Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 23 09-2013

527 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 23 09-2013

 1. 1. _ovsio3 war[abyd Dmi;ri Mydwy6 dyv Yrgov,ap;i5 Sybdympyr 9-in5 qorhrtagxov;ivnnyr ovnyxa/ e ir dy6 .agalnyrovn hyd7 un;axkin an ant6 ratar2a/ e nayv Maksa3in miov;yan antamagxylov wyrapyryal Ha3asdani naqacah Syr= Sarcsyani 3a3dara6 rov;yan1 _ovsio3 ‘oqwar[abyd Igor <ovwa6 low 3a3darara/ e5 or Maksa3in miov;yan Ha3asdani antamagxov6 ;yan a-arga3agan panagxov;ivnnyru grnan sgsil Hogdympyrin1 Usd <ovwalowi` Sybdympyr 25-in5 bidi ga3ana3 Yvrasiagan dndysa6 gan 3an2na=o.owi cyraco3n qorhovrti nisdu` war[abydnyrov magartagow5 ovr5 y;e polor go.myru naqnagan hama2a3nov;yan 3ancin Ha3asdani Hanrabydov;yan hyd cor/agxov;yan wyrapyryal5 aba hamabadasqan zygo3x bidi ga3ana3 Yvrasiagan dndysagan qorhovrti nisdin` naqa6 cahnyrov magartagow1 Y;e hon yvs hama2a3nov;ivn co3ana35 aba Yvra6 siagan dndysagan 3an2na=o.owu bidi sgsi Ha3asdani hyd panag6 xov;ivnnyrovn1 8Arten hasgnali e5 or a3s poloru ,ad t=ovar bidi ullan95 3a3da6 rara/ e <ovwalow` avylxnylow5 or Ha3asdan bedk e miana3 Maksa3in miov;yan 0renstrov;yan5 bardavo6 rov;ivnnyr sdan2ne miasnagan mak6 sadovrki yv ,ark mu a3l harxyrov wyrapyryal5 oronx hamar oro, =a6 manag gu bahan]ovi1 Ir garcin5 Mydwydyv 3a3darara/ e5 or _ovsia hama2a3n e Maksa3in <ar7 e] 13 HH naqacah Syr= Sarcsyan Yryvani Pa.6 ramyan 26 hasxei ir nsdawa3rin me] untov6 na/ e YAHG6i nora6 n,anag naqacahin ant6 ranig a3xu1 N,ynk5 or YAHG6i nor hamanaqa6 cah tysban Je3ms Ovor6 lik a3s a-i;ow naqa6 cah Sarcsyanin ‘o6 qanxa/ e AMN6i na6 qacah Barak )bama6 3in wyr]inis ov..ova/ ov.yr2u5 orovn me] us6 va/ e7 8My/arco3 baron na6 qacah5 Tysban Je3ms Ovorli6 ki Yryvan a-a]in ba,6 d0nagan a3xi a-i;ow g4ovzym @yzi 3a3dnyl5 or an` ipryv Minski qovmpi AMN nor hamanaqa6 cah5 gu wa3yle im lia6 gadar a]agxov;ivnu1 Wyr]yrs anor n,anagov6 mu a3t ba,d0nin z0ra6 vor aztan,an e Ly-6 na3in >arapa.i haga6 mardov;yan qa.a. gar6 cavorman harxi me] go.6 myrovn 0cnylov Miaxyal Nahancnyrov dyvagan ov anyrgpa3 badras6 dagamov;yan1 #o3sow ym5 or tysban Ovorliki tivanacida6 gan harovsd ‘or2n ov @yr bydov;yan 3a-a6 ]un;axi xangov;ivnu nor lixk gu ha.ortyn ha6 manaqacahnyrov cor6 /ovneo;yan yv qa.a6 .ov;yan cor/un;axin1 Go[ g4unym @yzi 3a-a6 ]iga3 amisnyrovn 0c6 dacor/yl Adrbe3jani hyd ov..agi yrgq0sov6 ;yan hnaravorov;ivn6 nyru hamanaqacahny6 rovn hyd =amanag yv ovnagov;ivnnyr cdnylov tovrs calov panagxa3in cor/un;axi nyrga3 ‘a6 gov.ien1 Kanzi ‘oq6 zi]ovmnyru unthanovr ci/yrow arten isg 3sda6 gyxova/ yn5 a3=m arten =amanagn e norowi ]an6 kyr cor/atryl dara6 /a,r]ani me] qa.a6 .ov;ivn hasdadylov ha6 mar91 <ar7 e] 13 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 0 3 : R K O U < A B J I % 2 3 S : P T : M B : R 2 0 1 3 • V O L . X X X V I , N O 1 9 0 3 • L U N D I , 2 3 S E P T E M B R E 2 0 1 3 • M O N D A Y , S E P T E M B E R 2 3 , 2 0 1 3 M;tw;t;u^ ªMaqsain mioujiune Faastani famar lrazouzic fnarauoroujiunn;r piti en‘ahº Na.agaf Sargs;an endoun;z :AFK-i noran,anak am;rikazi famana.agafin Bolso3 ha3ox badriarki ‘oqanort Aram ark7 A;e,yan wyr]yrs ;rkagan Habyrlyr lradovagan ga3ke]in antra6 tar2a/ e ha3gagan badmagan ygy.y6 xinyrov yv 3ov,ar2annyrov dqovr iraga6 nov;yan7 3a3dnylow5 or Sasovn6Silwan6 Bi;lis ov..ov;yamp =amanagin co3ov;ivn ovnyxa/ e ha3gagan ,ovr] 2000 ygy.yxi5 saga3n a3s0r no3n a3n dara/kin me] 10 hadu haziv gancovn yn1 An n,a/ e nayv5 or min[yv 19145 nyrga3is :ovrkio3 me]5 Ha3yru ovnein 2170 ygy.yxi5 saga3n 100 darovan un;axkin mnaxa/ e mia3n 456u1 Aram >acatr;ani ‘nnd;an 110-am;akin nouiroua‘ zouzafandhs Joqioi mh= Sybdympyr 12-in :okio3i Yamaha6 cinza gytronen nyrs Japoni me] Ha3as6 dani tysbanov;yan5 nayv` 8YAMAHA9 yv 8ZEN-ON MUSIC9 ungyrov;ivnnyrov na6 qa2y-nov;yamp pax6 vyxav Aram Qa6 [adovryani /nntyan 110-amyagin novir6 va/ xovxahantes1 X o v x a h a n t e s i n nyrga3axova/ yn my6 /anovn yra=,dahani harovsd sdy./acor/agan ov.in badgyro. lov6 sangarnyr5 sdy./acor/ov;ivnnyrov havaka/ovn5 anor novirova/ cirkyrov =o.owa/ovn5 dysasga6 va-agnyr ov 2a3nasgava-agnyr1 :okio3i yra=,dasernyrov hamar xovxahantesu gu cor/e min[yv Hogdympyr 15, aba min[yv darywyr] an gu dy.a’oqovi Japoni )saga yv Naco3a ka6 .aknyru1 Hdouard Nalpant;an^ ªFaastan patrast h ,arounak;lou :M-i f;t famagor‘akzoujiuneº Ha3asdan badrasd e ,arovnagylov YM6i hyd hamacor/agxov;ivnu a3nkan =amanag5 kani ty- an [i qo[untodyr Maksa3in miov;yan antamag6 xylovn1 A3s masin Sybdympyr 13-in 3a3darara/ e Ha3asdani AC naqarar Etovart Nalbantyan` YM6i hyd o[ ba,d0nagan yrgq0sov;yan /iren nyrs 8Aryvylyan cor/ungyrov;yan9 yrgirnyrov AC na6 qararnyrovn hyd hantibman =amanag1 An unt6 cu/a/ e o[ ba,d0nagan yrgq0sov;yan 2yva[a’i garyvorov;ivnu1 A3t 2yva[a’i me] Ha3asdanu 3a6 rapyrov;ivnnyr gu ga-ovxer YM6i hyd1 8A3s0r ga6 ro. ynk ,arovnagyl mi]azca3in 0ragarci artia6 gan harxyri ,ovr] knnargovmnyru1 YM a]ag6 xov;yamp Ha3asdani ga-awarov;ivnu garo.axyl e pary’oqovmnyr iraganaxnyl` martov iravovnknyri yv azadov;yan5 0renki cyraga3ov;yan5 undragan cor/un;axnyri yv 0renstrov;yan gadarylacor/man olordnyrovm1 <norhagal ynk a3t a]agxov;yan hamar yv agngalovm ynk5 or abaca3ovm yvs pa6 ry’oqovmnyru gu ,arovnagovyn956 untc/a/ E7 Nal6 pandyan1 An yvs meg ancam untc/a/ e5 or Ha3asdan badrasd e ,arovnagylov avyli syrd hamacor6 /agxov;ivnu YM6i hyd5 saga3n a3nkanow5 or a3t megu [qo[untode Maksa3in miov;yan antamag6 xylovn1 8Badrasd ynk bahbanyl a3n novajovm6 nyru5 a3n a-a]un;axu5 orin hasyl ynk wyr]in darinyri un;axkovm` YM6i hyd 3arapyrov;ivnny6 rovm956 yzra’aga/ e Nalbantyan1
 2. 2. _ovsio3 ardakin cor/ox na6 qarar Syrge3 Lavrow 9 Syb6 dympyrin drova/ mamlo3 asov6 lisi mu un;axkin 3a3dararyx5 or ir sovriaxi ba,d0nagix Ovalid Moallymin 3an2na/ e sovriagan kimiagan zenkyru wnasazyr/ylov yv zancova/a3in kantovmi zenkyrov dara/man arcilman mi]azca3in hama6 2a3nacirin mianalov a-a]arg mu1 8Y;e kimiagan zenkyrovn wra3 mi]azca3in hsgo.ov;yan hasdadovmu zinovoragan ov.6 .agi harova/nyru g4arcile5 sovriagan ga-awarov;yan hyd a3t ov..ov;yamp bidi a,qa6 dink9 usav an` n,ylow5 or 8sov6 riagan ga-awarov;ynen arac ov tragan badasqan mu gu sbasynk91 Sovriagan badasqanu [ov6 ,axav1 Moallym5 or dagavin Mosgova gu cdnover5 3a3dara6 ryx5 or irynk g4o.]ovnyn -ov6 sagan a-a]argu` n,ylow5 or irynk 8myr =o.owovrtu amyri6 gyan 3ar2agovmen ‘rgylov -ov6 sagan imasdov;yan wra3 wsda6 hov;ivn9 ovnin1 Pridanio3 war[abyd De36 wid Kamyron o.]ovnyx Sovrio3 kimiagan zenkyru mi]azca3in hsgo.ov;yan dag tnylov hama6 2a3nov;ivnu yv za3n 8tebi 3a6 -a] my/ ka3l mu9 ngadyx1 Fransa3i ardakin cor/ox naqarar Loran Fabivs 3a3d6 nyx5 or -ovsagan a-a]argu manramasn ovsovmnasirov;yan ar=ani yv untovnyli e5 8sa6 ga3n ba3mannyrow91 Sbidag dan panpyr Je3 Ka-ni 3a3d6 nyx5 or Sovrio3 tem zinovora6 gan harova/i amyrigyan 8ha6 vasdi sba-naliku9 -ovsagan a-a]argin a-a]norta/ e5 saga3n a3tbisi /racir mu manragrgid knnargovmi gu gar0di ov Ova,ing;un sovria6 gan war[agarcin wra3 wsda6 hov;ivn [ovni1 Miaxyal Na6 hancnyrov ardakin cor/ox naqarar Jon Kyrri yv Lavrow hy-a2a3na3in ha.ortagxov;yan mu un;axkin knnarga/ yn sov6 riagan kimiagan zenkyrov harxu1 No3n ,r]anin5 Miaxyal Na6 hancnyrov ardakin cor/ox naqarar Jon Kyrri yvroba6 gan ma3raka.aknyr ir ,r]a6 bdo3din wyr]in hancrovanin Londoni me] pridanaxi ir ba,d0nagixin hyd miaxyal mamlo3 asovlisi mu un;axkin 3a3dnyx5 or Sovrio3 me] polor go.myru bedk e panagxov6 ;yanx sy.anin ,ovr] havakyl5 isg a-a]nahyr;ov;ivnu Sovrio3 dacnabin ka.akagan lov/ovm mu cdnyln e1 An untc/yx5 or Sovrio3 dacnabin lov/ovmu ka6 .akagan e yv o[ ;e zinovora6 gan1 N,ynk5 or amyrigyan 8Du De3li Kolur9 0ra;yr;u ha.or6 ta/ er5 or Miaxyal Na6 hancnyrov naqacah Barak )bama lracro.nyrov hyd zro36 xi mu un;axkin 3a3dna/ e5 or 8Kongrysi oro, antamnyr a-a]arga/ yn sovriagan war6 [agazmin 45 0r =amanag dal` kimiagan zenki arcilman ma6 sin hama2a3naciru sdorac6 rylov yv mnaxa/ kimiagan niv6 ;yrov ba,aru o[n[axnylov ha6 mar91 Mivs go.men5 Lavrow 3a3d6 nyx5 or _ovsia mdatir e sov6 riagan unttimov;ynen bahan6 ]yl5 or 3sdag gyrbow ov a-anx naqaba3mani hama2a3n cdnu6 vi 8+unyv629 qorhrta=o.owin masnagxov;yan1 An wyrahas6 dadyx _ovsio3 a3n gyxova/ku5 ;e sovriagan dacnabin qa6 .a. lov/ovmu a3lundrank [ovni yv a3t dacnabu zinovoragan lov/ovm [ovni1 Min[ a3t5 Irani qorhrta6 rani ardakin 3arapyrov;yanx harxyrow 3an2naqovmpi naqa6 cah Aladdin Borov=yrdi 3a3d6 nyx5 or Iran Sovrio3 tem ab0rini yv andramapanagan 3ar2agovmi mu timax 2y-na/al bidi [mna31 Ir garcin5 Sovrio3 naqa6 cah Ba,,ar Asad zcov,a6 xovx5 or 8Sovrio3 tem zinovo6 ragan harova/nyrov bara6 ca3in amen pan naqadysyli e9` n,ylow5 or 8sovriagan badyrazmin me] nyrka,ovilu Miaxyal Nahancnyrov ,ahy6 rovn gu hagase91 Asad usav5 or Sovria zan6 cuva/a3in kantovmi zenkyrovn tem e5 ullan anonk kimiagan5 ;e hivleagan1 An avylxovx5 or Miaxyal Nahancnyrov go.me Sovrio3 tem 3ar2agovmin bara6 ca3in 3o-yco3nu bedk e na6 qadysyl1 Asad usav5 or ampo.] a,6 qarhu naqacah )bama3i war[agazmin ngadmamp 3ovsa6 qapov;ivn gu zca31 An nayv untc/yx5 or oryve harova/ Sovrio3 me] Ka3ida3i ;yvin dramatrova/ ov..agi a]ag6 xov;ivn mu bidi ulla31 N,ynk5 or 8Si7En7En96i gadara/ meg harxaqo3zu xo3x gov da35 or ;eyv 10 amyri6 gaxinyren 8-n gu havada35 or Asadi war[agarcu ir =o.o6 wovrtin tem kimiagan zenk 0cdacor/yx5 saga3n la3n my6 /amasnov;ivn mu [ovzyr5 or Kongrysu Sovrio3 tem harova/u ard0no. pana2yvu ortycre1 10 amyrigaxinyren 7-n gu 3a3dne5 or a3tbisi harova/ mu Miax6 yal Nahancnyrov ,ahyrovn hamar ngada-yli nbadag6 nyr bidi [iracor/e1 No3nkan ;ivow amyrigaxinyr gu ha6 vadan5 or Sovrio3 ka.aka6 xiagan badyrazmin me] nyr6 ka,ovilu Miaxyal Nahancnyrov ,ahyrovn [i nbasdyr1 <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” #ov,ar2an` Hntgasdani me] ha3gagan ‘o.oxi himnatrman 200-amyagi a-i;ow Hntgagan {ynna3i (naqgin Madras) ka.aki me] ha3gagan ‘o.oxi himnatrman 200-amyagi a-i;ow Ha3asdani ga-awa6 rov;ivnu gu naqadyse 3i,ar6 =an wa3ri me]5 ovr gu cdnovi ha3gagan ygy.yxin5 3ov,ar2an gancnyxnyl1 A3s masin gu 3a3dne 8The New Indian Ex- press96u1 A.pivri hama2a3n5 paxman araro.ov;yanu nyrga3 bidi cdnovin gam Ha3asdani war6 [abyd Dicran Sarcsyanu5 gam an2amp naqacah Syr= Sarcsyanu1 A3s ‘o.oxi me] abra/ yn ha3yr5 oronk Madrasi me] pnaga/ yn 16-rt taren1 M06 davorabes 300 undanik min[yv angaqov;ivnu pnaga/ e a3n6 dy.1 Kani mu 0r e5 or :ovrkia 3ovzovmnalix =amyr g4abri 2020i O.imbiagannyru Bolso3 me] gadarylov timovmi myr=ovmin badja-ow5 yv omank anor badasqanadovn gu ngadyn ha6 3yru1 A3s masin gu 3a3dne Bolso3 8Marma6 ra96n1 8:akwim9 ;yr;in me] lo3s dysa/ e 8Ha3yrov Qa.u9 qoracryal 30tova/ mu5 ovr gu bntovi5 or ha3gagan lobin Bovenos A3resi me] a,qadank dara/ er :ovrkio3 tem1 Hon gu n,ovi nayv5 ;e darinyre i wyr amen magartagi wra3 :ovrkio3 tem a,qado. ha3gagan lobin 8am0;ali nor cor/ mu yvs dysa/ e95 orbeszi Bolis [garyna3 sdanal 2020i O.imbiagannyru gazmagyrbylov badivu1 8Bovenos A3resi ‘o.oxnyrovn wra3 /anovxovmi xovxadaqdagnyr lyxovyxan :ovrkio3 yv Bolso3 tem ov..ova/ ormaztyrow1 Hon gu gartaxover hydyvyalu7 8Yrgir mu5 or martga3in iravovnk6 nyru gu p-napare5 [i grnar O.imbiagannyru gazmagyrbyl91 A3s ormaztyru ancam mu yvs me]dy. gu hanein ha3gagan lobiin dcy.ov6 ;ivnu95 crova/ e hon1 Nayv5 30tova/acir Adym Yavovz Aslan hamaxanxi wra3 hradaraga/ e hydakrkragan 30tova/ mu5 orovn me] gu n,e7 8A,qarhi amenen n,anavor fov;bolisdu` Mysin5 or mia=amanag hamysd mart mun e5 Hinc,ap;i ci,yr (Sybdym6 pyr 5) ja,arani mu me] myr kowi sy.anu nsda/ er1 Myzi hyd er ;rkaha3 Nora3r Nacu,5 or polorin go.me sirova/ an2 mun e yv /an0; e nayv Mysiin1 An Mysin myr sy.anu hraviryx5 isg wyr]ins sirow ygav ov yrp /an0;axav myzi hyd5 ma.;yx5 or Bolisu ,ahi O.imbiagan6 nyru1 In[bes 3a3dni e5 Ar=an;ini me] ha3gagan yv hreagan ngadyli havakaganov;ivnnyr gan1 My/ masu` :ovrkia3en ca.;a/1 Bovenos A3resi me] mynk ha3 hama3nkin yrgov darpyr yrysnyru dysnylov a-i;u ovnyxank1 Ga3in ha3yr5 oronk bantogin a-]yv xo3x g4unein yv oronx adylov6 ;ivnu 3sdag gyrbow gu dysnover5 saga3n ga3in nayv bolsaha3 3arcar=an ha3yr5 oronx a[ky6 ru g4arxovnkodein5 yrp :ovrkio3 anovnu gu drover91 Bolso3 2aqo.anku gu wyracrovi ha3yrovn _ovsagan a-a]arg` Sovrian Amyrigyan harova/en ‘rgylov hamar
 3. 3. LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 3 HPUM Mon;reali Osgya3 Dariku G4a3xyle Canada3i Ha3asdani Tysbanadovn` Ha3asdani Hanrabydov;yan 22rt Darytar2in a-;iv Qantawa-ov;ivnu ansahman er5 myr antamnyrn ov hivryru anhampyr ein5 irynx yrgar darinyrov yrazn er or g4ira6 gananar5 a3xylylov Canada3i Ha3asdani Tysbanadovn yv hantibylov N7 C7 Der yv Dig7 Armen yv Maria Ycanyan6 nyrovn5 3a3dnylov yv z0rawic gancnylov myr ha3rynikin yv anor novajovmnyrovn1 Sybdympyr 4-in5 a-av0dyan =amu 10-in avyli kan 65 an6 tamnyr yv hivryr5 ovraq yv par2r dramatrov;yamp jampa3 g4yllein tebi );;aova7 hon ovr gu cdnovi myr tysba6 nadovnu cry;e ksan darinyre i wyr myr masnajiv.u niv;a6 paro3agan ir z0ragxov;ivnu xovxapyra/ e yv a3s0r wyr]a6 bes garcu hasa/ er myr da6 ryx antamnyrovn yvs an2nabes a3xylylov yv hasdadylov ;e or6 kan hbard gu zcan myr tys6 banadan dara/ darinyrov noviryal a,qadanku ir /ra6 cirnyrow5 gamovr] mu hanti6 sanalow ha3ryniki yv s’iv-ki mi]yv1 Naqabes badrasdova/ yr6 caxangyru gu pa=novin mas6 nagixnyrovn5 sgsylow Derov6 nagan a.0;kow5 aba` myr ha3ryniki yv parycor/agani ka3lyrcnyrow5 aba ,arovnagy6 low azcacragan joq yrcyru1 Ir joq zovarjaq0sov;ivnnyrow dig7 Ha3g0 Diradovryan gu ,arovnage nyrganyrovn qan6 tawa-ov;ivnu hasxnyl ir ca6 ca;nagedin1 Masnagixnyru gu qntryn ;e gu ‘a’akin irynx srdapovq noviradovov;ivnnyru yvs gada6 ryl5 orbeszi naqabes oro,6 va/ yv badrasdova/ 3an2na6 qovmpis noviradovov;ivnu gurg6 nabadgovi1 Yv ir0k5 a3t novi6 radovov;ivnu anmi]abes gu grgnabadgovi hasxnylow 1000 dolari1 Tysbanadan movdkin mas6 nagixnyru gu timavorovin hiv6 bados brn7 Aram #agopyani go.me1 Naqabes zydy.ova/ a;o-nyru tysbanadan sra6 hin me] [pavylow nyrganyrovn5 sdibova/ g4ullan ,ad ,adyr odki mnal5 pa3x sirdyru la3n ein yv dramatrov;ivnnyru par6 2ur1 Tysban brn7 Ycanyan gu 3a3dararer ;e 8a3s 2yr dovnn e5 dy.avorovyxek a3n6 bes or 3armar yv hancisd gu zcak91 Dig7 Ovrfalyan gu gadarer paxovmu hantibman yv qorin ,norhagalov;ivnnyr gu 3a3dner a3s paxa-ig a-i;u drovylov nayv 3an2naqovmpis yv antam6 nyrovn5 hantibylov myr 3arcyli ov =ra]an ardagarc yv lia6 z0r tysban` brn7 Ycanyanin1 <arovnagyx usylow7 8A3s [i n,anagyr ;e y;e [ynk a3xyla/ xart5 haga-agu mda/a/ ynk5 a3l myr ha3ryniku mi,d myr srdyrovn yv hocinyrovn me] e5 yv myr daryxnyru 3an2na-ov g4ullan yv gu qosdanan5 ‘o6 qanxyl nor syrovntin a3n` ;e4 myr ha3rynikn e myr 3o3sn ov abacan5 yv ;e s’iv-ku5 ha36 ryniku ov Arxaq sovrp yrror6 tov;ivn mun yn yv miag yra,6 qiku` myr 3avyr=ov;yan91 Dig7 Ovrfalyan avardyx ir q0sku ]yrm ma.;anknyrow yv abaca3i 3ovsatri[ hy-angar6 nyrow yv myr ha3rynikin5 isg s’iv-kin al` qa.a.ov;yan ]yrm ma.;anknyrow1 Nyrganyru anhampyr ein ovngntrylov 3arcyli tysbanin5 or an my/abes cnahadyle ydk so3n a3xylov;ivnu yv manavant or an gu hamungni Ha3asdani Hanrabydov;yan 22rt Anga6 qov;yan darytar2in yv tys6 banadan nyrga3ov;ivnu himyru bahylov canadaha3 ca.ov;i zcali0ren pyra/ masnagxov6 ;ivnu unthanrabes yv 3adga6 bes al Parycor/agani ba6 dasqanadov marminen min[yv daryx antamagxov;ivnu gu pyryn irynx niv;aparo3agan a]agxov;ivnu1 Irazyg tar2an nyrganyru tysbanadan yv an2nagazmin dara/ garyvor a,qadanknyrovn5 manavant /an0;analov yv m0den dy.y6 gaxnylov 0darnyrovn myr m,a6 go3;u5 badmov;ivnu1 Y.an harx6badasqannyr5 oronx sira30=ar0ren badasqanyx 3arcyli tysbanu7 =amyru gu sahein5 harg er cor/atryl mnaxyal /racrova/ a3xylov6 ;ivnnyru );;aova3i me]1 Q0s6 ku drovyxav nayv dig7 At6 taryanin5 or ir garcin ,nor6 hagalov;ivn 3a3dnyle ydk5 a-a6 ]argyx or a3s hydakrkragan hantibovmu gazmagyrbyn yv grgnyn Mon;reali myr Gytro6 nin me]5 hravirylow nayv dig7 Maria Ycanyanu5 or wyr]yrs ir sdan2na/ ga-awaragan garyvor meg ba,d0now lovr] a,qadank gu daner myr m,a6 go3;u /an0;axnylov 0darny6 rovn1 Adynabyd brn7 Mylkon6 yan hravirovyxav 3an2nylov myr noviradovov;ivnu 3arcyli tys6 banin5 in[bes nayv dig7 Ovr6 falyan noviryx /a.gy’ovn] mu dig7 Maria Ycanyanin or gu paxaga3er cor/i badja-ow1 Hravirovyxav hivbados Aram #agopyanu or zygovxyx ha3ga6 gan hbadagov;ivn sdanalov ba3mannyrov masin5 or garyli e gadaryl hamaxanxi mi]o6 xav5 saga3n harg e mygnil Ha3asdan sdan2nylov a3t hba6 dagov;ivnu` 8Passport Arme- nian91 Nyrganyru hravirovyxan 3i6 ,adagi badgyr mu ovnynalov 3arcyli tysbanin hyd5 yv aba tysbanadan movdkin yvs y-aco3n ha3gagan tr0,ow 3i,adagyli badgyr mu ovnyxan 3arcyli tysbanin yv hivba6 dosin hyd1 Anmo-anali 3ov,yrow pa=6 nuvyxan tysbanadovnen5 min[yv 3a]ort hantibovm5 cal dari Sybdympyr 21, 2014-in1 _AHYL DRTADYAN6 OVRFALYAN Sovrp Badarac madovxova/ e Dicranagyrdi Sovrp Giragos Ygy.yxvo3 me] Yryk,ap;i5 Sybdympyr 10-in Dicranagyrdi (Diarbykir) S7 Giragos ygy.yxvo3 wyranorocovmen ydk 3-rt my/ badaracu madovxova/ e Bolso3 ha3ox badriarkagan unthanovr ‘oqanort Aram Ark7 A;e,yani clqavorov;yamp1 Badaracin masnagxa/ yn my/ ;ivow ha3yr` a,qarhi darpyr yrgirnyre5 oronx ,arkin y.a/ yn m0davorabes 50 ovqdavor` Ha3asdanen1 A-anx ;rkagan tr0,nyrov yv A;a;ovrki ngarnyrov5 madovx6 va/ badaracin masnagxa/ yn nayv Diarbykiri ka.akabydu5 Sovri ka.akabydu5 Adana3i m0d Miaxyal Nahancnyrov yrg6 rort hivbadosu5 ka.akagan cor/i[nyr yv mdavoragannyr1 Badaracu madovxa/ Aram Ark7 A;e,yan ir q0skin me] n,a/ e5 ;e ovraqaxno. e5 or paxi bolsaha3yre` badaracin gu masnagxin nayv Diarbykir nahancen armadnyrow ha3 ka6 .akaxinyr1 A;e,yan nayv Sovrio3 yv Ycibdosi qa.a.ov;yan hamar a.0;k gadara/ e1 N,ynk5 or 1400 a.0;ady.i ovnyxo. Sovrp Giragos ygy.yxin ga-ovxova/ e 1376in yv mia3n wyr]yrs wyranorocova/ e` ,norhiv Bolis abro. Dicranagyrdxi ha3yrov sdy./a/ 8Sovrp Giragos himnatram9in ]ankyrovn1 Artaryv` 2.5 milion dolar ar=o. wy6 ranorocman /aqsyrovn 70 dogosu wjara/ er n,yal himnatramu1
 4. 4. Sybdympyr 46i yrygo36 yan Yryvani Ma,doxi bo6 .oda3i sgzpnamasovm ta6 =an /y/i e yn;argovyl Ha6 maha3gagan Pnabahba6 nagan Jagadi Gana[ }o6 gadi antam5 ka.akaxia6 gan agdiwisd Arman Alyk6 sanyanu1 Armanu 21 da6 rygan e5 YBH Gira-agan Ma;ymadiga3i Fagovldy6 di ovsano.1 #ar2ago.6 nyru y.yl yn 10-15 hocow` syvazcysd5 sa’raclovq yv mahagnyrow zinova/1 Wyr]in mi kani 0ryri un;axkovm sa ka.akaxinyri wra3 3ar2agman hyr;agan tebkn e1 Agn3a3d e5 or a3s qmpyrn irynx cor/ovneov;ivnnyrow sba-novm yn irynx ka.akaxinyri gyankin ov a-o.]ov;yanu1 Saga3n 3ad6 gan,agan e5 or Osdiganov;ivnu gadarova/ qovlicanov;ivnnyri ‘asdow oryve cor/ ty-yvs [i 3arovxyl yv oyve megin badas6 qanadovov;yan [i gan[yl1 Ovsdi5 y;e Osdiganov;ivnu ,arovnagi 8l-ov;ivn9 bahbanyl a3s harxovm5 aba himnavor gasga/nyr ga-a]anan5 or osdi6 ganagan ov=yru 3anxavor ancor/ov;yan me] yn gam hama6 cor/agxovm yn qovlicanagan cor/o.ov;ivnnyr gadaro. qmpyri hyd5 isg nman hramannyru drvovm yn 8wyryvix9` ka.akaxiagan agdivov;ivn xovxapyro. an2anx l-yxnylov yv waqi m;nolord sdy./ylov hamar1 4 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 Ka]alyrank Sovriaha3ov;yan abasdan cdnylov Ly-na3in >arapa.i me] Ly-na3in >arapa.i Han6 rabydov;yan ‘oqwar[abyd Ar;ovr A.apygyan 8Azadov6 ;ivn9 2a3nas’iv-i ga3anin hyd zro3xi un;axkin 3a3dnyx5 or Ly-na3in >arapa.i ga-a6 warov;ivnu badrasdagamov6 ;ivn gu 3a3dne >arapa.in me] untovnylov sovriaha3 ca.;a6 gannyru1 An wsdahyxovx5 or ga-a6 warov;ivnu anhadagan m0dy6 xovm bidi xovxapyre >arapa6 .i me] hasdadova/ ivrakan6 [ivr sovriaha3ov ngadmamp1 8A3s a-ovmow in[o|v sba6 synk5 noren dysnynk5 ;e i|n[ iratar2ov;ivnnyr grnan da6 gavin dy.i ovnynal1 Go[ g4ov.6 .ym sovriaha3 myr y.pa3rny6 rovn5 ovr or al cdnovik` Ta6 masgosi me] ;e a3l dy.5 polor anonx5 oronk anhancisd gu zcan yv irynx undaniku wdancova/ e5 aba anonk grnan cal yv liar=ek hasa6 ragov;yan antam ullal Ly-na6 3in >arapa.i me]95 usav A.a6 pygyan1 N,ynk5 or Ha3asdani war6 [abyd Dicran Sarcsyan ,ovr] ,apa; mu a-a] 3a3dararyx5 or sovriaha3yru bedk e gary6 nan ,r]a’agovmen oro, 2yvow tovrs cal5 yv a3t qntiru irynk gu knnargyn nayv Ly-na3in >arapa.i i,qanov;ivnnyrovn nyrga3axovxi[nyrovn hyd1 Wyr]in yrgov darovan un6 ;axkin Ly-na3in >arapa. Dy.a’oqova/ yn ,ovr] 30 sov6 riaha3 undaniknyr5 oronx my/ masu pnagov;ivn hasdada/ e Ka,a;a.i ,r]anin me]1 Sov6 riaha3yru g4usyn5 or Ka,a;a6 .i ,r]anu undra/ yn` ha,ovi a-nylow dy.i yv irynx naqgin pnagawa3r Cami,lii glima3i unthanrov;ivnu1 A3t ,r]anin me] wyrahasdadova/ sovria6 ha3yru himnaganin me] gu zpa.in ho.acor/ov;yamp1 Yr6 gov darinyrov un;axkin dy6 .agan i,qanov;ivnnyru masamp lov/ovm dova/ yn anonx pna6 garana3in5 in[bes nayv cor/i harxyrovn1 Ly-na3in >arapa.i i,qa6 nov;ivnnyru gu 3a3dararyn5 or Sovrio3 me] iratar2ov;ivn6 nyrov 3avylyal srman yv sovria6 ha3yrov my/ ardahoskin ba6 raca3in badrasd yn untov6 nylov ansahmana’ag ;ivow sovriaha3yr` qosdanalow aba6 howyl anhra=y,d gynsaba36 mannyru1 #i,yxnynk5 or ba,d0nagan Bakovn a3s darovan #ovlisin MAG ov.arga/ e xovxag mu5 orovn me]5 Adrbe3jani arda6 kin cor/ox naqararin bntov6 mow5 Ly-na3in >arapa.i me] pnaga/ sovriaha3yrov anovn6 nyrn yn1 >arapa.i ardakin cor/ox naqararov;yan go.me wyr]yrs dara/ova/ namagin me] al gu n,ovi5 or a3t xovxa6 gin me] n,ova/ an2yren oyve megu yrpyk yv o[ al nyrga3is cdnova/ e gam gu cdnovi Ly-6 na3in >arapa.i dara/kin me]1 Mivs go.me al5 Ly-na3in >arapa.i ‘oqwar[abydu 3a3dararyx5 or meg go.m tny6 low ka.akagan ,ahargovm6 nyru5 >arapa.u bidi ,arov6 nage 2y-k yrgaryl ca.;a6 gan a3n undaniknyrovn5 oronk abasdan bidi cdnyn Ly-6 na3in >arapa.i me]1 “oqwar[abydu go[ g4ov..e Adrbe3janin` Ly-na3in >ara6 pa.i ga-awarov;yan oro,ovm6 nyrovn wyrapyryal a3lyvs tir6 koro,ovm [3a3dnylov1 ?y/i yn yn;argyl Gana[ }ogadi antam Arman Alyksanyanin DICRAN SARCSYAN7 8WYR}IN YRYK DARINYRIN A#NKAN SBA_AZINOV:IVN YNK @Y_K PYRYL5 ORKAN NAQORT 20 DARINYRI UN:AXKOVM Anxyal ,apa; Ha3asdani war[abyd Dicran Sarcsyan ov.ygxov;yamp >arapa.i Ba,dbanov;yan naqarar Mowses #agopyani a3xylyx Ly-na3in >arapa.i z0ramasyren megin1 War[abyd Sarcsyan Ha3asdani ga-awarov;yan anovnow ,norhavoryx panaga3innyru >arapa.i angaqov;yan 226rt da6 rytar2in a-;iv yv usav5 8A3s d0nu ovni badmagan n,ana6 gov;ivn o[ mia3n L>H6i pnag[ov;yan5 a3lyv poloris hamar5 kani or ka] cidagxovm ynk5 or a3sdy. e gyrdvovm o[ mia3n L>H6i5 a3lyv ha3 =o.owovrti abacan5 orowhydyv sa ba3kar e ha3gagan inknov;yan hamar5 yv tovk a3t ba3kari hynx a-a]in jagadovm ek91 Sba-azinov;yan masin harxovmi mu badasqanylow5 War6 [abyd Sarcsyan ,y,dyx ;e Ha3asdani ga-awarov;yan hamar garyvoraco3n gedu yrgri anwdancov;yan abahowovmn e5 yv avylxovx` 8Ta n,anagovm e =amanagagix panag5 =amanagagix sba-azinov;ivn1 Wyr]in yryk darinyrin a3nkan sba-azi6 nov;ivn ynk 2y-k pyryl5 orkan naqort 20 darinyri un;axkovm1 A3t dysagydix5 mynk yrpyk ;o3l [ynk dalov5 or ov=yri havasa6 rag,-ov;ivnu qaqdovi91 War[abydu ir q0skyru yzragaxovx usylow5 8Sba-azinov;ivnix avyli5 eagan n,anagov;ivn ovnyn 2yr gyxova/kn ov qizaqov;ivnu5 oru bedk e bahbanek91 A-yvancova/ sovriaha3 Naryg War=abydyan azad ar2agova/ e Tamasgosi a.pivrnyren g4imanank5 or ,apa;e mu avyli Halebi hyd gab has6 dadylu angaryli er5 [ein cor/yr ka6 .aka3in5 p]i]a3in yv hamaxanxa3in ga6 byru1 T=ovarov;yamp garyli y.a/ e gab hasdadyl yv dy.yganal5 or paxi 0ryr a-a] Sovle3maniei me] inga/ hr;i-i tebken5 ha3a,ad ;a.amasyrovn me] mi6 ]atebyr [yn ar2anacrova/1 <r]aga3ken gu lsovin amen dysagi zenki 2a3nyr1 In[ gu wyrapyri gynxa6 .a3in qntirnyrovn5 snnty.enu garyli e abahowyl pavagan sov. cinyrow1 Wa6 -ylaniv;i bagasu zcali e1 Miov;yna6 gan gyanku gu ,arovnagovi usd garyl6 vo3n1 :eyv t=ovarav5 saga3n <dabi a,qa6 danknyru gu ,arovnagovin1 Ca.ov;u gu badrasdovi tbroxnyrov wyramovdin1 G4imanank nayv5 or Tamasgosi me] irawijagu hamymadapar hancisd gu ngadovi5 paxi garc mu hrasanti hr;i-6 nyrov harova/nyren5 oronk badja-yxin niv;agan wnasnyr1 #adgan,agan er5 Sybdympyr 8-in5 giragi 0r ygy.yxinyrovn me] Sovrio3 qa.a.ov;yan hamar a.0;ki 0rovan a-i;ow pazma;iv havadaxyalny6 rov masnagxov;ivnu1 Mivs go.me5 Sovrio3 me] m0d 1,5 amis a-a] a-yvancova/ ha3orti Naryg War6 =abydyan azad ar2agovyxav1 War=a6 bydyani azad ar2agman masin lovru ha.ortyx anor ha3ru` Sdy’an War=a6 bydyan5 8Fe3sbovk96i ir e]in wra3 ga6 dara/ cra-ovmin untme]en1 #a3dnynk5 or Naryg War=abydyan a-yvancova/ er Haleb6Yryvan jampovn wra31
 5. 5. Ha3asdanen ov ardasahma6 nen harivravor ovqdacnaxnyr5 in[bes nayv Is;anbovlen yv :ovrkio3 zanazan nahanc6 nyren havadaxyalnyr a3s da6 ri tar2yal A.;amari S7 Qa[ ygy.yxo3 me] hamaqmpovyxan amynamya3 S7 Badaraci a-i;ow1 {orrort darin e or A.;amari S7 Qa[ badmagan ygy.yxin tar2yal gu ,n[e Ha6 3asdanya3x ygy.yxvo3 qovngu yv gu wyr3i,e Badaraci a.0;k6 nyrn ov yrcyxo.ov;ivnnyru5 isg havadaxyalnyr qoraqorhovrt ygy.yxvo3 gamarnyrovn dag a.0;ki irynx 2a3nu gu hasxnyn Asdov/o31 A-a]in ancam ul6 lalow5 100 dari wyr]5 S7 Qa[ Ygy.yxo3 me] dy.i ovnyxav nayv S7 Mgrdov;ivn1 Badriarkagan A;o-i gar6 catrov;yamp` hocyvor ha3ryr5 sargavacnyr yv tbirnyr5 Y,il6 civ.i S7 Sdy’anos ygy.yxvo3 S7 Sahag6Mysrob yrc[aqovmpi antamnyrn ov wari[nyru <a6 pa; a-av0dyan5 mygnyxan Wan ov honge anmi]abes ov.6 .uvyxan tebi A.;amar g.zi5 naqabadrasdovylow hanti6 savor S7 Badaracin1 Ha3asdanen ov zanazan yr6 girnyre5 in[bes nayv Sasov6 nen5 Mov,en5 Diarbakuren yv Is;anbovlen havadaxyalnyrn al ,apa;awyr]in jampa3 ylan tebi Wan ov i]yvanyxan ka6 .aki bantognyrovn me]5 sba6 sylow avantagan S7 Bada6 racin1 Ovqadavornyrov mi]yv a3s dari a[ka-ov er ha3as6 danxinyrov my/ ;ivu1 Anonxme yd [ein mnar nayv :ovrkio3 zanazan ,r]annyren ha3yr1 Calow Is;anbovli5 Is;anbov6 laha3 ovqdavornyrov ;ivu a3n6 kan al par2r [er1 S7 Ba6 daracin nyrga3 cdnovyxan Ha3asdani ka.akagan yv ha6 saragagan 3a3dni cor/i[nyr5 Adana3i m0d Amyriga3i hiv6 bados Jon Es’inoza5 Wani ka.akabydu5 Gewa,i ka.a6 kabydu5 Wani yrys’oqan Nazmi Givr5 3a3dni tyrasan Kadir Inanur yv ovri,nyr1 S7 Badaracen =amyr a-a] A.;amar g.zii wra3 yv tebi g.zi dano. navahancisdnyrov me] sahmanova/ ein anwdan6 cov;yan garyvor mi]oxa-ovm6 nyr5 Badaraci dyvo.ov;yan yrginken hsgo.ov;ivn g4iraga6 naxnein osdiganagan ov..a6 ;i-nyru1 G.zii wra3 ein ar6 dagarc irawijagnyrov ‘rga6 rar ]ogadnyr yv ,dab0c6 nov;yan a,qadagixnyr1 S7 Badaracin hantisabydyx Badriarkagan Unthanovr “o6 qanort` Cyr,7 D7 Aram S7 Ark7 A;e,yan5 or 3un;axs S7 Badaraci nayv karozyx ha6 vadaxyalnyrovn5 isg S7 Ba6 daracu mado3x Hoc,7 D7 Za6 keos ?7 Wrt7 )hanyan1 Yrcy6 xo.ov;ivnnyru qisd cy.yxg0ren yv srda-ov[ mygnapanov;yamp gadarovyxan S7 Sahag5 Mys6 rob Tbrax Tas yrc[aqovmpi yrgsy- antamnyrovn go.me5 .ygawarov;yamp wari[ Prg7 Syvan Ovr7 Tbir Arab0.6 lovi1 Karozi un;axkin Aram Srpa6 zan usav or Qa[ ygy.yxin yrpyk ov yrpyk ka.akagan5 dndysagan5 zinovoragan gam azca3in 3a.;anag bedk [e ngadyl1 8A.;amari S7 Qa[ ygy.yxin havadki dovn mun e or mi]oxi mu hamar gorsova/5 isg hima tar2yal 8wyracdnu6 va/ e91 Wani a3s badmagan g.zii wra3 mynk a43t e or gu d0nynk95 usav Aram Srpazan ov avylxovx7 8Meg yv miag Asdov/o3 mu ngadmamp havad6 ku bedk e ka]alyre nman06 rinag zoho.ov;ivnnyru yv bedk e myr me] sdy./e siro3 yv novi6 rovmi ar=eknyru irarov hyd pa=nylov yv irarov hyd z06 ragxylov hocygan yv paro3agan dramatrov;ivn mu91 S7 Badaraci avardin ga6 darovyxav nayv havakagan mgrdov;ivn7 mgrdovyxav Is6 ;anbovlapnag undanik mu5 or ir armadnyrovn wyratar2a/ e yv Ha3asdanen hinc hoci5 a3t garcin nayv p=i,g mu yv Wan anovnow 8-amya3 d.yg mu1 <ar7 e] !$ |AKOB WARDIWAÂ:AN S’iv-ku cider or 0rh6 nov;ivn mu bidi ullar ovny6 nal ir abahow hasxen Ha3ryniki me]1 A3t ‘or2a6 -ov;ivnu ovnyxa/ er ty- Qorhrta3in Ha3asdani 0ry6 ren yrp S’iv-kaha3ov;yan hyd M,agov;a3in Gabi Go6 miden dasnamyagnyr ,a6 rovnag tar2a/ er irav gamovr]u myr =o.owovrti yrgov ;yvyrovn` ha3rynapnag ha3ov;yan yv ca.;aha3ov6 ;yan1 Ha3asdani angaqaxov6 mow gadarova/ cnahadyli lovr] naqa2y-nov;ivnnyrovn me]5 an,ov,d or S’iv-ku mas yv pa=in wyrxnylov er yv S’iv-kaha3ov;ivnu py6 rylov er ir masnagxov;ivnu a3n hamadara/ a,qadan6 kin` gyrdylov Ha3asdani C7 Hanrabydov;ivnu1 Ov a3sbes myr norangaq bydov;ivnu ovnyxav qohy6 mov;ivnu5 ;eyv ki[ mu ov,5 /novnt dalov S’iv-ki na6 qararov;yan1 Yv a-nova/ a3t qohym ka3lin hyd5 no3n6 kan qohym y.av n,anagovmu digin naqararin` Hranov, #agopyanin5 or ir ampo.6 ]agan gorowow5 bydagan ‘or2a-ov;yamp5 3ocnil [cidxo. wazkow5 dysla6 ba,dov;yamp yv ,r]aha3y6 xov;yamp5 aha a3s0r hinc darinyre i wyr ga-a]6 norte naqararov;ivnu5 ir ,ovr] pyrylow orkan ‘or2a6 -ov5 no3nkan` yridasart ov=yr1 Y;e ar2anacrylov ullank a3n wi;qari a,qadanku or darav ov gu dani na6 qararov;ivnu5 t=ovar or garynank barpagylov za6 nonk dasnyag mu hadorny6 rov me]1 Amen pnacava-6 nyre nyrs S’iv-ki naqa6 rarov;ivnu grxav gamovr]6 nyr hasdadyl Ha3asdan hravirylow zanazan ar6 hysdawar= ha3yr5 hama,6 qarha3in tirkyrov hasa/ azca3innyr5 oronk pyrin irynx nyrtrovmu ha3ryniki wyrylkin1 Min[ a3t 8Ari Dovn9 yv 8S’iv-k Ama-na3in Tbrox9i /racirnyrow s’iv-kaha3 myr nor syrovntu ovnyxav ‘or2a-ov;ivnu orbes aga6 nadys dysnylov ov sirylov ir babynagan ha3ryniku5 isg s’iv-ki ha3gagan ha6 ma3nknyrovn me] azca3in inknov;yan bahbanman ov armadavorman hamar o[ meg jic qna3yx S’iv-ki naqararov;ivnu1 Ov ty- Sovriagan ka.akagan dacnabnyrow qovjabahar myr skan[yli a3t ca.ov;in zavagnyru havakovyxan a3n miag abahow hasxein5 ovrge /novnt bidi a-ner nor gyank mu a3lyvs irynx ha3ryniken nyrs1 Covrcovralov ynk azco6 win S’iv-ki naqararov6 ;yan gadara/ a,qadank6 nyru yv hncamyagu ,norha6 voryle paxi5 ,norhagalov6 ;ivn 3a3dnylov ynk ha3ryni myr bydov;yan yv naqara6 rov;yan5 or S’iv-ki na6 qararov;yan bahbanov6 mow5 S’iv-ki dara/kin my/ cor/ovneov;ivn 3a]o.y6 xav /avalyl5 3adgabes ha3abahbanov;yan marzen nyrs1 Niv York LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 5 S”IV_KI NAQARAROV:IVNU ARTEN HINC DARYGAN E Ha3asdanen ov ardasahmanen harivravor ovqdacnaxnyr masnagxyxan A.;amari S7 Qa[ ygy.yxo3 S7 Badaracin :oron;o3i S7 Sahag 6 S7 Mysrob ,apa;0rya3 tbroxi nor Dn0renu` Dig7 Ar'i “anosyan6 Mu;;ar; Sybdympyr 14, 20136in ir 586rt dar6 van tbroxagan wyramovdu gu sgsi :o6 ron;o3i S7 Sahag 6 S7 Mysrob ,apa6 ;0rya3 war=aranu5 nor dn0renow mu` 3an6 2in digin Ar‘i “anosyan6Mu;;ar;i1 Ar‘i “anosyan /na/ e Be3rov;5 Li6 panan1 1976-in ‘oqatrova/ e Kembrij5 )n;ari05 yv 19816in undany0k dy.a6 ’oqova/ yn :oron;05 ovr York Hamal6 saranin me] hydyva/ e Martapanov;yan yv Anclyren lyzovi tasun;axknyrov5 isg 2001 yv 2005 ;ovagannyrovn Brok Ha6 malsaranen sdaxa/ e Bsagavori yv Macisdrosi asdijannyru1 A3s 0ryrovn an gu sdana3 dok;ora3i asdijan York Hamalsaranen5 avardaja-i niv; ovny6 nalow 8Canadaha3 ginu S’iv-ki me]9 ;yman1 Anxno. y0; darinyrovn un;axkin an tasavanta/ e York Hamalsarani Ungyrapanov;yan pa=nin me] 8Mi]az6 ca3in ca.;aganov;ivnu9 niv;in masin1 Ar‘i “anosyan amovsnaxa/ e De3wid Mu;;ar;i hyd5 or iravapan mun e yv 0renscidov;yan tasaq0s7 anonk paq6 davorova/ yn tovsdrow mu` Ani5 or hanra3in a-o.]abahov;yan qorhrtadov e5 yv man[ zavagow mu` Ma;hiov5 or ha6 malsaranagan ovsman gu hydyvi Wik6 ;oria ka.akin me]1
 6. 6. Amstyrdami hnaco3n gamovr]nyren megu wy6 ranovanova/ e i badiv a,qarhas’iv- myr ha36 rynagixnyrov` go[ovylow 8Ha3gagan gamovr]91 17-rt tarovn gamovr]u ha3 a-yvdragannyrov m,dagan anxov.in y.a/ e1 Naqa2y-nov;yan hy6 .inagu /novntow Yrov6 sa.emen Nigola3 _oma6 ,ovgn e5 orovn ma3ru azcov;yamp ha3 e1 1976 ;ovaganin an dy.a’oqova/ e Nidyrland5 pnagov;ivn hasda6 da/ hivsisa3in Asyn ka.aki me]1 A3t =amanagen i wyr an holandaha3 hama3nki cor/ovnya3 antamnyren e1 6 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 Tamasgosi yv Halebi Ha3 hama3nknyrov masin` Tamasgosi Ha3ox ;ymi a-a]nort Der Arma, ybisgobos Nalbandyan dy.ygov;ivnnyr gu ‘oqanxe Tamasgosi me] irawijagu hamymadapar hantard e yv qa.a.1 A3s masin Armen- press6in hyd zro3xin n,a/ e Tamasgosi Ha3ox ;ymi a-a]6 nort Der Arma, ybisgobos Nalbandyanu1 8Hima polors gu sbasynk hama,qarha3in ka.akaganov;yan oro,man ov anor himan tra sbasovo. cor/o.ov;ivnnyrovn1 Gyanku ir pnaganon hovnow g4un;ana35 gragoxnyrov 2a3nyr yrpymn lsyli yn5 pa3x anonk arten soworagan tar2a/ yn956 usa/ e Der Arma, ybis6 gobos Nalbandyanu1 Antra6 ta-nalow Halebi me] diro. irawijagin5 hocyvor a-a]6 nortu usa/ e nayv5 or meg ,apa; e` lovr [ovni a3ndy.en5 orowhydyv gabi oryve mi]ox [i cor/yr1 8Dy.yag ym5 or snun6 tam;yrki5 wa-ylaniv;i yv a3l gynxa.a3in baracanyrov ba6 gas ga31 Pa3x Sovrio3 i,qa6 nov;ivnnyru qosdaxa/ yn ,ov6 dow abahowyl hy-aha.or6 tagxman ci/yrov a,qadan6 ku95 usa/ e Der Arma, ybis6 gobos Nalbandyan1 Harxin i badasqan5 ;e in[ ka3lyr gu naqadysovin Sovrian sba-naxo. wdanci baraca3in` Tamasgosi ;ymi a-a]nortu n,yx sovriaha3ov6 ;yan ,dab 0cnov;yan marmni cor/ovneov;yan masin5 or gu knnarge sovriaha3yrov 0cnov6 ;yan polor darpyragnyru1 8In[bes cidek` Sovrio3 ,ark mu qo,or ka.aknyrov me]5 in[bes` Tamasgosi yv Halebi5 gu cor/e siriaha3ov;yan ,dab 0cnov;yan marminu5 or sda6 xa/ e HH Naqacah Syr= Sarcsyani yv Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos Carycin P6i a]ag6 xov;ivnu1 Mynk gu ‘or2ynk snntam;yrkow yv a3l gynxa6 .a3in baracanyrow 0cnyl Sovrio3 me] abro. myr ha3ry6 nagixnyrovn5 isg pnagawa36 ryren darhanylov hamar my/ gazmagyrb[agan ov= e harga6 vor956 n,a/ e an1 Amstyrdami me] 8Ha3gagan gamovr]9 Bovenos A3resi me] 8Ha3asdani 0r9 parycor/agan 2y-narg Sybdympyr 8-in Ar=an;ini me] HH tysbanov;yan howanavo6 rov;yamp yv gazmagyrbov;yamp Bovenos A3resi Ha3 gytroni5 8Sirano3,9 srahi me] dy.i ovnyxav 8Ha3asdani 0r9 parycor6 /agan 2y-nargu5 orovn irynx masnagxov;ivnu pyrin ar=an6 ;inaha3 hama3nka3in gazmagyrbov;ivnnyrn ov miov;ivnnyru1 A3s masin gu dy.ygaxne HH ACN6n1 @y-nargi un;axkin avyli kan hazar a3xylovnyrovn nyrga6 3axovyxav Ha3asdani yv Arxaqi dysar=an wa3ryrov lovsangar6 nyru5 ha3gagan avantagan gyragradysagnyru5 2y-acor/ 3ov6 ,anovernyru1 Ylo3;nyrow hantes ygan ar=an;inaha3 hama3nki yrci ov bari qovmpyru5 in[bes nayv anhad yra=i,d6gada6 ro.nyr1 @y-nargi un;axkin co3axa/ o.] haso3;u gu dra6 matrovi Yryvani 8Zadig9 yv 8Mari Izmirlyan9 mangadovnyrov wyranorocman a,qadanknyrovn1 Digniga3in avantov;ivn :pilisiovm Sybdympyri 3-in grgin 8Pax t-nyri 0r er9 Cari Tav;yan digniga3in m,ago3;i danu1 A3s cy.yxig avanto3;u hasdadovyl e darinyr a-a] yv novirova/ e wa.amy-ig warbyd5 hmovd dig6 nigacor/ Cari Tav;yani 3i,adagin1 Sybdympyr 3-u Cari Tav;yani /nntyan 0rn e5 nayv :pilisiovm ha3yren digniga3in undanygan ;adroni himnatrman 0ru1 90-agan ;ovagannyri /anr ov t=ovar 0ryrin5 orbes gyanki 3aradyvov;yan qor6 hurtani,5 masnacidov;yamp in=inyr6myqanig Cari Tav;yani 2y-amp yv nra digno]` +anna Tav;yani mda3.axmamp sdy.6 /ovyxin a-a]in dignignyru yv :pilisii B7 Atamyani anovan ha3bydtrama3i ;adronovm nyrga3axovyx ha3gagan =o.owrtagan 8Ka] Nazar9 hykia;u1 “rymiyran dy.i ovnyxav Sybdympyri 3-in1 Yv aha amen dari a3t 0ru Cari Tav;yan digniga3in m,ago3;i danu gazmagyrb6 vovm e pax t-nyri 0r1 A3s ancam el avantov;ivnn iragana6 xav1 Grgin pazmamart er Cari Tav;yan digniga3in m,ago3;i dovnu5 calis ein ,norhavorylov fizikabes pa=anova/5 pa3x yrgnkix poloris na3o. warbyd Carii yv nra sdy./a/ dig6 niga3in undanygan ;adroni /nntyan 0ru1 Hantisov;ivnu paxyx m,ago3;i dan dirovhi +anna Tavu;6 yanu1 Na yraqdacidov;yan q0skyr ov..yx polor nyrganyrin5 owkyr /an0; yn y.yl warbyd Carii hyd5 owkyr mia3n lsa/ow yv dysa/ow cidyn nra masin5 owkyr a-a]in ancam yn linovm dig6 nignyri a3s hra,ali a,qarhovm5 saga3n calis yn 3arcylov War6 byd Carii 3i,adagu1 Digin +annan nayv n,yx5 or ;yryvs Ca6 ri Tav;yani gyntanov;yan 0r0k nra /nntyan 0ru yrpyk a3nkan marta,ad [er linovm5 in[bes a3=m e1 #i,adagi q0skyr ov..ovyxin hantisavor 0rova3 a-;iv yv asovyx5 or Sybdympyri 3-u orbes digniga3in ;adroni pax t-nyri 0r gu n,anavorovi mi,d yv hantisavorabes1 Gu parygarcovi 8Mynk ynk5 myr ly-nyru9 3ov,ar2anu Arxaqi Hanrabydov;yan Naqacah Pag0 Sahagyan a3xylyx 8Mynk ynk5 myr ly-nyru9 3ov,ar2anu (Dadig5 babig)5 or Ar6 xaqi clqavor qorhrtani,nyren megu gu hantisana3 yv /an06 ;axav 3ov,ar2ani parygarcman a,qadanknyrovn1 Naqacah Sahagyan usav or garyvor e bahbanyl ga-o3xnyr5 oronk az6 ca3in ar=ek ov badcam ovnin yv avylxovx ;e 3ov,ar2ani pary6 garc yv 3armaraved ho.adara/ku =amanxi lav wa3r mu bidi hantisana3 Arxaqi pnag[ov;yan5 in[bes nayv hivryrov yv zp0sa,r]ignyrov hamar1 Naqacah Sahagyan nayv hamaba6 dasqan 3an2nararagannyr dovav parygarcovmi a,qadanknyrov yzra’agi[ hancrovanu bad,aj magartagow avardin hasxnylov ov..ov;yamp` bahbanylow par2r oragu1 Naqacahin g4ungy6 rana3in A+i naqacah A,od >ovlyan5 Ka.aka,inov;yan Na6 qarar Garen <ahramanyan5 Sdy’anagyrdi ka.akabyd Sov6 ren Cricoryan yv ba,d0nadar a3l an2yr1 8MARMARA9
 7. 7. LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié par The Armenian Mirror-Spectator en date du 29 août 2013 Les troubles politiques artificielle- ment créés dans le monde arabe et musulman ont été qualifié par euphémisme de printemps arabe, comme la promesse d’un avenir meilleur pour les citoyens de la région. Au lieu de cela, en a résulté l’instabil- ité, l’effondrement et les bains de sang politico-économiques associés à ce printemps. Ainsi le « printemps » rend visite à certains pays, et d’autres sont ignorés. La sélection est basée sur l’orientation politique du pays cible. La promesse avouée du « printemps » est de fournir la démocratie, les droits de la person- ne et la liberté aux peuples soumis à la brise de la saison douce. Par exemple, ce « printemps » ne se rend pas dans un pays comme l’Arabie Saoudite - pays réactionnaire où les droits de la population reposent sur des lois médiévales désuètes et où les femmes sont non seulement des citoyennes de seconde classe mais sont achetées et vendues en vue du mariage comme du bétail. Dans la même catégorie, le Koweït et les Emirats où la majorité des travailleurs étrangers sont traités comme des esclaves, tandis que la classe dirigeante jouit d’une opulence obscène. Ce sont les alliés chéris des États- Unis et portent nonobstant l’épithète politique de « modéré ». Mais la raison principale est que la brise de ce « printemps » ne souffle pas dans leur direction, parce qu’ils ne sont jamais perçus comme une menace pour notre allié stratégique, Israël. Ainsi, le reste des pays arabes et musulmans ont le droit de bénéficier de ce « printemps ». Le correspondant au Moyen-Orient du ‘Independent’ de Londres, Robert Fiske, a souligné l’ironie du Printemps arabe, où un royaume despotique médiéval comme l’Arabie saoudite est engagée dans une guerre ouverte afin d’instaurer la démocratie en Syrie, pays à majorité musulmane où l’islam politique n’a pas sa place, où des mer- cenaires engagés ont été envoyés dans le but de déstabiliser ce pays fort, mais effectivement autoritaire et progressif. Saddam Hussein, en Irak, a été la pre- mière victime de cette politique con- coctée ailleurs en Occident et exportée vers les pays les plus stables. Cette campagne de « démocratisa- tion » commence par des médias dociles, ridiculisés par M. Fiske comme des tentacules de leurs gou- vernements respectifs, qu’il s’agisse de la diabolisation du gouvernement cible ou d’un règlement particulier jusqu’au point de saturation où poison et men- songe convainquent le public que le démon mérite d’être renversé. Et puis le droit international devient une cari- cature justifiant les actions sans foi ni loi des puissants. Tous les organismes participants et bien informés avaient certifié que l’Irak ne possédait pas d’armes de destruction massive, mais l’administra- tion Bush avait décidé de renverser Saddam Hussein pour ainsi devenir le premier pays arabe à servir de base politique et militaire à Israël en Irak (dans l’actuelle région semi-autonome kurde). Un million de victimes plus tard en Irak, 4 500 décès dans l’armée américaine et entre 50 000 et 60 000 anciens combattants blessés de façon permanente, à charge de l’économie américaine, le carnage se poursuit avec la même intensité en Irak et l’économie américaine parvient encore mal à récupérer les 3 milliards qu’aura coûté cette guerre. Personne ne remet en cause ce qui est arrivé à la « démoc- ratie » promise en Irak. Seul Saddam Hussein a été envoyé à la potence, les auteurs de la guerre profitent de la vie dans leurs bunkers et les Halliburtons de ce monde récoltent les butins de la guerre. La Syrie est le prochain sur le billot. Personne n’avait soulevé une voix pour amener le changement en Syrie - contrairement aux mensonges des médias. Mais le changement a été con- duit en Syrie à la crosse de fusil par des mercenaires qui ont semé le chaos. Malgré l’agression coordonnée par la Turquie, le Qatar, l’Arabie saoudite et la Jordanie, à la demande du président américain, Assad est toujours au pou- voir. La dernière chance de détruire ce pays repose sur les missiles Tomahawk de l’US Navy, réunis actuellement en Méditerranée orien- tale. Un autre pays qui a « bénéficié » du Printemps arabe est l’Egypte, où une transformation est en vue alors que l’armée tente d’apprivoiser les vio- lents Frères musulmans. Tous ces pays ont servi de refuge aux survivants du génocide arménien. Les réfugiés arméniens ont prospéré dans ces pays sans discrimination aucune et ont construit des commu- nautés riches. Saddam Hussein pro- tégeait la communauté arménienne d’Irak. Les églises, les écoles, les cen- tres culturels et de jeunes ont prospéré grâce à la générosité du gouverne- ment. Faire de telles déclarations publiques est un anathème pour les ingénieurs de la guerre, mais ce n’est que la vérité. Aujourd’hui, les églises, les écoles et les entreprises sont la cible des vandales qui étaient censés instaurer la démocratie en Irak. A ce jour, les restes de la commu- nauté arménienne d’Alep sont sous la protection du gouvernement d’Assad, qui avait traité les Arméniens comme des citoyens créatifs et privilégiés de Syrie. Avec la chute du gouvernement, les Arméniens seront la première cible des djihadistes qui assiègent Alep. Glenn Beck - le plus répugnant des commentateurs politiques – a diffusé récemment une vidéo et a déclaré, « Nous soutenons des cannibales ». Actuellement, ces cannibales sont aux portes de chaque Arménien encore bloqué à Alep. La guerre de Syrie a déjà débordé sur le Liban, où une autre communauté arménienne aisée et bien établie est affectée. Suite à page 8 Le printemps arabe et l’hiver arménien Le journaliste Gilles Proulx a publié dans le Journal de Montréal en date du 27 août, un article inti- tulé « L’Arménie et Charles Tay- lor » dans lequel il fustige la posi- tion de M. Taylor quant à la propo- sition de « Charte des valeurs québécoises » du gouvernement du Québec. Il donne en exemple la république d’Arménie où il a passé dix jours. Le Québec, écrit-il, devrait imiter la petite république pour apprendre à durer : « C’est un pays exemplaire à bien des égards pour les Québécois, notamment parce que c’est l’un des plus anciens du monde. » Gilles Proulx parle du génocide et ses conséquences « Ce qui reste du pays se donne quand même le droit d’exister. Voilà un bel exem- ple pour nous. » Il cite également la soviétisation de la république. « Notre timide loi 101 fait pâle figure à côté de l’alphabet armé- nien… qui existe depuis environ l’an 400. » « Non seulement les Arméniens parlent leur langue et ne se rabaissent pas à bilinguiser tous leurs panneaux, mais ils utilisent un ‘lettrage’ unique au monde! » Gilles Proulx fait l’éloge du christianisme arménien, « …le pre- mier pays du monde à s’être con- verti… même avant l’empire romain de Constantin… » En conclusion selon Gilles Proulx, « Entassés sur un terri- toire grand comme la Belgique, les trois millions d’Arméniens offrent un pays culturellement authen- tique. » « Chaque année, environ 125 000 touristes font le voyage pour admirer les centaines de monas- tères plus que millénaires, dont le plus imposant est celui de Khor Virap, non loin du mont Ararat, où se serait échouée l’arche de Noé après le Déluge. » Puis l’article prend fin : « Il (le pays d’Arménie) a plus de 1 500 ans et il ne veut pas mourir. Le nôtre (le Québec) n’en a pas encore 500 et on voudrait l’effacer. » Les dirigeants arméniens et russes pour une résolution pacifique du conflit du Karabagh « Les présidents de la Fédération de Russie et la République d’Arménie ont confirmé leur engagement à la résolution du conflit du Haut-Karabagh par des moyens pacifiques dans l’esprit des co-prési- dents du Groupe de Minsk de l’OSCE sur la base des principes de non- usage de la force ou de menace de la force, de l’intégrité territoriale, de l’égalité et du droit des peuples à l’autodétermination dans son ensem- ble », indique le communiqué publié après la réunion des dirigeants arménien et russe. Afin d’assurer la stabilité et la sécurité régionales, les parties se sont déclarées prêtes à renforcer la coopération et l’interaction dans les domaines politique et de la défense. « L’Arménie et Charles Taylor »
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 Un écrivain kurde de Turquie reçoit une médaille arménienne Le ministère de la Culture d’Arménie a décidé d’attribuer la médaille Grigor Narekatsi (saint Grégoire de Narek) à l’écrivain turc d’origine kurde Yasar Kemal. Yasar Kemal a été considéré digne de cette récompense pour son profond respect envers le pat- rimoine culturel de la nation arménienne, son dévouement à des entreprises civiles, à la justice, à la liberté et à la dignité humaine, et pour son œuvre littéraire. Grâce aux efforts déployés par Yasar Kemal, le plan des autorités turques visant à détruire l’Eglise Sourp Khatch (Sainte Croix) sur l’ile d’Akhtamar a été arrêtée en 1951. « Je suis originaire de Van. ...Aujourd’hui, je vous salue et je vous remercie, et je voudrais vraiment que nos deux sociétés communiquent à nouveau, » a déclaré le député représentant l’Arménie, Aragats Akhoyan, ajoutant être déterminé à construire un environnement qui se prête à la communication. « Sur ces terres, des personnes ont souffert. L’effort le plus sacré est de lutter contre l’hostilité », a assuré Yasar Kemal, ajoutant que Grigor Narekatsi était un poète qu’il estimait beaucoup et qu’il était honoré de recevoir cette médaille. Les représentants arméniens ont également remis à Y. Kemal une tra- duction arménienne de l’une de ses œuvres les plus célèbres, ‘Memed’, ‘Mon faucon’, publié en 1975. Yasar Kemal a déclaré que l’Anatolie était la terre de nombreuses civilisations, dont la civilisation arménienne, qui avait légué de nom- breux objets de l’architecture à l’art et la musique. Ex-présidente de Lettonie pour une résolution pacifique de conflit du Karabagh Le conflit du Karabagh doit être réglé exclusivement par des moyens pacifiques, a déclaré l’ex- présidente de Lettonie, lors de ren- contres à Bakou. Vaira Vike-Freiberga a noté que seule cette méthode devait être privilégiée dans la situation, ajoutant que les conflits entrainent la dévastation, les décès et les souffrances des personnes vivant dans les pays touchés par la confrontation. « Les réfugiés et les personnes déplacées ne peuvent pas revenir chez eux durant des années », a-t- elle ajouté. L’ex-présidente lettonne semble confiante : « En Lettonie, beau- coup de gens disent que notre pays n’avait aucune chance de rede- venir indépendant, mais c’est arrivé. L’Union soviétique s’est effondrée, et beaucoup de choses ont changé », a-t-elle ajouté. Printemps arabe... Suite de la page 7 L’Egypte était l’un des pays les plus sûr au Moyen-Orient, ironiquement, plus sûr que même les États-Unis. Plus maintenant. Le sang coule dans les rues et les cambriolages, les enlève- ments et les viols ont détruit le tissu de la société. Beaucoup d’églises coptes ont été brûlées. La tentative de brûler l’église arménienne Saint-Grégoire, sur l’une des principales artères du Caire, n’a pas réussi, mais cela ne peut conforter la communauté arménienne, car les chrétiens sont devenus la minorité indésirable du pays, ciblée par les mêmes revendicateurs de « démocra- tie » que l’Occident soutient. Beaucoup de ces chercheurs de lib- erté, alors que la poussière retombe, se montrent intransigeants et des musulmans fondamentalistes purs et durs qui se tournent vers leurs garants occidentaux. Le printemps arabe a uniquement apporté le chaos dans les pays qu’il a, à ce jour, fréquenté. Il n’y a pas de communautés arméniennes organisées en Libye et en Tunisie, mais ces pays ont également été déstabilisés, men- acés de violence et fragmentés. Avec la chute de « l’Empire du Mal », l’équilibre mondial a été détruit et les pays occidentaux ont les mains libres pour « apprivoiser » le reste des petites nations en promettant la démocratie et en offrant des bains de sang. Jusqu’à présent, le « printemps arabe » s’est transformé en cauchemar arabe. Dans le processus, les commu- nautés arméniennes sont détruites. Un siècle après le génocide, des Arméniens sont, encore une fois, déplacés et obligés de se joindre au rang des réfugiés du monde, abandon- nant leurs maisons ancestrales et leurs églises, ainsi que des entreprises prospères et une vie culturelle riche. Le printemps arabe a créé un hiver arménien. Traduction N.P. Exposition de produits arméniens en Russie Une exposition de produits arméniens a officiellement été inaugurée à Moscou, organisée dans le cadre du festival commer- cial par la municipalité de Moscou. Oleg Yesayan, ambassadeur d’Arménie en Russie, y a prononcé le discours d’ouverture. Il a souligné que la série d’évènements qui se consacrent au 23e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie, débute en Russie avec l’ouverture officielle de la foire - exposition de produits et fabricants arméniens. Plus de trente entreprises représentent l’Arménie à la foire de Moscou. En outre, y sont organisés des concerts, des festivals, des expositions et des concours. 6-7 septembre 1955 : la nuit barbare à Istanbul Une banale histoire d’ultra-nationalisme Par Varoujan SIRAPIAN directeur de la revue Europe&Orient J’avais presque dix ans quand ce qu’on appelle pudiquement « les événe- ments du 6-7 septembre », en réalité un pogrom, a eu lieu à Istanbul. Pendant 9 heures des hordes sauvages, des paysans, des ouvriers, emme- nés en cars entiers des villages lointains autour d’Istanbul, équipé tous des bâtons identiques qu’on dirait sortis d’une usine, ont sillonné les rues d’Istanbul. Ils étaient encadrés par des étudiants ultranationalistes, fervents militants de kémalisme. Tout avait commencé par un mensonge publié dans « Istanbul Eks- pres » ; « une bombe a été jetée à la maison de Atatürk ». En fait il s’agis- sait d’un engin artisanal lancé par un agent des services secrets turc qui a causé très peu de dégât à la maison à Thessalonique ou avait habité Mustafa Kemal dans sa jeunesse. Le rédacteur en chef adjoint qui a pris cette déci- sion de tirage supplémentaire était Göksin Sipahioglu. Les manifestations « spontanées » ont rapidement pris l’allure d’un pogrom, « une nuit de cristal » a la turca. 16 citoyens d’origine grecque, dont 2 prêtres et un Arménien ont été tués. 32 citoyens d’origine grecque ont été blessés grièvement. 4348 magasins appartenant aux citoyens d’ori- gines grecque, arménienne et aussi juive ont été saccagés et pillés. 110 hôtels, 27 pharmacies, 23 écoles, 21 usines, 70 églises, 3 cimetières et très nombreuses maisons appartenant aux minorités non musulmanes ont été gravement endommagés. Nombreux viols n’ont pas pu être officiellement enregistrés les familles ne voulant pas ajouter la honte à l’outrage. Mais petit à petit, les bouches se sont ouvertes et nous avons appris que la femme (une très belle femme) d’un bijoutier juif très connu était parmi les victimes. Il y avait une boulangerie dans mon quartier à Sisli, tenu par un albanais. Le boulanger un brave type offrait tous les après-midi quelques çörek (brioche) aux policiers du commissariat qui se trouvait juste en face de sa boutique. Dans la soirée du 6 septembre, les hordes sauvages l’ayant pris pour un Grec, ont commencé à caillasser sa vitrine. Il est allé se plaindre au commissaire. La réponse de l’officier fut : « désolé je ne peux rien faire. Aujourd’hui je ne suis pas un policier, je suis un Turc » ! Beaucoup de citoyens appartenant aux minorités ayant subi ces agres- sions ont préféré quitter la Turquie dans les mois et années qui ont suivi. Les enquêtes ultérieures ont démontré l’implication de l’agent des services turc dans « l’attentat » contre la maison d’Atatürk. Mais au lieu d’être inculpé, il a obtenu une promotion comme remerciement. Quant à Sipahioglu dont le journal avait mis le feu aux poudres, il s’est installé, quelque temps après, à Paris et a ouvert (avec quel argent ?) l’agence de presse SIPA. Il a même reçu vers la fin de sa vie la Légion d’honneur de la part de président Chirac. PARIS 7 septembre 2013
 9. 9. LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 Armenians from Turkey and around the world have descended on Akhtamar Island on Lake Van for an annual Divine Liturgy on the island’s 10th-century church, which was reopened to occasional prayer in 2010 after being closed for almost 100 years. As reports Anadolu Agency, turkish authorities restored the church between 2005 and 2007 before opening it as a museum. Divine Liturgy was cel- ebrated there for the first time in 95 years in 2010. This year, a baptism took place during the service in the historical church. The Divine Liturgy began at 11 a.m. at the historic Surp Khatch (Holy Cross) Church. The ceremony was conducted by the Archbishop of the Armenian Patriarchate in Turkey, Aram Ateshian. “During our religious service, we will pray for our country’s peace, unity and solidarity. There were no empty seats at the service four years ago, but as time passed, the number of atten- dees decreased. Nearly a thousand people have participated this year, unlike previous years’ thousands. For the first time in 100 years, we will have a baptism inside the church. I would like to take this occasion to thank our governor, the security forces and the mayor,” Ateshian said before the cere- mony. Worshippers prayed for peace in the Middle East and in the world dur- ing the service. Some 800 security forces stood on guard during the ceremony. Police took tight security measures on and around the island, while conducting a bomb search with sniffer dogs and police divers. Akhtamar church hosts first Baptism in 98 Years BY EDMOND Y. AZADIAN Why do Armenians gravitate away from their native land and live in far- away countries, overwhelmed with the nostalgia of the ancestral homeland? We seldom pose the question to our- selves and when we do, we always have cop-outs: we blame our neigh- bors, curse our conquerors and decry our enemies. It is true, history has treated the Armenian people very harshly, for a number of reasons. As we try to enu- merate or analyze those reasons, it never occurs to us to assess our own responsibility in shaping our destiny as one of the oldest nations on the planet. If one day we decide to delve into our own responsibility, perhaps we will begin to soberly plan our future. The reason Armenian have not been able to become a dominant nation — except during Tigranes II reign in the first century BC — is our individual- ism. Individualism denotes self- reliance, self definition, independence and all the other positive attributes. But when contrasted with the col- lective will, catastrophe ensues. Because of various depravations, victimizations and constant foreign domination, Armenians have devel- oped a very strong individualist trait, which has always been in conflict with collective discipline, nation-building and focus on a common future. That is how they have survived through all the adversities of history. During the dark ages, individualism was suppressed especially through religion, where eyes and hopes were diverted away from the individual to the sublime and to heaven, which reli- gious leaders conveniently used to consolidate their hegemony over their subjects. It is no wonder that kings and rulers claimed divine lineage to legitimize their power over the mass- es. The lay rulers and the clergy used and abused their absolute power over people, suppressing any expression of individual ideas. The Inquisition in Europe punished any deviation from the church doc- trine harshly. People were denied independent thinking, facing torture and burning at the stake. The famous victims of such intolerance were Galileo and Giordano Bruno. With the emergence of the Renaissance, society’s focus shifted towards the individual. And later, fueled by the Industrial Revolution, the individual came to control his or her destiny and enjoy life’s blessings without inhibitions. Europe eventually came to balance individualism versus collective will, thus developing empires to control the peoples and resources of other conti- nents. As individuals negotiated the limits of their freedoms with the imperatives of national consensus, powerful governments were formed, without compromising individual lib- erties. Nationalism became the glue to hold together the individuals. The French philosopher Voltaire became the proponent of individual freedoms within the parameters of collective will. He encapsulated that concept succinctly when he said, “Your freedom ends where my nose begins.” Armenians pride themselves that the Renaissance dawned in Armenia before Europe. Gregory of Narek’s poetry is considered a watershed in that development. Indeed, the poet, in his supplications to the Supreme Power, dwells on the frailties of the individual, imploring divine forgive- ness or help. In the Book of Lamen- tations, Gregory of Narek outlines human desires and forbidden urges within the confines of his prayers, with a poetic craft unsurpassed for many centuries. This individualism in Armenia always developed within the context of foreign domination, which made the survival of the individual questionable most of the time. Every Armenian developed his individualism at the expense of his fellow Armenians, always losing the collective perspec- tive. The contrast was stark during the Ottoman years. As the majority of the Armenians suffered in the provinces, Amiras and the privileged class of Armenians lived in affluence in Constantinople and other urban cen- ters. They served the Sultan, who sometimes used them to exploit fellow Armenians in the provinces by assign- ing them tasks such as tax collection, which was performed most of the time with a whip crashing on the back of the Armenian peasant, to please the Sublime Porte. The class of Armenian Amiras were completely detached from the aspira- tions of the Armenian masses living in the hinterlands. Today the Armenian Amiras are remembered in Istanbul because they were able to secure some favors from the Sultan to build churches and schools in Istanbul. Individualism among the Armenians sometimes is expressed in the form of factionalism. Indeed, with a very Cont’d on page 10 The historic price of individualism Obama Urges Azerbaijan for Karabakh Conflict Resolution YEREVAN (Arka) — U.S. president Barack Obama sent a letter to president of Azerbaijan Ilham Aliyev, which says, “ … On the occasion of his first official visit to Baku, I would like to convey to you my full support for Ambassador James Warlick as the new U.S. co-chair of the OSCE Minsk Group. His recent appointment is a strong signal of the United States’ enduring and unequivocal commitment to helping the sides reach a peaceful resolution of the Nagorno- Karabakh conflict. It is my hope that Ambassador Warlick’s wealth of diplomatic experience and your government’s desire for progress will bring new energy to the co-chairman- ship, and to the peace process. I support your efforts to take advantage of opportunities for direct dialogue with Armenia in the months ahead, and to avail yourself of the co-chair’s time and expertise to move beyond the current impasse in negotiations. With the outlines of a compromise already well estab- lished, now is the time for a renewed effort to bring peace to the region.”
 10. 10. SARDARAPAT, Armenia — A modern classroom opened in a com- munity school with the support of VivaCell-MTS. The creation of the classroom with innovative solutions became possible due to the cooperation between VivaCell-MTS, Children of Armenia Fund and Sardarapat School. With an electronic smart board as well as six new computers, the class- room is designed for 30 students and special mobile furniture allows stu- dents to perform individually, in pairs or groups. Organizers of the renovations hope the advancements will facilitate mod- ern technologies, class discussions and lectures, reading sessions and games. “If we manage to make the learning environment more attractive, we will get the expected results within the shortest terms. Our nation’s unique approach towards education should be targeted at preparing skilled profes- sionals,” VivaCell-MTS General Manager Ralph Yirikian said. 10 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 The historic price... Cont’d from page 9 primitive concept of patriotism, Armenian volunteers in the Russian army refused to fight under General Antranik, as the Russian army relin- quished its conquests, heading home and leaving the fortress of Kars defenseless towards the end of World War I. Food, ammunitions and cloth- ing were abandoned, but the Armenian volunteers refused to defend the fortress of Kars, stating that Kars was not part of their homeland and our national hero left the front, despon- dent. After World War I, as Ataturk was able to hold together a defeated coun- try through diplomacy bordering on hypocrisy, Armenians jeopardized their first republic, created after six centuries of foreign domination. Granted, perhaps Armenia’s fate was doomed as Ataturk and Lenin were trying to outmatch each other, but our perpetual infighting also contributed to the demise of the First Republic. As a result of the February uprising, tens of thousands of young Armenians killed each other on top of the 1.5 mil- lion victims at the hands of the Turks. The Soviet era proved to be one of the darkest chapters of human history. It was as if the Catholic Inquisition had returned with a vengeance, with an atheistic twist. On top of the loss of the entire leadership and intellectual class of Western Armenians, a new crop of literary talents fell victim to Stalin’s atrocities. The Soviet Union was a huge prison. Personality and individualism were sacrificed for the collective. The new philosophy called for the creation of the new man, the Soviet citizen. Despite all adversities and casual- ties, the Soviet system proved to be a blessing in disguise for the Armenians. Travel bans contributed to the devel- opment of the demographics in Armenia with immigration from the Balkans and the Middle East. If only forced attachment to land could keep Armenians in the native homeland. That stability in turn contributed to the tremendous development of sci- ence, literature and music, beginning a new golden age in Armenian histo- ry. Today, all that was created during the Soviet era is being blown to four winds and Armenians are leaving their country at a rapid pace. Azeris are waiting at the gate and they have already concocted a history that Armenians are sitting on Azeri land. If this time around we lose the sec- ond republic, that will be the historic price we pay for Armenian individua- lism. Buenos Aires Youth Meets Turkish PM With Protest The Armenian Youth Union of Buenos Aires organized Sunday a protest action against Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s visit to the coun- try. According to the Turkish Radikal, a crowd of 500 people gathered outside the Hilton hotel which was to select the capital of the 2020 World Olympics. The protesters held posters with the portraits of Erdogan and Mustafa Kemal Ataturk (the Ottoman Turkish military leader who was among the key organizers of the Armenian Genocide), as well as the photos of Hrant Dink (the assassinat- ed editor of the Turkish-Armenia weekly Agos), and Mehmet Ayvaliotashi (the activist killed in Turkey during the Gezi Park protests) in an attempt to prove that Turkey is not a safe country to host the Olympic event. It emerged later that the honor to hold the Olympic Games was granted to Japan’s capital, Tokyo. A 3,000 year old bronze ring, in the shape of a heart, has been unearthed in Karabakh, reports Russian blogger Mazzoni Guide, who visited Artsakh this summer. Describing the heart- shaped ornament – which appears to have been worn as a necklace – the blogger says, “This is a three thousand year old piece of jewelry. Today, the heart shape is ubiquitous, used as a symbol of love: on clothing, in pic- tures, and text messaging. But people have been using this symbol for ages. Looking at this ring, one must imagine that this is the first heart-shaped orna- ment on the planet; and it’s probable that even then, this ornament symbo- lized love.” Danish delegation visits Karabakh YEREVAN — On Septem- ber 9, Minister of Foreign Affairs of the Nagorno- Karabakh Republic, Karen Mirzoyan, received a delega- tion of Danish members of parliament and journalists who were in Stepanakert on a visit. The Foreign Minister wel- comed the members of the delegation and stressed the importance of such visits in establishing and strengthening ties between the two states. Karen Mirzoyan noted that direct contacts with political figures and represen- tatives of the media form a truthful and objective picture of Karabakh and the political and economical processes taking place there. During the meeting Karen Mirzoyan briefed the guests on the current stage of the settlement process of the conflict between Azerbaijan and Karabakh and answered the questions concerning prospects of conflict resolution, regional developments and international recognition of Karabakh. Orogen reports further gold discovery in Armenia YEREVAN - British mining company Orogen Gold has con- firmed a new gold discovery at its operations in Mutsk, Armenia, following assay results that revealed substantially higher gold grades than previously reported. “These results confirm Mutsk as an exciting new gold disco- very at shallow depths within an established epithermal district,” said CEO Ed Slowey in a state- ment. “Assays from the Orogen confirmatory holes at Mutsk, as well as re-assays of the previous holes have exceeded our expectations for the project. While further work is needed to fully understand the controls on mineralization, we are particularly encouraged by the high grades and widths encountered in several of the holes and the apparent- ly large strike extent of the system,” he added. Orogen moves into phase two of the program to earn an 80% interest in the property. The company will spend a total of US $2.5 million by the end of August 2016. A view of Mutsk village and its surrounding mineralized valley New classroom opens in Sardarapat school 3,000 year old ring discovered in Arstakh
 11. 11. Ha3yrenu wdancova/ e Ha6 3asdani me] -ovsagan hamal6 saran panalov hy-angaren1 A3s masin a3s0r` Sybdympyr 7- in5 lracro.nyrov hyd hantib6 man =amanag usa/ e Lyzova6 pan Tavi; Civrjinyan1 Lyzovapanu ,y,da/ e5 or dasnyag hazaravor martig gu hy-anan Ha3asdanen5 mar6 tov=i gorovsdu my/ wnas e yrgrin5 kani or ma3r ho.en gu hy-anan ha3aq0s martig1 Tavi; Civrjinyani ‘oqanx6 mamp` hsga3agan zancova/u 3adgabes gu ‘oqovi _ovsas6 dani Ta,nov;ivn5 yv polors cidynk5 or darinyr anx a3n6 dy. my/xo. yryqanyru gu gorsnxnyn ha3yrenu5 gam gu bahyn imaxov;yan gynxa.a3in magartagu5 [yn grnar ma3ryni lyzovow part mdkyr arda3a36 dyl1 8Qorhrta3in darinyrin ha6 3yrenu wdancova/ er -ovsagan tbroxnyri yv hamalsarannyri -ovsagan pa=innyri baraca6 3ovm5 yv bedk er asyl5 or -ov6 syren q0sylu ka.kyniov;yan n,an er1 <adyru hbardanovm ein5 or irynx yryqan ha3yren [i q0sovm1 Angaqov;yan da6 rinyru myz pyryxin yrgrort novajovmu` ha3yreni iragan bydagan garcawijag sda6 nalu5 -ovsagan tbroxnyri ‘agovmu yv -ovsaq0snyri wy6 ratar2u ha3yreni956 usa/ e lyzovapanu` avylxnylow5 or a3=m gu dysnynk yrgrort wdan6 cu1 An mdahocov;ivn 3a3dnyx5 or y;e Ha3asdani me] paxovi -ovsagan cimnazia3 gam ha6 malsaran5 aba a3tdy. ovsovm sdaxo. masnacednyru [yn ga6 rynar craced ha3yren ha.or6 tagxil masnacidagan ;yma6 3ow5 g4ulla3 a3n wijagu5 or gar qorhrta3in =amanag p=i,g6 nyrov ,r]anagen nyrs1 Tavi; Civrjinyan usa/ e5 or ma3rynii ba,dbanov;yan harxu azca3in anwdancov6 ;yan qntir e1 8Ha3asdanovm gan qmpyr5 ,r]anagnyr5 oronk yrazovm yn -ovsaq0sov;yan wyratar2u5 nrank azca3in armadnyrix gdrova/ yn yv sdoratasovm yn azca3in m,a6 go3;n 0darin1 Mynk -ovsa6 q0sov;yan ta-u ‘or2u ovnyxyl ynk qorhrta3in dasnamyag6 nyri ,r]anovm5 ancliaq06 sov;yan5 fransaq0sov;yan wdanc [ga35 a3t badja-ow tra masin [i q0svovm1 Sa haga-ovsagan dramatrov;ivn [e5 sa ov..agi ha3yrenu ba,d6 banylov tirkoro,ovm e yv wdan6 cu o[ ;e calis e Mosgova3ix5 a3l nyrsix5 myr dnapo3s ka.6 kyninyrn yn a3t ho.u m,agyl956 usa/ e Tavi; Civrjinyan` ,y,6 dylow5 or inku tem [e -ovsy6 renin5 pa3x gr;ov;yan lyzovn bedk e ulla3 ha3yrenu5 orkan g4ovzyn5 ;o. zovcahy-apar 0dar lyzovnyr sorwin1 An ir mdahocov;ivnu 3a3d6 nyx5 or arten cragan aryvmu6 daha3yrenu IVNESK)6i wyra6 xo. lyzovnyrov xangin me] e5 yv y;e a3sbes zi]ink ha3aq0s dara/knyru5 nyrsn al panank 0daraq0sov;yan 0jaqnyr5 dqovr ‘asdi a-]yv gu cdnu6 vink1 Tavi; Civrjinyan gu 3ortore badgan marminnyrovn hantes cal ha3yreni ba,dbanov6 ;yamp5 der gancnil ma3ryni6 in5 hanrov;yan 3a3dnyl tirko6 ro,ovmu yv [yr;al a3l has6 dadov;ivnnyr1 LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 11 Lyzovapan Tavi; Civrjinyan gu 3ortore badgan marminnyrovn hantes cal ha3yreni ba,dbanov;yamp Dauij Giuryin;an Naqarar Nalpantyani 3a3dararov;ivnu` Martga3in iravanx yvrobagan ovqdi 60-amyagin a-i;ow Yvrobagan qorhovrti naqararnyrov gomidei naqacah5 Ha3asdani ardakin cor/ox naqarar Etovart Nalpantyan gadaryx 3a3dararov;ivn mu Martga3in iravovnknyrov yvrobagan ovqdi ov=i me] mdnylov 60-amyagi a-i;ow1 Naqarar Nalpantyan 3a3dnyx5 or 60 dari a-a]5 3 Sybdympyr 1953-in ov=i me] mdav Mart6 ga3in iravovnknyrov yv himnarar azadov6 ;ivnnyrov ovqdu5 or avyli ,ad /an0; e Martga3in iravovnknyrov yvrobagan ovqd anovnow1 A3s hama2a3naciru Yvroba3i me] Martga3in iravovnknyrov ba,dbanov;yan angivnakarn e1 Nalpantyan untc/yx5 or 60 darinyrov un;axkin Yvrobagan qorhovrti antam bydov;ivnnyrov iravasov;yan nyrkyv cdnovo. an2yru 0cdova/ yn a3s yzagi iravagan cor/iken1 Martga3in iravovnknyrov yvrobagan tadarani` Ovqdi baha6 bani5 ,ark mu ,r]atar2a3in tadawji-nyru 0cna/ yn n,ana6 gali0ren amrabntylov martga3in iravovnknyru5 iravovnki cyra6 ga3ov;ivnu yv =o.owrtawarov;ivnu yvrobagan xamakamasin me]1 Naqarar Nalpantyan ir 3a3dararov;yan me] me]pyryx yvrobagan ovqdi himnatir ha3yren megovn` “iy-6Anri :a3=yni a3n q0sku5 ;e meg 0rovan me] =o.owrtawarov;ivnnyru [yn wad6 ;aranar5 o[ al 0renki cyraga3ov;ivnu grna3 hasdadovil1 8Martga3in iravovnknyrov qraqovsovmu ,arovnagagan holowo3; e yv myr unthanovr badasqanadovov;ivnn e abahowyl5 or yvro6 bagan ovqdu mna3 yvrobagan hanra3in garci artivnaved sah6 manatragan cor/iku5 in[bes adiga tar2a/ e darinyrov un6 ;axkin95 n,yx naqarar Nalpantyan1 An avylxovx5 or a3t badja-ow e5 or Yvrobagan qorhovrti naqararnyrov gomidein me] Ha3asdani naqacahov;ivnu par2r gu cnahade wyr]yrs Ovqdi 15-rt yv 16-rt ar2anacrov;ivnnyrov untovnovmu5 oronk g4amrabntyn movdkacrovo. cor/yrovn un;axk dalov` Tadarani garo.ov;ivnnyru yv gu parylavyn azca3in magartagow Ovqdin girargovmu1 8Yvrobagan qorhovrti naqararnyrov gomiden bidi ,arov6 nage a-avylaco3nu unyl abahowylov Ovqdin me] amracrova/ iravovnknyrov 3arcovmu yv ba,dbanov;ivnu ampo.] Yvroba3i me]95 untc/yx Nalpantyan1 8Hamady. q.jmdank9 anovnu gro. 3ov,ar2anin paxman araro.ov;ivnu :ovrkio3 me] :ovrkio3 krdapnag dara/a,r]ani gytronu hantisaxo. Dic6 ranagyrd (Diarbekir) nahanci Sovr ka.akin me]5 Hinc,ap;i5 Sybdympyr 12in dy.i ovnyxav 8Hamady. q.jmdank9 anovnu gro. 3ov,ar2anin paxman araro.ov;ivnu5 orovn un;axkin Sovri ka6 .akabyd Abdovllah Dymirba, kivrdyrovn anovnow nyro.ov;ivn qntryx ha3yrov yv asorinyrov xy.asbanov;yanx un;axkin kivrdyrov my.sagxov;yan hamar5 mia=amanag qosdaxav ba36 karil anonx zohyrovn wnasovx hadovxovm5 isg kivrdyrovn` kavov6 ;ivn abahowylov hamar1 Dymirba, nayv go[ urav :ovrkio3 i,qanov;ivnnyrovn5 or nyro6 .ov;ivn qntryn xy.asbanov;yanx hamar yv hargavor ka3lyru a-nyn5 orbeszi irynk yvs kavyn irynx anxyali my.kyru1 Sovr ka.aki 8Anzyle9 zp0sa3ciin me] zydy.ova/ 3ov,ar2anin wra3 crova/ e wyx lyzovnyrow` nyra-yal ha3yrenow5 ar2ana6 crov;ivn mu5 ovr g4usovi7 8Xavyru miasnapar pa=nyxink5 or me3 mun al [u badahi91 Dymirba, avylxovx5 or hamady. qi.ji arda3a3dov;ivn han6 tisaxo. a3s 3ov,ar2anu novirova/ e yrgri aryvylyan yv harava6 ryvylyan ,r]annyrovn me] 1915-en i wyr xy.asbanov;yanx yn6 ;argova/ polor =o.owovrtnyrov yv gr0nagan qmpavorovmnyrov 3i6 ,adagin` nbadag ovnynalow ha,ovydovov;yan gan[yl xy.asba6 nov;yanx badasqanadovnyru1 An n,yx5 or 3ov,ar2anu gancna/ e i 3i,adag ha3yrovn5 asorinyrovn5 yzidinyrovn5 alaovinyrovn yv <ar7 e] !$
 12. 12. Anxyal ,apa; myr ;ivow la3n0ren ar2acanc hanti6 saxa/ eink 8:araf9 ;yr;i me] :ov.ba :ekereki go.me badmapan :aner Ak[ami hyd gadarova/ harxazro3xi mu a-a]in masin5 ovr 3a3dni badmapanu gu paxadrer ;e in[bes 1915-in dy.ahanova/ Ha3yrovn co3kyru yrpyk [wyra6 tar2ovyxan5 haga-ag or mi,d i z0rov gu mnar 0renk mu5 usd orov aksorova/ Ha3yrov lkyal co3kyrovn ‘oqar=eku anonx bidi wjarover irynx caxa/ nor dy.u5 gam wyratar2o. Ha3yrovn in[kyru bidi wyra6 tar2ovein5 yv a3ln1 A3s 0renku yrpyk [cor/atrovyxav1 Harxazro3xin yrgrort masn al5 or 8:araf9i me] hrada6 ragovyxav anxyal ,apa;5 unt6 hanrabes no3n niv;in wra3 e1 An gu badme or 1920 #ovnovar ;ovaganow oro, hramanacir mu ga3 ovr usova/ e or ha3yrovn in[kyru a-anx ba3mani bidi wyratar2ovin irynx1 Y;e sy6 ’aganaderu sbannova/ e5 bidi 3an2novi anor =a-an6 cortnyrovn1 A3s 30tova/u avyli wyr] dy. cdav nayv Syvri hama2a3nov;yan me]1 Asiga dyvyx min[yv 19221 1922i Syb6 dympyrin ‘o’oqov;ivn mu ga6 darovyxav yv a3s ganonac6 rov;ivnu wyrxovyxav1 :aner Ak[ami hama2a3n sqal e a3n bntovmu usd orov :ovrkio3 Hanrabydov;ivnu ‘r;ovm mun e )smanyan ga3s6 rov;ynen5 ovsdi :ovrkia [i grnar badasqanadov p-novil Ha3ox Xy.asbanov;ynen yv 3aragix cor/atrov;ivnnyren1 A3s dysagedu sqal e ;e ka6 .akagan5 ;e iravagan dysa6 gede5 orowhydyv Hanrabyda6 gan ,r]anin untovnova/ oro, 0renknyr yvs ,arovnagov;ivnu gu ngadovin I;;ahadagan ,r]anin untovnova/ 0renkny6 rovn1 Lozani ta,nacren wyr] :ovrkia ipryv ;e untovnyx Ha3yrov in[kyru wyratar2nyl1 A3s ov..ov;yamp 1924en sgsyal 0renknyr untovnovyxan1 Usovy6 xav or 6 )cosdos 1924-en sgsyal o4r Ha3u or ir abran6 kin clovqn e5 tar2yal bidi dirana3 ir abrankin1 Qovmp mu amyrigaha3yr5 yrp lsyxin a3s oro,ovmu5 1923 )cosdosin ,ad 0rinavor anxacrow yv wizanyrow Is;anbovl ygan1 Pa3x a3n wa3rgyanin yrp Is;anbovl ygan5 dagavin na6 vahancisdi wra3 2yrpagal6 vyxan yv pandargovyxan1 Oryve 0rinavor artaraxovm [gar a3t 2yrpagalov;ivnnyrovn hamar1 Adiga y.av orbeszi barza6 bes abranknyru [wyratar6 2ovin1 A3n adyn :ovrkio3 yv Amyriga3i mi]yv tivanacida6 gan dacnab sdy./ovyxav1 @yrpagalova/nyru5 Amyriga6 xinyrov jn,ovmow azad ar2ag6 vyxan5 pa3x :ovrkia Amyri6 ga3in absbryx or a3sovhydyv Ha3yrov anxacir yvln7 [drovi1 Amyriga t=ovaraxav untovnylov a3s ba3manu5 usav or ,ad ,ad bidi garyna3 3an2nara6 ryl or Ha3yru :ovrkia [yr;an1 Arten Ha3yru sgsa/ ein waq6 nal or gu 2yrpagalovein5 ovsdi hra=aryxan :ovrkia cale1 A3sinkn :ovrkio3 amen go.mu bad mu par2raxav orbeszi Ha3yru [can1 :aner Ak[am dagavin paz6 ma;iv 0rinagnyr govda35 pa6 xadrylov hamar or yrp Ha3yrov in[kyru qntro3 a-arga3 gu ta-na3in5 mi,d 0renknyru [ein cor/atrovyr1 In[bes garsyxi6 nyru g4usyn y.yr 8kani or Ha3 ys5 bidi das91 Hanraby6 dagan ,r]ani mda3nov;ivnn al krisdonyanyrov m,agov;a3in yv niv;agan co3ov;yan wyr] dalov ca.a’arin wra3 himnova/ e1 Y;e harxovi ;e min[yv y|rp :ovrkia myr=yx ardasah6 manxi Ha3yru untovnil5 :aner Ak[am g4use or lav [i 3i,yr5 saga3n 1950-60 ;ovagannyrovn Lipananen gam Sovria3en :ovr6 kia cal yv :ovrkia a3xylyl ovzo. Ha3yrovn :ovrkio3 Hiv6 badosarannyru ;ov.; mu sdo6 racryl govda3in7 8Yrp :ovr6 kia yr;am oryve iravovnk bi6 di [bntym im abranknyrovs masin91 :aner Ak[am tar2yal q0sku [i qna3yr yrp g4antrata-na3 Ha3yrov in[kyrovn masin 8:a6 ’ov9i a-ga3 ar2anacrov;ivn6 nyrovn1 An5 a3sbes5 gu 3i,yxne ;e a3s0rovan ba3mannyrovn me] y;e Ha3 mu ylle yv use or 8Tovn im abranks 70-80 dari cor6 /a/yxir5 pa3x ys hima dogosn al [ym ovzyr5 mia3n abranks wyratar2ovr95 asor tem 8o4[9 usylov iravovnk dovo. oryve 0renk [ga31 A3s badja-av 8:a’ov9i yv 8cadas;ar09i dn0renov;ivnu 1983-in yv 2001- in hramanacirnyr .rgyx ir dara/a,r]annyrovn yv hra6 hancyx7 8Y;e oyve megu 1915-i ir abranknyrovn masin 2yzme dy.ygov;ivn ovze5 [ulla3 or a3t dy.ygov;ivnu dak anor91 Is6 gabes 8:a’ov9i ar2anac6 rov;ivnnyru :ovrkio3 ca.dnikn yn1 :ovrkio3 paro3agan qu.j6 mudanku hon e or ba-ga/ e1 Orowhydyv i wyr]o3 grnas ar6 dasahmanin paxadryl ;e Ha6 3yru aksoryxir yrgrin aba6 howov;yan hamar5 pa3x [ys grnar paxadryl ;e in[o|v nsdar aksorova/ a3t Ha3yrovn in[kyrovn wra31 Wyru Asdova/ ga35 8co.9 g4usyn kyzi1 :ovr6 kia hima a3sbisi q.jmdanki 3anxanki mu dag gu jzmovi yv a3t badja-av al gu bo-a31 Gu mda/e or y;e bo-a35 grna3 ;akxnyl ir 3anxanku1 12 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 :aner Ak[am gu q0si 1915-en wyr] Ha3yrov lkyal co3kyrovn jagadacrin masin :a’ovi ar2anacrov;ivnnyru ca.dni gu bahovin a3s qntrin me] Sovrio3 me] ,ad yn Adrbe3janxi ahapygi[nyru Sovrio3 me] ABH6en croha3innyrov badrasdman jampanyru gu clqavore Adrbe3jani naqacah Ilham Aliyvi an2nagan ;ig6 nabahu1 Unthanovr a-mamp croha3innyrov go.men Sovrio3 me] gu g-ovin ABH hazaravor ka.akaxinyr` mia3n -ovsasdanxinyru 4 000 yn5 isg adrbe3janxinyru croha3innyrov jamparnyrov me] a3nkan ,ad yn5 or 8qovr2yrow gu my-nin91 A3t masin 3a3dna/ e wyr]yrs Sovria3en wyratar2a/ ‘or2aced Marad Movsins1 Mygnapanylow kimiagan zenki gira-man masin dy.ygov;ivn6 nyru Tamasgosi arovar2an Jobari me]` ‘or2acedu usa/ e5 or ga-awaragan z0rkyrovn go.men kimiagan croh [e y.a/5 haga6 -agu5 no3n croha3innyru kimiagan zenk gira-a/ yn1 I teb5 croha3innyru arten gu dirabydyn kimiagan zenki ardat6 rov;yan jardaracidov;yan1 Movsins n,a/ e7 8ABH6en croha3innyrov badrasdman jam6 parnyru gu clqavore Adrbe3jani naqacah Ilham Aliyvi an26 nagan ;ignabahu1 ABH ka.akaxinyrovn my/ masu5 oronk gu g-ovin naqacah Asadi haga-agortnyrov jampari me]5 clqa6 vorapar Sovrio3 me] gu 3a3dnovin :ovrkio3 dara/ken91 Wyr]yrs lradovami]oxnyru ,ark mu ‘asdyr nyrga3axovxa/ yn Sovrio3 me] adrbe3janxi ahapygi[nyrov mahovan masin1 Abrili sgizpu ;rkagan ga3kyru 3a3dnyxin5 or Sovrio3 me] arten Adrbe3janen 30 ahapygi[ zohova/ e1 Usd adrbe3janxi haga6 mardaced Arif Yovsi5 Sovrio35 Af.ansdani ov Bagisdani me] gu g-ovin ,ovr] 300 islamisdnyr Adrbe3janen1 I teb5 mia3n Sovrio3 me]5 usd Fakthaber-i5 gu g-ovin m0d 100 adrbe3janxi ahapygi[nyr1 No3n irynk` adrbe3janxi ahapygi[nyru jihadi go[ow irynx dysacrov;ivnnyru zydy.a/ yn hamaxanxi me]1 Mi6 ]azca3in ahapyg[agan qmpavorovmnyrov yv Adrbe3jani gabyru gu syrin 1990-agannyrov sgizpen5 yrp adrbe3janagan panagu5 bardov;ivn grylow L>H6i tem ir san2azyr/a/ wa3racov;yan =amanag5 gu nahan]er5 my/ gorovsdnyr grylow1 Miaxyal Nahancnyr qisd gyrbow gu knnatade Bakovn Wyr]yrs5 Miaxyal Nahanc6 nyrov ardakin cor/ox naqa6 rarov;ivnu ansowor qsdov6 ;yamp knnatada/ e amyrig6 yan tidortagan a-akylov;yan mu Adrbe3jan movdku arcilylov ,ovr] Bakovi i,qanov;yanx anagngal oro,ovmu1 G4imanank nayv5 ;e amyrigyan a-aky6 lov;yan antamnyru gu ‘a’a6 kein Adrbe3jan movdk cor/yl` hydyvylov hamar Hogdympyr 9-in ga3analik naqacahagan undrov;yanx naqabadrasda6 gan a,qadanknyrovn5 saga3n Adurbe3jani i,qanov;ivn6 nyru arcila/ yn Adrbe3jan anonx movdku1 A3s masin Ha3asdani 8H19 ga3ani lracro. Ha3garam Na6 habydyani meg harxovmin ba6 dasqanylow` Miaxyal Na6 hancnyrov ardakin cor/ox na6 qararov;ivnu xav 3a3dna/ e Bakovi n,yal oro,ovmin hamar yv n,a/5 ;e a3s ka3lu harxa6 gannyr gu sdy./e Adrbe3ja6 ni me] undrov;yanx symin co6 3ov;ivn ovnyxo. irawijagin ,ovr]1 8Go[ g4unynk Adrbe3jani i,qanov;yanx5 or yra,qavoryn azad yv artar undrov;yanx ga3axovmu5 orbeszi =o.owovrtu garyliov;ivnn ovnyna3 ir gamku azad0ren arda3a3dylov1 Go[ g4unynk Adrbe3jani i,qanov6 ;yanx5 or 3arcyn havakovylov5 ha.ortagxylov yv arda3a3dovy6 lov darragan azadov;ivnny6 ru5 in[bes nayv 0renknyru` undrov;ivnnyrovn un;axkin5 anonxme a-a] yv ydk1 Wyr]abes5 go[ g4unynk5 or i,qanov;ivnnyru tivraxnyn dy6 .agan yv mi]azca3in tedy6 rovn garyvor a,qadanku95 n,ova/ e Miaxyal Nahancnyrov ardakin cor/ox naqararov6 ;yan badasqanin me]1
 13. 13. Mydwydyv777 <ar7 e] 1-en miov;yan mianalov Ha3asdani xangov6 ;yan1 An 3i,yxovxa/ e5 ;e _ovsia Ha6 3asdani hyd ,ad syrd dndysagan ov ka.akagan gabyr ovni5 anonx mi]yv hamady. yn;aga-ovxova/ka3in /racirnyr g4iraganaxovin5 isg Maksa3in miov;ivnu5 usd Mydwydyvi5 Ha3asdani hamar lra6 xovxi[ hnaravorov;ivnnyr bidi sdy./e1 8Ha3asdani harxu5 saga3n5 ivra3a6 dovg e5 kani or nyrga3is Ha3asdanu [ov6 ni sahmannyr Maksa3in miov;yan yrgir6 nyrovn hyd95 3a3darara/ e Mydwydyv avylxnylow5 or _ovsia badrasd e Ha6 3asdanin nbasdylov5 saga3n garyvor e5 or Ha3asdan yvs hargavor ka3lyrov time1 Mydwydyv nayv ,y,da/ e5 ;e Maksa3in miov;ivnn ov Yvromiov;ivnu anhamady.yli yn5 aba avylxovxa/5 or y;e Ovkrania sdoracre Yvromiov;yan hyd cor/agxylov ba3manacir5 aba a3t yrgiru [i grnar Maksa3in miov;yan antamagxil1 LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 13 :ovrkio3 pazma;iv ka.aknyru arivnali xo3xyrov ;adyrapym tar2an Ha;a3i me] sbannova/ Ahmed A;akani ocygo[man hamar xo3xyr ov paqovmnyr :ovrkio3 pazma;iv ka.ak6 nyru 0ryre i wyr xo3xyrov t=o6 qa3in dysarannyr g4abrin5 amenovryk xovxararnyr ov os6 digannyr tem timax govcan5 ba3;ovxignyr gu ba3;in 0tin me]5 osdiganov;ivnu gaz gu sy.me xovxararnyrovn wra31 Polor a3s xo3xyrovn ydin ira6 ganov;yan me] i|n[ ga35 ,ad al tivrin [e hasgnal5 orowhy6 dyv garyli e unyl zanazan mygnapanov;ivnnyr1 Pa3x usd yryvo3;in5 xovxararnyru5 oronk Gezii xo3xyren i wyr yrpyk [ka,ovyxan :ovrkio3 zanazan ka.aknyrov ‘o.oxnyren5 ,a6 rovnag gu po.okyn osdiganny6 rov go.me xovxapyrova/ sasd6 gov;yan tem yv gu bahan]yn or yryvan hanovin zanazan xo36 xyrov un;axkin sbannova/ yri6 dasartnyrov ojracor/nyru1 Pa3x dqovr artivnkn a3n e or zohyrov iravovnku ba,dbanylov go[ova/ a3s xo3xyrov un;axkin nor zohyr gu drovin1 Ha;a3i me] xo3xi mu un;axkin 3angar/ ,ad qorhrtavor 2yvow ir gyanku gorsnxovx Ahmed A;a6 kan anovn yridasart mu1 Ah6 med A;akani 3i,adagin za6 nazan ka.aknyrov me]5 mas6 navorapar Is;anbovli5 Be6 30.lovi ;a.amasin me] xo3xyr gadarovyxan5 xovxararnyrn ov abahowov;yan ba,d0nyanyru pird m;nolordi me] ov ba36 ;ovxignyrov yv gazi cor/a6 /ov;yamp paqovmnyr ovnyxan irarov hyd1 Sybdympyr 10-in qovmp mu yridasartnyr5 :aksimi hra6 baragin wra35 myqagnyr i 2y-in5 bidi ocygo[ein Ahmed A;akani 3i,adagu5 osdigan6 nyru anmi]abes mi]oxnyr 2y-k a-in5 ‘agyxin :aksimi Hra6 baragu ov Is;iklal Bo.odan1 A3n adyn paqovmnyru sgsan5 xovxararnyrovn ;ivu hasav hazari1 Xovxararnyru gu bo6 -a3in7 8Ahmed A;akan anmah e5 A6Ce6”een ha,iv bidi bahan]ynk91 :aksimi xo3xy6 rovn masnagxyxan yrys’oqan6 nyr al in[bes Je6He6”een Mivslim Saru5 Melda )kovr5 Be6De6”een Surru Sivre33a E0nder5 Lewend :ivzel yv Sabaha; :ovnjel1 #a3dni e or unttimatir govsagxov;ivn6 nyru a3s xo3xyru g40cdacor/yn irynx i nbasd1 Ahmed A;akani ocygo[man hamar ovri, xo3xyr al gadar6 vyxan :ovrkio3 zanazan ka6 .aknyrovn me]1 Garyli e usyl or Ahmed A;akan anovn min6 [yv yreg an/an0; yridasartn al 3angar/ hyrosagan temk <ar7 e] !$ Naqacah Sarcsyan untovnyx777 <ar7 e] !6en Mivs go.me5 Tysban Je3ms Ovorliki >arapa. A3xu wrtowmovnk 3a-a]axovx Adrbe3janxinyrov m0d1 Yahg6i Minski qmpagi hamanaqacah Je3ms Ovorlik 3a36 dararyx5 or Miaxyal Nahancnyr Ly-na3in >arapa.i haga6 mardov;yan qa.a. lov/ovm mu cdnylov hamar badrasd e hama6 cor/agxylov _ovsio3 yv Fransa3i hyd1 Ovorlik usa/ e5 ;e anxno. 20 darinyrovn dara/a,r]ani =o.owovrtnyru /anr cin wjara/ yn yv ar=ani yn abrylov qa.a. ,r]ani mu me]1 Ovorlik Twitter-yan ir e]in wra3 cra/ e ;e ink =amana/ e Ly-na3in >arapa. yv hantibovmnyr g4ovnyna3 >arapa.xi par2rasdijan badasqanadovnyrov hyd1 An nayv usa/ e5 ;e a-i;u bidi ovnyna3 a3xylylov >arapa.6Adrbe3jan ,’man ci/u1 Ovorliki a3s 3a3dararov;ivnu wrtowmovnk 3a-a]axovxa/ e garc mu adrbe36 janxinyrov m0d5 oronk Ovorliki no3n e]in wra3 knnatada/ yn zink yv ,y,da/5 ;e >arapa.u mi]azca3in hanrov;yan go.me jan[xova/ Adrbe3jani meg masn e1 A3t ampasdanov;ivnnyrovn timax Ha3 ak;ivisdnyr tem tra/ yn a3t ampasdanov;ivnnyrovn yv bahan]a/ adrbe3janxi yridasartnyren lav syrdyl badmov6 ;ivnu 2yrpazadovylov Ilham Aliyvi p-nadiragan i,qanov;y6 nen1 Je3ms Ovorlik` 8Ly-na3in >arapa.i dacnabi lov/man hamar anhra=y,d e go.myrov gamku9 Wyr]yrs YAHG6i Minski qmpagi amyrigaxi nor n,anagova/ hamanaqacah` Je3ms Ovorlik usa/ e7 8Yga/ e =amanagu wyr] tnylov adylov;yan ov da-abanknyrovn1 Yga/ e =amanagu5 or go.myru sgsin miaxyal a,qadanki` Hylsingyan h-[agacirin himan wra31 Gu m0dyna3 zinatatari 20-rt darin5 yv gu gar/ym5 or anhra=y,d e cdnyl qa.a.ov;yan hasdadman yv ,r]ani parcavajman ov.in91 An ,arovnagylow ir q0sku avyl6 xovxa/ e7 8Ys a3sdy. ym5 orbeszi lsym polor go.myru yv lav hasgnam irawijagu1 Ys a3sdy. [ym anxyalin badja-ow5 yga/ ym abaca3in na3ylov yv dacnabu lov/ylov hamar91 Ovorlik n,a/ e5 or anhampyrov;yamp gu sbase ir fransaxi yv -ovs cor/ungyrnyrovn hyd a,qadanknyrovn sgsylov1 G4imanank5 or amyrigaxi nor hamanaqacahu Adrbe3jani naqacah Ilham Aliyvin ‘oqanxa/ e Miaxyal Nahancnyrov naqacah Barak )bama3i ov.yr2u5 orovn me] wyr]ins gu cre5 or 8=amanagn e ,r]anin me] qa.a.ov;yan hasdadman hamar ‘oqzi]ovmi himan wra3 nor ]ankyr cor/atrylov91 8#o3sow ym5 or tysban Ovorliki tivanacidagan harovsd ‘or2a-ov;ivnu yv 3a-a]qa.axki hasnylov 2yr ga-awarov;yan xangov;ivnu nor q;an ha.orte hamanaqacahnyrov a,qadankin yv qa.a. holowo3;in1 Ys gu sadarym Ha3asdani hyd 3a-a6 ]iga3 amisnyrovn anmi]agan yrgq0sov;yan garyliov;yan5 ha6 manaqacahnyrov ovnagov;yan` panagxov;ivnnyrovn me] a3=m di6 ro. an3o3s irawijagen tovrs calov hamar ov.inyr oronylovn95 cra/ e )bama1 An wsdah e5 or =amanagn e ,r]anin me] qa.a.ov;yan has6 dadman hamar nor ]ankyr cor/atrylov` panagxov;ivnnyrovn me] 2y-k pyrova/ ‘oqzi]man himan wra31 N,ynk5 or Sybdympyr 10-in5 Yryvani me] Ha3asdani ardakin cor/ox naqarar Et6 vart Nalpantyan untovnyx YAHG6i Minski qmpagi nor n,a6 nagova/ hamanaqacah Je3ms Ovorliku1 O.]ovnylow hivru` naqarar Nalpantyan ,norhavoryx tysban Ovorliku ir n,anagman a-i;ow` untc/ylow5 or Ha3asdan par2r gu cnahade Miaxyal Nahancnyrov yv mivs hamanaqacahnyrovn` _ovsio3 yv Fransa3i miaxyal5 hydyvo.agan mi]nortagan ]an6 kyru ov..ova/ .arapa.yan dacnabi qa.a. lov/man1 Na6 qarar Nalpantyan 3o3s 3a3dnyx5 or tysban Ovorliki tiva6 nacidagan my/ ‘or2u yv masnacidagan badrasdov;ivnu /a6 -a3yn a3t nbadagin1 Ovorlik havasdiaxovx5 or Miaxyal Nahancnyr bidi ,arov6 nagyn unyl irynx garylin .arapa.yan qntiri hancovxalov/man nbadagow1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 _ovs lracro.in po.oku Ilham Aliyvi tem Armen’res gu ha.orte ;e -ovs lracro.ovhi mu5 Anna Sahagyan5 Adrbe3jan caxa/ e5 saga3n Bakovi maksa3in ba,d0nyanyru myr=a/ yn za3n sahmanen nyrs untovnil5 drova/ ullalow or an ha36 gagan maganovn ovner1 Ira6 ganov;yan me] an -ovs e5 sa6 ga3n amovsnov;ynen 3ydo3 untov6 na/ e ir ha3 amovsno3n maga6 novnu1 Armen’resi hama2a3n5 an fe3sbovki ir e]in me] hy6 dyvyalu cra/ e pargov;yamp7 8Martigu azcov;yamp mi tadek1 Ys an,ov,d lsa/ ym or a3sbisi panyr grnan bada6 hil5 saga3n [ym grnar hava6 dal a3t anhy;y;ov;yan1 Gu 3ovsam or im hamysd q0skyru gu hasnin Ilham Aliyvi agan]6 nyrovn orovn ngaru gaqova/ er 0taga3ani maksa3in /a-a3ov6 ;yan .ygawari a,qadasyn6 yagin me]1 Ba,d0nyan in/i ka.akawar0ren ;e3 a-a]ar6 gyx pa3x yv a3nbes [ard0nyx or sahmanen anxnim1 Ador ‘oqaren a-a]argyx or ‘oqym maganovns yv tar2yal cam1 Omank gu gar/yn or a3s ka,6 ku,ovku gabova/ e “ov;ini a3xylov;yan hyd1 Pa3x Brn7 Aliyv5 wyr]abes d.amart y.ek yv ‘oqyxek ha3 azci ngadmamp 2yr wyrapyrovmu1 Ys isgabes ,ad gu xanga3i dys6 nyl Bakovn5 =amanag anxunyl a3s hin ka.aki ‘o.oxnyrovn me]1 Saga3n mia3n /owin meg masu grxa3 dysnyl1 Y;e im ungyrnyrovs mi]yv gan adrbe36 janxinyr5 ys gu gar/ym or anonk hima am0; gu zcan asor hamar9 cra/ e Anna Sahagyan1 Anna Sahagyan cra/ e nayv or hbardov;yamp gu gre ir maganovnu5 kani or adynin za3n ‘oqyr e 3anovn siro31 An avylxovxa/ e or a3s badaharu badja- [e or ink adylov;ivn zca3 adrbe3janxinyrov ngad6 mamp1 <ad lav gu hasgna3 or Asdov/o3 a-]yv polor martigu havasar yn1 8Marmara9 :ovrkio3 pazma;iv777 <ar7 e] 136en tar2av xo3xyrov un;axkin irynx gyanku gorsnxovxa/ mivs yridasartnyrovn nman1 Polor a3s xo3xyru5 oronk gu hrah6 ruvin 8:aksimi Z0ragixnyr9 go[ova/ gazmagyrbov;yan go.6 me5 sgsa/ yn mdahoci[ ov wdancavor ta-nal1 Untti6 matirnyru mi]ox mu bntyxin or osdigannyru kimiagan gaz srsgyxin xovxararnyrov wra35 tidyl dovin or a3s yrgiru5 or a3nkan my/ ba3kar gu dani kimiagan zenk cor/a/o. Ba6 ,ar Asadi tem5 ink al ;ov6 navor gaz gu cor/a/e ir xov6 xararnyrovn wra31 Pa3x a3s poloru orka|n gu hamaba6 dasqanyn j,mardov;yan5 cid6 xo. [ga31 A3novhantyr25 garyli e harxnyl hydyvyalu7 mov; ov=yr gu ]anan :ovrkia|n al a-nyl Sovrio35 Ycibdosi nman t=oqa3in ba3mannyr abro. yrgirnyrov ,r]anagin me]1 8MARMARA9 11 Sybdympyr 2013 Ha3asdanen ov ardasahmanen777 <ar7 e] 56en Myqagnyrow xo3x` araro.ov;ivnnyrov tem Mivs go.me5 zanazan miov;ivnnyrov qovmp mu antamnyr po.oki xo3x mu gazmagyrbyxin liji navamado3xin m0d ov /a.ignyr ny6 dyxin ]ovru5 qorhrtan,agan 3ov.argavorov;yan namaz mu uny6 low A.;amari g.zii wra3 ha3gagan hrosaqovmpyrov go.me sbannova/ mahmydagan 3isovn ginyrov yv Wani =o.owovrti ha6 mar1 Xovxararnyrov garcin ein ASIMDERi antamnyr (Ha3ox anhimn bntovmnyrov tem ba3kari miov;ivn)5 Holanda6Adrbe3jan m,agov;a3in miov;yan5 Mi]azca3in S’iv-ki tem ba3kari miov6 ;yan yv Gibrosi Ha,mantamnyrov miov;yan antamnyr5 pa3x osdiganov;ivnu [ard0nyx or anonk g.zi movdk cor/yn yv anonk irynx xo3xu urin liji mivs a’in wra31 8MARMARA9 8Hamady. q.jdank777 <ar7 e] 116en hryanyrovn5 in[bes nayv xy.asbanagan ar,avin tem gancna/ polor sivnninyrovn1 Dicranagyrdxi hy.inag Mgrdi[ Margosyan o.]ovnyx 3ov,ar6 2anin paxovmu` 3o3s 3a3dnylow5 or anor gu 3a]ortyn 3avylyal ka3lyr1 Ir garcin5 Diarbekiri gr0nagannyrov miov;yan naqacah Zahid {if;kovran naq nyro.ov;ivn qntryx xy.asbanov;yanx hamar yv usav5 ;e gu naqundre badmov;yamp mu arda3a3dyl ir zcaxovmnyru7 8Ja,arani mu a-]yven anxno. mart mu ovraqov6 ;yamp ja,aran movdk gu cor/e5 yrp anor badin wra3 gu garta3 hydyvyal do.u7 8Tovn g4ovdys5 ;o-nigt gu wjare91 Joq un;rike mu ydk5 yrp ja,aranin deru wjarovm gu bahan]e irme5 an xo3x gov da3 badin 3a3dararov;ivnu5 orovn5 ja,aranin deru gu badasqane7 8A3s megu my/ h0rt gyra/in hamar e91 A3s0r5 mynk bardavor ynk wjarylov myr my/ ha3ryrov ararkny6 rovn hamar91 #abavovmnyrow` Givlisor Akkovmi lradovov;ynen1 #ovnasdani me]` #ovnasdani azca3in ba,dbanov;yan naqararu untovnyx HH tysbanu Sybdympyr 10-in5 #ovnasdani m0d HH tysban Cacig >a6 la[yanu hantibovm ovnyxav #ovnasdani azca3in ba,dbanov6 ;yan naqarar` Dimi;ris Avramo’ovlosi hyd1 Hantibman un;axkin go.myru knnargyxin Ha3asdani yv #ovnasdani mi]yv 3arapyrov;ivnnyru5 oronx nyrga3is magartagu yrgovsdyk ar=anaxav par2r cnahadanki1 Knnargovyxav yrgov yrgirnyrov -azmagan cyradys[ov;ivnnyrov mi]yv a-ga3 hamacor/agxov;yan hydaca3 zarcaxman hy-a6 ngarnyru1 Go.myru cohovnagov;yamp ar2anacryxin5 or Ha6 3asdani yv #ovnasdani hamacor/agxov;ivnu 3a]o.ov;yamp zar6 caxa/ e -azmagan gr;ov;yan5 sba3agazmi wyrabadrasdov6 ;yan5 qa.a.abahov;yan5 -azmagan artivnapyrov;yan5 -az6 magan p=,gov;yan5 -azmadyqnigagan yv a3l pnacava-nyren nyrs1 }yrm5 parygamagan m;nolordi me] anxa/ hantibman ant6 ratar2 gadarovyxav Ha3asdani yv #ovnasdani -azmagan cy6 radys[ov;ivnnyrov mi]yv hamacor/agxov;yan 3a-a]iga3 /racry6 rovn5 oronx garcin nayv naqadysovo. ‘oq a3xylov;ivnnyrovn1 Hantibman masnagxyxav #ovnasdani m0d HH -azmagan gxort5 cntabyd Samwel _amazyanu1 L7 >arapa.i hamalsarannyru a3s dari bidi ovnynan 0dar yv s’iv-kaha3 ovsano.nyr 8Ly-na3in >arapa.i povhyrovm a3s dari soworylov xangov;ivn yn 3a3dnyl nayv 0darazci yv s’iv-6 kaha3 timortnyr95 8Armen’res9in hyd ovnyxa/ zro3xin un;axkin 3a3dna/ e Ly-na3in >arapa.i gr;ov;yan yv cidov;yan ‘oqna6 qarar Armen Sarcsyanu7 anor hama2a3n5 a3s dari Arxaqi by6 dagan hamalsaranu ovnyxa/ e noryg ovsano. mu _ovsia3en1 8Ar6 xaqi Mysrob Ma,dox hamalsa6 rann el a3s dari naqundryl e 1 siriaha35 megagan ovsano. el _ovsasdanix yv :ovrkmensdanix95 n,a/ e an1 Arxaqi gytronagan hamalsarani ovsovmnagan a,qadankny6 rovn c/ow ‘oqnaqacah Ceorci Sahagyan n,a/ e5 ;e a3s dari Arxaqi bydagan hamalsaranu ir un;axig hamagarcow ovnyxa/ e 415 noryg1 Hy-aga3 trov;yamp untovnova/ e 220 ti6 mort1 8Hamalsaranovm amynabahan]ova/ masnacidov;ivnnyru mnovm yn iravacidov;ivnn ov dndysacidov;ivnu1 Amynaki[ ba6 han]argn ovnyn fiziga3i yv kimia3i fagovldydnyru95 3a3dna/ e an1 Arxaqi gytronagan hamalsarani bsagavor arovysdix ov cidov;yan asdijani darpyr jiv.yrov gu hydyvi 2789 ovsano.5 Mysrob Ma,dox hamalsaranin me]` 1000 ovsano.1
 15. 15. LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 23, 2013 • ABAKA • 15 Cravova/ ;ovagan Hampavavor craced MOV<Y> I<QANi /nntyan 100 amyagi a-i;ow5 :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpu bidi nyrga3axne anor lavaco3n sdy./acor/ov;ivnnyren 8My-nilu orkan t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu5 3a-a]iga3 Mardi 15 – 16 in Gu qntrovi [qa[a2yvyl Martadar ga-ki my/ arga/` So[i6Yryvan janabarhin Ha3asdan ha3ryni lradova6 gan a.pivrnyr Sybdympyr 12- in 3a3dna/ yn5 ;e So[i6Yryvan janabarhin wra3 ar2anacur6 va/ e martadar ga-ki my/ arga/1 N,ynk5 or _ovsio3 arda6 garc irawijagnyrov naqara6 rov;ynen sdanalow irynx dy6 .ygov;ivnnyru ha3gagan lra6 duvagan /a-a3ov;ivnnyru 3a3d6 na/ yn ;e arga/i yn;argova/ e Martadar 8Mersedes9 di6 bi ga-k mu or paqovm ovnyxa/ e 8Caz 539 magni,i py-nadar ga-ki mu ov arga/i hydy6 vankow zohova/ yn Ha3asdani hinc ka.akaxinyr1 Kivrd zinyal ov=yru :ovrkia3en tovrs hanylov cor/un;axu gu gasyxovi M0davorabes 9 amise i wyr5 krdagan an]ado.agan ov=yrovn go.me gadarova/ 3ar2agovmnyru tatra/ yn1 Asiga artivnk e ha,dov;yan cor/un;axin5 or hasdadovy6 xav i,qo. Artarov;ivn yv par6 cavajovm govsagxov;yan ga-a6 warov;yan ov Kivrdisdani panovoragan govsagxov;yan ov=yrovn mi]yv1 Kivrdyru un6 tovna/ ein war tnyl zenkyru yv :ovrkio3 sahmannyren tovrs ka,yl irynx zinyal ov=yru1 Ador ‘oqaren` ga-awarov6 ;ivnu bedk er iraganaxner =o.owrtawaraxman cor/un;a6 xu5 lov/ovm mu cdnylov krdagan harxin1 A3s masin gu 3a3dne Bolso3 8Marmara96n1 A-a]in amisnyrovn cor/un6 ;axu pavagan lav un;axav ov kivrd mardignyru sgsan tovrs calov :ovrkia3en5 ;eyv5 usd bydov;yan` cor/un;axu tan6 ta. G4un;anar1 Aba5 krda6 gan go.mu sgsav 3a3dnyl5 ;e garcu yga/ e yrgrort han6 curovanin5 orovn un;axkin ga6 -awarov;ivnn al bedk er ir ka3lyru a-ner1 Gu ;ovi5 ;e a3s yrgrort hancrovanu daga6 vin [e iraganaxa/ ov krdagan go.mu t=coh e1 Krdamed qa.a.ov;ivn yv =o.owrtawarov;ivn ov Kivr6 disdani panovoragan govsag6 xov;ivnu kanixs 3a3dararyxin5 ;e ga-awarov;ivnu g4ov,anar irme agngalova/ ka3lyru a-6 nylov1 Hydakrkragan er5 or a3s 3a3dararov;yanx timax ga-awarov;ivnu lov- gu mnar ov gu qovsa’er oryve paxad6 rov;ivn dale1 Yrgov,ap;i5 Sybdympyr 9-in5 krdagan go.mu wyr]abes xo6 laxovx ir 3ovsaqapov;ivnu` ba,d0nabes 3a3dararylow5 ;e zinyal ov=yru :ovrkia3en tovrs hanylov cor/un;axu gu gasyxovi5 orowhydyv ga-awa6 rov;ivnu dagavin oryve 3ad6 gan,anagan ka3l [e a-a/ =o.owrtawaraxman /raciru ov krdagan harxu lov/ylov ha6 mar1 Kivrdyru ,y,dyxin5 ;e a3s oro,ovmu [i n,anagyr5 or ha,dov;yan cor/un;axu ga6 syxovyxav ov ganc a-av wyr]6 naganabes5 a3l barzabes zinyal ov=yru tovrs hanylov cor/un;axn e5 or ganc g4a-6 ne5 min[yv or ga-awarov;ivnu ir garcin ka3l mu a-ne1 Krdagan go.mu tidyl dovav nayv5 or miamdov;ivn bidi ulla3 agngalyl5 ;e cor/un;axu grna3 un;anal mia3n meg go.mi zoho.ov;ivnnyrow ov zi]ovmny6 row1 Ha3asdani me] parylavova/ e ;okaqdi tem ba3kari azca3in /raciru A3s dari Ha3asdani me] nyrtrova/ e ;okaq6 dow hivantnyrov ov.ycur6 man5 hivantanox movdki yv tovrs calov nor [a’o6 ro,i[nyr1 A3s masin gu 3a3dnyn HH AN mamovli /a-a3ov;ynen1 Parylavova/ e ;okaqdi darralov/agan nmov,nyrov dy.a’oqman cor/un;a6 xu5 nyrtrova/ e ;okaqdi arac aqdoro,man Gene- Xpert =amanagagix y.a6 nagu1 8P=i,gnyr a-anx sah6 mani9 fransagan gaz6 magyrbov;yan ha3asdanyan a-akylov;yan a]agxov;yamp` 2013- in nyrtrova/ e nayv cyrty.aga3ovn ;okaqdow hivantnyrov pov=man hamar nor ty.yrov gira-man /raciru1 Yryvani me] nyrtrova/ e ;okaqdow hivantnyrov dna3in ba36 mannyrov me] pov=man gazmagyrbman /raciru1 2014-en gu na6 qadysovi garcavoryl ;okaqdi tem ba3kari pa=innyrov5 in[bes nayv manratidaga3in darralov/arannyrov hamagarcu1 Ygo. darovune ;okaqdi wyrapyryal o.] dy.ygadovov;ivnu bidi havakacrovi ylygdrona3in ha,ovydovov;ivnnyrov 2yvow` a-xanx hamagarc[a3in /raciri mi]oxow1 :okaqdi tem ba3kari az6 ca3in /racirin a]agxylov nbadagow` amyrigyan ga-awa6 rov;ivnu 3a-a]iga3in bidi 3adgaxne m0d 1.3 milion AMN do6 lar1 Isg AHG6i ha3asdanyan crasynyagin 400.000 dolar bidi dramatrovi no3n /raciri jardaracidagan a]agxov;yan hamar1 Yvs 0.5 milion dolar bidi 3adgaxovi ;okaqdi aq6 doro,ovm yv pov=ovm iraganaxno. p=,gagan himnargnyrov wyra6 norocman hamar1

×