Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Article Ciudad-12-07-11

319 views

Published on

Article sobre les trames de l'església catòlica per acaparar poder i dominar la societat.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Article Ciudad-12-07-11

  1. 1. 6 Martes, 12 de Julio de 2011 el Periódico Ciudad de Alcoy Opinión La opinión del diario se expresa sólo en los editoriales. Los articulistas exponen posturas personales.TRIBUNA F. XAVIER MIRALLES MARTINES TRIBUNA ADOLFO DE SILVA Pastor EvangélicoCortines de fum de la dreta valenciana Hay cosas... A quest escrit surt a la llum arran les idees d’aquestos per poder agafar el model avançat són escassos o inexistents, aleshores hauran d’agafar l’opció inicial. alliçonat durant pràcticament divuit anys. Segons les declaracions durant l’acte de la seua investidura del nou y ¡cosas! destrellatades sobre el I qui agafarà l’opció trilingüe? Doncs sí, Conseller d’Educació Formació i a vida diaria plurilingüisme galleguitzador que vol la concertada i la privada que poden obligar els seus treballadors a formar-se Ocupació cal “orientar el sistema educativo valenciano hacia el empleo” i L produce en nosotros una cantidad imposar l’exconseller per impartir les seues matèries en anglès no pas cap a la formació integral de la de estados de ánimo, d’educació Alejandro o simplement poden acomiadar a aquells persona, això ho deixem per als de actitudes y Font de Mora Turon i que que no puguen fer-ho i reemplaçar-los poderosos (El País Comunitat Valenciana, sentimientos que, sin ha assegurat que per gent nova i millor formada (“Unos 24/06/2011). darnos cuenta, llegan arecolzarà el nou conseller José Ciscar. 140 centros escolares se apuntan a la red Els antics alumnes de l’escola pública cambiarnos el carácterAquest article no parlarà sobre el plurilingüe. Casi dos tercios de los formaran part de la mà d’obra no y hasta producirnos unplurilingüisme arrasador i lingüicida de colegios inscritos en la provincia de especialitzada, fàcilment prescindible i continuo malhumor o tristeza. Lasla nostra dreta rancuniosa i venjativa Valencia son de titularidad privada o emmordassada amb ajuts de actitudes se parecen a las malasperquè sobre eixe tema ja s’ha escrit religiosa y se beneficiará de formación e beneficència social que els mantindrà hierbas: Son las enemigas de cada flor:molt, parlarem sobre tot el que hi ha al innovación” Levante 28/6/2011). tranquils i en els seus guetos. Els antics pueden aparecer de la noche a lavoltant d’eixes accions que no per Aquest procés desembocarà en un alumnes de la concertada engrossiran les mañana, y si no tratas con ellasdesgavellades no deixen d’estar menys doble sistema educatiu: Una xarxa de files de sectes amb nom de fruit sec, que regularmente, azada en mano, puedenprogramades. centres públics sense identitat i sense a poc a poc van formant infermers, apoderarse de todo el jardín que forma Quina és la intenció oculta del Govern cap atractiu educatiu, controlats de ben periodistes, mestres, treballadors tu carácter. Un famoso sicólogo relataValencià (del PP, de la dreta espanyolista) a prop pels comissaris polítics de la socials... que podran exercir el domini de un caso que, leído despacio y valorandoen gran part de les seues accions? Conselleria (encara no ha llegit cap l’amo en tots els sectors més baixos de la los hechos con toda sinceridad yEsborrar el valencià? Sí, però de rebot, sindicat l’Ordre 45/2011, de 8 de juny en societat. També formaran treballadors buscando lo que quería decir, podríacom a acte populista que acontente part la qual s’atempta contra la llibertat qualificats, tècnics, metges, professors, ayudarnos a detectar en nosotrosdel seu electorat. Fer-nos anglòfons? No, pedagògica dels professor mitjançant el investigadors... que puguen controlar algunas actitudes enfermizas y a tratarja que els nostres polítics no apliquen als control de les programacions didàctiques còmodament els habitants de la classe con ellas. Por ejemplo, el mal humor alseus vassalls valencians (nosaltres) el que per part de la inspecció educativa?) i una mitjana del nostre país i a més, que levantarnos algunas mañanas,ells fan amb els seus propis plançons altra xarxa formada per l’escola privada siguen un exemple a seguir per al “poble producto quizás de haber dormido malperquè aprenguen a parlar la llengua concertada i la privada en què es baix”. Per últim, els fruits de l’escola a causa del atracón en la cena de ladels fills de la Gran Bretanya. Aleshores potencia l’anglès, es prestigia el castellà, privada ens donaran uns resultats molt noche anterior u otros muchos casosquin interès hi ha a emprenyar la gent i el valencià ja no fa nosa i en la qual els semblants als fruits de la concertada, en los que caemos.mobilitzar-la, crear un mal ambient alumnes poden estar escolaritzats i però amb més poder: Els exalumnes de El sicólogo contó la siguientesocial i fer que des de fora estant del País aïllats del món real des dels zero anys, la privada engrossiran les files de l’obra historia: “Una mañana unValencià semble que sempre estem en en escoletes afins a les entitats privades i de l’Església Catòlica i formaran els administrativo iba al trabajo en suuna ebullició de protestes? subvencionades amb els diners de tots, grups de poder empresarial i polític de la coche y chocó con otro vehículo . La raó per “cremar” polítics amb fins els dèsset anys en què acaben el nostra societat. Cuando pararon, la mujer queaccions sense trellat ha de ser de molt de batxiller, de manera totalment gratuïta; I així es repeteix en la sanitat: cal conducía el otro coche salió parapes. I tant, ja que els dictàmens que millor encara, amb xecs-regal cada curs fomentar un model públic que funcione contemplar el daño. Estaba angustiada,guien aquestes accions tenen un origen sense importar si els pares cobren 6.000 malament, amague als ulls de la societat y admitió que era culpa suya y dijo quediví: L’Església Catòlica, que s’ha o 200.000, no importa, uns compraran les desgràcies de la gent sense recursos i habían comprado ese coche nuevoautonomenat des de fa segles la veu de llibres i els altres ja tenen per anar de done l’oportunitat als neoburgesos hacía tan solo dos días. La idea de tenerDéu en la Terra, i la seua set infinita de copes durant un cap de setmana d’esquí. d’execicir la pietat preceptiva de la Santa que decírselo a su marido lapoder com ha demostrat en els últims Un cop posats els fonaments d’aquest mare Església. Promouran un altre horrorizaba. El hombre la comprendíamil anys i escaig. Quan les coses no van maquiavèl·lic pla, en un futur proper sistema de sanitat, concertat, que donarà muy bien pero tenía que proseguir conmassa bé s’enquista, s’amaga en una tindrem les tres xarxes escolars: La una assistència suficient i que permetrà los trámites usuales de intercambiarletargia diabòlica com la que fan els pública o d’auxili social on aniran els als treballadors rendir i treballar al los datos del seguro, y preparar elparàsits i suporta el que siga, tant que de alumnes que impedeixen un bon màxim fins la fi de les seues vides. I, per informe para la Policía. La mujer estabavegades fa llàstima. Però quan veu que desenvolupament de les classes actuals últim, crearan una xarxa privada tan afectada, que el otro conductorels seus bastards han adobat el terreny (xiquets i xiquetes amb deficiències o altament qualificada per impedir al tuvo que abrir la guantera del coche dedesperten i acaben amb tot el que problemàtics, emigrants, fills de grups màxim la mortaldat i la incapacitat física ella y sacar los documentos de uns’interposa entre ells i les seues ànsies de marginals...). de les elits que ens dirigeixen i sense les sobre. Al coger el primer papel con quedominació: llengües que puguen La concertada on aniran aquells quals no podríem viure, segons creuen tropezó, la conductora pudo leer lasdispersar la seua força, persones que alumnes que hagen de formar el teixit ells. siguientes palabras, escritas con lacontradiguen les seues decisions, pobles productiu de la societat. I la privada on Sembla una visió un poc apocalíptica, letra característica de su esposo: Eninfidels a la política neoliberal que ja es formaran les noves elits socials (ens ja ho sé, però dóna sentit a eixes caso de accidente, recuerda cariño, queveureu com a la fi hi és un llegat de Jesús quedarien els alumnes que van als polítiques tòxiques i corruptes, sense tú eres a quien amo, no al coche.” Y esai la seua pymes de fusteria. centres educatius de gran prestigi càstig, a eixes polítiques de “cortina de predisposición del esposo, habla de su En el cas concret de l’última internacional, sobretot a l’estranger; fum” per desviar l’atenció d’altres decisión de no dejar que incidentes queocurrència de l’Administració valenciana alumnes que perpetuaran la dominació assumptes més importants. Però encara la mayoría de las veces sobretenim una altra evidència d’aquesta social que ja exerceixen els seus estem a temps de parar-los els peus: Cal valoramos, sean los que dirijan nuestroànsia de dominació social progenitors). Els alumnes de la pública apartar l’Església del poder polític, fer carácter.(aborregament) per part de l’Església. En eixiran de l’escola tan buits com van del sistema públic una única xarxa per a Dice Santiago: “Todo hombre seal’esborrany de decret de plurilingüisme entrar, ara bé, els de la concertada i la tots, potenciar els concerts amb pronto para oír, tardo para hablar,tracta en igualtat de condicions l’escola privada eixiran al nou món amb una cooperatives laiques d’ensenyant amb tardo para airarse.” Antes de que tepública i la concertada pel que fa els forta càrrega ideològica de caire religiós i models pedagògics innovadors i com a alteres hoy, haz un alto, respira hondo,drets que atorga el decret, ara bé, quan que com veiem en els nostres dirigents única ideologia la del respecte cap a tot date un paseo si hace falta, pero pondóna llibertat (paraula letal en la boca de polítics i empresarials, aquestos, després el que ens envolta. Caldrà eliminar els las cosas en la perspectiva real. Nola dreta) als centres a l’hora d’aplicar els saben ser agraïts a les diferents concerts a les escoles catòliques ja que olvides que el incidente es temporal, vamanaments que contindrà el decret de congregacions religioses tot i donant manipulen ideològicament i que a pasar, pero que las palabras que digasmanera que es puga triar entre el model privilegis (i altres coses) per a l’Església l’ensenyament privat, si ha d’existir, que o los actos que emprendas, pueden“Inicial” i l’”Avanzado” ens podem posar Catòlica que cada cop es fa més forta i no s’alimente dels diners de tots; qui dejar huellas para toda la vida. Si losa tremolar. denota amb més ànsia les ganes que té vulga eixe privilegi que el pague i a la fi hombres fueran más cuidadosos de sus En l’“Inicial”, si no es pot, cap matèria pel control econòmic de la societat (la dels diferents nivells educatius que els expresiones o de su carácter, con todas’ha d’impartir en anglès però és redueix prova del que dic la tenim en la creació seus alumnes facen una prova per veure seguridad que, ese terrorífico balancela presència del valencià de fet i pel que de l’associació d’empresaris catòlics que si estan capacitats i homologats per de víctimas de la violencia de género sefa la intenció d’ús. Si es tria el model té com a finalitats bàsiques la promoció continuar els estudis oficials. reduciría, y hasta podemos pensar en“Avanzado” es podran impartir fins un de la doctrina social de l’església i Sha de derogar la LODE, que el dret a su fin. Oigamos qué nos dice elterç de les matèries, preferiblement; en prendre accions concretes contra la crisi, triar centre educatiu siga innecessari Apóstol: “Airaos, pero no pequéis; no seanglès, un altre terç en castellà i l’altre Levante 25/06/2011). A més, els alumnes gràcies a lalta qualitat del sistema públic ponga el Sol sobre vuestro enojo...terç en valencià. Una volta tots els de la privada i la concertada estaran ben i així evitarem que lEstat haja denriquir Quítense de vosotros toda amargura,ingredients sobre la taula, si ara fem una entrenats per competir en aquest món lesglésia per mitjà desta trampa legal en enojo, ira, gritería y maledicencia, yullada al panorama del centres públics neoliberal on és normal que el peix gran forma de llibertat delecció dels centres toda malicia. Antes sed benignos unosveurem que els recursos humans es menge el menut, com els hauran docents i dels concerts educatius. con otros.”

×