Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 10 02-2014

1,009 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 10 02-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1923 :RKOU<ABJI% 10 ":TROUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1923 • LUNDI, 10 FEVRIER 2014 • MONDAY, FEBRUARY 10, 2014 S;rv Sargs;ani mamlo asoulise "raki mh= Ha3asdani naqacah Syr= Sarcsyan untc/yx5 or y;e oro,man himkin me] myr azca3in ,ahu gu cdnovi5 aba Maksa3in Miov;yan antamagxov;yan oro,ovmu bedk e 0r a-a] iraganov;ivn tar2nyl1 Hanrabydov;yan naqacahu a3s masin usav {yqio3 me]` a3t yrgri naqacah Milo, Zymani hyd hantibovmen ydk dy.i ovnyxa/ mamlo3 asovlisin un;axkin1 Badasqanylow 8Azadov;ivn9 2a3nas’iv-i ga6 3ani harxovmin5 ;e i|n[u Ha3asdanin gu sdibe a3skan arac mianal Maksa3in Miov;yan a3n baraca3in5 yrp a3t miov;yan naqa2y-no. yrgiru` _ovsian5 andarpyrov;yamp gu hydyvi5 ;e ir ta,6 nagix Ha3asdani sahmanagix ,r]annyru in[bes amen 0r gu -mpago/ovin5 yv y;e _ovsia Ha3asdani <ar7 e] 12 Ouiliem Saro;ani ªMardkain katak;rgoujiunº whpe ,arvankari piti w;ra‘oui Holiwovdyan tyra6 sanovhi Myg _yanu hantes bidi ca3 py6 matri[i tyrow1 _ya6 nu mdatir e ,ar=a6 ngari wyra/yl amy6 rigaha3 cro. Ovilium Saro3yani 8Mart6 ga3in gadagyrcov6 ;ivn9 webu1 _yani ,ar=anga6 ru bidi go[ovi 8I;a6 ka91 Yrgrort hama,6 qarha3in badyraz6 mi =amanag Amyriga3i masin badmo. ,ar6 =angarin me]5 paxi _yanen5 bidi qa.an Mylani Grifitu yv tyrasanovhii ortin` Jek Kove3du1 <ar6 =angari cor/atir ardatro.u bidi ulla3 :om Hynksu1 Webi cor/o.ov;ivnnyru dy.i g4ovnynan AMN6i California nahanci mdaxa/in I;aka ka.akin me]` Yrgrort hama,qarha3in badyrazmi 0r0k1 Pyrio3 ;ymi a-a]nortarani panpyr +ira3r _e3isyan 3.ovm gadarylow dy.vo3n nahancabydin havasdovmin5 gu dy.y6 gaxne5 ;e 3a-a]iga3 0ryrovn` megovges darovan untmi]ovme ydk Halebi 0ta6 ga3anu bidi wyrsgsi cor/yl1 Sovrio3 ga-awarov;ivnu 2012-in tat6 ryxovxa/ e 0taga3anin cor/ovneov;ivnu5 ,r]aga3ku anabahow ullalovn badja-ow1 No3nisg amisnyrow pov-n g-ivnyr dy.i ovnyxa/ ein 0taga3anin ,ovr]1 A3nbes gu ;ovi5 ;e nyrga3is Asadi ov=yru 3a]o.a/ yn ,r]anu azadacryl absdamp zinyalnyren1 Los Any;lesi qa[aqain .orfourde yanczau Arza.i anka.oujiune Ha3asdani ov S’iv-6 ki lradov a.pivrnyr gu ha.ortyn ;e Amyriga3i amynamy/ ka.aknyren Los Anjylusi ka.aka3in qorhovrtu mia2a3nov6 ;yamp jan[xav >ara6 pa.i Hanrabydov;ivnu` orbes angaq ov ink6 ni,qan bydov;ivn1 Pa6 na2yvin me] gu n,ovi or >arapa.u gu nbasde Gowgasi dara/a,r]ani ga3ovnov;yan` gazmagyr6 bylow azad ov artar undrov;ivnnyr1 Antra6 tar2 gu gadarovi ink6 noro,man hamar ba3ka6 rin5 or ocy,n[a/ e nayv dara/ka,r]ani paz6 ma;iv =o.owovrtnyru1 Mia=amanag go[ g4ov.6 .uvi mi]azca3in han6 rov;yan ov gu bahan6 ]uvi or >arapa.i Han6 rabydov;ivnu jana[ovm cdne orbes azad5 an6 gaq ov inkni,qan by6 dov;ivn1 Pana2yvi hy6 .inagn e Los Anjylusi ka.aka3in qorhovrti ha3azci antam “ol Cri6 coryan1 #a3dnynk or Frezn0 California nahanci a-a]in ka.akn er5 or ba,d0nabes jan[xav >arapa.i Hanraby6 dov;ivnu1 10 Abril 2013-in Me3n nahanci Nyrga3axovxi[nyrov Ba6 ladu yv ?yrago3du yvs hamady. pana2yvow mu jan[xan >arapa.i an6 gaqov;ivnu yv go[ ov.6 .yxin or Amyriga3i Na6 qacahn ov Kongresu a]agxin >arapa.i ink6 noro,man5 =o.owrtawar angaqov;yan1 Me3n Amy6 riga3i yrrort nahancn e or nman0rinag pana6 2 y v m u u n t o v n a / e 1 17 Ma3is 2012-in _od A36 lundi Nyrga3axovxi[6 nyrov Baladu untovnyx pana2yv mu` >arapa.i angaqov;ivnu untovnylov masin1 6 )cosdos 2012in nman0rinag pana2yv mu untovnova/ er nayv Masa[ovsexi Nyrga3a6 xovxi[nyrov Baladin go.6 me1 >arapa.i anga6 qov;ivnu jan[xa/ yn nayv Loviziana3i ov Me6 rilendi me]1 Mivs go.me AMN Los Anjylusi ka.aka3in qor6 hovrti` Ly-na3in >a6 rapa.i Hanrabydov6 ;yan jan[nalu ba,d06 nagan Bakovi ].acrcu6 -ov;yan yrgar sbasyl [dovav1 Adrbe3jani ACN q0snag Elman Abdovl6 layvu ka.aka3in qor6 hovrti ga3axovxa/ oro6 ,ovmu 8anhy;y;ov;ivn9 hamara/ e yv untc/a/ e5 or 8ba,d0nagan Ova6 ,ing;unu [i jan[nar nman bydov;yan co3ov6 ;ivnu91 An 3a3darara/ e5 or Los Anjylusi me] cdnu6 vo. Adrbe3jani clqavor hivbadosu a3s harxi a-n[ov;yamp5 ba,d0na6 gan po.ok bidi nyrga6 3axne ka.aka3in qor6 hovrtin1 Faka®akordi krakozhn fa xin‘a®ao[ me xofou;zau ;u ‘;rouni men al g;ri inkau #ovnovar 28-in hivsisa3in ov.6 .ov;yamp dy.yga3ova/ z0ramasyren megovn bahbanov;yan dy.amasi mar6 dagan tirki me] haga-agort tibov6 gahari go.men ar2agova/ cntagen clqov hadova/in mahaxov hrazena3in harova/ sdaxa/ e zinovoragan /a6 -a3o.5 1994-in /nova/ Garen Cacig Calsdyan1 An m0davorabes yrgov darova3 /a-a3o. er yv carnan bidi z0raxrover7 Garen Calsdyani unda6 niku g4abri Sisian ka.akin me]1 A3s masin gu 3a3dne L>H BN mamovli /a-a3ov;ivnu1 Mi]atebi hyd a-n[ova/ manra6 masnov;ivnnyru barzylov hamar gu darovi knnov;ivn1 L>H ba,dbanov;yan naqararov6 ;ivnu gu gise gorsdyan /anr wi,du yv ir z0ragxov;ivnu gu 3a3dne Garen Calsdyani undaniki antamnyrovn5 harazadnyrovn yv /a-a3agixnyrovn1 No3n 0ru Ha3asdanxi mu cyri in6 gav Adrbe3jani me]1 Adrbe3jani Ba,dbanov;yan Naqararov;ivnn ov lradovami]oxnyru anmi]abes dy.y6 gov;ivn dara/yxin a3n masin ;e xy6 rygova3 =amyrovn5 =amu 3in ha3gagan hydaqovzagan qmpavorovm mu ‘or2a/ e anxnil zinyal ov=yrov sahmana6 c/en yv hraxana2cov;ynen ydk azyri zinovornyr 3a]o.a/ yn p-nyl qmpavor6 man antamnyren` Mamig Qoja3yanu <ar7 e] 12
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Fransova Holand Is;anbovli me] dysagxyxav _akel Dinki hyd Fransa3i Hanrabydov;yan Naqacah Fransova Holand 28 #ovnovarin5 Ancara3e Is6 ;anbovl ygav garc mu hanti6 bovmnyr ovnynalov nbadagow1 Naqacahu Be30.lovi Fran6 sagan Baladin me] dysag6 xov;ivnnyr ovnyxav :ovrkia pnagov;ivn hasdada/ fran6 sahbadagnyrov hyd1 A3s garcin Fransa3i Na6 qacahu dysagxov;ivn mu ovny6 xav nayv Hrant Dinki go.agix _akel Dinkin ov Hrantin y.6 p0ru` )rhan Dinkin hyd1 _a6 kel yv )rhan Dink Be30.lovi Fransagan Baladu ygan =a6 mu 15.00-in yv untovnovyxan Ho6 landi go.me1 Hantibovmu tu-n6 ’ag y.av5 mamovlin oryve pa6 xadrov;ivn [drovyxav1 Hanti6 bovmen wyr] lracro.nyrov har6 xovmnyrovn badasqanylow )r6 han Dink usav or asiga mas6 navor ov undanygan dysag6 xov;ivn mun er5 hanra3in gar6 /iku ,ahacrc-o. pan mu [ga31 Fransa3i Naqacah Fran6 sova Holandi :ovrkia a3xy6 lov;ivnu a3s gyrbow wyr]axav ov Holand masnavor sava-6 nagow Fransa wyratar2av1 Y,ilciv.i 0taga3ani Bydagan <enkin me] iryn o.]yr; ma.6 ;ylov yga/ ein Is;anbovli gov6 sagal Mov;lov ov ,ahacrciba,d0nawarnyr1 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu HPUM6i Naqacahi hyd knnarga/ yn a,qarhas’ivha3yru 3ovzo. harxyr Panagi 0rovan a-i;ow5 #ovnovar 26-in5 Ma3r A;o- S7 E]mia/ini me] madovxova/ S7 Badaracin nyrga3 cdnova/ yn a3s 0ryrovn a,qadanka3in a3xow Ha3asdan cdnovo. Ha36 gagan Parycor/agan Unthanovr Miov;yan naqacah Byrj Sytragyann ov HPUM6i ‘oq6 naqacah Sinan Sinanyanu1 Ma3r A;o-i dy6 .ygadovagan hamagarcin dy.ygov;ivnnyrow` #ovnovar 27-in5 Ma3r A;o- S7 E]mia/ini me] N7S7)7D7D7 Carycin P7 Amyna3n Ha3ox Ga6 ;o.igosu untovna/ e HPUM6i naqacah Byrj Sytragyann ov digin Wyra Sytragyanu5 in[6 bes nayv ‘oqnaqacah Sinan Sinanyann ov digin An=yl Sinanyanu1 Hantibman un;axkin Sytragyanu Norin Srpov;yan nyrga3axovxa/ e HPUM6i go.me Ha6 3asdani yv Arxaqi me] iraganaxovo. /ra6 cirnyru1 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu yv HPUM6i naqacahu nayv knnarga/ yn Ma3r A;o- S7 E]mia/ini yv HPUM6i hamady. ygy.yxa,ina6 gan5 gr;agan yv hasaragagan /racirnyru5 ygy.yxagan gyankin a-n[ovo. zanazan qntir6 nyr1 Norin Srpov;ivnu a3s a-i;ow ir 0rhnov6 ;ivnn ov cnahadanku pyra/ e HPUM6i naqa6 cahin yv HPUM6i antamnyrovn` anonx ygy.y6 xanover ocii yv HPUM6i go.me Ha3 Ygy.yxiin ov Ma3r A;o- S7 E]mia/inin xovxapyrovo. m,da6 gan z0ragxov;yan5 in[bes nayv azc0covd yv ha3ryna,en noviryal cor/ovneov;yan hamar1 Masnavor antratar2 y.a/ e sovriaha3ov6 ;yan wijagin5 in[bes nayv Ma3r A;o-i yv Ha3 Ygy.yxvo3 ;ymyrov go.me Sovrio3 ha3 hama3nkin5 Ha3asdani yv a3l yrgirnyrov me] abasdan cda/ sovriaha3 undaniknyrovn xovxapyrovo. 0cnov;yan1 Wyha’a- Ha3rabydu yv HPUM6i naqacahu5 irynx mdahocov;ivnu arda3a3dylow Sovrio3 me] diro. /anr gaxov;yan a-n[ov;yamp5 garyvor hamara/ yn a,qarhas’iv- ha3ov;yan yv az6 ca3in hasdadov;ivnnyrov ]ankyrovn megdy.ovmu` i nbasd hagamardov;yan t=ovarov;ivnnyru gro. ha3ortinyrovn1 Zro3xi un;axkin Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosu Lyvon Aronyanu [orrort ancam tar2av 8Tata S;il96i aqo3yan Jadragi Ha3asdani azca6 3in qovmpi 3a-a]adar Lyvon Aronyanu We3g an Zeei mrxa6 ,ari 8Tata S;il9 ‘a-ad0ni aqo3yan e` angaq wyr]in qa6 .in gra/ bardov;ynen1 Holandagan ka.akin me] un;axo. mrxa,ari wyr]in qa6 .in Aronyanu gu qa.ar Lovc Wan Weli hyd1 38 ka3l ‘oqa6 nagyle ydk Aronyanu bardov6 ;ivn gryx1 Saga3n angaq a3s artivn6 ken5 ha3 ,aqmadisdu ty- na6 qort qa.en ydk abahowa/ er a q o 3 y a n i go[ovmu1 Aronyanu [orrort ancam tar2av 8Tata S;il9 mrxa,ari 3a.;o.1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN yv HPUM6i nyrga3axovxi[nyru ar/ar/a/ yn nayv Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixin a-n[ovo. harxyr1 A3s a-n[ov;yamp Norin Srpov;ivnu untc/a/ e darylixin unta-a] ira6 ganaxovylik 2y-nargnyrovn garyvorov;ivnu5 oronk bidi nbasdyn ha3 =o.owovrtin hanteb artarov;yan wyragancnman1 Wyha’a- Ha3ra6 bydu masnavorabes nyrga3axovxa/ e Ha3ox Y.y-ni zohyrov srpatasman ov..ov;yamp Ha3 Ygy.yxvo3 Srpatasman 3an2naqovmpin go.me iraganaxovo. a,qadanknyru5 oronk knnov;yan bidi a-novin darywyr]in covmarovylik Ha3 Ygy.yxvo3 Ybisgobosax =o.owi un;axkin1 Hantibman avardin HPUM6i naqacah Byrj Sytragyanu yv ‘oq naqacah Sinan Sinan6 yanu` ,norhagalov;ivn 3a3dnylow untovnylov;yan hamar` wsdahyxovxa/ yn Amyna3n Ha3ox Ha36 rabydin5 or Ha3gagan Parycor/agan Unt6 hanovr Miov;ivnu5 havadarim ir a-akylov;yan yv ygy.yxaser ociin5 bidi ,arovnage usd amyna3ni ir a]agxov;ivnu pyryl Ma3r A;o-in yv anor azcanover /racirnyrovn1 Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 3 H7P7U7Miov;yan par2raco3n gr;ov;yan gr;a;o,agnyrov /raciru avyli kan 1.1 milion dolar dramatra/ e 2013-2014 ovsovmnagan dary,r]anin Gadaro.agan arovysdi5 hocyvoragannyrov badrasdov;yan yv a3l masnacidov;ivnnyrov harivravor ovsano.nyr a,qarhi [ors /acyren g40cdovin H7P7U7M7i gr;a;o,agnyren Hamalsaranagan 2my-na3in gisamyagin a-i;ow g4antra6 ta-nank H7P7U7 Miov;yan par2raco3n gr;ov;yan gr;a6 ;o,agnyrov /racrin5 orme g40c6 duvin hamalsaranagan paz6 maharivr ovsano.nyr5 a,qarhi [ors /acyrovn ,arovnagylov ha6 mar irynx par2raco3n gr;ov6 ;ivnu1 2013-2014 ovsovmnagan dary,r]anin H7P7U7M76i gr;a6 ;o,agnyrov /raciru avyli kan 1.1 m i l i o n a m y r i g y a n d o l a r dramatra/ e1 Unthanovr a3t covmaren 400,000 amyrigyan dolaru dramatrova/ e Miax6 yal Nahancnyrov me] ovsa6 no. 100 ovsano.nyrov1 H7P76 U7M76i dramatra/ gr;a;o6 ,agnyrov ,norhiv 35 yrgirnyre avyli kan 400 ovsano.nyr par2raco3n ovsman gu hydyvin a,qarhi lavaco3n hamal6 sarannyrov me]5 gadaro.agan arovysdnyrov yv orbes abaca3 hocyvoragan5 hamabadasqan masnacidov;ivnnyrow1 Niv;agan 0=antagov;ynen antin5 H7P7U7M76i gr;a;o6 ,agnyrov /racri un2y-a/ a]ag6 ,agu5 or bsagavor arovys6 dix asdijanu sdanale ydk5 wsdah e or bidi garyna3 tasavantyl ir siryli ovsovm6 nagan hasdadov;yan` Bolso3 Gytronagan War=aranin me]7 _ima Garabydyan5 or Holan6 da3i Le3dun hamalsarani ira6 vacidov;yan pa=inu avardyle ydk gu /racre mianal Ha3as6 dani Ardakin Cor/ox naqa6 rarov;yan an2nagazmin1 Isg H7P7U7M7i gadaro.agan ar6 vysdnyrov gr;a;o,agnyr sda6 xo. yra=i,dnyru arten isg ov,atrov;yan g4ar=ananan5 in[bes 0’yra3i yrci[ Aram )hanyan5 or g4ovsani Be-ni arovysdnyrov hamalsaranin me] yv ,ovdow ylo3;nyr bidi ovnyna3 hanrajana[ La Cetra yrc[aqovmpin hyd5 Bezuli yv Ams;yrdami me]1 Yrgracovntin mivs go.mu5 yryvanxi Wartan Casbar6 yan5 or a3=m g4ovsani Cali6 fornio3 Kolburn yra=,danoxu5 ylo3;nyr govnyna3 Niv Yorki <ar7 e] 14 xov;ivnu g40cne5 or harivravor ovsano.nyr zcan ;e irynx da6 .antu cnahado. a,qarha6 dara/ havakaganov;yan mu meg masnign yn irynk1 Anonxme yn` Izmiri Ege hamalsarani ovsano.ovhi Monika Manov6 :oron;o3i Ha3 Hama3nki Amanorya3 Novern Arxaqxi Badaninyrin Yryvan5 21 #ovnovar5 2014;7 Himnatrami :oron;o3i dy.a6 gan marminu ,arovnagovm e a]agxyl :oron;o3i ha3 ha6 ma3nki go.mix naqginovm howa6 navorova/ gr;agan hasda6 dov;ivnnyri a,agyrdnyrin1 A3s ancam ardyrgrovm pnag6 vo. ha3azci tyr2agnyri unda6 niku hamazcysdnyr e novi6 rapyryl <ov,ii T7 >azaryani anovan hanragr;agan yra6 =u,dagan tbroxi a,agyrd6 nyrin5 in[bes nayv nor 2my6 -a3in dak hacovsd yv g0,ig e havakacryl Mardagyrdi ,ur6 ]ani Mada.is yv Mardovnov ,r]ani Sbidaga,en civ.yri 165 a,agyrdnyri hamar1 Nover6 nyru arxaqxi badaninyrin yn hasyl Amanori naqa,ymin` my/ ovraqov;ivn barcyvylow nranx1 Himnatrami :oron;o3i dy6 .agan marmni adynabyd Mgr6 di[ Mgrdi[yanu5 or 10 darovx avyli hantisanovm e T7 >a6 zaryani anovan yra=,dagan tbroxi hocapar2ovnyri qor6 hrti antam5 hbardov;yamp e nyrga3axnovm tbroxovm ovsano. a,agyrdnyri 3a]o.ov;ivnnyru5 a3t ;vovm` masnagxov;ivn dar6 pyr yra=,dagan ‘a-ad06 nyri5 mrxo3;nyri5 0limbiada6 nyri5 oronx artivnkovm tbroxi ,norhali a,agyrdnyru mrxa6 nagnyr ov barcyvnyr yn dovn pyryl1 #i,yxnynk5 or :oron;o3i ha3 hama3nki finansavormamp 2006; 7 6 i n g a - o v x o v y l e M a 6 da.isi5 2010;6in` Sbida6 ga,eni hanragr;agan tbrox6 nyru5 2002-2011;;7 <ov,ii yra6 =u,dagan tbroxovm wyrano6 rocovyl e mi kani tasasyn6 yag5 ga-ovxovyl e ga;sa3a6 dovn yv nyrkin ]y-ovxman ha6 magarc5 isg 2013;76in tbro6 xin novirapyrovyl e 15 ]ov;ag yv ‘o.a3in cor/iknyr1 8Ha3asdan9 Hamaha3gagan Himnatram
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Naqarar #agopyan garyvor hamara/ e Ha3ox lyzovi dara/ovmn ov ha3abahban cor/ovneov;ivnu Byljika3i ha3 hama3nki me] 8Ha3-oscazart9u gu wyra/ovi 8Cazprom Armenia9i #ovnovar 166in -ovsagan 8Cazprom9 ungyrov;yan naqa6 cah Alykse3 Millur yv Ha3as6 dani Ov=aniv;i naqarar Armen Mowsisyan Mosgova3i me] sdoracryxin Ha3asdani 8Ha3-oscazart9i mnaxyal 20% pa=ny;ov.;yrov waja-ki ba36 manaciru1 A3sbesow5 8Ha3-oscazart9i polor pa=ny;ov.;yru ‘oqanxu6 va/ gullan 8Cazprom9i5 or a3sovhydyv bidi go[ovi 8Caz6 prom Armenia91 Adrbe3janxi ka’i;yn mu zoh` sahmana3in wyr]in paqovmnyrovn {oryk,ap;i 22 #ovnovarin5 HH s’iv-ki naqarar Hrano3, #agopyan untovna/ e Bylji6 ka3i 8Ha3ox dovn9 m,agov;a3in gytroni gr;ov;yan 3an2na=o6 .owi badasqanadov Bydig Bydrosyanu1 Hantibman un6 ;axkin hivru naqararin nyr6 ga3axovxa/ e Byljika3i ha3 hama3nki nyrga3 irawijagu1 Usd anor` hama3nku wyr]in darinyrovn pavagan my/xa/ e i ha,iv Ha3asdanen5 :ovr6 kia3en yv Sovria3en Byljika dy.a’oqova/ ha3yrov1 8Ha3ox dovn9 m,agov;a3in gytronu a,qo3= cor/ovneov;ivn gu /a6 vale Byljika3i me]1 Gytronin me] gu cor/yn yrci5 bari5 jadragi yv a3l qmpagnyr1 Na6 qarar #agopyan o.]ovna/ e Byljika3i ha3 hama3nkin go.me iraganaxovo. polor naqa2y-6 nov;ivnnyru yv garyvor hama6 ra/ Ha3ox lyzovi dara/ovmn ov ha3abahban cor/ovneov;ivnu1 Bydig Bydrosyan 3o3s 3a3dna/ e5 or Ha3asdani Hanraby6 dov;yan yv 3adgabes S’iv-ki naqararov;yan hyd Byljika3i ha3 hama3nki hamacor/ag6 xov;ivnu avyli bidi qorana3 yv Byljika3i ha3yru a,qo3=0ren bidi masnagxin naqararov6 ;yan go.me gazmagyrbova/ /racirnyrovn yv 2y-nargnyrovn1 Hantibman avardin naqarar Hrano3, #agopyan Bydig Byd6 rosyanin novira/ e HH s’iv-ki naqararov;yan go.me hrada6 raga/ 8Xavi5 3i,o.ov;yan yv ba3kari go;o.nyr9 cirku1 Adrbe3janagan A”A lradov cor/agalov;yan hama2a3n .a6 rapa.yan6adrbe3janagan z0rky6 rov ,’man ci/in wra3 zinatatari trov;yan qaqdman badja-ow adrbe3janxi ka’i;yn mu sbannu6 va/ e1 Mi]atebu dy.i ovnyxa/ e :yr;yri ,r]anin me]` sahma6 naci/i a3n hadova/in me]5 ovr adrbe3janagan nyr;a’anxman an3a]o. cor/o.ov;ivn mu iraganaxova/ er 0ryr a-a]1 :eyv adrbe3janagan go.mu gu ‘or2e gadarova/u nyrga3axnyl ipryv zinatatari trov;yan qaqdman hydyvank5 saga3n agn3a3d e5 or ka’i;ynu an3a]o. nyr;a’anxovmi zohyren e` ar6 ten yrrortu1 Ha36Wraxagan zinovoragan hamacor/agxov;yan 2014 ;ovagani /raciru sdoracrovyxav Adrbe3jani -azma0ta3in ov=yru _ovsia3en -azmagan ov..a;i-nyr gu sdanan 8_ovsagan ov..a;i-nyr9 ungyrov;ivnu avarda/ e Adrbe3janin -azmagan nor ov..a;i-nyrov mada6 gararovmu1 Unthanovr a-mamp` Adur6 be3jan sdaxa/ e 8Mi7359 dibi 25 ov..a;i-nyr5 oronk bidi mianan yrgri -azma0ta3in ov=yrov gaz6 men nyrs nyrga3is cor/o. 8Mi7 249 dibi ov..a;i-nyrovn1 A3s wyr]innyru5 avyli ganovq5 artiaganaxova/ ein1 Hivsisadlandyan ta,inki [a’ani,nyrovn hamabadasqan a3s masin gu ha.orte 8Azadov;ivn9 ga3ani adrbe3janagan /a-a3ov;ivnu1 _ovsio3 nor madagarara/ ov..a;i-nyru hamalrova/ yn ci6 ,yra3in dysanyliov;ivn abahowo. sarkyrow yv inknaba,d6 banagan hamagarcyrow1 Bakov sdaxa/ e nayv hagahrasa3la3in hr;i-nyr5 cntaxirnyr yv n-naganydyr` 2010-2011 darinyrovn sdoracrova/ yv 3 miliadolar ar=o. ba3manacirnyrovn himan wra31 Adrbe3jan _ov6 sia3en nayv bidi sdana3 hr;i-a3in hamalirnyr ov 3avylyal ov..a;i-nyr1 #i,ynk nayv5 or 2013-i #ovnisin5 Adrbe3jan _ovsia3en sda6 xa/ er hrasa3lyr yv zinovoragan a3l sarkavorovmnyr1 Wrasdani ba,dbanov;yan naqarari dy.agal Miqa3il Dar6 [ia,wili clqavora/ badoviragov;ivnu 28-29 #ovnovarin Ha3asdan gu cdnover5 or masnagxyxav Ha3asdani Zinyal ov=yrov gazmavorman 22-rt darytar2in novirova/ 2y-nargny6 rovn1 Wrasdani ba,dbanov;yan naqarari dy.agalu hantibovm ovnyxav Ha3asdani ba,dbanov;yan naqarari a-a]in dy.agal Tavi; Dono3yani hyd yv badoviragov;yan untovnyx nayv ba,dbanov;yan naqarar Se3ran )hanyan1 Wraxagan badoviragov;yan a3xylov;yan un;axkin go.myru sdoracryxin yrgov yrgirnyrov ba,dbanov;yan naqararov6 ;ivnnyrovn mi]yv zinovoragan hamacor/agxov;yan 2014 ;ovagani /raciru1 Adiga gu nyra-ne go.myrov darpyr magartagnyrov badoviragov;ivnnyrov ‘oqatar2 a3xylov;ivnnyru5 in[bes nayv hamacor/agxov;yan yv ‘or2a-ov;yan ‘oqanagovm ba,dbana6 gan ka.akaganov;yan5 qa.a.abahbanov;yan5 zinovoragan gr;ov;yan5 a.pivrnyrov ga-awarman yv a3l marzyrov me]1
 5. 5. LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 5 Bolso3 Badriarkagan A;o-i Yryk +a-ancavor Sargavacnyru Kahana3 @y-natrovyxan Badriarkaranen gu dy.y6 gaxnyn myzi76 22 yv 23 #ovnovar ;ovagan6 nyru hocyvor qantawa-ov;yan a-i;nyr y.an Badriarkagan A;o-i hocyvor tasovn yv Bol6 saha3 havadaxyal =o.owovrtin hamar1 Badriarkagan A;o-i =a-ancavor yryk sanyru` Drx7 Mika3el Srg7 D0nigyan5 Drx7 A3c Srg7 Mivrzyan yv Drx7 Qa[ig Srg7 )hanyan` Bad6 riarkagan Unthanovr “oqa6 nort Par2r7 D7 Aram Ark7 A;e,yani 2y-amp kahana3 2y-natrovyxan yv wyranova6 nyxan a3sbes` Mika3el Sarga6 vacu` Ha3r <norhk Apy.a35 A3c Sargavacu` Der <irwan Kahana3 yv Qa[ig Sarga6 vacu` Der <ahen Kahana31 GO{OVM Yryk diraxov sargavacnyrov kahana3ov;yan go[man araro6 .ov;ivnu dy.i ovnyxav 22 #ovn6 var 2014 {oryk,ap;i5 =amu 16.00-in5 Fericiv.i S7 War6 tananx Ygy.yxvo3 me]1 Naq gadarovyxav ganonagan yry6 go3yan =amyrcov;ivn hantisa6 bydov;yamp` Cyr,7 D7 Sahag Ybs7 Ma,alyani yv masnag6 xov;yamp A;o-o3s hocyvora6 ganax tasovn1 +amyrcov;yan avardin sgsav go[man araro6 .ov;ivnu5 qardavilagov;yamp` Cyrb7 D7 :a;ovl ?7 Wrt7 Anov,yani yv Ar=7 D7 Drtad Khn37 Ovzovnyani1 Un/a3axov6 nyr ygy.yxvo3 avac t-nen tas a-a]nortovyxan /nga[ok yv usd Ha3asdanya3x A-akyla6 gan Ygy.yxvo3 avantov;yan5 wga3ov;ivn drovyxav anonx ar=anavorov;yan5 warkin yv gynxa.in masin1 Anonk5 3an2n a-in kahana3ov;yan lov/u5 a,agyrdil yv hydyvil ygy.yxvo3 polor ov..a’a- ha3rabydny6 rovn yv wartabydnyrovn ov nzowyxin polor hyr2ova/o.nyru1 Aba gartaxin Sovrp Cricor Da;yvaxii qmpacra/ ov..a6 ’a- tavanov;yan hancanagu1 Go[man araro.ov;yan avardin Sahag Srpazan5 bad,aj pa6 xadrov;ivnnyr dovav kahana6 ha3ov;yan go[man araro.ov6 ;yan masin yv usav7 8A3s yryk ;ygna/ovnyru ba6 dasqann er myr a.0;kny6 rovn1 Anxyal dari hocyvora6 gannyrov waqjanovmen 3ydo3 ,ad 3ovzovyxank5 saga3n avyli ,ad a.0;yxink or Deru nor m,agnyr hane1 Yryk ;ygna/ov6 nyru a3s0r go[yxink kahana6 3ov;yan yv Asdov/o3 gamkow wa.u a-av0d5 Par2r7 D7 Aram Ark7i 2y-amp kahana6 3agan garc bidi sdanan91 Norin Srpaznov;ivnu hava6 daxyal =o.owovrtu hraviryx a.0;kow masnagxylov dira6 xovnyrov 3a]ort 0rovan 2y-6 natrov;yan hamar1 Araro.ov;yanx avardin 8Nazar <irin0.lov9 srahin me] sarkovyxav ;e3asy.an mu5 orovn un;axkin hocyvor ha3ryr yv araro.ov;yanx masnagix =o.owovrtu ,norhavoryxin un6 /a3axovnyru yv garo.ov;ivn ma.6 ;yxin irynx1 S7 BADARAC YV @Y_NATROV:IVN Covmcapovi S7 Ortvox Orod6 man Ygy.yxvo3 nsdarannyru a-av0dyan =amyren sgsyal lyxovn ein havadaxyal =o.o6 wovrtow5 oronk yga/ ein mas6 nagxylov yryk =a-ancavornyrov kahana3agan 2y-natrov;yan S7 Qorhovrtin` irynx a.0;kny6 row1 A-av0dyan =amyrcov6 ;ivnnyru gadaryxin kahana3 ha3ryr1 S7 Badaracu mado3x Bad6 riarkagan Unthanovr “oqa6 nort Par2r7 D7 Aram Ark7 A;e,yan5 a-un;yraga3ov;yamp Hoc,7 D7 Y.i,e Wrt7 Ov[kovn6 yani yv Ar=7 D7 Avydis Khn37 :aba,yani1 Araro.ov;yanx masnagxyxan Badriarkagan A;o-o3 miapannyr5 kahananyr yv sargavacnyr1 S7 Badaraci yrcyxo.ov6 ;ivnnyru gadarovyxan nyrga3 kahana3 ha3ryrov yv tbirnyrov go.me5 a-a]nortov;yamp Ar=7 D7 Cricor A7 Khn37 Damad6 yani yv yrcyhonaharov;yamp Prg7 Edwin #arov;ivn Ovr7 Tb7 Galibyani1 Ja,ov cirkyrov un;yrxovmen a-a] yryk diraxovnyru sa.6 mosnyrow ov /nga[ok par26 raxan ygy.yxvo3 pymu5 ovr qardavilag :a;ovl ?7 Wrt7 yv Drtad Khn375 ancam mu yvs nyrga3axovxin yn;aganyru5 wga3ylow anonx warkin yv ci6 dov;yan1 Ganonagan a.0;knyrov un6 ;yrxovmen ydk yryk diraxov6 nyru irynx yrysu =o.owovrtin tar2ovxa/ yv irynx 2y-kyru wyr par2raxovxa/ 8Asdova/a6 3in yv yrgnavor ,norh9i yr6 cyxo.ov;yamp hra=aryxan a,6 qarhig gyanke1 Aba 2y-natri[ srpazan ha3ru mi a- mi diraxovnyrov clovqnyrovn wra3 2y-k trav yv 3ydo3 diraxovnyrov ovrarnyru tar2ovx irynx wzyren yv wy6 ra/yx ‘orovrari1 Sovrp Crox un;yrxovmnyrov avardin S7 Badaracu ,arov6 nagovyxav min[yv 8O.]o3n9i ba6 hu1 Gartaxovyxan ganonagan a.0;knyr yv yryk sargavacny6 rovn drovyxan ‘ilon yv ba6 daraci[i zcysdnyr1 Aba diraxovnyru zancagnyrov .06 .an]nyrow yv 8Qorhovrt Qorin9 ,araganow zcysdavorovyxan yv a-a]nortovyxan S7 Sy.anin a-]yv1 Par2r7 D7 Aram Ark7 S7 Miv-onow 0/yx norabsag ka6 hananyrovn jagadnyrn ov a] yv 2aq 2y-kyru yv zanonk avacov;yan garcow wyrago[yx usd hydyvyali7 Drx7 Mika3el Srg7 D0nigyanu` Der <norhk Apy.a35 Drx7 A3c Srg7 Mivrz6 yanu` Der <irwan Kahana3 yv Drx7 Qa[ig Srg7 )hanyanu` Der <ahen Kahana31 Norabsag hocyvoragannyru garcav irynx antranig 0rh6 nov;ivnu dovin =o.owovrtin1 #yd 0/man Aram Srpazan karozyx yv antratar2av zo6 hapyrov;yan ca.a’arin1 Apraham Nahabyd5 ipryv havadki yv zoho.ov;yan n,an5 3an2n a-a/ er ir ortin Isa6 hagu zohyl unta-a]ylow As6 dov/o3 hramanin1 #i,yxovx or5 Sa’yga3 ?a-en gaqova/ qo3u zohova/ er ‘oqanag Isaha6 gi1 Nor Ovqdi me]5 cyraco3n6 zoho.ov;yan n,ann e Asdov/o3 Mia/in Ortvo3n a-akovmu a,6 qarh i ‘rgov;ivn my.avor martgov;yan1 Krisdos5 zoh6 vyxav Qa[i wra3 yv a3s Qa[i Badaracin ‘rgarar z0rov6 ;ivnu gu ,arovnagovi xa3s0r yv bidi ,arovnagovi 3avidyan5 madovxova/ S7 Badarac6 nyrow1 Ygy.yxvo3 sbasavornyr 3an2n g4a-nyn zoho.ov;yamp /a-a3yl Asdov/o3 yv havadax6 yal =o.owovrtin5 irynx a[kyru 3a-ylow 3avidynagan kahana6 3abydin` #isovs Krisdosi5 agngalylow Ir ba,dbanov6 ;ivnu ov z0rov;ivnu1 A3s0r 2y-6 natrovyxan yryk noviryalnyr5 oronk irynx baranoxu qonar6 hyxovxin a-a]i Asdov/o3 yv ovqdyxin havadarim mnal Ygy6 .yxvo3 Sovrp Ha3ryrov hocyvor avantin1 Ma.;ynk or anonk ullan5 m,ag a-anx am0;o31 O.]o3ni bahovn5 polor hocy6 voragannyru ygan hampovrylov norabsag hocyvoragannyrov jagadnyrn ov a]yru1 WY>ARI DOV{OV:IVN #avard S7 Badaraci dy.i ovnyxav wy.ari dov[ov;ivn1 Norabsag Hoc,7 Ha3r <norhk Apy.a3 D0nigyan5 Aram Srpa6 zan H0r 2y-amp wy.ar sdaxav antamagxylow Badriarkagan A;o-o3 miapanov;yan ,arky6 rovn1 Araro.ov;yanx avardin ha6 vadaxyalnyr m0dyxan norun6 /anyrovn` a]ahampo3row sda6 nalov hamar irynx 0rhnov;ivnu1 Arxaqi me] nor civ. mu himnova/ e Araksavan anovnow Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;yan ga-awarov;ivnu #ovn6 var 28-i nisdin havanov;ivn dova/ e 8L>H war[adara/ka3in pa=anman masin9 0renki me] ‘o’oqov;ivn gadarylov masin naqaci/in1 A3s masin gu ha.orte L>H ga-awarov;yan ga3ku1 A3t 0renki ‘o’oqov;yan hama2a3n` g4a-a]argovi Hatrov;i ,r]ani A-a]amov. hama3nki war[agan dara/ki me] 2yvavoryl nor civ.` Araksavan anovamp1 “asdaxi 2yvavorova/ pnaga6 wa3ri me] g4abri 8 undanik` untcrgylow 29 pnagi[1 Arxaqi ga-awarov;yan 3an2nararov;yamp L>H GA an,ar= co3ki kadastri bydagan gomidei go.men a,qadanknyr ira6 ganaxova/ yn pnagawa3ri naqnagan sahmannyru j,crdylov ov.6 .ov;yamp5 or no3nbes 0renstragan hamabadasqan naqaci/i dyskow bidi nyrga3axovi knnargman1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Sovrio3 Naqacahu wyr]abes jan[xav Ha3ox Xy.asbanov;ivnu 8Kalifornia Kovriyr9 ;yr;i hrada6 ragi[ yv qmpacir #arov; Sasovnyan gu cre7 Anxyal ,apa; France Presse cor/aga6 lov;yan dova/ ir /avalovn harxazro3xin` Sovrio3 me] diro. o.pyrcagan irawijagi masin5 Sovria3i naqacah Ba,,ar al Asad ansbasyli0ren 3i,adaga/ e 1.5 milion ha3yrov ]artyru1 A-a]in ancamn e5 or sovriagan bydov;yan oyve .ygawar g4untovni ha3gagan zancova/a3in sbanov6 ;ivnnyru yv 3anxavor gu jan[na3 )smanyan :ovrkian1 Harxazro3xi un;axkin naqacah Asad 1915 ;ovagani Ha3ox Xy.asbanov;ivnu hamymada/ e 0daryrgrya3 croha3innyrovn go.men Sovrio3 me] gadarovo. ka.akaxi6 nyrov ta=an sbanov;ivnnyrovn hyd7 8aha6 pygi[nyrov trsyvora/ wa3racov;yan ov an6 martga3nov;yan asdijanu myz gu 3i,yxne avyli kan 500 dari a-a] mi]nataryan Yvroba3i me] dy.i ovnyxa/ iratar2ov6 ;ivnnyru1 A-avyl m0d =amanaga,r]ani me] anonk myz gu 3i,yxnyn 0smanxinyrov go.men ha3yrovn tem iraganaxova/ zan6 cuva/a3in ]artyru5 yrp Sovrio3 me] yv :ovrkio3 dara/kin sbannovyxan meg ov ges milion ha3yr ov ges milion ov..a’aasorinyr91 Zarmanali [e5 or yrgov 0r anx +unyvi me]5 Miavorova/ azcyrov gazmagyrbov;y6 nen nyrs5 Sovrio3 tysban Ba,,ar Jaa6 farin hantes ygav nman 3a3dararov6 ;yamp mu7 8isg i|n[ g4usek Ha3ox Xy.as6 banov;yan masin5 ovr sbannova/ e 1.5 milion mart91 Miag a3l sovriaxi par2rasdijan ba,6 d0nyan5 or jan[xa/ e Ha3ox Xy.asba6 nov;ivnu5 y.a/ e Sovrio3 qorhrtarani naqacah Abd al6Kadyr Kadovran5 yrp 3ovzi[ cra-ovm gadara/ e Ha3ox Xy.as6 banov;yan 3ov,ar2ani yv ;ancarani 3ov6 ,amadyanin me]5 2001 ;ovagani #ovlis 16-in5 Yryvani me]7 8yrp a3xylyxink 3ov6 ,ar2ann ov ;ancaranu Ha3ox Xy.asba6 nov;yan5 orovn zoh cnax ha3 =o.owovrtu 1915 ;ovaganin5 mynk qorin hiaxovmow yv 3arcankow gancnyxank a3n hyrosnyrovn a-]yv5 oronk mahn untovna/ yn qizaqov6 ;yamp ov hyrosov;yamp1 Anonx zavagnyrn ov ;o-nignyru gu ,arovnagyn anmahaxnyl irynx naqninyrov qizaqov;ivnn ov ba3karu777 My/ 3arcankow myr clovqu gu qonarhynk ha3 =o.owovrti` myr ungyrnyrovn nahadagnyrovn 3i,adagin a-]yv5 yv g4o.6 ]ovnynk wj-aganov;yan ov 3a.;anagi ha6 mar anonx garo.ov;ivnu1 Mynk g4a,qa6 dink miasin5 orbeszi polor martox aza6 dacrynk jn,ovmnyren yv gy.ykovmen91 Y;e Sovrio3 qorhrtarani q0snagin 2001 ;ovagani 3a3dararov;ivnu y.a/ e angy./ ov srda-ov[ ov.yr2 mu5 aba no3nu garyli [e usyl Ha3ox Xy.asbanov;yan wy6 rapyryal naqacah Asadi q0skyrovn ma6 sin5 orovn clqavor nbadagn er qsd0ren tadabardyl ;rkagan ga-awarov;yan ;,namagan cor/o.ov;ivnnyru unttem sov6 riagan war[agarcin1 #a3dni e5 or :ovr6 kian my/ tyr qa.axa/ e naqacah Asa6 du dabalylov mi]azca3in hamady. ]an6 kyrovn me]` ov.argylow zinam;yrk yv aba6 howylow 0daryrgrya3 armadagan isla6 misd croha3innyrov nyr;a’anxovmu Sov6 ria1 Sovrio3 yv :ovrkio3 mi]yv 3arapyrov;ivn6 nyru mi,d [e5 or ;,namagan y.a/ yn1 Min[yv 2011 ;ovagan sovriagan jcna=ami sgizpu5 a3t yrgov yrgirnyru a3nbisi ka.akagan yv dndysagan syrd ta,na6 gixnyr ein5 or Asadi war[agarcu ar6 cila/ er Ha3ox Xy.asbanov;yan masin cirkyrov waja-ku yrgri me] yv 0da6 ryrgrya3 film ngarahano. qovmpyrovn ;o3l [er dova/5 or a3xylyn Der Z0r` Xy.as6 banov;yan pazmahazar zohyrov sbanta6 noxu1 Mdahocova/ :ovrkio3 hnaravor t=cohov;ynen5 naqacah Asadi a,qa6 dagazmu 2009 ;ovaganin [y.yal hamaryx im hantibovms Naqacahin hyd5 yrp anonk hamaxanxi me] 3a3dnapyryxin im pazma;iv knnatadagan 30tova/nyrs :ovr6 kio3 wyrapyryal1 Avylin5 Sovrio3 yv :ovr6 kio3 ga-awarov;ivnnyrovn mi]yv my.ramisi =amanag5 naqacah Asad Sovrio3 a3xy6 lo. My/i Dann Giligio3 Aram A Ga;o.i6 gosin qorhovrt dova/ er5 or ha3yru bedk e tragan 3arapyrov;ivnnyr m,agyn :ovr6 kio3 hyd yv anxyali me] [abrin1 Naqacah Asad5 France Presse cor/a6 galov;yan dova/ ir wyr]in harxazro3xi me] nayv po.oka/ e aryvmdyan .ygawar6 nyren5 oronk [yn hasgnar Myr2avor Ary6 vylki me] /avalovo. zarcaxovmnyru7 8Anonk mi,d ,ad ov, gu cidagxin ,ad panyr5 yrpymn5 mia3n a3n =amanag5 yrp iro.ov;ivnu arten polorowin ‘oqova/ e91 Angy./ usa/5 garyli e miyvno3n knnata6 dov;yan yn;argyl naqacah Asadu` :ovrkio3 .ygawarov;yan nyncov;ivnn ov yrgyrysaniov;ivnu i wnas iryn ,ad ov, cidagxylov hamar1 Xav0k5 Sovrio3 naqacahu miag byda6 gan .ygawaru [e5 or [er grxa/ ump-nyl :ovrkio3 i,qanavornyrov tavatir mda/y6 lagyrbu1 Myr2avoraryvylyan5 yvrobagan yv amyrigyan pazma;iv .ygawarnyr miyv6 no3n sqalu gu cor/yn wsdahylow :ovrkio3 gy./ parygamov;yan` ny. trov;yan me] i3nalow5 yrp :ovrkian [i 3arcyr ir qos6 dovmnyru1 Wyr]in amisnyrovn war[abyd Erdo.ani p-nabydagan ka.akaganov;yan yv paz6 madyn[ 3a3dararov;ivnnyrovn badja-ow mi]azca3in hanrov;yan ajo. hias;a6 ’ov;ynen agn3a3d gu ta-na35 or o[ ok :ovrkia3i iragan temku a3nkan lav [i jan[nar5 orkan ha3yru5 asorinyru5 3o36 nyru yv kivrdyru5 oronk da-aba/ yn an6 ;iv ov anhamar ta=anov;ivnnyren5 ]ar6 tyren yv ancam xy.asbanov;ynen ;rka6 gan p-nabydagan i,qanov;yan dag1 Haga-ag naqacah Asadi ka.akagan trtabadja-nyrovn` ha3 =o.owovrtu bedk e o.]ovne anor ov,axa/ 3a3dararov;ivnu Ha3ox Xy.asbanov;yan wyrapyryal1 Xy.asbanov;yan jana[ovmen a3skan yrgar =amanag anuntovnyli badja-nyrow 2y-nbah mnalen ydk5 cone hima Sovrio3 naqacahu ba,d0nabes g4use j,mardov6 ;ivnu anxyali yv nyrga3is ;rkagan wa36 racov;ivnnyrov masin1 :arcmanov;ivnu` _ovzanna Avacyani Aryvmdaha3yreni wyra/a/ e Y_ACO#N6u :oni Blyr` 821-rt tarov polor dacnabnyrovn badja-u gr0nagan /a3ra3y.aganov;ivnn e9 Nyrga3 tarovs a,qarhi wra3 zinyal dacnabnyrovn clqavor badja-u a,qarhi wra3 gr06 nagan /a3ra3y.aganov;yan aliki par2raxovmn e1 A3s ma6 sin5 usd 8)bzurwur9 0ra;yr6 ;in5 3a3dna/ e Pridanio3 naqgin war[abyd :oni Blyr1 8Sovrio35 Nigyrio3 yv Fili’yan g.zinyrovn me] co3ov;ivn ovny6 xo. dacnabnyrovn clqavor trtabadja-u gr0nagan /a36 ra3y.aganov;ivnn e9` avylxny6 low5 or 8a,qarhu aganadys gu ta-na3 ca.a’araq0sov6 ;yan ,ovr] dacnabnyren an6 xovm naq yv a-a] tebi gr06 nam,agov;a3in dacnabnyr956 n,a/ e Blyr1 An gu ba,dbane ,ark mu yrgirnyrov me] =o.owrtawarov6 ;yan hasdadman hamar zin6 voragan mi]amdov;yan ka.a6 kaganov;ivnu` n,ylow5 or p-na6 diragan garc mu war[agar6 cyr ‘oqylov hamar zinovora6 gan mi]amdov;ivnu bedk e gadarovi ivrakan[ivr yrgri gr0nagan ov m,agov;a3in yn6 ;aho.u ha,ovi a-nylow1 8Anxyal dasnamyagin un6 ;axkin qntiru mia3n a-anx hy-axovmen ydk sdy./ovylik hydyvanknyru ngadi ovnynalov zinovoragan mi]amdov;yan me] er5 yv zinovoragan mi]amdov6 ;yanx ‘or2yrovn my/amasnov6 ;ivnu ahapyg[agan qmpavo6 rovmnyrov gazmavorman yv /a36 ra3y.agan mda/o.ov;yan aji nbasdo. yn;aho. sdy./yx956 ,y,da/ e naqgin war[abydu1
 7. 7. LUNDI 10 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 10 FEVRIER 2014 Un autre soldat tué au Karabagh Les forces azerbaïdjanaises ont tué un soldat arménien au NagornyKarabagh, a indiqué le ministère de la Défense de ce territoire soutenu par l’Arménie. Le soldat Armen Hovhannissian a été abattu à la suite d’un affrontement avec un groupe d’agents de diversion azerbaïdjanais qui ont tenté de pénétrer dans cette région disputée. Des échanges de tirs entre troupes arméniennes et azerbaïdjanaises ont lieu régulièrement autour du NagornyKarabagh. Environ 20 soldats arméniens et azerbaïdjanais ont été tués dans ces échanges de tirs en 2013. Armen Hovhannissian, qui avait 19 ans, est commémoré ces derniers jours après sa mort alors qu’il a fait preuve de courage et de vigilance. Il est également qualifié de héros pour son sacrifice en repoussant une attaque azérie à proximité de la ligne de contact au Karabagh au cours de la nuit du 19 janvier. « La subdivision régulière de neuf militaires a pu rejeter deux groupes des forces spéciales azéries comprenant environ 30 personnes. N’est-ce pas de l’héroïsme ? » a déclaré le ministre de la Défense Seyran Ohanian. Selon Eduard Asrian, le commandant de l’unité d’Hovhannissian, les soldats azéris ont attaqué cinq postes et fait des tentatives de sabotage. Le Sergent Hovhannissian, avec un autre soldat, montaient la garde quand ils ont détecté un danger et courut dans la direction des soldats ennemis. « L’attaque a été minutieusement planifiée en détails, mais en raison de leur vigilance, de la vigilance du personnel du poste et de l’intervention active et des compétences du commandant du détachement, le sergent Hovhannissian et ses sept compagnons d’armes ont rejeté l’adversaire en arrière » a dit Asrian. Hovhannissian a reçu à titre posthume la médaille « du courage ». Le commandant a assuré que les autres seront également honorés. Publication d’une version anglaise de l’Atlas national arménien avant le 100e anniversaire du génocide arménien La version anglaise du volume A de l’Atlas national sera publié d’ici la fin de l’année. Le vice-président du Comité d’État de cadastre immobilier d’Arménie, a déclaré Felix Bashoyan. En 2013, environ 100 pages de la version anglaise du volume A de l’Atlas national ont été numérisées. « Nous allons essayer de compléter ces travaux, la version anglaise de l’Atlas est importante notamment dans la perspective du 100e anniversaire du génocide arménien en 2015 », a-t-il dit. Les versions arméniennes des volumes A et B de l’Atlas national de l’Arménie ont été publiées en 2006 et 2008. Le volume A présente les différents domaines de l’Arménie et de la nature du pays à travers des cartes thématiques et des textes explicatifs, géologie, tectonique, sismique, écologique, climat, végétation, etc. ainsi que les principes de la dynamique des populations et des règlements, les plans d’urbanisme et diverses informations sur les dif- férentes branches de l’économie l’industrie, l’agriculture, transports et communications et les marzers arméniens. Hrant Dink : Imposant symbole des droits humains Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 25 janvier 2014 Hrant Dink était imposant, autant de stature physique que de conscience idéaliste. Sa mission était plus abondante que lui-même. Comme le révérend Martin Luther King Jr., lui-même engagé dans une campagne dont le résultat final ne pouvait être rien d’autre que le martyre. Le peuple allemand s’est réconcilié avec son histoire et a fait amende honorable devant les Juifs, parce qu’il était déterminé à se joindre la communauté des nations civilisées et à permettre à ses péchés d’être purifiés par la lumière du jour. Les gouvernements successifs ottomans puis turcs ont refusé de reconnaitre leurs actes génocidaires, et se sont enfermés dans le refus, privant le pays d’une vraie mesure d’avancement et de la capacité d’accéder aux rangs des nations éclairées. C’était un défi insurmontable pour un individu que d’assumer seul le fardeau de la transformation d’une société. Hrant Dink était prophète dans ce défi parce qu’il était conscient des courants de fond de l’histoire, l’ébullition sous ses pieds du territoire turc. Il savait au plus profond de son âme que sa vision était prête à enflammer l’imagination des masses en Turquie justifié et aujourd’hui, sept ans après son martyre. La Turquie est en pleine transformation, les tabous sont brisés et les questions qui étaient autrefois en veilleuse, y font maintenant partie d’un débat politique brulant. Hrant croyait que la campagne hors de Turquie ne conduirait pas à la reconnaissance du génocide. Seul le développement de la conscience chez les Turcs conduirait à cette reconnaissance. Le peuple turc, disait-il, ne connait pas la vérité et il défend la seule vérité enseignée. Certaines personnes au sein du gouvernement connaissent la vérité, disait-il souvent, mais ils l’ont cachée à la population turque. Ce que la diaspora doit faire, disait-il souvent dans ses discours, c’est d’encourager le peuple turc à développer sa conscience. C’est la seule façon pour la Turquie de consentir à la reconnaissance du génocide. Hrant est né à Malatya et a été élevé dans un orphelinat. Il s’est forgé seul et s’est proposé de refaire la société dans laquelle il a grandi. L’ultranationalisme, le retard, l’intolérance, la discrimination contre les minorités étaient encore à l’ordre du jour, là où il a grandi, et la Turquie aspire à accéder à la famille des nations civilisées d’Europe. Comme tous les autres militants des droits civiques, Hrant Dink a envisagé la réalisation des aspirations de la Turquie par la transformation et il savait que les dividendes marginaux de cette transformation serait l’émancipation des minorités, dont les Arméniens, de la peur de la tyrannie, même de nombreuses années après le génocide. Afin de réaliser ses activités de défense des droits, il a décidé de publier l’hebdomadaire Agos (sillon), à partir de 1996 et s’est vite rendu compte que les sillons seraient irrigués uniquement de sang et que le premier serait le sien. Le fait qu’Agos ait été publié principalement en turc a secoué la communauté arménienne conservatrice d’Istanbul, d’abord en marquant un recul dans l’utilisation de la langue arménienne, puis Hrant, avec ses idées audacieuses, a non seulement ébranlé la société arménienne mais a également contesté la société turque en général. Mais bientôt la nouvelle génération d’Arméniens, qui a perdu sa maitrise de la langue arménienne, s’est rassemblée autour d’Agos. Le journal et son influence ont continué de croitre, devenant la voix des sans voix des autres minorités, en particulier les Kurdes. D’éminents intellectuels turcs se sont également joints à la mission de Hrant transformant Agos en un porte-drapeau pour le mouvement des droits humains en Turquie. Hrant a également encouragé les Arméniens cachés ou islamisés qui vivaient sous l’étiquette de Turcs ou Kurdes, de sortir de l’ombre et de revendiquer leurs ancêtres. Aujourd’hui, la famille Dink et la Fondation, poursuivent la mission de Hrant, et ont organisé des colloques sur l’état et le sort des Arméniens islamisés. Dans sa campagne audacieuse pour dévoiler les mystères de la Turquie, Hrant Dink a frappé dur lorsqu’il a révélé que la fille adoptive d’Atatürk et première femme pilote de Turquie, Sabiha Gökçen, était une orpheline arménienne, dont les parents étaient morts au cours du génocide. Cette révélation a été considérée comme un sacrilège pour les ultranationalistes et a peut-être également scellé son destin tragique. Il a été abattu, il y a sept ans, le 19 janvier, devant les bureaux de la rédaction du quotidien, ce qui a déclenché une réaction populaire à travers la Turquie, et entrainé un enterrement sans précédent avec 200 000 participants portant des pancartes « Nous sommes tous Hrant Dink » et « Nous sommes tous Arméniens ». A la suite de son assassinat, une série de procès discutables et kafkaïens a eu lieu et des verdicts ont été rendus pour enterrer la vérité plutôt qu’administrer la justice. Ogün Samast, qui avait appuyé sur la gâchette, a été condamné à une peine de prison de 22 ans et 10 mois, mais le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de complot organisé pour faire taire le rédacteur d’Agos, un verdict qui défie toutes les vérités. L’avocate de la famille, Fethiye Cetin, et d’autres groupes ont demandé une enquête plus approfondie afin de découvrir la vérité. En 2013, le Parti de la paix et de la démocratie a déposé une requête pour lancer une enquête parlementaire sur l’assassinat. Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Sirousho au concours du World Music Ovsanna Kaloustian : « Dieu m’a laissée en vie pour que je raconte » Awards, une première pour l’Arménie La petite femme ne sort plus beaucoup dans les rues de Marseille. Elle se déplace voutée sur une canne, choyée, couvée par sa fille et ses petits-enfants. Mais lorsqu’on lui rappelle son enfance, son regard s’allume et ses souvenirs lui reviennent, intacts. Ovsanna Kaloustian, 106 ans, est l’une des dernières survivantes du génocide des Arméniens, en 1915. Une porteuse de mémoire, consciente du rôle qui est le sien, à l’aube du centenaire de la tragédie. « Dieu m’a laissée en vie pour que je raconte », répète-t-elle. La vidéo du récit de son exode à travers l’Europe et le siècle est présentée au site-mémorial du Camp des Milles, entre Marseille et Aix-en-Provence, inauguré par le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, en 2012. De la terreur, des massacres et des déportations de son peuple dans la Turquie ottomane, Ovsanna conserve une foule d’images et de détails qu’elle raconte avec fougue. Elle est née en 1907 à Adabazar, situé à une centaine de kilomètres à l’est d’Istanbul, et a grandi dans une belle demeure, trois étages avec jardin. La ville, à l’époque, est un centre important pour le commerce et l’artisanat, et la population arménienne (12 500 personnes environ en 1914) y représente plus de la moitié des habitants. Ovsanna se souvient que « même les Grecs et les Turcs y parlaient arménien ». Son père tient un bar, qui fait aussi office de salon de coiffure et de cabinet d’arracheur de dents. Elle y boit le thé, le matin, avant de partir à l’école. D’Istanbul à Marseille Ovsanna a 8 ans en 1915 lorsque, en pleine guerre, le gouvernement jeune-turc lance l’ordre de déportation des Arméniens. « C’était un dimanche, la mère d’Ovsanna rentrait de l’église. Le curé venait d’annoncer que la ville devait être vidée en trois jours, quartier par quartier », raconte Frédéric, le petit-fils de la survivante et dépositaire de la mémoire familiale. A pied, les convois se mettent en branle vers le sud et l’est. Ovsanna, ses parents, son frère, ses oncles, tantes et cousins arrivent à Eskisehir, où on les entasse dans un train. C’est dans des wagons à bestiaux que des milliers d’Arméniens seront ainsi envoyés vers les déserts de Syrie. Mais le train qui transporte la famille s’arrête en chemin, à la gare de Cay, près d’Afyon. On leur ordonne d’y dresser un campement de fortune. Les centres de triage plus en aval sont engorgés. Ils seront finalement dispersés, deux ans plus tard, et partent se cacher dans la campagne des environs. Ovsanna a alors une dizaine d’années. Avec l’armistice, en 1918, les survivants tentent de rentrer. La famille d’Ovsanna retrouve sa maison calcinée, finit par repartir, sous la pression des nouveaux occupants, turcs, de la ville. L’exode se poursuit, d’abord vers Istanbul. En 1924, les oncles, tantes et cousins embarquent pour les Etats-Unis. Quatre ans plus tard, la jeune femme monte sur un bateau à destination de Marseille. « Nous sommes arrivés en décembre, sous la neige », dit-elle. Comme tant d’autres – 10 % de la population marseillaise est composée de descendants de rescapés du génocide arménien –, elle s’installe, fait un peu de couture pour gagner sa vie. Elle se marie avec Zave Kaloustian, seul survivant d’une famille massacrée, ouvre une épicerie, s’offre un lopin de terre et y arrange sa maison. « Elle nous a appris l’arménien, mais la transmission de l’histoire est venue plus tard », raconte son petit-fils. Ovsanna continue aujourd’hui à témoigner, inlassablement, pour combattre le négationnisme, toujours vivace cent ans après les massacres. Guillaume Perrier Le Monde, 17 janvier 2014 Décès du metteur en scène arménien Armen Mazmanian Le directeur arménien et acteur Armen Mazmanian est mort le 9 janvier, selon un communiqué de l’Institut d’Etat d’Erévan de Théâtre et Cinéma qui a confirmé l’information. Auparavant, le Gouvernement de la République d’Arménie avait pris la décision d’allouer des fonds pour l’indemnisation des couts de traitement de Mazmanian qui souffrait du cancer. En avril prochain se déroulera le célèbre concours mondial World Music Awards avec remises de prix. Les meilleurs chanteurs et musiciens de la planète venus des cinq continents, participeront à ces cérémonies télédiffusées en direction de centaines de millions de téléspectateurs. Cette année, pour la première fois, une chanteuse d’Arménie, la célèbre Sirousho participera à ce concours selon son site Facebook. Sirousho serait inscrite pour les prix dans les domaines de « meil leure chanteuse », « meilleure chanson » et « meilleur dvd ». « L’inscription à ce concours international est déjà une grande victoire. Tous ceux qui désirent voter pour Sirousho peuvent le faire sur le site officiel de World Music Awards. Rappelons que Sirousho avec sa chanson « Qele, Qele » avait terminé à la 4e place de l’Eurovision 2008, le meilleur classement de l’Arménie depuis sa participation au concours européen de la chanson en 2006. Orbelian présente des cadeaux au Musée Khatchatourian Le Musée de la Maison d’Aram Khatchatourian a reçu plusieurs nouveaux articles dès les premiers jours de son activité en 2014, lorsque le compositeur Konstantin Orbelian s’est rendu au musée. Le musée Aram Khatchatourian a été créé en 1978, juste après la mort du compositeur. Son objectif est de fournir au public des informations sur Aram Khatchatourian et de transmettre son riche patrimoine musical. La décision du gouvernement arménien à convertir la résidence privée de Khatchatourian en musée a été prise de son vivant, le 21 juin 1976. La résidence, conçue par l’architecte Mark Grigorian, a été présentée à Aram Khatchatourian par le gouvernement en 1947. La maison est composée d’un étage avec cinq chambres spécieuses et un jardin à l’arrière. La mère de Khatchatourian et son frère, Vaghinak, y vivait avec sa famille. Khatchatourian y demeurait lors de ses visites à Erévan. Khachaturian a pris connaissance du projet de futur musée et a même écrit ses observations sur la page titre de son album. L’ancienne résidence est restée sans changement. La façade du bâtiment est encadrée avec des arches ressemblant à des diapasons. « Hrant Dink... Suite de la page 7 Yasin Hayal, a été reconnu coupable de complicité pour avoir orchestré le meurtre de Dink et, selon les documents, avait également l’intention de tuer le romancier, lauréat du prix Nobel, Orhan Pamuk. Il a également admis le rôle de Erhan Tuncel, qui travaillait comme informateur auprès de la police de Trébizonde et arrêté après l’assassinat puis libéré. Il a été déclaré non coupable. Afin de comprendre les procédures de justice en Turquie, quelques faits doivent être mis en lumière. En 2012, l’ex-juge de la Cour d’appel turque, Nihat Omeroglu, membre du Conseil suprême qui a trouvé Dink coupable de « dénigrer l’identité turque », a été élu premier potecteur du citoyen de Turquie. C’est ce verdict qui a déclenché les menaces de mort contre Hrant en 2006, menant à son assassinat l’année suivante. Ergin Dinc, l’ex-chef du renseignement de Trébizonde qui a été accusé d’entrave à la justice dans le cas Dink, a été nommé nouveau chef de la police de Turquie. En d’autres termes, le sys- tème politique turc suit son cours, et toutes les demandes de nouvelles enquêtes sont refusées. La police avait averti Hrant que ses ennemis lui « donnerait une leçon », mais en attendant, il a cru être devenu une « colombe effrayée. » Les gens aiment protéger les colombes en Turquie, croyait-il. Mais les chacals devancent les colombes et Hrant a été mis au repos sur des terres qui, selon lui, appartiennent à son peuple depuis des milliers d’années. Si la Turquie a subi une transformation, Hrant y a joué un rôle crucial. Pourtant, une autre transformation est nécessaire pour révéler toute la vérité sur son martyre. La question du génocide n’est plus un tabou. Les Arméniens sortent de leur cachette dans un hommage à la mission messianique de Hrant. La Turquie est plus libéralisée que lorsque Hrant a entamé sa mission. Aujourd’hui, des demandes sont sur la table du Maire d’Istanbul afin de renommer la rue Ergenekon, rue Hrant Dink. Ce sera l’ultime hommage à un homme qui représente un symbole des droits humains en Turquie et dans le monde. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 10 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H Thousands March for Justice on Dink Murder Anniversary S E C T I O N MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Freedom of speech laws made to order By Edmond Y. Azadian Laws, especially international laws, which are meant to govern harmonious relations between nations, are fashioned to fit the interests of the power brokers; they are like made-toorder garments or shoes, designed to fit the specific size of powerful nations or classes. The most typical observation of this unjust system was made by the 17thcentury French fabulist Jean de La Fontaine, who said, “The powerful of this world will win very argument.” Now, the Armenians — the weak ones in this allegory — are facing the much stronger European Court of Human Rights, which passed a judgment last December that Dogu Perinçek, president of the Workers’ Party of Turkey, cannot be condemned legally for saying publically in Geneva that “the so-called Armenian Genocide is an imperialist lie.” This judgment, in the first place, is a slap in the face of the Swiss judicial system, which had indicted Perinçek for denying the Armenian Genocide. The incident had taken place in 2007 and since the European Court had kept silent; one may wonder what had happened suddenly for the court to have overruled Swiss law? The coincidence is unmistakable. For many years Armenia was negotiating with the European Union, but early last September, it made a U-turn and decided to join the Customs Union, headed by Russia. Therefore, that was partly a political decision, not necessarily judicial. The bigwigs at the European Court will try to convince ordinary people otherwise. Now the Coordination Council of Armenian Organizations of France (CCAF) has launched a petition asking Switzerland to appeal the most recent judgment of the European Court. It is certainly an uphill battle with dubious results anticipated. The argument of the European Court is based on the presumption that the law infringes upon the right of free speech when it comes to Genocide denial. France provides the typical example of the discriminatory application of the freedom of speech laws. Whereas the Gayssot law is in full force to prosecute Holocaust deniers, the parallel law which the French parliament had adopted against the denial of the Armenian Genocide was struck down by the French Constitutional Court, before the last presidential elections. The law was a victim of political machinations as both candi- dates had pledged to support it. Armenians all around the world became the witnesses of both candidates’ impassioned support for the law; Francois Hollande and then incumbent, President Nicholas Sarkozy were beating their chests at Armenian gatherings almost to bring tears to your eyes, that they would approve the law passed by the French parliament. Sarkozy delayed his signature in a cowardly manner to allow time for some parliament members to muster support and put to action the seldom-used Constitutional Court to declare the law unconstitutional and against the principles of freedom of speech. The current president, Mr. Hollande, seemed equally sincere in his pledge to revive the law, but he has yet to act on his pledge. One does not need to be a legal expert to extrapolate that if the Gayssot law is not an impediment against the principle of free speech, the ban of genocide denial falls exactly in the category of similar reasoning. Some politicians — like Israeli President Shimon Peres — argue that the massacre of the Armenians does not amount to be called genocide, in order to avoid comparison with the Holocaust and continue the discriminatory application of laws against genocide versus Holocaust denials. France has been a beacon of free thinking and free speech throughout the centuries and those ideals are best encapsulated in the writings of French philosopher Voltaire, one of whose famous quotes, can be roughly translated to “I totally disagree with what you say, but I am prepared to fight until death to protect your right to say it.” But today the French courts do not follow Voltaire’s Enlightenment philosophy; instead they are guided by their political agenda. Indeed, these days, another scandal is gripping the French media and the courts are after a popular comedian, Dieudonne (God given) M’Bala M’Bala. The French courts and the government, which are so interested in zealously protecting the citizens’ freedom of speech, have been after Dieudonne to ban his appearances on TV and in public venues, free speech notwithstanding as he is accused of being antiSemitic. These days criticizing the actions of the Israeli government against the Palestinians can be labeled anti-Semitic. The issue here is not to defend Dieudonne, who has mocked and denigrated the Holocaust and its victims as well as coming up with his Cont’d on page 10 ISTANBUL—Thousands gathered in Istanbul to mark the seventh anniversary of the killing of Turkish-Armenian journalist Hrant Dink on Jan. 19, the Hurriyet Daily News reports. The Friends of Hrant Dink organization, established in memory of the late journalist, called for a march starting at 1:30 pm from Taksim Square, which ended with a homage to Dink in front of the Agos newspaper’s office building in the Pangaltı neighborhood. The crowd marched to the front of Armenian weekly Agos, where Hrant Dink was murdered in broad daylight by a 17-year-old nationalist in 2007. At 2:56 p.m., a one minute silence in memory of Dink was observed, after which Gülten Kaya, the widow of late singer Ahmet Kaya, took the microphone. Kaya commemorated not only Dink, but also those who were killed during the Gezi Park protests. The marchers chanted the slogan “We are here, brother” in Armenian, “For Hrant, for justice,” and “We are all Armenians,” in front of the Agos office. A popular chant from the Gezi Park protests, “Everywhere is Taksim, everywhere is resistance,” was also heard. After the meeting ended, the crowd marched to Taksim. The Dink murder case remains unsolved, with the court ruling that it was not a result of an organized crime to the dismay of Dink’s family and supporters. The organizers of the commemorative march also denounced the trial process, accusing the state of protecting those responsible for the murder. OSCE calls for justice The masterminds behind the murder of Hrant Dink must be brought to justice, said the OSCE Representative on Freedom of the Media in a statement on Jan. 19. The Representative noted that a retrial is ongoing, following the ruling by Turkey’s Supreme Court of Appeals in May 2013, which acknowledged that there was a criminal conspiracy to silence the journalist. “Hrant Dink was a courageous journalist who advocated for peace and minority rights through his writings,” the Representative said. “Every society should be proud of such outstanding individuals and do their best to protect them and their right to free expression.” Hollande urges Ankara to ‘Reconcile’ with history ANKARA — French President Francois Hollande, during what is being billed as an historical trip to Turkey, urged Ankara to “reconcile” with its own history and reaffirmed France’s recognition of the Armenian Genocide, reported Le Monde. During a joint press conference French President Fracois Hollande (left) with Turkish President Abdullah with Turkish President Abdullah Gul Gul, Hollande said “Uncovering history is always painful, but must be done” urging Turkey to address the issue of the Armenian Genocide on the eve of its centennial. Cont’d on page 10
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 / MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Thousands gather at Yerablur for Artsakh Hero’s funeral On Jan. 22 Artsakh President Bako Sahakian, accompanied by the Republic’s leadership, visited St. Jacob Church in the capital, Stepanakert, and took part in a requiem mass in memory of the Karabakh Defense Army’s Junior Sergeant Armen Hovhannisyan who heroically perished while rebuffing an attack by Azerbaijani subversive subdivisions, the President’s press office reported. On behalf of the people of Artsakh, President Sahakian expressed deep condolences to Hovhannisyan’s family on the irretrievable loss of the young soldier. According to the President, Armen Hovhannisyan and his brothers in arms demonstrated extreme devotion to the Fatherland and utmost mastery of military science, once again proving that the Artsakh Republic’s armed forces are able to oppress any act of enemy’s aggression. President Sahakian considered Azerbaijan’s behavior highly destructive and terrorist in nature, underlining that it was a serious blow to the maintenance of stability and peace in the region and the efforts of the international community directed towards the settlement of the Karabakh conflict. The Junior Sergeant Armen Hovhannisyan was buried on January 22 in the Yerablur Pantheon accompanied by an honorary escort and military orchestra and thousands of people. Junior Sergeant Armen L. Hovhannisyan died from the wounds he received during the exchange of fire in the north-eastern region. On Jan. 20 Artsakh Republic President Bako Sahakian posthumously awarded the Artsakh Defense Army’s N Division’s Junior Sergeant Armen Hovhannisyan with the Republic’s Medal of Courage for bravery shown while defending his country. Cont’d from page 9 Hollande’s visit marks the first time a French president has visited Turkey in 22 years. Gul, on the other hand, said that the matter should be addressed by historians. “This issue can not be tackled unilaterally” he said. In 2000, France recognized the Armenian Genocide. In 2011 both branches of the French legislature approved a bill to criminalize the denial of the Armenian Genocide in France. The French Constitutional Court deemed elements of the bill unconstitutional. Hollande was asked if he would pursue the passage of such a bill, to which the French president said: “We will do what is right and only what is right.” While in Turkey, Hollande is expected to meet with Hrant Dink’s widow, Rakel Dink. Cont’d from page 9 own perverted version of the Nazi salute. This is by no means a defense of his comments. In fact, Armenians, especially, must take offense at his foul statements. But the French courts have gone to unusual lengths to silence Dieudonne and trample on his right to free speech. On January 6, 2014, France’s Interior Minister Manuel Valls said that performances considered antiSemitic might be banned by local officials. In support of this measure, Valls has sent a three-page memo to all prefects of police in France titled “The Struggle against Racism and antiSemitism, demonstration and public reaction, performances by Mr. Dieudonne M’Bala M’Bala.” With respect to freedom of speech in France and banning scheduled performances ahead of time, Valls has said, “The struggle against racism and anti-Semitism is an essential concern of the government and demands vigorous action.” The minister takes note of the liberty of expression in France but goes on to say that in exceptional cir- That got me thinking Why natural doesn’t mean better Hollande urges Ankara... Freedom of... THE YOUTH CORNER cumstances, the police are invested with the power to prohibit an event if its intent is to prevent “a grave disturbance of public order” and cites the 1993 law supporting the decision. Even President Hollande, taking some time between his visits to his mistress and his girlfriend, offered his support to the interior minister, urging “the representatives of the state, in particular the prefects, to be vigilant and inflexible” in the face of “all the violations of the principals of the Republic.” Incidentally, Mr. Dieudonne is of African descent, born in France to a Cameroonian father and a French mother. We cannot be sure if that aspect has cast him as a second-class citizen in France. Time and again, the Armenian community in France has demonstrated robust political activism. And despite all its internal divisions, its members have been able to unite their forces for common causes. But a serious question begs an answer: have they been able to mobilize the 400,000-strong Armenian community as a political force to combat the discriminatory laws made for the mighty? “I like when girls look natural” “Don’t straighten your hair! Your natural curly hair looks great!” “Oh my God, she has so much makeup on” I used to be one of those people who agreed with these types of sentences. I used to say these things too. But recently, I realized that it is the most annoying thing in the world to hear. Truth is, a girl’s appearance is no one’s business but her own. If a girl does not like a particular aspect of her skin, she will cover it up so that she will not have to think about it. It can be simple concealer to hide dark circles from black circles, or it can be 3 layers of foundation to hide blemishes. There is nothing shameful in her wanting to feel better about her skin. She takes care of herself the way she feels like it. Why is natural better, anyway? What are we people afraid of? That too much makeup will hide the person’s true identity? How can one person’s choice of eye-shadow affect your own personal comfort? How can someone’s blue hair offend you? If that girl in the mirror looks in the mirror and likes what she sees, then nothing else in the world matters. It’s up to nobody but her to decide what makes her look pretty. Another point I’d like to raise is the problem of curly hair. Curly hair is great. Curly hair is fantastic. It is cool and funky and you can do whatever you want with it. It is also incredibly complicated to deal with. Personally, I have to go through a series of rituals every time I get out of my shower to make sure that my hair looks nice. Plus, there’s always a 50/50 chance that they will be ruined during my sleep. So straightening my hair is a less stressful alternative. And plus, I like it. What I don’t like, though, is people telling me my curly hair looks nicer and that I should just let them be. I do what I want with my hair in order to feel satisfied about it. Bottom line: the idea of natural beauty is good only and only if the natural look is what makes you happiest. If it doesn’t, well, you’re allowed to do whatever you want with yourself. Sananne Wartabetian Montreal ISRAEL HONORS ARMENIAN WHO SAVED JEWS JERUSALEM (ArmRadio) — In July of 2013, Israel’s official Holocaust memorial and institute, Yad Vashem, recognized Armenian citizen Harutyun Khachatryan’s humanitarian efforts during the Jewish Holocaust of World War II and honoThe Hall of Names at the Yad Vashem memorial in red him with the Jerusalem Jewish state’s title of “Righteous Among the Nations.” An award ceremony for the Khachatryan family by an Israeli delegation will take place in Yerevan on Feb. 4, during which a certificate of the “Righteous Among the Nations” will be handed to the family of the Armenian hero. For more than three years the Raoul Wallenberg International Foundation, along with a number of other projects, has been involved in the identification of those Armenian heroes who displayed exceptional courage during World War II and saved the lives of those who were in the clutches of death. Armenian-language newspaper launched in Tbilisi TBILISI (ArmRadio) — The first issue of Ardzagank, a new Armenianlanguage newspaper, has been published in Tbilisi. The paper covers issues regarding Armenian-Georgian relations, the important political and social processes taking place in Georgia, and the life of the Georgian-Armenian community. “We aimed to create a reliable source of information for Georgian Armenians,” editor of the newspaper Levon Isakhanyan told Public Radio of Armenia. Ardzagank will be published in Georgian and Russian, as well. The paper’s website, www.ardzagank.ge, will be launched in the near future. Vrastan newspaper is another Armenian-language periodical published in Tbilisi.
 11. 11. LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 11 E N K : R A | I N H + Orkano|w tramu gu sirek Tramu gu sire|k5 2yr gyankin me] i|n[ dy. gu crave5 i|n[ tyr gu qa.a35 orka|n ar=ek gov dak anor1 A3s polor harxovm6 nyrovn badasqannyru cdek` badasqa6 nylow sdoryv drova/ harxovmnyrovn1 !7 Y;e un;riki mu un;axkin 2yzi harx dan5 ;e orkan tram gu ,ahik5 a76 Gu sdek` avyli my/ covmar usylow1 p76 Gu sdek` avyli bagas covmar mu usylow1 c76 Gusek` 8@yzi [i wyrapyrir91 t76 Iraganov;ivnu gusek1 y76 “aqovsd gov dak badasqanyle1 27 Tramu y.a/ e /aqsylov hamar7 a76 Ampo.]owin hama2a3n ek1 p76 Oro, [a’ow hama2a3n ek1 c76 Oro, [a’ow hama2a3n [ek1 t76 Yrpyk hama2a3n [ek1 y76 Badasqan [ovnik1 37 Myr 0ryrovn tram ovnynalu` a76 /aqsylov hajo3k ovnynaln e1 p76 Abahow zcalov mi]ox e1 c76 #a]o.ov;yan n,an e1 t76 I,qylov mi]ox e1 y76 Angaq ullalov mi]ox e1 $7 @yr cor/in dysagu gu ‘oqek5 y;e` a76 Avyli lav war2adrov;ivn cdnek1 p76 Avyli abahow cor/ cdnek1 c76 Avyli hydakrkragan cor/ cdnek1 t76 Avyli badasqanadovov;ivnnyr sdan2nek1 y76 Avyli azad =amyr ovnynak1 %7 Zavagnyrovn abaca3in hamar bedk e tram qna3yl5 a76 Yrpyk hama2a3n [ek1 p76 Oro, [a’ow hama2a3n [ek1 c76 Ampo.]owin hama2a3n ek1 t6 Oro, [a’ow hama2a3n ek1 y76 Gar/ik [ovnik1 ^7 Yrp q0sovi an2i mu masin5 or` meg 0ren mivsu harsdaxa/ e5 a76 Gu hianak wran1 p76 Yrani gov dak anor1 c76 Gasga/ow gu m0dynak1 t76 Ganhancsdanak1 y76 Hagagrank gu zcak1 &7 @yr gar/ikow5 2yr nyrga3 wijagu artivnk e5 a76 @yr ovnyxa/ a-avylov;ivnnyrovn1 p76 @yzi drova/ tasdiaragov;yan1 c76 @yr ungyra3in mi]awa3rin1 t76 @yr jagdi krdinkin1 y76 @yr paqdin1 ARTIVNK1 Y;e 8a96yrov my/amasnov;ivn mu ovnik5 tramu 2yzi hamar hajo3ki a.pivr e7 ani6 ga 2yr ‘a’aknyru iraganaxnylov mi]ox e1 A-anx trami` tovk polorowin t=paqd gu zcak1 Y;e 8p96yrov my/amasnov;ivn mu ovnik5 tramu 2yzi hamar ba,dbanov;yan mi]ox e1 Anor gariku ovnik tovk 2yz abahow zcalov hamar1 Y;e 8c96yrov my/amasnov;ivn mu ovnik5 tramu gu sirek5 pa3x [ek qosdowanir1 {ek ovzyr5 or aniga lovsar2agi dag a-novi5 gu naqundrek za3n bahyl ny. 0ryrovn hamar1 Y;e 8t96yrov my/amasnov;ivn mu ovnik5 tramu gu sirek tovk 2yz ‘asdylov hamar1 Anor ,norhiv` tovk inknawsdah yv z0ravor gu zcak yv oro, hancamank gabahowek ungyrov;yan me]1 Y;e 8y96yrov my/amasnov;ivn mu ovnik5 tramu anhra=y,dov;ivn mun e5 pa3x my/ pan [usyr 2yzi5 no3nisg andarpyr gu 2ce1 Aniga mi]ox mun e yv o[` nbadag mu1 Aniga 3avylyal yr]angov;ivn gam pa6 vararov;ivn [i dar 2yzi1 Tivrin Hnarknyr` Dramatrov;ivnu Par2raxnylov Hamar Hocybes ungjova/ yv andra6 matir gu zcak5 ahavasig barz mi]oxnyr` 2yr dramat6 rov;ivnu par2raxnylov ha6 mar1 raxnylov1 7. Covnavoryxek1 Dramat6 rov;ivnu par2raxnylov lav mi6 ]ox e nayv synyagin badyrovn co3nu ‘oqylu1 Ovsovmnasirov6 ;ivnnyru xo3x dova/ yn5 or gabo3du5 or /own ov yrginku gu 3i,yxne5 hancsdaxno. az6 tyxov;ivn ovni1 1. Knaxek1 Polorin hamar al ,ad garyvor e kovnu5 pa3x 3adgabes hocybes ungjova/6 nyrovn hamar1 Hydyvapar lo6 cank mu a-ek5 hydakrkragan cirk mu gartaxek yv ‘or2yxek kani mu =am knanal1 2. Hy-axek mov;en1 @yr wa6 raco3rnyrn ov ‘y.gyru pax bahyxek yv 2cyxek5 or aryvovn lo3su nyrs ;a’anxe1 )rovan pnagan lo3su5 3adgabes a-a6 v0dyanu5 tragan ov=aganov6 ;ivn gov da3 yv ,ad lav mi]ox e 0ru lav sgsylov hamar1 3. Q 0 s y x e k 2 y r a n a s o v n i n hyd1 Y;e undani gyntani mu ovnik` ,ovn5 gadov yv a3ln77 0ragan ka-ort =am q0syxek anor hyd yv corowali q0sky6 row ,’axovxek za3n1 Ovsovm6 nasirov;ivnnyr xo3x dova/ yn5 ;e anasovnin hyd =amanag anxunylu gu nbasde hancus6 dov;yan hormonnyrov` sero;o6 nin5 prolak;in yv 0si;osini ardatrov;yan yv gu novazyxne 8. Yrcyxek1 Pridanaxi cidnagannyr gu hasdadyn5 or par2ra2a3n yv srdanx yr6 cylu` locanki bahovn5 inkna6 ,ar=i me] gam a3lovr anmi]a6 bes gu par2raxne dramat6 rov;ivnu1 kor;izolu5 or /an0; e orbes s;resi hormon1 4. Dovrm gyrek1 Dovrmu gu q;ane sero;oninu5 or in[bes usink gu nbasde or lav yv hancisd zcank1 Dovrmin hodn isg pavarar e5 or myr dra6 matrov;ivnu anmi]abes par26 rana31 :ylatryli e naqa6 badovov;ivnu dal 70% syv dovrmin1 5. Sdy./acor/yxek1 :ov.; madid a-ek yv cryxek5 ar6 2anacryxek 2yr zcaxovmnyru5 0racir bahyxek1 A-ek covna6 vor madidnyr5 wr2in yv c/y6 xek1 A-ek asy. tyr2an yv 2y6 -acor/i l/ovyxek1 9. @ovg gyrek1 Avyli ovraq zcalov hamar 2yr ja,axovxa6 gin avylxovxek 2ovgu5 ungov6 zy.enu yv narin]i hiv;u5 oronk =amanagi un;axkin gu par26 raxnyn dramatrov;ivnu1 6. Marzank urek1 No3nisg y;e dramatrov;ivn [ovnik5 jic ;a’yxek 0ragan ges =am mar6 zank unylov1 Kalylu5 wazku5 hy/anivu5 lo.u skan[yli mi]ox6 nyr yn dramatrov;ivnu par26 10. Q0syxek1 @yr hocyru 2yzi mi bahek5 zanonk pa=6 nyxek 2yr go.agixin5 m0r yv mdyrim ungyrovhiin hyd5 oronk angasga/ 2yr go.kin bidi ullan yv 0cnyn 2yzi1 As h=e patrast;z^ Salbi Falay;an Markos;an
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Ha3asdani Orodan HYG6u waja-ovyxav 180 milion dolarow Ha3asdani ga-awarov;ivnu5 8Orodan hitroylygdraga6 3annyri hamalir9 ‘ag pa=6 nydiragan ungyrov;ivnn ov amyrigyan 8Kon;ovr globul hidrokaska9 yv 8Si6Ji so6 liv,nz globul holding kam’ni9 ungyrov;ivnnyru #ovnovar 29-in co3ki 180 milion dolar ar6 =o.ov;yamp a-kovwaja-ki ba36 manacir sdoracryxin1 A3s masin gu ha.orte HH ga-a6 warov;yan dy.ygadovov;yan war[ov;ivnu1 Usd cor/arki5 or amyna6 qo,ornyren megn e Yvroba3i me] 8Kon;ovr globul9 ungyrov;yan xovxagin me]5 3a-a]iga3 wyx darinyrovn un;axkin Orodan ]rahamaliri yryk HYG6yru artiaganaxnylov ov wyranoro6 cylov hamar bedk e nyrtrovi m0d 70 milion dolar1 Himna6 gan nyrtrovmnyrov yv /aqsyrov /raciru bedk e nyrga3axovi5 knnargovi yv hama2a3nyxovi Hanra3in /a-a3ov;ivnnyru gar6 cavoro. 3an2na=o.owin hyd1 8Kon;ovr globul96i ‘oqna6 qacah Gari Livslin a-kovwa6 ja-ki sdoracrman araro.ov6 ;yan =amanag untc/a/ e5 or gu hasgnan in[bisi badas6 qanadovov;ivn sdan2na/ yn1 8Amen in[ bidi unynk a]ag6 xylov hamar Ha3asdani ov=a6 niv;i anwdancov;yan aba6 howman956 n,a/ e an` avylxny6 low5 or a3s cor/arku grna3 nbasdyl nayv aryvmdyan nyr6 turo.nyrov go.me tebi Ha3as6 dan avyli anmi]agan nyrtrovm6 nyrov nyrcravman1 Nyrtrovmu a-a]in qo,or amyrigyan himnagan nyrtrovmn e Ha3asdani me]5 or usd HH6i me] AMN ardagarc yv liaz0r tysban Jon Hyfurni5 bidi nbasde nayv ha36amy6 rigyan 3arapyrov;ivnnyrov am6 rabntman ov zarcaxman1 8Kon;ovr globul9 ungyrov6 ;ivnu Niv6Yorki me] dy.aga36 va/ ungyrov;ivn e5 or ovni ,ovr] 3500 Mygaova; unthanovr hz0rov;yamp 33 ov=aniv;i ga6 3annyr a,qarhi 17 yrgirnyrov me]` A’rige5 Harava3in yv Hivsisa3in Amyriga yv Yvro6 ba1 Ungyrov;ivnu ovni 1650 a,qadagix y4v avantagan y4v a3lundranka3in dysagi5 nyra-6 yal kamii yv aryva3in ov=a6 niv;i5 ylygdraga3annyrov (pa6 xa-ov;yamp mi]ovga3ini) sy6 ’aganader yv ,ahacor/o. e7 Aryvylyan Yvroba3i me]` Bovl6 garia5 Ovkrania5 _ovmania yv Lyhasdan ungyrov;ivnu ovni ,ovr] 1100 Mygaova; unthanovr hz0rov;yamp ga3annyr1 Syr= Sarcsyan 777 <ar7 e] !6en ta,nagixn e Havakagan anwdancov;yan ba3manaciri gaz6 magyrbov;yan /irin me]5 aba in[be|s gu mygnapanek a3n ‘asdu5 or _ovsia hsga3agan kanagov;yamp artiagan zenk gu waja-e Adrbe3janin5 Ha3asdani naqacahu 3a3dnyx hydyv6 yalu7 8Oryve cor/5 orovn 2y-namovq g4ullas5 bedk e gadarys5 usd garylvo3n arac yv oragow1 Y;e mynk oro,ovm dova/ ynk mianalov Maksa3in Miov;yan5 aba bedk e adiga unynk usd garylvo3n arac1 In[o|v tanta.yxnynk1 Y;e myr oro,man himkin me] gu cdnovi myr azca3in ,ahu5 aba a3t oro,ovmu bedk e 0r a-a] iraganov;ivn tar2nyl1 Yrgrort` g4ovzym n,yl5 or Maksa3in Miov;ivnu naq yv a-a] dndysagan ga-o3x e yv o[ ;e zinovora6 gan1 Yv pnav bedk [e gasga/i dag tnyl ha36-ovsagan -az6 mawaragan hamacor/agxov;ivnu1 A3o45 -ovsagan go.mu gu ha6 macor/agxi nayv Adrbe3jani hyd5 pa3x adiga [i n,anagyr5 or mynk iravovnk yv garyliov;ivn ovnink -ovsagan go.min arci6 lylov hamacor/agxov;ivnu Adrbe3jani hyd91 Syr= Sarcsyan avylxovx7 8In[ gu wyrapyri myr sahmannyrovn wra3 dy.i ovnyxo. iratar2ov;ivnnyrovn5 aba tovk garyliov6 ;ivn ovnyxa/ ek hamozovylov5 or irawijagu ampo.]owin gu wy6 rahsgovi myr go.me1 Mynk ovnink polor garyliov;ivnnyru ba,d6 banylov myr dara/knyrovn ampo.]aganov;ivnu5 myr sahmanny6 rovn ana-igov;ivnu1 Yv5 i mi]i a3lox5 2yzi bidi usym5 or myr a3t garyliov;ivnnyru 2yvavorova/ yn5 hima al gu hamalrovin nayv _ovsio3 ]ankyrow91 Ha3asdani naqacah Syr= Sarcsyani yv {yqio3 naqacah Milo, Zymani 30 #ovnovarin5 “raga3i me] dy.i ovnyxa/ han6 tibman avardin dy.i ovnyxav ,ark mu marzyrovn me] hama6 cor/agxov;yan zarcaxman yv qoraxman ov..ova/ yrggo.mani ‘asda;ov.;yrov sdoracrman araro.ov;ivnu1 Sdoracrovyxan hama2a3nacirnyr yrgov yrgirnyrov ga-a6 warov;ivnnyrovn5 a-o.]abahov;yan naqararov;ivnnyrovn5 ‘o6 qump-nman 3ov,acir Ha3asdani ardagarc irawijagnyrov na6 qararov;yan yv {yqio3 nyrkin cor/ox naqararov;yan5 miaxyal h-[agacir Ha3asdani pnabahbanov;yan naqararov;yan yv {yqio3 ,r]aga3 mi]awa3ri naqararov;yan mi]yv5 ‘oqump-nman 3ov,acir Ha3asdani ga-awarov;yan a-un;yr Bydagan yga6 movdnyrov gomidei yv {yqio3 maksa3in unthanovr dn0renov;yan mi]yv hamacor/agxov;yan masin1 Wyr]in hra=y,d qmpawar Aram >arapygyanin HH naqacah Syr= Sarcus6 yanu5 a-a]in digno] yv m,a6 go3;i naqarar #asmig B0.os6 yani ov.ygxov;yamp5 wyr]in hra=y,du dovav HH arovysdi wasdagavor cor/i[5 8Mowses Qorynaxi9 mydalagir5 anova6 ni qmpawar Aram >arapyg6 yanin1 8Aram Qa[adryan9 hamyrcasrahin me]5 #ovnovar 29-in wyr]in hra=y,din mas6 nagxyxan nayv pazma;iv ka6 .akagan5 hasaragagan cor6 /i[nyr5 mdavoragannyr5 ar6 vysdacednyr yv Aram >ara6 pygyani arovysdu cnahado. martig` irynx 3arcanki dovr6 ku madovxylow darinyr ,arov6 nag ha3ryniki me] cor/ov6 neov;ivn /avala/ qmpawarin1 8Ys 3i,ovm ym5 ;e in[bes inku mdav myr yra=,dagan gyank1 A3novhydyv 3ydbady6 razmyan darinyrin wa.ova3 0ru nor ,0,a’o. =o.owovrtu mdav Aram >arapygyani a,6 qarhu1 Na hravirovyx a3sdy.` orbes gamyra3in novacaqmpi tiri=or yv ir hyd pyryx ir a,qarhu5 ir m,ago3;u5 m0dy6 xovmnyru5 ar=eknyru5 yrazny6 ru5 oronk na i gadar er a/ovm1 Ys nra hyd /an0; linylov badivu yv hajo3kn ym ovnyxyl henx a3n darinyrix5 yrp na ygav Ha3asdan1 Na martganx hamar ivrakan[ivr bahu d0n er tar2novm1 Na tasdiaragovm er5 gr;ovm1 A3s0r bedk e barzabes asynk` ‘a-k Asdov/o35 or nman anhadnyr /nvovm yn1 Aramu garo.axav ir gyank i un;axkovm ,ad pan anyl1 Mivs go.mix` a’sos polor [ara/6 nyri hamar956 lracro.nyrov hyd zro3xi un;axkin n,yx HH m,ago3;i naqarar #asmig B06 .osyanu1 Hra=y,di araro.ov;yan pazma;iv ylo3;nyr hn[yxin >a6 rapygyan arovysdacedi an6 sahman da.anti yv martga3in 3adgani,nyrov masin1 Yra=u,6 dahan Dicran Mansovryan5 ;eyv [er grxa/ nyrga3 cdnovil hra=y,di araro.ov;yan5 kani or a3=m gu cdnovi AMN5 a36 novamyna3niv5 xavagxagan dy6 saov.yr2 3.a/ e >arapygyani undaniki antamnyrovn yv am6 po.] ha3 =o.owovrtin1 8A3s0r tebi 3avyr=ov;ivn e ov.yvorvovm mi ba3/a- ha3orti5 or ha3 yra=,dagan m,ago3;i antas6 danovm ir ‘a3lovn cor/ovneov6 ;ivnu /avalyx anmnaxort yv havadarim 2yvow1 Na y.av ir /racryri5 ir a-]yv trova/ bahan]nyri qonarh yn;agan5 pazma;iv ovraqov;yan bahyr noviryx ;e4 ha35 ;e4 0darazci yra=,daser hanrov;yanu` nyr6 ga3axnylow ha3 yra=,dagan arovysdu darpyr gyndronny6 rovm1 Poloris hamar my/ go6 rovsd e >arapygyani mahu956 ir ov.yr2in me] n,a/ e Man6 sovryanu1 N,ynk5 or anovani qmpawar Aram >arapygyanu 3angar/a6 m a h y . a / e r # o v n o v a r 11 - i n AMN6i me]1 Aram >arapygyanu 3ov.ar6 gavorovyxav Yryvani ka.aka6 3in ban;eonin me]1 Haga-agorti gragoxen777 qanylow a3n harxovmin ;e /yrovnin in[be|s grna3 3a3d6 nuva/ ullal Adrbe3jani me]5 civ.abydu hydyvyalu badmyx7 8Tebkin 0ru civ.in me] yr6 gov darylixnyr ga3in1 Qo6 jo3yan caxa/ er cyryzma6 nadovn5 i 2y-in ovnynalow to3l mu1 Civ.axinyr harxovxyr yn iryn ;e an i|n[ g4une1 Usyr e or ta,dyru bidi yr;a3 qa.o. ov mo, havakylov1 Myr a3cinyru civ.en 8 kilomy;r hy-ov yn5 sahmanen 2 kilomy;r hy-avo6 rov;yan wra31 Gu qorhink ;e an i]a/ e hon5 m,ov,i hydy6 vankow havanapar molorova/ e ov cyri inga/91 Garmir Qa[i mi]azca3in gazmagyrbov;yan nyrga3axov6 xi[nyru 3a3dnyxin ;e a-a3=m [yn grxa/ a3xylyl Qojo3yanin1 <ar7 e] !6en (Mamigon Qoja3yan)1 Ha3asdan ba,d0nabes hyr6 kyx a3s dy.ygadovov;ivnu5 isg adrbe3janagan lradovami]ox6 nyrov go.me hradaragova/ lovsangarnyren 3a3dni tar2av or an 77-amya3 hivant /yrovni mun e` sahmanamyr2 Wyrin Garmira.pivr civ.en1 Civ.abyd Gam0 {0banyan 8Azadov;ivn9 2a3nas’iv-i ga3anin 3a3dnyx or Mamigon Qojo3yani jagadacrow mda6 hoc e ampo.] civ.u5 manavant or an hocygan harxyr ovni yv t=ovar e ganqadysyl ;e in[6 bisi| wyrapyrovm xo3x grnan dal iryn azyrinyru1 Badas6
 13. 13. LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 13 Mi]azca3in ar,av` Syvan N,anyanu azad ar2agylov bahan]ow 8Demokra; Haber9 lradov ga3ke]u gu ha.orte ;e mi]azca3in ar,av mu paxova/ e pandargyal a3laqoh lracro. Syvan N,anyanu azad ar2agylov bahan]ow1 In[bes /an0; e5 Syvan N,anyan ir sy’agan ho.adara/ki me] 42 ka-agovsi my;r dara/kow ,inov;ivn iraganaxnylov hamar 2 #ovnovaren sgsyal pandargova/ e Izmiri :0rbalu pandin me]1 Tada6 rani wj-ow an tadabardova/ e [ors dari pandargov;yan1 Syvan N,anyani ungyrnyrn ov parygam6 nyru mi]azca3in ar,av paxin a3n tebken ydk5 yrp pandi dn0renov;ivnu arcilyx or N,anyan cirkyr havake pandi crata6 ranin hamar1 Anonk tadagan marminny6 rovn yv i,qanov;ivnnyrovn ov..yal go[ mu badrasdyxin ;rkyrenow5 anclyrenow ov fransyrenow yv bahan]yxin or N,anyani tem ar2agova/ wji-u [y.yal ngadovi yv an an3aba. azad ar2agovi panden1 8Demokra; Haber9in harxazro3x mu dalow5 cro. Sa3i; {e;in0.lov usav7 8:ovr6 kia a,qarhi me] ab0ren ga-o3xnyrov traqd h-[agova/ e7 anuntovnyli e pand ov.argyl N,anyanu5 or ir sy’agan ho6 .adara/ki me] untamenu 40 ka-agovsi my;r dara/kow ,inov;ivn mu ga-ovxa/ e1 O4[ ok gu havada3 a3sbisi oro,man artarov;yan1 I teb5 a3t ,inov;ivnu N,anyan novira/ e 8Nesin9 himnatramin5 orbeszi a3n ovsano.nyru5 oronk ‘iliso6 ’a3ov;ivn g4ovsovmnasiryn5 orbes gaxaran cor/a/yn za3n1 N,anyan pandargova/ e o4[ ;e 8ab0ren ,inov;ivn9 gadarylov 3anxankow5 a3l ba,d0nagan ca.a’ara6 q0sov;yan tem badmagan ov lyzovapana6 gan a,qadanknyr hradaraga/ ullalovn hamar95 usav Sa3i; {e;in0.lov1 Usd iryn5 N,anyani tem paxova/ yn anhimn ov anhy;y; 17 tadyr yv N,anyan a3=m tem 3antiman mnaxa/ e 50 dari pandar6 gov;yan wdanci a-]yv1 8Mia3n a3n pani hamar5 or N,anyan islam gr0nki a-as6 Wowa Wartanow` 8Ilham Aliyvu [i ovzovm badyrazm5 na badyrazm g4ani5 yrp zca35 or i,qanov;ivnu gorxnovm e9 Yrgir baha/ ivrakan[ivr mart bidi ovze5 or ir sdy./a/ bydov;ivnu avyli abahow ov avyli anwdanc ulla35 ov a3t baraca3in5 y;e 3angar/ badyrazm ulla35 badyrazm anxa/ d.anyren ow i wijagi ulla3` zenk bidi wyrxne 2y-ku1 Wyr]yrs dy.i ovnyxa/ asovlisin5 usd Tert.am-i5 nman dysaged 3a3dna/ e #adovg n,anagov;yan qovmpi hydaqo3z5 hramanadar Wowa Wartanowu1 In[ gu wyrapyri badyrazmi havanaganov;yan5 an wsdahy6 xovxa/ e56 8Ilham Aliyvu [i ovzovm badyrazm5 na badyrazm g4ani5 yrp zca35 or i,qanov;ivnu gorxnovm e1 Isg sahmana3in nman mi]atebyrix yrpyk badyrazm [i sgsovi91 Sahmani wra3 larova/ov;ivnu an paxadra/ e usylow5 or ;ovrku gu sdy./e ir nor 8tradixianyr96u` ipryv nor sdy./ova/ =o.owovrt5 yv a3t 8tradixianyr96ovn me] gu mdnyn 3sdag 0ryrov 3ar2agovmnyru1 )rinag` gu 3ar2agin Q0]alovi 0taga3ani aza6 dacrman 0ru1 8Myr zc0nov;ivnu bedk e lini o[ ;e 100, a3l 120 asdijan1 Myr panagu bedk e 2y-k pyri a3nbisi sarkavorovmnyr5 oronk nman tebkyrovm ,ad artivnaved yn5 haga-agortn avyli ,ad 3ar2agovo.i tyrovm e5 irynx ta bedk [e5 3ydo3 irynx martga3in -ysovrsu my/ e1 Myz ,ad yn bedk nman sarkavorovmnyr956 usa/ e hydaqo3zu` avylxnylow5 or covmarnyru bedk e avyli artiv6 naved /aqsyl1 Hydaqo3z wy;yrannyrov miavorman war[ov;yan antam Ar;ovr Bovnia;yann al usa/ e5 or5 i harge5 ‘or2ova/ d.anyru darpyr yn a3s0rovan 8yrgar mazyrow d.anyrix95 hamymadyli [yn7 8”a’ovg par2i wra3 bahova/ yryqanyri hamar t=ovar e haga-agorti tem gancnyl a3nbes5 in[bes bedk e91 An nayv gar/ik 3a3dna/ e5 ;e ;ovrku ,ad primitive azc e5 yv 20-30 wa3rgyani un;axkin garyli e anonx tirku yd m.yl1 Nor badyrazmi wyrsgsman yv anor azadamardignyrov mas6 nagxov;yan masin al avylxovxa/ e7 8Yrpyk soxialagan qntiru [bedk e gabynk anwdancov;yan hyd1 Ha3u mi,d el badyrazm6 nyri me] e y.yl5 ha3u mi,d bedk e ba3kari5 gab [ovni soxia6 lagan wijagu1 I harge5 polor azadamardignyrn el gu gancnyn yrgri ba,dbanov;yan hamar91 bylapanov;ivnu gu mygnapane darpyr mda/o.ov;yamp5 Wj-apyg Tadaranu 13.5 darova3 pandargov;ivn gu bahan]e lracro.i hamar1 Harxu ab0ren ,inov6 ;ivnu [e1 Syvan N,anyan =o.owovrti 2a3nn ov cri[n e1 Bedk e wyr]aged mu trovi iryn tem ,.;a3azyr/ova/ tavat6 rov;ivnnyrovn ov za3n azad bedk e ar6 2agyl panden95 3a3dararyx {e;in0.lov1 #i,yxnynk or Syvan N,anyani tem pax6 va/ tadyren megu gu wyrapyrer ungyra3in xanxi mu me] Movhammed marcaren wira6 vorylov niv;in1 N,anyani tem tadu pax6 va/ er 15 an2yrov po.oki himan wra31 Tadaqazov;yan my.atragan ;.;a6 /rarin me] tidyl gu drover or N,anyan hrabaragav novasdaxovxa/ e gr0nagan ar=eknyru1 Tadaranu 9 amisen min[yv 1.5 dari azadazrgovm bahan]a/ er1 Hydaca3in saga3n N,anyani tem paxova/ a3t tadu ‘agova/ er1 Fransaha3yru po.oki xo3xyr gazmagyrbyxin Hollandi :ovrkia a3xylov;yan tem Yrgov,ap;i 26 #ovnovarin5 “arizi me]` E3fyli a,daragin timax cdnovo. :rokadyr0 hra6 baragin wra3 ha3yru po.oki xo3x gadara/ yn` unttem Fran6 sa3i naqacah Fransova Hol6 landi :ovrkia a3xylov;yan yv :ovrkio3` Yvrobagan Miov;yan antamagxov;yan1 Xo3xin masnagixnyru 3i,y6 xovxa/ yn5 or :ovrkia gu ,a6 rovnage ir =qdo.agan tirko6 ro,ovmu Ha3ox Xy.asbanov;yan harxin me]1 8:ovrkio3 me] min6 [yv 0rs gu hra=arin jan[nal Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 Mynk tem ynk :ovrkio3 Yvroba movdk cor/ylovn1 O4[ ;rkagan ov=in5 o4[ kani dagavin ;ovrkyru [yn jan[xa/ Ha3ox Xy.asbanov6 ;ivnu1 100-amyag mu yvs bad6 rasd ynk ,arovnagylov myr ba36 karu myr` iravovnku sdanalov hamar95 co[a/ e xo3xin mas6 nagixnyru1 “arizen paxi po6 .oki xo3x dy.i ovnyxa/ e nayv Marseli me]1 A3sdy. xovxa6 rarnyrov ,arkin y.a/ e nayv Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdov6 mu kreaganaxno. 0rinaci/i hy.inag Walyri Bova3e1 Fransa3i naqacah Fran6 sova Holland yrg0rya3 a3xylov6 ;yamp :ivrkia mygnyxav1 A36 xylov;yan /irin me] gu naqa6 dysovi knnargyl yrggo.mani 3arapyrov;ivnnyrov zarcax6 man5 :ovrkio3` Yvrobagan Miov6 ;yan antamagxylov yv Sovrio3 dacnabin wyrapyro. harxyr1 Avardin gu 3i,ynk5 Fran6 sa3i naqacahnyren wyr]inu5 or :ovrkia a3xyla/ e5 Fran6 sova Mi;yrann e` 1992-in1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 3 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 3, 2014 Sovriagan )raciren Halebaha3 cro. Marov, Yramyan gu cre7 Yryk yrga~r 0ryr miagdovr gyrbow hosank [ovnynale ydk a3s0r5 cry;e ges ci,yrin hosanku ygav5 hydn al 6 hra~,k 6 hamaxanxa3in gabu1 Gar/ys arten war=ov;ivns gorsnxovxyr ym7 waqu5 oryve bahov a3s 8hra,ku9 grna3 grgin anhydanal5 gu sdibe or meg e]en mivsu xadg-dym5 namagnyrs ‘or2ym gartal5 cirow zro3x uno.nyrovn anmi]a6 bes badasqanym5 8govgulin9 me] ‘nd-ym hy.inagi mu gyankin meg manramas6 nov;ivnu5 yv an,ov,d a3s poloru` mia=a6 manag1 Ji,t a3s wijagu ovnei5 yrp hy-ov 0r mu a-a]in ancam odk tri aryvmdyan [a6 ’ani,yrow craqanov; mu5 or ir [a’y6 row super market gu 3i,yxner` 3sdag pa6 =anovmnyrow yv tasavorovmnyrow7 bah mu isgagan dacnab abryxa3` naq o|r go.m yr;am5 o|r cirkyru na3im5 nor hradara6 gov;ivnny|ru5 o[ o[5 naq craganov;yan pa=inu a3xylym5 gam [e5 hos5 0racrov6 ;ivnnyrov a-an2in pa=in mu gu dysnym777 No3n wijagu hima5 hamaxanxi pavi.6 nyrovn me]1 Orka~n dhaj e5 yrp ]ovr yv hosank ovnink5 [ynk grnar tatril mda/yle5 or hima5 oryve bahov hosanku grna3 an]ad6 vil gam ]ovru gdrovil5 hydyvapar arac6 arac lovaxk hasxnyl e bedk5 ja, y’yl ylygdragan salignyrovn wra3 yv a3l cor6 /yr gadaryl1 Yv a3s poloren a-a] ov wyr]` hamaxanxa3in gaben 0cdovil5 za6 vagnyrovn hyd q0sil5 parygamnyrov han6 tibil5 undanygan lovryr ‘oqanagyl1 Yrpymn a3nbe4s qorovng gyrbow gu wi6 ravorovim myzi bardatrova/ a3s wija6 gen5 orowhydyv ksanmegyrort tarovn5 ka.akaxii mu wa3yl ar=anabadiv gyank [e asiga5 manavant yrp liovli gu ga6 darynk ka.akaxii myr bardaganov;ivnu a,qadankow yv /a-a3ov;yamp1 Mivs go.me saga3n a3s ba3mannyru sdibyxin5 or wyracdnynk gyanki ‘okr yv himnagan ovraqov;ivnnyru cnahadylov ,norhku5 in[ or ki[ pan [e1 Yrp ji,t meg =am ka-asovnhinc wa3rg6 yan ydk hosankn ov hamaxanxa3in gabu gu gdrovin5 [ym ny.anar1 Ovraq ym or cone a3s badovhanen tovrs na3ylov grgin a-i; ovnyxank1 Sorwyxank ki[ow cohanal1 Ha3acidagan himnargu wyrapaxav ir t-nyru5 tasyru ;a’ow sgsan5 nor a,a6 gyrdovhinyrovn ;ivu cohaxovxi[ e1 Anx6 kyru grgin lyxovyxan ovraq ,a.agradov6 ;yamp yv777 anov,ahodyrow1 6 Ygovr asor hamin na3ir56 g4use Badsbarani qohararovhi dig7 Sytan56 a-anx ‘ov,i 2ovg` badrasdyxi (samak bala hasak)5 pa3x a-anx misi1 6 A-a|nx misi56 ,ad gu zarmanam5 orowhydyv a3s qordigin himnagan pa6 .atrov;ivnu misn e1 6 Y;e [useir5 bidi [zca3i56 g4usym hamdysylow bada-u56 ,ad hamy. e1 Dig7 Sytan hmovd qohararovhi e y;e y’ylov nefes4 ovni5 in[bes g4user my/6ma36 rigs1 Pa3x Halebi dandiginnyrn al wyr]yrs sdy./acor/agan y-ovn ,r]ani mu me] yn5 hy[en nor ja,adysagnyr sdy.6 /ylow5 ‘or2ylow 6 ‘or2argylow yv irynx ‘or2yrovn artivnknyru irarov ‘oqanxy6 low1 Paxar2ag iro.ov;ivn e5 [e|5 or jn,ovmi dag e unthanrabes5 or sdy./acor/ agyru gu =a3;kin777 @myrovgi gy.yvnyren anov, ,inyxin 6 yrp dagavin ,akaru a3skan [er s.a/ 6 yv haxin wra3 ksylik ,okolan` niv;elan dovnu badrasdyxin5 polor misow ja,yru a-anx misi badras6 dyxin gam havu orbes mis 0cdacor/yxin1 Yv i4n[ or urin5 hamy. yv a-o.]arar gyr6 bow urin1 Pa3x yrp biv;agazu anhasanyli ullalov [a’ s.aj ar2anacryx` min[yv dasnyrgov hazar sovriagan meg bidonin hamar 6 yrp naqabes [ors harivr er 6 yv hosanku an]adova/ mnax ov mnax5 martig dov6 now6dy.ow ‘o.ox ;a’yxan g,danalov1 Lav 0ryrovn mia3n yridasart d.akn ein5 or agovmpnyrov gam srjarannyrov me] g4un;rein5 gam al qanov;nyren aryvylyan sendovi[nyr gu cnein1 Hima ampo.] unda6 niku ‘o.oxu gu ja,e yv g4un;re` falafel5 fa;a3er5 hax6banir777 Ansowor [e dys6 nyl ha3ryr gam ma3ryr5 oronk irynx za6 vagnyru caxyr yn tbroxen dovn pyrylov 6 0;0karnyr a4l [gan5 benzin [ga35 or 0;0kar ulla3 6 polorin 2y-ku megagan hax6banir gam hax6zah;er1 Fa;a3eri qanov;nyrovn a-]yv anhad6 novm hyr;yr yn hima1 Zargyru amen ci,yr gu ,arovnagovin1 A4l [ynk hasgnar5 ;e o4r go.mu5 ovrge5 orov5 tebi ovr gu zarne1 Yv orowhydyv a3s havasarovmin me] irabes ,ad yn an3a3dnyru5 arten 3o3s [ovnink za3n lov6 /ylov` ow5 orov5 ovr5 pa3x [grxank war6 =uvil a3s zargyrovn1 Anhosank5 an]ovr5 no3nisg a-anx FB6i gu mnank5 s.ajin yv [ganyrovn war=ovyxank5 pa3x ci,yrnyrov qid yv qorovng mov;in me] ar2acanco. a3s zargyru myz ;yva;a’ g4unyn yv an6 3adag 3ovsahadov;yan gu danin1 Min[yv y|rp5 der Asdova/5 g4a.0;e myzme ivrakan[ivru wyrmagin dag g/gu6 da/5 ar;ovn mnalow min[yv a3capax5 yrp i wyr]o3 2a3nyru gu l-yn ov mynk` 3ocna/ yv sba-a/ kovn gu mdnynk1 <ar7 e] !% H7P7U7Miov;yan777 nan5 or a3=m macisdrosi asdijani ov6 sano.ovhi e Londoni ;acavoragan yra6 =u,dagan agatymia3in me]5 y.a/ e ir isg himna/ 8Gan;y.9 tasagan qovmpin cy.arovysdagan .ygawaru5 yv ar=ana6 xa/ e _ovsasdani 8:ra3umf9 mrxanagin1 Isg hocyvoragannyrov badrasdov;yan pa=ni gr;a;o,agin ar=anaxa/ Dana _izku5 Ph.D.i ovsano.ovhi e Londoni Ar6 ka3agan Koleji asdova/apanov;yan pa=6 nin me]1 <ar7 e] 36en Carnegie srahin me]1 H7P7U7M76i gr;a6 ;o,agu no3nbes a-i; un/a3yx Warta6 nowin5 or ir ovsovmnagan a,qadankny6 rovn go.kin Beverly Hills ,ar=abadgyri ‘a-ad0ni un;axkin5 Ovilium Saro3yanin novirova/ 2y-narg mu gazmagyrbyx1 Mrxanagagir yrcahan Ar’ine Kalini6 YAHG6i Minski qmpagi hamanaqacahnyru knnarga/ yn qa.a. panagxov;ivnnyru a-a] m.ylov harxu Ha3asdani yv Adrbe3jani ardakin cor/ox naqararnyrov` Etovart Nal6 pantyani yv Elmar Mamydyarowi mi]yv hyr;agan hantibovmu dy.i ovnyxa/ e Ovrpa;5 24 #ovnovarin5 “arizi me]1 Naqararnyru qorhrtagxov;ivn ovnyxa/ yn an]adapar yv aba` YAHG6i Minski qmpagi hamana6 qacahnyr Igor “o’owi (_ovsia), +ak Fori (Fransa) yv Je3ms Ovorliki (Miaxyal Nahancnyr) masnagxov6 ;yamp1 Qorhrtagxov;ivnnyrovn masnagxa/ e nayv YAHG6i cor/o. naqacahi an26 nagan nyrga3axovxi[ Anje3 Kas’ur6 [ik1 Naqararnyrn ov hamanaqa6 cahnyru knnarga/ yn qa.a. pa6 nagxov;ivnnyru a-a] m.ylov har6 xu` himnovylow Wiynna3i me] anxyal darovan 19 No3ympyri wyha=o.owin wra31 Naqararnyru wyrahasdada/ yn irynx badrasdagamov;ivnu` ,arov6 nagylov a,qadanku dacnabi qa.a. lov/man ov..ov;yamp` panagxov;ivnny6 rov mi]oxow1 Tysban Kas’r[ik hamanaqa6 cahnyrovn dy.ygaxovxa/ e sahmanin wra3 wyr]in iratar2ov;ivnnyrovn ma6 sin1 Hamanaqacahnyru qor mdahocov6 ;ivn 3a3dna/ yn ,r]anin me] p-nov6 ;ivnnyrov ,arovnagman gabagxov6 ;yamp` untc/ylow5 or wyr]in mi]ate6 byru gu qa’anyn panagxov;ivnnyru yv gu novazyxnyn qa.a. lov/man hy-a6 ngarnyru1 Anonk go.myrovn go[ ov..a/ yn lio6 win bahbanylov zinatatari ba3man6 nyru1 Hamanaqacahnyru gu /racryn 3a6 -a]iga3 ,apa;nyrovn a3xylyl ,r]an` naqacahnyrovn hyd panagxov;ivnnyru ,arovnagylov hamar1
 15. 15. LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 • ABAKA • 15 Py.mnavorov;yan mdahoci[ harxu Ha3asdani me] Ha3asdani ga-awarov;ivnu mdahoc e azcacragan gaxov6 ;yamp yv gu hasdade m0r yv mangan a-o.]agan qntirnyrov parylavman -azmawarov;ivnu1 P=i,gnyrov dovyalnyrow ivrakan6 [ivr hinc ha3 undaniken megu angaro. e zavag ovnynalov yv adiga ginyrov m0d gu paxadrovi cyrlarova/ov;yan yv wi=ovmny6 rov a-ga3ov;yamp5 isg a3r martox kow` hivantov;ivnnyrov yv wada-o.] abrylagyrbi (/qaqodi5 qmi[ki5 iv.od ja,yrov [a6 ’azanx sba-ovm yv marzanki paxaga3ov;ivn) badja-ow1 An,ov,d 1990en astin irawijagu parylavova/ e5 saga3n masna6 cednyr mdahoc yn5 or y;e harg y.a/ ka3lyru [a-novin pnag6 [ov;yan azcacragan abacan sba-naliki dag gu cdnovi1 MAG6i yv a3l gazmagyrbov;yanx ovsovmnasirov;ivnnyrovn ha6 ma2a3n a3s harxin pov=ovmu gu t=ovarana3 hydyvyal badja-6 nyrow76 p=,gagan /aqsyrov par2r cinu5 =o.owovrtin m0d ira6 zygman xa/ magartagu5 in[bes nayv artivnavedov;yan ba6 gasu1 Ardakin cor/ox naqararov;yan dovyalnyrow5 amlov;yan harxu a4l avyli ,y,dova/ e Yryvani5 in[bes nayv Armaviri5 Cy.arkovniki yv <iragi marzyrovn me]1 Mivs go.me gan nayv amlov;yan an3a3d badja-nyr (,ovr] 8,2 dogos a3r martox yv 10,5 a- harivr ginyrov m0d), yrp p=i,gnyru my/ masamp zanonk pov=ylov angaryliov;yan a-]yv gu cdnovin1 Isg in vitro py.mnavorov;yan /aqsu meg milion tram e (,ovr] 2700 amyrigyan dolar), or my/amasnov;yan 2y-nhas [e5 kani or Ha3asdani mi]in amsaganu 300 dolar e1 #a3dnynk5 ;e anxyal dari 44.810 yraqa3 /na/ e Ha3asdani me]5 or 2009i pa.tadmamp meg dogos avyli e1 8Nor #a-a]9 Samovel Syvanu lraxovxa/ e grosma3s;ri [a’ani,u <aqmada3in a,qarhu ha6 malrovyxav yvs meg ha3 gros6 ma3s;row1 13-amya3 Samovel Syvanu lraxovxa/ e grosma3s;6 ri [a’ani,u1 A3s masin Armenpress-in dy.ygaxovxa/ yn Ha3asdani ,aqmadi ta,nov6 ;ynen1 Amyrigaha3 ,aqmadisd Sam6 vel Syvan5 orovn 13 darin lra6 xa/ e meg amis a-a]5 AMN6i Ma,andovgyd ka.aki me] avarda/ qo,or 0’uni me] lraxovxa/ e grosma3s;ri [a’ani,u1 Samovel 9 hnaravoren wasdaga/ e 6,5 miavor yv 41 masnagix6 nyrov me] mian2nya3 novaja/ e yrgrort mrxanagu1 Samovel Syvan /na/ e 2000-in AMN Niv York ka.akin me]1 Samovelu ,aqmad qa.al sgsa/ e 5 daryganen1 Sovriagan )raciren777 <ar7 e] !$6en #ydo3 a-av0dovn5 cy.arovysdagan 2ynarg mu knnargylov bes gu knnargynk ci,yrovan zargu yv myr cor/yrovn g4yr6 ;ank7 orowhydyv ;eyv a-an2in6a-an2in 3ovsahad ynk5 pa3x yrp miasin ynk5 irarmow gu 3ovsatrovink5 irarmow gu z06 ranank1 Yv 0ru abrilu ki[ mu avyli da6 nyli gu ta-na3 gar/ys1 A3s0r5 Hogdympyr dasnyrgovkin5 jyma6 rani a,agyrdov;ivnu5 ir ovsovxi[nyrow5 dn0renow yv A-a]nort H0r hyd miasin5 Sp7 Cricor Lovsavori[ ygy.yxvo3 me] ba6 daracen ydk5 jymaran a3xyla/ e1 6 A3nkan 3ovzova/ ein d.aku56 g4use irynx ungyragxo. ovsovx[ovhin56 ,adyr [grxan zsbyl irynx hygyganku5 ov yrp ba,d0nagan pa=inu avardyxav5 a,a6 gyrdnyru irynx tasarannyru ylan ga6 r0dow5 ngarovyxan irynx nsdarannyrov wra3777 Ys al gu 3ovzovim a3skanu lsylow1 6 Wnasova|/ e ,enku1 6 O[ a3nkan5 nor ,enkin ydyvi masin abaginyru godrdyr yn mia3n1 WRIBAG Myr 27 #ovnovar 2014-i ;ivin me] dbacragan wribovmow mu e] 15-i 8Darinyrov Yrazu9 crov;yan hy.inagin anovnu` Diana B0.osyan wriba/ e1 So3n j,tovmu gu 3an2nynk myr un;yrxo.nyrovn ov,atrov6 ;yan1 “a-k gov dam midkes1 Ys al jy6 maranagan ym yv in/i hamar havadk6 ha3yren6jymaran anpa=anyli yrrortov;ivn mu gu gazmyn1 O[ ok5 o[ meg baraca3i iravovnk ovni anonx tbnalov 1 Gu 3i,ym pargov;ivns a3n jymaranagan a,agyrdovhiin a3xylov;yan5 yrp darinyr ydk Amyriga3en yga/5 jymaran a3xylyr er5 jymarani` gdovrow ,enkyru gu ‘nd-er yv g4a’sosar anonx anhydanalu7 gar/ys jymaranu bad5 kar ov gdovr ullar yv o[ oci5 o[ novirova/ ovsovxi[nyr yv hmovd dn0rennyr777 A3s0r5 a3s badaninyru5 irynx crasy6 .annyrov gar0din me] irynx anwyratar2 0ryrn e or gu ‘nd-yn5 gu ‘nd-yn jyma6 rani 3adovg a3n m;nolordu5 or mia3n jy6 maranagannyrs gu hasgnank5 orowhydyv myzme a-a] hon ovsana/ yv ;r/ova/ a,a6 gyrdnyrovvn yv anonx ovsovxi[nyrov ,ovn[in qa-na/ ynk myr ,ovn[u5 mi,d dy. bahy6 low calik d.ox5 anonx yraznyrovn5 anonx ,ovn[in7 orowhydyv myr ovsovx[in` Mgrdi[ Mgrdi[yanin #agop ),aganu ovsovxi[ y.a/ e yv a3s iro.ov;ivnu myz darpyr dysagi hbardov;yamp gu lyxne1 A43s e jymaranu` part qa-novrtu kani mu sy6 rovntnyrov5 gar0du Amyriga3en yga/ yv gdovrnyr ‘nd-o. a,agyrdovhiin yv im pargov;ivns ov srpazan yrrortov;ivns1 Yrgov darikod ha3yr gu kalyn a-]yves yv ,r]abadin andarpyr5 gu zrovxyn7 6 Hos y.yr amen 0r ja, gu pa=nyn56 g4use megu1 6 O|vr hos56 g4use yrgrortu na3ylow Sp7 Y.ia dajarin1 6 Hos ygy.yxin777 Gu hy-anam irynxme yv [ym lsyr irynx zro3xin ,arovnagov;ivnu1 Lsa/ ym5 or 0ragan y0; harivr hocii hamar ja, gu badrasdovi yv gu pa=novi1 Gu mda/ym polor a3n miov;ivnnyrovn yv gazmagyrbov6 ;ivnnyrovn masin5 oronk 0cnov;ivnnyr ha6 vakylov yv garikavornyrovn pa=nylov go.kin nayv a,qadanknyr sdy./yxin5 in[bes y0; harivr hocii hamar ja, badrasdy6 lu5 orowhydyv harovsdnyrovn go.kin5 oronk a43s 0cnov;ivnnyru tovrsyren polorin hamar .rgova/ yn4 usin5 [kmy.axan yv a-a]inu irynk ‘ov;axin 0cnov;ivn sda6 nal5 garikavornyrovn my/amasnov;ivnu nayv my/ ar=anabadovov;yamp gu na6 qundre a,qadankow wasdgil ir 0raba6 higu5 kan 0cnov;ivn sdanal1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 10 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 10, 2014 Visit ABAKA online, in color, current and past issues www.tekeyanmontreal.ca Ha3asdani civ.yrovn hamar nor /racryr bidi iraganaxovi :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca Ha3ryni Tert.Am lradovagan ga3ken g4imanank5 or Miaxyal Nahancnyr Ha3asdanyan civ6 .yrov zarcaxman nor /racir6 nyr bidi iraganaxne1 Usd Tert.Am lradovagan ga3kin5 a3s masin dy.ygov;ivnnyru sdaxa/ e Ha3asdani m0d AMN6i tysbanadan mamlo3 /a-a3ov;ivnen1 #a3dnynk5 or hinc darovan wra3 yrgaro. zarcaxman a3s /raciru howanavorova/ bidi ulla3 USA AID gazmagyr6 bov;yan go.me1 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FA|ASTANI FANRAP:TOUJ:AN D:SPANOUJIUN Mamlo3 Ha.ortacrov;ivn Press Release Canada3ovm HH tysbanov;ivnu dy.ygaxnovm e5 or 2014;7 )cosdosi 4-8-u gazmagyrbvovm e Hamaha3gagan gr;agan 6-rt qorhrta=o.owu5 orovm knnargovylov yn 2012;7 5-rt qorhrta=o.owi pana2yvi tro3;nyri iraganaxman ov..ov6 ;yamp gadarova/ a,qadanknyru5 /racramy;odagan a-ga3 himnaharxyru5 gadryri badrasdman yv wyrabadrasdman5 ‘or2i ‘oqanagman5 Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt da6 rylixi mi]oxa-ovmnyri hamagarcman5 in[bes nayv S’iv-kovm azca3in gr;atasdiarag[agan cor/in a]agxov;yann ov..ova/ hydaca3 hamady. ka3lyru1 Qorhrta=o.owin garo. yn masnagxyl azca3in gr;ov;yan olordovm oro,ovm ga3axnylov iravasov;ivn ovnyxo. marminnyri nyrga3axovxi[nyrn ov anhadnyru` ;ymagan yv ovsovmnagan qorhovrtnyri5 gr;ov;yan yv tasdiaragov;yan harxyrow zpa.ovo. gazmagyrbov;ivnnyri nyrga3axovxi[nyru5 hama3n6 ka3in .ygawarnyru5 gr;0jaqnyri dn0rennyru5 ovsovxi[nyru5 ovsovmnagan craganov;yan hy.inagnyru1 HH gr;ov;yan yv cidov;yan naqararov;ivnu g4sdan2ni masnagixnyri gyxov;yan yv snnti /aqsyru1 Janabar6 ha/aqsu hocovm yn masnagixnyru1 Masnagxov;yan yv a-a]argnyri hamar qntrovm ynk timyl HH gr;ov;yan yv cidov;yan naqararov;yanu min[yv #ovnisi 10-u1 Manramasn dy.ygov;ivn garo. ek sdanal tysbanov;yan ga3kovm` hydyvyal 3.mamp7 www.canada.mfa.am/hy/news/item/2014/01/28/Conference Education/ 7 Delaware Avenue, Ottawa, Ontario K2P 0Z2 Telephone: 613 234-3710 Fax: 613 234-3444

×