Abaka 17 02-2014

2,564 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,564
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
95
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 17 02-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1924 :RKOU<ABJI% 17 ":TROUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1924 • LUNDI, 17 FEVRIER 2014 • MONDAY, FEBRUARY 17, 2014 Polso S& "rkic fiuandanozin ke w;radar]oui 42%259 qm& fo[amas Ha3asdani Hanrabydov;yan Azca6 3in anwdancov;yan /a-a3ov;ivnu ir naqgin a,qadagixnyren megu 2yrpaga6 la/ e1 A.pivri hama2a3n` 2yrpagalova/ an2u 1953-i /novnt cntabyd yv Yryvanapnag Qa[ig Y.i, Mardirosyann e1 An 2yrpagalova/ e Wrasdani me] Adrbe3jani tysbanadan a,qadagixny6 rovn hyd gab hasdadylov yv Ha3asdani masin dy.ygov;ivnnyr ‘oqanxylov gam a3t a-ovmow cor/agxov;yan a-a]arg nyrga3axnylov my.atrankow1 Faastani drø,e ‘a‘an;zau^ ]m;®nain 22-rd o[impiakan .a[;rou bazoumin Ha3asdani naqacah Syr= Sarcus6 yan5 6-9 “ydrovar5 a,qadanka3in a3xylov;yamp mygna/ e _ovsia1 Na6 qacah Sarcsyan57 “ydrovarin5 So[ii me] nyrga3 cdnova/ e 2my-na6 3in 22-rt o.imbiagan qa.yrov pax6 man hantisavor araro.ov;yan1 #a3d6 nynk5 or paxman hantisov;yan o.im6 biagan avanin me] /a/ana/ e Ha6 3asdani tr0,u5 zor par2raxovxa/ e Syrce3 Mika3elyanu1 Araro.ov;yan n y r g a 3 y . a / e Ha3asdani ampo.] badoviragov;ivnu1 @my-na3in o.imbiagan qa.yru bidi ga3anan 7-23 “ydrovar1 A3s qa.yrovn Ha3asdanu bidi nyrga3ax6 nyn [ors marzignyr` yryk tahovgort6 nyr` Syrce3 Mika3elyanu5 Ar;ovr Yco36 yanu yv Ca;ia Calsdyanu5 in[bes nayv ly-natahovgort Arman Syryp6 ragyanu1 Avardin 3a3dnynk5 or Ha3asdani o.imbiagan badoviragov;yan clqa6 vor 3an2nagadaru` Ha3asdani Az6 ca3in O.imbiagan Gomidei clqavor kardov.ar Hra[ya3 _osdamyann e1 Bolso3 me] S7 “rgi[ Azca3in hivantanoxi hoca6 par2ov;ivnu5 usd naqabes ‘oqanxova/ dy.ygov6 ;ivnnyrov5 :ovrkio3 i,qanov;ivnnyrovn tem tad paxa/ er` yd a-nylov hamar hivantanoxin bad6 gano. hantibagax untar2ag ta,du1 Hocapar2ov;yan adynabyd Bydros <irin0.lov yv hocapar2ov;yan antamnyru irynx ampo.] y-antn ov a,qadanku gytronaxovxa/ ein a3s ta6 din wra31 N,yal untar2ag ho.amasu hivantanoxin hamar qisd garyvor gu ngadover5 saga3n aniga cravova/ er ka.akabydov;yan go.me1 A3s masin gu dy.ygaxne Bolso3 8Marmara9 0ra;yr;u1 A3=m hocapar2ov;ivnu gu ha.orte5 ;e tadu ,aha/ e yv hivantanoxu wyradiraxa/ e 42,259 km7 ka-agovsi ho.amasin1 Hivantanoxu hydyvyal dy.ygadovov;ivnu ‘oqan6 Yon Q;rri^ ªAsat tagnapin mh= kht;r xa/ e a3s a-i;ow1 8Ydicovlei Bolso3 S7 “rgi[ Azc7 hivantanoxi k*ar]anagrh ;u oro, ca'ow ir dirqe bar;lau;zº hocapar2ov;ivnu5 yrgaradyv ]ankyrov ,norhiv5 3a6 ]o.yxav wyradiranal yv ir anovan ar2anacryl Miaxyal Nahancnyrov dal hivantanoxi hantibagax ho.amasin wra3 ardakin cor/ox naqa6 cdnovo. 42,259 ka-agovsi my;r dara/ov;yamp r a r J o n K y r r i C N N <ar7 e] 13 a r p a n y a g a 3 i n b a d g y 6 ras’iv-i ga3anin hyd :rousa[hmi Faoz patriarqouj;an harxazro3xi mu un;ax6 kin 3a3dnyx5 or Sovrio3 øvandakoujiune souriafa;roun naqacah Ba,,ar Asa6 di war[agarcu un;axo. dacnabin me] gedyr ar2anacryx1 8Asad ir tirku oro, [a’ow parylavyx5 sa6 ga3n mi,d [i 3a.;yr5 asiga anyl e956 n,yx gyrbow 3a-a] un;ana35 harxu gu knnargyn` avyl6 Kyrri1 Amyrigyan tivanaci6 yv a3t megu avyli lav 2y6 xunylow5 or wyr]in xov6 xani,nyru xo3x gov dan5 d o v ; y a n b y d u S o v r i o 3 vow gadarynk1 _ovsio3 ardakin cor6 o r y r g o v g o . m y r u a 3 s ngadmamp amyrigyan -azmawarov;yan 2aqo6 /ox naqararov;yan pan6 harxin ,ovr] hama2a36 Yrovsa.emi Srpox #agopyanx miapanov;ivnu5 . o v ; y a n g a r y l i o v ; y a n pyr Alyksandr Lovka,y6 nov;ivn co3axovxa/ yn1 #ovnovar 21-23-in dy.i ovnyxa/ unthanovr =o.owin masin harxovmi mu ba6 vi[ 3a3dararyx5 or Sov6 Avardin 3a3dnynk5 or un;axkin5 a3l 0ragarcyrov go.kin knna/ e nayv dasqanyx 8o4[91 8Sov6 r i o 3 u n t t i m o v ; i v n n o v 7 “ y d r o v a r i n 5 H o m s i Sovrio3 ov 3adgabes sovriaha3ov;yan irawijagu5 rio3 me] ka.akaganov6 g a - a w a r o v ; i v n u H o m s hin ka.aken wiravorny6 aba badriarkin a-a]argow miapanov;yan ha6 ;ivnu ,ad t=ovar e956 martasiragan 0=anta6 rov yv pnagi[nyrov da6 vanov;yamp5 oro,ova/ e 50.000 dolar covmar mu usav an` avylxnylow5 or gov;ivn hasxnylov ,ovr] rahanovmu sgizp a-av1 3adgaxnyl sovriaha3ov;yan gariknyrovn1 N,ynk5 or i r y n k [ y n o v z y r o r y v e hama2a3nov;ivn co3axov6 #i,ynk5 or a3s marta6 a3s masin` 6 “ydrovarin5 ha.ortacrov;yamp mu gu 2yvow badrovagnyr ‘ndu6 xa/ yn yv nyrga3is Hom6 s i r a g a n n b a d a g n y r o w d y . y g a x n e Y r o v s a . e m i H a 3 o x b a d r i a r k a r a n i -yl5 saga3n g4ovzyn5 or si hin ka.ak a3t 0=an6 hasdadova/ hratataru tivanu1 a3s harxu avyli arac t a g o v ; i v n u h a s x n y l o v b i d i d y v e y r y k 0 r 1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 Garen Nazaryan` 8Orbeszi ha,dyxovmu lini dyvagan5 anhra=y,d e untovnyl anxyalu9 MAG6i m0d Ha3asdani mna6 3ovn nyrga3axovxi[ tysban Garen Nazaryan 29 #ovnova6 rin go[ ov..a/ e gazmagyr6 bov;yan antam bydov;ivnny6 rovn` anhra=y,d ka3lyrov 2y-6 nargylov Ha3ox Xy.asbanov6 ;yan 100-rt darylixin unta6 -a] ov ,arovnagylov martgov6 ;yan tem gadarova/ a3t hre6 ,avor ojiri jana[man ov ta6 dabardman cor/un;axu1 An 3i,yxovxa/ e5 or Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[xova/ e pazma;iv bydov;ivnnyrov5 mi6 ]azca3in ga-o3xnyrov5 nyra-6 yal` MAGi Martov iravovnkny6 rov 3an2na=o.owin ov anor “okramasnov;ivnnyrov ba,d6 banov;yan yv qdraganov;yan wyraxman yn;a3an2na=o.owin go.me1 MAGi Abahowov;yan qor6 hovrti tahlijin me] dy.i ovny6 xa/ 8Badyrazmn ov anor ta6 syru5 3aradyv qa.a.ov;yan oronovmu9 qoracirow knnarg6 man un;axkin ovnyxa/ ir ylo36 ;in me] Nazaryan n,a/ e5 or ha,dyxman cor/un;axu [4yn6 ;argovir mia3n hama2a3na6 cirnyrov sdoracrov;yan1 8Or6 beszi ha,dyxovmu lini dyva6 gan5 anhra=y,d e untovnyl anxyalu1 Mi]azca3in ‘or2u xo3x e dalis5 or ha,dyxman harxovm 3a]o.ov;yan hasa/ =o.owovrtnyrn ov azcyrn anxyl yn artarov;yan wyragancnman janabarhow5 oru nyra-ovm e nayv nmanadib ojirnyri hy6 dyvanknyri wyraxovm95 3a3d6 na/ e an1 Ir ylo3;in me] tys6 banu garyvor ngada/ e nayv5 or mi]azca3in hanrov;ivnu mia2a3nov;yamp tem arda6 3a3dovi badmov;yan a.ava.6 man ov =qdo.aganov;yan1 8Zancova/a3in ta=an 3an6 xacor/ov;ivnnyri anbad=y6 liov;yan wyraxovmu eagan e artarov;yan wyragancnman hamar95 3a3darara/ e Na6 zaryan yv avylxovxa/7 8A3s0r el xy.asbanov;yan 3anxacor/ov;ivnnyru grgnvovm yn a,qarhi darpyr masyrovm` badja- hantisanalow hsga6 3agan martga3in gorovsdnyri5 ka.akagan ov dara/a,r]a6 na3in 3ovzovmnyri91 Sovrio3 badyrazmin islamagan zinyalnyrov ,arkin adrbe3janxi mu yvs sbannova/ e Adrbe3janagan A”A lra6 dov cor/agalov;ivnu gu ha6 .orte5 or Sovrio3 me] adur6 be3janxi islamagan zinyal mu yvs sbannova/ e1 Islamagan zinyalnyru irynx ga3ke]in wra3 dy.atra/ yn sbannova/ adrbe3janxi zin6 yalin lovsangaru1 Gu ha.ortovi5 or 8Mohamyd9 gy./anovnu gro. adrbe3janxin sbannova/ e Sovrio3 bydagan panagin hyd paqovmnyrov un6 ;axkin1 Sbannova/in anovnn ov /nntawa3ru [yn n,ovir1 #i,yxnynk5 or Sovrio3 me] irawijagi srovmin zovcahyharivravor adrbe3janxinyr mygna/ yn Sovria` badyrazmi masnagxylov hamar1 Min[yv hima Sovrio3 me] avyli kan harivr adrbe3janxi zin6 yalnyr sbannova/ yn1 Ha3asdani wra3 no3nisg miag hr;i-i mu ar2agovmu ,ar=man bidi anxune Miaxyal abahowov;yan ta,inku _ovsasdani Naqacahin a-un;yr mi]az6 ca3in 3arapyrov;ivnnyrov qorhovrti antam5 Mi]azca3in hamacor/agxov;yan zarcaxman himnatrami naqacah Alyksantr Sokolow garyvor 3a3dararov;ivnnyr urav adrbe3jana6 gan 8Wes;i9 lradovagan ga3ke]in ov azta6 raryx Adrbe3jani i,qanov;ivnnyru1 An 3a3dararyx or Ha3asdani ov Adrbe3jani me] garc mu ,r]anagnyr ov anhadnyr gar/ys ;e coh yn wyr]in 0ryrov 2cdyal irawijagen5 or a-ga3 e Arxaqi sahmannyrov wra31 Ba6 dasqanylow nor badyrazmi mu havanaganov6 ;yan masin harxovmi mu5 Sokolow 3o3s 3a3dnyx or nor badyrazm dy.i [4ovnynar5 avylxnylow or nyrga3 ba3mannyrovn me] anhavanagan gu ngade nman0rinag paqovm mu1 8No3nisg -azmawaragan 3a.;anagi mu ba6 raca3in5 a3t badyrazmin hydyvankow bidi bardovin Harava3in Gowgasi me] abro. =o6 .owovrtnyru1 Arxaqi harxin badyrazmagan lov/ovm [ga395 untc/yx an1 Sokolow a3novhydyv aztararyx Adrbe3janu ov n,yx ;e adrbe3janagan mamovlin me] mi,d gu dysne a3n ca.a’aru ;e Ly-na3in >a6 rapa.n ov Ha3asdanu no3nu [yn1 8Ga3 Miaxyal Abahowov;yan Ta,ink ba36 manacir mu5 ovr untcrgova/ yn _ovsasdan yv Ha3asdan1 Asdova/ mi arasxe5 or hagamar6 dov;ivn /aci Ha3asdani ov Adrbe3jani mi]yv1 Y;e no3nisg miag -ovmp mu i3na3 Ha3asdani wra35 adiga p-narark mi bidi ngadovi1 A3t baraca3in i z0rov bidi ta-nan MATi ba36 manacri polor ba3mannyru95 aztararyx Alyk6 santr Sokolow5 agnargylow 3adgabes or nma6 n0rinag 3ar2agovmi mu baraca3in _ovsasdan anba3man0ren bidi a]agxi Ha3asdanin1 (Marmara) Ha3asdani Hanrabydov;yan qa.a.abah ov=yrov z0racovnt mu AMN6i me] z0rawarov;ivnnyrov masnagxa/ e Wyr]yrs` 13 #ovnovaren min[yv 2 “ydrovar5 HH zinova/ ov=y6 rov 75 hocie pa.gaxa/ qa6 .a.abah sdorapa=anovmu AMN6i zinova/ ov=yrov ovsovm6 nawar=agan gytronin me] masnagxa/ e 8Kosowo3i ov=yr9 /raciri /iren nyrs gazmagyr6 buva/ hyr;agan pazmazc z06 rawar=ov;yan1 Ha3gagan sdorapa=anman dy.a’oqovmu Ha3asdanen Cyr6 mania yv haga-ag ov..ov;yamp iraganaxa/ e AMN -az6 ma0ta3in ov=yrov 0tanavy6 row1 Z0rawarov;yan ha3gagan sdorapa=anman hyd miasin <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 masnagxa/ yn nayv AMN6i5 Cyrmanio35 _ovmanio35 “or6 ;ovgali5 Slowynio35 Albanio3 yv a3l yrgirnyrov zinova/ ov=y6 rov sdorapa=anovmnyr1 Kosowo3i a-akylov;yan ha3 qa.a.abahnyru gu masnag6 xin 2004-en i wyr` sgizpu #ov6 nagan5 isg 2012-i #ovlisen` Amyrigyan hramanadarov;yan nyrko31 N,ynk5 or a3s masin ha6 .ortacrov;ivn hrabaraga/ e HH ba,dbanov;yan naqa6 rarov;yan mamlo3 /a-a3ov6 ;ivnu1 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 3 MI+AXGA|IN KARY LOUR:R :o3o;an a-=amapar gu gasyxne oro, m0dylnyrov waja-ku #ovnovar 306in inkna,ar= ardatro. my/aco3n ungyrov;ivn6 nyren :o3o;an anoro, =amanagow tatryxovx ir =o.owrtagan ardatrov;ivnnyren Camrii5 Corolla3i yv oro, a3l m0dylnyrov waja-ku5 yrp 3a3dnovyxav or nsdarannyr dakxno. sarka6 vorovmin me] par2i tyr gadaro. niv;u [i lraxnyr gragi tem ba,dbanovmi amyrigyan ba3mannyru1 M0davorabes 36,000 avarda/ inkna,ar=yrov waja-ku gasyxova/ e5 min[yv or wijyli masu ’oqarinovi j,crid ba3mannyru lraxno. pa.atri[ow1 Mia3n Miaxyal Nahancnyrov me] :o3o;a3i cor/arannyre ardatrova/ mykynanyrn yn or yn;aga3 yn waja-ovmi arcylki hrahancin1 Ungyrov;ivnu gu ,y,de ;e anmi]agan wdanci waq [ga3 yv a3t isg badja-av arten isg waja-ova/ m0dylnyru yd gan[ylov (recall) oro,ovm [e a-nova/1 A3s qovmpin gu badganin 2012-20146i m0dylnyru1 Gu naqadysovi Miaxyal Nahancnyrov dndysov;yan z0raxovm 2014 darovan un;axkin Miaxyal Nahancnyrov dndysagan aju 2013 darovan un;ax6 kin y.a/ er cohaxovxi[ 3.2%, or usd dndysacednyrov5 na6 qan,ann e or 20146in avyli bidi z0rana3 yrgrin dndysov6 ;ivnu1 20136i yrgrort gisovn ar2anacrova/ wyrylku a-avylaco3n wyx amsova3 badgyrn er pa.tadmamp 2011-i yv 2012-i1 Y;e dy.i [ovnynar 2014 Hogdympyr amsovan fydyral ga-awarov;yan 8’agovm9u5 naqadysova/ er or anxno. darovan dndysagan aju ullar 4.1%1 Gu naqadysovi or ,inararov;yan tanta.yxovmu a3s darovan gisovn ,r]ovi wyrylki yv cor/azrgov;yan magarta6 gi angovmow zarg sdana3 pnagarannyrov waja-ku1 Elykdrona3in jardararovysdi yrgov hsganyrov Govguli yv Fe3sbovki anhavadali qo3anku Hamaxanxa3in ha.ortagxov;yan hama,qarha3in diraby6 dov;yan -ahwira3 Govgul ungyrov;ivnu hantisaxav a,qarhi anxno. darovan amynaaztyxig ungyrov;ivnnyren min1 An dar6 van [orrort y-amsyan ‘agyx 17% 3avylovmow5 a3sinkn` 16.9 milia- dolarow5 ir pa=ny;ov.;yrov (stocks) areku par2raxnylow 1,190 dolari1 Yrgrort a-avylaco3n tirki wra3 mnax Fe3sbovk ungyrov;ivnu5 orov pa=ny;ov.;yru par2raxan 14%-ow5 a3sinkn` 61.08 dolar ar=ekow1 Appul ungyrov;ivnu5 or gu my.atrovi norararov;ivnnyrov ;ov6 lov;yamp5 0ru avardyx pa=ny;ov.;yrov 500 dolar ar=ekow1 Amaz0n Da; K0mu ar=yvoryx ir ,ovga3agan tirku 184.5 miliadolari cor/a-nov;yamp5 isg Yahov ungyrov;yan pa=ny;ov.;yru par2raxan 150% ar=ekow1 Ha3asdanxi umpi,nyru yrgov osge mydal novaja/ yn Ha3asdanxi azad oji umpi,nyr` 66kg ka6 ,a3in Armen Alykyanu yv 96kg ka,a3in Wik6 ;or >azi,vilin tar6 2a/ yn Ovkranio3 Qar6 cow ka.akin me] avar6 da/ azad oji ump6 ,amardi mi]azca3in yridasartagan mrxa6 ,ari 3a.;o.nyr1 8A3s mrxa,arin Ha6 3asdanxi umpi,nyru hantes ygan ov; mar6 zignyrow5 yv nranxix yrgovsu novajyxin osge my6 dal956 3a3dna/ e Ha3as6 dani azad oji ump,amardi yridasartagan havakagani clqavor marzi[ Avydik War6 tanyanu1 Alykyanu yv >azi,vilin wyr6 ]in darinyrovn 3a]o.ov;yamp hantes gov can darpyr garci mi]azca3in mrxovmnyrov1 Se3ran )hanyan` 8HABG6n bedk e a]agxi Ha3asdanin9 Adrbe3jani go.me Ha3as6 danin badyrazm 3a3dararylov baraca3in5 ha,ovi a-nylow Havakagan anwdancov;yan ba3manacri gazmagyrbov;yan ganonatrov;ivnu5 8HABG6n bedk e a]agxi Ha3asdanin1 “ydrovar 5-in5 HH ba,d6 banov;yan naqararov;yan m0d 8Ha3ox ar/ivnyr9 ha6 saragagan gazmagyrbov;yan nyrga3axovxi[nyrov hyd han6 tibman =amanag5 usd Armenpress.am-i5 a3s masin n,a/ e HH ba,dbanov;yan naqarar Se3ran )hanyanu` avylxnylow5 or Ha3asdani Hanrabydov6 ;ivnu an[a’ garyvor gu ha6 mare HABG antam bydov;ivn ullalov hancamanku5 manavant or yrgiru gazmagyrbov;yan himnatir bydov;ivnnyren megn e1 8HABG pazmaka.akagan zarcaxman5 manavant5 -az6 magan pa.atri[i gadaryla6 cor/man ov..ov;yamp pavagan lovr] a,qadanknyr ynk ira6 ganaxnovm5 yv nayv darpyr mi6 ]oxa-ovmnyrin myr masnagxov6 ;yamp hamabadasqan bar6 datrman ta,d ynk sdy./ovm5 or y;e wa.u Ha3asdanin a]ag6 xylov anhra=y,dov;ivn lini5 aba HABG bydov;ivnnyru5 co3ov;ivn ovnyxo. ganonatrov6 ;yan hama2a3n5 can yv a]ag6 xyn Ha3asdanin1 Nrank bar6 davor yn ta iraganaxnyl956 ,y,da/ e Se3ran )hanyanu` avylxnylow5 or abacan xo3x bidi da35 ;e in[bes bidi ulla35 yv in[bisi tyraga6 darov;ivn bidi ovnynan miax6 yal a3l gazmagyrbov;ivnnyru5 in[ 2yva[a’ow nyra-ova/ bidi ullan manavant HABG antam mi]inasiagan bydov;ivnnyru1 8#amyna3n tebs5 a3s0r co6 3ov;ivn ovnyxo. ganonatrov6 ;ivnu yv a3s0rova3 mi]oxa-ovm6 nyru5 3adgabes z0rawar=ov6 ;ivnnyrin antam6yrgrnyri mas6 nagxov;ivnu oro,agi wsdahov6 ;ivn e nyr,n[ovm5 or nrank bardavor yn a3t amenu ira6 ganaxnyl96 usa/ e Se3ran )hanyan1 Havakagan anwdancov;yan ba3manacri gazmagyrbov;ivnu -azmaka.akagan ta,ink e5 or sdy./ova/ e Havakagan anwdancov;yan masin 1992 ;ovagani Ma3is 15-in sdo6 racrova/ ba3manaciri himan wra31 HABG antam yrgirnyrn yn Byla-ovsian5 Ha3asdanu5 >azaqsdanu5 Qrqzsdanu5 _ovsasdanu5 Dajigsdanu yv Ovzpycisdanu1 War[abyd Sarcsyan garyvor gu hamare gr;agan hamagarci me] dy.ygadovagan jardaracidov;ivnnyrov nyrtrovmu Ha3gagan ardatrov;yan Armtab-yrov cor/argovmow` Ha6 3asdanu gu qoraxne masnag6 xov;ivnu dy.ygadovagan jar6 daracidov;ivnnyrov olordin me] 3y.a’oqagan zarcaxovm6 nyrovn yv gu 3sdagaxne dndy6 sagan masnacidaxman olord6 nyren megu1 Usd Armenpress.am-i` nman cnahadagan dova/ e HH war6 [abyd Dicran Sarcsyanu` “ydrovar 4-in a-a]in Armtab-i ba,d0nagan ,norhantesin1 8Dy.ygadovagan dyqnolocianyru ‘oqyl yn =amanagagix a,qarhu7 wirdoval 3y.a’oqov;ivnu dy.i e ovnyxyl yv mynk mas6 nagix ynk a3t 3y.a’oqov;yanu956 n,a/ e war[abydu1 Ga-awarov;yan .ygawarin q0skow` =amanagagix a,qarhu inkzink [i grnar badgyraxnyl a-anx dy.ygadovagan jar6 daracidov;ivnnyrov1 8Ha3asdani Hanrabydov;ivnu yrgara6 =amged a-ovmow cdnovm e nayv ir dndysov;yan masnacidaxman garyvoraco3n olordnyrix megu956 n,a/ e war[abydu1 Dicran Sarcsyan 3i,yxovxa/ e5 or DJ olordu gu cdnovi ga-awarov;yan ov,atrov;yan gytronin5 ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e /racri him6 natirnyrovn yv garyvor hamara/ gr;agan hamagarci me] dy.y6 gadovagan jardaracidov;ivnnyrov nyrtrovmu1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 Edum <if sovriaha3ov;yan wijagu knnargyx Tamasgosi a-a]nort Arma, Ybs7 Nalbandyani hyd Congresagan Edum <if i crasynyagu 29 #ovnovar 2014 ;ovagir ha.ortacrov;yamp mu dy.ygaxovx5 ;e <if hanti6 bovm mu ovnyxa/ e Tamasgosi Ha3ox ;ymi a-a]nort Arma, Ybs7 Nalbandyani hyd5 knny6 lov hamar Sovrio3 krisdonya3 pnag[ov;yan timacrava/ t=ova6 rov;ivnnyru1 8Ybisgobos Nalbandyan yv anor cor/agixnyru ngarac6 ryxin5 ;e irynx hama3nku in[6 bisi4 anabahow ba3mannyrov me] gu cdnovi5 yv go[ urin Congresin ov naqacahin5 or aracaxnyn Sovrio3 ka.akaxi6 agan badyrazmin hydyvan6 kow 0cnov;yanx garik ovnyxo. milionavor sovriaxinyrov 0=an6 tagov;ivn hasxnylov a,qadan6 ku95 usa/ e <if` avylxnylow5 ;e Sovrio3 sahmannyren nyrs mnaxo. dy.ahan y.a/nyrovn yv Sovria3en tovrs yga/ ca.;a6 gannyrovn dramatrovo. 0=an6 tagov;yanx mi]yv my/ darpy6 rov;ivn co3ov;ivn ovni1 8Ba,,ar Asadi tem sgsa/ absdampov;yan a-a]in 0ren isg5 m0den gu hydyvim Sovrio3 iratar2ov;yanx yv 3adgabes anor krisdonya3 pnag[ov;yan wijagin1 Bedk e 3avylyal 0=antagov;ivnnyr abahowynk sovriaxinyrovn hamar yv bedk e tivraxnynk Miaxyal Na6 hancnyr ca.;ylov timovm ga6 dara/ sovriaxinyrovn movdku` martasiragan ngada-ovmny6 row1 A3t timovmnyru gadaro.6 nyrovn my/ masu krisdonya3 e95 avylxovxa/ e <if1 <if yv congresagan Frynk Ovolf anxyal dari go[ ura/ ein i,qanov;yanx5 or mar6 tasiragan ngada-ovmnyrow =amanagavor gyxov;yan ard06 nov;ivn ,norhyn m0davorabes 6000 sovriaxinyrov1 YQQW6n ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e Ha3asdanin sovriaxi ‘aqsdagannyru untovnylovn hamar Yvroba3i qorhovrti qorhrtaranagan wyha=o.owi nisdin sovriaxi ‘aqsdagannyrovn hyd gabova/ pana2yvi knnargman =amanag5 i ;ivs a3l yrgirnyrov5 Ha3asdanin yvs ,norhaga6 lov;ivn 3a3dna/ yn ‘aqsdagannyrovn abasdan dalov hamar1 Yvroba3i me] garyvor gu hamaryn5 or YQ antam yv o[ antam pazma;iv yrgirnyr a]agxa/ yv abasdan dramatra/ yn sov6 riaxi ‘aqsdagannyrovn1 <ar7 e] !$ Ha3ox Xy.asbanov;ivnu untovnylov go[` cyrmanaxi badcamavoren ov..ova/ Erdo.anin Cyrmania ov.yvorovo. :ovrkio3 war[a6 bydin` a3t yrgri qorhrtarani badca6 mavoru hrabaraga3in go[ ov..a/ e un6 tovnylov Ha3ox yv asorinyrov Xy.asba6 nov;ivnnyru yv nyro.ov;ivn qntrylov ador hamar1 Bovndystaci Krisdoneagan miasnov6 ; i v n h a m a qa-n ga-awarov;yan mart o v iravovnknyrov harxow q0snag5 badcama6 vor Eriza <te3nbaqu 8Bild9 hantesin dova/ harxazro3xi un;axkin madnan,a/ e5 or a3s dari gu lrana3 a-a]in ha6 ma,qarha3in badyrazmi harivramyagu5 orovn un;axkin iraganaxovyxav tarov a-a6 ]in Xy.asbanov;ivnu ha3yrovn ngadmamp1 An go[ ov..a/ e Er6 do.anin5 [myr=ylov jan[nal Xy.asbanov;yan ‘asdu5 a-yry6 sovylov badmov;yan hyd yv ;o3l dalov5 or ;rkagan tasacirky6 rovn me] dy. cdne )smanyan ga3srov;yan badmov;yan iragan ‘asdu1 Cyrmanaxi badcamavorin gar/iki hama2a3n5 nman bara6 ca3i mia3n ha,dyxovm grna3 ullal1 Adrbe3janagan undanik mu Ha3asdanen ka.akagan abasdan qntra/ e A d r b e3 j a n a g a n 5 h o c i n o x undanik mu Wrasdani go.me hada/ e Ha3asdani sahmanu yv abasdan qntra/1 A3s dy6 .ygov;ivnu 8Azadov;ivn9 2a36 nas’iv-i ga3anen hasdadyx Ha3asdani ardakin cor/ox naqararov;yan mamlo3 kar6 dov.ar Dicran Pala3yan1 Avyli ov, Ha3asdani Azca6 3in anwdancov;yan /a-a3ov6 ;ivnu hrabaragyx Ha3asdani me] ka.akagan abasdan qntra/ adrbe3janxi undani6 ki antamnyrovn anovnnyru1 829 #ovnovarin ha36wraxa6 gan 8Pacrada,en9 hsgi[6an6 xacra3in ged tima/ e Adrbe36 jani ka.akaxi5 Bakov ka.a6 ki pnagi[5 1976 ;ovaganin /na/ Javid )rovjyv` ir gno] yv yryk mangahasag zavagnyrovn hamar ka.akagan abasdan qntrylov nbadagow1 A3s oro6 ,ovmu himnavorova/ e adrbe36 janagan i,qanov;ivnnyrovn go.me anor ngadmamp cor/at6 ruva/ hala/anknyrow95 usova/ e Azca3in anwdancov;yan /a-a3ov;yan mamlo3 gytroni dara/a/ ha.ortacrov;yan me]1 )rovjyv5 usd Azca3in anwu6 dancov;yan /a-a3ov;yan5 badma/ e5 or ir ngadmamp adrbe3janagan 3adovg /a-a6 3ov;ivnnyrov jn,ovmnyru sgsa/ yn ha3gagan armadnyrow gno]` Bakovi pnagi[5 1983 ;ovaga6 nin /na/ _o3a Mirzo3yva3i hyd amovsnanalen ydk1 8{timanalow anmartga3in gy.ykovmnyrovn5 Javid )rovjyv bardatrova/ hama2a3na/ e hamacor/agxil Adrbe3jani 3adovg /a-a3ov;ivnnyrovn hyd5 yv gno]` ardasahman pnago. azcagannyrovn mi]oxow dovyal6 nyr ha3;a3;yl Ha3asdani yv s’iv-ki wyrapyryal1 Cidag6 xylow iryn yv ir undanikin sba-naxo. irawijagin` )rov6 jyv an3a]o. ‘or2 gadara/ e pnagov;ivn hasdadyl yvroba6 gan yrgirnyren megovn me]5 ovrge Bakov ardaksovylen ydk anor ngadmamp avyli z0raxa/ yn Adrbe3jani 3adovg /a-a6 3ov;ivnnyrovn jn,ovmnyru1 8#a3dnovylow a3sbisi any6 lanyli irawijagi me] yv5 zca6 low ir undanikin sba-naxo. iragan wdancu5 Javid )rov6 jyv oro,a/ e ka.akagan abas6 dan qntryl Ha3asdani i,qa6 nov;ivnnyren95 n,ova/ e Azca6 3in anwdancov;yan /a-a3ov6 ;yan ha.ortacrov;yan me]1
 5. 5. LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 5 Ha3ox Lyzovn Ha3asdani Hanrabydov;yan me] wdaranti| P:RY JHRX:AN S’iv-ki me] abro. yv ir ma3ryniin naqan2aqntir aryvmdaha3u5 goddaxo. werk mu ovni` ir lyzovin t=paqd yv angar wijagu Aryvmdaha3yreni ‘rgov;yan ha6 mar S’iv-ki ;e ha3ryniki badasqa6 nadov marminnyrovn a-a/ masnagi yv gargdan ka3lyru oryve dy. [yn grnar hasxnyl5 orowhydyv a.edu ahavor e7 isg drova/ tarmanu` dgar yv anz0r1 I zovr [e or Miaxyal Azcyrov Gr;agan Ci6 dagan yv M,agov;a3in Gazmagyrbov;ivnu (UNESCO) aryvmdaha3yrenu tasa/ e wdancova/ lyzovnyrov ,arkin1 A3s xavali iratrov;yan a-]yv5 S’iv-6 ki me] abro.5 aryvmdaha3yreni naqan6 2aqntir ha3ovn miag s’o’anku bidi ullar5 HH6i me] dysnyl ha3yreni magar6 tag mu5 or ardaxoler bydagan howana6 vorov;ivn wa3ylo. lyzovi mu ampo.] ,ky6 .anku1 Lyzov mu5 or bydagan howaniin dag ,arovnager bahyl anxyali ir cy.yx6 gov;ivnn ov zarcanar =amanagagix nor yryvo3;nyr yv ump-novmnyr arda3a3do. no6 rowi cy.agyrd pa-yrow1 Iraganov;ivnu5 saga3n5 polorowin dar6 pyr e1 HH6i lradovami]oxnyrovn hydyvo.u gu ,,mi i dys polor magartagnyrov wra3 ha6 3yreni me] untylovzova/ 0dar pa-yrov ka6 nagin1 Anhadnyrov go.me 0dar pa-yrov cor6 /a/ov;ivnu grna3 a3lyva3l badja-nyr ovnynal1 )rinag` yn;aga3in ha3yreni imaxov;yan bagasu5 0darodi pa-yr cor/a/ylow timaxinu dbavorylov miamid jicu5 gam myzi an/an0; a3l yn;aga6 3agan badja-nyr1 Saga3n yrp 0dar pa-yr panavor yv cravor gyrbow a-ad0ren cor/a/ovin ba,d0nagan ga-o3xnyrov clovqu gancna/ badasqanadovnyrov go.me5 oronx a-a]6 nahyr; bardaganov;ivnn e azca3inu ba6 hylu5 bahbanylu yv zarcaxnylu5 bara6 can polorowin gu darpyri1 Artaryv5 a3t badasqanadovnyru y;e no3nisg irynk an2nabes andarpyr yn ma3ryniin hanteb5 irynx hancamankny6 rovn pyrovmow bardavor yn makramakovr ha3yrenow arda3a3dovil5 a3labes gu ha6 marovin irynx bardaganov;yan me] ;y6 raxa/ ba,d0nadarnyr5 oronk bardavor yn ha,iv dal irynx abaca3in gyxova/kin hamar1 *** <arovnagyle a-a]5 harg e n,yl ;e do6 .yrs cro.u lyzovacidagan badrasdov6 ;ivn [ovni yv avylort 3avagnov;ivnnyr [ovni5 ir naqagr;arani ha3yrenow a3lox ha3yreni tasyr dalov1 Zink nyrga3 crov6 ;yamp arda3a3dovylov m.o.u5 myr ma3ry6 niin hanteb ir da/a/ sern e yv myr lyzovn cone myr ha3rynikin me] ana.ard dysnylov naqan2aqntrov;ivnu1 Aryvylaha3 myr harazadnyrovn m0d myr lyzovn 0dar pa-yrow 8zartarylov9 avan6 to3;u hinen gov ca37 -ysbovpliga3i yv mi6 nisdrnyrov 0ryren1 G4agngalover or anga6 qov;ynen astin sdy./ova/ cyri,qan azca3in bydov;yan a-ga3ov;yan` myr lyzovn armadabes 2yrpazadover 0dar pa-yre1 Saga3n 0dar pa-yr cor/a/ylov a3t avanto3;u 3ama-0ren gu bahbanovi5 sgsylow bydagan amynapar2r magarta6 gen1 Gu pave mia3n agnarg mu nydyl HH6i hydyvyal naqararov;ivnnyrovn anovnny6 rovn wra31 A3sbes5 co3ov;ivn ovnin A,6 qadanki yv SOXIALAGAN (‘oqan Un6 gyra3in6i) naqararov;ivn5 Egonomiga3i (‘ o q a n D n d y s o v ; y a n ) n a q a r a r o v ; i v n 5 ENYRCYDIGA#I (‘oqan Ov=aniv;i) yv Pnagan Ba,arnyri naqararov;ivn5 SBORDI (‘oqan Marzagan6i) yv Yri6 dasartov;yan Harxyri naqararov;ivn5 DRANSBORDI (‘oqan “oqatrov;yan) yv Gabi naqararov;ivn ov FINANSNYRI (‘oqan Ylyvmdagan6i) naqararov;ivn1 In[o|v myr naqararov;ivnnyru ha3yrenin anharazad a3s anovnnyru bedk e gryn1 O|w bidi da3 a3s harxatrovmin hamozi[ badasqanu1 *** A3=m anxnink ,aqmadi777 gam jadra6 gi pnacava-in1 Ovraqali e or HH6i me] jadragin wa3yla/ bydagan amynapar2r magartagi howanavorov;yan ,norhiv Ha3asdanu tar6 2a/ e jadragi hama,qarha3in aqo3yan orovn havakaganu gu 3a.;e {inasdani5 Hntgasdani yv _ovsagan Ta,nov;yan nman hsganyrov jadragi havakaganny6 rovn1 Jadragu tar2a/ e Ha3asdani azca6 3in qa.u5 pa3x yrp a3t azca3in qa.in masin gu q0sovi gu cor/a/ovin abaz6 ca3in yzryr5 in[bes` jadragisd5 ,aq6 madisd gam [embion1 Gar/ek 3adovg jic mu ga3 ISD masnigin ha3gagan an2nacir dalov1 In[o|v [ynk cor/a/yr jadragortu yv ,aqmadortu` 3ar yv nman lov.ortin hy6 /anovortin5 0tanavortin5 angarcylortin yva3ln1 Isg [embionu5 ov..agi wiravorank e ov..ova/ myr ‘a-avor yv hocyharazad aqo3yanin1 *** Anxnink a3l 0rinagi mu777 Mamovlin me] gu gartank ;e HH S’iv-6 ki naqararov;yan naqa2y-nov;yamp dy.i ovnyxav 8FINANSISDNYRI yv PANGIRNYRI hamaha3gagan yrgrort hama=o.owu95 orin masnagxovm ein S’iv-6 kix =amana/ FINANSISDNYR in[bes nayv Ha3asdani Gytronagan PANGI5 a-yvdra3in PANGYRI abahowacragan yv AOVTIDORAGAN ungyrov;ivnnyri war6 ga3in gazmagyrbov;ivnnyri .ygawarnyr yv nyrga3axovxi[nyr1 A3s hama=o.owu S’iv-ki naqara6 rov;yan polor mivs naqa2y-nov;ivnnyrovn nman ,ad cy.yxig yv cnahadyli naqa6 2y-nov;ivn mun e5 paxa-ov;yamp ir qo6 racrin me] ango[ hivri bes andy.i0ren sbrta/ 8finansisd9nyrovn yv 8pangir9ny6 rovn5 angaqapar hama=o.owin masin hrabaragova/ lradovov;yan me] dy.i cda/ a3l 0dar pa-yren1 Do.yrs cro.u a3s 0dar pa-yrovn ha3yren hamaz0ru 83a3dnapyrylov9 jicow timyx hamaxanxi wra3 dy.atrova/ 8Na3iri9 ha3yreni ov..acri[ pa-arani ga3ke]in pa-aran6 nyrov havaka/o3in1 A3t jicin artivnkn y.av a3n5 or cdnovyxan 8finansisd9in gam` avyli ji,tu` 8finansie9in hamaz0r ha3yren yrgov cy.yxig pa-yr megu ylyvmdacedn e5 mivsu` tramawaru5 oronx yrgovkn al grnan <ar7 e] 12 Sovrp Par;ov.imeos 1700-amya3 ygy.yxin bidi wyraga-ovxovi Wani Pa,kale ,r]ani m,ago3;i yv zp0sa,r]ov;yan war[ov;ivnu 3a3dna/ e5 or mdatir e wyraga-ovxyl Sovrp Par;ov.imeos 1700amya3 ygy.yxin5 or ka.akaxinyrov hamar paxova/ e5 yrp ygy6 .yxvo3 m0den a3l wa3r ‘oqatrova/ e Iranin sahmanamyr2 Al6 pa3rak civ.i me] 31 dari dy.aga3ova/ 3-rt sahmana3in z06 ramasu1 A3s masin lracro.nyrovn usa/ e Pa,kalei m,ago3;i yv zp0sa,r]ov;yan dn0ren Movzafyr Ak;ov.u5 or wyraga-ovxovmen ydk gu naqadysovi ygy.yxin pyryl naqnagan dyskin1 Anor q0skow` wyraga-ovxman a,qadanknyru5 zors bidi howanavore nahancu5 bidi sgsovin :ovrkio3 m,ago3;i yv zp0sa,r]ov;yan naqararov;yan go.men naqaci/i hasdadovmen ydk1 8Wyraga-ovxovmen ydk gu naqadysovi ygy.yxvo3 me] gadaryl hocyvor araro.ov;ivnnyr5 or gu q;ane ,r]ani zp0sa,r]ov;yan zarcaxman956 usa/ e ;ovrk ba,d0nyan1 Sovrp Par;ov.imeos ygy.yxin gu cdnovi Pa,kalen 23km hy-a6 vorov;yan wra3 cdnovo. par2ovnkin1 G4yn;atrovi5 or a3ndy. ;a.ova/ e #isovs Krisdosi 12 a-akyalnyren Par;ov.imeos a-akyali marminu5 orovn ,norhiv an gu hamarovi krisdonyany6 rov garyvor ovqdady.inyren megu1 Ygy.yxvo3 gancovn hadova/nyrov wra3 a-ga3 zartanaq,yru yv qa[abadgyrnyru5 in[bes nayv jardarabydagan ga-ovxova/ku gu wga3yn5 or an ha3gagan e1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 Pag0 Sahagyan Sdy’anagyrdi me] a3xyla/ e ,ark mu ardatramasyr MDOROVMNYR Q-owk Aha badahar mu or mda/ovmnyrov a-a]nortyx1 My/ jicyrow ;adyraqa.i pymatrov;ivn mu gu badrasdovi1 Ga3 y-ovzy- ov qantawa-ov;ivn5 ga3 yridasartnyrov masnag6 xov;ivn5 ga3 nayv m,agov;a3in a,qadank mu nyrga3axnylov cohovnagov;ivn1 Noviryalnyrov yv arovysdaser qovmpi mu ovsin e trova/ pymatrov;ivnu1 A3s qovmpi a,qado.nyrovn ovsyrovn e py-6 xuva/ nayv domsyru zydy.ylov ov ca.ov;in me] dara/ylov abyraqd a,qadanku1 Pymatrov;yan 3a]o.ov;ivnu gu sdaxovi nayv yrp my/ ;ivow hantisadysnyr nyrga3 gullan ov irynx domsyrov cinyrow masnagix gu ta-nan miov;yan gadara/ hsga3agan /aqsy6 rovn1 Doms /aqylov 3o3sow e or m0dyxa3 azca3ini mu yv usi7 6 My/ jicyrow ;adyragan pymatrov;ivn mu gu badras6 dynk5 arty0|k garyliov;ivn mu ga3 or 2yr nyrga3ov;yamp ka]alyreik a3s a,qadanku1 Parygamu lovr] yv untwza/ agnarg mu nydylow wras usav7 6 Parygam zis hancisd 2ce777 2yzi o|w usav or ;adron gazmagyrbek777 mi unek1 An gu zlanar ir novazaco3n ka]alyranku5 [er zi[yr nayv meg had doms cnyl5 nyrga3axovmu wa3ylylov yv gam ovri,i mu a3t wa3ylku barcyvylov hamar1 Ir a-0ryan bedk [e qancarover5 ir hy-adysili 3a36 daciru bedk [e qa[a2yvover ir azcin badgano. 2y-nar6 gow mu1 Lovr] mda/movnknyrow ov qor 3ovzovmow pa=novyxa3 myr han6 tisadysen1 Q-owa/ ei777 o|w er arty0k ji,tu1 ARJØ MANOUK:AN Sdy’anagyrdi Sa3ya; Nowa3i anovan yra=,dagan koleji wyraga-ovxman a,qadanknyru gu ,arovnagovin 8Ha3asdan9 hamaha3gagan himnatrami paryrar antam mosgovapnag ha3 cor/arar Armen <aqazizyani howana6 vorov;yamp yv L>H ga-awa6 rov;yan hamafinansavormamp gu wyraga-ovxovi Sdy’ana6 gyrdi Sa3ya; Nowa3i anovan yra=,dagan koleju1 1925 km7 unthanovr magy6 rysow ,enku amraxova/ e yv ardakinen yrysabadova/ e marmare salignyrow1 <enku5 nyra-yal daniku5 wyra3ada6 gac/ova/ e5 orow qorhrta3in ,r]anin ga-ovxova/ a3s cy6 .yxig untar2ag ga-o3xu amis6 nyr anx bidi ta-na3 arti bahan]nyrovn hamabadasqan gr;agan hasdadov;ivn` lovsa6 vor asdijanawantagnyrow5 3armaraved hantisov;ivnnyrov tahlijow yv hamabadasqan 2a3namygovsaxovm ovnyxo. ta6 sasynyagnyrow1 #i,yxnynk5 or Armen <a6 qazizyani howanavorov;yamp wyr]in yryk darinyrov un;ax6 kin himnanorocova/ e Sdy6 ’anagyrdi dovn6indyrnadu1 Paryraru nyrtrovmnyr ga6 dara/ e nayv Arxaqi ]ra6 madagararman hamagarcin me]1 Arxaqi Hanrabydov;yan naqacahu “ydrovar 5-in a3xyla/ e ma3raka.akin me] cor/o. gyrbasi5 gari5 corci yv povrti m,agman ardatramasyr yv /an0;axa/ anonx a,qadanknyrovn1 Yrgri .ygawaru nayv a3xyla/ e ;y;yv artivnapyrov;yan ,ark mu nor paxovylik ardatramasyr yv dy.ygadovagan jarda6 racidov;ivnnyrov zarcaxman gytron1 Naqacahu garyvor hamara/ e artivnapyrov;yan darpyr jiv.yrov yv dy.ygadovagan jardaracidov;ivnnyrov zarcaxovmu` n,ylow5 or a3t ov..ov;ivnnyru ovnin lovr] hy-angar yv hnara6 vorov;ivn gov dan tovrs calov mi]azca3in ,ovga3 mrxovnag ar6 datrankow` mia=amanag abahowylow nor a,qadady.yr ma36 raka.akin me]1 Pag0 Sahagyan 3sdag 3an2nararagannyr dova/ e ,ahacrcimarminnyrov .ygawarnyrovn` a,qadanknyru bad,aj magar6 tagow iraganaxnylov ov..ov;yamp1 Naqacahin ov.ygxa/ yn A+ q0snag A,od >ovlyanu5 ‘oqwar[abyd Ar;ovr A.apygyanu yv ba,d0nadar a3l an2ink1 Xy.asbanov;yan ovraxovmu bad=o. 0renki pana2yvu` Fransa3i 0ragarcin wra3 In[bes bidi 3i,ovi5 “ydur6 var 2012-in Fransa3i Sah6 manatragan Qorhovrtu [y.yal ngadyx a3n 0renku5 orow a3t yrgri dara/kin bidi bad6 =uvein polor anonk5 oronk bi6 di ovrana3in Ha3ox Xy.asba6 nov;yan iro.ov;ivnu1 Hima5 yrgov dari wyr]5 a3t pana2yvu tar2yal 0ragarci niv; tar2a/ e Fransa3i Qor6 hurtaranin me]1 Ha3asdanyan 8”anArmenia9 ga3ke]u gu cre or Fransa3i Ha3gagan Gaz6 magyrbov;ivnnyrov Hamagarco. Marmni avantagan amanorya3 ja,gyro3;in masnagxa/ e nayv Fransa3i Tadagan Naqarar Kris;ian :0bira5 or ylo3; mu ovnynalow 3a3darara/ e ;e hasdadagam yn Ha3ox Xy.as6 banov;yan ovraxovmu bad=o. nor 0renk mu badrasdylov harxin me]1 Ov,acrav e or :0bira a3s 3a3dararov;ivnu urav Holandi :ovrkia a3xylov;ynen anmi]a6 bes wyr]1 )renki nor naqaci/u hama6 hovn[ bidi ulla3 Fransa3i nyrkin iravagan hamagarci yv Yvromiov;yan 0renknyrovn5 or6 beszi Sahmanatragan Qor6 hovrtu [pygane za3n1 #i,yxnynk or 3i,yal 0renku naqgin Naqacah Nikola Sar6 kozii a]agxov;yamp wavyrax6 va/ er 2011i Tygdympyrin yv #ovnovar 2012in al ?yrago3di go.me hasdadovylow 0renki o3= sdaxa/ er1 Pa3x yrgri Sah6 manatragan Qorhovrtu wjimu ar2aga/ er a3n masin ;e 0renku nyrhag er Sahmanat6 r o v ; y a n 33-r t 3 0 t o v a / i b a 6 han]nyrovn yv gar/iki aza6 dov;yan ov ]n]a/ er 0renki cor/atrov;ivnu1 Mivs go.me5 Fransa3i Ha36 gagan Gazmagyrbov;ivnnyrov Hamagarco. marminu 3a]ort dari /racra/ e 8Barda6 g a n o v ; i v n u ` 20159 g a r c a q 0 6 sow la3na/aval ar,av mu pa6 nal powantag Yvroba3i da6 ra/kin1 A3s ,r]ac/ow Fran6 sa3i ygy.yxinyrov miov;ivnu a-a]arga/ e 24 Abril 2015-in yrgri polor ygy.yxinyrovn me] zancagnyrov mia=amanagya3 .0.an]nyrow 3arcyl xy.asba6 nov;yan zohyrov 3i,adagu1
 7. 7. LUNDI 17 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 17 FEVRIER 2014 Serge Sargissian : « La liberté de l’Artzakh avant tout » Une cérémonie solennelle a eu lieu à la résidence présidentielle le 28 janvier dernier au cours de laquelle le président Serge Sargissian a félicité les militaires et les anciens combattants de la guerre de libération de l’Artzakh à l’occasion de la Journée de l’armée et a remis des médailles. Il a également envoyé un message de félicitations à ses compatriotes à l’occasion de la Journée de l’Armée. Parmi les récipiendaires de médailles, le président a nommé Levon Hohannissian, tué lors d’une incursion azérie au Karabagh, dans la nuit du 19 au 20 janvier « pour ses services rendus à la patrie. » Ses parents ont accepté la médaille en cette sombre journée. M. Hollande appelle Ankara à faire son « travail de mémoire » sur la tragédie arménienne Le sujet était piégeur, mais François Hollande en a débattu « avec franchise » avec son homologue turc, Abdullah Gül. Au premier jour de sa visite en Turquie, lundi 27 janvier, le président a évoqué la question de la reconnaissance du génocide des Arméniens, au cours d’une conférence de presse au palais présidentiel de Çankaya, à Ankara. « Le travail de mémoire est toujours douloureux. Mais il doit être fait. Ce que nous avons à mener, c’est la réconciliation à travers la recherche de ce qui s’est produit et la reconnaissance de ce qui s’est fait », a-t-il affirmé, en prenant soin de ne pas qualifier de « génocide » les massacres de plus d’un million d’Arméniens entre 1915 et 1916. Le président américain Barack Obama avait adopté la même attitude en 2009, évitant de prononcer le mot qui fâche, mais appelant la Turquie à « aborder une histoire difficile et tragique ». Or, les commémorations du centenaire de 1915 approchent. Même le palais présidentiel de Çankaya est marqué par cette histoire tragique. Avant 1915, l’actuelle demeure présidentielle turque était la propriété des Kasapian, une famille de riches commerçants arméniens. Mais ceux-ci ont été contraints à l’exil. Leurs biens, comme ceux de centaines de milliers d’autres Arméniens de l’Empire ottoman, ont été spoliés par l’Etat turc naissant. En 1923, la maison fut « offerte » au fondateur de la Turquie moderne et républicaine, Mustafa Kemal (1881-1938). Depuis 2001 et sa reconnaissance officielle par la France, le génocide de 1915 s’immisce régulièrement dans les relations entre Paris et Ankara. Ce fut encore le cas en 2006 avec le vote par l’Assemblée nationale d’une proposition de loi pénalisant la négation du génocide arménien, finalement enterrée par le Sénat. Et plus encore avec la proposition de loi Boyer, votée par les deux Chambres avant d’être censurée par le Conseil constitutionnel en 2012. « Le droit et rien que le droit » Le sujet est d’autant plus sensible que M. Hollande est réputé Suite à la page 8 Shinzo Abe n’est pas le seul Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 1er février 2014 Le Premier ministre japonais Shinzo Abe, élu l’an dernier avec un mandat fort, a assumé la responsabilité de la réforme de l’économie de son pays et dans le processus, il a décidé de prêter l’oreille à l’histoire impérialiste de la Seconde Guerre mondiale au grand dam des victimes du Japon, à savoir la Chine et la Corée. Cette attitude agressive, aux accents militaristes, inquiète les planificateurs de la politique à Washington, désireux de maintenir la stabilité dans la région et contenir le comportement imprévisible de la Corée du Nord. La politique révisionniste de Shinzo Abe a sa pertinence et a également une incidence sur d’autres relations historiques, en particulier les relations germano-juives et turco-arméniennes. Si le monde garde le silence, d’autres politiciens révisionnistes peuvent imiter Shinzo Abe en s’attaquant une fois de plus aux victimes de l’histoire. Le Président Eisenhower, avant de quitter son poste, avait averti le public américain des dangers de la domination d’un complexe militaro-industriel. Il est bien connu que les activités militaires sont une activité lucrative qui génère de la richesse pour un certain segment de la société. Par conséquent, le Premier ministre japonais relève l’économie de son pays au point où Eisenhower l’avait laissé. Pour atteindre cet objectif, il doit créer une bonne atmosphère et avoir des excuses pour se diriger vers son terrain militariste. Les relations s’échauffent entre Tokyo et Pékin autour de certaines îles de la mer de Chine orientale, revendiquée par les deux parties. Pour aggraver la situation, M. Abe a pris des mesures calculées et provocatrices. Tout d’abord, il a l’intention de réviser la Constitution du pays rédigée sous l’occupation américaine après la reddition inconditionnelle du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Général McArthur a veillé à ce que le Japon ne puisse jamais se réarmer pour mener une guerre d’agression. C’est pourquoi l’article 9 de sa Constitution renonce à la guerre et à l’emploi de la force et, contrairement à d’autres pays, son but pacifiste est écrit dans la constitution. Le Premier ministre a l’intention de « réinterpréter » cet article afin d’ouvrir la voie à la militarisation du Japon, bien que les États-Unis disposent de 16 bases militaires dans ce pays et ont étendu leur parapluie nucléaire au-dessus du territoire. Depuis que la militarisation a besoin d’une excuse, Shinzo Abe a entrepris l’initiative la plus audacieuse de provoquer la Chine et la Corée du Sud, en visitant le sanctuaire de Yasukuni, à côté du musée révisionniste de la guerre. Les actions barbares du Japon durant la Seconde Guerre mondiale en Chine et en Corée sont bien documen- tées, notamment l’asservissement des femmes coréennes comme « femmes de réconfort » dans ses bordels militaires et ses agressions brutales en Chine, le cas le plus connu étant le viol de Nankin, où le viol systématique et l’assassinat par l’armée impériale japonaise était à l’ordre du jour dans cette ville chinoise. Les prédécesseurs de Shinzo Abe ont présenté de timides excuses pour ces crimes, qui n’ont satisfait ni la Chine ni la Corée du Sud. Après la guerre, le procès de Tokyo, équivalent au procès de Nuremberg, a eu lieu entre mai 1946 et novembre 1948 et a condamné 28 responsables politiques et militaires comme criminels de guerre de catégorie A. De ce nombre, 14 ont été exécutés et enterrés au sanctuaire de Yasukuni, où M. Abe s’est rendu pour leur rendre hommage. Il a justifié son action, soutenant que « les 14 criminels de guerre de classe A honorés au Temple de Yasukuni ne sont pas des criminels de guerre en vertu de la loi japonaise, mais que le pays a dû accepter le résultat du Tribunal de Tokyo afin de devenir une nation indépendante. » Les gouvernements chinois et sudcoréens sont scandalisés et ont exprimé leur indignation dans des termes sans équivoque. Le gouvernement américain a tenté d’avertir M. Abe contre une nouvelle action. Les médias occidentaux ont également signalé son acte comme The Economist de Londres l’a écrit : « Moralement, c’est comme si Angela Merkel devait glorifier un monument qui, entre autres choses, honore le Troisième Reich. Politiquement, c’est autodestructeur… La Chine et la Corée du Sud, qui ont souffert de l’impérialisme japonais, sont naturellement horrifiés. Étape par étape, ils craignent le Japon qui lèverait les contraintes le liant depuis la guerre sans jamais avoir fait face à ses crimes. » M. Abe peut défier les anciennes victimes de son pays ainsi que l’opinion publique mondiale à l’abri en toute sécurité sous l’égide de la nation la plus puissante du monde : les ÉtatsUnis . Une autre nation - portant le titre loufoque d’allié de confiance - est la Turquie, qui poursuit sa politique négationniste sans remords. Talaat Pacha, le grand vizir de l’Empire ottoman et l’architecte du génocide arménien, a confié à la féministe turque Halide Edip : « J’ai la conviction que tant qu’une nation fait de son mieux pour ses propres intérêts, et réussit, le monde l’admire et pense que c’est moral. Je suis prêt à mourir pour ce que j’ai fait et je sais que je vais mourir pour cela. » Ce qu’il a fait sans vergogne est décrit dans le livre de l’ambassadeur Morgenthau. Talaat est cité comme disant : « j’ai fait plus pour résoudre le problème arménien en trois mois qu’Abdul Hamid II en 30 ans. » Précurseur du procès de Nuremberg, le procès d’Istanbul en Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 17, 2014 Une commission de l’Assemblée de Californie adopte à l’unanimité le cursus sur le génocide Le Comité de l’éducation de l’Assemblée d’État de Californie a adopté à l’unanimité un projet de loi AB-659, une mesure introduite par le membre de l’Assemblée Adrien Nazarian qui devrait renforcer l’engagement de l’État de Californie à enseigner le génocide arménien aux élèves des écoles publiques dans les classes de 7e à 12e années. Comme l’a dit Nazarian le projet de loi AB-659 fera appel à l’adoption du témoignage oral dans l’enseignement des étudiants sur le génocide arménien. Les représentants des groupements américano-turcs ont sévèrement critiqué l’adoption du projet de loi et ont nié le Génocide arménien. A part le Génocide arménien, le projet de loi appelle à inclure dans les manuels, mais sans s’y limiter, les témoignages des survireurs de l’holocauste, des génocides cambodgien, de Darfour et de Rwanda. En plus, le projet de loi encourage à munir les bibliothèques des matériaux éducatifs pour donner ainsi la possibilité aux apprenants d’étudier à fond le Génocide arménien. Le Liban va émettre un timbre commémoratif pour le centenaire du génocide Le gouvernement libanais envisage d’émettre un timbre commémoratif décrivant le Monument du Génocide à Bikfaya, au Liban, afin de commémorer le 100e anniversaire du génocide arménien. Vendredi 6 décembre, le ministre libanais des Télécommunications Nicolas Sahnawi a rendu visite au Catholicos de la Grande Maison de Cilicie, Sa Sainteté Aram Ier. Lors de la visite, Sa Sainteté a parlé du génocide et a expliqué la signification du monument, érigé en 1965 pour commémorer son 50e anniversaire. Le catholicos Aram Ier a ensuite exprimé sa gratitude au peuple du Liban pour sa solidarité à l’époque et a proposé que le ministère des Télécommunications émette des timbres commémoratifs à l’image de Monument du Génocide. Le ministre s’est félicité de la Shinzo Abe... Suite de la page 7 1919, sous le sultan ottoman Mahmoud VI, a accusé 130 suspects de crimes de guerre et le « massacre et la destruction d’Arméniens, » Le 5 juillet 1919, le tribunal a déposé son jugement : Talaat, Enver, Jemal et le Dr. Nazim ont été condamnés à mort par contumace. Les criminels ont fui le pays et l’administration de la justice a été confiée à un groupe de jeunes vengeurs. Talaat avait trouvé refuge en Allemagne et avait l’intention de retourner à Ankara, où, selon ses aveux à un agent de renseignement britannique, Aubrey Herbert, « le mouvement national turc se constituait. » La référence est le mouvement Milli de Mustafa Kemal, qui a finalement construit la République turque actuelle sur les ruines de l’Empire ottoman. La vie de Talaat a été de courte durée alors qu’il a été assassiné par Soghomon Tehlirian à Berlin en 1921. Il avait rivé ses espoirs sur le mouvement nationaliste de Kemal, qui s’est avéré être le prolongement de la poli- M. Hollande appelle... Suite de la page 7 proposition et a promis de mettre en œuvre le projet au début de 2014. « arménophile ». Il doit d’ailleurs rencontrer mardi 28 janvier Rakel Dink, la veuve de Hrant Dink, fondateur du journal arménien Agos, dont l’assassinat, en 2007, avait provoqué un sursaut citoyen sans précédent et accéléré le travail de mémoire en Turquie. Engagé de longue date pour la reconnaissance du génocide de 1915, le président français a fait part à plusieurs reprises de son désir de faire voter un nouveau texte pour sanctionner les propos négationnistes tenus sur le sol français. Interrogé sur ses intentions par la presse turque, il est resté évasif. « Nous allons faire le droit et rien que le droit », a-t-il déclaré. M. Hollande a également rappelé l’obligation qui était faite à la France de transposer « de la meilleure des façons », une décision-cadre européenne de 2008 qui rend punissable « l’apologie, la négation ou la banalisation grossière publiques des crimes de génocide ». Sur ce point, l’entourage du président se montre prudent : « Toutes les victimes ont tique criminelle ittihadiste. Beaucoup de haut-gradés de ce gouvernement kémaliste avaient du sang arménien sur leurs mains, comme l’a bien documenté l’historien turc Taner Akçam. La République de Turquie a coopéré avec Hitler durant la Seconde Guerre mondiale en fournissant des matières premières à la machine de guerre allemande. Voilà comment il a pu rapatrier les restes de Talaat de Berlin à Istanbul en 1943. Les restes ont été inhumés dans le quartier de Sisli à Istanbul. Un monument a été érigé également à sa mémoire sur Hurriyet Tepe (Colline de la liberté) pour que le peuple turc honore ce criminel de guerre. On croit qu’en 2012, Mehmet Talaat Pacha a de nombreuses rues importantes qui portent son nom dans cet état moderne de Turquie. Loin de s’excuser pour le crime de génocide, les dirigeants turcs ont continué de menacer l’Arménie et les Arméniens. Encore fraiche à nos mémoires, il y a la menace du président turc Turgut Ozal, au début de l’indépendance de l’Arménie, qui a demandé si 1915 n’avait pas servi de leçon aux Arméniens et s’ils incitaient la Turquie à lancer quelques bombes sur Erévan. Comme nous pouvons le voir, Shinzo Abe n’est pas le seul. Il a également des sympathisants en Turquie. Pourtant, de nombreux politiciens font de la politique avec notre propre monument au génocide et la mesure de leur amitié avec l’Arménie se révèle par leur façon de traiter Tzitzernakaberd à Erévan. Le Pape Jean- Paul II a politisé son voyage en Arménie en évitant l’utilisation du mot en « g ». Hillary Clinton s’est ridiculisée lors de son voyage officiel en Arménie, quand elle a annoncé que sa visite au musée de génocide était une affaire privée et qu’elle avait laissé son chapeau de secrétaire d’Etat à l’ambassade des États-Unis, où elle séjournait. Selon elle, elle signalait à la Turquie que le représentant du gouvernement des États-Unis ne respectait pas les martyrs arméniens. D’autre part, les Arméniens se sont senti honorés par cette visite, à titre privée ou officielle. Même les dirigeants de nos pays amis, craignant de mécontenter la Turquie, ont évité le monument. Le président Ahmadinejad d’Iran a écourté sa visite en Arménie pour éviter son projet de visite du monu- droit à la protection de leur mémoire, dans le cadre juridique imposé par la décision du Conseil constitutionnel et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ». La CEDH a en effet jugé, en décembre 2013, que le déni du génocide arménien relevait de la liberté d’expression et a acquitté Dogu Perinçek, membre ultranationaliste du comité Talaat-Pacha, une organisation para-étatique menant des campagnes négationnistes à l’étranger. M. Perinçek avait qualifié le génocide arménien de « mensonge international », lors d’un voyage en Suisse. Le cadre juridique laisse une marge de manœuvre extrêmement étroite pour une nouvelle loi de pénalisation. Ce qui provoque, en France, la colère des représentants de la diaspora arménienne. Avant la visite présidentielle en Turquie, samedi 25 janvier, le Conseil de coordination des associations arméniennes de France a manifesté à Paris, Lyon et Marseille, « contre l’entrée de cette Turquie dans l’Union européenne ». Guillaume Perrier Le Monde 28 janvier 2014 ment, sous prétexte d’une question urgente dans son pays. Le président Bachar Al-Assad, avec les mêmes précautions, n’a pas inclus de visite au monument quand il est venu en Arménie. La majorité des Arméniens au Moyen-Orient sympathisent avec la cause palestinienne et sont ravis lorsque le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas visite la crèche de Bethléem, durant le Noël arménien. Mais lorsqu’il s’est rendu à Bakou lors de sa dernière visite, il a annoncé sans vergogne que les Palestiniens, dont la terre est occupée, « comprenons la situation difficile de l’Azerbaïdjan », car une partie de son territoire « demeure sous occupation. » Les grandes et petites puissances font de la politique avec des symboles. Si nous nous attendons à l’appui du monde pour exposer notre cas et les obliger à respecter nos martyrs, nous devons déplorer le sacrilège abominable de politiciens comme Shinzo Abe qui veulent réécrire l’histoire et absoudre les péchés des meurtriers de l’histoire. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 17 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY FEBRUARY 17, 2014 Armenia’s PM considers birth of Armenian Tablet to be part of world information revolution With the introduction of the Armenian-produced tablets, Armenia deepens its participation in the revolutionary developments of the information technologies sector and clarifies one of the economic specialization fields. The Prime Minister of the Republic of Armenia Dikran Sarksian gave this assessment at the official presentation of the first Armenian tablet Armtab on February 4. “The information technologies have changed the modern world. Virtual revolution took place and we are the participants of that revolution”,- said the Prime Minister. Armenpress reports that Dikran Sarksian stated that the present world cannot imagine itself without the information technologies. “The Republic of Armenia thus finds one of the most important economic specialization sectors”, – said the Prime Minister of Armenia, adding that the field of information technologies is in the center of attention of the Government. Dikran Sarksian AGBU Scholarship Program Distributes Over $1.1 Million in 2013-2014 Academic Year expressed gratitude to the founders of the program and highlighted the introduction of the information technologies in the education system. The presentation of the first Armenian tablet (Armtab) and the first mobile phone (Armphone) was held at the session of the Industrial Council of the Prime Minister of the Republic of Armenia on December 6. It is intended that in the coming three years the Technology and Science Dynamics Inc. will make the number of the produced tablets from 10,000 to 50,000 with the unit price of $180 and the cost price – $135. The Government of the Republic of Armenia allowed the producing company to function in the Free Economic Zone. The software and hardware design of the tablets is carried out in Armenia. The tablets are assembled in the United States and Hong Kong. It is considered to start the mass production and sale of the Armenian tablets on January-February 2014, involving 25-50 top Armenian experts of the realm in the production. Turk held after huge heroin seizure in Armenia A Turkish man was arrested in Armenia on January 18 in connection with one of the largest ever seizures of heroin in the world reported by Armenian lawenforcement authorities. The National Security Service (NSS) said that Armenian customs officers discovered a day earlier as much as 927 kilograms of the Class A drug in a heavy truck that crossed into Armenia from neighboring Iran. It said the truck driver, a Georgian citizen identified as Avtandil Martiashvili, was arrested on the spot. In another statement issued later on, the NSS said it also arrested in Yerevan a Turkish national who it believes is “one of the organizers” of the unprecedented drug trafficking operation. It claimed that the 40-year-old man, Osman Ugurlu, planned to smuggle the huge heroin consignment from Iran to Turkey via Armenia and Georgia. Ugurlu prepared a “specially-fitted cache” in Turkey for that purpose several months ago, according to the NSS. The huge drug bust is by far the most serious instance of heroin smuggling into Armenia ever reported by law enforcement authorities. The Armenian police claimed to have confiscated at the time 7 kilograms of heroin smuggled by Armenian and Iranian citizens. Cont’d on page 10 For the 2013-2014 academic year, the AGBU Scholarship Program distributed more than $1.1 million internationally, of which $400,000 was awarded to 100 students studying in the U.S. These scholarships are supporting over 400 undergraduate and graduate students at top-ranking schools in nearly 35 countries, including those focusing on performing arts and religious studies. An AGBU scholarship provides students with more than financial assistance. It signals they are part of a global community that recognizes their talents. For Monika Manishak, a Turkish citizen in her senior year at Izmir’s Ege University. After obtaining her B.A. in American Culture and Literature, Manishak hopes to teach at her alma mater, the Getronagan Armenian High School in Istanbul. Rima Karapetyan, an LL.M. student at Leiden University in the Netherlands, intends to join Armenia’s A Swiss production of “Le Huron” Ministry of Foreign Affairs after she comstars opera singer Aram Ohanian, who is pursuing an M.A. in pletes her Public International Law Specialized Music Performance Program. Aram Ohanian, an opera singer with an AGBU scholarship studying at the Bern University of Arts in Switzerland, will soon perform with the renowned vocal ensemble La Cetra in the city of Basel, as well as in Amsterdam. Ohanian noted. “If I didn’t have my AGBU scholarship, I don’t know how I would meet the demands to pursue my M.A. in Specialized Music Performance while making a name for myself in this field.” On the other side of the globe, Vardan Gasparyan, a Yerevan native and student at The Colburn Conservatory in California, is another rising artist who has caught the attention of industry leaders. In 2012, the young cellist joined fellow AGBU scholarship recipients on stage at Carnegie Hall’s Weill Recital Hall for the AGBU New York Special Events Committee’s Annual Performing Artists in Concert, which benefits performing arts initiatives. Martiros Vartanov, a Film & Television M.F.A. student at the University of California, Los Angeles, is currently producing a short documentary in Armenian. In recent years, Vartanov organized a tribute to William Saroyan at the Beverly Hills Film Festival in California, and curated the world’s first joint retrospective of Armenian masters Sergei Parajanov and Mikhail Vartanov at Korea’s Busan International Film Festival, the largest in Asia. Award-winning artist Arpine Kalinina, now a master’s student at the London Royal Academy of Music, is Artistic Director of the classical ensemble she founded, Kantegh, which performs within and outside of Armenia. This year, many of Kalinina’s compositions will premiere across London, including a choir piece inspired by the Armenian poet Yeghishe After completing her bachelor’s degree at Ege University in Turkey, Charents. While Kalinina preserves Armenia’s Monika Manishak hopes to one day teach at her Armenian high school musical heritage, religious studies students in Istanbul are examining ways the Christian Armenian faith has endured throughout history. AGBU Religious Studies Fellowship recipient Donna Rizk is a Ph.D. candidate at the King’s College London Department of Theology & Religious Studies. She would be able to share ideas with a number of AGBU scholarship recipients who are already enrolled at St. Nersess Armenian Theological Seminary. Kathryn Ashbahian, who is working toward her M.A. in Theology and Youth Ministry, reflected, “I feel fortunate every day because I can focus exclusively on my studies and my work at the Diocese [of the Armenian Church of America (Eastern)] without worrying about how I will cover tuition and support myself.” Financed through endowment funds established by generous AGBU donors since the 1920s, the AGBU Scholarship Program has proudly contributed to the academic achievements of gifted young Armenians, offering financial assistance to full-time students of Armenian descent from close to 40 countries across six continents. Today, the AGBU Scholarship Program offers financial assistance to a broader range of Armenian students across the globe. To learn more about the AGBU Scholarship Program, please visit www.agbuscholarship.org.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 17, 2014 AYO! YES! IS TAKING CHARGE IN ARMENIA AND DIASPORA THE YOUTH CORNER That got me thinking Life lessons from books I’ve read Students at special school for visually impaired children which will receive a Braille printer BY FLORENCE AVAKIAN Legendary poet Yeghishe Charents has written, “Oh, Armenian people, your salvation lies only in your collective power.” Following this inspiring directive, Ayo! (Yes) is a new innovative project endorsed by the Fund for Armenian Relief (FAR), devised by young adults working together in both Armenia and the diaspora. Its goal is to create and bring to fruition local challenges for local problems, and by doing so, also take responsibility for making Armenia a better country to live in. Ayo! is an invitation to the diaspora from local Armenians to participate in nation-building of Armenia through the support of basic, simple projects. Unique and manageable solutions for local challenges which are proposed by young Armenians, can be found on the Ayo! website at www.weareayo.org. Here, diasporans can browse current Ayo! projects and choose the ones they wish to support. Funds for all projects are raised on the website through crowd-funding (similar to Kickstarter & Indiegogo). Although large donations are welcome, donors are encouraged to donate small amounts ($5, $10, $25, $50), with the idea being that everyone can make a huge difference without having to make a great financial investment. The message is that the word can be spread, and big things can be achieved through the small efforts of many Ayo! Creative Director Armen Anmeghikyan, 28 years old, with an M.A. degree in linguistics and political science, recently spoke with this writer through Skype from Yerevan. “We young people have to take responsibility for the future of our homeland,” he said with emphasis, and explained that he was motivated to make use of his skills after being involved in youth work and travelling around Europe, the Middle East, the U.S. and Russia for about four years. “At this stage in Armenia, changing the mindset of young people to take part in civil society is necessary and crucial. There are many challenges – political, social, cultural in the preservation of our national identity,” Armen noted. “The number of people becoming active in civil society is not enough. We need more, because much more is needed to be done.” Working with Armen is 25-year-old Tatevik Khoja-Eynatyan, the Project Manager of Ayo! Armen explained that one of the reasons for the massive emigration might be that people have lost trust in the future. “There is very slow development - politically, economically, and regionally. In order to make small changes, one doesn’t have to be a superhero.” As an example, he noted that buying a Braille printer for a school where 100 youngsters study with visual impairments, can help future generations to become literate. “This is a small change that can result in a huge benefit. Our aim is to find local solutions for local challenges in Armenia, by young people in Armenia with the help of the Fund for Armenian Relief.” It is through FAR that these and other projects which also include the purchase of defibrillators for hospitals in the Tavush Marz, will be actually realized. FAR handles the budgeting, shipping and installation of these necessities with donors making it possible. Turk held after huge... Cont’d from page 9 The issue was high on the agenda of talks held in Yerevan last April by Iran’s Prosecutor-General Gholam-Hossein Mohseni-Ejei and his then Armenian counterpart Aghvan Hovsepian. They signed a memorandum calling for joint Armenian-Iranian efforts to combat “transnational crime.” Speaking to journalists, Mohseni-Ejei blamed Afghanistan, Iran’s eastern neighbor, for the use of Iranian territory as a major transit route in the international drug trade. I spent a good part of my Winter Break reading books (for fun, since Liberal Arts does not permit it during the semester). Every time I read one, I am fascinated by how quickly you get lost in one of them. You become the characters, you see what they see, you feel what they feel. I realized that sometimes, you learn things that you never forget. Let me give you a resume of the things I have learned from some of my favourite books. Harry Potter, by J. K. Rowling : Harry Potter has taught me the complexity of the human heart. No evil is completely evil, and all that is good has a dark side. It has taught me the power of friendship, and how important it is to not let go of the people you love. In the end, they are going to be the ones standing next to you. But most importantly, it has taught me that flaws can be overcome. The Book Thief, by Markus Zusak: This book has taught me that if you understand the power of words, then you can do great things. And they will do great things for you. Reading and writing remind you that you are a living, breathing human being, and that knowledge can give you hope even if you are living a nightmare. The Help, by Kathryn Sockett: Overcoming prejudice and racism is extremely difficult when you live in a world that considers you a lesser human being because of your skin colour. But you have the courage to stand up and to fight for your rights without being intimidated by anyone, then nothing can stand in your way. You can start a revolution. The Casual Vacancy, by J. K. Rowling: Most of the time, when things are bad, they will not get better until they get much, much worse. And you will not know what hit you. In any case, it has taught me that I should never wait to find out what that worse is, and to make changes if things are not going well. I never really understood people who tell me that they don’t read. Reading brings so much to people. There are some words that I’ve read that I will never forget. Never underestimate the words of wisdom that some authors pass down; they shape your personality. Sananne Wartabetian Montreal Aronian Defeats World Champion Carlsen The leader of the Armenian national chess men’s team Levon Aronian took a victory over the world champion Magnus Carlsen in the rapid chess tournament of Zurich. Armenpress reports that on the last day of the strongest tournament of Zurich the participants measured forces in the rapid chess. In the first round Aronian won Vishy Anand. Magnus Carlsen defeated Boris Gelfand. Hikaru Nakamura-Fabiano Caruana couple was the last to finish the round. Caruana had success in the round. In the second round Aronian defeated Magnus Carlsen with obvious advantage. Nakamura defeated Anand, while Gelfand- Caruana couple shared the point. Zurich Chess Challenge was launched on January 29 to February 4. Levon Grigori Aronian is an Armenian chess Grandmaster. On the May 2012 FIDE list, he was ranked number two in the world and had an Elo rating of 2825, making him the third highest rated player in history. Aronian won the Chess World Cup 2005. He led the Armenian national team to the Gold medals in the 2006 (Turin), 2008 (Dresden) and 2012 (Istanbul) Chess Olympics and at the World Team Chess Championship in Ningbo 2011. He won the FIDE Grand Prix 2008–2010, qualifying him for the Candidates tournament for the World Chess Championship 2012, where he was knocked out in the first round. He was also World Chess960 Champion in 2006 and 2007, World Rapid Chess Champion in 2009, and World Blitz Chess Champion in 2010. Aronian was declared the best sportsman of Armenia in 2005 and was awarded the title of “Honored Master of Sport of the Republic of Armenia” in 2009. Aronian was born on 6 October 1982 in Yerevan, Armenia, to Seda Sarkisovna, an Armenian mining engineer, and Grigory Leontievich, a Jewish physicist. He was taught to play chess by his sister Lilit at the age of nine. His first coach was the Grandmaster Melikset Khachiyan. An early sign of his ability came when he won the 1994 World Youth Chess Championship (under-12) in Szeged with 8/9, ahead of future luminaries Étienne Bacrot, Ruslan Ponomariov, Francisco Vallejo Pons, and Alexander Grischuk. Aronian holds a diploma from the Armenian State Institute of Physical Culture.
 11. 11. LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 11 A,qarhah-[ag -ok yrci[ Syr= :angyani finansavorovmow` Wana2ori anabahow daryxnyrovn snovnt bidi abahowovi 8)rran9 parycor/agan hasaragagan gazmagyrbov;ivnu 2014 “ydrovar 17-en sgsyal Wana2or ka.aki 30 anabahow daryx6 nyrov hamar bidi sgsi dak snovnti /raciru5 or gu finansa6 vorovi A,qarhah-[ag -ok yrci[ Syr= :angyani yv anor digno]` An=ii go.me1 HG dara/a/ ha.ortacrov;yan hama2a3n5 dak snovnt sdanalov yv irarov hyd ,’ovylov nbadagow` daryxnyru 8)r6 ran9 bidi 3ajaqyn ges0rin1 Dak snovnti a3s /raciru gazmu6 va/ e Yryvani 8)rran96i daryxnyrov /racirin himan wra35 ovr` 2000 ;ovaganen i wyr5 untcrgova/ e avyli kan 55 daryx1 Nyrga3is Wana2ori 8)rran9 gu 3ajaqyn dndysabes anaba6 how undaniknyrov avyli kan 65 yryqa35 oronk 8)rran96i me] gu sdanan dak snovnt5 in[bes nayv p=,gagan5 hasaragagan5 hocypanagan yv gr;agan /a-a3ov;ivnnyr1 Yryqanyru gu mas6 nagxin nayv masnacidagan wyrabadrasdman tasun;axnyrov yv m,agov;a3in harovsd /racirnyrov1 8Sahmana’ag mi]oxnyri badja-ow sgzpovm mynk hnaravo6 rov;ivn [ovnyxank /racrovm untcrgyl nayv daryxnyrin5 in[bes or ta arvovm er Yryvani )rranovm956 gu mygnapane 8)rran96i himnatir Armine #owhannisyanu` avylxnylow56 8Yrp Syr= :ang6 yanu yv nra diginu` An=in5 myz timyxin5 ;e in[bes 0cnyl Wa6 na2ori )rranin5 mynk nranx a-a]argyxink mi kani darpyrag6 nyr1 Nrank my/ hydakrkrov;ivn xovxapyryxin 3adgabes da6 ryxnyri /racri hanteb yv arac0ren` mi kani 0rova3 un;axkovm5 arten /racrovm gadaryxin nyrtrovmnyr` wsdah linylov hamar5 or a3s darova3 qsda,ovn[ 2m-an ba3mannyrovm garikavor da6 ryxnyru 0rova3 un;axkovm cone meg ancam dak snnti5 dakovg angyan yv hoca/ov;yan hnaravorov;ivn g4ovnynan1 Lyvon Aronyanu ir 3a.;anagu <arl Aznavovrin noviryx Zovixyrio3 Zivriq ka.akin me]5 2 “ydrovarin un;axo. jadragi mrxa,arkin5 ha3azci jadragi warbyd Lyvon Aron6 yan hamozi[ 3a.;anag mu da6 rav Amyrigaxi warbyd Hika6 rov Nagamovra3in tem1 Avyli o v , A r o n y a n Tw i t t e r - y a n i r ha,ivow ngar mu dy.atrylow 3a3darara/ e5 or ir a3s 3a.6 ;anagu gu novire my/ yrcahan <arl Aznavovrin5 or iryn a36 xylov;yan yga/ er1 Ha3asdani bydagan ardakin bardku aj g4ar2anacre Ha3asdanu 2013 ;ovaganu am’o’a/ e 4 milia- 588 mi6 lion 455 hazar dolar (1 ;ril6 ion 861 milia- 261 milion tram) bydagan bardkow1 Naqort darovan hamymad xov6 xani,u aja/ e 216 milion 397 hazar dolarow1 Usd 8Armen’res96in` HH azca3in wijagacragan /a-a6 3ov;ivnu gu dy.ygaxne5 or by6 dagan bardki ga-ovxova/ki zcali masu gu ,arovnage gaz6 myl ardakin bardku1 2013 ;ovagani #ovnovar6Tygdym6 pyrin an gazma/ e 3 milia903 milion 751 hazar dolar (1 ;rilion 583 milia- 517 milion tram)` naqort darovan hamy6 mad avylnalow 164 milion 661 hazar dolarow1 Ardakin bardki himnagan masu` 3 milia- 395 milion 482 hazar dolaru (1 ;rilion 377 milia343 milion tram), gazma/ e HH ga-awarov;yan bardku5 isg 508 milion 269 hazar dolaru (206 milia- 174 milion tram)` Gytronagan tramadan bard6 ku1 No3n =amanagahadova/in HH nyrkin bardku gazma/ e 684 milion 704 hazar dolar` naqort darovan hamymad avylnalow 51 milion 736 hazar dolarow1 Nyrkin bardki ga6 -ovxova/kin me] HH pnagi[nyrov go.me 2y-k pyrova/ bydagan bardadomsyrov pa=inu gaz6 m a / e 674 m i l i o n 258 h a z a r dolar1 A-yvdra3in wargyrov pa=inu` 8 milion dolar1 Ngar[agan Mi]azca3in xovxahantes Yryvani 8:ekeyan Gytron9in me] #ovnovari 15-in :ekeyan Gyndronovm paxovyx 8Badovhan tebi a,qarh9 mi]azca3in lov6 sangar[agan xovxahantesu5 oru gu ,arovnagovi min[yv “y6 durovar 15-u yv a3novhydyv gu dy.a’oqovi Ha3asdani a3l ka.aknyr1 Xovxahantesu naqa2y-nyl e 8PhotoPodium.com96u` HH6ovm 8_ovshamacor/agxov;yan9 nyrga3axovx[ov;yan yv 8:eke6 yan Gyndron9 himnatrami ho6 wanavorov;yamp1 8Sa himnat6 rami a3s darova3 a-a]in mi6 ]oxa-ovmn e5 yv a3n ,ad qor6 hurtan,agan e5 kanzi5 ha,ovi a-nylow5 or lovsangar[ov;ivnu arten tovrs e ygyl ‘asdac6 ragan olordix yv tar2yl e arovysd5 :ekeyan Gyndronovm nman0rinag xovxahantesnyri gazmagyrbovmn avanto3; e ta-novm76 n,yl er :G himnat6 rami dn0ren A7 ?ovligyanu xovxahantesi paxman =ama6 nag1 8Badovhan tebi a,qarh9 naqac/in masnagxovm e4 hy6 .inag _T6ix5 AMN6ix5 Avus6 dralia3ix5 Cyrmania3ix5 Ni6 dyrlandyrix5 Ovkrania3ix5 Wrasdanix5 yv Ha3asdanix1 Xovxahantesi nbadagn e ha3 hasaragov;yanu /an0;axnyl a3n hy.inagnyri hyd5 oronx a,qadanknyru naqginovm [yn xovxatrovyl Ha3asdanovm1 Xovxahantesin nyrga3axova/ e avyli kan 80 lovsangar5 oronk ardaxolovm yn ,r]aba6 do. iraganov;ivnu hy.inagi dysangivnix5 isg lovsangar[a6 gan =anryri pazmazanov;ivnu a,qarhi darpyr angivnnyri covnacy.ov;ivnn ov angrgny6 liov;ivnn e nyrga3axnovm7 a3s amenu badovhan e tebi a,6 qarh1
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 GLIMA#AGAN WEJYR Usi Usav Yrgracovntu gu ba.i| ;e gu dakna3 A3s darovan qsda,ovn[ 2my-u a-i; dova/ e min[yv isg hycna6 gan gyrbow hagaztylov yv knna6 tadylov a3n cidnagannyrovn5 oronk gu bntyn ;e yrgracovntu gu ,arovnage wyr]in dasnamyagi un;axki ]y-ovxovmi ir un;axku1 #ovnovar amsova3 a3s darovan annaqun;ax sa-namaniku 3ad6 gabes Miaxyal Nahancnyrov hivsisa3in6gytronagan yv ary6 vylyan ,r]annyrov dara/knyrovn wra3 gu t=ovaraxne yrgracovnti ]yrmaxovmi warga/u ba,dbano. cidnagannyrov ;yzu1 Artaryv noraco3n har6 xaqo3z mu gyzragaxne ;e amyrigaxi =o.o6 wovrtin me] hama,qarha3in ]yrmaxovmi hava6 daxo.nyrovn hamymadov;ivnu a3=m i]a/ e 73%6i5 pa.tadmamp 2006 ;ovagani 85%-in1 Yrgracovnti ]yrmaxman ca.a’ari haga-a6 gortnyru qsd0ren gu baqaragyn hama,qar6 ha3in dakov;yan par2raxovmi ]adacownyru5 ;e anonk andy.i0ren waq yv sarsa’ gu 3a-a6 ]axnyn hanrov;yan me]5 bntylow` ;e jarda6 rarovysdi yv a3l abaganov;ivnnyre 3a-a]axa/ gazyru badja-n yn ]yrmasdijani ,arovnaga6 gan wdancavor [a’yrov par2raxman1 }y-ovx6 man ca.a’ari haga-agortnyru gu n,yn5 ;e` m;nolordi me] pna/qa3in gazi (carbon dioxide) ;y;yv par2raxovmu (0.03%6en 0.04%6i) garo. e ‘okr [a’ow par2raxnyl yrgracovnti ]yrmas6 dijanu5 saga3n o[ a.idali magartagnyrov1 Anonk gu madnan,yn ;e xovrdi hyd gabova/ hivantov;ivnnyrov badja-ow mahaxo.nyrov ;ivu Ha3ox Lyzovn Ha3asdani 777 <ar7 e] %6en ar=anabadiv gyrbow5 j,crd0ren yv ha6 razad0ren ‘oqanxyl 0darodi 8finan6 sisd9ow usyl ovzova/u1 8Pangir9in baracan avyli hy,d e1 Anor ha3yren hamaz0ru sy.anavorn e1 Gosdantnovbolso3 me] anxyalin cor/o. ,ad mu amiranyr sy.anavornyr ein1 A3s a-i;ow avylort bidi [ullar avylxnyl ;e o[ meg anbadyhov;ivn ga3 8pang9 pa-in dy. cor/a/ylov ha3yren tramadovn pa-u1 Ha3asdani Gytronagan Tramadovn (’o6 qan pangi)1 Gu mna3 8aovtidoragan9 ungyrov;ivnny6 rovn harxu1 Ca.dnik [e or 8aovtidoragan9in ar6 madu da-atar2ova/ 8auditor9 pa-n e orovn ha3yren hamaz0rnyrn yn ha,ovykun6 ni[u gam ha,ovydysu1 Hydyvapar aovti6 doraganin dy. garyli e avyli tivrahovn[ yv srdam0d ha,ovydysaganu cor/a/yl1 Nyrga3 hadova/in sgizpu nyrga3axova/ lradovov;ivnu mia3n ha3yren pa-aba6 ,arow wyraqmpacrylow5 bidi sdaxovi hydyvyalu7 8HH S’iv-ki naqararov;yan naqa6 2y-nov;yamp dy.i ovnyxav ylyvmdacednyri (g a m t r a m a w a r n y r i ) y v s y . a n a v o r n y r i hamaha3gagan yrgrort hama=o.owu5 orin masnagxovm ein S’iv-kix =amana/ ylyvmu6 dacednyr5 in[bes nayv Ha3asdani Gyt6 ronagan Tramadan5 a-yvdra3in tra6 madnyri5 abahowacragan yv ha,ovy6 dysagan (gam ha,ovyknn[agan) ungyrov6 ;ivnnyri warga3in gazmagyrbov;ivnnyri .ygawarnyr yv nyrga3axovxi[nyr9 *** Amen ancam or ha3ryni lradovami]ox6 nyrov me] wyru n,ova/nyrovn nman 0dara6 gu cyrazanxe dakov;yan bad6 ja-ow 3a-a]axa/ mahyrov ;ivu1 Nayv anonk gu 3a3dnyn ;e n,mar6 va/ tanta. ]yrmaxovmi badja-u 13006en min[yv 1900 ;ovagan dy6 va/ 8Sa-i Tar9i wyratar2n e pnagan ]yrmasdijani1 Mivs go.me saga3n hama,qar6 ha3in ]y-ovxovmi go.mnagixnyru gu ,y,dyn ;e bedk e zanazanyl dy.a3nagan garjadyv ]yrmov6 ;yan wyriwa3rovmnyru` hama,6 qarha3in y.anagi (global climate) glima3agan zarcaxovm6 nyre5 oronk yrgara=amged dyvo.ov;yamp ,a6 rovnagagan un;axk mu gu xovxapyryn1 )ri6 nag5 a3s 2mran sasdgov;yan go.kin Alaska3i yv Amyriga3i aryvmdyan a’i yra,du yv anpna6 gan0ren dak 0tu artivnkn yn 0ti hosanknyrov7 anxyal dari5 Avsdralian ovnyxav ir badmov6 ;yan amynapar2r ]yrmasdijanu1 Glima3i cid6 nagannyru gu madnan,yn anovranali ,arovna6 gagan par2raxovm mu hama,qarha3in ]yrmov6 ;yan5 orbes hydyvank jardararovysdagan zarcaxovme 3a-a]axa/ wa-ylaniv;yrov a3rov6 min1 Wyr]abes5 anonk gu hasdadyn ;e ha6 ma,qarha3in dakov;yan par2raxovmin hydy6 vankow gu halin pyvy-a3in sa-ovxyal owgianos6 nyru5 gu par2ranan /owyrov yv owgianosnyrov magartagu5 gu par2rana3 owgianosnyrov ]ovri ;;ovov;ivnu (acidity), gu sasdganan dak howy6 rov hosanknyru yv ‘o;orignyru5 yra,dnyru yv anda-a3in hrtyhnyru1 panov;ivnnyrov hantibink5 agama3 gu wyr3i,ynk s’iv-kaha3 zovar;aqoh mda6 voragan parygamovhii mu` Ha3asdanen ir a-a]in a3xylov;ynen wyratar2in ovnyxa/ meg arda3a3dov;ivnu5 ovr m0davorabes g4user7 8Ovraq ym or fransyren yv anc6 lyren cidym1 Adiga 0cnyx in/i or has6 gunam Yryvani me] q0sova/ ha3yrenu91 *** Parygamnyr 3ajaq tidyl gov dan ;e [i pavyr mia3n knnatadylu5 harg e no3n adyn lov/ovmnyr a-a]argyl1 My/aco3n xavn a3n e5 or yrgar da6 rinyre i wyr ha3yreni badga-yli lyz6 vacednyr ,ovn[ gu hadxnyn ha3gagan hy6 -adysili ga3annyren zanazan ha.orta6 ,aryrow` paxadrylow ;ivrn ov ;yrin5 ‘or2ylow parylavyl ha3ryniki me] cor6 /a/ovo. ma3rynii magartagu1 Arti|vnk5 cry;e o[ meg tragan ar2acanc5 gar/ek usova/nyru ov..ova/ ulla3in ardasah6 mani` a3l o[ ;e ha3ryniki ha3ov;yan1 I|n[ e a3s kronig xavin lov/ovmu1 A-a]argovyliku grna3 ansowor ;ovil5 a3sovhantyr2 g4ar=e ‘or2yl1 HH S’iv-ki naqarar Hrano3, #agop6 yan5 ,norhiv ir dara/ azniv5 noviryal yv nbadagaslax cor/ovneov;yan (wga3 Ha6 3asdan hasdadovo. sovriaha3yrov han6 teb ir xovxapyra/ harazadi wyrapyrov6 mu) ,ad mu s’iv-kaha3yrov go.me iravamp gu tidovi nayv orbes s’iv-kaha3ov;yan naqararu HH6i m0d1 Hydyvapar5 Ha3ox Lyzovi myr harxin baraca3in ipr wyr]in abaven ;yryvs garyli e timyl iryn1 Artaryv5 HH S’iv-ki naqararov;yan 3a3dararov;ivnnyrovn me] gu q0sovi ha6 3abahbanovmi5 ha3rynatar2ov;yan yv ha3atar2ov;yan masin1 Bidi qntreink s’iv-kaha3ov;yan naqararen or a3s po6 lorin go.kin ir ylo3;nyrovn un;axkin Ys usi5 an usav Mivsu yrp or cidxav Wran bibyru trav Ov qntiru my/xav Hos hon dara/ovyxav7 Q0sku y.av 2iv;i nman ?amovyxav pyrane pyran Anovnnyru anhydaxan Im anovns mnax mia3n Hrabaragin ji,t 0r;an7 As in/i hamar my/ tas mun e Asge wyr] megu in[ al lse Ir yrga3n lyzovn bedk e a-ne Crbanu tne5 zi’ow coxe Orbeszi amen dy. [i ‘oqanxe7 Ungyr mungyr gu harxnynk Oryve ;arm lovr mu gu ‘nd-ynk Yv yrp or ovza/nis cdnynk Xoryni hadigu gu /y/ynk Min[yv or ke,keg tar2nynk7 Mynk ha3yrs mi,d asang ynk Usi usavu ,ad gu sirynk )ryrnis anow g4anxunynk Hima use odkt bacnynk No’ nor lovr mu ovni|s lsynk777 Mardig :erziba,yan Cahire 5/2009 (oronk 3ajaq gu par2ranan cy.arovys6 dagan gadarovmi magartagin)5 q0si nayv ha3yrenatar2i masin5 orbes ha3abah6 banovmi garyvor yv an,r]anxyli cor/0n1 Y;e S’iv-ki naqararov;ivnu 2y-narge ha3yrenatar2i ar,avi mu5 ha3ryni a3l naqararov;ivnnyr yv cyradys[ov;ivnnyr5 oronx a-a]na3in bardaganov;ivnnyrovn /irin me] g4i3na3 azca3in hocymdavor =a6 -ancov;yan harxyrow zpa.ilu5 ;yryvs pari naqan2e m.ova/ (;egovz yv [ar na6 qan2e777), irynk yvs mianan ha3yrena6 tar2i ar,avin1 A3s miahamov- ar,avu grna3 0cnyl or Ha3ox Lyzovn ha3ryni ho.in wra35 ir wdarantii garcawijagu ;0;a’ylow5 pazmi iryn ar=ani badovantanin wra31 A3s ov..ov;yamp orbes a-a]in ka3l amynacor/naganu a3n bidi ullar5 or HH S’iv-ki Naqararu a-a]arg nyrga3axne HH naqacah Syr= Sarcsyanin5 or hra6 manacir mu sdoracre ‘oqylov yv ha3ax6 nylov HH a3n naqararov;ivnnyrovn anovn6 nyru5 oronk 0darodi yn1 HH naqararov;ivnnyrovn anovnnyru ha3axnylov naqacahagan nman imasdovn oro,ovm mu lavaco3n aztan,anu bidi ullar ha3yrenatar2i ar,avin mygnargin yv yra,qiku` anor 3a]o. ylkin1 A3s polorin grna3 nbasdyl nayv a3n paryteb zovcatibov;ivnu5 or naqacah Syr= Sarcsyan ovni panasiragan gaz6 mavorovm1 {ynk cidyr ;e Ha3ox Lyzovi masin myr ovnyxa/ pari agngalov;ivnnyru bidi ira6 gana|n5 ;e| anonk bidi tadabardovin ar;ovn yrazo.nyrov mdkyrovn me] abrylov orbes mna3ovn 3ajaqank1 Amen in[ gaqovm ovni HH6i cyraco3n i,qanavornyrovn` myr ma3ryniin hanteb ovnyxa/ naqan2aqntrov;ynen1 Cahire
 13. 13. LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 13 Gu wyrsgsi 8Ari Dovn9 /raciru HH s’iv-ki naqararov;ivnu gu 3a3darare ;e wyrsgsovm e S’iv-ki yridasartnyri ha3rynajana[ov;yan 2014 ;ovagani 8Ari dovn9 /raciru5 ori nbadagn e` a,qarhas’iv- ha3 yri6 dasartnyrin jana[yli tar2nyl Ha3asdan6ha3ryniku5 nranx me] syrmanyl azca3in inknov;yan cidagxov;ivn5 /an0;axnyl ir =o.owrti avanto3;nyrin ov soworo3;nyrin5 ha3 undanikin5 ha3 martov hocygyrdova/kin5 a]agxyl Ha3asdan6S’iv-k paro3aho6 cypanagan5 gr;am,agov;a3in myr2yxmanu1 ?raciru mygnargovm e 2014;7 #ovnisi 15-in yv ,arovnagovylov e min[yv )cosdosi 30-u5 ori un;axkovm s’iv-kaha3 13-18 dary6 gan yridasartnyru yrg,apa;ya3 ‘ovlyrow gu hivrungalovyn ha3asdanapnag undaniknyrovm5 gu masnagxyn /racri jampa6 ra3in ‘ovlin1 Hivrungalo. undaniknyri undrov;ivnu gadarvovm e Yryvan ka.aki war[agan ,r]annyri5 HH marzbydarannyri yv HH s’iv-6 ki naqararov;yan mi]oxow1 Yridasartnyrn undaniknyrovm hiv6 rungalvovm yn anhado3x1 S’iv-kaha3 yridasartnyri` Ha3asdan a3xylov;ivnnyru gazmagyrbvovm yn S’iv-ki hama3nka3in ga-o3x6 nyri5 gr;0jaqnyri5 ha3gagan gazmagyrbov;ivnnyri go.mix` dovyal yrgrovm HH tivanacidagan nyrga3axovx[ov;ivnnyri a]agxov;yamp1 Ha3asdan a3xylo. Yridasartnyrn irynx janabar6 ha/aqsu hocovm yn sy’agan gam howanavornyri mi]oxnyrow1 8Ari dovn9 /racri ,r]anagnyrovm HH s’iv-ki naqararov6 ;ivnn abahowovm e yridasartnyri timavorovmu yv janabarhov6 mu5 gazmagyrbovm e a3xylov;ivnnyr ;ancarannyr5 ,r]a3xyr Ha3asdani dysar=an wa3ryrow1 ?racri jampara3in ‘ovlovm gu gazmagyrbovyn nayv ovsovxo.agan /racryr` ha3 lyzov5 ha3ry6 nacidov;ivn5 azca3in yrc5 bar yv a3ln1 Gu gazmagyrbovyn hantibovmnyr Ha3asdani bydagan5 hasaragagan5 m,agov;a6 3in cor/i[nyri hyd1 Lraxovxi[ dy.ygov;ivnnyri hamar timyl HH s’iv-ki naqa6 rarov;ivn Hasxe` k7Yryvan 0010, W7 Sarcsyan 26/1, Hy-7` (+37410) 58-56-01 (117) 52-02-46, 52-14-10 El. ‘osd` aritun.mindiaspora@gmail.com aritun_diaspora@yahoo.com Nor hancanagov;ivnnyr` ov..ova/ siriaha3ov;yan gariknyrin Siriaha3ov;yan a]agxov;yan ,r]anagnyrovm darysgzpix nor covmarnyr yn ‘oqanxovyl 8Ha3asdan9 hamaha3gagan himnatra6 mi ha,ovyhamarin1 Himnatrami Fransa3i dy.agan marmni han6 canaga/ 100 000 yvr0n My/i Dann Giligio3 a-a]nortarani mi]oxow gov..ovi myr siriaha3 ha3rynagixnyri amynadarpyr qntirnyri lov/manu1 Cyrmania3i dy.agan marmni hancanaga/ 35 000 y v r 0 n a r t e n isg ‘oqanxovyl e siriaha3ov;yan ,dab 0cnov;yan yv wyragancnman marmnin` siriapnag ha3yrin irynx ha3yxo.ov;yamp sadarylov nbadagow1 Hy-ovsdamara;on 2013-in havakacrova/ covmarnyrix 15 milion HH tram el gov..ovi Ha3asdanovm pnagovo. siriaha3 undanik6 nyri daradysag gariknyrin5 nyra-yal ovsano.nyri ovsman war2i5 wirahadov;ivnnyri yv 3ov.argavorov;yan /aqsyri ‘oqha6 dovxovmu5 oronk arten isg un;axki me] yn1 A-o.]abahagan gr;agan yv soxialagan /racryrn iraganaxvovm yn hama2a3n HH S’iv-ki naqararov;yan nyrga3axra/ ,aha-ovnyri xangi1 Bolso3 S7 “rgi[777 <ar7 e] !6en naqgin pan]aranoxi ho.amasu1 Oro,ovmu wj-agan pno3; sdaxav Wacufnyrov (has6 dadov;ivnnyrov) unthanovr dn0renov;yan go.me5 Hogdympyr 7-in yv 25-in gadar6 va/ iryra3a]ort =o.ownyre ydk1 #ovn6 var 22-in ba,d0naganaxav a3t ho.amasi galova/a;ov.;yrovn` S7 “rgi[ Azc7 hi6 vantanoxi anovan ar2anacrov;ivnu1 Ho6 capar2ov;yan adynabyd Bydros <irin0.6 lov 3a3dnyx ir my/ cohovnagov;ivnu yv ,y,dyx5 ;e irynk ,ad coh yn artivnken1 <i6 rin0.lov usav56 8Wyr]abes tragan Qohyr yv Abrovmnyr :AMAR CASBARYAN6ARSLANYAN Hiaxmovnkow gu tidym zink1 Isgagan ha3ov dibar5 ha3ry6 naser5 anngovn gamk5 hbard5 qizaq ov a,qadaser1 Mana6 vant yrgri ta=an ba3manny6 rovn o[ meg drdovn]1 O[ meg wargapygi[ arda3a3dov;ivn a3s ho.in ngadmamp5 ovr /na/ ov a3nka~n ‘a3’a3a/1 8A3lyvs [4abrovir a3s ka.a6 ku9 3ajaqagi grgnova/ naqa6 tasov;yan5 wrtowova/ ha3yax6 ku gar/ys gu badasqane7 8 T y - a n xy a l n y r u a 3 s y rgiru a,qarhi amenen abahow ov cy.yxig yrgirn er91 A,qarhu bduda/ er ov grgin wyratar2a/ hos ir go6 [ovmow 8]yrm osdans91 T=ovarov;yamp5 a-anx /ov6 lanalov5 2y-k gu 2ce ir dan bedkyru` =amyrow sbasylow a3s gam a3n hyr;in yv gam ,r]ylow ka.aki qanov;nyru5 saga3n a3nka~n tivrov;yamp gu hramxne a3t poloru a-anx ory6 ve t=cohanki1 Ir da-abanku andysylow5 mi,d 3ovsatri[ q0skyrow gu qra6 qovse ,r]abadu yv [i hra6 =arir azcanover /a-a3ov;y6 ne1 Paxar2agabes gu myr=e 0cnov;ivn sdanalov ca.a’aru` 8A3sinkn y;e azcu gu hoca3 myz yv g4abahowe ba,ar5 ba36 ma|n e anbadja- 0cdovink9 yv gu ,arovnage7 8Myzme avyli garikavornyru gan7 a3nkan adyn5 or grnam bahyl unda6 niks in[o|v py- ullam azcis5 qntir [e5 ki[ mu zrgank g4ab6 rink91 Ar=anabadovov;ivnu daga6 vin gu hyrke a3n ta-n iro.ov6 ;ivnu5 ;e Haleb tatra/ e a3lyvs a3l ca.ov;nyrov z0rawic tar2o. 3ynaranu ullale yv hima ink wiravor5 gar0d e polorin 0cnov;yan1 Haleb ka.aki dacnabu xnxyx o.] ha3ov;ivnu5 yrp za3n tem 3antiman trav ta-n ira6 wijagi mu` anoro,ov;ivn1 Ano6 ro,ov;ivn ir zo3c yrysnyrow` anhadagan yv havakagan1 Be|dk e ca.;yl5 tebi o|vr5 in[o|v5 in[be|s1 Omank a3s anoro,ov;ivnu ;arcmanyxin niv;agan angaro.ov;yan hy6 artivnk dovav myr ba3karu yv iragana6 xan myr yraznyru1 :ovrkio3 ha3 hama3nku wyradiraxav ir ,ad garyvor meg galova/in1 @y-k pyrova/ a3s artivnku myr hama3nkin yv myr hava6 kaganov;yan hamar ,ad garyvor e` avyli abahowov;yamp na3ylov hamar tebi abaca31 Anhovn ,norhagalov;ivn gu 3a3dnynk polor a3n an2yrovn5 oronk jic ;a’y6 xin a3s cor/un;axu 3a]o.ov;yamp bsagy6 lov1 War[abydin clqavorov;yamp5 ga-a6 warov;yan yv bydov;yan polor badas6 qanadovnyru5 ka.akagan miagam m06 dyxovmow5 my/ tyragadarov;ivn ovnyxan dyvank5 ovri,nyr wyracryxin ivrakan[ivri ba3mannyrovn1 Polor tovrs abro.nyru anqdir gu harxnyn irynx halebapnag harazadnyrovn7 8I|n[ gu mda6 /ek unyl97 ov hravernyr ov..y6 low g4yzra’agyn 8’aqe4k hon6 ge5 avyli wad bidi ulla391 “aqi4l7 dy.ahanov;yan nor 2yvn ov anovnu1 Barbyl a3s pyrtn al in[bes 3a]ortapar gu barbovin Aryvmdaha3asdani myr2avor ho.yru irynx dery6 ren1 An2nagan cor/n ov dovnu ;yryvs garyli e wyrahasdadyl nor dy.yr5 saga3n orkanow hy,d e ha3 dn0renin5 ha3 g.y6 raganin5 ha3 p=i,gin5 ha3 ovsovx[in5 ha3 mdavoraganin5 ha3 miov;ynaganin lkyl ygy.y6 xinyr5 tbroxnyr5 hasdadov6 ;ivnnyr5 ivrakan[ivr ga-o3x me]dy. pyrylov ah-yli jicyr yv a,qadanknyr1 Sovd e =qdylu5 ;e a3s0r amen halebapnag cone wa3rg6 yan mu [i mda/yr 2cyl hy-a6 nalov masin5 pa3x anhada6 gan oro,ovmu orka4now iravaxi e havakagan anoro,ov;yan me]1 Ca.;y|l tebi ha3rynik5 yra6 za3in ha3rynik5 ovr t=paqda6 par ir isg ka.akaxinyru5 0dar a’yr g4oronyn irynx ab6 rovsdu jarylov1 Hy-analow i|n[ =a-anc bi6 di ;o.ovnk myr zavagnyrovn5 miyvno3n adyn i4n[ abaca3 nor syrovntin a3s abahowov;yne zovrg m;nolordin me]5 ovr 3a6 jaqagi0ren aganadys ov agan6 ]alovr g4ulla3 no3n hin ]arti nor ahavorov;yan1 Garyli| e harivr darie avyli pnagova/ a3s 0;yvanu5 8Ma3r ca.ov;9 hbardanku5 3angar/ wyra/ovi barzabes 0dar ho.i mu1 Aaa4h777 gar/ys ampo.] =o.owovrti mu ba3kari ov co6 3ov;yan wji-u gu trovi myr syrovnti ovsyrovn wra31 A3s0r avyliow gu zcank babynagan ho.i gorovsdi gsgi/u5 ty- ka6 ni an2na;ov.;yr bidi ‘oqe ha3u5 anoro,ov;yan me] qar6 qa’o.5 pa3x co3adyvylov gam6 kow amrabntova/777 ;a’a-a6 gan ha3u1 hivantanoxabadgan a3s ho.amasu wyra6 tar2nylov cor/in me]1 Irynx gu 3a3dnynk qorin yraqdaci6 dov;ivn91 #a3dnynk5 ;e Ze3;inbov-novi me]5 hi6 vantanoxi hantibagax untar2ag pan6 ]aranoxi ho.amasin m0davorabes 10 aharivru5 2012-i #ovnisin hivantanoxin wyratar2ova/ er1 A3=m hivantanoxi hocapar2ov;ivnu qorhrtagxov;ivnnyr bidi gadare a3s ho.amasu hivantanoxi yv ha3 hama3nki gariknyrovn i nbasd amenen artivnaved 2yvow 0cdacor/ylov hamar1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 Sovrio3 me] m,agov;a3in =a-ancov;ivnu gu o[n[axovi UNESCO-n mdahoc e Sovrio3 me] m,a6 gov;a3in =a-ancov;yan o[n[axovmow1 Gazmagyrbov;ivnu 3adgabes anhancus6 d a x a / e 2 0 11 - e n s g s y a l h n a c i d a g a n ab0rini by.ovmnyru5 oronk g4iraganax6 vin hagamardov;yan hydyvankow cravova/ dara/knyrovn me] yv lr]aco3n wnas gu hasxnyn a3t yrgri m,agov;a3in =a-an6 cov;yan1 Usd Armenpress.am-i` Associated Press cor/agalov;yan dova/ harxazro3xin me] UNESCO-i clqavor kardov.ari 0cnagan Fran[ysk0 Bandarynan ha.orta/ e5 or masnavorabes an0rinagan hnacidagan by.ovmnyr g4un;anan Mari5 Ebla5 “al6 mira yv Afamya hnaco3n ka.aknyrovn me]1 8A3s polor ka.aknyrovn al lr]aco3n wdanc gu sba-na31 Oro, wa3ryrov me] an0rinagan by.ovmnyru hasa/ yn anpa6 xadryli /avalnyrov5 isg hnaco3n Afamya ka.aku a3s0r ampo.]ov;yamp avyrova/ e956 3a3darara/ e Bandarynan1 Anor q0skyrow` by.ovmnyrov =amanag 3a3dnapyrova/ zartyrn ov a3l hnacida6 gan ar=ek hantisaxo. iryru maksanync janabarhow tovrs gu pyrovin Sovria3en yv gu waja-ovin a3l yrgirnyrov me] gam mi6 ]azca3in ,ovganyrov wra31 A3t isg nba6 dagow UNESCO-n 3adovg tasun;axnyr g4iraganaxne Sovrio3 haryvan yrgirnyrov maksagedyrov yv osdiganov;yan a,qa6 dagixnyrov hamar5 orbeszi hnaravor YQQW6n777 <ar7 e] 46en YQQW6n mia2a3n untov6 na/ sovriaxi ‘aqsdagan6 nyrovn wyrapyryal pana6 2yvin go.m kovearga/ yn nayv ha3gagan badovi6 ragov;yan yrgov badca6 mavornyr Mhyr <ahcyltya6 nu ()YG) yv Lyvon Zovrap6 yanu (HAG): Pana2yvow gu naqadysovi5 or YQ antam yrgirnyru5 gazmagyrbov6 ;yan me] tidorti gar6 cawijag ovnyxo. bydov6 ;ivnnyru5 Sovrio3 haryvan6 nyru bedk e sovriaxinyrovn hamar tivraxnyn wizany6 rov yv gyxov;yan iravovnki dramatrman un;axagar6 ulla3 ba3karil mak6 sanyncov;yan tem1 Fran[ysk0 Ban6 daryna3i nyrga3a6 xovmow5 a3s a,qa6 danku cry;e abar6 tivn e5 kani or 3an6 xacor/nyru gu ‘or6 2yn yrgren tovrs hanyl co.xova/ ab6 ranknyrovn my/ ma6 su1 A3t nbadagow5 UNESCO-n oro,a/ e Be3rov;i me] gaz6 magyrbov;yan cra6 synyag panal5 orovn a,qadanku bedk e ov..ova/ ulla3 Sov6 rio3 me] m,agov;a3in =a-ancov;yan bah6 banov;yan1 A3t nba6 dagow Yvromiov;ivnu gazmagyrbov;yan dramatra/ e 2.5 milion yvr01 UNESCO-i nyrga3axovxi[nyru mdaho6 cov;ivn 3a3dna/ yn nayv Tamasgosi yv Halebi me] ga-o3xnyrov o[n[axman a-n[ov6 ;yamp1 Anonk ,y,da/ yn 3adgabes krisdonea6 gan dajarnyrov o[n[axman harxu` a-an26 naxnylow Haleb ka.aki me] ha3gagan ygy.yxvo3 co3ov;ivnu5 or ga-ovxova/ e 15rt tarovn yv cor/o. ygy.yxi e1 Asiga a-a]in tebku [e5 yrp UNESCO-n gu par2raxne Sovrio3 m,agov;a3in =a-an6 cov;yan bahbanov;yan harxu1 Naqort dari gazmagyrbov;ivnu hama,qarha3in =a-ancov;yan xangin me] untcrgyx sov6 riagan wyx 3ov,ar2an5 oronk gu cdnovein wdanci dag1 A3t xangin me] 3a3dnova/ yn Tamas6 gosi5 Halebi yv Bosre3i hin ka.aknyru5 “almira3i hnacidagan 3ov,ar2annyru5 Crac de6<yvale yv Qala;6Salah6ad Din amroxnyru1 Wyron,yal yrgov amroxnyru gu hantisanan Myr2avor Aryvylki jar6 darabydagan m,ago3;i lavaco3n go;o.6 nyru1 Halebi Hin ka.aki ,r]anu UNESCO-i hama,qarha3in =a-ancov;yan xangin me] e kare gamaragab /a-ov.inyrov yv ‘o6 racrova/ ‘a3de badyrow dovnyrov ,nor6 hiv1 cu1 Badcamavornyru yvro6 bagan yrgirnyrovn yv Sov6 rio3 haryvan yrgirnyrovn go[ ov..a/ yn hasdadylov my/ ;ivow sovriaxinyrov abasdan dova/ yrgir6 nyren anonx wyrapnagyx6 man /raciru5 hnaravor e5 Yvrobagan qorhovrti zar6 caxman tramadan 0cnov6 ;yamp5 yv ylyvmdagan a3t ga-o3xin qntra/ 8knnar6 gylov anhado3x mi]oxnyr 3adgaxnylov harxu` MAG6i ‘aqsdagannyrov harxyrow cyraco3n 3an2nagadari cor/ovneov;yan a,qov=ax6 man nbadagow1 Wyha=o6 .owu nayv a’sosank 3a3d6 na/ e5 or YQ antamnyru sovriaxi ‘aqsdagannyrov harxow miasnagan ka.a6 kaganov;ivn [ovnin1 Wyr]in dovyalnyrovn ha6 ma2a3n5 Ha3asdani me] gu pnagi m0d 11 hazar sovri6 aha31 Anonk pnagarana3in yv a,qadanki harxyrow m,dabes gabi me] yn HH s’iv-ki naqararov;yan hyd1 M0d yrgov darovan me] avyli kan 16 hazar sovriaha3 yga/ e Ha3as6 dan5 isg 3ydo3 anonx m0d 1/3-u wyratar2a/ e Sov6 ria5 meg masu` mygna/ Yv6 roba1 A,qadanki qunt6 rankow S’iv-ki naqara6 rov;ivn tima/ e 1000-en avyli sovriaha35 yv poloru abahowova/ yn a,qadan6 kow` 3ydaca3in a,qadanki hravirylow nayv irynx ha6 razadnyrn ov mdyrimnyru1 Ha3asdani me] cinii yv konyagi ardatrov;ivnu aja/ e Alkohola3in qmi[knyrov ardatrov6 ;ivnu Ha3asdani me] aja/ e` paxi 0.ien yv likeoren1 2013 ;ovaganin Ha3asdani me] cinii ardatrov;yan /avalu 2012-i hamymad aja/ e 12.3 dogosow yv gazma/ 6 milion 422 ha6 zar 300 li;r5 konyaginu` 9.6 dogosow y v h a s a / 20 m i l i o n 284 h a z a r 500 li;ri1 Usd Armenpress.am-i` HH az6 ca3in wijagacragan /a-a3ov;yan dovyalnyrow anxyal dari5 2012-i hamymad5 cary]ovri ardatrov;yan /avalu aja/ e 45.2 dogosow yv gaz6 ma/ 19 milion 847 hazar 800 li;r5 isg ,am’a3ninu` 12 dogosow yv hasa/ 536 hazar 400 li;ri1 2013-in5 2012-i hamymad5 0.ii ar6 datrov;yan /avalu myr yrgrin me] novaza/ e 1.5 dogosow yv tar2a/ 9 milion 906 hazar 100 li;r5 isg likeo6 rinu novaza/ e 12.1 dogosow yv gaz6 ma/ 32.000 li;r1 E;ila3in s’ir;i ardatrov;yan /avalu aja/ e 51.1 dogosow yv hasa/ 5 milion 627 hazar 700 li;ri1 2012 ;ovaganin Ha3asdani me] ar6 datrova/ e 18 milion 514 hazar 100 li;r konyag5 5 milion 718 hazar li;r cini5 10 milion 61 hazar 800 li;r 0.i5 3 milion 724 hazar 400 li;r e;ila3in s’ir;5 13 milion 668 hazar 200 li;r cary]ovr yv 478.8 hazar li;r ,am’a3n1 Az;l;zhq www.tekeyanmontreal.org JMM-i ];®narkn;r% lousankarn;rou alpom% atararoujiunn;r ªApagaº ,abajaj;rji ambo[= h=;re
 15. 15. LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 15 FAMBAR}OUM A{AXAR:AN Hampar2ovm A.azaryan / n a / e 1933-i n Y r o v s a . e m 5 Ba.ysdin5 Hampar2man d06 nin 0ru1 An y.a/ er hincy6 rort zavagu wyx zavagny6 ren D7 yv Digin Giragos yv Arovsyag A.azaryannyrovn1 Wyx zavagnyrovn anovnnyrn yn hydyvyalnyru7 6 Lyvon5 #owhannes5 Novbar5 Ceorc5 Hampar2ovm yv ko3ru` :acov6 hi1 An 3ajaqa/ e :arc6 man[ovk war=aranu Yrovsa6 .emi me]1 Yrp Hampar2ovm dasu da6 rygan er5 undany0k dy.a6 ’oqova/ yn Jaffa yv hon an 3 a j a q a / e C e l q a ; r i (Kelkhatri) w a r = a r a n u 1 D a s n y 0 ; daryganin5 an arten isg sgsa/ er gyrdylov ir asbarezu a,qadylow ga,ii cor/aranin me]1 1959-in5 an amovsnaxav Mari Bo3ajyanin hyd yv miasnapar ar=anaxan yryk za6 vagnyrov` Giragos yv Ardag oronk /nan Hreasdani me] yv avyli ov,5 1966-in5 Mon;real5 Canada hasdadovylen ydk5 /nav nayv` Adrinen1 Hampar2ovmu sgsav a,qadil ga,ii marzin badgano. marzagan co3kyr ardatro. ungyrov;ivn6 nyrov me]1 1978-in5 Hampar2ovmu oro,yx ‘oqyl ir zpa.movnku1 Ir ‘a’aku mi,d y.a/ er a,qadil =o.owovrtin hyd5 ovsdi an 2y-nargyx ‘-abanov;yan arhysdin1 An paxav qanov; mu C0; Sen; Lovki me] or go[ovyxav 8Cantor ’s9 be3kuri1 28 darinyr ,arovnag an novirovyxav ir cor/in5 or hydzhyde 8Cantor ’s9 be3kurin tar2av ov,acrav gytron mu C0; Sen; Lovki me]1 Hydaca3in5 undanygan gyanku ,arovnagovylow gryx nayv ir pary’oqovmnyru5 in[bes ir zavagnyrn al gazmyxin irynx undaniknyru yv paqdavoryxin zink ov; ;o-nignyrow5 Mari5 #owhannes5 Myline5 :amar5 E3prul5 Kris;in5 Hampar2ovm yv Edum1 Anor miag hajo3kn ov hbardov;ivnn er ir un6 daniku1 An gu sirer 3ajaq ,r]abadovil ir zavagnyrow yv ;o-nyrow5 jamportyl anonx hyd miasin5 mi,d ullalow ovraq yv parylav dramatrov;yan me]1 2006-in5 an hancsdyan go[ovyxav5 or iryn hamar y.av ,ar=a-i;u avyli =amanag anxnylov anonx hyd1 An dasu darygan hasagin arten isg sgsa/ er ir ygy6 .yxaser /a-a3ov;ivnnyru madovxyl5 min[ gu cdnovein Jaffa1 Ange i wyr5 an ,arovnagyx /a-a3yl Ha3x7 A-ak7 Ygy.yxvo35 min[yv par2raxav sargavacov;yan garcin1 Hampar2ovmu gadaryx nayv` gamavor a,qadanknyr ygy.yxien nyrs5 mianalow Yridasartax A-akylov;ivn Tebi Ha3asdan /racrin5 an gu gadarer jamportov;ivnnyr` a3xy6 lylow Ha3asdani ama3i civ.yru5 ovr an gu garygxer yv gu qnamer ‘okryrn ov /yryru5 dalow anonx 3o3s5 in[bes nayv g4a]agxer kahananyrovn` dn0rhneki hamar a3xylylov >a6 rapa.i badyrazmin zohova/ zinovornyrov dovnyru1 Miyvno3n =amanag an g4yra,qavorer Ha3asdani /no.azovrg ‘okry6 rovn5 orbeszi anonk ovnynan avyli lav gyank5 3o3s yv aba6 ca31 An jan[xova/ er ir /a-a3ov;yamp yv novirovmow ;e4 Ha3x7 A-ak7 S7 Ygy.yxvo35 ;e4 ir azcin yv ;e4 ir ha3ry6 nikin5 oronx ,norhiv an barcyvadrovyxav yrgov Gontag6 nyrow1 A-a]inu` 2000 ;ovaganin5 ir Ygy.yxanover yrgar /a-a3ov;ivnnyrovn hamar5 isg yrgrortu 2011-in5 Ha3asdani me] ir gadara/ gamavor cor/ovneov;ivnnyrovn hamar1 T=paqdapar5 wyx amis a-a]5 Hampar2ovmu ovnyxa/ er ov.y.a3in ga;ova/ mu5 or zink angaro. tar2ovx wyracud6 nylov ir a-o.]ov;ivnu1 Yrgar ba3kare ydk5 ir gyanku wyr] cdav 28 #ovnovar 2014-in1 HAMPAR@OVMU` ZINOVORN ER YGY>YXVO# 6 ISG HIMA AN ZINOVORN E` ASDOV?O# YRGINKI ME} Noviradovov;ivnnyr O.paxyal Hampar2ovm A.azaryani mahovan dqovr a-i6 ;ow 8Abaca39in gu noviryn` )r7 :acovhi A.azaryan 100 dolar5 d7 yv d7 Hra[ yv Ani :origyan5 d7 yv d7 ?yrovn yv Sovydig 50-agan dolar1 :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivn CRAGAN YRYGO# Novirova/` Mov,y. I,qani ?nntyan 100-amyagin Panaq0s` Manovel {ar,afyan M,agov;a3in #a3dacir Mov,y. I,qani cor/yrovn Giragi 2 Mard 2014 Yrygo3yan =amu 7.00-in :7M7M6yan #7 yv S7 Arzovmanyan srah Siralir hraver myr craser hanrov;yan Mdank {inagan Gyntanagamari (Zodiac)-i 8@iov Dari9n #ovnovar 31-in5 lovsni /novn6 tin hyd sgsav Lovsna3in Nor Darin5 nayv {inagan 8@iov Dari9n1 Diyzyragan yn;a6 turyal 12 gamarnyren ivra6 kan[ivru5 usd [inagan horos6 ko’in5 gyntanii mu badgyrow nyrga3axova/ e7 ovrymn ivra6 kan[ivr gyntanii darin gu grgnovi 12 darin ancam mu1 8@iov Dari9nyrn yn` 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 yv 2014: 8@iov Dari9n yrgnaga6 mari 12 ,r]anagnyren 7-rtn e1 @in ullalow hov=gov gyntani mu5 untovnova/ e orbes {ina6 gan Z0diac6i qorhrtani,u1 Ivrakan[ivr gyntanagamari darin /no. anhadnyrov gu wyracrovin ngaracri yv an6 hadaganov;yan oro, ci/yr1 8@iov Dari9i /novnt y.o.nyru unthanrabes hajyli yv tivra6 ha.ort an2yr gu ngadovin1 Anonk ungyrnyrov la3n ,r]anag mu govnynan5 orowhydyv mi,d lav dramatrov;yan me] gullan yv irynx q0sagixnyru hancisd wijagi me] gu 2cyn1 Anonx hyd parygamov;ivnu yrpyk 2an2raxovxi[ [ullar1 Anonk gullan sramid yv havaknyrov un;axkin` gynsovnagov;yan a.pivru1 Anonk nayv angy./ yn yv 8paxen9 q0so.5 pa3x yrpymn a3tbisi arda3a3dov6 ;ivnnyr anzcalapar gu wira6 voryn ir q0sagixnyru1 :eyv anonk qa-nova/kow hajyli yn5 pa3x grnan nayv pavagan hbard yv snabar/ ullal1 Ovrymn anonk cohovnagov;ivn gu zcan yrp artaraxi gyrbow gu cowapanovin1 Abdovllah )jalan namag 3.a/ e ha3ov;yan Krdagan PKK-i a-a]nort5 Imralu g.ziin me] xmah tada6 bardova/ Abdovllah )jalan ov.yr2ow tima/ e ha3 =o.owovr6 tin1 Usd news.am-i` wga3ago[ylow krdagan Firat cor/agalov;ivnu` PKK-i (Kivrdisdani panovoragan govsagxov;ivn ) a-a]nort Abdovllah )jalan ha3yrovn ov..ova/ ov.yr2in me] n,a/ e5 ;e tarasgizpin ha3 =o.owovrtin tem sarsa’yli xy.asbanov;yan /racir iraganaxova/ e5 saga3n ha3yru ba3kari artivnkow grxa/ yn hra,kow odki wra3 mnal1 )jalan n,a/ e5 ;e yrpyk ha3yrov hanteb paxasagan [e wy6 rapyra/1 An n,a/ e5 ;e irynk o[ mia3n kivrd =o.owovrtin5 a3l nayv ha3 =o.owovrtin yv dara/a,r]ani pnig mivs =o.owovrtnyrov <ar7 e] !^
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 A|Z:L:ZHQ www.azg.am kaqh=e Abdallah )jalan777 <ar7 e] !%6en :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca azadov;yan yv havadki ha6 mar gu ba3karin1 Ir ov.yr2in me] )jalan bnta/ e5 ;eyv /anr ba3mannyrovn5 qa.a.ov6 ;yan hamar ir ba3karu oryve =o.owovrti wnas [i dar1 N,ynk5 or 0ryr a-a] haga6 ha3gagan 3a3dararov;ivn ura/ er KCK6i hamanaqacah Byse Hoza;u5 in[ or my/ a.movg par2raxovxa/ er :ovrkio3 me] ha3yrov yv krdagan govsag6 xov;yan antam ha3yrov ,r]a6 nagin me]1 Adge ydk a3t 3a36 dararov;ivnu my.mylov hamar )jalan 3a3dna/ er5 ;e gu badrasdovi Hrant Dinki sba6 nov;yan darylixin ov.yr2ow timyl ha3yrovn1 Saga3n anor namagu ov,a6 xovmow hasa/ e5 kani or an 0ryr ,arovnag mnaxa/ e :ovr6 kio3 artaratadov;yan naqa6 rarov;yan m0d1 #A#DARAROV:IVN :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan Ha3ga,en Ovzovnyan 37-rt cragan mrxanag-2014 :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivnu a3sov gov ca3 3a3dararyl yrgov darin ancam mu gadarovo. Ha3ga,en Ovzovnyan cra6 gan mrxanag-2014-i ba3mannyru1 Garyli e 37-rt mrxankin nyrga3axnyl5 1. Cragan cy.arovysdagan sdy./acor/ov;ivnnyr5 2. Ha3acidagan yv badmacidagan a,qadov;ivnnyr1 Mrxanagi ar=anaxo. Hy.inagnyru gu sdanan hamaba6 dasqan wga3acir yv tramagan nover1 a7 Garyli e mrxo3;in nyrga3axnyl 2012-2014 ;ovagannyrovn ha3yren lyzovow naqabes hradaragova/ cirkyr1 @y-acir gam a3l 2yvow nyrga3axovo. cor/yr ngadi bidi [a-novin1 p7 Mrxo3;in grnan cor/yr nyrga3axnyl Ha3asdanen yv S’iv-ki darpyr ca.ov;nyren anhad cro.nyr (ar2agacir5 panasdy./5 ;adyracir)5 ovsovmnasiro.nyr5 badmapannyr gam panasernyr1 c7 Mrxanagi Tadagan Gazmi antamnyru yv anonx ha6 razadnyru [yn grnar masnagxil mrxo3;in1 t7 Nyrga3axovo. cor/yren yrykagan 0rinag .rgyl hy6 dyvyal hasxenyren megovn7 Taline Avakian-Ouzounian 19 Route de la Capite, 1223 Cologny, Switzerland Gam5 TCA Haigashen Ouzounian Literary Award 50 Khanjian Erevan-Republic of Armenia Cor/yru nyrga3axnylov =amgedn e 2014 #ovnis 19: Artivnknyru bidi 3a3dararovin 2014-i Hogdympyrin1 :MM Ha3ga,en Ovzovnyan Cragan Mrxanagi #an2na=o.ow

×