Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Abaka 31 03-2014

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Abaka 31 03-2014

 1. 1. H-omi Fransisgos A7 Babu 24-26 Ma3is ovq6 dacnaxov;ivn bidi ga6 dare Yrovsa.em1 Sovrp #arov;yan dajarin dy6 .i bidi ovnyna3 hocyvor a-a]nortnyrov hyd han6 tibovm5 orovn bidi mas6 nagxi nayv Yrovsa.emi ha3ox badriark Novr6 han arkybisgobos Ma6 novgyan1 Yrovsa.emi badriarki dy.abah srpazan Aris arkybis6 gobos <irwanyan 8Ar6 men’res9in n,a/ e5 or hantibovmi ;yman ty- 3a3dni [e1 Saga3n5 amy6 na3n havanaganov;yamp5 bidi knnargovin untha6 novr hocyvor qntirnyr5 harxyr yv nor =amanag6 nyrov mardahravernyru1 Aris arkybisgobos <irwanyan 3i,yxovxa/ e5 or 50 dari a-a]5 yrp B0.os 6-rt babu 3a6 dovg a3xylov;ivn ga6 dara/ e Isra3el5 Yrov6 sa.emi ha3ox badri6 arkaranin me] hanti6 bovm ovnyxa/ e nayv Yrovsa.emi badriark :orcom arkybisgobos Manovgyani hyd1 8Bo.os 6-rtin 3a]or6 ta/ yrgov babyru Yrov6 sa.em gadara/ a3xylov6 ;yan un;axkin pava6 rarova/ yn hocyvor ho6 wivnyrov hyd unthanovr hantibovmow` a3xylov6 ;yan qisd sahmana6 ’ag =amanagin bad6 ja-ow95 usa/ e <ir6 wanyan` avylxnylow5 or Ha3 A-akylagan ygy.y6 xin in[bes Yrovsa.emi5 a3nbes al H-omi yv o.] a,qarhi me] ,ad par2r gu tasyn yv mi,d g4ar6 =anaxnyn par2raco3n 3arcanki1 Fransisgos a-a]ini ovqdacnaxov;ivnu novir6 va/ e 3i,adagylov 50 dari a-a]` 1964-in B06 .os 6-rt babi Yrov6 sa.em a3xylov;ivnn ov Yrovsa.emi hocyvor a-a]6 norti hyd o.]acovrovmu1 Gu naqadysovi5 or H-o6 mi babu a3xyle nayv Py;.yhemi Sovrp ?nnut6 yan dajar1 Wadigani ba,d0nagan ga3ki nyr6 ga3axmamp` ;ebed Ba6 bu my/ xangov;ivn ovni a-an2in hantibovmnyr yv a3xylov;ivnnyr ovny6 nalov hocyvor howivnyrov hyd5 saga3n a3xylov6 ;yan garj =amgedi badja-ow5 anonk han6 va/ yn 0ragarcen1 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 3 0 : R K O U < A B J I % 3 1 M A R T 2 0 1 4 • V O L . X X X V I , N O 1 9 3 0 • L U N D I , 3 1 M A R S 2 0 1 4 • M O N D A Y , M A R C H 3 1 , 2 0 1 4 Wlatimir "oujin andrdou;li ke mna ;u ke qnnadath Ar;umoutqi qal;re _ovsio3 naqacah Wladimir “ov;in hrama6 nacir sdoracra/ e Qrimi Hanrabydov;ivnu an6 gaq bydov;ivn jan[nalov masin1 8Ha,ovi a-nylow Qrimi =o.owovrti gamki ar6 da3a3dov;ivnu 16 Mard 2014-i hamaqrimyan han6 rakovein` jan[nal Qrimi Hanrabydov;ivnu ipryv inkni,qan yv angaq bydov;ivn5 ovr Syvasdo’olu ovni 3adovg garcawijag956 n,ova/ e hrama6 nacirin me]5 or ov=i me] gu mdne sdoracrov;yan bahen sgsyal1 Ha3asdani AC naqararov;yan tirkoro,ovmu` Qrimi hanrakovei wyrapyryal gu 3sdagana3 na6 qarar Etovart Nalbandyani 3a3dararov;ynen` ovr g4use Ha3asdani Hanrabydov;ivnu go.m e5 or ovk6 raniagan jcna=amu garcavorovi yrgq0sov;yamp5 qa.a. yv panagxa3in mi]oxnyrow` MAG6i ganonat6 rov;yan5 mi]azca3in iravovnki himan wra31 <ar7 e] !$ Na.agafn;r^ Sargs;an-"oujin qnnarka‘ ;n >rimi farze Ha3asdani Hanrabydov;yan na6 qacaq Syr= Sarcsyan 19 Mardin5 hy-a2a3na3in ha.ortagxov;ivn mu ovnyxav _ovsio3 naqacah Wladimir “ov;ini hyd1 Naqacahnyr Syr= Sarcsyan yv Wladimir “ov;in knnargyxin ha36-ov6 sagan yrggo.mani hamacor/agxov6 ;yan wyrapyro.5 in[bes nayv mi6 ]azca3in yv ,r]ana3in 0ragarci ,ark mu artiagan harxyr5 antra6 tar2an Ha3asdani` Maksa3in miov6 ;yan mianalov oro,ovmen ydk a3t ov..ov;yamp iraganaxovo. a,qadank6 nyrov un;axkin1 Naqacahnyru midkyr ‘oqanagy6 xin ovkraniagan jcna=ami yv ange tovrs yllylov ov.inyrovn wyrapyryal1 A3t /irin me] zrovxagixnyru antra6 tar2an Qrimi hanrakovei ga3axovmen ydk sdy./ova/ irawijagin yv ar6 2anacryxin5 or adiga gu hantisa6 na3 azad gamki arda3a3dov;yan mi]oxow =o.owovrtnyrov inknoro,man iravovnki girargman hyr;agan 0ri6 nagu1 Mia=amanag untc/ovyxav mi]azca3in iravovnki [a’ani,nyrovn ov sgzpovnknyrovn5 naq yv a-a] MAG6i ganonatrov;yan5 novirova/ov6 ;yan garyvorov;ivnu1 Yrgov naqacahnyru nayv knnargy6 xin .arapa.yan dacnabi lov/man holowo3;u yv a3t ov..ov;yamp 2y-nar6 guvo. ka3lyru1 Ha3asdani naqacahu par2r cnahadyx _ovsio3 cor/ovneov6 ;ivnu` ipryv YAHG6i Minski qmpagi hamanaqacah yrgir yv untc/yx ha6 manaqacahnyrov miaxyal ]ankyrovn garyvorov;ivnu` midova/ dacnabi qa.a. lov/man1 Naqacah Syr= Sarcsyan wyrahasdadyx Ha3asda6 ni badrasdagamov;ivnu ,arovnagy6 lov dacnabi lov/man ov..ov;yamp YAHG6i Minski qmpagi hamanaqa6 cahnyrov hyd miaxyal a,qadanku1 :rousa[hmi faoz patriarqe piti masnakzi ~ransiskos A& Papi f;t fog;uorakann;rou fandipoumin Fal;pi faafo‘ ,r=ann;roun mh= tasn;ak frasandn;r ;u ar]akoum Qhsapi wra Hinc,ap;i5 20 Mard 2014-i ges0rovan =amyrovn5 my/a;iv hr;i-nyr dy.axin Halebi me]5 3adgabes Nor Civ.i5 Sivlemaniei5 Azizei5 Na3elli yv :ilyli ,r]annyrovn me]1 Nor Civ.i me] inga/ hr;i-nyren hincu ingan Karen Y’’e Azca3in jymarani ‘o.oxin me]5 oronxme megu ov..agi0ren jymarani pagin me] yv mivsu` Azc7 Sahagyan War=aranin timax1 Hr;i-nyru niv;agan my/ wnasnyr badja-yxin1 Hr;i-nyrovn badja-ow wiravorovyxav badani` Qa[ig Caprielyanu (jymarani 9-rt garci a,a6 gyrd)1 Qa[igin a-o.]abahagan wijagu ga3ovn e1 Ovrpa;5 21 Mard 20146i a-av0dyan =amu 51006in5 ;ovrkio3 go.me yryk sahmana3in gedyre 3ar2agovm cor/ova/ e Kesabi wra31 Pnagi[nyru wdancen hy-ov mnalov hamar hy-axa/ yn tebi avyli abahow wa3ryr1 Ha3yren ,adyr abasdan cda/ yn La;akio3 S7 Asdova/a/in ygy.yxvo3 dara/kin cdnovo. Azc7 ga-o3xnyrov me]1 Dy.vo3n <dabi marminu5 Garmir mahig gazmagyrbov;yan hyd5 anmi]abes bedk y.a/ garcatrov;ivnnyru unylow pa=nyx snntago.ownyr yv a3l anhra=y,d baracanyr1 <ar7 e] !%
 2. 2. |AROUJIUN SASOUN:AN 8Kalifornia Kovriur9 ;yr;i hradaragi[ yv qmpacir Ha3asdani Hanrabydov;yan s’iv-ki naqararov;ivnu anxyal darovan Tygdympyrin qovmp mu masnacednyr yv wyrlov/apannyr hra6 vira/ er Yryvan knnargylov S’iv-ki ‘o’oqovo. tyru ha3ryniki ngadmamp1 8#ara’o’oq a,qarh5 ‘o’oqovo. S’iv-k9 qoracirow glor sy.an6knnargman masnagixnyru yga/ ein` Miaxyal Nahancnyren5 _ovsia3en5 Ar=an6 ;inen5 Cyrmania3en5 Ovkrania3en5 Lipananen yv Ha3asdanen1 Knnargovmu novirova/ er s’iv-ki gazmov6 ;yan5 a-ga3 mardahravernyrovn5 Ha3asdan6 s’iv-k cor/agxov;yan5 Ha3asdani yv s’iv-ki mi]yv a-avyl syrd hamacor/agxov;yan gada6 rylacor/man5 a,qadanki nor 2yvyrov yv mi6 ]oxnyrov ‘nd-dovkin ov hy-angarnyrovn1 Sdoryv gu nyrga3axnym hadova/nyr hantib6 man =amanag ovnyxa/ im ylo3;es7 Ha3asdani angaqaxovmen ydk s’iv-ku gancnyxav polorowin nor gaxov;yan mu a-]yv1 <ad mu s’iv-kaha3yr anagngali ygan azad Ha3asdani wa.ymi pa.2ali yrazanki 3an6 gar/agi iraganaxovmen1 Nor pa-yr 3a3dnovy6 xan anonx pa-aba,arin me]7 Arxaq5 yrgra6 ,ar=5 ,r]a’agovm5 ar2anacrov;ivn5 untti6 mov;ivn5 hama2a3nagan ga-awarov;ivn5 i,qa6 na’oqov;ivn1 S’iv-kaha3yrov my/ masin hamar ,ad t=ovar er daran]adyl anhadi5 hama3nki gam gaz6 magyrbov;yan cor/o.ov;ivnnyru bydov;yan iravasov;ivnnyren yv bardavorov;ivnnyren1 Mia=amanag5 Ha3asdani nor .ygawarnyru liowin [ump-nyxin s’iv-kaha3yrov ha3rynasira6 gan zcaxovmnyru5 ‘a’aknyrn ov i.2yru5 yv asor ipryv hydyvank` anaqor= qramad 3a-a6 ]axav yrgov go.myrovn mi]yv1 Harxu avyli part e5 kani or s’iv-ku mia2o3l co3ov;ivn [e5 a3l gazmova/ e pazma;iv yv paz6 madysag s’iv-knyre5 ivrakan[ivru ovni ir a-an2na3adgov;ivnnyru` hasdadovylow yv abrylow darpyr =amanaga,r]annyrov5 0dar yrgirnyrov me] yv co3adyvylow darpyr lyzova6 m,agov;a3in aztyxov;ivnnyrov dag1 Yrp Ha3asdani me] lracro.nyru in/i gu harxnyn a3s gam a3n harxin wyrapyryal s’iv-6 ki dysagednyrov masin5 ys gu t=ovaranam badasqanylov1 In[be|s grna3 oyve megu unt6 hanragan nyrga3axnyl y0;u milion s’iv-ka6 ha3yrov pazmapno3; dysagednyru1 S’iv-ki my/amasnov;yan gar/iku ardaxolaxnylov hamar bedk e gazmagyrbyl hamaha3gagan ga6 -o3x mu gam untla3nyl 8Ha3asdan9 hamaha3ga6 gan himnatrami cor/a-o3;nyru hancanagov6 ;ynen antin gam al sdy./yl polorowin nor ga6 -o3x mu5 or nyrga3axne Ha3asdanen yv Arxaqen tovrs ampo.] a,qarhi ha3ov;ivnu` 8Meg ha35 meg kove9 sgzpovnki himan wra31 A3s 2yvow undrova/ nyrga3axovxi[nyru iravasov g4ullan q0sylov s’iv-kaha3yrovn anovnow yv barpyrapar hantibovmnyr ovnynalov Ha3asda6 ni ov Arxaqi .ygawarov;ivnnyrovn hyd` j,tylov hamazca3in a-a]nahyr;ov;ivnnyru yv qor6 hurtagxylov qntra3aro3x harxyrov ,ovr]1 Ha3 =o.owovrti polor yryk ;yvyrov (Ha3as6 dan5 Arxaq yv s’iv-k) .ygawarnyru grnan a3novhydyv knnargyl irynx tirkoro,ovmnyru yv hama2a3nil tyryrov pa=anovmin ,ovr]1 A3sbisi ka.akagir; yv azca3in ,ahyre pqo. m0dyxovmu avyli naqundryli e5 kan` 3aradyv nyrkin ba3karnyrn ov paqovmnyru5 oronk yrpymn dy. gu cdnyn5 in[bes y.av Ha36;rkagan ar2anacrov6 ;ivnnyrov sdoracrov;yan adyn1 Naqundryli e5 or Ha3asdani i,qanov;ivn6 nyru avyli nrpangad ullan s’iv-kaha3yru 3ovzo. garyvor harxyrov ngadmamp yv qorhur6 tagxin anonx hyd naqkan a3t harxyrovn ,ovr] wyr]nagan oro,ovmnyr ga3axnylu1 Hasgnali e an,ov,d5 or Ha3asdani .ygawarnyru <ar7 e] !$ <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014, 2014 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Ha3yrenu` Miaxyal Nahancnyrov amyna,ad cor/a/ovo. 0dar lyzovnyrov ,arkin 8Ova,ing;un “os;9 ;yr6 ;u hrabaraga/ e Miax6 yal Nahancnyrov me] amy6 na,ad 0cdacor/ovo. 0dar lyzovnyrov a.ivsagu5 orovn me] ga3 nayv ha3yrenu1 Xangu gazmova/ e 1980 ;ovaganen i wyr ar2ana6 crova/ =o.owrtacragan dovyalnyrovn himan wra31 Gu n,ovi5 or 1980-in Miax6 yal Nahancnyrov me]5 anc6 lyrenen paxi5 amyna,ad cor/a/ovo. lyzovnyru y.a/ yn sbanyrenu5 idalyrenu5 fransyrenu yv cyrmany6 renu5 isg 2010-in` sbany6 renu5 [inarenu5 fransy6 renu5 ;agalogu yv wiy;6 namyrenu1 Xangin me] ny6 ra-ova/ yn 17 lyzovnyr5 oronx me] ha3yrenu5 orovn 0cdacor/ovmu aj ar2a6 nacra/ e 1980-en i wyr1 Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan ardakin cor/ox naqararov;ivnu hantes yga/ e ba,d0nagan 3a3dararov;yamp` Qrimi me] Giragi 16 Mardin dy.i ovnyxa/ hanrakovein wy6 rapyryal1 Sdoryv gu nyrga6 3axnynk so3n 3a3dararov;yan pnaciru` ampo.]ov;yamp1 Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan (Arxaqi Hanraby6 dov;yan) ardakin cor/yri naqararov;ivnu 3a3dnovm e5 or naqararov;ivnu tidargovm e Mardi 16-in >rimi Inknawar Hanrabydov;ivnovm hanrakovei anxgaxovmu` orbes =o.owovrt6 nyri inknoro,man iravovnki iraganaxman hyr;agan trsy6 vorovm1 Ir zarcaxman ov.in inknov6 ro3n undrylov yv =o.owrta6 waragan gam arda3a3dov;yan mi]oxow jagadaciru oro,ylov ivrakan[ivr =o.owrti iravovn6 ku5 oru amracrova/ e MAGi Ganonatrov;ivnovm yv mi ,ark himnarar mi]azca3in ‘as6 da;.;yrovm5 mi]azca3in ira6 vovnki a-anxka3in sgzpovnk6 nyrix megn e1 Wyr]in darinyri ‘or2u yv masnavorabes5 Gadalonia3ovm yv <odlantia3ovm naqadysova/ hanrakovenyru wga3ovm yn5 or =o.owovrtnyri inknoro,man an6 kagdyli iravovnki jana[ovmn ov iraxovmu nmanadib qntirnyri qa.a. garcavorman a-avyl 0bdimal yv =o.owrtawaragan y.anagn e1 L>H ACNn 3o3s e 3a3dnovm5 or >rimi inknawar Hanra6 bydov;ivnovm hanrakovei ar6 tivnkovm sdy./ova/ irawijagn ir lov/ovmu gu sdana3 irava6 gan ta,dovm paxa-abes qa6 .a. janabarhow1 Ha3asdani yv S’iv-ki mi]yv ‘o’oqovo. ‘oq3arapyrov;ivnnyru L7 >7 Hanrabydov;yan ba,d0nagan 3a3dararov;ivnu Qrimi hanrakovein wyrapyryal
 3. 3. LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 3 :EKEYAN M<AGOV:A#IN MIOV:IVN My-nilu Orka~n T=ovar E Mov,y. I,qani ;adyrcov;ivnu nyrga3axovyxav Mon;reali me] :ok ;ok ;ok 6 O|w e1 6 Ys Je3ms Aramyann ym1 Saga3n o|w e Je3ms Aram6 yan1 Aha a3s 2yvow gu paxadre pymatri[ Nansi Issa :oros6 yan 3a3dacri crko3gin me]7 8Tovn ys5 ys ym5 Je3ms Aram6 yanu mynk ynk1 Y;e yragnyrovt me] ga3 meg ga;il ha3ov arivn5 gu go[ovis Aramyan91 Waraco3ru gu paxovi yrgnki ;acavorov;yan tran wyro3i,6 yal yryk qorhrtavor zargyrow yv gu ,arovnagovi no3n sra6 ;a’anx ump-no.ov;yamp1 Hon yn ha3ovn taryre yga/ hava6 kagan =a-ancu5 ngaracri ci/yru5 jagadaciru5 a.0;yln ov ba.adilu5 lax ov go/u5 ov manavant ov.y.i co.yrov tem a,qarhi wra3 gra/ /anrag,i- anartarov;ivnnyr5 andysova/ wga3ov;ivnnyr1 Pa3x Nansin g4avylxne 8”nd-yxek lo3syr mov;in ydyv91 Ha3 ov.y.u ‘oqatrova/ e amyrigaxi Jon Hyluri 6_a6 fa3el Qa[adovryan6 cangin me]1 Jon Hylur naqabes an6 mid` gu wyra/ni ar;namid5 a-ovdovri warbyd5 saga3n ,’o;a/ e5 ir inknov;ivnu gu ‘nd-e5 ha3ov bes gu mda/e1 :adronu gu nyrga3axne ungy6 ra3in5 asdova/apanagan5 martga3in zcaxovmnyrov nmo3,6 nyr5 mi,d ha3gagan timaci/i dag1 )rinagi hamar Jon Hyluri ann,mar seru kardov6 .arovhi Anita3i hanteb 6Pa6 lig Lado3yan6 ir pargov;ivnu amyrigyan mda3nov;yamp m0ru tem 6Sonia Calumjyan Sime6 ;ie65 crasynyagin a.]igny6 rovn Anita3in yv Liliin 6_i;a Wartanyan6 qovl naqan2u1 Saga3n a3t part zcaxovmnyru wyracrova/ yn hry,dagnyrov 6Pa;rig Camyl5 “a;il Da6 racjyan6 oronk jagadaciru gu gazmyn1 Jyrmag y;yra3in zcysdnyr5 hry,daga3in mi]na6 taryan arovysdu 3i,yxno. Civ6 pidnyr6cupid, cupidon H-omea6 gan tixapanagan siro3 manov6 gu1 A3s kani mu hry,dagnyru budulig arac osdosdovmny6 row5 ;-ovudylow tyrasannyrovn ,ovr]n yn5 amen megu cide ir bardaganov;ivnu7 megu Byd6 ros A-akyalin calsdyan` traqdin symin ,y’oru gu ‘[e5 ovri, mu civpidi a.y.ow siro3 nydu gu nyde Jonin5 kowi hry,dagu gu hre no3n Jonin orbeszi ccovank arda3a3de Anita3in1 A3s wyr]inu sovrj gu hramxne Jonin or mdazpa. e5 saga3n sovrju cydin gu ;a’i5 hry,dagu wa3rgyanin gu hasni makrylov or mart [ny.ovi5 yridasartnyru irarov gabovin1 )cnagan budulig hry,dagn ancam 6Araks Ar6 mynyan6 ir tyru ovni5 an al mivsnyrovn gu miana3 qntov6 ;yamp7 ;ring ;ring 2a3nyrow hy/ig gam meg anivow anonx ,r]abdo3din pymin wra3 mas gu gazme7 i~n[ hianali dy6 saran5 yrginkn ancam ovraq e yrp martu waru coh e1 _afa3el Qa[adovryan myr Jonu y.av5 nora/il ha3u5 nor ]ahagiru1 Hianali gadarovm1 Anxnink ovri, garyvor ty6 ragadarnyrov1 Naq Wicenu5 Wicen F-ovnjyan5 Mov,y. I,qani a,agyrdnyren Be3rov;i N,an “alanjyan jymarani ‘a-avor hovn2ken1 Wa3rgyan mu mda/yxi ;e Wicenu wdid gazmow bidi garo.an|a3 ar6 ty0k sdan2nyl Je3ms Aram6 yani hsga3 tyru1 Orkan sqa6 la/ ei5 a3o sqala/5 orowhy6 dyv Wicenu dovav amynalavu5 Bydros A-akyali ‘e,yrovn inga/ ha3 ander andiraganin 3o3s ancam gu myr=over1 Mynk al hydt laxink5 Wicen ]an1 Aramazt Isra3ilyan5 ho3a6 gab Bydros A-akyal mu5 am6 byrovn me] xovbu 2y-kin` or tadasdanin 0ru marts g4un6 tovni myrg7 Capriel hry,dagin 6Aren Mylkonyan6 gu hrama3e domarnyrovn me] ‘nd-yl Aram6 yanin anovnu or my-a/ [ha6 marovir kani or gyntani ov.y6 .u yrgri wra3 o.] e1 Capriel hry,dagu ancam 3imar my.kyr gu cdne qy.j Aramyanin5 hos /i/a.a,ar= badgyr mun e5 Arenu mi,d hamow e1 Mov,y. I,qan qisd nyrga3axovxa/ e Bydrosu5 an cov; [i 3a3dnyr5 Asdov/o3 0renken antin [anx6 nir1 Hydakrkragan an2navo6 rov;ivn yv hianali tyragadar e Ha3 Pymi Aramaztu1 Nyrga3 yn yrgov p=i,gnyru5 Harisun yv De3wis 6#owig B06 .osyan yv Silwa Amadovni :oka;lyan6 oronx hamar anovn yv 3a]o.ov;ivn yv angas6 ga/` tram mia3n gu hydakrkre5 hivantin gu jampyn hivan6 tabahovhiin hyd 6“a;il Da6 racjyan6 ov krki]ow gu hy-a6 nan1 Hon yn Arka3ov;yan pnagi[6 nyr` Samu 6#agop _ejebyan6 ovsovx[ovhin` Carolin Aslan6 yan5 sovrhantagu 6My.ydi A.ovryan1 Polorn al annman1 <norhagalov;ivn ov mana6 vant ,norhavorov;ivnnyr :MMi Ha3 Pymin5 tyrasannyrovn my/in ov bzdigin5 tovk ban6 /axovxik ha3 arovysdu5 mana6 vant ha3 arti ;adronu1 )dar a’yrovn ki[ow me]dy. pyrik a3skan hsga3 cor/ mu1 A3s nyrga3axovmu gu bardink pymatri[` Nansi Issa :oros6 yani or ir my/ar=ek 0dar wasdagnyru meg go.m tra/` ‘aryxav a3s cor/in1 Nansi5 yrgov 0rova3` 15-16 Mard 2014 Mon;reali B0bova :adyra6 srahin me] /a.gy’ovn]yrow ov yrgar /a’aharov;ivnnyrow cnahadovyxar Ha3 Pym qovmpin hyd1 In[y~r gan arty0k mdkit me]1 G4imanank or yrrort ancam yvs nyrga3axova/ e a3s gdoru Ovrpa;5 28 Mard 2014-in1 Wsdahyxnym5 anonk oronk [dy6 san a3s ;adyrcov;ivnu5 ;a6 dyrarovysdi my/ hajo3ke zrgu6 vyxan1 Q& Trdat;an Gououmy;an Lousankarn;re tramadroua‘ ;n Tiar Ara Samsoni ko[mh
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 Frans-2i hy-ovsdaliku badma/ e A7 A,qarhamardi ov Ha3ox Xy.asbanov;yan masin Fransagan 8France-29 hy-adysili ga3anu A7 A,qar6 hamardi 100-amya3 darylixi a-;iv badrasda/ e wavy6 racragan 3a3dacir mu or xovxatrova/ e Mard 18-i yrygo36 yan7 yrgov wa3rgyan antratar2 gu gadarovi nayv Ha3ox Xy.asbanov;yan1 Ha.ortovmu my/ untovnylov;ivn cda/ e hy6 -adysili tidortnyrov m0d yv m0davorabes 5 milion 880 an6 2yr tida/ yn za3n1 Filmi me]5 ovr a3t tara,r]ani kadryru nyrga3axova/ yn covnavor5 mygnapanu gu badme5 or 8:ovrkio3 nyrkin cor6 /yrov naqarar Enover ‘a,an xy.asbanov;yan masin hraman hrabaraga/ e7 Ga-awarov;ivnu oro,a/ e o[n[axnyl :ovrkio3 polor ha3yru` angaq sy-en gam dariken91 Filmi me] gu badmyn5 or naq o[n[axovxa/ yn ha3 mdavoraganov;yan nyr6 ga3axovxi[nyru5 aba ivraxovxa/ yn anonx ovnyxova/ku5 ga6 nanx ov a.]ignyru p-napara/ yn5 aba sbana/1 A3ndy. gu n,ovi5 or owkyr ‘rgova/ ein godora/nyren5 ;ovrkyru zirynk aksora/ yn Sovrio3 anabadnyru hazaravor kilomy;ryr hy-avorov;yan wra31 A3s polori hydyvankow avyli kan 1 mi6 lion mart zohova/ e1 Ha3yrov cyryzmannyr 3a3dnapyrova/ yn Ovrfa3i badmagan amroxin me] A3=myan :ovrkio3 Ovrfa ka6 .aki ;ancarani a,qada6 gixnyru ka.aki badmagan amroxi sdorodi by.ovmnyrovn =amanag 3a3dnapyra/ yn ka6 ran2av1 Wga3ago[ylow ;rkagan Hur- riyet-u` News.am-u gu cre5 ;e Ovrfa3i ka.aka3in ;ancara6 ni hnacednyru Ovrfa3i a-as6 bylagan 8@ovgyrov lijyr96ovn timax cdnovo. badmagan am6 roxi sdorodu sgsa/ yn iraga6 naxnyl by.ovmnyr5 orovn un6 ;axkin 3a3dnapyrova/ karan6 2avin me] cdnova/ yn ha3y6 rovn badgano. cyryzman6 nyr1 Gu n,ovi5 or ha3yrovn bad6 gano. cyryzmnannyrovn m0d cdnova/ yn nayv ;acavoragan cah5 in[bes nayv Krisdosi5 Mariam Asdova/a/ni yv a3l srpabadgyrnyr1 N,ynk5 or usd Mowses Qo6 rynaxii Ovrfan himna/ e )s6 ro3yni ha3 ;acavor Apcaru5 or krisdoneov;ivnu untovna/ a-a]in ;acavorn e1 Apcar ;acavoru badgyrova/ e ha36 gagan 100 hazaranox tra6 mani,in wra31 :ovrk cro.` 8G4am[nam m0rs` xy.asbanov;ivn cor/a/ naqninyrovn hamar9 Wyr]yrs Paper Boats of Poetry ga3ku hrabaraga/ e ;ovrk cro.` Syrkan Engini` 8:ovrk ullalu andanyli am0; e9 30t6 ova/u Panarmenian.net-u ;arc6 manapar gu nyrga3axne 30tova6 /u1 8Ma3rs ;rkovhi e1 Saga3n ys in/i h0rs naqninyrov nman Laz gu hamarym5 kani or g4am[nam m0ragan go.mi naqninyres91 Ys gu hra=arim in/i ;ovrk hamarylen5 kani or im ;ovrk naqninyrs )smanyan ga3srov6 ;yan 0rok Xy.asbanov;ivn iraganaxovxa/ yn1 1 500 000 ha3yr ta=an0ren sbannova/ yn ;ovrkyrov yv kivrdyrov go.me1 :ovrkyru yv kivrdyru sbanna/ yn irynx ha3 haryvannyru5 p-na6 para/ ‘okrig a.]ignyru5 a3ra/ yn o.] yryqanyru5 ;alana/ ha3yrov ovnyxova/ku1 )smanyan ga3srov;yan me] ha3yrov hyd miasin hazaravor asorinyr al sbannova/ yn956 crova/ e 30t6 va/in me]1 8Ha3yrov hanteb sarsa’yli Xy.asbanov;ivn iraganaxova/ e1 Orbes ;ovrk azci zavag` ys g4untovnim Ha3ox Xy.asba6 nov;ivnu yv g4am[nam im m0r naqninyrovs ‘oqaren1 Asiga in[6 bes :ovrkio35 a3nbes al kivrdyrov badmov;yan am0;ali e]n e1 Martgov;yan anovnen nyro.ov;ivn gu qntrym polor zohyren yv gu qonarhim @yr xavin a-]yv956 gu n,e ;ovrk cro.u1 8Xav0k5 asiga miag Xy.asbanov;ivnu [e5 orovn masnagxa/ e :ovrkian1 Movsdafa Kymali hramanow5 or 3ydaca3in tar2av :ovrkio3 nor hanrabydov;yan himnatiru5 1919-in Anadolio3 me] 353 000 Bondosi 3o3nyr ta=anapar sbannova/ yn1 8Saga3n asonk im naqninyrovs cor/a/ polor 3anxacor/ov;ivn6 nyru [yn1 Irynx badmov;yan sgizpu ;ovrkyru clqaxav ein polor irynx haryvannyrovn hamar1 Cry;e 2 hazaramyag ;ovrkyru abra/ yn haryvan dara/knyru cravylow5 martig sbannylow5 qlylow anonx ho.yrn ov ovnyxova/ku5 p-naparylow anonx ginyru ov yryqanyru sdrovgnyrov wyra/ylow956 n,ova/ e 30tova/in me]1 8Siryli ungyrnyr5 a3s q0skyrovs hamar in/i grnan 2yrpagalyl ov pand tnyl5 gam cntagaharyl ‘o.oxin me]1 Pa3x qi.js gu sdibe j,mardov;ivnu usyl ampo.] a,qarhin1 Yv ys a3s masin gu q0sim min[yv wyr]in ,ovn[s956 g4yzra’age ;ovrk cro.u1 Tar2yal ha3 zin/a-a3o. mu zohova/ e Ly-na3in >arapa.6Adrbe3jan sah6 mana3in ci/in wra3 ha3 zin/a-a3o. mu zohova/ e1 N,ynk5 or a3s masin dy.y6 gov;ivn gu ‘oqanxe HH ba,dba6 nov;yan naqararov;yan ba,d0nagan ga3ku5 or nayv havasda/ e5 ;e sah6 mana3in hivsisa3in hadova/in me] ;,namii gragoxnyrovn hydyvankow zoh6 va/ e 1994 ;ovagani /novnt ha3ox pa6 nagi zin/a-a3o. Arman >ovgasyanu1 :ovrkio3 amynagaryvor dysar=an wa3ryren gu hamarovin` Wani A.;amaru5 Ham,eni howidnyru yv Nymrov; ly-u Wyr]yrs5 ;rkagan Sozcu barpyraganu hrabaraga/ e :ovrkio3 amynagaryvor 20 dy6 sar=an wa3ryrov xangu5 ovr dy. cda/ yn Wani A.;amar g.zii Sovrp Qa[ ha3gagan ygy6 .yxin5 Nymrov;i ha3gagan hy6 ;anosagan asdova/nyrov 3ov6 ,ar2anaqovmpu yv Ham,eni par2ratir cy.adysil howid6 nyru1 Sozcu barpyragani gazma/ 20 garyvor dysar=an wa3ryrov xangin me] 3a3dnova/ yn nayv Ba3azedi (Taro3nk) 18rt tarov ha3 warbydnyrov go.me ga-ovxova/ Ishak ‘a6 ,a3i baladu5 Mardin ka.a6 ku5 orovn clqavor jardara6 bydn ov garyvoraco3n badma6 gan ,inov;ivnnyrov jarda6 rabydu y.a/ e ha3azci Sar6 cis Lolen5 Ar;win nahanci cy.yxig pnov;yan me] cdnovo. Karageol liju yv Gabatowgio3 snga2yv plovrnyru1
 5. 5. |AKOB WARDIWAÂ:AN Californio3 dara/kin yv ha3a,ad avannyrovn me] my/ =o.owrtaganov;yan hasa/ a3s ;adyraqovmpu gu hma3e amyri6 gaha3 yridasartov;ivnu1 Lio6 win ha3gagan niv;yrow5 myr azca3in abrylagyrbin5 gyan6 kin5 yraznyrovn5 xavyrovn5 3a]o.ov;ivnnyrovn meg cy.yxig arda3a3dov;ivnn e or gov da3 ;adyraqovmpu5 tidova/` nor syrovntin agnoxow isg5 or yr6 pymn gu xavxne cone myz` 8mynk myz avyli ha3 zcaxo.nyrs95 ir nyrga3axovxa/ gadagyrcov6 ;yan untme]en isg1 Amyrigaha3 harazad gyan6 kun e or gu nyrga3axnyn ;a6 dyraqovmpin 6-7 tyragadar6 nyru5 oronk hasag a-a/ yn ;eyv ha3gagan avantagan mi6 ]awa3ri mu me]5 saga3n [yn darpyrir irynx syrntagix amyrigaxinyren1 Wyr]abes5 a3s nyrga3axman me] gu dys6 nynk amyrigaxiin me] ha43n ov ha3ovn me] amyrigaxi4n1 Yv anonk a3s yrgov m,ago3;nyrov 2ovlovmu gov dan harazadov6 ;yamp1 Anxyal tarov sgizpi Yrgren yga/ amyrigaha3 syrovnt [ov6 nink a3lyvs yv 60-70agan ;ova6 gannyrovn Bolsen5 Ycibdosen5 Sovria3en5 Iranen ov Lipana6 nen yga/ ca.;agannyrovn mi]in dariku arten hasa/ e hasovnov;yan7771 Nor amyri6 gaha3ov;ivnu a3s0r5 gu nyrga6 3axne a43s syrovntu5 untovnink gam o[1 A3s d.ox ov a.]igny6 rovn gu wsdahovi calik das6 namyagnyrov m,agov;a3in ungy6 ra3in yv azca3in ka.akagan myr a-0rya3 gyanku1 Yv cone mynk5 lsylov ynk zirynk yv y;e ga3 pan ‘oqylov myr ungyra3in ov hasaragagan gyanken5 tiv6 raxnynk cone mynk a3t a,qa6 danku yv za3n 3an2nynk avyli abahow 2y-kyrov1 “ydrovar 28 yv Mard 1, 2014, Niv Yorki Symphony-space ;adyrasrahu pyrne pyran ly6 xova/ ein niv yorkaha3 yv niv jurziaha3 nor syrovntow1 Mi]in dariki nyrga3axov6 xi[nyru gu gazmein nyrga3ov6 ;yan haziv dasu dogosu1 :e6 keyan M,agov;a3in Miov;yan My/aco3n Niv Yorki 8Mhyr Mgrd[yan9 ;adyraqovmpu ovny6 xav 3antcnov;ivnu5 a-a]in ancam ullalow Amyriga3i Ary6 vylyan a’ hravirylov a3s ;a6 dyraqovmpu5 orovn mas gu gaz6 mein paxi tyragadarnyren5 m0d 10 ;yknik a,qado.nyr` 2a3na3in5 lo3si5 wideo3i5 da6 raznyrov5 tima3artarman5 pyma3artarman pnacava-nyren nyrs1 :ekeyani anovnow pari ca6 lovsd ma.;yx 3an2naqovmpi =ra]an yridasart lavaco3n ov=yren )riort :alin <e,e;6 yan5 orovn ansagarg hyda6 buntovmnyrovn yv mna3ovn 3ara6 pyrov;ivnnyrovn ,norhiv al unt6 hanrabes garyli y.av 3a]o.6 xunyl a3s ;adyraqovmpin hiv6 raqa.a3in ylo3;nyru Niv Yorki me]1 Tivrin [e Mynhy;uni me] a3s poloru gadaryl777 niv;a6 gan /anr bardavorov;yan mu a-a] tnylow gazmagyrbo. miov;ivnu1 :adyraqa.in hy.inagn ov badasqanadovn e Lori :a6 ;ovlyan` Californio3 ‘okrig meg avanen` Ridlien (ha3a,ad Frezno3i ,r]anen5 ovr /na/ er anmahanovn Ovilium Saro3yan), ovr hasag a-a/ e qarpyrtxi a3cybannyrov yv cinycor/nyrov hama3nken nyrs1 Lorii /no.ku` Lipananen ca.;a/ ha3yr yn1 Orbes Goodwill Ambassador Lorin yga/ e Niv York yv a,6 qada/ MAGi gytronady.in1 :adyragan ,norhnyrow 0=du6 va/ an arten nyrga3axovxa/ e 4-5 darpyr nman0rinag nyrga6 3axovmnyr1 An g4a,qadagxi5 mivs go.me5 amyrigyan dy.a6 gan darpyr ha.ortaungyrov6 ;ivnnyrov yv ;adroni tasyr gov da3 naqagr;arannyrov yv yrgrortagan war=arannyrov me]1 My/arova/ e National Endowment for the Arts ;ady6 ragan pnacava-en nyrs yv ovni cnahadacirnyr Califor6 nio3 ka.akagan temkyren sda6 xa/1 Pymatri[n e Je3ms Mar;in7 a43o ha3 mu5 or ha3yren sorwa/ e a3s nyrga3axman hamar mia3n7771 Hasag a-a/ e ha3 yv usd iryn 8ha3 ym5 ,ad ha6 vanapar5 2yr poloren avy6 li7779 hasdadovmu g4une 3a36 dacir6crko3gow1 Mivs tyragadarnyru` Aram Ar;in Jibilyan` Holiwovdi S7 #owhannov Garabyd ygy6 .yxvo3 me] /a-a3a/5 Alyks Kalognomos` UCLA hamalsa6 ranen ,r]anavard ancliagan craganov;yan me] masnaci6 danalow yv Los Anjylusi #ov6 nagan <ar=abadgyri Fys6 ;iwali dn0ren par2raxa/ e Saro3yani Hello Out There nyrga3axman me]5 Hylyn Ka6 lognomos` mas gu gazme ;ady6 raqovmpi a-a]in nyrga3axov6 men` 2009 ;ovaganen sgsyal yv Ha3gagan :yly;oni wari[nyren e (usd iryn` 3/4 ha3 yv 1/4 -ovs yv 3o3n), Lov;fig Manovgyan` mas gu gazme zanazan filmy6 rov yv ;adyraqa.yrov yv niv6 ;abes pavaganin tramahavak gadara/ e Ha3asdani hamar yv Alyksandr Ma,igyan` or inkzink gu ngade dibar ha3u5 a-anx ha3yren q0sylov5 gartalov777 saga3n a3s nyr6 ga3axovmu badja- gu ta-na3 or a3lyvs mda/e nayv sorwylov ir ma3rynin1 Aha4 a3s e badgyru nor amyrigaha3ov;yan5 or bedk e untovnil a3nbes in[bes or e1 Yrgrort 0rovan nyrga3axov6 men ydk5 :ekeyani war[ov6 ;ivnu nyrganyru hraviryx hiv6 rasirov;yan` srahi kow y.o. ba-6u5 m0den /an0;analov nyrga3axman me] pa=in ovnyxo. tyrasannyrovn yv ;yknik a,6 qado.nyrovn1 Gu /racrovi qovmpu tar2yal hraviryl an3aba.1 LOVRYR NIV YORKEN :ekeyani gazmagyrbov;yamp1 The Big Bad Armo Show Nyrga3axovmu Niv Yorki me] LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 5 :ovrkio3 me] anazadov;yan me] cdnu6 vo. ha3azci mdavoragan5 ka.akaxiagan cor/i[5 lyzovapan Syvan N,anyani aza6 dov;yan hamar hanrajana[ mdavoragan6 nyrov yv ka.akaxiagan cor/i[nyrov mas6 nagxov;yamp sdy./ova/ e 8Azadov;ivn yv artarov;ivn Syvan N,anyanin9 mi]azca6 3in gomide1 In[bes 8Armen’res96u gu dy6 .ygaxne5 gomiden sdy./ova/ e` ngadi ovnynalow mdavoragani ngadmamp pan6 dargov;yan wji-in anuntovnyliov;ivnu5 hydzhyde andanyli tar2o.` anor bar6 datrova/ panda3in ba3mannyru yv nor ov o[ bagas anuntovnyli tadagan hyda6 buntovmnyrov sba-naliknyru1 8Azadov;ivn yv artarov;ivn Syvan N,anyanin9 mi]azca3in gomiden Syvan N,anyani pandargov;yan tadagan wji6 -u gu hamare /a.r` nydova/ artarov;yan yrysin yv anuntovnyli dovrk` azad mda6 /ovmi iravovnkin tem ov..ova/ ampoqa3in dramatrov;ivnnyrovn1 Gomiden N,anyani pandargov;ivnu g4orage qdraganov;yan yv kinaqntrov;yan paxa3a3d trsyvorovm5 orovn yn;argova/ e mdavoraganu` :ovr6 kio3 me]5 a3sbes go[ova/5 8bydagan mda/o.ov;yan tro3;nyrovn ngadmamp anor anha,d unttimov;yan hamar956 crova/ e gomidei 3a3dararov;yan me]1 8Azadov;ivn yv artarov;ivn Syvan N,an6 yanin9 mi]azca3in gomiden go[ g4une :ovr6 kio3 i,qanov;ivnnyrovn Syvan N,anyanu an3aba. azad ar2agyl yv tatryxnyl anor ngadmamp san2azyr/ova/ hala/ank6 nyru1 Gomiden go[ g4une hama,qarha3in <ar7 e] !$ Syvan N,anyani ba,dbanov;yan i qntir` mi]azca3in gomide sdy./ova/ e
 6. 6. HA>ORTACROV:IVN Ha3 ga;o.ige badriarkarani Sovrp Cricor Narygaxi gytroni Tbroxagan ha3acidov;yan zarcaxman crasynyagu 2014 ;ovagani Mard amsovn hrabaragyx ha3ox lyzovi ovsovxman /racir mu5 ov.6 .ova/` Lipanani ha3gagan war=arannyrov naqagr;arani ha3ox lyzovi ovsovxi[ny6 rovn1 So3n a,qadov;ivnu hrabaragovyxav Tbroxagan ha3acidov;yan zarcaxman crasynyagi hradaraga/ 8Ha3 man6 gawar=9 hantesi 6-rt hamarin me]1 ?racrin hy.inagn e Yryvani Q7 Apow6 yani anovan bydagan mangawar=agan hamalsarani ‘rofysor5 togd7 Jovliy;a Givlamiryan5 a,qadagxov;yamp Lipanani ha3 ga;o.ige war=arannyrov naqagr;a6 rani ovsovx[agan a,qadanka3in qmpa6 gin5 or 3a-a]axova/ er 3adovg a3s nba6 dagow1 Lipanani ha3gagan war=arannyrov na6 qagr;arani A7en T7 tasarannyrovn me] girargovmi hamar a-a]argova/` 124 e] /avalow a3s /raciru gu nyra-ne a3n qntirnyru5 oronk naqadysova/ yn n,ova/ tasarannyrovn me] ha3ox lyzovi tasyrovn =amanag iraganaxnylovn hamar1 A7en T7 tasarannyrov hamar a-an26 napar nyrga3axova/ clovqnyrow5 ivra6 kan[ivr tasarani hamabadasqan a-a6 ]atranknyrow5 /raciru gu nbadagatre` 1. Tbroxagannyrovn me] hydakrkrov;ivn 3a-a]axnyl ha3ox lyzovi yv ha3 craganov6 ;yan ngadmamp5 tasdiaragyl ma3ryni lyzovn ana.ard bahylov5 za3n ipryv azcabahbanovmi himnagan cor/0n untov6 nylov 2cdovm1 2. @yvavoryl ha3yxi hocygyrdova/k5 lyzovamda/ov;ivn1 3. Zarcaxnyl a,agyrdnyrov panavor yv cravor q0sku5 gadarylacor/yl gartalov5 gartaxa/u hasgnalov garo.ov;ivnnyru1 4. Sorwyxnyl ha3ox lyzovi kyraganov6 ;yan himnagan tro3;nyru` zanonk /a-a6 3yxnylow craced panavor yv cravor q0sk ga-ovxylov garo.ov;ivnnyrov 2yvavorman1 5. Zarcaxnyl azca3in yv hamamart6 ga3in ar=eknyr5 nbasdyl azca3in ink6 nagazmavorovmin1 ?raciru gazmova/ e barovra2yv sguz6 povnkow5 or gu n,anage anunthad ant6 ratar2 anxa/ tasyrovn5 a3nbes5 or ta6 sarane tasaran lyzovagan niv; gu grgnovi` ‘okr [a’apa=innyrow zanonk asdijanapar untla3nylow yv harsdaxny6 low1 Ha3ox Lyzovi ovsovxman in[bes manga6 bardezi5 no3nbes yv naqagr;arani /racri iraganaxovmu wa3ylyx par2r howanavorov;ivnu Dann Giligio3 Ga;o.ige Ha3ox Amynabadiv Der Nyrses Bydros +:7 Ga;o.igos Badriarkin1 Ov.yxo3x6 nyrov gazmov;yan himk hantisaxa/` ovsovxi[nyrov wyrabadrasdov;yan ka6 -amsya3 tasun;axnyrovn5 in[bes nayv ov.yxo3xnyrov badrasdov;yan hyd gab6 va/ a,qadanknyru hamagarcyx Tbroxa6 gan ha3acidov;yan zarcaxman crasyn6 yagi wari[ Wartan :a,jyan1 Wyra6 husgovmu gadaryx Sovrp Cricor Narygaxi gytroni dn0ren Ha3r Wartan wartabyd Cazanjyan1 N,yal polor a,qadankny6 rovn iraganaxovmu garyli tar2av Lipa6 nani Ha3 ga;o.ige war=arannyrov dn06 rennyrov qorhovrti cor/agxov;yan ,nor6 hiv1 Ov.yxo3xnyrov aryvylaha3yrene aryv6 mudaha3yren ‘oqatrovmu gadaryx Garine Minasyan :a,jyan1 Nyrga3axnylow a3s /raciru5 g4agnga6 lynk5 or aniga /a-a3e lipananaha3 war=arannyrovn me] ha3ox lyzovi ovsovx6 man ba3mannyrov parylavman yv hanti6 sana3 0cda,ad ov.yxo3x ha3yreni ovsov6 xi[nyrovn hamar1 ?raciru 0cdacor/o. ovsovxi[nyru5 anor cor/a/ov;yan lo3sin dag 3a-a] yga/ tido.ov;ivnnyrow ov a-a]argnyrow5 grnan my/abes nbasdyl anor parylavman cor/in5 or Sovrp Narygaxi gytronin ha6 mar ovni ,arovnagagan pno3;1 G4agnga6 lynk5 or so3n /raciru ov.yxovxagan ar=ek nyrga3axne nayv ha3gagan s’iv-ki me] naqagr;aran hamagarci ha3yreni ovsov6 xi[nyrovn hamar5 ha,ovi a-nylow a3n la3n unthanrov;ivnnyru5 oronk co3ov;ivn ovnin s’iv-kaha3` manavant mi]in aryvylyan yrgirnyrov me] cor/o. ha3gagan war=a6 rannyrovn me]1 ?raciru 2y-k pyrylov xangov;ivn ovny6 xo.nyru grnan timyl Sovrp Cricor Na6 rygaxi gytroni dn0renov;yan (Hy-a2a3n` 961 1570 555): Ha3 Ga;o.ige Badriarkaran Sovrp Cricor Narygaxi Gytron Be3rov;5 Lipanan 6 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 O[ yvs e HH =o.owrtagan ngari[ kantagacor/ Ara <irazu Mard 17-i ci,yru5 8Na3iri9 hivantanoxi wyragyntanaxman pa=anmovnkin me]5 73 daryga6 nin gyanken hy-axav HH =o6 .owrtagan ngari[5 kantaga6 cor/ Ara <irazu1 Ara <iraz “ydrovar 24-en /a3ra3y. /anr5 ancidagix wijagi me] hivantanox gu cdnover1 <iraz clqov.y.i grgnagi ga;ova/ ovnyxa/ er1 Anor miaxova/ er arhysdagan ,n[a-ov;yan sark1 Ara <iraz /na/ e #ovnis 1941-in5 Yryvan1 Panasdy./ #owhannes <ira6 zi yv panasdy./ovhi Silwa Gabovdigyani ortin e1 1966-in avarda/ e Yryvani ;adyragan arovysdi insdidovdu1 Mas6 nagxa/ e pazma;iv xovxahantesnyrov Ha3asdani yv ardyrgri me]1 1968-en Ha3asdani ngari[nyrov miov;yan antam e1 Anor a,qadanknyru xovxatrova/ yn Mosgova3i5 S7 “y;yrzbovrgi5 :iflisi5 Be3rov;i5 Los Anjylusi5 <ikago3i5 Mon;reali5 Niv Yorki5 Londoni5 “arizi me] yv a3lovr1 Anor cor/yren yn 8Ba6 ro3r Syvag95 8Y.i,e {arynx95 8Alyksantr Myasnigyan95 8#ow6 hannes <iraz95 8Dicran Bydrosyan95 8Ovilium Saro3yan95 8Wazcen A-a]in9 yv a3ln1 Anor cor/yrovn my/ masu gu bah6 banovin Ha3asdani =amanagagix arovysdi ;ancaranin yv Yryvani Azca3in badgyrasrahin me]1 Ara <iraz 1977-in ar=anaxa/ e HQSH wasdagavor ngar[i go[ovmin5 1979-in` HQSH Bydagan mrxanagi` Yryvani 8Tovin9 hivranoxi zartakantagnyrovn hamar1 An y.a/ e nayv QSHM Ngari[nyrov miov;yan naqacah1 Aba 2009-in an ar=anaxa/ e HH =o.owrtagan ngar[i go[ovmin1 Cydig civ.u cravi[ gu ta-na3 ardasahmanxi zp0sa,r]ignyrov hamar Cy.arkovniki marzi Cydig civ.u asdija6 napar hanrajana[ gu ta-na3 0daryrgrya3 zp06 sa,r]ignyrov hamar5 oronk arten irynx a36 xyrow yv hydakrkrov6 ;yamp ho. naqabad6 rasda/ yn` a3sdy. zp06 sa,r]ov;ivnu zarcaxny6 lov nbadagow1 Usd 8Armen’res96i5 Cydigi civ.abyd Sarcis A3ovnxu dy.ygaxovxa/ e5 or anxyal dari Cydig a3xyla/ yn zovixyriaxi avyli kan 60 zp0sa,r]ig yv 6 hocie pa.gaxa/ meg cyrmanaxi undanik5 oronk 0ryr ,arov6 nag ci,yra/ yn cydigxinyrov 3argi dag5 wa3yla/ yn Cydigi 2ori pnov;yan ,-a3lov;ivnnyru5 ha3gagan qohanoxu5 hivra6 sirov;ivnu1 Cydigi me] zp0sa,r]ov;yan zarcaxovmu gu q;ane lyhagan civ.agan zp0sa,r]ov;yan gazmagyrbov;ivnu5 or arten 8Mi6 lyniovm9 gr;am,agov;a3in hasaragagan gazmagyrbov;yan hyd hamacor/agxov;yamp n,anagali ka3lyr gadara/ e` mi]azca3in ,ovga3i me] cowaztylow Cydigi crav[ov;ivnnyru5 civ. hravirylow zp0sa,r]ignyrov qovmpyr yv zp0sa,r]ov;yan a-an2in sira6 harnyr1 A-a3=m zp0sa,r]ignyru untovnylov hamar gazmagyr6 bov;ivnu ha,ova-a/ e inu pnagarannyr5 oronk mi]azca3in [a’ani,nyrow grnan untovnil ardasahmanxi a3xylovnyr1 Anonx civ. movdku naqort yrgov darovan un;axkin q;ana/ e nayv anasnabahov;yan yv corcacor/ov;yan zarcaxovmu1 Corcacor/ov;yamp a3=m Cydigi me] gu zpa.in ov; undanik6 nyr5 oronx 2y-acor/ corcyru g4ardahane yv gu waja-e 8Ha3 miasnov;yan qa[9 gazmagyrbov;ivnu1 Zp0sa,r]ignyrov hosku Cydig gu sgsi Ma3isen1 Sovrp Cricor Narygaxi Gytronu Hrabaragyx Ha3ox Lyzovi Ovsovxman ?raciru` Naqagr;arani Tasarannyrovn Hamar
 7. 7. LUNDI 31 MARS 2014 / MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 31 MARS 2014 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 14 mars 2014 La pensée politique arménienne a toujours été en mouvement, et l’est demeurée après l’indépendance et peut-être même à cause de cela. L’équilibre politique arménien, créé à la fin du 19e siècle, a été façonné d’après les mouvements idéologiques européens et russes, parfois incongrus par rapport à la situation sur le terrain. Un tel contraste a donné naissance à un chef-d’œuvre de la littérature sati- rique arménienne, « Camarade Panchooni » de Yervant Odian, un roman basé sur le choc des idéaux socialistes nobles avec la réalité d’une vie primitive, résultant dans des situa- tions hilarantes. Parce que la majorité des masses arméniennes vivait sous le joug tyran- nique des sultans ottomans, la jeunes- se libérale arménienne ne pouvait s’exprimer librement en dehors des frontières ottomanes. C’est pourquoi, par nécessité, les partis politiques ont vu le jour dans les capitales, loin des centres de population arménienne. Le Parti Hunchak a été formé à Genève, en Suisse, en 1887, et la Fédération révolutionnaire arménien- ne (Dachnak) a été formé à Tiflis (Tbilissi), en Géorgie en 1890. Le seul parti qui a été fondé dans le cœur arménien - Van - le Parti Armenagan en 1885, est le précurseur du Parti libéral démocratique arménien (ADL). Leurs défis politiques sont les mêmes pour tous les partis, mais leurs idéologies diffèrent dans une large mesure dans leur approche. Tous les partis, ainsi que la popula- tion, avaient à lutter contre le régime tyrannique du sultan, soit en s’effor- çant de libérer l’Arménie ou de créer des conditions humaines acceptables pour survivre au sein de l’empire. Le Parti Armenagan n’a pas souscrit à des idéologies étrangères qui étaient popu- laires à la fois en Europe et en Russie. Ses membres étaient des nationalistes dans l’âme qui croyaient en une prépa- ration discrète pour l’auto-défense. Leur politique a été motivée à deux reprises dans l’histoire lors de la défense de Van en 1896 et 1915. La FRA a adhéré au crédo du socia- lisme international. A ce jour, le parti est membre du Mouvement socialiste international. Le Parti social-démocrate Hunchak a été calqué sur les principes des mou- vements socialistes marxistes russes. Il est ironique que ces partis se soient vu refuser des lieux pour servir leur peuple à l’instar de leurs idéolo- gies, mais ils ont servi de modèles au Parti ittihadiste, qui a renversé le sul- tan et a soutenu la constitution de 1908, de sorte que tous les citoyens de l’Empire ottoman se sont vus accorder l’égalité. Initialement, les Ittihadistes ont atti- ré les partis politiques arméniens à leur mouvement et ont permis d’élire des Arméniens au parlement. Aucun dirigeant ou parti ne soupçonnait la complicité de la direction avec la Turquie, qui a conduit à la tragédie de 1915. La démocratie Jeffersonienne était loin de la philosophie politique de la direction arménienne. Jefferson a écrit que dans une démocratie « le gouver- nement national est une nécessité dan- gereuse mise en place pour le bien commun, la protection et la sécurité des personnes, la nation ou la commu- nauté, il doit être surveillé de près et circonscrit dans ses pouvoirs. » Le génocide a dispersé les Arméniens dans le monde et les idéo- logies des partis politiques sont deve- nues sans objet, parce que le premier défi était de survivre et de s’organiser. En outre, le lieu correspondant à la mise en œuvre de ces idéologies était perdu. En pansant leurs plaies, les Arméniens se sont engagés dans la réorganisation de leurs communautés dans le monde entier. Le moment de vérité est survenu en 1991 lorsque l’Arménie est devenue à nouveau indépendante. Les partis sont entrés sur la scène politique arménien- ne avec une multitude d’approches, certains avec l’espoir de servir modes- tement leur patrie, tandis que d’autres avec un zèle messianique. C’est là que l’idéologie a rencontré la réalité. L’Arménie, longtemps dominée par un régime totalitaire soviétique, avait besoin de temps pour s’élever au concept d’autonomie. Le parti ADL (Ramgavar) croyait que puisque la démocratie était l’anti- thèse de l’idéologie totalitaire, les citoyens émancipés d’Arménie seraient naturellement attirés vers le parti. Un des chefs, Hampartzoum Berberian, a même affirmé que l’ADL avait touché le gros lot et que le parti avait dû déménager à Erévan pour encaisser son lot. En effet, l’ADL est devenue la plus grande faction politique du pre- mier parlement. Durant les 70 années de domination soviétique, le gouvernement d’Arménie n’a jamais manqué une occasion de dénigrer la FRA, et ironiquement, c’est la manière dont le parti s’est imprégné de pouvoirs mythiques de récupération d’une Arménie postsoviétique dans l’imagination de la population. Mais les partis traditionnels ont rapidement été démystifiés et ils ont diminué de moitié, comme le démontre le parlement arménien actuel. L’Arménie doit encore devenir une démocratie mature. A ce stade, les idéologies ne comptent pas. Seule la richesse de certains oligarques définit la taille et la puissance des partis exis- tants. Lors des dernières élections, on a dénombré plus de 100 partis, dont ceux des partis marginaux qui défen- dent des idéologies abstraites. L’ancien président du parlement, Khosrov Haroutounian, est le chef des démo- crates-chrétiens qui n’étaient pas en mesure de gagner en popularité. Le Parti National d’auto-détermination de Suite à la page 8 Lorsque l’idéologie rencontre la réalité L’Arménie salue la décision de la CEDH L’Arménie a félicité la Suisse pour sa décision de demander à la Cour européenne des droits de l’homme de réexaminer une décision récente qui affirmait que la négation publique du génocide arménien en Turquie ottomane ne pouvait pas être consid- érée comme un crime. La décision a été rendue en décembre à la suite d’un appel interjeté par Dogu Perinçek, un nationaliste turc. Perinçek a été condamné à une amende par un tribunal suisse en 2007 pour avoir déclaré au cours d’une tournée de conférences en Suisse que les évène- ments de 1915 étaient un « mensonge international. » La peine découle de la lég- islation antiracisme de la Suisse qui interdit tout acte de nier, dénigrer ou justifi- er le génocide. Elle a été confirmée par le Tribunal fédéral suisse. La Cour européenne a ensuite jugé que ce verdict suisse violait un article de la Convention européenne des droits de la personne qui garantit la liberté d’expression. L’Office fédéral de la Justice suisse a annoncé qu’il demandera le regard de la Grande Chambre de la Cour basée à Strasbourg pour réexaminer l’affaire. Il a dit qu’il cherche principalement à clarifier la portée des autorités suisses dans l’application de la législation anti-racisme. Le ministère arménien des Affaires étrangères s’est félicité de cette mise au point. « La cohérence dans la lutte contre la négation du génocide est impor- tante pour prévenir de nouveaux crimes contre l’humanité », a déclaré le porte- parole du ministère, Tigran Balayan. La décision européenne de justice a des implications pour d’autres pays européens comme la France qui a tenté de criminaliser le refus d’appliquer le terme de génocide pour les massacres et déportations d’Arméniens. En 2015, le 100e anniversaire du génocide arménien, attirera des médias étrangers qui raconteront des histoires sur l’Arménie. C’est pourquoi le pays a mis sur pied un projet cher- chant à attirer davantage d’investisse- ments et de touristes à ses frontières - à partir de 2015, avec l’aide d’une agence de publicité canadienne. Le groupe Cundari de Toronto, Canada, en partenariat avec l’agence newyorkaise GK, a remporté le contrat sur le projet de développement du nom Arménie. Le mandat, d’une durée de dix mois, visera à mieux positionner l’Arménie sur l’échiquier mondial et à développer son identité de marque. « Nous tentons de présenter le sys- tème de valeurs, la culture et l’histoire de l’Arménie au reste du monde, rap- porte Arman Khatchatourian, prési- dent de la NCFA. Nous devons briser l’image avec laquelle nous sommes perçus, et pas seulement à travers les yeux des arméniens ». L’agence enverra une délégation d’experts à Erévan pour la première moitié du projet, qui comportera plusieurs éléments de recherche et développement stratégique pour la marque, suivi d’un plan global de com- munications. La date de livraison est prévue pour décembre 2014. « Ce qui est excitant pour nous, c’est de participer à la création d’une marque qui ira au delà des idées pré- conçues, mais aussi de trouver une façon de communiquer à la fois avec le marché touristique et les gens d’affaires, soutient Kelly Frances, vice- présidente sénior des ventes et du marketing chez Cundari. La marque ne résoudra pas ce problème à lui seul, mais il contribuera certainement à mieux positionner l’Arménie sur la scène mondiale, et à mieux la faire connaître. » Une agence de Toronto pour refaire l’image touristique de l’Arménie
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 / MONDAY MARCH 31, 2014 Du matériel médical produit en Arménie Du matériel médical, seringues, aiguilles, ampoules et autres articles, seront désormais produits en Armé- nie. La société Mega Med a inauguré, le 14 mars dernier, une nouvelle usine d’articles médicaux à Erévan. Le prési- dent arménien Serge Sargissian a assisté à la céré- monie d’ouverture. Le ministre de la Santé d’Arménie, Derenik Dumanian, a déclaré aux journalistes que son rêve avait toujours été de produire du matériel médical en Arménie. « L’usine sera d’une grande aide pour notre système, tout d’abord, en raison d’une baisse des couts de production. Elle répondra parfaitement à la demande de l’Arménie et plus encore. Des emplois seront créés ici pour bon nombre de nos concitoyens », a-t-il déclaré. Les hôpitaux d’Arménie utiliseront les produits de la nouvelle usine, car beau- coup moins chers, et une qualité égale à celle des articles importés. Le directeur général de la nouvelle usine, Ghirair Hepoyan, a déclaré que les articles médicaux produits en Arménie seront moins chers, mais que les phar- macies fixaient les prix du marché. « Si une pharmacie fixe un prix élevé, nous ne pouvons rien y faire. Mais je pense que les articles seront moins chers que leurs équivalents importés. Nos produits répondent aux normes BPF, qui nous permettront de les exporter », a déclaré Hepoyan. La nouvelle usine produira ses articles dès la mi-avril. « Nous prévoyons pro- duire mensuellement 14 millions de seringues, 32 millions d’aiguilles, et de 14 à 16 millions d’ampoules. Avant la fin du mois de mai, nous prévoyons créer 400 emplois. En seconde étape, nous prévoyons engager 400 personnes de plus. Nous avons besoin d’ingénieurs de la production et de mécanique », a-t-il déclaré. Des investissements totalisant 42 millions de dollars ont été réalisés dans cette nouvelle usine, et atteindront 47 millions lorsque le processus de produc- tion à grande échelle sera lancé. » Lorsque l’idéologie... Suite de la page 7 Parouir Hayrikian a également lamen- tablement perdu. Malgré d’énormes rassemblements, le Congrès national arménien a peiné à se tailler une brèche. Certains partis n’ont pas été traités selon leur idéologie, le Parti Héritage de Raffi Hovannissian et la FRA sont considérés comme des greffes de la diaspora et font toujours l’objet, quoique tacitement, de discrimina- tion. Les informations récentes veulent que le gouvernement d’Arménie se prépare déjà à réduire le nombre des partis politiques dans le pays. Le ministère de la Justice a chargé un groupe d’avocats de rédiger une nou- velle loi sur les partis politiques. Dans une première phase, le nombre de par- tis se limiteraient à 10, puis à cinq ou six. En vertu de la loi de 2002 relative aux partis politiques, un parti pourrait être légalement enregistré s’il compte 200 membres et conserve des struc- tures locales sur un tiers du territoire de la république. La nouvelle loi serait plus restrictive : dans les six mois de son application, le parti devra prouver qu’il compte 2 000 adhérents et au moins 100 membres dans chaque dis- trict, de tout le pays. Ainsi, très peu de partis seront en mesure de répondre à ces prérequis. Lorsque la nouvelle loi entrera en vigueur, seuls les partis suivants survi- vront : le parti républicain, Arménie prospère, Terre des lois, le Congrès National Arménien (ANC), le Patrimoine et la FRA. Aucun des partis n’ont d’idéologie définie, le Parti républicain au pouvoir étant le plus dépourvu de toute philo- sophie politique. Parfois, lors d’occa- sions officielles, le nom de Garegin Nejdeh est cité, alors que Nejdeh, héros national, a préconisé une idéolo- gie fondée sur la race (tseghagron), trop toxique dans le monde d’aujourd’hui. Même la FRA s’est com- plètement dissociée de son idéologie socialiste et pratique une politique axée sur les enjeux. L’ANC a jusqu’ici démontré une politique négative. Il est contre tout ce que le Parti républicain de Sargissian fait ou croit. Malheureusement, deux décennies d’indépendance n’ont pas suffi à éradi- quer le chaos politique que le régime soviétique a laissé en héritage. Dans un avenir prévisible, les oligarques continueront à dominer le paysage politique, l’achat et la vente de partis politiques et leurs électeurs. L’Arménie atteindra sa maturité politique lorsque l’idéologie de ses par- tis politiques correspondra à leurs per- formances. Traduction N.P. Inauguration d’un mémorial dédié aux combattants arméniens au village de Varanta Bako Sahakian, le président de la République du Haut-Karabagh, s’est rendu le 14 mars au village de Varanta dans la région de Mardouni pour assis- ter à la cérémonie de l’inauguration du mémorial dédié aux combattants arméniens morts lors de la guerre de l’indépendance. Le président a remis des prix décernés par l’Etat aux com- battants du groupe « Arapo ». Bako Sahakian a, dans son discours, salué le courage de ces combattants Arméniens et noté l’importance de la libération de la région de Mardouni du joug azéri. Le ministre de la Défense de la République du Haut-Karabagh, Movsés Hagopian ainsi que de nom- breuses personnalités politiques, mili- taires et du monde combattant, assis- taient à l’inauguration de ce mémorial de Varanta dédié aux combattants arméniens. Concert de l’Orchestre des jeunes d’Arménie et Dmitry Sitkovetsky L’Orchestre des jeunes d’Armé- nie, dirigé par Sergey Smbatian, a offert un concert avec le violoniste de renommée mondiale Dmitry Sit- kovetsky le 13 mars dernier, à l’Opé- ra National d’Erévan. Le site officiel de l Orchestre des jeunes a indiqué que durant le concert, ils ont joué le Concerto pour violon de Johannes Brahms et la Symphonie no 6 de Beethoven. D. Sitkovetsky a joué comme soliste avec de nombreux grands orchestres du monde ainsi que durant un certain nombre de festivals de grande envergure. En 2003, Sitkovetsky a été nommé directeur musical de l’Orchestre sym- phonique de Greensboro. Le Parlement arménien accueille des élèves Dans le cadre de son programme Portes ouvertes, l’Assemblée nationale arménienne a accueilli les élèves de l’école secondaire expérimentale Elite le 11 mars dernier. Le président du Comité permanent de l’Assemblée nationale de la science, de l’éducation, de la jeunesse et des sports, Artak Davtian, a mené la leçon. M. Davtian a présenté les activités législatives et de représentation de l’Assemblée nationale et la formation des comités permanents. Au cours de la séance de questions-réponses, les élèves ont posé des ques- tions relatives aux réformes du système éducatif, du système international, des écoles internationales, l’émigration et le chômage.
 9. 9. LUNDI 31 MARS 2014 / MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY MARCH 31, 2014 History will repeat itself BY EDMOND Y. AZADIAN Recent political developments in Armenia are overshadowed by events in Ukraine, which in their turn will certainly impact on relations with Russia’s “near abroad.” Armenia, being situated in that “near abroad,” certain- ly will not remain immune to fallout from the standoff there. Throughout this turmoil created by Ukrainian events, Armenia commemo- rated the anniversary of the March 1 2008 events which had claimed 10 vic- tims, following President Serge Sargisian’s election. To mark this occasion, the Armenian National Congress held a rally, with an ever- shrinking number of participants, where the first president of the repub- lic, Levon Ter-Petrosian, gave a long- winded speech. That Ter-Petrosian is the most articulate political leader no one doubts. His analytical mind is pre- cise, his eloquence is balanced and effective and his charisma remains undiminished. His speech as political analysis is worthy of being heard and dissected. People continue to listen to him more than any other politician. But the Armenian National Congress, which he founded, was cut to size in the last parliamentary elections. Members of his opposition group are mostly hot- headed novices and no one has his political acumen or eloquence to replace him. Most are oppositionists who are like a black eye on his party. Had the movement enrolled politicians of Ter-Petrosian’s caliber, the opposi- tion could have gained more traction in the political life of the Armenian Republic. Lacking loyalty or a cohe- sive platform instead of simply opposi- tion to the powers-that-be, most jumped ship when the movement suf- fered losses — and first to desert it was Ter-Petrosian’s former foreign minister, Alex Arzoumanian, who later formed his own party, the Liberal Democrats. In his long speech, Ter-Petrosian analyzed the political situation in Armenia. He dwelt at length on the 2008 events as well as the shocking slaughter in the Parliament in 1997, which has yet to be properly investi- gated and whose perpetrators have not yet been brought to justice. The first president could have reached a broader audience had he included among those traumatic events serving as blemishes on the face of modern Armenian history the political assassi- nations which took place on his watch (former KGB Chief Marius Yuzbashian, former Yerevan Mayor Hampartsoum Galestian, writer Vartkess Petrossyan, to name but a few), or the cases of diasporan investors who were ruffled or killed during his administration. Of course, he has harsh words for the current administration for failing in the domestic and foreign arenas. His points are well taken, if one disre- gards the contexts under which those policies are formulated. Poverty, eco- nomic decline and depopulation are serious concerns that the former presi- dent dwells on. He specifically lashes out at the current president for mak- ing a U-turn on negotiations with the European Union and adhering to Russia’s Customs Union. Yet, the cur- rent events in and around Ukraine fully explain why Armenia had no alternative but to cling on to Russia. Focusing on parliamentary life, he expressed his satisfaction that for the first time, the Armenian Parliament has become a serious forum for seri- ous political discourse and credits the development to the leadership of the Armenian National Congress, with some lip service to the “wonderful quartet,” meaning the Armenian National Congress, Heritage Party, Prosperous Armenia and the ARF. He also finds positive trends in social movements which politicize bread-and-butter issues, such as the hike in bus fares and the new pension plan which the government has been trying to implement. Of course, his ultimate conclusion is that Serge Sargisian has to resign to bring an end to his “oligarchic kleptoc- racy.” As he said, “This is the only hon- orable outcome for him.” Ter-Petrosian is not the only politi- cian advocating regime change. Large segments of people believe that their fortunes will take a turn for the better if a new leadership comes to power. But no one is able to annunciate how and under what conditions. Granted, the current administration failed to improve the economic well being of the people. Especially, it could not find a viable solution to curb the trend of depopulation, which is veering Armenia toward extinction. But all of these changes are conditioned by out- side factors, over which Armenians do not have control. Depopulation is the direct result of economic strangula- tion. Should new elections take place in Armenia, or should there be a violent takeover of power, the Turks and Azeris will not lift the blockade. Nor will they rush to trade with Armenia. Pipelines, rail systems and roads are being designed in the Caucasus to stir economic development, but through Georgian collusion with Ankara and Baku, all are bypassing Armenia to isolate it even more eco- nomically. The enemies are not waiting for a regime change to rescue Armenia from its economic predicament. Cont’d on page 10 President Serzh Sargsyan on Tuesday was on hand at the official opening of the Justice Academy of Armenia. Following the opening cere- mony, the President toured the newly constructed building of the academy. Justice Academy of Armenia was founded by the Government decision. The Republic of Armenia is the founder of the academy, and the Ministry of Justice is the authorized state agency that acts on behalf of the founder. The academy’s objectives are the expansion of the professional knowledge of the persons who are on the list of candidates for judges and prosecutors; the improvement of the professional knowledge of the serving judicial profession- als; and the implementation of joint judicial education programs. The challenge of the Justice Academy of Armenia is the implementation of a qualitatively new approach toward the preparation and training of judges and prosecutors. Armenian parliament speaker meets with Latvian counterpart Speaker of Armenian Parliament Hovik Abrahamyan, who leads an Armenian delegation at the 130th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) in Geneva, held a meeting on Tuesday with his Latvian counterpart Solvita Abol- tina. The sides discussed expansion of Armenian-Latvian parliamentary ties, coop- eration within international parliamentary structures and development of Armenia-EU cooperation. Speaker Abrahamyan welcomed the development of Armenian-Latvia rela- tions, which is facilitated by officials’ visits. The sides also discussed the latest global developments. Speaking of Armenia’s decision in favor of the Customs Union, Abrahamyan stressed it does not interfere with further development Armenian President attends opening of Justice Academy Armenian graves found in historic fortress in Turkey The employees of Turkish museum found Armenian graves in a cave in the historic fortress of Sanliurfa, a city in south-eastern Turkey. Archaeologists began excavations at the foot of the historic fortress oppo- site legendary “fish lakes”, Hurriyet reported. The graves of Armenians were discovered in the cave. Besides, in the Armenian graves the archeolo- gists reportedly found a royal throne, as well as images of Jesus, Mary and other saints. According to Armenian historian Movses Khorenatsi, Urfa (Armenian name of Sanliurfa) was founded by king Abgar who was the first king to adopt Christianity.
 10. 10. PRESENTATION OF A NEW PUBLICATION RELEASED BY THE WESTERN DIOCESE “THE CHURCH OF ARMENIA” BY Rev. Dr. Zaven Arzoumanian Thursday March 27, 2014, at 8 pm At the Diocesan Armen Hampar Hall An English book, 275 pages, was recently published by the Diocesan Press titled The Church of Armenia- Historiography, Theology, Ecclesio- logy, History, Ethnography- by Father Zaven Arzoumanian. The Tekeyan Cultural Association local chapter, under the auspices of the Primate, Archbishop Hovnan Derderian, has scheduled the pre- sentation of the book along with the three volumes recently published in Armenian, in the Diocesan head- quarters on Thursday, March 27. The Armenian books are dedicated to the High Ranking Clergy of the 20th century. Specialized and diversified stud- ies are included in this English edition, most of them little known to the public. Sources from antiquity are explored, such as the earliest reported and verified theological source known as the Seal of Faith by Catholicos Komitas (7th c.). Also are included the Geography of Ancient Armenia by Anania Shirakatsi (7th c.), the Book of Canon Law, by Catholicos John of Otsoon (8th c.), and the Hymns in Five Units of Catholicos St. Nersess the Graceful (12thc). The 1600th anniversary of the invention of the Armenian alphabet by St. Mesrob Mashtots, and the 500th Anniversary of the first printed Armenian books in 1512 by Hagop Meghabard marked important milestones, crowned with the first printing of the Armenian Holy Bible by Vosgan Yerevantsi in 1666. The revival of all ancient historiography, one by one, explored by Soviet Armenian scholars in the 20th century is briefed in this volume from three dozens of such texts and their commentaries by leading historians, such as Catholicos Karekin I Hovsepiants, H. Manandyan, H. Acharyan, Yervant Der Minassian, Bishop Garabed Der Mkrtchyan, Vasken Hakobyan and Souren Yeremian. Armenian Church architecture focused on the famous Zevartnots Church built by Catholicos Nersess the Builder (7th c.), and excavated by Toros Toramanian at the dawn of the 20th c. is part of my studies, as are the 256 cata- logued and forever lost manuscripts of Armash and Hakstoon. The translation of St. Gregory of Narek’s Book of Lamentation into the vernacular, compared with the priceless original published in classical Armenian in 1858, is part of this book. Julian (old) and Gregorian (new) calendars are treated after the New Calendar was adopted in 1923 by the Armenian Church, directed by the Encyclical of Catholicos Kevork V of All Armenians. The Return from the lengthy Peregrination of the Pontifical Seat of the Catholicos of All Armenians from Cilicia to Holy Etchmiadzin in 1441 is reported, as well as soon after, the formation of the Armenian Patriarchate of Constantinople by the Ottoman Empire. Both Kevorkian and Armash Seminaries considered providential for the immediate future of the Armenian Church worldwide. As we approach the centennial of the 1915 Genocide of the Armenian people, two studies reflect the Eastern and the Western resistance of Armenia against the Turks. The first under the Soviets during the pontificate of Catho- licos of All Armenians Kevork V, and the second under the Ottomans during the pontificate of Catholicos Sahak II of Cilicia. Sahak II exiled from Cilicia, and the final evacuation of the remnants doomed on the Catholicos and his flock. The public is cordially invited to hear Mashdots Jobanian, Hratch Sepetjian, and the author of the book, who will review the new and the recently published volumes. Vatche Semerjian, Chairman of the Tekeyan Association, will intro- duce the Mistress of Ceremonies Nazig Kojayan. One copy to each will be donated with the author’s signature. Refreshments will follow. That got me thinking The importance of trying There I was, in my room, bummed out by the fact that my plans had been cancelled and that I had absolutely nothing to do for the rest of the day. It had been a bad week, everything had gone awry, and nothing had turned out the way I wanted to. It happens, though. That’s when you take your IPod, listen to “You can’t always get what you want” from the Rolling Stones, and you get over it. What I told to cheer myself up is that sometimes things just don’t work out no matter how hard you try. And that doesn’t mean that the Universe is against you, it just means that you have to keep trying harder. Whenever something goes wrong, I always try to look at the situation in a different way. It’s hard not to dwell on what went wrong, but it’s more important to think about what you can now. What’s the next step? Is there anyone who can help me out? Am I doing something wrong, am I looking in the wrong place? There is an infinite pressure surrounding us to succeed at everything. There is a constant pressure to have the best grades, to have the best social life, to have a filled life full of exciting and new events. Yet, sometimes, things just do not work out the way you would have hoped for. And I find that it is healthy, sometimes, to fail. Sometimes, it is life’s way of telling you that you’re doing something wrong. And that you have to change the path you’re on, otherwise you will not be happy. And that’s when the importance of trying kicks in. Some people give up so easily because of the difficulties that comes in their way. But how will they kick their bad habits to the curb? How will they improve? It is so easy to let your arms down and let the river that is life take you wherever it pleases. Sometimes, the current is too strong and it is difficult to fight it; I agree. But you have to try. If you don’t try, then you really will not get any- where. Fight the current until it is less strong and you find your way to swim easily. Just keep trying. It’ll work out in your favor in the end. Sananne Wartabetian Montreal 10 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 / MONDAY MARCH 31, 2014 THE YOUTH CORNER History will... Cont’d from page 9 Ironically, all these hostile acts are being hatched under the watchful eyes of our “strategic ally” Russia, which has yet to lift a finger. Ilham Aliyev has repeatedly declared his policy of isolating and bankrupting Armenia, to see its popu- lation shrink to an unsustainable level. Nor will Azerbaijan tone down its bel- licose rhetoric, which keeps Armenia on war footing. Armenians are their own worst ene- mies. And if today’s republic fails to survive, we do not need to blame any one but ourselves. The number of peo- ple who believe that Armenia’s lot will be much better if a new government is brought to power is rising. But no one has yet addressed solving the outside factors which have led to the current situation. And no one can, in good con- science, attest that any former admin- istration has been less corrupt, includ- ing that of Ter-Petrosian. Armenians brought the fall of medieval city of Ani by inflicting infighting and handing the keys to the city to the Byzantine emperor. Also, because of the infighting of the princes and their treacherous scorched-earth policies, they weakened the Cilician Kingdom and thus it fell prey to the Mamluks in 1375. We can extend this self-destructive instinct all the way to the fall of the First Republic, when Armenians butchered each other until the beleaguered republic was absorbed into the Soviet Empire. It looks like the trend is continuing and unless we heed our ancestors’ warning, we are destined to allow his- tory to repeat itself. Armenian Sculptor Ara Shiraz Dies at 73 YEREVAN (Arka) — Renowned Armenian sculptor Ara Shiraz died at age 73 on Tuesday at Nairi Medical Center in Yerevan. Shiraz had been hospitalized in late February after ha- ving a heart attack. Ara Shiraz was the son of prominent Armenian poets Hovhannes Shiraz and Silva Kaputikian. He was born in Yerevan in 1941. He was a graduate of the Yerevan Institute of Theater and Fine Arts. Ara Shiraz displayed his works at numerous exhibitions in Moscow, Leningrad, Tbilisi, Paris and other cities. He was the sculptor of prominent monuments throughout Armenia such as those of Paruyr Sevak, Yeghishe Charents, political leader Alexander Miasnikian and American-Armenian writer William Saroyan. In 1987 he was elected president of the Union of Artists of Armenia. His sculptures are on display in the Museum of Contemporary Art of Armenia, the National Gallery, Moscow Tretyakov Gallery, and in many private collections in Moscow, St. Petersburg, Tbilisi, Yerevan, Beirut, Paris, London, New York, Los Angeles, Chicago, Detroit, and Montreal. Rev. Dr. Zaven Arzoumanian
 11. 11. yv undany0k zrovxyxek5 bad6 myxek 0rovan anxovtar2en yv a3ln7777 77 Miasin ,ovga3 caxek5 cnovmi =amanag anor gar/iku a-ek5 cnovmi avardin dy. mu nsdek yv ba.ba.ag mu gyrek1 77 Inkna,ar=ow dy. yr;alov baraca3in arcilyxek p]i6 ]a3ini5 A36”yd6i yv a3l cor6 /iknyrov 0cdacor/ovmu1 Anor ov,atrov;ivnu hraviryxek pnov6 ;yan wra3 gam hydakrkragan niv; mu ar/ar/yxek1 77 #i,yxek 0ru ji,t sgsylov garyvorov;ivnu1 Mia3n lav na6 qaja,u pavarar [e5 no3nkan garyvor e ]yrm q0skyrow hra6 =y,du1 Naqaja,i bahovn 2yr yryqa3in go.kin nsdek5 no36 nisg y;e cava; mu sovrj e 2yr qmyliku1 77 @yr zcaxovmnyru mi ba6 hek 2yr yryqa3en1 Paxadry6 xek anor 2yr sahmana/ ganon6 nyrovn anhra=y,dov;ivnu5 ba6 di=i yv t=cohov;yan badja-6 nyru1 Saga3n ;o. hasgna35 or o[in[ [i grnar ‘oqyl iryn hanteb ovnyxa/ 2yr siro3 zcaxovmu5 yv ;e` lav yry6 qanyrn ancam yrpymn wad panyr gunyn1 77 Hampovryxek za3n5 crgy6 xek yv ‘a.ak,agan q0skyr usek1 77 Amen 0r 3i,yxovxek5 or gu sirek zink1 Undaniki antamnyru sah6 mana’ag =amanag ovnin mia6 sin ullalov yv =amanag anxnylov1 ?no.nyru ga,qadin5 isg yryqanyru tbrox gu 3ajaqyn5 anonk ovnin nayv ardtbroxa6 gan zpa.ovmnyru1 Soworapar a,qadanka3in 0rovan un;axkin undaniku yrygo3yan5 min[yv knanalu un6 tamenu yryk gam [ors =am ovni miasin anxunylov hamar1 A3s =amanagu gu dramatrovi dna6 3in a,qadanknyrov a-0rya3 bardaganov;ivnnyrovn gam hy6 -adysil tidylov1 #ajaq usova/ e5 or gary6 voru o[ ;e yryqa3in hyd an6 xovxa/ =amanagin [a’n e5 a3l` a3t =amanagu 0cdagar tar2nylu1 Aha ;e in[ grnan unyl /no.nyru5 orbeszi yry6 qa3in hyd anxovxa/ =amanagu nayv 0cdagar ta-na3 anor1 77 +amanag 3adgaxovxek 2yr yryqa3in` isgabes ov,atir na3ylov hamar1 Ngadyxek hi6 vantov;yan5 cirov;yan5 3ovz6 va/ov;yan5 qnamki bagasi gam zarcaxman ‘o’oqov;yan hyd gabova/ n,annyru1 77 Avyli ,ad =amanag dra6 matryxek za3n lsylov hamar1 Harxovxek amen in[i masin` tbrox5 tas5 tasungyrnyr5 ovsovxi[nyr yv a3ln1 77 y;e 2yr yryqan oryve t=ovarov;yan hantibi5 2cyxek 2yr polor cor/yru yv 0cnov;ivn a-a]argyxek5 qntiru miasin lov/ylov badrasdagamov;ivn xo3x dovek1 :o. yryqan has6 guna35 or ink 2yzi hamar avy6 li garyvor e5 kan` 2yr a,qa6 danku1 77 Qntaxek miasin5 gada6 gyxek5 ;o. an hancisd yv anga,gant zca3 2yr nyrga3ov6 ;yan1 77 A,qadyxek a,qarhin na3il 2yr yryqa3in a[kyrow1 Hiaxek a-a]in 2ivnow5 ;ava6 lyxek a,nana3in dyryvnyrov go3din me]5 tidyxek anor naqasira/ mangagan 3a3da6 ciru1 77 Undryxek a3nbisi mar6 zanknyr5 zors grnak gadaryl 2yr yryqa3in hyd5 hy/aniv k,yxek5 baran xadgyxek5 lo.axek1 77 Ja,u undanikin hamar 3adovg hantisov;yan wyra/y6 xek1 Arcilyxek hy-adysilin timax ovdylov ‘or2yru5 sdi6 byxek5 or sy.anin ,ovr] nsdi Badasqanyxek sdoryv drova/ 5 har6 xovmnyrovn5 aba 2yr undra/ badasqan6 nyrovn ni,yru covmarylow` gartaxek ar6 tivnku` imanalov hamar5 ;e in[bisi /no.k ek1 1- @yr yryqan dovn gu wyrata-na3 a[6 kin dag my/ gabdovgow` a76 Gu 3antimanek1 (0) p76 Anov..agi0ren gu ‘or2ek barzyl badaha/u1 (3) c76 Garyvorov;ivn [ek dar1 (5) 2- Qa.i =amanag 2yr zavagu [untovnir ir bardov;ivnu` a76 Qa.in ganonnyru gu qsdaxnek5 orbeszi sdibova/ hamagyrbi yrpymn bardovylov midkin hyd1 (5) p76 Gu hra=arik hydu qa.ale1 (3) c76 Hoc [e5 gyanku gu sorwyxne1 (0) 3- Y;e 2yr zavagu [ovzyr 2yr j,ta/ =amovn knanal` a76 Anor gu paxadrek pavarar kovni a-avylov;ivnnyru1 (3) p76 Gu sba-nak zrgyl ,apa;awyr]i bdo3den1 (5) c76 Gu sbasek5 or 3ocni yv inknagam knana31 (0) 4- Y;e 2yr zavagu angir; warmovnk xovxapyre` a76 Qsd0ren gu bad=ek1 (0) p76 Gu paxadrek5 or ir warmovnku dcy. er1 (5) c76 Gu qosdanak zink war2adryl5 y;e warmovnku ‘oqe1 (3) 5- Y;e 2yr zavagu govze qa.al darpyr m,ago3;i yryqanyrovn hyd` a76 Gu ka]alyrek1 (3) p76 Gu ‘or2ek arcilyl1 (0) c76 Soworagan gu cdnek1 (5) ARTIVNK 77 Y;e 3 – 6 ged havakyxik5 2yr yry6 qan gu tasdiaragek a-anx anha6 daganov;ivnu ha,ovi a-nylov1 @yzi ha6 mar ,ad garyvor e5 or an 3arce yv lse my/yrovn q0sku1 Anhra=y,d e5 or yry6 qa3in me] inknawsdahov;ivn syrmaxnylov harxu [andysek yv avyli jgovn wyrapyr6 movnk xovxapyrek1 77 Y;e 7 – 15 ged havakyxik5 gu ‘or6 2ek5 or 2yr zavagu govr0ren [yn;argovi 2yzi1 A3sovhantyr25 ji,t [e5 or azad undrov;yan hnaravorov;ivn gu sdy./ek anor hamar1 Min[ty- ,ad garyvor e5 or yryqan sorwi an2amp5 a-anx go.mnagi 0cnov;yan lov/yl ir harxyru1 77 Y;e 16 – 25 ged havakyxik5 hamoz6 va/ ek5 or 2yr zavagu bidi abri a,6 qarhi mu me]5 ovr cnahadova/ e qylku5 da.antn ov a,qadasirov;ivnu5 hydyva6 par gu ‘or2ek anor me] zarcaxnyl ink6 novro3n mda/ylov ovnagov;ivnu yv marta6 sirov;ivnu1 LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 11 E N K : R A | I N H + As h=e patrast;z^ Salbi Falay;an Markos;an In[bisi| ?no.k Ek Orka|n =amanag ganxunek 2yr yryqa3in hyd Hy-adysili aztyxov;ivnu manovgnyrovn wra3 A3s 0ryrovn [ga3 dovn mu5 ovr hy-adysil [ulla31 T=paqdapar gan dovnyr5 ovr yryqanyrovn nn]asynyagnyrovn me] ancam hy-a6 dysil ga3 yv /no.nyru dy.yag [yn5 ;e in[ avyr gu cor/e a3s megu 3adgabes 3 daryganen war yryqanyrovn baraca3in1 Hasdadova/ e5 or mi]in ha,ovow manovgnyru yryken yrykovges =am hy-adysil gu tidyn5 isg mangapo3=nyrov5 hocypannyrov yv tasdiaragnyrov gar/ikow5 a3s mdahoci[ yryvo3; mun e5 or gu bag6 syxne manovgnyrovn gytronaxovmu yv tivracrci- gu tar2ne zanonk1 Kebykxi cidnagannyru wyr]yrs gadara/ yn ovsovmnasirov6 ;ivn mu5 ordy. xo3x drova/ e5 or 0ragan meg =amen avyli hy-a6 dysili timax =amanag anxuno. manovgnyru5 hydaca3in5 tbro6 xagan darikin5 sorwylov zanazan t=ovarov;ivnnyr govnynan1 No3n a3s yryqanyru 10 daryganin gu ta-nan badgyras’iv-i cyrinyr yv t=paqdapar gu wyra/ovin nsdagyax5 ,adagyrov;yan hagamed yv irynx badyanin me] am’o’ova/ arara/nyr1 A3s ovsovmnasirov;yan avardin cidnagannyru 3anca/ yn a3n yzragaxov;yan5 or hy-adysilu` 6 Gu sahmana’age yryqa3in yryvaga3ov;ivnu 6 Gu qancare yryqa3in gytronaxovmu` 6 Gu qancare yryqa3in kovnu` 6 Gu nbasde cirov;yan 6 Wa3rac gu tar2ne yryqan A3s poloru imanale ydk gar=e5 or lr]0ren wyradysov;yan yn6 ;argynk yryqa3in hy-adysili timax anxovxa/ =amyrovn imasdu1
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 Syvan N,anyan gu barcyvadrovi HH S’iv-ki naqararov;yan 8Oviliam Saro3yan9 myda3low HH S’iv-ki naqararov;ivnu 3a3dararyx ;e bolsaha3 lyz6 vapan5 hrabaragaq0s yv cro. Syvan N,anyanu ar=anaxav 8Oviliam Saro3yan9 par2r bar6 cyvin5 a- i cnahadov;ivn am6 po.]ov;yamp ha3abahbanov6 ;yan5 ha3ox lyzovi ov m,ago36 ;i zarcaxman novirova/ ir wasdagin1 Syvan N,anyanu /a-a3a/ e nayv hamamartga3in qntirnyrov lov/man garyvor cor6 /in5 i mi]i a3lox` 8”okr hivra6 noxnyrov cirk9u5 8Pa-yrov Doh6 ma/a-u9 yv a3l a,qadasirov6 ;ivnnyrov mi]oxav1 Da.antavor cidnaganu my/ nyrtrovm ovny6 xa/ e nayv ;rkyryni ovsovmnasirov;yan yv zarcaxman cor/in me]5 ir 8:rkyreni /acovmnapanagan pa-aran9 annaqateb a,qadasirov;yamp1 Syvan N,anyan /na/ e G7 Bolis 19566in5 ovsana/ e Pan6 gal;ii Mqi;aryan war=aranin yv hanra/an0; _obyr; Colejin me]1 Par2raco3n ovsovmu ,arovnaga/ e Miaxyal nahancnyrov Ye3l yv Colovmbia hamalsarannyrovn me]5 masnacidanalow badmov;yan5 ‘iliso’a3ov;yan yv Harav7 Amyriga3i ka.aka6 gan badmov;yan me]1 19846in wyratar2a/ e g7 Bolis a-a]inu ullalow :ovrkia hamagarci[nyrov cor/a/ov;ivnu nyrmov/o.u yv hamagarc[a3in a-a]in ;yr; hradarago.u1 La3na/ir jampor6 tov;ivnnyrow an hy.inaga/ e pazma;iv crkyr amyrigyan yv Pridanagan qo,or ungyrov;ivnnyrov hamar7 a3t crkyru wyra6 hradaragova/ yn pazma;iv ancamnyr my/ dbakanagnyrow1 19966in hasdadova/ e naqabes 3ovnagan Nea Efysos5 a3=m` <irin]e civ.u5 ovr ga-ovxa/ e bantog mu5dasnyag dovnyr wy6 raga-ovxa/ e yv civ.u ampo.]owin wyragyntanaxovxa/ e1 Ir hamar2ag arda3a3dov;ivnnyrovn yv oro, ,inararagan a,qa6 dank a-anx ard0nov;yan gadara/ ullalovn hamar an kani mu amise i wyr pandargova/ e1 A,od >ovlyan` 8+o.owovrtin gamku amen in[e wyr e9 Qrimi hanrakoven yvs meg ancam gu ‘asde5 or mi]az6 ca3in 3arapyrov;ivnnyrovn me] avyli garyvor gu ta-na3 =o6 .owovrtnyrov inknoro,man ira6 vovnki sgzpovnku1 Mard 18-in Sdy’anagyrdi me] Qrimi ink6 noro,man novirova/ hamyrci =amanag nman hamozovm 3a3d6 na/ e Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;yan Azca3in =o6 .owi naqacah A,od >ovlyan1 8Mynk arten anxyl ynk a3t janabarhu1 A3s0r a,qarhi oryve gedovm dy.i ovnyxo. nman zarcaxovmnyru5 wyr]inu Qri6 minn e5 isg tranix a-a] Yv6 roba3i gytronovm5 n,anagovm e5 or mi]azca3in 3arapyrov;ivnnyri me] cnalow cyrag,-ovm e =o.owovrtnyri inknoro,man iravovnki sgzpovnku1 A3s baraca3ovm a-a]in blan e m.vovm a3n cyraga3ov;ivnu 5 or =o.owrti gamkn amen in[ix wyr e956 usa/ e >ovlyan1 Sdy’anagyrdi me] ga3axa/ 8Arxaqu go.m e inknoro,man9 qoracirow hamyrcin nyrga3 y.a/ e nayv L>H naqacah Pag0 Sahagyan1 Inknoro,ova/ yrgirnyrovn novirova/ hamyrcnyrov iraganaxovmu Sdy’anagyrdi me] avantagan e1 Nman hamyrc6 nyr dy.i ovnyxa/ yn nayv inknoro,ovm xangaxo. Ka;alonia3i yv Sko;landa3i badovin1 Qrimi me] ;yrag.zii garcawijagi wyrapyryal hanrakoveen ydk5 pnag[ov;yan my/amasnov;ivnu go.m koveargyx _ovsio3 mianalovn1 Qrimi nor i,qanov;ivnnyru 3a3dararyxin5 or Abril megen ;yrag.zin bidi anxni -ovplii c0diin me]1 Mard 18-in _ovsasdani Ta,na3in =o.owin me] sdoracrovyxav Qrimi Hanrabydov;ivnu yv Syvasdo’ol ka.aku _T gazmin me] nyra6 -ylov ba3manaciru1 “asda;ov.;u sdoracryxin _T naqacah Wladimir “ov;in yv Qrimi Cyraco3n Qorhovrti .ygawar Wladimir Gons;an;inowu5 war[abyd Syrge3 Agsy-nowu yv Syvasdo’oli ka.aka3in qor6 hovrti naqacah Alykse3 {alin1 Cryx` Garbis Ke,i,0.lov Anxyalnyru a-i;n ovnyxank Bovenos A36 res yv Ovrovgove3i ma3raka.ak Mon;e6 wide0 a3xylylov1 A3s yrgov ka.aknyru adynin ,ad lav gazmagyrbova/ ca.;06 jaqnyr ein1 1915-i a.eden ydk Giligia3en Bovenos A3res yv Mon;ewide0 abasdano.nyru anmi]abes Ha3rynagxagan Miov;ivnnyr himnylow5 irynx avantov;ivnnyru5 lyzovn bahylov ]ankyr ;a’a/ ein1 Manavant Hajunxi5 A3n;abxi5 Mara,xi ha3ry6 nagxagan miov;ivnnyrovn hamar ,enkyr cna/ ein1 Govsagxov;ivnnyrn al a3t darinyrovn Parycor/agani bes tbroxnyr himnyxin1 Ygy.yxinyr5 srahnyr ,inovyxan1 Noryg6 nyrn al5 orbeszi irynx zavagnyru ha6 3yren sorwein5 ha3gagan tbroxnyr ov.ar6 gyxin zanonk1 Qa-n amovsnov;ivn pa-n isg an/an0; er Ar=an;ini ma3raka.ak Bovenos A3re6 si5 Cordoba3i ov Ovrovgove3i me]1 Giligia3en yga/ ha3yru gu naqundrein ha3ov mu hyd amovsnanal1 No3nisg Bolisen nor harsyr ancam pyrovyxan1 Darinyr ,arovnag amen go.m ha3yren q0sovyxav1 Yrp yrgrort syrovntu sgsav bydagan war=arannyr yr;alow par2r ovsovm sdanal5 sbanyren lyzovn gamax gamax ma3ryniin dy.u anxav1 Sbany6 ren m,ago3;u ha3yrenin dy.u anxnil sgsav1 Yrgrort syrovnti zavagnyru a3lyvs dov6 nyrovn me] sgsan sbanyren q0sil1 Ha3 war=arannyrov a,agyrdov;yan ;ivu bag6 syxav1 Ha3 tbroxnyrov ygamovdi hamar 0dar a,agyrdnyr al untovnovyxan1 A3lyvs qa-n amovsnov;ivnnyrn al sgsa/ ein1 Ar=an;ini yv Ovrovgove3i ha3yrovn yrg6 rort5 yrrort syrovntnyru irynk zirynk naq yv a-a] ar=an;inxi5 ovrovgove3xi dysan1 Ha3 inknov;ivnu a3lyvs yrgrorta6 gan gu mnar1 Ha3yru a3lyvs irarov hyd no3nisg ygy.yxinyrov me] sbanyren gu q0sein1 Nor syrovnti hamar ar=an;in6 xi gam ovrovgove3xi ullalu avyli garyvor er1 A-a]in syrovntin himna/ ha3rynagxa6 gan miov;ivnnyru nor antam cdnylov t=ovarov;ivnnyr timacravyxin1 Nor sy6 rovnti yridasartnyrovn hamar a3s miov6 ;ivnnyru ,ad pan [ein nyrga3axnyr1 Yridasartov;ivnu no3nisg Giligio3 masin dy.ygov;ivn [ovner1 Ha3yr5 oronk 2ovlovylov mi,d badrasd y.a/ yn5 a3s ho.yrov wra3 al ca.ov;in hyd irynx gabyru qzyxin ov gorsovyxan1 Ha3ada- ;yr;yru ‘agovyxan1 Ca.ov; mu5 or ir lyzovn5 m,ago3;u yv avantov6 ;ivnnyru gu gorsnxne5 tadabardova/ e 2ovlovylov1 A3s0r Ar=an;ini yv Ovrovgove3i me] abro. ha3yrovn my/amasnov;yan hamar sbanyrenu 8ma3ryni lyzov9 tar2a/ e1 Ha3yrenin nahan]u gu ,arovnagovi1 A3s yrgov yrgirnyrovn me] m0davorabes harivr hazar ha3yr g4abrin5 oronk my/ masamp /acovmow ha3yr yn1 Hargav ;e paxa-ov;ivnnyru 3arcyli yn1 Gan ,ad mu ha3yr5 oronk nahan]i tem gu ba3karin1 Hima m0davorabes dasu hazar ha3as6 danxinyr al hasdadova/ yn Ar=an;in gam Ovrovgove31 Asonk dy.vo3n ca.ov;6 nyren hy-ov gu gynan5 no3nisg Ha3as6 dani tysbanadan 0cnov;yamp g4ovzyn irynx agovmpnyru himnyl5 irynx -ovsaha6 3yrenu yv qa3da-ag ov..acrov;ivnu da6 ra/yl1 Arten mynk badmov;yan me] al 8miov;ivn9 pa-u [ynk sorwa/ ov gu sirynk pa=novil irarme1 A,qarhu ,ad ‘oqovyxav yv di=i;al tarov me] g4abrink1 Ca.ov;nyrn al irynx wijagu lav mu bedk e ovsovmnasiryn y;e gu ‘a’akin co3adyvyl1 <ad xavali e or myr ygy.yxien oryve pan [ynk grnar agun6 galyl1 No3nbes Ma3r A;o-en1 Mynk i~n[6 bes myr nor syrovntu grnank m0dyxnyl ygy.yxiin1 Miaxyal Nahancnyrov me] al baracan no3nn e1 Ma3r A;o-in amynagaryvor cor/u a3t ca.ov;nyrovn g.yragannyr .rgylow5 a3t ;ymyru 2y-k anxunyl e1 Grna|k yryvaga3yl or Ha3asdanen .rgova/ yridasart apy.a3 mu bidi ga6 ryna3 hasgnal Harava3in Amyriga3i yr6 girnyrovn mda3nov;ivnnyru1 Garyvoru am6 sagannyrn yn oronk Ha3asdanen ygo.6 nyrovn hamar ah-yli covmarnyr gu nyr6 ga3axnyn1 <ad ovraqaxa3 or Ar=an;ini ca.ov6 ;in me] gan Jerejyani bes an2navorov6 ;ivnnyr5 oronk abaca3i hamar /racir6 nyr gu badrasdyn1 Amen pan a-a]ovan <ar7 e] !^ Kani mu q0sk S’iv-ki dqovr wijagi masin
 13. 13. LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 13 Miov;ivnu Z0rov;ivn e A#DA BA>{EJYAN Sbanagan havadaknnov;yan wyrar=yvorovmu wyrnacrow5 Abaca3 17 Mard5 2014, e] 9, Edmond Azadyan gu crer` Sbanio3 ;acavoru Jovan Karlos ba,d0nabes nyro.ov;ivn gu qntrer hincharivr darinyr anxa/5 1492 in 8Sefaradik hryanyrov ardaksovmin Sbania3en ov anonx gra/ [ar[a6 ranknyrovn hamar5 hramanow Ferdinan Aragan ;acavori ov Izabel ;acovhii1 Sbanagan ardakin yv artarov;yan naqararov;ivnnyru miasnapar 8Sefaradik9 hrya3 /acovm ovnynalu abaxov6 xano.nyrovn g4un/a3yn sbanagan ka.akaxiov;ivn1 Baron Azadyan gu cre` ha3ov;yan miapan [4ullalovn5 ;ovrkyru g40cdovin a-i;en br/ylov a3t harxen1 Mart arara/u5 nyra-yal ha3u5 mykyna3agan dbacrov6 ;ivn mu [e or miagyrb ov miaqorhovrt ulla31 Y;e gu 3arcynk mart arara/u5 bedk [e miahamov- ullalov 2cdink1 #a6 ]o.ylov ]anank` hasarag 3a3darar cdnylow Miov;ivnu z06 rov;ivn e1 Canadaha3ov;ivnu5 a,qarhi dara/kin xrova/ ha3ov;yan` lavaco3n tirku ovni ka.akagan cor/yrov magartagin me]1 Larova/ov;ivnnyru mi ki[ imasdov;yamp g4ungalovin1 Aha6 vasig lavaco3n 0rinagu` Mov,y. I,qani /nntyan 100-amya6 gin novirova/5 ir cr[ow ;adyrcov;ivnu` 8My-nilu orka~n t=ovar e9 Magacirn ancam n,anagyli e1 Lav e 8mahu t=ovar9 ulla3777 Ha3u mahow [e hydakrkrova/5 a3l abrylow ov ir iravovnknyru wyrahasdadylow1 A3lazan qovmpyrov badgano. an2yr5 miady. yga/ wja6 ra/ ein umpo,qnylov yv badovylov ha3 hanjari mu sdy./a6 cor/ov;ivnu1 G4ovzym a3s a-;iv ,norhavoryl` :ekeyan M,agov;a3in Miov6 ;ivnu Ha3 Pym ;adyraqovmpu5 tyragadarnyrov pymi 0cna6 gannyru` nayv 3adgabes pymatri[u Digin Nansi Issa :o6 rosyanu1 Abrek` gyxxek polort1 :arcmanov;ivnu yrgov lyzovow y.a/ e arten1 Gu ma.;ym ov gu xangam a3s 3a]o. pymatrov;ivnu dysnyl 0darnyrov hramxova/ 8Place Des Art9i me]1 YAHG6i sahmana3in tidargovmu anxa/ e a-anx mi]atebyrov Ly-na3in >arapa.i Hanra6 bydov;yan i,qanov;ivnnyrov hyd 2y-k pyrova/ hama2a36 nov;yamp` YAHG a-akylov;ivnu Mard 19-in Ly-na3in >ara6 pa.i yv Adrbe3jani zinova/ ov=yrov sahmanin /racra3in tidargovm iraganaxovxa/ e Asgyrani ov..ov;yamp Pa, Karovynd pnagawa3ri m0da6 ga3ku1 A3s masin gu dy.ygax6 nyn L>H ACN mamovli /a-a6 3ov;ynen1 L>H ba,dbanov;yan pana6 gi tirkyren tidargovmu ira6 ganaxovxa/ yn YAHG cor/o. naqacahi an2nagan nyrga3a6 xovxi[ tysban Anje3 Casbr,i6 gu yv anor ta,da3in 0cnagan Ir=i Abyrlen ({yqia), in[bes nayv YAHG par2r magartagi /racravorman qovmpi (PM?Q) nyrga3axovxi[ Andre3 Bara,6 cinu (_ovsasdan): Sahmani haga-ag go.men tidargman qovmpin me] y.a/ yn YAHG cor/o. naqacahi an2nagan nyrga3axovxi[i ta,6 da3in 0cnagan Qrisd0 Qris6 dowu (Bovlgaria) yv YAHG CNAN crasynyagi a,qada6 gix Bydur Sovydburgu1 Tidargovmu anxa/ e usd naqadysova/ =amanagaxo3xi5 hratatari qaqdovmnyr [yn ar2anacrova/1 Tidargman a-akylov;yan .arapa.yan go.men ov.ygxa/ yn L>H ardakin cor/ox na6 qararov;yan yv ba,dbanov6 ;yan naqararov;yan nyrga6 3axovxi[nyru1 Wani ,r]ani civ.axinyru gu bahan]yn wyragancnyl <adaq cava-i ha3gagan ygy.yxin Wani nahanci <adaq (;rky6 ren g4anovanyn {a;ak) cava-i Ko-lov civ.in me] cdnovo. ha36 gagan ygy.yxin a3=m g40cda6 cor/ovi orbes marac5 gu ha6 .orte Siwilne;u1 Ha3ox Xy.asbanov;ynen ydk ygy.yxin lkova/ e yv dy.i pna6 gi[nyrov go.me sgsa/ e 0cda6 cor/ovil darpyr nbadagnyrow1 M0d 30 dari a-a] <adaqi ygy.yxin oro, =amanag /a-a3a/ e nayv ipryv tbrox1 Avyli ov,5 ygy.yxin wyra/ova/ e bahysdi5 civ.axinyru a3ndy. qod5 a;ar ov ‘a3d gu bahein1 A3=m dy.axinyru gu xan6 ganan5 or ygy.yxin wyranorocovi1 Anonk 3o3s ovnin5 or wyra6 norocovyle ydk ygy.yxin gu crave pazma;iv zp0sa,r]ignyr1 8Myz hamar ygy.yxin garyvor n,anagov;ivn ovni5 orowhydyv yrp civ.in me] tbrox [gar5 mynk a3ndy. gu sorweink1 A3=m an wyra/ova/ e maraci1 Gu xanganank5 or i,qanov;ivnnyru wyra6 norocyn ygy.yxin5 orbeszi a3sdy. sgsin zp0sa,r]ignyr a3xy6 lyl956 usa/ e civ.i pnagi[nyren megu1 Bugun-u gu cre5 or Wani nahanci m,ago3;i yv zp0sa,r]ov6 ;yan war[ov;yan .ygawar Movzafyr Ak;ov.u5 ansalow civ.a6 xinyrov xangov;yan5 3a3darara/ e5 or ka3lyr g4iraganaxovin ygy.yxii wyranorocman ov..ov;yamp1 Harxi a-n[ov;yamp Ak;ov.u arten tima/ e hamabadasqan marminnyrovn1 Islamaxa/ Ha3yrov havakagan mgrdov;ivn +unyvi me] <apa;` Mard 1in5 +unyvi S7 #agop ygy.yxiin me] dersimxi yryk syrovnte wyx antam untcrgo. undanik mu mgrdovyxav 2y6 -amp Der Covsan Wrt7 Aljanyani1 My/ ma3re5 yrgov zavage5 harse ov yrgov man[yre gazmova/ undaniku kani mu dari e hasdadova/ er Zovixyria1 A3s havakagan mgrdov;ivnu gu ho6 wanavore Lioni Dar0n6Dovrovpyran ungyragxov;ivnu1 +unyven wyx ha3rynagixnyr gnkaha3rov;ivnu abahowa/ yn ivrakan[ivr mgrdyali1 Mgrdyalnyru gu hydyvin nayv ha3yreni tasun;axi1 Noran,anag hocyvor howivu` Der Aljanyan5 /novntow sasovnxi e1 “okr dariken 3ajaqa/ e Yrovsa.emi :arcman[axu yv 3ydaca3in govsagr0n wartabyd 2y-natrova/ e1 Yrysovn darovan ygy.yxagan anxyal ovni1 {ors amise i wyr ipr hocyvor howiv gu ba,d0naware +unyvi me]1 Nor #a-a] :ovrkio3 panagin masin dovyalnyr :ovrkio3 zinova/ ov=yrov an2nagazmu 2014-i Mardi trov6 ;yamp 652 hazar zinovoragan e1 :rkagan panagi par2ras6 dijan z0rawarnyrov yv /owa6 galnyrov ;ivu 343 hoci e5 oronxme 311-u` xamaka3in -az6 m0ta3in yv -azma/owa3in ov=y6 rovn me]5 31-u` osdiganagan5 1-u` anwdancov;yan ov=yrovn me]5 5875-u` osdiganagan5 607-u` anwdancov;yan ov=yrovn me]1 Grdsyr hramanadaragan gazmi ;ivu 96,228 e5 oronxme 71,171-u` xamaka3in5 -azm0ta3in yv -azma/owa3in ov=yrovn me]5 23,656-u` osdiganagan5 1401-u` anwdancov;yan ov=yrovn me]1 Unthanovr` :ovrkio3 zinova/ ov=yrov unthanovr ;ovakanagu 652,38 zinovoragan e1 :ovrkio3 panaga3in ov=yrovn 35 dogosu gu gazmyn arhysdawar= zinovo6 ragannyru1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 Az;l;zhq www.tekeyanmontreal.org JMM-i ];®narkn;r% lousankarn;rou alpom% atararoujiunn;r ªApagaº ,abajaj;rji ambo[= h=;re Ha3asdani yv777 <ar7 e] 26en bardavor [yn untovnil yrgri sahmannyren tovrs cdnovo. oyve megovn hrahancnyru1 Polor harxyrovn ,ovr] wyr]nagan oro,ovm ga3axnylov adyn5 a3novamyna3niv` anonk paro3agan yv azca3in bardavorov;ivn ovnin` ngadi ovnynalov s’iv-kaha3 clqa- vor gazmagyr6 bov;ivnnyrov tirkoro,ovmu` s’iv-ki und6 rowi ga-o3xi paxaga3ov;yan ba3mannyrovn me]1 Amen baraca3i5 Ha3asdani i,6 qanov;ivnnyru badasqanadov yn azcin a-]yv irynx dova/ oro,ovmnyrovn hamar1 Anonk gu cnahadovin5 yrp ji,t oro,ovmnyr gu ga3axnyn yv gu knnatadovin sqalnyr cor/ylov baraca3in1 Bedk e n,yl5 or s’iv-ki undrowi ga6 -o3xi sdy./ovmu ;eyv qisd t=ovar ira6 cor/yli e5 saga3n ,ad avyli untcrgovn yv nyrga3axovx[agan e5 kan` n,anagowi marminnyru gam gazmagyrbov;ivnnyru5 haga-ag anonx azcanover a,qadankin5 zor gu nyrga3axnyn sosg irynx antamny6 rovn1 Anhra=y,d e nyrcravyl myr =o.o6 wovrtin la3n qavyru5 orbeszi avyli ar6 tivnaved ta-nan myr azca3in a,qa6 danknyru5 manavant` a3s 0ryrovn5 yrp Adrbe3janu yv :ovrkian gu gazmagyrbyn irynx s’iv-knyru yv dasnyag milionavor dolarnyr gu /aqsyn qo[untodylov hamar myr artar bahan]nyru Ha3ox Xy.asba6 nov;yan harivramyagi naqa,ymin1 In[bes 3ajaq gu sirynk grgnyl` 8Adur6 be3janu kariv. ovni5 Wrasdanu` /ow5 isg Ha3asdanu` s’iv-k91 Saga3n5 angaz6 magyrb yv hydzhyde hiv/ovo. S’iv-ku ,ad ki[ ar=ek gu nyrga3axne myr azca3in harxyrovn me]5 o[ grna3 inkn iryn bahyl yv co3adyvyl5 o[ al 0cdagar ullal ha36 rynikin1 Polors bedk e hnaravor amen in[ unynk5 orbeszi hz0r ha3rynik yv ov=y. s’iv-k ovnynank1 Anonxme ivrakan[ivrin co3ov;ivnu ov co3adyvovmu gaqyal e mivsin gynsovnagov;ynen1 Haga-ag s’iv-ki naqararov;yan artivnavedov;yan` bedk e cidagxink5 or anhra=y,d a,qa6 danku a3nkan wi;qari e5 or an tovrs gov ca3 meg naqararov;yan garo.ov;ivn6 nyrov /iren1 Qisd bahan] ga3 Ha3as6 dani ampo.] .ygawarov;yan yv =o.owovr6 ti masnagxov;yan yv a]agxov;yan ha6 mar5 orbeszi s’iv-kaha3yru zcan ha36 ryniki hydakrkrov;ivnu yv hocadarov6 ;ivnu irynx hanteb1 :arcmanyx` _OVZANNA AVACYAN Aryvmdaha3yreni wyra/yx` 8Y_ACO#N9 GA#KU Syvan N,anyani777 <ar7 e] 56en hanrov;yan5 mi]azca3in gazmagyrbov6 ;ivnnyrovn yv martov iravovnki ba,dban gytronnyrovn` tadabardylov Syvan N,an6 yani arcyla’agman ‘asdu yv ka3lyr 2y-6 nargylov anor azad ar2agman ov..ov6 ;yamp1 Gomiden go[ g4une :ovrkio3 ka6 .akaxinyrovn` der gancnylov bydagan marminnyrov bad=i[ mykyna3in zoh5 a3t yrgri hamar mdavor a3nkan ar=ekavor avant sdy./a/ hamaka.akaxiin5 mda6 voraganin5 :ovrkio3 pazma,yrd m,ago3;i ar=eknyrov ba,dbanin yv dara/o.in1 Gomiden gu 3a3darare5 or :ovrkio3 yv ardasahmani me] bidi 2y-narge paz6 madysag 2y-nargnyr` novirova/ Syvan N,anyani tadin5 orovn 3a.;anagin gu havada3 anyrgpa30ren` cor/agxov;yamp a,qarhi ov=y. gamki der martox1 Wladimir "ov;in777 <ar7 e] 16en 8Mynk havadarim ynk YAHG Minski qmpi hamanaqacahov;yan 2yva[a’ovm Ly-na3in >arapa.i himnaqntri qa.a. yv artaraxi garcavorman a-a]nahyr6 ;ov;yanu5 Arxaqi =o.owrti` sy’agan ho.i wra3 abrylov yv ararylov iravovnki abahowman cyraga3ov;yanu1 Y-anaqa6 caho. yrgrnyri hyd mynk ,arovnagylov ynk hamady. ]ankyrn` ov..ova/ .arapa.yan himnaharxi paxa-abes qa.a. garca6 vormanu956 usa/ e Nalbandyan` antra6 ta-nalow a3n harxin5 ;e in[ aztyxov;ivn grna3 ovnynal ovkraniagan jcna=amu .arapa.yan himnaqntri garcavorman cor/un;axin wra31 Qrimi me] Mard 16-in dy.i ovnyxav ;yrag.zii garcawijagi harxow han6 rakove5 or an0rinagan jana[ova/ e Kiyvi5 AMN6i yv Yvromiov;yan go.me1 Ka.akaxinyrov a-a] trova/ er yrgov harx` 8Tovk go|.m ek Qrimi` orbes _ovsio3 masnig _ovsio3 wyramiavorman9 yv 8Tovk go|.m ek Qrimi` inknawar Hanrabydov6 ;yan` 1992-i Sahmanatrov;yan wyra6 gancnman yv Qrimi` orbes Ovkranio3 mas garcawijagin91 Mard 17-in Qrimi Cyraco3n -ada3i` hanrakovei gazmagyrbman harxyrow 3an2na=o.owi naqacah Miqa3il Mali,yvu 3a3darara/ e5 or _ovsio3 mianalovn go.m kovearga/ e hanrakovei masnagixnyrovn 96,77%-u` 1 milion 233 hazar mart1 Hanrakoveen ydk AMN6i naqacah Barak )baman _ovsio3 naqacah Wla6 dimir “ov;ini hyd hy-a2a3na3in zro3xi un;axkin 3a3darara/ e5 or o4[ Miaxyal Nahancnyru5 o4[ mi]azca3in hanrov;ivnu yrpyk bidi [jan[nan Ovkranio3 Sahma6 natrov;ivnu qaqdo. yv _ovsio3 -azmagan mi]amdov;yan jn,ovmin dag un;axa/ 8hanrakoven91 Hanrakovei artivnknyru [jan[nalov ma6 sin 3a3darara/ yn nayv Fransan5 My/n Pridanian5 Canadan5 Japonu1 Qrimi badmagan zarcaxovmnyru gu ,arovnagovin1 Min[ MAG6i unthanovr kardov.ar Banki Movn 20 Mard 2014-in jagadacragan hantibovmnyr govnynar Mosgova3i me]5 _ovsio3 qorhrtaranu (Dovma) wavyraxovx Qrimu yv Syvasdo6 ’olu _ovsio3 miaxnylov hama2a3naciru1 MAG6i unthanovr kardov.ar Banki Movn 3a]ortagan hantibovmnyr ovnyxav ardakin cor/ox naqarar Syrge3 Lavrowi yv naqacah Wladimir “ov;ini hyd1 Lavrow tadabardyx Yvrobagan Miov6 ;yan yv Miaxyal Nahancnyrov go.me _ovsio3 tem miago.mani bad=ami]oxnyru5 zanonk pnov;acrylow ipryv haga0rina6 gan1 An avylxovx5 ;e 8Gaz’rom9i ovnyx6 va/knyru sy’aganaxnylov Ovkranio3 ka36 lyru5 /anr hagatar2ov;ivn bidi ovnynan Kiyvi wra31 Lavrow ,y,dyx5 ;e o[ ok arcylk bidi gyna3 Angaq Bydov;ivnnyrov Hasaragarcen (ABH) tovrs calov Ovk6 ranio3 ‘or2yrovn a-]yv1 Ardakin cor/ox naqarar Syrge3 Lav6 row xav 3a3dnyx5 ;e Aryvmovdku ancam mu yvs gu wyrahasdade mi]azca3in 0rens6 trov;ivnu odnaharylov ir myna,norhu1 MAG6i unthanovr kardov.aru Mosgova3i me] ir a-akylov;ivnu avardyle ydk anxav Kiyv1 MAG6i unthanovr kardov.aru ir mda6 hocov;ivnu 3a3dnyx Naqacah “ov;inin Ovkranio3 harxow1 An ga-ovxo.agan yrg6 q0sov;yan go[ ov..yx Mosgova3in yv Kiyvin1 Banki Movn nayv hasgaxo.ov;ivn xovxapyryx Ovkranio3 me] -ovsaq0snyrov anwdancov;yan hanteb _ovsio3 mdaho6 cov;yan1 _ovsio3 qorhrtaranin oro,ovmin lo3sin dag5 naqacah Barak )bama 3avylyal bad=ami]oxnyr sahmanyx _ovsio3 tem5 saga3n n,yx ;e tivanacidagan 3arapy6 rov;ivnnyru bidi ,arovnagovin Mosgova3i hyd1 Ir garcin5 _ovsia bad=ami]oxnyr hasdadyx amyrigaxi garc mu ba,d0na6 gadarnyrov tem5 oronx me] Jon Bol;onu yv /yragovdagan Jon Make3nu1 Fransa3i naqacah Fransova Holand ]n]ova/ 3a36 dararyx Yvrobagan Miov;yan yv _ovsio3 mi]yv naqadysova/ qorhrta=o.owu1 _ovsio3 ba,dbanov;yan naqarar Syr6 ge3 <o3gov hy-aq0sazro3x mu ovnyxav Ovk6 ranio3 ir ba,d0nagix Ihor :ynihovki hyd1 Qrimi i,qanov;ivnnyru azad ar2a6 gyxin Ovkranio3 /owa3in ov=yrov unthanovr hramanadar Syrge3 Ga3dovku1 A3l cydni wra35 Naqacah Wladimir “ov;in hrahancyx jan[nal Qrimi pana6 gin miaxo. ovkraniaxi zinovornyrovn garcu1 Mivs go.me5 Ovkranio3 qorhrtaranu Qrimu azadacrylov pana2yv mu koveargyx 21 Mardi a-av0dyan1 War[abyd Arsyni Yaxyniovk 3a3dnyx5 ;e Kiyv mdatra/ e wyragancnyl _ovsio3 hyd anxacra3in trov;ivnu1 Miaxyal Nahancnyrov naqacah Barak )bama paxa-yx Ovkranio3 hamar _ovsio3 tem zinyal hagamardov;yan garyliov6 ;ivnnyru1 Cyrmanio3 war[abyd Angyla Myrkel 3a3dararyx5 ;e anhra=y,dov;yan baraca3in5 Yvroba badrasd bidi ulla3 dndysagan badi=nyr sahmanylov _ovsio3 tem1 NA:)6i unthanovr kar6 dov.ar Andyrs _asmovsyn a3n mdawaqov6 ;ivnu 3a3dnyx5 or _ovsia bidi [pava6 rarovi Qrimi ivraxovmow1 Ovkrania sgsav pnagan gaz cnyl Yvro6 bagan Miov;ynen5 1000 my;r qoranartu` 400 dolar sagow1 Min[ a3t5 _ovsia ha6 ma2a3na/ er ‘oqan 268.5 dolari waja6 -yl miyvno3n /avalow gazu1
 15. 15. BOLSAHA# M<AGOV:A#IN MIOV:IVN MEG M<AGOV:A#IN #AN@NAQOVMP M,agov;a3in yrygo3 novirova/` Ha3 =o.owovrti my/aco3n panasdy./nyren AVYDIS AHARONYANI Mahovan 65-amyagin Ir cor/yrov nyrga3axovm ov /an0;axovm WARTCES KIV”ELYAN6i go.me 2 Abril 2014 {oryk,ap;i yrygo3yan =amu 86in Taniel Warov=an srahin me] Avardin sovrji sbasargov;ivn Siralir hraver m,agov;aser hasaragov;yan LUNDI 31 MARS 2014 - MONDAY MARCH 31, 2014 • ABAKA • 15 Halebi ha3aho/777 <ar7 e] 16en Kesabi me] mardyru gu ,arovnagovin1 Sovriagan z0rku gu ba,dbane avanu5 yd m.ylow zinyalnyru1Sovriagan 0tov=u gu harova/e zinyal qmpavorovmnyrov havakady.yru1 Naqnagan dovyalnyrow ga3 11 zoh5 anonx me] ha3yr [gan1 Isg wiravornyrov ;ivu gu mna3 an3a3d1 Kesabi wra3 3ar2agovmnyru sdan2na/ yn 8Al Nasra9 yv 8Al Islamie9 jihadagan zinyal qmpavorovmnyru1 Halebi me] n,ovyxav nahadag panasdy./ Taniel Warov=ani /nntyan 130amyagu Halebu isgabes zarmanali ka.ak mun e1 Zarmanali yv zarmaxno.1 Meg go.me kantovmnyrov -mpa6 harovmnyrov yv qovjabi lovryr gu hasnin Haleben` cry;e amen 0r5 mivs go.me` m,agov6 ;a3in6cragan oragavor 2y-6 nargnyrov ;.;agxov;ivnnyr gu sdanank1 A3nbes gu ;ovi5 ;e a3s yrgov hagodnya3 yryvo3;6 nyrovn mi]yv e or g4abri hale6 baha3ov;ivnu5 ,ad cnahadyli a,qo3=ow mu ]analow bahyl avantaba,d ca.ov;i ir ti6 mac/ov;ivnu5 or mi,d al cna6 hadova/ e powantag ha3a,6 qarhi go.me1 Bidi 3i,ovi5 or ty- kani mu amis a-a] Halebi me] 3opyly6 nagan ‘a-avor 2y-nargow mu n,ova/ er s’iv-kaha3 anovani cro. yv 8Na3iri9 ,apa;a;yr6 ;i ].ovd qmpacir Antranig ?a-ovgyani /nntyan 100-am6 yagu1 #ydo3 lsyxink5 or Hale6 bi H7P7U7M76H7Y7U76i 8Atam6 yan9 ;adyraqovmpu pymaga6 naxovxyr er Ar’iar Ar’iar6 yani 8Garmir +amovx9 wiba6 gu1 Gadarovyr ein ovri, 2y-6 nargnyr al1 Isg hima5 ovraqaxovxi[ nor lovr mu yvs sdaxank Haleben1 Ar=anavor ,ovkow n,ova/ er nahadag panasdy./ Taniel Warov=ani /nntyan 130-amya6 gu1 Artaryv5 Warov=anu ocygo6 [o. a3s 2y-nargu ga3axav Gi6 ragi yrygo3yan5 23 “ydrova6 rin5 Ha3 Ga;o.ige S7 Yrror6 tov;ivn (Zovar;nox) ygy.yxvo3 8A.ajanyan9 hantisasrahin me]5 no3n ygy.yxvo3 M,agov6 ;a3in #an2naqovmpin naqa2y-6 nov;yamp1 Ampo.]owin lyxovn hanti6 sasrah mu5 ovr o4[ meg a;o- ;a’ovr mnaxyr er7771 Yv asi6 ga` haga-ag ka.akin ana6 bahow wijagin5 ov haga-ag qa[a2yvo. azca3in a43l 2y-6 nargi mu5 or cry;e no3n =amy6 rovn gu ga3anar darpyr han6 tisasrahi mu me]7771 Zcali er undrani nyrga3ov6 ;ivn mu1 A-a]in ,arki wra3 er yrygo3;in howanavoru` Ha3 Ga;o.ige hama3nki a-a]nort Bydros ark7 Miria;yan5 ir go.kin` Ha3 Avyd7 hama3nki byd wyr7 #arov;ivn Selimyan5 Ha3asdani hivbadosu5 Ha3 A-ak7 hama3nken nyrga3axovxi[ kahananyr5 gr;agan m,agnyr1 @y-nargin paxovmu gadaryx dig7 Sivzan Nyvrovzyan6Da6 da.lyan1 #a3dnyx5 ;e bidi cor/atrover cy.arovysdagan garj 3a3dacir mu5 ov yrygo36 ;in a-iv/i pa=inu bidi 3ad6 gaxover panaq0sov;yan1 A3sbes5 naq ta,nagi ov ]ov6 ;agi wra3 ha3gagan my.ytiny6 row hantes ygan yrgov ty-adi yridasartnyr` #owse’ Cri6 coryan yv Tavi; Mylkonyan1 #ydo35 Narine Conja3yan as6 movnkyx Warov=ani n,anavor 8Antasdan9 panasdy./ov6 ;ivnu1 A3novhydyv al5 basda6 -i wra3 lovsangarnyrov xov6 xatrov;ivn mu gadarovyxav` i mi pyrylow Warov=ani unda6 nygan albomen ov,acrav nyr6 ganyr5 nayv badgyrnyr Sy6 pasdia3en5 ovr o[ meg ha3 mnax 1915-i aksoren ov hama6 dara/ godora/nyren ydk7771 Taniel Warov=ann ov anor craganov;ivnu nyrga3axnylov bardaganov;ivnu 3an2nova/ er halebaha3 yridasart cro. yv panipovn mdavoragan Lyvon <a-o3yanin5 or a3s ancam yvs ovnyxav ,ad dbavori[ ylo3; mu5 or ovngntrovyxav paxa-ig hajo3kow ov qantawa-v;yamp1 <a-o3yan ancir q0syxav ji,t meg =am5 cor/a/ylow iryn 3a6 dovg wjid ov pivry.ya3 ha3yren mu5 myr; trovacnyr badmylow nahadag panasdy./in gyan6 ken ov myr; al wyrlov/ylow anor zma3lyli craganov;ivnu` tivrahasgnali a3nbisi srda6 q0sig ojow mu5 or hy,d0ren iryn gabyx ampo.] srahu1 <a-o3yan ir q0skin sgsav 3i,ylow 30 dari a-a]5 1984- in5 Warov=ani harivramyagin a-i;ow Halebi me] sarkova/ ,ky. 3opylyanu5 orme an]n]yli dbavorov;ivnnyr gu baher min6 [yv a3s0r1 Tbroxagan bada6 ni mun er a3t 0ryrovn5 yv srah wazyr er` ovngntrylov hamar hivr panaq0su5 or Wynydigen =amana/ Mqi;aryan warta6 byd mun er1 Darinyru orka~n arac sahyr ein7771 30 dari anx5 hima i4nk e or pym gu par26 ranar` dovrk madovxylov hamar myr craganov;yan pacinin1 #ydo3 an ngadyl dovav5 or ha3ov;ivnu harivr darie i wyr ,arovnag gu badove ov g4ab6 ryxne Warov=anu` o[ mia3n anor tbrox himnylow5 3ov,ago6 ;o.nyr gancnyxnylow5 ir masin =abavennyr badrasdylow1 8Meg pan gu bagsi iryn76 Warov=an cyryzman [ovni5 ov mynk zrgova/ ynk darin ce; ancam mu ir tampanin wra3 /a.ig mu tnylov garyliov;y6 nen95 usav panaq0su1 <a-o3yan a3novhydyv wara6 co3ru wyr a-av Warov=ani garjadyv gyankin wra3en ov trovac a- trovac nyrga3axovx Sypasdio3 Prcnig civ.i a3s my/ zavgin anxa/ ov.in` Bolsen Wynydig5 Wynydigen Gand5 ov 3ydo3 wyratar2u yr6 gir5 ovr ba,d0nawaryx ipryv ovsovxi[5 min[yv ir 2yrpagalov6 ;ivnn ov aksoru 24 Abril 1915-in1 <a-o3yani panaq0sov;yan me] clqavorapar untc/ovyxan hydyvyal gedyru7 *Warov=an ir gazmavorovmow ov tasdiaragov;yamp` Mqi;ar6 yannyrov 2y-agyrdn e1 Ir lyz6 vagan skan[yli ba,arow yvs` Mqi;aryannyrov 2y-nasovnn e an1 *Myr amynen zarcaxyal ov mdavoragan la3n ba,ari der cro.nyren megn er Warov=an1 Hmovd er craparin ov cidag er Yvrobagan kani mu lyzovny6 rov1 Lavabes syrda/ er ;e4 diyzyrki hin badmov;ivnnyru` Homyrosen sgsyal5 ;e4 al un6 ;yrxa/ er hama,qarha3in craganov;yan hampavavor yr6 gyru` <e3ks’iren Mildon5 +an6 +ac _ovso3en Hivg05 Ge0;een Dan;e1 *1910-in hradaragova/ ir P7 cirkow (8Xy.in sirdu9) Warov=an arten novajyx pa6 nasdy./ov;yan par2ovnku1 +amanaga,r]ani qsdapip craknnatadu` #agop ),agan5 a3t a-;iv anwaran 3a3dara6 ryx7 8Taniel Warov=an myr my/aco3n panasdy./n e91 Yr6 gov dari ydk lo3s un/a3ova/ 8Hy;anos yrcyr9 hadorow al` Warov=an 3a3dnovyxav ipryv mdki la3n horizon yv sovr zca36 nov;yan5 nayv` cy.akantag oji der inknatro,m kyr;o. mu1 *Cava-u an0rinag nyr,n[ovm6 nyrov a.pivr mu hantisaxav Warov=ani hamar1 Pnov;yan yv ho.in untyrkin me] an by6 .yx ov cdav nor cy.yxgov;ivn6 nyr1 8Haxin yrcu9 hadorin niv6 ;u badrasdovyxav cava-i me]1 *8Haxin yrcu9 kyr;o.aciru5 orovn 2y-acirnyru hra,kow mu ‘rgovyxan osdiganov;yan ngov.nyren5 panasdy./in cra6 gan gdagn e1 An a3sdy. gu ‘a-avore m,agn ov hovn2ku5 ho.acor/nyrn ov antabah6 nyru5 gu cowyrce sa3lin l/ova/ yznyrn ov come,nyrn ancam7771 Ho.aba,d panasdy./n e a3s6 dy. Taniel Warov=an5 or an06 rinag havadk mu ovni ho.in anwyr]anali pariknyrovn ov naqaqnamov;yan parycor/ov6 ;yan wra31 8Haxin yrcu9 ho6 .acor/agan craganov;yan zma3lyli nmo3, mun e` azcacra6 gan ov lyzovapanagan zo3c a-ovmnyrow1 Aha a3sbes5 panaq0su hajy6 li ov ,ahygan bdo3d mu ga6 daryx myr craganov;yan bar6 dezin par2ratir meg a/ovin ,ovr]5 ov ir q0skn avardyx Warov=ani srda-ov[ meg ar6 da3a3dov;yampu7 8Pa.2anks e abaca3in martox noviryl a3nbisi hz0r yrc mu` or ha36 ryniku in/i bes arara/ mu /na/ ullalovn cone [z.]a391 Yrygo3;in hovsg panku ar6 dasanyx Cyraba3/a- Miria;6 yan5 or 3a3dnabes ,ad coh mnaxyr er 2y-nargin oragen ov cda/ untovnylov;ynen1 An Taniel Warov=ani an2in me] ovzyx ,y,dyl havadki martu5 kani or Havadku m.i[ ov=n e polor dysagi sdy./acor/agan a,qadanknyrovn1 Cnahadan6 ki ]yrm arda3a3dov;ivnnyr ovnyxav 2y-nargu /racro.ny6 rovn ov 3a3dacrin masnagixny6 rovn hasxein5 ov pym hraviry6 low 0rovan panaq0su` iryn 3an2nyx Ha3 Ga;o.ige Bad6 riarkov;yan go.me badras6 dova/ cy.yxig 3ov,amydal mu1 @y-nargin avardin5 untov6 nylov;ivn mu sarkovyxav ygy6 .yxvo3 gix tahlijin me]5 ovr mdyrim q0sagxov;ivnnyr /ava6 lyxan ha3yren un;yrxanov;yan timax xxova/ a3=mov t=ovarov6 ;ivnnyrovn yv abaca3 hy-a6 nugarnyrovn ,ovr]1 8MARMARA9

Views

Total views

930

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

122

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×