Revista Culturism nr.92 (1/1999)

1,851 views

Published on

Published in: Sports
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Culturism nr.92 (1/1999)

  1. 1. d iir e c t o r C r ii s t ii a n Du ll g h e r u d r e c t o r C r s t a n Du g h e r u n u m ` r u ll 1 ( 9 2 ) ii a n u a r ii e 1 9 9 9 n u m ` r u 1 ( 9 2 ) a n ua r e 1 9 9 9 O .R MDemonstra]iela Rm. S`rat IS Evo lu ] i e R pr i nV I RGI L B U RU I ANå - EX E RC I¥ II Ua n t re n a m e n t u l A ERO BI C E LTm eu Ajutor venitAntrenament de lapentru GAMBE U subcon[tient C Dialogß t i a ] i c` … cu cititorii PC~t de lung` Pagina Oeste pauza graficianuluintre dou` seriiT AntrenamentDiet` f`r` gr`simi - acas`un nonsens ProblemeCol]ul medicaleLABRADA [i medicamente
  2. 2. 199 92 5 CULTURISM CULTURISM 5 3P erspective 9 Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele 199 “Redis” cunoscu]ii culturi[ti: Alexandru Costache, Costel Torcea, Irina Muntean, Felicia [i Petri[or Popa, Cristian O Zlatanovici, Florina Vi[an, D C-tin Laz`r, Cristea up` rezultatele Nicolae, Codrin .R excelente pe care le-au avut Mass-R 2 c~te o por]ie de dou`-trei ori pe zi (o por]ie = 50 g de produs). P`str`veanu, Laura Vi[an, campioana na]ional` sportivii no[trii Este un concentrat proteic bogat Se prezint` la cutii de: de atletism Mihaela Oan` anul trecut în n carbohidra]i [i proteine, recoman- 900 g - 65.000 lei [i lotul olimpic de haltere. M dat n special ectomorfilor (tip slab, 2,2 kg - 129.000 lei competi]iile interna]io- longilin, ce ia greu n greutate), care nale, este greu de cre- trebuie s` ia de dou`-trei ori pe zi Prot-R 85 NOU IS zut c` în acest an a- speciali[ti - antrenori, ing. Paul ßtef`nescu, c~te o por]ie de 70 g. Este recoman- Are acelea[i recomand`ri ca [i Super Protein-R 90 ceste performan]e vor medici. Informa]iile care pentru c` mare parte a dat [i celorlalte tipuri genetice, ns` Prot-R 65, doar c` are un con]inut Este un concentrat proteic de putea fi dep`[ite. Dar merg spre dumneavoas- substan]elor sunt pro- numai imediat dup` antrenament. mai mare de proteine (85%), iar o calitate superioar`, ob]inut din asta nu va împiedica tr` sunt de cea mai bu- curate din import, din Avantajul acestui produs este con]i- por]ie reprezint` 40 g de produs. R lapte. Se administreaz` c~te o culturismul rom~nesc s` n` calitate. ]`ri care folosesc ultime- nutul de fibre vegetale care ajut` la Se prezint` la cutii de: por]ie de 40 g de mai multe ori formarea bolului alimentar [i care se dezvolte în conti- Am perfec]ionat ser- le tehnologii de pre- 900 g - 75.000 lei pe zi, n limita a 1,5-2 g U absorb toxinele din intestinul gros. nuare. çn fiecare an nu- viciile oferite prin inter- lucrare a materiilor 2,2 kg - 149.000 lei protein`/kg corp. Se amestec` Se prezint` la cutii de: m`rul culturi[tilor a cres- mediul revistei [i to]i cei prime, pentru c` mul]i cu lapte, sucuri sau ap`. 1,2 kg - 35.000 lei Energocarb-R LT cut, culturismul s-a dez- care comand` un pro- culturi[ti au progresat Se prezint` la cutii de: 3 kg - 79.000 lei Este un supliment energetic din 900 g - 105.000 lei voltat, lucru care se va dus pot fi siguri c` îl vor evident sau au ajuns înt~mpla [i în acest an. primi în mai pu]in de o campioni folosind a- Super Mass-R carbohidra]i [i se recomand` Este un supliment ce datorit` pentru refacerea rezervelor NOU Culturismul se dezvolt` s`pt`m~n`. Noi garan- ceste produse, pentru compozi]iei (50% proteine [i 35% energetice ale organismului. Se Complex R U pentru simplul fapt c` t`m calitatea suplimen- c` au un pre] accesibil, carbohidra]i) poate nlocui mesele administreaz` 30 g nainte de Este un supliment alimentar oamenii vor s` arate telor nutritive pe care le aceste produse au ajuns obi[nuite din timpul zilei [i este re- antrenament (pentru a avea vitamino-mineral indicat n cazul bine, s` fie puternici [i comercializ`m. Supli- s` fie foarte populare comandat at~t tuturor categoriilor energie) [i 40-60 g dup` C solicit`rilor fizice mari, n avita- s`n`to[i. Revista noastr` mentele nutritive marca printre culturi[ti. V` de sportivi, c~t [i celor care nu fac antrenament, pentru refacere. minoze, n profilaxia [i tratarea va sprijini în continuare UNIVERSAL au garan]ia anun]`m c` în scurt sport, dar doresc s` aib` o alimen- Se prezint` la cutii de: 1 kg - 29.000 lei unor boli [i viroze; stimuleaz` P aceast` categorie de pe care o are o firm` timp vor ap`rea noi pro- ta]ie s`n`toas`, cu c~t mai pu]ine 2,5 kg - 60.000 lei sistemul imunitar, regenereaz` oameni prin oferirea ce- interna]ional` de re- duse performante, pro- gr`simi [i colesterol. Se recoman- ]esuturile, favorizeaz` metaboli- d` c~te o por]ie de dou`-trei ori pe Nutrifort-R O lor mai noi informa]ii de nume, o firm` ale c`rei duse care sunt acum în zarea calciului, fierului, amelio- zi (o por]ie = 65 g de produs). specialitate, prin oferi- produse se pot g`si în curs de omologare. Este un concentrat de carbohidra]i, reaz` hipocalcemia, scade co- Se prezint` la cutii de: rea de suplimente nu- oricare col] al lumii. Concluzia mea este 900 g - 50.000 lei proteine, vitamine [i minerale lesterolul sanguin, reduce T tritive de bun` calitate [i Suplimentele marca c` [i acest an va fi bun 2,2 kg - 100.000 lei recomandat pentru cre[terea rapid` n LDL-colesterolul, m`re[te per- accesibile ca pre]. REDIS NUTRI¥IE [i-au do- pentru progresul cultu- mas` muscular`. O por]ie reprezint` meabilitatea ]esuturilor [i elasti- Dup` cum a]i ob- vedit eficien]a în cei rismului [i sper c` ceea Prot-R 65 90 g de produs [i pentru o cre[tere citatea vaselor de s~nge, accele- Este un supliment bogat n pro- reaz` fluxul sanguin. Se prezint` servat, redactorii revistei aproape 2 ani de c~nd ce face revista noastr` accelerat` a masei musculare se teine (65%) [i este recomandat sub form` de capsule gelatinoa- noastre sunt în cea mai sunt produse. Pentru c` contribuie la acest recomand` dou`-trei por]ii pe zi. celor care vor s`-[i asigure o can- se de 500 mg. Se administreaz` mare parte campioni la conceperea lor lucre- progres. titate mare de proteine n alimen- Se prezint` la cutii de: dou` p~n` la patru capsule/zi. de culturism, traduc`tori az` special[ti de înalt` ta]ie, f`r` a cre[te stratul adipos. 1 kg - 45.000 lei Se prezint` la cutii de: aviza]i în culturism, sau clas` cum este prof. dr. Cristian Dulgheru Se recomand` tuturor culturi[tilor, 2,5 kg - 95.000 lei 50 capsule - 25.000 lei
  3. 3. 4 5 CULTURISM CULTURISM 5 5Demonstra]ie la VIRGIL AntrenamentulRM. SåRAT BURUIANå meu Campion mondial O F l o ri n De c~nd sunt campion trenament nu mic[orez serii de genoflexiuni cu T e od or e s c u .R mul]i m` întreab` despre greut`]ile fa]` de antrena- greut`]i de la 100 kg la 280 çn ziua de 19 decembrie Demonstra]ia s-a bucu- modul meu de antrena- mentul precedent. kg. Acest exerci]iu îl efec- 1998 a avut loc o demon- rat de un mare succes la ment. Cum am mai scris [i çn acest articol o s` v` tuez cu o mi[care scurt`, M stra]ie de culturism la Rm. cei peste 300 de spectatori în alte articole publicate în prezint antrenamentul meu p~n` c~nd femurul este S`rat la care au participat prezen]i, mai ales c` a fost aceast` revist`, tot timpul pentru coapse, urm~nd ca paralel cu podeaua. cunoscu]ii culturi[ti Virgl pentru prima oar` c~nd în m-am antrenat pentru ma- în alte articole s` expun Presa la 45 de grade IS Buruian`, Alexandru Costa- Rm. V~lcea evolueaz` cul- s` mscular` chiar dac` se antrenamentul [i pentru este al doilea exerci]iu - 4 che, Florin Teodorescu [i turi[ti cu un palmares im- apropia un concurs impor- celelalte grupe musculare serii a 6 repet`ri cu greu- sportivi din localitate: Sorin presionant cum sunt tant. Acest antrenament a precum [i alimenta]ia în tatea de 400 kg (este o V~lceanu, Marius T`n`ses- Alexandru Costache [i Virgil fost unul instinctiv, bine perioada de mas`, în pres` care nu permite R cu [i Aurelia Dumitru. Buruian`. structurat. Spun bine struc- perioada precompeti]iona- greut`]i mai mari). Organizatorul demon- Sponsorii demonstra]iei turat nu pentru c` respect l` [i modul cum am folosit Al treilea exerci]iu - ex- U stra]iei a fost dr. Radu Cris- au fost: S.C. Conloc - ma- un program anume (lucrez suplimentele nutritive tensii la aparat - îl efectuez tea care, iat`, dup` ce a nager Rotar Mihai, S.C. Font ce grup` muscular` simt UNIVERSAL. în 5 serii c~te 15 - 20 repe- LT ajutat la organizarea con- Com - manager Burlacu c` este mai bine odihnit`), t`ri. La toate exerci]iile folo- cursului de la Timi[oara, se St`nic`, S.C. Visconti S.R.L., dar folosesc greut`]i mari la Antrenament sesc repet`ile for]ate. Pen- implic` din ce în ce mai S.C. Scorpion S.A., S.C. Fer- toate exerci]iile, fac un pentru coapse tru antrenarea tuturor gru- A l e x a n dr u mult în culturism organi- mit S.A., Discoteca No Pro- num`r strict de exerci]ii [i Antrenamentul pentru pelor musculare folosesc C os t a ch e U z~nd [i demonstra]ii. blem [i Cinema Enigma. t repet`ri [i respect pauzele aceast` grup` îl fac o 100% din capacitatea mea foarte mult. La nici un an- dat` la 7 - 8 zile. çncep cu 5 de efort. u C Virgil Buruian` este sportivul care a f`cut cel mai P spectaculos progres n cel mai scurt timp. O Fotografiile prezentate al`turat arat` progresul f`cut T n numai 4 ani. Unul din secretele progresului poate fi [i faptul c` Virgil a avut la dispozi]ie, la discre]ie, suplimente nutritive Universal ( cu care este sponsorizat din anul 1995) [i sprijinul material 1 9 95 1 9 95 1 9 94 1 9 94 1 9 96 1 9 96 1 9 98 1 9 98 al revistei noastre.
  4. 4. 6 5 CULTURISM Don Rossantrenament pentru g am be cu Gerard Dente Ridic`ri pe v~rfuri din st~nd la aparat Acest exerci]iu îmi dez- volt` masa muscular`, el atacând întregul grup mus- cular al gambelor. De aceea dup` ce efectuez unul sau dou` seturi de înc`lzire îmi în- carc ma[ina cu greutatea maxim` pentru care pot Adaug apoi discuri la fiecare set în a[a fel încât la ultimul set s` nu efectuez mai pu]in de 15 repet`ri. M` concen- trez puternic, pentru a sim]i mu[chiul lucrând efectuez mi[carea ceva mai lent, iar la fiecare pozi]ie de maxim O putea aduce tot restul corpului efectua 20 de repet`ri pen- tensionez mu[chii gambelor la propor]iile ce l-ar face sime- tru primul set [i asta poate s` men]inând pozi]ia pre] de o .R A fost o surpriz` Trebuie s` recunoa[tem, tric cu gambele a[ putea fi cel însemne peste 200 kg. secund`. pl`cut` prezen]a lui picioarele lui au fost partea mai bun culturist. A[a sunt cel Gerard Dente în tare a showului [i în special mai bun la... gambe!” Ridic`ri pe v~rfuri la aparatul HACK-SQUAT M categoria +90kg a gambele “picioarele au avut Filosofia lui Dente pentru an-competi]iei Mr. U.S.A. acelea[i dimensiuni ca la trenamentul gambelor este (CYBEX) sau mpins la pres` Chiar dac` Craig Na]ionalele din acest an dar urm`toarea: “folosesc greut`]i IS Titus a fost câ[ti- calitatea a fost net superioar`. foarte mari for]ându-m` s` Vinerea m` con- la aparatul HAMMER-STRENGTH g`torul categoriei, Mai mult` densitate dar mult ob]in foarte repede pomparea centrez mai mult stret- Ridic`ri pe v~rfuri din [ez~nd cu siguran]` Gerard mai mult` separare [i definire. gambelor. La fiecare antrena- ching-ul gambelor de a impresionat prin Trebuie s` recunosc, îns`, c` ment folosesc un singur exer- aceea efectuez ridic`ri R mas` muscular` [i o am mo[tenit-o pe mama mea ci]iu [i asta de 3 ori pe s`pt`- pe vârfuri la aparatul densitate ie[it` din în ceea ce prive[te dezvolta- mân`. Nu efectuez decât 3-4 Cybex. Men]inând ge- U comun. rea gambelor!“ Am cunoscut-o seturi din acel exerci]iu!” V` nunchii drep]i, când“Tot ce mi-am dorit a pe mama lui [i pot s` v` spun da]i sema c` acest gen de an- m` ridic pe vârfuri îmi tuez împins la pres` cu fost s` fac un show LT c` - întradev`r - ea este res- trenament seam`n` a “înce- extind mu[chii gambe- vârful degetelor, din adev`rat, s`-i ponsabil` 50% pentru aceste p`tor” dar pentru Gerard el lor cât mai mult. Viteza acela[i motiv: stetchin- preg`tesc pe arbitrii gambe. este suficient [i asta o spun îns` mi[c`rii este moderat` gul ce-l ob]in practi- pentru anul ce va O s` v` spun` oricine c` gambele sale. spre lent pentru a sim]ii când acest exerci]iu. veni!“ U numai genetica, în culturism, “Exerci]iile mele preferate elonga]iile cât mai Din nou efectuez 3 Coborârea la o nu este suficient` dar pro- bine. çn aceast` zi, seturi a câte 20 de re- sunt: ridic`ri pe vârfurile pi- categorie inferioar` centul de mai sus este suficient cioarelor din stând la aparat, pentru c` “atinge” mai pet`ri findc` r`spund C a fost unul dintre pentru a avea succes în acest ridic`ri pe vârfurile picioarelor bine solensul [i gastro- mult mai bine acestui planurile pe care el sport. Dac` pe lâng` genetic` din [ezând la aparat, ridic`ri Greutatea este ceva cnemiusul, mai efec- tip de solicitare. le preg`tea de mai P ve]i fi dedica]i scopului urm`rit, pe vârfuri la aparatul hack- mai mic` la acest aparat mult` vreme [i în antrenându-v` din greu [i cu squat tip Cybex [i câteodat` iar viteza de execu]ie este Pentru Gerard mai mult de atât ar însemna supra- acest sens Gerard O perseveren]` ve]i putea fac “m`g`ru[ul” la aparatul pu]in crescut`. Asta îns` nu antrenament. S` fi]i convin[i c` nu efectueaz` nici oDente a hot`rât s`-[i schimbe regimul de ajunge un înving`tor. Gerard icarian. Orice fel de exerci]iu a[ m` înpiedic` s` efectuez repetare tri[at` [i c` efectueaz` fiecare mi[care Dente va fi cu siguran]` unul efectua încarc aparatele exerci]iul cu aceea[i aten- corect cu o curs` complet` a mi[c`rii pentru ca mu[- T via]`: mai pu]ini carbohidra]i, mai dintre înving`tori findc` l-am pentru a putea efectua un ]ie [i concentra]ie, ba mai chii gambelor s` se dezvolte armonios. “Oricât de mult antrenament v`zut antrenându-se iar antre- num`r de 15-20 de repet`ri. mult pot ob]ine-pe fundalul dezvoltate ar fi gambele arbitrii tot vor mai mult!...”cardio: 45 de minute namentele lui sunt f`cute ca [i çntr-o s`pt`mân` pot s` lucrez unei mi[c`ri mai rapide- este o expresie destul de frecvent` pe buzele în fiecare zi! Nu a când “ar intra zilele în sac”! De de exemplu: luni-ridic`ri pe pomparea ceva mai repe- culturi[tilor competitivi, dar unul dintre cei care nu au reu[it, îns`, fapt to]i arbitrii “sunt cu ochii vârfuri din stând, miercuri- de. La acest exerci]iu men- probleme “la acest capitol” este Gerard Dente [i în coborârea sub 90kg pe el” [i cred c` în curând el ridic`ri pe vârfuri din [ezând, iar ]in greutatea constant` curând vom vedea asta! ci doar... rafinarea va fi unul dintre cei mai buni vineri-ridic`ri pe vârfuri la toate cele trei seturi. fizicului. profesioni[ti.“ Dac` îmi voi aparatul Cybex. Gabriel Bodean dup` MUSCULAR DEVELOPMENT
  5. 5. 8 5 CULTURISM CULTURISM 5 9 încep s` cobor mental în ultimii permite s` lucrezi cu C ~t treptat la 20-25 secunde. Cea mai lung` pau- ani deoarece m` concentrez ca s` determin exat greut`]i maxime în serii pro- ductive. çnaintea concursu- rilor, de îndat` ce parte-de lun g` z` pe care am luat-o vreodat` necesit`]ile pen- tru urm`toarea nerul meu a terminat, sar în “[a” [i îmi fac treaba. Asta e st e a fost sub un serie, care trebu- înseamn` cam 45 de se- O minut.” ie s` fie perfect`. Nu fac nimic pau za .R Aaron Baker mecanic.” î nt r e Craig Titus “- Regula mea M este s` încep seria urm`toare “- çn perioada de do u ` de îndat` ce mas` am o IS camera nu se regul` simpl`: te s er i i ? mai învîrte[te. odihne[ti cât “s`- Normal m` an- ]i tragi sufletul” [i trenez tare [i începi din nou. R R o nn ie C o le m an R o nn ie C o le m an greu [i dau totul Acest sistem î]iLa aceast` întrebare Don Long la fiecare set. Nu cred U A ar o n A ar o nabordând un subiect “- çn perioada totu[i c` viteza este B a ke r B a ke r Cr a ig Ti t u s Cr a ig Ti t u scrucial în cadrul unui de mas` pauza bun` pentru mas`. LTantrenament, au r`spuns este de 35-40 Trebuie s` a[tep]i ductivitatea seriei urm`-pentru dvs. culturi[ti secunde. çna- pân` e[ti gata. toare. Nu trebuie s` trans-profe[ioni[ti. intea unui Dac` nu, formi antrenamentul în unul concurs scazi pro- aerobic.”Ronnie Coleman U(MR.OLIMPIA1998) Milos Sarcev C “- Am un partener de “- çn acela[i antrena-antrenament, a[a c` am ment fac exerci]ii cu greu- Pca baz` pentru pauza din- t`]i mari [i exerci]ii cu greu-tre serii timpul necesar ca t`]i mici. Mai întâi fac un Oel s` -[i fac` seria (cam un exerci]iu de baz`, 3 seriiminut). Dar aceast` varia- foarte grele 6-8 repet`ri.z` în func]ie de grupa mus- Aici am nevoie de 2-3 mi- Tcular` lucrat`. La coapse nute de pauze ca s` potpauza e mai lung` pentru trage iar la maximum la ur-c` folosesc greut`]i foarte m`torul set. Dup` aceste 3mari. Antrenamentul meu serii tot ce fac are ca scopdureaz` cam o or` [i 15 “stoarcerea” mu[chiului.minute. Asta pentru c` Pauza între serii scade sublucrez 4 grupe musculare în un minut. Antrenamentulacela[i antrenament.” D o n L o ng D o n L o ng meu a evoluat c`tre un joc M il o s S a r c e v M il o s S a r c e v
  6. 6. 10 5 CULTURISM DIETå CULTURISM 5 11cunde de pauz` înaintea J.J. Marshconcursurilor [i cam de treiori mai mult în rest. çntot- parte, înainte obi[nuiam s` fac pauze mai mari, acum “- Grupa muscular`, le-am mai redus.” FåRå undeauna m-am antrenat intensitatea antrenamentu-a[a.”Paul De Mayo lui [i obiectivele mele de Alq Gurely “- Varianta pe care o nonsens prefer este aceea în care Cel mai bine este s` O “- De obicei nu fac pau- îmi las respira]ia s` ajung` men]ii o diet` cu 10-15 %ze mai mari de un minut, un la normal dup` care încep. gr`simi în timpul anului [i s` .Rminut [i jum`tate. çncerc s` Nu îmi place s` m` antre- reduci gr`simea la 5% în GRå SIMI]in pauza între serii la fel pe nez strict dup` ceas. çn pe- perioade precompeti]iona-parcursul antrenamentului, rioada de mas` se poate le. Unii culturi[ti reduc dras- Mdar pentru grupele mus- s` fac pauze de 1-2 mi- tic consumul de carbohi-culare mari, ca spatele de nute. Singura perioad` dra]i în perioadele precom-exemplu, am nevoie de când m` las constrâns de peti]ionale [i consum` trigli- ISceva mai mult timp ca”s`- timp este înaintea con- ceride medii. (MCT-Me-mi trag sufletul”. Nu am cursurilor când fac çn ziua de azi apar tot Gr`simile polinesaturate dium-chain triglyceride). Nu J. J. M a r s h J. J. M a r s hf`cut niciodat`, ca Mike pauze cam felul de produse lipsite de prezint` riscul cel mai mare v` l`sa]i pe uleiuri de tipCristian de exemplu, pauze de 60 de gr`simi. Ele sunt binevenite de arteroscleroz` [i boli de MCT deoarece de[i este Rde 5-6 minute pentru c` moment dic- secunde.” t pentru persoanele care au inim`. u[or digerat con]ine o can-am descoperit c` de înda- teaz` lungi- un aport de calorii provenit Gr`simile îndeplinesc titate mare de gr`simi. Ut` ce musculatura si în- mea pauzei din gr`sime de peste 40 %. func]ii vitale în organism. Ai Evita]i pe c~t posibilcheieturile sau r`cit [i încep dintre serii. Uneori culturi[tii î[i spun nevoie de ele pentru a gr`simile saturate. Ele LTs` m` doar`. Deci dac` Spre exem- c` dac` e bine s` consumi absorbii vitaminele esen]i- trebuie reduse la 20% dinam început trebuie s` plu dac` fac mai pu]ine gr`simi, a nu ale cum ar fi vitamina A, D, aportul total de calorii.continui, ori antrenamentul picioare [i lu- consuma de loc e [i mai E [i K (liposolubile). Ele se Pute]i evita gr`simile satu-se ”duce de râp`”.” crez cu greu- bine. ç[i elimin` astfel toate pot asimila doar în prezen- rate m~nc~nd în principal U t`]i mari se poa- sursele de gr`sime [i î[i re- ]a gr`simii. carne de pe[te, pui, te s` fac pauze strîng resursele de protein` Gr`simea con]ine ele- curcan [i albu[uri de ou ca de 2-3 minute. la albu[ de ou, pe[te. Din mente care nu pot fi pro- surse de proteine. Redu la C Dac` fac superserii p`cate aceasta poate fi o duse de organism, dar care minim chiar carnea de cu 2 grupe mici alegere nes`n`toas`. Gr`- sunt absolut necesare func- vac` sau, c~nd o consumi, P pauza e de 30-45 de simile sunt formate din lan- ]iilor vitale ale organismului cu ajutorul unui cu]it foarte decunde. Se poate s` ]uri de c~te trei acizi gra[i (acidul linoleic [i cel lino- ascu]it îndep`rtez` gr`si- O termin pieptul în 20 de lega]i la molecula de gli- lenic). Ace[tia intervin în mea care o g`se[ti în mod minute de[i fac 5 exerci]ii cerol. Ele se împart în satu- procesele cre[tere iar lipsa vizibil pe ea. Evit` pe c~t diferite. Nu cred în stabili- rate, nesaturate [i poli- acestora la adul]i produce posibil [i alimentele de T rea unei anumite durate nesaturate. boli de piele. tip”fast-food”. Astfel vei a pauzei dintre serii Gr`simile saturate exist` Nu este nevoie s` con- ob]ine aportul de acizi gra[i pentru toate grupele în unt [i în untur`. sumi cantit`]i mari de gr`si- necesari din alimente de musculare. Cred c` nu Gr`simile nesaturate se mi, îns` pentru a ob]ine a- calitate. e realist. Cele mai afl` în m`sline, în timp ce ceste cantit`]i de elemen- mari pauze le iau cele polinesaturate se afl` te necesare este util un Paul Dumea dup` IRONMAN când lucrez spate [i A lq Gu r l e y A lq Gu r l e y în uleiul de floarea soarelui, aport de 20 de grame de P a u l D e M ay o P a u l D e M ay o picioare. Pe de alt` porumb sau soia. gr`simi.
  7. 7. 12 5 CULTURISM CULTURISM 5 13P Evolu]ie exerci]ii aerobice ~n` n anii ‘70 nici nu mai mul]i culturi[ti nu iau n se auzise de exerci]ii calcul aceste efecte ci, fo- prin aerobice n cadrul losesc aerobicul pentru a-[i programului efec- reduce procentajul de gr`- tuat de culturi[ti. çn sime c~t mai mult posibil.s`lile de culturism nu existau Pentru a ajunge s` arzifacilit`]i n spa]iu [i echipa- gr`simea ca surs` de energie dependente de oxigen, ard de aerobice pe stomacul gol. suplimentare [i nu a r`spuns n Oment pentru acest gen de trebuie s` realizezi un pro- glicogenul, fiind anaerobe. Cu 12 s`pt`m~ni nainte de mod adecvat la antrenamen-exerci]ii. Se credea c` exer- gram de exerci]ii aerobice de çn cadrul antrenamentelor concurs am nceput s` fac tele fizice. .Rci]iile aerobice i-ar face pe cel pu]in 20 de minute. Dac` aerobice mu[chii vor ncepe exerci]ii aerobice n dou` çn prezent efectuez doarculturi[ti s` piard` mas` nu atingi aceast` durat` nu s` foloseasc` acizii gra[i [edin]e pe zi, a c~te 45 de 20 de minute pe zi de exerci-muscular`. faci dec~t s`-]i folose[ti existen]i n s~nge, ceea ce va minute fiecare. çn acel an ]ii aerobice de trei ori M çn 1985 au nceput s` se glicogenul din ficat pe post duce la sc`derea concen- antrenamentul, dieta, odihna pe s`pt`m~n` [iintroduc` exerci]ii aerobice de surs` energetic`. Glico- tra]iei lor sanguine. çn acest au mers perfect mpreun` [i cresc durata unein programul de antrena- genul este eliberat [i ars n moment, un hormon numit am reu[it s` fac o figur` bun` [edin]e la o or` ISment al culturi[tilor. De[i exer- func]ie de durata [i inten- epinefrin` va transmite un la concursul la care am de aerobiceci]iile aerobice au efecte de sitatea exerci]iilor ca [i de semnal celulelor grase care participat. çn schimb, n 1991 c~nd m` pre-nt`rire a sistemelor cardiac, aportul de oxigen. Gr`simea vor elibera trigliceridele de- am crescut at~t activitatea g`tesc pentru Rrespirator [i circulator, cei nu poate fi o surs` primar` de pozitate pentru a aduce aerobic` c~t [i cantitatea de un concurs. Mi[- combustibil dec~t dac` exis- nivelul acizilor gra[i din s~nge calorii consumat` zilnic deoa- c`rile trebuie s` t` un aport adecvat de la normal. Continu~nd timp rece aveam dificult`]i n a fie realizate astfel U oxigen. Aceasta este dife- de 20 de minute, ei se con- ob]ine fibrarea pe care o avu- nc~t s` men]in` ren]a dintre exerci]iile ae- sum` oblig~nd celulele grase sesem anul anterior. F`ceam ritmul inimii c~t mai LT robice [i cele anaerobice. s` elibereze n continuare trigli- c~te dou`-trei ore pe zi ae- sc`zut posibil, deoarece Antrenamentele cu ceride, ceea ce va determina robice, crez~nd c` voi putea aceasta te va ajuta s` greut`]i, de intensi- mic[orarea lor n volum. mobiliza mai mult` gr`sime [i arzi mai mult` gr`sime. tate crescut`, nu Iat` cum a folosit un culturist c` excesul de calorii mi va Trebuie ca n timpul e- U sunt profesionist exerci]iile permite s` re]in masa mus- xerci]iilor ritmul s` fie aerobice. cular`. Nu am f`cut dec~t s` cuprins ntre 60 [i 75 de çn 1990 m-am preg`tit m` supraantrenez [i am intrat procente din rata maxim` C pentru Arnold Schwarzeneg- n concursul „Noaptea cam- pe care o realizezi n timpul ger Classic. F`ceam n fiecare pionilor” mult mai slab dez- unor exerci]ii fizice. Rata P diminea]` c~te 45 de minute voltat [i mai pu]in fibrat dec~t maxim` = 220-v~rsta, se eram cu un an nainte. nmul]e[te cu procentul de O Aceasta s-a nt~mplat de- 0,60 sau de 0,75 [i rezultatul va oarece am efectuat exerci]ii fi rata pe care trebuie s` o aerobice prea lungi, ca [i men]ii n timpul exerci]iilor T programe de antrenament aerobice. supranc`rcate, care nu au De exemplu, dac` ai v~rs- permis o recuperare adec- ta de 25 de ani, formula de Cele mai folosite vat`. A fost o experien]` calcul va fi: exerci]ii aerobice folositoare deoarece am (220-25) x 0,60 = 117 b`t`i nv`]at din ea. Corpul meu nu pe minut. sunt: alergarea, s-a putut descurca cu activita- bicicleta sta]ionar` tea fizic` n exces [i cu caloriile Paul Dumea, dup` „Ironman” [i banda rulant`
  8. 8. 14 5 CULTURISM CULTURISM 5 15 nei prin “pân` [i bunica profesionist care înainte de situa]ie se poate remedia mea putea s`...”. çn ciuda a merge la antrenamente prin introducerea sub- diferen]elor de sunet, toate viziona casete pe un con[tientului în lupt` fie prin aceste modalit`]i de a videorecorder în scopul prima metod`, fie prin înt`ri motiva]ia lucreaz` ”m`ririi cifrei octanice” a planificarea elementelor mai mult sau mai pu]in, în “combustibilului” pentru de lucru într-o situa]ie dat`. func]ie de modul de re- antrenamente. Nu con- De exemplu, aceste detalii O cep]ionare a subiectului. teaz` care este moda- pot fi productive când v` Oricum aceast` strategie litatea, important este spune]i: “este joi [i joi .R func]ioneaz` [i nu avem doar s` g`si]i un mod care trebuie s` împing de la de ce s` nu fim mul]umi]i s` conduc` la îmbun`- piept o sut` de kilograme”. de ea, dar trebuie s` ne t`]irea motiva]iei prin Pân` în aceast` joi sub- con[tientul t`u te va M întreb`m :”Putem oare hr`nirea subcon[tientului. comanda subcon[tientul O alt` strategie de preg`ti pentru înfruntare cu pentru a lucra în favoarea succes pentru alimentarea cele o sut` de kilograme. IS m`ririi motiva]iei pentru ca subcon[tientului este cre- Chiar dac` nu vei întâm- astfel s` ob]inem mai mult area unui plan [tiin]ific pina greut`]i mai mari în urma antrenamentelor?” pentru atingerea obiec- decât cele cu care lucrezi, Pân` nu demult psiho- tivelor, numit “implemen- po]i s` folose[ti anumite R logii credeau c` procesele tarea inten]iilor”. Acest tehnici care s` produc` o mentale subcon[tiente nu plan -potrivit psihologilor- intensitate asem`n`toare U ar putea fi influen]ate, îns` trebuie s` con]in` mai la antrenamente, cu folo- în ultimele dou` decenii multe detalii, [i anume: sirea unei greut`]i mai mari,Ajutor venit de la… LT ce aceast` motiva]ie este lucrurile s-au schimbat sim- CUM, CÇND, UNDE vor fi dar [i pentru acest lucru un factor determinant ]itor. çn urma cercet`rilor a f`cute lucruri certe pentru subcon[tientul trebuie “in-subcon[tient pentru progres. reie[it c` mintea noastr` a ob]ine un rezultat. Ideea format” despre ceea ce Probabil c` ve]i spune: reac]ioneaz` automat fa]` este c`, odat` ce ]i-ai urmeaz` s` “p`]easc`” U ”Ei bine, este corect` de lucrurile din jurul nostru, propus o anumit` treab` [i corpul pentru ca acestea aceast` teorie, dar a[ vrea chiar dac` noi nu suntem ]i-ai definit elementele de s` poat` fi posibile. s` [tiu ceva nou, ca de con[tienti pe deplin de implementare, subcon[ti- Orice a]i spune, pute]i C exemplu, CUM Så CRESC acestea. Aceste sesiz`ri ale entul te va ajuta în acel progresa prin culturism [i De ce anumi]i oameni înver[unare [i anume faptul VALOAREA MOTIVA¥IEI?...” subcon[tientului pot influ- mediu -s`-]i atingi scopul subcon[tientul dumnea- Pfac progrese pe cînd al]ii c` exist` o leg`tur` între Motiva]ia poate cre[te en]a atât gândirea cât [i dorit, s`-]i faci treaba ce ]i- voastr` are un mare rol înr`mân “în]epeni]i” în a- motiva]ie [i progres. Iat` de dac` sunte]i receptivi la comportamentul nostru. ai propus-o. Un studiu a aceast` treab`. Trebuie Ocela[i loc orice ar face? ce cred cu toat` con- simplul “Haide, po]i s-o Una din cele mai bune ar`tat c` atunci când doar s` [ti]i s`-l “pro-Exist` de fapt mul]i, foarte vingerea c` cei cre au o faci!” cunoscut ca cel mai metode este de a “hr`ni” oamenii [i-au propus ca grama]i” din timp pentrumul]i oameni care doresc motiva]ie puternic` sunt stategic îndemn. De multe subcon[tientul. Culturi[tii scop ceva care era greu scopul ce-l dori]i [i v` va Ts` fac` progrese în cei care fac progrese [i, ori se folose[te nega]ia [i folosesc pentru asta foto- de atins, prin aceast` me- ajuta.antrenament [i ei sunt mult dac` considera]i c` a face explicarea preventiv` a grafii cu campionii la tod` scopul a fost atins V` doresc mult succes!mai mul]i decât cei care culturism este un lucru greu “r`ului” ce ar putea de- antrenament sau pozând, de1/4 din oameni.fac asemenea progrese. -c`ci a[a [i este- dar curge din neefectuarea fotografii cu corpuri dez- Probabil cunoa[te]i oa- De RANDAL STROSSEN Chiar dac` îmi vin în merge]i înainte pe acest înc` unei repet`ri: “...dac` voltate pe care ei ar dori s` meni care fac acela[i lucru Traducere din IRONMANminte mai multe explica]ii drum ve]i în]elege la ce m` nu faci asta...”. Câteodat` le aib` practicând cultu- s`pt`mân` de s`pt`mân`exotice trebuie s` recunosc refer când spun motiva]ie mai întâlnim chiar [i ele- rismul. Se cunoa[te chiar sau an de an, dar nu [i-auc` una îmi st`ruie cu puternic` [i ve]i în]elege de mentul ridiculiz`rii persoa- exemplul unui culturist atins scopul. O asemenea
  9. 9. 16 5 CULTURISM CULTURISM 5 17 Suplimentele nutritive musculare, astfel elimin~nd posi- muscular` de trei-cinci kg, o sem- Antioxidant Cei mai titra]i culturi[ti ale cunoscutei firme americane bilitatea depunerii stratului adipos. Se administreaz` una-dou` pastile nificativ` cre[tere n for]` [i o pu- ternic` pompare a mu[chilor. Re- Este un produs, av~nd o calitate rom~ni sunt sponsoriza]i deosebit`. Este destinat prevenirii [i folosesc n preg`tire pe zi. comand`m diluarea creatinei n deterior`rii celulelor musculare [i 100 capsule - 110.000 lei suc de fructe. suplimentele nutritive ncetinirii mb`tr~nirii lor. Con]ine „Universal“: 300 g - 290.000 lei sulfat de glucosamin`, vitamina Virgil Buruian` Natural Sterol Lecitin` C, vitamina E [i selenium. Se admi- campion mondial, Este un puternic anabolizant natu- nistreaz` o capsul` pe zi. Florin Uceanu Are n compozi]ie kolin [i inozitol. O ral, extras din plantele cu cel mai 100 capsule - 70.000 lei Aceste elemente au un efect multiplu puternic efect anabolizant. F`r` lipotrop mpiedic~nd depunerea campion na]ional, pot fi secretul reu[itei dumneavoastr` efecte secundare. Se recomand` de gr`sime n ficat [i elimin~nd to- Vitamine [i minerale campion balcanic, .R pentru cre[terea n mas` [i for]` xinele. Reduce nivelul de coleste- Ioan Orian Vitamina B ComplexProduse pentru sl`bire Amino 4300 muscular`. Se iau [ase tablete/zi n trei reprize. Tabletele se iau cu rol, previne eczemele. Se adminis- Este un stimulator al puterii de campion na]ional Acest produs profesional con]ine treaz` una-trei tablete/zi. de juniori [i seniori, Fat Burner Plus to]i aminoacizii esen]iali [i n plus ap`, dup` ce se rup n dou`. 100 capsule - 85.000 lei concentrare [i al memoriei. Folo- Eugen Kantor MEste folosit pentru arderea stratului 90 tablete - 185.000 lei sit` regulat, vitamina B nl`tur` lan]ul de trei aminoacizi BCAA, multiplude gr`sime aflat sub piele. Se care are o puternic` ac]iune Produse oboseala [i d` s`n`tate pielii, p`rului, unghiilor [i nu n ultimul campion na]ional,administreaz` dou` tablete cu anabolic`. Se administreaz` 6-12 campion balcanic, Animal Pak pentru mas` muscular` r~nd stimuleaz` cre[terea masei ISuna-dou` ore naintea antrena- tablete pe zi n reprize de dou`- Silviu Breahn` Acest produs con]ine vitamine, musculare. Se administreaz` omentului [i dou` tablete nainte patru tablete, pe stomacul gol, minerale, aminoacizi, agen]i Mega Mass multiplu nainte de mas` [i dup` tablet`/zi. campion na]ional,de culcare. Pentru rezultate foarte anabolici [i substan]e ajut`toare Produs excelent pentru cre[terea antrenament. 100 tablete - 105.000 lei Cristian Russbune se recomand` antrenament ca inosine, protogin, dibencoside, n mas` muscular`. Con]ine prote- 160 tablete - 275.000 lei campion balcanic Rde tip aerobic (alergarea, de enzime pentru digestie, choline, ine, carbohidra]i, aminoacizi, vi- tamine. Se administreaz` 50-100 Mega Minerale Cristian Ra[c`exemplu). inositol. O cutie con]ine 44 de pa- g/zi, n dou`-trei reprize (o repriz` vicecampion na]ional 100 tablete - 65.000 lei Uniliver che]ele care au fiecare c~te 11 Produs complex de minerale. U tablete. Se ia un pachet/zi, dup` de administrare trebuie s` fie du- Acest produs asigur` necesarul Prin progresul nregistrat Acest produs este un extract na- p` antrenament), amestecat cu de ace[ti sportivi n ultimul tural din ficat de taur argentinian mas`. de minerale care este eliminat n L-Carnitine cu efect n stimularea cre[terii 44 pache]ele/11 tablete - ap`, lapte sau sucuri. urma antrenamentelor prin timp se dovede[te eficien]a produselor nutritive LTProdus care con]ine 250 mg carni- 375.000 lei 1,5 kg - 135.000 lei transpira]ie revigor~nd organismul. musculare. Con]ine importantetin`/ pastil`, foarte eficient n cantit`]i din vitaminele A, D, K, B Administrare: 1-2 tablete dup` Gain Fast servirea mesei.timpul programelor de sl`bire. Se complex, C [i mai con]ine Fe, Cu, Creatine Powder Este unul din cele mai puternice 100 tablete - 75.000 leiadministreaz` una-dou` capsu- Zn, aminoacizi [i enzime. Se admi- Este un concentrat de creatine produse realizate pentru cre[tereale/zi. nistreaz` patru-[ase tablete pe zi, monohidrate 100% sub form` masei musculare. Con]ine protei- U 60 capsule - la mese. Spa Pak cristalin` cu absorb]ie rapid` [i cu ne, carbohidra]i, aminoacizi, vita- 90.000 lei 250 tablete - valoare biologic` maxim`. Pentru mine [i diferi]i agen]i anabolici Con]ine minerale [i vitamine na- Comenzile se fac n scris 125.000 lei pe adresa redac]iei cre[tere rapid` n mas` muscular` care contribuie la cre[terea turale n propor]ii ideale pentru C sau la telefoaneleAminoacizi se recomand` cuplarea creatinei rapid` n mas` muscular`. Se ad- corpul omenesc. Se prezint` la pli- 01/792.25.54 Cromium cu un produs bogat n carbo- ministreaz` dou`-trei m`suri/zi, du- cule]e care con]in cinci tablete. 01/792.24.98[i produse stimulatoare hidra]i [i proteine (Mega Mass Plus, p` antrenament. Se prezint` la Se recomand` administrarea unui P Prin administrarea acestui produs 094.63.22.94 se accelereaz` producerea insu- Mega Mass 3000, Gain Fast). cutii de: plicule] zilnic, la una din mesele 092.24.47.83 Amino 2700 Dozare. Utilizarea produsului 0,9 kg - 115.000 lei linei n corp, cu efect n cre[terea principale. Plata se face la primireaAcest produs con]ine 19 ami- O Creatine se face ciclic, fiecare 1,36 kg - 175.000 lei 30 plicule]e coletului cu produsul for]ei [i a masei musculare. Se comandat, pre]urilenoacizi, printre care [i cei opt ciclu av~nd dou` faze: Faza 1. a 5 tablete - 135.000 lei administreaz` o capsul`/zi, la una incluz~ndesen]iali. Are influen]` [i ac]iune din mese. Supranc`rcarea mu[chilor cu Concentrate proteice [i taxele po[tale Tfoarte puternice. Con]ine arginin [i creatin`, care dureaz` cinci-[ap- 100 capsule - 65.000 lei Milk & Egg Calciu - Magneziu DISTRIBUITORI:ornitin n propor]ie de 2:1 [i vita- te zile, dozaj 20-30 g creatin` çn zonelemina B6. Se administreaz` la n- zilnic, divizat` n cinci-[ase por]ii. Concentrat proteic de mare Calciul nt`re[te sistemul osos, Prahova-Ploie[ti:cep`tori trei tablete/zi [i la a- Cromium Picolinate Faza 2. Men]inere, care dureaz` calitate, concentra]ia de proteine men]ine s`n`tatea din]ilor [i ¤ 12.35.03vansa]i [ase-nou` tablete/zi. Se Recomandat celor care doresc o patru-cinci s`pt`m~ni, dozaj fiind de 84%. Prin administrarea intervine n asimilarea alimentelor. Pite[ti: ¤ 21.69.79 separare muscular` ad~nc` [i o cinci-zece grame zilnic, divizate n acestui produs se rezolv` pro- Magneziul este de nenlocuit n Sibiu: ¤ 21.73.96prezint` sub form` de tablete la definire maxim`. dou` por]ii. Dup` ncheierea fazei blema proteinelor din alimenta]ie. buna func]ionare a mu[chilor [i a Ia[i: ¤ 21.67.69,cutii: Cromium Picolinate optimizeaz` 2 se ncepe o nou` faz` 1 [i ciclul Se consum` dou` m`suri/zi (56 g) sistemului nervos. Se administreaz` ntre orele 120 tablete - 95.000 lei trei tablete pe zi, dup` servirea 8-13, 17-22 nivelul insulinei n organism [i continu`. Urm~nd aceast` amestecat cu ap`, lapte sau 350 tablete - 225.000 lei mesei Petro[ani: asigur` transportul substan]elor strategie ve]i ob]ine n doar dou`- sucuri. 700 tablete - 395.000 lei nutritive din s~nge n celulele trei s`pt`m~ni o cre[tere n mas` 907 g - 180.000 lei 100 tablete - 60.000 lei ¤ 545.359

×