Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 10 12-2012

479 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 10 12-2012

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ 8Hrabarag9 0ra;yr;u gu dy.ygaxne5 or gu ‘agovi Byrlini Azad hamalsarani ha3acidov;yan ambionu5 orowhydyv HH S’iv-ki naqararov;ivnu hra=ara/ e dramatryl darygan 24 hazar Yvro3i cov6 maru1 Gu n,ovi saga3n5 or S’iv-ki naq a 6 rarov;ivnu ardasahmanyan oryve ha3a6 cidagan himnargi niv;agan 0cnov;ivn [i dramatryr1 Gu dy.ygaxovi nayv ;e Adrbe3janxinyr ambion mu hasdada/ yn no3n hamalsa6 LX& TARI JIU 1864 :RKOU<ABJI% 10 D:KT:MB:R 2012 ranin me]1 • VOL. XXXVI, NO 1864 • LUNDI, 10 DECEMBRE 2012 • MONDAY, DECEMBER 10, 2012M;qsikai møt Atrphyani Na.agaf Sargs;ani pa,tønakand;spane ke spa®nad;spanatoune ak;l az;loujiune Libanan In[bes naqabes dy6 Ha3asdani naqacah.ygacra/ eink5 Myksi6 Syr= Sarcsyan yv anorga3i ma3raka.aki clqa6 ungyragxo. badovira6vor bo.odanyren megovn gov;ivnu Be3rov; =ama6wra3 wyr]yrs dy.atru6 nyxin 26 No3ympyr 2012-iva/ er Adrbe3jani naq6 a-av0dyan5 ovr Hari6gin naqacah Ha3dar rii 0taga3anin me] ar6Aliyvi my/atir ar2a6 =anaxav ba,d0nagannu5 or usd Los Anjylus timavorovmi1:a3mz ;yr;in5 ar2ani Naqacah Sarcsyanga-ovxman yv ,r]aba6 ir ba,d0nagan a3xy6di parygarcman hamar lov;yan orbes mygnargAdrbe3jan /aqsa/ er a3xylyx gytronagan Be36 Ilkar10 milion dolar1 Mou.jarow rov;i Nahadagax hra6 Saga3n ,ovdow martov baragu5 ovr /a.gybsagiravovnknyrov ba,dban yv hasaragagan cor/i[nyr mu zydy.yx Nahadagaxpov-n po.oknyr nyrga3axovxa/ ein5 ngadi ovny6 3ov,ar2anin yv aba ov.6nalow Ha3dar Aliyvi p-naderi yv martga3in ira6 .uvyxav war[abydaran5 ovr hantibyxav war[a6 Na.agaf Sargs;an ;u Na.agaf Mi,;l Selhmanvovnknyr odnagoqa/ naqgin KGB6i .ygawari an62u1 +o.owrta3in cancadnyru nayv gu madnan,ein byd Ny=ib Mika;ii;e no3n bo.oda3in wra3 par2raxa/ ein Maha;ma hyd1 Aba naqacah narg a-av naqacahny6 Ha3gagan badovira6Gandii5 Abraham Linkulni yv a3l badga-yli Sarcsyan ir ,kaqovm6 rov a-an2nazro3xu5 yd6 gov;yan mas gu gaz6an2navorov;ivnnyrov ar2annyru5 oronx 3i,adagny6 pow ov..ovyxav Baab6 ku qorhrtagxov;ivnnyru mein ardakin cor/oxrovn anarcagan er Aliyvi ar2anu1 Po.oknyrovn da3i balad5 ovr un6 ,arovnagovyxan untla36 naqarar5 S’iv-ki na6dy.i dalow5 Myksiga3i ka.akabydov;ivnu yryk tovnovyxav Lipanani na6 nuva/ gazmow Lipanani qarar5 gr;ov;yan yvknni[nyre pa.gaxa/ 3an2na=o.ow mu n,anaga/ er qacah Mi,yl Sule3mani yv ha3gagan badovi6 cidov;yan naqarar5ovsovmnasirylov yv ;ylatrov;ivnnyr gadarylov ha6 go.me1 Ba,d0nagan un6 ragov;ivnnyrov masnag6 m,ago3;i naqarar5mar a3s harxin ,ovr]1 #an2na=o.owu 3sdag0ren gu tovnylov;ynen ydk myg6 xov;yamp1 <ar7 e] !$3an2nararer wyrxnyl Aliyvi ar2anu a3t wa3ren1 {ov,axav Myksiga3i m0d Adrbe3jani tysban Australia ke patrastoui 24&5 milion tolarIlgar Movq;arowi za3raxa/ hagaztyxov;ivnu5 orgu sba-nar ;e Aliyvi ar2ani wyraxovmu [a’a6 atkazoum me katar;l Souriafa;rou famarzanx lovr] hydyvanknyr bidi ovnynar yrgov yr6girnyrov 3arapyrov;ivnnyrovn wra37 bidi gasyxner Avsdralia3i Mi]azca3in Zarcax6 cord 3a3dna/ e ;e gu xavagxi dy.6[ors milia- dolar ar=o.ov;yamp cor/a-nov;yan man Cor/agalov;ivnu yv Ardakin vo3n ha3 hama3nkin hyd5 oronk mda6/racir mu yv no3nisg badja- bidi ta-nar Myk6 Cor/yrov ov A-yvdovri Pa=inu5 cor6 hoc yn Sovrio3 irynx harazadnyrovnsiga3i me] Adrbe3jani tysbanadan ‘agovmin1 /agxov;yamp Avsdralia3i Ha3 Tadi wijagow1 8Gu z0ragxim Avsdralia6 Los Anjylus :a3mzu gu dy.ygaxne5 ;e m0d ady6 Marmnin gu 3a3dararyn badras6 gan ga-awarov;yan 3an2na-ov;yan5nen wyrundrov;yan badrasdovo. ka.akabyd Eb6 dov;ivnu 24.5 milion dolari ‘a;y;i AusAID6i mi]oxav 24.5 milion dolarirard ny. gaxov;yan madnova/ er5 orowhydyv [ors /racri mu5 i nbasd Ha3asdan 3adgaxovmi oro,ovmin5 i nbasd ca.6milia- dolar gorsnxno.i bidagin bidi ar=ana6 abasdana/ Sovriaha3yrov1 ;agannyrovn9 3a3dna/ e an5 usd Ar-nar1 Saga3n kani mu 0r ydk Movq;arow my.ma6 W y r ] y r s A v s d r a l i a 3 i New South menia.com6i1xovxa/ e ir arda3a3dov;ivnnyru yv 3a3dna/ e ;e Wales nahanci qorhrtarani go.me Ha3 Tadi Avsdralia3i cor/atirbadrasd e panagxylov ka.akabydov;yan hyd5 Ly-na3in >arapa.i angaqov;yan dn0ren` Wa[e Cahramanyan gu 3a3d6cdnylov hamar 8parygamagan9 lov/ovm mu5 a3l wa36 jana[ovmi oro,man me] gytronagan ne ;e manramasnov;ivnnyru bidiri mu me] ‘oqatrylov ar2anu1 tyr gadaro. yrys’oqan` Ovol; Si6 hrabaragovin ,ovdow1 dy.ygaxovxa/ e5 or ha3azci Armen Jovk6Pajoumn;r^ Damaskosi mh= ;u afauor jovkyanu No3ympyr 27-in wyratar2a/ eirawiyak Sourio tara‘qin dovn5 bahan]ova/ ‘rgacinu wjaryle ydk1 Jovkjovkyan 0ryr a-a] a-yvancova/ Tamasgosi ha3a,ad Jaramana ;a.a6 Jaramana3i pnag[ov;yan my/amasnov6 er Cami,lien Haleb dano. janabarhinmasin me] No3ympyr 28-i a-av0dyan dy.i ;ivnu krisdonyanyr yn5 oronx ,arkin` wra31 In[ gu wyrapyri Hogdympyri wyr6ovnyxa/ ba3;ovmnyrovn hydyvankow zohyrov avyli kan 400 ha3 undanik1 ]avorov;yan Be3rov;en Haleb dano. ja6;ivu arten hasa/ e [ors dasnyagi isg Mivs go.me Pyrio3 ;ymi azca3in a-a]6 nabarhin a-yvancova/ ha3yrovn5 abawiravorova/ e 83 mart1 nortarani mamlo3 kardov.ar` +ira3r _e6 _e3isyan n,yx5 or anonx masin dy.ygov6 Sovriagan SANA cor/agalov;ivnu gu 3isyan gu dy.ygaxne5 or Halebi gytro6 ;ivnnyr [gan wijagu anoro, gu mna31 Gudy.ygaxne5 or a3l yrgov ba3;ovmnyr dy.i nagan ;a.amasyrovn me] ;ebed irawi6 ,arovnagovi a,qadanknyru zanonk cdny6ovnyxa/ yn Nahda yv Karia; ;a.ama6 jagu hancisd e5 saga3n ha3gagan Nor lov yv azad ar2agylov ov..ov;yamp1 Ma6syrovn me]5 oronx hydyvankow5 paxi mart6 Civ. ;a.amasi myr2aga3kin ba3;ovmnyrov movli kardov.arin dy.ygaxovmow` Sovrio3ga3in wnasnyre5 my/ niv;agan wnasnyr yv gragoxnyrov 2a3nyr gu lsovin yv no3nbes hivsisa3in ka.aknyru gu ,arovnagyngra/ yn ,r]aga3 ,inov;ivnnyru5 a-yvdra6 tibovgaharnyru gu ,arovnagyn antatar wdanci dag mnal1 Ha3a,ad Kysabi3in gytronnyru yv mykynanyru1 ‘am’ov,dnyr ar2agyl1 _e3isyan nayv <ar7 e] !%
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 10 DECEMBRE 2012 - MONDAY DECEMBER 10, 2012 Myhmed Ali Birand 6Hasan Jemal6i ;rkyren cirku 8Ha3 [ym5 pa3x y;e ha381915 - Ha3ox Xy.asbanov;ivnu9 ulla3i5 hbardov;ivn gu zca3i9 Hasan Jemal ;o-n e wada6 gagan Harxu lov/ova/ e1 Avy6 #a3dni lracro. Myhmed Alihampav 8I;;iha; we :era6 lort [ar[arankow azcin yv Birand Enwyr Arseweri 8Zar6ki9 govsagxov;yan garyvor bydov;yan aradavorovylovn dov.i harxovmnyr9 go[ova/temkyren 8Jemal “a,a3i5 or harg [ga391 3a3dacri hivru y.av yv Arse6ta,nagxagan wri=a-agan 6 :aner Ak[am4i cirku sa6 werin harxovmnyrovn badas6‘am’ov,dow mahaxa/ e :if6 bes gu wyr]anar7 8Naqa6 qanylow garyvor 3a3dnov;ivnnyrl i s i m e ] 5 50 d a r y g a n i n (21 ba3man e or myr q.jin [gary6 urav ir /acovmin ov ir mda6#ovlis 1922)1 :o-u5 Hasan nal untovnylik cor/o.ov;yan mu /ovmnyrovn masin1 Birand usavJemal5 ,ad ovsyal yv aza6 hyd tem a- tem ullalov ira6 or ink 2ovlova/ kivrd mun e5damid tivanaced mun e1 ganov;ivnu dysnynk yv asor pa3x pnav inkzink ipryv kivrdY.a/ e Hrant Dinki ,ad 3armar lyzov mu zarcaxnynk91 [i zcar1 Mia3n ;e ink kivr6mdyrim yv ca.a’aragix meg 8My/ a.edu9 anovn cirku dyrovn qntirnyru anonxme avy6ungyru1 <ad cnahada/ yv gartale ydk al sa /an0;ac6 li lav gu hasgna31mdyrmaxa/ e :aner Ak[am6i rov;ivnu tryr ym7 8Myr=ovmi 8In/i hamar ha3 al g4usyn5hyd1 #adgan,agan e ir sa ka.akaganov;ivnu5 inkn iryn pa3x ys ha3 [ym5 y;e ha3 ul6wga3ov;ivnu7 8Hrant Dink pa6 badmov;ivn mu hnarylu anyl la3i5 hbardov;ivn gu zca3i95xav im srdis g.banku5 isg ‘o.ox mun e91 usav Birand1:aner Ak[am paxav mdkis 6 Myr bydov;yan m0d bad6 Birand zca3axovnx mda6g.banku91 Gu ‘a’akim 3a6 =arannyr7 ba,d0nagan lyzovn mov;yne waq ga37 /ovmnyr arda3a3dyx E0jalani]ort 0ryrovn cri a-nyl Ha3ox bidi ullar ;rkyren yv garyvor Adyn0k Ancara3i me]5 myr masin yv usav or y;e E0jalanXy.asbanov;yan masin ir polor ba,d0nawa3ryru bidi bydov;yan wsdaha/5 dari6 nyrman ar=anana3 ov ka.aka6ca.a’arnyrovn yv hamozovmny6 ulla3in Ancara3i qisd knnov6 kod yv wasdagavor tivana6 gan gyanke nyrs mdne5 grna3rovn gazmavorman badmov6 ;yan yn;aga391 cednyru a-av0dovn5 ba,d06 min[yv isg govsagxabyd ullal;ivnu5 an]ad crov;yamp mu5 6 Yridasart hanrabydov6 nagan ga-kyrow gu =o.wyn yv ov bedk e or ulla31ka.ylow Hasan Jemal6i crken1 ;yan hampavavor iravacedu sba3ago3di gam a3l wa3ri mu Birand 3i,yxovx or “erezuIsg a-a3=m Abaca36i un;yr6 Mahmovd Esad B0zcovr;6i xy6 bydagan arqivnyrovn m0d gam Arafa;n al adyn0kxo.nyrovn bidi ;arcmanapar .aba,dov;yan masin al [eink g4ov.argyn y.yr1 Cor/yrnovn <ar7 e] !^dam 3adgan,agan mas mu ir gartaxa/ war=aranin me]1 anovnn e 83adovg bardaga63anca/ oro,ovmnyren5 ]analow Min[ty- dysek ;e in[yr bad6 nov;ivn91 {ym cidyr ;e kan|iana.ard bahyl ir pa-yrn ov camyr e 19/9/1930-in Milli3e; dari ,arovnagovyxav a3s 83a6oju7 ;yr;in me]7 dovg bardaganov;ivn9u5 orovn 6 Dbavorovyxa3 zovixyriaxi 8Im mda/ovms sa e7 Amen hamar garyli e usyl ba,d06 <abajaj;rjbadmaced Hans6Lovkas Ki6 ok5 parygamnyr5 ;,naminyr yv nagan ;ezin hagaso. wdan6zyr4i crken1 Hasdadyxi ;eyrpymn orkan /an/a.ovd guta-na3 myr ba,d0nagan bad6 ly-nyr5 bedk e cidnan ;e a3s yrgrin efendin ;ovrkyrn yn1 Anonk or zovd ;ovrk [yn5 ;rka6 cavor ‘asda;ov.;yru zadyl1 6 Tar2yal bydov;ivnu jan[6 xo. wsdahyli a.pivrnyre lsa/ ABAKAmov;ivnu5 ;e orkan qapovsig e gan ma3r ha3rynikin me] mia3n ei7 Hebdomadaire Arménieninkn iryn badmov;ivn hnarylov meg iravovnk ovnin7 /a-a3 ulla6 1950-i Ma3is amisn e1 Dy6 Armenian Weekly ISSN 0382-92512y-nargu1 Xavyrow py-navor6 lov iravovnk5 sdrovg ullalov mokra; govsagxov;ivnu und6 Publié par /Published byva/ a3s ho.yrovn m0davor anx6 iravovnk1 Mda/ovmnyrs /a/gy6 rov;ivnu ,ahyxav yv :ovrkio3 Le Centre de Publication Tékéyanyali badmov;ivnu crylov adyn lov hargavorov;ivn [ym zcar91 me] a-a]in ancam ullalow 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,ha3gagan yv krdagan harxyru (NB - A3t ;ovaganin5 1930 =o.owovrti kovenyrow i,qa6 Québec H4N 1Z5yv Anadolovi krisdonya3 =a6 Sybd75 ys Mqi;aryan war6 nov;ivnu 2y-k ‘oqyx1 A3tkan Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162-ancu andysylov animasdov6 =arani 3rt tasaranu anxa/ dari inkzinku bydov;yan E-Mail: abaka@bellnet.ca;ivnu gu madnan,er yv g4user7 ei1 Zp0sanknyrov bahovn ha6 hamahavasar ngado. JHP www.tekeyanmontreal.org/modules/news 6 A-anx a3s niv;yrovn :ovr6 3yrenow yv bo-alow gu q0seink govsagxov;yan caca;nyrovnkio3 badmov;ivnu a-anx Ca6 ov gu qa.a3ink1 O[ meg ;ovrk me] iraranxovmi how mu ‘[yl Patas.anatou .mbagir^lifornio3 badmov;yan gam ovsovxi[ myz sasda/5 ;rkyren sgsav1 Naq kan ba,d0nu AU:TIS PAGGAL:ANa-anx Hryanyrov Cyrmanio3 mu q0sylov hravira/ gam sdor6 DP6xi nor naqararin 3an26 ’anouzoumn;rou%badmov;yan [a’ gasga/yli naxno. warmovnk xo3x dova/ e1 nylu5 JHP6i naqararu5 ir nouiratououjiunn;rou ;uwijag bidi a-ne1 Badmov6 No3nisg ‘oq6dn0ren Mi;ha; hyd a-nylow yryvyli mi kani gras;n;aki patas.anatou^;yan harxyrovn timax lov- Sadovllah Sandyrs ir 2a3nu badmapan5 gu mdne naqa6 SALBI MARKOS:ANmna35 badmov;yan [a’ gas6 lsyli [er tar2nyr1 Isg dn0ren rarov;yan ‘o,od arqivnyrovnga/yli wijag bidi a-ne1 brn7 Garabyd Kivrkjyan g4ar6 me]5 zdovm g4une yv naqa6 Joronjoi patas.anatou^Badmov;yan harxyrovn timax =yxner ir hy.inagov;ivnu5 ag6 rarov;yan arqivu gu makre MATAJ MAMOUR:ANlov- mna35 badmov;yan a,qa6 na/ank g4azter ha3 gam ;ovrk a3n ‘asda;ov.;yren5 oronk Canadadanknyrovn wnas dale darpyr polor ovsovxi[nyrovn wra37 bedk [ein anxnil nor govsag6 2nd Class $80 (QC & ON)pan mu [e7 B0zcovr;6i snabar/ 3a3da6 xov;yan 2y-ku1 1ère classe/first class $90 - 19606agan darinyrov a-a6 rarov;ivnu ar2acanc [e cda/ A3sbes e myr bydov;ivnu1 Gu U.S.A. 1st class (US)$90]in gesin5 Ancara tivana6 nayv ha3ada- ;yr;yrov me]76 waqna3 anxyalen1 Iragan Autres pays/Other countries:cidagan cidov;yanx fakivl6 A7G7) waq ovni1 1st class (US)$120;ei me] gartaxi1 Sorwa/ny6 6 Ar2agovrtis mi]oxin gar6 Orowhydyv a.dodov;ivnnyr Per issue $1.75rovs me] o[ kivrd gar o[ al taxi nayv :aner Ak[ami cir6 gan5 a3t anxyalu ovni ir isg Dépôt légal: Bibliothèque du Québeckrdagan harx5 o[ Alyvinyru ku7 8Ha3gagan Qntiru Gar6 hasxovxa/ ojracor/nyru1 A3tga3in o[ al Ha3gagan qntir777 catrova/ e9 crkin me] qntro3 badja-av myr bydov;ivnu myr PM40015549R109450rinag5 myr Azadacrov;yan a-arga3 gu ta-na3 :alea; anxyalu gu badme o[ ;e iro6 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699Badyrazmu gartalov adyn myr “a,a3i go.me 29 )cosdos .ov;ivnnyrov hamymad5 a3l ircrkyru [ein cryr ;e 1922in 1915-in Ancara nahancin ovza/ 2yvow1sgizpu TBMM (Azc7 My/ Yrys6 .rga/ /a/gacir meg hy-a6 Gar4j q0sk1 Mynk sovdi me] “We acknowledge the financial’oqanagan +o.owu) 64i tem ciru5 orow paxa3a3d0ren gu abryxank1 Sovdi me] abro. support of the Government of373 koveow 8Angaq Kivrdis6 barzovi ;e ha3yrov hamar unthanovr martganx nman5 Canada through the Canadadani9 /raciru untovna/ e1 /racrova/ ka.akaganov;ivn6 orbes havakaganov;ivn al Periodical Fund (CPF) for ourMin[ty- Kizyr6i crkin me] nyrov nbadagn e anonx pna6 [grxank cdnyl myr an2naga6 publishing activities.”crova/ er7 8Untovnova/ 0renku ]un]ovmu1 Aha hampavavor hy6 nov;ivnu5 [grxank hasovnnal1gu naqadyser gazmyl kivrd -acrin badjenu7 8Aryvylyan A3s badja-av al [grxankqorhrtaran mu yv kivrd war6 nahancnyrov wyrapyryal Ha36 <ar7 e] !%
 3. 3. LUNDI 10 DECEMBRE 2012 - MONDAY DECEMBER 10, 2012 • ABAKA • 3Arka3agan barcyvadrovm My/n Pridania3i :acovhi Elizabe; P6i cahagalov;yan warbydov;yan zarcaxovmi yv60-amyagin a-i;ow hadadova/ e Atamantya3 #opylyani my6 min[yv yridasart ov da.anta6dalu5 or gu ,norhovi Canada3i ampo.] dara/kin pazmahazar vor arovysdacednyrov ka]alyr6an2navorov;ivnnyrov5 oronk /a-a3a/ yn irynx hama3nknyrovn1 man` hanra3in ylo3;nyrov gaz6Cohovnagov;yamp dy.ygaxank5 ;e myr hama3nkin /an0; az6 magyrbov;yamp1ca3innyren Brn Gar0 N,anyan a3t ar=anavornyren min hanti6 19986in5 Gar0n ar=anaxavsaxa/ e1 Barcyvadrovmu` 2y-amp :acovhii nyrga3axovxi[ Ha3 Ygy.yxvo3 Sp7 Nyrses <nor6Unthanovr Ga-awari[in5 Mon;reali me] dy.i govnyna3 Tyg6 hali ,kan,anin5 ,norhova/ Amy6dympyr 10-in1 #i,yxnynk ;e no3n badivin ar=anaxa/ e nayv D7 na3n Ha3ox NS)DD Carycin AZaryh A7 Khn37 Zarcaryan5 Hocyvor Howivu :oron;o3i S7 Yr6 Ga;o.igosin go.me5 a- i cna6rortov;ivn Ha3x7 Ygy.yxvo31 Gu ,norhavorynk Brn7 Gar0 N,an6 hadov;ivn ir hama3nkin yv iryanu a3s badivi ar=anaxman a-i;ow1 Sdoryv gu nyrga3ax6 ortycra/ ha3rynikin /a-a3ov6nynk ba,d0nagan 3a3dararov;yan ha3yren ;arcmanov;ivnu1 ;yan1 Qmp7 An nayv 3a]o.a/ cor/arar mun e5 orbes himnatiru yv unt6 GAR) N<ANYAN gu barcyvadrovi Elizabe; P :acovhii hanovr dn0renu Dataworld (Ca-Atamantya3 #opylyani mydalow a- i cnahadank ir hama3nkin nada) Inc.-i5 masnacidanalow gadara/ an2nover /a-a3ov;yan hamagarci[nyrov yv 3aragix sarkavorovmnyrov dara/ovmin A3s mydalu hasdadovyxav i 3i,adag Norin Wsymov;ivn Eli6 me]1 Gar0n Himnatir Antam muzabe; P :acovhii cahagalov;yan 606amyagin1 Mydalu gu yv oro, darinyrov Naqacahu hantisaxa/ e Canada3i Ha3barcyvadrovi :acovhiin go.me yv gu nyrga3axovi anor nyr6 Cor/ararnyrov Qorhovrtin5 or mi,d 2cda/ e bahbanylovga3axovxi[in go.me 8i badiv canadaxinyrov qo,or avantin yv cor/ararov;yan par2r magartag mu Mon;reali cor/ararnyroviracor/ovmnyrovn91 ,r]anagin me]1 Gar0 N,anyan /na/ e Ycibdos yv Mon;real ‘oqatrova/ e Ir girku saga3n yrci yv arovysdi me]n e1 Gar0n masnaced61962-in1 Avyli kan 50 dari e amovsnaxa/ e +or=e;in hyd yv nyrov go.me cnahadova/ Bas6bari;on mun e5 or h-[ag ,aha/ ehbard ha3rn e Aniin yv Garenin5 oronk /na/ yn Canada3i Canada3i5 Miaxyal Nahancnyrov yv Ha3asdani dara/kin5me]1 Gar0n hama3nka3in /an0; .ygawar mun e5 or clqavora/ e clqavor ka.aknyrov me] pazma;iv ylo3;nyrow yv hamyrcnyrow1hama3nka3in pazma;iv parysiragan /racirnyr5 y.a/ e 3a]o. An hantes yga/ e E3wuri Fi,ur5 Arling;un Azca3in Cyryz6cor/arar mu yv gadarylacor/ova/ Bas6bari;on mu1 An ga6 manadan5 Sahmanatragan Srahin5 Floruns Govld Hamyr6ro.axa/ e 3a]o.ov;yamp miaxnyl a3s yryku avyli kan 30 da6 casrahin5 My;ro’oli;un Arovysdi ;ancaranin5 Mon;realirinyre i wyr1 O.imbiagan S;adiovmin5 No;r Dam Bazilikin5 Bell Gytronin Orbes [arka, a,qado. martaser mu5 an mi,d cor/agxa/ yv a3l /an0; hamyrcasrahnyrov me]1e parysiragan yv m,agov;a3in gazmagyrbov;ivnnyrov5 ady6 Mon;reali me] barcyvadrovmi araro.ov;ivnu gu ga3ana3 10nabydylow Mon;reali hama3nkin clqavor 2y-nargnyrov gaz6 Tygdympyr 20126in1magyrbi[ 3an2naqovmpyrov5 sgsylow darexnyrov hoca/ov;ynen`garikavornyrov parysiragan a-akylov;ivnnyrov5 cor/ungyrnyrov 29 No3ympyr 20128Ha3gagan d0nyrov Canada6Ha3asdanavantov;ivnnyr 6 badgyrazart parygamov;yan qovmpu antratar2a/mangabadanygan ov.yxo3x9 e dara/a,r]ana3in qntirnyrovn Canada3i me] Ha3asdani wyrapyro. ,ark mu harxyr5 Hy.inag` tysban Armen Ycanyani mas6 in[bes nayv antratar2 y.a/Ani Syropyan nagxov;yamp No3ympyr 21-in e :ovrkio3 yv Adrbe3jani Ngarazartovm` dy.i ovnyxa/ e Canada6Ha6 go.me Ha3asdani ,r]a’ag6Eliz B0.osyani 3asdan qorhrtaranagan pa6 man5 Ly-na3in >arapa.i ha6 Mon;real5 2012 rygamov;yan qovmpi hyr;agan gamardov;yan garcavorman5 nisdu1 A3s masin gu 3a3dnyn Safarowi cor/i` anor wra3 Anclyren lyzovow HH ardakin cor/ox naqara6 ovnyxa/ aztyxov;yan5 My/a3s inknadib crko36 rov;ynen1 Y.y-nin5 sovriaha3yrov qntir6gu (50 e]) hrada6 Hantibman /iren nyrs knnar6 nyrovn yv qorhrtaranaganragova/ e a3s xa6 gova/ yn Canada3i ov Ha6 ‘oqa3xylov;ivnnyrovn1makamasi badani6 3asdani 3arapyrov;ivnnyrovnnyrov yv anonx yri6dasart ma3ryrovn ovha3ryrovn barz yvhasgnali lyzovow Y.i,e {arynx dovn6;ancaranin me]nyrga3axnylov dar6 paxovmu gadarovyxav Canadaha3va3 un;axkin ga6darova/ ha3gagan kantagacor/ Dok;7 Mgrdi[ Darakjyanigr0nagan5 badma6 8{arynx9 timakantagingan yv azca3in 17clqavor d0nyr ov No3ympyr 276in5 Y.i,e {arynxi mahovan darylixin a-i;ow5anonx hyd gabova/ panasdy./i dovn6;ancaranin me] dy.i ovnyxav paxman hanti6ha3gagan avantov6 savor araro.ov;ivnu Canadaha3 kantagacor/ Dok;7 Mgrdi[;ivnnyru1 Darakjyani 8{arynx9 timakantagin5 or kantagacor/u novi6 A3s crko3gu ha3 tbroxin yv ha3 ygy.yxvo3 go.kin gynsagan ra/ e ;ancaranin1bahan] mu govca3 lraxnylov` ha3 manovgin me] tro,mylov ha3 Nyrga3 ein ngari[nyr5 kantagacor/nyr5 cro.nyr5 arovysda6m,agov;a3in =a-anci yv inknovro3nov;yan cidagxov;ivnu1 cednyr1 Ylo3; ovnyxan Cro.nyrov Miov;yan naqacah Lyvon Cy.adib yv covnazart ngar[ov;ivnu cravi[ yv hydakrkragan Ananyan5 HH S’iv-ki naqararari dy.agal T7 Garabydyan5gu tar2ne a3s cirku polor manovgnyrovn1 }yrm0ren 3an2nararyli HH M,ago3;i naqararov;yan a,qadagix A7 Givrjyan5 arovys6e polor /no.knyrov yv my/6ma3ryrov ov my/6ha3ryrov a3s crko3gu dapan “rof7 Meri Yrzngyan5 {arynxi Dovn6;ancarani dn06novirylov irynx badani zavagnyrovn gam ;o-nyrovn1 ren Lili #agopyan1 <norhagalagan q0skyrow hantes ygav Sdanalov hamar timyl hy.inagin` annvar@sympatico.ca elyg6 timakantagi hy.inagu1drona3in hasxeow1 <ar7 e] 13
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 10 DECEMBRE 2012 - MONDAY DECEMBER 10, 2012D0nawaja-` :ekeyan Gytroni me] Tar2yal d0nawaja-nyrov y.anagn e1 A3s ancam 18 No63ympyr 2012-in5 :ekeyan M,agov;a3in Miov;ivnu ir tov-u la3npaxa/5 ba3/a- aryvi ,o.yrovn dag g4untovni hivryr5 a-av0d6yan =amu 11-en sgsyal ir avantagan tar2a/ d0nawaja-in1 Usd ungalyal soworov;yan5 #arov;ivn yv Sima Arzovmanyansrahu5 ja,agavor ir 3artarankow cravi[ yryvo3; mu zcyxa/ e1 Badrasd yn diginnyru paxman araro.ov;yan7 S7 CricorLovsavori[ Ma3r dajari hocyvor howiv` ar=7 Der Wazcen khn37Bo3ajyan naq` trovadanki yv ka]alyranki arda3a3dov;ivnnyrurav5 dignanxi cor/ovneov;yan yv 0rova3 badovo3 digininmasin7 aba garj hocybarar araro.ov;yne mu ydk5 diginA.avni Calovsdyan hadovmu gadaryx =abavenin1 Digin Calovsdyan tasdiaragova/ e azcaser yv ha3ryna6ser undaniki m;nolordi me]1 An ir dibar ha3ovhii nga6raciru ‘oqanxa/ e ir zavagnyrovn yv garyli mi]oxnyrow sa6dar hantisaxa/ e azca3in hasdadov;ivnnyrovn cor/ovneov6;yanx1 :ekeyan Gytroni movdkin zydy.ova/ yn par2r magartagiwaja-adovnyren dramatrova/ zcysdnyr5 wyrargovnyr5 dna6 ginnyr yv baronnyr5 oronk Maro3in yv _ovpenin paryvyle wyr]53in a-arganyr5 oronx waja-man badasqanadovov;ivnu sdan26 gu madagararovin <akeen yv Diana3in go.me hamy. ja,yrow1na/ e anov, =bidow Anin5 iryn ungyragix ovnynalow ko3ru Dak qohanoxin me]5 a3s man;unyru ov 8Sovbe0regnyru9 dakS0nian5 Livsin yv Sytan1 dak gu hasxnyn Noran5 Na3irin yv Arminen7 gu hianank irynx Srahen anmi]abes movdkin :ekeyani sy.anin a-]yv myz gu gorowin1timavore Ar’in1 Hydzhyde sy.annyrov wra3 zydy.ova/ gu dys6 Ampo.] 0ru ,arovnagovyxav qantawa- m;nolordu5 paqda6nynk zarty.ennyr5 ar/a;y.ennyr5 ba3ovsagnyr5 a3r martov yv vornyr sdaxan wijagahanov;yan novernyru1gno]agan wzgabnyr5 dna3in a-arganyr5 ivrakan[ivru ovni ir Yrygo3yan5 :7M7 Miov;yan noviryal adynabyd brn7 Ar;0badasqanadov waja-o.u1 Manovgyan ir ,norhavoragan yv ,norhagalov;yan q0skyrow cna6 Gu hasnink qmory.ennyrov5 anov,y.ennyrov joq sy.anin7 po6 hadyx amisnyr ampo.]5 amen ,apa; sira30=ar a,qado. Di6loru badrasdova/ :ekeyani cor/ovneov;ivnu cnahado. di6 ginnyru` dignanx 3an2naqovmpu5 3adgabes badovo3 naqaca6ginnyrovn go.me7 hon e gancna/ :acovhin or arac0ren gu hovhi digin A.avni Calovsdyanu5 yv a3s poloru hamatro. ady6sbasarge hydzhyde =amano. =o.owovrtin1 nabydovhi digin Ani :origyanu1 Avyli wyr] iryn gu mianan Anin yv Kris;ofuru1 Miasnagan a,qadanki 0rinagyli yv artivna,ad 2y-narg Kowundi sy.anin a-]yv nsda/ Manov,n ov Asd.igu5 anunt6 mu1had gu ‘a;;yn nor hasa/ qmory.ennyru yv gu /aqyn ;o’ign ov Talar mnan 2y-kyru yv ov=5 garo.ov;ivn polorin no3nbes norman;un1 gorow 3a]ort darovan hamar1 Ges0r e arten5 qjo.ova/ yn sy.annyru7 hyr;i yn gyxa/ di6 W& PAL:ANHa3ryni norarar ha3 yra=,dov;yan zo3cyru`Inga yv Anov, ko3ryrov antranig ylo3;u yv Cuny;iku;i bararovysdi tbroxnyrov|akob Wardiwa®;an masnagxov;ivnu ,r]ani` Niv Jurzii yv Fi6 ladylfio3 Hamazca3ini badaninyrov Haga-ag /an0; irynx anovnnyrovn yv baraqovmpyrovn hyd5 ;eyv pym hana/ha3ryni hy-ovsdadysili ga3arannyren y.av harivri m0d yrgsy- barmannyr5tidova/ anonx ylo3;nyrovn5 a-a]in an6 saga3n5 avylort qjo.ovm mu sdy./yx5 mivscam Niv Yorki me] ylo3; ovnyxan5 a3s go.men5 pymin wra35 ovr 3ajaq gorsovyxana-;iv5 3adgabes Yryvanen =amana/ ha3ryni hivr arovysdacidovhinyrov nyr6Inga yv Anov, Ar,agyan ko3ryru1 ga3ov;ivnu1 Cone barovso3xnyru` :owmas Hacova/kow ov ardakin dyskow ha36 yv Lovtmila #arov;ivnyannyr5 oronk ba6gagan5 yrcow ov pa-yrow ha3yren5 sdy.6 rarovysdi me] hasag a-a/ yn Ha3 Bari/ova/ m;nolordu hantisadysin m0d gu warbyd Wanov, Qanamiryani hsgo.ov6nyr,n[er ha3gaganov;ivn1 Irynx yrysovna6 ;yan nyrkyv yv ma4navant pym par2ra6gan darikin ,ovr]5 arten xo3x gov dan xa/` _ovsasdani yv Yvroba3i pazma;ivirynx pnadovr da.antu o[ mia3n yra6 ka.aknyrov n,anavor pymyrov wra35 ;o3l=u,dov;yan me]5 a3lyv` pymagan irynx bedk [ein dal nman qjo.ovmi mu1yryvovmow1 #sdag e5 or antovl a,qadan6 ;ivn tar2a/ e ame4n m,agov;a3in 2y-nar6 Ar,agyan ko3ryrov yrcaxangu norov;ivnki ov ‘or2i artivnk ein irynx arhysda6 gi hyd5 pym hanyl ,r]ani baraqovmpyren mun er unthanrabes Niv Yorki a-avyla6war= ylo3;nyrn ov 3a3daciru unthan6 megu gam yrgovku1 par tasagan yv =o.owrta3in yrcyrovnrabes1 Bahylow novrp yv zca3ovn azca3in Hasgnali badja-nyr gan a3s undrov6 war= hantisadysnyrovn hamar1 Hava6m,ago3;i myr ngaraciru5 myr; unt myr;5 ;yan hamar7 naq5 an,ov,d ka]alyryl e napar5 =amanag bidi bahan]e war6in[ gu wyrapyri azca3nagan ,ovn[ow bedk hasag a-no. badaninyru pym =uvylov nman yrcaxangi mu5 or ir 3a36crova/ yrcyrovn me]5 arten anonk xo3x par2rnalov yv ha3ov;yamp hydakrkrylov dacri avardin gu ta-nar no3n oji yra6gov dan ha3ov anbardyli ocin irynx zanonk5 nayv` abahowylov a3t badani6 =u,dov;yan mu grgnov;ivnu gar/ek agan6qizaq yv 3antovcn yryvovmowu1 Wyr]abes nyrov /no.nyrov nyrga3ov;ivnu srahen ]in hn[o.1 Saga3n5 srahu cdnovo. my/skan[yli zo3c mu5 oronx ylo3;u5 wsdaha6 nyrs1 Ov a3s soworov;ivnu sgsa/ e girar6 ;ivow naqgin ha3asdanxinyrov hamarpar5 yrga~r adyn mnalov e myr 3i,o6 guvil ,r]ani cry;e polor gazmagyrbov6 arten tivrump-nyli er ko3ryrovn hram6.ov;yan me]1 ;ivnnyrov yv miov;ivnnyrov go.me1 xovxa/ yrcarovysdu1 Anonk hy.inag yn Hamyrcu gazmagyrbova/ er Niv Jurzii Saga3n5 mi4,d [e or nman 3a3dacri me] nayv irynx garc mu yrcyrovn1 Usynk orHamazca3in Gr;agan yv M,agov;a3in baru bidi pyrer joqov;ivn mu5 zana6 yrgovkn al ,r]anavard yn Yryvani By6Miov;yan go.me No3ympyr 10, <apa; yry6 zanov;ivn mu gam norov;ivn mu1 Yrpymn5 dagan Yra=,danoxi 8Jez9 yrcarovysdigo3yan5 Niv Jurzii 8Fyli,un9 Coleji an3arir5 irynx m,agov;a3in ojen5 magar6 tasaranen1hantisasrahin me]1 Sgizpu5 cy.arovys6 tagen yv hasgaxo.ov;ivnnyren5 wnas gu 8Mynk ynk myr saryru9 arten irynxdagan 3a3dacren a-a] q0sk a-av sgsi hasxnyl a3t unthanovr 3a3dacri ar6 gadaro.ov;yamp 2009-en i wyr cda/ ewar[ov;yan anovnow #asmig Aprahamyan1 tivnkin1 =o.owrta3in la3n untovnylov;ivn1T=paqdapar5 wyr]in ,r]anin5 soworov6 Wanov, Qanamiryani anovan Niv Yorki Niv York
 5. 5. LUNDI 10 DECEMBRE 2012 - MONDAY DECEMBER 10, 2012 • ABAKA • 5Carycin P7 Ha3rabydu naqacahyx8:ovfa3yan9 Gytroni paxman hantisov;yan Nazar Nazaryan5 Sarcis|AKOB WARDIWAÂ:AN Bydyvyan5 Ha3g Didizyan5 Papcen Mgryan5 #agop Cov6 Nor srah mu yvs ovnyxav Niv 3ovmjyan5 yv ovri,nyr1Jurzii ha3ov;ivnu1 A3s ha3a6 Ylo3; ovnyxav ygy.yxvo3 /qa6,ad nahancin me] gu cor/yn der kahanan` Der A-akyla3sbes go[ova/ (in[bes amyri6 Wartazaryanu5 or wyr]yrsgaha3yru bidi usyn) hinc e]6 calow Ha3asdanen garcova/ emia/nagan yv meg an;ilia6 ir ba,d0nin1 )rovan hanti6sagan ygy.yxinyr1 Liwings;un sawarn er Wartan Abd01ka.aki Sovrp Asdova/a/in Orbes cy.arovysdagan 3a3da6ygy.yxin paqdavorovyxav ovny6 cir5 8<ov,i9 baraqovmpennalov 8#arov;ivn yv Siranov, yryk antamnyr nyrga3axovxin:ovfa3yan9 srahu1 ha3gagan bar mu5 isg pary6 No3ympyr 16, Ovrpa; yrygo36 rarin ;o-u` Alyks Nargizyanyan gadarovyxav ba,d0nagan yrcyx Damadyani 8Dalvo6paxman araro.ov;ivnu naqa6 rig9u1 Srdi q0skow hantescahov;yamp` 3adgabes a3s ygan paryrarnyr der yv digina-;iv myr a’yru =amana/ Hra[ yv Sovzan :ovfa3yan6Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosin` nyru5 in[bes nayv` ;ymagalCarycin P7 Wyha’a- H0r1 Wy6 a-a]nort Qa=ag ark7 Bar6ha’a-u ir a3s a3xow badi4v Ygy.yxin1 Ygy.yxagan araro.ov;ivne samyanu1mu ,norha/ g4ullar gytroni pa6 Niv Jurzii a3s nor srahu ydk5 ba,d0nabes hadovyxav Hovsg q0sk a-av Carycinryrar amolin der yv digin go[ovyxav i 3i,adag brn7 Hra[ srah movdki =abavenu1 Wyha6 P7 Amyna3n Ha3ox Ga;o.i6Hra[ yv Sovzan :ovfa3yanny6 :ovfa3yani /no.ax1 #arov;ivn ’a- H0r g4ungyragxein ;yma6 gosu5 or naq antratar2avrovn1 T=ovar5 or nman srahi pnig Yozga;xi5 1925-in him6 gal a-a]nortu` Qa=ag ark7 :ovfa3yan amolin gadara/mu paxman nyrga3 cdnovi Amy6 na/ er ir ‘ov-u Ycibdosi me] Barsamyan5 in[bes nayv my/ martasiragan yv ygy.yxasi6na3n Ha3ox Ga;o.igosu1 Pa3x5 yv oronk5 1963-in5 Miaxyal ;ivow a3l ygy.yxagannyr5 3i6 ragan cor/in yv aba 3ortoryxwsdahapar5 paryrarin my6 Nahancnyr ca.;yr ein1 Ha6 ,ylow par2rasdijannyren` Y.i6 nyrganyru hydyvylov anonx/acovmar noviradovov;ivnnyru mysd ba3mannyrov me] orbes ,e ark7 Giziryanu5 Wicen 0rinagin1 A3novhydyv srahinMa3r A;o-in yv unthanrabes aryvylyan ‘ov- sgsova/ unda6 ark7 A3kazyanu5 Ha3gazovn orbes nover 3an2nyx ha3rynimyr ;ymen nyrs5 badja- y.an nygan cor/u5 Hra[ ir 2y-ny6 ybs7 Najaryanu1 yridasart ngari[nyren megovnWyha’a-in a3xin1 E]mia/ni rexov;yan badja-ow wyra/a/ <ovr] 300 hraviryalnyr nyr6 Araradi novirova/ iv.anyrgme] y.av paryraru Yrida6 er ga3srov;yan mu5 or a3s0r ga3 cdnovyxan drova/ ja,6 basda-u1sartagan Gytronin yv 8Sovp6 Amyriga3i powantag dara/kin gyro3;in1 Nyrganyrov me] ein }yrm m;nolordi me] avar6Ki;[un9i5 isg Florida3i me] /an0; e orbes 8:ovfa3yan9 amyrigaha3 Ma3r A;o-in az6 dyxav 0rovan hantisov;ivnu1ga-ovxyl dovav Sovrp #arov;ivn ‘i;a hax1 ca3in /an0; paryrarnyru` Niv YorkLoviz Manovgyan6Simon ar=anaxav Dyrsimi xy.asbanov;yan8Asbyd Sovrp E]mia/ni9 ,kan,anin harxu La He3i adyan gu hasni Amyrigyan Cohapanov;yan )ru5No3ympyr 226in5 Amyriga3i Aryvylyan 8Armen’res9 Dyrsim (nyrga3is :ovnjyli) ka6:ymin gadara/ ha3rabydagan a3xy6 .akin yv ,r]aga3ki civ.yrovn me]5 1937-1938inlov;yan un;axkin5 Amyna3n Ha3ox i,qanov;ivnnyrovn go.me dy.i ovnyxa/ alaoviny6Ga;o.igos DD Carycin P Digin Loviz rov5 kivrdyrov5 ha3yrov yv asorinyrov tem i cor/Manovgyan6Simonin 3an2nyx 2011 “y6 trova/ xy.asbanov;yan /racirin harxu ‘o6durovarin ,norhova/ 8Asbyd Sovrp qanxova/ e La He3i mi]azca3in kreagan ad6E]mia/ni9 ,kan,anu` Ha3rynikin5 yan7 a3s masin gu ha.orte 8Fra;9 lradova6Ha3asdanya3x A-akylagan Ygy.yxvo3 mi]oxu1 Harxu nyrga3axova/ e Amyriga3en5yv a,qarhadara/ ha3ov;yan madov6 Cyrmania3en5 Holanda3en5 Byljika3en yvxa/ paxa-ig /a-a3ov;ivnnyrovn hamar1 :ovrkia3en qovmp mu ‘asdapannyrov go.me5 isg Digin Manovgyan6Simon tovsdrn e =a6 300 e]yre pa.gaxa/ ha3xu adyan ‘oqanxa/ emanagagix ha3 my/aco3n paryrarnyren ‘asdapan Erdal Do.anu1yv HPUM6yan xgyans naqacah Diar Zancova/a3in sbanov;ivnnyrov cor/ow my6Alyk yv Digin Mari Manovgyannyrovn1 paryzartovyxav Ma3r A;o-i dara/ku .atrank gu nyrga3axovi 81 hocii tem5 oronx me]Digin Loviz6Simoni Ha3asdani yv Ar6 ov ga-ovxovyxan miapanagan yv war6 gan :ovrkio3 nyrga3 war[abyd _yjy’ :a3i’xaqi xovxapyra/ z0ragxov;yan agna6 [adndysagan ,enkyr1 Manovgyan Erdo.anu yv 1980in :ovrkio3 me] dy.i ovnyxa/-ov iracor/ovmnyren min e sdy./ovmu i,qanawa3yl noviradovov;ivnnyru ira6 -azmagan 3y.a,r]man hy.inag Kynan Ewrynu1Ha3asdani Amyrigyan Hamalsaranin1 cor/yxin Ha3asdani me] Krisdoneov6 Erdo.ani baraca3in` gu n,ovi5 ;e haga-agHPUM6yan ir naqacahov;yan da6 ;yan tar2i 17006amyagi a-i;ow ga6 a3n iro.ov;yan5 or an nyro.ov;ivn qntra/ erinyrovn hasdadovyxan Ma3r A;o- S7 -ovxova/ Yryvani S7 Cricor Lovsa6 Dyrsimi me] ;rkagan a3t 0ryrov i,qanov;ivnny6E/mia/nin yv Ha3 Ygy.yxvo3 ba3/a-ov6 vori[ ma3r ygy.yxii5 Mala;ia6Sy6 rovn go.me iracor/ova/ ]artyrovn hamar5 sa6;yan novirova/ gr;agan yv ungyra3in pasdia hama3nki S7 Yrrortov;ivn ga3n xart badasqanadovnyru bad=ylov ov.62y-nargnyr5 oronk gu ,arovnagovin ygy.yxvo3 yv Arapgiri ,r]ani nora,en .ov;yamp oryve 3a-a]qa.axk [yn abahowa/5cor/yl min[yv a3s0r5 in[bes` Ha3ort6 ygy.yxvo3 ga-ovxovmu1 avylin` Erdo.ani m0d gu bahbanovi ]artarariyax dovnyrov yv parycor/agan ja,a6 Digin Loviz Simon6Manovgyan a3s0r mda/o.ov;ivnu1rannyrov /racirnyru5 8S7 Nyrses al srdapovq noviradovov;ivnnyrow Dyrsimi kivrd pnag[ov;yan inknov;yan jana[6My/9 p=,gagan gytroni Ma3r A;o-in z0rawic gu gancni Ma3r A;o- S7 man hyd gabova/ absdampov;ivnu5 :ovrkio3‘oqanxovmu1 No3nbes5 Manovgyan E]mia/ni a-akylov;yan yv Amyna3n hanrabydov;yan himnatir A;a;ivrki ard06undaniki go.me hasdadova/ Ma3r Ha3ox Ha3rabydov;yan5 wga3ylow ir nov;yamp` qy.tova/ er aryan me]5 yv ;rka6Dajari bahbanov;yan himnatrami havadkn ov seru hanteb ha3 ygy.yxiin gan panagu ho.in havasaryxovxa/ er ,r]animi]oxav norocovyxav Ma3r Dajaru5 yv ha3rynikin1 <ar7 e] ^
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 10 DECEMBRE 2012 - MONDAY DECEMBER 10, 2012:MM 8Mhyr Mgrd[yan9 ;adyraqovmpu Yrovant )dyani8Ser yv ?i/a.9ow nyrga3axav ;adyrasernyrovn|AKOB WARDIWAÂ:AN My/aco3n Niv Yorki :eke6yan M,agov;a3in Miov;yan8Mhyr Mgrd[yan9 ;adyra6qovmpu ir /novntin 15-rt dar6van darytar2in a-;iv5 a3sosdani qsdabahan] ;ady6rasernyrovn nyrga3axav Yr6vant )dyani 8Ser yv ?i/a.9;adyragan gdorow1 1998 Abrilin sgsa/ 8777Ystar2yal Baronyan9 nyrga63axovmow5 pymatrov;yamp` ;a6dyraqovmpin anovnu gro. Frovn6zigi a3riin` :amar #owhan6nisyani5 ;adyraqovmpu ir yr6;u gu ,arovnage pym hanylow18 darpyr nyrga3axovmnyr5 ha3;e 0dar tasagan ;e =a6 anor ov,acrav harazad qa6 Ha3 3y.a’oqagan “a3lagi rasani gynsacragan ci/y6managagix hy.inagnyre777 .argov;ivnu my/abes cna6 tyrow` Diran Jybyjyan5 or ir rovn5 gu ngadynk or anonkanonk ullan Baronyan5 Sa6 hadovyxav ir barzov;yan me] garcin himnatir antam e /na/ ov yga/ yn a,qarhi amenro3yan5 Mylkonyan gam` Ed6 yv anor sdy./a/ bolsaha3 ;adyraqovmpin5 grxav ar=yvo6 go.myren` Be3rov;5 Haleb5 Ky6vard0 du Fili’’05 <e3ks’ir nisd ov gaxowu1 ryl ir dibaru qor hasga6 sab5 Yryvan5 Bolis5 :yhran5;e Hynnikun yv ty- ovri,nyr1 Ar;in6Yv’ime undanikin xo.ov;yamp1 Diran5 yrga~r Zovixyria5 Niv Jurzi7775 A3s powantag darinyrovn tsdyr` _ozi (Talar Z0kyan) paxaga3ov;yne ydk5 gu wyra6 orow gu gazmyn cy.yxig ‘ovn];adyraqovmpu dova/ e hiv6 amovsnov;yan ;ygna/ovi hamar ta-nar ir ma3r ;adyraqovm6 mu povrovmnaved /a.ignyrov1raqa.yr Bosdoni5 Los An6 gan yryk mi]nortnyr` Mylkon pin1 Isg :alin Caragivl6 Orka~n hamyra,q m;nolordjylusi5 Mon;reali5 Niv Yorki5 (Misak B0.osyan)5 Nymzar leyan` sbasovhi So.omei tyrow :ekeyani my/ undaniken nyrs1<ikago3i5 Filadylfio35 Ova3; Hanum (Myline Qigo3yan) yv cravyx ov,atrov;ivnu hanti6 Pyma3artarman 3.axovmu`“lynzi777 ov wyr]abes ka6 Novart (Carolin Mylkonyan)5 sadysin1 An 2yvow mu g40.a6 noraco3n =amanagnyrov ‘or6.akama3r Yryvani me]1 Qovmpu oronk gu ]anan cdnyl megagan gavorer powantag un;axku 2a-ov;yamp m,agova/ la3npym par2raxa/ e Ha3 Pymi ;ygna/ov _oz6Wartovhiin ha6 nyrga3axman1 <ahyxav polorin ;o3ldovov;ivnnyr gov dar yvwarbyd Byrj Fazlyani ov5 mar1 Talar` ;adyraqovmpi hamagranku1 orbes norov;ivn mu gu nyr6in[bes a3s ancam` Cricor icagan lavaco3n yv mna3ovn Haga-ag irynx garj traxi ga3anar1 #arov; BarsovmyaniSa;amyani hyd1 ov=yren gu mna3 angasga/1 gno] tyryrow covnavoryxin pymu hy.inaga/ yrcyrov m,agovmu5 A3s nyrga3axman pymatri[n Misak` ‘or2a-ov tyrasann e yridasart myr nor da.ant6 irynx aryvylyan y.anagavorov6er Cricor Sa;amyan5 or 3ad6 qovmpin5 Myline` ,r]anavard e nyru` Carin Al;un5 Sylin Bu6 mow gu joqaxner qa.ar6gabes ygav Los Anjylusen1 Yryvani ;adyragan insdidov6 lukdanyan5 Mylani “ly;nur yv gov;ivnu1 Min[ Mari Z0kyaniParypaqdapar5 my/ a,qa6 den ov pym yla/` ha3ryni /an0; Ar,0 Carajylyan1 Anonxme yv Mari Tovryani badrasda/dank darav ;adyraqovmpi tyrasannyr Wlatimir Msryani Carinu 3ajaq pym par2raxa/ daraznyru hantisadysu guhimnatir antamnyren #arov; ov Cov= Manovgyani nman ty6 e ;adyraqovmpin hyd5 isg daner 19-rt tarov avardi{a;majyan5 or avyli kan yryk rasannyrow yv Carolin` nor mnaxyalnyru5 ha3 skovli ovsa6 bolsagan myr gyankin1amisnyr5 min[yv pymatri[in miaxa/ e ;adyraqovmpin yv no.ovhinyr5 gov can 8<ov,i9 An,ov,d5 a3s poloru g4ira6=amanovmu` hydyvyxav5 orbes an tasagan dibari nyrga6 baraqovmpen ov a-a]in ancam cor/ovein nayv ;adyragan0cnagan pymatri[5 a3s nyrga6 3ov;ivn mu orbes gu harsdaxne ullalow mas gu gazmyn a3s 3an2naqovmpi 3an2na-ov;yamp3axman pymatragan a,qa6 a3labes harovsd gyrbarnyrow nyrga3axman1 gadarova/ lovr] a,qadankindanknyrovn1 Usynk or an lyxovn mgrd[yanagannyrov qovm6 Ancam mu yvs antrata-6 ,norhiv1 No43n 3an2naqovmpisdan2na/ er Mi,yli tyru or6 pu1 nalow #arov; {a;majyani antamnyrn yn or 15 yrga~r da6bes Ar;in a.a3i gno]` Yv’i6 Isg ;ygna/ovnyru` #arov; gyrbarin5 be4dk e qosdo6 rinyre i wyr gu ,arovnagyn ga6mei ovsovxi[u1 :acvoryan (Acribas a.a), wanink or an Mi,eli tyrow daryl a3s /anr a,qadanku1 Clqavor tyrow hantes gov Cricor Sa;amyan (Dok;or ygav abaxovxyl ;e dagavin Nyrga3axovmu dy.i ovnyxavcar5 tar2yal ;adyraqovmpi <avar,) yv #arov; Barsovmyan ovni ,ad pan dalik myr py6 No3ympyr 17 yv 18 0ryrovn5himnatir antamnyren` Ca-nig (Edovar)1 An,ov,d5 hos /an6 min1 Dova3; Englwovd ha3 skovliNyrsesyan5 or Ar;in a.a3i rov;yan gytronu g4yr;ar Sa6 Cricor Sa;amyani anovnn hantisasrahin me]5 or Nivtyrow gov dar Bolso3 hasara6 ;amyanin wra35 or haziv pym isg gu bardavoryxne o[ mia3n Jurzii myr hama3nki amynengagan gyanki me] waja-a6 par2raxa/ antatrovm /a’a6 lyxnylov myr ;adyrasrahnyru5 oragavor srahu gu ngadovi1ganin ([ar,ului) iragan pa3x harov;ivnnyrow gu timavorover1 a3lyv` irmow hma3ovylov yv dalov )dyani a3s ;adyragantragan dibaru1 Isg ginu` Saga3n5 bedk e untovnil or5 myr 3arcanku ha3 pymi nor ,ky. cor/u 3ajaq pym yla/ e#asmig Casbaryan` Yv’imei mivs yrgov #arov;nyru yvs irynx =amanagnyrov s’iv-kaha3 myr ha3ryni ;e s’iv-ki pymyrovntyrow5 a-a]in ancam ullalow pymagan nyrga3ov;yamp sdy.6 my/aco3n temkin1 wra31gu par2ranar pym5 saga3n /yxin cy.yxig dibarnyr1 Yrp na3ink ivrakan[ivr ty6 Niv York8Zovar;nox9u ABH 5 lavaco3n Dyrsimi xy.asbanov;yan7770tanavaga3annyren min <ar7 e] %6en Dovba3i me] hasdadova/ 8Zarcaxo. ,ovganyrov 0tanava6 hazaravor civ.yru1 :eyv ba,d0nagan dovyalnyrow gu n,ovi5ga3annyrov mrxanag9u (Emerging Markets Airports Award) dn06 ;e mia3n 38 hoci sbannova/ e n,yal cor/o.ov;ivnnyrovn un6rino. Arabian Reach gazmagyrbov;yan crasynyagu hinc lava6 ;axkin5 saga3n darpyr a.pivrnyrov hama2a3n` zohyrovn ;ivuco3n 0tanavaga3annyr a-a]arga/ e wyro3i,yal mrxanagin ha6 100 hazaren avyli e1 A3t ]artyrovn zoh caxa/ yn nayv Ha3oxmar1 Anonxme min e Yryvani 8Zovar;nox9u1 Mivs ;ygna/ovnyrn Xy.asbanov;ynen ‘rgova/ yv Dyrsimi civ.yrovn me] abasdana/yn Mosgova3i 8Tomotytiew095 8<yrymy;iew095 Sen; “y;yrz6 ha3yr1bovrgi 8Bovlgow09 yv Pi,kygi 8Manas9 0tanavaga3annyru1 Dyrsimi o[ ;ovrk pnag[ov;yan godora/nyru sgsa/ ein ka.aki )nla3n koveargov;yamp bidi undrovi ABH yrgirnyrov lavaco3n bantognyren megovn me] ga3axo. alaovinyrov hama=o.owi mu0tanavaga3anu1 Mrxanagapa,qov;ivnu bidi gadarovi #ovnovarin1 masnagixnyrovn hrgizovmow1
 7. 7. LUNDI 10 DECEMBRE 2012 / MONDAY DECEMBER 10, 2012 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Unité, désunion, LUNDI 10 DECEMBRE 2012 pouvoir et destinée Editorial écrit en anglais aux ont été instaurer au Catho-Rénovation de l’église par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian licosat d’Antélias, comme la publi- cation d’ouvrages historiques, des Mirror-Spectator en date colloques afin de préserver laarménienne de Tabriz du 22 novembre 2012 langue arménienne occidentale et des prix pour encourager lesL’Iran a entrepris la reconstruction de l’Eglise arménienne Sainte-Hripsime Les Arméniens se sont préoc- écrivains, etc. Mais tous cesde Tabriz après qu’elle ait été endommagée par un tremblement de terre sur- cupés et ont parlé d’unité tout au efforts semblent être destiné àvenue en août dernier dans le nord du pays. long de leur histoire parce qu’ils faire honneur à Antélias, plutôtL’église est située à Tabriz, a reçu la visite de l’archevêque Grigor Chifchian ont largement souffert de la qu’à l’église en général, puisqu’An-qui a déclaré à l’Agence pour la protection des monuments de l’Iran couvrira désunion. Il est ironique de con- télias est toujours en rivalité avecles frais. Selon les archéologues, l’église a été construite à la place d’une stater que plus ils parlent de la le Saint Siège d’Etchmiadzine, etautre église, datant du IIIe siècle. nécessité de s’unir, plus ils s’en déterminée à contester sonLe ministre iranien de la Culture a inclus l’église et les ruines d’une ancienne éloignent. autorité.chapelle, Saint-Anerevuyt, à une liste de monuments protégés par l’Etat et Malgré cela, nous sommes unis A Istanbul, le gouvernementaprès le tremblement de terre dévastateur, les efforts de reconstruction ont dans la douleur et la souffrance, turc a pris en otage le Patriarcatimmédiatement été déclenchés. mais divisés lorsque confrontés à arménien afin de l’utiliser à ses la poursuite d’objectifs futurs. propres fins politiques. Les Aujourd’hui, nous sommes unis autorités ont usé et abusé deLa médaille d’Or des pour aider nos frères et sœurs pris entre deux feux dans la guerre l’autorité du Patriarche Moutafian en l’envoyant dans les capitales civile de Syrie. Pourtant, nous européennes dans le but d’obtenirarts remise à un couple sommes divisés dans la plupart des sphères de la vie quotidienne l’admission de la Turquie dans l’Union européenne. Ils ont utilisé arménienne. Nous avons finale- sa crédibilité et l’ont même Il n’est pas rare pour des artistes nées parmi quelque 15 000 proposi- ment la chance de disposer d’une cyniquement terrorisé, le con-de se marier. Il est, par contre, rare tions. Arménie libre et indépendante, et duisant proche d’un état cata-que le succès artistique frappe les L’événement de cette année, qui nous sommes perdus quant aux tonique. En effet, les bombesdeux partenaires. C’est exactement s’est déroulé à Londres, du 1er au 7 actions à entreprendre. Les per- lancées dans le quartier duce qui s’est produit lors de la com- août, a été organisé autour du thème sonnes qui aspiraient à l’indépen- Patriarcat et l’assassinat de Hrantpétition sur les villes créatrices, dans « La Grande Muraille de Chine et la dance abandonnent maintenant Dink se sont avérés être la gouttele cadre d’une exposition d’art Tamise embrassent le monde. » l’Arménie indépendante. La direc- qui a fait déborder le vase. Etorganisée autour des Jeux Ainsi Hagop Sulahian a remporté tion en Arménie même et à aujourd’hui, en interdisant l’élec-Olympiques de Londres 2012. sa première médaille d’or et son l’étranger est divisée. Nous assis- tion d’un nouveau patriarche, leurL’artiste libanaise Lena Kelekian et épouse, Lena Kelekian, sa seconde tons à une crise d’autorité. but est de le garder dans lesl’architecte-artiste Hagop Sulahian médaille. Elle avait également rem- Notre église, également, est tou- limbes.(son mari), ont tous deux remporté porté l’or et la flamme olympique à jours divisée sans aucune raison. Il Un autre scénario est joué àdes médailles d’or pour leur travail Beijing pour sa peinture « La planète semble que ceux qui se sont Jérusalem, l’un des centres névral-respectif. terre au 21e siècle. » affranchis de siècles de domina- gique et politique du monde. Après La compétition des villes créatri- Cela fait de Lena Kelekian la seule tion étrangère n’ont pu saisir la perte de l’archevêque Torkomces, organisée en parallèle des Jeux artiste du monde arabe à remporter l’occasion historique de reconst- Manoogian, la confrérie de Saint-de Londres, a rassemblé plus de 500 l’or pour son art au cours de deux ruire et d’unifier l’église d’Armé- Jacques s’est réunie et a éluœuvres internationales, sélection- Olympiades consécutives. nie. Il existe une apathie générale l’Archevêque Aris Shirvanian dans toute la diaspora et en comme locum tenens. Le prêtreL’Arménie avance dans Arménie et les gens ne sont plus effrayés lorsque confrontés à des dangers existentiels. On parle trop vieillissant et frêle sait aussi bien que les autres membres de la fra- ternité que les charges duson projet de satellite du dépeuplement de l’Arménie, mais presque aucun mouvement Patriarcat lui sont une trop lourde responsabilité. n’est fait afin d’inverser la ten- Pourtant, la Fraternité n’a pu dance. La Turquie et l’Azerbaïdjan gérer correctement ses respons- ont délibérément bloqué l’Arménie abilités, avec une sagesse à la dans le but d’étrangler la dernière mesure du défi impressionnant portion historique de l’existence auquel le patriarcat est confronté. des Arméniens. Espérons qu’en janvier 2013, une Les Arméniens sont individua- vision plus judicieuse éclairera la listes, issus de siècles d’oppres- fraternité qui élira un dirigeant sion qui ont façonné notre désir spirituel plus compétent pour le individuel de survivre. Mais nous siège. Là encore, le patriarche sommes des individualistes aux suprême de l’Eglise arménienne, dépens de nos objectifs collectifs ainsi que le gouvernement et d’un avenir commun. Alors que d’Arménie ont été maintenus dans nous essayons d’étendre notre une position d’observateurs, par L’Arménie avance dans ses projets de lancer son premier satellite et a signé, individualisme, nous devrions tro- respect pour l’indépendance etselon certaines sources, un mémorandum d’entente avec le fabricant russe de quer notre fierté partisane contre l’autorité juridique de la fraternité,satellites ISS Reshetnev pour la construction de l’engin, et envisage de deman- nos objectifs universels. tandis que toutes les puissances deder à MDA Information Systems [solutions clefs en mains d’applications spéci- Beaucoup d’« actes de bra- la région ont exercé leur influencefiques civiles, commerciales et militaires], basée au Canada, la fourniture de la voure » ont été consignés par afin d’obtenir un résultat en fonc-technologie complémentaire pour le projet. notre église, selon les mots de tion de leurs intérêts politiques. Le ministre des Transports et des Communications Gaguik Beglaryan notre historien Movsès Khore- Les gouvernements israéliens etIskander a déclaré à la presse locale que l’Arménie avait soumis une inscription natsi. Mais il semble que ces réali- jordaniens, ainsi que l’autoritéauprès de l’ITU [l’organisme de l’ONU qui administre les technologies de l’infor- sations soient destinées à supplan- palestinienne ont plus à dire quemation et de la communication, par exemple la gestion des orbites de satellites] ter d’autres sphères hiérarchiques les chefs de l’Église arménienne etaux fins de réserver le créneau orbital 71.4° Est. L’Arménie travaille sur un pro- de l’église. Par exemple, sous le gouvernement arménien. Pourjet de partager les fréquences sur le créneau avec l’Agence Spatiale Russe. l’autorité de Sa Sainteté le Catho- démontrer à quel point les parties L’Arménie loue actuellement un espace chez Eutelsat sur 13° Est et 36° Est licos Aram Ier, des projets cruci- Suite à la page 8pour les besoins de ses émissions de TV nationales.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 10 DECEMBRE 2012 / MONDAY DECEMBER 10, 2012Des règles fiscales plus faciles Erdogan « les relations avec l’Arméniepour le petit commerce ne seront pas normalisées... » Les accords de Zurich signés en 2009 entre la Turquie et l’Arménie ne sont Le gouvernement arménien a calculés sur la base de leur chiffre plus qu’un vague souvenir ! La Turquie n’a jamais respect ses promesses. Leannoncé une simplification de ses pro- d’affaires, plutôt que les bénéfices Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, le leader du parti « Justice etcédures de taxation pour les petits comme c’est le cas maintenant. Développement » vient de l’enterrer définitivement en déclarant que « la posi-commerces et le Premier ministre Cependant leur fardeau fiscal, qui est tion de la Turquie reste inchangée, elle ne normalisera pas ses relations avecTigran Sarkissian espère que cela amé- considérablement plus bas que celui l’Arménie car nos frères azéris n’ont pas reçu ce qu’ils voulaient. Nous conti-liorera le climat d’investissement dans de plus grandes sociétés, changerait à nuerons à affirmer nos principes sur les questions de Chypre et du Hautle pays. peine en conséquence. Karabagh ». Par ailleurs Erdogan reste ferme dans ses relations avec Israël Le gouvernement a approuvé un Tigran Sarkissian a dit que « lespaquet d’amendements à la législation changements radicaux » qui seront aussi longtemps que l’Etat hébreux ne s’excusera pas sur l’affaire des « flottillesfiscale qui a été rédigé par le Ministère débattu par le Parlement arménien au de Paix » pour Gaza.des Finances. début du mois de décembre, font par- Krikor Amirzayan Le Premier ministre a choisi des tie des efforts de son gouvernement endispositions touchant les petites socié- vue d’améliorer l’environnementtés avec des chiffres d’affaires annuelsallant jusqu’à 58,3 millions de drams domestique des affaires. « L’accent est mis sur la création de conditions L’armée turque répète que les(144 000 $). Un des amendements pro-posés réduirait de 16 à 4 le nombre de plus favorables pour des petites et moyennes entreprises » a-t-il ajouté. Patriot de l’Otan serontrapports financiers qu’ils ont à sou-mettre aux autorités fiscales chaque Selon la Banque Mondiale l’Arménie s’est classée seulement en 108ème purement défensifsannée. position sur les 184 économies exami- L’armée turque a répété lundi que les missiles Patriot dont la Turquie a Ces PME auraient aussi l’option nées en termes de qualité de l’adminis- réclamé à l’Otan le déploiement sur son sol, près de la frontière avec la Syrie,d’avoir leurs impôts sur les bénéfices tration fiscale. n’avaient qu’une vocation défensive et a exclu catégoriquement leur utilisa- tion pour lancer une attaque. “Ce système ne sera déployé que pour des rai-Raffi Hovannisian en visite à Bakou sons purement défensives, contre une menace qui pourrait éventuellement provenir de la Syrie“, a assuré l’état-major des armées turques dans un com- muniqué. Ces missiles anti-aériens et anti-missiles ne seront pas utilisés “pour Le chef de l’opposition Raffi des opérations offensives“ ou pour créer “une zone d’exclusion aérienne“ auHovannisian a invité l’Azerbaïdjan à dessus de la Syrie, a souligné le texte. Inquiète des risques de débordement dureconnaître le Nagorno-Karabagh en conflit syrien, la Turquie a demandé la semaine dernière à ses partenaires detant qu’état indépendant pendant lors l’Otan le déploiement de missiles Patriot près de sa frontière avec la Syrie,d’une visite à Bakou qui se voulait suscitant la colère du régime du président Bachar al-Assad et la mise en gardeexceptionnelle pour un politicien de ses deux principaux alliés, la Russie et l’Iran.arménien. Dès vendredi, le chef de la diplomatie turque Ahmet Davutoglu avait tenter Raffi Hovannisian, qui dirige le parti de les rassurer en insistant sur le caractère purement défensif de ses armes.d’opposition Zharangutyun (Héritage),est arrivé dans la capitale azérie pourparticiper et s’adresser à la ConférenceInternationale des Partis Politiques Unité, désunion... Mamelouks envahissent le royaumed’Asie (ICAPP). en 1375. Suite de la page 7 En étudiant l’histoire ottomane, S’adressant aux journalistes azérispendant le forum, il a insisté pour que nous constatons que les Turcs ontle principe universel de l’intégrité terri- ci-dessus sont impliquées dans la réussi à préserver un état uni en sou-toriale des états ne donne pas le droit à définition du sort du Patriarcat tenant le pouvoir absolu.l’Azerbaïdjan de récupérer le contrôle arménien de Jérusalem il suffit de Toutefois, les sultans eux-mêmesdu Karabagh. dire que l’un des points d’achoppe- ont été en mesure de maintenir ce « Je pense que l’intégrité territoriale de tous les états doit être respectée, ment dans l’échec des accords de pouvoir absolu, non seulement grâceincluant l’intégrité territoriale de la République Montagneuse du Karabagh » a Camp David était le statut du quar- à l’élimination impitoyable de toutedit Raffi Hovannisian. « Il est très clair pour moi que vieux ou nouveau, reconnu tier arménien de Jérusalem. Israël a dissidence des pays assujettis, maisou pas, la République du Karabagh a un droit de reconnaissance ». exigé d’avoir le quartier arménien aussi par l’éradication de toute con- Le chef du parti Zharangutyun, qui est né aux Etats-Unis et vit en Arménie sous sa juridiction et Yasser Arafat a testation politique et autorité au seindepuis 1990, a appelé « au dialogue et à la communication » entre les deux par- refusé. Cette ingérence de même de leurs propres frontières.ties à Bakou. « C’est pourquoi je suis venu ici » a-t-il dit, ajoutant « Nous l’extérieur, tout en empêchant les Récemment, un historien turc adevons surmonter la xénophobie. Nous devons surmonter en l’appelant par son autorités arméniennes d’intervenir, publié l’histoire des souverainsnom. Raffi Hovannisian a aussi été questionné à Bakou sur le destin de cen- est encouragée par les règlements ottomans, révélant que chaque sul-taines de milliers d’Azéris déplacés par le conflit du Karabagh. Il a répondu que internes et l’attitude de la confrérie tan ottoman, du Sultan Fatih« tous les réfugiés dans la région » doivent être capables de retourner sur leurs de Jérusalem. Muhammad à Abdul Hamid, avait tué« terres ancestrales ». « Mais pour garantir ce retour nous avons besoin d’un Grâce à leurs talents créatifs, les ses propres enfants en montant surnouvel environnement qui est basé sur la bonne foi et la construction de la Arméniens méritaient de devenir une le trône, afin de prévenir toute con-confiance et de ne pas relâcher les meurtriers reconnus coupables et de ne pas grande nation, mais nous avons fini testation. Le premier sultan qui a tuédétruire les cimetières et particulièrement au niveau présidentiel de ne parler de par avoir une patrie minuscule. À son fils et son frère a été le Sultanpays voisins d’une façon infamante. Cela n’aide en rien » a-t-il ajouté. une certaine époque, sous le règne Murat. L’historien mentionne toute- de Tigrane le Grand, les Arméniens fois qu’un seul sultan aurait épargné ont construit un empire. ses descendants, Orhan Ghazi (1288-« Le Génocide arménien en Malheureusement, cet empire a été victime de l’arrogance de Tigrane, en 1359). Il est dit que Soliman le effet, il est écrit que lorsque le roi Magnifique a fait tuer ses enfantsTurquie ottomane : témoignages arménien vit l’armée romaine de sous ses yeux en les jetant dans l’eau Lucullus, il aurait déclaré : « Si ce bouillante. Incidemment Soliman ledes survivants » sont des délégués, ils sont trop nom- breux ; si ce sont des troupes, elles Magnifique est très admiré en Occident pour ses conquêtes et son Les Archives nationales de la République d’Arménie ont édité un recueil en sont trop peu nombreuses. » appui aux arts.trois tomes intitulé « Le Génocide arménien en Turquie ottomane : témoi- Pourtant, l’arrivée des Romains a Dans « Le Prince, » Machiavel agnages des survivants ». L’auteur de l’ouvrage est le directeur des Archives défait son empire, avec l’aide de son défini les conditions préalables et lesnationales Amatouni Virabian. Les trois tomes présentent non seulement des propre fils, une histoire de trahison paramètres de puissance dans lesdocuments d’Etat et diplomatiques, mais au premier chef des témoignages et qui semble être une rengaine famil- termes les plus cyniques. Nous,souvenirs des survivants recueillis en 1916. Au total 602 documents originaux y ière de l’histoire arménienne. Arméniens, avons toujours manquésont présentés. Le royaume arménien de Cilicie, de ce cynisme, à notre propre détri- Ces documents viennent s’ajouter au travail de Verjiné Svazlian qui a re- qui a duré du 11e au 14e siècles, a ment.cueilli , sur une période de 55 ans, les témoignages de 700 arméniens ayant vécu été le théâtre de rivalités et de Telle est notre destinée.l’indicible en Arménie occidentale, en un volume de 845 pages (en attente de tra- trahisons entre les princes Traduction N.P.duction française). arméniens, jusqu’à ce que les
 9. 9. LUNDI 10 DECEMBRE 2012 / MONDAY DECEMBER 10, 2012 • ABAKA • 9 Arpi Vartanian appointed new ABAKA E N G L I S H S E C T I O N director of Yerevan office AGBU is pleased to announce the appointment of Arpi Vartanian as the new director of its Yerevan Office. MONDAY DECEMBER 10, 2012 She will oversee the organization’s extensive operations and its growingUruguay becomes player in programs and initiatives in both Armenia and the surrounding region. A Michigan native and alumna ofCaucasus equation the AGBU Alex and Manoogian School in Southfield, Ms. Vartanian Wales, passed a resolution in its parlia- comes full circle by joining theBY EDMOND Y. AZADIAN ment to recognize the right for self- AGBU Yerevan staff. determination of the people in She obtained her graduate degree Armenians who have visited the Karabagh. That was a small step in at the American Graduate School ofcountry of Uruguay have an under- breaking Karabagh’s isolation, espe- Global Management (Thunderbird),standing of the status of the Armenian cially in view of the fact that the entire and went on to pursue her career incommunity in that country. Most of the country of Australia has yet to sub- Armenia. She brings to AGBU nearlysettlers in that hospitable South scribe to that position. a decade of experience supportingAmerican country were Genocide sur- On November 13, a delegation from NGO’s on the ground in Armenia andvivors with a bitter baggage of trau- Uruguay, headed by the Speaker of raising public awareness of Armen- Arpi Vartanianmatic experiences and memories. Yet Parliament Jorge Orico, paid an offi- ian issues from Washington, D.C.through their diligence, hard work and cial visit to the Republic of Ms. Vartanian has served the Vartanian, stating,the appreciation of that host country’s Mountainous Karabagh and held politi- Armenian Assembly of America ”The organization is expandinghospitality and culture, they have inte- cal discussions with the leadership of (AAA) extensively as Director of its the scope of its projects and activi-grated wisely into the fabric of the the enclave. Any foreign dignitary or both NGO Training and Resource ties for the betterment and prosperi-society, without assimilating. political representative who visits Center and its Internship Program, ty of the Armenian nation. We are Their contributions to the develop- Karabagh is immediately blacklisted in as well as acting as the Assembly’s confident that Ms. Vartanian’s expe-ment of Uruguay have been well over Baku. Therefore, the government of Acting Executive Director, Yerevan rience, motivation and knowledge ofwhat their numbers warrant. Uruguay undertook the visit in defi- Office Director and the Country both the Diaspora and Armenia willConsequently, their impact as well, is ance of Azerbaijan’s threats. Director for the Armenia and be instrumental in helping the officemore profound than a community of Prior to that visit, Armenia’sthat size would generate elsewhere. Foreign Minister Eduard Nalbandian Karabakh Offices. in meeting these new challenges.” A major thoroughfare in the capital had taken a tour of Latin American In each role, she has spearheaded AGBU looks forward to watchingcity of Montevideo is called Armenian countries, which the Azeri official countless programs and built the its Armenia-based programs contin-Boulevard and the main square is media characterized as “complete fail- capacity of Armenian NGO’s. ue to thrive under Ms. Vartanian’scalled Plaza Armenia. The prestige that ure.” This visit discredits the Azeri AGBU Central Board member capable leadership.the community enjoys in Uruguay has claims. In fact, it goes even further to Vasken Yacoubian welcomed Ms.helped both the families and the larger suggest that the possibility has arisenArmenian society in their develop- that Uruguay may become the firstment. This mutually-beneficial rela- country to recognize Karabagh’s inde- The Basmajian family of Torontotionship with Uruguay’s population pendence.has yielded dividends far beyond thecountry’s borders, as the government There are countries in Latin America that are not a party to the donates $60,000 to AGBUof Uruguay was the first nation to rec- continuing low-intensity cold warognize the Armenian Genocide. Since between East and West. A case inArmenia’s emancipation from Soviet point is the recognition of Abkhaziarule, the relationship has helped also and South Ossetia by Nicaragua andthe general Armenian cause, whereby Venezuela after they broke away frombecoming the Diasporan extension of Georgia. Uruguay’s policy is in lineArmenia’s foreign policy. with that South American trend. The In theory, any community in a par- fact that an official parliamentary dele-ticular country must strive to play that gation has paid a visit to Karabagh is arole by introducing the Armenian groundbreaking initiative which hasissues in that country’s foreign policy met Baku leadership’s ire.agenda. We have that opportunity in Azerbaijan’s contention was thatthe US if we can harness our resources “no official government entity in thewisely and politicize large masses world can establish any relations withwithin the community. Karabagh.” Well, a precedent has been Recent developments have demon- set and according to Ashod Ghoulian,strated that Uruguay has come forth to the speaker of the Karabaghplay an essential political role in the Parliament, “This visit may prove to beCaucasus checkerboard of diplomacy. the beginning of new developments.” AGBU is pleased to announce that brother-in-law, Kamer Bas- majian, in Indeed, through the influence of its Those developments may eventually the Basmajian family, longtime and 1958.petro-dollars, Azerbaijan has been lead to the recognition of Karabagh’s generous supporters, has donated a Born in Beirut, Mr. Artinian spentstriving to isolate Armenia and independence by Uruguay. Having total of $60,000 to the organization in most of his life living in Canada, butKarabagh. That influence is especially been asked directly about such a pos- honor of their loved ones, Harry his heart was always in Armenia, andtangible through the Islamic sibility, Ruben Martinez Huelmo, chair- (Haroutioun) Artinian and Shant he identified strongly with his culturalConference and Azerbaijan’s election man of Uruguay’s Foreign Affairs Kamer Basmajian. Mrs. Shakéh roots and his ancestral land. Upon hisas a non-permanent member of the Committee, has responded, “To be Basmajian has pledged $50,000 to death and per his wishes, his ashesUnited Nations Security Council. honest with you, theoretically that pos- AGBU in memory of her brother, Mr. were buried in Armenia. Mrs. Bas-Armenia’s efforts to break the strong- sibility exists. But this is a political Artinian, who passed away in majian sees it as a fitting tribute to herhold of political isolation have met process which has to take its course. November 2010. He was an active, brother that her donation will supportwith limited success for very obvious Documents have to be compiled and generous and proud member of the an AGBU facility in Armenia, whichreasons, i.e., lack of economic studied. At this time, we are on a fact- Toronto Armenian community and, will bear her brother’s name.resources. Therefore, Uruguay’s emer- finding mission. The collected facts like his sister, a loyal AGBU Veteran Mrs. Basmajian’s daughter, Isabellegence on the Caucasus stage becomes have to be presented to the political member. Mr. Artinian played a critical (Isa), also an AGBU Veteran member,a significant new political develop- powers.” Beyond the existence of the- role in the formation of the AGBU has donated an additional amount ofment. oretical possibility, the delegation has Toronto Chapter, serving as a member $10,000 in memory of her brother, Recently the largest and most popu- been compiling facts about the issue. of the Chapter’s Executive Committee Shant Kamer Basmajian, which will belous province of Australia, New South Cont’d on page 10 when it was re-established by his Cont’d on page 10

×