Orientacio Institut de_l_Arboc

1,031 views

Published on

Orientacio Institut de_l_Arboc

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,031
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
88
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Orientacio Institut de_l_Arboc

 1. 1. INSTITUT DE L’ARBOÇ Taula de continguts 1. 2. 3. 3. 4. 5. Objectius.................................................................................................................................. 2 Actuacions comunes ................................................................................................................ 3 2.1. La tutoria ........................................................................................................................... 3 2.2. Les actuacions en el grup classe ...................................................................................... 4 Actuacions específiques .......................................................................................................... 5 3.1. Avaluació psicomètrica a quart d’ESO (BAT7). ................................................................. 5 3.2. Test d’habilitats diferencials (DAT-5). ................................................................................ 8 3.3. Inventari d’interessos i preferències professionals (IPP-R)................................................ 9 Planificació orientació ............................................................................................................ 13 Proves d’accés ...................................................................................................................... 15 4.1. Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial............... 15 4.2. Prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial. ........ 16 4.3. Accés a batxillerat. .......................................................................................................... 18 Annexos ................................................................................................................................. 21 5.1. Consell orientador per a l’alumne. Model d’informe individual. ........................................ 21 5.2. I després de l’ESO què? Consell orientador per a l’alumne. Model d’informe individual. . 24 5.3. Recurs específic per a les tutories: “Saps què faràs el curs que ve?” ............................. 40 5.4. Recurs específic per a les tutories. Dossier d’orientació professional. ............................ 42 5.5. Presentació del batxillerat. .............................................................................................. 58 5.6. Orientació específica al PQPI. ........................................................................................ 67 1
 2. 2. 1. Objectius L’orientació educativa, és una tasca col·lectiva de tot el personal docent i no docent. El nucli d’aquesta funció coordinadora viu entre la coordinació pedagògica i la professional experta en orientació, que és un recolzament eficaç per a la concepció orientadora del centre. La principal tasca rau en assessorar als membres de la comunitat escolar en temes relacionats amb l’orientació personal, acadèmica i professional dels alumnes, en l’acció tutorial i en les mesures i recursos d’atenció a la diversitat de l’alumnat. La coordinació estreta amb els especialistes en orientació educativa ha permès introduir l’orientació al servei de la diversitat de cada alumne amb la finalitat d’assolir els objectius següents: 1. Dotar a cada jove d’un entorn adequat perquè el faci capaç d’assumir amb responsabilitat les seves decisions en els àmbits personal, acadèmic i professional. 2. Facilitar al grup classe les eines i les ajudes necessàries perquè es pugui instaurar i consolidar un clima positiu i enriquidor a nivell relacional, social, acadèmic i convivencial. 3. Detectar el més precoçment possible aquelles problemàtiques o circumstàncies que poden comportar dificultats per a l’aprenentatge, per al desenvolupament personal i per a l’assumpció de l’autonomia de decisió de cada alumne. 4. Proposar accions i metodologies organitzatives i didàctiques, en els centres, que puguin oferir una resposta educativa més personalitzada i ajustada a les necessitats educatives pròpies de la diversitat de l’alumnat i dels grups classe. 5. Dissenyar una proposta curricular de tipus competencial que inclogui els elements essencials de l’orientació educativa (avaluació inicial, avaluació formativa global, cohesió del grup classe, projecte de vida, acompanyament amb implicació de les famílies, etc.) i que, en el marc de cada àrea curricular, es puguin planificar, desenvolupar i avaluar les competències integrals de cada alumne des de la major personalització possible de l’aprenentatge. OBJECTIUS COCRETS DE L'ORIENATCIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL a 4t D'ESO • • • • • • Informar a pares i alumnes sobre les diferents opcions acadèmiques i professionals al finalitzar la E.S.O. Afavorir l'auto coneixement del alumne; aptituds, interessos, aficions, expectatives professionals, i autoconcepte. Redefinir la presa de decisions en funció de les conclusions obtingudes pels tests i consell orientador. Sensibilitzar als alumnes sobre la importància de la presa de decisions acadèmiques i/o professionals. Conèixer les diferents modalitats de Batxillerat, i Cicles Formatius de Formació Professional de nivell Mig i Superior. Facilitar informació suficient a l'alumne sobre les diferents opcions educatives i laborals. Realitzar el Consell Orientador per als alumnes que acaben 4rt d'ESO. La coordinació de l'orientació acadèmica i professional estarà a càrrec del Departament de Psicopedagogia, en col·laboració amb els tutors de 4rt i professors de comunes. Sobretot es desenvolupa al llarg del 1r i 2n trimestre. 2
 3. 3. 2. Actuacions comunes 2.1. La tutoria Una funció bàsica en l’orientació educativa en qualsevol etapa educativa i, molt especialment, en l’educació secundària obligatòria és la tutoria. Tanmateix, la funció tutorial no recau en exclusiva en la figura del professorat tutor sinó que es tracta d’una funció plenament col·legiada de tot l’equip docent, és a dir, del conjunt complert dels professors que exerceixen docència en un determinat grup classe. Les funcions pròpies de l’orientació educativa, han de ser coordinades pel professorat tutor del grup classe però exercides de forma activa i responsable per part de tots i cadascun dels docents així com també per la resta de membres de la comunitat escolar. No es tracta que el conjunt de professors de cada matèria s’oblidi del currículum disciplinar d’aquesta matèria, i passi a fer activitats pròpies de les hores de tutoria (coneixença d’un mateix, dinàmiques de grup; tècniques d’estudi; informació sobre recursos professionals i acadèmics de la zona; coneixença dels interessos i aptituds professionals , etc.), sinó que allò fonamental sigui la introducció de l’orientació educativa, en el marc competencial global que ha d’adquirir l’alumnat en virtut del conjunt de la influència educativa en el centre i, per tant, també inserida dins les competències curriculars pròpies de cada disciplina acadèmica. 3
 4. 4. Recursos per als tutors: • http://www.orientared.com/index.php • http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_valle_inclan/departa/orienta/orienta00.htm • http://orientacio.educaweb.com/ca/presentacio 2.2. Les actuacions en el grup classe Cada professor actuant en un grup classe, i impartint docència de la seva matèria, ha de vetllar per garantir: Una adequada atenció a les característiques cognitives de l’alumnat. L’autoconeixement de cada jove del seu procés d’aprenentatge. L’atenció a les singularitats personals de l’alumne/a. La cura dels valors que cal fomentar associats als diferents continguts curriculars de cada matèria així com a la resta d’activitats i actuacions de centre. 5. Acompanyar el procés de bastir el propi projecte de vida que cada alumna i alumne va construint de forma gradual, provisional, guiada i autònoma al mateix temps. 1. 2. 3. 4. Aquestes funcions són responsabilitat del professor al davant de cadascun dels alumnes, de cada grup classe, en cada matèria curricular i en cada hora escolar (dins i fora de l’aula). Per poder treballar a fons aquestes funcions resulta imprescindible una eficaç tasca de coordinació i col·laboració de tot l’equip docent. 4
 5. 5. 3. Actuacions específiques 3.1. Avaluació psicomètrica a quart d’ESO (BAT7). Detecció de les principals aptituds del sistema cognitiu i estimació de la intel·ligència en termes de capacitat general, intel·ligència fluïda i intel·ligència cristal·litzada. El BAT-7 és una bateria que avalua les aptituds cognitives dels escolars i dels adults. Els tests que inclouen són els següents: 5
 6. 6. 6
 7. 7. ` 7
 8. 8. 3.2. Test d’habilitats diferencials (DAT-5). El DAT-5 avalua set variables mitjançant dues formes (1 i 2) que es corresponen amb diferents els nivells de dificultat. Els resultats focalitzen l’atenció en: ORTOGRAFIA Ha obtingut una puntuació de nivell Mitjà alt en el test d’ortografia. Aquesta prova analitza l’habilitat per escriure amb correcció, ja que és fonamental per la majoria de les ocupacions acadèmiques i professionals i necessària sempre que s’hagin de fer servir informes escrits. ABSTRACTE Ha obtingut una puntuació de nivell Alt en relació al test de raonament abstracte. Es tracta d’una mesura no verbal de l’habilitat per raonar. Avalua com els subjectes poden raonar amb figures o dibuixos geomètrics. La puntuació de raonament abstracte serà freqüentment rellevant en tasques escolars o ocupacions que exigeixen l’habilitat per establir relacions entre objectes en funció de la seva mida, forma, posició, quantitat, etc. Poden citar-se com a exemples en què aquest tipus d’habilitats és necessària les àrees de matemàtiques, programació informàtica, disseny i reparació d’automòbils. ESPAIAL Ha obtingut una puntuació de nivell Alt en relació al test de raonament espacial. Mesura l’habilitat per visualitzar un objecte de tres dimensions a partir d’un model bidimensional i imaginar com apareixeria aquest objecte si patís una rotació espacial. Requereix imaginar com resultarà un objecte fet a partir d’un determinat model. Aquesta aptitud és requerida en tasques de decoració, arquitectura, art, disseny de moda, fusteria i pròtesi dental. 8
 9. 9. MECÀNIC Ha obtingut una puntuació de nivell Mitjà en el test de raonament mecànic. Mesura la capacitat de comprensió de principis bàsics mecànics de maquinària, eines i moviments. Els estudiants que resolen correctament aquesta prova, acostumen a aprendre fàcilment la manera de reparar els mecanismes complexes. D’entre les professions que exigeixen una bona habilitat mecànica destaquen les de fuster, mecànic, enginyer, electricista i operador de màquines. NUMÈRIC Ha obtingut una puntuació de nivell Molt alt en el test de raonament numèric. Aquest test mesura l’habilitat per enfrontar-se a les tasques de raonament matemàtic. Aquest raonament és important de cara a tenir èxit en estudis de matemàtiques, física, química i enginyeria. L’habilitat per raonar amb números és també necessària en moltes ocupacions com les de comptabilitat, treball de laboratori, fusteria i mecànica. VERBAL Ha obtingut una puntuació de nivell Alt en el test de raonament verbal. Mesura l’habilitat per a descobrir relacions entre paraules. Està constituït per analogies. Aquest raonament pot resultar útil per ajudar a predir l’èxit a l’ensenyament acadèmic així com en ocupacions relacionades amb els negocis, l’activitat jurídica, l’educació, el periodisme i les ciències. RAPIDESA Ha obtingut una puntuació de nivell Mitjà en el test de rapidesa i exactitud perceptiva. Aquest test mesura l’habilitat per comparar i comprovar de manera ràpida i precisa documents escrits. Es valora especialment la velocitat d’execució. Pot predir l’èxit en certes tasques administratives rutinàries com les d’arxiu i codificació. Són també desitjables altes puntuacions en feines que impliquen l’ús de dades tècniques i científiques. 3.3. Inventari d’interessos i preferències professionals (IPP-R). L’IPP-R revisa l’apreciació dels interessos en 15 camps d’activitat professional atenent les professions i les activitats corresponents. Els resultats focalitzen l’atenció en: CIENTÍFIC Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional científic en què es destaquen com a principals activitats les següents: estudiar els éssers vius, la terra i els seus components i els fenòmens del firmament; aplicar els coneixements sobre propietats de la matèria a la medicina, l’agricultura, l’alimentació, etc...; aplicar coneixements científics sobre el medi ambient a la conservació de recursos naturals; investigar sobre el mar com a font de riquesa; investigar en òptica, electrònica etc. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: geòleg, biòleg, astrònom, químic, llicenciat en ciències ambientals, físic. TÈCNIC Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional tècnic en què es destaquen com a principals activitats les següents: projectar edificis i zones urbanes i dirigir les obres dels mateixos; dissenyar instal·lacions per les comunicacions (radar, telefonia, ràdio...); realitzar projectes per a la construcció de ports, carreteres, ponts... ; desenvolupar projectes d’electrònica aplicada a la indústria; controlar el tràfic aeri. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: arquitecte; aparellador; enginyer de telecomunicacions; enginyer aeronàutic; enginyer en electrònica; enginyer de camins; enginyer industrial; enginyer tècnic en qualsevol d’aquestes matèries. 9
 10. 10. SANITARI Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional sanitari en què es destaquen com a principals activitats les següents: examinar els malalts i establir diagnòstics per diferents malalties; realitzar intervencions quirúrgiques; establir i realitzar tractaments de rehabilitació; tractar les malalties de la dentadura; conèixer la utilització i efectes dels medicaments; establir i controlar dietes i plans alimentaris; col·laborar amb el metge amb el tractament dels malalts. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: metge; fisioterapeuta; infermer; odontòleg; dietista; oftalmòleg; metge especialista (cardiòleg, pediatre ,traumatòleg...); psicòleg; psiquiatre. CIENTÍFIC SOCIAL HUMANITATS Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional científic social Humanitats en què es destaquen com a principals activitats les següents: estudiar l’actuació del home al llarg del temps; aplicar els coneixements sobre l’art en l’ensenyament o en les publicacions; interpretar o traduir textos; estudiar els grups humans i les seves relacions; estudiar els fonaments de la religió catòlica i la història comparada de les religions; cooperar amb les persones per resoldre problemes socials. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: historiador; especialista en art (pintura, arquitectura, escultura...); sociòleg; filòsof; treballador social; arqueòleg; antropòleg. JURÍDIC SOCIAL Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional jurídic social en què es destaquen com a principals activitats les següents: intervenir davant dels tribunals de justícia o formar part d’ells; assessorar sobre temes jurídics; indagar sobre comportaments delictius; assessorar sobre temes laborals; representar a empreses o treballadors davant tribunals; analitzar crims o delictes i la seva relació amb els delinqüents; representar el propi país en altres països. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: avocat; i investigador privat; diplomat en relacions laborals; diplomàtic; llicenciat en ciències del treball; criminòleg. COMUNICACIÓ INFORMACIÓ Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional comunicació-informació en què es destaquen com a principals activitats les següents: buscar i redactar noticies per publicar-les; dissenyar campanyes o elements de publicitat; estudiar processos i tècniques de mitjans audiovisuals; obtenir imatges amb càmera fotogràfica ,vídeo, càmera cinematogràfica i presentar-les o publicar-les; registrar i reproduir sons. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: periodista, llicenciat en comunicació audiovisual, tècnic en imatge o en so, director-realitzador de mitjans audiovisuals. PSICOPEDAGÓGIC Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional psicopedagògic en què es destaquen com a principals activitats les següents: analitzar o idear tècniques d’ensenyança i procediments educatius; avaluar les aptituds dels alumnes; aconsellar sobre mètodes per resoldre problemes d’aprenentatge o d’adaptació; treballar en l’educació d’adults o d’integració de discapacitats; ensenyar a alumnes amb necessitats especials; cooperar en l’educació de nens de zero a tres anys. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: pedagog; psicòleg escolar; educador social; mestre d’educació especial; magisteri en les diferents especialitats; tècnic superior en educació infantil; professor(de primària, de Batxillerat, etc...) 10
 11. 11. EMPRESARIAL Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional Empresarial, administratiu i comercial, en què es destaquen com a principals activitats les següents: interpretar i resoldre problemes pràctics en les empreses ; aplicar coneixements tècnics en el camp de les assegurances; realitzar plans de comercialització de productes; establir comunitats de propietaris, elaborar les actes i els estatuts de les mateixes; actuar com a mediador en el lloguer, compra o venta de pisos o finques; realitzar tràmits administratius (assegurances, permisos de conduir, d’armes...) en nom dels altres. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: economista; llicenciat en ciències de les finances; tècnic en gestió comercial; administrador de finques; agent de la propietat immobiliària; gestor administratiu. INFORMÀTICA Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional informàtic en què es destaquen com a principals activitats les següents: realitzar tasques especialitzades en camps de la informàtica com l’anàlisi i arquitectura dels ordinadors; efectuar la programació d’aplicacions informàtiques; saber utilitzar els sistemes informàtics per l’administració d’empreses; elaborar software de gestió per empreses; realitzar treballs d’informàtica aplicada a les comunicacions. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: enginyer informàtic; tècnic superior en les aplicacions informàtiques; tècnic superior en sistemes informàtics; enginyer tècnic en informàtica de gestió; especialista en Telemàtica (combinació de serveis d’informàtica i telecomunicació). AGRARI AMBIENTAL Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional AgrariAmbiental, en què es destaquen com a principals activitats les següents: organitzar explotacions agrícoles o agropecuàries per millorar productes vegetals i races d’animals; impulsar el desenvolupament dels espais naturals; decidir sobre la repoblació de boscos; dirigir finques agrícoles, millorar la seva producció; prevenir, diagnosticar i tractar les malalties dels animals dedicats a la producció; realitzar tasques de vigilància i protecció del medi ambient els boscs, jardins o parcs. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: enginyer agrònom, enginyer de muntanya, veterinari, enginyer tècnic agrícola, tècnic de treballs forestals i conservació del medi ambient. ARTISTIC PLÀSTIC Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional Artísticplàstic,artesania i moda. en què es destaquen com a principals activitats les següents: conservar i restaurar bens culturals (escultures, quadres, elements arqueològics...) sense alterar-los; il·lustrar llibres utilitzant diverses tècniques d’expressió gràfica; crear dissenys per la millora d’espais interiors; dibuixar o dissenyar amb ordenador elements per la decoració tèxtil, ceràmica o mobiliari; dissenyar i elaborar elements relacionats amb la moda (teixits, roba, bijuteria, calçat...); crear peces de ceràmica. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: dibuixant; restaurador de bens culturals; il·lustrador de publicacions; dissenyador d’interiors; ceramista; tècnic en arts gràfiques i disseny; dissenyador de moda; llicenciat en belles arts. ARTISTIC MUSICAL Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional Artísticmusical i espectacles, en què es destaquen com a principals activitats les següents: representar un personatge en teatre, cinema o televisió; doblatge de les veus dels actors estrangers per les versions traduïdes de pel·lícules; donar recitals o concerts importants cançons com solista o 11
 12. 12. formant part d’un grup; ballar en representacions públiques interpretant dansa clàssica o moderna; formar part d’una orquestra o actuar com solista tocant un instrument; investigar la història de la música, les seves tècniques i mètodes. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: cantant; actor professional; actor de doblatge; músic instrumentista; ballarí professional; musicòleg. FORCES ARMADES Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional Seguretat i protecció en què es destaquen com a principals activitats les següents: treballar per garantir la seguretat dels ciutadans i l’exercici de les seves llibertats; custodiar establiments, oficines o altres propietats per tal d’evitar robatoris i altres delictes; apagar incendis o realitzar treballs per prevenirlos; rescatar i practicar els primers auxilis a persones en situació de risc en el mar ,rius, pantans, carreteres...; executar treballs de mecànica, electricitat, electrònica formant part de l’exèrcit... Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: policia, vigilant jurat, oficial de carrera del exèrcit, bomber, especialista del exèrcit, tècnic en salvament aquàtic, mosso d’esquadra. ESPORTIU Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional esportiu en què es destaquen com a principals activitats les següents: assessorar sobre l’esport i activitats físiques en centre escolars o esportius; dirigir expedicions per senders o zones de muntanya, caminant, en bicicleta o a cavall; ensenyar la practica d’algun esport; ajudar als esportistes a recuperar-se de les lesions mitjançant un massatge; organitzar activitats físiques en centres escolars, de salut...; entrenar a esportistes. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: conductor d’activitats esportives; tècnic esportiu; llicenciat en ciències de l’activitat física; massatgista esportiu; entrenador; animador esportiu. TURISME HOSTELERIA Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional turisme i hoteleria en què es destaquen com a principals activitats les següents: preparar programes d’activitats d’animació i portar-les a càrrec; procurar la millora del turisme; dirigir restaurants o preparar aliments; atendre als passatgers en avions o vaixells; organitzar l’acollida dels clients en un hotel. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: tècnic en animació turística; diplomat en turisme; tripulant de cabina; auxiliar de vaixell; tècnic en informació turística; tècnic superior d’allotjament; tècnic en restauració. 12
 13. 13. 3. Planificació orientació (1) FAMÍLIES * A l’inici de curs, en les reunions d’aula, els pares poden ser informats d’algunes qüestions relacionades amb l’orientació. * Al 2n trimestre els pares poden ser informats d’algunes qüestions relacionades amb l’orientació a través dels tutors i dels psicopedagogs. * Al 3r trimestre els pares poden ser informats d’algunes qüestions relacionades amb el consell orientador a través dels tutors i dels psicopedagogs. *** Puntualment, en qualsevol moment del curs les famílies poden sol·licitar una entrevista d’orientació acadèmica al tutor/a, a l’orientadora o al coordinador pedagògic. (2) Alumnat que necessiten mesures específiques o orientació personalitzada. - Alumnat amb NEE. - Alumnes que volen fer formació professional i que preveuen no obtenir el Graduat i per tant han de presentar-se a les Proves d’Accés als CFGM (Cicles Formatius de Grau Mitjà) - Alumnes que preveuen no obtenir el Graduat i que volen fer un PQPI o que han suspès les proves d’accés a CFGM - Alumnes que volen fer altres estudis (Aules de Formació d’Adults, educació a distància, ensenyaments d’esports, ensenyaments artístics, …) 13
 14. 14. 14
 15. 15. 4. Proves d’accés 4.1. Prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional inicial. Pendents de la publicació aproximadament el mes de març de 2014. VERSIÓ DEL CURS 2012/2013 El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau mitjà i no tenen el graduat en educació secundària obligatòria. L'objectiu de la prova és que la persona aspirant demostri que posseeix les capacitats, els coneixements i les habilitats, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament els ensenyaments pels quals s'opti. Per poder fer la prova d'accés cal tenir 17 anys o complir-los durant l'any 2013. 15
 16. 16. 4.2. Prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial. Pendents de la publicació aproximadament el mes de març de 2014. VERSIÓ DEL CURS 2012/2013 El Departament d'Ensenyament convoca les proves d'accés a cicles formatius de grau superior per a les persones que volen accedir a la formació professional de grau superior i no tenen el batxillerat. L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments. Per poder fer la prova d'accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l'any 2013. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any 2013) i tenen un títol (o el resguard d'un títol) de tècnic o tècnica del mateix grup d'itineraris al qual pertany el cicle formatiu de grau superior en què s'han inscrit. La informació dels diferents apartats d'aquesta pàgina correspon a la convocatòria de l'any 2013. Nota informativa per a la propera convocatòria (any 2014) amb relació als grups d'itineraris i a les opcions de matèries de la part específica. 16
 17. 17. Nota informativa per a la propera convocatòria (any 2014) El Departament d'Ensenyament preveu canvis en la propera convocatòria de proves d'accés a cicles formatius de grau superior de formació professional inicial, atès què s'aplicaran noves opcions de matèries de la part específica i aquestes també tindran efecte en: • • l'admissió a les proves per a persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any de la prova) i tenen un títol de tècnic d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica. l'exempció de la part específica de la prova per a persones que tenen un títol de tècnic d'alguna de les famílies professionals incloses en la mateixa opció de la part específica. Per tant, el que fins ara s'anomena "grup d'itineraris" se substituirà per les "opcions de matèries de la part específica". 17
 18. 18. 4.3. Accés a batxillerat. 18
 19. 19. 19
 20. 20. 20
 21. 21. 5. Annexos 5.1. Consell orientador per a l’alumne. Model d’informe individual. ALUMNE/A: xxxx CURS I GRUP: 4ESOA DATA D’ELABORACIÓ DE L’INFORME: Febrer 2014 Fruit del treball realitzat al llarg del curs 2013-2014 amb els alumnes de 4t d’ESO a les tutories d’orientació escolar i/o professional, us adrecem un informe que resumeix les dades principals extretes en relació al vostre fill/a. En ell, exposem dades sobre proves relacionades amb les aptituds i els interessos professionals del vostre fill/a que són un punt de partida per nosaltres per tal d’elaborar el consell orientador corresponent. No obstant això, volem destacar que en cap cas es pot entendre com un diagnòstic psicològic complet, ja que aquest només pot fer-se amb una bateria de proves molt més àmplia i de manera individualitzada. Per altra banda, volem destacar que el centre amb la seva recomanació vol ajudar a prendre aquesta decisió que, en última instància, correspon a l’alumne/a ajudat pels seus pares. 1.- RESULTATS DE LES PROVES REALITZADES: Els resultats que s’exposen a continuació es relacionen amb les professions que estan directament relacionades amb les aptituds destacades o els interessos professionals del/de la 21
 22. 22. vostre/a fill/a. Dites professions s’expressen en masculí des d’un sentit generalista per facilitar la redacció de l’informe. 1.A.- TEST D’APTITUDS DIFERENCIALS: Ha obtingut una puntuació de nivell Alt en el test de raonament verbal. Mesura l’habilitat per a descobrir relacions entre paraules. Està constituït per analogies. Aquest raonament pot resultar útil per ajudar a predir l’èxit a l’ensenyament acadèmic així com en ocupacions relacionades amb els negocis, l’activitat jurídica, l’educació, el periodisme i les ciències. Ha obtingut una puntuació de nivell alt en el test d’ortografia. Aquesta prova analitza l’habilitat per escriure amb correcció, ja que és fonamental per la majoria de les ocupacions acadèmiques i professionals i necessària sempre que s’hagin de fer servir informes escrits. Ha obtingut una puntuació de nivell alt en el test de raonament mecànic. Mesura la capacitat de comprensió de principis bàsics mecànics de maquinària, eines i moviments. Els estudiants que resolen correctament aquesta prova, acostumen a aprendre fàcilment la manera de reparar els mecanismes complexes. D’entre les professions que exigeixen una bona habilitat mecànica destaquen les de fuster, mecànic, enginyer, electricista i operador de màquines. Ha obtingut una puntuació de nivell mitjà alt en relació al test de raonament espacial. Mesura l’habilitat per visualitzar un objecte de tres dimensions a partir d’un model bidimensional i imaginar com apareixeria aquest objecte si patís una rotació espacial. Requereix imaginar com resultarà un objecte fet a partir d’un determinat model. Aquesta aptitud és requerida en tasques de decoració, arquitectura, art, disseny de moda, fusteria i pròtesi dental. 1.B.- PROVA D’INTERESSOS PROFESSIONALS: Ha obtingut una puntuació de nivell molt alta relacionada amb el camp professional científic en què es destaquen com a principals activitats les següents: estudiar els éssers vius, la terra i els seus components i els fenòmens del firmament; aplicar els coneixements sobre propietats de la matèria a la medicina, l’agricultura, l’alimentació, etc...; aplicar coneixements científics sobre el medi ambient a la conservació de recursos naturals; investigar sobre el mar com a font de riquesa; investigar en òptica, electrònica etc. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: geòleg, biòleg, astrònom, químic, llicenciat en ciències ambientals, físic. Ha obtingut una puntuació de nivell mitjana alta relacionada amb el camp professional informàtic en què es destaquen com a principals activitats les següents: realitzar tasques especialitzades en camps de la informàtica com l’anàlisi i arquitectura dels ordinadors; efectuar la programació d’aplicacions informàtiques; saber utilitzar els sistemes informàtics per l’administració d’empreses; elaborar software de gestió per empreses; realitzar treballs d’informàtica aplicada a les comunicacions. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: enginyer informàtic; tècnic superior en les aplicacions informàtiques; tècnic superior en sistemes informàtics; enginyer tècnic en informàtica de gestió; especialista en Telemàtica (combinació de serveis d’informàtica i telecomunicació). Ha obtingut una puntuació de nivell mitjana relacionada amb el camp professional Seguretat i protecció en què es destaquen com a principals activitats les següents: treballar per garantir la seguretat dels ciutadans i l’exercici de les seves llibertats; custodiar establiments, oficines o altres propietats per tal d’evitar robatoris i altres delictes; apagar incendis o realitzar 22
 23. 23. treballs per prevenir-los; rescatar i practicar els primers auxilis a persones en situació de risc en el mar ,rius, pantans, carreteres...; executar treballs de mecànica, electricitat, electrònica formant part de l’exèrcit... Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: policia, vigilant jurat, oficial de carrera del exèrcit, bomber, especialista del exèrcit, tècnic en salvament aquàtic, mosso d’esquadra. Ha obtingut una puntuació de nivell mitjana relacionada amb el camp professional comunicació-informació en què es destaquen com a principals activitats les següents: buscar i redactar noticies per publicar-les; dissenyar campanyes o elements de publicitat; estudiar processos i tècniques de mitjans audiovisuals; obtenir imatges amb càmera fotogràfica ,vídeo, càmera cinematogràfica i presentar-les o publicar-les; registrar i reproduir sons. Les professions directament relacionades amb aquest camp professional són: periodista, llicenciat en comunicació audiovisual, tècnic en imatge o en so, director-realitzador de mitjans audiovisuals. 2.- ALTRES ASPECTES QUE S’HAN VALORAT: el seu rendiment acadèmic durant l’escolarització a l’ensenyament secundari obligatori (ESO). 3.- CONSELL ORIENTADOR: Partint dels aspectes anteriorment exposats, l’equip docent juntament amb la psicopedagoga del centre suggereix que, per la seva escolaritat futura l’alumne/a cursi, sempre que arribi a treure el Graduat en l' E.S.O. (*): Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) Batxillerat (BTX) Segons la nostra recomanació i els interessos personals de l´alumne/a, i, considerant les seves aptituds, motivacions i rendiment acadèmic, els informem que ell/a ha mostrat la seva preferència per: Branca (CFGM) / Modalitat (BTX): Centre més proper on s’imparteix: 4.- INFORMACIÓ GENERAL: Els informem que per tal de fer la preinscripció i matrícula de l'opció triada, l'alumne/a s'ha d'adreçar al centre en què vol realitzar els estudis escollits en les dates següents: Estudis: Batxillerat Data de preinscripció: Data de matriculació: Cicles formatius de formació professional Ensenyaments d’Arts plàstiques i Disseny Ensenyaments de grau mitjà de Música Ensenyaments de grau mitjà de Dansa 23
 24. 24. Signatura del tutor/a: Signatura de la Psicopedagoga: (*) En tot cas, es tracta d’una informació provisional de cara a fer les preinscripcions, donat que a final de curs es donarà un informe individual dels resultats acadèmics de final d’etapa complimentat amb el consell orientador de l’alumne/a. Recordem que en cas de no obtenir el Graduat, existeix l'opció de cursar els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 5.2. I després de l’ESO què? Consell orientador per a l’alumne. Model d’informe individual. INSTITUT DE L'ARBOÇ Curs 2013-2014 24
 25. 25. SISTEMA EDUCATIU A CATALUNYA En aquesta esquema resumit es presenten els diferents itineraris. En aquest esquema no s’ha explicat l’itinerari a seguir pels Ensenyaments d’Esports de Grau Mitjà i els Ensenyaments d’Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà. En cas d’interessar-li a algun alumne pot demanar ajuda personalment al tutor. ESTUDIS UNIVERSITARIS o ESTUDIS DE GRAU Altres estudis superiors PAU BATXILLERAT CICLES FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (CFGS) Ensenyaments de Música i Dansa Ensenyaments d'idiomes Cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) ESO Prova d'accés * En l'esquema no s'ha explicat l'itinerari a seguir (mòdul voluntari, C) *Ensenyaments * Ensenyaments Artístics de Grau Mitjà d'Esports de Grau Mitjà (mòdul A i B) PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) 25
 26. 26. 1.- POSSIBILITATS DESPRÉS DE L’Educació Secundària Obligatòria (ESO): 1.1.- Sense el graduat en ESO: - Estudiar l’ESO un any més. - Fer un curs de formació ocupacional: ex. PQPI. - Incorporar-se al món laboral. 1.2.- Amb el graduat en ESO: - Fer Batxillerat. - Fer Formació Professional (cicle formatiu de grau mitjà). - Incorporar-se al món laboral. Explicarem breument els aspectes essencials sobre aquestes possibles sortides (cursos de formació ocupacional, batxillerat i cicles formatius). Tota la informació relacionada amb les possibles sortides esmentades, pot trobar-se a la següent adreça d'internet: http://www.gencat.cat/educacio 2.- CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL: ELS PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI). 2.1.- Finalitats: Els PQPI són ensenyaments reglats que s’adrecen als alumnes que, sense tenir el Graduat en l’ESO, volen rebre una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se al món laboral o bé prosseguir els seus estudis. L’alumne/a disposarà d’una formació adient perquè pugui assolir una competència professional inicial que li faciliti l’exercici d’una activitat laboral concreta. Tenen una durada d’un curs escolar (800 – 1000 hores). En cas que estigui interessat en continuar els estudis, podrà optar per prosseguir la seva formació professional (especialment en cicles formatius de grau mitjà), realitzant una prova d’accés amb 17 anys. En el cas que en el PQPI s’obtingui una nota superior a 8 l’alumne/a resta exempt de realitzar la prova d’accés a CFGM. 2.2.- Destinataris: Alumnes que no han assolit els objectius de l’Educació Secundària Obligatòria. Joves majors de 16 anys, preferentment menors de 21 anys. Joves amb ganes de formar-se en un ofici per accedir a un lloc de treball. Pàgina. 26
 27. 27. 2.3.- Estructura: Mòduls de formació professional: Mòdul obligatori. Es treballen les competències professionals referides a qualificacions bàsiques destinades a la inserció laboral i a la formació professional. Inclouen pràctiques en empresa. Mòduls formatius de caràcter general: Mòdul obligatori. Es treballen les competències bàsiques que ajudin a l’alumne/a a realitzar un bon trànsit cap al món laboral i/o a la continuació dels seus estudis en un CFGM. Tutoria de grup. Mòduls per a l’obtenció del GESO (245 hores): Mòdul voluntari i que no tots els centres l’ofereixen. Es treballen aspectes bàsics del currículum de l’ESO que ajuden a preparar la prova d’obtenció del Graduat. 2.4.- Perfils professionals de l’oferta de PQPI: (entre parèntesis, poblacions properes on s’oferten) SECTOR Administració i gestió Agrària Arts gràfiques Comerç i màrqueting Edificació i obra civil Electricitat i electrònica Fabricació mecànica Hoteleria i turisme Fusta, moble i suro - Imatge personal Indústries alimentàries Informàtica i comunicacions Instal·lació i manteniment Transport i manteniment de vehicles - PERFIL D’AUXILIAR Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals. (Tarragona) Auxiliar en activitats agropecuàries. Auxiliar en vivers i jardins. (Vilafranca, Tarragona) Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia. (Tarragona) Auxiliar en comerç i atenció al públic. (Vendrell, Tarragona) Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. (Vilafranca, Calafell, Vilanova, Tarragona) Auxiliar de paleta i construcció. (Tarragona) Auxiliar de pintura. (Vilafranca, Tarragona) Auxiliar en muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis. (Vilanova, Tarragona) Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques d’aigua i gas. (Calafell, Tarragona) Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i soldadura. Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC. (Vilanova) Auxiliar de mecànica i electricitat. (Vilafranca, Vilanova, Tarragona) Auxiliar de cuina. (El Vendrell) Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració. (Vilafranca, Vilanova, El Vendrell, Tarragona) Auxiliar d’establiments hotelers. (Tarragona) Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles. (Tarragona) Auxiliar en imatge personal: perruqueria i estètica. (Vilanova, Tarragona) Auxiliar de perruqueria. (Tarragona) Auxiliar de la indústria càrnica. Auxiliar de pastisseria i fleca (El Vendrell). Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics. (Tarragona) Auxiliar en fontaneria i calefacció i climatització. Auxiliar en reparació de vehicles lleugers. (Vilanova) Auxiliar de manteniment de carrosseria de vehicles. Pàgina. 27
 28. 28. (Vilanova) 2.5.- Exemple d'alguns centres on es poden cursar alguns dels cursos de formació ocupacionals esmentats: Escola de Turisme del Baix Penedès PTT Calafell Comarruga (El Vendrell) Calafell PTT Vilafranca del Penedès Institut Alt Penedès CFO Francesc Layret La paperera Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú 2.6.- Acreditació: Un cop acabat el curs de formació ocupacional, l’alumne/a rep el certificat d’auxiliar en l’ofici après. 2.7.- Per obtenir més informació, podeu consultar: Si vols més informació pots adreçar-te: · Al web www.gencat.cat/temes/cat/educació i en la part d’Estudis, clicar “Programes de qualificació professional inicial”, on podreu trobar a la dreta de la pàgina: · Guia informativa dels programes de qualificació inicial (on es detalla per cada programa el què estudiaràs, on podràs treballar, de què treballaràs i les possibilitats que tens en acabar el PQPI) · Guia de Centres on s’ofereixen els estudis de PQPI. · Trucar al telèfon 900 15 11 76 o al telèfon d’atenció ciutadana 012. 2.7. Específic curs 2010/2011 (també s’informarà al llarg del curs):  La preinscripció es fa a principis de maig i la matriculació, a principis de setembre. 3.- FORMACIÓ PROFESSIONAL 3.1.- Aspectes generals: a) La formació professional ofereix a l’alumnat una qualificació professional útil i de qualitat, que capacita per l’entrada al món laboral. b) Té dos graus: - Formació professional de Grau Mitjà (s’hi accedeix amb el títol de graduat en l’ESO) o prova d’accés (segons requisits). Pàgina. 28
 29. 29. - Formació professional de Grau Superior (s’hi accedeix amb el títol de Batxiller) o prova d’accés (segons requisits). c) Les matèries consten de continguts integrats de tecnologia i formació laboral. d) En cada grau de formació professional hi ha dos tipus de formació: - Formació en centres docents (organització del treball, de l’empresa i/o formació per a la vida laboral. Especialització tècnica en el sector professional). Formació en centres de treball (pràctiques en empreses, programades pels centres docents i les mateixes empreses. Estudi de l’organització del treball i les relacions a l’empresari en d’altres organismes). 3.2.- Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM): a) Definició: són els que formen els alumnes per accedir al món laboral amb una qualificació mitjana. S’estudien després de superar l’ESO. També s’hi pot accedir superant una prova d’accés. b) Requisits d’accés: - Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Prova d’accés (tenir 17 anys o bé complir-los l’any en què es fa la prova, i no tenir el Graduat en ESO). El c) Durada: de 1700 a 2000 hores (dos cursos acadèmics), hi ha alguns que tenen una durada de 1300 a 1400 hores (correspon a 1 curs acadèmic). d) Organització dels estudis: Els estudis s’organitzen en mòduls, distribuïts en: - Crèdits al centre educatiu: mòduls teòrics i pràctics. - Pràctiques en empreses i institucions: mòduls de formació pràctica. e) Acreditació: - El títol de Tècnic en la professió triada. f) Famílies professionals: Atès que hi ha un gran nombre de cicles formatius, especificarem només les famílies professionals entorn les quals s’agrupen: - Activitats físiques i esportives Administració i gestió Agrària Arts gràfiques Comerç i màrqueting Edificació i obra civil Electricitat i electrònica Fabricació mecànica Fusta, moble i suro Hoteleria i turisme Imatge i so - Imatge personal Indústries alimentàries Informàtica i comunicacions Instal·lació i manteniment Maritimopesquera Química Sanitat Serveis Socioculturals i a la comunitat Tèxtil, confecció i pell Transport i manteniment de vehicles Pàgina. 29
 30. 30. g) Sortides posteriors: Si no s’ha aprovat es pot: - Repetir per intentar aprovar. - Canviar a un altre cicle formatiu de grau mitjà. - Incorporar-se al món laboral. Si s’ha aprovat, l’opció és incorporar-se al món laboral. Si es vol continuar estudiant es por fer: - Estudiar alguna modalitat de Batxillerat amb la convalidació de tota la part optativa. - Cursar un altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Fer la prova d’accés a Cicle Formatiu de Grau Superior (de la mateixa família). h) Es pot passar directament d’un cicle formatiu de grau mitjà a un de superior? Directament no es pot passar. S’ha de fer una prova d’accés als 18 anys que superant-la possibilita accedir a un cicle de grau superior de la mateixa família o família afí. i) Preguntes que ens podem fer? Pregunta 1. Com puc saber en quin centre es fa el meu CFGM? - Entreu a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio Un cop dins, en la columna de l’esquerra cliqueu sobre Estudiar a Catalunya Cliqueu sobre Formació Professional Cliqueu sobre Cicles Formatius Entreu en la família que us interessa, per exemple “Activitats físiques i Esportives” Cliqueu sobre el CFGM que us interessa, per exemple “Conducció d’activitats físicoesportives en el medi natural” i trobareu informació sobre el què estudiaràs, on treballaràs i de què treballaràs? - A la part dreta de la pàgina veureu un requadre vermell cliqueu sobre ell i trobareu les comarques on es pot cursar Cliqueu la comarca que us interessi, per exemple, “Tarragonès”. I finalment trobareu el centre on es cursa el CFGM, en l’exemple de la nostra recerca, es cursa en l’Institut Cal·lípolis. - Un altre camí - Entreu a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio Un cop dins, en la columna de l’esquerra cliqueu sobre Estudiar a Catalunya Cliqueu sobre Formació Professional Cliqueu sobre Accés i matriculació (grau mitjà) Cliqueu Tria del centre educatiu Pregunta 2. On puc trobar tota la informació sobre els tràmits que he de fer per matricular-me? - Entreu a la pàgina web http://www.gencat.cat/educacio Un cop dins, en la columna de l’esquerra cliqueu sobre Estudiar a Catalunya Cliqueu sobre Formació Professional Cliqueu sobre Accés i matriculació (grau mitjà) Pàgina. 30
 31. 31. i) Per obtenir més informació, podeu consultar · el tutor o la tutora del centre. · el portal edu365.cat (http://edu365.cat). · la pàgina web del departament d’Educació (www.gencat.cat/educacio). · l’Àrea d’Orientació de Formació Professional del Departament d’Educació (telèfon 935 516 900). j) Específic curs 2010/2011:  En les tutories s’informarà de com omplir la sol·licitud (es poden escollir fins a 7 opcions) i la documentació a recopilar per presentar-la a l’institut escollit en primera opció.  En les tutories s’informarà sobre la inscripció de les proves d’accés i la descripció de la prova. 3.3.- Cicles Formatius de Grau Superior: a) Definició: Estudis que preparen els joves per incorporar-se al treball amb una qualificació superior. Constitueixen una alternativa als estudis universitaris. b) Requisits d’accés: Títol de Batxiller. Prova d’accés: - - Tenir 18 anys (o fer-los l’any en què es fa la prova) i acreditar el títol de CFGM (grau mitjà: tècnic) de la mateixa família professional del CFGS (grau superior) al qual es vol accedir. Tenir com a mínim 19 anys o bé complir-los durant l’any natural de la realització de la prova. c) Durada: de 1.700 a 2.000 hores, organitzades en dos cursos acadèmics. d) Organització dels estudis: Els estudis s’organitzen en mòduls, distribuïts en: - Crèdits al centre educatiu: mòduls teòrics i pràctics. - Pràctiques en empreses i institucions: mòduls de formació pràctica. e) Acreditació: - El títol de Tècnic Superior en la professió triada. f) Famílies professionals: Atès que hi ha un gran nombre de cicles formatius, especificarem només les famílies professionals entorn les quals s’agrupen: - Activitats físiques i esportives.. - Administració i gestió - Agrària . - Fusta, moble i suro - Hoteleria i turisme - Imatge i so Pàgina. 31
 32. 32. - Arts gràfiques - Comerç i màrqueting. - Edificació i obra civil. - Electricitat i electrònica. - Energia i aigua - Fabricació mecànica. - Sanitat - Tèxtil, confecció i pell - Imatge personal. - Indústries alimentàries - Informàtica i comunicacions - Instal·lació i manteniment - Maritimopesquera - Química - Serveis socioculturals i a la comunitat - Transport i manteniment de vehicles g) Sortides posteriors: Si no s’ha aprovat es pot: - Repetir per intentar aprovar. - Canviar a un altre cicle formatiu de grau superior. - Incorporar-se al món laboral. Si s’ha aprovat, l’opció és incorporar-se al món laboral. Si es vol continuar estudiant es poden cursar estudis universitaris (en funció d’uns requisits concrets). h) Alguns centres on es poden realitzar els cicles formatius (de grau mitjà i superior) explicats anteriorment: 1) Calafell: - INS Camí de Mar (tel. 977 695 711): 2) El Vendrell: - INS Andreu Nin (tel. 977 157 130): 3) Vilafranca del Penedès: - INS Alt Penedès (tel. 93 890 22 14). - INS Eugeni d'Ors (tel. 93 890 38 33). 4) Vilanova i la Geltrú: - INS Joaquim Mir (tel. 93 893 36 48) - INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas (tel. 938 153 767). 5) Tarragonès: - INS Jaume I (Salou). Tel. 977 384 771. - INS Cal·lípolis (Tarragona). Tel. 977 544 202. - INS Comte de Rius (Tarragona). Tel. 977 241 384. - INS Francesc Vidal i Barraquer (Tarragona). Tel. 977 212 836. - INS Pere Martell (Tarragona). Tel. 977 556 338. - INS Camp Clar (Tarragona) Tel. 977 541 007 - INS Ramon de la Torre (Torredembarra). Tel. 977 642 402. - Centre de capacitació agrària (Constantí). Tel. 977 343 289. 4.- BATXILLERAT 4.1.- Requisits: - Tenir el Graduat en Educació Secundària obligatòria (GESO). 4.2.- Finalitats: Pàgina. 32
 33. 33. - Oferir una formació general i la preparació especialitzada necessària per accedir a estudis posteriors que poder ser: de formació professional (Cicles Formatius de Grau Superior). universitaris. - L’altra opció seria la d’incorporar-se al món laboral. 4.3.- Estructura: Consta de dos cursos, 1r i 2n de Batxillerat. Té 3 modalitats: - Modalitat de ciències i tecnologia (INS de l’Arboç) - Modalitat d’humanitats i ciències socials (INS de l’Arboç). - Modalitat d’arts (INS Baix Penedès, el Vendrell, tel. 977 667 082) (La tria d’una modalitat determinada, dóna preferència per accedir a estudis universitaris concrets; també les optatives cursades). 4.4.- Currículum del Batxillerat: - Currículum comú (matèries cursades per tot l’alumnat, independentment de la seva modalitat). Currículum diversificat (matèries de modalitat, optatives, treball de recerca, estada a l’empresa). a.- Matèries comunes i la seva assignació de crèdits en cada curs: Història Tutoria 1r BAT 2 2 2 3 2 2 - 2n BAT 2 2 3 2 2 1 Educació física Llengua catalana i literatura Lengua castellana y literatura Llengua estrangera Ciències per al món contemporani Filosofia i ciutadania Història de la filosofia 3 1 b.- Matèries de modalitat: Les matèries pròpies de cada modalitat, juntament amb les optatives, proporcionen a l’alumnat una dimensió especialitzada: el preparen i l’orienten cap a estudis posteriors o cap a determinades activitats professionals. En començar el batxillerat l’alumne/a escull una modalitat. L’alumnat ha de cursar, cada any, almenys tres de les matèries de la modalitat escollida, cadascuna d’elles amb una càrrega lectiva de 4 hores setmanals. b.1.- Modalitat de ciències i tecnologia. - Ciències de la terra I i II. Matemàtiques I i II. - Química I i II. Dibuix tècnic I i II. Pàgina. 33
 34. 34. - Biologia I i II. Física I i II. - Electrotècnia. Tecnologia industrial I i II. b.2.- Modalitat d’humanitats i ciències socials - Economia. - Historia de l’art. Economia de l’empresa I i II. - Literatura catalana. Grec I i II - Literatura castellana. Geografia - Literatura universal. Història del món contemporani. - Llatí I i II. Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II. c.- Matèries optatives: Poden ser: - Les matèries d’altres modalitats. Altres matèries: psicologia i sociologia, segona llengua estrangera i estada a l’empresa. d.- Treball de recerca: Durant el batxillerat els alumnes han de fer una investigació que es computarà entre les matèries de 2n de BAT. Aquest treball té com a finalitat que l’alumne/a aprengui a treballar de forma autònoma, estructurant un projecte, cercant informació i elaborant pas a pas un treball propi. Cada alumne tindrà un/a professor/a tutor/a que tutoritzarà el treball, i els departaments didàctics del centre són els encarregats d’oferir propostes de temes que l’alumne haurà de triar. 4.5 Específic curs 2010/2011:  En les tutories s’informarà quan s’ha de fer la preinscripció (normalment al maig) i la tria d’optatives.  En les tutories s’informarà del període de matrícula.  En les tutories s’informarà dels itineraris de les optatives.  En les tutories també s’informarà de les proves PAU. 4.6.- Sortides del Batxillerat: - Superades totes les matèries de Batxillerat, l’alumne/a rep el títol de Batxiller. - Possibilitats: - Si no s’ha aprovat les opcions són: Pàgina. 34
 35. 35. - Repetir fins que s’aprovi (màxim 4 cursos). - Fer un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM). - Incorporar-se al món laboral. - Si s’ha aprovat hi ha tres opcions: - Incorporar-se al món laboral. - Fer un cicle formatiu de grau superior (CFGS). - Anar a la Universitat. L’accés a la Universitat pot requerir la realització de proves d’accés (PAU), conegudes com la selectivitat. Actualment aquest aspecte està en procés de revisió i es preveuen modificacions. La normativa definitiva no existeix encara. Actualment a Catalunya hi ha estudis universitaris a 19 ciutats. Les universitats públiques catalanes són: - Universitat Rovira i Virgili (URV) Tarragona - Universitat de Barcelona (UB) Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Barcelona - Universitat Pompeu Fabra (UPF) Barcelona - Universitat de Girona (UdG) Girona - Universitat de Lleida (UdL) Lleida 5.- ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL. 5.1.- Definició: Referits a les arts i als idiomes. Estudis que preparen de manera especial en aquests camps, ampliant la formació del sistema escolar general. 5.2.- Tipus d'ensenyaments i centres on es poden cursar: 1) Música: estudi de diferents instruments (acordió, saxofon...): Escola Municipal de Música Pau Casals (El Vendrell). Tel. 977 663 306. També hi ha escoles de música dels primers nivells en alguns municipis de la nostra zona (Llorenç, Banyeres, Sant Jaume...). 2) Dansa: clàssica, contemporània i espanyola: Escola de Dansa Artemis (Tarragona). Tel. 977 218 626. 3) Art dramàtic: direcció d’escena i dramatúrgia, escenografia i interpretació: Institut del Teatre (Barcelona). Tel. 93 227 39 00. 4) Conservació i restauració de béns culturals: arqueologia, escultura...: Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns culturals de Catalunya (Barcelona). Tel. 93 354 69 92. 5) Arts plàstiques i disseny: ebenisteria artística, gràfica publicitària...: Escola d'Art de Tarragona. Tel. 977 211 253. 6) Idiomes: alemany, anglès, àrab...: Escola Oficial d'Idiomes (Tarragona). També pot fer-se en oferta limitada a l'Institut Baix Penedès. Pàgina. 35
 36. 36. 6.- ENSENYAMENTS ESPORTIUS 6.1. Definició Aquests ensenyaments s’ordenen en dos graus: el mitjà i el superior. El grau mitjà compren dos nivells: · el primer nivell porta a l’obtenció del certificat de primer nivell · el segon nivell condueix a l’obtenció del títol de tècnic o tècnica d’esport en l’especialitat cursada. Aquest títol és equivalent a tots els efectes als títols de grau mitjà de la Formació Professional. El grau superior condueix a l’obtenció del títol o tècnica superior d’esport en l’especialitat cursada. Aquest títol és equivalent a tots els efectes als títols de grau superior de Formació professional. 6.2. Requisits d’accès als ensenyaments esportius de grau mitjà - Tenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i superar una prova específica Si NO tens el graduat en Educació Secundària hauràs de fer una prova de caràcter general i una prova de caràcter específic. 6.3. Modalitats esportives Les modalitats esportives que s’ofereixen són: · Atletisme · Bàsquet · Futbol i futbol sala · Esports d’hiverns · Muntanya i Escalada 6.4 Específic curs 2010/2011:  En les tutories s’informarà de les proves d’accés i dels períodes de preinscripció i matrícula a les persones que estiguin interessades. 7.- ENSENYAMENTS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY 7.1. Definició una f La finalitat d’aquests estudis és proporcionar a l’alumnat formació artística de qualitat, alhora que garantir la qualificació dels futurs professionals. S’ordenen en: - Cicles de formació Específica de grau mitjà i s’obté el títol de Tècnic. - Cicles de Formació Específica de grau superior i s’obté el títol de Tècnic Superior. Els centres d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny són: Escoles d'art i superiors de disseny Escola superior de conservació i restauració de béns culturals de Catalunya Escoles d'art Centres autoritzats de grau superior d'arts plàstiques i disseny Pàgina. 36
 37. 37. 7.2. Requisits d’accés als ensenyaments esportius de grau mitjà - Tenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i superar una prova que consisteix a resoldre dos exercicis corresponents a l’àrea d’Educació visual i plàstica. Si NO tens el graduat en Educació Secundària hauràs de fer una prova que consta de dues parts: 1. De caràcter general 2. De caràcter específic 7.3 Específic curs 2010/2011:  En les tutories s’informarà de les proves d’accés i dels períodes de preinscripció i matrícula a les persones que estiguin interessades. ACTIVITATS DE REPÀS A) Respon a les següents qüestions relacionades amb la finalització de l’ESO: 1. No tinc el graduat escolar què puc fer amb 16 anys? 2. Si no tinc el graduat escolar de l’ESO i vull fer un cicle formatiu de grau mitjà, què he de fer? 3. Si tinc el títol de l’ESO i vull formar-me laboralment, quin és el camí adient? 4. Si ja he complert 18 anys i no tinc el títol de l’ESO, què puc fer per treure’m aquest títol? B) Respon a les següents qüestions relacionades amb la informació del batxillerat. 1. Com puc accedir al batxillerat? Cita dues formes d’accedir-hi. 2. La durada del batxillerat és de: a) un curs b) dos cursos b) Si tinc problemes puc estar-hi fins a quatre cursos c) Si decideixo treballar i fer el batxillerat nocturn puc estar fins a sis cursos d) Cap de les anteriors respostes és bona 3. Quines modalitats podré estudiar en el meu centre? 4. Des de qualsevol batxillerat es pot accedir a qualsevol carrera? a) SI b) NO 5. Acabes d’aprovar el batxillerat, i ara què pots fer? (Cita al menys tres coses Pàgina. 37
 38. 38. diferents) 6. Quines són les modalitats que es podran escollir amb la nova llei d’educació LOE? 7. Per fer algunes d’aquestes carreres universitàries indica quins modalitat de batxillerat et convindria fer? CARRERA Biologia Economia Enginyeria informàtica Filologia anglesa Medicina Veterinària Treball social Telecomunicacions Biblioteconomia i documentació Entrenador d’esports MODALITAT DE BATXILLERAT 8. Com s’anomenen els tres tipus de matèries que es cursen a batxillerat? 9. Quin títol s’obté si s’aprova el batxillerat? 10.Quines sortides professionals o escolars es poden fer en acabar el batxillerat? 11. Què volen dir les sigles PAU? 12.Com puc accedir al cicle formatiu de grau superior? 13.En quin centre educatiu pots fer el batxillerat artístic? 14.Si has suspès 4 matèries de 1r de batxillerat què pots fer el curs següent? 15.Quins són els estudis anomenats de règim especial? 16.Què és la nota de tall? 17. Si deixes el batxillerat en acabar 1r o sense finalitzar el 2n què pots fer ? C) Respon a les següents qüestions relacionades amb la informació dels cicles formatius de Grau Mitjà 1. Quin títol s’ha de tenir per poder estudiar un cicle formatiu? 2. Quina durada acostumen a tenir? 3. Aquesta durada és la mateixa per tots els cicles formatius? Pàgina. 38
 39. 39. 4. Quins cicles formatius pots estudiar a l’Institut Andreu Nin? 5. Quin títol s’obté si s’aprova el cicle formatiu? 6. Quines sortides professionals o escolars poden fer-se en acabar i aprovar el cicle formatiu de grau mitjà? 7. Es pot estudiar després el cicle formatiu de grau superior? SÍ o NO 9. Es pot passar directament d’un cicle formatiu de grau mitjà a un cicle formatiu de grau superior? Com? 10. Quin cicle formatiu de grau mitjà haig d’estudiar per fer el cicle formatiu de grau superior d’educació infantil? 11. Si haguessis de fer un cicle formatiu de grau mitjà quin triaries i en quin centre educatiu i localitat més propera el pots estudiar? 12. Si vols fer un cicle formatiu de grau mitjà de caracterització en acabar pots fer un altre cicle formatiu de grau mitjà d’una altra família? 13. Anomena sis famílies professionals. 14. En quins Instituts de la província de Tarragona es pot fer CFGM de comerç? Quin és el més proper? D) Respon a les següents qüestions relacionades amb la formació ocupacional: Programes de qualificació professional inicial (PQPI) 1. Què és un PQPI? 2. Què hi ha més teoria o pràctica? 3. Què es pot fer després? Es pot accedir a un cicle formatiu ? Com? 4. Si vols fer un PQPI de perruqueria: on els pots fer? En quin centre? 5. A qui van destinats els PQPI? 7.Anomena tres centres propers a l’Arboç on es puguin cursar els PQPI? 8. Quin és el requisit d’accés a la prova d’accés de cicle formatiu de grau mitjà? 9. Quins cursos es poden fer al PTT de Vilafranca del Penedès? 10. Quin programa de transició al treball (PTT) es pot cursar al Baix Penedès? Pàgina. 39
 40. 40. E) POSA EN JOC ELS TEUS CONEIXEMENTS. Hauràs de simular que ets un orientador/a i ajudar a escollir un itinerari acadèmic a la Maria i al Moisés que fan 4t d’ESO. 1) La Maria viu al Vendrell. Des de petita ha participat en moltes competicions i és una bona atleta. És oberta i participativa. Vol estudiar alguna cosa referent al món de l’esport i la competició. 2) En Moisés viu a Llorenç. El seu interès per la ciència no ha fet més que créixer amb el temps. Li agrada experimentar amb elements del seu voltant i estudiarne l’evolució. Vol seguir estudiant la natura. Has d’informar-los de l’itinerari acadèmic en cada una de les alternatives d’estudi que podrien fer. Possibles centres on fer-ho. Quina és la solució més adequada segons tu? 5.3. Recurs específic per a les tutories: “Saps què faràs el curs que ve?” SAPS QUÈ FARÀS EL CURS QUE VE? Nom i cognoms:_____________________________________ Curs: 4t ESO. Grup: ____ Respon les següents preguntes (sigues el màxim de sincer/a possible, perquè les teves respostes ens serviran per a orientar-te una mica més sobre el que hauries de fer el curs vinent): Pàgina. 40
 41. 41. 1- Com et sents quan penses en el futur? Per què? (encercla l’opció triada) Confiat/da Inquiet/a Desconcertat/da Perquè ............ 2. Creus que aprovaràs 4t d’ESO aquest curs? (encercla l’opció triada) SÍ NO No ho sé 3- Tens previst obtenir el graduat en ESO, potser repetint 4t, o ho veus gairebé impossible? (fes una creu en l’opció triada)  Algun any, segur que sí  Ho veig impossible 4- De què t’agradaria treballar, quan siguis gran? 5- És necessari que facis algun tipus de curs o obtinguis alguna titulació per a poder treballar d’allò que vols? SÍ NO No ho sé Explica el que hauries d’estudiar, concretant al màxim, abans de poder treballar d’allò que vols (començant des del final d’aquest curs). 6- Què tens previst fer l’any que ve? (fes una creu en l’opció prevista i respon només les preguntes de l’opció que has marcat; passa, després, a la pregunta 7)  6.1. TREBALLAR 6.1.1. Treballar de què? 6.1.2. On? 6.1.3. Tens garantit que hi podràs treballar? conegut o familiar que hi treballa, ...) Per què? (perquè tens un  6.2. REPETIR 4t D’ESO 6.2.1. A l’institut de l’Arboç? 6.2.2. En un altre institut? Per què?  6.3. ESTUDIAR UN CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ 6.3.1. Quin cicle? 6.3.2. Saps en quina família està inclòs aquest cicle? En quina? 6.3.3. Saps on hauràs d’anar a estudiar-lo? (en quina ciutat i/o institut?)  6.4. ESTUDIAR BATXILLERAT 6.4.1. Quina modalitat de batxillerat? 6.4.2. En quin centre? 6.4.3. Tens previst seguir estudiant després del batxillerat? Què? 6.4.4. Estàs informat sobre si, efectivament, la modalitat de batxillerat triada et permet fer els estudis posteriors desitjats? On ho has consultat? 6.4.5. Estàs informat si són necessàries o influiran d’alguna manera les optatives cursades a batxillerat a l’hora de poder accedir als estudis Pàgina. 41
 42. 42. posteriors que desitges fer? On ho has consultat?  6.5. ESTUDIAR UN CURS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL (PQPI) 6.5.1. Quin tipus de formació t’interessa? 6.5.2. Estàs interessat en algun curs concret, del que t’hagin parlat? 6.5.3. Saps en quin municipi i en quin centre es fa?  6.6. ESTUDIAR ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL (arts o idiomes) 6.6.1. Quin tipus d’estudi t’interessa? 6.6.2. Saps en quin municipi i en quin centre es fa? 6.6.3. Estàs informat sobre si cal fer alguna prova d’accés? 6.6.4. Estàs informat sobre si demanen algun altre requisit (edat mínima, graduat d’ESO,...)? 7.- En el cas que el que vulguis fer l’any que ve impliqui desplaçar-te: 7.1. Saps com desplaçar-thi? 7.2. Tens previst viure en una residència propera al lloc d’estudi o alguna alternativa semblant que t’estalviï el transport diari? 8.- De què creu que depèn la teva elecció? (Encercla les dues raons que et semblem més importants, i justifica la teva elecció). 8.1. Del meu rendiment acadèmic. 8.2. Dels meus interessos i la professió que vull exercir en el futur. 8.3. Del que han dit els meus pares. 8.4. Del que diuen els meus professors i professores o el tutor/a. 8.5. Altres:...................... Perquè: ........... 9.- Què et preocupa més de l’elecció que hauràs de fer? (Encercla les dues raons que et preocupen més. Justifica-ho.) 9.1. Desconèixer l’opció que prendré. 9.2. Desconèixer les sortides professionals dels diferents estudis. 9.3. El desacord amb els meus pares. 9.4. Altres:...................... Perquè: ........... 5.4. Recurs específic professional. per a les tutories. Dossier d’orientació Curs escolar 2013-2014 Tutories: ESO 4 BLOC TEMÀTIC orientació acadèmica – professional Títol de la sessió: Dossier alumne orientació professional Data: Pàgina. 42
 43. 43. Per què fem aquesta sessió? majoria de persones. d’informació, totes elles relacionades amb aspectes molt vinculats a l’èxit en l’opció triada, o a la satisfacció en aquesta decisió. si no és així, seguint les passes d’aquest exercici, obtindràs una decisió meditada respecte al teu futur acadèmic a curt termini. 1. El teu rendiment acadèmic, recollit a les notes que portes en les diferents matèries de l’ESO. 2. El teu perfil psicològic, recollit a l’informe d’orientació que tens. 3. Les característiques de les diferents àrees de coneixement que hauràs de valorar per triar l’opció que finalment desenvolupis. LES ÀREES DE CONEIXEMENT DE LES OPCIONS DE BATXILLERAT I FAMÍLIES PROFESSIONALS DELS CICLES FORMATIUS lloc mirarem quines són les àrees de coneixement, es a dir, les grans agrupacions de matèries en les que estarien inclosos els estudis de batxillerat i els de cicles formatius pels quals hauràs d’optar en acabar aquest curs. Àrees de coneixement Ciències de la natura experimentació, investigació i demostració de fenòmens de la natura. Ex.: botànica, conservació del medi natural, agricultura, ramaderia, navegació, pesca i transport marítim, topografia, tècniques de laboratori, ciències ambientals, astrofísica, biologia... Pàgina. 43
 44. 44. Ciències de la salut activitats relacionades amb la prevenció, diagnòstic i tractament de la salut. Ex,: medicina, infermeria, fisioteràpia, dietètica, òptica i optometria, odontologia, anàlisi clíniques, farmàcia, veterinària... Ciències socials servei d’atenció a altres persones, ensenyament o difusió de la informació. Ex,: mestre/a, pedagogia, psicologia, advocacia, periodisme, publicitat, relacions públiques, informació turística, ciències polítiques, treball social... Humanitats activitats relacionades amb l’estudi de les llengües i els valors humans. Ex,: filologia, història, traducció, biblioteconomia, crítica literària, literatura, periodisme, filosofia, antropologia, geografia... Artístic feines que comporten creativitat, disseny, restauració, expressió artística. Ex,: dibuix, pintura, disseny, arts gràfiques, realització audiovisual, multimèdia, fotografia, joieria, arts i espectacles, interpretació, música, escultura, belles arts, història de l’art... Tecnologia activitat orientades a l’obtenció de productes, la construcció, les telecomunicacions... Ex,: enginyeria, arquitectura, aeronàutica, delineació, informàtica, telemàtica, imatge, so, fabricació i producció, automoció, física, electrònica, química, matemàtiques... Àrea d’administració i comercial tasques d’oficina i/o relacionades amb la venda, els negocis i la vida empresarial. Ex,: administració, secretariat, comptabilitat, atenció telefònica, recepció, relacions laborals, venda, màrqueting, comerç exterior, turisme... Gestió i pràctica de l’esport Promoció i realització de l’esport i activitats a l’aire lliure. Ex,: entrenament esportiu, guia de muntanya, animació esportiva, monitor, esport professional... LES ÀREES DE CONEIXEMENT DE LES OPCIONS DE BATXILLERAT I FAMÍLIES PROFESSIONALS DELS CICLES FORMATIUS Pàgina. 44
 45. 45. interessants i, tot seguit, les que penses que potser et resultarien menys atractives. t’agradaria enfocar la teva trajectòria acadèmica a partir d’ara. Completa la següent taula amb ocupacions o matèries relacionades amb aquestes àrees. Taula 1 1a àrea d’elecció 2a àrea d’elecció 3a àrea d’elecció NOM ÀREA Professions o estudis I ara a la taula següent fes constar les tres àrees que penses que et resultarien menys atractives i vers les quals, en principi, no estaries disposat/da a començar una formació. Taula 2 1a àrea rebutjada 2a àrea rebutjada 3a àrea rebutjada NOM ÀREA Professions o estudis EL MEU RENDIMENT ACADÈMIC El teu rendiment acadèmic en les diferents matèries et pot orientar sobre la facilitat o dificultat que tens en l’aprenentatge de diferents àrees acadèmiques, a més d’ajudar-te a reflexionar sobre la relació entre rendiment, motivació i grau de dedicació. -li la puntuació corresponent a cada matèria, en funció del resultat general de les teves notes en les assignatures relacionades: Pàgina. 45
 46. 46. Notes Puntuacions Insuficient, no aprovat 0 Aprovat Bé Notable Excel·lent 5 6 8 10 Taula 3 RENDIMENT ACADÈMIC Matèria Puntuació Llengua Catalana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua estrangera Ciències de la naturalesa Ciències socials Matemàtiques Tecnologia Educació visual i plàstica Música Educació física El teu rendiment en una matèria determinada està condicionat per la teva capacitat per adquirir aquells coneixements concrets, però també, i molt, per la teva dedicació i treball personal. Un bon rendiment acadèmic SEMPRE comporta dedicació i esforç ( mantenir l’atenció a classe, comprensió dels continguts, resolució de dubtes, planificar l’estudi, destinar hores a estudiar, etc..) EL MEU PERFIL PSICOLÒGIC( quines capacitats i habilitats tinc?) Pàgina. 46
 47. 47. És bo que coneguis el nivell de desenvolupament de les teves capacitats per a poder saber en quin tipus d’estudi i/o professió podràs tenir major èxit o bé en quins t’hauries d’esforçar més. -li la puntuació que correspongui al teu nivell per a cada capacitat, segons la següent taula: Taula 4 Habilitats Molta Dificultat Alguna Normal Alguna Facilitat Molta dificultat dificultat facilitat facilitat 0-2 2-3 3-4 5-6 6-7 7-8 9-10 Raonament verbal Habilitat per a raonar amb conceptes verbals, entendre explicacions orals, fer redaccions... Aptitud numèrica Habilitat per a raonar amb material quantitatiu, calcular, entendre i resoldre problemes numèrics, etc... Raonament abstracte Capacitat per a resoldre problemes, per establir conclusions causa-efecte correctes. Pàgina. 47
 48. 48. Relacions espacials Habilitat per a treballar mentalment amb formes, estructures, figures, imaginar espais... Raonament tècnic Capacitat per entendre principis físics i mecànics, entendre funcionament d’aparells i màquines... Velocitat i precisió perceptiva Habilitat per a mantenir l’atenció en tasques rutinàries i detectar detalls ràpidament EL MEU PERFIL PSICOLÒGIC( quina és la meva manera de ser?) La teva manera de ser facilita que et comportis d’una forma determinada o una altra. Conèixer la teva personalitat t’ajudarà a saber en quin tipus de tasca et trobaràs més a gust. característiques de cada casella que defineixen el teu perfil psicològic (la teva manera de ser). anera de ser Pàgina. 48
 49. 49. Taula 5 PERSONALITAT Introversió Extraversió alta Inhibició, només t’obres amb persones de confiança T’agrada la gent però prefereixes relacionar-te amb amics. grups reduïts grup. activitats tranquil·les Ets molt sociable i t’agrada molt parlar amb la gent, encara que siguin desconeguts. d’actuar ràpid de tant en tant contacte amb els altres. activitats molt intenses i variades. Estabilitat emocional Et prens les coses amb molta calma, i les teves reaccions són lentes. nivell de control emocional. manifestar fortament les teves emocions Inestabilitat o ansietat De vegades pots perdre els nervis. preocupen molt. costat dormir per les preocupacions. normalment ets capaç de controlar-la. Sovint tens molt nervis i preocupacions. s problemes sent que tot sortirà malament. per dormir, mals de cap, mals de panxa o et suen les mans. fas malament. moltes situacions. Caràcter tou Gairebé mai t’enfrontes als altres, prefereixes donar la raó a discutir. Caràcter dur De vegades, encara que et costi, t’enfrontes als altres per defensar les teves idees. T’enfrontes sovint als altres, i de vegades t’agrada provocar-los. Pàgina. 49
 50. 50. altre prengui les decisions. persona molt agradable, càlida i cordial. De tant en tant prefereixes ser tu qui mani o decideixi. ser dirigit. dels altres no t’importen gaire. ets fred o freda. coses prohibides. El meu perfil és: EL MEU PERFIL PSICOLÒGIC( quines són les meves preferències vocacionals?) El teu grau de motivació vers diferents àmbits d’activitat t’ajudarà a triar els estudis relacionats amb les activitats que et poden agradar més. Numera els següents àmbits d’activitats de l’10 ( el que més t’agrada i en el que has obtingut la puntuació més elevada) al 1 (el que menys t’agrada, és a dir, en el que has puntuat més baix). Pots repetir la puntuació si en dos àmbits mostres una preferència igual. Taula 6 PREFERÈNCIES VOCACIONALS Àmbits Aire lliure Totes aquestes que et realitzen a l’exterior, al carrer o en contacte amb la natura i els animals. Tècniques Totes les que impliquin l’ús de mecanismes, eines, aparells, ja sigui per dissenyar o desenvolupar projectes, o per instal·lar-los, reparar-los, etc. Càlcul Totes les activitats que impliquin relacionarse amb informació quantitativa i numèrica. Científiques Totes les que necessitin de l’experimentació, investigació i estudi de lleis dels fenòmens de l’entorn. Persuasives Comunicació amb persones, ja sigui per vendre, per negociar, per informar, o bé per ensenyar o aconsellar. Artístiques Gust per relacionar-se amb la creativitat, el disseny, la composició plàstica, la forma i el color. Ordre Estudis i professions relacionades Jardineria, horticultura, ramaderia, guia de muntanya, guia turístic/a, topografia, geologia, enginyeria, policia, etc. Mecànica, soldadura, instal·lacions elèctriques, enginyeria, delineació, arquitectura, etc. Economia, comptabilitat, finances, assegurances, estadística, tècniques comercials, caixer/a, enginyeria, etc. Física, química, biologia, meteorologia, tècniques de laboratori, matemàtiques, medicina, biotecnologia, psicologia, etc. Direcció de persones o lideratge, vendes, assessoria comercial, màrqueting, telemàrqueting, relacions públiques, magisteri, psicologia, dret, periodisme, publicitat, etc Pintura, dibuix, disseny, escultura, ceràmica, teatre, cine, escenografia, decoració, etc. Pàgina. 50
 51. 51. Literàries Totes les que tenen a veure amb el llenguatge i l’escriptura. Musicals Activitats d’alguna manera relacionades amb la creació, interpretació, promoció i o venda de música i/o instruments musicals. Assistencials Les que impliquen donar algun servei, ajut o suport a altres persones. Administratives Gust per tot allò relacionat amb la gestió de documentació i tasques d’oficina. Novel·lista, redacció de textos o articles, traducció i interpretació, correcció de textos, filologia, critica literària, edició de llibres, biblioteconomia i arxiu, comunicació, dret, periodisme, etc. Composició musical, interpretació, concertista, direcció d’orquestra, ball, cant, edició musical, promoció musical, producció musical, etc. Medicina, psicologia, magisteri, infermeria, treball social, educació social, fisioteràpia, mediació, etc Administració i gestió d’empreses, dret, tècniques administratives, recepció, arxiu, gestió de personal, etc. A continuació veurem quins són els àmbits concrets pels que mostres una major preferència i també aquells pels quals manifestes un major rebuig. preferència. Així com els estudis i activitats professionals concretes que s’hi desenvolupen i que siguin del teu interès. Taula 7 1r àmbit preferent 2n àmbit preferent 3r àmbit preferent NOM ÀMBIT Professions o estudis mostres un major rebuig, així com els estudis i activitats professionals concretes que s’hi desenvolupen i que no serien del teu interès. Taula 8 1r àmbit rebutjat 2n àmbit rebutjat 3r àmbit rebutjat NOM ÀMBIT Pàgina. 51
 52. 52. Professions o estudis RESUM Ara intentem tenir tota la informació junta per tal de relacionar totes les dades i poder valorar més adequadament les teves decisions de formació a partir d’ara. analitzat per obtenir un resum del teu perfil. Taula 9 CAPACITATS I HABILITATS Les més altes Les més baixes RENDIMENT ACADÈMIC Matèries amb millor rendiment Matèries amb pitjor rendiment LA MEVA MANERA DE SER Aspectes més característics Els entorns i les activitats més adients per mi PREFERÈNCIES VOCACIONALS Àmbits que més em motiven Àmbits que menys em motiven Pàgina. 52
 53. 53. LES ÀREES DE CONEIXEMENT Les que em sembla que voldria estudiar Les que em sembla que no voldria estudiar PRENEM DECISIONS Fem ara una transformació de tot el teu perfil a informació numèrica, a fi de fer més fàcil veure les conclusions i prendre una decisió més encertada. apartats que hem treballat anteriorment. Com veuràs hi són totes les àrees de coneixement i, en cadascuna, obtindràs una puntuació resum de la teva adequació en aquella àrea. La puntuació anirà de 0 a 10 i la pots interpretar igual que la puntuació en un examen. obtenir les puntuacions és la següent: Capacitats rellevants: Suma les puntuacions donades a la taua 4 per a cadascuna de les habilitats valorades i divideix el resultat pel nombre d’habilitats. o Exemple: Raonament abstracte=5+raonament verbal7+raonament numèric=8. o Total=20/3=6,6 Habilitats rellevants Raonament abstracte Raonament Verbal Raonament numèric Preferències Vocacionals: Traspassa les puntuacions que has donat a cada àmbit en la taula 6 i divideix pel nombre d’àmbits. o Exemple: Aire lliure = 1+assistencials = 8 + literàries = 4. o Total=13/3=4,3 Preferències Pàgina. 53
 54. 54. Aire lliure Assistencials Literàries Nivell Acadèmic: Suma les puntuacions donades a la taula 3 per a cadascuna de les matèries exposades en cada apartat i divideixes el resultat pel nombre d’assignatures. o Exemple: Matemàtiques = 5+tecnologia = 8 + ciències de la natura = 5. o Total=18/3=6 Nivell acadèmic Matemàtiques Tecnologia Ciències de la natura Puntuació total: Per cada entorn de treball obtindràs la Puntuació Total sumant les 3 puntuacions obtingudes a cada fila per a cada apartat i dividint-la entre 3. Taula 10 ÀREA CONEIXEMET Ciències de la natura Ciències de la salut Ciències socials Humanitats DE HABILITATS RELLEVANTS Raoname nt abstracte Aptitud verbal Aptitud numèrica Raoname nt tècnic Raoname nt abstracte Aptitud verbal Aptitud numèrica Velocitat i precisió Raoname nt abstracte Aptitud verbal Aptitud numèrica Velocitat i precisió Raoname nt abstracte Aptitud verbal PREFERÈNCIES RENDIMEN T Aire lliure Ciències naturals Científiques Matemàtiques Tècniques P. TOTAL Llengua catalana Literàries Científiques Ciències naturals Assistencials Matemàtiques Persuasives Llengua catalana Literàries Assistencials Ciències socials Administrativ es Literàries Llengua catalana Llengua castellana Càlcul Assistencials Llengua catalana i Li. Literàries Llengua castellana i Li. Pàgina. 54
 55. 55. Tecnologia Àrea administrati va i comercial Gestió i pràctica de l’esport Administrativ es Artístiques Llengua estrangera Educació visual i plàstica Musicals Música Tècniques Tecnologia Administrativ es Tècniques Tecnologia Càlcul Matemàtiques Científiques Educació visual i plàstica Administrativ es Ciències socials Aptitud numèrica Aptitud verbal Velocitat i precisió Raoname nt abstracte Càlcul Matemàtiques Literàries Llengua catalana Llengua castellana Educació física Aptitud verbal Raoname nt tècnic Velocitat i precisió Artístic Velocitat i precisió Raoname nt abstracte Raoname nt espacial Raoname nt tècnic Velocitat i precisió Raoname nt abstracte Aptitud numèrica Raoname nt espacial Raoname nt tècnic Velocitat i precisió Raoname nt abstracte Tècniques Aire lliure Ciències socials Persuasives La puntuació total per a cada àrea de coneixement, la pots interpretar com la nota d’un examen. Si és inferior a 5 vol dir que el teu perfil no s’adequa gaire, i quan més alta sigui voldrà dir major adequació. Mirant cada apartat de la taula pots fer-te una idea de les raons per les quals el teu perfil obté una alta, una mitjana o una baixa adequació en cada àrea. CONCLUSIONS Pàgina. 55
 56. 56. Ara considerem de forma conjunta tota la informació que hem analitzat. A més d’observar les àrees de coneixement per a les que posseeixes un perfil adequat, analitzarem si coincideixen amb la teva manera de ser. -les a la taula 11. teva manera de ser al tipus d’activitat i tipus d’entorn de cada àrea. Exemple: si t’agrada la feina en solitari i ets nerviós potser l’àrea comercial no seria la més adequada a la teva personalitat. eva manera de ser. Taula 11 Àrees coneixement de Puntuació taula 10 La meva Valoració manera de ser taules 1 i 2 Conclusió Ciències de la natura Ciències de la salut Ciències socials Humanitats Artístic Tecnologia Administrativa comercial i Gestió i pràctica de l’esport ABANS DE PRENDRE UNA DECISIÓ 1. Pensa com pots superar els aspectes on tens dificultats per seguir les opcions formatives que siguin més adients al teu perfil 2. Recerca informació: a. Un cop tinguis les àrees de coneixement més ajustades al teu perfil, et proposem fer una recerca d’informació sobre les possibilitats acadèmiques Pàgina. 56
 57. 57. de que pots disposar L’elecció d’una carrera professional. Introducció (justificació,perquè?) 1. Què vull estudiar i per què?(Definició del camp o carrera o professió i la descripció dels estudis.) 2. Quin tipus de batxillerat he de triar per arribar a aquest camp professional.(Quin batxillerat,matèries troncals,optatives,de modalitat...) 3. Pla d’estudis de la carrera i/o professió.(matèries,nota de tall del últim curs.) 4. Camp de treball de les persones que fan aquests estudis.(On,sous,horaris,tipus de feina que desenvolupen...) 5. Preparar una entrevista a un professional i a un alumne d’aquests estudis. 6. Complements de formació. (Postgraus,màsters...) 7. Bibliografia. Pàgina. 57
 58. 58. 5.5. Presentació del batxillerat. ESTUDIS DE GRAU PAU BATXILLERAT CFGS PROVA D'ACCÉS CFGM Pàgina. 58
 59. 59. Estructura del Batxillerat - Consta de 2 cursos - 3 modalitats: · Modalitat de ciències i tecnologia · Modalitat d’humanitats i ciències socials INS l’Arboç · Modalitat d’arts INS Baix Penedès INS Milà i Fontanals Currículum del Batxillerat - Matèries comunes - Matèries de modalitat - Matèries optatives Pàgina. 59
 60. 60. Matèries comunes 30 h 30 h TREBALL DE RECERCA MODALITATS DEL BATXILLERAT -Humanitats i ciències socials - Ciències i Tecnologia segons les matèries escollides ITINERARIS - Humanitats Ciències Socials C. Socials i humanitats C. de la Salut Científico-tècnic C. de la Salut i cientificotecnològic Pàgina. 60
 61. 61. Matèries de modalitat (exemple d’itinerari científico-tècnic) · Modalitat de ciències i tecnologia · Per a ARQUITECTURA, ENGINYERIA, FÍSICA… · ITINERARI D’OPTATIVES (ORIENTATIU) · No es pot cursar qualsevol matèria II, sinó s’ha fet la matèria I corresponent. Per exemple, no podem fer Biologia II, sinó s’ha fet la Biologia I. · Es poden escollir altres optatives, sobretot a la quarta franja, però això està condicionat molt pel que es vulgui estudiar després. Matèries de modalitat (exemple d’itinerari ciències de la salut o biosanitari) · Modalitat de ciències i tecnologia · Per a CIÈNCIES AMBIENTALS, INFERMERIA, MEDICINA… · ITINERARI D’OPTATIVES (ORIENTATIU) · L’opció de fer altres optatives a la quarta franja queda molt reduïda (s’hauria de valorar cas a cas, individualment). Pàgina. 61
 62. 62. Matèries de modalitat (exemple d’itinerari d’humanitats) · Modalitat d’humanitats i ciències socials · Per a FILOLOGIA, HISTÒRIA, TRADUCCIÓ … · ITINERARI D’OPTATIVES (ORIENTATIU) · Es poden escollir altres optatives, sobretot a la quarta franja, però això està condicionat molt pel que es vulgui estudiar després. Matèries de modalitat (exemple d’itinerari de ciències socials) · Modalitat d’humanitats i ciències socials · Per a ECONOMIA, HISTÒRIA, EMPRESARIALS … · ITINERARI D’OPTATIVES (ORIENTATIU) · Es poden escollir altres optatives, sobretot a la quarta franja, però això està condicionat molt pel que es vulgui estudiar després. Pàgina. 62
 63. 63. Oferta de matèries optatives · Psicologia i sociologia: només a 1r de BAT · Estada a l’empresa: a 1r de BAT · Segon idioma (francès): a 2n de BAT · Oferta pròpia del centre: Mecànica (només a 1r de BAT) TREBALL DE RECERCA · En el batxillerat, l’alumnat ha de consolidar la competència en recerca. · En el currículum de l’alumnat figura també la matèria de treball de recerca. · Es fa entre primer (2n i 3r trimestre) i segon, però computa a segon · Assistits per un tutor/a (no el del grup). · 10% nota final del batxillerat. Pàgina. 63
 64. 64. ESTRUCTURA DE LES PAU Batxillerat LOE PAU: proves d’accés a la universitat ARTS CIÈNCIES I TECNOLOGIA HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS Fase general (Obligatòria) · Llengua Catalana i literatura · Llengua castellana i literatura Fase específica (optativa) · un màxim de tres matèries de modalitat a triar · Llengua estrangera · Història o Història de la filosofia · Una matèria de modalitat a triar Nota d’accés Qualificació de la fase general (FG) Nota d’admissió NOTA D’ACCÉS Com es calcula? NOTA D’ACCÉS = 0,6 · Nota del batxillerat + 0,4 · Nota de la fase general Qualificació de la fase específica (FE, opcional) Mínim ≥ 4 NOTA D’ADMISSIÓ Com es calcula? NOTA D’ADMISSIÓ = Nota d’accés + a· M1 + b ·M2 - a i b són paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2) M1 i M2 (les dues millors notes obtingudes en la fase específica tenint en compte les ponderacions) Nota màxima que es pot treure en la FG (10 punts) i en la FE (4 punts) = 14 punts Pàgina. 64
 65. 65. Exemple 1 FG: Fase general FE: Fase específica CP: coeficient de ponderació (0,2 o 0,1) Aquest estudiant vol estudiar MEDICINA FG FE Llengua castellana Llengua catalana Anglès Filosofia Física PAU FG Expedient batxillerat 5,00 7,50 6,00 7,50 4,50 6,100 7,80 Nota d'accés FG CP Química 6,50 Biologia 8,50 Dibuix tècnic 5,00 Matèries ponderades 0,2 0,2 - 1,30 1,70 3,000 7,120 Matèries ponderades FE Nota d'accés FG 3,000 7,120 NOTA D'ADMISSIÓ 10,120 FG: Fase general FE: Fase específica CP: coeficient de ponderació (0,2 o 0,1) Exemple 2 Aquest estudiant vol estudiar BIOMEDICINA FG FE Llengua castellana Llengua catalana Anglès Història Biologia PAU FG Expedient batxillerat 7,00 5,50 6,00 7,50 8,50 6,900 Nota d'accés FG CP Química 6,50 Física 4,50 Matemàtiques 5,00 Matèries ponderades 0,2 0,2 0,1 1,30 0,50 1,800 7,440 7,80 Matèries ponderades FE Nota d'accés FG 1,800 7,440 NOTA D'ADMISSIÓ 9,240 Pàgina. 65
 66. 66. FG: Fase general FE: Fase específica CP: coeficient de ponderació (0,2 o 0,1) Exemple 3 Aquest estudiant vol estudiar INFERMERIA FG FE Llengua castellana Llengua catalana Anglès Filosofia Biologia PAU FG Expedient batxillerat 7,00 6,50 6,00 7,50 4,50 6,300 7,80 Nota d'accés FG CP Química 6,50 Biologia 8,50 Matemàtiques 5,00 Matèries ponderades 0,2 0,2 0,1 1,30 1,70 0,50 3,000 7,20 Matèries ponderades FE Nota d'accés FG 3,000 7,200 NOTA D'ADMISSIÓ 10,200 FG: Fase general FE: Fase específica CP: coeficient de ponderació (0,2 o 0,1) Exemple 4 Aquest estudiant vol estudiar HISTÒRIA DE L’ART FG FE CP Llengua castellana 7,00 Llengua catalana 6,50 Anglès 6,00 Filosofia 7,50 Grec 8,50 PAU FG 6,700 Expedient batxillerat 8,200 Dibuix artístic 6,50 Geografia 5,00 Disseny 7,00 Matèries ponderades 0,2 0,2 0,1 Nota d'accés FG 1,30 1,00 0,70 2,300 7,600 Matèries ponderades FE Nota d'accés FG 2,300 7,600 NOTA D'ADMISSIÓ 9,900 Pàgina. 66
 67. 67. PREGUNTES · Qüestió 1. Com puc saber la ponderació (0,2 0 0,1) de les matèries de modalitat que he escollit? · Qüestió 2. Com puc saber quins CFGS o quines matèries de Batxillerat són les més adients per cursar un estudi de grau en concret? · Qüestió 3. Notes de tall del curs passat? https://accesnet.gencat.cat 5.6. Orientació específica al PQPI. Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) faciliten l’inici d’un itinerari professional i formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa. Aquests programes tenen com a objectius: • proporcionar formació professional elemental que faciliti la incorporació laboral en un sector professional, • desenvolupar actituds i competències que contribueixin al creixement personal i a la inserció social i laboral, • ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa i la formació al llarg de la vida. A qui s’adrecen Els PQPI es dirigeixen a joves més grans de 16 anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del 31 de desembre de l’any d’inici del programa) i, prioritàriament, a menors de 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO. Els PQPI permeten: • accedir al món laboral, • continuar la formació professional • en un cicle formatiu de grau mitjà, • treballar i continuar estudiant, • obtenir el graduat en ESO. Pàgina. 67
 68. 68. Estructura dels programes Els PQPI s’estructuren en mòduls obligatoris (mòduls A i B) i mòduls voluntaris (mòduls C). Mòduls A. Mòduls de formació professional específica (entre 400 i 770 hores) • Mòduls de formació professional de nivell 1, del Catàleg de qualificacions professionals • Formació pràctica en empreses (FCT), entre 150 i 250 hores • Projecte integrat, entre 30 i 60 hores Mòduls B. Mòduls de formació general (entre 240 i 550 hores) • Desenvolupament i recursos personals • Coneixement de l’entorn social i professional • Aprenentatges instrumentals bàsics • Tutoria Mòduls C. Mòduls voluntaris Aquests mòduls permeten obtenir el graduat en educació secundària, sempre que es tinguin aprovats els mòduls obligatoris. En general, es cursen en els centres de formació de persones adultes. D’acord amb la formació prèvia, pot ser que l’alumnat hagi de fer mòduls preparatoris complementaris o bé que estigui exempt de fer algun dels mòduls C. Pàgina. 68
 69. 69. Pàgina. 69

×