Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Revista Culturism & Fitness nr. 203 (8/2009)

2,365 views

Published on

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Revista Culturism & Fitness nr. 203 (8/2009)

  1. 1. director: CRISTIAN DULGHERU l nr. 8 (203) 2009 l 1,50 lei l www.efitness.ro &FITNESSDiet` Orevolu]ionar` .RPost-obosireamuscular` MVitamina D IS REmo]iede toamn` U LT U C P O T
  2. 2. SILUET Bilan] 2009 O CUPRINS MAGAZINUL Adunarea de Alegeri Generale 2009 . . . . .8 {i n acest an, ne-am str`duit s` ]inem aproape cititorii revistei [i REDIS BAR NOU .R ai site-urilor noastre [i am ncercat s` oferim cele mai bune servicii CM de juniori clien]ilor care au ales suplimentele Redis Nutri]ie. Baton cu o valoare ener- [i masters . . . . . . . . .9 Din p`cate, culturismul competi]ional s-a pr`bu[it; dac` anul tre- getic` redus`, con]inut mare cut tr`geam un semnal de alarm` c` la o categorie de la campi- de fibre vegetale, ceai verde Antrenament exclusiv onatele na]ionale s-au prezentat numai trei sportivi, iat` c`, anul REDIS (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 cu gantere, acesta, este prima oar`, n istoria culturismului romånesc, cånd o M mg). Datorit` fibrelor, se re- TINERETULUI categorie nu s-a mai ]inut din lips` de concuren]i. Este vorba de ca- duce asimilarea gr`similor [i M ca metod` de [oc . .10 tegoria 90 kg seniori. Nici categoria fitness feminin 1,63 cm nu s-a se favorizeaz` eliminarea lor. Vitamina D . . . . . . . .11 ]inut, iar multe categorii de culturism [i fitness au avut cåte 3 concu- Combate senza]ia de foame ren]i. Ca un paradox, cu toate c` se prezint` mai pu]ini concuren]i la Liceul [i are un efect de detoxifiere R`zvan ßindelaru . .12 concursurile interne, pe plan interna]ional, a fost un an foarte bun: s- ßINCAI a stomacului. Se recomand` Post-obosirea a reu[it cå[tigarea unei medalii de aur la CM junioare, o medalie de consumarea a 1-3 batoane IS argint la CM de senioare, patru medalii de aur, dou` de argint [i cinci pe zi, un baton putånd nlocui muscular` . . . . . . . .14 de bronz la CE de juniori [i masters. Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, o mas`, deoarece asigur` [i Carbo pu]ini, intensi- Anul acesta s-a ntåmplat [i o premier` pozitiv`: campionatele na]io- Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte necesarul de nutrien]i. Cu cåt nale de culturism [i cele de fitness [i bodyfitness seniori au fost trans- u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa tatea antrenamentului mise n direct pe Internet, n colaborare cu trustul Media Pro. sunt nlocuite mai multe me- 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga sc`zut`? . . . . . . . . .16 Dac` culturismul a avut pu]ini participan]i la concursuri, am putea se, cu atåt se va realiza mai Liceul Gheorghe {incai. spune c` a fost anul skandenbergului; la concursuri au fost foarte repede eliminarea gr`similor. R ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Program: luni - vineri 10.30 - 18.00 mul]i sportivi, iar mediatizarea competi]iilor [i a Vendettelor trans- 100% vegetal. Pentru comen- sâmb`t` 11.00 - 14.00 HMB: Func]ioneaz` mise n direct a fost foarte mare, skandenbergul ajungånd s` bat` la zi mai mari de 50 batoane, se Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. audien]` un meci al echipei Steaua, iar sportivi ca Ion „Iron“ face o reducere de 25%. sau nu? . . . . . . . . . .20 Oncescu, Rahu „Valahu” Georgescu, Ioan Pu[ca[u, Olimpiu F`t, 021.337.34.37 1,40 lei/buc U Diet` revolu]ionar` . .22 „Chinezul” sau „Instalatorul” au devenit foarte cunoscu]i. NUTRIMAXX |n gama Suplimentelor Redis Nutri]ie, am mai omologat noi pro- Siluet Pak . . . . . . . . .23 duse, am men]inut pre]uri competitive [i am mbun`t`]it distribu]ia, ncepånd s` vindem n mai multe ]`ri din UE [i din afara UE. Miturile |n acest an, a fost un num`r record de vizitatori ai site-urilor noas- genuflexiunilor . . .24 Antrenament [oc pentru umeri . . . . .25 Emo]ie de toamn`... .26 LT tre, pe topculturism.ro putånd fi g`site rezultate [i fotografii de la competi]ii, multe articole de antrenament [i nutri]ie, iar pe forum se discut` diferite subiecte din culturism, [i nu numai, de o comunitate foarte mare de membri. Pe videosport.ro se pot vedea majoritatea concursurilor de culturism, fitness, skandenberg [i strongman desf`- [urate n ]ar` [i n str`in`tate, iar pe site-ul redis.ro se pot studia su- SUPLIMENTE NUTRITIVE B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- L–Glutamina 90 g – 11,00 lei 300 g – 21,00 lei 500 g – 31,00 lei de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul coles- terolului [i trigliceridelor. u 30 g – 17,00 lei 50 g – 29,00 lei Memorialul plimentele nutritive [i se pot face comenzi. monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Glutamina reprezint` 60% din totalul 100 g – 52,00 lei Paul Daniel . . . . . . .29 Mul]umesc tuturor celor care au colaborat, ntr-un fel sau altul, cu Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din u M`sura din interiorul flacoanelor, U noi [i v` urez numai bine [i „La mul]i ani!”. venind distrugerea proteinelor [i pierderea totalul aminoacizilor circulan]i n organism. ras`, con]ine 1 g de pudr`. Cristian Dulgheru masei musculare. u Favorizeaz` sinteza proteine- Skandenberg . . . . . . .30 90 g – 19,00 lei lor, previne catabolismul mus- 200 g – 35,00 lei cular (distrugerea ]esutului Abonamente 300 g – 45,00 lei muscular), mbun`t`]e[te recu- perarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de Taurina C Cei care doresc s` se aboneze la cre[tere, stimuleaz` activitatea revista „Culturism&Fitness“ pot con- Taurina [i lecitina sunt necesare pen- sistemului imunitar, favorizea- tru metabolizarea gr`similor, previn for- z` hidrarea celular`, cre[te tracta abonamente la oricare oficiu Editura Redis Co marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- produc]ia de glicogen n ficat, po[tal, pån` pe data de 15 a fiec`rei Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- transport` azotul n locurile n luni. Facem precizarea c` publica]ia t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- care organismul are cea mai Telefon/Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; / P gur` suportul necesar sintezei neurotran- mare nevoie (pentru sinteza este nscris` n Catalogul Presei Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 smi]`torilor [i au efect protector asupra proteic`). u Interne la pozi]ia 4025. Dac` dori]i, creierului. u 90 g – 21,00 lei [i 0744.324.645 100 g – 9,50 lei 200 g – 33,00 lei v` pute]i abona direct la redac]ie, e-mail: office@redis.ro website: www.efitness.ro - b 300 g – 41,00 lei trimi]ånd un mandat po[tal cu suma Colectiv de redac]ie Creatin Monohidrat L–Carnitin O de 15,00 lei pentru 10 apari]ii. Creatin` monohidrat avånd 100% puri- Redactor [ef: Florin Uceanu. Redactori: Cristian Neagu, Daniel Oprea, tate. Ofer` organismului energia ne- M`re[te cu 70 % metabo- Alexandru Bolborici, Ion Oncescu, Drago[ Corcoveanu [i C-tin Ionescu cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te lizarea gr`simii. Acceleraz` Coperta 1: R`zvan for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea metabolismul lipidelor, favo- (corespondent SUA). Foto: Viorel Dulgheru, Dorel Florea rizånd oxidarea lor la nivel ce- [i Amanda {indelaru [i Mircea Netea. Corectur`: Elena Miculi]`. postefort, cre[te volumul celular, cre[te lular, mobilizeaz` depozitele hidrarea celular`.u2 Culturism&Fitness nr. 8/2009 Culturism&Fitness nr. 8/2009 3
  3. 3. O Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu VITAMINE, MINERALE amine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antiox- succes produsele „Redis“ cunoscu]ii idant [i stimuleaz` sistemul imunitar. sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Vitalizant–R te secundare nedorite. 100 tablete – 11,00 lei Se prezint` sub form` de capsule ge- Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Complex alimentar proteic, vita- latinoase de 500 mg. Se administrea- Daniel Oprea, Ovidiu Cozma, mino-mineral care con]ine antioxi- Isotonic–R .R dan]i cu diferite structuri (antociani, z` 2-4 capsule/zi. Alexandru Bolborici, C-tin Ple[ea, Ion protoantociani, picnogenol, flavone, Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- 50 capsule – 11,00 lei Oncescu, Radu „Valahu“ Georgescu [i catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i confortant` ce con]in glucoz` cris- [i top-modelul Nicoleta Luciu. Petru Ciorb` naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- talizat` [i cele mai importante vita- Allium–R cum `le]i cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- A g bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- Stimulent general, antioxidant, di- la PRODUSE PENTRU MAS~ MUSCULAR~ tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te tånd la recuperarea rapid` dup` efort gestiv, reechilibrant glandular, stimu- M imunorezisten]a, capacitatea la efort [i nl`tur` oboseala. lent imunitar, vitaminizant [i minerali- fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- 5 plicuri – 5,00 lei 10 plicuri + recipient 1 L – 9,50 lei zant n care ingredientele principale Nutrifort–R Mass Forte Creatin–R S`cule]i 2,5 kg – 19,00 lei l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului G`le]i 2,5 kg – 22,00 lei sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- Este un concentrat de carbohidra]i, pro-teine, vitamine [i minerale (cu arome de plus, creatin` monohidrat pentru stimula- G`le]i 5 kg – 39,00 lei cient n limitarea producerii acestora. Complex–R prezint` sub form` de capsule gelati- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- Este un complex de vitamine-[i noase de 500 mg. Se administreaz`vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) reco- Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Fosfocreatin–R ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se minerale indicat n cazul solicit`rilor fi-mandat pentru cre[terea rapid` n mas` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, ISmuscular`. O por]ie reprezint` 105 g de Cutii 1 kg – 19,00 lei Combinarea creatinei monohidrat cu administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- zice mari, n avitaminoze. Este indicatprodus [i, pentru o cre[tere accelerat` a S`cule]i 2,5 kg – 36,00 lei fosfolipide duce la formarea fosfocreatinei sele principale cåte 1-2 tablete la co- pentru sportivi, dar [i pentru oamenii dup` mese.masei musculare, se recomand` dou`-trei G`le]i 2,5 kg – 39,00 lei n stomac [i o face mai u[or asimilabil`. pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- care nu fac sport, ca supliment de vit- 100 capsule – 14,00 leipor]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. G`le]i 5 kg – 73,00 lei Prezentarea sub form` de comprimate es- Cutii 1 kg – 18,00 lei te foarte convenabil`, deoarece pot fi tran- S`cule]i 2,5 kg – 34,00 lei G`le]i 2,5 kg – 37,00 lei Super Mass–R Este un supliment (cu arome de vanilie, sportate, administrate u[or [i [tii cu preci- zie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- CONCENTRATE PROTEICE G`le]i 2 kg – 47,00 lei Gale]i 5 kg – 67,00 lei ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` t` con]ine 1 g de creatin`. Suplimentarea Izolat proteic soia alimenta]iei cu creatin`: m`re[te for]a, re- Prot–R 85 Protwhey–R R compozi]iei (50% proteine [i 35% carbo- Izolat proteic, din soia, cu o con- Mixforte–R hidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din duce timpul de refacere, m`re[te volumul Este un concentrat proteic din lapte Con]ine 81% protein` din zer cu un timpul zilei [i este recomandat atåt tuturor muscular, m`re[te sinteza de ATP, cre[te centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de [i soia, cu o concentra]ie de 85%, efect anabolic puternic prin promova- categoriilor de sportivi, cåt [i celor care nu energia muscular`, absoarbe acidul lactic rea sintezei proteinelor n timp ce si- adaos de arom` sau ndulcitori.carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, recomandat celor care vor s`-[i asig- fac sport, dar doresc s` aib` o alimenta]ie din mu[chi. Creatina folosit` este marca multan reduce distrugerea de pro- Cutii 750 g – 19,00 leimaltodextrin` [i dextroz`, substan]e care s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i ure o cantitate mare de proteine n ali-dau un gust foarte bun produsului. Are o „Creapur“. Se recomand` administrarea a menta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos. tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, S`cule]i 2 kg – 36,00 lei colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de cåte 3 comprimate de 3 ori/zi, cu un pahar G`le]i 2 kg – 39,00 lei Uconcentra]ie de 25% proteine de origine Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i valoare biologic` foarte mare, gust dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de pro- mare cu sucuri naturale sau cu ap`.animal` (lapte – caseinat, albumine din ou dus). O m`sur` con]ine 30 g. cola. foarte bun.[i proteine din zer, în cantit`]i egale fie- Cutii 900 g – 21,00 lei 90 tablete – 14,00 lei Cutii 900 g – 21,00 lei Cutii 900 g – 45,00 lei Proteinmix–Rcare). Se recomand`, celor care doresc S`cule]i 2,2 kg – 43,00 lei S`cule]i 2,2 kg – 43,00 lei G`le]i 2 kg – 89,00 leicre[tere rapid` în masa muscular`, s` ad- Creatina Forte–R Concentrat proteic de calitate supe- G`le]i 2,2 kg – 46,00 lei G`le]i 2,2 kg – 46,00 leiministreze acest supliment de 2-3 ori pe zi, G`le]i 4,5 kg – 85,00 lei Ideal Protein rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n Tablete masticabile, cu un gust foarte G`le]i 4,5 kg – 85,00 lei propor]ii egale, cu efect puternic pentruîntre mese, pentru ca organismul sa fiemereu în stare anabolic`, [i dup` antre-nament, pentru refacere. Pentru cre[terea în mas` muscular`,se administreaz` câte o por]ie de 105 g (3m`suri), de dou`-trei ori pe zi, amestecatcu ap`, lapte sau sucuri. M`sura din interi-orul ambalajului con]ine 35 g. Cutii 1 kg – 23,00 lei Energocarb-R Este un supliment energetic din carbo- hidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru re- facerea rezervelor energetice ale orga- nismului. Se administreaz` 35 g nainte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35- 70 g dup` antrenament, pentru refacere. O LT bun, care con]in 500 mg creatin` mono- hidrat [i 300 mg dextroz`. 90 tablete – 9,00 lei 300 tablete – 21,00 lei Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de cre- atin monohidrat. Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate su- perioar`, ob]inut din lapte. Arome: va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. Cutii 900 g – 41,00 lei Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. Cutii 900 g – 22,50 lei S`cule]i 2 kg – 45,00 lei performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. Cutii 900 g – 49,00 lei G`le]i 2 kg – 97,00 lei S`cule]i 2,5 kg – 43,00 lei m`sur` con]ine 35 g. 90 tablete – 11,00 lei tb. naintea uneia dintre mese cu un berarea hormonului de cre[tere (GH) la AMINOACIZI G`le]i 2,5 kg – 46,00 lei Cutii 1 kg – 11,00 lei 300 tablete – 25,00 lei pahar cu ap`. nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea U 100 tablete – 12,00 lei func]ionalit`]ii sistemului imunitar [i are PRODUSE PENTRU SL~BIT intestinal, împiedic` acumularea de Amino Esen]ial–R un rol important n buna func]ionare a colesterol, elimin` toxinele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovas- Amino anabolic Este un supliment care con]ine aparatului cardiovascular n mu[chiul solicitat. culare. Tablete cu arginin` [i ornitin` n pro- aminoacizi esen]iali liberi sub form` de 100 tablete – 29,00 lei Fibrobar–R arderea gr`similor, eliminarea coles- terolului din organism, nl`tur` senza]ia Cutii 400 g – 10,00 lei por]ie de 2:1 (700 mg arginin` [i 350 mg comprimate de 1.000 mg, cu un raport ornitin`) pentru cre[terea n mas` mus- Baton cu o valoare energetic` redus` L-Carnitin Instant optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul Amino Whey–R C de foame, ajut` sistemul imunitar, cular` [i reducerea stratului de gr`sime. mediu de aminoacizi esen]iali pentru[i con]inut mare de fibre vegetale. Datori- regleaz` traficul intenstinal. Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- 100 tablete –31,00 lei sportivi este de aproximativ 400 Comprimate de 1.300 mg con]inåndt` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor Cutii 400 g – 10,00 lei[i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un mg/kgcorp/zi. 85% izolat proteic din zer, una dintre celesenza]ia de foame [i are un efect de deto- Siluet–R Vegetal gust excelent. Se fac comenzi de mini- Amino–R 200 tablete – 31,00 lei mai bune surse de proteine disponibile laxifiere a stomacului. Se recomand` con- mum 5 plicuri. 25% reducere pentru co- 300 tablete – 41,00 lei ora actual`. Se administreaz` zilnic 1-3 Pudr` instant cu con]inut mare de Produs de calitate superioar`, natural, por]ii a cåte 5 comprimate, oral, cu ap`sumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton pu- fibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd menzi de peste 50 buc`]i. 500 tablete – 65,00 lei cu un procent [i raport optim de aminoa- P 1,50 lei/plic sau alt lichid potabil. Pentru sportivii detånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i arderea gr`similor, eliminarea coles- cizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o performan]` se pot dubla dozele.necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocu- terolului din organism, nl`tur` senza]ia Fibromix–R nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata me- Arginin` 300 comprimate – 33,00 leiite mai multe mese, cu atåt se va realiza de foame, ajut` sistemul imunitar, tabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a 500 comprimate – 43,00 lei regleaz` traficul intenstinal. Este 100% Tablete masticabile cu valoare ener- Tablete de 1.000 mg. Stimuleaz` eli-mai repede eliminarea gr`similor. 100% mu[chilor [i folose[te gr`simile pentruvegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 vegetal. getic` redus`, pentru reducerea stratului energie. Nu con]ine zaharuri [i gr`simi. adipos [i sc`derea n greutate. Este Comenzile se facbatoane, se face o reducere de 25%.u Cutii 400 g – 10,00 lei Este 100% natural. 021.300.75.46, 0744.63.22.94, Plata se face O 1,50 lei/buc bogat n proteine, fibre naturale expan- n scris pe adresa Vegetal–R date, minerale [i vitamine [i are un con- 300 tablete – 23,00 lei 500 tablete – 33,00 lei redac]iei 0722.24.47.83, 0744.324.645, la primirea coletu- Siluet–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce ]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul Taurina–R sau telefonic 0724.579.149 lui, pre]urile poate înlocui una sau mai multe mese este 100% vegetal. Poate s` fie utilizat fax: 021.351.50.58 incluzând [i taxele perioade ndelungate. (inclusiv sâmb`ta Pudr` instant cu con]inut mare de zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în Tablete care con]in 500 mg de tau- po[talefibre vegetale, ajut` la sl`bire stimulånd dietele de sl`bire, regularizeaz` tranzitul 90 tablete – 7,50 lei rin`. Se recomand` administrarea a 1–2 [i duminica) sau la: www.redis.ro4 Culturism&Fitness nr. 8/2009 Culturism&Fitness nr. 8/2009 5
  4. 4. Instant Energy OMEGA COMPLEX O BATOANE mg. Valoare energetic`: 289 Kcal. 25% reducere pentru minimum 50 buc. u milor [i a regl`rii nivelu- lui colestero- 1,70 lei/buc. lului seric, vita- B`utur` instant energizant` avånd Protein–R mina C este un compozi]ia nutritiv`/plic: zaharoz`– Un baton proteic este echivalentul nu- Massbar–R bun antioxidant. 12,5 g, acid citric –1 g, taurin` – 01 mg, Produsul se recomand` datorit` efectelor benefice ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi Fulgii de grâu glucoronolacton` – 481 mg, cofein` – Massbar-R este un baton bogat n .Rtritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust germinat sunt 80 mg, inozitol – 40 mg, niacin` – 9 polinesaturate care sunt necesare organismului uman pentru o bun` func]ionareexcelent de ciocolat`, de 60 g, avånd ur- carbohidra]i care ajut` la cre[terea a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolului seric, pre- energiei [i a masei musculare. Pro- biostimulatori [i, mg, vit. B5 – 3,3 mg, vit. B6 – 1,2 mg,m`toarea compozi]ie nutritiv`: proteine – venindu-se astfel accidentele cardiovasculare; Omega 6 (acidul gras Gamma16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vege- teinele con]inute sunt de origine animal`, împreun` cu ful- vit. B2 – 0,8 mg, vit. B12 – 0,5 mg, din cele mai importante surse: lapte, zer gii de porumb energyflavour SD – 0,8 mg. Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greutate, m-tal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` crocan]i [i alu- bun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a– 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina [i albu[ de ou. Gustul batonului este Produsul este contraindicat persoa- foarte bun datorit` con]inutului bogat n nele, dau un nelor sensibile la cofein` [i diabeticilor. unghiilor, poate preveni distrugerea ficat-B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 gust excelentmg. Valoare energetic`: 350 Kcal. Se fac arahide. Compozi]ie nutritiv`: proteine – Se fac comenzi de mimum 5 plicuri. ului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul 10 g, carbohidra]i – 30 g, gr`sime vege- batonului. Este 25% reducere pentru comenzi de Oleic) ajut` la reducerea hipertensiuniicomenzi de minimum 5 buc. 25% redu- bogat în prote-cere pentru minimum 50 buc`]i. u tal` – 15 g, fibre – 2 g, vitamine [i min- peste 50 buc`]i. Pre]: 1,00 lei/plic arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` M erale – 2 g. Ingrediente: dextroz`, fruc- ine [i fibre vege- benefic asupra sistemului cardiovascular. 1,50 lei/buc. tale fiind reco- Reducerea este valabil` numai la toz`, ulei din såmbure de palmier, comenzile prin po[t`, nu [i la maga- Administrare: se administreaz` oral cacao, arahide, fulgi de porumb, concen- mandat [i pentru folosirea în tim- zine sau s`li. cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` Energic–R trat proteic din zer, concentrat proteic din pul dietelor pen- Comenzile se fac cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Batoane proteice [i energizante care albu[ de ou, concentrat proteic din lapte, la telefoanele redac- Ingrediente: ulei de pe[te (anchoa [i lecitin`. Batonul are 60 g [i 370 Kcal. Se tru sl`bit. Nucon]in proteine 8,5 g, creatin` 1710 mg, con]ine ingre- ]iei sau online pe sardine), ulei din semin]e de in [i ulei deglutamin` 857 mg, taurin` 857 mg [i toate fac comenzi de minimum 5 buc. 25% re- limba mielului (borago officinale) ducere pentru minimum 50 buc`]i.u diente de origine www.redis.ro ISvitaminele [i mineralele con]inute de bato- animal`, deci Informa]ii nutri]ionale/capsul` (1.200nul Protein–R. Se fac comenzi de mini- 1,70 lei/buc. poate fi consu- mg): ulei de pe[te – 400 mg, ulei dinmum 5 buc. 25% reducere pentru mini- mat [i de c`tre semin]e de in – 400 mg, ulei de limbamum 50 buc`]i. u Wheybar–R cei care sunt ve- mielului – 400 mg. Valoare ener- 1,70 lei/buc. getarieni sau ]in getic`/capsul`: 10,8 Kcal (44,5 Kj). Wheybar-R este o nou` formul` de post. baton proteic n care proteinele provin din Produc`tor: InovoBiologic Inc. Datorit` Canada. Fibrobar Forte concentrat proteic din zer. Zerul, arahidele principiilor Distribuitor: Redis Nutri]ie. [i fulgii de porumb crocan]i dau batonului nutritive Baton cu o valoare energetic` redus`, un gust excelent fiind indicat a se con- Se prezint` la cutii cu 90 capsule. Rcon]inut ridicat de fibre vegetale, acizi s`n`toase suma pentru importantul aport proteic [i dup` care agra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-car- energetic. Compozi]ie nutritiv`: proteine – Pre]: 33,00 leinitin`. Formula favorizeaz` sc`derea fost conceput, 20 g, carbohidra]i – 24 g, gr`sime vegeta- batonul se ncadreaz` n cerin]ele legiigreut`]ii, eliminarea gr`similor, coles- l` – 12 g, fibre – 2 g, vitamine [i mineraleterolului [i trigliceridelor, mbun`t`]e[te privind alimenta]ia s`n`toas` pentru copii – 1 g. Ingrediente: dextroz`, fructoz`, ulei [i adolescen]i, deci se poate comercializatranzitul intestinal, s`n`tatea articula]iilor Siluet-R Forte din såmbure de palmier, cacao, arahide, L-carnitin[i tonific` sistemul cardio vascular. Are [i n [coli. U fulgi de porumb, concentrat proteic din Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se facgust pl`cut, dulce-acri[or. Combate sen- zer, lecitin`. Batonul are 60 g [i 284 Kcal.za]ia de foame. Se recomand` consuma- comenzi de minimum 5 batoane. 25% re- Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% Instantrea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd ducere pentru minimum 50 buc`]i.u reducere pentru minimum 50 buc`]i.urenun]area la una sau mai multe mese. 1,40 lei/buc.100% vegetal. 25% reducere pentru mini- Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare demum 50 buc`]i.u Siluet Bar fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea strat- Nutribar–R 1,70 lei/buc. Se recomand` pentru îmbog`]irea ali-menta]iei cu nutrien]i de calitate, caredau energie [i au un rol benefic pentruorganism. Taurina este un aminoacid curol neurotonic, îmbun`t`]e[te memoria [i Baton cu o valoare energetic` redu- s`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de LT Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 7 lei la ului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i astfel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. Suplimentarea cu L-carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabo- lizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii performan]elor atletice [i aînl`tur` starea de oboseal` mental`, L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 con- nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe comenzi sub aceast` sum`. Se recomand` administrarea a 5-10 tablete, de 2-3 ori pe st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular,tribuie la m`rirea arderii gr`similor [i a mese, cu atåt se va realiza mai repede Ca [i pån` acum, taxele la Uregl`rii nivelului colesterolului seric, vita- eliminarea gr`similor. 100% vegetal. zi, mpreun` cu un pahar de ap`, cånd apare senza]ia de L-carnitina este foarte util` n cazul per-mina C este un bun antioxidant, iar Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, livrarea prin po[t` vor fi incluse foame sau naintea soanelor supraponderale sau obeze care voracidul acetilsalicilic are rol de prevenire a se face o reducere de 25%. n pre] [i fiecare poate s` meselor. s` sl`beasc`. Un plic con]ine 1.000 mg L-car-accidentelor cardiovasculare. Fulgii de 1,40 lei/buc. aleag` modul cel mai conve-grâu germinat sunt biostimulatori [i, Siluet-R Forte nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avåndîmpreun` cu fulgii de porumb crocan]i, nabil prin care s` primeasc` un gust excelent.dau un gust excelent batonului. Ideal Bar comenzile: clasic, ca pån` con]ine fibre vegeta- Se fac comenzi de minimum 5 C Se pot consuma 1-3 batoane pe zi. Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin acum, prin po[t`, cu taxele le din gråu, praf de plicuri. 25% reducere pentru co- Compozi]ie nutritiv`/baton 60 g: car- con]inutul de nutrien]i de calitate [i înbohidra]i - 30,3 g, proteine - 13,54 g (tau- propor]ii optime pentru necesit`]ile orga- incluse n pre] [i cu livrare n 3- ro[cove, izolat pro- menzi de peste 50 buc`]i.rin` - 600 mg, carnitin` - 250 mg), lipide nismului uman, care dau energie [i au 5 zile, sau prin curier, cu livrare teic din soia, cacao,- 12,02 g (din care Omega 3 - 1000 mg), un rol benefic, putånd nlocui cu succes acas` sau la serviciu, n 1-2 Pre]: 1,50 lei/plicfibre - 2,06 g, minerale - 2,02 g, acid o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega zile [i cu o tax` de numai 7 lei, drojdie uscat`. Pacetilsalicilic - 40 mg, vitamina C - 20 3 contribuie la stimularea arderii gr`si- Se prezint` la fla- n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- coane cu 200 table- Comenzile se fac 021.300.75.46; 0744.63.22.94 ca]i cum dori]i s` se fac` te, la pre]ul de 15 lei. Plata se face n scris pe adresa livrarea. redac]iei 0722.24.47.83; 0744.324.645; la primirea cole- Comenzile se fac pe O sau telefonic 0788.571.181; 0724.579.149 tului, pre]urile siteul www.redis.ro fax: 021.351.50.58 incluzând [i tax- u Reducerea este valabil` (inclusiv sâmb`ta numai la comenzile prin po[- sau la telefoanele [i duminica) sau la: www.redis.ro ele po[tale redac]iei. t`, nu [i la magazine sau s`li.6 Culturism&Fitness nr. 8/2009 Culturism&Fitness nr. 8/2009 7
  5. 5. Adunarea de Alegeri Generale 2009 Campionatele Mondiale O Avem o nou` conducere! de juniori [i masters 2009 Liana Pall – aur, Laura Cup[a – bronz .R Alexandru Bolborici delega]iei noastre a fost ob]inut` de Liana Pall, la categoria cultu- |n perioada 13-16 noiembrie rism junioare open. Chiar dac` 2009, la Bialystok (Polonia), au are doar 19 ani, Liana a cå[tigat M avut loc Campionatele Mondiale clar, cu un scor perfect, toate run- de juniori [i masters care au dele. Tot la aceast` categorie a cuprins toate categoriile: cultu- participat [i vicecampioana euro- rism, bodybuilding classic, fitness pean`, Alina Du]`, care s-a cla- [i bodyfitness. A fost o competi]ie sat pe locul 5. IS foarte puternic`, cu 246 de Cealalt` medalie, de bronz, a sportivi nscri[i. fost cå[tigat` de Laura Cup[a, la Cea mai bun` performan]` a fitness junioare 163 cm, o mareProf. Cristian Neagu fost Cristian Mih`ilescu, Felicia Alegerea celor 8 membri din Purice, Gabriel Toncean [i Jorj Biroul Federal s-a f`cut f`r` a li Unciuleanu. se da posibilitatea, celor care au R Pe 28 noiembrie 2009, la ora Dup` primul tur, situa]ia a fost candidat la func]iile de pre[edinte10, s-a desf`[urat A.G.A. a urm`toarea: [i vicepre[edinte, s` se prezinte,FRCF, unde au fost ale[i noii 1. Cristian Mih`ilescu – 19 ceea ce a fost o discriminare fa]`membri ai Biroului Federal [i noul Liana voturi de cei care au avut acest drept Upre[edinte [i vicepre[edintele Pall 2. Gabriel Toncean – 15 voturi anterior [i au candidat acum pen-FRCF. Toate cluburile care alc`- 3. Jorj Unciuleanu – 10 voturi tru func]ia de membru, mai alestuiesc FRCF, n num`r de 75, au performan]` pentru asemenea 4. Felicia Purice – 8 voturi fa]` de cei care candidau pentruavut drept de vot, prezen]a repre- nivel. |n turul doi, au intrat primii doi prima dat` la conducerea FRCF.zenta]ilor de cluburi a fost n nu- La masters, am avut doar unm`r de 53, deci cvorumul nece-sar, ca AGA s` fie ntrunit`, s-andeplinit. Au fost ale[i, pentru comisiade num`rare [i validare a voturi-lor: Daniel Oprea, Costel Torcea clasa]i, cå[tigånd n final Cristian Mih`ilescu, cu 33 de voturi. A urmat alegerea vicepre[e- dintelui FRCF dintre Gabriel Toncean, Petru Ciorb`, Ovidiu Mezdrea, Florin Preduchin, LT S-au nscris mai multe per- soane, iar dup` votare situa]ia a fost urm`toarea: 1. Monica Mure[an – 41 voturi 2. Dan Enu]` – 35 3. Daniel Oprea – 32 Laura sportiv nscris, buzoianul S`ndel Måndru]`, care a participat la 50- 59 ani, peste 80 kg, unde nu a prins finala. |n clasamentul pe na]iuni, pe primul loc s-a clasat Polonia, Viorel Furdi [i Felicia Purice. Cup[a[i Vasile Cr`ciun. 4. Irina Muntean – 31 urmat` de Germania [i Ucraina. Dup` primul tur: U Pentru func]ia de pre[edinte al 5. Ion Ba[falion – 30 1. Gabriel Toncean – 16 voturiFRCF, pe buletinele de vot, au Sportivii anului 2009 2. Petru Ciorb` – 11 voturi 6. Ovidiu Mezdrea – 28 3. Ovidiu Mezdrea [i Florin 7. Cristian Neagu – 28 Preduchin – cu cåte 8 voturi 8. Ioan Curtean [i Florin Teodorescu – cu cåte 22 C 4. Viorel Furdi – 6 voturi 5. Felicia Purice – 4 voturi S-a f`cut un tur doi pentru Seniori Club CM CE CB CN S-a trecut la turul doi, cå[tigat alegerea celui de-al 8-lea mem- 1. Irina Muntean CS Redis Buftea argint de Petru Ciorb`, cu 27 de voturi, bru, dintre Curtean [i 2. R`zvan {indelaru CS Farul Constan]a loc 5 aur cu un vot n plus n fa]a lui Teodorescu, cå[tigat de Ioan 3. Emilia Pantea CS Fortus C`l`ra[i bronz aur P Juniori Gabriel Toncean. Curtean, cu 32 de voturi. 1. Liana Pall CS {oimii Sibiu aur aur bronz Noua conducere a FRCF este: 2. Laura Cup[a CS Ovi Gym Baia Mare bronz aur Pre[edinte: Cristian Mih`ilescu 3. Ionu] Man CS Ovi Gym Baia Mare aur Masters O Vicepre[edinte: Petru Ciorb` 1. Irina Muntean CS Redis Buftea aur Membrii Biroului Federal: Monica Mure[an, Dan Enu]`, 2. Vasile Cr`ciun Atlas Br`ila bronz bronz Cristian Mih`ilescu Daniel Oprea, Irina Muntean, Ion Ba[falion, Ovidiu Mezdrea, 3. Judit Palecian CSU Tg. Mure[ bronz aur Cristian Neagu [i Ioan Curtean. 4. Eugen Kantor CS Redis Buftea bronz8 Culturism&Fitness nr. 8/2009 Culturism&Fitness nr. 8/2009 9

×