Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 19 08-2013

941 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 19 08-2013

 1. 1. Irani Islamagan Han6 rabydov;ivn a,qadan6 ka3in a3xi /iren nyrs` Ha3asdani naqacah Syr= Sarcsyan 5 )cos6 dosin5 :yhrani me] han6 tibovm ovnyxa/ e Irani norundir naqacah Ha6 san _ohanii hyd1 A3s masin 3a3dna/ yn na6 qacahi mamovli cra6 synyagen1 Hantibman sgizpu Irani naqacahu ,nor6 hagalov;ivn 3a3dna/ e naqacah Syr= Sarcus6 yanin hraveru untovnylov yv yrtmnagalov;yan ara6 ro.ov;yan masnagxylov hamar1 Syr= Sarcsyan ancam mu yvs ,norhavo6 ra/ e Hasan _ohanin` Irani naqacahi ba,6 d0nin undrovylovn a-i6 ;ow yv ma.;a/ py.m6 navor a,qadank ov no6 ranor 3a]o.ov;ivnnyr a3t par2r yv badas6 qanadov ba,d0nin1 Yrgov yrgirnyrov na6 qacahnyru knnarga/ yn yrggo.m yv pazmago.m 3arapyrov;ivnnyrovn wy6 rapyro. harxyr1 Zrov6 xagixnyru untc/a/ yn5 or ha36iranagan hama6 cor/agxov;yan 0ragar6 cu pavagan harovsd e yv gu wga3e ,ark mu qo,or naqaci/yrov ira6 ganaxman masin1 Co6 hovnagov;ivn 3a3dnylow Ha3asdani yv Irani mi6 ]yv 2yvavorova/ avan6 tagan taravor pary6 gamov;yan wra3 himnu6 va/ ‘oq,ahaved hama6 cor/agxov;yan par2r magartagen` naqacah6 nyr Syr= Sarcsyan yv Hasan _ohani untc/a/ yn a3t hamacor/agxov6 ;ivnu nor` avyli par2r hancrovani hasxnylov anhra=y,dov;ivnu1 Zrovxagixnyru ant6 ratar2a/ yn nayv da6 ra/a,r]ana3in qntir6 nyrovn5 masnavorabes Ly-na3in >arapa.i ha6 gamardov;yan panag6 xa3in cor/un;axi nyr6 ga3 wijagin1 Naqacahnyr Syr= Sarcsyan yv Hasan _o6 hani ]yrmov;yamp 3i6 ,a/ yn azca3in anwu6 dancov;yan qorhovrtny6 rov kardov.arnyrov ma6 gartagow irynx hanti6 bovmnyru yv badras6 dagamov;ivn 3a3dna/ no3n ociow a,qadylov ha36iranagan hama6 cor/agxov;yan qorax6 man ov..ov;yamp1 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 8 9 8 : R K O U < A B J I % 1 9 Ø G O S T O S 2 0 1 3 • V O L . X X X V I , N O 1 8 9 8 • L U N D I , 1 9 A O U T 2 0 1 3 • M O N D A Y , A U G U S T 1 9 , 2 0 1 3 Tamasgosi ha3gagan a.pivrnyre gima6 nank5 or yrgar sdovcovmnyre ydk5 Yryk6 ,ap;i 6 )cosdos yrygo3yan5 Tamasgosi arovar2annyren +aramana ,r]ani Siovf hrabaragin m0d aganova/ inkna,ar=i ba3;ovmin badja-ow 3a3dnova/ kani mu an3a3d tiagnyrov masin i 3a3d ygav5 or zohyrovn ,arkin e nayv ha3 mu` 1966-i /novnt Sarcis Myrysjyan5 or gu cdnover ba3;ovmi wa3ru` hrgizova/ ‘oqatraga-6 kin me]1 :a.man araro.ov;ivnu gadar6 vyxav Hinc,ap;i 8 )cosdos5 Tamasgosi S7 Sarcis ygy.yxvo3 me]1 S;rv Sargs;an J;frani mh= fandipa‘ h Irani norentir na.agafi f;t Miaz;al Nafangn;re nor famana.agaf n,anaka‘ h Minsqi .mbaki 8_ia6Nowos;i9 lra6 dov cor/agalov;ivnu gu ha.orte5 or Miaxyal Nahancnyrov ardakin cor/ox naqarar Jon Kyrri yrgov,ap;i 5 )cos6 dos 2013-in5 3a3dara6 ra/ e Je3ms Ovorliku YAHG6i Minski qmpagi hamanaqacah n,ana6 gylov oro,ovmu1 8An a-a]in garci ti6 vanaced e5 yv ys wsdah ym5 or hra,ali a,qa6 dank bidi gadare a3t garyvor ba,d0nin wra31 Miaxyal Nahancnyr a-a]ovan bes havadarim e yrgov go.myrovn 0cnylov harxin me]5 orbeszi Ly-6 na3in >arapa.i dacnabi yrgaradyv yv qa.a. lov/ovm cdnovi95 usova/ e Kyrrii 3a3dararov;yan me]1 Ovorlik ir bardaganov;ivnnyru bidi sdan2ne Sybdympyrin1 Naqabes an y.a/ e Af.anisdani yv “akisdani harxyrow Miaxyal Nahancnyrov 3adovg nyrga3axovxi[i dy.agal1 An wara/ e Bovlgario3 me] Miaxyal Nahancnyrov tysbani ba,d0nu (2009-2012), in[bes nayv ardakin cor/ox naqararov;yan me] a3l garyvor ba,d0nnyr1 Adrbe3jani ardakin cor/ox naqararov;yan panpyr Elman Abdovlla3yv5 mygnapanylow Ovorliki n,anagovmu5 3o3s 3a3dnyx5 or Minski qmpagi ha6 manaqacahnyru Ly-na3in >arapa.i dacnabi lov/6 man irynx ]ankyru amrabntyn yv a3t ov..ov;yamp avyli wj-agan yv bad,aj m0dyxovm mu xovxapyryn1 An n,yx5 or ivrakan[ivr hamanaqacaho. yrgir ir m0dyxovmu ovni yv a3t m0dyxovmu an’o’oq gu mna3 ipryv hamanaqacah cor/o. tivanacedin ‘o’oqov;ynen angaq1 Panpyru avylxovx5 or Ly-6 na3in >arapa.i dacnabu dagavin [e lov/ova/ Ha3asdani abaga-ovxo.agan gyxova/kin badja6 -ow5 yv Adrbe3jan mdahoc e5 or ador ngadmamp mi]azca3in hama3nkin go.me bad,aj hagazty6 xov;ivn mu [ga31 Ganatakan Axgain Palhn parain kø,ikn;r ke nouirh Faastani Ø';rain ;u Palhi Axgain Akad;makan Jatronin )cosdos 9-in HH S’iv-ki naqararov;yan gytronin me] naqarari dy.agal Wahe }ilavyan yv Ha3asdani A7 Sbyntiaryani anovan 0’yra3i yv Balei azca3in agatymagan ;adroni nyr6 ga3axovxi[ Lili; Bydrosyan ,norhagalov;ivn 3a3d6 nyxin canadaha3 nyrga3axovxi[nyrov5 oronk` Ca6 nada3i me] HH S’iv-ki naqararov;yan qorhrta6 gan Qoren Marto3yani naqa2y-nov;yamp ira6 cor/a/ ein bara3in g0,ignyrov novirapyrovmu Ha6 3asdani baro.nyrovn1 A3s /raciri 3a]o.ov;yan a]agxa/ ein Canada3i Azca3in balei zcysdny6 rov yv g0,ignyrov 2yvavoro.6.ygawar ha3azci Lo-6 na Geddes Sovrmeyanu yv war[agan harxyrov <ar7 e] !% Sourio mh= spannoua‘ 450 qiurt;rou farzow% Laurow MAK-i Apafowouj;an .orfourdin koc k*ou[[h datapart;lou xangoua‘ain spanoujiunn;re _ovsio3 ardakin cor/ox naqarar Syrge3 Lavrow 7 )cosdos 2013-in MAG6i Abahowov;yan qorhovrtin go[ ov..yx tadabardylov ahapyg[agan ararknyrn ov zancova/a3in sbanov6 ;ivnnyru qa.a. pnagi[nyrov5 masna6 vorapar Sovrio3 kivrdyrovn1 8A3t sbanov;ivnnyrovn anhra=y,d e an3aba. wyr] dal1 MAG6i Abaho6 wov;yan qorhovrtu bedk e wj-aga6 n0ren tadabarde polor ahapyg6 [agan cor/o.ov;ivnnyru yv a3t tirko6 ro,ovmu bahbanylov harxin me] hydy6 vo.agan bedk e ulla395 usav Lavrow1 _ovsio3 ardakin cor/ox naqararu n,yx5 or zinyalnyru hrahrylu mia3n 0covd gu pyre ahapygi[nyrovn5 oronk g4ovzyn hanrabydov;yan dara/kin me] islamagan qalifa3ov;ivn sdy.6 /yl1 8Y;e mynk amen in[ inknahosi 2cynk yv ,arovnagynk hrahryl untti6 mov;ivnu5 orbeszi an tovrs [ca3 war[agarcu dabalylov un;axken5 aba sovriagan ga-awaragan pa6 nagn ov a3sbes go[ova/` Sovriagan <ar7 e] !%
 2. 2. 8Haga-agorti havanagan naqa3ar2agovmin hagazto. miag mi]oxu ha3gagan zinyal ov=yrov mardagan badras6 dagamov;yan par2r asdijann e95 3a3dararyx Ha3asdani ba,dbanov;yan naqarar Se3ran )hanyan` 5 )cosdosin nyrga3 cdnovylow ama-na3in ovsovmnagan hancrovani sgiz6 pin a-i;ow yrgrort panaga3in z0ramiavorman sahmana3in z0ramasyren megovn me] dy.i ovnyxa/ hantisavor hanti6 bovmin1 )hanyan untc/yx5 or ivra6 kan[ivrin bardkn e miax6 yal ov=yrow 0ru /a-a3yxnyl i nbasd azca3in panagi mar6 dagan bardavorov;yan as6 dijani par2raxman5 isg adi6 ga anwyr] holowo3; e1 An antratar2av ba,dba6 nov;yan naqararov;yan go.me m,agova/ 8Wahacn9 war=ov6 ;ivnnyrov hamalir hamagar6 cin5 or ;o3l bidi da3 zar6 caxnyl zinovoragan /a-a3o.6 nyrov warbydov;ivnu5 ullal avyli arac5 an2novrax yv nba6 dagaslax1 Naqarar )hanyan a3xylyx z0ramasi sbanyrovn hamar ga-ovxovo. hancisdi yv =a6 manxi c0dii ,inararagan hrabarag5 nyrga3 cdnovyxav covmardagnyren megovn hamar ga-ovxova/ z0ranoxi5 ja,a6 rani yv ga;sa3adan paxman hantisavor araro.ov;yan1 Se3ran )hanyan a3xylyx na6 yv z0ramasi mardagan 3y6 nagedyr5 hantibyxav /owov magyrysen avyli kan 300 my;r par2rov;yan wra3 sahmana6 c0dii bahbanov;ivnu ira6 ganaxno. zinovornyrovn yv hy6 dakrkrovyxav anonx gynxa6 .a3in ba3mannyrow1 Naqarar )hanyan a,qa6 danka3in a3xylov;yan yrgrort 0ru mygnyxav ;igovnka3in z06 ramasyren megu5 ovr zinovor6 nyrovn hyd miasin naqaja6 ,yx z0ramasi ja,aranin me]5 isg a3xylov;yan avardin Wa6 han civ.in me] hantibovm ovnyxav civ.axinyrovn hyd yv anonx hyd /a.ignyr zydy.yx Hama,qarha3in P7 badyraz6 mi yv >arapa.yan badyrazmi darinyrovn zohova/nyrov 3i6 ,adagu 3avyr=axno. 3ov,ago6 ;o.in a-]yv1 <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Edovurd Snoovdun 8Gardiun96in ‘oqanxa/ e ,ovr] 20 hazar ‘asda;ov.; 8_ia Nowos;i9` 3.ovm gada6 rylow AF” lradov cor/aga6 lov;yan5 gu ha.orte5 or pri6 danagan 8Gardiun9 0ra;yr;i lracro. Glyn Grinovold ha6 .orta/ e5 or ir dramat6 rov;yan dag gu cdnovi Miax6 yal Nahancnyrov ga-awarov6 ;yan ,ovr] 20 hazar ca.dni ‘asda;ov.;5 zors iryn 3an26 na/ e 8Si7A37E3796i naqgin a,qadagix Edovurd Snoov6 dun1 Grinovold a3s amenu usa/ e Brazili /yrago3di mi]az6 ca3in 3arapyrov;yanx 3an2na6 qovmpin a-]yv ir ardasana/ q0skin un;axkin1 Lracro.u /an0; tar2av a3n panen ydk5 yrp sgsav hrabaragyl Edovurd Anoovduni paxa3a3dovmnyru Miaxyal Nahancnyrov Azca3in anwdancov;yan cor/agalov6 ;yan cor/ovneov;yan daro.ov6 ;yan masin1 Se3ran )hanyan a3xylyx sahmana3in z0ramas #ovlis 256in lracro.nyrov hyd hantibman mu un;akin HH S’iv-ki naqarar Hranov, #agopyan 3a3dnyx ;e hama2a3n Naqacah Syr= Sarcsyani 3an2nararagani5 arten sgus6 va/ e A,darag ka.aki me] 8Nor Haleb9 ;a.amasi pna6 garana3in ,inov;yan /raciru1 Asovlisin gu masnagxein HH ka.aka,inov;yan naqarari dy.agalu5 A,daragi ka.a6 kabydu5 Sovriaha3yrov hama6 garco. Gytroni naqacahu5 Yryvani Bydagan hamalsa6 rani jardarabydov;yan fa6 kivl;ein .ygawaru1 Naqadysova/ e ga-ovxyl 5- 10 yrgov movdk ovnyxo. [ors3ar6 gani pnagyli ,enk yv ,ovr] 100 a-an2nadovn1 300 sovriaha3 undaniknyr ar2anacrova/ yn nora,en pnagarannyrov 0cdacor/man hamar1 Naqararu n,yx or ka.akabydov;yan go.me anwjar novirova/ ho.a,yrdin wra3 ga-ovxovylik ;a.amasin /aqsyru bidi hocaxovin bydov6 ;yan5 howanavoro.nyrov yv paryrarnyrov a]ag6 xov;yamp1 Covmarin meg masu bidi wjaryn Sovriaha3yru1 A-a]in noviradovov;ivnnyru gadarova/ yn Hrant Wartanyani 8Grand Hol6 dingz9 ungyrov;yan go.me 100 hazar dolarow1 A]agxov;yan badrasdagamov;ivn 3a3dna/ yn paryrarnyr Garen yv Samovel Garabydyan6 nyru7 36 ha3 ngari[nyr irynx a,qadanknyrov xovxahantesnyrov haso3;u bidi noviryn no3n nbadagin1 Naqararu go[ ov..yx a3l pnaca6 va-nyrov nyrga3axovxi[nyrov masnagxylov a3s /racri iracor/man1 Ka.aka,inov;yan naqarari dy.agalu 3a3dnyx ;e gu naqadysovi amynaoragyal ga6 -ovxova/kow yv hagayrgra,ar=agan mi]oxa6 -ovmnyrow ,enkyr ga-ovxyl1 <norhagalov;yan q0skyrow hantes ygav Sovriaha3yrov himnaqntirnyru hamagarco. gytroni naqacah Lyna Halajyan5 or no3nbes go[ urav tramadna3in 3adovg ha,ovyhamarin mi]oxav masnagxil novirapyrovmin1 Wyr]avorov;yan5 asovlisi masnagxo.nyru badasqanyxin lracro.nyrov harxovmnyrovn1 Yryvani me] 8Nor Haleb9 ;a.amasi ga-ovxovmu cor/nagan un;axki me]
 3. 3. Mov, ka.aki me] =amanagin ha3yrov pnagov;ivnu abaxovxo. wyr]in ‘asdu` Kale ;a.a6 masu5 2012-i Hogdympyr 21-en nyrcravova/ e ka.aki wyra6 ga-ovxman /racri me]1 A3sdy. gu naqadysovi 500 dovnyrov ‘oqaren 770 ,enk ga-ovxyl1 A.pivri hama2a3n ,inov;ivn6 nyrov 80%-u kantylen ydk kantman a,qadanknyru ta6 taryxnylov oro,ovm ga3axova/ e1 Anadolia3i ha3gagan =a6 -ancov;yan harxyrow a,qa6 danknyr gadara/ Gar0 “a36 lan antratar2a/ e naqabes 8Mov,y.i pyrt9 anovanovmow 3a3dni ha3gagan ;a.amasi harxin1 An n,a/ e5 or a3s dara/ki me] a-novazn yrgov ;a.amas bedk e bydagan ba,dba6 nov;yan dag wyrxovi1 An 3a3dna/ e nayv5 or a- a3s0r kantovmu y.a/ e an0ri6 nagan5 kani or oro,ovmu po6 .okargylov hamar no3nisg =amanag [e dramatrova/1 “a3lani q0skyrow` can2 oro6 no.nyrn al irynx hyr;in wna6 sa/ yn ,inov;ivnnyru` ‘orylow anonx himkyru1 8Mov,i me] 299 ygy.yxi5 94 mynasdan5 53 ovqdady.i5 135 tbrox y.a/ e` 5,669 a,a6 gyrdow1 Mnaxa/ yryk ‘o6 .oxnyru bedk [e kantovin1 Anadolia3i ha3gagan =a-an6 cov;ivnu my/ aracov;yamp g4o[n[ana31 Y;e a3t megu S;anbovli me] ullar5 aba 200 darovan hnov;yamp ,enkyrovn ancam meg cam [ein zarnyr956 usa/ e “a3lan1 “a3lani q0skow irynk a3xy6 la/ yn Mov,i Sovrp Garabyd wank5 orme mia3n mi kani bad mnaxa/ e5 a3n al g40c6 dacor/ovi ipryv aqo-1 Isg civ.i yryqanyru wran qa[ badgyrova/ 1500 amya3 kary6 ru gu waja-yn1 8A3n amenu in[ ha3yren mnaxa/ e5 an2a3n g4o[n[axovi956 usa/ e “a3lan1 Mi;e Ha3asdan [y|nk yrp myr jamportov;ivnu Derovnagan A.0;kow gu sgsink5 miasin ynk5 polors al ha3 ynk5 ovraq srdow gu mdnynk W0dre03 T.yagin naq bardezu5 zy’iv-in ,o3a/ s0sa’ivnu yrco. /a-yrovn dag5 cyda’u1 Badmagan fransagan prowansal ojow 19-rt tarov sgizpu ,inova/ t.yagu haga-ag dern ov a-a]in galova6 /aderu ancliaxi ullalovn srocnrid 6 fransagan aznovagan magtirin ar=anaxa/ er1 Gu mdnynk srahe srah5 ulla3 an yra6 =u,dov;yan` cisavor ta,nagow5 ulla3 cydini ,ovr] zanazan angivne tidova/ hancsdaved untovnylov;yan5 yv wyr]abes my/ ov bzdig ja,asrahnyr1 Martov hasagi [a’ yv avyli al par2r [inagan /a.gamannyr yv anxyal tarov harsdov;ivnn ov pnov6 ;yan cy.yxgov;ivnu arda3a3do. iv.anyrg gam badjen ngarnyr gu zartaryn anxkyru1 A3=m Château Vaudreuil6u hianali ban6 tog mun e Mon;reali m0dig5 g.zien tovrs1 Garc ov ganonow5 manavant hianali bivfeen wyr] grgin cyda’in wra3 wa3ylyxink tebi liju – Lac des deux montagnes – yrgaro. Kara’u5 orovn yzyrkn i wyr gu blblan ]ra,ov,annyru5 antin bovragin ar2annyru5 /a.ignyru1 Hydakrkrov;yamp kalo. ov wa3ru hydaz0do.nyrs miaxank my/amasnov;ivn gazmo. myr qovmpin yrp +anydan hrabovrova/ pnov;ynen yv wsdahapar lijen sgsav badmyl ir /nntawa3r Syvani masin5 Ha3asdani Syvana3 lijin timaxi ly-nyru5 Cy.ama3 Ly-nyr5 orovn anovnow anovana/ e5 ir man[ovgu` Cy.am1 A3nkan gyankod badmyx ir a-a]in hantibovmu <irazi hyd5 Baro3r Syvagi bardeznyru ovr inkn isg a3xyla/ e m0den jan[nalow my/ada.ant Baro3rin /no.kn isg1 Asmovnkyx ir panasdy./ov;ivnnyren7 a-nynk had mu1 Im ly-nyru in2 dovyl yn timanalov gamk5 Im ta,dyru in2 dovyl yn /a.govnki ;ow[ank5 Im howyru in2 dovyl yn covrcovrank ;owi[5 Or linim my.m ljis nman` zovlal ov anpi/1 #a]ort 0rn isg +anyda3in a3xylyxi7 dovnu Sen Lorani a’in e5 Lawal1 Oro, e5 +anyda3in hamar ]ovri dysaranu anhra6 =y,d e1 {ors go.mu Saryani5 +ansymi nayv zanazan ha3 my/anovn ngari[nyrov cor/yrn yn5 Sovrp E]mia/inu yv manavant Sovrp A-akyloxu or Syvana3 lijin wyryv gu hsge Cy.arkovnyax ly-na,qarhin5 poloru hon yn1 Gu harxnym7 6 +anyda Ha3asdan i|n[ cor/ow gu zpa.eik1 6 {na3a/ gr;ov;yamp dndysaced ym saga3n im me] abrovm e panasdy./ martu1 Arhysdow hivsova/y.eni ;yknik enjiniir ym5 gyrbasy.eni5 ga,ii5 yv artivnapyrov;yan ovsovxi[ garcova/ ym Yryvani hamalsaranin me] yv [ors zavagnyr hasxovxa/1 6 Hradaragov;ivnnyr ovni|k1 +anydan no3n y-antovn qantawa-ov;yamp xo3x govda3 ir cor/yren 8Sy’agan A[kyrow9 ar2ag yv 8Hadundir9` knaryrca6 gan panasdy./ov;ivnnyr1 6 Sa al a[ke anxovr5 Krisdin ]an1 Ha3asdani Cro.nyrov ?a.gaka.n e ovr <igahyri5 Berber6 yani5 :ekeyani yv nman ha3 my/anovn cro.nyrov garcin +a6 nyda Hagopyann al gu 3i,ovi1 31 #ovlis 2013-i H7P7U7M7i Osgya3 dariki bdo3du ‘okrig Ha3asdan mu y.av1 <norhagalov;ivn polorin ov polorin5 mana6 vant gazmagyrbo. Byrj Kiv’elyanin1 K7 DRTADYAN COV#OVMJYAN LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 3 H7P7U7M7 Osgya3 dariki bdo3dnyr Château Vaudreuil6i myr bdo3du y.av ‘okrig Ha3asdan mu Ha3yren mnaxa/ Mov,u an2a3n g4o[n[axovi
 4. 4. HH Azca3in wijagacragan /a-a3ov;yan dovyalnyrow` a3s darovan #ovnovar6#ovlis =a6 managahadova/in Ha3asdan =amana/ e 321.279 zp0sa6 ,ur]ig5 ovsdi Ha3asdan a3xy6 lo. zp0sa,r]ignyrovn ;ivu avyl6 xa/ e 14.3 dogosow1 2013 #ovnovar6#ovnisin zp06 sa,r]ov;yan nbadagow han6 rabydov;ynen mygna/ e 343.263 mart1 2012-i hamabadasqan =amanaga,r]ani ngadmamp` xovxani,u aja/ e 13.6 do6 gosow1 2012-i #ovnovar6Tygdympyrin Ha3asdan a3xyla/ e 843.330 zp0sa,r]ig5 or 11.3 dogosow gu cyrazanxe 2011-i xovxa6 ni,u1 Hama,qarha3in dndy6 sagan forovmi 2013-i zp06 sa,r]ov;yan hama,qarha3in mrxovnagov;yan zygo3xi wyr6 lov/ov;yan artivnknyrow` Ha6 3asdanu zp0sa,r]ov;yan am6 ’o’ xovxi[ow crava/ e 79-rt dy.u 140 yrgirnyrov ,arkin1 Zp0sa,r]ov;yan mrxovna6 gov;yan hama;ivin hama2a3n` Ha3asdani tirku 11 asdi6 janow par2raxa/ e 2011-i hyd hamymada/1 ?a.ga2ori yridasartagan gyndronovm dy.i ovnyxav HH s’iv-ki naqararov;yan 8S’iv-k9 ama-a3in tbrox 2013; /racri hantisavor ‘agman araro.ov;ivnu1 HH s’iv-ki naqarari dy.agal Wahe Jilawyanu5 ,norhavory6 low /racri masnagixnyrin tasun;axi 3a]o. avardi gabag6 xov;yamp5 n,yx or avardovyx ama-a3in tbroxi 2013;7 /raciru5 saga3n ha3abahbanov;yann ov..ova/ a3s /racri artivnknyru agn3a3d gu ta-nan5 yrp masnagixnyru wyrata-nan irynx pnagov;yan yrgrnyr yv gira-yn a3n cidyliknyrn ov hmdov;ivnny6 rov5 oronk 2y-k pyryxin 8S’iv-k9 ama-a3in tbroxovm1 O.]o3ni q0skow hantes ygav yv /racri masnagixnyrin ,norha6 voryx Goda3ki marzbydi dy.agal Garen Marcaryanu` n,ylow5 or my/ badiv e ha3abahbanov;yann ov ha3ryjana[ov;yann ov..ova/ a3s /racirn iraganaxnyl cy.adysil ?a.ga2orovm1 ?racri masnagixnyrin ir o.]o3ni q0skn er 3.yl nayv ?a.6 ga2ori ka.akabyd` Ar;ovr #arov;ivnyanu1 YBH mi]azca3in gr;agan gyndroni hanragr;agan a-ar6 ganyri ambioni wari[5 doxynt5 8S’iv-k9 ama-a3in tbroxi powantaga3in masi badasqanadov` Gam0 A;a3yann ir q0skovm n,yx5 or YBH6ix yv S’iv-kix =amana/ ,ovr] 70 3a3dni ovsov6 xi[nyr5 tasaq0snyr5 ‘rofysornyr aryxin amen in[5 orbeszi ama-a3in tbroxu ga3ana3 yv gadari ir a-akylov;ivnu1 ?racri ‘agman araro.ov;yanu ha,ovydov hamyrca3in /racrow hantes ygan 8S’iv-k9 ama-a3in tbroxi azca3in yrci yv bari tasun;axnyri masnagixnyru1 Ha3ox lyzovi aracaxova/ tasun;axnyri masnagixnyru nyrga3axryxin irynx sowora/ ha3rynasiragan sdy./acor/ov;ivnnyru1 Hantisov;yan avardin HH s’iv-ki naqararov;yan go.mix masnagixnyrin 3an2novyxin /racri masnagxov;yan havasda6 curyru1 #i,yxnynk` HH s’iv-ki naqararov;yan 8S’iv-k9 ama-a3in tbroxn iraganaxvovm e Yryvani bydagan hamalsarani hynki wra3 yv nyra-ovm e 5 ov..ov;ivn` Ha3ox lyzovi aracaxova/ ta6 sun;axnyr5 S’iv-ki ovsovxi[nyri wyrabadrasdman tasun;ax6 nyr5 S’iv-kaha3 yridasart a-a]nortnyri tasun;ax5 S’iv-ki lracro.nyri tasun;ax5 Azca3in yrci ov bari tasun;ax1 ?racirn amynamya3 e yv ,arovnagagan1 4 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 Lili; Mgrd[yan tar2a/ e Yvroba3i a-a]nov;yan bronze mydalagir Bylgradi me] avardin ha6 sa/ e gananx jadragi Yvro6 ba3i anhadagan a-a]nov6 ;ivnu1 Lili; Mgrd[yan tar2a/ e bronze mydalagir1 Mgrd[yanu wyr]in qa.in a-a] anxa/ e Walyn;ina Gov6 nina3en (_ovsasdan)1 An 11 hnaravoren wasdaga/ e 8 miavor yv crava/ e 3-rt dy.u1 Yvroba3i aqo3yani did.osu novaja/ e Hoang Dhan {angu (Hovncaria)5 isg yrgrort dy.u crava/ e wraxi Salome Myli36 yan1 Ha3asdani mivs nyrga3axov6 xi[nyru` Lili; Galo3yanu5 Ma6 ria Covrsowan yv Anna Ha36 rabydyanu5 3a3dnova/ yn 63-65 dy.yru1 Am’o’ovyx 8S’iv-k9 ama-a3in tbrox 2013;7 /raciru :pilisaha3 hama3nku siriaha3yrin 0cnov;yan nbadagow hancanagova/ covmaru ‘oqanxyx Ma3r A;o- Sovrp E]mia/in :pilisi mi ,ark ha3gagan o[ ga-awaragan gazmagyrbov6 ;ivnnyr5 ar2acancylow /anr gaxov;yan me] cdnovo. siriaha3 myr y.pa3rnyrin yv ko3ryrin 0cnov;ivn xovxapyrylov Amyna3n Ha6 3ox Ga;o.igos Carycin P76i go[in5 gazmagyrbyxin darpyr mi]oxa-ovmnyr5 ordy.ix co3axa/ covmaru bedk e 0cdacor/over siriaha3yrin 0cnov;yan nbadagow1 Parycor/agan cor/o.ov6 ;yanu irynx masnagxov;ivnu pyryxin nayv Wrasdanovm HH tys6 banov;ivnu5 Wiraha3ox :ymi 8Ha3ardovn9 gyndronu5 Tav;yan digniga3in m,ago3;i dovnu5 8Armenian Art Hall9 Elygdrona3in amsaciru5 8Wrasdani ha3 hama3nk9 hasaragagan gazmagyr6 bov;ivnu5 8Banha3gagan qa.yri9 mi]azca3in asoxiaxia3i Wrasdani masnajiv.u5 :ymi hocyvor tasu5 cor/ararnyr5 m,ago3;i yv arovysdi cor/i[nyr5 :pilisaha3 hama3nki antam6 nyr1 Hancanagova/ covmaru` 5000 amyrigyan dolaru5 Wiraha3ox :ymi a-a]nort Cyra,norh Der Wazcen ybisgobos Mirzaqan6 yani 0rhnov;yamp yv mi]nortov;yamp5 ‘oqanxovyx Ma3r A;o- Sovrp E]mia/in1 Ma3r A;o- Sovrp E]mia/inu 200 hazar AMN dolar covmar arten ‘oqanxyl er siriaha3yrin 0cnov;yan himnatramin5 a3novhydyv dramatryx yvs 200 hazar AMN dolar5 ordy. ‘okrig mas e gazmovm Wiraha3 hama3nki hancanagov;ivnu1 Ha3asdani jyrmag cinin ,ahyxav a,qarhi a-a]nov;ivnu #ovlis 4-5, 20136in Fransa3i Langdok Rovsi30n ,r]anin Fron- tignan-la-Peyrad (Maison Voltaire)-i me] dy.i ovnyxav darygan 136rt 8Mivska div Mond 20139i mrxanku1 A-a]nov;ivnu ,ahy6 xav Ha3asdani Muscat semi sweet white wine cinin5 orbes a,6 qarhi amynahamy. Mivskan1 Manramasnov;ivnnyr garyli e sdanal armeniawine.am ga3ke6 ]en1 Ha3asdan a3xylo. zp0sa,r]ignyrovn ;ivu aja/ e 14.3 dogosow
 5. 5. Tyrasanovhi :amar #owhan6 nisyanu (Mhyr Mgrd[yani ginu) wyratar2yl e Ha3asdan1 Bad6 ja-nyrix megu ortov undaniki dy.a’oqovmn er AMN6ix Yryvan1 :7 #owhannisyani ortin xanga6 novm e5 orbeszi ir yryqan my6 /ana3 Ha3asdanovm1 Isg tyrasanovhin Ha3asdan e wyratar2yl o[ mia3n ortov unda6 niki wyratar2i badja-ow5 a3lyv sdy./acor/agan mi ,ark /racryr ovnynalov badja-ow1 Tyrasanovhin t=coh e Ha3as6 danovm ir sdy./acor/agan da6 rinyrix1 8Lav bahi [u zovcatibyx im syrnti gyanku1 Myr avac syrovntu ‘a-avorabes ga3axav5 o[ ;e nra hamar5 or da.antavor er5 a3lyv` darinyrn ov =amanagn er nbasdavor1 Nrank syrntow mdan asbarez5 hasovnaxan5 aryxin irynx cor/u1 Isg mynk asbarez mdank 70- agannyri gesyrin5 saga3n yrp bedk e myr hydku ;o.neink5 yrgiru ‘lovzovyx1 A3t ah-yli ga3srov;ivnu ‘lovzovyx yv godrovyx myr syrnti me]kin91 I teb5 tyrasanovhin AMN6ovm pnagovylov darinyrin ancor/ [i nsdyl5 hasxryl e paz6 ma;iv pymatrov;ivnnyr gadaryl5 cragan yry6 gonyr gazmagyrbyl1 Isg in[ wyrapyrovm e ty6 rasanagan kariyra3in5 aba a3t darinyrin mia3n meg tyr e qa.axyl1 A3t un;axkovm :amar #owhannisyann a,qadyl e nayv cragan niv;yri wra31 Tyrasanovhin mi ‘iys ovni ;.;in 3an2na/5 oru go[vovm e 8Ari amovsnanank95 yv xanganovm e pymatryl1 Cor/o.ov;ivnnyru gadarvovm yn Glynde3lovm5 ha3gagan undanikovm7 8A3n in[ zcaxyl ym AMN6ovm5 ;e in[ hocygan qntirnyr garo. yn a-a]anal ardyrgrovm abro. martov m0d5 masnavorabes [u garo.anal myrovyl amyrigyan gynxa.in5 lyzovin5 mi]awa3rin yv a3ln1 A3s amenu havakyl ym yv tar2ryl cragan ylo3;91 Arty0k gu halovi| :amar #owhannisyani yv Albyr; Mgrd[yani mi]yv y.a/ sa-o3xn ov hna6 ravo|r e5 or nra sdy./acor/ov;ivnu pymatrovi Mhyr Mgrd[yan ardisdagan ;adronovm harxin i badasqan :7 Bydrosyann asax7 8Im yv nra mi]yv o[ mi sa6 -o3x [ga31 Pa3x` o[5 ys Mhyr Mgrd[yan ardisdagan ;adronovm hasdad [ym pymatri im sdy.6 /acor/ov;ivnu nra hamar5 or a3ndy. ba3mannyru a3nkan el lav [yn91 Tyrasanovhin nayv xanganovm e Lyvon <an;i 8Tyrasanovhin9 sdy.6 /acor/ov;ivnu wyra/yl hinc syri6 anox filmi1 :amar #owhannisyanu bad6 rasdvovm e nayv cirk6albom hradaragyl` novirova/ Mhyr Mgrd[yanin1 Usd tyrasanovhov5 ha3 hantisagani hamar ,ad garyvor e nayv Wartces Bydrosyani 8Grage ,abig9 sdy./acor/ov;ivnu pyryl y;yr1 A3=m :amar #owhannisyann a3t webu wyra/yl e sxynari ov xanganovm e5 or a3n ta-na3 80 syrianox film1 Tyrasanovhin darinyr a-a] a,qadyl e nayv AMN6i Aryvylyan a’i :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan masnajiv.ovm5 yv 8Azc96i hyd zro36 xovm ha3yaxk cxylow a3t darinyrin5 asax7 81997;75 yrp cnaxi a3ndy.5 :ekeyan M,agov6 ;a3in Miov;yan wijagu lav [er5 ,enkix ein zrgvovm5 [ga3in nayv yridasart sdy./acor/o. martig5 [na3a/5 or nrank ,ad ein xanganovm hamaqmpyl yridasart sdy./acor/o.nyrin1 Isg in2 3a]o.ovyx havakyl yv sdy./yxi ;adyra6 qovmp5 oru hasav min[yv 35 antami ov pov-n sdy./acor/agan gyankow eink abrovm1 No3nisg #ownanyan tbroxi yryqanyru calis ov mianovm ein in21 A3ndy. pymatryl ym Ovilium Saro3yani sdy./acor/ov;ivnnyrix1 Saga3n 3ydo3 dy.a6 ’oqovyxi Aryvmdyan a’91 I teb5 tyrasanovhin xanganovm e nayv nga6 rahanyl film` novirova/ Mhyr Mgrd[yanin5 ordy. dy.i govnyna3 yrgq0sov;ivn` tyrasanovhov yv Frovnzigi mi]yv5 saga3n gadrovm [i yryva3 my/ tyrasanu1 Yrgq0sov;ivnn un;analov e :7 #owhannisyani yv 0b3ygdivi mi]yv5 yv in[bes tyrasanovhin e havasdiaxnovm5 a3t filmow dalov e polor harxyri badasqanu5 amen in[ j,crid1 MANANA #OWAGIMYAN LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 5 <ovdow gu ngarahanovi film Mhyr Mgrd[yanin novirova/5 gno]` :amar #owhannisyani go.mix Usd ;rkagan lradovami]oxnyrovn` 8:ovranagan panag9 -azmagan ga-o3xi sdy./man oro,ovmu a-nova/ e Wyr]in kani mu 0ryrovn5 Bakovi me] 4 bydov;ivnnyrov mas6 nagxov;yamp ga3axa/ =o.owi mu un;axkin 8:ovranagan panag9 -azmagan ga-o3xi sdy./man a-a]in ka3lyru a-nova/ yn1 A3s masin gu 3a3dne ;rkagan 8In;urny;habyr9 lradovagan ga3ku1 A.pivrin hama2a3n` 8:ovranagan panag9u bidi ulla3 NA:)i nman ga-o3x mu5 orovn antamagxylov irynx hamamdov6 ;ivnu xart dova/ yn :ovrkian5 Adrbe3janu5 >r.zsdanu yv Mongolian1 Gu n,ovi5 or a3t panagi himnatrman nbadagn e ganqarcilyl oryve ;,namagan 3ar2agovm wyron,yal [ors by6 dov;ivnnyrovn wra31 Mia=amanag5 norasdy./ panagu gyanki go[ova/ e islam yrgirnyrov pnag[ov;yan abahowov;ivnu bahba6 nylov hamar1 8:ovranagan panag9 /raciru g4untcrge nayv -azmaartiv6 napyragan marzen nyrs hamacor/agxov;ivn5 ovr gu naqadysovi darpyr dysagi zenkyrov5 hagahr;i-a3in ba,dbanov;yan /ra6 cirnyrov5 hy-ahar hr;i-nyrov5 -azmagan 0tanavyrov5 -azma6 navyrov5 ov..a;i-nyrov yv an0ta[ov -azmagan ;-[o. sarkyrov ardatrov;ivn1 8:ovranagan panag9 ga-o3xi a-a]in naqaca6 hov;ivnu 3an2nova/ e antam yrgirnyren amynahz0r panagu ovnyxo. :ovrkio31 :ovrkia a3s ga-o3xu bidi .ygaware min[yv 2014-i avardu1 8:ovranagan panag9i zinovornyrov unthanovr ;ivu bidi ulla3 2.8 milion1 Panagi clqavor ,dabi gytronu bidi hasdadovi Ancara3i me]5 isg zinovoragan a3s ga-o3xin qorhrtani,u bidi ulla3 syv 2iov badgyru1 Usd ;rkagan 8In;urny;a=ans9 lradovagan ga3kin` -azma6 gan a3s ga-o3xin sdy./ovmu lovr] ar2acanc sdaxa/ e ,ark mu yrgirnyrov me]1 No3n a.pivru gu hasdade nayv5 or a,qarhi me] gan 7 ;rkagan hanrabydov;ivnnyr yv 50-e avyli ;rkaxy. ‘okr bydov;ivnnyr ov nahancnyr5 oronx polorin miaxovmow grna3 sdy./ovil a,qarhi amynen hz0r panagu1 Sovriaha3yrovn yv lipananaha3yrovn Ha3asdani an2nacir sdanalov harxu yrgara2cova/ e meg dari yvs Lipanani yv Sovrio3 ha3 ka6 .akaxinyru garyliov;ivn bidi ovnynan Ha3asdani Hanra6 bydov;yan tivanacidagan nyrga3axovx[ov;ivnnyren yv hiv6 badosagan himnargnyren Ha6 3asdani Hanrabydov;yan ka6 .akaxii an2nacir sdanal min[yv 1 Sybdympyr 2014: A3s masin gu 3a3dne Ha3asdani ga-awarov;yan ba,d0nagan ga3ke]u1 A3s harxu untcrgova/ e ga6 -awarov;yan 8 )cosdosi nis6 di 0ragarcin wra31 Ha3as6 dani ga-awarov;ivnu a3tbi6 sow 26 #ovlis 2012-in untovna/ oro,man cor/o.ov;yan =amge6 du5 or bidi lranar 1 Syb6 dympyr 2013-in5 g4yrgara2ce yvs meg dariow1 Naqaci/u m,agova/ e Ha6 3asdani Hanrabydov;yan s’iv-ki naqararov;yan a,6 qadagazmin go.me1 2011-i carnan Sovrio3 me] sgizp a-a/ dacnaben ydk pazma;iv sovriaha3yr ,arov6 nagapar gu nyrca.;yn ha3ry6 nik yv gu sdanan Ha3asdani ka.akaxiov;ivn1
 6. 6. AMN /yrago3du cry;e mia6 2a3n havanov;ivn dova/ e na6 qacah Barak )bama3i und6 rov;yan` AMN tysbani ba,6 d0nin n,anagylov nyrkin ka6 .akaganov;yan ir naqgin qorhrtagan ov 3a3dni irava6 ba,dban Samanda “aovur1 ?acovmow i-landaxi5 “a6 vur ‘oqarinyx Sivzen _a3su1 8Ipryv martov iravovnknyrov ov ar=anabadovov;yan wa.ymi ba,dban5 an g4antrata-na3 AMN hamunthanovr iravovnkny6 rovn5 himnarar azadov;yan ov azca3in ,ahyrovn956 3a3da6 rara/ e )bama nyrga3axnylow ;ygna/ovn1 2003-in Samanda “aovur Bovlidxyryan mrxanag sdaxav ir 8Qntiru t=oqken7 Amyri6 gan Xy.asbanov;yan tarovn9 cirki hamar5 ovr manramasn antratar2a/ er 1915-in )s6 manyan ga3srov;yan me] Ha3ox Xy.asbanov;yan1 Yrgov,ap;i #ovlis 15-in5 :ovrkio3 Yvromiov;yan harxy6 row naqarar` Egymyn Ba.u, 8If;ar9i ja,gyro3;i mu un6 ;axkin bntyx5 ;e wyr]in kani mu darinyrovn yrgrin me] 3ad6 gan,agan parygarcovmnyr dy.i ovnyxa/ yn yrgiru avyli m06 dyxnylow Yvromiov;yan [a’a6 ni,yrovn1 Ipryv 0rinag an n,yx5 ;e yrgri ha3yru 112 da6 ri sbasyle ydk` grxa/ yn gr06 nagan araro.ov;ivn gada6 ryl A.;amari S7 Qa[ ygy.yxvo3 me]1 Badasqanylow nyrganyrov harxovmnyrovn` naqararu 3a3dnyx5 ;e :ovrkia harx [ovni Ha3asdani hyd yv ;e ha3yrovn hyd harxyr gu /acin5 orowhydyv S’iv-ki ha3yru irynx azca3in inknov;ivnu bahbanylov hamar5 :ovrkio3 yv ;ovrkyrovn tem ,a6 rovnagapar 8adylov;ivn gu karozyn91 Ipryv 8an2nagan wga3ov;ivn95 an q0sa/ e Bos;uni me] dy.i ovnyxa/ badahari mu masin` bntylow5 ;e Bos;uni ha3gagan mangabardezi mu me] hydyvyal naqatasov;ivnu gu sorwyxnyn ha3 a,agyrdnyrovn7 8Gu naqundrym ,ovn ullal` a.dod ;ovrk mu ullalov ‘oqaren91 Aba an ,arovnagyx` usylow7 8A3s naqa6 tasov;ivnu ivraxno. manovg mu angaryli e5 or garyna3 dakovg zcaxovmnyr snovxanyl :ovrkio3 hanteb1 Ha3yrov go.me :ovrkio3 tem ;,namanki a3s karoz[ov;ivnu g4abahowe5 or hon abro. ha6 vakaganov;ivnu ivraxne hasaragax hamozovmnyr` no3n ca6 .a’arin ,ovr]1 Y;e harxu mia3n Ha3asdani hyd ullar5 aba za3n garyli er lov/yl dndysagan garc mu mi]oxnyrow5 orowhydyv anor ka.akaxinyru [kavorov;yan badja-ow a3l yrgirnyr gu ca.;yn1 :ovrkio3 me]5 Ha3asdani 70,000 ka.akaxinyr ‘a6 qusdagani wijagow g4a,qadin1 Ginyru a-avylapar manovgnyr gam daryxnyr gu qnamyn1 Y;e azcowin ha3yrov hanteb ady6 lov;ivn snovxeink5 aba myr amenen noviragan hocyhadornyru` myr manovgnyrn ov daryxnyru5 anonx [eink 3an2nyr1 2015-u ha6 3yrovn hamar harivramyagi 3i,adagov;yan dari e1 A3s dary6 lixu andarago3s bidi cor/a/ovi myzi tem1 Pa3x mynk o[ ;e harivramyagi5 a3l no3nisg hazaramyagi a-i;ow isg [ynk un6 tovnir 3anxank mu5 zor [ynk cor/a/91 6 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 Ly-na3in >arapa.i Pyr2ori ,r]anin me] nor pnagawa3ryr bidi himnatrovi Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan war[abyd Ara #arov;ivnyan 15 #ovlisin un6 tovna/ e 8Arxaq _ovx In6 wys;mun;9 (A_I) gazmagyr6 bov;yan qorhovrti qovmp mu antamnyr1 O.]ovnylow hivryru` A7 #arov;ivnyan ,norhaga6 lov;ivn 3a3dna/ e Arxaqi zarcaxman nbadagow s’iv-6 kaha3 paryrar6nyrtro.nyrov naqa2y-na/ /racirin hamar1 Arxaqi civ.adndysov;yan olordin me] gadarovo. nyrtu6 rovmnyrovn zovcahy-5 ungyrov6 ;yan antamnyru 3.axa/ yn nayv azadacrova/ dara/kny6 rov wyrapnagyxman 0=antagy6 lov ca.a’aru1 15 #ovlisin Ly-na3in >a6 rapa.i Hanrabydov;yan ga6 -awarov;yan yv (A_I) ungy6 rov;yan mi]yv sdoracrova/ e hama2a3nacir5 orow Arxaqi azadacrova/ dara/knyren megovn` Pyr2ori me]5 ungyrov6 ;yan niv;agan 3adgaxovmow bidi himnatrovi nor pna6 gawa3r1 War[abydin cna6 hadovmow5 /raciru o[ mia3n tragan aztyxov;ivn bidi ovnyna3 Arxaqi ungyra3in6 dndysagan irawijagin wra35 a3l nayv nor pnagawa3ru5 =amanagagix ha.ortagxov6 ;yan mi]oxnyrow5 bidi ulla3 Arxaqi abaca3i civ.u1 Ka.aka,inov;yan naqarar Garen <ahramanyan hanti6 bovmin masnagixnyrovn nyrga6 3axovxa/ e 150 pnagyli dovnow ga-ovxovylik pnagawa3rin na6 qaci/u yv ,inararagan a,6 qadanknyrovn =amanagaxo36 xu1 <norhagalov;ivn 3a3dnylow ]yrm untovnylov;yan hamar` A_I ungyrov;yan qorhovrti Arxaq =amana/ badovira6 gov;yan badasqanadov Py6 niamin B[akjyan n,a/ e5 or a3s hama2a3nacirow bidi am6 rabntovi darinyrov hama6 cor/agxov;ivnu yv bidi am6 po.]ana3 /raciru1 Hantibman un;axkin ga-a6 warov;yan .ygawaru war[a6 bydi 3ov,amydalow barcy6 vadra/ e 8A_I9 ungyrov;yan qorhovrti antam Pivzant Ceorcyanu` /nntyan 80-amya6 gin yv Arxaqi zarcaxman imasdow anor ovnyxa/ my/ avantin hamar1 A3s dy.ygov6 ;ivnu ‘oqanxova/ e Ly-na3in >arapa.i ga-awarov;yan dy.ygadovov;yan yv hasara6 gov;yan hyd gabyrov pa=inen1 Egymyn Ba.u, usa/ e` :ovrkio3 harxu Ha3gagan S’iv-kin hyd e Ir cirkin me]` Ha3ox Xy.asbanov;yan masin cro. hy.inag Samanda “aovur n,anagova/ e MAG6i me] AMN6i tysban Karolin Kenedi Jaboni m0d AMN6i tysban n,anagovyxav Karolin Kenedi Jaboni m0d Miaxyal Nahancnyrov tysban n,anagova/ e1 N,ynk or a3s masin 3a3dna/ e Amyrigyan 8Ska3 niovz9u or 3a3dna/ e nayv5 ;e K7 Kenedi 55 darygan e yv tovsdru AMN6i ahapygova/ naqacah Jon7 F7 Kenedii1
 7. 7. LUNDI 19 AOUT 2013 / MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 19 AOUT 2013 Les récents signes de nervosité enregistrés entre l’Arménie et la Russie ont d’autant plus surpris que les tradi- tionnelles relations d’amitié entre les deux Etats n’avaient pas souffert jusqu’alors de la moindre anicroche. S’il est en effet un axiome de base dans toutes les études stratégiques sur la région, c’est bien celui de l’axe Moscou-Erevan. Une situation encore corroborée il y a trois ans, si besoin était, par la prolongation jusqu’en 2044 de la base militaire russe de Gumri, en face de la Turquie. Un accord symbo- lique s’il en est de cette entente frater- nelle revendiquée par les deux parties et sous-tendue par une forte commu- nauté d’intérêts. Dans cette configura- tion, la répartition des rôles entre le grand et le petit frère semblait d’autant plus immuable, que selon une tradition bien ancrée, le soutien du Kremlin pas- sait pour la meilleure garantie de stabi- lité et de pérennité de tout pouvoir en Arménie. Une constante qui n’avait pu échapper aux dirigeants actuels du pays, particulièrement sensibles à leur maintien en place, si l’on en juge par les efforts qu’ils ont déployés en toute occasion dans cette perspective. Pourquoi dès lors, cette étrange volonté de remise en cause d’un statu quo qui leur était aussi favorable que confortable, et qui sur le plan interne ne répond à aucune urgence - même si la main-mise de la Russie sur l’ensemble du parc industriel et éner- gétique arménien fait parfois débat ? Quoi qu’il en soit des motivations de l’équipe dirigeante, un fait s’impose : tout en maintenant une alliance militai- re privilégiée avec la Russie (qui n’est pas discutée), le gouvernement de Serge et Tigran Sarkissian entend reprendre sa liberté aux niveaux éco- nomique et politique en signant a prio- ri en novembre 2013 l’accord d’asso- ciation de l’Arménie avec l’UE dans le cadre du partenariat oriental de l’UE. Cette orientation pro-européenne, doublée d’une fin de non-recevoir au projet poutinien alternatif d’Union douanière eurasienne, passe visible- ment très mal à Moscou. Et l’irritation russe est d’autant plus forte qu’il n’est pas dans les usages que sur les sujets internationaux, Erevan s’aventure hors des sentiers balisés par son grand allié stratégique. Et encore moins qu’il lui tienne tête. Ce “ver européen dans le fruit caucasien”, dont l’Arménie, après la Géorgie, est en train de favoriser l’introduction, la Russie ne veut pas en entendre parler au motif qu’il risque- rait à ses yeux d’affaiblir son influence dans sa chasse gardée sud-caucasien- ne. Et elle le fait savoir en rappelant ce qu’il en a coûté à Tbilissi, en terme d’intégrité territoriale, de braver Moscou. Les avertissements exprimés en ce sens par un certain nombre d’émissaires russes, dont Konstantin Zatouline directeur de l’Institut des pays de la CEI, ou V. Kovalenko, l’ex- ambassadeur de Russie en Arménie ne font pas mystère des dangers auxquels s’exposerait Erevan en persévérant dans cette voie. Face à ces pressions, la diplomatie de la petite Arménie n’en est que plus méritante à maintenir sa position. Peut-on à la fois favoriser l’ouverture de la région à l’influence européenne tout en possédant des liens militaires et stratégiques étroits avec Moscou ( l’Arménie est membre de l’OTSC- organisation du traité de sécurité collective, dirigée par Moscou) ? C’est le challenge que s’est fixé Erevan qui marche dans cette affaire sur un fil. Mais au fond, avait-elle vraiment le choix ? Son alignement en tout domai- ne sur le modèle russe lui apporte certes un sentiment de sécurité. Mais il n’a pas empêché les livraisons d’armes à l’Azerbaïdjan pour un montant d’un milliard de dollars. Ni infléchit l’aug- mentation de 50% en juin dernier du prix du gaz vendu à l’Arménie. La Russie, aux prises avec ses propres dif- ficultés, ne s’est jamais vraiment sou- ciée de donner à son meilleur allié dans la région les moyens d’obtenir un véritable renforcement économique. Elle a maintenu le pays sous assistan- ce respiratoire. Mais celle-ci est restée réglée sur le minimum indispensable à sa survie. C’est ainsi qu’Erevan en est arrivé à compter de plus en plus sur ses propres forces, en s’ouvrant sur d’autres partenariats plus porteurs de perspectives en terme de développe- ment économique et de modernisa- tion. Ce tournant inattendu de la diplo- matie arménienne dirigée par Edward Nalbandian marque une nouvelle étape dans le processus d’une indépendance qui avait tendance, au fil du temps, à devenir plus formelle que réelle. Il comporte une vraie chance de relancer le mode de fonctionnement politique et économique de l’Arménie via l’intro- duction des réformes rendues obliga- toires par l’accord d’association avec l’UE. Mais aussi de rééquilibrer sa rela- tion avec Moscou, qui voyait en elle un allié captif, susceptible au besoin d’être négligé. A ces différents titres, cette réorien- tation se devrait d’être encourager à sa juste valeur par des gestes forts de l’Europe et surtout de ses pricipaux membres, à commencer par la France, tant en terme d’impulsion économique que de garanties sur la paix régionale. A cet égard, obtenir de la Turquie l’ouverture de sa frontière avec l’Arménie sinon “l’accord d’association n’aurait pas de sens” - comme l’a récemment déclaré Serge Sarkissian - constituerait une avancée importante dans sa part du chemin, n’en déplaise à l’Azerbaïdjan. Nouvelles d’Arménie ARA TORANIAN Les audaces du tournant pro-européen de l’ArménieLe nouveau président iranien salue le rôle joué par l’Arménie sur la scène internationale Le président iranien nouvellement élu Hassan Rohani a salué l’Arménie pour le soutien qu’elle a apporté à la République islamique d’Iran sur la scène interna- tionale et a appelé à resserrer les liens entre les deux Etats voisins lors de sa rencontre avec son homologue arménien Serge Sarkissian qu’il recevait lundi 5 août à Téhéran au lendemain de la cérémonie de son investiture, à laquelle parti- cipaient plusieurs dirigeants étrangers. Après huit années d’un double mandat de Mahmoud Ahmadinejad qui a aggra- vé les tensions entre l’Iran et la communauté internationale, l’arrivée au pouvoir à Téhéran de ce religieux qui passe pour un modéré a été accueillie avec un enthousiasme qui reste toutefois mesuré, singulièrement aux Etats-Unis et dans les autres pays occidentaux. Signe de cet attentisme, une dizaine seulement de chefs d’Etat étrangers avaient assisté à la cérémonie d’investiture pour quatre ans de H. Rohani, parmi lesquels S. Sarkissian, qui avait su préserver la relation stratégique avec l’Iran même sous la présidence controversée de M. Ahmadinejad, et qui compte bien approfondir cette relation avec son succes- seur, si toutefois celui-ci parvient à soustraire l’Iran de l’ostracisme dont il est l’objet. L’Arménie peut déjà se flatter d’être le voisin le plus proche, sur le plan poli- tique, de la République islamique d’Iran, malgré son identité chrétienne. Une proximité soulignée par l’agence de presse officielle d’ Iran, IRNA, qui rapportait les propos de H.Rohani selon lesquels l’Iran était désireux de renforcer ses liens déjà “très étroits” avec l’Arménie. “L’Arménie a toujours affiché des positions qui sont très amicales envers l’Iran dans différentes conférences internatio- nales”, a expliqué le président iranien. Le service de presse de la présidence arménienne, de son côté, a indiqué que les deux chefs d’Etat avaient discuté d’“un vaste éventail de sujets relatifs tant aux relations bilatérales que multilatérales”, dont les projets de coopération énergétiques arméno-iraniens et le conflit du Haut Karabagh. “Exprimant leur Suite à la page 8 Les recettes financières des musées arméniens en baisse Les recettes financières des musées arméniens en 2012 ont baissé de 15,1 pour cent par rapport à l’année précé- dente à 3,5 milliards de drams, selon le Service national des statistiques d’Arménie. Les coûts financiers des musées en 2012 s’élevaient à environ 3,4 milliards de drams, dont environ 50% concer- naient les salaires et autres rétribu- tions similaires. En 2012, il y avait 99 musées natio- naux, y compris les 61 à Erevan. mardi 6 août 2013, armenews.com
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 / MONDAY AUGUST 19, 2013 Le nouveau président... Suite de la page 7 satisfaction concernant le haut niveau de cooperation mutuellement bénéfique fondée sur une amitié pluriséculaire entre l’Arménie et l’Iran, Serge Sarkissian et Hassan Rohani ont souligné la nécessité d’élever cette coopération à un nouveau niveau, plus élevé encore”, indique le communiqué diffusé à l’issue de la ren- contre. Le texte ajoute que MM. Rohani et Sarkissian ont “rappelé avec enthousias- me” leirs precedents rencontres et “exprimé leur disposition à oeuvrer pour le développement de la coopération arméno-iranienne dans le même esprit”. Les deux chefs d’Etat s’étaient rencontrés à deux reprises dans le passé, en 2001 et en 2005, alors qu’ils occupaient la fonction de dirigeant du conseil de sécurité nationale dans leurs pays respectifs. Malgré l’autarcie à laquelle la politique de M. Ahmadinejad avait condamné l’Iran, en butte à des sanctions économiques accrues imposes par les pays occidentaux en raison de son obstination à doter l’Iran d’un programme nucléaire présumé militaire, l’Arménie avait développé sa coopération économique avec son voisin iranien au cours des huit dernières années. Les deux pays avaient achevé en 2007 la construction d’un gazoduc achemi- nant du gaz naturel iranien en Arménie. Ils avaient aussi entrepris en 2012 la construction d’une grande centrale hydroélectrique sur le fleuve Araxe mar- quant la frontière arméno-iranienne, au grand dam de leurs voisins turc et azéri, qui sont également baignés par ce fleuve. armenews.com L’Arménie pourrait envoyer des soldats de la paix au Liban L’Arménie pourrait envoyer des sol- dats en 2014 au Liban, où ils participe- ront à la mission de maintien de la paix des Nations unies, a annoncé le porte-parole du ministère arménien de la defense, Artsrun Hovhannissian. « Les négociations sont en cours” à ce sujet, a-t-il précisé, en soulignant la volonté de l’Arménie de participer dès l’année prochaine à la mission onu- sienne, la FIINUL, dans un pays qui compte une importante communauté arménienne, dont le nombre ne fait qu’augmenter, hélas, en raison de la guerre civile qui dévaste la Syrie voi- sine. Le ministère arménien de la défense est en pourparlers avec les instances onusiennes, ainsi qu’avec le ministère italien de la défense, pour que des effectifs de l’armée arménienne puis- sent intégrer le contingent multinatio- nal qui poursuit depuis de longues années sa difficile mission sous com- mandement de l’Onu. Les négociations portent actuellement sur les modalités d’un déploiement de forces armé- niennes dans le cadre de la mission de la FINUL : la région du Liban dans laquelle le détachement arménien effectuera sa mission, mais aussi la nature de sa mission et les aspects logistiques restent à définir. L’armée arménienne a fait une entrée discrète dans le dispositif onu- sien en 2012, quand un officier des forces armées arméniennes a été inte- ger à la mission d’observation de l’Onu au Liban. Les forces armées armé- niennes participent depuis 2004 à des opérations internationales de maintien de la paix, en Afghanistan, où le déta- chement arménien a été placé sous commandement allemand, dans le cadre de la force multinationale de l’Otan, et au Kosovo, où les soldats arméniens effectuent leur mission au sein du contingent américain sous commandement là encore de l’Otan. Au Kosovo, le détachement arménien de quelques dizaines de soldats était placé sous commandement grec, mais avec le retrait de la Grèce du disposi- tif, l’Arménie a conclu un accord en 2012 avec les Etats-Unis pour pour- suivre sa mission de maintien de la paix dans l’ancienne province serbe, au sein du détachement américain. Si les négociations avec l’Onu abou- tissent concernant le Liban, ce sera la première fois que des soldats de la République d’Arménie effectueront leur mission au service de la paix dans un pays comptant une importante communauté arménienne. mardi 6 août 2013 Les visiteurs du Haut-Karabakh sanctionnés par l’Azerbaïdjan Rémy Pigaglio L’Azerbaïdjan a décidé d’interdire l’accès à son territoire à 335 étrangers ayant visité ce territoire azerbaïdjanais peuplé d’Arméniens, qui a fait sécession avec l’aide de l’Arménie. Ce ne sont pas moins de 335 étrangers, dont des parlementaires européens, des journalistes ou encore des universitaires, auxquels l’Azerbaïdjan refuse désormais l’entrée sur son territoire. La raison : selon Bakou, ils auraient effec- tué une visite du Haut-Karabakh, ce territoire azerbaïdjanais qui a fait sécession. « [Ils] ont violé la loi sur les frontières d’État de l’Azerbaïdjan et ont porté atteinte à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale de l’Azer- baïdjan », a expliqué le ministère des affaires étrangères azerbaïdjanais dans un communiqué. 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés Le Haut-Karabakh (ou Nagorny Karabakh) fait partie de l’Azerbaïdjan, mais cette région située non loin de la frontière arménienne est peuplée en majorité d’Arméniens. De 1988 à 1994, l’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont affrontés pour le contrôle de ce territoire. Une guerre qui a fait 30 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. Une « République du Haut-Karabakh », non reconnue internationalement, s’est même créée, alors que l’armée arménienne occupe la zone. L’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui n’entretiennent pas de relations diploma- tiques, continuent de s’affronter ponctuellement. Le groupe de Minsk, un groupe de diplomates coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie, dans le cadre de l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) est char- gé de surveiller l’évolution du conflit, mais aucune solution n’a été dégagée. Un problème particulièrement sensible Bakou interdit régulièrement l’accès à son territoire aux personnes s’étant rendu dans le Haut-Karabakh, considérant que les visiteurs ont traversé son ter- ritoire sans autorisation. C’est un problème particulièrement sensible : au début de l’année, l’Arménie a annoncé son intention d’ouvrir une liaison aérienne entre Erevan et la « capi- tale » du Haut-Karabakh, Stepanakert, pour doubler le corridor conquis par les Arméniens. En réponse l’Azerbaïdjan a menacé d’abattre tout avion qui se dirige- rait vers le Haut-Karabakh. Depuis, le projet arménien semble suspendu, bien que l’aéroport de Stepanakert ait été entièrement rénové. La Croix, France 4 août 2013 Les partisans d’un mémorial com- mémorant le génocide arménien ont dévoilé la conception de leur monu- ment. La conception simple, mais pro- fondément symbolique créé par Catherine Menard de l’Art Center College of Design a été accueillie par des acclamations et de l’admiration lorsqu’elle a été dévoilée lors d’une cérémonie. Le projet de Catherine Menard a été choisi par les juges du Comité commémoratif du génocide arménien de Pasadena parmi plus de 16 autres projets. Elle a travaillé en collaboration avec le célèbre architec- te Stefanos Polyzoides afin de traduire la conception dans un modèle archi- tectural. L’étudiante de 26 ans a déclaré que l’idée de laisser sa marque sur sa ville natale de Pasadena en concevant un monument commémoratif à destina- tion des générations à venir était une source de fierté un peu écrasante. Le produit final est minimaliste dans la conception, densément rempli de signification et de symbolisme. A 16 mètres de haut se trouve un trépied au centre d’un cercle de 26 pieds de dia- mètre en pierre, qui est entouré par des grenadiers. Dans le cercle se trou- ve une rangée de buissons qui créent un chemin autour du centre du mémo- rial. Le trépied est symbolique de celui qui a été utilisé pour pendre les diri- geants arméniens pendant le génocide explique Catherine Menard. Des gouttes d’eau illuminées par des lumières vont tomber toutes les 21 secondes à partir du haut du trépied vers un bassin. Dans le délai d’un an, il va libérer 1,5 millions de gouttes, sym- bolisant une larme pour chacune des victimes du génocide. Chacun des grenadiers qui bordent le cercle sera nommé pour l’une des 12 « provinces perdues » de l’Arménie, située dans la Turquie moderne. Mais le monument est conçu non seulement pour provoquer la médita- tion chez les spectateurs sur les hor- reurs qui se sont déroulés lors du pre- mier génocide du 20ème siècle, mais pour inspirer l’espoir. Les gouttes d’eau ne se rassemblent pas dans le bassin de pierre, mais elles se posent sur lui, laissant leur impact avant de disparaître dans la terre, comme les esprits dans l’au-delà, dit- elle. Alors que le souvenir est l’objectif essentiel de la mémoire, le mémorial est également conçu pour transmettre le message que « nous devons aller de l’avant ». Le mémorial devrait voir le jour à temps pour le 100e anniversaire du génocide le 24 avril 2015. armenews.com Le projet d’un mémorial dédié au génocide arménien dévoilé à Pasadena
 9. 9. LUNDI 19 AOUT 2013 / MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY AUGUST 19, 2013 OTTAWA — Isabel Bayrakdarian is one of Canada’s most esteemed sopranos, and the esteem doesn’t stop at our borders. She has performed far and wide and was even featured in the sound track to The Lord of the Rings. More recently she sang the starring role of Blanche in the Canadian Opera Company’s production of Poulenc’s Dialogues des Carmelites. In fact, she has sung in almost every important musical center in the world. The program opened with Phillip Glass’s Symphony No. 3, a reasonably engaging work that reflects some evo- lution from the simplistic formulae that characterized his music in the early days. But the evening really belonged to Bayrakdarian, the satin beauty, whose Cont’d on page 10 Bayrakdarian shimmers in sublime show By Edmond Y. Azadian An announcement was sent to the media about a lecture to be delivered on August 18 at the Congregation B’nai Israel in Tustin, Calif. A promi- nent scholar— Richard Hovannisian — has been invited as the lecturer. The context and the format are both interesting to the academic communi- ty as well as the general public. The lecture will follow a Kosher Armenian dinner and will deal with the similari- ties and differences between the Jewish and Armenian genocides. When the historiography of the Armenian Genocide was still in its infancy, Hovannisian became one of the early pioneers on the topic driving the issue not only to the Armenian audience, but to an international audi- ence. This latest undertaking is also directed at an audience whose sensi- tivity to the issue cannot be overesti- mated. Hovannisian is taking the Genocide discussion to the Jewish community, which is also traumatized and tormented with a catastrophic experience that befell Armenians early last century. Ever since the Jewish Holocaust, it has almost become a cliché to state that had the perpetrators of the Armenian Genocide been punished, perhaps the Holocaust would have been avoided. But the cruel logic of history and politics is that human nature will not change and given the opportunity any dictator would become a Talaat, Hitler or Pol Pot. But by comparing the Armenian experience to the Jewish experience, some lessons could be learned by politicians, scholars and even by the nations affected and shaped by those historic events. There are similarities and differ- ences between the two cases. The sim- ilarities are within the realm of cause and effect. The Ittihadist leadership blamed Armenians as traitors to the Ottoman Empire, just like Hitler blamed the Jews for all the ills of German society and determined to bring the Final Solution to Jewish existence in Europe. The dissimilarities are much more pronounced since the Armenians were exterminated in their own native land while the Jews met the same fate in an alien land. As a result of the Genocide, the Armenians lost 75 percent of their population, along with their ancestral homeland of 3,000 years. The Jews received a homeland as a direct conse- quence of the Holocaust. The Balfour Declaration of 1917 to grant a home- land to the Jews did not become a reality until 1948, when the Jews took their destiny into their own hands and many European Jews sought to live lives as Israelis, not a fearful minority in Europe. The surviving Armenians lost their homes, houses of worship and all their belongings and at best, they were granted some charity in host coun- tries, while Israel became the benefi- ciary of the compensation owed to the victims of the Holocaust, despite the fact that it did not exist as a sovereign country during the Holocaust. Genocide scholars will certainly dig more similarities and differences in these to historic cases. But mutual education is necessary for both nations to understand each other and stand together as a bulwark against any future threat of ethnic cleansing. Many serious and righteous Jewish scholars, including Israel Charny, Yair Auron and others, maintain that the denial of the Armenian Genocide by the Israeli government erodes the moral foundations of the Holocaust itself. These Jewish scholars consider it a moral imperative for the Israeli gov- ernment to recognize the Armenian Genocide, over and above the political expediency of placating the Turks. The louder these righteous voices resonate, the better the chances are for recognition of the Armenian Genocide, which eventually will pave the way for the US government to join the fray. It is no secret to anyone that the impediment to that recognition comes from the people of Abraham Foxman of the Anti-Defamation League and some pro-Israeli lobbyists in Washington. Whatever these schol- ars of high integrity believe and pro- fess, does not necessarily translate into political currency. Every time Turkey’s Prime Minister Recep Erdogan makes a blunder by accusing Israel of committing geno- cide against the Palestinian people, rumors circulate and actual parliamen- tary hearings are held in Israeli parlia- ment in preparation of the Jewish State’s recognition of the Armenian Genocide. Those inconsequential rumors evaporate and the hearings are discon- tinued, as soon as Ankara signals a conciliatory note. The most outrageous incident took place when Israeli President Shimon Peres visited Ankara and announced that the murder of Armenians in the Ottoman Empire did not amount to genocide. That was a political compli- ment presented to his Turkish hosts with the blood of 1.5 million Armenian martyrs. However, history is full of ironies. Not too much later, Mr. Cont’d on page 10 A Kosher Lecture at a Kosher Armenian Dinner The Library of Alexandria wins the Calouste Gulbenkian Prize The Library of Alexandria, one of the most prestigious centres of knowledge worldwide, and its director Ismail Serageldin are the winners of the 2013 Calouste Gulbenkian Prize, which amounts to €250,000. A pioneer in “The Library of Alexandria is a cultural reference point around the Mediterranean resulting primarily from the vision, the commitment and the tireless work of Ismail Serageldin” stated the jury for the international Calouste Gulbenkian Prize, attributed annually to an institution or a person, that stands out for their role in defence of the values essential to humanity. From among the 70 nominations received, the jury presided over by Jorge Sampaio chose to honour the Library of Alexandria, an Egyptian institution of learning and knowledge that last year completed its tenth anniversary, and its director Ismail Serageldin, an “academic and cultural activist of excellence”. On the site where once stood the ancient Library of Alexandria, October 2002 witnessed the inauguration of a complex making up the modern Library of Alexandria. Today, this vast complex receives about 1.5 million visitors every year. In addition to caring for millions of books and providing the intellectual centre point to many important regional and international networks, the Library of Alexandria furthermore hosts a number of institutions and incorporates a vast digital archive, six specialized libraries, four museums, a planetarium, eight academic research centres, fifteen permanent exhibition facilities, four art gal- leries for temporary exhibitions and a conference centre in addition to other infrastructures. Ismail Serageldin, Director of the Library of Alexandria, is founder and for- mer Chairman of the Global Water Partnership (1996-2000) and the Consultative Group to Assist the Poorest (1995-2000), a microfinance program; and was Professor at Collège de France, Paris, and Distinguished Professor at Wageningen University in the Netherlands. Serageldin has also served in a num- ber of capacities at the World Bank, including as Vice President for Environmentally and Socially Sustainable Development (1992-1998) and for Special Programs (1998-2000). He has published over 60 books and monographs and over 200 papers on a variety of topics including biotechnology, rural devel- opment, sustainability, and the value of science to society. He holds a PhD from Harvard University and has received several honorary doctorates. Among his many other distinctions and honours, he was made a member of the French Order of Arts and Letters in 2011. The Calouste Gulbenkian Prize distinguishes an individual or institution whose thoughts or actions make a decisive contribution to, and have significant impact on understanding, defending or fostering the universal values of the human condition: namely, the respect for diversity and difference, a culture of tolerance and the conservation of the environment in man’s relationship with nature. With a value of €250,000, the prize was created in homage to the values defended by Calouste Sarkis Gulbenkian, a magnate of oil industry, a demanding art collector, a diplomat and philanthropist. From his childhood in Istanbul to the latter years of his life in Lisbon, he shaped his personality and influenced the Foundation that he decided to create in Portugal as a Portuguese institution.
 10. 10. Los Angeles, July 11, 2013 - The class of 2013 of TCA Arshag Dickranian School traveled to Armenia on a two week excursion from June 17th till July 1st, after their graduation ceremony. The group was accompanied by English depart- ment chairperson Mr. Ricardo Rocha, the school’s long time executive secretary Mrs. Arpy Mazloumian and her daughter Astghik, herself an alumna of the school, and several parents. The following is an account of Mr. Rocha’s experiences as a non-Armenian par- ticipant in the excursion: “It is my distinct pleasure to report that the 2013 Senior Trip to Armenia was an overwhelming success and I had an extraordinary cultural, social and educational experience. Hambik Tours did an excellent job with all of the excursions and restaurant arrangements to: Garni, the incredible Christian Monastery of Geghard, Ashtarak, Saghmosavank, the burial site of Mesrop Mashots, and Amberd on the slopes of Mt. Aragats. Tours continued to the Etchmiadzin Cathedral, Sardarapat and Khor Virap Monastery, where Saint Gregory the Illuminator was imprisoned. Next, we visited Artsakh, where our stay at Armenia Hotel was also very well organized. In Artsakh, excursions to Gandzasar and Shushi followed, and my favorite `expedition’ to Tatev Monastery - a 9th century Armenian monastery located in the village of Tatev in the Province on Syunik in Southern Armenia, which stands on a plateau on the edge of the deep gorge of the Vorotan River. Back in Armenia, the trip continued with tours to Gyumri (Mrs. Mazloumian’s hometown), Vanadzor and Spitak - the city that was the epicenter of the 1988 earthquake. Tsaghkadzor and Sevan- including a full view of Sevanavank from the top of the mountain of the peninsula- were gorgeous. We then visited Dilijan and Hagharstin Monastery. At Lake Sevan, Astghik and I accompanied some of the boys on a jet skiing excursion. Our final day included an optional tour to the Cathedral of Saint Gregory the Illuminator, a visit to the Ponchikanots and free time for packing. Throughout the trip, I was especially surprised by and pleased by the safety and security of Armenia. Absolute peace and beauty are understatements to describe not just the beautiful country, but also the harmony with which Armenia greeted all of us. The modernity, class and gallantry of the people, the ruins and the spirit of Armenia mesmerized all of us. My impression of everyone on the trip - adults and students alike - was of extreme gratitude for this once in a lifetime experience and opportunity. Visiting Armenia is a traditional activity for graduating students at TCA Arshag Dickranian School. The purpose of the trip is to give the students the opportunity to acquaint themselves with their homeland and strengthen their bond to their Armenian identity. 10 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 / MONDAY AUGUST 19, 2013 Los Angeles, July 25, 2013 – TCA Arshag Dickranian School held its 32nd Commencement Ceremony for its 12th, 8th, and 5th grade levels in an air of celebration on Friday, June 14, 2013 at the Walter and Laurel Karabian Hall. The final evening of the school’s 2012-2013 academic year was well attended by honored guests, parents, alumni and friends, amongst The Rev. Fr. Manoug Markarian, school bene- factors Mrs. Cindy Norian, Mrs. Laural Karabian and Mr. Hmayak Baltaian, who had come along with Board Members to celebrate the proud achievements of the graduating stu- dents. The program began with the proces- sional of the 12th, 8th, and 5th grade graduates, attired in their caps and gowns, marching into the hall to take their assigned seats, among the cheers and applause of their proud parents, which was followed by the school choir’s rendition of the US, Armenian and school anthems. Ms. Armenuhi Shaklian (Class of 2005), acted as the MC and talked about her experiences as an alumna, shedding light onto the opportunities lying ahead of each and every graduate from Arshag Dickranian School. Ms. Shaklian then invited Principal Maral Yeranossian to present the awards to outstanding students from 5th, 8th and 12th grades, who had excelled in their studies and related activities. Then the Class of 2013 walked across the stage to receive their high school diplomas from the Principal, Board Chairman Mr. George K. Mandossian, Mrs. Norian and Mrs. Karabian. Following the presentation of diplo- mas, Valedictorian Aram Ekimyan, Valedictorian Lucine Stepanyan, and Salutatorian Michael Abassian deliv- ered their speeches. Next, Neurophysiologist Dr. Nazely Ashikian (Class of 1999) was invited to deliver her keynote address. After greeting the graduates and attendants, Dr. Ashikian talked about her experiences as a stu- dent pursuing her dream of attaining the medical profession, whereupon ending her remarks by reminding the students of the importance of the basic education they had received at ADS and urging them to stay focused and determined in their goals. Mr. Parsegh Kartalian, vice chair- man of the board of trustees, then delivered his remarks and stressed upon the importance of maintaining the Armenian identity. Next, Principal Maral Yeranossian delivered her message to the students, expressing how much she enjoyed working with them throughout the years, first as their counselor and then as their principal. She congratulated students and wished them good luck in their future endeavors. The program was concluded with the closing prayers of Fr. Manoug Markarian who, prior to delivering his benediction, read the congratulatory message by His Eminence Archbi- shop Hovnan Derderian, Primate of the Armenian Church Western Diocese. After the recessional, students, teachers, parents and guests all min- gled in the hall and courtyard for cof- fee and treats, exchanging well wishes and photo taking. TCA Arshag Dickranian School holds its 32nd Commencement Ceremony Bayrakdarian shimmers... Cont’d from page 9 voice carried all before it. No, that doesn’t say it all: Her voice is one of the most engaging and congenial in the world today. Her first offering, Ravel’s Kaddisch, demonstrated, to this listener at least, that no matter how happy a memory you may cherish of a singer of Bayrakdarian’s quality, memory can’t compare to the experience of hearing her live. Next she offered two gorgeous songs by the 18th-century Armenian minstrel Sayat Nova, but the real highlight of the evening was a set of songs by Serouj Kradjian to texts by the 13th-century female troubadour, Ysabelle. They are in Arabic, Hebrew, Occitan and English. Although the music has a certain eastern Mediterranean flavour, it is also vigorously contemporary. Bayrakdaryan, con- ductor Anne Manson and the orchestra delivered a passionate and irresistible account of the score. A Kosher Lecture... Cont’d from page 9 Erdogan faced Mr. Peres in Davos, Switzerland and walked away from a dispute shouting in the Israeli presi- dent’s face that his country was com- mitting genocide against Palestinians. The Armenian victims insulted by Mr. Peres were vindicated inadvertently by the Turkish leader. Mr. Foxman and his ilk maintain that holding the Armenian Genocide or any other mass murder on the level of the Holocaust will chip away the political capital of the Holocaust. However, unless the Jewish Holocaust and the genocides perpetrated against Armenians, Cambodians and Rwandans, among an unfortunately long list, are treated as integral dimen- sions of the universal pain, they will be devalued as moral and historical cases. We are certain that Prof. Richard Hovannisian will drive the point to his Jewish audience, as have other Genocide scholars, including Vahakn Dadrian, Taner Akçam, Robert Melson and others have done. In the meantime, we hope Professor Hovannisian will enjoy his well- deserved Kosher Armenian Dinner. Neurophysiologist and ADS alumna Dr. Nazely Ashikian delivering her keynote address ADS Graduates’ Trip to Armenia
 11. 11. LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 11 8Ha3gagan hanracidaran9 hrada6 rag[ov;ivnu a3s dari nor hanracidaran mu lo3s un/a3ylov gu badrasdovi1 2012-in hradarag[ov;ivnu lo3s un/a3yx 8Ha3as6 dan9 meg hadornox hanracidaranu5 orovn sdy./man ,ar=a-i;u HH angaqov6 ;yan 20-amya3 3opylyann er1 ?racirnyrov5 nor hradaragov;ivnnyrov yv cirkyrov masin 8Armen’res96u zrovxa/ e hradarag[ov;yan .ygawar` #owhannes A3wazyani hyd1 6 Baron A3wazyan5 8Ha3gagan han6 racidaran9 hradarag[ov;ivnu a3s0r in[ow zpa.a/ e5 in[ nor hanracidaran gu badrasde lo3s un/a3yl1 6 Myr hradarag[ov;ivnu a,qadanknyr gu gadare bydagan badoverow1 Hanracidarannyru pavaganin yrgar yn sdy./vovm5 mynk anxyal dari ha3 cradbov;yan 500-amyagi a-;iv 8Ha3 cradbov;yan yv crkarovysdi hanraci6 daran9 ynk badrasdyl yv a3t crki 30tova/nyrn arten avardagan ‘ovlovm yn5 badrasdvovm ynk e]gab anyl1 Cirku nyra-ovm e o[ mia3n dbacir ,r]ani5 a3lyv Mysrob Ma,doxi yv myr cravor m,ago3;i badmov;ivnu1 Ov,atrov;ivn e tar2ovylov a3n martganx wra35 oronk cirk yn sdy.6 /yl5 badgyrazartyl yn5 cryl5 srpacryl yv dbacryl yn` badmi[nyr5 cri[nyr5 /a.go.nyr5 dbacri[nyr5 dbarannyr yv myr 0ryrovm arten hradarag[ov;ivnnyr1 A3nbisi ar=eknyr ovnynk5 oronx go.kow andarpyr anxnyl [i lini5 bedk e o[ ;e meg hador lini5 a3l` 10-u5 pa3x ‘or2yl ynk o[in[ pax [;o.nylow nyrga3axnyl a-a3=m megu badrasdyl1 Darywyr]in gu dbacrynk5 aztanmov,u g4ovnynank1 Zovcahy- sdy./ovm ynk nayv hanracidagan pa-aran5 oru gu lini mi kani hadorow1 Xangov;ivn ovnynk nayv 12 hadoranox 8Gana[9 hanracidaranu wyrahradaragyl1 A3n arten 40-ix avyli darova3 badmov;ivn ovni5 =amanaga6 ,ur]anu ‘oqovyl e5 yrgiru hasaragar6 ca3in ‘o’oqov;yan e yn;argovyl1 Nor =amanagnyri hamar nor hanracidaran e bedk badrasdyl1 Finansagan t=ova6 rov;ivnnyri badja-ow cor/u ty- clovq [i calis5 saga3n a3s dari agatymian has6 dadyx5 or =amanagn e harxu lov/yl1 _ovsasdann arten ;armaxryl e ir han6 racidaranu5 arten 20 hador badras6 dyl yn1 A3s0r ,ad yryvo3;nyr el gan5 or [ovnynk naqortnyrovm5 hamagarci[nyr yn i 3a3d ygyl1 6 Tovk sdy./a/ ek nayv Ha3gagan han6 racidarani a-xanx darpyragu` encyclo- pedia.am ga3ku1 Orkanow a3s0r avyli tivraxa/ e dy.ygadovov;yan 'oqanxov6 mu1 6 +amanagin pavagan t=ovar er ancam cirk dbacryl1 A3s0r amen in[ avyli hy,d e tar2yl hamagarc[i ,norhiv1 Mynk azadovyl ynk cor/arana3in cor6 /ovneov;ivnix1 Pnaciru5 e]gabu bad6 rasdovm ynk5 sgava-agi wra3 dy.atrovm1 Mynk hsga3agan 3y.a,r]ovm ynk abryl1 Myr hradaraga/ crkyri niv;yru yv tbroxagan hanracidarann ynk dy.atryl hamaxanxovm5 orowhydyv ,adyru gan5 or cirku 2y-k pyrylov hnaravorov;ivn [ovnyn1 Wikipedia-ovm el ynk niv;yr dy.atrylov1 8Gana[9 hanracidaranu yv polor mnaxa/ hanracidarannyru bedk e ;ova3naxovyn yv dy.atrovyn hamaxanxovm1 I teb5 n,ym5 or 3a]ort dari gu lrana3 gana[ hanracidarani a-a]in hadori 40-amya3 3opylyanu1 6 Orkanow hanracidaranu artiagan e hamagarc[a3in tara,r]ani me]1 6 Wyr]yrs hradaragyxink Ha3asdan hanracidaranu yv badgyraxrek5 or a3s hamagarc[a3in tara,r]anovm cirku pa6 vagan lav waja-vovm e1 Bedk [e in2 harxnyl` ys elygdrona3in darpyragin ym go.m5 ;e ;.;i1 Hanracidaranu bedk e cidyliki hamar5 garyvor [e` or dar6 pyragow1 Hanracidarannyru bahan]arg ovnin oryve darpyragow5 bidi sdy./ovi nor hanracidaran Cohari qorhrtani,` ma3ys;r0n my/ parylavovm g4ar2anacre Ma3ys;r0 Sybovh Apcar6 yanu 26 #ovnisen i wyr clqovn me] 3a-a]axa/ Aryan govdagovmi mu orbes hydy6 vank5 Nigosio3 hivantanox6 nyren megovn me] tarmanovmi g4yn;argover1 Wyr]in ,apa;6 nyrov un;axkin a-o.]aba6 hagan wijagu parylavovm sgsa/ er ar2anacryl tebi avyli ga3ovn irawijagi1 COHARi hama3n undaniki xangov;ivnn e dy.ygaxnyl ir yrgrbacovnyrovn ov parin gamyxo.nyrovn or Ma3ys;r0 Apcaryanu 0re 0r my/ a-a]un;ax g4ar2anacre ,norhiv zink ,r]abado. panimax p=i,gnyrovn1 Nyrga3is an gu polore liar=ek wyragancnovmi ,r]an mu wyra6 ta-nalov hamar ir ga3da- a-o.]ov;yan1 Mdahoc Ma3ys;ro3i a-o.]abahagan wijagi wad;araxov6 men5 pari abakinman ma.;anknyrov yv srdanx 3ovzagan mygna6 panov;ivnnyrov hosk mu dy.atrova/ er COHAR6i ga3ke]in me] 3adgabes mylconyanxi ovsano.nyrov go.me1 Anonk yraqdabard ociow ,norhagalov;ivn gu 3a3dnein ocy,n[o. ovsovxi[in5 or go’a/ e zirynk gr;atasdiarag[agan ov m,agov;a3in marzin me]1 Nyrga3is5 an arten wyratar2a/ e dovn ov gu polore hancis6 di ,r]an mu1 Badasqanadovov;yan cidagxov;yamp gu hydyvi a-o.]abahagan wyragancnman tarmanovmnyrovn yv ,norha6 galov;ivn gu 3a3dne polor anonx oronk a,qarhi [ors /acyren parin gamyxan hy-a2a3na3in gabyr hasdadylow5 paxignyr ov.argylow yv pari abakinman ma.;anknyr o.o.ylow COHARi ga3ke]in mi]oxow ;e a3lovr1 8Bri;i, Movzeovm9 gu srpacre sqalu In[bes ar2acan6 ca/ eink naq 2013 #ovnovar 22i (;iv 460), aba 2013 Mard 5i (;iv 478) myr ;ivyrow5 My/n Pridanio3 8Bri;i, Movzeovm9i srah6 nyren megu5 or na6 qabes gu go[over 8Ancient Anatolia9 (8Hin Anadolia9), wyranovanova/ er 8Ancient Turkey9 (8Hin :ovrkia9): Hon gu xovxatrovein naqabadmagan =amanaga,r]ani5 Ovrardovin wyrapyro. iryr1 A3s yryvo3;u naq yv a-a] gu ;o.er a3n dbavorov;ivnu5 ;e anonk mas gu gazmyn :ovrkio3 yv ;rkagan anxyalin5 aba nayv Ovrardovn yv badmagan aryvmdyan “okr Asian gu nyrga6 3axovein orbes :ovrkia1 A3s qy.a;ivrovmin 3a3dnapyrovmen anmi]abes ydk` 3adgabes ungyra3in xanxyrov mi]oxow naqa2y-novyxav po.oki sdoracra6 havak mu7 badmov;yan pnacava-i hanra/an0; temkyrov go.me5 j,mardov;yan wyrahasdadman bahan]ow5 namagnyr 3.ovyxan ;ancarani dn0renov;yan1 Hydyvo.agan a3s a,qadanku a3s0r tragan artivnki 3anca/ e5 kani or 8Bri;i, Movzeovm9i badasqanadovnyren Digin Anjyla Smi; #ovlis 23 ;ovagir yl6cirow mu gu ha.orte5 ;e ‘oqa/ yn n,yal srahin qntra3aro3x anovanovmu yv a3sovhydyv an gu go[ovi o[ ;e 8Hin :ovrkia95 a3l` 8Anadolia yv Ovrardov5 N7K7 7000-30091 8NOR #A_A}9
 12. 12. 8:araf9 ;yr;in me]5 Yr6 gov,ap;i5 #ovlis 22-in5 :ov.6 ba :ykyryk harxazro3x mu hrabaraga/ e badmapan :anyr Ak[ami hyd` niv; ovny6 nalow 1915-in ha3yren p-nac6 ravova/ galova/nyrovn jaga6 daciru5 in[bes nayv darac6 ruva/ ha3 undaniknyrov za6 vagnyrovn pa,qovmu islam un6 daniknyrov1 A3s masin gu ha6 .orte Bolso3 8Marmara96n1 Ak[am5 or amyrigyan 8Klark9 hamalsarani tasaq0s e5 cry6 ;e a-a]inu y.a/ e a3n ;ovrk badmapannyren5 oronk untov6 na/ yn Ha3ox Xy.asbanov;yan iro.ov;ivnu1 A3s dysageden` Ak[am mi,d qizaq0ren yv srdapax ba,dbana/ e ha6 3yru5 yv cidagan ovsovmna6 sirov;ivnnyrow ov noranor ‘as6 da;ov.;yrov 3a3dnapyrovmow barza/ e5 ;e i4n[ gar 1915-i daracrov;yan ydin yv ;e in[bes 1915-u 0cdacor/ovy6 xav5 orbeszi dndysabes me]6 dy.en wyrxovi ha3 iraganov6 ;ivnu5 yv ha3yre mnaxa/ ab6 ranknyrov ;alana2yv pa,6 qovmow sdy./ovi ;ovrk dndy6 sov;ivn yv ka.kyniov;ivn1 8:araf9i harxazro3xu pa6 xadrov;ivnnyr gov da3 a3n masin5 ;e bydov;ivnu in[bisi4 ka.akaganov;ivn mu i cor/ trav ha3yrov 8lkova/ abrank6 nyr9ovn der gancnylov yv za6 nonk ir ha3yxo.ov;yamp mah6 mydagannyrov pa,qylov hamar1 81915-i dy.ahanov;yan un6 ;axkin ha3yrov abranknyrovn masin 0rinagan garcatrov6 ;ivn mu gadarova|/ er9 har6 xovmin5 Ak[am gu badas6 qane7 8A3o45 Ma3is 30-31-in naqararax qorhovrtu oro,yx5 ;e in[be4s 2y-k bidi trover ha3yrov in[kyrovn wra31 #ovnis 10-in badrasdovyxav manra6 masn hramanacir mu5 yv wyr6 ]abes` Sybdympyr 26, 1915-in untovnovyxav a-=amya3 0renk mu1 A3s 0renki cor/atrov6 ;yamp polorowin 0rinagan yn;aho. mu badrasdova/ g4ullar amen dysag ;alani yv go.obovdi cor/o.ov;yan1 Naq a3t ho.adara/knyrovn wra3 8lkova/ abranknyr9ov 3an2na6 qovmpyr gazmovyxan1 #an2naqovmpyrovn nbadagn er ha3yrov polor sdaxova/ku ar2anacryl1 }n]ovyxan nayv polor a3n cor/a-nov;ivnnyru5 zors ha3yru a-yvdragan cyd6 ni wra3 ura/ ein min[yv dy6 .ahanovyle 15 0r a-a]1 A3s6 bes` 0rinag y;e ha3 mu ir meg galova/u traxiin /aqa/ er5 a3t waja-ku ]n]ovyxav a3n badja-apanov;yamp5 ;e 3i,6 yal an2u5 an,ov,d hasgnalow5 or bidi aksorovi5 gy./ hama6 2a3nov;yamp mu ir abranku traxiin ‘oqanxa/ er91 Ak[am g4use5 ;e meg a3l hydakrkragan harx mu5 orovn masin 3ajaq crova/ e5 hy6 dyvyaln e7 tadarannyrov go.6 me untovnova/ oro,ovmnyrov ha6 ma2a3n` ha3yrov in[kyrovn ‘o6 qar=eku5 anonx bardkyru zy.[yle ydk5 irynx bidi 3an26 novein` anonx caxa/ nor has6 xein wra31 Saga3n a3t ‘oqar=eknyru yrpy4k [wyratar2ovyxan1 8Ar6 ten amenen garyvor harxu5 orovn dagen a3s0r :ovrkian [i grnar yllyl5 a43s e1 Asiga ;ovrk iravagan trov;yan me] my/ hagasov;ivn mun e1 A-ga3 0renknyrovn hama2a3n` ab6 ranknyrovn ‘oqar=eku bedk e drovi ha3yrovn5 pa3x [i drovir5 a3l gu sy’aganaxovi1 1918-i “ydrovarin5 yrp amen in[ wyr]axav5 ga-awarov;ivnu a3s gabagxov;yamp 3an2naqovmp mu gazmyx yv a3t 3an2naqovmpu dy.ygacir mu badrasdyx1 Dy.ygacirin me] usovyxav5 ;e 8haga-ag anor5 or 0renkow qosdaxa/ eink5 or abrank6 nyrovn ‘oqar=eku bidi wjar6 ver5 [wjarovyxav7 asiga ab06 rini gaxov;ivn mun e91 Ovri, hydakrkragan ged mun al a3n e5 or oryve dy. yrpy4k [crovyxav5 ;e 8ha3yru irynx galova/nyrov sy’aganov;yan iravovnknyru gorsnxovxa/ yn91 Tar2yal hydakrkragan e5 or ha3yru5 daracrovylow han6 tyr2` :ovrkio3 ka.akaxi mna6 xin1 Usd Ak[ami` asiga ga6 ryvor darpyrov;ivn mun e Ha3ox Xy.asbanov;yan yv Hreagan O.]agizman mi]yv5 orowhydyv cyrmanaxinyru qlyxin hryany6 rov cyrmanagan hbadagov6 ;ivnu1 8In[bisi| -azmawarov;ivn mu ovner bydov;ivnu` ha3yre mnaxa/ abranknyru cor/a6 /ylov ov..ov;yamp95 harxovmin Ak[am gu 3a3dne5 ;e bydov6 ;ivnu hinc nbadagnyr ovner1 8A-a]in nbadagn er tovr6 sen yga/ islam ca.;agannyru dy.avoryl1 Ca.;agannyru 2ri6 0ren dy.avorovyxan ha3yren mnaxa/ dovnyrovn me]1 Yrgrort nbadagn er sdy./yl islam ka.kyniov;ivn1 Asor hamar al ha3gagan cor/a-nov;ivnnyru ,ad a=an cinyrow ‘oqanxu6 vyxan islam cor/ararnyrov1 Yrrort nbadagn er ha3yrov abranknyren 2y-k pyrova/ ygamovdow abahowyl bady6 razmi /aqsyru1 Xoryni5 qa6 .o.i nman pyrkyrov waja-ken co3axa/ ygamovdu yv garc mu garyvor ,enkyr dramatrovyxan panagin1 Adge paxi5 ha3yrov ‘oqatrov;yan wyrapyryal ga6 -awaragan /aqsyrn al ti6 macravovyxan ha3yrov abrank6 nyrovn ygamovdow5 yv wyr]a6 bes` hincyrort nbadagn er ha3yre mnaxa/ my/ ,enkyru cor/a/yl orbes bydagan has6 dadov;ivnnyr5 in[bes hivan6 tanox5 tbrox5 yv a3ln91 Harxazro3xin meg masu gu wyrapyri daracrova/ ha3 undaniknyrov zavagnyrovn1 Ak[am gu 3a3dne5 ;e ha3 ma6 novgnyr ov..agi 8abrank9i bes /aqovyxan islam unda6 niknyrov5 yv g4avylxne7 8A3t ,r]anin ga-awarov;ivnu hra6 baragyx5 ;e an5 or ha3 ma6 novg mu iryn kow bidi a-ner5 der bidi ta-nar nayv a3t manovgi undanikin in[kyrovn1 Asiga badja- tar2av5 or my/ ;ivow islam undaniknyr ha3 manovgnyr 8ortycryn91 An6 ,ov,d ga3in pari zcaxovmnyrow ortycro.nyr5 saga3n my/amas6 nov;ivnu a3t manovgnyru g4a-6 ner diranalov hamar oro, niv;agan nbasdnyrov5 kani <ar7 e] !% 20136i a-a]in wyx amisnyrov un;axkin5 Ha3asdanen arda6 /ovmnyruv gu hasnin 700 milion dolari5 or gu n,e 9.9% 3avylovm mu pa.tadmamp 20126i no3n =amana6 ga,r]anin1 Isg Ha3asdan nyra6 /ovmnyrov covmaru 20136i a-a]in gisamyagin y.a/ e 1.97 milia- dolar5 or 2.1% novaz e naqort darovan hamabadasqan =ama6 naga,r]anen1 :eyv dagavin arda/ovmnyru ,ad avyli xa/ yn kan nyra/ovm6 nyru5 saga3n5 dndysagan zar6 caxman un;axku ji,t ov..ov;yan me] e1 Ha3asdani arda/ovmnyru clqa6 vorapar gu pa.ganan myda.nyre5 alkola3in qmi[knyre5 atamante yv ho.am,agman artivnapyrov;yne1 Mivs go.me5 haga-ag Ma3is am6 suva3 un;axkin gargovde 3a-a6 ]axa/ ardasowor wnasnyrov5 /irani ardahanovmu a3s dari y.a/ e 21 milion ;on5 or grginn e 20126i arda/ovmin1 Ha.ortagx- ov;yan ;eknolo=ii wyrapyryal ardahanovmnyru yvs garyvor pa6 =in mu gu gazmyn ardahanov6 mi1 Ha3asdani arda/ovmnyru gu gadarovin my/amasnov;yamp _ov6 sio35 Cyrmania3i5 Bovlgaria3i5 Holanda3i5 Miaxyal Nahancny6 rov5 Canada3i5 Wrasdani5 {i6 nasdani yv a3l yrgirnyrov1 12 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 :ovrkio3 tramaclovqu himnova/ e ha3yrov sdaxova/kin wra3 Ak[am Ha3asdani arda/ovmnyru gavylnan min[ nyra/ovmnyru gu bagsin AMN 20146i ardakin 0=antagov;ivnu bidi grjadovi Ha3asdani pa3x Arxaqi 3adgaxovmu bidi avylna3 Miaxyal Nahancnyrov Nyrga3axovxi[nyrov Dan #adgaxovmnyrov 3an2na=o.owu #ovlis 246in wavyra6 xovxa/ e 20146i amawargin me] Arxaqin a-avyl 0=antagov;ivn dramatrylov oro,ovmu5 orbes 0cnov;ivn Arxaqi dacnaben dov=a/nyrov5 3adovg qntrankowu congresagan Adam <ifi5 haga-ag or amawargu lyxovn er /aqsyre 3a-a]axa/ grjadovmnyrow1 :eyv 0=antagov;ivnnyrov /racrin me] [e 3i,ova/ Ha3asdani 3adgaxovylik covmari ‘o’oqov;yan masin5 gu gar/ovi ;e min[yv 20 a- harivr zy.[ mu gadarovi Ha3asdani gadarovylik 3adgaxovmin me]1
 13. 13. A3s0r5 Aryvylki yrgnaga6 marin wra3 syv6syv ambyr g4o6 rodan5 ho.myr ov ‘o;orignyr gada.i irar gu paqin5 yr6 giru aryan aliknyrov me] gu /’a35 gu dabali martgov;ivnu a,qarhi yrysen5 ov gu qan6 carovi =o.owovrtnyrov abahow ov qa.a. gyanku1 Azcyrov badmov;yanx me] gan angovmi ov bardov;yan5 badyrazmi ov ;,ova-ov;yan 3o-i ,r]annyr5 yv gan nayv ‘a-ki ov 3a.;anagi5 qa.a6 .ov;yan ov par0rov;yan par6 cavaj tara,r]annyr1 :e in[o|w g4oro,ovi =o.owovr6 ti mu anhadaganov;ivnu5 y;e o[ ir ov=y. ngaracirow5 ir par2r ar=anabadovov;yamp5 ir abrylov yv co3adyvylov gam6 kow ov ir azca3in inknov;ivnu hasdadylov wj-agamov;yamp1 Saga3n` =o.owovrti mu bad6 mov;ivnu sosg badmagan anx6 kyrov yv iratar2ov;ivnnyrov5 3a.;anagnyrov yv bardov;ivn6 nyrov ;ovagannyr [yn1 A3l` a3t tebkyrov ydin 3a3d6 novo. =o.owovrti mu hocygan a,qarhn e5 a3t y.ylov;ivnny6 rovn ;o.a/ aztyxov;ivnn e5 a3n paro3agan hydkyru5 oronk irynx antratar2u g4ovnynan martox gyankin me]1 Orkan 0rhasagan ov jcna6 =ama3in bahyr abra/ e ha3 =o.owovrtu5 yrp clqovn wyryv gaqova/ er ya;a.anu5 iryn sba-naxo. pna]n]man ov 2ovl6 man wdancu1 Kani ancamnyr ha3 =o.o6 wovrtin wijagova/ e anxnil ‘or2ov;yan t=ovaraco3n ov.in5 yrp a3t jagadacragan bahy6 rovn ha3ovn anngovn ov ansasan ocin grxa/ e 3a.;aharyl a3t ‘or2ov;ivnnyru abahowylow ar6 =anabadiv gyanki ba3mannyr1 Yv gar/ys =o.owovrtnyrov gyankin me] a3t ‘or2ov;ivn6 nyru [yn bagsir ov [yn anhy6 danar5 yrp ;,ova-ov;yan nor yryvo3;nyr a3l yv a3l gyrba6 rankow yryvan gov can1 Sovriaxi =o.owovrtu a3s0r g4abri dacnabali t=ovar 0ryr5 zors garyli [e pa-yrow ngaracryl1 Yrgrin me] dy.i ovnyxo. o.pyrcagan tebkyrovn /anra/anr hydyvanknyrovn badja-av martig hasa/ yn ;,ova-ov;yan caca;nagedin5 yv ;,ova-ov;yan me] ta-naxa/ gu ba3karin andanyli ba36 mannyrovn tem1 Ha3 hama3nki zavagnyr my/ wnasnyrov yn;argova/` gorsun6 xovxa/ yn irynx pnagyli dov6 nyrn ov cor/ady.inyru1 Ba6 dyrazmin cor/a/ avyru zcali e amenovryk1 Mov;in ov xovrdin tem ba3karylow5 ‘am’ov,dny6 rov dara’in dag martig mi6 ]oxnyr gu ‘nd-yn irynx ha6 nabaz0rya3 abrovsdu aba6 howylov hamar1 +o.owovrtin gariknyru pa6 vararylov an3yda2cyli bahan] mu ga31 )re 0r g4avylnan ga6 r0dyal undaniknyrov hsga3a6 gan ;ivyru1 Parypaqdapar5 ha3gagan ga-o3xnyren nyrs irynx ba,6 d0nin ov go[ovmin cidagxov6 ;ivnu ovnyxo. badasqanadov6 nyr5 ‘ara/ mnaxin irynx a-akylov;yan5 an2novrax novi6 rovmow gu gadaryn irynx wsdahova/ cor/u1 :eyv ,adyr abahow gyanki oronovmow5 hy6 -axan yrgren tebi zanazan dara/a,r]annyr1 Martasi6 ragan /a-a3ov;ivnnyrov pna6 cava-in me] darinyrov ‘or2 ovnin myr parysiragan has6 dadov;ivnnyru5 oronxme ivra6 kan[ivru [i qovsa’ir ir bar6 davorov;ivnnyru gadarylov ha3 hama3nkin hanteb1 A3s /iren nyrs 3adgan,agan e Haovurd Carage0zyan Has6 dadov;yan /avala/ cor/ov6 neov;ivnu Sovrio3 dara/kin yv 3adgabes Halebi ha3aho/ ca.ov;en nyrs1 Hasdadov6 ;ivnu ir ortycra/ la3n /ra6 cirnyrow5 o[ mia3n jic [i qna6 3yr hocalov =o.owovrtin ga6 riknyru5 a3l ka] cidagxov6 ;ivnu ovni5 or a3s 0ryrovn =o.owovrtin dqovr ov anoro, irawijagu gu bahan]e lar6 va/ ov=yr5 ovr o[ bagas ga6 ryvor yn nayv paro3ahocy6 panagan cor/0nnyru5 par2r timatrov;ivn xovxapyrylov5 timanalov diro. ba3mannyrovn ov hancamanknyrovn1 Halebaha3 gyanki meg qja6 ngaru gu dysnynk5 yrp g4a3xy6 lynk Carage0zyan Hasdadov6 ;ivnu1 Hon` ovr zcali gu ta-na3 <ar7 e] 14 LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 13 Azca3in ar=anabadiv gyxova/k jcna=ama3in 0ryrov hrama3aganu Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;yan Ka,a;a.i ,r]anin me] sovriaha3yrov hamar nor pnagarannyr ov a-an2nadovnyr gu ga6 -ovxovin1 A3s masin` 3a3dna/ e Ka,a;a.i ,r]ani wyrapnagyx6 man war[ov;yan byd _opyrd Ma;yvosyanu1 Pnagarannyru gu ga-ovxovin I,qana2ori5 Gowsagani5 yv Pyr2ori me]1 8Gowsa6 ganovm arten ga3 12 pnagaran ovnyxo. meg ,enk yv 4 a-an2na6 dovn5 ordy. arten abrovm yn siriaha3yru1 Meg a-an2nadovn ovnynk I,qana2orovm yv 3 pnagaran` Pyr2orovm1 A3s bahin Gow6 saganovm ov I,qana2orovm ,arovnagvovm yn megagan pazmapna6 garan ,enkyri5 isg Pyr2orovm` 2 a-an2nadnyri ga-ovxovmu96 usa/ e Ma;yvosyan1 Arten 80 dogosow badrasd e Gowsagani me] ga-ovxovo. pazmapnagaran ,enku5 ovr nyrga3is gu gadarovin nyrkin 3artarman a,qadanknyr1 I,qana2ori ,enku badrasd e 50-60 dogosow5 isg Pyr2ori pnagyli ,enku ty- nor sgsa/ yn ga-ovxyl1 In[bes wsdahyxovxa/ e Ka,a;a.i wyrapnagyxman war[ov;yan bydu5 polor ,enkyru a3s dari anba3man bidi pnagyxovin1 I,qana2ori me] hasdadova/ sovriaha3 pnagi[nyru arten sgsa/ yn zpa.il civ.adndysov;yamp1 Anonk dy.a’oqova/ yn Sovrio3 Cami,li ka.aken5 ovr no3nbes ho.acor/ov;yamp gu zpa6 .ein1 Gowsagani me] ga3 p=i,gnyrov undanik mu5 oronk g4a,6 qadin a3ndy.i hivantanoxin me]1 Isg Pyr2ori me] pnago.nyru himnagan0ren arhysdavornyr yn` inkna,ar= noroco.nyr5 wa6 rortnyr5 oronk irynx hamabadasqan a,qadankow abahow6 va/ yn1 8Polor nrank5 owkyr a,qadylov xangov;ivn ovnyn5 an6 ba3man a,qadovm yn5 mynk nranx 0=antagovm ynk1 Bydagan ga-o3xovm a,qadyl xangaxo.nyru no3nbes ovnynovm yn a3t hna6 ravorov;ivnu1 Ji,t e5 a,qadawar2u ,ad avyli xa/r e5 kan Siria3ovm yn sdaxyl5 saga3n nranx ngadmamp wyrapyrmovnku ,ad lav e1 Nrank pavagan azcaser martig yn5 bahbanyl yn azca3in avanto3;nyru1 Mynk el irynxix pan ovnynk soworylov` a,qadasirov;ivnn ov avantabahov;ivnu9556 n,a/ e Ka,a;a.i ,r]ani wyrapnagyxman war[ov;yan bydu` gadagylow5 or sov6 riaha3yrovn Ka,a;a.i me] abrylov xangov;ivnu ,ad my/ e5 kani or an ha3ox a,qarhi amynaanwdanc dara/kn e1 _opyrd Ma;yvosyan dy.ygaxovxa/ e nayv5 or Ka,a;a.i ,r]anin me] g4abrin 38 sovriaha3 undaniknyr5 oronk arten xan6 gov;ivn 3a3dna/ yn abrylov noraga-o3x pnagarannyrovn me]1 Ty- 10 undanik al dy.ygaxovxa/ e5 or bidi ca31 8Mynk wsdah ynk5 or xangaxo.nyr ,ad gu linyn1 Yrp imanan5 or pnagov;yan ov a,qadanki harxu lov/ova/ e5 siriaha3yrn an6 ba3man gu can1 A3sdy. yryqanyru no3nbes irynx lav yn zcovm1 Lov/ova/ e nayv nranx gr;ov;yan harxu1 Ovsovxi[nyr ynk a-an2naxryl5 owkyr tasyrix tovrs zpa.vovm yn yryqanyri hyd956 ,y,da/ e an1 Ka,a;a.i ,r]ani wyrapnagyxman war[ov;yan bydin q0skow` no3nisg ga3 undanik mu5 orovn avac ortin gamavorov;yan sgzpovnkow gu /a-a3e L> zinova/ ov=yrovn me]1 Pnagov;ivn hasdadylov nbadagow Ha3asdan dy.a’oqova/ sovriaha3yrov ;ivu wyr]in kani mu amisnyrov un;axkin zca6 li0ren aja/ e1 Wyr]yrs xamaka3in janabarhow Ha3asdan dy6 .a’oqova/ e amsagan ,ovr] 350-400 sovriaha31 A3=m Ha3as6 dani me] g4abri 9,5-10 hazar sovriaha35 oronxme hazaru ar6 ten a,qadank ovni1 Darpyr cyradys[ov;ivnnyrov a]agxov;yamp a,qadanki untovnova/ yn m0d 800 sovriaha3yr5 oronk a]agxa/ yn a,qadanki untovnylov irynx 200 harazadnyrovn yv mdyrim6 nyrovn1 Ly-na3in >arapa.i Ka,a;a.i ,r]anin me] sovriaha3yrov wyrapnagyxman hamar nor pnagarannyr gu ga-ovxovin
 14. 14. Azca3in777 <ar7 e] 136en gyanki ta-nov;ivnn ov t=ovarov;ivnnyru my.max6 nylov go[ova/ a3s ga-o3xen nyrs darova/ a,qadankin daro.ov;ivnu ov gu hamoz6 vink5 ;e gyanki tbrox ov parysirov;yan amrox e a3s ga-o3xu1 Hon` ovr garyli e ,’ovil martga3in gyanki any./ iraganov;yan hyd5 ov jan[6 nal gyanku ir isgov;yan me]5 ir t=ovarov;ivnnyrow ov maka-ovmnyrow5 ir dqovr ov 3ovsatri[ go.myrow1 Hon` ovr gu ngadynk barda6 jana[ an2nagazmin azniv wyrapyrmovnku yv a,qa6 dagazmi badrasdagam yridasartnyrov novirovmu5 oronk andysylow amen ka36 la’oqin 3a3dnovo. wdanc6 nyru5 gragnyrov me] gu hasnin ka.akin darpyr /a3ramasyru` =o.owovrtin gariknyru5 snnty.enn ov baryna3in m;yrknyru aba6 howylov hamar1 Hasdadov;ivn mu5 or dasnamyagnyr ,arovnag an,ahaqntir azcasirov6 ;yan ov martasirov;yan nyr,n[ovmow a-a]nortova/ anhadnovm parik gu s’-e Sovrio3 dara/ki ha3 ha6 ma3nknyrovn1 Gyanki 3or6 2anovdnyrovn me] ung.ma/ martganx hamar y.a/ e palasan5 0cnov;yan 2y-k yrgarylow gar0dyal un6 daniknyrovn5 gu parylave anonx gynsamagartagu5 nyxovg gu gancni ha3 yri6 dasart syrovntin har;ylov hamar irynx gyanki t=ova6 rov;ivnnyru1 Ir mangaqnam /racirnyrow p=,gagan6 a-o.]abahagan hocada6 rov;ivn g4abahowe ha3 ma6 novgnyrovn5 orbeszi anonk my/nan a-o.] ov parynu6 basd ba3mannyrov me]1 Ov gu dysnynk5 ;e Asd6 ova/ahajo3 a3s cor/u gu gadarovi lov- ov ana.6 movg5 hydyvylow himnatir paryrarnyrov ov.yci/in a3n hamozovmow5 or parysira6 gan a,qadanku g4imas6 davorovi martganx pary6 gyxov;yan me]1 Yv a3t parygyxov;ivnu abahowylov hamar5 Cara6 ge0zyanu gu hoca3 martox o[ mia3n gynsagan garik6 nyru5 a3l lr]0ren ovsovmna6 sirova/ ir baracanyrovn gu ha.orte paro3agan ny6 rov= ov ka]alyrank5 3a.6 ;aharylov hamar gyanki t=ovar ba3mannyru1 Yv angasga/5 martasirov6 ;yan ca.a’arnyrov a3s ump-novmu ;o3l gov da35 or martox qonav ov ;aq/od a[kyrovn me] yraqdaci6 dov;yan ovraq =bidnyr ga3/gldan1 Yv agn;ar;i mu me] garyli e dysnyl5 ;e in[bes ;aqi/n ov arxovnku gu ‘oqovin =bidi1 Yv mi;e| a3s [e parycor/ov6 ;yan imasdu yv himnagan nbadagu1 Parycor/ov;ivn5 or ir pa-axi la3n imasdow ga6 ryli e pnov;acryl orbes pari cor/ gadaro.5 pa6 rik pa,qo.1 Parik5 or gu pqi pari gamyxo.ov;ynen ov martasiragan wyh zca6 xovmnyre1 T=ovar e usyl5 ;e orka6 now untovnyli yn martga3in gyanki masin a3s umpu-6 novmnyru myr ,r]abaden nyrs1 Orowhydyv martig yrpymn pariku o.ormov;yan hyd gu ,’o;yn5 mo-nalow or myr =o.owovrtu ir o.] badmov;yan un;axkin ir ov=yrovn abavina/ [e ‘or6 2a/ yrpyk o.ormov;ivn ha36 xyl5 a3l ir ar=ani ha6 dovxovmu cda/ e ir syrma6 na/ parikin me]1 Hydyvapar yryvo3;nyrov magyrysa3in ungalman hy6 dyvankow5 paxa-ova/ [e hasaragov;yan me] yrpymn 3a3dnovo. gama3agan wyra6 pyrmovnknyrn ov dacnabali 0ryrovn [3armaro. garc mu martox xovxatragan agun6 paq msqovmnyru1 Bedk e untovnil5 or ka.akagr;ov6 ;yan miago.mani ungalman baraca3in hasaragov;yan me] i 3a3d gov can oro, ;yrinyr5 oronk darinyrov hydyvo.agan ovsovmnasi6 rov;ivn bahan]o. ;yrov6 ;ivnnyr yn1 A3s qorhrta/ov;ivnnyru cri g4a-nei5 yrp 3angar/ nyrs gu mdne ha3 hama3nki ar=anabadiv kahanan1 Der ha3ru ]yrm0ren o.6 ]acovrylow hasdadov;yan 3arcar=an dn0renin ir cnahadanki q0skyru ov.6 .ylow g4use7 8Irav pary6 cor/ov;ivn e Dok;or 2yr gadara/ a,qadanku5 mar6 tasiragan wyrapyrmovnk e ha3 hama3nki zavagnyrovn hanteb anqdir91 8Ovr or garik ga35 mynk hon ynk Der ha3r5 g4a,qa6 dink orbeszi myr syrovnt6 nyru abrin ar=anabadiv gyankow95 gu badasqane p=i,gu1 A3t bahovn gu zca3ink5 ;e [eink sqala/ myr dba6 vorov;ivnnyrovn me]5 myr mdkin me] dy.avorova/ ca.a’arnyru ji,t ov ji,t gu hamungnein Der ha3rin ov dn0renin gar/iknyrovn1 I wyr]o3 i|n[ e jcna=a6 ma3in 0ryrov hrama3aganu` y;e o[ bint ov badrasd ullal timacravylov amen garci t=ovarov;ivnnyr ov ‘or2ov;ivnnyr5 azca3in ar=anabadiv 2yvow 3a.6 ;aharylov Halebi mov; ov xovrd 0ryru5 [my.maxno. diro. ba3mannyru` qa.a. ov abahow gyanki dysil6 kow1 Hon` ovr ka.akaganov6 ;ivnu /nav5 ir azcyrow ov =o.owovrtow gu calarin ;,ova-ov;yan me] ov gu hy6 /yn a.io.orm7771 NOVART MADO#YAN6 DARACJYAN 14 • ABAKA • LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 Ycibdosi =amanagavor naqacahu gu qosdana3 2014-in gazmagyrbyl Ycibdosi naqacahagan undrov;ivnnyru Adli Mansovr` Ycibdosi =amanagavor naqacahu 3a3dararyx5 ;e naqacaha6 gan yv qorhrtaranagan undrov;ivnnyru dy.i bidi ovnynan 2014-in1 Usd Man6 sovri naq bidi ga3anan Sahmanatragan ‘o’oqov;ivnnyru5 aba qorhrtaranagan undrov;ivnnyru1 Tivanacidagan cydni wra3 Ova,ing6 ;un hyrkyx naqgin naqacah Mohamed Morsin azad ar2agylov qntrank mu nyr6 ga3axnylov masin dy.ygov;ivnnyru1 #a3d6 nynk5 or Cahirei a3l ,r]annyrov me] pov-n paqovmnyr gu ,arovnagovin ycibdagan panagin ov Islam y.pa3rnyrovn mi]yv1 Islam y.pa3rnyrov ka.akagan ;yvi` Aza6 dov;ivn yv Artarov;ivn govsagxov;yan Cahirei clqavor gytronady.in garmir momow gnkovyxav5 hon zenkyrov 3a3dnapy6 rovmen ydk1 Ycibdosi salafagan 8Novr9 govsag6 xov;ivnu a3s untharovmnyren ydk 3a36 dararyx5 ;e Ycibdosi a-=amya3 na6 qacah Adli Mansovri hyd cor/ag6 xov;ivnu tatryxovxink1 Min[ a3t “yn;a6 gonu 3a3dararyx5 or Miaxyal Nahanc6 nyrov ba,dbanov;yan naqarar` {ak He3gul5 Ovrpa; yv <apa; 0r yryk ancam hy-a2a3na3in ha.ortagxov;ivn ovnyxa/ e ir ycibdaxi ba,d0nagixin hyd1 Sbi6 dag dovnu ir garcin 3a3dararyx5 or Miaxyal Nahancnyrov naqacah Barak )bama gu tadabarde Ycibdosi me] p-nararknyrov ,arovnagovmu yv go.mnagix [e oryve govsagxov;yan gam qmpagi1 A3l zarcaxovmi mu me] yrgov zinyalnyr grag paxin` A.yksantrio3 .bdinyrov Mar Mina ygy.yxvo3 wra3 yv hy-axan5 isg Sina3i Ari, ka.akin me] >bdi war6 tabyd mu sbannovyxav1 Ha3asdani hivsisu ho.maga3annyr bidi dy.atrovin Ha3asdani CAA 8Hitromyqaniga3i yv wiprodyqni6 ga3i pa=in9 ‘ag pa=nydiragan ungyrov;ivnu yrgri hivsisu bidi dy.atre hinc ho.maga3an1 A3s masin 3a3dna/ e ungyrov;yan dn0ren` Covrcen Avydisyan1 2011;76in pa=inu m,aga/ e ‘okr hz0rov;yamp (min[yv 40 kov) ho.maga3ani nor darpyrag1 Wyr]yrs aniga ard0nacrova/ e Dndysov;yan naqararov;yan mdavor sy’aganov;ivn ba,dbanov;yan cor/agalov6 ;yan go.me1 8A-a]in ylygdraga3ann arten dy.atryl ynk <iragi marzi Ma3isyan hama3nkovm5 ordy. nayv ‘okr heg e cor/ovm1 A3ndy. naqadysovm ynk yvs [ors ho.maga3an dy.atryl956 3a3darara/ e Avydisyan1 Nor ga3anin go.me ylygdraganov;yan ardatrov;yan /avalu ty- cnaha6 da/ [e7 anor hamar hargavor e wyr]naganabes avardyl dara/ki kamii garcavor6 man a,qadanknyru1 8Mynk 3ovsow ynk arten amran avardin ylygdraenyrgia dal xanxin1 Tra hamar bedk e lov/ynk ho.adara/ki hyd gabova/ mi ,ark qntirnyr5 in[bes nayv Hanra3in /a-a3ov;ivnnyru garcavoro. 3an2na=o.owix sdanal ga3ani ,ahacor/man ard0nacir956 barzapana/ e Avydisyan1 A3novhydyv no3n wa3rin me] bidi dy.atrovin mivs [ors ga3annyru1
 15. 15. Canadagan Azca3in Balen77 <ar7 e] 16en 0cnagan Syta Nigo.osyanu1 Isg g0,ignyrov ‘oqatrov;yan a]agxa/ e Ha3gagan A-yvdovri Xanxi .ygawar Wahram “ir6 ]anyanu1 Ov.argova/ 488 zo3c bara3in g0,ignyren bidi dramatrovi nayv Sovriaha3yrov Bara3in Hamo3;in5 Cava-i Bara3in Ha6 mo3;in5 Wrasdani 8Ha3ardovn9 Gr;am,agov;a3in Gytroni }e36 ran5 Ani5 Wank bara3in hamo3;nyrovn1 :ovrkio3 tramaclovqu7777 <ar7 e] 126en or ga-awarov;ivnu 3avylyal covmar mun al gu wjarer ha3 manovg ortycra/ undaniknyrovn1 An,ov,d5 a3s -azmawarov;yan nbadagn er 2ovlman yn;argyl manovgnyru` zanonk islamaxnylow1 Hos5 yrp manovg g4usovi5 gu hasgxovi mia3n 4-12 darygan manovgnyr1 {orsen avyli ‘okryru qnamki gu gar0din yv o4[ megu g4ovze a3t dariki ‘okru a-nyl1 Isg 14-en my/n al [i grnar mo-nal ir ha3gagan inknov;ivnu1 Ovsdi5 gu sbannovein 4-en war yryqanyru yv 14-en wyr my/yru5 isg 4-12 darygannyru g40cda6 cor/ovein ,ahaved nbadagnyrov91 Ak[am5 3i,yxnylow hantyr25 ;e a3t ,r]anin pazma;iv ;ovrk undaniknyr zovd martasiragan zcaxovmnyrow irynx dan me] bahyxin ov ba,dbanyxin ha3yr` a3sbes gu ngaracre a3t qntiru7 8Garc mu undaniknyr5 p=i,gi mu ungyragxov;yamp gov ca3in5 gu nyrek` anasovn zadylov nman manovgnyr gu knnein yv gu zadein anonx amenen a-o.]nyru1 Asonk bidi cor/a/ovein ardyrov me] orbes martov=5 kani or a3s ,r]anin a3ryru arten -azmajagad mygna/ ein1 Ortycrova/ ha3 manovgnyru5 orbes sdrovg5 ,ad /anr ba3mannyrov dag a,qadanki gu darovein ardyru91 L>H ba,dbanov;yan pana6 gi zinovoragan /a-a3o.u 3a3d6 nuva/ e haga-agorti bahba6 nov;yan dag cdnovo. dara/k1 A3s masin gu ha.ortyn L>H BN Mamovli /a-a3ov;ynen1 )cosdos 7-i lo3s 8-i ci,yru` =amu 3:00-i sahmannyrovn5 /a6 -a3ov;ivn iraganaxnylov =a6 manag5 usd naqnagan dy.y6 gov;ivnnyrov` [go.mnoro,ovylov hydyvankow 1991;7 /novnt ,ar6 ka3in zinovoragan /a-a3o. #agop Inji.ovlyan hadylow .arapa.a6adrbe3janagan sahmanu5 3a3dnova/ e haga6 -agorti bahbanov;yan dag cdnovo. dara/kin me]1 Tebki manramasnyru barzylov hamar gu darovi knnov;ivn1 N,ynk or a3s masin arda3a3dova/ e HH ba,dbanov;yan naqararov6 ;yan panpyr Ar/rovn #owhan6 nisyan5 or nayv 3avyla/ e5 ;e ba,dbanov;yan naqararov6 ;ivnu 8Mi]azca3in garmir qa[9i par2rasdijan badas6 qanadovnyrov hyd gu hyda6 bunte HH zin/a-a3o.i harxu1 LUNDI 19 AOUT 2013 - MONDAY AUGUST 19, 2013 • ABAKA • 15 H7H7 zinovoragan /a-a3o. #agop Inji.ovlyani harxu ba,dbanov;yan naqararov;yan clqavor mdahocov;ivnn e Sovrio3 me] sbannova/ $%)7777 <ar7 e] 16en azad panagu badyrazmi me] bidi hiv/in1 Adiga 2y-ndov bidi ulla3 +abha; Novsra3in yv a3l ahapygi[nyrovn5 oronk [yn ;akxnyr5 or nbadag ovnin Sovrio3 me] qalifa3ov;ivn sdy./yl95 usav Lavrow1 #i,yxnynk5 or hivsisa3in Sovrio3 me] sbannova/ ein 450 kivrd qa.a. pnagi[nyr5 oronxme avyli kan 100-u yryqanyr ein1 A3t zancova/a3in mahabadi=in ydin gancna/ ein /a3ra3y. isla6 magan qmpavorovmnyr1 Mivs go.me Sovrio3 war[abyd Ovael Halki n,yx5 or sovriagan ga-awarov;ivnu Sovrio3 dacnabin lov/man hamar 8+unyv-29 qorhrta=o.owin my/ 3o3s [i gabyr1 An 3a3dnyx5 or sovriagan ga-awarov;ivnu oro,a/ e a3t qorhrta=o.owin masnagxil` unta-a]ylow Sovrio3 parygamnyrovn ‘a’akin1 Halki usav5 or 8Sovrio3 me] lov/ovmu sovriaxi =o.owovrtin 2y-kn e` Sovrio3 naqacah Ba,,ar Asadi 3a3darara/ naqa6 2y-nov;yan /irin me]91 An nayv 3a3dnyx5 or Asadi 3a3darara/ ka.akagan naqa2y-nov;ivnu 8+unyv-29 qorhrta=o.owin [i hagasyr5 a3l ampo.]agan /ir mun e ,ark mu ka3lyrov5 oronk gu ‘or2yn ka.a6 kagan lov/ovm mu nyrga3axnyl` ,y,dylow5 or a-anx ahapyg6 [ov;yan wyr] dalov Sovrio3 me] ka.akagan lov/ovm [ga3 yv ka.akagan yrgq0sov;yan oryve qorhrta=o.ow [i grnar 3a]o.il5 min[ ahapyg[ov;ivnu sovriagan ampo.] hasaragov;ivnu yv ga6 -o3xnyru gu harova/e1 Min[ a3t5 ‘arizi me] tivanacidagan lavady.yag a.pivrnyr 8<ark Aovsa;9 0ra;yr;in 3a3dnyxin5 or 8Miaxyal Nahanc6 nyrov ardakin cor/ox naqararov;ivnu gu /racre Sybdympyr amsovan yrgrort gisovn 8+unyv-29 qorhrta=o.owin hraviryl91 A.pivrnyru n,yxin5 or 8Miaxyal Nahancnyr g4a-a]arge5 or n,yal qorhrta=o.owu dy.i ovnyna3 Niv Yorki me]` MAG6i Unthanovr =o.owin naq0ryagin yv o[ ;e a-a]in =o.owu hivrun6 gala/ zovixyriagan ka.akin me]91 Bolso3 me] paqovmnyru gu ,arovnagovin xovxararnyrov yv osdiganov;yan mi]yv Bolso3 Be30.lov ;a.amasen tebi :aksimi hrabarag ka36 lar,av gadaro. ;ovrk xovxararnyrov yv irynx yr;u arcylaga/ osdiganov;yan mi]yv dy.i ovnyxa/ yn paqovmnyr1 Wyr]inis dovyalnyrow` xovxararnyru karyr yv ba3;ovxignyr 0cdacor/a/ yn osdiganov;yan tem5 or ir garcin hagatar2a/ e 0cdacor/ylow ]ra,i; mykynanyr yv arxovnkapyr gazyr1 Unttimatir qmpagnyr naq0r0k 3a3darara/ ein5 or gu badrasdovin <apa; 0r xo3x gadarylov :aksim hrabaragin wra35 orovn badja-ow al osdigannyru hyr;abahov;ivn gu ga6 darein ka.aki gytronin me]1 Usd lradovami]oxnyrov` xovxararnyru [yn 3a]o.a/ my/ qovmpyr havakyl1 w w w. a z g . a m 8_amadanyan Ci,yr9 Goganyan Srahin me] Ycibdosi dy.agan soworov;ivnnyrovn hama2a3n5 _amadani d0nin a-i;ow hyr;agan0rten gu gazmagyrbovin ci,yra3in ja,i yv ungyra3in havaknyr1 A3tbisi 3a]o. yrygo3 mu y.av Hinc6 ,ap;i5 18 #ovlisin Goganyan Srahin me] gazmagyrbova/ 8_a6 madanyan Ci,yr9u5 orovn masnagxyxan5 haga-ag ycibdaha3 ca.;0jaqi zcali n0sraxman yv ka.akagan q-owov;ivnnyrov5 avyli kan 150 hoci1 Nyrganyru wa3ylyxin Ycibdagan m;nolord mu` a.xannyrov yv 3adovg ovdysdy.ennyrov a-ad a3lazanov;ivn mu5 bardezi ha6 mabadasqan 2yvavorovmnyrow yv … 8:annovra39ow barow mu1 Polor ovdysdy.ennyru badrasdova/ ein agovmpi Dignanx #an2naqovmpin go.me yv gu madovxovein ycibdagan yv ha3gagan my.ytinyrov ov yra=,dov;yan ungyragxov;yamp1 Nyrganyru min[yv a-av0dyan wa. =amyru wa3ylyxin a3s ungy6 ra3in ]yrm m;nolordu yv cnahadyxin a3sbisi 2y-nargnyrov gaz6 magyrbovmu5 or a-i;nyr gu sdy./e ha3ov;ivnu hamaqmpylov no36 nisg Ycibdosi nyrga3 dacnabali ba3mannyrovn me]1

×