per dia. 3 5 litres d’aigua per setmana.6 Què podem fer per a reduir el consum en cada un d’estos usos? Escriu. • En higiene personal: • En la llavadora: 43
 44. 44. 19 Els bitllets d’autobús El pare de Carme ha anat a l’estació AUTOBÚS A LA PLATJA d’autobusos. Vol comprar bitllets per ÚLTIMES PLACES! a anar demà a la platja i tornar a la vesprada. Preu del bitllet: Necessita 5 bitllets: per a ell i la seua dona; • Bitllet senzill: 14 € per a Carme, que té 8 anys; i per als seus • Bitllet d’anada i tornada: 24 € germans majors, de 12 i 13 anys. Xiquets menors de 10 anys: De primer, ha d’assegurar-se que hi ha bitllets meitat del preu normal. i, després, comprar els més econòmics. 1 Observa els dibuixos. Després, escriu el diàleg entre el pare de Carme i el venedor dels bitllets. _B<o> diå. Voliå44
 45. 45. Nom: Data:2 Calcula el preu dels bitllets que compra el pare de Carme. : 5 Bitllet de Carme Bitllets dels majors Preu total de 10 anys E”lfi bitl¬etfi va¬e> eurofi.3 A Carme li hauria agradat més anar-hi en tren. Marca amb una X les raons per les quals és preferible viatjar en tren. a) El tren és més ràpid i segur. b) El tren funciona amb electricitat i contamina menys. c) El tren és el mitjà de transport més ràpid. d) El tren no té problemes de trànsit. e) El tren és un mitjà de transport gratuït. Altres raons: 45
 46. 46. 20 Anem a l’ajuntament Carolina viu a la localitat on vius tu. Ha acompanyat els seus pares a fer una gestió a l’ajuntament: han d’abonar l’impost de circulació del seu automòbil. Ara, Carolina ja sap on està l’ajuntament i algunes de les coses que s’hi poden fer. 1 Escriu el nom de la teua localitat. 2 Informa’t i escriu a quin carrer o plaça està l’ajuntament de la teua localitat.46
 47. 47. Nom: Data:3 Què és l’impost de circulació de l’automòbil? Marca amb una X l’opció que cregues correcta. a) Un comunicat a l’ajuntament sobre la marca del nostre cotxe. b) Una quantitat de diners que han de pagar cada any els propietaris d’automòbils a l’ajuntament. c) Un avís que cal donar a l’ajuntament sobre els llocs per on circula el nostre cotxe.4 Encercla les accions que fa l’ajuntament de la teua localitat amb els diners que recapta. a) Organitzar la lliga de futbol. b) Ordenar la circulació pels carrers. c) Fer la neteja dels carrers. d) Recollir el fem. e) Posar transport públic. f) Pintar camisetes. g) Vendre fruita. h) Obrir centres d’ensenyament.5 Imagina que vas a l’ajuntament per entregar una nota en què demanes algun servei que falta al teu barri. Què demanaries? Escriu ací la nota. 47
 48. 48. Solucionari FITXA 1: 3. R. L. FITXA 14: 1. Resposta gràfica (R. G.). La llet, el 4. R. L. 1. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: C, iogurt, la mantega, el formatge, la nata 5. R. L. D, A, B. i la quallada. 6. Menjarà 9 vegades. 2. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 2. Un lloc molt fred. 7. R. L. gespa, pins, rosers, trèvols, palmeres. 3. R. G. La vaca. 3. – En les flors. FITXA 8: 4. Animals mamífers. – Els rosers, la gespa i els trèvols; 5. La llet es pren cada dia. 1. R. L. perquè són més menuts. 6. El producte de la primera etiqueta. 2. Va estar fent exercici 6 hores. – Els arbres, perquè són més alts 3. En el desdejuni no ha menjat cereals. i necessiten arrels grans per a FITXA 2: En el dinar no ha menjat ni fruita ni subjectar-se a la terra. 1. R. G. L’eix amb dues rodes, el fanal i verdura. En el berenar ha menjat molt l’hèlix. de dolç. En el sopar no ha menjat ni FITXA 15: 2. Goma d’apegar, tornavís i martell. fruita ni verdura. 1. R. G. Un peu. 3. El tornavís, el martell i la serra. 4. Tindre bona higiene, dormir bé 2. Falta un braç. 4. a) Sí. i alimentar-se bé. 3. Els peus i les mans. b) Sí. 4. Resposta model (R. M.).Orella, mà, c) No. FITXA 9: peu, ull. 5. Podem fer-ho posant-li un motor. 1. R. G. El venedor. 5. R. M. Boca, nas, cap, llengua. 2. A: llaurador, miner i pescador. 6. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 1, 5, FITXA 3: B: fabricant de guitarres i fornera. 3, 7, 6, 2, 4. 1. R. G. La fotografia A. C: mestre, venedor, banquer, taxista, 2. Anaven vestides així. FITXA 16: mecànic, carter i metge. 3. Actualment, al camp s’utilitzen tractors 3. El llaurador. 1. R. G. en lloc d’animals. A l’escola s’utilitzen 4. R. L. 2. a) herbes; b) verd; c) mortes. bolígrafs en comptes de plomes. 3. 1: excavar la terra; 2: tirar la llavor; 4. He de fer una resta. La fotografia A té FITXA 10: 3: tapar la llavor amb la terra; 4: regar; 100 anys i la B, 60 anys. 1. R. G. 5: adobar la terra. 2. R. G. a) pont; b) arbre; c) la piscina 4. R. L. FITXA 4: d’arena. 1. S’ha trencat una peça en l’interior FITXA 17: 3. R. G. A. i no funciona. 1. R. G. 2. De dalt a baix: cable, endoll, clavilla, FITXA 11: 2. R. G. La C. interruptor. 1. R. G. Roig: cocodril, serp, fardatxo i 3. Precipitació en forma de boletes de gel. 3. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 2, camaleó. Blau: gallina, lloro, àguila i 4. D’esquerra a dreta i de dalt a baix: fruit, 1, 3, 4. estruç. tronc, fulles, arrel, flor. 4. a, c, d i e. 2. Mesura 32 cm d’alt i 24 cm d’ample. 5. D’esquerra a dreta: hivern, tardor, estiu, 5. Que l’electricitat va d’un lloc a un altre 3. Gallina, lloro, àguila i estruç. Tauró, primavera. a través dels cables. tonyina, cavallet de mar i peix pallasso. FITXA 18: 6. R. G. El tercer senyal. Mosca, vespa, escarabat i papallona. 1. Als llocs on plou molt poc i quasi no hi FITXA 5: Cocodril, serp, fardatxo i camaleó. ha rius o brolladors. 1. Susanna viatjarà a l’hivern. 4. Ocells, peixos, insectes i rèptils. 2. R. M. Set, falta d’higiene, malalties, 2. R. G. El paraigua, el jersei, la bufanda FITXA 12: cultius secs… i les botes. 3. R. L. 1. Finestres de pedra, banyera de cartó, 3. El llac estarà gelat. 4. Els alumnes han de valorar forn de fusta, taula de goma, ganivets 4. Resposta lliure (R. L.). positivament les afirmacions B i D. de tela. 5. R. L. 5. 2.170 litres d’aigua per setmana. 2. R. L. 6. R. L. FITXA 6: 3. R. G. Cartó. 1. R. G. 4. R. L. FITXA 19: 2. És una plana: està lluny del mar. 5. R. L. 1. R. L. 3. R. G. Una pineda, un riu i una font. 2. Els bitllets valen 108 euros. FITXA 13: 4. La font (1), el pont (2) i la gasolinera 3. a, b i d. R. L. (3). 1. De dalt a baix: rabosa, serp, teuladí, senglar, colom. FITXA 20: 5. R. L. 2. El peix nada; la rabosa camina amb 1. R. L. FITXA 7: quatre potes; l’ocell vola i la serp 2. R. L. 1. R. L. Els animals menys adequats són s’arrossega pel terra. 3. La b. la salamandra i l’esquirol. 3. Perquè els peixos viuen a l’aigua. 4. b, c, d, e i h. 2. R. L. 4. R. G. La D. 5. R. L.48

×